Page 1


Matthias Mala Das Orakel Spiel 2001 Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Annika Kohv Korrektor Mari Mets Copyright © 2001 Matthias Mala Drawings: Matthias Mala All rights reserved. © 2011 Kirjastus ERSEN B09222411 ISBN 978-9949-25-042-4

Nüüd kõik raamatud meie veebipoest www.ersen.ee ja e-raamatud www.ebooks.ee


Sisukord

Värvide, müntide ja arvväärtuste rühmitamine

6

Värvide, müntide ja kohtunike rühmitamine

6

Eessõna

7

Mängujuhend

12

Loosiraamatu ülesehitus Mängukaartidega loosimine Müntidega loosimine Päevaparooli tõmbamine Raamatuga loosimine Variandid

12 14 15 15 17 17

Ennustamine Kohtunike otsused

21

Tabel lehekülgede loosimiseks

246


Värvide, müntide ja arvväärtuste rühmitamine ♣ = ✪ ✪ ✪ = 1 ♠ = ✪ ✪ ➀ = 2 ♥ = ✪ ➀ ➀ = 3 ♦ = ➀ ➀ ➀ = 4 Värvide, müntide ja kohtunike rühmitamine ♣ ♣ ✪✪✪ ✪✪✪

Päikese kohtunik 23

♠ ♣ ✪✪➀ ✪✪✪

Lendava noole kohtunik

♣ ♥ ✪✪✪ ✪➀➀

Voolavate kivide kohtunik

♠ ♥ ✪✪➀ ✪➀➀

Talve kohtunik

37

♣ ♠ ✪✪✪ ✪✪➀

Draakoni kohtunik 51

♠ ♠ ✪✪➀ ✪✪➀

Nelja tuule kohtunik 163

♣ ♦ ✪✪✪ ➀➀➀

Suve kohtunik

♠ ♦ ✪✪➀ ➀➀➀

Võitluse kohtunik

♥ ♣ ✪➀➀ ✪✪✪

Amazonase kohtunik 79

♦ ♣ ➀➀➀ ✪✪✪

Kevade kohtunik

♥ ♥ ✪➀➀ ✪➀➀

Armastuse kohtunik 93

♦ ♥ ➀➀➀ ✪➀➀

Kuu kohtunik

♥ ♠ ✪➀➀ ✪✪➀

Sügise kohtunik

♦ ♠ ➀➀➀ ✪✪➀

Aarde kohtunik

107

♥ ♦ ✪➀➀ ➀➀➀

Mere kohtunik

121

♦ ♦ ➀➀➀ ➀➀➀

Viljaka maa kohtunik

65

135

149

177

191

205

219

233


Eessõna Võib küll rõõmsalt oletada, mis oli inimkonna kultuuri esimene reeglimäng, aga igal juhul peaks mõtlema loosimis- või ennustamismängude peale. Sest nii saatuse kohta küsimine kui ka soov teada saada jumalate soosingut ja tahtmist oli inimeste vajaduseks juba algusest peale. Et selline saatusevaatamine ei olnud ainult kaasaelamisvõimalus, vaid kulges rangete eeskirjade ja reeglite järgi, selle eest hoolitsesid juba preestrid, kelle jaoks oli ennustamise ülemaailmne kunst nende kultuse aspektist võetuna ka tulutoov. Ennustamine vabanes nii süstemaatiliselt ebakorrapärasusest ja sisenes korrapärasusse, mis ühtlasi vastas ka korrastatud maailma arusaamadele. Siiski ei lasknud lihtrahvas endal ennustamise rõõmu lihtsalt käest võtta ja nii tekkis kõikjal kultuslike ennustamiste kõrval ka rahvapäraseid, pigem mängulisi variante saatuse kohta arupärimiseks. Seda tõendavad meile kõigepealt preestrite abil säilinud kaebused erinevate kultuuride rahvaste ilmaliku ennustamise ja ennustajate kohta. Trükikirja tarvituselevõtmise ja lugemisoskusega ning kodanliku kihi kujunemisega koostati ka esimesed loosiraamatud. Neid võib hea tahtmise korral nimetada esimesteks mänguraamatuteks, mis pakkusid oma lugejatele mängimisvõimalust ja ajaviidet, milles nad ühendasid saatuse ja loosimise. Saatusemomente kirjeldati vaheldusrikaste ütluste ja värssidega, mis pidid osaks saama mänguliselt, eelkõige täringute viskamise kaudu. Antiikajal müüdi selliseid loosimisraamatuid rullide või kirjatahvlitena. Selle kõrval olid äärmiselt populaarsed ka võhikliku loosimise teised etteantud ütlustega vormid. Nii hankis näiteks mõni lugupeetud kodanik oma kogukonnas jääva mälestuse, selleks lasi ta������� ��������� püstitada kivist loosikuju väljapoole linna, maantee äärde. Raamatuköitmise teadmistega sai loosiraamatute koostamisest kena kõrvalteenistus nii mõnelegi tähemaalijale, kes sellega oma kindlat ostjaskonda hinnatud peene ajaviiteni jõudmisel abistas. Tõelise populaarsuseni jõudsid need alles raamatutrüki arenemisega. Seda nägi nii ka Gutenberg, sest veel enne tema kuulsa piibli trükkimist proovis ta jõudu saksa ennustamisraamatuga loosiraamatu kirjastamisel. Ainult veidi pärast seda võis juba üle kogu maa osta erinevaid loosiraamatuid, kusjuures ütlused sarnanesid sageli, kuna nende teoste ������������������������������������������� autorid������������������������������������ , kes olid tavaliselt ise ka kirjastajad, kirjutasid omal ajal häbitult üksteiselt maha. Vaheldust pakkus kõigepealt loosivahendite valik, kusjuures ülekaalukalt olid kasutusel mängukaardid ja täringud, mida peeti ammust ajast saatusekandjateks. 5


Väga armastatud olid ka punktiirraamatutena välja antud loosiraamatud, mis olid üles ehitatud vastavalt araabia ennustamistraditsioonile, geomantiale. Seejuures põhines loosimeedium sellel, et küsitav toksis valikuta punkte pliiatsiga paberile või kepiga maale (sellest tuleneb ka geomantia nimetus geo = maa, mantik = ennustamiskunst). Siis loeti need punktid kokku ja vastavalt sellele, kas neid oli paaris või paaritu arv, määrasid need kindlaks figuuri, mis valitses „kohtunikuna“ otsust. Selline loosiraamatute võim jäi püsima meie ajani. „I Gingis“ olevat veel üht aastatuhandeid vana loosiraamatut mainitud, mis meile on tulnud hiina kultuuriga ja mis alles 20. sajandil levis ka lääne maailma. Sellele aluseks olev loosimeedium seisneb kas raudrohu­ vartega tõmbamises, mis on süsteemilt sarnane punkteerimisega, või müntide viskamisega. Käesoleva „Suure ennustamisraamatuga“ tahtsin ma varem kirjutatud loosiraamatute traditsiooni jätkata ja neid teataval määral sünteesida, eelkõige ses osas, mis puudutab teose struktuuri ja loosimise vahendite valikut. Siiski, enne kui ma asun nende elementide positsiooni juurde, tahaksin ma tegelda küsimusega, miks on üle aastatuhandete püsima jäänud see algupärane meelelahutamise ja suhtlemise vorm, kui paljud teised mängud on unustusse vajunud. Põhjuseks võib siin olla põhiliselt inimeste vajadus ette vaadata, et sellest vaatepunktist meie argipäeva ja oleviku üle otsustamisel abi saada. Aga ka loosivahendite mängulisus on seejuures tähtis; mäng, mida me sageli isegi nii kergelt ei võta, on tegelikult mäng puru silma ajamiseks. Sest niisama, nagu me meelsasti tahame üheltpoolt tulevikku selgust tuua, on selline ülevaatus meile ka vastumeelne. Lõpuks teab ju igaüks täpselt, et hommik ei too ainult head. Ja niiviisi teeb meid igasugune ennustamine ka natuke murelikuks. Selle kergelt rõhuva tunde tasub ajaviite võlu ja see hüvitab teatud määral väljavaate võidule või kaotusele, mis on vältimatu eeldus põnevale mängule. Kui ennustus lubab peale selle oma mõistatusliku iseloomu kaudu veel seletuse, mille raames me ebasoodsa paremasse tähendusse võime viia, või pakub meile alternatiivi, siis lubab see meil küsitluse läbi viia kergelt, mänglevalt ja rõõmsalt. Sel kombel saavutame me lohutava tunde saatuse vägevusest ka siis, kui me mõnikord sügaval sisemuses aimame saatuse vältimatust. Samal ajal tahame me selle tunde kiiresti kõrvale heita ja olevikku põgeneda, kus meid petlik mulje, et kõik on käes, võib-olla siiski julgustab ���������������������� juhtima��������������� tulevikku teisele rajale. Sel moel on ka see raamat muutmise raamat. Teine����������������������������������������������������������� küsimus juhib mind tagasi „Suure ennustamisraamatu“ kujunduse juurde; kuidas on võimalik, et ühe küsimuse loos mängib enamikul juhtudel nii tabavalt vastuse kätte? 6


Ennustamiskunsti mitmesugused meetodid on ala, millega ma tegelen intensiivselt juba palju aastaid. Seejuures olen ma jälginud nii mõndagi oletust ja järele mõelnud, mis moodustab selgeltnägijaliku fenomeni toimivad seosed. Järele jäi lõpuks kujutlus või – kuna saan seda ainult ebapiisavalt teiste sõnadega väljendada – ruumi aimdus, mis on seotud omapärase oletusega sümpaatiast hingesugulusele. Ühe�������������������������������������������������������������� ennustamisruumi ettekujutusele on aluseks kogemuse piire ületav väljavaade, milles ilmneb tunne ajatusest. See on näiliselt staatiline seisund, mis on teisalt täidetud hiigelsuure dünaamikaga. Nii kirjeldatakse muidugi näiliselt mõistusevastast; siiski on see paradoksaalsus, milles vastandlik põimub läbi sünteesiks, kogemuse piire ületava kogemuse taastuv fenomen. Minevik, olevik ja tulevik on sellises vaimses seisundis (mida ma kirjeldan ruumina, kuna see on sarnane ruumilise tajumise tundele) kui toimiv üksus. (Sellega seotud juhtumisi olen ma selgitanud üksikasjalikult oma teoses „Ennustamine – 6. meele mänguline avastamine“.) Süstemaatilise ennustamisega, nagu seda kujutab loosiraamat, visandatakse selles ennustamisruumis teatud tegevusväli või konstrueeritakse antenn, mis peilib erinevaid võngete arve ja suundi selles ruumis. Vastavalt sellele, mida üks neist antennidest ruumis tajub, et pildiks jääda, on võnked, mis välja filtreeritakse. Seejuures ei valita esinemissagedust oma äranägemise järgi, vaid vastavalt omadusele ja häälestusele, mida me nendega seostame. Eespool toodud mõttes oleks see võrreldav tugeva tundeliigutusega tooni ja tämbriga laulmisel. Nüüd on sfäärilised instrumendid, millega saab ennustamisruumi mõõta, põhimõtteliselt vaimse loomuga. Nende sisu ja iseloomu saab samal ajal kas ainult paljusõnaliselt kirjeldada või kontsentreerida piltlikult püsivate kokkulepetega sümbolites. See on sümbolite iseärasus, et need puudutavad oma väärtustega hinge sügavat ja iidset ala ning avaldavad niiviisi muljet, mis ulatub üle ratsionaalse mõistmise. Seetõttu����������������������������������������������������������������� kasutati�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ja kasutatakse sümboleid igat liiki kujutluses kui stimuleerivat lisandit. Samal ajal põhjendatakse nende panust ka sümpaatia oletusega. Sellele mõttekäigule, mis kõigepealt uus-platoonikute ajal (platonismi esindajad) ajatas kummalised õied, on ettekujutus aluseks, et põhjuslik vaim põimib maailma läbi ja avaldub erinevatel tasemetel vastavalt asjades ja ilmingutes. Kui nägemus kutsutakse välja ühel tasandil, vallandab see ka teisel tasandil vastava reaktsiooni. Nii võiti nii muhke kui kivisid, mis selle tekitanud olid, et kiiret paranemist saavutada, või neelati hõbedat, et täiskuu elavaid omadusi omaks teha. Sar���� naste oletuste tõttu selgub siis ka ennustamiskunsti tegevusviis, mille juures hõlvatakse kord reeglipäraselt sümbolite kaudu vastav tasand ajas, kas punase või südamesümboli armastuse aspektist, või avaneb 7

Suur ennustamisraamat. Kaartide, müntide ja numbritega ennustamine  

Suur ennustamisraamat. Kaartide, müntide ja numbritega ennustamine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you