Page 1


Denise Linn Signposts 1999

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anneli Sihvart Korrektor Mari Mets © 1996 by Denise Linn First published in 1996 by Rider, an imprint of Ebury Publishing Ebury Publishing is a Random House Group Company All rights reserved. © 2009 Kirjastus ERSEN B10198409 ISBN 978-9949-12-807-5

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Sisukord

Sissejuhatus

9

1 Kuidas märgid toimivad

13

2 Kuidas märgid avalduvad

28

3 Märkide küsimine

52

4. Kuidas märke tõlgendada

64

Märkide sõnastik

71

Autorist

255


Sissejuhatus Universum kõnetab teid kogu aeg. Tuul toob teile sõnumeid. Tarkusi on varjul nii hommikuses linnulaulus akna taga kui meremühas. Isegi kõige tavalisemad argisündmused toovad teile teateid vaimuilmast. Just nüüd, kui te seda lõiku loete, ümbritsevad teid teie lähikonnast lähtuvad isiklikud sõnumid. Teie ümber on alati märke, ükskõik, kas te panete neid tähele või mitte. Öötunnid on tulvil unenägudes ilmuvaid märke, kuid niisama kindel on see, et märgid ümbritsevad teid teie ärkveloleku ajal. Need võimsad teejuhid aitavad teil end paremini mõista ja aru saada elu edasisest kulgemisest. Märgid võivad peegeldada ka seda, mis kerkib teie alateadvusesse ratsionaalse mõistuse taga. Muistsetel aegadel oskasid inimesed tunnustähti ja oomeneid näha ning tõlgendada. Teinekord määrasid märgid terve hõimu või koguni rahva saatuse. Tehnoloogia arenedes võõrandusid inimesed üha enam suhtest maaga ja oma sisemisest tarkusest. Suurem osa neist minetas oskuse kuulata ümbritsevaid salasõnumeid. Nad ei näinud enam teeviitu, mis neile igal sammul juhatust jagavad. Käes on aeg see kadunud oskus taastada. Meie planeet muutub väga kiiresti. Seistes silmitsi muutuste lainega, peame õppima lugema sõnumeid tuultest ja kuulama pilvede mahedat kõnet. Lähiaastatel muutub see oskus eriti tähtsaks. 21. sajandi lävel kogeme üha kiiremat planetaarse teadvuse ärkamist. Oleme jõudnud märkide ja oomenite aega. Meie planeedi ajaloos pole eales olnud vägevamat aega, astumaks auhiilgusse. Märgid võivad meile teed juhatada. Aeg on taas universumi sosinaid kuulama õppida. Minu teekond märkide ja tunnustähtede maailma algas varases nooruses. Ausalt öeldes ei mäleta ma aega, mil poleks jälginud märke. Olen alati tunnetanud sügavat seost kõikide inimeste ja asjade vahel. Isegi väikese lapsena tunnetasin intuitiivselt, et minu sees on hiiglaslik keerukas universum, kus on peidus kõik elu plaanid. Ma jälgisin enda ümber märke, mis pärinesid sügavast sisemisest allikast. Arvatavasti


Sissejuhatus

5

mängis siin oma osa minu tšerokii päritolu – kõik maailma põlisrahvad jälgivad märke ja usuvad oomenitesse. Huvi märkide vastu on kahtlemata seotud ka minu kasvatusega. Kasvasin üles perekonnas, kus üks lähedane pereliige oli pikka aega vaimselt haige. Ta kannatas paranoilise skisofreenia käes ja see tegi elu vahel päris raskeks. Aga igasse eluraskusesse on kätketud ka varjatud kingitus ja minu suureks kingituseks oli tema kõrval elamine. Ta nägi kogu maailma märkide kaudu. Igal nähtusel oli tema jaoks tähendus ja tähtsus. Iga sündmus oli seotud kõikide ülejäänutega. Sageli näis tema reaalsustaju täiesti juhuslik ja irratsionaalne. Müstikat eristab hullumeelsusest habras piir. Aeg-ajalt põgenesin argimaailmast ja sisenesin tema omasse. Kui vaatasin maailma tema silmade läbi, siis omandas iga asi üllataval kombel tähenduse. Taipasin, et mitmed näiliselt seosetud mõjurid ja nähtused põhjustasid teatud sündmuse ja horisontaalse analüüsi abil on võimalik seostada iga sündmust ümbritsevate märkidega isegi enne selle toimumist. Teismelisena sai mulle osaks traumaatiline surmalähedane kogemus, mis süvendas veelgi minu usku märkide paikapidavusse. Sellal, kui mind surnuks peeti, sisenesin ma valdkonda, kus kogesin kõige täielikku ühtsust. Kogemus oli nii tähendusrikas, et kui ma ükskord terveks sain, siis ärgitas see mind elu varjatud valdkondi põhjalikumalt uurima. Oma otsingutel jõudsin põlisameeriklaste, sealhulgas ka minu oma tšerokii hõimu – olen ametlikult tšerokii – hõimutraditsioonide juurde. Elasin Uus-Meremaa maooride, Austraalia aborigeenide ja Bophuthaswana suulude juures. Õppisin Hawaii kahuna juures iidseid ravitsemisviise; harjutasin reikit (Jaapani energiajuhtimistehnika) Hawato Takata käe all ja korraldasin Läänes esimesed reiki-kursused; õppisin ja õpetasin shiatsut (Jaapani punkitmassaaž) ja elasin mitu aastat zen-budistlikus kloostris. Iga uus kogemus süvendas minu austust ennete vastu. See raamat toetub kogu minu elu kestnud märkide jälgimise kogemusele. Paljud raamatus kasutatud näited pärinevad minu seminare külastanud inimestelt. Olles kahekümne viie aasta vältel pidanud loenguid kõikidel mandritel, on mul olnud au kuulda mitmeid märkimisväärseid isiklikke lugusid. Olen püüdnud neid võimalikult täpselt edasi anda, kuigi mõnda olen selguse huvides lühendanud ja mõned on minu mä-


6

Teeviidad

lus aastate jooksul pisut teisenenud. Ma ei tea kõikide lugudes esinevate inimeste nimesid ja seepärast olen kasutanud pseudonüüme, samuti kasutan lühiduse huvides eesnimesid. Mitmeid lugusid on veidi muudetud, et kaitsta jutustaja privaatsust. Igaühes meist on peidus võime märke lugeda. See raamat aitab teil taas leida endas uinuva võime kuulata universumi sosinaid, et võiksite langetada otsuseid ja teha valikuid, mis on tulevikus kasuks teile ja teie perele.


1 Kuidas märgid toimivad Kirjasõna abil pole võimalik edasi anda täielikku pilti sellest, kuidas märgid toimivad, kuid märkide dünaamikat ja nendega seonduvat sümboolikat on siiski võimalik kirjeldada. Märkidesse on kätketud inimelu abstraktsioonid, need loovad silla vaimumaailma ja füüsilise maailma vahele, juhtides tähelepanu näiliselt erinevate asjade seostele. Need peegeldavad meie tundeid ja näitavad hirme. Märkide uuri­ mine on alati seotud ajastuga, sest märke on kõige hõlpsam mõista samas religioosses, kultuurilises ja ajaloolises kontekstis, millest need on võrsunud, samuti selle kaudu, kuidas need elus toimivad. Laias laastus on märkidel kaks funktsiooni. Need vahendavad olulist teavet teie praeguse olukorra ja isegi tuleviku kohta. Samuti peegeldavad need seda, millises punktis te oma elus olete.

Sõnumiga märgid Sõnumiga märke võib lugeda küünlasuitsust, vaiksest tuulesosinast, unenägudest või tuhandetest teid ümbritsevatest teadvusevirvendustest. Sellised märgid võivad tuua sõnumeid otse vaimult. Need võivad jagada teile juhiseid vaimseks arenguks või hoiatada ees ootavate sündmuste eest. Samuti võivad need süvendada���������������������� ������������������������������� teie arusaamist suhetest ja elusündmustest. Ühel päeval, kui Rick hakkas tööle minema, oli tema maja eesuks kinni kiilunud. Ta püüdis seda asjatult kogu jõust lahti suruda. Seejärel katsetas ta garaažiuksega, kuid selle avamissüsteem ei toiminud ning ta pidi ukse avama käsitsi. Siis läks ta auto juurde, kuid sellegi lukk oli korrast ära, vaid suure vaevaga sai ta viimaks ukse lahti. Mõistes, et universum püüab talle midagi öelda, istus ta mõnda aega vaikselt autos. Vaikuses muutus tema intuitsioon teravamaks ja mees mõistis, et universum käsib tal praegu mitte kodust lahkuda. Ta väljus autost ja läks tagasi majja. Rick kõndis majas ringi ja kõik paistis korras olevat. Keldrikorrusel asuvasse vannituppa astudes tundis ta aga nõrka


8

Teeviidad

suitsulõhna. Üks elektriradiaatori lähedale jäänud käterätt oli hakanud kärssama. Kui midagi poleks ette võetud, siis oleks see tõenäoliselt põlema läinud. Rick mõistis, et takistused kodust lahkumisel olid häda­ohu eest hoiatavad märgid. Thomasel oli plaan saada väikelaeva kaasomanikuks. Vahetult enne lepingu allkirjastamist nägi ta oma uue partneri kohta und. Unenäos tundus see mees sõbralik, kuid lähemalt vaadates selgus, et lahke ilme oli kõigest mask. Unenäos võttis tulevane partner maski eest ja Thomas nägi tema eemaletõukavat ja valelikku tõelist palet. Thomas mõistis: selle tähendusliku sõnumi abil teatati talle, et asjad pole niisugused, nagu näivad. Ta loobus tehingust. Järgnevad aastad tõestasid, et tema unenägu osutus prohvetlikuks, Thomas võis veenduda oma otsuse õigsuses. Mõlemad lood on näited meid pidevalt ümbritsevatest sõnumiga märkidest. Alati ei pruugi märgid viidata mingile suurele ja tähtsale tulevikusündmusele ega hoiatada katastroofi eest. Kõige sagedamini on need väikesed sõbralikud soovitused, mis ütlevad: „Ole täna enda vastu lahkem“ või „Ära unusta arvet maksta“ või „Sa oled tore inimene“. Kui õpite neid väikseid soovitusi kuulama, siis muutub elu märksa tasakaalustatumaks ja harmoonilisemaks.

Peegeldavad märgid Märkide teine ülesanne on peegeldada teie sisemist seisundit. Näiteks see, kes arvab, et maailm on täis üksikuid inimesi, ja näeb kõikjal vaid üksildasi inimesi, on enamasti ise üksildane ise seda tähelegi panemata. Kõik üksildased inimesed, keda ta ümbritsevas maailmas näeb, on tema enda sisemise üksilduse märgid või peegeldused. Mõistuslikult adutav on vaid väike osa sellest, mis tegelikult alateadvuslikus maailmas toimub. Ümbritsevad märgid pakuvad alati viiteid teis peituva sügavama reaalsuse kohta. Sarah istus pargipingile, et süüa kaasavõetud lõunaeinet. Tema ette istus vana koer ja vaatas teda niiskete tumedate silmadega. Sarah’l hakkas koerast kahju ning ta andis poole võileivast koerale. Sarnased tõmbavad sarnaseid ligi ning koer äratas Sarah’s piiritut kurbust ja kaastunnet. „Vaene peremeheta ja koduta loom. Sa paistad nii õnnetu.

Teeviidad / Denise Linn  
Teeviidad / Denise Linn  

Teeviidad / Denise Linn

Advertisement