Page 1


Vincent M. Roazzi The Spirituality of Success – Getting Rich with Integrity 2002

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Toimetanud Annika Kohv Korrektor Mari Mets

Copyright © 2002 Vincent M. Roazzi All rights reserved. © 2009 Kirjastus ERSEN B11195909 ISBN 978-9949-12-786-3

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Sisukord Tänusõnad

5

Eessõna

9

1.

Teekond

13

2.

Tõde on selgunud

19

3.

Edu pole loogiline

29

4.

Ego ja nurjumised

34

5.

Kes ma olen?

40

6.

Kergema vastupanu tee paradoks

63

7.

Ootustest saavad vabandused

68

8.

Edu sõltub sellest, mida te näete

75

9.

Vooluga kaasa minemine

80

10.

Keskendumine

86

11.

Energialimiit

93

12.

Mis on edu?

101

13.

Edu on te saatus

107

14.

Süütunne ja keskkond

113

15.

Eesmärgimüüt

126

16.

Oma tegude teadvustamine on elu alus

139

17.

Edu spirituaalne pale

146


4

Sisukord

18.

Emotsionaalne küllus

157

19.

Mõtted on elus

169

20.

Teistmoodi mõtlemine: avardage oma meelt

177

21.

Keda süüdistada?

183

22.

Tõrksa taltsutus (ego)

192

23.

Illusioonide maailm (ärge uskuge näilisust!)

203

24.

Ühepajatoit

210

25.

Edu etalonid

217

26.

Kvantfüüsika: eduteadus?

224

27.

Milline on reaalsus?

228

28.

Mis on aeg?

236

29.

Aja suhtelisus

242

30.

Unenägude väli

250

31.

Ükski inimene pole saar

263

32.

Kui minuga on kõik korras, on ka sinuga kõik hästi 272

33.

Kes ütles, et täringuviske tulemused on juhuslikud? 279

34.

Näha tähendab uskuda?

286

35.

Edu on lõputu

291

Lisa Intervjuud eduetalonidega

294

Autorist

333


Eessõna

Enam kui kümne müügijuhina töötatud aasta jooksul olen ma palganud tuhandeid inimesi ja nad tänase turu kõige paremate võimaluste jaoks ka välja koolitanud. Hämmastav on aga see, et väga vähesed neist on seda võimalust tegelikult ära kasutanud ja oma elu muutnud. Mina ise ronisin väga kiirelt suurfirmade maailma karjääritrepist üles – müügi­mehest sai müügikoolitaja, seejärel müügijuht, siis regionaalne müügi­ juhataja ning lõpuks suisa üleriigiliselt mõjukas mees. Ise karjääri tehes juurdlesin ma naiivselt ja süütult selle üle, miks küll nii palju teisi inimesi omadega kuskile ei jõua. Selle küsimuse vastus sai mulle selgeks alles siis, kui ma keskjuhi tasemele jõudnud olin. Tippjuhiks saades olid mu tööülesanded pigem nõuandja või mentori omade sarnased, mitte niivõrd enam mänedžeri kohustused. Mulle allus terve hulk erinevale tasemele jõudnud inimesi, kellest mõnedel oli juba teatud saavutusi������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ette näidata, kuigi nad ei olnud veel stabiilset ja püsivat edu saavutanud. Selleks, et aidata neil oma unistused ellu viia, olin ma sunnitud edumehhanisme paremini tundma õppima. Seega lugesin ma läbi kõik raamatud,


6

Eessõna

mis leidsin, kuulasin üle ka kõik kättesattunud audioraamatud ning uurisin põhjalikult edukate inimeste elulugusid ja ka läbikukkumisi. Peab ütlema, et ebaõnnestumistest õppisin ma rohkem kui edulugudest! Teadmised, mis ma selle protsessi käigus omandasin, köitsin ma käesoleva raamatu kaante vahele. Siinkirjutatu purustab nii mõnegi üldlevinud arusaama selle kohta, kuidas elus kaugele jõuda. Mõnda aega olin ma selle pärast mures. Aastaid kummitasid mind seesmised kahtlused, kuna mõned mu järeldused olid teiste koolitajate ja eduõpetajate omadest nii erinevad ning ma ei mõistnud, miks see nii on. Arusaamine koitis mul alles siis, kui Aric Caplani nimeline����������������������������������������������������� härrasmees minu käest küsis: „Miks sa arvad, et kõiges läbi kukkumine kaasasündinud omadus pole?” Sellele küsimusele vastust otsides taipasin ma, et enamik selle teemaga tegelevaid koolitajaid ja kirjamehi alustas oma uurimustööd edulugude tudeerimisega ning üritas siis tehtud töö tulemusi kas teadlikult või alateadlikult (ma usun, et tahtmatult) tänapäevase üldlevinud loogika kohaselt ära seletada. Ent siinkohal nad eksisidki – ja seda suisa kahel moel. Edu ei ole loogiline. Kui nende eksimust loogiliselt ära seletada püüda, siis võiks seda võrrelda sellega, et nad üritasid justkui välja selgitada inimkeha toimimise mehhanisme, ent uurisid põhja������ likult läbi kõigest rindkere ning üritasid nendest uuringutest saadud tulemusi laiemas kontekstis ning üldlevinud loogikale põhinedes laiendada kogu inimkehale. Mina uurisin lisaks edulugudele ka nurjumisi. Suurfirmades tegutseva ärikoolitajana puutusin ma nende mõlemaga päevast päeva kokku. Kõigepealt hakkasingi ma uurima läbikukkumisi ja ebaõnnestumisi, kuna minu meelest oli väga intrigeeriv, et kõikide vajalike omadustega inimene oma potentsiaali realiseerida ei suutnud. Selliseid inimesi on ju tege-


Eessõna 

7

likult palju ning kuna 93% inimestest oma ettevõtmistes ebaõnnestub (ma räägin sellest peagi pikemalt), oli mul ka palju uurimisainest. Mind ei painanud aga mingi iha oma avastusi üldlevinud mõttemallidesse kängitseda. Kõigel, mis����������� �������������� nende inimestega juhtus, pidi ju ometi põhjus olema ning mina tahtsin seda põhjust teada. Põhimõtteliselt uurisin ma põhjuslikkust. Muidugi käsitlesin ma ka edulugusid ning leidsin sellestki perspektiivist nii mõnegi teadmisekillu, ent enamasti kinnitasid leiud vaid neid tõdesid, mida ma juba nurjumisi uurides välja mõelnud olin. Kuid selline lähenemismeetod on tavapärane teaduslik viis tõeni jõudmiseks ning mina käitusin nagu ajakirjanik. Raamatus „Rikas isa, vaene isa” kasutati näiteks samasugust lähenemisviisi ning seal leidsid kummutamist nii mõnedki rahandusmaailma põhitõed – ühe märkimisväärsema näitena jõuti näiteks järeldusele, et kinnisvara omamine pole mitte pluss, vaid tekitab pigem kohustusi ja probleeme, nii et seega pole tegemist investeeringuga. Mina uurisin aga eduprintsiipe ning seejuures nii yin kui yang pooli – nii edu kui läbikukkumisi. Teisisõnu võiks seda selgitada nii, et kuidas saaksitegi te mõista, milline on naine, kui te ei tea, milline on mees? Mõlemad on siin ilmas olemas mingil põhjusel ning nende eksistents on omavahel väga tihedalt seotud. Ühte tundmata ei ole võimalik teist tõeliselt tunda, kuna nad saavad eksisteerida ainult teisega seotult. Sama käib säherduste vastandipaaride kohta nagu „üleval” ja „all”, „vasakul” ja „paremal” ning „edu” ja „nurjumine”. Käesoleva raamatu edenedes saab see teile selgeks. Minu kõige suurem soov on, et sellest raamatust tõuseks teile oma eluviisi muutmisel ja igatsetud jõukuse saavutamisel tulu. Ent jõukusega seondub ka vastutus. Ilma edukate inimesteta ei eksisteeriks paljusid heategevusasutusi ega abiorganisatsioone. Ma loodan, et teie jätkate seda traditsiooni.


8

Eessõna

Mitte keegi ei saa ihuüksi rikkaks saada ning lõppkokkuvõttes ei pea te oma saavutusi üksipäini nautima. See moto on ka käesoleva raamatu üks läbivaid teemasid. Mõnede meelest on just see edu võti, ent otsustage ise! Ma olen selle raamatu kaan­te vahel edu saladust mitu korda väga selgelt defineerinud. Vaadake, kas teil õnnestub see saladus lahendada ja ­rikkuse teele astuda. Käesolev raamat on ehitatud üles lühikeste esseevormis peatükkidena. Ma otsustasin selle nõnda kirjutada, kuna tean, et jõukuse poole pürgivatel inimestel on tihti väga vähe vaba aega ning et nendest vabadest hetkedest ei piisa enamasti tavalise raamatupeatüki läbi lugemiseks. Ma üritasin seda kirjutades kogu aeg meeles pidada. Mitmeid ideid, võtmesõnu ja olulisi fraase on siin raamatus ka pidevalt korratud – nimelt olen ma märganud, et korratu jääb inimestele kergemini meelde ning püsib mõtteis kauem. Mina soovitaksin teil iga päev sellest raamatust lugeda ühe peatüki ning seejärel pisut iga peatüki lõpus paksus kirjas väljatoodud punktide üle mõtiskleda. Laske neil mõtteil ülejäänud päeva jooksul settida ning kasutage neid selleks, et nende abil unistuste täitumiseni jõuda! Vinny


1

Teekond See, kes tahab kirjanikuks hakata, peaks alustama õpilasestaatusest. John Dryden

Ma kasvasin üles Brooklyni korterma-

jade rajoonis ning, nagu paljud seal kasvavatest lapsukestest, unistasin minagi vaesusest väljarabelemisest����������������� ���������������������������������� ja enne 35. eluaastat miljonäriks saamisest. 36-aastaseks saades olin ma aga jõudnud alkoholi võõrutusravile, ma elasin riiklikest toetustest ja mul oli rohkem kui 100 000 dollarit võlgu. Praegu olen ma miljonär. Vaesuses elamine oli mõneti nagu vangistus – ainult kongitrelle polnud näha. Raske on muutuda, kui kõik muu teie ümber jääb samaks. Narkosõltuvuse tõttu tundus vaesusest pääsemine mulle aga suisa käkiteona. Ma pühendusin narkoravile, kuna vihkasin seda isiksust, kelleks ma muutunud olin. Tänu võõrutusravile avastasin ma aga nii parema elu kui rahalise edu saladused. Pärast ravi lõpetamist õnnestus mul vaid poolteise aastaga saavutada see, milleni enamik inimesi terve elueaga ei jõua – nimelt rahaline sõltumatus. Komeedina tuhast säravate tähtede sekka tõustes pälvisin ma ka oma firma tippjuhtide tähelepanu – ma töötasin


10

Edu olemus

toona suures börsiettevõttes. Minult küsiti, kas ma nõustuksin oma edunippe ka teistele müügimeestele õpetama ning nüüd olengi ma enam kui kümme aastat sellega tegelnud. Koolitajaks saamiseks pidin ma aga antud teema kohta kõigepealt ise võimalikult palju teadmisi koguma. Selleks, et teised minu astutud samme korrata saaksid, on ju oluline need sõnadesse panna. Just seetõttu hakkasingi ma edukaid äriinimesi jälgima ning neid intervjueerima – ma tegelesin nii ettevõtjate kui ka korporatsioonides töötavate meeskonnamängijatega, kellest paljudega saate te käesolevas raamatus tutvust teha. Ma avastasin väga huvitavaid tõdesid ning te näete peagi, et tänu nõnda omandatud teadmistele sean ma kahtluse alla nii mõnegi tänapäeval üldlevinud arusaama edust ja rikkusest. Järgnevates peatükkides selgitan ma teile täpselt, mis toimib ja mis mitte. Veelgi enam – selle raamatu abil õpite te oma edu hoidma, sest need põhimõtted, mida ma teile õpetan, põhinevad teaduslikul ja ka vaimsel tõel ning püsivad seetõttu loodusseaduste najal. Ma ei õpeta teile näiteks teistega manipuleerimist, valitsemist ega teiste (või millegi) ���� ärakasutamist. Edu olemus ei peitu selles, et inimene inimesele hunt on või et ainult kõige tugevamad ellu jäävad. Sellistel põhimõtetel baseeruvad saavutused ei ole edu – need ei kesta ega jäta teisse häid tundeid. Mina õpetan teile nn. kvantedu saladusi – tõelist, süvitsiminevat ning püsivat edu, mille alustalaks on loodusseadused. Ning sel pole mitte midagi pistmist trügimise, domineerimise, tõeväänamise või teistele haiget tegemisega. Selline edu on loomulik, see liigub iseenesest, jätab teisse hea tunde ning eelkõige – see on tõeline.

Edu olemus  

Edu olemus

Advertisement