Page 1


Acupressure & Reflexology for Dummies® Synthia Andrews and Bobbi Dempsey 2007 Toimetanud Ulve Määrits Korrektor Mari Mets B08193209 ISBN 978-9949-12-760-3

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

© 2009 Tõlge eesti keelde ja eesti versiooni kirjastaja ERSEN Algupärase ingliskeelse väljaande autoriõigus kuulub alates aastast 2007 firmale Wiley Publishing, Inc. Kõik õigused on reserveeritud, kaasa arvatud ka õigus paljundada raamatut tervikuna või osaliselt ükskõik millises vormis. Käesolev tõlge avaldatakse kokkuleppel firmaga Wiley Publishing, Inc. Nimi Wiley, firma Wiley Publishing logo, sõna For Dummies (Võhikutele®), kõigile käesoleva seeria raamatutele ühine kujund The Dummies Man ja kõigile käeoleva seeria raamatutele ühine väliskujundus on firma John Wiley and Sons, Inc ja/või selle tütarfirmade kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Nimetatud elemendid kuuluvad kasutamisele litsentsi alusel. Firmale GT Software Ltd kuuluva kaubamärgi Lausuja Kirjastus OÜ all kirjastatakse “Võhikute”-seeriasse kuuluvaid raamatuid, mis käsitlevad tehnikat. Original English language edition Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Võhikutele, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affilates in the United States and/or other countries. Used under license.

Piiratud vastutus/garantiist keeldumine: Käesoleva raamatu sisu on mõeldud üldiste teaduslike uurin­ gute edasiarendamiseks, selgitamiseks ja nende üle diskuteerimiseks ega ole ette nähtud arstidele diagnoosimise või ravisoovituste meetodina kasutamiseks ühegi konkreetse patsiendi puhul. Kirjastaja ja autor ei garanteeri teose sisu täpsust ja täielikkust ega anna mingisuguseid tagatisi, sealhulgas ravi tulemuslikkuse kohta konkreetsetel juhtudel. Kuna uuringud jätkuvad, seadmed täiustuvad ja riiklikud eeskirjad muutuvad, samuti tuleb pidevalt uut teavet ravimite, seadmete ja aparatuuri kasutamise kohta, soovitatakse lugejal endal tutvuda iga ravimi, seadme või aparaadiga kaasas oleva info ning kasutusjuhistega ja anda sellele teabele oma hinnang, sealhulgas pidada silmas kõiki juhendeis esinevaid muudatusi ning neisse lisatud hoiatusi. Vajaduse korral peavad lugejad konsulteerima spetsialistiga. Asjaolu, et raamatus viidatakse mõnele organisatsioonile või veebiküljele kui tsitaadi allikale ja/või täiendava teabe hankimise võimalusele, ei tähenda, et autor või kirjastaja toetavad kogu informatsiooni, mida organisatsioon või veebikülg pakuvad, või soovitusi, mida seal jagatakse. Peale selle tuleb lugejail võtta teadmiseks, et raamatus nimetatud Interneti-küljed võivad teose kirjutamisest lugemiseni möödunud aja kestel olla muutunud või kadunud. Ükski garantii ei laiene raamatus toodud tutvustustele. Kirjastaja ja autor ei kanna vastutust, kui nendega peaks kaasnema kahjulikke tagajärgi.


Autoreist Synthia Andrews on olnud 25 aastat massaažiterapeut. Ta on Jin Shin Do keha-vaimu punktimassaaži diplomeeritud õpetaja, on 16 aastat töötanud õppejõuna Connecticuti massaažiteraapia keskuses ja neli aastat olnud Kripalu joogainstituudi���������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� õppejõud. Tal on erapraksise litsents Connecticuti osariigis ning praegu õpib ta Bridgeporti ülikooli loodusravi eriala neljandal kursusel. Tema erihuvi on anda punktimassaažiga abi halvasti koheldud, hüljatud või vigastatud hobustele. Synthia jt kvalifitseeritud professionaalide kursuste kohta leiate andmeid veebiaadressidel www. bodymindeast.com ja www.jinshindo.org. Bobbi Dempsey on vabakutseline ajakirjanik, kes teeb kaastööd paljudele väljaannetele, sealhulgas The New York Times, Muscle & Fitness, Family Circle, Parents, Men’s Fitness. Ta on kirjutanud ka raamatuid erinevatel teemadel alates diabeedist kuni kodus valmistatud jäätiseni. Tema saidiaadress on www.magazine-writer.com.


Pu..hendus Synthia soovib pühendada selle raamatu oma emale Susan Ramsbyle, kes “õpetas meile seda, mis on elus tegelikult tähtis, ning kes on mind abistanud ja toetanud mu elutee igas järgus”.

Autorite ta..nuavaldused Synthia: Esmalt suur tänu teile Colin, Erin ja Adriel, et toetate kõiki minu mitmesuguseid projekte. Sügav tänu õpetajaile, kes suunasid mind punktimassaaži teele – Iona Marsaa Teeguarden, Debra Valentine Smith ja Jasmine Wolf. Olen ülimalt tänulik ka Steven Spignesile ja Mike Lewisele, kes avasid mulle ukse; meie toimetajale Kristin DeMintile võrreldamatu kannatlikkuse eest ja Bobbi Dempseyle, kes kaasas mind projekti ja õpetas ametisaladusi. Bobbi: Tahaksin tänada eelkõige oma kaasautorit Synthia Andrewsi tema pühendumuse eest ja väsimatu püüde eest teha see raamat nii heaks kui võimalik. Ka Marilyn Allenit, kes kutsus meid kokku, ja Kristin DeMinti tema väärtusliku panuse ning juhtimise eest. Ning, nagu ikka, Johni, Nicki ja Brandonit, kes mind alati motiveerivad.


Kiirpilk sisukorrale Sissejuhatus .......................................................................................1 >

I osa: Punktimassaazi ja refleksoloogia po~hito~ed .................................................................7 1. peatükk: Punktimassaaži ja refleksoloogia alused .....................................................9 2. peatükk: Ravida ennast või oma lähedast..................................................................25 3. peatükk: Tegevusväli: luud, lihased, meridiaanid ja refleksipiirkonnad.................45 4. peatükk: Tehnika: tervendav puudutus......................................................................73 5. peatükk: Kas on vaja kutselise tervendaja abi?.........................................................93

II osa: Emotsionaalse ja kehalise tervise parandamine...................................................................................105 6. peatükk: Olla terve . ................................................................................................. 107 7. peatükk: Emotsioonide tasakaalustamine hea enesetunde huvides.................... 117 8. peatükk: Toimetulek ärritusega............................................................................... 131

III ..osa: Kust valutab? Enim levinud valude ja ha dade ravimine.........................................................................153 9. peatükk: Parem jalg ette........................................................................................... 155 10. peatükk: Säärte ja puusade tervendamine............................................................ 167 11. peatükk: Seljavalude leevendamine...................................................................... 181 12. peatükk: Pea- ja kaelavalu leevendamine............................................................. 191 13. peatükk: Ulata käsi (käsivars ja õlg samuti)!........................................................ 209 14. peatükk: Kõht kontrolli alla!.................................................................................. 223 15. peatükk: Rindkerega seotud hooled ja mured..................................................... 233

IV osa: Spetsiifilised vajadused ja mured.......................247 16. peatükk: Eaga seotud raviprotseduurid................................................................ 249 17. peatükk: Naistele..................................................................................................... 269 18. peatükk: Külmetushaiguste ennetamine ja mõne kroonilise haiguse leevendamine............................................................................................... 291


vi

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele

V osa: Ku..mme mu..u..ti ja ku..mme fakti................................305 19. peatükk: Kümme müüti ja eksiarvamust punktimassaaži ja refleksoloogia kohta.................................................................................................. 307 20. peatükk: Kümme võimalust oma elu rikastamiseks punktimassaaži ja refleksoloogia abil...................................................................................................... 311

Register............................................................................................315


Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................1 >

I osa: Punktimassaazi ja refleksoloogia po~hito~ed ...............................................................................................7 1. peatükk: Punktimassaaži ja refleksoloogia alused . ..................9 Punktimassaaži ja refleksoloogia defineerimine.........................................10 Punktimassaaž ....................................................................................10 Refleksoloogia.....................................................................................11 Päritolust ja filosoofiast.................................................................................11 Punktimassaaži ja refleksoloogia lähteallikad..................................11 Kuidas ja miks need toimivad.............................................................12 Kumba eelistada: see oleneb sinust..............................................................13 Punktimassaaži ja refleksoloogia põhiprintsiibid........................................13 Sinu keha kui energiasüsteem: idamaine lähenemine tervendamisele.................................................................................14 Qi tähtsus..............................................................................................15 Yin ja yang: kaks tervise jõudu............................................................19 Muutumiste tao...................................................................................20 Oma hüvede ja ohtude äratundmine............................................................21 Mis kasu on punktimassaažist ja refleksoloogiast............................21 Milliseid vigastusi ja tervisekahjustusi on vaja vältida.....................23 Punktimassaaži ja refleksoloogia täiendamine............................................24

2. peatükk: Ravida ennast või oma lähedast...................................25 Sirutada tervendav käsi endale – või teistele: põhitõed.............................25 Plussid ja miinused..............................................................................26 Millal ja kus anda või võtta tervendamisseanssi...............................27 Kuidas ulatuda keeruliste kohtadeni.................................................27 Valu kui osa tervenemisest . ..............................................................28 Ettevalmistused tervendamisseansi andmiseks...........................................30 Enda kehtestamine..............................................................................30 Heas vormis püsimine.........................................................................32 Abivahendid olgu käepärast...............................................................35 Ettevalmistused tervendamisseansi võtmiseks............................................36 Oskus puudutust vastu võtta..............................................................37 Lase oma liigeseid liigutada...............................................................38


viii

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele Surve vastuvõtmine.............................................................................38 Qi-voolu tajumine...........................................................................................39 Mida võid raviseanssi saades kogeda . ..............................................39 Mida võid tunda seanssi läbi viies......................................................42 Pärast tervendamisseanssi.............................................................................44

3. peatükk: Tegevusväli: luud, lihased, meridiaanid ja refleksipiirkonnad................................................................................45 Anatoomia põhitõed......................................................................................45 Luud: kehamaastikul liikumise orientiirid........................................46 Pehmed koed: identifitseerimine kompimise abil............................53 Meridiaanid: elujõgede kanalid....................................................................58 Meridiaanid ja nende toime ..............................................................58 Meridiaanide yin- ja yang-paarid: täiuslik tasakaal..........................62 Massaažipunktide leidmine meridiaanidel.......................................65 Punktimassaaži seansi kavandamine kaardi abil.........................................66 Käelabadele ja jalapöidadele keskendumine: refleksoloogia....................68 Refleksoloogia erinevus punktimassaažist........................................69 Refleksipiirkondade tundmine .........................................................69

4. peatükk: Tehnika: tervendav puudutus........................................73 Mida puudutuse abil leida.............................................................................73 Normaalsed, täis ja tühjad punktid....................................................74 Jäsemeotsad: tähelepanu refleksipunktidel......................................76 Energia tasakaalutuse (ja tasakaalu) avastamine.............................76 Tervendamisplaani neli astet........................................................................77 Hindamine............................................................................................78 Venitused ja soojendused...................................................................79 Õige vajutus.........................................................................................81 Seansiks valmistumine ja selle edukas lõpetamine.....................................90

5. peatükk: Kas on vaja kutselise tervendaja abi?.........................93 Millal tuleks proffidelt nõu küsida...............................................................93 Valikuvõimaluste ülevaade...........................................................................94 Otsi õigetest kohtadest..................................................................................95 Kuidas eristada isehakanuid professionaalidest . .......................................95 Asjatundlikkus ja nõudlikkus litsentside ning sertifikaatide suhtes................................................................................................96 Taustauuringud....................................................................................96 Tervendajate tundmaõppimine..........................................................97 Esimeseks visiidiks valmistumine.................................................................98 Esimene külastus............................................................................................99 Esmane läbivaatus...............................................................................99 Eesmärkide läbiarutamine ja tervendamisplaani koostamine..... 101 Lõpuks: tervendamisseanss............................................................. 103


Sisukord

ix

II osa: Emotsionaalse ja kehalise tervise parandamine...................................................................................105 6. peatükk: Olla terve . ......................................................................107 Regulaarse kehahoolde tähtsus (ja mis kasu on tervendamisplaanidest)........................................................................... 107 Emotsionaalse tugevuse ja stabiilsuse kasvatamine...................... 108 Oma keha signaalide mõistmine..................................................... 109 Ennetusabinõud tulevaste tervisehädade vähendamiseks....................... 109 Stressi, pinge ja väsimuse leevendamine........................................ 110 Refleksoloogia tavaprotseduur üldiseks heaks enesetundeks..... 115

7. peatükk: Emotsioonide tasakaalustamine hea enesetunde huvides...........................................................................117 Emotsioonid tekivad kehas........................................................................ 117 Emotsioonid ja meridiaanid....................................................................... 119 Kuidas mõtlemine mõjutab qi’d................................................................. 120 Punktimassaaži ja refleksoloogia ümberkujundav jõud.......................... 121 Punktide tasakaalustamine emotsionaalseks heaoluks........................... 122 Punktimassaaži protseduur ............................................................ 123 Refleksoloogia protseduur.............................................................. 128

8. peatükk: Toimetulek ärritusega...................................................131 Stress: hea, halb ja hävitav.......................................................................... 131 Stressist vabastavad punktid peal, kaelal ja õlgadel...................... 132 Näopunktid lõõgastumiseks............................................................ 138 Refleksoloogia stressiabiks.............................................................. 141 Murest ja ängist vabanemine...................................................................... 143 Massaažipunktid vaimseks lõõgastumiseks.................................... 143 Ärevust vähendavad survepunktid.................................................. 145 Murest vabastav refleksoteraapia .................................................. 147 Ärge laske depressioonil end ahistada...................................................... 148 Meeleolu parandav punktimassaaž................................................ 149 Nukrameelsuse leevendamine refleksoloogiaga........................... 151

III.. osa: Kust valutab? Enim levinud valude ja ha dade ravimine...........................................................................153 9. peatükk: Parem jalg ette...............................................................155 Pahategija paljastamine.............................................................................. 156 Sagedasemad valupõhjustajad......................................................... 156 Salapärase valuallika leidmine........................................................ 158 Jalavalu leevendamine................................................................................ 159


x

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele Pahkluud ja pöiad: massaažipunktidele vajutamine vaigistab kiiresti valu..................................................................... 159 Refleksoloogia: ringliigutused, rullimine ja hõõrumine............... 164

10. peatükk: Säärte ja puusade tervendamine..............................167 Levinumad säärtevaevused......................................................................... 167 Mis on valu allikas....................................................................................... 169 Tervendamisprotseduurid põlvedele, puusadele ja säärtele................... 171 Jalg korda punktimassaažiga........................................................... 172 Tants teistsuguse refleksoloogiarutiini rütmis............................... 178

11. peatükk: Seljavalude leevendamine........................................181 Seljavalu põhjused....................................................................................... 181 Valutava selja tervendamine...................................................................... 183 Punktimassaaži protseduur seljapingete ja -valu vähendamiseks.............................................................................. 187 Refleksoloogia seljastressi ja -valu korral...................................... 189

12. peatükk: Pea- ja kaelavalu leevendamine..............................191 Kogu pea tervendamine.............................................................................. 192 Peavalutüübid................................................................................... 192 Kaelavalude põhjused ..................................................................... 194 Pea- ja kaelapiirkonna vaevuste leevendamine: kõik sõltub yang-punktidest......................................................... 194 Silmade pinge vähendamine....................................................................... 201 Tinnituse ja muude kõrvavaevuste vaigistamine...................................... 202 Valust viltune lõug...................................................................................... 205 Pea, näo ja kaela refleksoloogia ............................................................... 207

13. peatükk: Ulata käsi (käsivars ja õlg samuti)!.........................209 Kui raske on õlule võetud koorem?.......................................................... 210 Kas kellelgi on tenniseküünarnukk?......................................................... 213 Abi randmeile ja käelabadele.................................................................... 216 Randmetunneli avamine (ja muud randme- ning käevaevused) . .................................................................................. 217 Päästikusõrme naksumise vähendamine........................................ 219 Refleksoloogia õlgade, küünarnukkide ja käelabade tervendamiseks......................................................................................... 221

14. peatükk: Kõht kontrolli alla!......................................................223 Kuidas leevendada massaaživõtetega kehva seedimise sümptomeid..... 224 Seedimise korrastamine punktimassaažiga.............................................. 224 Refleksoteraapia terveks seedimiseks . .................................................... 229


Sisukord

xi

15. peatükk: Rindkerega seotud hooled ja mured........................233 Mis põhjustab südame- ja kopsuhaigusi (ja kuidas massaažiga aidata)................................................................. 234 Kui verepump jääb nõrgaks............................................................. 234 Kui õhk ei voola vabalt.................................................................... 235 Raviseanss, mis hoiab mootori tuksumas.................................................. 236 Raviseanss hingamisteede avamiseks........................................................ 241 Refleksoloogia: südame ja kopsude masseerimine jalataldade kaudu..................................................................................... 244

IV osa: Spetsiifilised vajadused ja mured.......................247 16. peatükk: Eaga seotud raviprotseduurid...................................249 Lastele.......................................................................................................... 249 Imikud ja mudilased......................................................................... 250 Suuremad lapsed.............................................................................. 254 Refleksoloogia igas vanuses lastele................................................ 257 Keskea probleemid..................................................................................... 259 Seenioridele................................................................................................. 262 Qi liikumapanemine kehas.............................................................. 262 Mälu ja mõtlemisfunktsioonide parandamine punktimassaaži abil....................................................................... 265 Refleksoloogia teismelistele ja täiskasvanutele....................................... 267

17. peatükk: Naistele.........................................................................269 Menstruatsioonivalude ja premenstruaalse sündroomi vähendamine............................................................................................ 269 Rasedusaegsete ja -järgsete valude ja vaevuste leevendamine............... 274 Punktimassaaž rasedusvaevuste kergendamiseks......................... 274 Sünnitusaegne lõdvestus.................................................................. 279 Noortele emadele............................................................................. 281 Menopaus: kuumahoogude jahutamine.................................................... 285 Refleksoloogia naiste tervise üldiseks parandamiseks............................ 287

18. peatükk: Külmetushaiguste ennetamine ja mõne kroonilise tervisehäda leevendamine............................................291 Immuunsüsteemi turgutamine qi’ga.......................................................... 291 Külmetuse, gripi ja palaviku puhul............................................................ 295 Mürkainete väljauhtmine........................................................................... 297 Kroonilise väsimuse puhul ........................................................................ 299 Immuunsuse stimuleerimine ja organismi mürkidest puhastamine refleksoloogia abil............................................................. 301


xii

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele

V osa: Ku..mme mu..u..ti ja ku..mme fakti ..............................305 19. peatükk: Kümme müüti ja eksiarvamust punktimassaaži ning refleksoloogia kohta.................................................................307 Punktimassaaži tehakse nõeltega ............................................................. 307 Punktimassaaž ja refleksoloogia on lühiajalised moenarrused.............. 307 Tervendamiskunstid on seotud musta maagia ja muu sensitiivse värgiga..................................................................................... 308 Tervendamine nõuab erilisi võimeid või keerukat koolitust................... 308 Tervendamistehnikad nõuavad hirmus palju aega................................... 308 Tervendamiskunstidega tahetakse asendada tavameditsiini ................. 309 Tervendamiskunstid on teatud inimestele ohtlikud................................. 309 Punktimassaaži ja refleksoloogia tehnikad tekitavad valu...................... 309 Punktimassaaž ja refleksoloogia on hariliku massaaži peenemad nimetused.............................................................................. 310 Energia on ülekantav.................................................................................. 310

20. peatükk: Kümme võimalust oma elu rikastamiseks punktimassaaži ja refleksoloogia abil...........................................311 Sa oled lõõgastunum................................................................................... 311 Stressi tagajärjed pehmenevad ................................................................. 312 Elu on tasakaalustatum.............................................................................. 312 Sa oled oma kehaga rohkem kooskõlas.................................................... 312 Valu vaevab sind vähem............................................................................. 312 Sinu läbisaamine teistega paraneb............................................................ 313 Sul on rohkem energiat.............................................................................. 313 Sa paraned haigustest kiiremini................................................................. 313 Sul on rohkem enesekindlust..................................................................... 314 Sa jõuad enese eest hoolitseda................................................................... 314

Register............................................................................................315


Sissejuhatus

T

unnista: elus on palju stressi. Sageli räsib isegi tavaline päevarutiin su ära ja lööb tasakaalust välja. Ja kui oled nagu enamik inimesi, tuleb sul toime tulla ka oma valude ning hädadega, mis ulatuvad väikestest, kuid häirivatest ebamugavustest suurte, kõikematvate kannatusteni. Kas poleks tore, kui suudaksid vibutada võlukeppi ning taastada oma elus tasakaal ja harmoonia, leevendada osagi neist valudest ja kannatustest? Mõnes mõttes on see sul täiesti võimalik. Ainult et võlukepi asemel kasutad sa oma (või kellegi teise) kaht kätt. See on kõik, mida läheb tarvis, et käivitada sinu sees olevat tervendamisenergiat – energiat, mida saad kasutada punktimassaaži ja refleksoloogia tehnikate abil.

Raamatust Kuna punktimassaaž ja refleksoloogia pärinevad iidsest idamaisest tervendamiskunstist, võivad need näida salapärased ja hirmutavad. Sellepärast ongi käesolev raamat vajalik. Me räägime kõigest, mida on manuaalteraapia võtteist vaja teada, algusest lõpuni. Alustame selgitustega, mida punktimassaaž ja refleksoloogia endast kujutavad ja kuidas need tekkisid. Pärast lühikest ajalooülevaadet (ausõna, väga lühikest) jõuame raamatu tuumani – näitame täpselt, kuidas need tehnikad suudavad parandada elukvaliteeti ja leevendada valusid.

Kokkuleppeta..hised Et lugejal oleks raamatut hõlpsam kasutada, kasutame kogu raamatus mõningaid kindlaid tähistusi: ✔✔ Iga kord kui tahame rõhutada uusi sõnu või ������������������������� tekstis������������������ defineeritud termineid, kirjutame need kaldkirjas. ✔✔ Poolpaksu kirja kasutame uute lõikude ja loetelude võtmesõnade puhul. ✔✔ Veebikülgede ja e-posti aadressid kirjutame sellises šriftis.


2

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele ✔✔ Illustratsioonides ja tervendamisõpetustes kasutame massaažipunktide kohta lihtsuse huvides lühendeid – punktide ja meridiaanide (definitsiooni leiad 1. peatükist) täisnimetused toome tabeleis. ✔✔ Igal punktil on palju funktsioone ja erinevad raviviisid kasutavad samu punkte eri eesmärkidel. Meie loetleme ainult neid funktsioone, millele keskendume antud raviviisi korral, sellepärast näete eri raviviiside kirjeldustes samade punktide eri funktsioone. ✔✔ Kuna punktimassaaž arenes Jaapanis Hiina nõelravi teooria ja praktika põhjal, on neid kaht ravimeetodit kirjeldavad terminid sageli erinevad, mis võib ajada segadusse. Antud raamatus kasutame Jaapani terminoloogiat. Kuid esitame ka Hiina terminid seal, kus need on levinumad. ✔✔ Mõnel meridiaanil on mitu nimetust. Antud raamatus kasutame neid, mis meile rohkem meeldivad. ✔✔ Enamikul massaažipunktidel on palju erinevaid nimetusi. Meie kasutasime selles raamatus kõige tavalisemaid, kuid teistes raamatutes võite näha mitmesuguseid muid variante. ✔✔ Meridiaanide illustratsioonid raamatus on mugandatud ega ole mõeldud täpsete kaartidena. Üksikasju vaadake nõelravi käsiraamatuist. Põiemeridiaanil (vt 3. ptk) on kaks numeratsiooni. Antud raamatus kasutame süsteemi, mis nummerdab sisekülje ja siis väliskülje, enne kui kulgeb mööda säärt allapoole. (Traditsiooniline Hiina meditsiin, kust pärineb nõelravi, kasutab tüüpiliselt teist numeratsiooni.) Raamatu trükkimisel tuli osa veebiaadresse poolitada. Neil juhtudel võid olla kindel, et me ei lisanud poolitamiskohta ühtki märki (näiteks sidekriipsu). Seega kirjuta aadress arvutisse täpselt samamoodi, nagu sa raamatus näed, nagu polekski üleminekut uuele reale.

Eeldused, millest la..htusime Kuigi meile harilikult ei meeldi teha oletusi, lähtusime siin taotlusest, et raamatust leiaksid abi võimalikult paljud lugejad. Sellepärast oletame, et: ✔✔ Te pole punktimassaaži ega refleksoloogiat varem kuigi palju või üldse mitte õppinud. ✔✔ Teil on positiivne suhtumine ja teete oma parima, et koondada see positiivne energia tervendamisprotsessile.


Sissejuhatus

3

✔✔ Te lähenete sellele protsessile avatud meelega, valmis vastu võtma uusi ideid ja tehnikaid, mis tunduvad esimesel hetkel kummalised või võõristavad. ✔✔ Teil või mõnel teie tuttaval on valusid, vaevusi või üldine halb enesetunne, mida teie või nemad soovivad loomulikul viisil ravida. ✔✔ Te soovite avastada, kuidas teie keha on võimeline ennast ravima (arukuse raames – me pole kunagi väitnud, et punktimassaaž või refleksoloogia suudavad ravida vähki või panna toime mõnd muud meditsiinilist imetegu).

Mida pole tarvis lugeda Loomulikult peame iga neil lehekülgedel trükitud sõna tähtsaks. Ent kuigi halli taustaga raamtekstid pakuvad huvitavat teavet, ei ole neid tarvis lugeda peatükkide sisu mõistmiseks. Lisasime need boonuseks – nagu mõnus väike dessert, mida nautida pärast põhikursuse läbimälumist.

Raamatu u..lesehitusest “Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele” jaguneb viide ossa, millest igaühel on oma spetsiaalne teema ja fookus. Siin on ülevaade osadest, kus on esile tõstetud, mida võite igaühest leida.

>

I osa: Punktimassaazi ja refleksoloogia po~hito~ed Kui teate neist manuaalteraapia tehnikaist vähe või mitte midagi, siis soovitame kõigepealt lugeda I osa. Siin tutvustame������������������������� ����������������������������������� teile nende tervendamiskunstide põhitõdesid, sealhulgas: ✔✔ tähtsate terminite seletused; ✔✔ kiirülevaade iidsete idamaiste tervendamiskunstide ajaloost; ✔✔ tervendamiskunsti põhiprintsiibid, nagu qi, yin/yang ja energiad; ✔✔ enda ja teiste ravimiseks vajalikud eelteadmised; ✔✔ meridiaanide ja refleksitsoonide kaardid, nende tervendamisseansside vundament, mis on teile teejuhuks raamatu järgmistes osades; ✔✔ kõigi nii punktimassaažis kui ka refleksoloogias������������������ ��������������������������������� kasutatavate tehnikate täielikud seletused koos illustratsioonidega, kuidas neid võtteid sooritada.


4

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele See osa õpetab ka paari põhiharjutust, mis on head eelsoojenduseks ja annavad ettekujutuse, mida niihästi patsient kui tervendaja võivad seansist oodata. Me käsitleme ka kõiki olulisi probleeme, mida peate silmas pidama kutseliste massööride/refleksoloogide poole pöördudes – alates kvalifitseeritud kandidaatide leidmisest kuni nende koolitustõendite hindamiseni. Lisaks anname põgusa ülevaate, mida võite oodata oma esimesest seansist.

II osa: Emotsionaalse ja kehalise tervise parandamine Tervendamise tähtis põhimõte on tugev seos emotsionaalse tervise ja kehalise heaolu vahel. Kui teie emotsioonid on üles�������������������� ������������������������ ärritatud või tasakaalust välja paisatud, tunnete end kindlasti kehaliselt halvasti. See on üks tervendamiskunstide põhiseisukohti. Emotsionaalset ja kehalist head enesetunnet on peaaegu võimatu lahutada. Need käivad käsikäes, ja kui jätate ühele keskendudes teise unarusse, ei saa te oma tervendamisseanssidest täit kasu. Sellepärast pöörame raamatu selles osas tähelepanu parimale võimalikule tervisele, niihästi kehaliselt kui ka emotsionaalselt����������������� �������������������������������� . Selgitame energia ja emotsioonide vastastikust seost ja näitame, kuidas negatiivne ja positiivne mõtlemine võivad mõjutada teie kehalist heaolu. Muidugi teame, et reaalses elus ei suuda te täielikult vältida emotsionaalseid pingeid, sellepärast õpetame ka, kuidas ohjeldada kahjustusi ja hoida neid vältimatuid stressitegureid teie keha talitlusi segi paiskamast.

III:.. Kust valutab? Enim levinud valude ja ha dade ravimine Tõenäoliselt maadlete praegusel hetkel vähemalt ühe või paari valu ja tõvega. Võib-olla sellepärast võtsitegi kätte selle raamatu, lootes et see aitab leevendada teie hädasid. Rahunege, me oleme siin, et teid aidata. Selles raamatuosas võtame vaatlusele üksikud kehaosad ja nimetame sagedasemaid haigusi, mis neid piirkondi tabavad. Mis peamine, me õpetame – selgete, kergesti mõistetavate sammude kaupa – raviviise, millega saate nende konkreetsete tõbede puhul end aidata.


Sissejuhatus

5

Milliseid probleeme selles osas käsitleme: seljavalud, kaasa arvatud istmikunärvivalu ja lihasevenitus, puusa- ja säärevalud, peavalud jt näopiirkonna probleemid������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� , käsivarte, õlgade ja käelabade vaevused, seedeelundite häired ja muud kõhukoopa mured, samuti südame ja rindkere haigused.

IV osa: Spetsiifilised vajadused ja mured Selles osas käsitleme spetsiifilisemaid probleeme, mis võivad huvitada teatud inimrühmi. Algul räägime mitmesugustest ealistest valudest ja probleemidest. See hõlmab kogu eluea spektrit beebidest seeniorideni. Siis arutame meie naislugejate probleemide müriaadi. Daamid, me tajume teie valusid – ja tuleme teile appi 16. peatükis. (Meie meeslugejaile: me ei hülga teid. Lihtsalt naistel on mitmeid suuri nende sooga seotud vajadusi, aga suurem osa mehi ähvardavatest����������������������������� ������������������������������������������ tervisehädadest leiab käsitlust raamatu teistes osades.) Tutvustame ka tervendamisviise tavaliste külmetus- ja viirushaiguste puhuks ning räägime immuunsüsteemi profülaktilisest tugevdamisest.

V osa: Ku..mme mu..u..ti ja ku..mme fakti Igas “Võhikutele” sarja raamatus leiate niisuguse peatüki. Raamatu kaks viimast peatükki esitavad fakte ja valearvamusi punktimassaaži ning refleksoloogia kohta, samuti toovad näiteid mõne võimaluse kohta paljudest, millega tervendamiskunstid saavad rikastada elu.


6

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele

Raamatus kasutatavad ikoonid Lehekülgede serval leiad väikesi pilttähiseid, mida nimetatakse ikoonideks või piktogrammideks ja mis pööravad su tähelepanu teabekildudele. Need on järgmised:

Nagu nimetus ütleb, teatab see ikoon, et me pakume lühiteavet, mis on seotud antud alajaotuse materjaliga.

See ikoon juhib tähelepanu väikestele teabelõikudele, mis tuleks pähe õppida.

Seda ikooni pane eriti tähele, sest see hoiatab asjade eest, mida tuleks vältida, et ei tekiks ohte ega negatiivseid tagajärgi.

Kuidas ja..tkata Kuigi loodame, et sa pead seda raamatut nii põnevaks, et neelad selle läbi kaanest kaaneni, on sellega tutvumise järjekord täiesti su enda valida. Koostasime selle teose täieliku käsiraamatuna algajale tervendajale. Kui sul on mingi konkreetne vaevus, asu kohe uurima vastavat peatükki. Peatükid on nii täielikud ja põhjalikud, et neid saab kasutada ka ükshaaval, seepärast võid jääda pidama nende teemade (või kehaosade) juurde, mis sind kõige enam huvitavad. Muudel juhtudel soovitame lugeda algusest peale ja järjekorras. Ära muretse – võid jätta vahele teemad, mis sind hetkel ei huvita, ja siirduda nende juurde, mis rohkem köidavad. (Hiljem võib ju vahelejäänu juurde tagasi pöörduda.)

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele  

Punktimassaaž ja refleksoloogia võhikutele

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you