Page 1


Rae Orion Astrology for Dummies® 2nd edition 2007 Toimetanud Annika Kohv Korrektor Mari Mets

B04193110 ISBN 978-9949-12-759-7 Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav. © 2010 Tõlge eesti keelde ja eesti versiooni kirjastaja ERSEN Algupärase ingliskeelse väljaande autoriõigus kuulub alates aastast 2007 firmale Wiley Publishing, Inc. Kõik õigused on reserveeritud, kaasa arvatud ka õigus paljundada raamatut tervikuna või osaliselt ükskõik millises vormis. Käesolev tõlge avaldatakse kokkuleppel firmaga Wiley Publishing, inc. Nimi Wiley, firma Wiley Publishing logo, sõna For Dummies (Võhikutele®), kõigile käesoleva seeria raamatutele ühine kujund The Dummies Man ja kõigile käeoleva seeria raamatutele ühine väliskujundus on firma John Wiley and Sons, Inc ja/või selle tütarfirmade kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Nimetatud elemendid kuuluvad kasutamisele litsentsi alusel. Firmale GT Software Ltd kuuluva kaubamärgi Lausuja Kirjastus OÜ all kirjastatakse “Võhikute”-seeriasse kuuluvaid raamatuid, mis käsitlevad tehnikat. Original English language edition Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Võhikutele, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affilates in the United States and/or other countries. Used under license. Vastutuse piiramine/ garantii andmisest lahtiütlemine: kirjastaja JA autor ei võta vastutust ega anna garantiid selle raamatu täpsuse ja täielikkuse osas ning kõik eelmainitud ütlevad sõnaselgelt lahti igasugusest vastutusest, muuhulgas piiramatust vastutusest kohase kasutamise osas. Müügi- või kampaaniaeksemplaridega ei või anda ega laiendada mingit vastutust. Käesolevas kirjutises toodud nõuanded ja lähenemine ei pruugi sobida igas olukorras. Raamatu soetamisel tuleb arvestada, et kirjastaja ei tegele juriidilise, raamatupidamisalase või muu professionaalse teenuse pakkumisega. Kui on vaja professionaalset nõuannet, peaks pöörduma kompetentse erialaasjatundja poole. Kirjastaja ega autor eelmainitust tulenevate kahjude eest ei vastuta. Asjaolu, et raamatus on soovitatud organisatsiooni või veebisaiti ja/või viidatud sellele kui potentsiaalsele infoallikale, ei tähenda, et autor või kirjastaja kiidaks heaks teabe või nõuanded, mida organisatsioon või veebisait võib jagada. Lisaks peaksid lugejad arvestama, et raamatus toodud Internetileheküljed võivad raamatu kirjutamise ja lugemise vahele jääva aja jooksul olla muutunud või ära kustutatud.


Lühiülevaade Sissejuhatus..........................................................................................1 I osa: Oma koha leidmine kosmoses..........................................7 1. peatükk: Astroloogia alused: lühihoroskoop...............................................................9 2. peatükk: Täpse horoskoobi koostamine: vanad vs lihtsad meetodid......................21 3. peatükk: Oma horoskoobi koostamine raamatus esitatud tabelite abil.................29

.. II osa: Siit tuleb Pa ike.................................................................39 4. peatükk: Tulemärgid: Jäär, Lõvi ja Ambur ..............................................................41 5. peatükk: Maamärgid: Sõnn, Neitsi ja Kaljukits .......................................................53 6. peatükk: Õhumärgid: Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja ............................................65 7. peatükk: Veemärgid: Vähk, Skorpion ja Kalad .......................................................77

III osa: Ko~ik muu kosmilises kokaraamatus........................89 8. peatükk: Kuumärgid: Kuu faktor ..............................................................................91 9. peatükk: Isiklikud planeedid.................................................................................... 101 10. peatükk: Kaugplaneedid (pluss üks hämmastav asteroid) ................................. 119 11. peatükk: Muljed ja tegelikkus: tõusumärk (ja muu)............................................ 135 12. peatükk: Päike, Kuu ja Planeedid majades........................................................... 149 13. peatükk: Hämmastavad aspektid: kosmilise geomeetria saladused................... 171 14. peatükk: Sünnikaardi tõlgendamise juhised......................................................... 197

.. IV osa: Astroloogia kasutamine igapa evaelus.................213 15. peatükk: Päikesemärkide kombinatsioonid.......................................................... 215 16. peatükk: Eluperioodid: üleminekud...................................................................... 231 17. peatükk: Kuu kasulikkus: astroloogia rakendamine igapäevaelus..................... 253 18. Retrograadne põrgu? Paljastame tõe.................................................................... 261

.. V osa: Ku mme annet...................................................................269 19. peatükk: Kümme annet, mida kaardilt leida võib................................................ 271 20. peatükk: Kümme (pluss üks) viisi, kuidas astroloogiat igapäevaelus rakendada: ajastamise kunst..................................................................................... 281

Lisa: Planeetide tabelid.............................................................289 Indeks................................................................................................361


Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................1 Raamatust .................................................................................................1 Raamatus kasutatud tavad . .....................................................................1 Mida ei pea lugema...................................................................................2 Rumalad oletused......................................................................................2 Kuidas raamat on üles ehitatud................................................................3 I osa: Oma koha leidmine kosmoses ............................................3 II osa: Siit tuleb Päike.....................................................................3 III osa: Kõik muu kosmilises kokaraamatus.................................3 IV osa: Astroloogia igapäevane kasutamine................................4 V osa: Kümme annet.......................................................................4 Raamatus kasutatud sümbolid.................................................................5 Mis saab edasi............................................................................................5

1. osa: Oma koha leidmine kosmoses........................................7 1. peatükk: Astroloogia alused: lühihoroskoop................................9 Tähistaeva vaatlemine.............................................................................10 Sodiaagimärkide tuvastamine.................................................................11 Märkide mõistmine.................................................................................12 Polaarsus: sodiaagi jagamine kaheks...........................................13 Modaalsus: sodiaagi jagamine kolmeks......................................13 Elemendid: sodiaagi jagamine neljaks........................................13 Sodiaagi uuesti kokku panemine.................................................14 Päike, Kuu ja planeedid..........................................................................16 Kes valitseb? Märkide valitsejate avastamine . ....................................17 Majade tõusumärgi hindamine...............................................................18 Tõusumärk ehk astsendent...........................................................19 Ringkäik majades..........................................................................20

2. peatükk: Täpse horoskoobi koostamine: vanad versus lihtsad meetodid . .......................................................21 Vajalike andmete kogumine...................................................................22 Ligikaudsed sünniajad...................................................................22 Andmete puudumise probleem....................................................23 Mida on vaja, et vanade meetodite abil oma sünnikaarti koostada....23 Kuidas kiiresti horoskoopi hankida.......................................................25 Uurime astroloogia-alast tarkvara.........................................................26 Maci tarkvara.................................................................................26


Sisukord

v

PC tarkvara....................................................................................27 Nõu küsimas...................................................................................28

3. peatükk: Horoskoobi koostamine raamatus esitatud tabelite abil............................................................................29 Oma planeetide tuvastamine tabelite abi..............................................30 Oma tõusumärgi tuvastamine.................................................................31 Tõusumärgi leidmine kolme lihtsa sammuga.............................32 Piirangud........................................................................................34 Oma majade kindlaks määramine..........................................................34 Horoskoobi koostamine..........................................................................36

.. II osa: Siit tuleb Pa ike.................................................................39 4. peatükk: Tulemärgid: Jäär, Lõvi ja Ambur...................................41 Jäär: 20. märts – 18. aprill.......................................................................42 Positiivsed küljed.......................................................................... 42 Negatiivsed küljed.........................................................................43 Suhted.............................................................................................43 Töö..................................................................................................44 Lõvi: 23. juuli – 22. august......................................................................45 Positiivsed küljed...........................................................................46 Negatiivsed küljed.........................................................................46 Suhted.............................................................................................47 Töö..................................................................................................48 Ambur: 22. november – 21. detsember..................................................49 Positiivsed küljed...........................................................................49 Negatiivsed küljed.........................................................................50 Suhted.............................................................................................50 Töö..................................................................................................51

5. peatükk: Maamärgid: Sõnn, Neitsi ja Kaljukits..........................53 Sõnn: 19. aprill – 20. mai.........................................................................54 Positiivsed küljed...........................................................................54 Negatiivsed küljed.........................................................................55 Suhted.............................................................................................56 Töö..................................................................................................56 Neitsi: 23. august – 22. september..........................................................57 Positiivsed küljed...........................................................................58 Negatiivsed küljed.........................................................................58 Suhted.............................................................................................59 Töö..................................................................................................59 Kaljukits: 22. detsember – 19. jaanuar...................................................61 Positiivsed küljed...........................................................................61


vi

Astroloogia võhikutele, teine parandatud trükk Negatiivsed küljed.........................................................................62 Suhted.............................................................................................62 Töö..................................................................................................63

6. peatükk: Õhumärgid: Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja...............65 Kaksikud: 21. mai – 20. juuni..................................................................66 Positiivsed küljed...........................................................................66 Negatiivsed küljed.........................................................................67 Suhted.............................................................................................68 Töö..................................................................................................68 Kaalud: 23. september – 22. oktoober...................................................69 Positiivsed küljed...........................................................................69 Negatiivsed küljed.........................................................................70 Suhted.............................................................................................71 Töö..................................................................................................71 Veevalaja: 20. jaanuar – 18. veebruar....................................................73 Positiivsed küljed...........................................................................73 Negatiivsed küljed.........................................................................74 Suhted.............................................................................................74 Töö..................................................................................................75

7. peatükk: Veemärgid: Vähk, Skorpion ja Kalad...........................77 Vähk: 21. juuni – 22. juuli.......................................................................78 Positiivsed küljed...........................................................................78 Negatiivsed küljed.........................................................................79 Suhted.............................................................................................79 Töö..................................................................................................80 Skorpion: 23. oktoober – 21. november................................................81 Positiivsed küljed...........................................................................82 Negatiivsed küljed.........................................................................82 Suhted.............................................................................................83 Töö..................................................................................................83 Kalad: 19. veebruar – 19. märts..............................................................85 Positiivsed küljed...........................................................................85 Negatiivsed küljed.........................................................................86 Suhted.............................................................................................86 Töö..................................................................................................87

III osa: Ko~ik muu kosmilises kokaraamatus........................89 8. peatükk: Kuumärgid: kuufaktor.....................................................91 Kuu päikesemärkides..............................................................................92 Kuusõlmed...............................................................................................95 Kuusõlmed päikesemärkides..................................................................97


Sisukord

vii

9. peatükk: Isiklikud planeedid.......................................................101 Oma planeetide leidmine......................................................................101 Merkuur: Stiilne suhtlus........................................................................103 Veenus: Armastus võidab alati.............................................................105 Marss: Sõdalane.....................................................................................108 Jupiter: Mida rohkem, seda uhkem.....................................................111 Saturn: Ringide lummuses....................................................................114

10. peatükk: Kaugplaneedid (pluss üks hämmastav asteroid)......................................................119 Uraan: Mässaja......................................................................................121 Uraani mõistmine........................................................................121 Uraan päikesemärkides..............................................................122 Neptuun: Unistaja.................................................................................125 Neptuuni mõju hindamine..........................................................125 Neptuun päikesemärkides..........................................................126 Pluuto: Muutuste jõud..........................................................................128 Pluuto mõju uurimine.................................................................130 Pluuto päikesemärkides..............................................................130 Heiron: Haavatud tervendaja...............................................................132 Heironi mõju................................................................................132 Heiron päikesemärkides.............................................................133

11. peatükk: Muljed ja tegelikkus: tõusumärk (ja muu)..............135 Oma tõusumärgi leidmine....................................................................137 Mida tõusumärk sinu kohta ütleb........................................................137 Oma langusmärgi leidmine ja mõistmine............................................142 Vaatame kesktaevast ja Imum Coeli’t.................................................144

12. peatükk: Päike, Kuu ja planeedid majades.............................149 Ringkäik majades..................................................................................150 Päike majades.........................................................................................151 Kuu majades...........................................................................................152 Kuusõlmed majades..............................................................................154 Merkuur majades...................................................................................155 Veenus majades.....................................................................................157 Marss majades........................................................................................158 Jupiter majades......................................................................................161 Saturn majades.......................................................................................162 Uraan majades.......................................................................................164 Neptuun majades...................................................................................166 Pluuto majades.......................................................................................167 Tühjade majade tõlgendamine.............................................................169


viii

Astroloogia võhikutele, teine parandatud trükk 13. peatükk: Hämmastavad aspektid: kosmilise geomeetria saladused....................................................171 Suurte aspektide tuvastamine...............................................................171 Oma aspektide leidmine.......................................................................174 Märkus väikeste aspektide kohta.........................................................176 Aspektide tõlgendamine.......................................................................176 Päikese aspektid..........................................................................177 Kuu aspektid................................................................................181 Merkuuri aspektid.......................................................................184 Veenuse aspektid........................................................................186 Marsi aspektid.............................................................................189 Jupiteri aspektid..........................................................................191 Saturni aspektid...........................................................................193 Uraani, Neptuuni ja Pluuto aspektid.........................................194

14. peatükk: Sünnikaardi tõlgendamise juhised..........................197 1. etapp: üldiste mustrite leidmine.......................................................197 Poolkerade analüüs.....................................................................198 Mustrite analüüs..........................................................................199 Kaalume päikesemärke...............................................................204 Planeedid majades: väike märkus..............................................205 2. etapp: sünnikaardi viis peamist komponenti...................................207 3. etapp: aspektimustrite otsimine.......................................................209 4. etapp: piltmõistatuse kokkupanemine.............................................212

IV osa: Astroloogia kasutamine.............................................213 15. peatükk: Päikesemärkide kombinatsioonid...........................215 Armunud Jäär........................................................................................215 Armunud Sõnn.......................................................................................217 Armunud Kaksikud...............................................................................218 Armunud Vähk......................................................................................220 Armunud Lõvi........................................................................................221 Armunud Neitsi.....................................................................................223 Armunud Kaalud...................................................................................224 Armunud Skorpion................................................................................225 Armunud Ambur...................................................................................226 Armunud Kaljukits................................................................................227 Armunud Veevalaja..............................................................................228 Armunud Kalad.....................................................................................229 Muude planeetidevaheliste sidemete leidmine..................................229

16. peatükk: Meie elu päevad: transiidid.......................................231 Transiitide uurimine..............................................................................232 Transiitide tähtsus.......................................................................232


Sisukord

ix

Transiitide vaatlemine................................................................234 Marsi jälitamine.....................................................................................235 Jupiteri aktiveerimine...........................................................................237 Saturniga toimetulek.............................................................................240 Ettearvamatu Uraan..............................................................................243 Ebamäärane Neptuun...........................................................................246 Võimuahne Pluuto................................................................................249 Hoiatus: Astroloogi needus..................................................................251

17. peatükk: Kuu eelised: astroloogia kasutamine igapäevaelus.......................................................................................253 Ajastamine vastavalt Kuu valgusele.....................................................254 Kuu kasutamine päikesemärkides........................................................255 Jälitame Kuud majades.........................................................................257 Võtame Kuu mõjudest viimast.............................................................259 Sihitu Kuu vältimine..............................................................................260

18. peatükk: Retrograadne põrgu? Paljastame tõe......................261 Retrograad paljastatud.........................................................................261 Toimetulek retrograadse Merkuuriga.................................................262 Retrograadi tõhus ärakasutamine............................................262 Tea, millal torm läheneb............................................................264 Vaatleme retrograadset Veenust.........................................................265 Valmistume retrograadseks Marsiks...................................................266 Kaugplaneedid.......................................................................................267

.. V osa: Ku mme annet...................................................................269 19. peatükk: Kümme annet, mida kaardilt leida võib...................271 Kunstianne.............................................................................................271 Sportlikud võimed.................................................................................273 Ilu (või veetlus)......................................................................................273 Kuulsus...................................................................................................274 Tervendaja käed................................................................................... 275 Ärivaist....................................................................................................276 Rahategemise oskus..............................................................................277 Psüühilised võimed................................................................................278 Astroloogiks saamine............................................................................279 Kirjutamine............................................................................................280

20. peatükk: Kümme (pluss üks) viisi, kuidas astroloogiat oma igapäevaelus rakendada: Ajastamise kunst........................281 Abiellumine............................................................................................281 Esimene kohting....................................................................................283 Ettevõtte avamine..................................................................................283


x

Astroloogia võhikutele, teine parandatud trükk Koosoleku pidamine..............................................................................284 Peo korraldamine..................................................................................285 Arvutiost.................................................................................................285 Majaost...................................................................................................286 Operatsioonile minek............................................................................286 Dieedi või trenni alustamine................................................................287 Romaani või näidendi kirjutamine......................................................288 Puhkus....................................................................................................288

Lisa: planeetide tabelid.............................................................289 Indeks................................................................................................361


Sissejuhatus

A

stroloogia võib muuta su elu. See muutis minu oma. Astroloogia heidab valgust su isiksuse varjatud külgedele, aitab teisi mõista, suhteid analüüsida ja lubab sul koguni tulevikku piiluda. Lisaks sellele suudab astroloogia muuta taju. Seda tundma õppinud, ei vaata sa enam kunagi maailma sama pilguga. Kasutades sõnavara, mis on korraga objektiivne ja poeetiline, suurendab astroloogia su uudishimu (kui oled selle põhimõtted selgeks saanud, muutub igaüks, keda kohtad, ükskõik kui igav inimene või lühike kohtumine see ka poleks, müsteeriumiks, mis tuleb lahendada); see aitab sul paremini mõista inimeste käitumist ja motivatsioone ning eelkõige suurendab su kaastundlikkust. Mõned arvavad, et astroloogia jagab kõik inimesed kaheteistkümnesse gruppi. Nad eksivad! Astroloogia näitab, et kõigil inimestel on universaalsed vajadused ja ihad ning et iga inimene on vaimustavalt ainulaadne.

Sellest raamatust Astroloogia esineb mitmel erineval kujul. See raamat keskendub sünnikaardi tõlgendamisele, et saada teavet enda ja teiste kohta. Elust võetud näiteid kasutades näitan sulle, kuidas oma sünnikaarti koostada (või kuidas seda Internetist saada), kuidas tõlgendada selle osi ning kasutada saadud informatsiooni enda ja teiste kohta uute teadmiste saamiseks. Ma pean astroloogiat objektiivseks tööriistaks, mis aitab sul mõista ennast, hinnata suhteid, näha oma potentsiaali ja isegi teha mõningaid peamisi otsuseid. Selles raamatus näitan sulle, kuidas pakutud tööriista kasutada.

Raamatus kasutatavad tavad Minu arvates on astroloogia juures üks toredamaid asju see, et sünnikaardid, kalendrid ja raamatud on täis tillukesi müstilisi sümboleid. Seni, kuni sa neid sümboleid peast ei tea, võivad need sind segadusse ajada. Seetõttu kirjutan ma tavaliselt päikesemärkide, planeetide ja aspektide


2

Astroloogia võhikutele, teine parandatud trükk nimed välja. Tõeliste sünnikaartide puhul sõnadest aga ei piisa. Ma esitan need horoskoobid nii, nagu professionaalne astroloog seda teeks – sümbolitega kaetult. Nende sümbolite päheõppimine võib äärmiselt kasulik olla. Kuid sa ei pea seda tegema. Võid selle asemel raamatu alguses olevat spikrit ka��� sutada. Seal olevas nimekirjas on kõik sümbolid, mida teadma pead. Spikker aitab sul sümboleid tõlkida. Kui vaatad sünnikaarti ja näed midagi sellist:

☽26♊23 tead, et see tähendab, et Kuu (☽) on Kaksikutes (♊) 26 kraadi 23 minuti juures. Kui viitan selles raamatus planeetide asukohale nii, nagu eelnevas näites, kirjeldan seda kui 26°23´ Kaksikutes. Ma ei kirjuta tavaliselt välja sõnu kraadi (°) ja minutit (´). Ma eeldan, et sa tead neid. Sünnikaartidel lähen kaugemale ja jätan need kaks tillukest sümbolit ära. Selle asemel kirjutatakse selles raamatus planeetide asukohtade puhul kraadid paksus ja minutid tavalises kirjas: 26 23.

Mida ei pea lugema Ma tahaksin, et sa loeksid iga sõna selles raamatus������������������������� ��������������������������������� , kuid sa ei pea seda tegema. Võid vabalt vahele jätta lõigud, mille juures on tingmärk „tehniline värk” ja sa võid eirata ka neid halle kaste, mida on kõikjal raamatus. Kuigi need osad aitavad sul astroloogiat paremini mõista, saad ka ilma hakkama.

Rumalad oletused Raamatu pealkirjast hoolimata oletan, et sa ei ole päris juhm. Eeldan, et sind huvitab astroloogia, kuna sa otsid uusi mõistmise viise. Samuti eeldan, et olenemata sellest, kas sa oled uustulnuk või kauaaegne huviline, huvitab sind eelkõige su enda horoskoop. Ma eeldan, et sul on ligipääs arvutile ja Internetile, kust saad kerge vaevaga hankida oma sünnikaardi. (Võid viimase ka ise selles raamatus toodud matejali abil koostada.) See horoskoop koos minu raamatuga aitab sul uurida astroloogiat mitmel erineval moel. Mu viimane sinuga seotud oletus on, et sul on pisut mõistust; et sa tahad astroloogia abil saada juurde teadmisi, mitte loto võidunumbreid; et sa


Sissejuhatus

3

mõistad, et astroloogia ei räägi saatusest ega heast õnnest. See kõneleb võimalustest, soodumustest ja potentsiaalist. Vana maksiim, mida õpeta������ takse iga põlvkonna astroloogidele, ütleb kõik: tähed soodustavad, kuid ei kohusta.

Kuidas raamat u..les on ehitatud Astroloogia võhikutele on loogilise ülesehitusega. See algab ülevaatega, tutvustab erinevaid sünnikaardi koostamise võimalusi ja uurib seejärel üksikasjalikumalt päikesemärke ning muid kaardi osi. Pärast seda keskendutakse suhetele ja näidatakse, kuidas astroloogiat igapäevaelus kasutada. Raamat lõpeb peatükiga annetest ja tegevuse ajastamisest.

I osa: Oma koha leidmine kosmoses Need kolm peatükki räägivad astroloogia põhialustest. 1. peatükk kõneleb lühidalt Päikesest, Kuust, planeetidest, tõusumärgist ja 12 majast. 2. peatükk näitab, kuidas sünnikaarti saada Internetist või arvutitarkvara abil. 3. peatükk näitab, kuidas koostada oma sünnikaarti selles raamatus toodud tabelite abil. Pärast seda oled valmis ülejäänud peatükkidesse süüvima.

II osa: Siit tuleb Pa..ike Astroloogia on tõlgendamise kunst, mis võib sind viia mitmes erinevas suunas. Teekond algab nelja päikesemärkidele keskenduva peatükiga. Päikesemärgid on jaotatud vastavalt elementidele. 4. peatükk uurib tule­märke (Jäär, Lõvi ja Ambur); 5. peatükk keskendub maamärkidele (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits); 6. peatükk räägib õhumärkidest (Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja); 7. peatükk analüüsib veemärke (Vähk, Skorpion ja Kalad).

III osa: Ko~ik muu kosmilises kokaraamatus Päikesemärgi astroloogia, kuigi huvitav, tekitab palju küsimusi. Selle osa peatükid aitavad neid lünki täita. 8. peatükk valgustab Kuud ja kuusõlmi kõigis 12 päikesemärgis. 9. ja 10. peatükk räägivad Merkuurist, Veenusest, Marsist, Jupiterist, Saturnist, Uraanist, Neptuunist ja Pluutost – pluss asteroid Heironist, mis avastati 1977. aastal ja mida paljud astroloogid nüüd horoskoopides kasutavad. 11. peatükk räägib tõusumärgist ja 12. peatükk kirjeldab planeetide mõju kõikides majades. 13. peatükk


4

Astroloogia võhikutele, teine parandatud trükk uurib, kuidas planeedid omavahel suhtlevad, analüüsides aspekte ehk geomeetrilisi suhted, mis neid seovad. Kui oled oma planeetide asukohad üles otsinud, võid tunda, et infot on liiga palju. Ära karda – 14. peatükk näitab, kuidas leida kõige tähtsamaid komponente, vaadates mustreid, mis iseloomustavad su kaarti tervikuna.

IV osa: Astroloogia kasutamine Oma psüühika tundmaõppimine on väärt ettevõtmine, kuid enamik astroloogiast huvitatud inimesi mõtleb muudele asjadele: suhetele, millest räägin 15. peatükis. Sealsamas analüüsin kõiki 78 päikesemärgi kombinatsiooni ning annan soovitusi iga sodiaagimärgi südame võitmiseks. 16., 17. ja 18. peatükis näitan, kuidas astroloogiast maksimaalset kasu saada. 16. peatükk selgitab, kuidas Marsi, Jupiteri, Saturni, Uraani, Neptuuni ja Pluuto praegused asukohad sind mõjutavad ja mida tulevikult oodata võib. 17. peatükk on kõige praktilisem peatükk raamatus ja keskendub ainult ühele planeedile (kasutan seda sõna üsna vabameelselt): Kuule. Selle igakuised faasid ja rännak läbi 12 sodiaagimärgi toovad kaasa päevi, mil kosmos sind toetab ja päevi, mil ta seda mingil juhul ei tee. Selles peatükis näitan, kuidas Kuu asukoht võib aidata sul otsustada, millal tegutseda, millal tagasi tõmbuda, millal projekte algatada, millal oodata ja nii edasi. 18. peatükk uurib nähtust, mis inimesi alati ärritab: retrograadne Merkuur, mis on kurikuulus selle poolest, et tekitab viivitusi ja muid probleeme. Mind see mööduv mõju tavaliselt eriti ei kõiguta. Seda juhtub ju kolm korda aastas. Mis selles nii erilist on? Vähemalt nii arvasin ma varem. Hiljuti istusin ma aga retrograadse Merkuuri ajal kaks korda ühel nädalal vale rongi peale, kaotasin elutähtsa e-kirja ja tapsin oma iPodi. Selles peatükis näitan, kuidas sellega paremini toime tulla, kui mina seda tegin.

V osa: Ku..mme annet Kui oled Päikest, Kuud����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ja planeete tundma õppinud, on sul põhiteadmised olemas. Selles osas kasutan saadud informatsiooni kahel moel. 19. peatükis paljastan kümne erineva andega seotud planeedid. 20. peatükis, mis keskendub astroloogilise ajastamise peenele kunstile, ütlen sulle,


Sissejuhatus

5

millal korraldada pidu, asutada uut ettevõtet, osta arvutit ja isegi millal abielluda – kooskõlas tähtedega. Raamatu lõpus on lisa, millest leiad Päikese, Kuu ja planeetide, sealhulgas Heironi asukohad. Seda läheb vaja sünnikaardi koostamisel. Lisa ütleb sulle, kus olid (ja kus hakkavad olema) planeedid 1930.–2012. aastani.

Raamatus kasutatavad tingma..rgid Neli raamatus kasutatavat tingmärki on otsekui teetähised. Nende tähendused on järgmised: Ideaalses maailmas oleks kõikide selles raamatus käsitletavate planeetide asetuste, aspektide ja transiitide juures elust võetud näide. Reaalses maailmas on raamatu lehekülgede arv piiratud, mistõttu saan tuua ainult mõned näited. See tingmärk tähistab neid. Paljudel juhtudel sisaldavad elust võetud näited filmistaare, poliitikuid või muid avaliku elu tegelasi. Mõnikord keskendun inimestele, keda isiklikult tunnen. Neil puhkudel on nimed muudetud. Astroloogia on ikka sama. Teatud faktid ja põhimõtted on elulise tähtsusega. Enamikule neist keskendun esimestes peatükkides. Kuid kui sul on vaja teada mingit fakti selleks, et mõista mõnd teist sünnikaardi aspekti, püüan seda sulle kõne all olevat tingmärki kasutades meelde tuletada. Astroloogiast on võimatu rääkida astronoomiat ja matemaatikat puudutamata. Kui ees ootab astoloogilise nähtuse üksikasjalikum teaduslik selgitus, hoiatan sind alati ette selle tingmärgiga. Tahad selgituse vahele jätta? Lase käia. Enamikul juhtudel võid seda vabalt ignoreerida ja ikka asjadest aru saada. Selle tingmärgiga tähistatud lõigus võidakse soovitada millegi tegemiseks lihtsamat meetodit. See võib sind suunata mõne teise raamatu või veebilehe juurde, milles räägitakse sarnastest asjadest, mida oma raamatus käsitlen, see võib aidata sul lahendada probleemi, mis tuleneb sünni­kaardi mingist kindlast konfiguratsioonist või siis hoopis sulle öelda, kuidas näiteks Kaljukitse võrgutada. Ära arva, et astroloogia ei ole kasulik.

Mida edasi teha Kui oled algaja, ole valmis selleks, et astroloogia on keerukas süsteem. Ainus võimalus on alustada algusest, mida käesolev raamat sul teha aitab. Kuid ma olen näinud, kuidas inimesed astroloogia-alaseid raamatuid kii-

Astroloogia võhikutele  
Astroloogia võhikutele  

Astroloogia võhikutele

Advertisement