Page 1


Martin Brofman Anything Can Be Healed 2003 ESMAKORDSELT EESTI KEELES Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Graafiline teostus Lou Verstegen Illustratsioonid Nathalie Huguet Kaanekujundus Jørgen Højland Toimetanud Kristel Kiigemägi Korrektor Inna Viires © 2003 by Martin Brofman First published in English by Findhorn Press, Scotland All rights reserved. © 2009 Kirjastus ERSEN B041922909 ISBN 978-9949-12- 480-0

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Sisukord Eessõna Sissejuhatus

9 11

I osa. Orientatsioon 1. peatükk. Tervendajad ja tervendamine 2. peatükk. Alternatiivreaalsused 3. peatükk. Inimese energiasüsteem 4. peatükk. Kehakeel

13 15 18 23 30

II osa. Kehapeegli süsteem. Põhialused ja vahendid 5. peatükk. Tšakrad 6. peatükk. Tšakrate muud tahud 7. peatükk. Valge valgus 8. peatükk. Üleminek 9. peatükk. Mõttevormid 10. peatükk. Juured, harud ja kroon 11. peatükk. Ajarännakud ja eelmised elud 12. peatükk. Tunnetustasandid

35 37 43 46 49 56 61 68 72

III osa. Kuidas seda teha? Loomine ja kaasautorlus 13. peatükk. Tervendatava osa tervendamisel 14. peatükk. T  ervenemise omaksvõtmine. Tervenemine ja enese muutumine 15. peatükk. Tagasiside 16. peatükk. Teiste tervendamise tingimused 17. peatükk. Tervendamine valge valgusega 18. peatükk. T  ervendamine tšakratega ja/või mõttevormidega

81 83 90 95 99 101 106


4

Kõ ik on ravitav

19. peatükk. Kaugtervendamine 20. peatükk. Enesetervendamine

117 122

IV osa. Teised dimensioonid 21. peatükk. Peegeldamine (suhtluspoliitika) 22. peatükk. Tuul ja lained. Loomine ja kaasautorlus 23. peatükk. Tervendamine meditatsioonina 24. peatükk. Vastutus ja ligimese aitamine 25. peatükk. Armastus tervendab 26. peatükk. Karma ja tervendamine 27. peatükk. Küsimused ja vastused

127 129 135 143 148 151 155 160

V osa. Energiaharjutused ja tšakrameditatsioon Ettevalmistused 1. harjutus. Põhiharjutus – energia tunnetamine 2. harjutus. Energia suunamine 3. harjutus. Energia nägemine. Aura 4. harjutus. Tšakrameditatsioon

167 169 169 174 177 179

VI osa. Lisad Lisa 1. Tervendaja tšakrajuht Punane tšakra Oranž tšakra Kollane tšakra Roheline tšakra Sinine tšakra Indigosinine tšakra Lilla tšakra Lisa 2. Tšakrakaart Lisa 3. Värvikeel Lisa 4. Värvikeele juht Lisa 5. Tšakraanalüüs ja tervendamiskaart

183 185 185 189 194 199 205 209 213 218 220 222 228


Eessõna Enne 1975. aastat ei uskunud ma ühtki selle raamatu ideed. Ainuüksi seepärast, et mul diagnoositi selgrookasvaja ja arstid andsid mulle kõigest paar kuud elulootust, asusin innukalt uurima teadvuse ja keha seoseid, et sel moel tervendada. Otsustasin end käsile võtta. Kasutasin Silva meetodi lõdvestustehnikaid, visualiseerimist, positiivset mõtlemist ja afirmatsioone. Tervenemisest motiveerituna uurisin ida religioone, esoteerilisi filosoofiaid, lääne psühholoogiat ja kõiki teisi teemasid, mis tõotasid anda mulle ellujäämiseks vajalikku infot. Pärast kaht kuud enda kallal töötamist said mu pingutused tasutud. Arstid teatasid, et ilmselt nad eksisid, sest kasvaja ja kõik sümptomid olid kadunud. Kui olin täiesti terve, hakkasin teistelegi õpetama enese tervendamiseks kasutatud vahendeid ja rääkisin neile sisekaemustest, mis ma tervenemise ajal olin saanud. Mõned minu juurde tulnud inimesed palusid mul end tervendada. Esialgu olin sellele vastu, sest iga inimene saab end ise tervendada. Siiski on osal inimestel raske oma võimetesse uskuda või ei oska nad saavutada tervenemiseks vajalikku mõtteselgust ja objektiivsust. Kuigi püüdsin neid veenda end ise tervendama, kujutlesid nad edasi, et ainult mina saan nad terveks teha. Kui oleksin keeldunud, oleksid nad tervendamata lahkunud ja mu süda jäänuks nende pärast valutama. Kuna kirjutasin parajasti selle raamatu mustandit, arvasin, et teen paremat tööd, kui näen neid tervenenult lahkumas, niisiis nõustusin tervendama. Mida rohkem ma inimestega töötasin, seda selgemalt hakkasin nägema, et keha ja teadvus on seotud. Ajapikku töötasin välja mudeli, mis sisaldas kõiki minu avastusi ja ideid. Mudeli õigsust


6

Kõ ik on ravitav

kinnitasid minu isiklikud kogemused ja minu osalusel toimunud tervendamisseansid. Mudelist kasvas välja tervendamissüsteem, mille otsustasin nimetada kehapeegli süsteemiks, sest see kinnitas minu ideed, et inimese keha on tema elu peegelpilt. Tervendamisvajaduse tekkimisel peegeldavad halvasti talitlevad kehapiirkonnad neid eluvaldkondi, mis toimivad halvasti ehk mis tekitavad teadvuses stressi ja pinget. Füüsilisel tasandil väljendub stress teatud kehaosa pinges. Keha on nagu teadvuse kaart. Tervenemiseks ja loomuliku tasakaalu taastamiseks tuleb vabastada pinged mitte ainult kehast, vaid ka teadvusest. Sageli saadakse tervendamisest valesti aru. Seda peetakse kas kahtlaseks või tuntakse selle ees aukartust. Ühiskond on tervendamist alati pidanud millekski üleloomulikuks või salapäraseks, mida saavad teha ainult šamaanid, teadjamehed, eriliste võimete või jumalaga otseühenduses olevad inimesed või need, kes on saavutanud tavainimesele kättesaamatu teadvusseisundi. Tegelikult on meil kõigil see anne. Me kõik oleme tervendajad. Selle raamatu eesmärk on õpetada teadvuse tervendamist, teisi­ sõnu anda vahendid, mis on kättesaadavad kõigile soovijatele. See on tervendamise käsiraamat, mis ühendab endas ida traditsioone ja lääne psühholoogiat. Lugejad, kes on tuttavad nende esoteeriliste filosoofiatega saavad neis põhimõtetes selgust, need aga, kellele see valdkond on tundmatu, leiavad siit lihtsas ja mõistetavas sõnastuses ideid ja tehnikaid, mida on lihtne praktikas rakendada. Raamatus sisalduvad ideed, põhimõtted ja filosoofiad moodustavad kehapeegli süsteemi, mida võib kasutada nii tervendamiseks kui enese paremaks tundmaõppimiseks. Pole olemas ühtki haigust, millest keegi pole kusagil tervenenud. Mida suudab üks inimene, seda suudab igaüks. Kõik on ravitav.


Sissejuhatus Kõik algab teadvusest. Kõik, mis sinu elus juhtub ja kehaga toimub, saab alguse sinu teadvusest. Sinu elutingimused on sinu teha, sest sina otsustad, kuidas sa neile reageerid, mida tunned, mõtled ja teed. Või otsustad ka mitte otsustada. Ka see on otsus. Otsustamine ei alga teatud vanusega. Oled alati ise otsustanud ja teed seda ka praegu. Enne inimkehasse sündimist otsustas sinu hing ning jätkasid seda imikueas, lapsepõlves ja täiskasvanuna. Otsustad surmani ja ka pärast ühe bioloogilise tsükli lõppu. Kui reageerid tingimustele parimal võimalikul viisil, säilib tasakaal ja protsess jätkub tõrgeteta. Kui reageerid aga pingeid või füüsilisi sümptomeid põhjustaval viisil, tähendab see, et selline otsus ei sobinud sulle. Miski läks tasakaalust välja. Normaalolekus on teadvus tasakaalus. Tervendamine on selle loomuliku tasakaalu ja terviklikkuse taastamine. Ühiskond on meid õpetanud uskuma, et haiguste ja vigastuste põhjused asuvad meist väljaspool. Füüsilises plaanis on see tõsi, aga samas saab see meiega toimuda ainult siis, kui meie teadvusseisund seda võimaldab. Orienteerudes välisele ravile ja ravimitele ei märka sa haigusega kaasnevaid pingeid oma elus ja teadvuses, mis tegelikult füüsilise sümptomi põhjustasid. Pead end väliste tingimuste ohvriks. Traditsiooniline ravi ei kõrvalda teadvusest pingeid, mis takistavad sul õnne ja tervist kogemast. Kui otsustad sümptomite kaotamiseks teha aga midagi kaasaegsest traditsioonilisest ravist erinevat, orienteeru ümber kujutlusele, et kõik algab teadvusest. Vastutad ise oma elu ja keha eest ning võid valida, mida oma teadvuses tallel hoida ja õigeks tunnistada.


8

Kõ ik on ravitav

Saad ise luua oma reaalsuse. Sinu käsutuses on kaasasündinud piiramatud võimed, loomulikud tervendamisvahendid ja oskus neid kasutada. Ära unusta, et võid alati otsustada oma keskkonnale teistmoodi reageerida – viisil, mis sulle kõige enam sobib. See raamat on mõeldud sulle teadvuse ja keha seotuse meeldetuletamiseks. Ühtlasi on see kasutamisjuhend kaasasündinud ja kõigile inimestele alati kättesaadavate vahendite kasutamiseks. Me kõik oleme tervendajad ja teame sisimas, et kõik on ravitav.


Esimene osa Orientatsioon


1. peatükk

Tervendajad ja tervendamine Tervendamise all mõistame tasakaalu (harmoonia) ja tervise taastamist. Teisi tervendades aitad tal tervise taastada. Ennast tervendades või enesetervendamisele kaasa aidates taastad oma tervist. Sõna „tervendamine” kasutatakse protsessi kirjeldamiseks, mis on ette võetud eesmärgiga taastada tervendatava tervis. Kui tervendamine on edukas, ütleme, et tervendatav on terve. Tervenemine võib olla edukas kas täielikult või osaliselt. Osalise tervenemise puhul kogeb tervendatav mõningat paranemist. Ütleme, et ta tervenes osaliselt, pidades silmas tema praegust seisundit. Kui mõju oli täielik, ütleme, et inimene on terve. Tervendaja on tervendamises osalev isik, kelle eesmärk on taastada tervendatava tervis. Tervendajaks nimetame ka inimest, kes on varem edukalt tervenenud. Kuna ainult tervendajad saavad tervendada, on tervendaja iga inimene, kes on kunagi edukalt tervendanud. Tervendajateks nimetatud inimestel on võime edukalt tervendada. Usume, et kõigil inimestel on see võime sünnist saati olemas, nad peavad ainult õppima olemasolevaid vahendeid kasutama. Usume, et meil kõigil on tervendajavõimed, küsimus on ainult selles, kas need on uinuvas olekus või meisterlikkuseni arendatud. Arstiteadus ei suuda tervist tagada. Siiski on võimalik terveneda, kui on tagatud sobivad tingimused, mida võimendatakse. Nende hulka kuulub tervendaja oskus olemasolevaid vahendeid kasutada, tervendamist vajava isiku tervendamisele avatuse aste ja tema soov muutuda ning tervendaja ja tervendatava vastastoime iseloom.


12

Kõ ik on ravitav

Tervendada võib füüsiliselt, vaimselt, emotsionaalselt või hingeliselt. Ka tervendajaid on mitmesuguseid. Mõned tervendajad töötavad jumaliku energiaga või peavad end kanaliteks, mille kaudu jumal saab töötada. Teised seostavad end tervendamisega rohkem ja tunnevad, et teevad midagi. Paljud neist ei usu jumalat. Mõlemal juhul inimesed tervenevad. Pole ühtki põhjust, miks keegi peaks jätkuvalt kannatama, kui leevendus on ometi nii kättesaadav. Mis sellest, et seda pakub keegi, kellel on sinust erinevad uskumused. Loeb see, et tema käsutuses on vajalikud vahendid ja oskused. Mõned tervendajad usuvad, et edukaks tervendamiseks peavad nad hoidma oma keha puhta, et tervendav energia saaks seda takistamatult läbida. Teised usuvad, et armastus on alati puhas ega sõltu individuaalsetest vajadustest ega keha seisundist. Mõned tervendajad söövad liha, teised on taimetoitlased. Mõne šamanistliku tehnika hulka kuulub joovastavate ainete pruukimine, teised tervendajad väldivad neid. Mõned tervendajad kasutavad mitmesuguseid aineid, näiteks ravimtaimi, teised töötavad ainult mõttejõuga. Mõnele tervendajale meeldib tervendatava lähedal olla, teised eelistavad eemale jääda. Meil kõigil on aga eranditult võime aidata tervendataval terviklikkus taastada. Ka meie teenime ühiskonda ja teeme midagi selle liikmete hüvanguks. Tervendajatega liitudes ei pea sa oma elu muutma. Ole sina ise ja tee seda, mis sulle kõige rohkem sobib, isegi kui see erineb ümbritsevate inimeste tegemistest. Pole tähtis, millised on su harjumused, mida sa sööd ning millised on su seksuaaleelistused või suhtlusoskus. Ühiskonnale on tähtsad ainult sinu tervendajaoskused. Kui oled tervendamises edukas, oled tervendaja. Ka kõige kitsarinnalisem inimene ei saa sinu võimeid sinult võtta või neid olematuks tunnistada.

Kõik on ravitav / Martin Brofman  

Kõik on ravitav / Martin Brofman

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you