Page 1


Stephanie Roberts Fast Feng Shui for your Home Office Published by Lotus Pond Press, LLC. Kahului, HI USA www.lotuspondpress.com 2006

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Peeter Sepping Toimetanud Urmas Noor Korrektor Mari Mets © 2006 by Stephanie Roberts. All rights reserved. © 2009 Kirjastus ERSEN B02186709 ISBN 978-9949-12-702-3

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Sisukord SISEJUHATUS Lühike (natuke erapoolik) feng shui ülevaade Mida võib feng shui teie jaoks teha? Ideaalse ruumi ettekujutamine

9 11 18 21

1. peatükk. KIIRE ALGUS. HINDAMINE JA LAHENDUSED Kodukontori hindamine Kiired võimalused olukorra parandamiseks

25 27 35

2. peatükk. KONTORILE HEA ASUKOHA VALIMINE Üldised mugavused Ebasobivad ruumid Ba gua järgi toimides Kompassist lähtuv ba gua Qi “suust” lähtuv ba gua Ba gua ja teie amet Õnnetoovad suunad Yin või yang Teised kaalumist nõudvad asjaolud Kokkuvõtte tegemine

49 53 59 64 66 70 74 77 81 85 90

3. peatükk. SUURPUHASTUS UUE ALGUSE JAOKS Vanast energiast puhastumine Probleem segadusega Korralagedus ja ba gua Hea majapidamine tagab hea feng shui Mis tähtsus on värvusel? Värvid ja ba gua Nõuanded värvi valimiseks

93 96 100 104 115 122 127 128

4. peatükk. KONTORI SISUSTAMINE HEA FENG SHUI TAGAMISEKS Sobiva mööbli valimine

131 134


Kirjutuslaua valimine Teie tool Kirjutuslaua asetus Teie õnnetoovad sektorid ja suunad Võimupositsioonid Sha qi vältimine Võimaluste kaalumine Kirjutuslaua asukoht mitmeotstarbelises ruumis. Qi positiivse voogamise tagamine Teie kontori uks on qi “suu” Qi liikumine teie kontoris

135 143 145 147 151 154 166 168 173 174 177

5. peatükk. Abinõud ja parandused Kontori asukoht Kontori qi Kontori plaan Qi voogamine

185 188 193 196 204

6. peatükk. EDU ELEMENDID Pürgimuste määratlemine Kontori jõupunktide leidmine Viis elementi ja ba gua Kuidas elemendid üksteist vastastikku mõjutavad Elementide toimima panek Jõupunktide aktiveerimine Kirjutuslaua ba gua Gua alad gua alade sees Fokaalpunktid Viimane kontroll

211 214 225 228 229 233 239 256 258 260 261

7. peatükk. SALAJANE KOMPONENT Võimestamisprotsess Ruumi õnnistamine Muutuste tervitamine

263 269 272 277

Lisad Ruumi plaani joonistamine Kompassi sektorite määratlemine. Nüüdisaegne ba gua

279 281 284 294


Sissejuhatus Olen olnud õnnelik üksikettevõtja alates 1983. aastast – rohkem kui poole oma elust. Alguses ����������������������� töötasin��������������� kodus juhuslikult, siis suurema osa ajast, lõpuks kogu aeg. Läbi erinevate tööelu faaside olen ma nautinud rõõme ja hakkama saanud minu kasuks töötava kodukontori loomisel. Mis iganes raskusi teil ������������������������������������������������ esineb������������������������������������������ mugava ja efektiivse töökoha loomisel kodus, on tõenäoline, et ka mina olen nende probleemidega kodukontori loomisel silmitsi seisnud. Aastaid olen ma töötanud söögilaua taga, mõnda aega elutoas, siis köögi kõrval alkoovis, magamistoa nurgas ja tühjas ruumis, mille olen kontorina hõivanud. Mul on olnud töölaudu, mis on liiga suured ja töökohti, mis on liiga väiksed. Mul on olnud aknakatete puudumisest tingitud liiga eredast ���������������������������������������������� valgusest������������������������������������� põhjustatud peavalusid ja olen kogenud akna puudumise nii positiivseid kui negatiivseid külgi. Olen võidelnud selle nimel, et segadust ennetada ja õppinud kiusatusele vastu panema kogu päeva pidžaamas käia. Aeg-ajalt olen ma mööbli ümberpaigutamisest otsinud abi kirjutamisbarjääri lõhkumiseks. Kui ma hakkasin 1990ndate keskel feng shui’d õppima, avastasin ma tegelikud põhjused, miks mõni minu töökohtadest polnud olnud eriti mugav ning töö produktiivne. Kui ma rakendasin feng shui printsiipe oma kodukontori ümberkujundamiseks, siis avastasin ma, et mu tuju paraneb, minu loovus voogas vabamalt ning ma sain väiksema vaevaga


6

Kiire Feng shui kodukontori jaoks

rohkem tehtud. Kirjutamine pole alati kerge, aga see läheb palju libedamalt, kui pole halva feng shui põhjustatud������ tähelepanu hajutajaid. Teie töö sujub samuti paremini, kui teie kodukontoris on parem feng shui. Paar eelmist aastat – tegelikult veel kaks kuud tagasi – võitlesin raskustega, mis tulenesid väga väikese kodukontori abikaasaga (kes on minu äripartner ja töötab samuti täiskohaga kodus) jagamisest. Nagu te võite ette kujutada, olime pisut kokku surutud ja see mõjutas meie töövõimet. Raamatu esimese mustandi kirjutamiseks otsisin ma privaatset kohta ja tihti tähendas see, et haarasin sülearvuti ja tõmbusin palkonile. Töökohana puudusid sel paljud tüüpilisele kontorile omased mugavused, kuid vaade ookeanile oli inspireeriv. Samuti oli seal jahe tuul, mis leevendas pärastlõunaaegset kuumust. Mul on rõõm teatada, et hiljuti kolisime tunduvalt suuremasse majja, kus mul on lõpuks ometi ka oma kontor – see on suur luksus peale mitme aasta pikkust tillukese kontori jagamist ja aastaid enne seda elutoas töölaua taga töötamist. Ma olen kasutanud antud raamatus kirjeldatud tehnikaid ja protseduure selleks, et oma uus kontor sisse seada maja parimas ruumis ja sel viisil, et see peegeldaks mulle omast stiili, toetaks häid tööharjumusi, inspireeriks mu loovust, ümbritseks mind hea feng shui’ga. Kui te loete samm-sammult läbi selles raamatus toodus juhendid, siis on teil olemas põhjalik feng shui põhimõtete baas, mille abil saate teha otsuseid, mis võimaldavad teil kodus õnnelikult ja edukalt töötada.


SISSEJUHATUS

7

Lühike (natuke erapoolik) feng shui ülevaade Feng shui on iidne tava, mis sai alguse Hiinas tuhandeid aastaid tagasi. Selle esmane rakendus oli heaendeliste hauapaikade otsimiseks, et tagada lahkunute järglastele hea õnn. Mitme sajandi jooksul on sellest õpetusest, mis uuris maastikuvormide, vee iseärasuste ja tuule mustrite vastastikmõju, arenenud juhised heaendeliste elupaikade ja kodu võtmeelementide, nagu sissepääs, tulease ja puhkamispiirkond valimiseks. Viimase aastatuhande jooksul on arenenud feng shui eri stiile ja meetodeid. Mõned väga iidsed meetodid on siiani kasutusel, samas on tekkinud uudsed lähenemised, et vastata nüüdisaegse kuulajaskonna huvidele. Tulenevalt sellest, et eri meetodite vahel on rohkem erinevusi kui sarnasusi, võivad algajad sattuda segadusse. Järgnevalt on lühike kokkuvõte feng shui peamistest suundadest, millega te tõenäoliselt raamatuid ja ajakirju lugedes, internetis surfates kokku puutute. Samuti minu põhjused nende meetodite rakendamiseks (või mitterakendamiseks) oma elus ja kirjutistes.

Tähed lendavad sisse Feng shui professionaalid, kes väidavad, et praktiseerivad traditsioonilist hiina feng shui’d, viitavad tavaliselt������ ���������������� Lendtähe meetodile. Antud meetodi puhul kasutatakse tabelit numbritega (“tähed”), mis on arvutatud arvesse võttes ehitise orientatsiooni ilmakaarte suhtes ja ehitusaastat. Mõnda numbrite mustrit või kombinatsiooni peetakse eriti soodsaks. Teised aga ennustavad majaelanikule tervisega seon-


8

Kiire Feng shui kodukontori jaoks

duvaid, majanduslikke, abielusuhteid puudutavaid või seaduslikke probleeme. Sel meetodil pole küll mingit pistmist tõeliste tähtedega (nendega, mis öösel taevas helendavad), kuid tihti mõtlen sellest kui astroloogiast kodu jaoks. On olemas põhitabel, mis põhineb ehitusaastal ja ehitise suunast, samuti tabelid käesolevaks aastaks, kuuks, isegi päevaks. Suurem osa analüüsist – nii nagu astroloogiaski – seisneb sünnikaardi ja aasta horoskoobi vastastikmõjul. Seda voolu eristab teistest populaarsetest feng shui vormidest nii aja kui ruumi arvestamine. Aasta ja kuu “tähed” interakteeruvad põhikaardiga positiivselt, neutraalselt või negatiivselt. Eri perioodide ebasoodsate tähekombinatsioonide kontrollimiseks või mõju vähendamiseks soovitatakse mitmesuguseid abinõusid. Nende muutustega kaasaskäimine võib teile kasuks tulla, aga paljudel meist pole selleks piisavalt aega ega tähelepanu. Oma headest kavatsustest ei piisa alati, et sellel alal jätkuvalt püüdlik olla. Lendtähe meetod annab ainulaadset infot, mida ei ole võimalik saada teiste võtetega. See info võib teile kasulikuks osutuda sõltuvalt olukorrast. Näiteks, kui ma konsulteerin uut ehitusprojekti või aitan klientidel kaaluda potentsiaalse kodu negatiivseid ja positiivseid külgi, siis uurin alati Lendtähe prognoosi. Planeerimise staadiumis on küllaltki kerge öelda “Ei, see ei sobi” või paigutada tulevane kodu soodsamasse kohta. Aga mida teha, kui elate korteris ja avastate, et see on täheseisu järgi ebasoodsas kohas ja soovituslik abinõu on järgnev: “Raja maja taha küngas ja paiguta veekogu kin-


SISSEJUHATUS

9

nistu ette.” Seda on raske korraldada eriti siis, kui elate 14. korrusel või olete üürnik. Nendele, kes ei tea, mis aastal nende kodu ehitatud on või kes ei suuda maja orientatsiooni määratleda, pole sellest meetodist abi – see on täiesti kasutu. Teie kodu jaoks saab koostada Lendtähe järgi tabeli ainult siis, kui on teada täpne maja ehitamise aeg ja koordinaadid. Kui teil neid andmeid pole, siis kahjuks pole võimalik antud meetodit rakendada. Kui see tundub teile oodatust keerulisem, siis ärge muretsege. Need poolteist lehekülge, mille te just läbi lugesite, on kogu info Lendtähe voolu kohta, mida selles raamatus kohata võite.

Õnnetoovad juhised Kaheksa eluaseme meetod on feng shui teine suund, mis kasutab kompassi. Selle õpetuse järgi on soodsad ja ebasoodsad piirkonnad majas määratud sellega, millises ilmakaares need sissekäigu suhtes paiknevad. Sõltuvalt soost ja sünniajast sobivad mõned majad mõnele inimesele paremini kui teisele. Iga inimese jaoks on oma soodsad ja ebasoodsad suunad (enda omad leiate 2. peatükist). See õpetus annab juhiseid, kuidas magada, istuda, töötada ja süüa teha soodsas piirkonnas ja/või suunas. Teoreetiliselt on tegemist vajaliku materjaliga, aga praktikas on nende soovituste järgimine keeruline, kui lähtuda ka teistest feng shui alastest nõudmistest. Tihtipeale pole heade juhiste antud elukohas rakendamine lihtsalt võimalik. Töölaua paigutamine soodsasse kohta antud reeglite järgi võib tähendada seda, et laud tuleks paigutada kööki,


10

Kiire Feng shui kodukontori jaoks

magamistuppa või esikusse, mis on tegelikult erinevatel põhjustel tööks mittesobivad ruumid. Töölaua paigutamine soodsas suunas võib aga kaasa tuua paljude teiste antud raamatus käsitletud feng shui reeglite rikkumise. Kui te otsite abi raamatust, mis käsitleb kirjeldatud mee���� todit, võite kohata järgnevat nõuannet: “Kuue Sarviku ala on hea asukoht köögile, kuna pliit kõrvetab kurja mõju.” Kui te just ei ehita traditsioonidest mõjutatud maja või olete valmis suuri renoveerimistöid läbi viima, siis pole sellisest soovitusest kasu. Kokkuvõtteks võib öelda, et kodukontoris (või ükskõik, millises teises ruumis) hea feng shui loomiseks tuleb teha kompromisse ja valikuid erinevate võimaluste vahel. Oma kogemustest võin öelda, et soodsad suunad on tavaliselt esimesed, millest on mõistlik loobuda. MIDA PEAKS MOODNE ABIELUPAAR TEGEMA? Probleemid Kaheksa Eluaseme õpetusega tekivad eelkõige siis, kui kodu või tööruumi tuleb kellegagi jagada. Mida teha siis, kui elukaaslase õnnetoovad suunad on teie jaoks ebasoodsad ja vastupidi. Iidses Hiinas polnud see eriliseks probleemiks. Esiteks, abielud korraldati astroloogilise sobivuse alusel. Juhul, kui suundade puhul tekkis probleeme, siis võeti aluseks mehe omad. Tänapäeval abiellub enamik meist siiski armastusest ja muretseb tähtede seisu pärast hiljem������������������������� ������������������������������� , kui üldse. Paarid jagavad tihti majanduslikku vastutust. Pidades lugu nüüdisaegsest läänelikust kultuurist ja võttes normiks, et nii mees kui naine töötavad, peaks antud õpetuse modernsema variandi


SISSEJUHATUS

11

järgi lähtuma suurema palgaga inimese suundadest. Sellest reeglite kogumist on veelgi vähem kasu peredele, kus mõlema sissetulek on oluline. Tähtsust pole sellel, kes rohkem teenib või kelle jaoks on kodus töötamine olulisem. Minu kogemus on selline, et Kaheksa Eluaseme õpetuse järgi oleme mina ja mu abikaasa täiesti kokkusobimatud.* Tema õnnetoovad suunad on minu jaoks ebasoodsad ja vastupidi. Kuna me oleme oma äris võrdsed partnerid, ei saa meie majapidamises määratleda suurema palga teenijat. Antud õpetuse juhiste järgi pole võimalik jagatud ruume niimoodi korraldada, et see meile mõlemale soodne oleks.

*  Tunnetatud kokkusobivus ja õnnelik abielu selle meetodi puhul kahjuks ei loe – see on veel üks põhjus, miks see lähenemine mulle ei meeldi!

KIIRE FENG SHUI KODUKONTORI JAOKS  

KIIRE FENG SHUI KODUKONTORI JAOKS

Advertisement