Page 1


Azim Jamal Seven Steps to Lasting Happiness 2000 Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Selle raamatu reprodutseerimine, tõlkimine ja levitamine ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Kaane kujundanud Peeter Sepping Toimetanud Kristel Kiigemägi Korrektor Mari Mets

Copyright © 1999 by Azim Jamal All rights reserved. © 2009 Kirjastus ERSEN B02186609 ISBN 978-9949-12-701-6

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Seitse sammu 1. Avasta iseennast 2. Säilita positiivne suhtumine 3. Lihvi oma eluoskusi 4. Loo terveid suhteid 5. Lase eetilistel väärtustel end juhtida 6. Ärata oma vaimsus 7. Tunne oma reisist lõbu

3


SISUKORD Tänusõnad ….. 9 Sissejuhatus ….. 11 Esimene samm

Avasta iseennast ….. 15 • Defineeri oma eesmärk ….. 19 • Teadvustamine ….. 25 • Tea, et valikud loovad saatuse ….. 32 Teine samm

Säilita positiivne suhtumine ….. 39 • Panusta endale ….. 43 • Näe oma õnnistusi ….. 49 • Ära muretse selle pärast, mida teised mõtlevad ….. 55 • Olgu sul teistesse usku ….. 61 • Anna endast parim ja jäta ülejäänu kõrvale ….. 9 • Usu, et igal asjal on põhjus ….. 73 • Muuda kannatused ja kurbus võimalusteks ….. 78 • Hoidu isekusest ja püüdle positiivse uhkuse poole ….. 84 Kolmas samm

Lihvi oma eluoskusi ….. 91 • Keskendu ….. 95 • Ela tasakaalukalt ja harmooniliselt ….. 100 • Säilita terve ja kindlustatud eluviis ….. 107 • Tunne oma töö üle uhkust ….. 112 • Ole juht ….. 118 • Näe inimesi õigeid asju tegemas ….. 125 • Anna võimalusi, ära suru kedagi maha ….. 130 • Tee positiivseid muutusi ….. 135

4


Neljas samm

Loo terveid suhteid ….. 141 • Armasta tingimusteta ….. 145 • Suhtle armastavalt ja efektiivselt ….. 151 • Hinda vaheldusrikkust ….. 158 • Pea perekonda pühaks ….. 165 • Hoolitse laste eest ….. 173 Viies samm

Lase eetilistel väärtustel end juhtida ….. 179 Ela eetiliselt ….. 184 • Olgu su kavatsused puhtad ….. 190 • Andesta kogu südamest ….. 195 • Tunneta andmise rõõmu ….. 200 Kuues samm

Ärata oma vaimsus ….. 207 Võta ühendust vaimuga ….. 211 • Tunneta palve väge ….. 217 • Mediteeri ….. 223 • Mõtiskle loodusest ja hinda loodut ….. 233 • Leia kannatuste tähendus ….. 233 Seitsmes samm

Tunne oma reisist lõbu ….. 241 Naudi hetke ….. 245

Käi uuesti läbi need seitse sammu ….. 9 Järelsõna ….. 255 Soovitatav kirjandus ….. 256

5


Sissejuhatus

70.

aastatel õppisin ma Inglismaal. Tavalise vaese tudengina polnud mul raha ja ma elasin nii kokkuhoidlikult kui vähegi võimalik – oli juhuseid, kui pidin jagama väikest korterit koos viie kaasüliõpilasega. Minu peamiseks toiduks oli Weetabix, mida ma sõin hommikul, päeval ja õhtul. See oli odav, tervislik ja lihtne valmistada. Kuigi mul oli sõpru, polnud mul aega ega raha, et nendega koos aega veeta. Õppemaksu tasumiseks pidin ma suviti töötama – päeval tükeldasin linnuvabrikus tapetud kanu ja öösel rassisin pesumajas. Kakskümmend aastat hiljem, 90. aastate alguses, leidsin ma end täiesti teistes tingimustes. Ma olin (ja olen siiani) abielus imelise armastava naisega ja mul oli kaks ilusat väikest last. Mu äritegevus õitses ja ma olin saavutanud sellise rahalise stabiilsuse, mida mu noorem mina oleks ilmselt kadestanud. Samuti olin tuntud ja austatud ühiskonnaliige. Muidugi olin ma ka õnnelik. Kuid lähemal vaatlusel pidin tõdema, et vaevaliselt elatist teeniva tudengina olin ma olnud õnnelikum – materiaalne küllus ei olnud mind õnnelikumaks teinud. Vaadates paljusid erinevaid inimesi, keda ma tundsin ja olin varem tundnud, hakkasin ma juurdlema selle üle, mis neid tõeliselt õnnelikuks tegi ja mis põhjustas kurbust. See raamat on aastatepikkuse küsitluste ja mõtiskluste tulem minu kestva õnne otsingutes. Ma taipasin, et püsiv õnn on iga ärkveloleva hetke väärtustamise, ausa ja alandliku elu, täispotentsiaali poole püüdlemise ja teiste inimeste aitamise tagajärg. See ei tugine sellele, mida me omame, vaid sellele, millised me oleme. See on meis endis, mitte väljaspool meid.

6


Kuid järgides selles raamatus välja toodud seitset sammu õnneni, saab tohutut kasu igaüks, kes tahab näha vaeva, et parandada oma elu ja leida jäävat õnne. Minu filosoofia põhiväide on see, et igaüks on sündinud siia maailma eesmärgiga ehk missiooniga. Enamik meist küsib tavaliselt samu küsimusi: Mis on mu elu eesmärk? Kuidas minu tegevust elu jooksul hinnatakse? Kuidas ma tean, et ma tegutsen õigesti? Mis juhtub minuga pärast surma? Mida ma pean tegema oma saatusele vastu minnes? Iga inimese eesmärk on erinev. ���������������������������� Universumis����������������� ei ole kaht täpselt sarnast inimest, samuti pole neil samu kogemusi ega kasvatust. Olles avatud meelega individuaalsete erinevuste suhtes, saame õppida ka teistelt ja võime leida õnne läbi hoolivuse ning kogemuste jagamise. Et õnn püsiks, peab see sisaldama meie kogemuse kõiki tahke – alates sisemisest teadvusest ja suhtumistest kuni tervete suhete ja vaimsuseni. Ma olen tuvastanud seitse sammu jääva õnneni, mida ma tutvustan selles raamatus. • Avasta iseennast • Säilita positiivne suhtumine • Lihvi oma eluoskusi • Loo terveid suhteid • Lase eetilistel väärtustel end juhtida • Ärata oma vaimsus • Tunne oma reisist lõbu

7


Sissejuhatus

Esimest sammu „Avasta iseennast“ on ehk kõige raskem teha, kuid just sellest lähtuvad järgmised. Peame teadma, kes me oleme ja mida tahame, enne kui mõistame oma tõelist potentsiaali. Eneseavastamise protsessi käigus me muutume ja ma soovitan lugejatel selle peatüki juurde aeg-ajalt tagasi pöörduda, et missioon selgineks. Kuigi üks samm järgneb loogiliselt teisele – füüsiliselt platvormilt vaimseni – nad ka kattuvad sünergiliselt ega pea just tingimata raamatus antud järjekorras olema. Näiteks ei pea sa vaeva nägema kolmanda sammu „Lihvi oma eluoskusi“ juures, enne kui asud tööle viienda sammu „Lase eetilistel väärtustel end juhtida“ kallal. Vaimsuse teema läbib kogu raamatut, kuid põhjalikumalt käsitlen ma seda kuuendas peatükis „Ärata oma vaimsus“. Mitte mingil juhul ei propageeri ma ühtki konkreetset vaimset meetodit; iga inimene teeb kindlasti ise oma religiooniga seotud valikud. Kuid mulle näib, et vaatamata usulistele erinevustele oleme me kõik loomult vaimsed olendid. Vaimsus asub juba elus endas – pole tähtsust, milliseid religioosseid silte me kanname ja kas me oleme ateistid või agnostikud. Vaimne olend on see, kes on ühenduses oma vaimsusega olenemata religioossetest ühendustest. Ma kasutan ka näiteid, mis viitavad „traditsioonilisele“ perekonnale. See peegeldab mu isiklikku kogemust, kuid samas mõistan, et see ei pruugi kajastada kõikide lugejate vaateid. Vaatamata individuaalsetele „perekonna“ defineeringutele, on meil siiski ühine vajadus mõtestatud suhete järele. Kõik igatsevad armastust ja kõik peavad oma heaolu nimel armastama. Igas edukas suhtes on ühiseid jooni – vastastikune austus ja efektiivne suhtlemine. Ma palun lugejatel võtta minu toodud näiteid mitte nagu retsepte, vaid kui universaalse inimliku seisundi illustratsioone. Minu raamatus esitatud põhimõtted on väikse väärtusega, kui neid igapäevases elus täide ei viida. Neid peab järk-järgult rakendama ja sisendama. Mitte miski ei toimu üleöö; see on pidev

8


protsess. Ma soovitan raamatu läbi lugeda, et saada sisust üldine ülevaade, siis lugeda peatükkhaaval ja püüda rakendada selle põhimõtteid oma igapäevaellu. See on aeg töötamiseks iga peatüki lõpus olevate „Küsi endalt“ ja „Kuidas alustada“ harjutuste kallal. Need harjutused aitavad sillutada rada kestva õnne juurde. Nende kallal vaeva nähes saavad kirjeldatud põhimõtted järk-järgult sinu osaks ning sa saad nende järgi elada, hingata ja praktiseerida neid intuitiivselt.

9


1 Avasta iseennast Sündida – see tähendab võtta istet elukoolis.

Anonüümne autor


Avasta iseennast ϘϘ Defineeri oma eesmärk ϘϘ Ole teadlik ϘϘ Tea, et valikud loovad saatuse


See peatükk arutleb järgmiste küsimuste üle:

Kuidas avastada, mida me peame enda kohta teadma? • Kuidas panna kirja oma elu eesmärk? • Kuidas olla ärksad ja anda hinnangut oma igapäevastele tegevustele? • Kuidas pidevalt õppida oma ����������� elukogemustest ja inimestega kohtumistest? • Kuidas valikud loovad meie saatuse? • Kuidas me saame kindlad olla, et meie tehtud valikud on kooskõlas meie elu eesmärgiga?


Defineeri oma eesmärk Esimene paratamatu samm nende asjade saamiseks, mida sa elult tahad, on see – otsusta, mida sa tahad. Ben Stein

K

ui me teame, kes me tegelikult oleme, mida elult tahame ja kuidas tahame elada, siis me tõenäoliselt viime oma püüdlused ellu. Kui ütleme välja, kes me oleme, mida me tahame ja kuidas me elada tahame, siis seda võib nimetada meie isikliku elu eesmärgi formuleeringuks. Meil kõigil on elus oma unikaalne missioon. Et seda teada saada, peame olema valmis asuma sisemisele rännakule – et defineerida oma isiklikud sihid ja väärtused, mis meile midagi tähendavad. Selgesõnaline eesmärgi formuleerimine lisab rännakule selgust ja fookustatust. Eesmärgi üleskirjutamine������������������� ���������������������������������� näitab, kes me tahame olla ja millist panust ühiskonnale anda. See selgitab �������� ka������ väärtusi ja põhimõtteid, mis peavad meie tegevusi juhtima, kui tahame oma püüdlusi ellu viia. See hõlmab mitmesuguseid rolle, mida me mängime üksikindiviidina, pere- ja ühiskonnaliikmena. Kui me ei tegele enda avastamise protsessiga, siis on võimalik, et elame, ilma et teaks, kes me oleme ja mis on meie potentsiaal. Seda illustreerib Anthony de Mello laul „Kuldne kotkas“, milles kotkas sureb, pidades end kanaks. Selles laulus leidis üks mees kotkamuna ja pani selle kanapessa. Kotkapoeg hauti välja ja ta kasvas üles koos tibudega. Kogu elu tegi kotkas kõike seda, mida kanadki, arvates, et ta on üks neist.


Ta otsis maa seest ussikesi ja putukaid, saputas sulgi ja lendas hästi madalalt. Aastad möödusid ja kotkas jäi vanaks. Ühel päeval nägi ta pilvitus taevas imetoredat lindu tiirutamas, võimsatel õhuvooludel majesteetlikult liuglemas, vaevumata oma tugevaid kuldseid tiibu liigutama. Vana kotkas vaatas aukartlikult üles. „Kes see on?“ küsis ta. „See on kotkas, lindude kuningas�������������������������� ���������������������������������� ,“ vastas naaber. „Ta kuulub taevasse. Meie, kanad, kuulume maa peale. See pole parem ega halvem, lihtsalt teistmoodi, me lihtsalt oleme sellised. Ja kotkas on see, kes ta on, kelleks ta on sündinud.“ Vaene tagaaias ���������������������������������������������� kasvanud�������������������������������������� kotkas ei saavutanud����������������� ��������������������������� kunagi oma täispotentsiaali, ei saanud iial taeva majesteediks, kuna tal polnud aimugi, kes ta tegelikult oli. Kui me õpime iseendid lähedaselt ja kohkumatult tundma, hakkab meie eneseväärikus kasvama. Igaühel meist on suur potentsiaal, kuid paljud meist ei kasuta oma loomulikke andeid. Mõnikord johtub see sellest, et keskkond ja kasvatus, kaasa arvatud uskumused iseendi kohta, mis on kujunenud selle põhjal, mida teised inimesed meile räägivad, seavad enesekaitse tõkked meie rajale. Paratamatult mõjutavad meid välised jõud. Ent kui vaatame peeglisse ja näeme, kes me tegelikult oleme, siis vaatamata neile mõjutustele, saab meie eneseusk ja sisemine vägi kasvada. Kunagi pole liiga hilja. Niikaua kuni me elame, on meil võimalus peeglisse vaadata. Mina ise alustasin eneseleidmise rännakut, esitades endale järgmisi küsimusi: • Mis rolle ma elus mängin? Isa, abikaasa, laps, ametimees, tööandja, ühiskonnaliige. • Milline ma peaksin neis rollides olema? Julgustav ja inspireeriv isa, armastav abikaasa, hooliv laps, edasipüüdlik oma ametis ja äris, väärtuslik ühiskonnale.

14

7 sammu kestva õnneni / Azim Jamal  

7 sammu kestva õnneni / Azim Jamal

Advertisement