Page 1


Maximize Your Potential through the Power of Your Subconscious Mind to Create Wealth and Success By Joseph Murphy, DD, Ph.D. Edited and Updated for the 21st Century By Arthur R. Pell, Ph.D. 2007 No part of the Work may be copied, reproduced, used in films for video recording, or stored in electronic devices without written permission from the copyright holder, or as expressly permitted by law. The material in this work may not be incorporated into any training program without the prior written permission of the copyright holder. Ühtegi selle teose osa ei ole lubatud kopeerida, uuesti välja anda, kasutada filmides videosalvestusteks ega salvestada elektronkandjatele ilma autoriõiguse omaniku kirjaliku loata või nagu seaduses selgelt väljendatud. Selles teoses sisalduvaid materjale ei ole lubatud kaasata ühtegi õppeprogrammi ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata. Kaane kujundanud Reet Helm Toimetanud Anu Murakas Korrektor Mari Mets Copyright © 2005 The James A. Boyer Revocable Trust. All rights reserved. © 2009 Kirjastus ERSEN B01185909 ISBN 978-9949-12-694-1

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Sisukord Sissejuhatus

7

Eessõna

23

1. peatükk: Rikkuse üldvõti

28

2. peatükk: Teadvustage oma soov

60

3. peatükk: Alateadvuse programmeerimine

71

4. peatükk: Otsuse imevägi

89

5. peatükk: Distsiplineeritud kujutlusvõime imed

112

6. peatükk: Tasuta lõunaid pole olemas

128

7. peatükk: „Miks see minuga juhtus?”

148

8. peatükk: Kiitus: tee heaolule

157

9. peatükk: Miks teie uskumused teevad teid rikkaks või vaeseks

169

10. peatükk: Kuldreegel

174

11. peatükk: Teie tulevik: ettepoole vaatamise kunst

183

Joseph Murphy elulugu

190


Eessõna Kas olete kunagi kujutlenud, kuidas oleks, kui oleksite rikas ja võiksite elada luksuslikku elu? Rikkus tundub enamikule inimestest nii kaugena, ehkki ajaloos on arvutult näiteid meestest ja naistest, kes tänu omaenda pingutusele tõusid vaesuse sügavikust suurde rikkusse. Kas teie saatuseks on olla vaene? Parafraseerides Shakespeare’i: mõned inimesed sünnivad jõukana, mõned saavutavad jõukuse ja mõnedele sunnitakse jõukus peale. Mõnedel veab ja neil on rikkad vanemad, kes annavad neile kõik, mida raha eest osta saab – kuid paljud neist inimestest on kaotanud oma vanemate rikkuse oma halbade otsuste tõttu. On teisi, kellele on jõukus peale surutud tänu loteriivõidule või mõnele muule ootamatule õnnejuhusele. Enamikul meist siiski nii hästi ei vea. Jõukuse peame saavutama tänu omaenda arukusele, hoolikusele, loomingulisusele ja pühendumusele. Meist kellegi saatuseks pole olla vaene. Rikkus on kõikjal meie ümber ning kõik, mida selle saavutamiseks tegema peame, on otsida ja järgida teed, mis meid sinna viib. 5


Suurendage oma rikkust ja edu

Tahtmisel olla rikas pole midagi viga. Soov rikkuse järele on tegelikult soov saada endale rikkam, täielikum ja külluslikum elu; ning see soov on kiiduväärne. Inimesed, kes ei taha elada külluslikumalt, ei ole normaalsed; ja inimesed, kes ei soovi endale piisavalt raha, et osta kõike, mida nad tahavad, ei ole normaal­ sed. Milleks leppida ainult sellega, et ots otsaga kokku tulla, kui võite nautida lõputuid rikkusi? Sellest raamatust õpite, kuidas rahaga sõbraks saada, ning teil jääb seda alati üle. Teie soov olla rikas on soov täielikuma, õnnelikuma ja imelisema elu järele. See on kosmiline aje, mis on hea – isegi väga hea. Hakkate nägema raha selle tõelises tähenduses. See on vahetuse sümbol. See esindab vabadust puudustundest ning võib pakkuda ilu, luksust, küllust ja peenust. Üks põhjustest, miks paljudel inimestel rohkem raha pole, on see, et nad mõistavad seda endamisi või avalikult hukka. Nad räägivad rahast kui „räpasest mammonast”, usuvad, et „rahaarmastus on kõige kurja juur” või teisi samasuguseid pettekujutlusi. Teiseks põhjuseks, miks neil hästi ei lähe, on see, et neil on vargne alateadlik tunne, et vaesuses peitub mingi voorus. See tunne võib pärineda varase lapsepõlve kasvatusest, eelarvamusest või pühakirjade väärtõlgendusest. Vaesuses pole mingit voorust. See on haigus nagu iga teinegi vaimuhaigus. Kui oleksite füüsiliselt haiged, siis tunnistaksite, et teil on midagi viga, ning otsiksite abi või võtaksite kohe selles suhtes midagi ette. Kui teie 6


Eessõna

elus ei ringle pidevalt raha, on teiega samuti radikaalselt midagi viltu. Peate tegutsema – otsekohe. Jumal ei taha, et elaksite kuuris või käiksite näljasena ringi. Jumal tahab, et oleksite õnnelik, rahul ja edukas. Jumal on oma ettevõtmistes alati edukas, teeb ta siis tähe või kosmose. Heitke otsekohe kõrvale kogu ebausk raha suhtes. Ärge kunagi mõelge rahast kui kurjast või räpasest. Seda tehes kasvatate sellele tiivad ja panete ta enda juurest minema lendama. Pidage meeles, et kaotate selle, mida hukka mõistate. On täiuslikult õige, et peaksite soovima olla rikas; kui olete normaalne mees või naine, ei saa te sinna midagi parata. On täiuslikult õige, et peaksite programmeerima oma alateadvuse väe teie rahalist olukorda parandama. See on teie kohustus iseenda, Jumala ja inimkonna ees, sest te ei saa Jumalale ega inimkonnale teha suuremat teenet sellest, et annate endast parima. On praegu ja saab alati olema inimesi, kes lepivad vaesuse kui oma pärisosaga. Siiski pole nad sellesse seisundisse neetud, sest on olemas vahendid, et aidata neil tõsta end vaesusest välja ühe suureneva arengu ja mõistmise abil. Need, kes elu tunnevad, mõistavad seda vaesuse esimest põhjust. Sügavamalt vaadates näeme, et kuni viimane niisuguse teadvusepuudega inimene surnud pole, jääb meie keskele alati vaesusest tabatuid, sest oma meele- ja hingesügavustes käsitlevad nad end ikka veel kerjustena. 7


Suurendage oma rikkust ja edu

Vaesuse teiseks põhjuseks on minevikus saadud vale haridus, mis inimkonna arengu kiirendamise asemel on seda piirangutes hoidnud. Paljude religioonide dogma osaks on õpetus, et vaesus on enamiku inimeste paramatatu seisund. Nad jutlustavad: „Vaesed jäävad alati meie sekka.” Mõned sektid väidavad isegi seda, et paljude jaoks on vaesus ette määratud ning seda peaks tunnistama elustiilina. Mõned vaimsuse tõlgendajad jutlustavad, et olla vaene tähendab olla vaimne – et „kaamelil on lihtsam nõelasilmast läbi minna kui rikkal inimesel taevariiki pääseda”. Seda valet uskudes elavad nad vaesuses, uskudes ja lootes, et kusagil kaugel tulevikus antakse neile nende valu eest taevariik. Mõnede Idast pärit religioonide järgi jäävad vaesuses sündinud inimesed alati vaesusse elama – lootes, et jäädes kuulekaks ja alandlikuks, sünnivad nad oma järgmises elus ümber kõrgemasse kasti, kus on suurem jõukus. Need vanad kinnisideed on tohutuid inimhulki sajandeid oma raudses haardes hoidnud. Nii kummaline kui see ka ei paista, kuid ka tänapäeval, meie valgustatud sajandil, on ikka veel palju inimesi, kes hoiavad oma südames seda vana pettekujutelma ning rabelevad vaesuses ja meeleheites, pannes vastu kõrgema ilmutuse sundusele. Tänapäeval on tuhandeid vaeseid inimesi, kes klammerduvad endiselt selle vana traditsiooni külge üksnes ekslikust usulisest innust ja enesevaatluse puudusest. Selles raamatus vaatab dr Joseph Murphy need põhimõtted üle ja teeb oma lugejatele selgeks, et vaesus 8


Eessõna

ei ole inimkonna loomulik seisund ja kindlasti pole see Jumala tahe. Ta näitab teile, kuidas tänu positiivsele mõtlemisele, meditatsioonile, palvetamisele ning usule teie Jumalast antud minasse saavutate oma ettevõtmistes edu, heaolu ja jõukuse. Arthur R. Pell, Ph.D., toimetaja ≥ ≥


Esimene peatükk

Rikkuse üldvõti Kogu maailm ja kõik selle aarded – meri, õhk ja maapind – olid olemas juba siis, kui te sündisite. Hakake mõtlema lugematutest ja avastamata rikkustest kõikjal teie ümber, oodates, et olemasolev Mõistus need teile toob. Suhtuge jõukusse nagu õhku, mida hingate. Omandage see suhtumine. Emerson väljendas seda lühidalt, kui üks naine temalt küsis, kuidas ta heaolu saavutada võiks. Ta viis naise ookeani kaldale ja käskis tal vaadata. Naine täheldas, et ookeanis sisaldub lõputu arv veetilku ja harukordne mereelu kirevus. Emerson arvas, et kui naine suhtuks ka jõukusse kui lõputusse varamusse, naudiks ta alati selle küllust. Saage aru, et jõukus on nagu tõus ja mõõn, mis alati taandub ja siis tagasi voogab. Jõukus on teie meele mõte ja vaimne suhtumine. Näiteks rääkis mulle üks müügijuht, et tema kolleeg müüs miljoni dollari eest ühele organisatsioonile maha laienemise idee. Teilgi võib olla tervet varandust väärt idee. See müügijuht rääkis mulle sedagi, et praegu on Ühendriikides rohkem miljonäre kui mingil muul perioodil riigi ajaloos. 10


Rikkuse üldvõti

Teil võib olla tervet varandust väärt idee; jah, võib küll. Pealegi olete siin selleks, et paljastada oma sisemine hiilgus ning ümbritseda end luksuse, ilu ja elu rikkustega. Õppige ära, et on hädavajalik suhtuda õigesti rahasse, rikkusesse, toitu ja rõivastesse. Kui jõukusega päriselt sõbraks saate, on teil alati selle üleküllus. Teie jaoks on igati normaalne ja loomulik soovida täielikumat, rikkamat, õnnelikumat ja imelisemat elu. Suhtuge rahasse kui Jumala ideesse maailma riikide majandusliku tervise säilitamiseks. Kui raha teie elus vabalt ringleb, olete majanduslikult terve – samuti on teie organism terve siis, kui teie veri ringleb vabalt. Hakake nüüd nägema raha selle tõelises tähenduses ja selle rolli siin elus vahetuse sümbolina. See ongi kõik, mis see on. Ajastute jooksul on see mitmeid kujusid võtnud. Teie jaoks peaks raha tähendama vabadust puudusest. See peaks tähendama ilu, luksust, küllust, turvalisust ja peenust. Teil on sellele õigus. Kas mõned inimesed on määratud või valitud nautima selle maailma rikkusi, samas kui teiste saatuseks on kannatada kitsikust ja puudust? Tegelikult mitte sugugi. Raha on otseseks tulemuseks meie sees olevale loomingulisele väele ja olemusele, mis iga hetk meile vastab, luues meie igapäevaelu olukordi ja tingimusi vastavalt meie alateadvuse sügavamatele mõtetele ja südame meditatsioonile. Need, kes naudivad elu tõelist küllust ja heaolu, on inimesed, kes on teadlikud meele ja mõtte loovast väest. 11


Suurendage oma rikkust ja edu

See jätab nende alateadvusse pidevalt jälgi vaimse, mentaalse ja materiaalse rikkuse ideedest – heaolust ja küllusest – ning sügavam meel paneb automaatselt külluse nende elus end ilmutama. Tõeline küllus on „aus võit”. See on elu suur ja universaalne seadus – operatiivne ja tõhus igaühes. See on alati olnud õige ja jääb selleks alati. Meie sügavale juurdunud, südames tunnetatud uskumustest ja arvamustest saavad meie kogemused. Kui oleme veendunud, et elame heldes, arukas ja lõputult produktiivses universumis – mida valitseb armastav Jumal –, siis kajastub see veendumus meie elutingimustes ja tegevustes. Kui aga meie valdavaks veendumuseks on see, et me pole väärt lõputut jõukust, et oleme neetud või et meie saatuseks on olla ilma selleta ning et jõukus on teiste jaoks, siis kajastub see veendumus meie elutingimustes ja tegevustes. Uskumused on kõige tähtsamad tegurid selles, kas oleme materiaalse külluse mõttes rikkad või vaesed. Uskumused on põhjuseks, miks „rikas saab rikkamaks ja vaene jääb vaesemaks”. Mõtted küllusest toodavad küllust; mõtted puudusest toodavad puudust. Ma tean küll, et keskendumine küllusele ja jõukusele siis, kui inimene kannatab nappusetingimustes, nõuab tohutut pingutust. See nõuab pidevat ja püsivat uskumist, et heaolu tuleb. Ent inimene, kes seda distsiplineeritud mõtlemist praktiseerib, saavutab kindlasti jõukuse. 12

SUURENDAGE OMA RIKKUST JA EDU ALATEDVUSE VAEGA  
SUURENDAGE OMA RIKKUST JA EDU ALATEDVUSE VAEGA  

SUURENDAGE OMA RIKKUST JA EDU ALATEDVUSE VAEGA

Advertisement