Page 1


Jane Butler-Biggs FENG SHUI IN 10 SIMPLE LESSONS 1999

Raamatu eesti keeles kirjastamise õigus kuulub eranditult kirjastusele ERSEN. Antud raamatu materjalide ükskõik milline kasutamine kas tervikuna või osaliselt ilma valdaja loata on õigusvastane ja seadusega karistatav.

Toimetanud Piret Lilleväli Korrektor Elle Liiva

© 1999 THE IVY PRESS All rights reserved. © 2006 Kirjastus ERSEN

B05152907 ISBN 978-9949-12-347-6

Kirjastuse ERSEN kõiki raamatuid võite osta Interneti-poest aadressil www.ersen.ee


Sissejuhatus

Sisukord

6

Peatükk 1.

Feng shui põhimõtted

8

Peatükk 2.

Chi ümbersuunamine

18

Peatükk 3.

Feng shui väljaspool kodu

32

Peatükk 4.

Segaduse korrastamine

42

Peatükk 5.

Ruumi häälestus

56

Peatükk 6.

Põhireeglid töökohal

70

Peatükk 7.

Feng shui aja teised inimesed

82

Peatükk 8.

Feng shui ja aiandus

96

Peatükk 9.

Tegelemine suurte elumuutustega

110

Peatükk 10. Uue kodu valimine

122

Sõnastik

138

Lisalugemine

140

Kasulikud aadressid

141

Register

142

Tänuavaldused

144


1 0 L I H T S AT FENG SHUI ÕPPETUNDI

K

Sissejuhatus

irjutasin selle raamatu võimalusena tuletamaks meelde asju, mida meie ning meie esivanemad alati teadnud on, kuid mis kaasaja rutus ja võõrandumises veidi unustuse hõlma on vajunud. Seda raamatut lugedes peaksite ära tundma tõed, mida osa teist on alati teadnud, eluviisi, mis on mõneks ajaks unarusse jäänud. Inimesed, keda olen aastate vältel õpetanud, on tihti rääkinud vabanemis- ja kergendustundest. “Kojujõudmise” tundest, justkui oleks taas avanenud uks teadmistesse, mida nad vaistlikult tunnevad olevat võimas vahend elu igas olukorras kasutamiseks. Feng shui on võimalus inimeste toetamiseks ja nende võimekuse suurendamiseks igapäevaelus. Enam ei pea see olema kõiketeadva eksperdi kätes olev vahend, kindlate reeglite kogum, mida viivad alandlikult täide vaid passiivsed ja õigusteta inimesed, kes vaevalt julgevad mõista, veel vähem küsimuse alla seada õpetaja salapäraseid sõnu ja aukartustäratavaid arvamusi. See võib olla elav ja hingav tegevus, mis põhineb olemasoleva tähelepanelikul vaatlusel ja teravnenud teadmistel energia ehk elujõu mõjust meile ning meid ümbritsevale keskkonnale. Kasutamaks feng shui’d, nii et täielik hea ja halva eristamine juhiks iga meie tegevust, peame hirmu ja lahusoleku hoidma oma elus motiveerivate asjaoludena. Selles raamatus õpetatav lähenemine feng shui’le on minu tegevuse kajastamine õpetaja ja nõuandjana, töötades usalduse alusel ja elu nõuete kohaselt, mis

ÜLEVAL

Nipsasjade,

maalide ja lillede läbimõeldud paigutamine võib võimendada positiivset energiat teie kodus.

VASAKUL

Feng shui saab

aidata teid kolimise kõikidel etappidel, alates elukoha valimisest viimistluse ja sisustuse valimiseni välja.

6


S I S S E J U H AT U S

võimaldavad arengut ja muutumist, nii et raskused muutuvad väljakutseteks, väljakutsed võimalusteks ning võimalused puhtaks rõõmuks. Igal inimesel, kes on mingil ajal teatud määral pühendudes feng shui’ga tegelnud ning selle tulemusi kogenud, on selles praktikas oma osa. Mõistes, kuidas see teadus töötab ning kogedes muutusi, mida iga tegevus endaga kaasa toob, saab feng shui meie igapäevase elu loomulikuks osaks. Saame töötada energiaga nii, nagu meie esivanemad seda tegid, soovides rohkem mõista looduse energiat, et saaksime areneda tasakaalus asjade loomuliku kulgemisega. Esimesed inimesed, kes feng shui’ga tegelesid, mõistsid, et kooskõlas olemine tähendab eluga ühes rütmis kulgemist, nii et selgus ja võime muutuda ning vajadusel tegutseda, on igale inimesele harmoonilise kõiksuse osana loomulik. Pöördudes tagasi sellise praktika juurde, mis tunnustab võimet nautida elu iga hetke, võime mineviku praktikute ja filosoofide õpetusel lasta meie praegust feng shui’ga tegelemist pigem toetada kui nõrgestada ning asetada meid seisu, kust saame seda tööd kasulikult ja lahendusi võimaldavalt edasi viia. See raamat on kirjutatud usalduse, rõõmu ja valgustatuse meeleolus. Need on kingitused, mille saab endale igaüks, kes raamatut loeb, ning mida naudib igaüks, kes feng shui’d sel moel praktiseerib.

ÜLEVAL

Oma kodu

müües aitavad feng shui oskused luua head muljet ning panna teie eluruumid energiast särama.

JANE BUTLER-BIGGS

7


Õ

1 0 L I H T S AT FENG SHUI ÕPPETUNDI

feng shui põhimõtted

petus feng shui’st aitab meil parandada oma elu, tõstes teadlikkust ümbritsevast keskkonnast ning energiast, mida oma kehasse laseme. Energia on olemas igal pool, alates meid ümbritsevast õhust toiduni, mida sööme. Kui otsustame näiteks toituda vaid sõõrikutest ja limonaadist, mõjutab see meie füüsilist heaolu. Soostudes tegema kahest heast kehvema valiku oma elukorralduses, on meid ümbritsev õhustik teistlaadne ning võib olla kahjulik meie füüsilisele ja vaimsele tervisele.

MIKS TE VAJATE FENG SHUI ’D

Need, kes on võtnud aega, et mõista toidu energeetikat, on juba valmis valikute tegemiseks. Teame, et hea on vähendada küllastunud rasvade hulka meie toidus ning süüa rohkem puu- ja juurvilju. Teame, et toitumine mõjutab meie energiataset, tervist, toimetulekut tööl ja kodus – meie rõõmutunnet ning seda, mida peame heaks õnneks. Seega on oluline teada, mida oma kehasse viime. Püüdke nüüd suurendada oma teadlikkust ümbritsevast energiast. Mida te näete, millist lõhna tunnete, mida kuulete ja tajute enda ümber toimuvat? Proovige tunnetada, milline energia teid ümbritseb.Teame, et viibimine kohas, kus me mõne lähedasega tülitsesime, paneb meid end halvasti tundma, kuid mida ütlevad vähem nähtavad seosed – näiteks pikka aega külmas ruumis viibimine? Isegi tühisena näivad ebameeldivad kogemused mõjuvad meie vaimsele ja füüsilisele heaolule negatiivselt, seega on tähtis neid kogemusi teada ning kui võimalik, saavutada nende üle kontroll.

ALL

Feng shui tähendab

ka teadlikkust energiast, mida oma kehasse võtame, sealhulgas toidust saadavast energiast. Hea tervise säilitamiseks peaks tasakaalustatud toitumine sisaldama palju värskeid puu- ja

VASAKUL

Kiires maa-

ilmas aitab feng shui teil muuta ümbritsevat keskkonda – parandada eluviisi ja suurendada kontrolli teie elus toimuvate sündmuste üle.

8

juurvilju.


FENG SHUI PÕHIMÕTTED

PAREMAL

Punased

detailid vannitoas on ergutavad ning jõudu andvad – need aitavad inimestel enne tööleminekut tunda end erksa ja energilisena.

VASTUTUSE VÕTMINE

Oma elu muutmiseks paremaks, peame võtma endale vastutuse muutuse algatamise eest. Otsustades, et selleks, et saada õnnelikumaks, edukamaks, rahulolevamaks, ei saa eriti midagi ette võtta, siis seda tõenäoliselt ei juhtugi. Peame olema võimelised nägema, miks asjad juhtuvad ning kuidas sündmused ja keskkond meid mõjutavad. JUHTIMISE ENDA KÄTTE VÕTMINE

ÜLEVAL

Vähendades

kiirtoidu – hamburgerite ja friikartulite – osakaalu ning süües enam kodus valmistatud toitu, parandame oma tervist ning saame toitu nautides lähedastega rohkem koos aega veeta.

Võime alustada, otsides oma ümbrusest vihjeid selle kohta, mis ja miks meie elus toimub. Selleks peame uurima, miks kindlad asjad meile teatud mõju avaldavad. Selle asemel et öelda lihtsalt: “Mulle ei meeldi punased ruumid,” peaksime püüdma oma tundeid selgitada. Näiteks võime öelda: “Mulle ei meeldi punased ruumid, sest ma ei suuda seal lõõgastuda.” Kui mõistame, et punane värv muudab lõõgastumise meie jaoks raskeks, võime avastada võimalusi, kuidas kasutada punast rohkem energiat vajavas olukorras. Kui teil on näiteks vaja suurendada oma enesekindlust tööl, et uuele ülemusele muljet avaldada, võiksite lisada oma vannituppa veidi punaseid detaile, mis teid enne tööleminekut ergutaks. Õppides oma ümbrust mõtestama, hakkate aru saama, kuidas see teie elu mõjutab ning saate otsustada, kas tahaksite midagi muuta või mitte. Nii saab feng shui’d iga päev kasutada. Tihti annab see meile elu muutva vaistu, mis laseb asjadel õiges suunas liikuda.

9


1 0 L I H T S AT FENG SHUI ÕPPETUNDI

FENG SHUI PÕHIOLEMUS

Feng shui sisaldab teadlikkuse kasvu meid ümbritsevast, suurema vastutuse võtmist meie elu parandamisel, teadmist, millal tegutseda, ning õppimist, kuidas võtta asjadest parim. Feng shui’ga tegeldes õpite jätkuvalt, kuidas end ümbritsevas ruumis elada. See õppimine võib olla aeglane või kiire, kuid justkui valimine, mida selga panna või kellega kohtuda, on see õppetund huvitav ja rahuldust pakkuv osa elamisest.

ALL

Olukorrast pa-

rima võtmiseks sisaldab feng shui meid ümbritseva keskkonna kohta otsuste tegemist, nagu näiteks rahuliku pargi valimist lõunasöögipaigaks.

KES KASUTAB FENG SHUI ’D?

Suuremal või vähemal määral tegelevad feng shui’ga kõik inimesed. Näiteks, kui te sisenete rongi ja valite koha, kuhu istuda, või kui te astute oma kontorisse ja paigutate ümber mõned kaustad, et saaksite end mugavamalt tunda, siis suhtlete oma ümbrusega. Kui jälgite bussi või rongi sisenevaid inimesi, märkate, et enamik reisijatest valib aktiivselt istekohti ja asendeid üksteise suhtes.

ÜLEVAL

Riiete vali-

alateadlikult tege-

mine teatud sündmuse

leb. Nii riietuse värv

jaoks on feng shui

kui ka stiil avalda-

kohandamine, millega

vad kandja tujule

enamik inimestest

mõju.

KOHANDAMINE Kui teate täpselt, miks teete kindlaid liigutusi ja olete teadlik nende tagajärgedest, tegelete teadlikult feng shui’ga. Siin on mõned madalama taseme kohandused, mida me end ümbritseva ruumi suhtes teeme.

“Ma tahan üksi istuda, et saaksin töötada.”

“Ma tahan istuda inimeste seas, et mul oleks midagi kuulda ja

vaadata; mul on veidi ergutust vaja.”

“Minu laual on vaja veidi rohkem ruumi, et saaksin selgemini

mõelda.”

Need on madalama tasandi feng shui muutused. Mõned inimesed teevad sammu veidi kaugemale.

“Millise tooli peaksin koosolekul valima, et oma mõju suurendada?”

“Kus peaksin täna lõunastama, et lõõgastuda?”

Feng shui’ga sellisel tasandil tegelemine on jõukohane igaühele igal päeval – võib-olla on eksamid sooritatud või lepingud sõlmitud just sellepärast, et valiti õige istekoht..

10


FENG SHUI PÕHIMÕTTED

SAMM EDASI

Tunnistades tugevat sidet oma eluruumi omaduste ning mõjuga, mida nad meie elule avaldavad, võime liikuda madalama taseme feng shui juurest teisele tasandile, feng shui põhiolemuse juurde, kus saame endale esitada järgmisi küsimusi: “Kuidas saan oma kodu ümber korraldada nii, et mind külastaks rohkem inimesi või nii, et saaksin paremini magada?” “Kuidas saaksin oma kontori sisustada nii, et tunneksin end vähem väsinuna?” Feng shui võtmeküsimuseks on õpetuse kasutamine soodsa keskkonna, mis muudaks teie elu sügavamal tasandil, rajamiseks. Nõnda saab igaüks feng shui’d edukalt kasutada. Üsna varsti jõuate etappi, kus näete, kuidas kodu sisustamine mõjutab teie elu ning hakkate maastiku omadusi laiemalt arvesse võtma – võib-olla vaatate aknast välja ja arutlete, miks elate nii lähedal suurele tammepuule või ähvardavatele kõrghoonetele. Sel hetkel olete jõudnud kolmandale tasandile.

PAREMAL

Ohtlik “lõikav nurk”

Enamik

inimestest ei tahaks •

elada kõrghoone varjus ning nad käituks kooskõlas feng shui põhimõtetega. Palju feng shui praktikas põhineb tunnetusel “tundub mugav”.

Maastik on tähtis Vaated on tähtsad

• VASAKUL

Teie

loomupäraseks eelistuseks on tihti hea feng shui. Kodu, mida ümbritsevad taimed ja kenad vaated, loob

Hästihoolitsetud aiad

oma elanikele rahutunde ning parema heaolu.

UUED VÕIMALUSED

Kolmandal tasandil võime esitada laiaulatuslikumaid küsimusi: “Miks tahan olla pigem selles kui mõnes teises ruumis?” “Kuidas see asukoht mind mõjutab ja mis juhtub, kui ma seda muudan – ja kuidas võiksin seda muuta?” Vaadeldes oma paiknemist, saate vastuse mõnele sügavamale küsimusele oma elu kohta ning asukoha sobitamine vajadustega avab teile uusi võimalusi. Hulk inimesi on õppinud seda tegema ning asjaolu, et olete selle raamatu kätte võtnud ning seda praegu loete, tähendab, et saate sellega samuti hakkama, kui tahate.

Terved puud

111

Feng shui 10 lihtsat õppetundi / Jane Butler-Biggs  

Feng shui 10 lihtsat õppetundi / Jane Butler-Biggs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you