Lasten keskus kevat 2017

Page 1

2017

Lastenkirjat kevät


SISÄLTÖ

4 9 12 15 18 20

Kotimaiset varhaisnuorten kirjat Kotimaiset kuvakirjat Katselukirjat Kuvakirjat Tietokirjat Lastenkirjoja aihepiireittäin

K I R J AT I L AU K S E T

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 09 6877 4530 tilaukset@lastenkeskus.fi www.lastenkeskus.fi

Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450 Faksi 09 6877 4545 www.lastenkeskus.fi www.kirjapaja.fi etunimi.sukunimi@lastenkeskus.fi etunimi.sukunimi@kirjapaja.fi Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540 MY Y N T I J A M A R K K I N O I N T I Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 gsm 050 371 0448 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 gsm 040 559 5370 V I E S T I N TÄ Viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste 09 6877 4568 gsm 040 553 4757

facebook.com/lastenkeskus facebook.com/kirjapaja

2

lastenkeskus kirjapaja

@LastenKeskus @Kirjapaja

Mediakoordinaattori Minna Vatja 09 6877 4543 K U S TA N TA M I N E N Kustannuspäällikkö, yleinen lasten- ja nuortenkirjallisuus Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö, yleinen tietokirjallisuus, lahjakirjat Ulla Salmi 09 6877 4556 Kustannuspäällikkö, seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö, oppimateriaalit Eeva Johansson 09 6877 4515 Kustannuspäällikkö, hengellinen kirjallisuus, teologia, kirkolliset kirjat Päivi Karri 09 6877 4558

Kannen kuva: Jami Nurminen, Onks noloo? Leirikoulussa • Taitto: Susanna Vatja • Paino: Premedia Helsinki. • Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja. Muutokset ovat mahdollisia.


Kir je kust ant ajalt a

V I I M E K E VÄ Ä N Ä K I R J A N J A R U U S U N PÄ I VÄ N nimikkoteoksena oli Ronja Salmen ja Jami Nurmisen Onks noloo? -kirja. Sen rempseä ja humoristinen meininki ihastutti nuoren lukijakuntansa, ja kustantamoon on tullut runsaasti pyyntöjä sarjan jatkamisesta. Toiveenne on kuultu! Uudessa kirjassa noloillaan leirikoulussa, ja puna nousee lukijan kasvoille jo lähtökuopissa.

näkyy vahvasti sekä lasten- että aikuistenkirjoissa. Lasten Keskus aloittaa juhlavuoden julkaisemalla lapsille tietokirjan Suomen reformaattorista ja kirjakielen keksijästä Mikael Agricolasta. A sanoi Agricola on kiehtova aikamatka kielemme syntyajoille. Sen sisältämien sanaisten aarrearkkujen äärellä voi maistella suomen kielen vanhoja sanoja ja vertailla niitä nykykieleen. S U O M E N J U H L AV U O S I 2 0 1 7

P I E N T E N L U K I J O I D E N K A N S S A seikkailun kielemme sokkeloihin voi puolestaan aloittaa katselukirjoista Jännät hännät, Paijaa vielä pikkuisen ja Hius. Niiden katseleminen ja lukeminen yhdessä lapsen kanssa on molemminpuolinen ilo ja elämys. Aikuinen ei voi välttyä hymyltä, kun lapsi hihkuu riemusta keksiessään riimiteltyjen lorujen avulla ensimmäiset sanaparinsa tai nimeää kuvista löytämiään yksityiskohtia.

Tervetuloa ensi keväänä kanssamme nolostumaan, rageemaan, idättämään, piipahtamaan avaruudessa ja etsimään unelmien prinssi Hurmeloa. Kirjoissa tämä kaikki on mahdollista!

Kuva: Shutterstock

Terveisin, Tanja Poskela Kustannuspäällikkö Lasten Keskus

3


Kot i m a iset var haisnuo r t en kir jat

Jokainen päivä on uusi mahdollisuus ...olla nolo!

4


Kot i m a iset var haisnuo r t en kir jat

RONJA SALMI – JAMI NURMINEN (KUVITUS)

ONKS NOLOO? Le i riko u l u s s a

EL ÄM Ä K UUD E SLU O KKA L A I S E N A O N TÄY N NÄ NOLOJA T I L A NT EI TA.

Joskus pienikin julkinen moka tuntuu maailmanlopulta. Varmin paikka ajautua noloihin tilanteisiin on tietenkin alakoulumokailujen klassikko, leirikoulu! Kierrokset kiihtyvät, kun Korpikylän koulun nuoret valmistautuvat leirikouluun. Ainekset vuosisadan mokalle ovat valmiina jo siinä vaiheessa, kun luokka saa myytäväkseen laatikkotolkulla pikkuleipiä. Mutta entä hössöttävät vanhemmat? Onks noloo jos ei löydä paikkaansa bussissa? Tai jos laulaa leirinuotiolla antaumuksella, kun kaikki muut ovat jo lopettaneet? Erityisesti noloutta pohtii Petja, jonka paras ystävä Toni viihtyy nykyään paremmin reippaan Malikin seurassa. Onks noloo? Leirikoulussa seuraa vuoden 2016 Kirjan ja ruusun päivän nimikkoteoksesta tutun Petjan ajautumista tilanteisiin, joissa puna nousee välillä myös lukijan poskille.

RONJA SALMI on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja, kolumnisti ja yrittäjä. Hän on mediaalan ammattilainen ja yksi tämän hetken halutuimmista juontajista. Vuonna 2016 Salmi oli Kirjan ja ruusun päivän ruusukirjailija. Salmi on nuoruuden äänitorvi, jonka monipuolinen työhistoria on johdattanut hänet lukuisiin noloihin tilanteisiin.

JAMI NURMINEN on sydämeltään keravalainen mutta Lahdessa vaikuttava kuvittaja, graafikko ja media-alan moniottelija. Nurmisen kynästä syntyy niin grafiikkaa, animaatioita kuin kuvituksiakin. Aivan erityisesti hän on kuitenkin intohimoinen sarjakuvataiteilija ja -harrastaja, joka kuvitti esikoisteoksenaan vuoden 2016 Kirjan ja ruusun päivän nimikkoteoksen Onks noloo?.

T E E M AT tunteet, häpeä, nolous, ystävyys, varhaisteini-ikä, huumori, sarjakuva KO KO 130 x 197 mm, noin 80 s. I S B N 978-952-288-629-3 Kl N84 E N N A K KO H I N TA sid. 19,90 A RV IO IT U IL M ES T YM ISAIK A

4/2017


Kot i m a iset var haisnuo r t en kir jat

ANNE -MARI JÄÄSKI NE N – SANNA P E LLI CCI ONI ( kuvitu s)

Mitä sä rageet?

#tunteita sikanolosta sairaan s i i s t i i n

M I TÄ T U N T E I D E N K A N S S A V O I T E H D Ä ?

Mikä tarkoitus niillä on? Mihin kukaan tarvitsee vihaa, pelkoa tai epävarmuutta? Mitä sä rageet? on kirja nuorille ja varhaisnuorille tunnetaidoista ja niiden opettelusta. Se avaa tunteiden maailmaa ja osoittaa, kuinka tärkeää on oppia ymmärtämään omia ja toisten tunteita. Kirja voimaannuttaa ja antaa lohdullisen viestin tunteidensa kanssa kamppailevalle nuorelle: sinä selviät tunteistasi ja sinulla on aina mahdollisuus valita toisin!

”Coolein reissu ikinä – tutustuminen suhun ja sun tunteisiin!”

T E E M AT tunteet, tarpeet, tunnetaidot, itsetunto, voimaantuminen KO KO 190 x 240 mm, noin 100 s. I S B N 978-952-288-630-9 Kl 14.61 E N N A K KO H I N TA sid. 24,90 A RVI OITU ILMESTYM I SAI K A 4/2017

6

Kirja sisältää selkeää perustietoa tunteiden dynamiikasta ja tunnetaidoista, kehon ja mielen harjoituksia sekä luovia tehtäviä nuoren itsensä kokeiltavaksi. Upea kuvitus havainnollistaa, syventää ja laajentaa tunneteemaa.

ANNE-MARI JÄÄSKINEN on tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja sekä taideterapiaohjaaja. Hän on kehittänyt ammattilaisille tarkoitetun Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®koulutuksen ja toimii siinä vastuukouluttajana. Tunne- ja taideterapiatyötä hän tekee niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa.

SANNA PELLICCIONI on kuvittaja, graafinen suunnittelija ja lastenkirjailija. Pelliccionin monipuolisia ja värikkäitä kuvituksia on saatu ihastella kuvakirjojen lisäksi myös esimerkiksi kangaskuoseissa ja paperitarvikkeissa.


Kot i m a iset var haisnuo r t en kir jat

A N NE - M A R I JÄ Ä S K INEN – SA N N A P E LLI CC IO NI (k uvi tus)

Jokaista kiinnostaa olla ainutlaatuinen ja silti samanlainen

Mitä sä rageet?

L a p se n ja n u o ren tun n eta i toj en tu kemin e n

T U N N E TA I D O T O VAT E L Ä M Ä N TA I T OJ A , J O I TA V O I D A A N H A R J O I T E L L A J A O P P I A .

Tunnetaitojen kehittymistä voidaan myös tukea, kunhan se tehdään pitkäjänteisesti, erilaisia lähestymistapoja käyttäen ja lasta kuunnellen. Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen on kasvattajan käsikirja, joka on osa Mitä sä rageet -tuoteperhettä. Kirja osoittaa käytännönläheisesti, miten lapsen ja nuoren lähellä olevat aikuiset voivat tukea tunnetaitojen kehittymistä varhaisesta iästä murrosikään. Kirjan teoriaosuudessa pureudutaan tunnetaitojen oppimiseen. Mitkä asiat vaikuttavat lapsen tunne-elämän kehittymiseen? Mitä tunnetaitojen tukeminen vaatii aikuiselta? Mikä merkitys vihalla on tunne-elämän kehityksessä? Kirjassa kuvataan esimerkein kohtaamisia lapsen kanssa ja tilanteen herättämiä tunteita kasvattajassa. Teoriaosuuden lisäksi kirjaan on koottu runsaasti monipuolisia harjoituksia ja vinkkejä keskustelun tueksi.

Käsikirja kasvattajalle!

T E E M AT tunteet, tarpeet, tunnetaidot, itsetunto, viha, vuorovaikutus, lapsen voimaannuttaminen KO KO 190 x 240 mm, noin 120 s. I S B N 978-952-288-631-6 Kl 38 E N N A K KO H I N TA sid. 38,00 A RVI OITU ILMESTYM I SAI K A 4/2017

7


Kot i m a iset var haisnuo r t en kir jat

Tuttujen eläinveijareiden vipellykset jatkuvat!

TI TTAMARI MARTTI NE N TE RE SE BAST (kuvitus)

Lemmikkien laivamatka Leon lem m ikkiuutiset

T U T U T Y S TÄV Y K S E T L E O , S A N N I J A V E E T I PÄ ÄT TÄVÄT L Ä H T E Ä U K I N K A N S S A R I S T E I LY L L E T U K H O L M A A N .

Lasten lemmikit, Pähkinä-koira, Rusina-kissa ja Vilmahamsteri, pääsevät mukaan, sillä laivalla vietetään eläinten karnevaalia. Laivalla vilistää suuri joukko eläimiä: innokas Pomppukani, itsepäinen sirkuskissa Siiri, jäntevä kilpajuoksija, vinttikoira Unna sekä vanha bernhardinkoira Lasse, joka on aina haaveillut pääsevänsä merille. Vanhoja tuttujakin tavataan, sillä laivamatkasta iloitsee myös papukaija Papu, joka järjestää leikkihuoneessa huikean lentonäytöksen. Myöskään perillä Tukholmassa seurueen aika ei käy pitkäksi – siitä pitävät huolen vauhdikkaat eläinveijarit! Leon lemmikkiuutiset on suosittu, helppolukuinen ja hauskasti kuvitettu sarja juuri lukemaan oppineille. Lemmikkien laivamatka on sarjan kahdeksas osa.

M U I S TA MYÖ S :

TITTAMARI MARTTINEN on kirjoittanut lapsille jo liki parinkymmenen vuoden ajan. Palkittu Marttinen on VarsinaisSuomen lastenkulttuurin läänintaiteilija, ja hän on jo pitkään ollut lasten lukuharrastuksen edistämiseksi monessa mukana. 8

TERESE BAST on pietarsaarelainen kuvataiteilija ja kuvittaja.

KO KO 148 x 210 mm, noin 64 s. I S B N 978-952-288-633-0

Kl L 84.2

E N N A K KO H I N TA sid. 23,00 A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 3/2017


Kot imaiset kuvakir jat

T Y TT I I S SA K AINEN M A I SA TONT ER I KA I SA H Ä K K I NEN P EK K A R A H KONEN (k uvi tus)

A – B – C… oletko valmis aikaloikkaan?

A sanoi Agricola M I L L A I S TA O L I K I R J O I T TA A S U O M E K S I A I K A N A , J O L L O I N O S A S A N O I S TA K I N P I T I K E K S I Ä I T S E ?

Kuinka ihmiset oppivat lukemaan tuona aikana? Kirjassa hypätään ajassa viisisataa vuotta taaksepäin. Kristian on juuri saanut isältään aapisen. Se onkin erityinen aapinen, ensimmäinen suomen kielellä kirjoitettu. Sen on kirjoittanut Kristianin isä, Mikael Agricola. A sanoi Agricola on kiehtova aikamatka suomen kirjakielen syntyajoille. Agricolan ja hänen poikansa keskustelujen kautta avautuu näkymä siihen, miten Suomessa elettiin viisisataa vuotta sitten ja millaista kieltä täällä puhuttiin. Suomen kirjakielen ”isän”, Mikael Agricolan, lapsuus, koulunkäynti, matkat ja työ avautuvat lapsentajuisesti. Kirjassa on sanaisia aarrearkkuja, joista löytyy Agricolan aikana käytettyjä sanoja. Sanoja voi poimia tekstistä, verrata nykykieleen ja saada ahaa-elämyksiä. Hersyvän humoristinen kuvitus saa kaukaiset tapahtumat heräämään mielenkiintoisella tavalla eloon.

TYTTI ISSAKAINEN on turkulainen toimittaja ja kirjailija.

MAISA TONTERI toimi pitkään kustannusalalla ja jatkaa nykyään töitä kirjailijana ja suomentajana. Hän on kirjoittanut ja suomentanut kuvakirjoja, lastenkirjoja, tietokirjoja sekä lyriikkaa.

KO KO 215 x 280 mm, noin 40 s. I S B N 978-952-288-542-5 • Kl L 85 / L 92 E N N A K KO H I N TA sid. 25,00 A RV IO IT U IL M ES T YM IS-A IK A 4/2017

KAISA HÄKKINEN on professori ja kielitieteilijä. Hän on työskennellyt Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina ja opettanut suomen kieltä ja kielikunnan historiaa.

PEKKA RAHKONEN on suosittu kuvittaja, jonka kynästä syntyy niin sarjakuvia, oppikirjakuvituksia kuin kuvakirjoja. 9


Kotim ais et k uvak irjat

MARJ O NYGÅRD

Kaikessa on itua!

Siilin puutarhassa

P I K K U S I I L I O N T O U H O T TA N U T

multaruukkujen ääressä: koulinut ja kastellut, huolehtinut ja hellinyt pieniä kasvinalkuja. Vihdoin kesän kynnyksellä kasvit pääsevät puutarhaan. Mutta voih! Pienellä puutarhurilla riittää haasteita: rikkaruohot punkevat puutarhaan, ja Toukka ja Otukka nakertavat salaatinlehdet pitsiksi. KO KO A L K U V U O D E N

Syksyllä Pikku Siili kuitenkin myhäilee: koko kesä on nautittu kasvun kohinasta ja värien juhlasta, ja nyt on aika kuivata ja säilöä pimeän pitkän talven varalle. Ensi keväänä taas mennään kohti vihreää! Puutarhanhoitoon hurahtaneen Marjo Nygårdin värikylläinen ja mullantuoksuinen kuvakirja kasvun ihmeestä ja sadonkorjuun ihanuudesta.

Huikean kaunis kurkistus puutarhan salaisuuksiin ja kasvun ihmeeseen

10

T E E M AT luonto, kasvun ihme, ystävyys, ympäristönsuojelu KO KO 200 x 240 mm, noin 32 s. I S B N 978-952-288-651-4 Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 24,00 A RV IO IT U IL M ES T YM IS-A IK A 3/2017


Kotim ais et k uvak irjat

M A R J O N YG Å R D (s. 1970) on Seinäjoella asuva kuvittaja ja graafikko. Hän on kuvittanut lukuisia lastenkirjoja ja oppimateriaaleja, ja hän voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2005.

11


Katselukirjat

LE SLI E PATRI CE LLI

Hius VAU VA N H I U S O N K A S VA N U T L I I A N

On aika leikata hius, mutta sattuukohan se? PITKÄKSI.

Ihka ensimmäinen parturikäynti on tärkeä, mutta usein jännittävä ja hiukan pelottavakin virstanpylväs pienokaisen elämässä. Ihastuttavan ja humoristisen kirjan parissa perheen pienimmät voivat turvallisesti käydä läpi hiusten leikkuuseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Naps – ei sattunut ollenkaan!

M U I S TA MYÖ S :

Naps – ei sattunut ollenkaan!

T E E M AT hiusten leikkuu, huumori, perhe A L K U T E O S Hair S U O M E N N O S Rauna Sirola KO KO 180 x 180 mm, pahvisivut, 26 s. I S B N 978-952-288-602-6 • Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 13,20 ARVI OI T U I LM E ST YM I S-A IK A 12/2016 12

L E S L I E PAT R I C E L L I asuu kolmen lapsensa ja rumpalimiehensä kanssa Idahossa. Hän on kirjoittanut ja kuvittanut useita suosittuja pienten kuvakirjoja, joissa on riemukkaat värit ja humoristiset tarinat.


Katselukirjat

Hulvattoman hauska häntäleikki!

LIESBET SLEGERS

Jännät hännät S U TJ A K K A S A PA R O , P O L S K I VA P Y R S T Ö VA I H U LVAT T O M A N H AU S K A H Ä N N Ä N T Y P Y K K Ä ?

Jokaisella eläimellä on oma ainutlaatuinen häntänsä. Tässä kirjassa voi kuitenkin hassutella ja vaihtaa eläinten häntiä kääntämällä sivuja edestakaisin. Yllättävät, uudennäköiset eläinhahmot riemastuttavat ja saavat mielikuvituksen lentämään. Riimitellyt lorut tarjoavat oivaltamisen riemua ja sanoilla leikittelyn hauskuutta.

LIESBET SLEGERS (s. 1975) on flaamilainen kuvittaja. Hän on julkaissut lukuisia kuvakirjoja, joita on käännetty monille eri kielille.

T E E M AT huumori, eläimet, katselukirjat, lorut A L K U T E O S Gekke staarten S U O M E N N O S Maisa Tonteri KO KO 185 x 185 mm, pahvisivut, pyöristetyt kulmat, 16 s. I S B N 978-952-288-653-8 • Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 15,90 A RV IO IT U IL M ES T YM IS-A IK A 5/2017 13


Kat selukir jat

J Ö R G MÜ HLE

Paijaa vielä pikkuisen O N PIKKU P UPUN NUK K UM AANM E-

mutta ennen sitä täytyy tehdä monta asiaa! Interaktiivinen kuvakirja ottaa lukijan mukaan pupun iltapuuhiin. Pikku lukija ilahtuu sivua kääntäessään siitä, että pupu tekee mitä toivotaan: se kääntyy kun sitä taputtaa olalle, se pujahtaa yöpukuun kun lukija taputtaa käsiään, pupun korvaa saa rapsuttaa, sille saa antaa hyvänyön suukon ja lopulta se pyytää sammuttamaan valot – ja sitten jo nukutaan. NOAI KA,

Kirja, joka täytyy lukea ilta illan perään!

T E E M AT nukkumaanmeno, iltapuuhat A L K U T E O S Nur noch kurz die Ohren kraulen? S U O M E N N O S Maisa Tonteri KO KO 170 x 170 mm, pahvisivut, pyöristetyt kulmat, 16 s. I S B N 978-952-288-656-9 • Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 14,90 A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A 3/2017 14


Kuvakir jat

KN I S T E R – T H A R L E T ( ku vit u s)

Joko nukuttaa, Niilo? ” E N H A L UA M E N N Ä N U K K U M A A N ! ”

pieni murmeli Niilo huokaisee. On aika vetäytyä talviunille, mutta Niilo ei millään haluaisi jättää leikkejä kesken. Ystävät ehdottavat sille jos jonkinmoista tapaa viettää vauhdikasta talvea, mutta mikään ei sovi pienen murmelipojan elämään yhtä hyvin kuin makoisa talviuni. Niilon talvi on täynnä huikeita unia, ja kun se keväällä taas avaa silmänsä, ovat ystävät jo odottamassa sitä uusiin seikkailuihin.

K N I S T E R on ennen kirjailijan uraansa opiskellut psykologiaa ja työskennellyt erityisopettajana ja teatteriohjaajana. Nykyään hän myös säveltää lastenmusiikkia. Knister on kirjoittanut yli 40 kirjaa, joita on käännetty yli 30 kielelle.

Ranskalais-saksalainen T H A R L E T on kuvittanut satoja rakastettuja lastenkirjoja ja -sarjakuvia, joista tunnetuimpia lienevät Pasi-kirjat.

A L K U T E O S Sweet Dreams Bruno S U O M E N N O S Tanja Poskela KO KO 230 x 290 mm, 32 s. I S B N 978-952-288-652-1 • Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 23,00 A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A 6/2017

”Olemme kaikki kovin erilaisia, mutta silti olemme tosi ystäviä!” 15


Kuvakir jat

Rakastettu Sateenkaarikala on säihkynyt jo 25 vuotta!

MA R K U S P F I S T ER

Aina ei voi voittaa, Sateenkaarikala S AT E E N K A A R I K A L A O N T O T T U N U T O L E M A A N PA R V E N S A PA R A S .

Kesken piiloleikin sen itsetunto joutuu kuitenkin koetukselle. Se ei millään löydä hyvää piiloa, ja toisten etsiminenkin on yllättävän vaikeaa. Sateenkaarikala luopuu leikistä. Tyhmä leikki! Ystävä saa Sateenkaarikalan kuitenkin katsomaan asioita myös toisten kannalta: kaikki haluavat välillä onnistua ja ilahtua siitä. On reilua antaa kaikille mahdollisuus! Sateenkaarikala on ollut jo vuosikymmenet lasten suursuosikki, eikä sen kimallus näytä sammuvan vieläkään. 16

MARCUS PFISTER (1960) opiskeli Bernin taidekoulussa ja työskenteli sitä seuranneiden graafikon opintojensa jälkeen mainostoimistossa. 1984 hän ryhtyi itsenäiseksi taiteilijaksi. Suuri läpimurto kuvakirjantekijänä tapahtui 1992, jolloin Marcus Pfister rynnisti bestsellerlistoille kirjallaan Sateenkaarikala. Tähän mennessä sitä on myyty kaikki painokset ja laitokset yhteenlaskettuina yli 30 miljoonaa kappaletta, ja se on ilmestynyt noin 50 kielellä.

A L K U T E O S Der Regenbogenfisch lernt verlieren S U O M E N N O S Maisa Tonteri KO KO 215 x 285 mm, noin 32 s. I S B N 978-952-288-611-8 • Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid. 25,00 A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A 4/2017


Kuvakir jat

Lapsi ratkaisee, mihin suuntaan tarina jatkuu!

SY LV I E M I S S L IN – A MA N D I NE P I U (k uvi tus)

Missä olet, prinssi Hurmelo? R E I P PA AT P R I N S E S S AY S TÄV Y K S E T

eivät enää jaksa odottaa prinssiään. He ottavat tilanteen haltuun ja uskaltautuvat huimalle etsintäretkelle suureen metsään. Metsän poluilla kuitenkin eksyy helposti, ja prinsessat tarvitsevat lukijan apua löytääkseen etsimänsä. Metsästä löytyykin jos jonkinlaista linnaa ja röttelöä, otusta ja olentoa – jopa muutama prinssikin. Mutta missä ihmeessä piileksii prinssi Hurmelo? Hurmaavan hauska kirja tempaa pienet lukijat mukaansa etsimään kadonnutta prinssiä. Lukijat saavat ratkaista, mihin suuntaan tarina jatkuu – ja niinpä lukukokemus voi olla uusi joka lukukerralla! Interaktiivisen kirjan reunassa olevat selkeät koodit auttavat suunnistamaan. Viehättävän pehmeä kuvitus yhdistää eri tekniikoita raikkaalla, modernilla tavalla.

TEEMAT prinsessat, sadut, rohkeus, seikkailu A L K U T E O S Hou! Hou! Prince Charmant? S U O M E N N O S Rauna Sirola KO KO 225 x 320 mm, noin 36 s. I S B N 978-952-288-634-7

Kl L 85

E N N A K KO H I N TA sid. 23,00 A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A 2/2017

S Y LV I E M I S S L I N (s. 1963) on Strasbourgissa asuva lastenkirjailija. Toimittuaan pitkään puheterapeuttina hän alkoi kirjoittaa lapsille kirjoja, jotka herättävät oivalluksia ja oppimista.

A M A N D I N E P I U (s. 1982) on Strasbourgissa asuva taiteilija, jonka raikkaissa kuvissa on runsaasti väriä ja huumoria sekä ripaus runollisuutta.

17


T iet o kir jat

Verkkoturvallisuutta nuoren kielellä

LO U I E S TOWELL – N A N C Y L E S C H N I KO F F (kuvitus)

Oikeella tavalla online!

I N T E R N E T < 3 Tuo mahtava tiedon- ja inspiraation lähde! Paikka pelata, tila säilöä, väylä verkostoitua ja mahdollisuus puhua ihmiselle toisella puolella maailmaa. Samalla se on paikka, johon painamme päivittäin omia digitaalisia jalanjälkiämme. Millaisia jälkiä sinä haluat jättää?

Oikeella tavalla online! on mutkaton kirja nuorelle verkon fiksusta käytöstä. Se ei osoittele eikä kiellä vaan antaa helposti omaksuttavia vinkkejä siitä, miten verkossa kannattaa käyttäytyä ja millaista sisältöä siellä kannattaa tuottaa, jakaa ja käyttää. Kirja myös avaa napakasti ja ymmärrettävästi verkon käyttöön liittyviä termejä. 18

LOUIE STOWELL on Lontoossa asuva kirjailija, joka kirjoittaa monenlaisia tekstejä. Hänen kynästään saattaa irrota yhtälailla fantasiasatu lapsille kuin tietokirja nuorisolle. Vapaa-ajallaan Stowell harrastaa sarjakuvia.

T E E M AT netiketti, nuorten tietoturva S U O M E N N O S Anna-Reetta Sipilä KO KO 198 x 130 mm, 144 s. I S B N 978-952-288-654-5 Kl N 61.72 E N N A K KO H I N TA nid. 12,90

A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A

1/2017


T iet o kir jat

ALEX FRITH – ALICE JAMES – JEROME MARTIN – F E D E R I C O M A R I A N I – S H AW N I E L S E N ( kuvitus)

100 asiaa avaruudesta TIESITKÖ, ETTÄ PAETAKSESI MUSTASTA AUKOSTA sinun pitäisi lentää nopeammin kuin valo? Tai että Marsissa on robotti, joka ampuu lasersäteitä? Ällistyttävä tieto on sekin, että kuuluisan astronautti Neil Armstrongin saappaat löytyvät yhä Kuusta!

Suuren suosion saaneen lasten tietokirjasarjan toinen osa kertoo hauskasti ja mielenkiintoisesti sata tärppiä mystisestä avaruudesta. Tuhti tietopaketti on täynnä havainnollistavia kuvia ja tarkasti rajattuja tietoiskuja. Kirja avaa lapselle aivan uuden kuvan maailmankaikkeudesta aina omasta aurinkokunnastamme aika-avaruuden madonreikiin saakka. Kirja herättää uteliaisuuden ja vastaa loputtomaan tiedonjanoon. Tämä opus koukuttaa myös aikuisen!

Suosittu tietokirjasarja pongahtaa tähtiin! M U I S TA MYÖ S :

A L K U T E O S 100 Things to know about Space S U O M E N N O S Reija Jousjärvi KO KO 170 x 240 mm, 128 s. I S B N 978-952-288-613-2 • Kl L52.2 E N N A K KO H I N TA sid. 23,00 A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 6/2017 19


Lastenkirjoja aihepiireittäin

AU T TA M I N E N

HUUMORI

• Kaichi: Herra Karhun eläinparaati

• Friester – Goossens: Parku-Pöllön oma PUM

• Beer: Pikku jääkarhu pelastaa valaat

• Haughon: Ihan hukassa

• Herzog – Dahle: Mistä ystävä jouluksi, herra Möhkö?

• Itkonen – Warsta: Sirkusjuna saapuu

• Keiko: Susi ja seitsemän pientä kiliä

• Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa

• Koppens – van Lindenhuizen: Kaula pystyyn, kirahvi!

Korkki

• Lerche – Mort: Mimmit ja ketunpoikanen

• Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja Pusu-Sammakko

• Vainio: Majakan oudot vieraat

• Marttinen – Kauppi: Emeliina ja laulavan koiran tapaus • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat

AV I O E R O • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää

• Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos • Pfister: Paratiisilintu • Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita

ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN, SUVAITSEVAISUUS

kertomuksia

• Beer: Jänis ja Kontiainen – Kekseliäät kaverukset

I K ÄVÄ

• Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä

• Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää

• Itkonen – Warsta: Sirkusjuna saapuu • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu kelkkamäessä • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu saavat vieraan • Kirkkopelto: Molli • Kivilaakso – Kiiveri – Sipilä: Lennokas - satuja, jotka saivat siivet • Koppens – van Lindenhuizen: Kaula pystyyn, kirahvi!

ITSETUNTO • Ferri: Tatu kasvaa suureksi • Hirvonen – Tietäväinen: Näkymätön • Kirkkopelto: Piki • Koppens – van Lindenhuizen: Hiiri uskaltaa • Teckentrup: Rähmäräpylä • Tharlet: Toisinkin voi oppia • Vainio: Reino saa siivet

• Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua • Lehtonen – Sariola: Metsän outo vieras

JOULU

• Mitton: Jokin sauruksen tapainen

• Herzog – Dahle: Mistä ystävä jouluksi,

• Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos • Pfister: Paratiisilintu • Robberecht – Goossens: Paavo on reilu kaveri • Rempt – Smit: Superkamut • Rempt – Smit: Superkamut - Ei mikään tavistintti! • Schmachtl: Leonardo Loikka ja salaperäiset tomaattisammakot • Teckentrup: Rähmäräpylä

20

herra Möhkö? • Korolainen – Penna: Ihan täysi tonttu! • Issakainen – Tonteri – Rahkonen: Atte ja Anna viettävät joulua • Reinikainen – Nygård: Ihme joulu • Vainio Pirkko: Majakan jouluvalo J U H L AT

• Tharlet: Toisinkin voi oppia

• Korolainen – Tulusto – Hurme: Lasten oma vuosikirja

• Weninger – Tharlet: Omenajuhlat

• Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat

• Weninger – Tharlet: Oppiminen on hauskaa

• Weninger – Tharlet: Omenajuhlat


Lastenkirjoja aihepiireittäin

K A N S A I N VÄ L I S Y Y S K A S VAT U S • Korolainen – Tulusto – Hurme: Lasten oma vuosikirja K I L PA I L U • Papayanni – Tharlet: Tahdon voittaa • Yun – Yang: Kuka saa persikan?

• Frith et al.: 100 asiaa, jotka haluat tietää • Hoffman – Asquith: Meidän ja muiden vihreä kirja • Hoffman – Asquith: Meidän ja muiden kehot • Itkonen: Tiira tiiraa tiiraa • Itkonen: Hirvi irvistää • Teräs – Pertamo: Olga Orava ja metsän salaisuus • Vaismaa – da Cruz: Vesikirja

KIUKKU, UHMA

LUOPUMINEN

• Amant: Älä pure Hilla

• Leblanc – Tharlet: Rakastatko minua jos…?

• Hirst: Ei käy päinsä, Antero! • Hirvonen – Tietäväinen: Näkymätön • Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Eri mieltä • Langreuter – Dahle: Kaikista rakkain • Leblanc – Eve Tharlet: Rakastatko minua jos… • Petz – Jackowski: Voi harmi, Mäyrä! KIUSAAMINEN JA SOVINTO • Kirkkopelto – Piki • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää

• Teckentrup: Muistojen puu • Wagner – Eriksson: Timo ja Piko muuttavat MUSIIKKI • Kirkkopelto – Makkonen – Azezian: Soiva metsä – Jean Sibeliuksen matkassa • Klemettinen – Korolainen – Nygård: Laulua kuonoon, joulua tassuun • Kähärä – Vuori – Hovatta: Huiske lauluja • Lerche – Mort: Mimmien lauluja • Soljander – Halme – Hurme: Lasten oma lauluvuosi

KUOLEMA, SURU, MURHE • Teckentrup: Muistojen puu

M U U T TA M I N E N • Korolainen – Nygård: Kuono lumessa

K ÄY T Ö S TAVAT • Amant: Hilla siivoaa • Weninger – Tharlet: Pasi yllättää äidin

• Wagner – Eriksson: Timo ja Piko muuttavat NUKKUMAANMENO • Pfister: Kauniita unia, Sateenkaarikala

LASTEN OIKEUDET, LASTEN VAIKUTTAMISTAIDOT

• Haughon: Unen aika

• Flowers: Compasito – Lasten ihmisoikeus­kasvatuksen

P E L O T J A J Ä N N I T TÄ M I N E N

käsikirja

• Koppens – van Lindenhuizen: Hiiri uskaltaa • Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua

L U O N T O J A YM PÄ R I S T Ö , K I E R R ÄT Y S • Beer: Jänis ja Kontiainen – Kekseliäät kaverukset • Beer: Pikku jääkarhu pelastaa valaat • Douglas – Helmantel: Kissan päivät

• Korolainen – Nygård: Kuono lumessa • Leathers: Hui, sanoi Pikku kani • Pfister: Kauniita unia, Sateenkaarikala

• Douglas – Helmantel: Koiran elämää

P E R H E , S U K U P O LV E T, Y H T E I S Ö L L I S Y Y S

• Douglas – van Rheenen: Dinosaurukset

• Friester – Goossens: Parkupöllö ei päästä ketään sisään 21


Lastenkirjoja aihepiireittäin

• Haughon: Ihan hukassa

• Korolainen – Nygård: Kuono lumessa

• Keiko: Susi ja seitsemän pientä kiliä

• Niemelä – Bondestam: Jytäjyrsijät – Kuutamokeikka

• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu eri mieltä

• Weninger – Tharlet: Omenajuhlat

• Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa Korkki • Langreuter – Dahle: Kaikista rakkain • Langreuter – Dahle: Kaverit kaikesta huolimatta • Leblanc – Tharlet: Kun minusta tuli isoveli • Mitton: Jokin sauruksen tapainen • Moilanen – Etto: Repun salaisuus • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää • Weninger – Tharlet: Pasi yllättää äidin PÄ I VÄ H O I D O N J A KO U L U N A L O I T TA M I N E N • Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua

Y S TÄV Y Y S • Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä • Ferri: Ihmeellinen syntymäpäivä • Herzog – Dahle: Mistä ystävä jouluksi, herra Möhkö? • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu kelkkamäessä • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu saavat vieraan • Kirkkopelto: Molli • Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua • Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa Korkki • Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja Pusu-Sammakko

PÄ Ä S I Ä I N E N • Issakainen – Tonteri – Rahkonen: Atte ja Anna viettävät pääsiäistä • Reinikainen – Nygård: Ihme pääsiäinen NUKKUMAANMENO • Pfister: Kauniita unia, Sateenkaarikala

• Köngäs – Kallio: Sinivärinen pupu • Langreuter – Dahle: Kaverit kaikesta huolimatta • Lerche – Mort: Mimmit ja ketunpoikanen • Lerche – Mort: Mimmit ja veden väki • Marttinen – Bast: Lemmikkien hotelli • Marttinen – Bast: Lemmikkien junamatka • Rempt – Smit: Superkamut • Rempt – Smit: Superkamut – Ei mikään tavistintti! • Sperring – Teckentrup: Tassu tassussa

ROHKEUS • Lybeck – Napp: Latte-siili Lofooteilla • Tharlet: Toisinkin voi oppia • Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita kertomuksia

• Tiitinen: Dada-kissa ja Populuksen popcornit • Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita kertomuksia • Vuori: Tapiiri ja Hunaja – Sillä aikaa kotona • Weninger – Tharlet: Omenajuhlat

S I I S T E Y S K A S VAT U S • Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Ei hätää! • Patricelli: Paukku • Patricelli: Potalla Y H T E I S T YÖ • Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä 22

Kuva: Jami Nurminen, Onks noloo? Leirikoulussa


Muistiinpanoja

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 23


L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY Itälahdenkatu 27 A, 00210 HELSINKI +358 9 6877 450 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi