Kirjapaja syksy 2017

Page 1

2017 syksy

esite_syksy17_kp.indd 1

7.4.2017 9.40


sisältö

4 13 20 24 26 28 32 34 35 36

Yhteiskunta, kulttuuri, filosofia Psykologia, elämäntaito, hyvinvointi Runo- ja lahjakirjat Kasvatus Musiikki Hengellinen elämä, teologia Kalenterit Pokkarit Muista myös E-kirjat

K I R J AT I L AU K S E T

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY

Kirjavälitys OY 010 345 1520 kvtilaus@kirjavalitys.fi

Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450 Faksi 09 6877 4545 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi etunimi.sukunimi@kirjapaja.fi etunimi.sukunimi@lastenkeskus.fi

BTJ Finland Oy 09 584 0440 asiakaspalvelu@btj.fi Kirjapaja 09 6877 4530 tilaukset@kirjapaja.fi Kirjojen vähittäismyynti kirjakaupoissa, tavarataloissa ja marketeissa kautta maan.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540 MYYNTI JA MARKKINOINTI Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 gsm 050 371 0448 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 gsm 040 559 5370

facebook.com/kirjapaja facebook.com/lastenkeskus

esite_syksy17_kp.indd 2

VIESTINTÄ Viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste 09 6877 4568 gsm 040 553 4757 Mediakoordinaattori Minna Vatja 09 6877 4543 KUSTANTAMINEN Kustannuspäällikkö, yleinen tietokirjallisuus, lahjakirjat Ulla Salmi 09 6877 4556 Kustannuspäällikkö, yleinen lasten- ja nuortenkirjallisuus, oppimateriaalit Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö, hengellinen ja teologinen kirjallisuus, oppimateriaalit Eeva Johansson 09 6877 4515

Tai t t o: Katja Kuittinen Pai n o: Premedia Helsinki; Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja; Muutokset ovat mahdollisia.

7.4.2017 9.40


3

Muutakin kuin numeroita S U O M I J U H L I I itsenäisyyden satavuotista taivalta ja menestystään hy-

vinvointivaltiona. Juhlavuonna on paikallaan nostaa keskusteluun myös se, että Suomessa on kasvava joukko niitä, jotka eivät voi niin hyvin. Asta Lepän Voittajien varjot avaa näkökulmia yhteiskuntamme ihanteisiin ja kipukohtiin. Varjon puolella elää yhä enemmän niitä, myös koulutettuja aikuisia, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet huono-osaisiksi. V U O S I E N K A R T T U E S S A havahdutaan ikääntymiseen, vaikka itseä ei välttämättä mielletä vanhaksi. Kaija Maria ja Lari Junkkarin Muutakin kuin numeroita kertoo sävykkäästi vanhenemisen kokemuksesta. Kun aikaa on, matkaa tehdään omaan sisimpään ja moni matkustaa työkiireiden helpottaessa myös maailmalla. Risto Lindstedt on hämmästellen liikkeellä. Hän vie lukijaa kohteesta toiseen hyvän mielen matkakirjassaan Pallon henki. U U S I A N Ä KÖ A L OJ A , elämäntaitoa ja henkisen rakentumisen aineksia on tarjonnassamme runsaasti tälläkin kaudella. Paitsi kirjallisuuden pariin, ovat monet etsijät hakeutuneet Valamon luostarin rauhaan. Minun Valamoni on kiintoisa kurkistus luostarin arkeen ja juhlaan. Yksiin kansiin on koottu Valamon kävijöiden puhuttelevia tarinoita vuosikymmenten varrelta. E L Ä M Ä N TA R I N AT J A henkilökuvat avaavat maamme lähimenneisyyt-

tä. Niiden kautta pääsemme seuraamaan elämää muun muassa kiehtovilla urheilun ja kulttuurin näyttämöillä. Eurooppalaista kulttuurihistoriaa herkullisimmillaan tarjoaa Susanna Välimäen Syötävät sävelet. Teoksessa vieraillaan säveltäjien pöydissä ja tutustutaan menneiden aikojen makumaailmoihin. T U T T U I H I N S ÄV E L I I N voi sukeltaa Sata laulua Suomesta -kokoelman avulla. Lauluvalikoimasta piirtyy moniääninen, monikielinen ja moniarvoinen kuva Suomesta. Maamme tuntoja ja tunnelmia on aina osattu juhlapukea erityisesti sävelten kielelle – ja mitä olisi juhlavuosi ilman musiikkia ja yhteislaulua!

Lukuisaa kirjasyksyä!

esite_syksy17_kp.indd 3

7.4.2017 9.40


4

Yht eiskunt a, kult t uur i, filo sofia

ASTA LE PPÄ

Voittajien varjot H AVA I N TOJ A E PÄTA S AA R V O I S T E N TA S AVA L L A S TA

Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? A S TA L E P PÄ on Raisiossa asuva toimittaja sekä tiedettä ja taidetta yhdistävän, eriarvoisuutta tutkivan Kaksi Suomea -ryhmän jäsen. Hän on kirjoittanut teoksen Sinä et hävinnyt (2008).

Ka n si Satu Kontinen Ko ko 135 x 210 mm No i n 176 s. I S BN 978-952-288-738-2 Kl 14.4./ 37 En n a k ko h i nt a s i d . , su o j a p a p e r i 32,90 8/2017 E-kirja I S BN 978-952-288-739-9 En n a k ko h i nt a 22,30 9/2017

esite_syksy17_kp.indd 4

S U O M I J U H L I I satavuotista taivaltaan tasavaltana ja menestystään hyvinvointivaltiona. Yhteiskunnan notkelmissa elää kuitenkin kasvava joukko ihmisiä, jotka eivät voi niin hyvin. Kaikki köyhät eivät asukaan enää Afrikassa. Koulutukseen uskonut aikuinenkin voi päätyä ulkokehälle. Menestyksen pelimerkit jaetaan yhä useammin jo lapsuudessa. Asta Lepän teos on matka suomalaisen yhteiskunnan ihanteisiin ja kipukohtiin. Menestyksen, vaurauden, onnellisuuden, nopeuden ja tasa-arvon ihanteet siivittävät matkaamme, mutta tunnelma kakkosluokan vaunussa alkaa käydä tukalaksi. Onnellisten tyrannia jyrää ja vauhdin vaade kirittää. Onko hyväosaisuus suorituslaji? Entä huono-osaisuus? Mitä ovat ne ihanteet, joihin sinä uskot?

7.4.2017 9.40


Yht eiskunt a, kult t uur i, filo sofia

5

K ATJA K IU R U

Palasina ja kokonaisena I H M I N E N N ÄY T TÄ M Ö L L Ä Näyttelemisen merkitys ja sisältö ovat muuttuneet silmieni edessä, aivoissani ja lihassani vuosikymmenten varrella. Tieni on käynyt harrastajasta ammattilaiseksi ja takaisin. Olen jälleen teatterin rakastaja, amatööri, sillä en ole tienannut toimeentuloani näyttelemisellä yli viiteentoista vuoteen. tuli tutuksi koko kansalle 1990-luvulla Ruusun aika -tv-sarjasta. Julkisuus hämmensi teatterikoulusta vasta valmistunutta nuorta naista, joka jatkoi opintojaan väljemmillä vesillä ulkomailla. Paluu kotimaahan osoittautui kuitenkin hankalaksi. Palasina ja kokonaisena kertoo pienen maan pienestä teatterikentästä, ulkopuolisuudesta ja tavoitteiden ja todellisuuden törmäyksistä. Se kertoo myös rakkaudesta näyttelemiseen ja loppumattomasta opinjanosta, joka vie niin Kuubaan naamioteatterin pariin ja Lontooseen opiskelemaan Stanislavskia kuin myös syvälle itseen etsimään selityksiä. Jouko Turkan entinen oppilas käy vastoin tahtoaankin edelleen sisäistä keskustelua maamme kulttuurikenttää kohahduttaneen opettajansa kanssa. Myös nykypäivän ilmiövetoinen kulttuurielämä pohdituttaa julkisuuden varhain kokenutta Kiurua. K ATJ A K I U R U

Ka ns i Satu Kontinen Ko ko 135 x 210 mm No i n 160 s. ISB N 978-952-288-763-4 Kirj a s to lu ok ka 99.1 / 77.1 Enna kko hi nt a si d . , s u o ja p a p er i 31,90 8/2017

K ATJ A K I U R U on helsinkiläinen näyttelijä. Hän on esiintynyt kotimaisissa televisiosarjoissa, elokuvissa ja näytelmissä. Kiuru on toteuttanut myös toisen työuran psykoterapeuttina.

E-kirja ISB N 978-952-288-781-8 Enna kko hi nt a 22,30 9/2017

esite_syksy17_kp.indd 5

7.4.2017 9.40


6

Yht eiskunt a, kult t uur i, filo sofia

ANNI NA HOLMBE RG OLLI LÖYTTY - TAI NA W ES T (to im .)

Minun Valamoni TA R I N O I TA LU O S TA R I S TA avaa uusia reittejä luostariin. Valamo tarjoaa joillekin kodin ja elämäntavan, toisille lepopaikan ja hengähdystauon. Toistakymmentä Valamon asukasta ja kävijää kertoo, mitä luostari heille merkitsee, millaisia ovia se on heidän elämässään avannut ja sulkenut. Kirjoittajissa on niin näyttelijöitä ja muita taiteilijoita kuin tutkijoita ja opiskelijoita. Kirjan toimittajat ovat itsekin kuunnelleet ”kuusikujan kuiskintaa”, värikkäitä tarinoita vuosikymmenten varrelta: Miksi talkoolainen lauloi yöllä kirkon katolla? Nauretaanko Valamossa televisiosketseille? Miten Collianderien perintö näkyy tänä päivänä? Luostarin kuva-albumista poimitut värivalokuvat rytmittävät teosta. M I N U N VA L A M O N I

Värikästä elämää luostarissa

ANNINA HOLMBERG on helsinkiläinen kirjailija ja käsikirjoittaja, ortodoksi ja Valamon kävijä vuodesta 1984. Tamperelainen O L L I L ÖY T T Y on dosentti, kirjallisuudentutkija ja tietokirjailija. TA I N A W E S T on helsinkiläinen toimittaja ja käsikirjoittaja sekä aloitteleva ortodoksi.

esite_syksy17_kp.indd 6

Kan s i Satu Kontinen Valokuvakuvitus Koko 170 x 220 mm 232 s. IS B N 978-952-288-752-8 Kl 99.1 En n akkoh inta sid., s uoj ap aper i 34,90 5/2017

7.4.2017 9.40


7

Yht eiskunt a, kult t uur i, filo sofia

FT L I I S A VÄ I S Ä N E N on symbolitutkija, suosittu ja innostava taidehistorian luennoitsija, matkaopas, Italian ja Espanjan tuntija… Marco Peretto on hänen puolisonsa, italialainen valokuvaaja. Väisänen ja Peretto asuvat nykyisin Espanjan Andaluciassa. Heidän yhteistyötään on myös pari vuotta sitten ilmestynyt Mitä symbolit kertovat (Kirjapaja).

LIISA VÄI SÄNE N k uvat M A R C O P E R E T T O

Kuvan tuhat sanaa K U I N K A YM M Ä R TÄ Ä K U VA N K I E LTÄ enemmän kuin tuhat sanaa – näin olemme tottuneet kuulemaan. Mutta kun katsomme taideteosta, olemme joskus ymmällämme ja tuntuu, ettemme välttämättä osaa lukea sen sanomaa. Taidehistorioitsija Liisa Väisänen valottaa lukuisin esimerkein, miten voimme syventää taidekokemustamme. Innostavasti ja havainnollisesti hän opettaa meitä katsomaan rauhassa, huomaamaan pieniä mutta tärkeitä yksityiskohtia, näkemään pintaa syvemmälle, siihen mitä taiteilija todella haluaa meille kertoa. K U VA P U H U U

Ka ns i Petri Kovács Ko ko 190 x 210 mm No i n 224 s. ISB N 978-952- 288-754-2 Kl 70.01 Enna kko hi nt a si d . , s u o ja p a p eri 35,90 10/2017

esite_syksy17_kp.indd 7

Uus ittu

Mitä symbolit kertovat - Taidetta pintaa syvemmältä 978-952-288-797-9 Hinta nid., liepeellinen 29,90 5/2017

Mui sta myö s

Kaikki Italiani Matkoja maahan josta on moneksi (2017) 978-952-288-610-1 Hinta 32,90

7.4.2017 9.40


8

Yht eiskunt a, kult t uur i, filo sofia

FT S U S A N N A VÄ L I M Ä K I on musiikintutkija, tietokirjailija ja kriitikko. Hän on Turun yliopiston musiikkitieteen yliopistonlehtori ja Helsingin yliopiston musiikkitieteen dosentti.

S USA NNA VÄLI MÄKI Ka ns i Tiina Ripatti Ko ko n. 190 x 220 mm No in 200 s. IS B N 978-952-288-760-3 Kl 68./ 90.2 Enna kko hint a si d . 34,90 7/2017

Herkullista kulttuurihistoriaa

esite_syksy17_kp.indd 8

Syötävät sävelet V I E R A A N A S ÄV E LTÄ J I E N P ÖY D I S S Ä S C H U B E R T I N M I E L E E N pulppusi sävelmiä hänen veivatessaan kahvimyllyä. Paganini jätti musiikin ohella jälkeensä raviolireseptin. Verdi puolestaan lähetti nuottien mukana kustantajille kinkkuja ja keitto-ohjeita, ja Bach sai osan palkastaan oluena. Monet säveltäjät ovat olleet herkkusuita, mestarikokkeja ja lahjakkaita syömäreitä. Maku ja sointi ovat samankaltaisia kokonaisvaltaisia aistielämyksiä, joten ei ihme, että moni säveltäjä on musiikin ohella ollut kiinnostunut keittotaiteesta. Syötävät sävelet avaa ovia kaikkien tuntemien klassisen taidemusiikin säveltäjien keittiöihin, keittokomeroihin ja kantakuppiloihin. Teos tarjoilee niin kiehtovaa kulttuurihistoriaa kuin ruokaohjeita, joiden myötä voi sukeltaa itse menneiden aikojen makumaailmoihin. Kaunis, valokuvakuvitettu teos on ilo myös silmälle.

7.4.2017 9.40


9

Yht eiskunt a, kult t uur i, filo sofia

A R TO T ER O NEN JA JOU KO V U O LLE

Urheilun nousuja ja laskuja K I V E E N H A K AT U T M U I S TA M M E U R H E I L U S TA monia tähtihetkiä. Muistoihin jäävät voitot ja ainutkertainen tunnelma, vaikkapa selostajan tunteikas kuvaus tapahtumista. Mieliin painuvat myös epäonnistumisen ja tappion hetket. Mutta millaisia ovat ihmiset noiden urheilumuistojemme takana? Arto Terosen ja Jouko Vuolteen uusi teos jatkaa tekijöiden huippusuosittua Kiveen hakatut -sarjaa, jossa he kertovat urheilusankareiden ja urheilumaailman taustavaikuttajien elämästä, menestyksen riemusta ja karvaista tappion hetkistä. Teosta varten on haastateltu mm. urheilijoiden omaisia, ystäviä ja kollegoita. Teos on lukuelämys kaikille urheilun ystäville. Se on myös mainio aikamatka suomalaiseen elämänmenoon niin urheilukentillä ja -kaukaloissa kuin kotikatsomoissa.

A R T O T E R O N E N ja J O U KO V U O L L E ovat kokeneita urheilutoimittajia, jotka ovat tehneet suosittua Kiveen hakatut -radiosarjaa ja viisi aiempaa Kiveen hakatut -kirjaa. Viimeisin teos Syntymälahjana Suomi – Itsenäisyyden lapsia (2016).

Mui sta myö s

Ka ns i Heikki Kalliomaa / Petri Kovács Si v u ko ko 170 x 230 mm No i n 264 s. ISB N 978-952-288-769-6 Kl 79.1 Kiveen ha ka t u t - sa r j a Enna kko hi nt a si d . 36,90 10/2017

esite_syksy17_kp.indd 9

Syntymälahjana Suomi – Itsenäisyyden lapsia (2016) 978-952-288-249-3 Hinta 35,90

7.4.2017 9.41


10

Yht eiskunt a, kult t uur i, filo sofia

TYTTI I SSAKA IN EN TI MO JAKON EN RI I KKA KAI STI E RKKI KI I SKI

Opas Suomen kansallispyhäk-kansallispyhäk köön

Turun tuomiokirkko O PA S S E I T S E M Ä Ä N V U O S I S ATA A N on Suomen kansallispyhäkkö. Vuodesta 1300 asti se on ollut maan historian ainutlaatuinen tapahtumapaikka, näkijä, kokija ja tekijä. Tämä kirja johdattaa askel askeleelta kirkon aarteiden äärelle. Kappelit ja holvit, keskiaikaiset seinämaalaukset ja vuosisataiset freskot, muistomerkit ja marmoriveistokset kutsuvat kulkijan kiehtovalle aikamatkalle – aina nykyhetkeen asti. Tuomiokirkko on reformaation merkkivuonnakin täynnä elämää ja tulevaisuutta. T U R U N T U O M I O K I R K KO

Opas Suomen kansallispyhäkköön

Tekijöinä turkulainen työryhmä, kirkon kulttuuripalkinnon saanut kirjailija T Y T T I I S S A K A I N E N , uutiskuvistaan palkittu valokuvaaja T I M O J A KO N E N , Turun seurakuntien intendentti emerita FL R I I K K A K A I S T I ja graafinen suunnittelija E R K K I K I I S K I .

Kan s i Erkki Kiiski Kuv i t us Timo Jakonen Koko 150 x 170 mm Noi n 144 s. IS B N 978-952-288-659-0 Kl 42.1 En n akkohi nt a s i d. 18,50 4/2017

esite_syksy17_kp.indd 10

7.4.2017 9.41


Yht eiskunt a, kult t uur i, filo sofia

11

PANU P I HK A LA

Päin helvettiä? I L M A S TO A H D I S T U S J A TO I V O uutiset ahdistavat: ilmastonmuutos etenee, sademetsiä hakataan ja monet maailman päättäjistä vaikuttavat välinpitämättömiltä. Miten olla toiveikas, kun koko maailma tuntuu olevan menossa päin helvettiä? Ympäristötutkija Panu Pihkala auttaa ymmärtämään ympäristöasioihin liittyviä henkisiä ulottuvuuksia. Hän tarjoaa välineitä omien tunteiden käsittelyyn ja valmiuksia auttaa toisia ihmisiä kohtaamaan ympäristöahdistus. Toivon näköaloja on etsittävä yhdessä. Päin helvettiä? on ensimmäinen suomenkielinen teos ympäristöahdistuksesta. Psykologia, sosiologia ja teologia auttavat ymmärtämään, miksi ympäristön tuhoutumista on vaikea käsitellä. Kirja soveltuu kaikille maailmankatsomuksesta riippumatta. Toivoa on. Annetaan sille mahdollisuus. YM PÄ R I S T Ö Ö N L I I T T Y VÄT

Ympäristö uhkaa tuhoutua – vieläkö jaksamme toivoa? Ka ns i Eemeli Nieminen Ko ko 135 x 210 mm No i n 200 s. ISB N 978-952-288-638-5 Kl 50.101 Enna kko hi nt a n i d . , liep eellinen 32,50 10/2017

esite_syksy17_kp.indd 11

TT PA N U P I H K A L A työskentelee monitieteellisen ympäristötutkimuksen parissa Helsingin yliopistossa. Hän on mukana käytännön ympäristötyössä ja hänet tunnetaan etenkin kristillisen ympäristökasvatuksen kehittäjänä. Kirjassa hän ammentaa myös omista kokemuksistaan perheenisänä ja yhteiskunnallisena keskustelijana.

7.4.2017 9.41


12

Yht eiskunt a, kult t uur i, filofofia

Hyvän mielen matkakirja R I S T O L I N D S T E D T on Suomen Kuvalehdestä eläkkeelle jäänyt vapaa kirjoittaja. Hän on lukuisten artikkeliensa lisäksi kirjoittanut mm. Moottoripyörä ja miehen mieli (2008) ja 1918 – Matkoja muistin rintamilla (2017, yhdessä Eero Ojasen kanssa).

Ka ns i Anna Makkonen Ko ko 135 x 210 mm No i n 160 s. ISB N 978-952-288-768-9 Kl 40.8 Enna kko hi nt a si d . , s u o ja p a p eri 32,90 9/2017 E-kirja ISB N 978-952-288-772-6 Enna kko hi nt a 22,30 9/2017

esite_syksy17_kp.indd 12

Pallon henki

RI STO LI NDSTE DT

HÄMMÄSTELLEN MAAILMALLA PA R I S K U N TA M AT K U S TA A – nyt kun aikaa vielä on eivätkä työhuolet enää paina. Maailma on yhä kiinnostava paikka ja verkalleen kulkiessa malttaa pysähtyä katsomaan sellaista, mitä muuten ei näkisi. Kiire ei paina, mutta ihmettelyn taitoa ja avointa mieltä on syytä vaalia kypsilläkin kierroksilla. Risto Lindstedtin teos kuljettaa lukijan matkalle kotikulmilta Westminster Abbeyn ja roomalaisen kattoterassin kautta Afrikkaan ja takaisin. Sillä matkustaminen, jos mikä, on ihmetteleväisten tehotreeniä. Luulo ei ole maailmalla kulkiessa tiedon väärti, mutta ihmettely, se kannattaa aina.

7.4.2017 9.41


P sy ko lo g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

13

TOM MY HELLS T EN - K A L E V I V IR TA NEN

Valo syntyy pimeässä H AVA I N TOJ A E L Ä M Ä N K E S K E LTÄ E T S I M M E J A K A I PA A M M E ,

toivomme, uskomme ja rakastamme. Kaadumme ja hapuilemme, kipuamme pystyyn, iloitsemme. Elämä on meille vaatelias ja antelias joka hetki. Tommy Hellstenin ja Kalevi Virtasen teos luotaa ihmisenä olemista, etsintäämme ja syvää kaipuutamme. Teoksen lyhyet tekstit kutsuvat pohtimaan kanssaan, rauhoittumaan ja levähtämään. Kipua ja murtumista emme pääse pakoon, mutta juuri niihin kätkeytyy usein portti uuteen. Valo syntyy pimeässä on viisas matkakumppani, jonka seuraan haluaa palata yhä uudestaan.

Ka ns i Tuija Kuusela Ko ko 155 x 185 mm No i n 180 s. ISB N 978-952-288-748-1 Kl 17.3 Enna kko hi nt a si d . 32,90 9/2017

esite_syksy17_kp.indd 13

T O M MY H E L L S T E N on kirjailija, terapeutti ja kouluttaja, jonka teoksia ovat mm. Virtahepo olohuoneessa (1991), Saat sen mistä luovut (2000) ja Tähän olen tullut (2016). K A L E V I V I R TA N E N on opetusneuvos ja pappi. Hän on kirjoittanut mm. teokset Mielen reunalla (1999) ja Lohdutus (2014), ja toimittanut monia kirjoja.

7.4.2017 9.41


14

P sy ko lo g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

JOHANNA MUURAISKANGAS on valmentaja, luennoitsija ja elämän muutoksiin perehtynyt kirjailija.

JOHA N NA MUU R A IS K A NGA S

Minun elämäni TO I V E I TA , M U I S TOJ A , U N E L M I A L I I A N H A R V O I N pysähdymme pohtimaan elämäämme, ja vielä harvemmin kerromme siitä muille. Millaiset kokemukset ovat meitä muovanneet, mikä on minulle tärkeää, mitä olen tehnyt ja mitä toivon tulevalta? Minun elämäni -teos kannustaa lukijaa tarkastelemaan elämäänsä juuri nyt, kääntämään katseen hyväksyvästi menneeseen ja unelmoimaan rohkeasti tulevasta. Teos johdattaa havainnoimaan omaa elämää tehtävien ja kysymysten avulla, ja viisaat ajatukset ja inspiroivat kuvat antavat virikkeitä. Täytettävä kirja on aarre itselle ja huomaavainen lahja läheiselle.

esite_syksy17_kp.indd 14

Arvosta kokemuksiasi, vaali unelmiasi

Kan s i Tuija Kuusela Koko 170 x 205 mm Noi n 112 s. IS B N 978-952-288-762-7 Kl 17.3 En n akkohi nt a s i d . 23,90 7/2017

7.4.2017 9.41


P syko lo g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

15

K A I JA MA R IA JA LA R I JU NKKARI

Muutakin kuin numeroita VA N H E N E M I S E N TA I D O S TA J O N N E K I N 60. ikävuoden ympärille sijoittuvat vuodet, jolloin oma vanheneminen nousee uudella tavoin mieleen, vaikka itseään ei osakaan mieltää vielä vanhaksi. Ne ovat monelle muutoksen aikaa, jolloin oman elämän kokemuksia ja valintoja arvioidaan uudelleen. Kaija Maria ja Lari Junkkarin teos on ajatuksia herättävä, elämänmakuinen matka noihin muutoksen vuosiin. Vanheta voi monella tavalla, mutta joka väittää, että ikä on vain numeroita, on väärässä. Jotakin tärkeää jää silloin oivaltamatta, sillä ymmärrys elämän rajallisuudesta ja rikkaudesta kutsuu meitä tarkastelemaan menneisyyttämme ja elämämme suuntaa nyt ja tulevaisuudessa. Elämänpolkumme, pelkomme ja toiveemme, mutta myös ympäröivän kulttuurin käsitykset ja sukupolvemme kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka kohtaamme vanhenemisemme.

K A I J A M A R I A ja L A R I J U N K K A R I ovat tunnettuja kouluttajia, luennoitsijoita ja kirjailijoita. He ovat työskennelleet terapian ja työnohjauksen alueilla. Junkkarit ovat kirjoittaneet yhdessä ja erikseen useita suosittuja teoksia mm. elämänkaareen ja ihmissuhteisiin liittyvistä kysymyksistä.

Ka ns i Anna Makkonen Ko ko 135 x 210 mm No in 176 s. IS B N 978-952-288-743-6 Kl 17.3 ja 14.6 Enna kko hint a si d . , s u o j a p a p eri 31,90 8/2017 E-kirja IS B N 978-952-288-770-2 Enna kko hint a 22,30 9/2017

esite_syksy17_kp.indd 15

7.4.2017 9.41


16

P syko lo g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

TUULA VAI NI KAI N EN

Miksi aina väsyttää? IRTI UUPUMUKSEN N O I D A N K E H Ä S TÄ kuten nukuttu yö, olo on nuutunut ja väsymys jäytää. Hyvä ja riittävä uni on terveydelle yhtä tärkeää kuin oikea ravinto ja riittävä liikunta. Moni nukkuu nykyään liian vähän, mutta syynä voi olla myös unen laatu. Tuula Vainikainen kertoo teoksessaan, mitä tehdä, kun unikaan ei virkistä. Unen laatua voivat heikentää stressi, vaikea elämäntilanne ja elintavat. Myös monet elimelliset sairaudet aiheuttavat huonounisuutta. Väsymyksen syyksi voi paljastua uniapnea eli unenaikaiset hengityskatkokset, levottomien jalkojen oireyhtymä tai pitkäaikainen väsymysoireyhtymä, joita kaikkia voidaan hoitaa. Kirja tarjoaa asiantuntijatietoa väsymyksen moni-ilmeisyydestä ja huonounisuuden syistä. Mukana on myös väsymyksestä kärsineiden kokemuksia ja kertomuksia omasta selviytymisestä sekä runsaasti konkreettisia neuvoja väsymyksen selättämiseksi. TA K A N A M I T E N

T U U L A VA I N I K A I N E N on turkulainen tiedottaja sekä terveys- ja perheasioihin erikoistunut toimittaja. Hänet on valittu vuoden tiedetoimittajaksi 2010 ja hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, esim. Kumppanina muistisairaus (2016) ja Rakastan, rikastan (2015, yhdessä Liisa ja Juha Välilän kanssa). Mui sta myö s

Kumppan i n a mui sti sai raus ( 2 0 16) 978-952-288536-4 / Hinta 32,90

esite_syksy17_kp.indd 16

Kan s i Katja Kuittinen Koko 135 x 210 mm Noi n 160 s. IS B N 978-952-288-767-2 Kl 14.451 En n akkohi nt a n i d . 32,90 9/2017 E-kirja IS B N 978-952-288-771-9 En n akkohi nt a 22,30 9/2017

7.4.2017 9.41


17

P syko lo g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

SAT U JYVÄ KO R PI

Hyvää aivoille R AV I N TO, M U I S T I JA MIELIALA kahvia ja kaakaota – kaikki ovat hyväksi aivoille. Ravinnolla on suuri merkitys aivojen hyvinvoinnille. Oikeat ravitsemusvalinnat, liikunta ja lepo ovat myös muun hyvinvoinnin avaimia. Satu Jyväkorpi johdattaa teoksessaan käytännönläheisesti aivoterveellisiin ravitsemusvalintoihin. Ravinnolla vaikutat vireystilaasi, muistiisi ja mielialaasi joka päivä. Ravinnolla voidaan vaikuttaa esimerkiksi masennukseen ja muistisairauksiin. Kirja tarjoaa jokaiselle hyödyllisiä vinkkejä aivoterveelliseen ruokavalioon. Teoksessa on runsaasti tutkimustietoa yksittäisten ravintoaineiden, ruokien ja ruokavalion merkityksestä aivojen terveydelle sekä herkullisia ruokaohjeita ja päiväkohtaisia esimerkkejä aivojen hyvinvointia edistävistä ruokavalioista. KALAA, KASVIKSIA,

Ka ns i Anna Makkonen Ko ko 180 x 215 mm No i n 160 s. ISB N 978-952-288-766-5 Kl 59.34 Enna kko hi nt a n i d . 34,90 8/2017

esite_syksy17_kp.indd 17

Syö aivojesi parhaaksi

S AT U J Y VÄ KO R P I on helsinkiläinen ravitsemustieteilijä ja filosofian tohtori, joka on väitellyt ikääntyneiden ravitsemuksesta ja toimii tutkijana Helsingin yliopistossa.

7.4.2017 9.41


18

P syko lo g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

MI NNA MART IN

Saa jännittää J Ä N N I T TÄ M I N E N V O I M AVA R A N A ja esiintyminen jännittävät monia meistä. Sydän pamppailee ja puna nousee poskille, kun on aika esitellä työyhteisölle uutta projektia. Kädet hikoavat ja ääni pettää, kun pitäisi tutustua vieraisiin ihmisiin juhlissa. Teos avaa sosiaalisiin tilanteisiin ja esillä olemiseen liittyvän jännittämisen syitä ja seurauksia. Se tarjoaa keinoja, joilla omaan ja toisten jännittämiseen voi oppia suhtautumaan armollisemmin, tapoja, joilla jännittämisen kokemus lievittyy, ja ajattelumalleja, joiden avulla jännitys kääntyy kuormitustekijästä voimavaraksi. Jännittäminen on osa elämää ja se koskettaa tavalla tai toisella kaikkia. Häiritsevä ja kärsimystä tuottava jännittäminen helpottuu, kun siihen suhtaudutaan myös yhteisön tasolla ymmärtävästi. Käytännönläheisessä kirjassa on mukana paljon harjoituksia. SOSIAALISET TILANTEET

M I N N A M A R T I N on psykologi ja psykoterapeutti, jolla on laajasti kokemusta psykofyysisestä työstä sekä yksilöpotilaiden että terapia- ja koulutusryhmien parissa. Vuoden 2015 psykologiksi valittu Martin asuu Turussa. Hän on kirjoittanut mm. teoksen Hengitys virtaa.

Mui sta myö s

Hengitys virtaa Kohti kehon ja mielentasapainoa (2016) 978-952-288380-3 Hinta 32,90

esite_syksy17_kp.indd 18

Kan s i Tomi Kujansuu Koko 160 x 220 mm Noi n 160 s. IS B N 978-952-288-761-0 Kl 59.563 En n akkohi nt a n i d . 29,90 8/2017

7.4.2017 9.41


19

P syko lo g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

JU HA LE HT I

Masennus mahdollisuutena M AT K A O PA S M U U TO K S E E N M A S E N N U S E I ole pelkästään paha asia. Se kertoo muutoksen tarpeesta. Se on signaali siinä missä kipu ja nälkäkin. Masennus pysäyttää normaalin toiminnan ja pakottaa ihmisen ottamaan aikalisän. Silloin meille avautuu mahdollisuus omaksua uusia taitoja, arvioida toimintaamme ja kääntää vastoinkäymiset hyödyksemme. Samat taidot, jotka tekevät masennuksen tarpeettomaksi, luovat usein pitkäaikaista hyvinvointia ja onnellisuutta. Juha Lehti tarjoaa teoksessaan keinoja masennuksen taltuttamiseen ja omatoimiseen hoitoon. Teos antaa paljon konkreettisia välineitä uusien ajattelumallien, käyttäytymisen ja tulkintojen löytämiseen ja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Niiden avulla masennus voidaan valjastaa myönteisen muutoksen palvelukseen.

Ka ns i Katja Kuittinen Ko ko 160 x 220 mm No i n 160 s. ISB N 978-952-288-765-8 Kl 59.563 Enna kko hi nt a n i d . 27,90 6/2017

esite_syksy17_kp.indd 19

Masennus – signaali muutokseen J U H A L E H T I on psykiatrian erikoislääkäri, joka edustaa positiivista mielenterveyden hoitoa. Lehti näkee mielen matalapaineet mahdollisuuksina eikä sysimustina sairauksina.

7.4.2017 9.41


20

Runo - ja lahjakir jat

A N NA -MA R I K A S K INEN – M I NNA L. I MMONE N ( k uvi tus)

Lupa levätä R U N OJ A R A U H A L L I S I I N H E T K I I N A N N A- M A R I K A S K I N E N on sanoittanut suomalaisten tuntoja menestyksekkäästi jo vuosien ajan. Tässä teoksessa hänen uusia runojaan kuvittavat Minna L. Immosen akvarellit, jotka hohtavat syksyistä väriloistoa ja talven valoa. Kaunis kirjalahja kannustaa pysähtymään ja iloitsemaan siitä mitä on juuri nyt. Runot sopivat hämärään vuodenaikaan – hetkiin, joina mieli kaipaa lepoa ja rauhaa.

esite_syksy17_kp.indd 20

Kun on aika rauhoittua ja kerätä voimia Kan s i Katja Kuittinen Koko 210 x 210 mm Noi n 48 s. IS B N 978-952-288-759-7 Kl 82 En n akko h inta sid. 24,90 9/2017

7.4.2017 9.41


21

Runo - ja lahjakir jat

ANNA - MA R I K AS K I NEN

Valoisia hetkiä Hämäryyttä vasten liekin sytytän. Kynttilä on merkki, käsi ystävän. K Y N T T I L Ä , L U M I LY H T Y,

ohikulkijan hymy, onnistunut työ, pakkaspäivän aurinko, läheisen hyvä uutinen – ne kaikki tuovat valon tullessaan. Ajatus valosta virvoittaa mieltä silloinkin, kun ulkona on pimeää ja kevääseen vielä matkaa. Valoisin mielin on keveämpi kulkea. Valoisia hetkiä jatkaa suosittua Tahtoisin toivoa sinulle -sarjaa, jossa julkaistaan Anna-Mari Kaskisen rakastetuimpia runoja. Kaunis kirjalahja ilahduttaa monessa tilanteessa. Valokuvakuvitus.

Runolahja lämmittää mieltä Mui sta myö s

Ka ns i Tuija Kuusela Ko ko 200 x 230 mm No i n 48 s. ISB N 978-952-288-764-1 Kl 82.2 Tahtoisin toivoa sinulle -sarja Enna kko hi nt a si d . 22,90 10/ 2017

esite_syksy17_kp.indd 21

Lämpimästi onnea (2016) 978-952-288-385-8 Hinta 22,90

A N N A- M A R I K A S K I N E N on monipuolinen kirjailija ja runoilija. MINNA L. IMMONEN on kuvittajana ikisuosikki.

7.4.2017 9.41


22

Runo - ja lahjakir jat

MINNA L. IMMON E N on Oulussa asuva kuvittaja. Hänet tunnetaan suosituista korteistaan ja kalentereistaan. Hänen kuvituksiaan on julkaistu monissa kirjoissa, mm. teoksissa Avarille poluille (2017) ja Kaipauksella (2017).

Talleta merkkipäivät ja tärkeät juhlahetket M I N NA L. IMMO NEN (kuvit us)

Merkkipäiväkirja M I L L O I N O N K A A N kummitytön synttärit? Koska työkaverin nimipäivä? Paljonko lapsuudenystävä tänä vuonna täyttääkään? Merkkipäiväkirjaan voit kirjata vuoden mittaan muistettavat juhlat ja muut onnittelunarvoiset hetket. Kirjasta ne löytyvät helposti, ja muistat onnitella päivänsankaria oikeaan aikaan. Kaunis teos kulkee mukanasi vuodesta toiseen. On mukava muistaa ja tulla muistetuksi merkkipäivänä!

esite_syksy17_kp.indd 22

Kan s i Tiina Ripatti Koko 175 x 205 mm Noi n 80 s. IS B N 978-952-288-742-9 Kl 05.3 En n akko h inta sid. 19,30 5/2017

7.4.2017 9.41


23

Runo - ja lahjakir jat

ANNA - MA R I K AS K I NEN

Hyvyyden voimaa ”M A A I L M A S S A O N paljon hyvyyttä, vaikka hyvät uutiset välillä hukkuvat huonompien alle. Hyvät ja rohkaisevat sanat sekä teot voivat valaista koko päivän. Lapsena kuullut sanat painuvat syvälle mieleen ja vaikuttavat vielä tähän päivään. Joskus voi olla vaikea päästä eroon ikävien sanojen painolastista. Hyviä sanoja kannattaa tuhlata. Jumalalla on hyviä, rakkauden sanoja, jotka nostavat, kantavat ja parantavat. Ne ovat täynnä siunausta.”

Hyvät sanat voivat valaista koko päivän A N N A- M A R I K A S K I N E N on helsinkiläinen kirjailija ja runoilija, jolla on laaja kirjallinen tuotanto.

Ka ns i Katja Kuittinen Ko ko 140 x 185 mm No i n 72 s. ISB N 978-952- 288-755-9 Kl 24.11 Enna kko hi nt a si d . 19,80 9/2017

esite_syksy17_kp.indd 23

7.4.2017 9.41


24

Kasvat us

R OSE MARI E PORTMANN – J OSE F GRI E SBECK Alk u t e os: Spiele für mehr Sozialkompetenz / Spiele zur Inklusion / Kooperationsspiele / Gruppenspiele / Kennenlernspiele Su omeksi t oi m i tta n ut: Kaisa Aitlahti

Tepasteleva tuhatjalkainen R Y H M ÄTO I M I N TA A P I E N I L L E J A I S O I L L E Tepasteleva tuhatjalkainen on hauska ja monipuolinen leikkikirja ryhmäyttämiseen ja yhteishengen luomiseen. Eri-ikäisille sopivia harjoitteita löytyy tutustumiseen, omien vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen, luottamuksen rakentamiseen ja hauskanpitoon. Mukana on niin ruumista kuin aivoja liikuttavia leikkejä, joista saa koostettua erityyppisiä toimintakokonaisuuksia vaikkapa koululuokille, leireille tai ryhmätoiminnan aloitukseen.

Ka ns i: Mi nna A l a n ko Ko ko 148 x 190 mm No i n 160 s. ISB N 978-952-288-774-0 Kl 79.84 Sarja: Ryhmätoimintaa pienille ja isoille; aiemmin ilmestyneet Pomppivat pavut ja Poriseva puuro. Enna kko hi nt a n i d . 28,80 8/2017

Kirjan on koostanut viiden saksalaisen leikkikirjan materiaalista kouluttaja K A I S A A I T L A H T I koulutuskeskus Agricolasta.

ELINA PULLI

Liikkua, leikkiä ja luoda L I I K U N TA I D E O I TA VA R H A I S K A S VAT U K S E E N ja onnistu! Liikkua, leikkiä ja luoda on innostava toimintapaketti varhaiskasvattajan työn tueksi. Kirja sisältää vinkkejä liikuntatuokion ohjaamiseen sekä päivittäisen toiminnallisuuden lisäämiseen. Iloinen tekemisen meininki varmistaa, että jokainen lapsi tulee kohdatuksi myös isossa ryhmässä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat ammattikasvattajia toteuttamaan säännöllistä, lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista liikuntakasvatusta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Elina Pullin helppolukuiset ja raikkaat ideat sekä Jii Roikosen havainnollinen kuvitus antavat siihen vastauksia. Kirjassa herätetään myös kysymyksiä, joihin lukija itse löytää parhaat, omassa työssään toimivat ratkaisut. O S A L L I S TA L A P S E T

Ku v itu s Jii Roikonen Ko ko 170 mm x 245 mm No i n 120 s. ISB N 978-952-288-793-1 Kl K79.1 Hyvä lapsuus -sarja Enna kko hi nt a n i d . 39,00 10/2017

esite_syksy17_kp.indd 24

E L I N A P U L L I on pienten lasten liikuntaan erikoistunut kasvatustieteiden maisteri, tietokirjailija, dekkaristi ja runoilija. Hän toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja lasten liikunnan kouluttajana. Pulli on tehnyt useita liikuntakirjoja varhaiskasvattajille sekä liikuntaan houkuttelevia pelejä perheen pienimmille.

7.4.2017 9.41


Kasvat us

25

K AT I R I N TA KO R PI – ELSA V I HMARI -HE NTTONE N

Tää on meidän maailma! PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI VARHAISKASVATUKSESSA

Ka ns i Mirva Kuusela Ku v i tu s Elsa VihmariHenttonen (valokuvat) Ko ko 227 x 247 mm No in. 160 s. ISBN 978-952-288-792-4 Kl K38.1 Hyvä lapsuus -sarja Enna kko hinta n i d . 39,00 9/2017

TÄ Ä O N M E I D Ä N M A A I L M A ! tarkastelee varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa dokumentointia lapsilähtöisestä, kokonaisvaltaisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Pedagogiseen dokumentointiin sisältyy paljon riemua, oivalluksia ja oppimista, mutta myös turhautumista ja eettisiä haasteita. Pedagoginen dokumentointi elää arjessa. Se muuttuu ja muuttaa, haastaa ja rakentaa. Se ei kuitenkaan ole taikasauva, jota heilauttamalla varhaiskasvatus muuttuu automaattisesti ja helposti. Dokumentointi vaatii käyttäjiltään suunnitelmallisuutta, kriittisyyttä, sinnikkyyttä ja uskallusta. Kyseessä on joukkuelaji: Pedagoginen dokumentointi kasvaa ja kehittyy oppivassa yhteisössä. Käytännönläheinen kirja on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kirja perustuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin sekä tuoreeseen tutkimustietoon.

K AT I R I N TA KO R P I (lastentarhanopettaja, KM) on käyttänyt ja kehittänyt pedagogista dokumentointia työssään päiväkodissa lähes 20 vuoden ajan. Viime vuodet hän on keskittynyt varhaiskasvattajien täydennyskoulutukseen ja dokumentointia koskevaan väitöstutkimukseensa. ELSA VIHMARIH E N T T O N E N (valokuvaaja, KK, KM) on työskennellyt valokuvaajana, mutta ammatinvaihdos johti lastentarhanopettaja- ja varhaiskasvatuksen maisteriopintoihin.

TIINA HAAPSALO - HELJÄ PETÄJÄ - PÄIVI VUORELMA-GLAD – MIRVA SUNDEN - HANNA PULKKINEN - ILKKA TAHVANAINEN (toim.)

Varhaiskasvatus katsomusten keskellä avaa katsomuskasvatuksen merkitystä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017:n pohjalta. Katsomuskasvatusta tarkastellaan vuorovaikutuksen ja oppivan yhteisön toimintakulttuurin näkökulmasta. Kirja tarjoaa useita näkökulmia lapsen kokonaisvaltaisen kasvun edistämiseen sekä varhaiskasvattajan ammatillisen identiteetin ja osaamisen vahvistamiseen. Kasvattajaa myös haastetaan tulemaan tietoiseksi oman toimintansa taustalla vaikuttavasta arvopohjasta ja arvioimaan sitä ammatillisesti. Kirja koostuu alan asiantuntijoiden artikkeleista ja palvelee niin varhaiskasvatuksen ammattilaisia kuin alalle opiskelevia. MONIPUOLINEN KÄSIKIRJA

Kirjan toimituskunta ja kirjoittajakaarti koostuvat varhaiskasvatuksen keskeisistä asiantuntijoista sekä kirkon että yhteiskunnan puolelta.

esite_syksy17_kp.indd 25

Koko 170 x 245 mm Noi n 120 s. IS B N 978-952-288-782-5 Kl K 38.1 Hyvä lapsuus -sarja En n akkoh inta nid. 39,00 10/2017

7.4.2017 9.41


26

Musiikki

Sata laulua Suomesta S ATA L AU L UA S U O M E S TA

tarkastelee sanoin ja sävelin, mitä on olla suomalainen. Kirjan lauluissa heijastellaan historiaa, nähdään nykyisyys ja aavistellaan tulevaa. Lauluista piirtyy kuva moniäänisestä, monikielisestä ja moniarvoisesta maasta, jossa on aina osattu pukea tuntoja musiikin kielelle. Kirjan 100 laulua on jaettu teemoihin Suomalaisena, Sisu, Suomi ennen ja nyt, Hitit, Hyvä Suomi! ja Leirinuotiolla. Lauluvalikoima on musiikinopettajien laatima ja samaa valikoimaa on laulettu Suomen yläkouluissa keväästä asti. Lauluista on selkeät nuotit ja sointumerkit. Kirja kannustaa ylisukupolviseen yhdessä laulamiseen ja kodeissa musisointiin. Tänä vuonna kaikki laulaa!

Suomen juhlavuoden ykköslaulukirja! Laulut on valittu yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa. Mukana ovat olleet opettajat R E I J O K A R V O N E N , E S A- M A R K K U J U U T I L A I N E N , E R J A KO S O N E N , H A N N A AKKANEN, PERTTU LESKINEN, TIMO L E H T O VA A R A , T E R H I L E H T O VA A R A , L E A K A L E N I U S ja M A R KO R O I N I N E N .

esite_syksy17_kp.indd 26

Kan s i Iiris Kallunki Koko 210 x 297 mm Noi n 200 s. IS B N 978-952-288-776-4 Kl 78.31 En n akkohi nt a sid. 38,00 8/2017

7.4.2017 9.41


27

Musiikki

Tekstivirsikirja

Pieni virsikirja Kelttiristi

P I T K Ä Ä N T O I V O T T U kirkkovirsikirjan isotekstisempi versio, joka sisältää myös lisävihkon virret, on ilmestynyt. Kirja ei sisällä virsien nuotteja, ainoastaan säkeistötekstit. Lisävihkon kirjasinkoko on selkeä, säkeistöasettelu runomuotoinen. Kovat kannet, tummansininen.

virsikirjojen valikoima kasvaa uudella raikkaalla kelttihenkisellä kansiversiolla. Siinä, kuten kaikissa taskuvirsikirjamalleissamme, on mukana uuden lisävihkon virret sekä Katekismus. Selkeässä taitossa jokainen virsi on omalla sivullaan tai aukeamalla.

Ka ns i Pe t r i Ková c s ISB N 978-952-288-467-1 Ko ko 115 x 190 mm Ovh. 26,90

Kan s i Pet r i Kovác s IS B N 978-952-288-773-3 Si v un koko 96 x 140 mm Hi nt a 16,30 Toukokuu 2017

esite_syksy17_kp.indd 27

K I R J A PA J A N P I E N T E N

7.4.2017 9.41


28

Heng ellinen elämä, t eo lo g ia

TT TA P I O L U O M A on Espoon piispa. Hän on kiinnostunut erityisesti teologian ja luonnontieteen suhteesta. Sosiaalisessa mediassa hän on tullut tunnetuksi twaarnoistaan, 140-merkkisistä pyhäpäivän saarnan tiivistelmistä. Luoma on julkaissut useita hartauskirjoja.

Lyhyestä saarna kaunis, ajateltavaa joka päiväksi Ka ns i Maria Appelberg Ko ko 105 x 165 mm No i n 144 s. ISB N 978-952- 288-756-6 Kl 24.12 Enna kko hi nt a si d . 12,90 9/2017

esite_syksy17_kp.indd 28

Ytimessä

TAP I O LUOMA

365 S Y T Y K E T TÄ E L Ä M Ä Ä N E S P O O N P I I S PA Tapio Luoma on tullut tunnetuksi twaarnojen – enintään 140 merkkiä pitkien saarnojen – taitajana. Luoman teksteissä tiivistyy sanoman ydin, ne ovat oivaltavia ja uusia näkökulmia avaavia, usein kuin aforismeja. Tähän kirjaan on koottu 365 tekstiä, sana vuoden joka päiväksi. Teemat kulkevat kirkkovuoden rytmissä, lähtökohtina pyhäpäivien evankeliumitekstit. Sosiaalisen median twitter-muunnoksesta twaarnasta on tullut suosittu ja yllättävän kiintoisa tapa kiteyttää raamatuntekstin ydinviesti. Kirjan aukeamilla on näkyvillä kunkin pyhäpäivän lähtötekstit, vaikkapa oman twaarnailun sytykkeeksi.

7.4.2017 9.41


Heng ellinen elämä, t eo lo g ia

29

A N NA - MA R I K A S K INEN – M I IK K A R U O K A NEN ( TO I M .)

Sanan aika 2017–2018 R A A M AT T U A V U O D E N J O K A I S E L L E PÄ I VÄ L L E on suomalaisten eniten käyttämiä päivittäisiä hartauskirjoja. Se elää mukana luterilaisessa kirkkovuodessa ja tarjoaa Raamatun tekstin arkeen ja juhlaan sekä lyhyen rukouksen kullekin kirkkopyhälle. Pieni hartauskirja johdattaa käyttäjänsä kirkkovuoden juhlien teksteihin ja sopii sekä yksityiseen että yhteiseen hartaudenharjoitukseen. Se on oiva apuväline myös hengellisen työn tekijöille. Uuden Sanan ajan erityisenä teemana on Sana kaikkeen maailmaan. SANAN AIKA

Seuraksi pieniin hiljentymishetkiin

Ka ns i Petri Kovács Ko ko 90 x 155 mm No in 140 s. IS B N 978-952-288-757-3 Kl 24.11 Enna kko h i nt a si d . 7,80 9/2017

esite_syksy17_kp.indd 29

Sanan ajan ovat toimittaneet monivuotisella kokemuksella ja asiantuntemuksella kirjailija A N N A- M A R I K A S K I N E N ja professori MIIKKA RUOKANEN.

7.4.2017 9.41


30

Heng ellinen elämä, t eo lo g ia

VI RPI MÄKI NEN (t oi m.)

Johdatus keskiajan teologiaan J O H D AT U S K E S K I A J A N T E O L O G I A A N on suomalaisten asiantuntijoiden kattaus 1100–1400-lukujen teologiseen ajatteluun. Ajanjaksoa on kutsuttu läntisen teologianharjoituksen huippukaudeksi. Tuskin koskaan muulloin kristillistä ajattelua on kehitetty yhtä suurella luovuudella ja intensiteetillä. Teoksessa käsitellään keskeiset opinkohdat Jumalasta, Kristuksesta, ihmisestä ja sakramenteista sekä luodaan katsaus mm. keskiajan moraaliseen ajatteluun, mystiikan teologiaan ja muiden uskontojen kohtaamiseen. Teos valottaa, kuinka antiikin filosofis-teologinen perintö muotoutui keskiajan teologien käsissä systemaattiseksi kokonaisuudeksi ja uusiksi ajattelumalleiksi, jotka loivat pohjan myös reformaation ajan muutoksille.

Dosentti V I R P I M Ä K I N E N on systemaattisen teologian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja varajohtaja yhdessä Suomen Akatemian huippuyksiköistä. Hän on kansainvälisesti arvostettu keskiajan tutkija. Mäkinen on julkaissut useita kirjoja ja lukuisia artikkeleita keskiajan teologiasta. Teoksen muut kirjoittajat ovat MARIELLA ASIKANIUS, T O I V O H O L O PA I N E N , I L M A R I KARIMIES, PEKKA KÄRKKÄINEN, I L S E PA A K K I N E N , R I T VA PA L M É N , M I K KO P O S T I , J U S S I VA R K E M A A ja T U O M A S VAU R A .

esite_syksy17_kp.indd 30

Mihin keskiajalla uskottiin?

Kan s i Petri Kovács Koko 155 x 235 mm Noi n 280 s. IS B N 978-952-288-753-5 Kl 23 Theologia academica -sarja En n akkohi nt a s i d . 43,90 10/2017

7.4.2017 9.41


31

HenGellinen elämä, t eo lo g ia

JU K K A HAU TA LA

Veisuun vuoksi U U D I S T U VAT SIIONIN VIRRET laaja ja syvällinen projekti, jossa nykyisyys ja historia kohtaavat. Heränneiden veisuukirjan, Siionin virsien, kolmas kokonaisuudistus valmistui lokakuussa 2016. Veisuun vuoksi avaa Siionin virsien historiaa ja uudistuksen taustaa ja tuloksia. Teos kurkistaa Siionin virsien rikkaaseen runouteen ja teologiaan ja pohtii, mikä uudistetuissa virsissä on olennaista. Teos tarjoaa kiinnostavan matkan sekä virsiä veisaavalle että niille, joille Siionin virret eivät ole ennestään tuttuja. Kirja julkaistaan yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen kanssa. VIRSIUUDISTUS ON

Kurkistus Siionin virsien muuttuvaan maailmaan J U K K A H AU TA L A on ylivieskalainen teologian lisensiaatti, Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on toiminut Siionin virsien uudistustoimikunnan jäsenenä ja tekstityöryhmän puheenjohtajana.

Ka ns i Marjaana Virta Ko ko 145 x 190 mm No i n 200 s ISB N 978-952-288-751-1 Kl 24.3 Enna kko hi nt a si d . , su o j a p a p e r i 28,90 6/2017

esite_syksy17_kp.indd 31

7.4.2017 9.41


32

Kalent er it

Kirkon kalenterit 2018

Kir ko n t as k u ka len teri 2 018 Perinteikkäässä taskukokoisessa kalenterissa on viikko selkeästi aukeamalla ja tilaa on varattu myös viikonlopuksi ja pyhäpäiviksi. Kirkkovuositietojen lisäksi mukana ovat myös katolisen ja ortodoksisen kirkon tärkeimmät juhlat. Kalenteriosan lopussa on tiivis tietopaketti ev.lut. kirkosta, kristillisistä järjestöistä ja mediasta sekä juutalaiset ja islamilaiset juhlat ja merkkipäivät.

Kirkon taskukalenteri, pelkkä vuosipaketti EAN 6418132001156 / Ovh. 19,90 Kirkon taskukalenteri + tummansiniset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001163 / Ovh. 29,50 Kirkon taskukalenteri + punaiset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001170 / Ovh. 29,50 Kirkon taskukalenteri + keskisiniset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001187 / Ovh. 29,50

esite_syksy17_kp.indd 32

7.4.2017 9.41


Kalent er it

33

Kir ko n v iik ko ka len teri 2 018 Kirkon viikkokalenterissa on aukeaman oikealla sivulla viikonpäivät tuntijaon mukaisesti, myös viikonloput. Vasemmalle on varattu paljon muistiinpanotilaa. Kalenterisivuilla pyhäpäivien tiedot raamatunteksteineen, tiedot liturgisista väreistä ja kynttilöiden määrästä. Mukana ovat myös katolisen ja ortodoksisen kirkon tärkeimmät juhlat. Kalenterin lopussa on kirkollinen tietosivusto. Kirkon viikkokalenteri, pelkkä vuosipaketti EAN 6418132001194 Ovh. 29,90 Kirkon viikkokalenteri, mustat pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001200 Ovh 39,90

Kirkon viikkokalenteri + punaiset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001217 Ovh 39,90 Kirkon viikkokalenteri, mustikansiniset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001224 Ovh 39,90

Kir ko n v iik ko mu is tio 2 018 Viikkomuistio on pystysarakkeinen kalenteri, jossa viikko samalla aukeamalla ja tilaa varattu merkinnöille tunneittain, myös iltaan ja viikonloppuun. Kalenterisivuilla ovat pyhäpäivien tiedot raamatunteksteineen, tiedot liturgisista väreistä ja kynttilöiden määrästä. Mukana ovat myös katolisen ja ortodoksisen kirkon tärkeimmät juhlat. Kalenterin lopussa on kirkollinen tietosivusto. Kirkon viikkomuistio, pelkkä vuosipaketti EAN 6418132001231 Ovh 29,90 Kirkon viikkomuistio, mustat pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001248 Ovh 39,90

esite_syksy17_kp.indd 33

Kirkon viikkomuistio, punaiset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001255 Ovh 39,90 Kirkon viikkomuistio, mustikansiniset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001262 Ovh 39,90

7.4.2017 9.41


34

Po kkar it

Björkman, HannuPekka VA L KO I S TA VA L O A 9789522473448 10,00

Hellsten Tommy Tuomikoski Tiina MINUIKSI Löytöretkiä henkiseen kasvuun 978-952-288-715-3 11,00

Järvinen, Katriina KAIKELLA KUNNIOITUKSELLA - irtiottoja vanhempien vallasta 978-952-288-422-0 11,00

Takanen, Kimmo PÄ Ä S TÄ I R T I Vapaudu läsnäoloon 9789522882585 11,90

Hellsten, Tommy TÄ H Ä N O L E N TULLUT

Hellsten Carita ja Tommy LEVOLLISUUDEN KIRJA

Mattila, Juhani HERKKYYS JA SOSIAALISET PELOT

Kirja merkityksen löytämisestä

9789522882011 11,00

978-952-288-357-5 11,90

Hellsten Tommy A J A N TA K A A

Meriläinen, Reetta TYTÖN TIE

Hurtig, Johanna M A I J A N TA R I N A

Kauemmas katsomisen taidosta

978-952-288-584-5 11,90

9789522883049 11,00

9789522887160 11,00

Hellsten, Tommy V I R TA H E P O OLOHUONEESSA 978-952-288-575-3 11,00

esite_syksy17_kp.indd 34

9789522474360 11,00

Valtavaara, Anna-Liisa HUOLENA HUOLEHTIMINEN 9789522474230 11,00

Valtavaara, Anna-Liisa A I N A KO ANTEEKSI? 9789516074545 10,00

Kinnunen Saara ANNA MUN OLLA LAPSI 9789516072800 10,00

Valtavaara, Anna-Liisa O I K E I N K I LT I T 9789516078048 10,00

7.4.2017 9.41


35

Muist a myö s

Järvinen Katriina S A A N KO ESITELLÄ Monenlaiset minämme 978-952-288-5913 Hinta: 31,90 €

Mattila Juhani N ÖY R Y Y T Y S Arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä 978-952-288-6439 Hinta: 32,90 €

Laatikainen Reijo, Joensuu Timo S YÖ H Y V I N , V O I PA R E M M I N

Myllärniemi M I K S I M I E S P E LK Ä Ä N A I S TA ?

Ravinto syövän ehkäisyssä ja hoidon tukena

978-952-288-6415 Hinta: 28,90 €

Ja mitä siitä seuraa

978-952-288-5692 Hinta: 34,90 €

Pruuki Heli, Sinkkonen Jari LAPSI JA ERO Eväitä eteenpäin 978-952-288-4862 Hinta: 32,90 €

esite_syksy17_kp.indd 35

Marttinen Tittamari PERHOSVA I K U T U S

Perkiö Pia, Immonen Minna L. K A I PAU K S E L L A

Pienten rakkauksien kirja

sanoja suruun

Matkoja maahan josta on moneksi

978-952-288-5906 Hinta: 22,90 €

978-952-288-6101 Hinta: 32,90 €

Lindstedt Risto, Ojanen Eero 1918

Kappelin Kristina FRANCISCUS UUDEN AJAN PA AV I

978-952-288-6149 Hinta: 31,90 €

Meriläinen Reetta, Pentikäinen Johanna, Pikkujämsä Matti ONNELLINEN PULLA Kirjallinen leivontakirja 978-952-288-5890 Hinta: 34,90 €

Korolainen Tuula, Tulusto Riitta IKÄISEKSEEN H Y V I N S Ä I LY N Y T Satavuotiaan Suomen runoja 978-952-288-6156 Hinta: 29,90 €

Niitemaa Timo I TÄ M A A N M U I S T I

Matkoja muistin rintamilla 978-952-288-6460 Hinta: 32,90

Väisänen Liisa K A I K K I I TA L I A N I

978-952-288-6576 Hinta: 36,90 €

Turun tuomiokirkon tarinoita Ruotsin vallan ajalta

Anton Emil K AT O L I S E M P I KUIN LUULIT

Hiltunen Juha VA L O K U VA J E E S U K S E S TA

Aikamatkoja Suomen historiaan

978-952-288-5838 Hinta: 36,90

978-952-288-6200 Hinta: 27,90 €

Torinon käärinliina tieteen, historian ja Uuden testamentin valossa 978-952-288-5760 Hinta: 34,90 €

7.4.2017 9.41


36

E -kir jat

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522886460

1 9 1 8 - Ma t ko j a m u i sti n r i nt a m i l l a

Lindstedt, Risto - Ojanen, Eero

92

23,90

9789522472274

Aj a n t a ka a

Hellsten, Tommy

17

19,10

9789522472373

E l ä m ä n l a p si

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522472977

E l ä m ä n p a ra d o ksi t

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522472564

Ha t u n n o st o

Haavisto, Pekka

99.1

19,10

9789522473202

He l ve t i n h i st o r i a

Kuula, Kari

23.6

28,20

9789522881045

He r k k yys j a so si a a l i s e t p e lot

Mattila, Juhani

14.8

23,90

9789522885180

Hy vi nt o i m i nt ayht e i skunt a

Ehrnrooth, Jari

30.1

21,90

9789522471635

Hä p e ä n m o n e t ka svot

Malinen, Ben

14.16

19,10

9789522887818

Pa l a si n a j a ko ko n a i sin a - Ihminen näyttämöllä

Kiuru, Katja

99.1/70.1

22,30

9/2017

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

Ilm.

9789522472328

Ih m i n e n t ava t t avi ssa

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522883087

Ikävä t i h m i se t

Kaski, Satu-Nevalainen, Vesa

14.8

21,90

9789522472403

Jo h d a t u s u sko n n o nf i los of i aan Vainio, Olli-Pekka

21

32,10

9789522886408

Jo r i i t t ä ä - Ir t i k i u saami s e s t a j a k i u sa a j i st a Kaski, Satu - Nevalainen, Vesa

36.13/38.5 21,90

9789522884909

Ka h d e n ka u p p a

Kinnunen, Saara

14.8

17,00

9789522881458

Ka i ke l l a k u n n i o i t u ks e lla

Järvinen, Katriina

14.8

22,90

9789522886286

Ka i k k i It a l i a n i . Ma t kalla m a a ssa , j o st a o n m o n e ks i

Väisänen, Liisa

9789522471703

Ka st a n j avu o r t e n k yl ä

Vainio, Anneli

99.1

19,10

9789522473752

Ka u n e u s Ju m a l a n k i e li

Seppälä, Serafim

11

26,80

9789522472335

K i l t t eyd e st ä k i p e ä t

Valtavaara, Anna-Liisa

14.8

19,10

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522884015

K i ve e n h a ka t u t

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

9789522883315

Ko i ra n f i l o sof i a

Ojanen, Eero

67.451

17,50

9789522884893

Ko ko k yl ä n p i d ot

Tuominen-Gialitaki, Merja

99.1

17,00

9789522884206

Kot i k u t o i st a

Honkasalo, Laura

65

21,90

9789522885371

Ku m p p a n i n a m u i st i s ai raus

Vainikainen, Tuula

59.55

21,90

9789522883308

L a p se n f i l o sof i a

Ojanen, Eero

11

17,50

9789522885111

L a p si j a e ro

Pruuki, Heli - Sinkkonen, Jari

14.8

21,90

9789522884923

L a p si j a k r i i si

Poijula Soili

14.61

23,90

9789522885685

Levo l l i su u d e n k i r j a

Hellsten, Carita - Hellsten, Tommy 17

17,90

9789522881311

Lipunnosto ja räätälin viisaus

Haavisto, Pekka

24,90

esite_syksy17_kp.indd 36

Ilm.

23,00

90.2

Ilm.

9/2017

7.4.2017 9.41


37

E -kir jat

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522473714

Lu o k ka re t ke l l ä hy vi nvo i nt i y ht e i sk u nn as s a

Järvinen, Katriina - Kolbe, Laura

30.11

19,10

9789522472359

L ä h e l l e o n p i t kä m a t ka

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522473820

Ma i j a n t a r i n a

Hurtig, Johanna

37.42

26,11

9789522883353

Mi e l e n t a i t o

Laakso, Juhani

14.4

19,50

9789522887719

Mi ksi a i n a vä sy t t ä ä?- Irt i u u p u m u kse n n o i d a n ke häs t ä

Vainikainen, Tuula

14.451

23,30

9789522886422

Mi ksi m i e s p e l kä ä n ai s t a? Ja m i t ä si i t ä se u ra a

Myllärniemi, Jorma

14.8

19,90

9789522474148

Mi n ä e n si n u a u n o h da

Kaskinen, Anna-Mari

82.2

19,10

9789522887375

Mi kä n i i t ä r i i va a?

Korhonen, Johanna

32

21,90

9789522887702

Mu u t a k i n k u i n n u m e roi t a - va n h e n e m i se n t a i dos t a

Junkkari Kaija - Junkkari Lari

17.3/ 14.6

22,30

9789522882189

Na i n e n j o ka sö i n a p o le on i n

Marttinen, Tittamari

84

21,90

9789522883872

Na i se n 9 t yö e l ä m ä ä

Lipponen, Päivi - Lindroos, Pia

36.13

22,90

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522471604

Na r si sm i

Myllärniemi, Jorma

14.4

19,10

9789522884213

Nu u ka i l l e n

Honkasalo, Laura

68

21,90

9789522886446

Nöy r y yt ys - Ar vo k kai d e n koke mus t e n me n e t t ämi s e s t ä j a u u d e l l e e n l öy t ä m i s e s t ä Mattila, Juhani

14.9

23,90

9789522471680

Pa h o l a i se n b i o g raf i a

Kuula, Kari

23.1

29,20

9789522887726

Pa l l o n h e n k i

Risto Lindstedt

40.8

22,30

9789522880437

Pä ä st ä i r t i

Takanen, Kimmo

17.3

21,90

9789522885272

Pöy t ä y h d e l l e

Honkasalo, Laura

84

21,90

9789522883865

Ra ka st a , kä r si j a u skalla

Stiina Hänninen, Tuomo Parikka

37.42

21,90

9789522885920

S a a n ko e si t e l l ä Mo n e n l a i se t m i n ä m me

Järvinen, Katriina

T14.8

22,90

9789522472311

S a a t se n m i st ä l u ovut

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522884022

Suomalaisia urheilijakohtaloita Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

9789522881106

Ta a k ka n a l ä h e i sr i i p p uv uus

Malinen, Ben

14.8

21,90

9789522471642

T i e vi e , pyh ä ka nt a a

Askola, Irja

24.1

19,10

9789522884183

To i se n l a i n e n t i e

Pruuki,H. - Raili Tiihonen, R. - Tuominen, M.

14.8

22,90

9789522883322

To i vo n t a r ko i t u s

Ehrnrooth, Jari

4

21,90

9789522882943

To m my He l l st e n Ih m i sy yd e n m a t ka m i e s

Sarlin, Tommi

99

22,90

9789522471796

Tu u l t e n sa a re l l a

Sjöblom, Tom

45.7

29,20

9789522883926

Tyt ö n t i e

Meriläinen, Reetta

99.1

22,90

esite_syksy17_kp.indd 37

Ilm.

9/2017

9/2017

Ilm.

9/2017

Ilm.

7.4.2017 9.41


38

E -kir jat

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522883612

Tä h ä n o l e n t u l l u t

Hellsten, Tommy

17.3

22,90

9789522473066

Uh a n a l a i n e n i h m i n e n

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522884626

Un i e n o p i ssa

Siivola, Markku

14

18,50

9789522884039

Ur h e i l i j a t m a i n e e n p olui lla

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

978952288395

Ur h e i l u n t u nt e i t a j a t ari n oi t a Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23,90

9789522884008

Ur h e i l u n va l o j a j a va rj oj a

79.1

23,90

9789522884190

Vahvat yksin, heikot sylityksin Kinnunen, Taina

30.12

22,90

9789522473868

Wa l d e n

Thoreau, Henry David

17

19,10

9789522883070

Va u va n ka n ssa va n h e mmi ks i

Törrönen, Hannele

14.8

21,90

9789522472366

Vi r t a h e p o o l o h u o n e e s s a

Hellsten, Tommy

17

19,10

9789522473400

Vi r t a h e p o t yö p a i ka l la

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522887399

Vo i t t a j i e n va r j ot - Havai nt oj a Leppä, Asta e p ä t a sa - a r vo i st e n t as avallas t a

14.4/37

23,30

9789522884916

Vä l ä h d yksi ä p e i l i ssä

Björkman, Hannu-Pekka

04

17,90

9789522882226

Yl ä l u o k ka

Kolbe, Laura

17.3

21,90

esite_syksy17_kp.indd 38

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

Ilm.

8/2017

7.4.2017 9.41


esite_syksy17_kp.indd 39

7.4.2017 9.41


40

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY Itälahdenkatu 27 A, 00210 HELSINKI +358 9 6877 450 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi

esite_syksy17_kp.indd 40

7.4.2017 9.41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.