Page 1

2016 syksy


sisältö

2

4 13 20 22 29 40 42 43 44 46

Yhteiskunta, kulttuuri, filosofia Psykologia, elämäntaito, hyvinvointi Harrastukset Runo- ja lahjakirjat Hengellinen elämä, teologia Kalenterit Pokkarit Muista myös E-kirjat Teoshakemisto

K I R J AT I L AU K S E T

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY

Kirjavälitys OY 010 345 1520 kvtilaus@kirjavalitys.fi

Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450 Faksi 09 6877 4545 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi etunimi.sukunimi@kirjapaja.fi etunimi.sukunimi@lastenkeskus.fi

BTJ Finland Oy 09 584 0440 btj@btj.fi Kirjapaja 09 6877 4530 tilaukset@lastenkeskus.fi Kirjojen vähittäismyynti kirjakaupoissa, tavarataloissa ja marketeissa kautta maan.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540 MYYNTI JA MARKKINOINTI Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 gsm 050 371 0448 Myyntipäällikkö Maarit Krogell 09 6877 4565 gsm 050 549 4553 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 gsm 040 559 5370

facebook.com/kirjapaja facebook.com/lastenkeskus

VIESTINTÄ Viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste 09 6877 4568 gsm 040 553 4757 Mediakoordinaattori Minna Vatja 09 6877 4543 KUSTANTAMINEN Kustannuspäällikkö, seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö, oppimateriaalit Eeva Johansson 09 6877 4515 Kustannuspäällikkö, hengellinen kirjallisuus, teologia, kirkolliset kirjat Päivi Karri 09 6877 4558 Kustannuspäällikkö, yleinen lasten- ja nuortenkirjallisuus, oppimateriaalit Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö, yleinen tietokirjallisuus, lahjakirjat Ulla Salmi 09 6877 4556

Ta i t t o : Katja Kuittinen Pa i n o : Premedia Helsinki; Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja; Muutokset ovat mahdollisia.


3

”Uusiin maisemiin” AIKA AJOIN

kirjan on ennustettu jäävän kiinnostavamman tekemisen jalkoihin. Silti uusiin maisemiin vaeltaminen onnistuu yksinkertaisimmin, luovimmin ja nopeimmin edelleenkin lukemalla. Painettu kirja ja sähköinen kirja palvelevat tuossa tehtävässä yhtä lailla. S Y K S Y N K I R J A S A D O S TA M M E

voit valita monipuolista luettavaa: kiinnostavia henkilökuvia, arjen tarkkanäköistä pohdintaa ja ainutkertaisia juhlahetkiä. Yksilön haasteiden lisäksi mukana on myös teoksia yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, julkisen keskustelun kärjistymisestä ja hyvinvointivaltion kriisistä. Monien myllerrysten keskellä Suomi valmistautuu juhlimaan satavuotista taivaltaan itsenäisenä valtiona. Tunnettujen ja tuntemattomampien suomalaisten elämäntarinat kertovat, millaista on ollut taival rinta rinnan itsenäistyneen valtion kanssa. M E I D ÄT O N

opittu tuntemaan myös monipuolisesta ja runsaasta lahjakirjavalikoimasta. Lahjakirjamme tarjoavat jälleen hyvän mielen säteitä juhliin ja arkeen. Toivotamme antoisaa kirjasyksyä! Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n väki


4

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

J OHANNA KORHON EN

Mikä niitä riivaa? SUOMALAISEN JULKISEN K E S K U S T E LU N T U S K A – J A E R Ä I TÄ E T E N E M I S MAHDOLLISUUKSIA

MIKSI MONET

julkiset keskustelut kärjistyvät äärimmilleen? Miksi ihminen mieluummin valitsee puolensa kuin ajattelee itse? Miksi faktoilla ei ole usein juurikaan merkitystä? Jos vastaus ei ole keskustelijoiden ääliömäisyys, tyhmyys tai pahuus, mikä se on? S E L I T Y S L ÖY T Y Y

Koska ne ovat ääliöitä

aivoista ja ihmisen lajityypillisestä käyttäytymisestä. Journalisti Johanna Korhonen pohtii yhteiskunnallisen keskustelun ongelmia neurolingvistiikan näkökulmasta: miten ja miksi sanojen käyttö aktivoi tunteet, onko ymmärretyksi tuleminen mahdollista ja millaista politiikan kielen pitäisi olla, että hankaliin kysymyksiin löydettäisiin tolkullisia vastauksia? Aivot ja ihmisen sosiaalisuus ovat osa ongelmaa, mutta myös osa sen ratkaisua.

J O H A N N A KO R H O N E N on journalisti ja kirkkolaulaja. Hän on erikoistunut yhteiskuntapolitiikkaan, talouteen ja kulttuuriin.

KO KO 135 x 210 mm Noin 180 s. IS B N 978-952-288-545-6 Kl 32/14.14 Ennakkohinta nid. 28,90 9/2016


5

Yht e i s k unt a, kult t uur i, filo sofia

JA R I E HR NR O OT H

Hyvintoimintayhteiskunta MITEN AIKAMME K R I I S I R AT K E A A ?

H Y V I N V O I N T I VA LT I O N K R I I S I on pohjimmiltaan moraalinen. Vapaus ja vastuu sekä oikeudet ja velvollisuudet eivät kohtaa siellä, missä valintojen seurauksia punnitaan. Haitat ylikuormittavat palvelujärjestelmää. Sivistys joutuu leikkauksien kohteeksi. Suhtautuminen turvapaikanhakijoihin puhuttaa. Kulttuurin arvoperustan järkkyminen on seuraus eikä syy. Hyvän olon ja onnellisuuden tavoittelussa on unohdettu, että arvokas elämä ei synny pelkästä vapaudesta vaan myös työstä, vastuuntunnosta ja eettisten arvopäämäärien tavoittelusta.

teos Hyvintoimintayhteiskunta avaa puhuttelevan näkymän maailmaan hyvinvointiyhteiskunnan jälkeen. Keskiöön nousee yksilön vastuullinen vapaus, itsensä kehittäminen ja pyrkimys henkiseen kasvuun. Oikeamielisyys on arvokkaampaa kuin onnellisuus, ja siksi hyvinvoinnista siirrytään kohti hyvintoimintaa. JARI EHRNROOTHIN

KO KO 135 x 210 mm Noin 180 s. ISB N 978-952-288-485-5 Kl 30.01/ 17.3 Ennakkohinta sid. 31,90 7/2016 Säh kö ki rj a ISB N 978-952-288-518-0 Ennakkohinta 21,90 8/2016

Ajankohtainen puheenvuoro vapaudesta ja vastuusta J A R I E H R N R O O T H on helsinkiläinen kirjailija ja kulttuurihistorian ja sosiologian dosentti. Hän on julkaissut useita kauno- ja tietokirjallisia teoksia, mm. Tietämättä uskon (2012) ja Toivon tarkoitus (2014). Hänelle on myönnetty mm. Kalevi Jäntin tunnustuspalkinto, Valopilkku-palkinto ja Suomen Akatemian tunnustuspalkinto.


6

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

LAURA KOLBE

Nykyajan nainen P I R K KO, P I I , KO L B E – Ä I T I J A TO I M I T TA J A

T O I M I T TA J A P I R K KO KO L B E tuli lukijoille tutuksi Helsingin Sanomien teräväkynäisenä Piinä, joka teksteissä peilattiin persoonalliseen tapaan ajankohtaisia tapahtumia. Hänen erikoisalaansa olivat myös perheeseen ja tasa-arvoon liittyvät aihepiirit. Laura Kolbe kirjoittaa teoksessaan avoimesti äitinsä elämästä ja oman perheensä historiasta. Henkilöhistorian kautta esiin piirtyy kertomus suuren yhteiskunnallisen muutoksen vuosikymmenistä ja jälleenrakennuksen Suomen matkasta moniarvoiseen nykyaikaan. Kaupungistuminen, naisen aseman muutokset, hyvinvointivaltion synty ja kukoistus ovat kaikki osa tuota matkaa. T YÖ S S Ä Ä N T O I M I T TA J A N A

Puhutteleva henkilökuva

L AU R A KO L B E on Euroopan historian professori Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut lukuisia teoksia historian ja kulttuurin aihepiireistä, mm. Yläluokka (2014) ja Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007, yhdessä Katriina Järvisen kanssa).

Pirkko Kolbe oli rakentamassa tasa-arvon ja koulutuksen modernia Suomea. Muuttuneen maailman tarjoamat mahdollisuudet muovasivat myös hänen omia, joskus ristiriitaisiakin, valintojaan.

Koko 135 x 210 mm Noin 180 s. IS B N 978-952-288-487-9 Kl 99.1 Ennakkohinta sid. 32,90 10/2016


Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

7

A RTO T E R O N EN & J O U KO VU O L LE

Syntymälahjana Suomi ITSENÄISYYDEN LAPSIA

V U O N N A 19 17 syntyi ensimmäinen ikäluokka, joka pääsi varttumaan itsenäisessä Suomessa. Näiden ihmisten elämäntaival on alusta saakka kulkenut rinnan itsenäisen Suomen kanssa. ARTO TEROSEN

ja J O U KO V U O LT E E N teos piirtää kuvan ihmisten Suomesta 1917 syntyneiden suomalaisten elämäntarinoiden kautta. Mukana teoksessa on monipuolinen joukko eri alojen vaikuttajia, muun muassa poliitikkoja, kirjailijoita, näyttelijöitä, tutkijoita, muusikkoja ja urheilijoita. Miten nämä syntymälahjakseen itsenäisyyden saaneet suomalaiset ovat kasvaneet yhdessä pian jo satavuotiaan valtiomme kanssa ja rakentaneet yhteiskuntaamme? Miten historialliset tapahtumat ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä ja miten he ovat työllään kehittäneet ja vaalineet Suomea myöhemmille sukupolville? Terosen ja Vuolteen teos on elämänmakuinen matka ihmisten Suomeen.

Koko 170 x 230 mm Noin 268 s. ISB N 978-952-288-249-3 Kl 99 Ennakkohinta sid. 35,90 10/2016

A R T O T E R O N E N ja J O U KO V U O L L E ovat kokeneita toimittajia, jotka ovat tehneet suosittua Kiveen hakatut -radiosarjaa ja viisi Kiveen hakatut -kirjaa. Muita teoksia esimerkiksi: Urana olympiakisat – Peter Tallbergin tuulinen elämä (2014) ja Taiteilijakukkulalla – Suomalaisia taiteentekijöitä (2012).


8

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

GUSTAV BJ ÖRKSTR A N D

Elämä on joukkuepeliä JOHN VIKSTRÖM K I R KO L L I S E N A J A YHTEISKUNNALLISENA TO I M I J A N A

Odotettu elämäkerta

G U S TAV B J Ö R KS T R A N D on toiminut Porvoon piispana ja mm. kulttuuri- ja tiedeministerinä, Åbo Akademin rehtorina ja käytännöllisen teologian professorina. Hän on julkaissut useita teoksia kirkkohistorian, käytännöllisen teologian ja kasvatustieteiden alalta.

K U N A R K K I P I I S PA John Vikström jäi eläkkeelle 1998, hän oli toiminut piispana 28 vuotta, yli neljännesvuosisadan. Tuona aikana niin Suomi kuin evankelisluterilainen kirkko oli kokenut monia muutoksia. Kirkossa oli otettu käyttöön uusi virsikirja ja raamatunkäännös, lainsäädäntö oli uudistunut ja ensimmäiset naispapit vihitty virkaan. John Vikström tuli tunnetuksi suunnannäyttäjänä, joka otti aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen ja eettiseen keskusteluun. Hänen pohdintojaan opittiin kuuntelemaan tarkalla korvalla. Professori Gustav Björkstrand, itsekin piispa emeritus, on laatinut painokkaan henkilökuvan, jossa keskitytään John Vikströmin julkiseen toimintaan ja availlaan päätöksenteon taustoja. Esiin nousee myös yksityishenkilö John Vikström – tärkeätä harrastusta, jalkapalloa, unohtamatta.

Koko 150 x 240 mm Noin 304 s. IS B N 978-952-288-397-1 Kl 99.1 Ennakkohinta sid. 35,50 09/2016


9

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

M I K KO H E I K KA

Kapitalismi, kristinuskon musta joutsen? E S S E I TÄ U S KO S TA J A R A H A S TA

RAHASSA ON

taikavoimaa. Se tuo kunniaa, se korruptoi ja synnyttää omistamisen kiihkon. M I K KO H E I K K A

pohtii esseissään uskon ja rahan suhdetta. Hän kuvaa, miten raha nähdään Raamatussa ja millainen oli Franciscus Assisilaisen talousetiikka. Heikka erittelee Martti Lutherin osuutta kapitalismin synnyssä ja kysyy, mistä johtuu nykyinen kapitalismin kriisi. Onko taloudellisen liberalismin isän Adam Smithin ajattelu ymmärretty väärin? Entä mikä on uskon rooli maailmassa, jossa tekoäly valtaa alaa? Talous ei ole omalakista. Jos sitä ohjaa vahva moraalinen tietoisuus, vapautuvat rahan taivaalliset voimat ihmiskunnan parhaaksi, sanoo Heikka.

Rahako ratkaisee? Koko 135 x 210 mm, noin 200 s. ISB N 978-952-288-482-4 Kl 21/36.1 Ennakkohinta nid., liepeellinen 32,90 8/2016

M I K KO H E I K K A on teologian tohtori ja Espoon hiippakunnan piispa emeritus. Hän on tunnettu mielipidevaikuttaja, joka on tarttunut julkisuudessa mm. yritysetiikan kysymyksiin. Heikka on toiminut kirjallisuuskriitikkona ja esseistinä eri lehdissä ja julkaissut viimeksi teoksen Vapaina ja tasavertaisina (2014).


10

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

TUI JA PYHÄRANTA, J OONA RAUDASKOSKI, OLLI SE P PÄLÄ

Adventista ramadaniin U S KO N N O L L I S E T J U H L AT S U O M E S S A

T I E D ÄT KÖ , M I K Ä on diwali tai ridvan, entä kekri? Moni suomalainen saattaa tänäänkin viettää juhlapäivää, josta et ole kuullutkaan. Adventista ramadaniin esittelee uskontojen keskeisiä juhlapäiviä ja niihin liittyviä perinteitä. Mukana on 60 juhlaa, joita lähestytään Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen tapoja ja käytänteitä painottaen. Lyhyissä artikkeleissa avataan juhlien keskeisiä sisältöjä sekä tieto- että haastattelulähteisiin nojaten. Näin mukana tuoksuu ja maistuu eletty elämä. K R I S T I T T YJ E N K I R K KO V U O D E N

Holi, hanami ja helatorstai kohdilleen!

lisäksi tutustutaan kuu- ja pyhismyskalentereihin, paastonaikoihin sekä luomiseen ja pyhiin teksteihin liittyviin juhliin. Hindujen holista kuljetaan shintolaisten hanamiin ja kristittyjen helatorstaihin. Teos toimii paitsi käsikirjana ja oppaana kulttuurien moninaisuuteen myös inspiraation lähteenä ottaa selvää, miten ehkä juuri tänään juhlitaan.

Koko 145 x 210 mm Noin 160 s. IS B N 978-952-288-520-3 Kl 32.6 Ennakkohinta sid. 34,00 10/2016


Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

P ER T T I R A JALA

Selkoa Lutherista S E L KO A L U T H E R I S TA kertoo uskonpuhdistaja Martti Lutherin elämästä ja ajatuksista tiiviisti selkokielellä. S E L KO K I E L E L L Ä K I R J O I T E T T U

kirja sopii maahanmuuttajillle, jotka haluavat ymmärtää uutta kotimaataan, koululaisille opetuksen tueksi, seurakuntien pienryhmille reformaation merkkivuodeksi, jokaiselle, joka miettii mistä sana luterilainen tulee. Tekstiä tukee taide- ja valokuvakuvitus.

P E R T T I R A J A L A on Satakunnan maakuntajohtaja, joka on kirjoittanut erityisryhmille yli 70 selkokielistä teosta, muun muassa Selkoraamatun.

Koko 115 x 210 mm Noin 88 s. ISB N 978-952-288-484-8 Kl 28 Ennakkohinta nid. 22,00 9/2016

Perustiedot luterilaisuudesta selkokielellä!

11


12

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

J UHANI RE KOLA

Herääminen pimeään VA R H A I S E T KIRJOITUKSET

J U H A N I R E KO L A oli pappi ja tuottelias esseisti. Kirjailija hänestä tuli vasta yli 50-vuotiaana, mutta sitä ennen hän oli julkaissut satoja lehtiartikkeleita. Toimittaja Heimo Hatakka on koonnut Rekolan varhaisia kirjoituksia yksiin kansiin. Hatakka on kirjoittanut teokseen esipuheen ja johdannot neljään päälukuun, joihin Rekolan tekstit on jaettu. R E KO L A K ÄV I 1960-luvulla läpi elämänvaiheen, jota hän kutsui heräämiseksi pimeään. Tuolloin hän myös kehittyi kirjoittajana ja löysi oman tyylinsä. Aiheet ovat tuttua Rekolaa: ne löytyvät kirjallisuuden ja taiteen, toivon ja epätoivon maastoista. Kirja esittelee Rekolasta myös vähemmän tunnettuja puolia kuten hulvattoman humoristin ja virkamiehiä piikittelevän boheemin.

Miten Rekolasta tuli Rekola? J U H A N I R E KO L A (1916–1986) oli Tukholman suomalaisen seurakunnan kappalainen sekä esseisti ja kirjailija. Hänen tuotantonsa käsittelee erityisesti kuvataidetta, kirjallisuutta sekä kristinuskon sanomaa kärsivässä ja epätoivon sävyttämässä maailmassa. Teoksen koonnut H E I M O H ATA K K A (1965–) on pitkän linjan toimittaja, aktiivinen laulujen sanoittaja sekä Rekolan innoittamana teologian aikuisopiskelija.

Koko 135 x 200 mm Noin 300 s. IS B N 978-952-288-544-9 Kl 04/80 Ennakkohinta sid. 32,90 4/2016


13

P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

L AUR A HO N K A SA LO

Pöytä yhdelle Y K S I N Ä I S Y Y D E S TÄ JA YKSIN OLEMISEN TA I D O S TA

J O K U K AVA H TA A

yksin olemista, toista se ravitsee ja virkistää. Yksi haikailee erakkomökin rauhaan, toinen päätyy tahtomattaan erakoksi kotiinsa. Pakon edessä kohdattu yksinäisyys voi tappaa. Joku kokee itsensä yksinäiseksi tutussakin seurassa. Laura Honkasalo kirjoittaa teoksessaan omien kokemustensa ja havaintojensa kautta oivaltavasti yksinäisyydestä ja yksin olemisesta, niiden eriskummallisesta moniilmeisyydestä ja yksin olemisen usein jalona pidetystä taidosta. MITEN YKSILÖN

vapautta ja sosiaalista kyvykkyyttä arvostava aikamme suhtautuu yksinäisyyteen? Yksin eläviä on yhä enemmän, mutta onko sillä tekemistä yksinäisyyden kanssa? Onko yksinäisyydelläkin sukupuoli? Jos yksinäisyyden voi valita, tuoko se silloin mielenrauhaa tai siivittääkö hengen lentoa? Entä yksin olemista välttelevät – ovatko he keskenkasvuisia hölmöjä vai vain kovin sosiaalisia luonteeltaan?

Koko 135 x 210 mm Noin 160 s. ISB N 978-952-288-526-5 Kl 84/30.13 Ennakkohinta sid. 32,90 10/2016 Säh kö ki rj a 978-952-288-527-2 Ennakkohinta 21,90 10/2016

Itsekseen vai aivan yksin? L AU R A H O N K A S A L O on palkittu helsinkiläinen kirjailija. Hän on julkaissut useita romaaneja ja mm. teokset Kotikutoista – Itsetekemisen ihanuudesta (2011) ja Nuukaillen – eli kuinka pelastin kukkaroni ja maailman (2014). Honkasalo pitää myös suosittua Sininen kirjahylly -blogia.


14

P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

HE LI PRUUKI & JARI SI NKKONE N

Lapsi ja ero E VÄ I TÄ E T E E N PÄ I N

VA N H E M P I E N S A E R O N kokee Suomessa vuosittain noin 30 000 lasta. Ero on kaikille perheenjäsenille usein vaikea ja haavoittava tilanne. Kun omat tunteet myllertävät, vanhemmat eivät aina jaksa huomioida sitä, kuinka ero voi satuttaa lapsia. Joskus huoltajuusriidat venyvät pitkiksi eikä yhteisymmärrystä lapsen parhaasta löydy monista yrityksistä huolimatta. Kärsijänä näissä tilanteissa on lapsi. HELI PRUUKIN

ja J A R I S I N Kteos auttaa vanhempia ja lapsen muita läheisiä kohtaamaan lapsen tarpeet erotilanteessa ja tukemaan hänen sopeutumistaan eron tuomiin muutoksiin ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Teos tarjoaa myös paljon hyödyllistä tietoa lapsen edun hahmottamiseksi uudessa tilanteessa, mm. asumisratkaisuista, huoltajuuskysymyksistä ja psyykkisesti turvallisesta arjesta. KO S E N

H E L I P R U U K I on teologian tohtori, pariterapeutti ja perhepsykoterapeutti. Hän on kirjoittanut teoksia mm. ihmissuhteiden ja kasvatuksen aihepiireistä. J A R I S I N K KO N E N on lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri sekä lastenja nuorisopsykoterapeutti. Hän on työskennellyt pitkään lasten hyvinvointiin, psyykkisen kehitykseen ja kasvatukseen liittyvien kysymysten parissa ja kirjoittanut monia teoksia näistä aihepiireistä.

Koko 135 x 210 mm. Noin 180 s. IS B N 978-952-288-486-2 Kl 14.8 Ennakkohinta sid. 32,90 11/2016 S ähköki rj a IS B N 978-952-288-511-1 Ennakkohinta 21,90 11/2016


15

P syko l o g i a, elämänt ait o , hyvinvo int i

TOM MY HE LLS T EN & TI I N A T U OM I KO S K I ( t oi m . )

Minuiksi LÖY TÖ R E T K I Ä H E N K I SEEN KASVUUN

KANNAMME MUKANAMME

varhain omaksumiamme toimintamalleja ja käsitystä itsestämme. Käsittelemättä jääneet vuorovaikutuksen haavat voivat kapeuttaa elämäämme. Yksi pakenee töihin, toinen avaa pullon, kolmas ripustautuu kumppaniin kumppanin perään. Olenko tämä todella minä? Tässä kirjassa joukko rohkeita ihmisiä kertoo oman muutostarinansa. Viimeistään silloin, kun elämä ajautuu umpikujaan, on aika lähteä tutustumismatkalle itseen. Koskettavat ja elämänmakuiset tarinat saavat näkökulmaa terapeutti Tommy Hellstenin kirjoittamista jaksoista, joissa pohditaan mm. riippuvuuden anatomiaa, häpeän monia ilmenemismuotoja ja rakkauden merkitystä. MINUIKSI

kertoo lukijalle matkasta, jolla kipeät takaiskut vuorottelevat huumaavien oivalluksen hetkien ja itsestä vastuun ottamisen kanssa. Koskaan ei ole liian myöhäistä kasvaa aikuiseksi.

Koko 140 x 210 mm Noin 180 s. ISB N 978-952-288-531-9 Kl 17.3 Ennakkohinta nid. 28,90 8/2016

Miten aikuiseksi tullaan? T O M MY H E L L S T E N on suosittu kirjailija, terapeutti ja kouluttaja. T I I N A T U O M I KO S K I (MuM) on laatupäällikkö ja Ihminen tavattavissa -mentor. Teoksessa oman muutostarinansa kertoo 11 kirjoittajaa.


16

P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

MI RJA SI NKKONE N

Mielen hoiva MYÖTÄT U N TO J A LO H D U T U S V O I M AVA R A K S I

J O TA K U TA PA I N A A

ahdistus, joku kokee tulleensa kiusatuksi, joku suree suurta menetystä. Joskus paha olo nousee esiin silloin, kun kaikki näyttää olevan mallillaan. Toisen ihmisen läsnäolo ja kanssakulkijuus antavat meille voimia elämän vaikeuksissa, mutta tärkeää on myös myötätuntoinen ja hyväksyvä suhde itseen. M I E L E N H O I VA kertoo psyykkisen työmme eri puolista ja voimavaroista, joiden turvin kohtaamme vaikeudet elämässämme. Välittäminen, jakaminen ja rinnalla olo ovat mielen hoivaa, jota kaikki tarvitsemme ja voimme toisillemme osoittaa. Oman keskeneräisyyden hyväksyminen ja kyky antaa itselle anteeksi hoivaavat nekin meitä. Kun emme vaadi itseltämme kohtuuttomia, osaamme paremmin tukea myös muita.

K Kanssakulkijuutta ja itsetuntemusta M I R J A S I N K KO N E N on helsinkiläinen psykologi, psykoterapeutti ja psykoterapiakouluttaja. Hän on kirjoittanut useita teoksia, mm. Naisen aika (2013), Naisen itsetunto (2004), Äidiksi lapselleni (2001) ja Lupa tuntea (2009, yhdessä Paula Tähtisen kanssa).

Koko 130 x 210 mm Noin 136 s. IS B N 978-952-288-255-4 Kl 14.8/17 Ennakkohinta sid. 28,90 3/2016


P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

17

SO I L I P O I JU LA

Resilienssi M U U TO S T E N KO H TA AM I S E N TA I TO

E L Ä M Ä J A arki yllättää meidät jatkuvasti. Pienet ja suuret muutokset sekä vastoinkäymiset haastavat meitä ja mieltämme. Mitä parempi on resilienssin kykymme, sitä mielekkäämmin ja menestyksekkäämmin selviydymme ja palaudumme muutoksista. Resilienssi auttaa meitä joustamaan ja orientoitumaan muutoksissa uudelleen. Omaa resilienssiään voi onneksi kehittää kaikenikäisenä. MAAILMALLA RESILIENSSI

kiinnostaa suuresti ja sitä hyödynnetään monilla elämänaloilla psykologiasta ja kasvatuksesta maanpuolustukseen. Tämä kirja on ensimmäinen suomalainen tietoteos aiheesta. Se esittelee havainnollisesti resilienssin rakentumista ja tarjoaa lukijalle keinoja oman resilienssinsä tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

Kehitä mieltäsi, pärjää paremmin muutoksissa Koko 135 x 210 mm Noin 250 s. ISB N 978-952-288-262-2 Kl 14/17.3 Ennakkohinta sid. 32,90 10/2016

S O I L I P O I J U L A on psykologi, psykoterapeutti ja tutkija, joka on kirjoittanut useita tietoteoksia. Hän on tehnyt Suomessa uraauurtavaa työtä traumatisoituneiden ja surevien auttamisen ja hoidon kehittäjänä. Hän on traumapsykologian ja -psykoterapian keskus Oy Synolon Ltd:n toimitusjohtaja.


18

P syko l o g i a, elämänt ait o , hyvinvo int i

TUULA VAI NI KAI NEN

Kumppanina muistisairaus T I E TO A , T U K E A J A KO K E M U K S I A

M U I S T I S A I R AU S VA I K U T TA A

suuresti sekä sairaan että hänen läheistensä elämään. Aiemmat roolit joutuvat usein myllerrykseen ja edessä on monia muutoksia. Läheiselle matka on monesti paitsi raskas myös ainutkertainen tavalla, joka saa katselemaan elämää uudesta näkökulmasta. T E O S K E R T O O elämästä muistisairauden kanssa ja antaa tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta. Mukana on sekä lääketieteen ja hoitotyön asiantuntijoiden näkökulmia että sairaiden ja heidän läheistensä kokemuksia. Muistisairauksia ei voida parantaa, mutta hyvä hoito ja läheisten tuki tarjoavat muistisairaalle mahdollisuuden hyvään, elämänmakuiseen arkeen.

M Millaista on elämä muistisairauden kanssa? T U U L A VA I N I K A I N E N on turkulainen tiedottaja sekä terveys- ja perheasioihin erikoistunut toimittaja. Hänet on valittu vuoden tiedetoimittajaksi 2010 ja hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, esim. Rakastan, rikastan (2015) yhdessä Liisa ja Juha Välilän kanssa.

Koko 135 x 190 mm Noin 160 s. IS B N 978-952-288-536-4 Kl 59.55 Ennakkohinta sid. 32,90 9/2016 S ähköki rj a IS B N 978-952-288-537-1 Ennakkohinta 21,90 9/2016


19

P syko l o g ia, elämänt ait o , hyvinvo int i

KA R I TA PA LOMÄ K I & JUHA SIIRA

Kehon viisaat viestit VA PA A K S I K I V U S TA , S T R E S S I S TÄ J A K U O R M I T TAV I S TA T U N T E I S TA

E L Ä M Ä O N usein yhtä suorittamista. Stressi ja kiire muokkaavat myös suhdetta omaan kehoomme: saatamme vieraantua siitä emmekä kuule sen viestejä. Väsymyksellä ja kivulla on sanottavaa. Miten kehoni ja mieleni voivat? Kannattaisiko kehon hienovaraisia toiveita kuunnella ajoissa, ennen kuin se joutuu huutamaan sanottavansa? Tasapainon löytäminen on mahdollista, kunhan maltamme pysähtyä kuuntelemaan itseämme. KIRJA OHJAA

lukijaa ymmärtämään kehoaan ja rakentamaan uudelleen kontaktin siihen. Konkreettiset harjoitukset ja kysymykset auttavat vapautumaan stressistä ja vaikuttamaan kipuun ja sen kokemiseen.

Tunnista stressi ja opi kuuntelemaan kehoasi K A R I TA PA L O M Ä K I on Helsingissä toimiva psykofyysinen fysioterapeutti, NLP-työnohjaaja ja EFT-kouluttaja.

Koko 170 x 230 mm Noin 160 s. ISB N 978-952-288-530-2 Kl 17.3/59.3 Ennakkohinta nid. 32,90 8/2016

Psykologi ja psykoterapeutti J U H A S I I R A työskentelee Joensuun kipupoliklinikalla ja toimii mm. kouluttajana ja työnohjaajana.


20

Har rast ukset

MARI MOI LANE N

Syötäviä vietäviä L A H J OJ A K E I T T I Ö S TÄ

M I TÄ L A H J A K S I

nimipäiväsankarille? Entä viemisiksi illanistujaisiin? Mitä ystäville pukinkonttiin? Nyt kokataan maistuvia, herkullisia ruokalahjoja. Ruokatoimittaja ja -valokuvaaja Mari Moilasen uudessa teoksessa valmistetaan suussa sulavia lahjoja. Kenelle sopisivatkaan ruusumuffinsit? Entä kurpitsaketsuppi tai pekoni-sipulihillo? Kuka on ollut niin kiltti, että saa herkutella After eight -granolalla? S YÖ TÄV I Ä V I E TÄV I Ä

sisältää koukuttavia ohjeita suolaisiksi ja makeiksi lahjoiksi. Mukana on muun muassa leivonnaisia, hilloja, siirappeja, säilöttyjä herkkuja ja makeisia. Teos antaa vinkkejä myös lahjojen koristeluun ja kauniiseen paketointiin.

Itse tehdyssä lahjassa on ajatusta – ja se maistuu hyvältä!

M A R I M O I L A N E N on ruokatoimittaja ja -kuvaaja sekä ammattibloggaaja. Hän pitää suosittua Jotain maukasta -blogia ja on julkaissut teokset Sitä parempi soppa (2014) ja Sitä parempi soppa – Puoli kuuta nokkosesta, perunasta ei päivääkään (2015).

Koko 175 x 240 mm Noin 144 s. IS B N 978-952-288-488-6 Kl 68.2 Ennakkohinta sid. 28,90 8/2016


Har rast ukset

MINNA L. IMMONEN on rakastettu kuvittaja. Hänet tunnetaan suosituista postikorteista ja monista kirjankuvituksista.

Reseptikaaos järjestykseen!

MINNA L. I MMONE N ( k uvi tus)

Maukasta! PA R H A AT R U O K A O H J E E N I Koko 165 x 200 mm Noin 80 s. ISB N 978-952-288-532-6 Kl 68.2/80 Ennakkohinta sid. 19,90 6/2016

TÄY T E T TÄVÄ K I R J A kotikokin maukkaimmille resepteille! Herkkusuun omaan kirjaan mahtuvat talteen kaikki suosikkireseptit, ystävien suositukset ja lehdistä napsitut vielä ensi kokeiluaan odottavat ohjeet. Kirjassa on runsaasti tilaa omille resepteille, lehtileikkeille ja ideoille. Hyvän ruoan iloja ylistävät sananlaskut ja lausahdukset maustavat kokonaisuutta ja Minna L. Immosen akvarellit tuovat veden kielelle.

21


22

Runo - ja lahjakir jat

Enkeli tuo iloa, kannustaa ja tukee

SA N N A HY T T I (toim. ) – MINNA L. I MMONE N ( k uvi tus)

Enkelihetkiä Joka aamu meille avautuu enkelien suojaama tie. Emmehän epäröi kulkea sitä, astella rohkeasti iltaan hellyys eväänä, tienviittana rakkaus? Pia Perkiö

R U N OJ A H Y VÄ Ä N PÄ I VÄ Ä N

E N K E L I T U O voimaa ja lohduttaa synkkänäkin päivänä. Enkelin siiven hipaisun voi tuntea kesken arjen kiireiden – ja toisinaan saamme toimia enkeleinä toinen toisellemme. Enkelihetkiä-teokseen on koottu hyvää mieltä ja levollisuutta tuovia runoja ja lyhyitä tekstejä enkeleistä. Minna L. Immosen herkkä kuvitus täydentää kauniin kokonaisuuden.

S A N N A H Y T T I on kustannustoimittaja, joka on koonnut useita antologioita. MINNA L. IMMON E N on rakastettu kuvittaja. Aiemmin ovat ilmestyneet mm. Immosen kuvittamat ja Hytin toimittamat jouluiset teokset Joulun lämpöä (2015) ja Lumi hiljaa leijailee (2012).

Koko 220 x 180 mm Noin 48 s. IS B N 978-952-288-535-7 Kl 80 Ennakkohinta sid. 23,90 5/2016


Runo - ja lahjakir jat

23

MARIANNE KIVIM Ä K I on vantaalainen graafikko, joka tunnetaan erityisesti postikorteistaan. TIINA LAANINEN on tamperelainen viestinnän opettaja ja toimittaja, joka asuu Sastamalassa. Tekijöiden edellinen yhteisteos Kirja minusta (2015) on ollut suosittu.

T IINA LA ANI NE N – MARI ANNE KI VI MÄKI ( k uvi tu s)

Lapsenlapselleni M U I S TOJ A J A TA R I N O I TA M AT K A N VA R R E LTA

LAPSENLAPSELLENI

Koko 195 x 225 mm Noin 64 s. ISB N 978-952-288-534-0 Kl 80 Ennakkohinta sid. 24,90 5/2016

kutsuu isovanhempaa kertomaan niin elämän pienistä kuin suuristakin käänteistä ja jakamaan itselleen tärkeitä asioita, arvoja ja ajatuksia. Mikä oli omien kouluvuosien hauskin sattumus, ja mitä kaikkea työvuosiin on mahtunut? Minkälaisia ovat olleet vuodet lastenlasten kanssa, entä mitä omaan elämään kuuluu nykyään? M A R I A N N E K I V I M Ä E N raikkaasti kuvittama teos sopii lahjaksi isovanhemmille, ja täytettynä se on aarre kaikenikäisille lapsenlapsille.


24

Runo - ja lahjakir jat

Runoja levon ja hämärän aikaan

Mui sta myö s

Eläm ä o n ny t (2016) 978-952-288-381-0 | Ovh. 24,90 Täs s ä o n hy vä (2015) 978-952-288-192-2 | Ovh. 24,90 Valo a päi vi i s i (2015) 978-952-288-287-5 | Ovh. 24,90

A N N A - M AR I K A S K INEN – MINNA L. I MMONE N ( k uvi tus)

Voiman lähteillä PIMEÄ VUODENAIKA

antaa luvan lepoon ja rauhoittumiseen, voimien keräämiseen. Hiljaisuus hoitaa ja virvoittaa väsynyttä mieltä. Kevät koittaa jälleen ennen kuin huomaammekaan. A N N A- M A R I K A S K I S E N

uudet runot puhuvat pimeänkin läpi hohtavasta valosta ja voimaa tuovasta rakkaudesta.

Koko 210 x 210 mm 48 s. IS B N 978-952-288-533-3 Kl 82 Ennakkohinta sid. 24,90 9/2016


25

Runo - ja lahjakir jat

A N NA - M AR I K A S K INEN

Joulun iloa TA H TO I S I N TO I V O A SINULLE -SARJA

Matka joulun salaisuuteen alkaa hiljalleen. On kuin joku koskettaisi syvään kaipaukseen, on kuin joku sytyttäisi yöhön kynttilän, liekin, joka valollansa voittaa pimeän. J O U L U K U T S U U rauhoittumiseen, yhdessä oloon, lepoon ja virkistykseen. Anna-Mari Kaskisen runot ovat täynnä joulun tunnelmaa ja hyvää mieltä. Valokuvakuvitettu teos virittää joulun odotukseen ja on mainio lahja, joka tuo joulumielen tullessaan.

Lahjaksi joulumieltä ja hyvää oloa A N N A- M A R I K A S K I N E N on helsinkiläinen kirjailija, runoilija ja lauluntekijä, jolla on laaja kirjallinen tuotanto. Koko 200 x 230 mm Noin 48 s. ISB N 978-952-288-529-6 Kl 82.2 Tahtoisin toivoa sinulle -sarja Ennakkohinta sid. 22,90 10/2016

Mui sta myö s

Läm pi m äs ti onnea (2016) 978-952-288-385-8 Ovh. 22,90


26

Runo - ja lahjakir jat

Lahjaksi talven ihmeitä

M A I J A PA AV I L A I N E N on kirjoittanut ja kuvittanut lukuisia suosittuja aforismikokoelmia, muun muassa Onnenpotkuja (2016) ja Rollaattoriralli (2015). Paavilaiselta on ilmestynyt myös proosateoksia, ja hänet on palkittu monipuolisesta tuotannostaan Kirkon tiedonvälityspalkinnolla.

M AI JA PAAVILA INEN

Lumikukkia PA K K A S T E N T U L L E N

ne ovat jälleen täällä – lumikukat ikkunassa ja puunoksilla. Maija Paavilaisen piirrosaforismit kulkevat talven maisemassa. L U M I K U K AT O VAT talven perhosia. Ne välkkyvät, helkkyvät ja kimaltavat, sille joka malttaa ne huomata. Avoimin mielin kulkeva kohtaa enemmän. Olipa pyry tai paiste, lumikukat kukkivat kauneutta elämäämme.

Mui sta myö s

On n e n pot k u j a (2016) 978-952-288-376-6 | Ovh. 19,30 Ro llaat t o ri ralli (2015) 978-952-288-189-2 | Ovh. 19,30 Han k i kant o a (2015) 978-952-288-275-2 | Ovh. 19,30

Koko 170 x 163 mm 72 s. IS B N 978-952-288-528-9 Kl 10.8 Ennakkohinta sid. 19,30 9/2016


27

Runo - ja lahjakir jat

A N TO I NE DE SA I N T- E X U P É RY

Tähtien loisteessa A N TO I N E D E S A I N TEXUPÉRYN KAUNEIMP I A A J AT U K S I A

”Yksi asia vaikuttaa toiseen. Hymy aamulla tai kääntyminen kohti rakastettua antavat asioille niiden merkityksen.” A N T O I N E D E S A I N T- E X U P É R Y N

rakastettuja viisauksia Pikku prinssistä ja muista teoksista luettavaksi tähtien loisteessa. Puhutteleva teos sisältää ajatuksia elämän tärkeistä aiheista, muun muassa rakkaudesta, ystävyydestä ja onnesta. Ihastuttava lahja ystävälle ja läheisille moniin eri tilanteisiin.

A N T O I N E D E S A I N T- E X U P É R Y (1900–1944) oli ranskalainen kirjailija ja lentäjä. Hänen tunnetuin teoksensa, koskettava Pikku prinssi on yksi maailman myydyimmistä kirjoista.

Lahjaksi Pikku prinssin tekijän ajattomia viisauksia Mui sta myö s

Alkuteos Besinnliche Gedanken Koko 105 x 147 mm Suojapaperi 144 s. ISB N 978-952-288-557-9 10.8 Ennakkohinta sid. 18,90 7/2016

Vai n sydäm e llä n äke e hy vi n (2015) 978-952-288-211-0 Ovh. 18,90


28

Runo - ja lahjakir jat

KIRSTI IJÄS – A N N I K A M Ä ÄT TÄ N E N ( k uvi tus)

Taivaan hyvyyttä elämääsi K I I TO L L I S U U S AVA R TA A N Ä KÖ A L A A

M E R K K I PÄ I VÄT TAU O T TAVAT

arkista elämää. On aika pysähtyä katselemaan taakse- ja eteenpäin. Voi löytää ilon ja kiitoksen aiheita – ja samalla voimaa elää tässä hetkessä. KIRSTI IJÄS

Lämmin onnentoivotus päivänsankarille

K I R S T I I J Ä S (kuvassa) on Hämeenlinnassa asuva kirjailija, jonka tekstin perustana on pitkä työura uskonnon, filosofian ja psykologian opettajana, kouluttajana sekä perheneuvojana. Aiemmin ilmestyneitä teoksia: Arvot asuvat kotona (2009), Sukupuu (6., uud. p. 2012) ja Valoa vanhuuteen (2014). A N N I K A M Ä ÄT TÄ N E N on salolainen valokuvaaja, joka seuraa erityisesti valon ja vuodenaikojen vaihtelua. Aiemmin kuvittanut Anna-Mari Kaskisen teoksen Pidä minusta kiinni (2015).

toivottaa päivänsankarille onnea ja taivaan hyvyyttä. Usko kantaa ihmistä ja valaa sydämeen levollisuutta ja rauhaa. Saamme olla turvassa ahdingonkin keskellä. Ijäs kannustaa vaalimaan hyviä muistoja; suuntaamaan ajatukset kaikkeen mikä on kaunista ja rakastettavaa. Mieli kevenee, kiitollisuus lisääntyy ja näköalat avartuvat. Kirja heijastaa seesteistä elämänymmärrystä, jonka pohjana on luottamus Jumalan apuun ja hyvyyteen. Valokuvakuvitus Annika Määttänen.

Koko 185 x 210 mm, 48 s. IS B N 978-952-288-481-7 Kl 24.1 Ennakkohinta sid. 18,90 9/2016


He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

29

BJ Ö R N VI K S T R ÖM

Monta rakkautta SEKSUAALISUUDEN, PA R I S U H T E E N J A AV I O L I I TO N T E O LO G I A

K Y S YMY S R A K K AU D E S TA , pari-

suhteesta ja avioliitosta on päivänpolttava niin yhteiskunnassa kuin kirkossa. Odotukset parisuhteita ja rakkautta kohtaan ovat muuttuneet, ja yhä useampi elää yksin. Keskustelu polarisoituu helposti ja päätyy umpikujaan. M I T E N K I R KO N tulisi reagoida muuttuneeseen tilanteeseen, jossa sen jäsenet elävät? Mihin konkreettisiin seurauksiin avioliittolain muutos johtaa? Piispa Björn Vikströmin mukaan tärkeintä on löytää hyvän rakkauden erityispiirteet ja pohtia, miten rakkaus ilmenee ihmisen seksuaalisuudessa ja parisuhteissa. Hän hahmottelee avioliiton teologiaa ja pohtii, millaisilla perusteilla kirkossa voidaan päätyä eri ratkaisuihin suhteessa muuttuneeseen lainsäädäntöön.

Koko 135 x 210 mm, noin 208 s. ISB N 978-952-288-538-8 Kl 23.8 Ennakkohinta nid., li ep eellinen 31,90 10/2016

Avioliiton teologiaa etsimässä

B J Ö R N V I K S T R Ö M on ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa. Hän on toiminut mm. seurakuntatyössä ja tutkijana ja tullut tunnetuksi vapaamielisistä kannanotoistaan parisuhdekysymyksissä. Vikströmiltä on aikaisemmin ilmestynyt mm. Raamatun tulkintaa käsittelevä teos Sana tulee näkyväksi.


30

He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

JAAKKO HE I NI MÄKI & KAI SA KARI RANTA

Tapakristityn tyylikirja M I T E N E L Ä Ä J A K U O LLA KRISTILLISESTI

TA PA K R I S T I T Y N T Y Y L I K I R J A

johdattaa henkisyydestä ja hengellisyydestä kiinnostuneen ihmisen kristillisestä perinteestä nousevan lähiruoan ääreen. Miten rukoilla? Miksi käydä kirkossa? Millaisia ovat kristilliset seremoniat? Miten kristitty rytmittää päivänsä, viikkonsa ja vuotensa – ja miksi? Elämän ja kuoleman opaskirja tarjoaa lukijalleen syvällistä sanomaa kepeästi, tosissaan mutta ei vakavasti. Kokonaan kuvitettu teos houkuttelee selailemaan – ja tarttumaan vinkkiin jos toiseenkin omaa hengellistä polkua etsiessä.

J A A K KO H E I N I M Ä K I on pastori ja palkittu tietokirjailija. Hänet tunnetaan myös viiniasiantuntijana ja pelimannina. Heinimäki on julkaissut lukuisia teoksia, viimeisimpänä Kerettiläisen käsikirja. Mitä harhaoppiseksi haluavan olisi syytä tietää (Kirjapaja 2015). K A I S A K A R I R A N TA on teologi ja piispa Irja Askolan erityisavustaja. Hänen edellinen julkaisunsa oli Jeesus ja elämisen taito (Kirjapaja 2014).

Kristinuskoa henkisyyden etsijöille Koko 115 x 180 mm, noin 200 s. IS B N 978-952-288-516-6 Kl 17.3/20.2 Ennakkohinta n i d . , li e p e e lli n e n 27,90 9/2016


He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

31

EER O JU N K K A A LA

Viides herätysliike – näin minä sen näen ”Viidesläisyys on kiistelty herätysliike – ulkopuolisen silmin. Meille jotka olemme kasvaneet sen sisällä, se on hengellinen koti.” EERO JUNKKAALA

kertoo viidesläisyyden vaiheista häpeämättömästi omasta näkökulmastaan. Hän käy läpi liikkeen juuria ja suuntauksia, muistelee herätyksen vuosia ja innostunutta eteenpäinmenon aikaa. Hän korostaa tämän aidon kirkollisen kansanliikkeen myönteisiä vaikutuksia mutta myös puutteita ja julistuksen yksipuolisuuksia. Viidesläisyys on ”paljon rakentanut ja elävöittänyt Suomen kirkkoa, mutta se on myös sulkenut ovia ja joskus paiskonut niitä kiinni niin, että karmit rytisevät.”

Koko 120 x 195 mm, noin 200 s. ISB N 978-952-288-540-1 Kl 28 Ennakkohinta nid., liep eellinen 28,90 8/2016

E E R O J U N K K A A L A tunnetaan viidesläisen herätysliikkeen edustajana, jota kunnioitetaan laajalti myös liikkeen ulkopuolella. Hän on toiminut mm. Raamatun opettajana, tutkijana, lähetystyöntekijänä ja piispaehdokkaanakin. Junkkaala on myös tuottelias kirjailija, joka on julkaissut yli 40 teosta.

Viidesläisyyden puolustus ja itsekritiikki


32

He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

P I RJ O KANTALA – KAI SA RAI TTI LA – OLLI VALTONE N

Juuri nyt 3 6 5 H AVA H T U M I S TA

A I K A J O TA

elämme rynnistää kiihkeästi eteenpäin. Kysymme: Miten jaksaisi toivoa, miten luottaa? Mitä rakkaus on? Kysymykset koettelevat uskoamme. Kristinuskon sanoma on vaeltanut halki vuosisatojen. Se on tarjonnut aina lohtua ja voimaa, mutta siihen kohdistuu jatkuvan uudistumisen paine. JUURI NYT

Miten uskon juuri kantaa ihmistä M

sisältää 365 proosa-, rukous- ja runotekstiä elämästä ja kuolemasta, ilosta ja surusta, huolesta ja leikin vapaudesta. Kirja havahduttaa uusiin oivalluksiin. Ikiaikainen synnyttää yhä syveneviä merkityksiä. Kirja on syntynyt tuomaspappi Pirjo Kantalan, kirjailija Kaisa Raittilan sekä HelsinkiMission toiminnanjohtajan Olli Valtosen yhteistyönä. Tekstit liittyvät väljästi vuodenaikojen ja kirkkovuoden kiertoon.

P I R J O K A N TA L A on pappi, Tuomasyhteisön toiminnanjohtaja sekä retriitin- ja työnohjaaja. Aiemmin ilmestynyt Rukousten kirja (2012, yhdessä Pekka Y. Hiltusen, Jaana Räntilän ja Olli Valtosen kanssa). Kantala asuu Helsingissä. K A I S A R A I T T I L A on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja, joka on julkaissut useita teoksia. O L L I VA LT O N E N on helsinkiläinen pappi, HelsinkiMission toiminnanjohtaja ja yksi Tuomasmessun perustajajäsenistä. Aiemmin ilmestynyt Rukousten kirja (2012, yhdessä Pekka Y. Hiltusen, Pirjo Kantalan ja Jaana Räntilän kanssa).

Koko 145 x 180 mm, noin 400 s. IS B N 978-952-288-483-1 Kl 24.1 Ennakkohinta flexibound, lukunauha, 31,90 10/2016


He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

A N NA - K A I SA INK A LA & J Y R I KOMU LA INEN ( t o i m. )

Armon horisontit HUOMISEN LU T E R I L A I S U U S

A R M O N H O R I S O N T I T kutsuu arvioimaan ja arvostamaan luterilaista perinnettä. Jotta voisi tietää, minne kannattaa mennä, on tärkeää tietää, mistä on tullut. Kirjassa luodaan historiallinen katsaus luterilaisuuden teologiaan ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Sen jälkeen teoksessa tarkastellaan ennakkoluulottomasti sitä, millainen rooli luterilaisuudella on – vai onko mitään – nykypäivän kysymysten edessä. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. kulutusyhteiskunta, ympäristöongelmat, sosiaalinen media, karismaattisuus ja uskontojen kohtaaminen. Nämä kysymykset eivät olleet reformaattoreiden kysymyksiä – mutta meidän kysymyksiämme ne ovat.

Onko luterilaisuudella annettavaa muuttuvassa maailmassa? Koko 135 x 210 mm, noin 200 s. ISB N 978-952-288-305-6 Kl 20.2 Ennakkohinta nid. 18,90 6/2016

K I R J A N O VAT toimittaneet teol. toht. Anna-Kaisa Inkala ja dos. Jyri Komulainen. Kirjoittajia ovat Jari Jolkkonen, Kari Immonen, Patrik Hagman, Panu Pihkala, Mika Vähäkangas, Kirsi Stjerna, Jyri Komulainen, Meri-Anna Hintsala ja Serafim Seppälä.

33


34

He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

PE TRI LUOMANE N, NI KO HUTTUNE N & KALE VI VI RTANE N (to i m. )

Sisäänkäyntejä Raamattuun TULKITSIJAN KIRJA

S I S Ä Ä N K ÄY N T E J Ä R A A M AT T U U N

avaa ovia pyhiin teksteihin. Sen punainen lanka on näkemys kristinuskosta telttana, jossa kokonaisuuden muodostavat teltan neljä kulmaa: etiikka, kertomukset, rituaalit ja oppi. Erityisesti kolme ensimmäistä kannattelivat kristillistä liikettä sen alkuvaiheissa, ja niiden varassa liike kehittyi. Oppi tuli merkittäväksi vähän myöhemmin. R A A M AT T U

sekä yhdistää ihmisiä että erottaa heitä toisistaan. Sisäänkäyntejä Raamattuun auttaa etsimään yhteisiä tulkinnan periaatteita. Teoksessa kysytään, miten kristityn ja kirkon identiteetti muodostuu. Vievätkö erilaiset tiet kuitenkin lopulta samaan suuntaan, saman teltan suojiin?

Olemmeko kadottamassa Raamatun? K I R J A N O VAT toimittaneet prof. Petri Luomanen ja dos. Niko Huttunen Helsingin yliopistosta sekä opetusneuvos Kalevi Virtanen. Kirjoittajina on toimittajien lisäksi Raimo Hakola, Jaana Hallamaa, Sini Hulmi, Jutta Jokiranta, Kari Kuula, Outi Lehtipuu, Juha Pihkala, Hanne von Weissenberg ja Björn Vikström – kaikki alansa parhaita asiantuntijoita.

Koko 135 x 210 mm, noin 200 s. IS B N 978-952-288-515-9 Kl 22 Ennakkohinta nid. 34,90 10/2016


He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

35

J O U KO I KOLA

Hyvyyttä on H Y V Y Y S Y L L ÄT TÄ Ä , rikkoo rajat, katsoo silmiin, on rohkea ja sitkeä. Maailma näyttäytyy monesti pahana. Silti hyvyyttä on. J O U KO I KO L A N

tarinat ovat kuin runoja. Niissä nousevat keskiöön erityisesti hiljaiset toivon rakentajat. Heidän kauttaan, usein salatulla tavalla, arjessaan kamppaileva lähimmäinen saa kokemuksen välittämisestä ja lohdusta. Elämään voi löytyä jopa uusi suunta. Tarinat tempaavat mukaansa ja kutsuvat hyvyyden puolelle. Hyvyys ja sen mukana kasvava ilo ovat Jumalan kuiskausta pelon ja apatian maailmassa. Kirja julkaistaan yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen kanssa.

Rakennetaan toivoa! – Tarinoita välittämisestä

Koko 140 x 190 mm, noin 100 s. ISB N 978-952-288-480-0 Kl 24.1/84.2 Ennakkohinta sid. 24,90 6/2016

J O U KO I KO L A on toiminut pappina lähes neljänkymmenen vuoden ajan, pääosin Nurmossa. Hän on myös virsirunoilija, jonka tekstejä on julkaistu mm. Siionin virsien lisävihkossa. Omakustanteena on ilmestynyt teos Lakeus in memoriam (yhdessä Benjam Pöntisen kanssa). Ikola asuu Kuopiossa.


36

He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

OUTI LE HTI PUU, MIKA ASP I NE N, RAI MO H A KOLA, MI NNA HE I MO L A & NI KO HUTTUNE N

Hyvä osa K I R K KO K Ä S I K I R J A N E VA N K E L I U M I T E K S T I E N KO M M E N TA A R I , 2. V U O S I K E R TA

U U D E N T E S TA M E N T I N

neljä evankeliumia ovat Raamatun keskeisintä aineistoa. Jokaiselle pyhäpäivälle on määritelty oma tekstinsä, josta saarnataan kirkoissa joka puolella Suomea. Suomalaiset raamatuntutkijat ovat kirjoittaneet toisen vuosikerran teksteihin ajantasaisen suomalaisen kommentaariteoksen. Teoksen myötä evankeliumitekstien kommentaarisarja valmistuu: sarjan aiemmat osat ovat Alussa oli Sana (2013) ja Maan suola (2014).

OUTI LEHTIPUU, RAIMO H A KO L A ja N I KO H U T T U N E N ovat Uuden testamentin eksegetiikan dosentteja Helsingin yliopistossa. M I K A A S P I N E N on raamattuteologian kouluttaja Kirkon koulutuskeskuksessa. M I N N A H E I M O L A on teologian tohtori alanaan Uuden testamentin eksegetiikka.

Koko 155 x 235 mm, noin 380 s. IS B N 978-952-288-398-8 Kl 22.21 Ennakkohinta sid. 44,90 11/2016


He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

OL L I - P E K K A VA INIO

Luther M A R T T I L U T H E R I N (1483–1546) ajattelu on vaikuttanut Euroopan henkiseen ilmapiiriin enemmän kuin yleensä arvellaan. Tietääkö tavallinen luterilainen, mitä Luther todella sanoi ja kirjoitti? Mistä uskonpuhdistaja sai sysäyksen toimiinsa? Synnyttääkö luterilaisuus ahdistuneisuutta, työnarkomaniaa ja alituista syyllisyydentuntoa, kuten monesti kuulee sanottavan? O L L I - P E K K A VA I N I O N

teos Luther esittelee tiiviisti ja uusimpaan tutkimukseen nojaten uskonpuhdistaja Martti Lutherin elämänvaiheet, keskeisimmät opetukset sekä reformaation myöhemmän vaikutuksen länsimaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Reformaation merkkivuosi alkaa – päivitä tietosi! Koko 120 x 190 mm, noin 160 s. ISB N 978-952-288-517-3 Kl 20.2 Ennakkohinta nid., li ep eellinen 27,90 10/2016

O L L I - P E K K A VA I N I O , dosentti, teologian tohtori, työskentelee dogmatiikan yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita teoksia, mm. Modernin teologian suuntauksia (2014).

37


38

He n g e llinen elämä, t eo lo g ia

ANNA-MARI KASKI NE N – MI I KKA RUOKANE N – YRJ Ö SARI OLA (to i m .)

Sanan aika 2016–2017 R A A M AT T U A V U O D E N J O K A I S E L L E PÄ I VÄ L L E

K I R K KO V U O D E N M U K A A N

etenevä Sanan aika tarjoaa Raamatun tekstin sekä lyhyitä rukouksia arkeen ja juhlaan. Reformaation juhlavuoden kunniaksi mukana on nyt erityisesti reformaation teemoihin johdattelevia tekstejä. Kätevän kokoinen kirja kulkee helposti mukana ja on hyvä apuväline hengellisen työn tekijöille. Se tukee rukouselämää ja sopii niin yksityiseen kuin yhteiseenkin hartaudenharjoitukseen. Vuosittain uusiutuva Sanan aika on suomalaisten eniten käyttämiä päivittäisiä hartauskirjoja.

Sanan ajan ovat toimittaneet monivuotisella kokemuksella ja asiantuntemuksella kirjailija Anna-Mari Kaskinen, professori Miikka Ruokanen ja emerituspiispa Yrjö Sariola.

Päivittäisen hiljentymisen ja rukouksen tueksi

Koko 90 x 155 mm, noin 144 s. IS B N 978-952-288-539-5 Kl 24.11 Ennakkohinta sid. 7,70 9/2016,


He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

39

Uutta supersankarimangaa!

S IK U, RI CHARD THOMAS, J E FF ANDE RSON

Supersankariraamattu

Alkuteos The Lion Comic Book Hero Bible Su om enno s Susanna Hirvikorpi Koko 195 x 258 mm, 192 s. ISB N 978-952-288-431-2 Kl 22 Ennakkohinta nid. 19,80 8/2016

R A A M AT U N S I V U I LTA löytyvät kaikki mahdolliset ja mahdottomat tarinankäänteet, jännitysmomentit ja sankarit. Tässä visuaalisen inspiroivassa sarjakuvakirjassa mangataiteilijat japanilainen Siku etunenässä loihtivat ne lukijan silmien eteen. Upeat kuvat kuljettavat supersankarien viittaan puettujen henkilöiden tarinaa eteenpäin. Tapaamme niin Sademiehen ja Kärsivän miehen kuin Tähtitytön ja Urhean sekä tietysti Uuden testamentin Pojan. L U E R A A M AT T U tavalla, jota et ole aikaisemmin kokenut, ja huomaat Raamatun maailman monisyisyyden, rajuuden ja herkkyyden.


40

Kalent er it

Kirkon kalenterit 2017 juhlivat merkkivuotta Ki r ko n ka l en teri 2 017 Kirkollinen vuosikirja on täyttänyt 70 vuotta ja siirtyy uudelle vuosikymmenelle. Sen artikkelit ja juhlakalenteri taustoittavat tällä kertaa erityisesti reformaation merkkivuotta. Seurakuntia koskevien tilasto- ja yhteystietojen lisäksi mukana ovat kirkon hallinnon, kirkollisten järjestöjen ja oppilaitosten sekä ulkosuomalaistyön, vankilasielunhoidon, puolustusvoimien kirkollisen työn ja kristillisen median yhteystiedot. Seurakuntamuutokset on kirjattu vuodesta 2000. Uutisvuosi kokoaa viime vuoden kirkolliset tapahtumat syksystä syksyyn. Kirkkovuosien tiedot ovat mukana vuoteen 2020 asti. Kirkon kalenterista löytyy nopeasti noin 10400 kirkollisen vaikuttajan tiedot. EAN 6418132001071 Hinta 37,90

Ikinuori 70-vuotias Ki rko n t a s k u ka len teri 2 017 – nyt myö s t u keva ka rto n k ika n tin en j uh l aver s io Reformaation merkkivuonna taskukokoinen kalenteriklassikko sisältää kullekin viikolle Martti Lutherin ajatuksen liittyen kirkkovuoden aiheisiin. Kirkkovuositietojen lisäksi mukana ovat myös katolisen ja ortodoksisen kirkon n tärkeimmät juhlat. Kalenteriosassa on viikko selkeästi aukeamalla – tilaa on varattu myös viikonlopuksi ja pyhäpäiviksi. Kalenteriosan lopussa on tiivis tietopaketti ev.-lut. kirkosta, kristillisistä järjestöistä ja mediasta sekä juutalaiset ja islamilaiset juhlat ja merkkipäivät.

Kirkon taskukalenteri, pelkkä vuosipaketti EAN 6418132000869 | Ovh. 19,90 Kirkon taskukalenteri, paksu kartonkikansi EAN 6418132000876 | Ovh. 23,90

Kirkon taskukalenteri + tummansiniset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132000883 | Ovh. 28,50 Kirkon taskukalenteri + punaiset pujotuskannet, kynäpidike EAN6418132000890 | Ovh. 28,50 Kirkon taskukalenteri + mustikansiniset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132000906 | Ovh. 28,50


Kalent er it

Ki rko n v iik koka len teri 2 017 Myös A5-kokoiset kalenterit sisältävät kullekin viikolle Martti Lutherin ajatuksen liittyen kirkkovuoden aiheisiin. Aukeaman oikealla sivulla viikonpäivät tuntijaon mukaisesti, myös viikonloput. Vasemmalle on varattu paljon muistiinpanotilaa. Kalenterisivuilla ovat pyhäpäivien tiedot raamatunteksteineen, tiedot liturgisista väreistä ja kynttilöiden määrästä. Mukana ovat myös katolisen ja ortodoksisen kirkon tärkeimmät juhlat. Kalenterin lopussa on kirkollinen tietosivusto, jossa myös juutalaiset ja islamilaiset juhlat ja merkkipäivät. Saatavana merkkivuoden kunniaksi myös paksuissa kartonkikansissa, joissa kätevä sulkijakuminauha. Kirkon viikkokalenteri, pelkkä peruspaketti EAN 6418132000913 Ovh. 29,90 Kirkon viikkokalenteri, paksut kartonkikannet, kuminauha EAN 6418132000920 Ovh. 33,90 Kirkon viikkokalenteri + mustat pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132000937 Ovh. 39,90

Kirkon viikkokalenteri + mustikansiniset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132000944 Ovh. 39,90 Kirkon viikkokalenteri + punaiset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132000951 Ovh. 39,90

Ki r ko n v iik ko mu istio 2 017 Viikkomuistio on pystysarakkeinen kalenteri, jossa viikko samalla aukeamalla ja tilaa varattu merkinnöille tunneittain, myös iltaan ja viikonloppuun. Reformaation merkkivuonna kullakin viikolla on Martti Lutherin ajatus liittyen kirkkovuoden aiheisiin. Kalenterisivuilla ovat pyhäpäivien tiedot raamatunteksteineen, tiedot liturgisista väreistä ja kynttilöiden määristä. Mukana ovat myös katolisen ja ortodoksisen kirkon tärkeimmät juhlat. Kalenterin lopussa on kirkollinen tietosivusto, jossa myös juutalaiset ja islamilaiset juhlat ja merkkipäivät. Saatavana merkkivuoden kunniaksi myös paksuissa kartonkikansissa, joissa kätevä sulkijakuminauha. Kirkon viikkomuistio, pelkkä vuosipaketti EAN6418132000968 | Ovh. 29,90 Kirkon viikkomuistio, paksut kartonkikannet, kuminauha EAN 6418132000975 | Ovh. 33,90 Kirkon viikkomuistio + mustat pujotuskannet, kynäpidike EAN6418132000082 | Ovh. 39,90 Kirkon viikkomuistio + mustikansiniset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132000999 | Ovh. 39,90 Kirkon viikkomuistio + punaiset pujotuskannet, kynäpidike EAN 6418132001002 | Ovh. 39,90

41


42

Thoreau, Henry David WA L D E N Elämää metsässä 978-952-288-077-2 Ovh. 11,90

Mattila, Juhani HERKKYYS JA SOSIAALISET PELOT 978-952-288-357-5 Ovh. 11,90

Po kkar it

Malinen, Ben TA A K K A N A LÄHEISRIIPPUVUUS Kenen elämää elät 978-952-288-217-2 Ovh. 11,00

Järvinen, Katriina Kolbe, Laura L U O K K ARETKELLÄ hyvinvointiyhteiskunnassa

Björkman, Hannu-Pekka VA L KO I S TA VA L O A 978-952-247-344-8 Ovh. 10,00

Hellsten, Carita LEVOLLISUUDEN KIRJA 978-952-288-201-1 Ovh. 11,00

978-951-607-805-5 Ovh. 11,90

Järvinen, Katriina Pietilä, Tuulikki VA PA A N A I N E N T Ö R M Ä Ä T O D E LLISUUTEEN

Järvinen, Katriina KAIKELLA KUNNIOITUKSELLA Irtiottoja vanhempien vallasta

978-952-247-339-4 Ovh. 10,00

978-952-288-422-0 Ovh. 11,00

Kinnunen, Saara ANNA MUN OLLA LAPSI 978-951-607-280-0 Ovh. 10,00

Takanen, Kimmo PÄ Ä S TÄ I R T I Vapaudu läsnäoloon 978-952-288-258-5 Ovh. 11,90

Vainio, Anneli KO T I N I ON LINNANI Elämää Etelä-Ranskassa 978-952-247-255-7 Ovh. 10,00

Valtavaara, Anna-Liisa A I N A KO ANTEEKSI?

Honkasalo, Laura KO T I K U T O I S TA itsetekemisen ihanuudesta

978-951-607-454-5 Ovh. 10,00

978-952-247-357-8 Ovh. 10,00

Hurtig, Johanna Leppänen, Mari MAIJAN TA R I N A

Valtavaara, Anna-Liisa OIKEIN K I LT I T

978-952-288-304-9 Ovh. 11,00

978-951-607-804-8 Ovh. 10,00


43

Muist a myö s

Hellsten, Tommy TÄ H Ä N O L E N TULLUT Kirja merkityksen löytämisestä

Palmu, Heikki OULUSA KO U L U S A 60-lukulaisen muistelmat

978-952-288-309-4 Ovh. 32,90

978-952-288-350-6 Ovh. 32,90

Martin, Minna HENGITYS VIRTA A Kohti kehon ja mielen tasapainoa

Lindroos, Pia - Lipponen, Päivi NAISEN 9 T YÖ E L Ä M Ä Ä 978-952-288-377-3

978-952-288-380-3 Ovh. 32,90

Mäkisalo, Aino-Kaarina S AU N A N HENKI 978-952-288-368-1 Ovh. 32,90

Vermasheinä, Kaisa LEMPEÄÄ K AU N E U T TA L U O N N O S TA Valmista itse hyvän olon kosmetiikkaa

Seppälä, Serafim TA I VA A L L I S E T V O I M AT Enkelit varhaiskristillisyydessä ja juutalaisuudessa

978-952-288-378-0 Ovh 32,90

978-952-288-089-5 Ovh 33,90

P E I L I S TÄ K AT S O O PERHE Kuka meitä kasvattaa

Askola, Irja P ÖY TÄ K AT E T T U KAIKILLE

978-952-288-379-7 Ovh. 31,90

978-952-288-360-5 Ovh 26,90

Kanala, Kari Kormilainen, Ville A N O VA S A A J A N U U H K I VA L ÖYTÄ Ä Koiraihmisen rukouskirja

Hänninen, Stina R A K A S TA , K Ä R S I JA USKALLA Ryhdyin sijaisäidiksi 978-952-288-364-3 Ovh. 31,90

Tulusto, Riitta

978-952-288-369-8 Ovh. 22,90

Kivimetsä, Raija VILLIINNY VILLIVIHANNEKSIIN 978-952-288-349-0 Ovh. 31,90

Hagman, Patrik VA S TA R I N TAU S KO 978-952-288-263-9 Ovh. 26,90


44

S ähkö kir jat

S Ä H KÖ K I R J AT, E P U B Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522472274

Ajan takaa

Hellsten, Tommy

17

19,10

9789522472373

E l ä m ä n l a p si

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522472977

Elämän paradoksit

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522472564

Ha t u n n o st o

Haavisto, Pekka

99.1

19,10

9789522473202

He l ve t i n h i st o r i a

Kuula, Kari

23.6

28,20

9789522881045

Herkkyys ja sosiaaliset pelot

Mattila, Juhani

14.8

23,90

9789522885180

Hyvintoimintayhteiskunta

Ehrnrooth, Jari

30.1

21,90

9789522471635

Häpeän monet ka svot

Malinen, Ben

14.16

19,10

9789522472328

Ih m i n e n t ava t t avi ssa

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522883087

Ikävä t i h m i se t

Kaski, Satu-Nevalainen, Vesa

14.8

21,90

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

Ilm.

8/2016

Ilm.

9789522472403

Jo h d a t u s u sko n n o nf i l o sof i aan Vainio, Olli-Pekka

21

32,10

9789522884909

Ka h d e n ka u p p a

Kinnunen, Saara

14.8

17,00

9789522881458

Kaikella kunnioituksella

Järvinen, Katriina

14.8

22,90

9789522471703

Ka st a n j avu o r t e n k y l ä

Vainio, Anneli

99.1

19,10

9789522473752

Ka u n e u s Ju m a l a n k i e l i

Seppälä, Serafim

11

26,80

9789522472335

K i l t t eyd e st ä k i p e ä t

Valtavaara, Anna-Liisa

14.8

19,10

9789522884015

K i ve e n h a ka t u t

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

9789522883315

Ko i ra n f i l o sof i a

Ojanen, Eero

67.451

17,50

9789522884893

Koko kylän pidot

Tuominen-Gialitaki, Merja

99.1

17,00

9789522884206

Kot i k u t o i st a

Honkasalo, Laura

65

21,90

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

Ilm.

9789522885371

Ku m p p a n i n a m u i st i sa i ra u s

Vainikainen, Tuula

59.55

21,90

9/2016

9789522883308

L a p se n f i l o sof i a

Ojanen, Eero

11

17,50

9789522885111

L a p si j a e ro

Pruuki, Heli - Sinkkonen, Jari

14.8

21,90

9789522884923

L a p si j a k r i i si

Poijula Soili

14.61

23,90

9789522885685

Levo l l i su u d e n k i r j a

Hellsten, Carita - Hellsten, Tommy 17

17,90

5/2016

9789522881311

Lipunnosto ja räätälin viisaus

Haavisto, Pekka

90.2

24,90

10/2016

9789522473714

Lu o k ka re t ke l l ä hyvinvointiyhteiskunnassa

Järvinen, Katriina - Kolbe, Laura

30.11

19,10

9789522472359

L ä h e l l e o n p i t kä m a t ka

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522473820

Ma i j a n t a r i n a

Hurtig, Johanna

37.42

26,11

9789522883353

Mi e l e n t a i t o

Laakso, Juhani

14.4

19,50

9789522474148

Mi n ä e n si n u a u n o h d a

Kaskinen, Anna-Mari

82.2

19,10

11/2016


45

S ähkö kir jat

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522882189

Na i n e n j o ka sö i n a p o l e o n i n

Marttinen, Tittamari

84

21,90

9789522883872

Na i se n 9 t yö e l ä m ä ä

Lipponen, Päivi - Lindroos, Pia

36.13

22,90

9789522471604

Na r si sm i

Myllärniemi, Jorma

14.4

19,10

9789522884213

Nu u ka i l l e n

Honkasalo, Laura

68

21,90

9789522471680

Paholaisen biografia

Kuula, Kari

23.1

29,20

9789522880437

Pä ä st ä i r t i

Takanen, Kimmo

17.3

21,90

9789522885272

Pöy t ä y h d e l l e

Honkasalo, Laura

84

21,90

9789522883865

Ra ka st a , kä r si j a u ska l l a

Stiina Hänninen, Tuomo Parikka

37.42

21,90

9789522472311

S a a t se n m i st ä l u ovu t

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522884022

Suomalaisia urheilijakohtaloita Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522881106

Ta a k ka n a l ä h e i sr i i p p u vu u s

Malinen, Ben

14.8

21,90

9789522471642

Tie vie, pyhä ka ntaa

Askola, Irja

24.1

19,10

9789522884183

To i se n l a i n e n t i e

Pruuki,H. - Raili Tiihonen, R. - Tuominen, M.

14.8

22,90

9789522883322

To i vo n t a r ko i t u s

Ehrnrooth, Jari

4

21,90

9789522882943

To m my He l l st e n Ih m i sy yd e n m a t ka m i e s

Sarlin, Tommi

99

22,90

9789522471796

Tu u l t e n sa a re l l a

Sjöblom, Tom

45.7

29,20

9789522883926

Ty t ö n t i e

Meriläinen, Reetta

99.1

22,90

9789522883612

Tä h ä n o l e n t u l l u t

Hellsten, Tommy

17.3

22,90

9789522473066

Uh a n a l a i n e n i h m i n e n

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522884626

Un i e n o p i ssa

Siivola, Markku

14

18,50

Kirja

Kirjailija

Kl

Ovh.

9789522884039

Ur h e i l i j a t m a i n e e n p o l u i l l a

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

978952288395

Urheilun tunteita ja tarinoita Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23,90

9789522884008

Ur h e i l u n va l o j a j a va r j o j a

79.1

23,90

9789522884190

Vahvat yksin, heikot sylityksin Kinnunen, Taina

30.12

22,90

9789522473868

Wa l d e n

Thoreau, Henry David

17

19,10

9789522883070

Va u va n ka n ssa va n h e m m i ksi

Törrönen, Hannele

14.8

21,90

9789522472366

Vi r t a h e p o o l o h u o n e e ssa

Hellsten, Tommy

17

19,10

9789522473400

V i r t a h e p o t yö p a i ka l l a

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522884916

Välähdyksiä peilissä

Björkman, Hannu-Pekka

04

17,90

9789522882226

Yl ä l u o k ka

Kolbe, Laura

17.3

21,90

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

Ilm.

10/2016

Ilm.

Ilm.


46

Teo shakemist o

TEOSHAKEMISTO sivu Ad ve ntista ramadaniin

Pyhäranta, T. - Raudaskoski, J. - Seppälä, O.

10

Armon horisontit

Inkala, Anna-Kaisa - Komulainen Jyri

33

E lä m ä o n jo u kk u e p e l i ä

Björkstrand, Gustav

8

Enkeli hetkiä

Hytti, Sanna (toim.) - Immonen, Minna L. (kuv)

22

Herä ä m inen p im e ä ä n

Rekola, Juhani

12

Hyvintoimintayhteiskunta

Ehrnrooth, Jari

5

Hy v y y ttä o n

Ikola, Jouko

35

Hy vä o s a - Kirkkokäsikirjan evankeliumitekstien kommentaari, 2. vuosikerta

Lehtipuu, O. - Aspinen, M. - Hakola, R. - Heimola, M. - Huttunen, M.

36

Jo u lu n ilo a

Kaskinen, Anna-Mari

25

Juuri nyt - 365 hava htumista

Kantala, P. - Raittila, K. - Valtonen, O.

32 sivu

Ka p ita lis m i , kr i si n u sko n m u st a j o u t se n Heikka, Mikko

9

Keho n v iis a a t v i e st i t

Palomäki, Karita - Siira, Juha

19

Ku m p p a nina mu i st i sa i ra u s

Vainikainen, Tuula

18

La p s enla p s elle n i

Laaninen, Tiina - Kivimäki, Marianne (kuv.)

23

La p s i ja ero

Pruuki, Heli - Sinkkonen, Jari

14

Lu m iku kkia

Paavilainen, Maija

26

Lu ther

Vainio, Olli-Pekka

37

Ma u ka s ta ! - Pa r h a a t r u o ka o h j e e n i

Immonen, Minna L.

21

Mi elen ho iva

Sinkkonen

16

Mi kä ni itä ri iva a?

Korhonen, Johanna

4

Minuiksi

Hellsten, Tommy - Tuomikoski, Tiina

15

Mo nta rakkautta

Vikström, Björn

29

Ny kya ja n na ine n

Kolbe, Laura

6

Pöy tä y hd elle

Honkasalo, Laura

13

Res iliens s i

Poijula, Soili

17

S a na n a ika 201 6-2 0 1 7 srkhintar.

Kaskinen - Ruokanen - Sariola

38

S elko a Lu theri st a

Rajala, Pertti

11

Sisäänkäy ntejä Raamattuun

Luomanen, P. - Huttunen, N. - Virtanen, K.

34

Su p ers a nka rira a m a t t u

Siku - Thomas, R. - Anderson, J.

39

Sy ntymälahjana Suomi

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

7

sivu


47

Teo shakemist o

sivu Syötäviä vietäviä

Moilanen, Mari

20

Ta iva a n hy vyy t t ä e l ä m ä ä si , srk-hintr

Ijäs, Kirsti

28

Ta p a kri s ti t yn t yy l i k i r j a

Heinimäki, Jaakko - Kariranta, Kaisa

30

Tä htien loisteessa

De Saint-Exupéry

27

V i id es herä t ysl i i ke - nä i n m i n ä se n n ä e n

Junkkaala, Eero

31

Voiman lähteillä

Kaskinen, Anna-Mari - Immonen, Minna L.

24


48

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY It채lahdenkatu 27 A, 00210 HELSINKI +358 9 6877 450 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi

Kirjapaja syksy 2016  

Kirjapajan syksyn 2016 uutuuskirjat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you