Page 1

Destination

Finland aerial landscapes аэрофотоснимки пейзажей maisemat ilmakuvina


Finland is the northernmost country of the European Union. The vast glaciers of the Ice Age planed the land, giving it astonishing characteristics that are revealed when you take to wings for a birds-eye view. The urban aprons around the capital and other population centres are only a few kilometres wide: otherwise the landscape is dominated by green forests and blue lakes. The southernmost territories of wolves, bears, and lynx are only a cycling distance from the Market Square of Helsinki. The landscapes of the 1200 kilometrelong country range from the farmlands and leafy shores of the south to the dense evergreen woodlands and rugged fells and uplands of the north. We, the creators of this book, would like to present to you the forests, shores, waters, and man-made cultural landscape of our beloved homeland in all four seasons, the way that the migratory birds flying over Finland see it. Hannu Vallas

Markku Heikkilä

Финляндия – самое северное государство Европейского союза. Ее природа демонстрирует удивительные особенности, когда поднимаешься в воздух и смотришь с неба на землю, по которой тысячелетия назад прошел ледник. Полоса урбанистического пейзажа столичного региона и других крупных центров имеет ширину лишь в несколько километров, остальное – лишь зелень лесов и синева озер. Самые южные территории обитания волков, медведей и рыси находятся на расстоянии велопрогулки от Рыночной площади Хельсинки. В стране протяженностью 1200 километров пейзажи меняются от засеянных на юге полей и лиственных побережий к северным глухим лесам и пустынным тундрам. Мы, создатели этой книги, хотим показать Вам наши любимые родные леса, побережья, водоемы, а также рукотворный культурный ландшафт в каждом из четырех времен года с той высоты, с которой видит его пролетающая над Финляндией перелетная птица. Ханну Валлас

Маркку Хейкиля

Suomi on Euroopan unionin pohjoisin valtio. Sen luonto näyttää hätkähdyttävät ominaispiirteensä, kun nousee siiville ja katsoo jääkausien tuhansia vuosia sitten alavaksi höyläämää maata taivaalta. Urbaani kaista pääkaupungin ja muiden asutuskeskusten ympärillä on vain muutaman kilometrin levyinen: muutoin näkymää hallitsevat metsien vihreys ja järvien sini. Eteläisimmät suden, karhun ja ilveksen reviirit ovat polkupyörämatkan etäisyydellä Helsingin Kauppatorilta. Maisemat vaihtelevat liki 1200 kilometrin mittaisessa maassa etelän viljelyksistä ja lehtevästä rannikosta pohjoisen tiheisiin korpimetsiin ja karuihin tunturiylänköihin. Me, tämän kirjan tekijät, haluamme esitellä Teille rakastamamme kotimaan metsät, rannat, vedet sekä ihmisten rakentaman kulttuurimaiseman sen jokaisena neljänä vuodenaikana, samalta korkeudelta kuin Suomen yllä pesimämatkallaan ponnisteleva muuttolintu. Hannu Vallas

Markku Heikkilä


S

Southern Finland From the west and the south, the coast of Finland looks like a tattered cape hiding behind tens of thousands of islands in the world’s largest archipelago. In some of Finland’s coastal towns, you can find more islands than inhabitants, depending on how high the water happens to be. The closer you fly toward the mainland, the more likely you are to see a little island cottage, some Finn’s summer paradise. Retreating for the weekend or a few summer months to the ascetic conditions of a summer cottage is the Finnish way to relax and drop out of the rat race. In Finland, there are half a million of these holiday resting havens – or activity centres – a large part of them in the southern archipelago. A thin column of smoke is a sign that the most important room of the cottage, the sauna, is being heated. Saturday is the traditional Finnish sauna-bathing day, but when Finns are on holiday, they don’t spare firewood: it is typical for cottage saunas to be heated every day – often starting in the morning.

Южная Финляндия

С запада и юга побережье Финляндии выглядит как изрезанная оконечность мыса, который прячется за десятками тысяч островов крупнейшего в мире архипелага. В некоторых приходах, расположенных на побережье, жителей, бывает, становится меньше, чем островов, в зависимости от уровня воды в разное время года. Чем ближе к материку, тем чаще можно встретить на скалистом острове небольшой домик – летний рай какого-то финна. Сбежать на выходные или пару летних месяцев на дачу, к аскетичному образу жизни – это финский способ расслабиться и вырваться из будней, где крутишься как белка в колесе. Таких мест уединения и центров отдыха в Финляндии около полумиллиона, значительная их часть располагается на южных островах. Узкая струйка дыма говорит о том, что главная часть дома, сауна, топится. Традиционно в сауну в Финляндии ходили по субботам, но отдыхающим нет нужды экономить дрова: как правило, в летних домиках сауну топят каждый день. Частенько уже с утра.

Etelä-Suomi

Lännestä ja etelästä katsoen Suomen rannikko on kuin repaleinen niemen nokka, joka piiloutuu maailman suurimman yhtenäisen saariston kymmenientuhansien saarten taa. Joissakin Suomen rannikkopitäjissä on enemmän saaria kuin asukkaita, vähän siitä riippuen, onko korkean vai matalan veden aika. Mitä lähemmäs mannerta liidetään, sitä varmemmin nököttää kalliosaaren kupeessa pikku huvila, jonkun suomalaisen kesäparatiisi. Pakeneminen viikonlopuksi tai muutamaksi kesäkuukaudeksi kesämökin askeettisiin oloihin on suomalainen tapa rentoutua ja irtautua arjen oravanpyörästä. Näitä vapaa-ajan lepokoloja tai toimintakeskuksia on Suomessa puoli miljoonaa, merkittävä osa niistä eteläisessä saaristossa. Kapea savuviiru kertoo, että mökin tärkeintä osaa, saunaa, lämmitetään. Suomalaisten saunapäivä on perinteisesti ollut lauantai, mutta vapaalle heittäydyttäessä ei polttopuita pihistellä: tyypillistä on, että kesäasunnolla sauna lämpiää joka päivä. Usein jo aamusta alkaen.


Parainen Паргас Parainen 59.950104 N 22.439482 E

N W E S


N W E S

6


Hammarland, the Märket lighthouse Хаммарланд, маяк острова Меркет Hammarland, Märketin majakka 60.298996 N 19.134287 E

N W E S

Navigating the labyrinthine archipelago is challenging, even for skilled captains. A network of dozens of lighthouses was built in the olden times to show mariners the way. Many of the old lighthouses are now tourist sites. The border between Sweden and Finland cuts across the rocky island of Märket. The border is marked on the rock with white spots, and you are free to hop across it with no formalities.

Хождение под парусом по запутанным водным путям – целое искусство. Для того чтобы показать путь, потребовались большие для того времени усилия для создания сети маяков. Многие старые маяки сейчас являются туристическими достопримечательностями. Маяк острова Меркет расположен на границе Швеции и Финляндии. Границу, отмеченную белыми точками на скале, можно пересечь без всяких формальностей.

Purjehdus sokkeloisilla vesillä on taitolaji. Tietä näyttämään rakennettiin aikanaan suurin ponnistuksin kymmenien majakoiden verkosto. Monet vanhat majakat ovat nyt matkailunähtävyyksiä. Märketin majakkasaarta halkoo Ruotsin ja Suomen raja. Kallioon valkoisilla täplillä merkityn valtakuntien rajalinjan yli voi harpata ilman muodollisuuksia.

7


N W E S

Mariehamn Мариехамн Maarianhamina 60.070976 N 19.930265 E

The passenger ships and ferries that travel the Finnish waters are floating entertainment centres the size of large apartment buildings. Few passengers step on shore; more of them cruise between the bar and the dance floor, even when the ship is visiting port. Mariehamn, the capital of the autonomous region of Åland, is half-way between Sweden and Finland. The port can sometimes be rather busy.

Пассажирские суда в водах Финляндии представляют собой плавучие центры развлечений размерами с многоэтажный дом. Пассажиры редко выходят на стоянках, чаще они отправляются в бар, на танцпол, даже тогда, когда паром делает остановку в порту. Столица административно независимых Аландских островов расположена на полпути в Швецию. Порт иногда бывает переполнен.

Suomen vesillä seilaavat matkustajaalukset ovat kerrostalon kokoisia uivia viihdekeskuksia. Harva matkustaja nousee maihin: useampi risteilee baarin ja tanssilattian välimaastossa silloinkin, kun laiva piipahtaa laiturissa. Itsehallinnollisen Ahvenanmaan maakunnan pääkaupunki Maarianhamina on puolimatkassa Ruotsista tultaessa. Satamassa on ajoittain ruuhkaa.

8


N W E S

9


N W E S

Parainen, Kemiö, Aspö Island Парайнен, Кемио, остров Аспо Parainen, Kemiö, Aspön saari 59.952744 N 21.598309 E

Fishing and farming, the traditional coastal trades, have given way to tourism. Many of today’s island villages attract visitors with well-equipped marinas. Knowledge passed down over the generations about the spots most protected from the winds is still invaluable for building moorings and marinas for modern sailboats.

Традиционные для побережья рыбная ловля и сельское хозяйство открыли дорогу туризму. Многие островные села сейчас имеют хорошо оснащенный порт для гостевых судов. Также в строительстве современных причалов для яхт использованы передающиеся из поколения в поколения знания о лучшей защите от ветра.

Rannikon perinteiset elinkeinot kalastus ja maatalous ovat antaneet tilaa turismille. Monen saaristokylän maisemaan kuuluukin nykyään hyvin varusteltu vierasvenesatama. Myös modernien pursien kiinnityspaikkojen rakentamisessa on hyötyä yli sukupolvien kulkevasta tiedosta siitä, missä on paras suoja tuulilta.

10


N W E S

11


N W E S

12


Kimito Island, Sandö (“Sand Island”) Кимитоён, Сандо Kemiönsaari, Sandö 60.038033 N 22.344086 E

N W E S

Finland is a true boating country. According to registration data, there are more boats per capita in Finland that anywhere else in the world. No one has even counted the little rowboats and other small family boats passed down over the generations. Finland’s total population of 5.5 million could be put on the water at the same time.

Финляндия – страна любителей водного транспорта. В ней зарегистрировано (с учетом числа жителей) владельцев яхт и лодок больше, чем где бы то ни было. Маленькие суденышки и переходящие по наследству семейные лодки вообще никто никогда не сможет сосчитать. Все 5,5 миллиона жителей Финляндии поместились бы одновременно на воде.

Suomi on veneilijöiden maa. Maassa on rekisteritietojen mukaan asukaslukuun nähden enemmän veneitä kuin missään muualla. Pieniä purtiloita ja perheissä kulkevia perintöpaatteja ei kaiketi kukaan ole laskenut. Kaikki Suomen 5,5 miljoonaa asukasta mahtuisivat tiukasti lastaten yhtä aikaa vesille.

13


N W E S

14


Hanko, Archipelago Sea Ханко, прибрежные остров Hanko, Saaristomeren saaristo 59.891518 N 23.145132 E

N W E S

The winter closes the waters for pleasure boats, but commercial traffic keeps pushing through the sea-lanes kept open by icebreakers. Without year-round open waters, Finland takes pride in its know-how in Arctic seafaring. Icebreakers force themselves on the ice and crush it with their weight. The whirlpools whipped up by their powerful propellers clean the chunks out of the sea-lane.

Зима закрывает воды для развлечений, но коммерческое судоходство продолжает движение, следуя за ледоколами. Несмотря на отсутствие круглогодично открытых вод, Финляндия гордится своим опытом в арктическом мореплавании. Ледокол взбирается на лед и ломает его своим весом. Мощные лопасти расчищают обломки льда с пути.

Talvi sulkee vedet huviveneiltä, mutta kaupallinen liikenne ryskyy jäänmurtajien puskemia railoja myöten. Ilman ympärivuotista avovesiyhteyttä elävä Suomi ylpeilee arktisen merenkulun osaamisellaan. Murtaja työntyy jään päälle ja rikkoo sen painollaan. Voimakkaiden potkurien pyörteet siivoavat lohkareet uomasta.

15


N W E S

16


Turku, Turku Castle Турку, крепость Турунлинна Turku, Turun linna 60.431728 N 22.224575 E

N W E S

17


N W E S

18


Huittinen, Kokemäki River Хуйттинен, Кокемяенйоки Huittinen, Kokemäenjoki 61.223240 N 22.614059 E

N W E S

The gate to the south-western coast is the old capital Turku, with its medieval castle in the Aura River delta. The country’s most fruitful farmlands can be found in Southwestern Finland. Europe’s northernmost wheat crops are made possible by sowing immediately after the snow melts and gathering the grain just before the autumn rains.

Юго-западными воротами страны является старая столица Турку, главной достопримечательностью которой является многовековая крепость, расположенная в устье рек. В юго-западной Финляндии находятся также наиболее плодородные посевные территории. Самые северные урожаи Европы получают здесь, приступая к посадкам, как только сойдет снег, и успевая собрать зерно до начала осенних дождей.

Lounaisrannikon portti on vanha pääkaupunki Turku, jonka tunnus on jokisuiston vuosisatainen linna. Lounais-Suomesta löytyvät myös maan satoisimmat viljelysalueet. Euroopan pohjoisimmat vehnäsadot saadaan, kun kylvötöihin kiirehditään heti lumien sulettua ja syksyllä koetetaan saada jyvät talteen ennen syyssateiden alkamista.

19


N W E S

Hanko, Gulf of Finland Archipelago Ханко, архипелаг Финского залива Hanko, Suomenlahden saaristo 59.843414 N 23.281733 E

In Finland, the prevalent winds come from the south-west because of the low-pressure areas that form over the Atlantic. The dryer continental climate brings occasional calmer weather, which means heat in the summer and cold in the winter. The difference between the coldest and warmest day of the year can be an incredible 70°C. Holidaymakers in the Archipelago are often caressed by a pleasant summer breeze.

В Финляндии часто дует юго-западный ветер, циклоны с Атлантики определяют погоду. Сухой континентальный климат, иногда штиль, что приводит к жаре летом и морозам зимой. Разница между самой холодной и самой жаркой температурой в году может достигать 70 градусов Цельсия. Летом здесь замечательно, по мнению любителей отдыха на островах.

Suomessa tuulee usein lounaasta, sillä Atlantilta työntyvät matalapaineet hallitsevat säätyyppiä. Kuivempi mannerilmasto tuo ajoittain tyyniä sääjaksoja, mikä tietää kesällä hellettä, talvella pakkasta. Vuoden kylmimmän ja lämpimimmän päivän ero voi olla 70 celsiusastetta. Miellyttävä kesäviri on saaristolomailijoiden mieleen.

20


N W E S

21


N W E S

22


Helsinki, Suomenlinna (“Fortress of Finland”) Хельсинки, Суоменлинна Helsinki, Suomenlinna 60.131424 N 25.000507 E

N W E S

Helsinki, the capital of Finland, is the centre of a one-million-inhabitant metropolis area, the most urban part of Finland. The appearance of the city is maritime and open. Large cruise ships dock in the city centre right by the Presidential palace, the Market Square, and the pure empirestyle city blocks designed by the famous architect Johan Carl Ludvig Engel.

Столица Финляндии Хельсинки – центр мегаполиса с миллионным населением и наиболее урбанизированная часть страны. Это просторный морской город. Большие круизные лайнеры швартуются прямо в самом центре города, на Президентской площади, рядом с Президентским дворцом, Рыночной площадью и кварталом в стиле ампир, спроектированным архитектором Энгелем.

Suomen pääkaupunki Helsinki on miljoonan asukkaan metropolialueen keskus ja urbaanein osa Suomea. Kaupungin ilme on merellinen ja avara. Suuret risteilyalukset rantautuvat aivan kaupungin ydinkeskustaan, Presidentinlinnan, Kauppatorin ja arkkitehti Engelin suunnittelemien tyylipuhtaiden empirekortteleiden tuntumaan.

23


Helsinki, South Harbour Хельсинки, Южный порт Helsinki, Eteläsatama 60.159126 N 24.956253 E

N W E S


N W E S

26


Porvoo, Klovharun Island Порвоо, Кловхарун Porvoo, Klovharun 60.168571 N 25.796881 E

N W E S

The archipelago landscape east of Helsinki is more sparse and rugged than in the southwest. Here, east and west winds are free to batter the islands, especially at the farther edges of the archipelago. This tiny safe haven was the summer home of author Tove Jansson, whose Moomin’ characters are favourites of children around the world.

Количество островов в направлении от Хельсинки на восток меньше, чем на юго-западе. Ветры в западновосточном направлении встречают здесь препятствия, особенно на удаленных островах побережья. В этой маленькой гавани проводила лето писательница Туве Янссон, созданные ею персонажи Мумидола являются любимыми героями детей всего мира.

Saaristomaisema Helsingistä itään on harvempaa ja karumpaa kuin lounaassa. Itälänsisuunnassa viheltävät tuulet pääsevät täällä pieksemään esteettä varsinkin rannikon uloimpia saaria. Tässä piskuisessa turvasatamassa vietti kesänsä kirjailija Tove Jansson, jonka luomat muumihahmot ovat koko maailman lasten palvottuja sankareita.

27


N W E S

28


Hamina Хамина Hamina 60.573055 N 27.188862 E

N W E S

The small towns on the Gulf of Finland coast are quite unique. The circular street plan of Hamina springs from the defence of the eastern and western borders in the 1700s. The Russian Tsar built the town according to the Swedish Crown’s plan, which was based on an Italian fortification model.

Маленькие города на побережье Финского залива очень самобытны. Постройка города Хамина в форме круга рассказывает об оборонительном проекте XVIII века между востоком и западом. Шведская корона создала план сооружений, взяв в качестве примера итальянский опыт, а русский царь его реализовал. На память осталась уникальная радиальная схема города Хамина.

Suomenlahden rannikon pikkukaupungit ovat omaleimaisia. Haminan kaupungin ympyrämuoto kertoo idän ja lännen rajan puolustautumishankkeista 1700-luvulla. Ruotsin kruunu laati linnoitussuunnitelman italialaisen esikuvan mukaan, ja Venäjän tsaari toteutti sen. Muistoksi jäi Haminan ainutlaatuinen ympyräasemakaava.

29


N W E S

Jyväskylä, Korpilahti, the Kärkistensalmi bridge Ювяскюля, Корпилахти, Мост Кяркистенсилта Jyväskylä, Korpilahti, Kärkisten silta 62.001839 N 25.700579 E


The Finnish Lake District One tenth of Finland’s land area is covered by water. The tourism slogan “Land of Thousands of Lakes” is actually an understatement – it could be hundreds of thousands of lakes. Someone has calculated that the exact number of lakes and ponds is 187,888. An official map name has been given to 20,000 lakes. There are around four hundred by the name of Mustalampi (“Black Pond”) alone, and around two hundred named Saarijärvi (“Island Lake”). The waterways were formed when the Ice Age ravaged the northern hemisphere. A threekilometre-thick glacier carved out holes and channels where the waters then settled. Many Finns feel that blue lakes and green forests are the very essence of Finland. The central and south-eastern parts of the country have the most lakes, with around half of the land area water-covered. From the sky, the Finnish Lake District looks like an almost unbroken waterway. Looking closer between the twisting shorelines and forests, you can find quiet country villages and bustling towns.

Озерная Финляндия Десятая часть площади Финляндии покрыта озерами. Туристический эпитет «страна тысячи озер» на самом деле преуменьшение, так как речь должна идти о сотнях тысяч. Кто-то подсчитал, что точное число озер и ламбушек – 187 888. Официальные названия даны около 20 000 водоемам. Только озер с именем Мусталампи – четыре сотни, Саариярви – пара сотен. Озера – это следы изменившего внешний облик Северного полушария ледникового периода. Ледник толщиной три километра, проходя, оставил в почве рытвины, в которых образовались водоемы. Синева озер и зелень произрастающих меж ними лесов – это самая что ни на есть Финляндия, по мнению многих. Наиболее плотно озера располагаются в центральной и юго-восточной Финляндии, где почти половина территории покрыта водой. Эта территория, названная Озерной Финляндией, с воздуха выглядит практически одним сплошным водоемом. Если присмотреться, то можно увидеть изгибы береговой линии, а среди лесов найдутся как тихие деревеньки, так и оживленные города.

Järvi-Suomi Kymmenesosa Suomen pinta-alasta on järvien peitossa. Matkailuhokema “tuhansien järvien maa” on itse asiassa vähättelyä, pitäisi puhua sadoistatuhansista. Joku on laskenut, että järvien ja lampien tarkka luku olisi 187 888. Virallinen karttanimi on annettu noin 20 000 vesialueelle. Pelkästään Mustalampi-nimisiä järviä on nelisensataa, Saarijärviäkin parisataa. Järvet ovat jäänne pohjoista pallonpuoliskoa runnelleesta jääkaudesta. Kolmen kilometrin korkuinen jäätikkö murjoi maaperään uomia, joihin vesistöt syntyivät. Järvien sini ja niiden välissä olevien metsäalueiden vihreys ovat monen mielestä suomalaisinta Suomea. Tiheimmin järviä on maan keski- ja kaakkoisosissa, missä puolet pinta-alasta voi olla veden alla. Tämä Järvi-Suomeksi kutsuttu alue näyttää ilmasta katsoen miltei yhtenäiseltä vesistöltä. Toisella silmäyksellä kiemuraisen rantaviivan ja metsien välistä löytyy sekä rauhaisia maalaiskyliä että vilkkaita kaupunkeja.


N W E S

32


Kouvola, Valkeala, Repovesi National Park Коувола, Валкеала, национальнй парк Реповеси Kouvola, Valkeala, Repoveden kansallispuisto 61.164494 N 26.812719 E

Kuhmoinen Кухмойнен Kuhmoinen 61.641190 N 25.483612 E

N W E S

The natural environments of the Finnish inland waterways have been protected by establishing several national parks, which attract hikers and other friends of nature. Finland’s lakes are relatively shallow. None of them are over one hundred metres deep; many little ones only a couple of metres. In the small photo, a cliff in Kuhmoinen dives down into a 70-metre-deep basin.

Для того чтобы защитить озерный край, создано множество национальных парков, которые посещают туристы и друзья природы. Озера в Финляндии не очень глубокие: их глубина не превышает 100 метров, а во многих ламбушках она составляет всего пару метров. На фото скала, уходящая на глубину 70 метров, Кухмойнен.

Suomen järviluontoa on suojeltu perustamalla useita kansallispuistoja, jotka houkuttelevat retkeilijöitä ja muita luonnonystäviä. Suomen järvet eivät ole kovin syviä. Yli satametrisiä kohtia ei ole lainkaan, ja useissa pikkujärvissä on vettä vain pari metriä. Pikkukuvassa kallio sukeltaa Kuhmoisissa yli 70-metriseen syvänteeseen.

33


Padasjoki, Päijänne National Park Падасйоки, Национальный парк Пяйянне Padasjoki, Päijänteen kansallispuisto 61.335953 N 25.482250 E

N W E S


N W E S

Tampere, the national landscape of the Tammerkoski rapids Тампере, пейзажи Таммеркоски Tampere, Tammerkosken kansallismaisema 61.497414 N 23.775206 E

The inland industrial cities of Finland rose in places with an abundant supply of hydro power. The city of Tampere was also built beside rapids and was famous for its cotton fabrics and locomotives. This was also where the first electric lamps were used in the Nordic countries. Nowadays, Tampere is known, among other things, for its diverse culture.

Промышленные города внутри страны зарождались там, где можно было получить достаточное количество энергии с помощью воды. Зародившийся на водном пороге город Тампере известен своим производством хлопчатобумажных тканей и локомотивов. Там заводы стали освещать электрическими лампами раньше, чем где-либо еще в Северных странах. Сейчас Тампере также славится обилием достопримечательностей культуры.

Sisämaan teollisuuskaupungit syntyivät sinne, missä oli tarjolla runsaasti vesivoimasta saatavaa energiaa. Kosken partaalle noussut Tampere oli kuuluisa puuvillakankaistaan ja vetureistaan. Siellä myös valaistiin tehdasta sähkölampuilla ensi kertaa Pohjoismaissa. Nykyään Tampere tunnetaan muun muassa monipuolisesta kulttuuritarjonnasta.

36


N W E S

37


N W E S

38


Jyväskylä Ювяскюля Jyväskylä 62.247181 N 25.747715 E

N W E S

The beautiful city of Jyväskylä has become known as “Finland’s Athens” because of its historic university, which offers doctorate programs from the humanities to sport and health sciences. An award-winning pedestrian and bicycle way circles the shores of the lake Jyväsjärvi, right by the centre of this versatile sports city. Winter transforms the lake into an outdoor recreation area for skaters and ice fishers.

Город с красивейшей природой Ювяскюля гордится своим университетом, благодаря которому город издавна называют финскими Афинами. В городе, где полно разнообразных вариантов для прогулок, выпускаются доктора наук по физической культуре. В центре расположен прогулочный маршрут, который идет вдоль озера Ювясярви. Зимой гулять можно по льду, там ловят рыбу и катаются на коньках.

Luonnonkaunis Jyväskylä on ylpeä yliopistostaan, jonka ansiosta kaupunkia on vanhastaan kutsuttu Suomen Ateenaksi. Monipuolisessa ulkoilukaupungissa valmistuu myös liikuntatieteen tohtoreita. Keskustassa olevaa Jyväsjärven rantaa kiertää palkittu ulkoiluraitti. Talvisin jää muuttuu ulkoilualueeksi, jota kansoittavat pilkkijät ja retkiluistelijat.

39


N W E S

40


Puumala, Lietvedentie (road) Пуумала, Лиетвендентие Puumala, Lietvedentie 61.566334 N 27.979668 E

N W E S

Building roads in a land fragmented by large waterways requires imagination. Many of the Finnish Lake District’s roads are themselves tourist attractions. A causeway proceeds from island to island over the fourth largest lake in Europe, Saimaa. Especially in the summer, hurried drivers often have to pass those who are just enjoying the scenery.

Строительство дорог на территории с большим количеством озер требует воображения. Многие решения по строительству дорог в Озерной Финляндии уже сами по себе туристические достопримечательности. На четвертом по величине в Европе озере Сайма построена насыпная дорога, которая идет от острова к острову. Даже спешащие путешественники, особенно летом, могут наслаждаться проносящимися мимо пейзажами.

Teiden rakentaminen suurten vesistöjen pirstomalle alueelle vaatii mielikuvitusta. Monet Järvi-Suomen tieratkaisut ovat matkailunähtävyyksiä sinänsä. Euroopan neljänneksi suurimmalla järvellä, Saimaalla, etenee pengertie saaren kupeisiin tukeutuen. Kiireisimmät ajajat saavat varsinkin kesäisin ohitella maiseman ihailijoita.

41


N W E S

42


Savonlinna, Lake Saimaa Савонлинна, Большая Сайма Savonlinna, Suur-Saimaa 62.088833 N 28.638166 E

N W E S

Finland’s most traditional trade, the wood processing industry, has always used lakes and rivers as transportation routes. “Green gold” was floated in large rafts to mills, from where pulp and paper was shipped on to the world. Rubber wheels have largely replaced waterways, but even today, you can still occasionally see a tug pulling a train of log rafts.

Наиболее традиционная для Финляндии сфера промышленности, деревообработка, всегда использовала озера и реки в качестве маршрута для перевозок. «Зеленое золото» плыло на заводы большими бревнами, а целлюлоза и бумага доставлялись миру на кораблях. Резиновые колеса во многом сузили использование водоемов, но сплав бревен все еще можно увидеть.

Suomen perinteisin teollisuudenala, puunjalostusteollisuus, on aina käyttänyt järviä ja jokia kuljetusreitteinä. “Vihreä kulta” ui tehtaille suurina lauttoina, ja selluloosa ja paperi jatkoivat maailmalle laivakuljetuksin. Kumipyörät ovat paljolti syrjäyttäneet vesiteiden käytön, mutta toki hinattavia uittolauttojakin yhä näkee.

43


N W E S

Savonlinna Савонлинна Savonlinna 61.860245 N 28.901873 E

The town of Savonlinna rose around the castle fortress of Olavinlinna, which was built in the 1400s for protection against the threat from the east. The castle, standing on a rocky island, has successfully been transformed into the stage of the international Savonlinna Opera Festival, and the only army that still fights there is the pharaoh’s – Verdi’s Aida has been a long-term favourite.

Город Савонлинна родился под прикрытием крепости Олавинлинна, построенной для защиты от угрозы с востока. Сейчас стоящая на скалистом острове Олавинлинна успешно является домом для оперного фестиваля, и единственная армия, которая в ней сражается, – армия фараона. Опера Аида Верди была самым продолжительным фаворитом оперного фестиваля Савонлинна.

Savonlinnan kaupunki syntyi idän uhkaa vastaan rakennetun Olavinlinnan suojiin. Nyt kalliosaarella seisova Olavinlinna on onnistuneesti muutettu kansainvälisten Oopperajuhlien näyttämöksi ja ainoa armeija, joka siellä yhä taistelee, on faaraon. Verdin ooppera Aida on ollut Savonlinnan festivaalien kestosuosikkeja.

44


N W E S

45


N W E S

46


Kuopio, the Puijo Tower Куопио, Пуйо Kuopio, Puijo 62.911499 N 27.643167 E

N W E S

The winter sports-loving Finns fear nothing except climate change and the Norwegians. Many gold medal Olympian ski-jumpers have trained at the Puijo in Kuopio. Kuopio is the capital of the historical province of Savonia, renowned for its peculiar sense of humour, rustic dialect, and “Kalakukko”, fish or meat baked in a loaf of rye bread.

Любящие зимний спорт финны не боятся ничего, кроме смены климата и норвежцев. В Пуйо, Куопио, уже есть команда по прыжкам на лыжах с трамплина, которая выиграла олимпийское золото. Куопио известен в Саво за свой своеобразный юмор, распространенный диалект, национальный пирог из рыбы с салом, запеченный в ржаном тесте («калакукко»).

Talviurheilukansana suomalaiset eivät pelkää muuta kuin ilmastonmuutosta ja norjalaisia. Kuopion Puijolla on kehittynyt joukko olympiakultaa voittaneita mäkimiehiä. Kuopio on omalaatuisesta huumoristaan, leveästä murteestaan ja ruisleivän sisään leivotusta kala- ja lihapaistoksesta, “kalakukosta”, tunnetun Savon pääkaupunki.

47


N W E S

48


Puumala, Lake Lietvesi Пуумала, Лиетвеси Puumala, Lietvesi 61.479351 N 28.035458 E

N W E S

49


N W E S

50


Hankasalmi Община Ханкасалми Hankasalmi 62.375114 N 26.478582 E

N W E S

The agricultural industry has changed rapidly during the last decades. Many farms have managed to stay productive by specializing or increasing their size. A lot of Finns who grew up on traditional farms have been driven to cities by the structural change, but their roots are still firmly in this kind of landscape.

Агропромышленный комплекс в последние десятилетия переживает развитие. Получив специализацию и расширив помещения, многие хозяйства смогли сохранить прибыль. Выросшие в таких хозяйствах финны, волею судеб ставшие горожанами, все еще помнят, что их корни здесь, среди этих пейзажей.

Maaseutuelinkeinot ovat kokeneet nopean muutoksen viime vuosikymmeninä. Erikoistumalla ja tilakokoa kasvattamalla ovat monet maatilat onnistuneet säilymään tuottoisina. Moni perinteisellä pientilalla kasvanut suomalainen on rakennemuutoksen myötä muuntautunut kaupunkilaiseksi, joka kokee juuriensa yhä olevan kiinni tällaisessa maisemassa.

51


N W E S

Ilmajoki Илмайоки Ilmajoki 62.713657 N 22.552483 E


Ostrobothnia Where the waters of the Gulf of Bothnia meet low-lying shores: that is where the historical province of Ostrobothnia begins. The inhabitants of the region like to use such words to describe their spacious homeland. Free square kilometres are necessary, too, because Ostrobothnian self-esteem has stood proud over the centuries, demanding space to live and breathe. What’s best, more land is continuously rising from the sea. After the crushing weight of the Ice Age melted away, land uplift has caused the shoreline to recede 5-8 millimetres per year, a small plot of land every hour. The open fields of Ostrobothnia offer plenty of good arable land. Nowadays a large number of other trades are flourishing alongside traditional agriculture. People on these wide plains have always been particularly enterprising. Success stories are told about, for example, tar distillers and gold diggers who travelled to America. Perhaps frugality is also an element of success. Jokes about the stingy people of Laihia, Ostrobothnia, are rather identical to those told of the Scottish.

Похьянмаа Там, где воды Ботнического залива встречают берег, начинается широкая Похьянмаа. Эти слова, подчеркивающие обилие простора Похьянмаа, жители региона охотно повторят, если спросить, какая она, их родная местность. Свободные квадратные километры необходимы, потому что взращенное столетиями горделивое чувство собственного достоинства требует пространства, чтобы жить и дышать. И что замечательно, количество земли в Похьянмаа растет. Придавленная ледником земля поднимается над морем и площадь увеличивается на 5–8 мм ежегодно, каждый час по чуть-чуть. Поля Похьянмаа – хорошие плодородные угодья. Сейчас наряду с традиционным ведением сельского хозяйства расцветают и прочие занятия. На этих территориях всегда было много предприимчивых людей. Здесь ходят легенды об успехах смолокуров или золотодобытчиков, уехавших в Америку. Возможно, бережливость тоже слагаемое успеха. О скупости жителей Похьянмаа рассказывают такие же анекдоты, как и о шотландцах.

Pohjanmaa Siellä, missä Pohjanlahden vedet kohtaavat alavan rannikon, aukeaa laaja Pohjanmaa. Näitä tilaa ja avaruutta kuvaavia sanoja Pohjanmaan maakuntien asukkaat mielellään toistavat, kun kysytään, millainen heidän kotiseutunsa on. Vapaat neliökilometrit ovatkin tarpeellisia, sillä korskeana läpi vuosisatojen säilynyt pohjalainen omanarvontunto vaatii ympärilleen tilaa elää ja hengittää. Mikä parasta, lisää Pohjanmaata syntyy koko ajan. Jääkauden musertavan painon hellitettyä maa kohoaa ja merestä paljastuu vuosittain 5–8 millimetriä uutta maata, joka tunti pienen tontin verran. Pohjanmaan peltoaukeat tarjoavat kosolti hyvää viljelysmaata. Nykyään perinteisen maatalouden rinnalla kukoistaa joukko muita elinkeinoja. Näillä aukeilla ollaan aina oltu erityisen yritteliäitä. Menestystarinoita kerrotaan esimerkiksi tervanpolttajista ja Amerikkaan matkanneista kullan vuolijoista. Ehkäpä säästäväisyyskin on menestyksen tae. Pohjanmaan laihialaisista kerrotaan samat saituusvitsit kuin skotlantilaisista maailmalla.


N W E S

Karvia, Kauhaneva National Park Карвиа, Национальный парк Кауханева Karvia, Kauhanevan kansallispuisto 62.210423 N 22.451395 E

Over one quarter of Finland’s land area is wetland, even though much of it has been dried for forestry. Finnish folklore contains a lot of swamp mystique. Stories are told around camp fires about will-o’-the-wisp burning over treasure and witches living in the bog. Väinämöinen, the hero of the Finnish National Epic Kalevala, could even sing a man into a swamp.

Болотистая местность типична для Финляндии и покрывает более четвертой части ее площади, хотя много болот было осушено. Народное творчество финнов изобилует болотной мистикой. У костра можно услышать истории о спрятанном сокровище, блуждающем огоньке и болотных ведьмах. Герой эпоса «Калевала» Вяйнемейнен умел песней загнать человека в болото.

Suo on tyypillistä Suomea ja peittää yli neljäsosan maapinta-alasta, vaikka paljon soita on kuivattu metsien tieltä. Suomalainen kansanperinne sisältää runsaasti suomystiikkaa. Nuotiotulilla kuulee tarinoita aarteen kätköpaikalla palavista virvatulista ja suon noidista. Kalevala-eepoksen sankari Väinämöinen osasi jopa laulaa miehen suohon.

54


N W E S

55


N W E S

56


Kauhajoki Каухайоки Kauhajoki 62.353832 N 22.279041 E

N W E S

During summer, the rivers of Ostrobothnia flow toward the sea through well-kept farmlands, peaceful and silent. In the spring, the quickly-melting snow and ice dams can suddenly change the nature of the rivers. Damages caused by spring floods make the headlines every year.

Реки Похьянмаа текут тихо и спокойно летом через ухоженные угодья. Весной быстро таящий снег и идущий лед меняют их характер. Заголовки об уроне, наносимом паводками, каждый год появляются в прессе.

Pohjanmaan joet virtaavat kesäisin tyyninä ja hiljaisina kohti merta halki hyvin hoidettujen viljelysmaiden. Keväisin nopeasti sulavat hanget ja liikkeelle lähtevien jäiden muodostamat padot muuttavat äkkiä jokien luonteen. Kevättulvien aiheuttamat tuhot nousevat tiedotusvälineiden otsikoihin joka vuosi.

57


N W E S

Ostrobothnia, typical 2-story houses Похьянмаа, двухэтажные дома северного поселка Pohjanmaa, pohjalaista asutusta 2-vooninkiset pohjalaistalot

N 62.839428 E 23.495403

To a certain extent display of wealth has always been allowed in Ostrobothnia. A good way to prove one’s rank was to build a house. You could tell how successful the master of the house was by how many stories and windows the main building had. Likening Ostrobothnia to another low-lying land, Texas, isn’t far-fetched at all.

Небольшое желание продемонстрировать свое богатство было в Похьянмаа дозволительным. Хороший способ показать свое положение – построить собственный дом. Успешность хозяина можно было узнать, подсчитав количество этажей и окон в главном строении. Сравнение Похьянмаа с другой, расположенной в низовье землей, Техасом, не такое уж преувеличенное.

Hienoinen vaurauden näyttämisen halu on ollut Pohjanmaalla luvallista. Hyvä tapa oman arvon osoittamiseen oli oman talon rakentaminen. Isännän menestys osattiin laskea siitä, montako “vooninkia” eli kerrosta ja ikkunaa päärakennuksessa oli. Pohjanmaan vertaaminen toiseen alavaan maahan, Texasiin, ei ole kovin kaukaa haettua.

58


N W E S

59


N W E S

60


Mustasaari, De Geer moraines Мустасаари, Морена Дэ Гир Mustasaari, De Geer -moreenit 63.353500 N 21.271833 E

N W E S

61


N W E S

Kalajoki, sand dunes created by land uplift on the coastline Kalajoki, maankohoamisrannikko Калайоки, поднимающееся побережье 64.229622 N 23.794100 E

Land uplift can be seen most dramatically on the long coastline between Mainland Finland’s westernmost city, Vaasa, and the border-town Tornio. New sandy beaches are formed every year. New islands rise constantly from the sea: to access some of them, grandfathers used to row their boats, sons now wade, and grandchildren will walk on dry land.

Подъем земли наиболее ощутимо виден на длинном побережье, расположенном между самым восточным городом материковой Финляндии Вааса и приграничным городом Торнио. Песчаное побережье растет каждый год. Из моря поднимаются новые острова, до которых дед плыл на лодке, сын сейчас может добрести по воде, а внук скоро сможет дойти, не намочив ног.

Maan kohoaminen näkyy dramaattisimmin Manner-Suomen läntisimmän kaupungin Vaasan ja rajakaupunki Tornion välisellä pitkällä rannikolla. Uutta hiekkarantaa saadaan joka vuosi. Merestä on vuosien mittaan noussut kokonaan uusia saaria, joihin isoisä aikanaan souti, poika nykyään kahlaa ja pojanpoika tulevaisuudessa kävelee kuivin jaloin.

62


N W E S

63


N W E S

Oulu Оулу Oulu N 65.011688 E 25.452625

Oulu is recognized as the capital of Northern Finland, even though it is just as far from the northernmost parts of Lapland as it is to the busy population centres of Southern Finland. Oulu’s historic export material was tar, which was needed by ship builders around the world. Today, the city is full of technology corporations and institutions of higher learning.

Оулу считается столицей северной Финляндии, хотя по километрам до Лапландии так же далеко, как и до городских центров юга. Главным экспортным продуктом Оулу была смола, которая необходима всем судостроителям мира. Сейчас в городе много высокотехнологичных предприятий и учебных заведений.

Oulu tunnustetaan Pohjois-Suomen pääkaupungiksi, vaikka kilometreillä mitaten matka Oulusta Lapin perukoille on yhtä pitkä kuin etelän asutuskeskuksiin. Oulussa tärkeä vientituote oli ennen terva, jota maailman laivanrakentajat tarvitsivat. Nykyään kaupunki vilisee teknologiayrityksiä ja korkeakouluja.

64


N W E S

65


N W E S

66


Ii, Isokivenletto Ли, Исокивенлетто Ii, Isokivenletto 65.361786 N 24.847589 E

N W E S

In the northern part of the Gulf of Bothnia, the Bothnian Bay, there is no expansive inhabited archipelago, as there is elsewhere on Finland’s coast. Sandbanks and rocks, battered by the winds, are typical to the area. Their characteristic vegetation includes low pine thickets, alder brushes, and raspberry bushes that yield buckets of berries for people who step ashore.

В северной части Ботнического залива плотность населения на островах не такая, как на других побережьях Финляндии. Типичными являются творенья ветров – отмели и рифы. Из растительности характерны низкие сосновые боры, заросли ольхи, кусты малины, ягодами которых приставший к берегу может наполнить свои ведра.

Pohjanlahden pohjoisosassa, Perämerellä, ei ole laajaa asuttua saaristoa, kuten muualla Suomen rannikolla. Tyypillisiä ovat tuulten armoilla sinnittelevät hiekkasärkät ja karikot. Niille ominaista kasvillisuutta ovat matala männikkö, leppätiheiköt ja vadelmapensaat, joista rantautuja voi saada ämpärinsä täyteen.

67


N W E S

68


Tornio River, the Kukkolankoski rapids Торниойоки, Кукколанкоски Tornionjoki, Kukkolankoski 65.955475 N 24.038315 E

N W E S

The abundant Tornio River flows on the border of Finland and Sweden. It is famous for its salmon that rise upriver in the early months of summer, and its silver whitefish that are caught with a mesh bag on a six-metre pole called a “lippo”. People in Kukkolankoski still know the ancient calculation method with which the fish haul is divided between the households.

Текущая по границе между Швецией и Финляндией быстрая река Торниойоки славится миграцией лосося и серебристого сига в начале летних месяцев, которых ловят с помощью троллинга или сака. В Кукколанкоски еще помнят старинный обычай, когда улов делился между домами.

Suomen ja Ruotsin rajalla virtaava vuolas Tornionjoki on kuuluisa alkukesän kuukausina vastavirtaan nousevista lohistaan ja hopeakylkisistä siioista, joita pyydetään kuusimetrisen varren päässä olevalla verkkopussilla, lipolla. Kukkolankoskella tunnetaan vieläkin ikivanha laskentatapa, jolla kalansaalis jaetaan talojen kesken.

69


N W E S

70


Tornio, Röyttä Windpark Торнио, Рёюттян туулипуйсто Tornio, Röyttän tuulipuisto 65.773872 N 24.219194 E

N W E S

71


Ancient Mountains

When you fly over Finland toward the east and the north, the hills grow higher and less frequent. You have come to the ancient Karelides mountain range, sometimes called the hill zone of Eastern Finland. These forest-covered, humble mountains are called “vaara” in Finnish, to distinguish them from the barren-peaked fells, or arctic hills of the north called “tunturi”. Wetlands, remote waterways, and dense, often pristine forests give the area a feeling of wild nature. In the hill zone, people are sure to find the “proper winter” that hikers in Southern Finland’s wet, drizzly forests so often long for. Here, at least half of the annual rainfall is in the form of snow. The snowy winter stretches from mid-October long into May, covering the land in a white blanket up to a metre thick. People who dare into the squashy mires can find not only a colourful nature experience but Arctic delicacies such as cloudberries and cranberries as well, which are known to be extremely healthy. In the east, the hill zone ends at the border of Russia. Here, people who seek extremes can find the easternmost points of the European Union.

Ваара-Суоми Если двигаться над Финляндией на восток и на север, можно увидеть, что пейзаж как живой вздымается холмами. Покрытые лесами небольшие горы по-фински называют «ваара» (гора, сопка, покрытая лесом), чтобы отличить их от расположенных дальше северных сопок без растительности. Болота, лесные озера, густые, порой не видевшие топора леса придают природе первозданный вид. В Ваара-Суоми можно увидеть «настоящую зиму», по которой скучают финны в южной Финляндии, у которых одни кратковременные дожди. Почти половина годовой нормы осадков выпадает на землю в виде снега. Снежная зима длится с середины октября до мая. Метровые сугробы вовсе не редкость. Рискнувший отправиться летом-осенью на топкие болота помимо разноцветных впечатлений от природы может также принести в виде добычи сказочно полезные известные арктические лакомства – морошку и клюкву. На востоке Ваара-Суоми граничит с Россией. А тот, кто ищет особенности, может найти здесь самые восточные уголки Европейского союза.

Vaara-Suomi Kun liitää Suomen yllä kohti itää ja pohjoista, näkee maiseman kohoavan eloisan kumpuilevaksi. Metsien peittämiä matalia vuoria kutsutaan Suomen kielessä nimellä “vaara” erotukseksi pohjoisempana alkavista paljaslakisista tuntureista. Suot, erämaavesistöt ja tiheät, paikoin kirveen koskaan koskemattomat metsät luovat alueelle villin luonnon tunnelmaa. Vaara-Suomen maisemissa liikkuva tapaa jo varmuudella sen “kunnon talven”, jota eteläisimmän Suomen tihkusateissa leutoina vuosina rämpivät suomalaiset usein kaipaavat. Ainakin puolet koko vuoden sademäärästä putoaa maahan lumena. Lumista talvea riittää lokakuun puolivälistä pitkälle toukokuulle. Metriset kinokset eivät ole ollenkaan harvinaisia. Syyskesäisin upottaville soille uskaltautuva voi värikylläisen luontoelämyksen lisäksi saada saaliikseen äärettömän terveellisiksi tiedettyjä arktisia herkkuja, kuten suomuuraimia ja karpaloita. Idässä Vaara-Suomi päättyy Venäjän rajaan. Erikoisuuksien etsijä löytää täältä Euroopan unionin itäisimmät kolkat.


Kuusamo, Kitka River Куусамо, Киткайоки Kuusamo, Kitkajoki 66.268333 N 29.465834 E

N W E S


N W E S

Enonkoski, Vääräntaus, village on a hill Энонкоски, Вяярятаус, поселок на сопке Enonkoski, Vääräntaus, vaara-asutus 62.189987 N 28.867350 E

In these sparsely populated areas, people traditionally built their houses on hills, where the soil was more fertile than in the rocky valleys. In addition, the arch-enemy of Finnish farmers, frost, is slow to climb the hills. “Risk of frost in low-lying areas” is an often-heard phrase in Finnish weather forecasts.

В этих редко населенных лесных местностях дома привыкли строить на вершинах сопок, где земля плодородней и более пригодна для роста, чем в каменистых долинах. Кроме того, заморозки, древний враг земледельцев, не доходят до вершины. «В низинах опасность заморозков» – знакомая фраза для прогнозов погоды Финляндии.

Näillä harvaan asutuilla metsäisillä seuduilla talot on totuttu rakentamaan vaarojen laelle, missä maa on ravinteikkaampaa ja otollisempaa kasvulle kuin kivisemmissä laaksoissa. Ja halla, suomalaisen viljelijän arkkivihollinen, ei osaa hiipiä ylämäkeen. “Alavilla mailla hallanvaara” on tuttu termi Suomen säätiedotuksissa.

74


N W E S

75


N W E S

76


Ilomantsi Иломантси Ilomantsi 62.796833 N 30.796179 E

N W E S

Many winged flyers find peaceful nesting places in the mires of the Finnish Hill Country. Cranes, bean geese, and Finland’s national birds, whooper swans, are familiar sights here. The wistful cry of a swan or crane in a spring evening is a stirring sound that touches the emotions of every Finn.

Многие птицы находят на болоте в ВаараСуоми спокойное место для гнездования. Журавль, гусь-гуменник и национальный символ Финляндии лебедь-кликун часто встречаются на этой территории. Захватывающе слышать весенним вечером крик журавля или лебедя. Этот звук затрагивает чувства каждого из финнов.

Moni lentäjä löytää Vaara-Suomen soilta rauhaisan pesintäpaikan. Kurki, metsähanhet ja Suomen kansallislintu laulujoutsen ovat näillä seuduilla tuttu näky. Joutsenen tai kurjen kaihoisa huikkaus keväisessä illassa on sykähdyttävää kuultavaa. Ääni liikahduttaa jokaisen suomalaisen ihmisen tunteita.

77


N W E S

78


Lieksa, Koli Лиекса, Коли Lieksa, Koli 63.095001 N 29.811501 E

N W E S

79


N W E S

Sotkamo Соткамо Sotkamo 64.125267 N 28.368813 E

Sparse population has been discovered as a tourist attraction in Finland. The peace and quiet of nature provide a living for many dwellers of the forest-covered land. The small town of Sotkamo amidst the forestcovered hill zone thrives with businesses that connect people with nature. Every year, around 800,000 travellers visit the town of 10,000.

Редкая заселенность Финляндии притягивает туристов, это доказано. Тишина и спокойствие на фоне дикой природы периодически обеспечивают жителей глухих районов Финляндии возможностью заработков. Расположенный среди сопок Соткамо успешен в коммерческом плане благодаря грамотному использованию близости к природе. В регион с 10 000 жителей ежегодно приезжает около 800 000 туристов.

Asutuksen vähäisyys on Suomessa todettu matkailuvaltiksi. Hiljaisuus ja luonnon rauha antavat välillisesti elannon monelle metsäisen Suomen taajama-asukkaalle. Vaaramaisemien keskellä oleva Sotkamo menestyy luonnonläheisyyttä hyödyntävän yritystoiminnan ansiosta. 10 000 asukkaan kunnassa käy joka vuosi noin 800 000 matkailijaa.

80


N W E S

81


N W E S

82


Posio, Korouoma Nature Reserve Посио, Короуома Posio, Korouoma 66.135986 N 27.569839 E

N W

66.151054 N 27.547979 E

E S

There are not many signs of volcanic activity in Finland. The fracture valleys of Eastern Finland were torn into the bedrock as the Mediterranean basin was formed millions of years ago. Instead of hot lava, water now flows, forming frozen waterfalls that attract climbers to the ravines.

Редкие следы вулканической деятельности можно найти в Финляндии. Каньонные низины восточной Финляндии появились в результате разрыва плиты миллионы лет назад при образовании Средиземноморского бассейна. Вместо протекающей в оврагах горячей лавы здесь теперь находятся ледяные склоны, привлекающие альпинистов.

Tuliperäisestä toiminnasta löytyy Suomessa harvoja jälkiä. Itäisen Suomen ruhjelaaksot repeytyivät kallioperään Välimeren altaan syntyessä vuosimiljoonia sitten. Kuuman laavan asemasta rotkoissa virtaa nyt kiipeilijöitä houkuttelevia jääputouksia.

83


N W E S

84


Kuusamo, the Karhunkierros (Bear’s trail) hiking trail Куусамо, Медвежье кольцо Kuusamo, Karhunkierros 66.182640 N 29.201473 E

N W E S

Mighty rapids thundering through the bedrock are a much-admired part of Eastern Finland. Hiking on the Karhunkierros trail can be a paradoxical form of dual therapy: the body is strained, but the soul finds rest.

Отражая всю красоту скалистого хребта, грохочущие пороги являются неотъемлемой частью неповторимого пейзажа Восточной Финляндии. Среди них особенно прекрасен порог Киутакёнгас, расположенный вблизи общины Куусамо. Здесь пешеходные прогулки вдоль всем знакомой извилистой Медвежьей тропы помогут вам убить двух зайцев одним выстрелом: в то время как тело двигается, душа отдыхает.

Kalliouomissaan jylhinä jylisevät kosket ovat ihailtu osa Suomen itärajan maisemaa. Vaellus tällä seudulla kiemurtelevan kuuluisan Karhunkierros-retkeilyreitin maisemissa tarjoaa kulkijalle oudosti toimivaa kaksoishoitoa: ruumis rasittuu, mutta sielu lepää.

85


N W E S

Salla, Salla Fell Салла, Саллатунтури Salla, Sallatunturit 66.755699 N 28.756107 E

As the trees grow scarcer on the hilltops, it is a sure sign that we are now flying toward Lapland. The first slalom and downhill skiing tracks of Finland were made 70 years ago in the rugged landscape of the Salla Fell, were locals cut their way through kilometres of unbroken snow on skis to watch the new sport of alpine skiing.

Уменьшение количества деревьев на верхушках гор является верным признаком того, что мы в нашем путешествии перемещаемся в Лапландию. Первые шаги финского скоростного спуска и слалома делались в суровых ландшафтах Саллатунтури 70 лет назад. Горнолыжное сообщество пришло сюда на лыжах, преодолев многокилометровые переходы.

Puuston harveneminen vaarojen laella on varma merkki siitä, että lennollamme ollaan jo siirtymässä kohti Lappia. Sallatunturin jylhissä maisemissa otettiin suomalaisen pujottelun ja syöksylaskun ensi liu’ut 70 vuotta sitten. Alppihiihtoyleisö tuli paikalle monien kilometrien pituisten taipaleiden takaa suksilla.

86


N W E S

87


N W E S

Enontekiö Энонтекио Enontekiö N 68.872734 E 21.085827


L Lapland

Lapland is the last great wilderness, the kingdom of the unsetting summer sun, a state of mind that refuses to heed national boundaries. The northernmost regions of Finland send the imagination on a poetic flight. People often talk about “the enchantment of Lapland”. Less than 200,000 people live here, even though Lapland makes up one quarter of Finland’s total land area. Finland’s highest point, Haltiatunturi (Elf Fell), is also here, peaking at 1,324 metres. The mightiest rivers of Finland gather their waters from Lapland. The longest is the 483-kilometre Kemi River. In the northernmost parts of Lapland, the sun does not set between mid-May and mid-July. On the other hand, during the winter, you may have to wait even 51 days for the sunrise. In the olden times, people had superstitious fear for these “dark” corners of the North. In more recent times, Lapland has become a symbol of freedom for many people. The aboriginal people, the Sámi, are nowadays an ethnic minority on their ancient reindeer herding lands, but the Lapland of the legends lives on in the area’s nomenclature, yoiks, and stories told at camp fires by reindeer herders, gold diggers, and foresters.

Лапландия

Лапландия является последним большим краем дикой природы, царством незаходящего солнца и душевным состоянием, не признающим границ государства. Самые северные части Финляндии отправляют воображение в поэтический полет. «Очарование Лапландии» является часто используемым выражением. В Лапландии живет меньше 200 000 человек, хотя площадь ее территории составляет четверть всей Финляндии. В Лапландии находится самая высокая точка Финляндии, гора Халтиатунтури, достигающая высоты 1324 метра. На территории Лапландии собирают свои воды крупнейшие реки Финляндии, самая длинная из которых – это Кемийоки, ее длина составляет 483 километра. В северной Лапландии солнце не садится с середины мая до конца июля. И наоборот, зимой в Лапландии можно дожидаться восхода солнца до 51 дня. В свое время из-за этих «мрачных» явлений Севера люди испытывали даже суеверный страх. Позднее Лапландия стала для многих символом свободы. Коренное население, саамы, на своих исконных оленеводческих землях теперь являются этническим меньшинством, но в названиях, в песнях-ёйгу и в историях, рассказываемых оленеводами, золотоискателями и охотниками у костра, легендарная Лапландия продолжает жить.

Lappi

Lappi on viimeinen suuri erämaa, laskemattoman auringon valtakunta ja valtionrajoja tunnustamaton sieluntila. Suomen pohjoisimmat seudut saavat mielikuvituksen runolliseen lentoon. “Lapin lumo” on usein käytetty ilmaus. Lapissa asuu alle 200 000 ihmistä, vaikka alueen pinta-ala on neljännes koko Suomesta. Lapissa on Suomen korkein kohta, 1324 metriin yltävä Haltiatunturi. Lapin alueelta keräävät vetensä Suomen mahtavimmat joet, pisimpänä 483 kilometrin mittainen Kemijoki. Pohjoisimmassa Lapissa aurinko ei laske toukokuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Vastapainoksi Lapin talvessa saadaan odottaa auringonnousua pisimmillään 51 vuorokautta. Aikanaan näitä Pohjolan “pimeitä” periä kohtaan tunnettiin jopa taikauskoista pelkoa. Sittemmin Lappi on alkanut merkitä monelle vapauden symbolia. Alkuperäiskansa, saamelaiset, on vanhoilla poronhoitomaillaan nykyään etninen vähemmistö, mutta nimistössä, joiuissa ja poromiesten, kullankaivajien ja metsänkävijöiden erätulilla kerrotuissa tarinoissa legendojen Lappi jatkaa elämäänsä.


N W E S

90


Rovaniemi Рованиеми Rovaniemi 66.514496 N 25.734102 E

N W E S

91


N W E S

92


Sodankylä, Luosto Fell, Amethyst mine Соданкюля, Луосто, Аметистовый рудник Sodankylä, Luosto, Ametistikaivos 67.114830 N 26.927668 E

N W E S

There is still some distance from Lapland’s capital Rovaniemi to the most rugged fell country. In December, people fly to Rovaniemi in jet planes from all over the world to meet the most genuine Santa Claus. Luosto Fell in Sodankylä is all but buried in snow in mid-winter. It is a prime example of aligning tourism with nature values.

От столицы Лапландии Рованиеми можно продолжить путь в еще более суровый край – Тунтури-Лаппи. В Рованиеми в декабре прилетают на быстрых реактивных самолетах люди со всего мира, они хотят встретить настоящего Санта-Клауса – кто знает, может, он и правда существует. Почти полностью заносимый в разгар зимы снегом Луосто в Соданкюля является примером удачного развития туризма среди природных богатств.

Lapin pääkaupungista Rovaniemeltä on vielä matkaa karuimpaan Tunturi-Lappiin. Rovaniemelle lennetään joulukuussa nopeilla suihkukoneilla kaikkialta maailmasta, kun halutaan tavata mahdollisimman aito Joulupukki. Lumeen keskitalvella miltei hautautuva Luosto Sodankylässä on esimerkki matkailun onnistuneesta sovittamisesta luontoarvoihin.

93


N W E S

Kolari, Ylläs Fell Колари, Юллястунтури Kolari, Yllästunturi 67.610260 N 24.121002 E

Lapland’s busiest tourist season is in late winter, when the sun climbs higher and higher, dazzling the skier. Ylläs, Pallas, and other popular alpine skiing resorts are brainstorming to find ways to market Lapland’s short, luminous summer. Standing at the foot of Ylläs Fell, the village of Äkäslompolo is Finland’s northernmost tourist attraction accessible by train.

Самый активный туристический сезон в Лапландии приходится на конец зимы – начало весны, когда все выше поднимающееся солнце ослепляет лыжников. В Юллясе, Палласе и других популярных местах обдумывают, как еще можно было бы выгоднее продать короткое светлое лето Лапландии. Расположенный у подножия Юллястунтури Якясломполо является самым северным туристическим объектом, до которого можно доехать в Финляндии на поезде.

Lapin vilkkain matkailusesonki osuu kevättalveen, kun yhä korkeammalle kohoava aurinko häikäisee hiihtäjää. Ylläksellä, Pallaksella ja muissa suosituissa kohteissa ideoidaan, miten voitaisiin vielä paremmin markkinoida Lapin lyhyttä, valoisaa kesää. Yllästunturin juurella oleva Äkäslompolo on pohjoisin turistikohde, jonka lähelle Suomessa pääsee junalla.

94


N W E S

95


Kittilä, the Pallas Fells Киттиля, Палластунтури Kittilä, Pallastunturit 67.987869 N 24.100231 E

N W E S


N W E S

Enontekiö, Saana Fell Кильписъярви, Саанатунтури Kilpisjärvi, Saanatunturi 68.987442 N 20.918858 E

Finland’s north-west corner is called the “Arm” (“Käsivarsi”) because on a map, the romantics see the land as a maiden with her hand raised in a greeting. Here in the arm, Saana is Finland’s only fell that differs from the rounded profile of all the others. It belongs to the neighbouring countries’ peaked Scandinavian Mountains.

Самый северо-западный угол Финляндии называют «рукой», так как, если посмотреть на карту Финляндии, она, по мнению романтиков, похожа на девушку, поднявшую в приветствии руку. Здесь возвышается Саана – единственная в Финляндии сопка, которая не похожа на другие сопки с круглыми вершинами. Она относится уже к островерхим горам горной гряды Кёли, расположенной в соседних странах.

Suomen luoteisinta kolkkaa kutsutaan “käsivarreksi”, koska kartalta katsoen Suomi näyttää romantikkojen mielestä kätensä tervehdykseen kohottaneelta neidolta. Täällä kohoava Saana on Suomen ainoa tunturi, joka ei tottele muiden tunturien pyöreälakista muotokaavaa. Se kuuluu jo naapurimaiden terävähuippuiseen Kölivuoristoon.

98


N W E S

99


N W E S

100


Enontekiö, the boundary marker of three countries Enontekiö, Kolmen valtakunnan rajapyykki Энонтекио, межевой знак трех стран 69.044312 N 20.626974 E

N W E S

In this photo, you can see three countries. The tiny concrete marker nestled on an island is where Finland, Sweden, and Norway meet. It is Sweden’s northernmost and Finland’s westernmost point. A more peaceful border area would be hard to find. You can circle the boundary marker as many times as you want, unless you have something to declare.

На рисунке помещаются три государства. Небольшой межевой знак, находящийся на острове, указывает на то, что здесь встречаются Финляндия, Швеция и Норвегия. Знак является самой северной точкой Швеции и самой западной точкой Финляндии. Более умиротворяющее место еще нужно поискать. Вокруг знака можно обойти столько раз, сколько душе угодно, если только с собой нет товаров, подлежащих декларированию.

Kuvaan mahtuu kolme valtakuntaa. Saarella kyyhöttävä piskuinen betonipyykki on merkki siitä, että tässä kohtaavat Suomi, Ruotsi ja Norja. Pyykki on Ruotsin pohjoisin ja Suomen läntisin piste. Rauhallisempaa rajaseutua saa hakea. Merkin ympäri saa kiertää niin monta kertaa kuin haluaa, ellei mukana ole tullattavia tavaroita.

101


N W E S

102

Inari, Ukonsaari Island on Lake Inari Инари, озеро Инари, Уконсаари Inari, Inarijärvi, Ukonsaari 68.93869 N 68.912498 N 27.29159 E 27.031668 E


N W E S

103


N W E S

104


Utsjoki, reindeer round-up site Утсйоки, место разведения оленей Utsjoki, poroerotuspaikka 69.414330 N 26.094334 E

N W E S

Lake Inari is Finland’s third-largest lake. In the middle of the lake, Ukonsaari Island was an ancient place of worship of the Sámi. The more everyday Lapp traditions and modern trades come together at reindeer round-ups, where the herd’s new calves are marked and the slaughter animals are chosen. Lean reindeer meat is suitable for both everyday and special meals.

Озеро Инари является третьим по величине озером в Финляндии. Возвышающийся посреди него остров Уконсаари был древним священным местом саамов. Более будничные традиции лопарей и современный способ жизни связаны с местами отбора северных оленей, где клеймятся новые телята в стаде и отбираются животные для забоя. Нежирная оленина является пищей для будней и праздников.

Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi. Sen keskellä kohoava Ukonsaari oli saamelaisten muinainen palvontapaikka. Arkisempi lappilainen perinne ja nykyaikainen elinkeino kohtaavat poroerotuspaikalla, jossa merkitään lauman uudet vasat ja valitaan teuraseläimet. Vähärasvainen poronliha on sekä arki- että juhlaruokaa.

105


N W E S

106


Utsjoki, Teno River Утсйоки, Тенойоки Utsjoki, Tenojoki 69.29108 N 25.5157 E

N W E S

Teno, the border river between Finland and Norway, flows calm but mighty in its channel. Its waters flow into the northern Arctic Ocean, and it is Northern Europe’s largest salmon river in a natural state. This is where we end our soaring journey over the changing landscapes and seasons of Finland. Thank you for flying with us!

Величественно, спокойно течет река Тено, пограничная река между Финляндией и Норвегией. Несущая свои воды в Северный Ледовитый океан, Тено – самая большая река естественного обитания лосося в Северной Европе. Здесь завершается наш полет над разнообразными пейзажами Финляндии. Спасибо за то, что Вы были с нами!

Mahtavan rauhallisena uomassaan virtaa Teno, Suomen ja Norjan rajajoki. Pohjoiseen Jäämereen vetensä laskeva Teno on pohjoisen Euroopan suurin luonnontilainen lohijoki. Tänne päätyy yli muuttuvien maisemien ja vaihtuvien vuodenaikojen kaarrellut liitomme yli Suomen. Kiitos matkaseurasta!

107


N

Destination

W E S

Finland

© Kirjakaari, Lentokuva Vallas Oy, Markku Heikkilä Photographs / Фото / Kuvat Hannu Vallas Ханну Валлас Text / Текст / Teksti Markku Heikkilä Маркку Хейккиля English translation / Englanninkielinen käännös / Перевод на английский язык Aki Myyrä, Molehill Communication Аки Мююря, Molehill Communication Russian translation / Venäjänkielinen käännös / Перевод на русский язык Apropos lingua Oy Graphic Design / Графический дизайн / Graafinen suunnittelu Kati Lähdemäki, Kirjakaari Кати Ляхдемяки, Kirjakaari Cover Design / Дизайн обложки / Kannen suunnittelu Harmaja Graphics Reprography / Репродукции / Repro Timo Möttönen, Yliveto Oy Тимо Мёттёнен, Yliveto Oy Print / Печать / Paino Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2013 Publisher / Издательство / Kustantaja Kirjakaari ISBN 978-952-5969-41-2

Destination Finland  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you