Page 22

Ensimmäinen suomalainen yleisesitys lasten allergisista sairauksista ja niiden ajanmukaisesta hoidosta

Lääketieteen tohtori Péter Csonka on lastentautien erikoislääkäri ja kokenut lastenallergologi. FM Päivi Junttila on kirjailija ja suomen kielen ammattilainen. Esipuheen teokseen on kirjoittanut professori Mika Mäkelä.

Lapsiperheen allergiaopas P É T E R C S O N K A & PÄ I V I J U N T T I L A

P É T E R C S O N K A & PÄ I V I J U N T T I L A

Lapsiperheen allergiaopas tarjoaa tukea ja apua allergisen lapsen lähipiirille kannustavasti ja käytännönläheisesti. Kirjassa esitellään yleisimmät lasten allergiset sairaudet ja yliherkkyydet, tutustu­taan uusimpiin hoitosuosituksiin ja opastetaan elämään lapsen kanssa normaalia, hyvää arkea. Kirja sopii perusteokseksi myös neuvoloihin ja alaa opiskeleville.

59.58 ISBN 978-951-0-39889-0 www.wsoy.fi Kansi: Aleksi Jalonen Kannen kuvat: iStockphoto

W SOY

W SOY

Csonka, Péter - Junttila, Päivi: Lapsiperheen allergiaopas (WSOY)  
Csonka, Péter - Junttila, Päivi: Lapsiperheen allergiaopas (WSOY)  

Lapsiperheen allergiaopas on ensimmäinen suomalainen yleisesitys lasten allergisista sairauksista. Opas kertoo, miten elää allergisten saira...