Page 2

G r a a f i n e n s u u n n i t t e l u Ty ö n a l l e Kirjontat yö Hanneriina Moisseinen © W S OY 2 0 12 I S B N 9 7 8 - 9 51- 0 - 3 8 12 1- 2 P a i n e t t u E U : s s a 2 0 12

: Pimppini on valloillaan (WSOY)  

Missä valta ja seksi kohtaavat

: Pimppini on valloillaan (WSOY)  

Missä valta ja seksi kohtaavat