Page 12

tössä tunnistamatta uhrin integriteettiä haavoittava jatketun rikoksen luonne: pelon valtaaman uhrin toimintavapaus rajautuu asteittain, mutta oikeus kuitenkin vaatii traumatisoituneilta uhreilta vahvaa toimijuutta itsensä puolustamisessa. Ikään kuin mitään haavoittavaa ei olisi tapahtunutkaan. Ikään kuin väkivalta ei satuttaisikaan. Ikään kuin tunteita ei olisikaan. Ei särkyvää minuutta – vain ihmisen mekaniikkaa. Samankaltainen mekanistinen ihmiskuva on häirinnän ja ahdistelun sallivan ilmapiirin taustalla. Häirintä ja ahdistelu on mentaalisten tai fyysisten rajojen ylittämistä, vastentahtoista tunkeutumista toisen integriteetin, mielen ja ruumiin koskemattomuuden alueelle. Häirintä voi olla niin sanallista kuin kuvallistakin, yhtä lailla verbaalihäirintää kuin mielikuviin tunkeutumista ekshibitionististen hyökkäysten tai pornahtavien mainoskuvastojen kautta. Siinä missä meitä naisina haukutaan huoriksi, pihtareiksi, lehmiksi, arkeamme ympäröivä visuaalinen häirintä vihjaa meille samat rivoudet hienovaraisesti kuiskien. Kun tämä tapahtuu lain sallimissa rajoissa, piiloisena viestinä on, että häirinnästä ei pidä loukkaantua, että ikään kuin olisi oman valinnan varassa, miten se itsessä vaikuttaa. Kuten väkivallan jälki ylipäänsäkin, myös seksuaalisen väkivallan jälki on prosessinomainen ja voi ulottua yli sukupolvien. Sota-aika tuotti seksuaalista vallattomuutta ja väkivaltaa, jota on kipuiltu perheissä pitkään sodan jälkeenkin. Suurten ikäluokkien nuoruudessa ehkäisypillerit vapauttivat raskaaksi tulemisen pelosta ja edistivät niin kutsuttua seksuaalista vallankumousta, joka on kuitenkin sisältänyt käytännössä naisten – vähintäänkin symbolista – riistoa varsinkin seksiteollisuuden eri muotojen kautta. Seksuaalinen rajojen ylittäminen on omanlaisensa ansa: lapset saattavat kärsiä vanhempiensa seksuaalisesta rajattomuudesta ja seksuaalisen hedonismin hengessä tehdyt seksuaaliset kokeilut voivat joskus satuttaa. »Styylaten ja pettäen» –tutkimuksessa (Näre 2005) suurin osa nuorista korosti joko vastavuoroisuutta tai vapaamielisyyttä suhteen perustana. Jotkut pojat kuitenkin suosivat manipulointia, jossa tavoitteena on saada »herutettua» toinen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Puheissa romantiikalle ei jää sijaa, vaan päämääränä on maksimoida fyysistä nautintoa. Manipulointiin liittyvä suostuttelun ja pakottamisen jatkumo voi tuntua tytöistä seksuaaliselta väkivallalta, jossa he menettävät mahdollisuutensa tilanteen hallintaan ja seksuaalisen portinvartijan rooliin. Tytöt harjaantuvatkin emotionaalisten riskien arviointiin, jota on syytä harjoittaa niin tuttujen kuin tuntemattomienkin suhteen ja varsinkin tutustumistilanteissa. Raiskaajien motiivina nuoret näkevät yhtäältä suunnitellun tai ti14

: Pimppini on valloillaan (WSOY)  
: Pimppini on valloillaan (WSOY)  

Missä valta ja seksi kohtaavat