Page 11

Seksuaalisesta häpäisystä johtuva häpeän tunne on siis pohjimmiltaan traumaattinen kokemus. Traumat voivat tuottaa ruumiin ja mielen dissosiaatiokokemuksia: irtautumalla itsestään uhri suojautuu kivun kuormittavuudelta. Osa näiden kokemusten loukkaavuutta on suojelijoiden puute: niiden todistajat ovat kuin eivät olisi näkevinäänkään tapahtuvaa vääryyttä, pakenevat ottamasta vastuuta pahantekijän tunnistamisesta. Seksuaaliselle vallankäytölle on tyypillistä tunnistaa toisen olemus ja tarpeet jonain muuna kuin miten tämä itsensä kokee. Osa seksuaalista vallankäyttöä on pyrkiä kutistamaan seksuaalisuus kapeisiin muotteihin. Seksuaalisuuden moninaisuuden ja monisyisyyden tunnistaminen kuitenkin edistää seksuaalisen hyvinvoinnin mahdollisuuksia meille kaikille. Siihen kuuluu niin mahdollisuus liikkua ihmisyyden, feminiinisyyden ja maskuliinisuuden koko skaalalla kuin myös transsendentaalinen ulottuvuus, pyhän kokemus. Seksuaalisen hyvinvoinnin ehtoja kartoittavassa Selkenevää! -hankkeessa on ilmennyt, että varsinkin luottamus ja turvallisuuden tunne ovat olennaisia seksuaalisen hyvinvoinnin ehtoja. Tärkeää on myös kokea itsensä rakastetuksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi, jotta voi tuntea seksuaalisen mielihyvän edellyttämää yhteyttä toiseen. Eli seksuaalisen mielihyvän taustalla on samoja keskinäiseen kunnioitukseen liittyviä tekijöitä kuin muussakin inhimillisessä kanssakäymisessä. Naisilla valta omaan vaginaan on merkittävä eroottinen resurssi, ja jos tuo valta on joskus riistetty, itsen ja maailmasuhteen kokoaminen uudelleen ehkäisee vallanriistosta aiheutuvia vahinkoja. Tämä itsensä työstämisen prosessi voi olla voimaannuttavakin kokemus, joka vahvistaa myös nautintokykyä, vulvan voimaa. Selkenevää! -hankkeessa onkin tullut esiin, etteivät seksuaalisen väkivallan kokemukset välttämättä vie kykyä mielihyvään ja seksuaaliseen hyvinvointiin. Kunhan loukkaavaa kokemusta jollain tavalla käsitellään ja otetaan haltuun. Seksuaalinen hyvinvointi pohjautuu kokemukseen omasta itsemääräämisoikeudesta. Tämä oikeus on nykyään laissakin tunnistettu oikeushyvä. Tosin oikeuskäytännön autonomianäkökulma on aikuislähtöinen eikä ota riittävästi huomioon alaikäisten oikeutta integriteetin ja seksuaalisuuden koskemattomuuteen. Lainsäädäntömme puutteista kertoo myös se, että pahoinpitelijä voi päästä vähemmällä varsinkin vanhentumisaikojen suhteen, jos tekoon on liittynyt seksuaalista väkivaltaa. Seksuaalinen väkivalta on ihmisoikeuksien ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamista. Parittajan armoille joutuneen ihmiskaupan uhrin ja toistuvan parisuhdeväkivallan uhrin kohdalla jää oikeudenkäy13

: Pimppini on valloillaan (WSOY)  

Missä valta ja seksi kohtaavat

: Pimppini on valloillaan (WSOY)  

Missä valta ja seksi kohtaavat