Page 1

CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Π Ρ Ω Ι Ν Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ

Πρωτοπόρα η Ελασσόνα στην πιστοποίηση προϊόντων

Εκρηκτικές οι διαστάσεις της ανεργίας στο νοµό Σύσκεψη φορέων στο ΕΚΛ ενόψει της πανεργατικής απεργίας σελ. 4

Μοιραίο τροχαίο στην οδό Κ. Καραµανλή

Ενηµερωτική ηµερίδα για τη διαδικασία αναγνώρισης αρνιού και κατσικιού ως προϊόντων ΠΟΠ σελ. 3

Πεζός παρασύρθηκε από ΙΧ και βρήκε τραγικό θάνατο σελ. 6

Στη Βουλή για ψήφιση το διπλό φοροσόκ

Τ Η Σ

ΤΙΜΗ 0,50 ΕΥΡΩ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19714

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ

Μέχρι την Πέµπτη η αποχή Κλιµακώνουν τις αντιδράσεις τους κατά των κυβερνητικών µέτρων σελ. 5

∆ιαµαρτυρία του πολιτικού προσωπικού του ΥΕΘΑ Χθες έξω από την Στρατιά

σελ. 9

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΕΝΑΝ 25ΧΡΟΝΟ Απίστευτη υπόθεση τραυµατισµού χθες το πρωί στη Μεσοράχη σελ. 5

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ν.∆.

 Κατατέθηκε από τον Ευ. Βενιζέλο η σχετική τροπολογία που θα επιφέρει πολλαπλό σοκ σε µισθωτούς και συνταξιούχους το 2012 µε την διπλή είσπραξη της

ΟΑΕ∆: Αυξήθηκαν 18,4% οι εγγεγραµµένοι άνεργοι τον Σεπτέµβριο

σελ.18

εισφοράς αλληλεγγύης πέραν των άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων και περικοπών  Τέλος στο αφορολόγητο των νέων επιχειρηµατιών σελ. 18 - 19

Σήµερα στις 12 µ. στο ξενοδοχείο "∆ιόνυσος" σελ. 6

∆ΙΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ Ν∆ Ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Μετά από εµπρηστικές του δηλώσεις κατά του διοικητή του ΙΚΑ σελ.19

ΕΛ.ΤΑ.: Ληστεία εν ριπή οφθαλµού Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα χθες το πρωί οι δράστες άρπαξαν 50.000 € και διέφυγαν µε µοτοσικλέτα σελ. 5

Στην κόψη του ξυραφιού Τη στιγµή που ενεργοποιήθηκαν ιδιωτικά συνεργεία και άρχισαν την αποκοµιδή των απορριµµάτων στην Αττική οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους - Στις χωµατερές η αντιπαράθεση σελ. 19


κοινωνία

2

ΣΑΒΒΑΤΟ

Εκδήλωση για την υγιεινή διατροφή

Η

υγιεινή διατροφή και κυρίως η διατροφή των µικρών παιδιών είναι θέµατα που απασχολούν πολύ συχνά γονείς και εκπαιδευτικούς. Η παιδική ηλικία είναι η περίοδος κατά την οποία αυξάνεται και διαπλάθεται ο ανθρώπινος οργανισµός. Επιπλέον την περίοδο αυτή εγκαθίστανται και διαµορφώνονται οι διαιτητικές συνήθειες που θα ακολουθούν τον άν-

θρωπο σε όλη του τη ζωή. Θεωρώντας ότι το σχολείο, µαζί µε την οικογένεια, είναι υπεύθυνο για τη διατροφική αγωγή και µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατροφής οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές/τριες του σχολείου, οργάνωσαν και υλοποίησαν δραστηριότητες στο πλαίσιο project µε θέµα την υγιεινή διατροφή. Μέρος αυτών των δραστηριοτήτων

παρουσίασαν χθες στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου. Η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια Gestaltκ. Αποστολία Ξηροµερίσιου ανέλυσε το θέµα "Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών και οι ψυχολογικές τους επιπτώσεις". Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι µαθητές της ΣΤ' µε τη βοήθεια του καθηγητή µαγειρικής κ. Ελευθέριου Κουτσιµανή και των µαθητών

του ετοίµασαν και πρόσφεραν υγιεινές συνταγές. Την ηµερίδα παρακολούθησαν οι γονείς των µαθητών της Σχολής Καραβάνα και ο σχολικός σύµβουλος κ. Α. ∆αραράς. Η Σχολή ευχαριστεί όλους όσοι τίµησαν µε την παρουσία τους την εκδήλωση καθώς και την κ. Ξηροµερίσιου και τον κ. Κουτσιµανή για την πολύτιµη συνεισφορά τους.

Ενίσχυση 50 άπορων και ορφανών παιδιών από το κληροδότηµα Τσιώµου

Α

Θα εισπράξουν το ποσό των 500 ευρώ το καθένα για την περίοδο των Χριστουγέννων

πό τη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας του δµου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι το Συµβούλιο Εθνικών Κληροδοτηµάτων γνωµοδότησε (αριθµ. υνεδρίαση 11/16-9-2011) υπέρ της οικονοµικής ενίσχυσης πενήντα (50) απόρων και ορφανών παιδιών της πόλης Λάρισας, ηλικίας έως 18 ετών, µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για τα Χριστούγεννα του 2011 από

τα έσοδα του κληροδοτήµατος Βασιλείου Τσιώµου. Ο Βασίλειος Τσιώµος µε την από 1712-1942 ιδιόγραφη διαθήκη του όρισε όπως "η οικία του στη Λάρισα ή το ποσό της εκποίησής της διατεθεί για τη συντήρηση και προστασία Ελληνοπαίδων ορφανών της πόλεως Λάρισας". Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 31 Οκτωβρίου, στη ∆ιεύθυνση

Πρόνοιας του δµου Λαρισαίων η οποία στεγάζεται στο ισόγειο της Β΄ πτέρυγας του κτηίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (πρώην νοµαρχία) στην υπάλληλο Βασιλική ∆οβλατανιώτου, τηλέφωνο 2413-506280, και είναι τα κάτωθι: α) αίτηση του ασκούντος τη γονική µέριµνα ή κηδεµονία. β) ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος οικ. έτους 2011

της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και εάν δεν υποβάλλεται δήλωση στη ∆.Ο.Υ. τότε θα προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση σφραγισµένη από τη ∆.Ο.Υ. περί µη υποχρέωσης υποβολής. γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. δ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας. ε) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων των παιδιών.

ο καιρός

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Α. Γ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ανατολή 06.33 ∆ύση 17.48 Σελήνη 18

∆ΙΕΥΘΥΝTΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

Λουκιανού Ιροµάρτ., Σαβίνου οσίου, Βάρσου οµολογητού

∆ΙΕΥΘΥΝTΗΣ MARKETING: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Γ. ∆ΕΛΛΗΣ, Γ. ΠΑΙ∆ΗΣ, ΜΕΝ. ΚΑΤΣΑΜΠΕΛΑΣ, Ι. ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ (ΥΠ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ), ΑΘ.ΠΑΥΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α. ΝΤΟΜΑΛΗΣ, Κ. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 37, Τ.Κ. 41222, ΤΗΛ.: 2410 532753, 2410 532756, 2410 256646 FAX: 2410 250762, e-mail: kirikas@otenet.gr e-mail ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ advkir@otenet.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kirikas.com.gr Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

πηγή: ΕΜΥ, Forecasts.gr, Yahoo, Weather Underground

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΙΩΑΝ. ΣΙΟΥΛΑΣ

Ο καιρός σήµερα στη Θεσσαλία

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΒΟΛΟΣ

16 - 18 Αστατος

16 - 18 Αστατος

16 - 18 Αστατος

15 - 17 Αστατος

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

σηµειωµατάριο  Γενική συνέλευση των µελών του σωµατείου Ι διωτικών Εκπαιδευτικών Λάρισας θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στις 5 µ.µ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Θέµατα: Εξελίξεις στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Συλλογική Σύµβαση εργασίας στον κλάδο. Απεργία στις 19/10.  Αύριο στις 6 µ.µ. στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α. (Μανδηλαρά 14) θα γίνει οµιλία από τον ιεροκήρυκα της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών αρχιµανδρίτη π. ∆ιονύσιο Χουρµουζιάδη, µε θέµα "Οι θησαυροί της Αγίας Γραφής κατά τον ιερό Χρυσόστοµο".  Η ιερά µονή Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ρα φαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Πυργετού της ιεράς µητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, πανηγυρίζει την ανάµνηση των εγκαινίων της και της ελεύσεως της θαυµατουργού εικόνας της Παναγίας στην ιερά µονή. Τη ∆ευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 5 µ.µ., θα τελεσθεί µέγας πανηγυρικός εσπερινός, µετ' αρτοκλασίας. Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, το πρωί, θα τελεσθεί θεία λειτουργία και στη συνέχεια η λιτάνευση της θαυµατουργού εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.  Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασµού του Αγίου Αρτεµίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνοµίας, η Ένωση Αστυνοµικών Λάρισας πραγµατοποιεί τακτική αιµοδοσία την Τρίτη 18 Οκτωβρίου από 8.30 έως 11.30 π.µ. στο Αστυνοµικό Μέγαρο.  Από το Περιφερειακό Τµήµα Λάρισας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνεται ότι η Κοινωνική Υπηρεσία πραγµατοποιεί συνάντηση Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στις 6 µ.µ. στην αίθουσα σεµιναρίων στα γραφεία του Ε.Ε.Σ. Μ. Αλεξάνδρου 7, στην κεντρική πλατεία, (4ος όροφος)  Ο Σύνδεσµος Σαµαριναίων Λάρισας διοργανώνει µονοήµερη εκδροµή στην Καστοριά - Άργος Ορεστικό, µε ενδιάµεσο σταθµό το µοναστήρι της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Μικρόκαστρο Κοζάνης (Τσαρούσνο) για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, την Κυριακή 23/10. Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στα τηλέφωνα: 2410 618533, 6972 242690 και 6932 294311.


ΣΑΒΒΑΤΟ

Ε

15

λάρισα Πρωτοπόρος η Ελασσόνα στην πιστοποίηση προϊόντων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

3

Ενηµερωτική ηµερίδα για τη διαδικασία αναγνώρισης αρνιού και κατσικιού της περιοχής ως προϊόντων ΠΟΠ

νηµερωτική ηµερίδα µε θέµα "∆ιαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων "Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ" και "Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ" θα πραγµατοποιήσει στις 2 Νοεµβρίου στην Ελασσόνα η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, µε αφορµή την πρόσφατη καταχώριση των δύο τοπικών προϊόντων στο κοινοτικό µητρώο των Π.Ο.Π. Αυτό έγινε γνωστό σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες στην αίθουσα του περιφερειακού συµβουλίου από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, την αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κα Ρένα Καραλαριώτου, το δήµαρχο Ελασσόνας κ. Γιώργο Πασχόπουλο και τον πρόεδρο της ΕΑΣ Ελασσόνας κ. Αθανάσιο Στούπα. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το δήµο Ελασσόνας, την ΕΑΣ Ελασσόνας και τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο του δήµου Ελασσόνας, θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα Θεάτρου "∆ηµάρχου Βασιλείου Φαρµάκη", µε σκοπό την ενηµέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής για τις διαδικασίες που προβλέπονται, έτσι ώστε να µπορούν να διαθέσουν στην αγορά τα προϊόντα τους µε τις συγκεκριµένες προστατευόµενες ονοµασίες. Στη δήλωσή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: "Η περιοχή της Ελασσόνας έχει όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές και την πιστοποίηση έτσι ώστε το αρνάκι και το κατσικάκι να είναι Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ). Από εδώ και πέρα χρειάζεται να ακολουθηθεί µια διαδικασία απ' τους ενδιαφερόµενους κτηνοτρόφους ώστε η προστιθέµενη αξία της ονοµασίας ΠΟΠ να έλθει ως αµοιβή στο προϊόν τους. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ο δήµος Ελασσόνας, ξεκινάµε µια σειρά ενηµερωτικών επαφών µε τους κτηνοτρόφους για να τους εξηγήσουµε αναλυτικά για τον τρόπο µε τον οποίο θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της πιστοποίησης από εδώ και πέρα. Είναι µια σηµαντική διαδικασία, καθώς στη δύσκολη περίοδο που διανύουµε τα προϊόντα ΠΟΠ θα έχουν µεγαλύτερη ζήτηση και υψηλότερες τιµές. Έτσι δίδεται η δυνατότητα στην Ελασσόνα να έχει ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ και σαν αιρετή Περιφέρεια θα βοηθήσουµε µε κάθε δυνατό τρόπο προς την κατεύθυνση αυτή". Η εισαγωγή στο µητρώο των Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) των ονοµασιών "Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ" και "Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ" είναι το αποτέλεσµα µίας προσπάθειας δέκα και πλέον χρόνων, τόσο όλων των τοπικών φορέων του Ν. Λάρισας όσο και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Μάλιστα, οι παραπάνω ονοµασίες είναι οι πρώτες ελληνικών προϊόντων που καταχωρίζονται ως ΠΟΠ στην κλάση 1.1. "Νωπά Κρέατα" και η έκδοση µιας τέτοιας α-

πόφασης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδοµένου ότι αφορά σε έναν πολύ σηµαντικό αριθµό κτηνοτρόφων της περιοχής Ελασσόνας που στηρίζουν την τοπική οικονοµία. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και εστιάζεται πλέον στην κατεύθυνση της τοποθέτησης στην αγορά των παραπάνω προϊόντων από τους προβατοτρόφους και τους αιγοτρόφους της περιοχής Ελασσόνας µε την χρήση των συγκεκριµένων ονοµασιών, την ένδειξη ΠΟΠ και τη χρήση του κοινοτικού συµβόλου (όπως προβλέπεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις: ΚΥΑ 261611/07-03-2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισµό του ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT). Η καταχώριση των ονοµασιών "Αρνάκι Ελασσόνας" και "Κατσικάκι Ελασσόνας" στο κοινοτικό µητρώο των ΠΟΠ, θα προωθήσει και θα αναδείξει τα προϊόντα αυτά στις εγχώριες και ξένες αγορές, µε συνέπεια τη βελτίωση του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων της κατ' εξοχήν κτηνοτροφικής περιοχής του δήµου Ελασσόνας, ενώ παράλληλα θα ικανοποιήσει τους καταναλωτές που θα έχουν πλέον στη διάθεση τους δυο βασικά τρόφιµα πιστοποιηµένα, µε εγγυήσεις για την προέλευση τους και τον τρόπο παραγωγής τους. Το αρνάκι και το κατσικάκι Ελασσόνας έρχονται να προστεθούν στα ήδη αναγνωρισµένα Π.Ο.Π. τυροκοµικά της περιοχής (φέτα, κασέρι, µανούρι) δίνοντας συνολικά µία ουσιαστική ώθηση στην υγιή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης κ. Ρ. Καραλαριώτου δήλωσε: "Μέσα από την ένταξή τους στο µητρώο των Π.Ο.Π., το αρνάκι και το κατσικάκι Ελασσόνας θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του εισοδήµατος των κατοίκων και τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους καταναλωτές να γευθούν πιστοποιηµένα προϊόντα. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα βρισκόµαστε σε συνεργασία τόσο µε το δήµο, την

Ε.Α.Σ. και τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ελασσόνας, ώστε να στηρίξουµε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την τόσο σηµαντική προσπάθεια. Μέληµά µας είναι να προωθούµε δράσεις που στηρίζουν την "υγιή" ανάπτυξη της Ελασσόνας". Ο δήµαρχος Ελασσόνας κ. Γ. Πασχόπουλος αφού ευχαρίστησε τόσο τον κ. Αγοραστό όσο και την κ. Καραλαριώτου για την πρωτο-

βουλία τους ανέφερε τα εξής: " Η βαριά βιοµηχανία της επαρχίας µας που είναι η κτηνοτροφία αποκτά ακόµα ένα σηµαντικό "όπλο" καθώς πλέον ξεκινάει η διαδικασία της πιστοποίησης που είναι και το τελικό στάδιο. Πλέον κάνουµε πράξη αυτή τη µεγάλη κατάκτηση και µε συνεργασία Περιφέρειας, δήµου και ΕΑΣ Ελασσόνας θα ξεπεράσουµε κάθε εµπόδιο σε µια δύσκολη διαδικασία που ολοκληρώνεται µετά από προσπάθεια περίπου 10 ετών". Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ελασσόνας κ. Θ. Στούπας δήλωσε: "Η ΕΑΣ Ελασσόνας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους εργάστηκα αυτά τα δέκα χρόνια για να έχουµε σήµερα αυτό το αποτέλεσµα. Απ' την πλευρά µας σαν θα βοηθήσουµε κάθε κτηνοτρόφο που θέλει να ενταχθεί στη διαδικασία η οποία απαιτεί αυστηρή συµµόρφωση στους κανόνες και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Και αυτό είναι ένα στοίχηµα". Στη συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν ακόµη ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Χ. Λιάπης, οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ. Μ. Μαµάρα και κ.κ. Χ. Σιδερόπουλος και Θ. Παιδής, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ελασσόνας κ. Αν. Αντωνίου και υπηρεσιακά στελέχη της ΕΑΣ και της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


λάρισα

4

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Εκρηκτικές οι διαστάσεις της ανεργίας στο νοµό Σύσκεψη φορέων συγκάλεσε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου

Τ

ην ανησυχία τους για την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας στο νοµό εξέφρασαν χθες κατά τη διάρκεια σύσκεψης που συγκάλεσε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου οι συµµετέχοντες στη σύσκεψη εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ και της ΟΓΕ. Όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή σύσκεψη η ανεργία, τόσο στο νοµό, όσο και γενικότερα, παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις βυθίζοντας στην απόγνωση τους ανέργους και τις οικογένειές τους. Σήµερα πλησιάζει το 1.000.000 και όλα δείχνουν ότι µέσα στο 2012, θα φτάσει το 1.300.000, χωρίς να υπολογίζουµε αυτούς που κάνουν ελάχιστα µεροκάµατα το χρόνο ή δουλεύουν µε 3ωρα - 4ωρα και ανασφάλιστοι. Εκείνο που ξεκαθαρίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη είναι ότι η ανεργία δεν θα περιορισθεί µε την πολιτική της επιδότησης των εργοδοτών µε χρήµατα των εργαζοµένων που εφαρµόζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε και η Ν.∆, για να κάνουν δήθεν προσλήψεις. Η ανάπτυξη που υπόσχονται η κυβέρνηση, τα κόµµατα του κεφαλαίου και ο ΣΕΒ, δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα της ανεργίας, γιατί ο στόχος της είναι αποκλειστικά η ανάπτυξη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του µεγάλου κεφαλαίου. Το πρόβληµα της ανεργίας όπως

και όλα τα προβλήµατα που βασανίζουν τους εργαζόµενους, είναι απόρροια του καπιταλιστικού συστήµατος που στηρίζεται στην εκµετάλλευση των εργαζοµένων προκειµένου να βγάζουν οι καπιταλιστές όσο περισσότερα κέρδη µπορούν, αλλά και των πολιτικών των κοµµάτων (ΠΑΣΟΚ και Ν.∆) που υπηρετούν συνειδητά αυτά τα συµφέροντα. "Κατά συνέπεια οι άνεργοι και οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να περιµένουµε ότι η ανεργία θα λυθεί µέσα σ' αυτό το εκµεταλλευτικό σύστηµα που ζούµε, το οποίο έχει ως µοναδικό σκοπό το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την ικανοποίηση των αναγκών των εργατικών λαϊκών οικογενειών", τονίζεται στην ανακοίνωση". Οι διοργανωτές διαµόρφωσαν κοινό διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο µεταξύ άλλων περιλαµβάνει και τα

εξής: - Ουσιαστική προστασία των ανέργων και των οικογενειών τους. - Έκτακτο βοήθηµα ύψους 1.400 ευρώ, σε όλους τους ανέργους. - Καµία µείωση του αριθµού των δικαιούχων και του ποσού του ταµείου ανεργίας, αλλά να ορισθεί

στο 80% του κατώτερου µισθού των 1.400 € που διεκδικεί το ΠΑΜΕ και το ΕΚΝΛ, δηλαδή στα 1.120 € το µήνα και να δίνεται σε όλους τους ανέργους µε επέκταση και στους αυτοαπασχολούµενους άνεργους, όπως και στους περιστασιακά εργαζόµενους, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας, χωρίς προϋποθέσεις. - Πλήρη και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους και τις οικογένειές τους, µε ανανέωση των βιβλιαρίων του ΙΚΑ και των άλλων Ταµείων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. - Υπολογισµό του χρόνου ανεργίας ως συντάξιµου χρόνου. - Συνταξιοδότηση στα 50 χρόνια γι' αυτούς που συµπληρώνουν δύο χρόνια στην ανεργία και έχουν 4.050 ηµέρες ασφάλισης. - Επέκταση της υπαλληλικής αποζηµίωσης του Ν.2112 για όλους

τους εργαζόµενους. - ∆ιαγραφή χρεών από τόκους και πάγωµα αποπληρωµής δανείων για όσο καιρό κάποιος είναι άνεργος, µε παράλληλη κατάργηση κατασχέσεων κάθε µορφής ιδιοκτησίας. - Επιδότηση ενοικίου στο 100% της αξίας του. - Μείωση 30% των τιµολογίων ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑ, Φυσικού Αερίου και για τους άνεργους, χαµηλόµισθους, χαµηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους και σε όσους δεν έχουν πληρωθεί δεδουλευµένα µε ταυτόχρονη απαγόρευση διακοπής της σύνδεσης. Πάγωµα πληρωµής όσο διάστηµα αδυνατούν να πληρώσουν. - ∆ωρεάν κάρτα απεριόριστων διαδροµών στα µέσα µαζικής µεταφοράς. - Κατάργηση όλων των διοδίων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς. - Κατάργηση φόρων και τελών για δήµο και ΕΡΤ.

Εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου διοργανώνει η Περιφέρεια Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Φ. Σαχινίδης θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στη Λάρισα

Μ

ε τη µεγάλη µαθητική και στρατιωτική παρέλαση, παρουσία του αναπλ. υπουργού Οικονοµικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη, θα κορυφωθούν στη Λάρισα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

- Γενικός σηµαιοστολισµός από της 8ης πρωινής ώρας της 26ης µέχρι και της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2011. - Φωταγώγηση των δηµόσιων, δηµοτικών καταστηµάτων, καθώς και

Ο

των καταστηµάτων των Ν.Π.∆.∆. και των τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου. - Εορταστικές εκδηλώσεις και οµιλίες σε όλες τις σχολές, σχολεία και ιδρύµατα της πόλης από καθηγητές και δασκάλους σχετικά µε την εθνική επέτειο. 12 µ.: Απότιση φόρου τιµής από τους µαθητές, σπουδαστές, προσκόπους, οδηγούς, φορείς και συλλόγους στο Ηρώο πεσόντων της πόλης µας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

7 π.µ.: Θα σηµάνουν χαρµόσυνα οι καµπάνες όλων των εκκλησιών µε φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου. Εωθινό από τη µουσική της 1ης

Στρατιάς και τη Φιλαρµονική του δήµου Λάρισας στους κεντρικούς δρόµους της πόλης. 8 π.µ.: Επίσηµη Επαρση Σηµαίας. 10.30 π.µ.: Αφιξη επισήµων και έναρξη δοξολογίας στο Μητρο-

πολιτικό Ναό του Αγ. Αχιλλίου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Σεβ. κ.κ. Ιγνάτιος. Μετά το τέλος της δοξολογίας και εντός του ιερού ναού θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ηµέρας από τον κ. Χρήστο Παπανικολάου, εκπαιδευτικό - διευθυντή 24ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας, µε θέµα "28η Οκτωβρίου 1940 - Το "ΟΧΙ" των Ελλήνων και η διαχρονικότητά του". 11 π.µ.: Επιµνηµόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και κατάθεση στεφάνων από ανώτατες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εφεδροπολεµιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους της Εθνικής Αντίστασης όλων των παραρτηµάτων των αναγνωρι-

σµένων αντιστασιακών οργανώσεων. 11.30 π.µ.: Παρέλαση των Αναπήρων Πολέµου, Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, µαθητών, Προσκόπων, Οδηγών, πολιτιστικών συλλόγων και τµηµάτων των ενόπλων δυνάµεων. Σηµείωση: Όσοι αναγνωρισµένοι σύνδεσµοι, σύλλογοι, οργανώσεις και λοιπά επιθυµούν να καταθέσουν στεφάνι την 27η Οκτωβρίου, θα πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο µέχρι τις 12 µ. της 26ης Οκτωβρίου, στο γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Λάρισας (τηλ. 2410 258405) ή στη δ/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (τηλ. 2413 506474).

Συνάντηση του περιφερειάρχη µε την "Πανθεσσαλική Στέγη"

περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός συναντήθηκε µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Θεσσαλικών Σωµατείων Αττικής "Η Πανθεσσαλική Στέγη" κ. Στέφανο Κούτρα και µε την έφορο µελετών & προγραµµατισµού της Οµοσπονδίας κ. Μαρία Μπα-

κλαβά - Στρατίκη κι ενηµερώθηκε για την πραγµατοποίηση του διήµερου επιστηµονικού και ιστορικού συνεδρίου στις 19 και 20 Νοεµβρίου µε την ευκαιρία του εορτασµού των 130 ετών από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ο

πρόεδρος της "Πανθεσσαλικής Στέγης" υπογράµµισε την ανάγκη της πραγµατοποίησης του επικείµενου συνεδρίου, µιας και αυτό θα αποτελέσει µία διαδικασία προβολής της ιστορίας, του πολιτισµού και των σηµαντικών προσωπικοτήτων της Θεσσαλίας. Από την πλευρά

του ο κ. περιφερειάρχης αφού συγχάρηκε τους εκπροσώπους της "Πανθεσσαλικής Στέγης" δεσµεύτηκε για την ηθική και υλική στήριξη του συνεδρίου και τόνισε ότι "αποτελεί προστιθέµενη αξία για την Θεσσαλία, έχει δε την αρωγή της Περιφέρειας".


ΣΑΒΒΑΤΟ

15

λάρισα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

5

Ληστεία εν ριπή οφθαλµού στα ΕΛ.ΤΑ. της Λάρισας Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι δράστες άρπαξαν 50.000 ευρώ και διέφυγαν µε µοτοσικλέτα

ΓΡΑΦΕΙ Ο Γιάννης ∆έλλης

Λ

ιγότερα από 15 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν οι δύο δράστες της χθεσινής ληστείας στο κεντρικό κατάστηµα των ΕΛΤΑ, στη Λάρισα, για να αρπάξουν 50.000 ευρώ σε µετρητά και να γίνουν καπνός. Η ληστεία, που θυµίζει πολύ εκείνη της 21ης Απριλίου του 2011 στο παρακείµενο υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας µε λεία, τότε, 250.000 ευρώ, σηµειώθηκε στις 7.10 χθες το πρωί και ενώ το κατάστηµα των ΕΛΤΑ ήταν κλειστό για το κοινό. Εκείνη την ώρα µέσα στο κατάστηµα υπήρχαν πέντε υπάλληλοι και βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ανεφοδιασµού του ΑΤΜ που υπάρχει στα ΕΛΤΑ, λεπτοµέρεια την οποία φαίνεται πως γνώριζαν πολύ καλά οι δύο ληστές. Οι δράστες, που φόραγαν κράνη, πάρκαραν την κλεµµένη µοτοσικλέτα τους έξω από το κατάστηµα, στην οδό Αλ. Παπαναστασίου 62,

µε βαριοπούλα έσπασαν το τζάµι της εισόδου και εισέβαλαν στο εσωτερικό του. Εν ριπή οφθαλµού απώθησαν τον διευθυντή και του άρπαξαν από τα χέρια τις δύο κασέτες µε τα µετρητά, τις έβαλαν σ' ένα σάκο µαζί µε τη βαριοπούλα, επιβιβάστηκαν στη µοτοσικλέτα και διέ-

φυγαν µέσω της οδού Παπακυριαζή. Οι αστυνοµικοί ειδοποιήθηκαν άµεσα και έσπευσαν στο σηµείο ενώ λίγο αργότερα βρήκαν τη µοτοσικλέτα εγκαταλειµµένη στο τέλος οδού Παπακυριαζή αλλά οι ληστές είχαν γίνει άφαντοι. Πλέον, οι αστυνοµικοί εξετάζουν το βίντεο

του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης που διαθέτει το κατάστηµα αναζητώντας στοιχεία για τη δράση και την ταυτότητά τους.

ΤΟ "ΧΤΥΠΗΜΑ" ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

Στις 21 Απριλίου του 2011 δύο άγνωστοι µε την ίδια µέθοδο είχαν καταφέρει να "ση-

κώσουν" το εντυπωσιακό ποσό των 250.000 ευρώ από το υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Παπαναστασίου 66, στο κέντρο της Λάρισας (λίγα µέτρα µακριά από το κατάστηµα των ΕΛΤΑ). Οι δράστες είχαν εισβάλει στην τράπεζα λίγο µετά τις 2.30 το µεσηµέρι, την ώρα του ανεφοδιασµού του ΑΤΜ και ενώ η τράπεζα είχε κλείσει για το κοινό αλλά η αγορά της Λάρισας ήταν γεµάτη κόσµο. Τότε, χρησιµοποιώντας ένα πλαστικό σφυρί οι ληστές είχαν γκρεµίσει την τζαµαρία της εισόδου του τραπεζικού υποκαταστήµατος και είχαν αρπάξει τέσσερις κασέτες ανεφοδιασµού του ΑΤΜ ενώ στη συνέχεια είχαν διαφύγει µε µοτοσικλέτα µεγάλου κυβισµού. Η κλεµµένη µοτοσικλέτα που χρησιµοποίησαν οι ληστές, είχε βρεθεί λίγο αργότερα σε υπόγειο πάρκινγκ, στη συνοικία των έξι δρόµων αλλά οι ίδιοι είχαν γίνει άφαντοι.

Μέχρι την Πέµπτη η αποχή των δικηγόρων Κλιµακώνουν τις αντιδράσεις τους κατά των κυβερνητικών µέτρων

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΕΝΑΝ 25ΧΡΟΝΟ

Απίστευτη υπόθεση τραυµατισµού χθες το πρωί στη Μεσοράχη Παρ' ολίγον τραγωδία χθες το πρωί στη Μεσοράχη Λάρισας όπου ένας 71χρονος άνδρας κόντεψε να σκοτώσει έναν 25χρονο από… λάθος. Ο θύτης έχοντας πάρει εντολή από τον 42χρονο ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής µονάδας της Μεσοράχης να θανατώσει µε το κυνηγετικό του όπλο ένα µοσχάρι της µονάδας, πυροβόλησε προς το ζώο αλλά αστόχησε και οι βολίδες έπληξαν παρακείµενη µεταλλική πόρτα, µε αποτέλεσµα θραύσµατά της να τραυµατίσουν σοβαρά στη θωρακική χώρα τον 25χρονο Αλβανό, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο 71χρονος Έλληνας πήρε στη συνέχεια το κυνηγετικό του όπλο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ πλέον αναζητείται από τις αρχές. Ο 25χρονος µεταφέρθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 42χρονος ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής µονάδας συνελήφθη και µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λάρισας. Προανάκριση για το συµβάν διενεργεί το Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Λάρισας. Ι.∆.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Ε

ως και την επόµενη Πέµπτη, 20 Οκτωβρίου, θα απέχουν από τις δικαστικές αίθουσες οι Λαρισαίοι δικηγόροι, όπως αποφάσισε χθες η έκτακτη γενική συνέλευση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Η απόφαση επεκτείνει κατά µία ηµέρα την πενθήµερη αποχή την οποία ξεκίνησαν από την περασµένη Πέµπτη όλοι οι δικηγόροι της χώρας, κατόπιν απόφασης της Σ.Ε. της Ολοµέλειας των προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τα νέα κυ-

βερνητικά µέτρα και τη µεταφορά της δικαστηριακής ύλης στους συµβολαιογράφους. Κατά την οµιλία του στη χθεσινή συνέλευση ο πρόεδρος του ∆.Σ.Λ., κ. ∆ηµήτρης Κατσαρός, τόνισε ότι "οι προτάσεις του υπουργού ∆ικαιοσύνης για τη δήθεν επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης απορρέουν από τις µνηµονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και ότι τα σχετικά µέτρα λαµβάνονται για δηµοσιονοµικούς και εισπρακτικούς λόγους". Οι δικηγόροι αντιδρούν στην αφαίρεση από αυτούς υποθέ-

σεων που αφορούν στα συναινετικά διαζύγια, τις προσηµειώσεις ακινήτων, την έκδοση διαταγών πληρωµής και τα κληρονοµητήρια. Στο πλαίσιο της αποχής και όπως ανακοίνωσε η Σ.Ε., το πανελλήνιο πλαίσιο χορήγησης αδειών θα είναι το ακόλουθο: α) Συµπλήρωση ορίων προσωρινής κράτησης β) Κρατούµενοι (µόνο στα αυτόφωρα) γ) Αντιρρήσεις (διοικητικά) δ) Παραγραφές ε) Προθεσµίες στ) Αναστολές πλειστηριασµών

ζ) Προσωρινές διαταγές Μέχρι την επόµενη Πέµπτη ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Λάρισας θα παραµείνει κλειστός και θα λειτουργεί µόνο η επιτροπή χορήγησης αδειών ενώ το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, θα υπάρξει νέα σύγκληση της Ολοµέλειας στις 11 π.µ. στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της χθεσινής συνέλευσης των µελών του ∆.Σ.Λ. συζητήθηκαν και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δικηγόροι και οι εξελίξεις σε σχέση µε το ΤΥ∆Ε. Ι.∆.

"∆εν πάει άλλο" φωνάζουν αστυνοµικοί, πυροσβέστες και λιµενικοί διαµαρτυρόµενοι για τις διαδοχικές µειώσεις στους µισθούς, τα επιδόµατα και τις συντάξεις τους. Οι οµοσπονδίες των ενστόλων δίνουν εκ νέου αγωνιστικό ραντεβού, αυτή τη φορά στο Καλλιµάρµαρο στάδιο, όπου και θα πραγµατοποιηθεί πανελλαδική συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις 4 το απόγευµα της ∆ευτέρας 17 Οκτωβρίου. Από τη Λάρισα θα αναχωρήσει λεωφορείο στις 10.30 το πρωί της ∆ευτέρας για να µεταφέρει τους αστυνοµικούς που θέλουν να µετάσχουν στην κινητοποίηση.


λάρισα

6 ΟΠΕΚΕΠΕ

Απεργούν οι εργαζόµενοι του

Ο

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγµατοποιεί 48ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία στις 17 και 18 Οκτωβρίου, η οποία θα συνεχιστεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου µε συµµετοχή στην πανεργατική απεργία ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ, µετά από την οποία οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί µε διάφορες µορφές, ενάντια στο πολυνοµοσχέδιο για το ενιαίο µισθολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία. Όπως αναφέρουν οι εργαζόµενοι του οργανισµού "ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο µοναδικός οργανισµός στη χώρα µας που είναι διαπιστευµένος στην Ευρωπαϊκή Ενωση για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, οι οποίες προσεγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ ετησίως και αφορούν περίπου 900.000 δικαιούχους. Οι εργαζόµενοί του, έχουν προσφέρει

τεράστιο έργο που έχει αναγνωριστεί επίσηµα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τα τελευταία χρόνια που ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέλαβε τον έλεγχο των επιδοτήσεων έχει µειώσει πάνω από 80% τους καταλογισµούς που επιβάλλονται στη χώρα µας για µη τήρηση των σχετικών κανονισµών. Παράλληλα, έχει επισπευσθεί σηµαντικά η καταβολή των επιδοτήσεων, η οποία για πρώτη φορά το 2010 ξεκίνησε από τα τέλη Οκτωβρίου. Ως ανταπόδοση, οι εργαζόµενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχοντας ήδη χάσει µέχρι τώρα το ένα τρίτο του εισοδήµατός τους, θα υποστούν µε τις διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου και νέες δραµατικές µειώσεις. Για το λόγο αυτό, ξεκινώντας µε την τετραήµερη απεργιακή κινητοποίηση από τις 17 ως τις 20 Οκτωβρίου, θα κλιµακώσουµε στη συνέχεια τον αγώνα µας µε κάθε πρόσφορο µέσο για όσο χρειαστεί".

Προτάσεις για τη στήριξη τριτέκνων και πολυτέκνων Οι Οικολόγοι - Πράσινοι καταθέτουν κείµενο µε συγκεκριµένα µέτρα ανακούφισης των συγκεκριµένων οικογενειών

Σ

ειρά προτάσεων για τη στήριξη των τριτέκνων και των πολύτεκνων οικογενειών καταθέτουν τα µέλη της Πολιτικής Κίνησης Λάρισας των Οικολόγων Πράσινων, κατηγορώντας την κυβέρνηση για τη στάση που τηρεί προς τις συγκεκριµένες οικογένειες. Στην ανακοίνωση που υπογράφει ο συντονιστής της πολιτικής κίνησης κ. Κων. Κούτσικος αναφέρονται τα εξής: "Οι τρίτεκνοι - πολύτεκνοι είναι ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού στη χώρα µας. Το τµήµα αυτό του πληθυσµού της χώρας µας ζει καθηµερινά την κρίση µε την περικοπή µισθών και συντάξεων, την προχειρότητα στην αντιµετώπιση της φοιτητικής µέριµνας, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι, τα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ, το κόστος ζωής. Όπως όλους τους Έλληνες έτσι και τους τριτέκνους - πολυτέκνους τους επηρεάζουν οι απολύσεις, το κλείσιµο των επιχειρήσεων λόγω της ύφεσης. Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας θεωρούν κοντόφθαλµη και απορριπτέα την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε µέτρα κατά των πολυτέκνων - τριτέκνων. Τα µέτρα αυτά δηµιουργούν πρόβληµα στη δηµογραφική πολιτική, η χώρα γερνάει και έχοντας την πιο µικρή αναλογία παιδιών, το κόστος για το ασφαλιστικό αυξάνεται διαρκώς. Ενώ η ενίσχυση

των πολυτέκνων - τριτέκνων είναι εργαλείο για την βιώσιµη ανάπτυξη και στοχεύει στην ανάπτυξη των φυσικών δυνάµεων του πληθυσµού, στη στήριξη των κοινωνικών ταµείων και των ταµείων συντάξεων και στην πρόοδο της χώρας. Στόχος µας θα πρέπει να είναι να αυξηθεί η αναλογία παιδιών ανά µητέρα. Η ενίσχυση των οικογενειών αυτών θα πρέπει να φτάσει στα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας καλούν την κυβέρνηση να πάρει τα µέτρα πίσω να αυξήσει το αφορολόγητο, να εντάξει τις πολύτεκνες τρίτεκνες οικογένειες στη βιώσιµη ανάπτυξη µε τις παρακάτω προτάσεις : - µείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος µε την επιδότηση φωτοβολταϊκών για τις κατοικίες µε εισοδηµατικά κριτήρια. - µοριοδότηση για πράσινες θέσεις εργασίας - ενίσχυση επαγγελµατιών που ασχολούνται µε πράσινα επαγγέλµατα - στήριξη των µητέρων - γυναικών - συζύγων στο ρόλο τους στην οικογένεια και στην εργασία - προτεραιότητα σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν µε τη βιολογική γεωργία - παροχή βιολογικών προϊόντων σε άπορες οικογένειες - µειωµένο εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς".

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας του ΣΥΝ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας του Συνασπισµού θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στις 11 π.µ. στα γραφεία Λάρισας του ΣΥΝ (Παπακυριαζή 40) µε θέµατα: - Συζήτηση επί της απόφασης της ΚΠΕ (23/10). - Ανταλλαγή εµπειριών από τη δράση των οργανώσεων της Περιφέρειας (δυσκολίες, προβλήµατα, επιτυχίες) - ∆ιαµόρφωση ενός σχεδίου δράσης για

το άµεσο επόµενο διάστηµα µε άξονες: Α) Στοχευµένη δράση στο κίνηµα µε βάση τις αιχµές της περιόδου. Απεργία 19/10, αντίδραση - αντίσταση στα χαράτσια. Β) Ένταση της πολιτικής δράσης. Πολιτική εξόρµηση ΣΥΡΙΖΑ. Γ) Επαφές µε άλλες αντιµνηµονιακές - αντινεοφιλελεύθερες δυνάµεις και πρωτοβουλίες για δηµόσιες τοποθετήσεις επί των προβληµάτων και του ζητήµατος της συνεργασίας.

ΜΟΙΡΑΙΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Προσοχή στις επιπτώσεις της ηλικιακής ακτινοβολίας

Πεζός παρασύρθηκε από ΙΧ και βρήκε τραγικό θάνατο Φρικτό θάνατο βρήκε χθες στις 8 το απόγευµα ένας άτυχος άνδρας σε τροχαίο δυστύχηµα που σηµειώθηκε επί της Λεωφόρου Καραµανλή, λίγα µέτρα µετά το φανάρι του Travel Stop, στο ρεύµα προς Αθήνα. Το θύµα µόλις είχε σταθµεύσει το ΙΧ του στην άκρη του δρόµου και επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας της Λ. Καραµανλή, όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο αυτοκίνητα για να καταλήξει κάτω τις ρόδες ενός τρίτου. Ο άτυχος άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν είχαν γίνει γνωστά έως αργά το βράδυ, εγκλωβίστηκε κάτω από το όχηµα και απαιτήθηκε η επέµβαση περιοίκων και ανδρών της Π.Υ. Λάρισας για τον απεγκλωβισµό του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακοµίστηκε άµεσα στο ΓΝΛ όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Προανάκριση για το συµβάν διενεργεί το Τµήµα Τροχαίας Λάρισας. Ι.∆.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Ν∆

Σήµερα στις 12 µ. στο ξενοδοχείο "∆ιόνυσος" θα πραγµατοποιηθεί πανθεσσαλική σύσκεψη στελεχών της Νέας ∆ηµοκρατίας παρουσία του αναπληρωτή Γραµµατέα Οργανωτικού Υπεύθυνου Θεσσαλίας κ. Γεώργιου Λουλουδάκη, του περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Ν∆ κ. ∆ηµ. Μπαζίγου και των τοµεαρχών κ. Βούλας Αλεξίου, κ. Κων/νου Κρέσπη, κ. Γεωργίου Λιανού και κ. Κων/νου Κωδώνα, µε αντικείµενο τη νέα οργανωτική δοµή του κόµµατος καθώς και τη λειτουργία του σε επίπεδο Θεσσαλίας. Στη σύσκεψη θα συµµετέχουν οι πρόεδροι ΝΟ∆Ε Θεσσαλίας, τα µέλη ΝΟ∆Ε και Πολιτικής Επιτροπής της Ν∆ Ν. Λάρισας.

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Η Γραµµατεία Λάρισας του ΠΑΜΕ, θα πραγµατοποιήσει σήµερα, στις 11 το πρωί, πικετοφορία ενάντια στα βάρβαρα µέτρα της κυβέρνησης, της Ε.Ε, της τρόικας και του κεφαλαίου. Η πικετοφορία θα ξεκινήσει από το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας.

Την προσοχή όλων των πολιτών σε σχέση µε τους κινδύνους από την υπέρµετρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, επέστησε κατά την οµιλία του προχθές το βράδυ στο "Χατζηγιάννειο" ο οµότιµος καθηγητής και πρώην διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Εφαρµογών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµιακού Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Σιώµος. Την εκδήλωση µε θέµα "Ήλιος και Υγεία" διοργάνωσε ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Επιστηµών Λάρισας και κατά την οµιλία του ο κ. Σιώµος σηµείωσε ότι η αλόγιστη και χωρίς προφύλαξη έκθεση στον ήλιο αυξάνει σηµαντικά τις πιθανότητες εκδήλωσης καρκίνου του δέρµατος, µε τον αριθµό των κρουσµάτων να ενισχύεται κάθε χρόνο στη χώρα µας.

Οι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα χαράτσια Οργανωµένες δράσεις προγραµµατίζει η διοίκηση της ΕΟΑΣνΛ Με τα οξυµµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η µικροµεσαία αγροτιά και τα οποία εκφράζονται µε το υψηλό κόστος παραγωγής και ζωής και τις δυσανάλογα χαµηλές τιµές στα αγροτικά προϊόντα µε αποτέλεσµα το διαρκώς µειωµένο εισόδηµα των αγροτών, ασχολήθηκε το ∆.Σ. της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νοµού, που συνεδρίασε αναζητώντας αντιδράσεις στα χαράτσια που καλούνται να πληρώσουν οι αγρότες. Σαν να µην έφταναν τα προβλήµατα µε την παραγωγή και τις χαµηλές τιµές, οι µικροµεσαίοι αγρότες όπως και τα άλλα λαϊκά στρώµατα καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτα χαράτσια για ένα χρέος που δεν δηµιούργησαν και δεν ευθύνονται" ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΟΑΣνΛ κ. Ρ. Μαρούδας, υπογραµµίζοντας ότι µε τη φορολογία για τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, την µείωση του αφορολόγητου από τα 12.000 € στα 5.000 €, οι αγρότες ακόµη και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα πληρώσουν φόρο εισοδήµατος. Οπως τόνισε ο πρόεδρος η ΕΟΑΣΝΛ καλεί τους αγροτικούς συλλόγους, τους µικροµεσαίους αγρότες, να αρνηθούν την πληρωµή των χαρατσιών µε οργανωµένο τρόπο µέσα από τους αγροτικούς συλλόγους και τις λαϊκές επιτροπές αγώνα στα χωριά. "∆εν µπορούµε και δεν θέλουµε να πληρώσουµε την κρίση που δεν δηµιουργήσαµε. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι θα πρωτοστατήσουν στην οργάνωση αυτού του καθήκοντος µέσα από γενικές συνελεύσεις και θα οργανώσουν τον αγώνα ενάντια στην πολιτική της Ε.Ε, της ΚΑΠ και των ελληνικών κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ αξιοποιώντας όλες τις µορφές πάλης και την πλούσια εµπειρία του αγροτικού και ευρύτερα λαϊκού κινήµατος. Η προοπτική που µας επιφυλάσσουν µε τη νέα ΚΑΠ 2014 - 2020 είναι η εξόντωση της µικροµεσαίας αγροτιάς, µε εργαλείο την αλλαγή του τρόπου καταβολής των επιδοτήσεων και τη δραστική µείωση τους, προκειµένου να συγκεντρωθούν στους µεγαλοαγρότες επιχειρηµατίες. ∆εν θα το επιτρέψουµε", τόνισε χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας ότι αποφασίστηκε για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα να πραγµατοποιηθούν συσκέψεις ∆.Σ των Αγροτικών Συλλόγων σε κάθε επαρχία του Νοµού στα τέλη Οκτωβρίου και συσκέψεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από το πράσινο σκουλήκι, τον παγετό και τον περονόσπορο διεκδικώντας αποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ και κάλυψη του χαµένου εισοδήµατος των αγροτών και κτηνοτρόφων. Το επόµενο αγωνιστικό ραντεβού πάντως είναι στην 48ωρη πανεργατική - πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου.


ΣΑΒΒΑΤΟ

15

λάρισα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

7

"Λουκέτο" την Τετάρτη στο ΤΕΙ

Η

γενική συνέλευση του ενιαίου συλλόγου εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Λάρισας αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συµµετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 19/10. Σε ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρονται τα εξής: "Η χώρα µας ζει στη δίνη µιας πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, που αφορά στην συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, µε τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα να σηκώνουν το µεγαλύτερο βάρος. Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι έχουν φτάσει στα όρια τους. Εργασιακά δικαιώµατα κατακτηµένα µε αγώνες πολλών δεκαετιών καταργούνται σε µια νύχτα. Η ανεργία καλπάζει και οι διαδικασίες απολύσεων και εργασιακής εφεδρείας απειλούν µε εξαθλίωση την ελληνική οικογένεια. Μέσα σε αυτό το τραγικό κλίµα τα Ιδρύµατα µας και ο κλάδος µας διέρ-

Α

κτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό και την άµεση απόσυρση της απόφασης "Φ9/96401/Ε5 - 28 Σεπτεµβρίου 2011 του ΥΠ∆ΒΜΘ, που αφορά την κατανοµή θέσεων-πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012". Η απόφαση αυτή µειώνει δραστικά το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό

Συµπληρωµατικές τοποθετήσεις και τροποποιήσεις από το ΠΥΣ∆Ε Λάρισας

πό το ΠΥΣ∆Ε Ν. Λάρισας µε την Πράξη 70/13-10-2011 ανακοινώθηκαν συµπληρωµατικές τοποθετήσεις - τροποποιήσεις τοποθετήσεων, διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες της Β/θµιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη νέα τους θέση την ∆ευτέρα 17/10 µε ηµεροµηνία 14-10-11. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΗ - ΑΝΤΙ 7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡ. 69/10-10-11), Γ/ΣΙΟ & ΛΤ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 7ο ΕΠΑΛ ΤΣΙΧΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΗ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΦΑΣΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ011ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟ-

Τ

χονται µια εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο, κρίσιµη ακόµα και για την ίδια την ύπαρξή τους. Πέραν αυτών άµεσα αιτήµατα που αφορούν την στοιχειώδη λειτουργία των Ιδρυµάτων µας όπως διατυπώθηκαν από την ΟΣΕΠ ΤΕΙ είναι τα παρακάτω: Απαιτούµε: - Την αύξηση των θέσεων για το έ-

των ΤΕΙ και οδηγεί τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σε λουκέτο, αφού δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν στην εκπαίδευση των σπουδαστών τους. - Τη µη εφαρµογή στα ΤΕΙ του κανόνα 10:1 (ή ακόµη και 5:1), για τις νέες προσλήψεις. - Την προώθηση της διαδικασίας των εξελίξεων των µελών Ε.Π.. - Το διορισµό όλων των εκλεγµένων µελών Ε.Π., που εκκρεµεί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και την άµεση προκήρυξη των θέσεων που εκκενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης των µελών Ε.Π. - Την ενίσχυση της χρηµατοδότησης των ΤΕΙ που υπολειτουργούν, λόγω της περικοπής του προϋπολογισµού τους, σε ποσοστό µέχρι και 50 %. - Τη διαµόρφωση ενός νέου ενιαίου ειδικού µισθολογίου στους δηµόσιους λειτουργούς, µε ενσωµάτωση των επιδοµάτων στο βασικό µισθό".

ΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ05 1ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ∆ΑΡΤΖΑΛΗ ΟΛΓΑ ΠΕ05 Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΚΟΥΣΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ09 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙ 10o ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡ. 69/1010-11), ΣΤΟ 3ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΣΤΑΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ10.02 2ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΑΠΟ 31-10-

11 ∆ΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΗ ΑΝΤΙ 1ο Γ/ΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΠΡ. 69/10-10-11), ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ & ΛΤ ΒΕΡ∆ΙΚΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΗΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Γ/ΣΙΟ & ΛΤ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΜΠΙΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕ12.02 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙ 6ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΠΡ. 69/1010-11), ΣΤΟ 12ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ)

ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΠΕ13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(62/20-0911 - ΑΝΤΙ 1ο ΓΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ∆ΟΜΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΤΣΙΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ15 ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΚΩΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17.07 2ο ΣΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ17.07 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 1ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡ. 69/10-10-11), ΣΤΟ 16ο Γ/ΣΙΟ & ΛΤ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.01 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΉΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.02 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ 7ο Γ/ΣΙΟ & ΛΤ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡ. 69/10-10-11), ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΜΠΑΛΚΟΡΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΠΕ18.02 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ 3ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡ. 69/10-10-11), ΣΤΟ 10ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΜΠΑΣΑΡΑ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ18.02 7ο Γ/ΣΙΟ & ΛΤ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ18.08 3ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ18.13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΗ ΑΝΤΙ 12ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡ. 69/10-10-11), 6ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.17 ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΚΑΡΑ∆ΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ18.33 ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΤΕ01.13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ 7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡ. 69/10-10-11), ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ)

Το ΕΚΛ καταγγέλλει απολύσεις στο Leroy Merlin

ην παράνοµη απόλυση εργαζοµένου στην επιχείρηση Leroy Merlin, επειδή πρωτοστατούσε στην οργάνωση των συναδέλφων του για την δηµιουργία σωµατειακής επιτροπής στο χώρο του πολυκαταστήµατος, καταγγέλλουν, µε ανακοίνωσή τους οι διοικήσεις του κλαδικού σωµατείου και του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Όπως αναφέρουν ο εν λόγω εργαζόµενος είναι ξεκάθαρο ότι απολύεται για τη συνδικαλιστική του δράση, αφού πριν λίγο καιρό κλιµάκιο στελεχών της εταιρείας που επισκέφτηκε το κατάστηµά της στη Λάρισα, διαβεβαίωσε τους εργαζόµενους ό-

τι παρόλο που βρισκόµαστε εν µέσω κρίσης, η πολυεθνική συνεχίζει να αυξάνει τα κέρδη της. "Στόχος της εργοδοσίας της επιχείρησης Leroy Merlin είναι µε την συγκεκριµένη απόλυση να τροµοκρατήσει, να υποχρεώσει τους εργαζόµενους να σκύψουν το κεφάλι, να επιβάλει "άκρα του τάφου σιωπή" στους συγκεκριµένους χώρους δουλειάς. Καταδικάζουµε, τόσο την συγκεκριµένη απόλυση, αλλά και κάθε απόλυση, κάθε προσπάθεια των εργοδοτών να τροµοκρατήσουν. "Ξεγελιέται" η εργοδοσία αν νοµίζει πως θα ξεµπερδέψει έτσι εύκολα µε τους εργαζόµενους. Έχει αυταπάτες αν νοµίζει ότι οι εργαζόµενοι θα πέ-

σουν στον γκρεµό, αυτοκτονώντας. Η απάντηση µας θα είναι σκληρή και αποφασιστική σε όποιον εργοδότη σκέφτεται κάτι τέτοιο. Τέλος, καλούµε τους συναδέλφους στον κλάδο του εµπορίου και των υπηρεσιών να µεγαλώσουν την ετοιµότητά τους, να συσπειρωθούν στο Σωµατείο µας, να οργανωθούν και στον χώρο όπου δουλεύουν συγκροτώντας Σωµατειακές επιτροπές. Αυτές µας ηµέρες οπού µεγαλώνει ο πόλεµος απέναντι στην ζωή µας κανείς εργαζόµενος δεν έχει δικαίωµα να στέκεται στο πλάι. Να ξεσηκωθούµε όλοι τώρα. ∆εν αποδεχόµαστε καµία απόλυση! Καµία υποταγή στην εργοδοσία!",

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, καλεί τα µέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση τη ∆ευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 6.30 µ.µ. στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λάρισας (31ης Αυγούστου 34) ενόψει της 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης που αποφάσισε η ∆ΟΕ για τις 19 και 20 Οκτωβρίου. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας µε τη συµµετοχή µας στη γενική συνέλευση. Είναι η ώρα όλοι µαζί ενωµένοι να αποφασίσουµε για το µέλλον µας. Η απάντησή µας, µαζί µε όλους τους εργαζόµενους, στην ολοκληρωτική επίθεση που δεχόµαστε δεν µπορεί παρά να είναι ενιαία, δυναµική και µαζική για την ανατροπή των πολιτικών λιτότητας και εξαθλίωσης. Να µην περάσει το πολυνοµοσχέδιο της εξαθλίωσης.

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΑΜΣΚΠ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ Η Πανθεσσαλική Ένωση Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στο πλαίσιο των δράσεων της για παροχή πάσης φύσεως µορφής ψυχαγωγία, προαγωγή, σύσφιξη των φιλικών δεσµών ανάµεσα στα µέλη, αλλά και τη διάδοση του πνεύµατος αλληλεγγύης και την καλλιέργεια των σχέσεων µεταξύ όλων όσων εµπλέκονται µε τη ΣΚΠ διοργανώνει ηµερήσια εκδροµή την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στην Ελάτη - Περτούλι Νεραϊδοχώρι Τρικάλων. Σηµείο αναχώρησης τα γραφεία της ΠΕΑµΣΚΠ Γαριτσίου 15 & Επισκοπής στις 9 π.µ. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνήσετε έως και τη ∆ευτέρα 17 Οκτωβρίου µε την γραµµατεία στα τηλέφωνα 2410619484 & 2410-663154.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ Η ΠΕΑΕΑ - ∆ΣΕ διοργανώνει εκδήλωση στις 23 Οκτωβρίου, στην πλατεία (Τάκη Γαργαλιάνου δίπλα στο Εργατικό Κέντρο) για να τιµήσει την απελευθέρωση της πόλης, της Λάρισας, από τον χιτλερικό φασισµό των Γερµανών. Καλούνται όλα τα µέλη και οι οπαδοί της εαµικής Εθνικής Αντίστασης, να τιµήσουν µε την παρουσία τους την εκδήλωση που θα γίνει στις 10.30 π.µ.


OFF

8

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

the record

∆ικαστικά

Στη δικαιοσύνη κατά του ΟΠΑ∆ αποφάσισαν να προσφύγουν οι Λαρισαίοι γιατροί, κατά την προχθεσινή τους συνέλευση, προκειµένου να διασφαλίσουν όχι µόνο ότι δε θα χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα µεγάλα ποσά που τους οφείλει το Ταµείο των δηµοσίων υπαλλήλων αλλά και ότι θα πάρουν τα χρήµατά τους µε το νόµιµο τόκο. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Ντίνος Γιαννακόπουλος, οι οφειλές του ΟΠΑ∆ προς τους Λαρισαίους γιατρούς (για ιατρικές πράξεις, εργαστηριακές εξετάσεις κ.λπ.) αγγίζουν τα 20 εκατ. ευρώ µόνο για το 2010. Μάλιστα, σε ορισµένους γιατρούς οι οφειλές του Οργανισµού υπερβαίνουν τους 9 µήνες µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιµότητα των ιατρείων τους. Η δικαστική διεκδίκηση των οφειλοµένων θα γίνει οµαδικά µε τη µαζική κατάθεση αγωγών, κάθε φορά που θα συγκεντρώνεται από τον Ι.Σ.Λ. ένας ικανός αριθµός αιτήσεων από τα µέλη του. Ο κ. Γιαννακόπουλος ενηµέρωσε τους συναδέλφους του και για τη θέση του ιατρικού κόσµου σε σχέση µε τον ΕΟΠΥΥ υπογραµµίζοντας ότι κανένας γιατρός δε θα πρέπει να υπογράψει σύµβαση µε τον Οργανισµό , αφού ο µέσος όρος αµοιβής ανέρχεται στα 500 ευρώ.

∆ιάψευση

Σε διάψευση προχώρησε χθες η Ελληνική Αστυνοµία των δηµοσιευµάτων που αναρτήθηκαν προχθές το βράδυ σε διάφορες σελίδες του διαδικτύου και ανέφεραν ότι έχει καταλύσει στη Λάρισα και συγκεκριµένα στο αεροδρόµιο της 110 Π.Μ. µία ταξιαρχία της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Καταστολής Εξεγέρσεων (Eurogedfor). Ο θόρυβος που προκλήθηκε από τα δηµοσιεύµατα, οδήγησε στην έκδοση της διάψευσης µε την ΕΛ.ΑΣ. να σηµειώνει χαρακτηριστικά: "Σχετικά µε δηµοσιεύµατα και αναρτήσεις που αναπαράγονται σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και τα οποία αφορούν την έλευση και την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάµεων διαχείρισης κρίσιµων καταστάσεων και καταστολής, µε την ονοµασία "Eurogendfor", ανακοινώνεται ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Επιτέλους και η ανευθυνότητα έχει όρια".

Ι.∆.

Για τα νυχτερινά

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας είχαµε χθες το µεσηµέρι στο προαύλιο του Γενικού

Σ

Με το ΠΑΜΕ

Βολές κατά των ηγεσιών της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΒΕ εξαπέλυσαν χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου τα µέλη της ΠΑΣΕΒΕ στο νοµό καλώντας τους µικροµεσαίους να πάρουν µέρος στις κινητοποιήσεις της κεντρικής πλατείας διεκδικώντας κατάργηση όλων των φοροχαρατσιών. Όπως ανέφεραν χθες τα στελέχη της ΠΑΣΕΒΕ οι µικροµεσαίοι θα πρέπει να µετατρέψουν την οργή και την αγανάκτησή τους σε δύναµη αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής που τους αφανίζει. Πάντως τα στελέχη της ΠΣΑΣΕΒΕ ανανέωσαν το ραντεβού τους µε τους συναδέλφους τους την Τετάρτη στην κεντρική πλατεία µαζί µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ.

Γ.∆.Π.

Νοσοκοµείου Λάρισας από εργαζοµένους του ιδρύµατος, οι οποίοι διαµαρτύρονται για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην πληρωµή των χρηµάτων που τους οφείλονται για νυχτερινά, υπερωρίες κ.λπ. Ο τρόπος πληρωµής άλλαξε και οι εργαζόµενοι εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξει µεγάλη καθυστέρηση στην εξόφλησή τους, καλώντας τη διοίκηση του νοσοκοµείου να δώσει άµεσα λύση στο πρόβληµα. Από την πλευρά του, πάντως, ο αν. διοικητής του ΓΝΛ, Κώστας Καραµπάτσας, σηµείωνε χθες ότι έγινε εγκαίρως η τροποποίηση του προϋπολογισµού του ιδρύµατος για να µπορέσει να πληρώσει νυχτερινά, υπερωρίες κ.λπ. και ότι µπορεί να υπάρξει µία µικρή καθυστέρηση λίγων ηµερών , λόγω της προαναφερθείσας αλλαγής, αλλά όλοι οι εργαζόµενοι θα πάρουν κανονικά τα χρήµατά τους.

Ι.∆.

Αλληλεγγύη

Την αλληλεγγύη της στον αγώνα των εργαζοµένων στους δήµους και στις ∆ΕΥΑ, εκφράζει µε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, µε την στήριξη της Ν.∆,

του ΛΑΟΣ και της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας, σαρώνει τα πάντα στο πέρασµά της. Το ΕΚΛ καλεί όλους τους εργαζόµενους να δυναµώσουν τον αγώνα τους για να µην πληρωθούν τα χαράτσια, για να µην µειωθούν παραπέρα οι µισθοί και συντάξεις αλλά να αυξηθούν και για µην εφαρµοστεί η "εργασιακή εφεδρεία". "Η ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής, απαιτεί την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος σε ταξική κατεύθυνση µε την ισχυροποίηση του ΠΑΜΕ, την αλλαγή των συσχετισµών δύναµης σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο, µε την µαζική εγκατάλειψη των κοµµάτων της πλουτοκρατίας και των παρατάξεών τους στο συνδικαλιστικό κίνηµα που είναι συνυπεύθυνες για το σηµερινό µας χάλι. Όλοι στην απεργία την Τετάρτη 19 Οκτώβρη και στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στην Κεντρική Πλατεία στις 10 το πρωί" αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΚΛ.

Γ.∆.Π.

Στηρίζουν

Για πρωτοφανή αντεργατικό παροξυσµό από την πλευρά της κυβέρνησης µε α-

φορµή τη στάση της απέναντι στους εργαζόµενους των ΟΤΑ τους οποίους απειλεί µε διακοπή της µισθοδοσίας κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει αποφασιστικά την απαράδεκτη και προκλητική κυβερνητική παρέµβαση, όπως και κάθε δήµαρχο που θα συνταχθεί µαζί της. Καλεί το εργατικό λαϊκό κίνηµα, τα συνδικάτα και το λαό, όλες τις δυνάµεις της Αριστεράς να σταθούν στο πλευρό των αγωνιζόµενων εργατών και εργαζοµένων στους ΟΤΑ. Για τα δίκαια αιτήµατά τους, για την υπεράσπιση και ανάπτυξη του δηµόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριµµάτων και των άλλων δηµοτικών υπηρεσιών, για την ανατροπή της κυβέρνησης του σφαγείου ΕΕ - ∆ΝΤ - κεφαλαίου. Γ.∆.Π.

Νέα ανακοίνωση

Με αφορµή την απάντηση του γραφείου Τύπου του δήµου Κιλελέρ οι σύµβουλοι της αντιπολίτευσης στο δηµοτικό συµβούλιο κ.κ. Γ. Ακριβούλης και Χρ. Χατζούλης, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι χάθηκε η σαφήνεια στο νέο κείµενο της δηµοτικής αρχής. Πιο συγκεκριµένα αναφέρουν τα εξής: "Μετά την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του δήµου Κιλελέρ που σχετίζεται µε την πρόταση µας για µείωση των τελών ύδρευσης στους κατοίκους των περιοχών που υδροδοτούνται µε βυτίο, έχουµε να σηµειώσουµε τα εξής: "Όταν αναζητά κανείς την ουσία, θα πρέπει πρωτίστως να είναι σαφής. Στην απάντηση του Γραφείου Τύπου του δήµου Κιλελέρ στο αίτηµά µας, η σαφήνεια χάθηκε. Η πρόταση που καταθέσαµε αφορούσε τη µείωση των δηµοτικών τελών για την ύδρευση, στις περιοχές που υδρεύονται µε βυτίο. Κανείς δεν µίλησε για απαλλαγή από τα τέλη, ούτε φυσικά για την κατάργηση των ανταποδοτικών. Η πρόταση είναι συγκεκριµένη και προς τον πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης: Θα µειώσει τα τέλη ύδρευσης στις περιοχές που πάει η υδροφόρα, η θα αφήσει τους δηµότες Αρµενίου, Ζαππείου, Μοσχοχωρίου, Κυπαρισσίου και Μαυροβουνίου να πληρώνουν και τα τέλη και το βυτίο. Ας αφήσουν τις θεωρητικές αναζητήσεις λοιπόν κι ας απαντήσουν µε σαφήνεια στην πρόταση. Αυτή είναι η ουσία του θέµατος".

Γ.∆.Π.

Πανελλαδική συνδιάσκεψη της Ενωσης Γυναικών στη Λάρισα

ήµερα και αύριο θα πραγµατοποιηθεί πανελλαδική συνδιάσκεψη της Ενωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) στη Λάρισα µε θέµα "Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα - Κοινωνική Αλληλεγγύη - Εθελοντισµός". Αυτό σηµαίνει ότι παραρτήµατα από κάθε άκρη της Ελλάδας θα έρθουν στην πόλη µας για την πανελλήνια συνδιάσκεψη. Το θέµα έχει συζητηθεί ήδη ανά περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα στα Περιφερειακά Συµβούλια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Το Περιφερειακό Συµβούλιο είναι όργανο της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας µε περιφερειακή αρµοδιότητα.

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας είναι µια µαζική γυναικεία Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εµβέλειας. Αγωνίζεται για την κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης κατά των γυναικών. Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µη κυβερ-

νητική οργάνωση (ΜΚΟ) µε έδρα την Αθήνα και αποτελείται από τα κατά τόπους παραρτήµατα σε όλη την Ελλάδα. Η πανελλαδική συνδιάσκεψη απαρτίζεται από τα µέλη του Πανελλαδικού ∆.Σ. και από δύο αντιπροσώπους κάθε παραρτήµατος, που είναι µέλη της ∆.Ε. που είναι µέλη της ∆.Ε. του Παραρτήµατος και ορίζονται από αυτή. Η πανελλαδική συνδιάσκεψη ασχολείται µε επίκαιρα και σηµαντικά ιδεολογικά και οργανωτικά θέµατα και επεξεργάζεται το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας και τα θέµατα του επερχόµενου Συνεδρίου. Τα πορίσµατα της πανελλαδικής συνδιά-

σκεψης αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές για την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, µέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του συνεδρίου και των σκοπών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Θεωρείται δεδοµένο ότι σε κάθε συνδιάσκεψη φορείς της πόλης που την διοργανώνει και φιλοξενεί τους αντιπροσώπους από όλη την Ελλάδα είναι συνδιοργανωτές και στηρίζουν την όλη προσπάθεια, ιδιαίτερα σε µια κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα σαν αυτή που διανύουµε. Καλούνται µέλη και φίλες να συµµετάσχουν στις διεργασίες της συνδιάσκεψης σήµερα στο ξενοδοχείο "∆ιόνυσος".


ΣΑΒΒΑΤΟ

15

9

λάρισα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΜΕΛΙΒΟΙΑ

"Επεσαν" οι υπογραφές για την κατασκευή δεξαµενών και αγωγού µεταφοράς νερού

Υ

πογράφηκε χθες η σύµβαση για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης και αγωγός µεταφοράς νερού στο ∆. Μελιβοίας", µεταξύ αφενός του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού και του προέδρου της ∆ΕΥΑ Αγιάς κ. Αντωνίου Μπελιά και αφετέρου του νοµίµου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης "ΒΡΑΚΑΣ Τεχνική ΑΤΕΒΕ" κ. Αρη Βράκα. Το έργο είναι προϋπολογισµού 1.303.800 € και η προσφερθείσα έκπτωση είναι 54,59%. Σύµφωνα µε προγραµµατική σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της

∆ΕΥΑ Αγιάς, που είναι ο κύριος του έργου, διευθύνουσα υπηρεσία θα είναι το τµήµα ΤΥ∆Κ της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήµου Λάρισας και προϊσταµένη αρχή η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων και η Οικονοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Το έργο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και η υπογραφείσα

σύµβαση για εργασίες δαπάνης ποσού 592.231,24 € έχει αντικείµενο την κατασκευή εργασιών µεταφοράς και αποθήκευσης νερού, για την αντιµετώπιση του σοβαρού ποιοτικού και ποσοτικού προβλήµατος ύδρευσης διαφόρων οικισµών του δήµου Αγιάς. Στο πλαίσιο της εργολαβίας προβλέπεται να

εκτελεστούν αναλυτικά οι εξής εργασίες: Κατασκευή 4 δεξαµενών συνολικής χωρητικότητας 2.400 µ3, ως εξής: 1) ∆εξαµενή χωρητικότητας 1.000 µ3 στη θέση της γεώτρησης Ρακοποτάµου που θα εξυπηρετεί τους οικισµούς Αγιοκάµπου και Σκήτης µέσω του υπό κατασκευή αγωγού µεταφοράς. 2) ∆εξαµενή χωρητικότητας 1.000 µ3 στον οικισµό Κουτσουπιάς, που θα εξυπηρετεί τους παραλιακούς οικισµούς Κουτσουπιάς και Παλιουργιάς. 3) ∆εξαµενή χωρητικότητας 200 µ3 στον οικισµό Σκήτης, που θα εξυπηρετεί τον υπόψη οικισµό. 4) ∆εξαµενή χωρητικότητας

200 µ3 στον οικισµό Ανω Σωτηρίτσας. Κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού συνολικού µήκους περίπου 8.270 µέτρων και παροχής σχεδιασµού 100 µ3/h, ο οποίος θα συνδέει την δεξαµενή που θα κατασκευαστεί δίπλα στη γεώτρηση Ρακοποτάµου, µε υφιστάµενο φρεάτιο κοντά στον οικισµό του Αγιοκάµπου. Η χάραξη του αγωγού θα ακολουθήσει πιστά την επαρχιακή οδό Ρακοπόταµος - Πολυδένδρι - Αγιόκαµπος. Η συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι 9 µήνες, αλλά θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πριν το καλοκαίρι του 2012.

∆ιαµαρτυρία του πολιτικού προσωπικού του ΥΕΘΑ

Τ

ην έντονη αντίθεσή τους στο πολυνοµοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση µε εντολή της τρόικας και περικόπτει βάναυσα τις αποδοχές των εργαζοµένων στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας. Χθες απέκλεισαν την Στρατιά εργαζόµενοι απ' όλη τη Θεσσαλία ζητώντας την απόσυρση του πολυνοµοσχεδίου. Σε ψήφισµά τους επισηµαίνονται τα εξής: "Με τα νέα µέτρα, 180 χρόνια µετά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, θεσµοθετούνται οι αυθαιρεσίες και οι διώξεις, στον εργασιακό µας χώρο και κατεδαφίζεται το εργασιακό µας σύστηµα, κατά παράβαση του Συντάγµατος. Συγκεκριµένα, καταργούνται οργανικές θέσεις, συγχωνεύονται και διαλύονται Μονάδες και Υπηρεσίες, θεσµοθετείται η κινητικότητα του προσωπικού, δίχως εγγυήσεις, εφαρµόζεται η συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, καταργείται η µονιµότητα και απολύονται εργαζόµενοι από το ΥΠΕΘΑ. Από 1/1/2012 θα ακολουθήσει νέα µεγάλη καταιγίδα απολύσεων προσωπικού, µονίµου και αορίστου χρόνου,

µέσα από την αναδιοργάνωση που δροµολογείται, µε στόχο τη µείωση κατά 30% των οργανικών θέσεων. Με το νέο µισθολόγιο - βαθµολόγιο συρρικνώνονται περαιτέρω τα ήδη πενιχρά εισοδήµατά µας. Ετσι µετά το 40% της µείωσης των αποδοχών µας, που έχουµε ήδη υποστεί, κατ' εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου, µε την επικαιροποίησή του προς το χειρότερο, µεθοδεύεται επιπλέον µείωση που υπερβαίνει το 20%, όταν µάλιστα εµείς οι πολιτικοί υπάλληλοι της Αµυνας, είµαστε επί χρόνια οι χειρότερα αµειβόµενοι. Χαµηλώνουν τους βασικούς µισθούς. Περιορίζουν τα οικογενειακά επι-

δόµατα. Καταργούν τα κλαδικά επιδόµατα. Περιορίζουν τις υπερωρίες. Καταργούν την ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη. Τέλος, µε την περιβόητη κατάταξη του άρθρου 28 του σχεδίου νόµου, ελαττώνονται ακόµη περισσότερο οι αποδοχές µας, αφού οι µεταβατικές διατάξεις προβλέπουν περισσότερα χρόνια υπηρεσίας για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό µε προφανή στόχο τη µισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων. Μειώνονται οι συντάξεις κύριες και επικουρικές, µειώνεται το µέρισµα ΜΤΠΥ κατά 30%, περικόπτεται το ε-

φάπαξ κατά 20%. Λεηλατούνται τα ελάχιστα πλέον εισοδήµατά µας από την βάρβαρη φορολογική επιδροµή µε τη µείωση του αφορολόγητου στα 5.000 € και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Ζητούµε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου µας αυτή την ύστατη ώρα της επεξεργασίας του σχεδίου νόµου µε θέµατα "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, Ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο - Εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2015" να παρέµβει ώστε να διαφυλάξει την εύρυθµη λειτουργία του υπουργείου µας, λόγω του καθοριστικού και ιδιαίτερου ρόλου που του έχει ανατεθεί, δηλαδή της διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας. Εξαιρώντας από την εργασιακή εφεδρεία και τις απολύσεις τους εργαζόµενους σ' αυτό. Αυξάνοντας τις πενιχρές αποδοχές των εργαζοµένων". Στη χθεσινή συγκέντρωση µίλησαν ο Απ. Ζαχαράκης από το Σύλλογο Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ-ΓΕΣ και Ν. Μπέης από το σωµατείο της 303

"Ολοι διασκεδάζουν, ένας δεν πίνει" Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήµατα διοργανώνει η "Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε."

Η

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε. υποστηρίζοντας για άλλη µια χρονιά τη δράση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήµατα, θα ενσωµατώσει για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά τη δράση αυτή στις δραστηριότητες της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης. Σήµερα και σε ταυτόχρονα 18 πόλεις της Ελλάδας και 27 άλλες Ευρωπαϊκές χώρες θα διοργανωθεί η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυ-

χήµατα, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος όλων είναι η προώθηση της Οδικής Ασφάλειας, ευαισθητοποιώντας το κοινό και παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε µαζί. Έτσι σήµερα το βράδυ, εθελοντές εργαζόµενοι της Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου θα βρίσκονται στο νυχτερινό κέντρο "Χίλια Χείλια" της Λάρισας και στο Kartell Design Cafe της Κατερίνης, για να ενηµερώσουν τους επισκέπτες για την κατανάλωση αλ-

κοόλ σε σχέση µε την οδήγηση. Οι επισκέπτες θα καλούνται να επιλέξουν από την παρέα τους τον "οδηγό της παρέας" ο οποίος αφού αποδεχτεί τον τίτλο θα είναι υποχρεωµένος να µη καταναλώσει αλκοόλ όλο το βράδυ. Οι εθελοντές θα ζητήσουν από τον "οδηγό της παρέας" να φορέσει ειδικό βραχιολάκι για να είναι αναγνωρίσιµος. Κατά την αποχώρησή του και εθελοντικά ο "οδηγός της παρέας" θα περάσει από φιλικό αλκοτέστ για να αποδειχθεί αν τήρησε την υπό-

σχεσή του. Εάν πράγµατι έχει διατηρήσει τον έλεγχο και δεν έχει πιει θα επιβραβεύεται ενώ σε άλλη περίπτωση, οι εθελοντές θα τον συµβουλεύουν να αφήσει το όχηµα και να γυρίσει σπίτι του µε ταξί. Από τα αποτελέσµατα θα προκύψουν κάποια στατιστικά, τα οποία θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" µελλοντικά. Το µήνυµα της βραδιάς είναι: "Όλοι διασκεδάζουν, ένας δεν πίνει… Ο οδηγός της παρέας"…

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Το σωµατείο καθαριστών - καθαριστριών καλεί σήµερα στις 6 µ.µ. στο εργατικό κέντρο Λάρισας (εργατικής πρωτοµαγιάς 6) τους εργαζοµένους στην καθαριότητα των σχολειών σε έκτακτη γενική συνέλευση, µε θέµατα: 1) Εργασιακή εφεδρεία - απολύσεις 2) Ενιαίο µισθολόγιο 3) Απολύσεις συµβασιούχων από την πρωτοβάθµια σχολική επιτροπή του δήµου Λαρισαίων και του δήµου Αγιάς καθώς και το ζήτηµα της καταβολής των δεδουλευµένων στους συµβασιούχων που παραµένουν απλήρωτοι από τον περασµένο Ιούνιο ως σήµερα. 4) Απόφαση για την συµµετοχή µας στην 48ωρη γενική πανελλαδική - πανεργατική απεργία στις 19 και 20 Οκτωβρίου.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Ξεκίνησε ο κύκλος νέων και επιστηµόνων, ηλικίας 18 έως 40 ετών, της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου που θα γίνεται από φέτος κάθε Κυριακή στις 8 το βράδυ στην αίθουσα "Κατακόµβη" του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Λαρίσης. Στην πρώτη συνάντηση συµµετείχαν πολλοί νέοι και επιστήµονες. Οµιλητής ήταν ο πρωτοσύγκελλος της ιεράς µητρόπολης π. Αχίλλιος, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα "Πνευµατικός αγώνας, µια πορεία συνεχόµενη".

ΚΛΕΙΝΕΙ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΘΕ

Σύµφωνα µε απόφαση του αστυνοµικού διευθυντή Λάρισας ανακοινώθηκε ότι για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ασφαλτοτάπητα παράδροµου ΠΑΘΕ, ρεύµα προς Θεσσαλονίκη στο τµήµα (από τον κόµβο Γυρτώνης, µέχρι τον κόµβο Μακρυχωρίου) η διεξαγωγή όλων των οχηµάτων στο ανωτέρω τµήµα του παράδροµου ΠΑΘΕ για χρονικό διάστηµα από 17/10 έως 11/11 κατά τη διάρκεια µόνο της ηµέρας (ανατολή έως δύση ηλίου), σύµφωνα µε όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν, σε εκτέλεση της µελέτης εξασφάλισης κυκλοφορίας ως κατωτέρω: α. Κατεύθυνση προς Μακρυχώρι: Επαρχιακή Οδό Γυρτώνης, Γυρτώνη, ∆ηµοτική Οδός Γυρτώνης - Μακρυχωρίου, Μακρυχώρι. β. Κατεύθυνση προς Λάρισα: Μακρυχώρι, ∆ηµοτική οδός Μακρυχωρίου - Γυρτώνης, Γυρτώνη, Επ. οδό Γυρτώνης - Αµπελώνα, κόµβος Γυρτώνης.


λάρισα

10

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Για το θεαθήναι η αντιπαράθεση Σάπκα - Τζανακούλη

Β

Ανακοίνωση εξέδωσε η δηµοτική σύµβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Λ. Ούντρια

ολές κατά της δηµοτικής αρχής, αλλά και της παράταξης "Λαρισαίων Πόλις" µε αφορµή την αντιπαράθεσή τους για το θέµα της στήριξης των αναξιοπαθούντων εξαπέλυσε µε ανακοίνωσή της η σύµβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Λ. Ούντρια, επισηµαίνοντας ότι η αντιπαράθεσή τους αυτή είναι για το θεαθήναι. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής: "Μια αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση παρακολουθήσαµε τις τελευταίες µέρες µέσω του τοπικού Τύπου ανάµεσα στις δηµοτικές παρατάξεις του κ. Σάπκα και του κ. Τζανακούλη. Κι ενώ ο λαός της πόλης µας βρίσκεται αντιµέτωπος µε µία άνευ προηγουµένου επίθεση στη ζωή και στα δικαιώµατά του, παρακολουθούµε εµβρόντητοι την παράταξη του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ να αλληλοκατηγορούνται για πράγµατα που είναι συνυπεύθυνοι. Με έκπληξη για το θράσος του διαβάσαµε στον τοπικό Τύπο, την πρόταση του κ. Σάπκα προς την ∆ηµοτική Αρχή, να ζητά οικονοµικές ελαφρύνσεις και βοήθεια στους Λαρισαίους λόγω κρίσης. Αλήθεια κ. Σάπκα εσείς δεν ανήκετε στο ΠΑΣΟΚ το οποίο κατ' επανάληψη σας εµπιστεύθηκε ως επικεφαλής της ∆ηµοτικής του παράταξης; ΄Η µήπως φοβάστε να δηλώσετε ΠΑΣΟΚ τώρα που το πλοίο βουλιάζει; Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι

που αντιµετωπίζει την οικονοµική κρίση ρίχνοντας τα βάρη στο λαό και όχι στους κεφαλαιοκράτες; ∆εν ξέρετε, άραγε, ποιοι ψηφίζουν στη Βουλή τα µέτρα και µνηµόνια, που έχουν οδηγήσει την ανεργία στα ύψη, τα µαγαζιά να κλείνουν το ένα µετά το άλλο, τη φοροληστεία να γονατίζει κάθε οικογένεια, τους µισθούς και τις συντάξεις να µειώνονται, τις απολύσεις να γίνονται κατά χιλιάδες και το λαό της πόλης µας να βρίσκεται σε κατάσταση αφόρητης στενοχώριας, καθώς βοµβαρδίζεται καθηµερινά µε µαύρα µαντάτα που προοιωνίζουν ένα ζοφερό µέλλον; κ. Τζανακούλη και κ. Σάπκα είναι, ανέντιµο πολιτικά να κάνετε τώρα ότι δεν ξέρετε για τον "Καλλικράτη" όταν εσείς και οι παρατάξεις σας και τα κόµµατά σας συµφωνούσαν µε τον "Καλλικράτη" και υπερψήφιζαν. Το ξέρατε πολύ καλά ότι ο "Καλλικράτης" θα έδινε στους δήµους αρµοδιότητες χωρίς πόρους. Τι κλαίγεστε τώρα ότι δεν υπάρχουν λεφτά; Αφού ξέρατε το αποτέλεσµα του "Καλλικράτη" που επαινούσατε. Η "Λαϊκή Συσπείρωση" και το κόµµα που µας στηρίζει, το ΚΚΕ, ήµασταν οι µόνοι που ξεκάθαρα µιλήσαµε για το τι µας περιµένει µε τον "Καλλικράτη" και δυστυχώς ακόµα είµαστε στην αρχή. Το κράτος έχει σταµατήσει τις επιχορηγήσεις, ενώ τα λεφτά που ε-

µείς ως πολίτες δίναµε τόσα χρόνια προκειµένου να γυρίσουν στους δήµους - µιλάµε για εκατοµµύρια τα λήστεψαν από το λαό, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ και κανείς δε δίνει λόγο γι' αυτό. ∆άνεια οι τράπεζες δε δίνουν στους δήµους, σηµαντικά έργα δε γίνονται πια. Οι εργαζόµενοι κινδυνεύουν να εργάζονται απλήρωτοι και µαζί µε τους συµβασιούχους που γέµισε ο δήµος, έρχονται αναγκαστικά και οι απολύσεις. Kαι φυσικά ο δήµος δε θα έχει κανένα πρόβληµα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη των δηµοτών του. Αυτό, άλλωστε, εφαρµόζουν µπλε και πράσινοι δήµοι σ' όλη την ελληνική επικράτεια. Ο κ. Σάπκας ζητά, να ερευνηθεί η δυνατότητα κατάργησης του τέλους 80% στο νερό. Εµείς συµφωνούµε να καταργηθεί. Όµως σκοπίµως ξεχνάει ο κ. Σάπκας - και ο κ. Τζανακούλης κάνει πως δεν καταλαβαίνει - ότι το τέλος που µπήκε - κακώς - από την τότε κυβέρνηση για την αποπεράτωση του αποχετευτικού έργου, θα έπρεπε να σταµατήσει να εισπράττεται µε τη λήξη του έργου. Όµως, ΠΑΣΟΚ και Ν∆ και οι δήµαρχοί τους συµφώνησαν και τελικά νοµοθέτησαν τη συνέχιση επιβολής του φόρου 80% επί της τιµής του νερού. Ζητά ο κ. Σάπκας τη µείωση των διδάκτρων στο ∆ηµοτικό Ωδείο. Οποία υποκρισία όταν ο εκπρόσω-

πος της παράταξής του ψηφίζει την αύξηση των διδάκτρων, µαζί, µε την παράταξη βεβαίως, του κ. Τζανακούλη, η οποία την εισηγείται!!. ∆υστυχώς το ∆ηµοτικό Ωδείο, το οποίο έγινε επί δηµαρχίας Λαµπρούλη, αρχίζει να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την συνέχιση της λειτουργίας του, πράγµα που απ' ότι φαίνεται δεν ανησυχεί ούτε τον κ. Σάπκα ούτε τον κ. Τζανακούλη. Όσον αφορά τους παιδικούς σταθµούς στο δήµο µας, χτυπούσαν, µετά χαράς, παλαµάκια οι δύο παρατάξεις κι αποδέχονταν κάποτε, την µετατροπή των παιδικών σταθµών σε δηµοτικούς. Και σήµερα φτάσαµε να µην επαρκούν, να µένουν χιλιάδες οικογένειες ακάλυπτες και πολλές να οδηγούνται αναγκαστικά στη λύση του ιδιωτικού µε πανάκριβα τροφεία. Φυσικά επί εποχής Λαµπρούλη οι λίγοι παιδικοί σταθµοί που υπήρχαν δεν είχαν τροφεία, ενώ και σήµερα στην Πετρούπολη Αττικής, που την πλειοψηφία στο δήµο έχει η "Λαϊκή Συσπείρωση", δεν υπάρχουν τροφεία. Βεβαίως, παντού όπου κυριαρχούν οι µπλε και πράσινοι δήµαρχοι υπάρχουν και τροφεία. Η κατάσταση στους παιδικούς σταθµούς θα γίνει εκρηκτική, αφού το προσωπικό, το οποίο εργάζεται πολύ περισσότερες ώρες πια δεν επαρκεί και οι συµβασιούχοι διµηνίτες απολύονται, ενώ οι εργαζόµενοι κινδυνεύουν να µείνουν απλή-

ρωτοι. Τα υπόλοιπα που ο κ. Σάπκας αναφέρει στην πρότασή του, δηλαδή για το κοινωνικό παντοπωλείο (οι ουρές του οποίου θα αυξηθούν από τις πολιτικές των κοµµάτων των κ. Σάπκα και Τζανακούλη), για εθελοντισµό και παραχώρηση δηµοτικών εκτάσεων για αγροτικούς οικισµούς προκειµένου να αναπτύξουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες!! φαντάζουν ως κορώνες υποκρισίας και ψευτιάς που τα δύο κόµµατα µας χόρτασαν τόσα χρόνια. Ευτυχώς ο κόσµος σας έχει πάρει χαµπάρι και θα σας τιµωρήσει πολιτικά. Φτάνει πια. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε να εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας στους εργαζόµενους του δήµου Λαρισαίων για το δίκαιο αγώνα τους. Αλλωστε καθηµερινά είµαστε κοντά τους και τους υπερασπιζόµαστε, γιατί ο αγώνας τους είναι αγώνας επιβίωσης. Καλούµε το λαό της πόλης µας να µη φοβηθεί. Να καταδικάσει όσο γίνεται πιο δυνατά την κυβέρνηση και την πολιτική της που µαζί µε Ν∆ εξοντώνουν σήµερα τα λαϊκά στρώµατα. Να µη βρεθεί κανένας µόνος του, να δυναµώσει η ταξική ενότητα και αλληλεγγύη στις γειτονιές της πόλης µας για τη λαϊκή συµµαχία, για την παρεµπόδιση αντεπίθεση και την ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που εξοντώνει το λαό.

"Η ενωτική δράση των εργαζοµένων εµπόδιο στην κυβερνητική ασυδοσία"

Αναστάτωση για την παρουσία ευρωχωροφυλακής στην Ελλάδα

Μήνυµα της Η. ∆ιώτη που συµµετείχε στην κατάληψη της διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του δήµου Λάρισας

Ερώτηση κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή ενώ η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για σενάρια που δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα

Τ

ους εργαζοµένους στην υπό κατάληψη ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του δήµου Λαρισαίων επισκέφθηκε χθες το πρωί η βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ ∆ιώτη, µε τα µέλη της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λάρισας του ΣΥΝ Ελπίδα Αναστασίου, µέλος ΑΣΚ-ΟΤΑ, και Γλυκερία Κουτσοδόντη, προκειµένου να εκφράσει τη συµπαράσταση και στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΟΤΑ, στις οποίες συµµετέχει και ο Σύλλογος Υπαλλήλων ∆ήµων ν. Λάρισας. Η βουλευτής, σε σύντοµη παρέµβασή της στο πλαίσιο

της συνέλευσης των εργαζοµένων στο Πράσινο, τόνισε µεταξύ άλλων ότι "στην ολοµέτωπη επίθεση που έχει κηρύξει η κυβέρνηση στον κόσµο της εργασίας, στοχοποιώντας τη µία κοινωνική οµάδα µετά την άλλη, κι επιστρατεύοντας όλες τις δυνάµεις καταστολής µε

στόχο την κάµψη της πρωτόγνωρης αγωνιστικής διάθεσης που επιδεικνύουν οι εργαζόµενοι, η µόνη απάντηση που πρέπει και µπορεί να δοθεί είναι µέσα από την ενότητα των ίδιων των εργαζοµένων. Στην κυβερνητική λαίλαπα των αντεργατικών µέτρων, που πλήττουν στους "συνήθεις υπόπτους", δηλαδή τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι εργαζόµενοι δεν έχουν χρώµατα, αλλά µόνο κοινές ανάγκες. Μόνη λύση είναι η ενότητα στη δράση, µε στόχο την αντίσταση στην κυβερνητική πολιτική, µέχρι την ανατροπή της".

Επίλεκτος: Υπογραφή ειδικής επιχειρησιακής σύµβασης Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας 12µηνης ισχύος υπέγραψαν η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία και το Επιχειρησιακό Σωµατείο, µετά την µε αριθµ. πρωτ. 53/6.10.2011 γνωµοδότηση του Συµβου-

λίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ). Η Σύµβαση διαβιβάστηκε νόµιµα σήµερα στο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανοιξης.

Ε

ρώτηση στη Βουλή µε αφορµή πληροφορίες περί έλευσης και παρουσίας της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης χωροφυλακής (Eurogendfor) στην Ελλάδα, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γ. Μαρίνος και Θ. Παφίλης. Πάντως, σε ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε πως οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν καµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κατέληγε µε την παρατήρηση πως "και η ανευθυνότητα έχει τα όρια της". Επικαλούµενοι τις πληροφορίες που είδαν τελευταία το φως της δηµοσιότητας, οι βουλευτές του ΚΚΕ αναφέρουν στην ερώτησή τους ότι οι πρώτες µονάδες της Eurogendfor έφτασαν πριν από λίγες µέρες στην Ηγουµενίτσα, όπου µεταφέρθηκαν από τη βάση τους στην Ιταλία. Όπως υπογραµµίζουν, "το πρόβληµα που δηµιουργείται είναι πολύ σοβαρό και δεν καλύπτεται από την τοποθέτηση της ΕΛ.ΑΣ.", ενώ "η κυβέρνηση αναλαµβάνει µεγάλες ευθύνες". ∆ιαµηνύοντας ότι µία τέτοια εξέλιξη ή σκέψη θα απαντηθεί µε µεγάλη αποφασιστικότητα από το ΚΚΕ και τον αγώνα του εργατικού, λαϊκού κινήµατος, οι βουλευτές ερωτούν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

αν έχουν έρθει στην Ελλάδα τέτοιες δυνάµεις καταστολής, αν προτίθεται να χρησιµοποιήσει η κυβέρνηση αυτές, ή άλλες παρόµοιες δυνάµεις, καθώς και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για την "Ευρωπαϊκή ∆ύναµη Χωροφυλακής".

ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ

Οργίαζαν οι φήµες που θέλουν την ευρωχωροφυλακή (Eurogendfor) να έχει περάσει στην Ελλάδα από την Ηγουµενίτσα. Οπως υποστηρίζουν οι πληροφορίες αυτές µία ολόκληρη Ταξιαρχία, αποτελούµενη από Γερµανούς και Ολλανδούς, µε πολιτικά ρούχα και βαλιτσάκια µε την ένδειξη της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Καταστολής Εξεγέρσεων (Eurogedfor) µπήκε στην Ελλάδα µέσω Ηγουµενίτσας και µετακινήθηκε στη Λάρισα, όπου - όπως υποστηρίζουν οι εν λόγω πηγές - στρατοπέδευσε. Ο µόνος χώρος που µπορεί να φιλοξενήσει έναν τέτοιο αριθµό ανδρών είναι το αεροδρόµιο της Π.Α., ενώ οι ίδιες πηγές επιµένουν ότι την εποµένη ηµέρα της άφιξης των ανδρών της Eurogendfor µπήκαν από την Ηγουµενίτσα φορτηγά (νταλίκες) που µετέφεραν καµουφλαρισµένα (σκεπασµένα) τεθωρακισµένα οχήµατα.


Αθωώθηκε ο ∆ιαγόρας

ΑΕΚ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Το ντέρµπι του ΟΑΚΑ (8.30 µ.µ.) δεσπόζει στην 6η αγωνιστική της ΣΛ, όπου "ρεπάρουν" Τρίπολη και Παναιτωλικός σελ. 14 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

15

Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απάλλαξε από τις κατηγορίες την ΠΑΕ ∆ιαγόρας, η οποία συνεχίζει στην Football League. σελ. 15 Την ∆ευτέρα απόφαση για την Παναχαϊκή ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

6 σπορ σελίδες

∆οκιµάζεται και µε την ∆ράµα Νέο φιλικό παιχνίδι σήµερα (4.15µ.µ.) στο "Αρένα" για την ΑΕΛ Απόντες πέντε "Βυσσινί", επιστροφή µετά από έξι µήνες για τον Ν. Αραµπατζή σελ. 14


CMYK

ποδόσφαιρο

12

Σ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Το ποινολόγιο της ΕΠΣ Λάρισας

υνεδρίασε την Πέµπτη το απόγευµα στα γραφεία της ΕΠΣΛ, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης και επέβαλε, µε βάση τα όσα αναγράφηκαν από τους διαιτητές στις παρατηρήσεις τους στα φύλλα αγώνων του περασµένου Σαββατοκύριακου και µε βάσει τα όσα αναφέρονται στον Πειθαρχικό Κώδικα και τον Κ.Α.Π., τις παρακάτω ποινές και χρηµατικά πρόστιµα, σε βάρος οµάδων, αξιωµατούχων και ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες αυτούς:

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

- Σε εκπρόσωπο της οµάδας Φλόγα Ευαγγελισµού επιβλήθηκε η ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 1 µήνα, αφού ο παραπάνω αποβλήθηκε από τον διαιτητή του αγώνα Μελίνα Μερκούρη - Φλόγα Ευαγγελισµου της 8/10/2011

εκτός αγωνιστικού χώρου για εξύβριση του διαιτητή. Στην οµάδα του παραπάνω εκπρόσωπου επιβλήθηκε χρηµατικό πρόστιµο 50 ευρώ. - Στους προπονητές των οµάδων: Σµόλικας, ∆όξα Βλαχογιαννίου, Άρης Κουλουρίου και σε αξιωµατούχους των οµάδων: Βουκεφάλας και Ελευθεριακός, επιβλήθηκε αυτοδίκαια η ποινή της απαγόρευσης εισόδου τους στους αγωνιστικούς χώρους, αφού το περασµένο Σαββατοκύριακο αποβλήθηκαν από τους διαιτητές, στη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων των οµάδων τους, εκτός αγωνιστικού χώρου για διαµαρτυρία.

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ

- Στην οµάδα της ∆όξας Οµορφοχωρίου επιβλήθηκε χρηµατικό πρόστιµο 100 ευρώ, γιατί στο 74΄του αγώνα ∆όξα Κεραυνός Παραποτάµου, την 8-10-2011,οπαδοί της πέταξαν µπουκάλια µε νερό προς

τους διαιτητές, ενώ µετά τη λήξη του αγώνα οπαδοί της ίδιας οµάδας µπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν απειλητικά προς τους διαιτητές, τους οποίους εξύβρισαν. Στα αποδυτήρια των διαιτητών δεν υπήρχαν κλειδιά, µε αποτέλεσµα οπαδοί της γηπεδούχου να ανοιγοκλείνουν την πόρτα και να βρίζουν τους διαιτητές.

- Στην οµάδα του Κίσσαβου Συκουρίου επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης, γιατί στο 89΄του αγώνα Κίσσαβος - Ατρόµητοι/Θύελλα την 8/10/2011, µη κατανοµαζόµενος παράγοντάς της (έκθεση παρατηρητή) µπήκε στον αγωνιστικό χώρο και διαµαρτυρήθηκε στον διαιτητή. Επίσης, η επίπληξη γίνεται και γιατί, όπως αναφέρει στην έκ-

θεσή του ο παρατηρητής αγώνα, ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου οµάδας (µη κατανοµαζόµενος) κλώτσησε την πόρτα των αποδυτηρίων των διαιτητών. - Στις οµάδες ∆ήµητρα Αγιάς και Αναγέννηση Καλοχωρίου επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης, γιατί µετά το τέλος του µεταξύ τους αγώνα, την 8/10/2011, οπαδοί και των δύο οµάδων µπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και διαµαρτυρήθηκαν προς τους διαιτητές.

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης, επιβλήθηκαν σήµερα και µε βάση τα όσα αναγράφηκαν από τους διαιτητές στις παρατηρήσεις τους στα φύλλα αγώνων του περασµένου Σαββατοκύριακου και µε βάσει τα όσα αναφέρονται στον Πειθαρχικό Κώδικα, οι παρακάτω ποινές και χρηµατικά πρόστιµα, στους ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν στους αγώνες αυτούς: ΡΕΝΤΖΑΣ Ι., ∆ωτιέας Αγιάς, βάναυση συµπεριφορά προς αντίπαλο παίκτη µε αποτέλεσµα τον βαρύ τραυµατισµό του, 8 αγωνιστικές και 80 ευρώ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠ., ∆όξα Οµορφοχωρίου, λάκτισµα αντιπάλου και εξύβριση διαιτητή, 6 αγωνιστικές και 60 ευρώ ΠΑΣΧΟΣ Κ., Κεραυνός Παραποτάµου, λάκτισµα αντιπάλου, 3 αγωνιστικές και 30 ευρώ ΣΑΚΕΛΛΗΣ Μ., Βουκεφάλας, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ Ι. Χ., Αµπελόκηποι, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΚΑΡΑΚΑΝΟΣ ∆., ∆όξα Αργυροπουλίου, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΣΑΜΑΡΑΣ Β., Ελευθεριακός, εξύβριση συµπαίκτη, 2 αγωνιστικές και 20 ευρώ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Χ., Ίκαρος, λάκτισµα αντιπάλου, 3 αγωνιστικές και 30 ευρώ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ., Ίκαρος, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Γ., Όλυµπος Γόννων, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ι., Όλυµπος

Γόννων, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΚΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Β., Οµόνοια, εξύβριση φιλάθλων, 2 αγωνιστικές και 20 ευρώ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ Γ., Αβέρωφ, εξύβριση διαιτητή, 4 αγωνιστικές και 40 ευρώ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ Α., ∆όξα Βλαχογιαννίου, τελευταίος αµυνόµενος, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΚΑΛΟΥΠΑΣ Γ., ∆όξα Βλαχογιαννίου, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΤΣΙΑΡΑΣ Η., ∆όξα Βλαχογιαννίου, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ (Στην οµάδα ∆οξα Βλαχογιαννίου επιβλήθηκε χρηµατικό πρόστιµο 50 ευρώ, αφού είχε 3 αποβολές σε 1 αγώνα (άρθρο 16, παρ.2 του Π.Κ.) ΒΑΚΑΛΑΣ Σ., Νίκαιας, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΚΑΝΑΚΗΣ Β., Νίκαιας, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΒΑΡΣΟΣ Γ., Σ.Σ.Ραψάνης, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ Β., Καλαµάκι, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., Πρωτέας Αχιλλείου, εξύβριση αντιπάλου, 2 αγωνιστικές και 20 ευρώ ΚΑΖΑΚΗΣ Γ., Αναγέννηση Ευαγγελισµού, τελευταίος αµυνόµενος, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΣΥΜΨΙΡΗΣ ΣΤ., Καστρί, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΜΠΑΖΗΣ Ρ., Αναγέννηση Καλοχωρίου, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΚΑΣΙ∆ΟΥΛΗΣ Α., ∆ήµητρα Αγιάς, τελευταίος αµυνόµενος, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΜΟΥΤΣΑΚΑΣ Θ., Φλόγα Ευαγγελισµού, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Γ., Φλόγα Ευαγγελισµού, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΒΕΡΡΑΣ Κ., Μυραϊκός, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ., Ατρόµητος Βαµβακούς, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ Ν., Άρης Χαράς, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΗΣ Κ., Ροδιακός, 2η κίτρινη, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ MIHALLEA I., Χείµαρρος Μαρµαρίνης, εξύβριση διαιτητή, 4 αγωνιστικές και 40 ευρώ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ., Κίσσαβος Συκουρίου, 2η κίτρινη, έργω εξύβριση διαιτητή, αρχηγός, 7 αγωνιστικές και 70 ευρώ ΤΑΤΙΑΣ ∆., Άρης Κουλουρίου, τελευταίος αµυνόµενος, 1 αγωνιστική και 10 ευρώ


CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

13

διάφορα

Τα νέα πλάνα της Ευρωλίγκα

Την αύξηση των αγωνιστικών του τοπ-16 από έξι σε 14 µελετά η Ευρωλίγκα, ενώ οι αγώνες της περιόδου 2012-13 θα γίνονται Παρασκευή

Η

µετεξέλιξη της Ευρωλίγκας από την περίοδο 2012-13 θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη.Υπάρχει ήδη ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης του τοπ-16 σύµφωνα µε την ιταλική ιστοσελίδα Basketnet. Η Ευρωλίγκα, έχοντας διαπιστώσει ότι από το τοπ-16 και µετά το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων φιλάθλων αυξάνεται κατακόρυφα, θέλει να τονώσει την δεύτερη φάση, φτάνοντας στα πλέι-οφ και το φάιναλφορ µε µεγαλύτερο σασπένς. Έτσι λοιπόν έχει σχεδιάσει ένα τοπ-16 µε δύο οµίλους των οκτώ οµάδων, που δίνει ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διοργάνωση αλλά και αυξάνει τον αριθµό των αγώνων, αφού από έξι παιχνίδια που δίνει κάθε οµάδα, πάµε αυτόµατα στα 14! Οκτώ αγωνιστικές παραπάνω. Οι τέσσερις πρώτοι από κάθε ένα γκρουπ του τοπ-16 περνάνε στα πλέι-οφ, όπου δεν έχει ακόµη ξεκαθαριστεί αν θα είναι best of 3, ή best of 5 όπως ισχύει τα τελευταία δυο χρόνια σε ένα σύστηµα, µάλιστα, που θεωρείται λίαν επιτυχηµένο. Με αυτή την αναδιάρθρωση, η Ευρωλίγκα πετυχαίνει αυτό που ζητάνε και οι οµάδες. Την αύξηση των αγωνιστικών, άρα και την µεγαλύτερη αξία των τηλεοπτικών δικαιωµάτων καθώς δεν µεγαλώνει η σχεδόν αδιάφορη κανονική περίοδος, αλλά το κυρίως πιάτο της διοργάνωσης που οδηγεί στο φάιναλ-φορ. Αυτή τη στιγµή µια οµάδα της Ευρωλίγκας φτάνοντας στο φάιναλ-φορ δίνει 23 αγώνες. Με το νέο σχέδιο µιλάµε για 31 παιχνίδια: 10 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, 14 αγωνιστικές στο τοπ-16, 5 (µάξιµουµ) αγώνες πλέι-οφ και 2 στο φάιναλ-φορ. Κανονικό πρωτάθληµα, δηλαδή! Που θα βρεθούν όµως οι ηµεροµηνίες για οκτώ έξτρα αγωνιστικές; Κι εδώ υπάρχει απάντηση. Είτε να αρχίσει λίγο νωρίτερα η κανονική περίοδος, είτε να µειωθούν οι κενές περίοδοι που υπάρχουν αυτή την στιγµή. Για παράδειγµα φέτος υπάρχουν αρκετά µεγάλες διακοπές. Μεταξύ

ότι η πρωταθλήτρια θα είναι µεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ισπανία υπάρχουν και άλλες οµάδες αν και απ' ότι µαθαίνω 5-6 από αυτές τρικλίζουν οικονοµικά"

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕ 8, ΣΤΟ EUROCUP 48

κανονικής περιόδου και έναρξης του τοπ-16 δεν γίνονται αγώνες από 22/12 έως 18/1. Μεταξύ τοπ-16 και πλέι-οφ υπάρχει παύση 20 ηµερών (121/3) ενώ πιο µεγάλο είναι το διάστηµα, το οποίο αποµένει όταν τελειώσουν τα πλέιοφ µέχρι να ξεκινήσει το φάιναλ-φορ (5/4 µε 11/5).

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η λύση της Παρασκευής είναι δεδοµένη και θα ισχύσει από την ερχόµενη σεζόν, µε το µπάσκετ να ξεφεύγει από τις συµπληγάδες του ποδοσφαίρου και ειδικά του τσάµπιονς-λιγκ. Αυτό σηµαίνει ότι πάµε για αρχική ...εξώθηση των εθνικών πρωταθληµάτων σε ηµέρες µέσα στην εβδοµάδα (πιθανότατα οι αγώνες των οµάδων που παίζουν στην Ευρωλίγκια θα αγωνίζονται την ∆ευτέρα και οι υπόλοιποι κανονικά το σαββατοκύριακο) κάτι πάντως που δεν είναι ολότελα σε βάρος των εθνικών διοργανώσεων, καθώς και η ∆ευτέρα είναι µια µέρα όπου δεν κυριαρχεί το ποδόσφαιρο! Παρόλα αυτά είναι φανερό ότι η Ευρωλίγκα θέλει να γίνει η κυρίαρχη διοργάνωση στην Ευρώπη. Αν πετύχει το "πείραµα" της Παρασκευής δεν αποκλείεται το επόµενο βήµα να είναι η αύξηση των οµάδων και η διεξαγωγή των αγωνιστικών κάθε σαββατοκύριακο. Η προοπτική της κλειστής λίγκας µοιάζει µε µονόδροµο και όπως γράφαµε χθες είναι διέξοδος και των δυο κορυφαίων ελληνικών οµάδων. Μιλώντας, άλλωστε, στον Sentra FM ο πρόεδρος της

Α.Σ. ΠΗΝΕΙΟΣ

Την Κυριακή η "19η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" Μετά και την έγκριση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λαρίσας, ο ποδηλατικός αγώνας "19η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ", που διοργανώνει ο Ποδηλατικός Α.Σ. ΠΗΝΕΙΟΣ, στις κατηγορίες Παίδων-Εφήβων-MASTERS, θα διεξαχθεί κανονικά την Κυριακή (16/10/2011) µε ώρα έναρξης 10.30. Η διαδροµή που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής: ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ)-ΕΠ. Ο∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ).

ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος παραδέχθηκε ότι "αυτή η τάση του οι καλύτερες οµάδες της Ευρώπης ν' αποτελέσουν ένα άλλο σύνολο, υπάρχει τα τελευταία χρόνια, διότι ακριβώς δεν υπάρχουν συνα-

γωνιστικά πρωταθλήµατα. ∆εν υπάρχουν. Και στην Ιταλία το βλέπουµε αυτό. Και στην Τουρκία. Και στην Ελλάδα. Και σε πολλές χώρες θα έλεγα. Ακόµα και στην Ισπανία. Μην µου πείτε ότι δεν ξέρουµε

Με βάση τα όσα είπε ο Τζόρντι Μπερτοµέου στην συνεδρίαση της ULEB το Eurocup θα διεξαχθεί µε 48 οµάδες, εκ των οποίων οι τρεις θα είναι ελληνικές. Αν λάβουµε υπόψη ότι η Ευρωλίγκα θέλει όσο το δυνατόν περισσότερο να "κλείσει" την κορυφαία της διοργάνωση, θα µειώσει τις οµάδες που συµµετέχουν στην προκριµατική φάση. Φέτος ήταν 16, του χρόνου θα είναι οι µισές. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα υπάρχει τρίτη ελληνική συµµε-

τοχή (όπως θα ισχύσει και για την Ιταλία). Ο Βασίλης Οικονοµίδης πρότεινε στον Μπερτοµέου να µπει οικονοµικός όρος για συµµετοχή στα προκριµατικά. Ένα µπάτζετ, δηλαδή, 3.000.000 ευρώ. Τώρα, που θα βρεθεί τρίτη ελληνική οµάδα, εκτός από Ολυµπιακό και ΠΑΟ, να έχουν τέτοιο προϋπολογισµό, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ θα πρέπει να έχει ...πολύ µεγάλη φαντασία για να την βρει. Πάντως στην Ευρωλίγκα µπορεί να παίξει τρίτη ελληνική οµάδα, είτε µέσω της κατάκτησης του τίτλου, είτε αν πάρει το Eurocup. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα θα έχει τρεις οµάδες, αλλά στο Eurocup της νέας περιόδου, στο οποίο θα πάρουν µέρος 48 κλαµπ.


14

ποδόσφαιρο

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Με απουσίες το φιλικό µε τη ∆ράµα Επιστρέφει σήµερα (4.15 µ.µ.) µετά από έξι µήνες στη δράση ο Νίκος Αραµπατζής

ΓΡΑΦΕΙ Η Αναστασία Ψύρρα

ο Χασοµέρης έχουν µπει σε φουλ ρυθµό, αλλά δεν είναι ακόµα έτοιµοι, ο Βενετίδης έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, ο Φαλάγγας ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και ο Πρίφτης βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας µετά το κάταγµα που υπέστη στο δάκτυλο του χεριού του. Στην χθεσινή προπόνηση µάλιστα γύρισε το δάχτυλό του ο Χρυσόστοµος Μιχαηλίδης, αλλά η κατάστασή δεν εµπνέει ανησυχία και θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Μπορεί τα φιλικά να έχουν κου-

Τ

ις υπηρεσίες πέντε ποδοσφαιριστών θα στερηθεί ο Κρις Κόουλµαν στο φιλικό της ΑΕΛ µε τη ∆όξα ∆ράµας σήµερα στις 4.15 µ.µ. στο AEL FC ARENA. Οι "βυσσινί" ολοκλήρωσαν την προετοιµασία τους χθες ενόψει του τεστ µε τους "µαυραετούς" και ο Ουαλός προπονητής δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Πρίφτη, Ροµέου, Βενετίδη, Χασοµέρη και Φαλάγγα. Ο Βραζιλιάνος Ροµέου αλλά και

Σ

ήµερα ξεκινά η έκτη αγωνιστική του Πρωταθλήµατος της Super League µε το παιχνίδι στο Ολυµπιακό Στάδιο µεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυµπιακού να δεσπόζει στο "λειψό" πρόγραµµα.

Το ντέρµπι του ΟΑΚΑ

ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ: "∆ΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Να θίξει τον εγωισµό των ποδοσφαιριστών του επιδίωξε στην προπόνηση της ΑΕΚ την Πέµπτη (13/10) ο Νίκος Κωστένογλου. Με… mind games προσπαθεί να τονώσει το ηθικό των "κιτρινόµαυρων" ο 41χρονος προπονητής. Τα λόγια των ποδοσφαιριστών του Ολυµπιακού για το ντέρµπι του Σαββάτου (15/10) επέλεξε να θυµίσει στους παίκτες του ο Νίκος Κωστένογλου. "Πρέπει να κερδίσετε το ντέρµπι. Πρέπει να πάτε ψηλά την ΑΕΚ. Στον Ολυµπιακό λένε πως θα σας βάλουν 2 και 3 γκολ. ∆είξτε τους ότι δεν µπορούν να το κάνουν. ∆ώστε απαντήσεις", ήταν οι ατάκες του προπονητή της ΑΕΚ προς τους "κιτρινόµαυρους". Στη συνέχεια, ο Κωστένογλου αναφέρθηκε σε αγωνιστικά ζητήµατα. "Να προσέξουµε τα ''στηµένα'' τους", τους είπε. Ο προπονητής της ΑΕΚ έχει µελετήσει πολύ το παιχνίδι των "ερυθρόλευκων" και φρόντισε να ενηµερώσει τους παίκτες του ενόψει του ντέρµπι. Ο Κωστένογλου δούλεψε πολύ πάνω στα

"στηµένα" τόσο σε φάση άµυνας όσο και επίθεσης. Παράλληλα, συµβούλεψε τους παίκτες να µην δίνουν εύκολα φάουλ στον αντίπαλο κοντά στην περιοχή, διότι έτσι θα προκύψει µεγάλος κίνδυνος. Η δεύτερη συµβουλή του Κωστένογλου αφορούσε το παιχνίδι του Ολυµπιακού από τα άκρα: "Προσοχή στα άκρα του αντιπάλου. Παίζουν πολύ από εκεί. Θέλω να βοηθούν οι χαφ τους µπακ ώστε να µην τους βάζουν στη µέση. Θα τα πούµε και στην αυριανή προπόνηση", ήταν µερικές από τις ατάκες του Κωστένογλου προς τους παίκτες. Όσον αφορά τις δοκιµές του προπονητή της ΑΕΚ, υπήρξε µία σηµαντική διαφοροποίηση. Ο Νίκος Καράµπελας πήρε τη θέση του Γιάννη Κοντοέ στο αριστερό άκρο της άµυνας. Οι υπόλοιπες θέσεις της ενδεκάδας καλύφθηκαν από τους

∆ήλωσαν στη ∆' Εθνική Ηρακλής, Καβάλα

Σ

το πρωτάθληµα της ∆' Εθνικής θα συµµετέχουν, όπως όλα δείχνουν, Ηρακλής και Καβάλα, καθώς ενηµέρωσαν την αρµόδια επιτροπή της ΕΠΟ πως έστειλαν τα απαραίτητα έγγραφα. Συγκεκριµένα, εκπρόσωποι των δύο οµάδων επικοινώνησαν τηλεφωνικά µε τους ανθρώπους της Οµοσπονδίας και ενηµέρωσαν πως έχουν ήδη στείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν µέρος στο πρωτάθληµα. Οι "Αργοναύτες" θα συµµετέχουν στον 1ο όµιλο, ενώ ο "Γηραιός" στον 2ο όµιλο. Αντίθετα, δεν έγινε καµία κίνηση από τον Ολυµπιακό Βόλου, ο οποίος κινδυνεύει να µην πάρει µέρος φέτος σε καµία κατηγορία και τη νέα χρονιά να υποχρεώνεται, αν συνεχίζει να υφίσταται ως σωµατείο, να ξεκινά από την Γ' Θεσσαλίας.

Αραµπατζή στο τέρµα, Γεωργέα δεξί µπακ, Κάλα, Μανωλά στο κέντρο της άµυνας. Στα χαφ η τριάδα ήταν οι Μάκος, Καφές, Λαγός, ενώ η επιθετική γραµµή αποτελούνταν από τους Γκούτγιονσεν, Λεονάρντο και Λυµπερόπουλο.

ΒΑΛΒΕΡ∆Ε: "∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΑΒΟΡΙ ΜΕ ΑΕΚ"

Τον τίτλο του φαβορί αρνήθηκε για τον Ολυµπιακό ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ενόψει του Σαββατιάτικου (15/10) ντέρµπι µε την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Όσον αφορά στη θέση του δεξιού αµυντικού, ο Ισπανός τεχνικός... µπέρδεψε την κατάσταση. "Είναι µια διαφορετική περίοδος. ∆εν πρέπει να σκεφτόµαστε το προηγούµενο παιχνίδι µε την ΑΕΚ. Έχουν αλλάξει πολλά. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες της ΑΕΚ, έχει διαφορετικό προπονητή. ∆εν πρέπει να το θυµόµαστε. ∆εν υπάρ-

χουν φαβορί. Στα ντέρµπι υπάρχει ανταγωνισµός, παίζεται λίγο ποδόσφαιρο. ∆εν έχει σηµασία η βαθµολογία. ∆εν πρέπει να σκεφτόµαστε ότι είµαστε φαβορί. Πέρυσι έγινε ένα ωραίο παιχνίδι από την πλευρά µας", είπε αρχικά στη Nova ο Ερνέστο Βαλβέρδε, µε αφορµή την επικράτηση µε 6-0 πέρυσι στο "Καραϊσκάκη", ενώ στη συνέχεια µίλησε και για την ήττα του Ολυµπιακού στο µατς του πρώτου γύρου: "Είχαµε χάσει και ένα πέναλτι, ούτε εµείς, ούτε η ΑΕΚ είχε παίξει καλά. Έγιναν λίγες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Λίγο αξίζει να το θυµόµαστε". Για τη διακοπή του πρωταθλήµατος, αλλά και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Ολυµπιακός, ο τεχνικός των "ερυθρόλευκων", τόνισε: "Θα δούµε για το αν µας επηρέασε η διακοπή. Οι 15 µέρες είναι πολλές. Ήµασταν σε καλό ρυθµό µε την Άρσεναλ και τον ΠΑΟΚ. Θα δούµε πόσο µας επηρέασε η διακοπή. Είναι σηµαντικό που άλλαξε προπονητή η ΑΕΚ, θα δούµε πόσο έχει επηρεαστεί και αυτή από τη διακοπή. Ο Μέλµπεργκ αγωνίστηκε την Τετάρτη, αλλά δεν σηµαίνει ότι δεν είναι διαθέσιµος. Είναι καλά. Θα δούµε στις προπονήσεις. Όσο για τις απουσίες των Τοροσίδη και Φεισα, συµβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Έχουµε τους παίκτες να καλύψουµε τις απουσίες τους. Έχει περάσει καιρός από τότε που προ-

ράσει και να αδηµονούν όλοι, ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι να ξεκινήσουν οι επίσηµοι αγώνες, υπάρχουν όµως και κάποια θετικά που δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Εάν το πρωτάθληµα είχε ήδη ξεκινήσει για την ΑΕΛ, δεν θα υπολόγιζε ο Κρις Κόουλµαν στις υπηρεσίες του Νίκου Αραµπατζή, ο οποίος µετά από εξάµηνη απουσία επιστρέφει ξανά σήµερα στην ενεργό δράση. Η συµµετοχή του στο παιχνίδι µε την ∆όξα θεωρείται πιθανή, µιας και θα βρίσκεται στον πάγκο της οµάδας.

σπαθεί να µπει σε κανονικούς ρυθµούς ο Μανιάτης. Έχει µικρές ενοχλήσεις. Πιστεύω ότι θα είναι στη διάθεσή µας. Όµως, είναι διαφορετικό αν έχει συνέλθει και διαφορετικό, αν θα είναι κοντά µας. ∆εν υπάρχει µόνο ο Μοντέστο. Μπορούν σε αυτές τις θέσεις να παίξουν και οι Χαβίτο, Παπάζογλου. Να απολαύσει ο κόσµος το παιχνίδι. Τέλος, αναφέρθηκε στο παιχνίδι µε την Ντόρτµουντ, αλλά και στα εκτός έδρας µε την ΑΕΚ και τον Πανιώνιο: "Με την Ντόρτµουντ θα γεµίσει το γήπεδο, θα είναι στο πλευρό µας, είναι δύσκολο µατς. Θα προσπαθήσουµε να νικήσουµε, γιατί θέλουµε να συνεχίσουµε στο Champions League. Στα δύο εκτός έδρας µε την ΑΕΚ και τον Πανιώνιο, δεν θα έχουµε τον κόσµο στο πλευρό µας. Αν κερδίσουµε, θα έχουµε κάνει ένα σηµαντικό βήµα για τη συνέχεια του πρωταθλήµατος". ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (6η αγων.) Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.17:15 NS2 A.E.K. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ20:30 NS1 Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011 SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ16:00 NET ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ16:00 NS2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ∆. ΕΝΩΣΙΣ - ΑΡΗΣ18:15 NS2 Π.Α.Ο.Κ. - Ο.Φ.Η.20:30 NS1

Αυτό είναι το νέο ∆.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Τ

α εννέα άτοµα που θα αποτελούν τη νέα διοίκηση των "ασπρόµαυρων" γωνστοποιήθηκαν στον Ερασιτέχνη και τα ονόµατά τους κατατέθηκαν ήδη στο Πρωτοδικείο. Το… παζλ της νέας διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ συµπληρώθηκε. Ο επιχειρηµατίας Στέφανος Σαράτσης θα αποτελέσει το ένατο µέλος του διοικητικού συµβουλίου, µε τα ονόµατα που θα το αποτελούν να έχουν κατατεθεί ήδη στο Πρωτοδικείο, καθώς το βράδυ της Πέµπτης ειδοποιήθηκε σχετικά και ο Ερασιτέχνης.

Ο Σαράτσης είναι ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Θεσσαλονίκη και τα τε-

λευταία χρόνια έχει σουίτα στο γήπεδο της Τούµπας. Αυτός, λοιπόν, είναι η τελευταία επιλογή του Θοδωρή Ζαγοράκη για το εννιαµελές διοικητικό συµβούλιο. Τα υπόλοιπα οκτώ άτοµα είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Ζήσης Βρύζας, ο Γιώργος Σαχπατζίδης, ο ∆ηµήτρης Σαχπατζίδης, ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ο Σπύρος Μηλιωρίδης, ο Βαγγέλης Ποζατζίδης (ως εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ) και ο Λεωνίδας Βελής. Η νέα διοίκηση αναµένεται να διοριστεί και επίσηµα την προσεχή ∆ευτέρα.


ΣΑΒΒΑΤΟ

15

15

ποδόσφαιρο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Απαλλάχθηκε ο ∆ιαγόρας, αναµονή για Παναχαϊκή

Α

θώο έκρινε τον ∆ιαγόρα η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και αυτή η απόφαση τον κρατάει στη Football League. Για την υπόθεση της Παναχαϊκής δεν βγήκε απόφαση. Ο ∆ιαγόρας ήταν κατηγορούµενος για την υπόθεση των "στηµένων" αγώνων και η Πειθαρχική Επιτροπή της Football League του είχε επιβληθεί η ποινή του υποβιβασµού. Ωστόσο, στην Εφέσεων έπεσε η ποινή και οι Ροδίτες θα παραµείνουν στην κατηγορία. Επίσης, παρέπεµψε τον διαιτητή Γ. Σέγκο στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΚΕ∆, όντας η ίδια αναρµόδια. Αντίθετα, δεν βγήκε απόφαση για

Η

την Παναχαϊκή, κάτι που αναµένεται να γίνει την επόµενη εβδοµάδα. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι δικαστές της Εφέσεων ζήτησαν από την Πειθαρχική Επιτροπή της Football League τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της εκδίκασης της υπόθεσης, προκειµένου να διαπιστώσουν αν προκύπτουν λόγοι για τιµωρία της πατρινής ΠΑΕ. Αναλυτικά η απόφαση: Η Επιτροπή Εφέσεψων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας κατά τη σηµερινή της συνεδρίαση, Παρασκευή 14/10/2001, έλαβε την ακόλουθη απόφαση: Συνεκδικάζοντας τις εφέσεις της ΠΑΕ ∆ιαγόρας, του προέδρου ∆.

Λερογιάννη, του µεγαλοµετόχου Κ. Χρυσοχοΐδη, του προπονητή Π.

Ρουτζιέρη, του ποδοσφαιριστή Γ. Πουλόπουλου και του διαιτητή Γ.

Σέγκου κατά της υπ΄ αριθµόν 305/610-2011 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενωσης Β'-Γ' Εθνικής, µε την υπ΄ αριθµόν 207/1410-2011 απόφασή της δέχεται τυπικά και κατ΄ ουσία τις εφέσεις. Εξαφανίζει τις δια αυτών προσβαλλοµένη απόφαση. ∆ιακρατεί και δικάζει στην ουσία την υπόθεση. Κηρύσσεται αναρµόδια προς εκδίκαση της έφεσης του διαιτητή Γ. Σέγκου και παραπέµπει κατά τούτο την υπόθεση στην αρµόδια Πειθαρχική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαιτησίας. Απαλλάσσει τους λοιπούς εκκαλούντες των αποδοθέντων σ΄αυτούς πειθαρχικών παραπτωµάτων.

Προχωρά σε µηνύσεις η Παναχαϊκή

ΠΑΕ Παναχαϊκή εξέδωσε ανακοίνωση και έκανε γνωστούς τους λόγους για τους οποίους θα µηνύσει τον πρόεδρο, τα µέλη της πειθαρχικής επιτροπής και τον γραµµατέα για κατάχρηση εξουσίας, για παράβαση καθήκοντος και για πλαστογραφία. Η ανακοίνωση της πατρινής ΠΑΕ ανέφερε: "Η ΠΑΕ Παναχαϊκή ανακοινώνει ότι πριν από µία ώρα, κατόπιν όπως φαίνεται αιτήµατος των µελών της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, ο Κατσής και ο γραµµατέας της πειθαρχικής επιτροπής της Football League Γεωργόπουλος ανακάλυψαν τις µαγνητοταινίες των πρακτικών της πρώτης συνεδρίασης της πειθαρχικής επιτροπής που καταδίκασε την ΠΑΕ Παναχαϊκή, επιβεβαιώνοντας µε τον πλέον κατηγο-

ρηµατικό τρόπο το πόσο στηµένη ήταν η απόφαση της επιτροπής του Κατσή, του Ζυγογιάννη και της Παντελοπούλου, οι οποίοι κατασκεύασαν ψεύτικα πρακτικά τεσσάρων χειρόγραφων σελίδων αντί των πραγ-

µατικών πρακτικών, που πιθανολογείται ότι είναι περισσότερες από 70 σελίδες. Σηµειωτέον ότι στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ τα πρακτικά εστάλησαν µε κατεπείγουσα διαδικασία

(courier) 1,5 ώρα µετά την έναρξη της συνεδριάσεως. Απεδείχθη, δηλαδή, ότι 38 ηµέρες µετά την εκδίκαση της υποθέσεως στην πειθαρχική επιτροπή της Football League, η οποία έγινε στις 8/9/2011, δεν έχουν αποµαγνητοφωνηθεί τα αληθινά πρακτικά ώστε να τα λάβουν υπ' όψιν τους ο Κατσής, ο Ζυγογιάννης και η Παντελοπούλου που δίκασαν, να τα λάβουν υπ' όψιν τους οι δικηγόροι των κατηγορουµένων και να τα λάβουν υπ' όψιν τους ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής Εφέσεων, στους οποίους έστειλαν µόνο τις 4 σελίδες των πλαστογραφηµένων πρακτικών και ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Η ΠΑΕ Παναχαϊκή, µετά την συγκλονιστική αυτή ανακάλυψη, θα µηνύσει τον πρόεδρο, τα µέλη της πει-

θαρχικής επιτροπής και τον γραµµατέα για κατάχρηση εξουσίας, για παράβαση καθήκοντος και για πλαστογραφία. Η όλη σκευωρία απεκαλύφθη όταν η ΠΑΕ Παναχαϊκή κοινοποίησε στον πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων κ. Θέµελη και τους δύο αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου κ. Φάκο και κ. Αντωνακάκη την εξώδική πρόσκληση την οποία κοινοποίησε στον κ. Σπύρο Καλογιάννη, και µε την οποία του γνωστοποιούσε τα όσα έχουν συµβεί και τα οποία είναι πρωτοφανή για τα δικαστικά πρακτικά. Ο κ. Κούγιας επικοινώνησε προσωπικά µε τον γραµµατέα της πειθαρχικής επιτροπής κ. Γεωργόπουλο, ο οποίος του ζήτησε συγγνώµη, αλλά του είπε ότι εκτελούσε εντολές του Κατσή, του Ζυγογιάννη και της Παντελοπούλου".

Νικηφόρο τεστ για τον Φοίνικα Επιβλήθηκε της Μεταµόρφωσης στο Βόλο µε 80-85

Έ

να ακόµα φιλικό παιχνίδι έδωσε ο Φοίνικας µε θετικά δείγµατα "γραφής", καθώς επικράτησε στο Βόλο της Μεταµόρφωσης µε 80-85. Οι δύο οµάδες παρατάχθηκαν µε ελλείψεις αφού από τη Μεταµόρφωση έλειπαν οι Καραβασάνης, Παρασκευάς ενώ από το Φοίνικα οι Τσακνάκης, Τσούµας. Η Μεταµόρφωση αιφνιδίασε στο ξεκίνηµα το Φοίνικα και προηγήθηκε µε 9-0 στο 2'. Ο Φοίνικας αντέδρασε µειώνοντας σε 1612 στο 6' αλλά η κακή αµυντική προσπάθεια των παικτών του έφερε τη διαφορά στο +11 στο 10' (28-17). Στα µέσα του β' δεκαλέπτου ο Φοίνικας εκµεταλλευόµενος τον

τραυµατισµό και την αποχώρηση του Μπόγδανου στο 14', µείωσε σε 32-29 στο 15', πέρασε µπροστά µε 33-34 στο 17' και άνοιξε τη διαφορά στο +6 (36-42) λίγο πριν

από τη λήξη του α' ηµιχρόνου. Στο γ' δεκάλεπτο ο Φοίνικας διατηρούσε µία µικρή διαφορά αλλά προς το τέλος της περιόδου άρχισε να ξεφεύγει µε 52-59 στο

ΦΟΙΝΙΚΑΣ

Αναβάλλεται το φιλικό µε Φίλιππο Βέροιας ∆ε θα γίνει τελικά το καθορισµένο φιλικό παιχνίδι µε το Φίλιππο Βέροιας την Κυριακή. Η οµάδα της Μακεδονίας ενηµέρωσε για την αναβολή αφού οι πολλοί τραυµατισµοί παικτών της καθιστούν δύσκολη τη συγκρότηση της αποστολής. Γίνεται προσπάθεια για την εύρεση άλλης οµάδας ώστε ο Φοίνικας να δώσει ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι, αλλά είναι αρκετά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο αφού οι περισσότερες οµάδες έχουν ήδη προγραµµατίσει τους αγώνες τους.

28' και 56-65 στο 30'. Στο 32' η διαφορά έγινε διψήφια υπέρ του Φοίνικα (+11 µε 5667) αλλά οι γηπεδούχοι µε ένα επί µέρους 8-0 µείωσαν σε 1' σε 64-67 και προηγήθηκαν στο 35' µε 70-68 µε τρίποντο του Νάνη. Ο Φοίνικας όµως ξαναπέρασε στο 36' µπροστά στο σκορ µε 70-74, κράτησε την πρωτοπορία στο σκορ φτάνοντας τη διαφορά στο +6 (76-82) στο 39' και πήρε τη νίκη µε το τελικό 80-85. Τα δεκάλεπτα: 28-17, 38-42, 56-65, 8085. Φοίνικας: (Κυρατζής) Βλαχούλης 6, Τσιαµπαλής 20 (3), Μανώλας 3 (1), Λιάκος 13 (1), Γλυκόπουλος 14, Σπανούλης 9 (2), Αποστολάκης 6, ∆εληχρήστος 14, Λούβαρης.


διάφορα

ελεύθερος χώρος

16

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Από το κακό στο χειρότερο… ΓΡΑΦΕΙ Η

Αναστασία Ψύρρα

εν είναι το ποδόσφαιρο το µόνο που φυτοζωεί το τελευταίο διάστηµα. Και το µπάσκετ βρίσκεται σε δυσχερή θέση καθώς έχει κηρυχθεί επ' αόριστον αναβολή στο πρωτάθληµα της Α1 µέχρι να βρεθεί τηλεοπτικό συµβόλαιο.

Τουλάχιστον εδώ δεν είδαµε να συµβαίνουν τα όσα κωµικοτραγικά διαδραµατίζονται στο πρωτάθληµα της Super League, δηλαδή µε την έναρξη αυτής και την απουσία δυο συλλόγων και δυο αγώνων κάθε Σαββατοκύριακο. Την προσεχή Τρίτη λοιπόν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος θα συναντηθεί µε τους προέδρους των ΚΑΕ της Α1 ώστε νε συζητήσουν περί της έναρξης του πρωταθλήµατος της Α1. Η επ' αόριστο αναβολή που αποφασίστηκε κάνει άνω-κάτω το καλεντάρι της σεζόν και καθιστά αδύνατο το σχέ-

διο να ολοκληρωθεί το πρωτάθληµα το συντοµότερο δυνατό λόγω και της συµµετοχής της Εθνικής οµάδας στο Προολυµπιακό Τουρνουά (2-8 Ιουλίου). Επιπλέον θα τεθούν επί τάπητος και θέµατα που αφορούν την κρίση και τις επιπτώσεις της στη λειτουργία των σωµατείων, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει ξανά λόγος για το ζήτηµα της µετατροπής των ΚΑΕ σε ερασιτεχνικά σωµατεία. Πάντως τα όσα τραγελαφικά συµβαίνουν στην Α1 αναγκάζουν οµάδες σαν τον Ολυµπιακό και τον Παναθηναϊκό να σκέφτονται σοβαρά

τη "µετακόµιση" στην Αδριατική Λίγκα ή σε κάποιο άλλο περιφερειακό πρωτάθληµα, ας µην ξεχνάµε και οι δυο σύλλογοι κυνηγάνε και µια θέση στο Final 4, όπως µας συνηθίσουν κάθε χρόνο. Κάποιος πρέπει να βάλει µια τάξη θεωρώ στον ελληνικό αθλητισµό. Σίγουρα τροχοπέδη αποτελεί η οικονοµική κρίση που ταλανίζει ολόκληρη τη χώρα, όµως εάν δοθούν τα πολλά εκατοµµύρια των µισθών των παικτών και των "µεγαλοπαραγόντων" στο να καλυφθούν οι τρύπες, τότε ίσως και να µπορούσαν να προχωρήσουν κάπως τα πράγµατα.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ Τον κέρδισε η Ελασσόνα τελικά

Θα τα εκατοστίσουµε;

Έτοιµη να σπάει τα ρεκόρ είναι η ΑΕΛ, η οποία ακάθεκτη συνεχίζει να δίνει φιλικά παιχνίδια, ελέω της κωλυσιεργίας των αρµόδιων αρχών. Το 15ο φιλικό της δίνει σήµερα και εµείς τις ευχόµαστε να τα εκατοστίσει, µιας και θα αρχίσει πολύ να παρθεί µια απόφαση για το µέλλον της οµάδας. ΑΝ.ΨΥ.

Ο Αλέκος Αλεξανδρής αποκάλυψε µε δηλώσεις του πως ο Σωκράτης Κόκκαλης είχε συµφωνήσει µαζί του έτσι ώστε να γίνει προπονητής του Ολυµπιακού πριν τον Έβαλντ Λίνεν. Μιλώντας στην εφηµερίδα "ΦΩΣ" ο άλλοτε στράικερ του Ολυµπιακού και νυν προπονητής της Ελασσόνας υποστήριξε πως είχε δώσει τα χέρια µε τον πρώην πρόεδρο του Ολυµπιακού, ενώ τόνισε πως είχε ήδη αρχίσει και τον µεταγραφικό σχεδιασµό της οµάδας. Αναφέρθηκε επίσης και στην παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον προεδρικό θώκο, στις µεταγραφές που έκανε φέτος ο Ολυµπιακός αλλά και στο επικείµενο ντέρµπι µε την ΑΕΚ.

Εκτός πρωταθληµάτων ο Πανελλήνιος!

Κάτι ξέρει ο µικρός…

Ο Πανελλήνιος δε θα βρίσκεται σε καµία κατηγορία τη φετινή σεζόν, µε αποτέλεσµα να µη λάβει µέρος στα εγχώρια πρωταθλήµατα! Οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη προσπάθησαν να παίξει η οµάδα στη Γ' Εθνική που δεν έχει αρχίσει ακόµη, αλλά η ΕΟΚ αρνήθηκε το αίτηµα των "Ολυµπιονικών". Ως εκ τούτου ο Πανελλήνιος θα έχει δικαίωµα συµµετοχής από του χρόνου!

Μπορεί ο Ντέιβιντ Μπέκαµ να φόρεσε την φανέλα της Ρεάλ και να αγωνίστηκε στον σύλλογο της Μαδρίτης, όµως ο γιος του είναι θαυµαστής του… Μέσι. Σε µια βόλτα της οικογένειας Μπέκαµ στο Λος Άντζελες, ο µικρός Ρόµεο φορούσε την φανέλα του Αργεντινού σούπερ σταρ και έπαιζε µαζί µε τον πατέρα του και τον αδερφό του, Κρουζ. Μεταξύ µας, που να καταλάβει το παιδί ότι ο µπαµπάς του είναι ποδοσφαιριστής;

ΑΝ.ΨΥ.


17 ∆εν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές. Κάρολος ∆αρβίνος ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Σιούλας

e - mail: kirikas@otenet.gr

Ο Μatt Elliott την Παρασκευή

Oι MIKΡΟ στο Stage σήµερα Oι ΜΙΚΡΟ αποφάσισαν ότι 2 χρόνια είναι πολλά και ότι πρέπει να έχουν µία νέα επαφή µε το κοινό της πόλης. Ολες οι εδώ εµφανίσεις του electropop συγκροτήµατος από τη Θεσσαλονίκη κατέληξαν σε χορευτικό πανδαιµόνιο. Είναι αλήθεια ότι αν θέλουµε να µιλήσουµε για εµπορική electro στην Ελλάδα θα πρέπει να αναφερθούµε στους

21 Oκτωβρίου στο "Μύλο"

ΜΙΚΡΟ καθώς η απήχησή τους είναι τεράστια. Στο Stage, εκτός από τις παλαιότερες επιτυχίες τους θα παρουσιάσουν επίσης και τα καινούργια τραγούδια τους από τα Upload-Download Η προπώληση των εισιτηρίων (12 ευρώ στο ταµείο 15) θα γίνεται από το βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου. Οι πόρτες θ' ανοίξουν στις 10 µ.µ.

Παρουσίαση του µυθιστορήµατος οι "Αγιοι δαίµονες εις ταν Πόλιν" στο "Παιδεία"

Ο

Πανηπειρωτικός Σύνδεσµος Ν. Λάρισας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Λάρισας, τα βιβλιοπωλεία Παιδεία και οι εκδόσεις Μεταίχµιο, παρουσιάζουν το νέο µυθιστόρηµα του Γιάννη Καλπούζου, "Αγιοι δαίµονες εις ταν Πόλιν", την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στις 7.30 µ.µ. στο βιβλιοπωλείο "Παιδεία" (Μ. Αλεξάνδρου 6 - Λάρισα). Ο γνωστός Ηπειρώτης - Αρτινός συγγραφέας του µπεστ σέλερ "Ιµαρέτ - Στη σκιά του ρολογιού", που τιµήθηκε το 2009 µε το βραβείο αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ, θα µιλήσει για το νέο του βιβλίο και θα συνοµιλήσει µε το κοινό. Το νέο του επικό ιστορικό µυθιστόρηµα, υφαίνει στο υφαντό της Πόλης της συγκλονιστικής περιόδου 1808 - 1831, έναν εκπληκτικό πίνακα µυθοπλασίας και πραγµατικότητας. Ο χειµαρρώδης αργαλειός του Καλπούζου µε εργαλεία το στοχασµό, το συναίσθηµα και τη µοναδική του πένα, µε κλωστές έντονων χρωµάτων, µας παραδίδει ένα µαγικό - αριστουργηµατικό έργο που αναπαριστά ολοζώντανα την ε-

ποχή εκείνη. Ερωτες µε απρόβλεπτη εξέλιξη, η αγριότητα του πολέµου, ο φανατισµός, η µισαλλοδοξία, η µοναξιά κλεισµένη σε µεταξένια µπουντρούµια, η αυτοθυσία, η αλληλεγγύη, ο σπαραγµός, η ανάταση. Κι ακόµα, ήθη, έθιµα, παροιµίες, τραγούδια, ερωτικά ξόρκια, δεισιδαιµονίες, µάγια. Κονάκια, αρχοντικά, καφενέδες, καπηλειά των 1.000 τ.µ Οραµατιστές, δολοπλόκοι, Φαναριώτες. Αστυνοµία, µπουντρούµι Πατριαρχείου. Παραµυθάδες, συµµορίες των δρόµων, φυλακισµένοι στο τροµερό Μπανιον, βασανιστήρια και αγγαρείες. Ερωµένες Πατριαρχών, οµο-

φυλόφιλες µουσουλµάνες. Η φοβερή πανώλη του 181213, που σκότωσε 300.000 ψυχές. Κρυπτοχριστιανοί, δερβίσιδες, ιερωµένοι κερδοσκόποι. Κοινά σχολεία και Μεγάλη του Γένους Σχολή. Πόντος, ∆ραγατσάνι, Χίος, Μανιάκι. Φυλές, θρησκείες, µάχες, ανταρσίες Γενιτσάρων, Φιλική Εταιρεία, απαγχονισµός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και σφαγές των Χριστιανών. Μέσα από την διήγηση του κύριου ήρωα Τζανή Κόµνα και των άλλων ηρώων του µυθιστορήµατος, το επικών διαστάσεων έργο του Γιάννη Καλπούζου, µας ταξιδεύει και µας µυεί στην γεµάτη µυστήριο Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα κοµψοτέχνηµα γραφής, µε την µαγική αίσθηση που σου µεταφέρουν τα ηθογραφικά του στοιχεία. Η πλοκή των γεγονότων και η εκφραστικότατη γλώσσα του, σε οδηγούν σε γλαφυρή ιστορική και πολιτισµική αναπαράσταση της Πόλης του 19ου αιώνα. Το πνευµατικό αυτό δηµιούργηµα του συγγραφέα, σε σα-

γηνεύει. Οι συγκλονιστικές σκηνές των περιγραφών πληµµυρίζουν τις σελίδες του. Η σύνθεση των αντιθέτων, καλοσύνη - κακία, οµορφιά - ασκήµια, έρωτας - µίσος, πατριωτισµός -προδοσία, αποτυπώνονται ανάγλυφα, περίτεχνα και µοναδικά στο εκπληκτικό τούτο έργο. Κι όπως γράφει ο Βασίλης Καλαµάρας στην Ελευθεροτυπία, "...µια πολυεθνική και πολιτισµική κοινωνία, που παίρνει ενέργεια από τα πάθη της, τα οποία είναι δηµόσιες αρετές και όχι ιδιωτικά βίτσια...". Το "Αγιοι δαίµονες εις ταν Πόλιν", αποτελεί µοναδικό έργο γλωσσικής πανδαισίας, αισθητικό και ιδεολογικά καινοτόµο ιστορικό µυθιστόρηµα. Εργόχειρο της καθηµερινής ζωής µιας εποχής που αναβιώνει παραστατικότατα µπροστά στα µάτια µας, µε τους ήρωές του να βυθίζονται στα µύχια της ψυχής τους, µε τις περιπετειώδεις διαδροµές τους. Ανθρωπογεωγραφία, τοπιογραφία και λαογραφία, αναπαριστάνονται στον πολύκλωστο καµβά του έργου του πνευµατικού αργαλειού του Γιάννη Καλπούζου.

Η "You Trip Me Up" και το "Θεσσαλικό Θέατρο"- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ - Λάρισας, παρουσιάζουν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στις 9.30 µ.µ. στο "Θέατρο του Μύλου", τον Αγγλο τραγουδοποιό Μatt Elliott. Πρόκειται αναµφίβολα για έναν από τους πιο χαρισµατικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Επί χρόνια εµβληµατική µορφή της βρετανικής ηλεκτρονικής πειραµατικής µουσικής σκηνής, είτε ως µέλος των θρυλικών "Flying Saucer Attack", είτε µέσω του προσωπικού του σχήµατος, "Third Eye Foundation", έχει καταθέσει δίσκους κοσµήµατα για τη µουσική του 20ου Αιώνα. Από το 2000 ακολουθεί στροφή 180 µοιρών, παραµερίζει σταδιακά τις ηλεκτρονικές και µηχανικές φόρµες προς τέρψιν αρχετυπικών και παραδοσιακών, φιλτράροντας ιδανικά στον εγγενή σκοτεινό βρετανικό φολκλορικό λυρισµό του νότες της Βαλκανικής και Μεσογειακής µουσικής γεωγραφίας προσφέροντάς µας γενναιόδωρα συγκλονιστικές δηµιουργίες, ξέχειλες µελαγχολίας και µνηµεία ευαισθησίας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Προσκεκληµένος των µεγαλύτερων φεστιβάλ ανά τον κόσµο ΑΤΡ (Νέα Υόρκη), Primavera (Βαρκελώνη), Les Nuits de la Botanigue (Βρυξέλλες), Sonar, έχει διατελέσει συνεργάτης κορυφαίων προσωπικοτήτων της σύγχρονης µουσικής πραγµατικότητας, Thurston Moore, Mogwai, Hood,Tarwater κ.α, ενώ έχει συνοδεύσει σε αρκετές περιοδείες του τον διάσηµο Γάλλο συνθέτη, Yann Tiersen, γνωστό περισσότερο µέσα από τις κινηµατογραφικές υπογραφές του - "Amelie" του Ζαν Πιέρ Ζενέ. Λάτρης και τακτικός επισκέπτης της χώρας µας έχει εµφανιστεί κατά καιρούς µεταξύ άλλων στο Synh Festival στα πλαίσια του φεστιβάλ Αθηνών, αλλά και στα Βios, Half Note jazz Club στην Αθήνα και "Μύλο" Θεσσαλονίκης πιστοποιώντας κάθε φορά τη φήµη που τον ακολουθεί. Η τιµή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ. Εισιτήρια προπωλούνται στο "Hobo" Bar/Restaurant…

"Οι αστυνοµικές ιστορίες του σκύλου Ξεφτέρη"

Ε

νας καλόκαρδος ,όµορφος µα λίγο γκαφατζής σκύλος µε έµφυτο αστυνοµικό δαιµόνιο είναι ο πρωταγωνιστής των καινούργιων παραστάσεων της παιδικής σκηνής "Φύρδην Μίγδην". Ένας ασύχαστος µικρούλης σκύλος µε µεγάλη φαντασία, άλλα βλέπει και άλλα καταλαβαίνει, προκαλώντας έτσι ατέλειωτο γέλιο στους θεατές του µε τις γκάφες του.

Το νέο έργο της παιδικής σκηνής "Φύρδην Μίγδην" Η πρώτη του περιπέτεια εκτυλίσσεται σ' ένα πανέµορφο δασάκι και παθόντες από τις γκάφες του είναι οι κάτοικοι του δάσους. Το σενάριο είναι γραµµένο από την Κάκια Χαλήµαγα - Χατζή και στις παραστάσεις παίζουν τα µέλη της σκηνής: Αθηνά Σακαλή, Ιωάννα Τσιαµούρα, Μαριαλένα Τσιαµούρα και Λένα Χαϊδούτη. Η παιδική σκηνή "Φύρδην Μίγδην",

στις νέες της παραστάσεις παρουσιάζει τις καινούργιες της κούκλες, κατασκευασµένες µε νέα τεχνική, έτσι ώστε να θυµίζουν περισσότερο καρτουνίστικες φιγούρες. Οι κούκλες που παίζουν στο έργο αυτό είναι: ο κ. Ποντικίδης µε τη γυναίκα του, ο µικρός σκιουράκος και η µητέρα του, η κ. Ασβού, ο Λυκάκος, το µαύρο πουλάκι, ο κ. Βρεκεκέξ, το µυρµηγκάκι, 12 παράξε-

να πουλιά και ο παραµυθάς του δάσους. Πρωταγωνίστρια η κούκλα του σκύλου Ξεφτέρη που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά. Οι παραστάσεις θα δίνονται τα Σαββατοκύριακα στις 5 µ.µ. Η παιδική σκηνή της "Φύρδην Μίγδην" βρίσκεται στο χώρο του "∆ηµιουργικού Εργαστηρίου" Ασκληπιού 52 και το τηλέφωνο για πληροφορίες είναι 2410 621001.


ελλάδα

18

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Εβγαλαν 5,5 δισ. ευρώ στο εξωτερικό ενώ δήλωναν κάτω από 20.000 ευρώ

Τ

ην προσεχή εβδοµάδα θα δώσει τελικώς η κυβέρνηση στην δηµοσιότητα τη λίστα µε τους µεγαλο-οφειλέτες του ∆ηµοσίου αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα το πράξει ακόµη και αν δεν δοθεί το "πράσινο φως" από την αρµόδια Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτό ανακοίνωσε στην Βουλή ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπρα και του προέδρου της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη.

ως προς την συµπεριφορά της κοινωνίας", ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε 15.000 πρόσωπα, φυσικά και νοµικά, συγκεντρώνουν οφειλές 37 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32 δισ. οφείλουν επιχειρήσεις και τα 5 δισ. φυσικά πρόσωπα. Υπενθυµίζεται ότι η λίστα µε τις επιχειρήσεις - οφειλέτες δόθηκε στη δηµοσιότητα πριν ένα µήνα. Αναφερθείς στα εµβάσµατα προς το εξωτερικό, είπε ότι το 2009 ήταν ύψους 5,4 δισ. ευρώ και αφορούσαν 180.000 συναλλασσόµενους. Οι 8.767 περιπτώσεις (πρόκειται για συναλλαγές άνω των 100.000 ευρώ) αντιστοιχούν στα 4,9 δισ. ευρώ, ενώ σε 3.718 από αυτές το δηλωµένο εισόδηµα των συναλλασσόµενων εµφανίζεται να είναι µικρότερο των 20.000, ποσοστό δηλαδή 42% και από αυτούς οι

542 εµφανίζουν εισόδηµα κάτω από 1.000 ευρώ, οι 1.143 κάτω από 10.000 ευρώ και οι 2.033 κάτω από 20.000 ευρώ. Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι την προσεχή εβδοµάδα θα υπάρξει συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ελβετίας, µε αντικείµενο την φορολόγηση των καταθέσεων Ελλήνων σε ελβετικές τράπεζες κατά τα πρότυπα των συµφωνιών που έχουν συναφθεί ανάµεσα στην Ελβετία και άλλες χώρες. Ο υπουργός Οικονοµικών αναφερθείς στο δυσµενές φορολογικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα µας, είπε ότι "είναι βα-

θιά ριζωµένη η πεποίθηση ότι υπάρχουν τα µόνιµα και συνήθη υποζύγια, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι", επισηµαίνοντας ότι για την κυβέρνηση είναι πρώτη προτεραιότητα να αλλάξει το τοπίο µέσω του εθνικού φορολογικού συστήµατος ώστε να υπάρξει ουσιαστική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Όπως είπε µάλιστα "όταν παρουσιάζουµε τη στρατηγική κατά της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας δεν µας πιστεύει κανείς. Κανείς από τους συνοµιλητές µας στο εξωτερικό δεν µας πιστεύει ούτε ως προς την αποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού ούτε

Μάλιστα αναφερθείς στις βολές του κ. Τσίπρα ότι η κυβέρνηση έχει επιβαρύνει φορολογικά τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα, σε αντίθεση µε το µεγάλο κεφάλαιο και τους εφοπλιστές, είπε ότι "τους εφοπλιστές τους έχουµε καλέσει σε διάλογο και θα επιβληθούν µέτρα και αν θέλουν να αλλάξουν τη σηµαία στα πλοία τους, να την αλλάξουν, τώρα θα µετρηθεί ο πατριωτισµός". Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά: "Έχετε καταλάβει που πάτε; Έχετε σώας τας φρένας;", ενώ έκανε λόγο για "σύνδροµο δυισµού: δεν αντέχει άλλο η κοινωνία καθώς η φοροδοτική ικανότητά της έχει εξαντληθεί και εσείς παίρνετε συνεχώς νέα µέτρα". Επίσης, έκανε λόγο "κοµπίνα" µε τον διπλασιασµό της έκτακτης εισφοράς µέσα σε πέντε µήνες "ενώ την ίδια στιγµή µένουν στο απυρόβλητο οι µεγαλοοφειλέτες". Απαντώντας ο κ. Βενιζέλος παραδέχθηκε ότι πράγµατι είναι µεγάλο το βάρος από την διπλή ταµειακή επιβάρυνση που θα υποστούν οι φορολογούµενοι, αλλά τόνισε ότι υπάρχει πίεση από τους δανειστές µας οι οποίοι δεν µας εµπιστεύονται και κάθε φορά που ακούν την απειλή

για κατάληψη και ανοµία αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο και µας αναγκάζουν να πάρουµε κι άλλα µέτρα.

"ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε το αίτηµά του για εκλογές καλώντας την κυβέρνηση: "∆ώστε ένα οµαλό τέλος, για να µην έχουµε ανώµαλες καταστάσεις". Όπως είπε εξάλλου "η κυβέρνηση δειλή προσµένει ένα θαύµα, υποταγµένη στις υποταγές της τρόικας και χωρίς να έχει το σθένος να διεκδικήσει το δηµόσιο συµφέρον". "Ή θα οδηγηθούµε σε µια διαδικασία µε οµαλό τρόπο να αποφασίσει ο λαός το µέλλον του και να χει ο ίδιος την ευθύνη ή το τέλος σας και της κοινωνίας δεν θα είναι καλό", σηµείωσε. Αλλά και ο κ. Κουβέλης άσκησε δριµεία κριτική στην κυβέρνηση ζητώντας εξηγήσεις σχετικά µε το "ποιοι ήλεγχαν και ποιοι υπέθαλπταν ή έκαναν ότι δεν έβλεπαν" όσον αφορά την µη είσπραξη των οφειλών προς το δηµόσιο και ρώτησε εάν θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Επίσης υπογράµµισε την αναγκαιότητα εφαρµογής ηλεκτρονικού πόθεν έσχες επισηµαίνοντας ότι η ∆ΗΜΑΡ "δεν δείχνει καµία ανοχή στη φοροδιαφυγή". Ωστόσο, όπως είπε, δεν γίνεται διαχρονικά ένα φορολογικό σύστηµα να είναι προσανατολισµένο µονόπλευρα στην φορολόγηση των πολιτών.

ΟΑΕ∆: Αύξηση 0,28% των εγγεγραµµένων ανέργων το Σεπτέµβριο

Α

ύξηση 0,28% παρουσιάζουν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ το Σεπτέµβριο, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, και ανέρχονται σε 695.259 άτοµα. Αύξηση 0,28% παρουσιάζουν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ το Σεπτέµβριο, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, και ανέρχονται σε 695.259 άτοµα. Από αυτά 285.486 είναι άνδρες (ποσοστό 41,06%) και 409.773 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,94%). Στην ηλικιακή οµάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,47% των εγγεγραµµένων ανέργων, στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 το 28,30% και στην ηλικιακή οµάδα άνω των 55 ετών το 9,23%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης αναλογεί το 46,12%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυµνασίου) το 34,70%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το 17,97% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το 1,20%. Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 93,58% των εγγεγραµµένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,14% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,27%. Ο αριθµός των επιδοτούµενων ανέργων ανέρχεται σε 213.335 άτοµα και εµφανίζεται αυξηµένος κατά 1.038 άτοµα. Σε ποσοστό 84,88% είναι κοινοί επιδοτούµενοι, το 6,33% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούµενοι, το 4,13% είναι επιδοτούµενοι σε οικοδοµοτεχνικά επαγγέλµατα, το 2,84% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούµενοι, και το 1,36% εί-

ναι εποχικοί τουριστικών επαγγελµάτων επιδοτούµενοι. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 83.778, αυξηµένες κατά 66,08% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (50.443) και µειωµένες κατά 7,59% σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο 2010 (90.657). Οι απολύσεις (καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 26.898 (αυξηµένες κατά 54,60% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και µειωµένες κατά 14,80% σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2010), οι λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου τις 38.576 (αυξηµένες κατά 106,09% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και µειωµένες κατά 5,91% σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 29.679 (αυξηµένες κατά 31,53%

σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και µειωµένες κατά 12,42% σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο 2010). Το σύνολο των καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 65.474, το 58,92% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Το µέγεθος αυτό είναι αυξηµένο κατά 81,29% από τον προηγούµενο µήνα Αύγουστο (36.116) και µειωµένο κατά 9,78% σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2010 (72.568). Από τις παραπάνω ροές της µισθωτής απασχόλησης προκύπτει µείωση της µισθωτής απασχόλησης κατά 11.375 θέσεις εργασίας, έναντι 8.237 τον Αύγουστο και 15.797 τον Σεπτέµβριο του 2010.

Κατάργηση της ευνοϊκής φορολόγησης για τους νέους επιτηδευµατίες

Τ

ροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονοµικών για τον τρόπο καταβολής της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2011 και το 2012 µέσω της παρακρά-

τησης από µισθούς και συντάξεις προβλέπει και φορολογικές παρεµβάσεις άλλου χαρακτήρα. Με την τροπολογία καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις, µε τις οποίες απαλλάσσονταν από το φόρο ει-

σοδήµατος τα κέρδη µέχρι 30.000 ευρώ των νέων επιτηδευµατιών για τα 3 πρώτα χρόνια από την έναρξη της επιχείρησης. Η κατάργηση θα ισχύσει για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από

την 1η Ιανουαρίου 2011 και µετά. Ακόµη, θεσπίζεται συνοπτική διαδικασία µισθώσεων ακινήτων από το ∆ηµόσιο στις περιπτώσεις που κρίνεται δηµοσιονοµικά σκόπιµη η συγκέντρωση της στέγα-

σης δηµοσίων υπηρεσιών προς εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη µισθώµατος 50% µικρότερου του συνόλου των ήδη καταβεβληµένων µισθωµάτων.


ΣΑΒΒΑΤΟ

15

19

ελλάδα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Κατατέθηκε η τροπολογία για τη διπλή εισφορά από µισθωτούς και συνταξιούχους

Κ

ατατέθηκε χθες η τροπολογία για τη διπλή εισφορά αλληλεγγύης από µισθωτούς και συνταξιούχους. Η τροπολογία προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα γίνεται µηνιαία παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους µισθούς και τις συντάξεις του 2012, ενώ το φθινόπωρο του 2012 θα αποσταλεί σε όλους τους φορολογούµενους το πολυεκκαθαριστικό της εφορίας όπου θα καταβληθεί και η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του 2011.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: "ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Η ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ"

Έκκληση για εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή απηύθυνε σήµερα από το βήµα της Βουλής

ο υπουργός Οικονοµικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ αναφερόµενος στις συνεχιζόµενες απεργίες και καταλήψεις επεσήµανε: "Κάποιοι παίζουν µε τη φωτιά και το µέλλον του λαού. Άλλο το αγωνίζοµαι και άλλο το εκβιάζω". Απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις για την οικονοµία ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι η έξοδος της χώρας από το ευρώ θα οδηγήσει σε εξαθλίωση και πρόσθεσε: "Το θέµα δεν είναι Γερµανοί ή Φινλανδοί. Το θέµα είναι τι κάνουµε εµείς εδώ µέσα. Το παιχνίδι παίζεται εδώ µέσα. Όµως κάποιοι παίζουν µε τη φωτιά... Νοµίζουν ότι µπορούµε να φερόµαστε όπως 2008 ή 2009. Παίζουν µε το µέλλον του λαού... θυσιάζουν την κοινή λογική στο βωµό φτηνών κοµµατικών και συνδικαλιστικών συµφερόντων".

Αναφερόµενος στις καταλήψεις και τις απεργίες ο κ. Βενιζέλος έκανε λόγο για εικόνα ανοµίας και πρόσθεσε: "Η κρατική µηχανή πρέπει να δουλέψει. ∆εν µπορεί να γίνεται κατάληψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτά είναι αµφισβήτηση της καρδιάς της δηµοκρατίας". Όσον αφορά τα νέα µέτρα που περιλαµβάνονται στο πολυνοµοσχέδιο - που θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία στη Βουλή την ερχόµενη Πέµπτη, ο κ. Βενιζέλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιµη να πληρώσει το πολιτικό κόστος. "Εάν το υπεύθυνο πράγµα που πρέπει να γίνει αφορά πολιτικό ή εκλογικό κόστος, τότε είµαστε έτοιµοι να το αναλάβουµε", είπε µε έµφαση ο υπουργός Οικονοµικών.

Eκδόθηκε η υγειονοµική διάταξη για την επείγουσα αποκοµιδή των σκουπιδιών

Τ

ο υπουργείο Υγείας εξέδωσε την επείγουσα υγειονοµική διάταξη για την αποκοµιδή των σκουπιδιών από τους δρόµους που απειλούν πλέον τη δηµόσια υγεία και απαιτείται η λήψη εκτάκτων µέτρων. Οι αστυνοµικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, αναµένοντας εντολή από την εισαγγελία να ανοίξει η χωµατερή της Φυλής. Για να παρέµβουν οι αστυνοµικές Αρχές, ώστε να ανοίξουν οι ΧΥΤΑ, πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση η προϊσταµένη της Εισαγγελίας Αθηνών Ελένη Ράικου που θα επικαλείται την υγειονο-

µική διάταξη. Σε ετοιµότητα βρίσκονται και οι εργαζόµενοι στον ΧΥΤΑ Φυλής και εξετάζουν το εν-

δεχόµενο να κλείσουν τους δρόµους που οδηγούν στη χωµατερή. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη βα-

σίζεται στον Αναγκαστικό Νόµο 2520 του 1940, ο οποίος προβλέπει φυλάκιση και πρόστιµα για όποιον την παραβεί. Μετά την έκδοσή της επιβάλλεται η αποκοµιδή όλων των απορριµµάτων, χωρίς άλλη καθυστέρηση, µε την κατά το νόµο προβλεπόµενη απρόσκοπτη µεταφορά και ταφή τους στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής. Τα αρµόδια όργανα των δήµων, της περιφέρειας και κάθε άλλο αρµόδιο όργανο, θα διενεργούν ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα ελέγχους και θα επιβάλουν κυρώσεις στους ρυπαντές ή σε όσους,

µε πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν συµβάλλουν στην επίλυση του προβλήµατος.

ΑΚΑΡΠΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕ∆Ε

Εν τω µεταξύ, χωρίς αποτέλεσµα έληξε η συνάντηση των εργαζοµένων στους ΟΤΑ στη συνάντηση µε την ΚΕ∆Ε. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αποχώρησε από το διάλογο αρνούµενοι να επιστρέψουν στην εργασία τους. Οι εργαζόµενοι ζητούσαν από την ΚΕ∆Ε να παρέµβει για να συναντηθούν µε τον υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη.

Αυτόφωρο για τη µη αποκοµιδή των σκουπιδιών µε εντολή εισαγγελέα

Μ

ία ακόµα εντολή - η τρίτη - από την προϊσταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για το θέµα της αποκοµιδής των σκουπιδιών. Με δεδοµένη και την υγειονοµική διάταξη που εκδόθηκε νωρίτερα από το αρµόδιο υπουργείο, η κ. Ράικου ζητά να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος όποιου θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. Η εισαγγελέας ζητάει ειδικότερα να εντοπιστεί ποιοί ευθύνονται για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων της µόλυνσης του περιβάλλοντος και της έκθεση του πληθυσµού σε κίνδυνο και τα συγκεκριµένα πρόσωπα να συλληφθούν κατά την αυτόφωρη διαδικασία.

Επιπροσθέτως µε την εισαγγελική παραγγελία ζητείται: Να προσκοµιστούν οι εκθέσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και του ΚΕΕΛΠΝΟ, που διαπιστώνουν κίνδυνο

για τη ∆ηµόσια Υγεία. Να εξεταστούν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών και να διερευνηθεί, αν υπάρχει έκθεση των πολιτών, που να έχουν προσβληθεί από ιούς, λόγω της

Σε τρεις ιδιωτικές εταιρείες ανέθεσε η Περιφέρεια Αττικής την αποκοµιδή Ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός, µετά και την υγειονοµική διάταξη επείγουσας ανάγκης αποκοµιδής απορριµµάτων που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, ανέθεσε το συγκεκριµένο έργο σε τρεις ιδιωτικές εταιρείες, µε την εντολή να ξεκινήσει άµεσα η αποκοµιδή των απορριµµάτων από ευαίσθητους για τη δηµόσια υγεία χώρους. Τα απορριµµατοφόρα θα ξεκινήσουν το έργο της αποκοµιδής από τα µεγάλα νοσοκοµεία της Αθήνας, τους κεντρικούς δρόµους της πόλης και τα σχολεία "σε συνεργασία µε την εισαγγελία, την αστυνοµία και το υπουργείο Εσωτερικών", όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

µη αποκοµιδής των σκουπιδιών. Παράλληλα, έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για τα επεισόδια που δηµιουργήθηκαν την Πέµπτη κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στους ΟΤΑ. Συγκεκριµένα διέταξε να ερευνηθούν τα έκτροπα εις βάρος του δηµάρχου Νεάπολης-Συκεών, Σίµου ∆ανιηλίδη, και άλλων αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δικαστική λειτουργός ζητά να εντοπιστούν οι δράστες της επίθεσης στον κ. ∆ανιηλίδη και να ασκηθούν σε βάρος τους οι σχετικές διώξεις, καθώς επίσης να ερευνηθεί αν δέχθηκαν επίθεση και άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

∆ΙΕΓΡΑΦΗ Ο ΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ιεγράφη από τη Νέα ∆ηµοκρατία ο αναπληρωτής γραµµατέας Παραγωγικών Τοµέων και πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύµιος Λυµπερόπουλος, έπειτα από δηλώσεις του κατά του διοικητή του ΙΚΑ. Αφορµή αποτέλεσαν νέες σκληρές δηλώσεις του προέδρου του συνδικάτου των αυτοκινητιστών, αυτή τη φορά κατά του διοικητή του ΙΚΑ για το ζήτηµα της καταβολής των εισφορών των οδηγών ταξί από τους ιδιοκτήτες τις ηµέρες των απεργιών. "Του είπα ότι είναι το µεγαλύτερο φασισταριό. Του είπα ότι εγώ δεν πίνω ούζα στις πλατείες και στις παραλίες. Του είπα ότι θα τον λιώσω µαζί µε εσάς την επόµενη φορά που δεν θα πάρει πίσω αυτήν εγκύκλιο" ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ µιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση των ιδιοκτητών ταξί. Ο Θ. Λυµπερόπουλος δεν παρέλειψε να επιτεθεί, σε αντίστοιχο τόνο, κατά του υπουργού Γιάννη Ραγκούση και της κυβέρνησης. "Ξεσηκώσατε τον τελευταίο ταξιτζή. ∆εν θα πεθάνουµε εµείς που είµαστε εδώ. Θα πεθάνουµε όλοι µαζί. Το δίκιο µας θα το βρούµε. Αλλά θα πάρουµε και άλλους µαζί αν χρειαστεί." "Ο κ. Λυµπερόπουλος διαγράφεται από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτά που λέει ο Αντώνης Σαµαράς τα εννοεί" δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο εκπρόσωπος της Ν∆ κ. Γιάννης Μιχελάκης. Η διαγραφή έρχεται λίγες µέρες µετά την τοποθέτηση του κ. Σαµαρά ότι "είναι αντίθετος µε όσους νοιάζονται µόνο να διατηρήσουν τα προνόµιά τους, µε όσους απειλούν να κατεβάσουν τους διακόπτες, µε όσους θεωρούν δικαίωµά τους να παραλύουν την οικονοµική ζωή της πόλης µε καθηµερινές πορείες". Η τοποθέτηση αυτή είχε προκαλέσει τη διαµαρτυρία του Θύµιου Λυµπερόπουλου, ο οποίος την εποµένη είχε συνάντηση µε τον πρόεδρο της Ν∆ στα κεντρικά γραφεία του κόµµατος, έπειτα από την οποία δήλωσε "ικανοποιηµένος" και το χάσµα φαινόταν να έχει γεφυρωθεί.


διάφορα

20

ΣΑΒΒΑΤΟ

Χωρίς τρένα και προαστιακό από την Τρίτη έως την Πέµπτη

Χ

ωρίς σιδηροδροµική εξυπηρέτηση επί τριήµερον θα µείνει η χώρα, καθώς οι µηχανοδηγοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι εργαζόµενοι του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ.: 400 03 ΑΓΙΑ Πληροφορίες: Χαρ. Κελεπούρης Τηλ.: 24940 22221 FAX: 24940 22220 E-mail: dasagias@thessalia.gov.gr

Προαστιακού θα πραγµατοποιήσουν τριήµερη απεργία από τις 18 έως και τις 20 Οκτωβρίου, στην οποία θα συµµετάσχει και το σύνολο των σιδηροδροµικών τις Αγιά 13 - 04 - 2010 Αριθ. Πρωτ.: 1063/54337

Ανακοινώνουµε ότι: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 και ύστερα από αίτηση WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ εκδόθηκε η µε αριθ. 1051/53260/13-04-2011 πράξη χαρακτηρισµού έκτασης εµβαδού Ε = 500,00 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση "Μαυρόγεια" ∆.∆. ∆ήµητρας του ∆ήµου Λακέρειας µε την οποία χαρακτηρίστηκε ως µη δάσος και µη δασική (άρθρο 3 παρ. 6α του Ν. 998/79). Αντίγραφο της πράξης αυτής εκτίθεται στο κατάστηµα του ∆ήµου Λακέρειας και στο ∆ασαρχείο Αγιάς απ' όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση. Αντιρρήσεις πάνω σ' αυτή επιτρέπονται µέσα σε δύο (2) µήνες από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 3 του Ν.998/79, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Νοµού (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.998/79). ΜΕ Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο ∆ασάρχης Αγιάς Βασίλειος Ευθ. Μιχαλές ∆ασολόγος µε Α' βαθµό

Ο ∆ικαστικός Επιµελητής του Πρωτοδικείου Λάρισας ∆ηµήτριος Θωµά Γκουντρουµπής, κάτοικος Ελασσόνας, Πάνου Ζήδρου αρ.2, σας κάνω γνωστό ότι στις είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και από ώρα τέσσερις (4) το απόγευµα µέχρι τις πέντε (5) το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στη Λάρισα και συγκεκριµένα στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, µε υπάλληλο επί του πλειστηριασµού τη Συµβολαιογράφο Λάρισας κ. Σπυριδούλα Ακριβούλη, που κατοικοεδρεύει στη Λάρισα, ή µε το νόµιµο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, µε επίσπευση των: 1) ∆ηµητρίου Παπαδηµητρίου του Χρήστου 2)Μαρίνας Παπαδηµητρίου του ∆ηµητρίου, και 3) Χριστίνας Παπαδηµητρίου του ∆ηµητρίου, κατοίκων Λάρισας, θα εκτεθεί σε δηµόσιο και αναγκαστικό πλειστηριασµό η παρακάτω αναφερόµενη κινητή περιουσία της οφειλέτριας Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. µε την επωνυµία "BLACK RED WHITE HELLAS" που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 6ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών και εκπροσωπείται νόµιµα, δηλαδή εκπλειστηριάζονται τα κινητά µε την αντίστοιχη τιµή που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΤΕΜ Αντικείµενο

Εκτιµηθείσα αξία €

Τιµή πρώτης προσφοράς 1.....Γραφείο γωνιακό DOORS ......................90,00............60,00 1.....Συρταριέρα DOORS ............................120,00............80,00 1 ....Κρεµαστό ντουλάπι................................84,00............56,00 1.....Σέτ Βιβλιοθήκης ανοιχτό ∆ΡΥΣ 3 τεµάχια ......2 τεµ. µε πόρτες.................................240,00..........160,00 ......1 τεµ χωρίς πόρτες ..............................75,00............50,00 2 ....Βιβλιοθήκες DOORS καφέ σκούρο.......120,00............80,00 1.....Κρεµαστό ντουλάπι DOORS ∆ΡΥΣ...........90,00............60,00 1.....Καρέκλα γραφείου ...............................60,00............40,00 1 ....Καρέκλα γραφείου ...............................30,00............20,00 2.....Καρέκλες γραφείου STYLO....................60,00............40,00 1.....Καναπές κρεβάτι ΚΛΙΚ ΚΛΑΚ ..............120,00............80,00 1.....Καναπές κρεβάτι MUSZELKA παιδικό.........75,00............50,00 1.....Γραφείο Υπολογιστή ΡΟΡ οξιά.................75,00............50,00 1.....Γραφείο Υπολογιστή ΡΟΡ .......................90,00............60,00 ......µήκος 1,35µ οξιά 1.....Καρέκλα γραφείου EXTREME ................90,00............60,00 1.....Παπουτσοθήκη ΡΟΡ οξιά .......................45,00............30,00 1.....Ντουλάπα ΡΟΡ οξιά ..............................75,00............50,00 1.....Ραφιέρα ΤΙP-TOP αγλαδιά.......................30,00............20,00 1.....Παπουτσοθήκη MISKA .........................30,00............20,00 1.....Κρεβάτι µε το στρώµα .........................135,00............90,00 1.....Κρεβάτι TOUIST παιδικό χωρίς στρώµα..........75,00............50,00 2.....Καλόγεροι ............................................15,00............10,00 1 ....Τραπέζι σαλονιού SITAL .........................90,00............60,00 1.....Ντουλάπα ΜΑΜΒΟ................................90,00............60,00 1.....Βιβλιοθήκη INDIANA..............................90,00............60,00 1.....Κρεβάτι µεταλλικό AMELIA.....................45,00............30,00 1.....Στρώµα ................................................75,00............50,00 1 ....Ραφιέρα SPIDO µελαµίνη ανοιχτή ...........60,00............40,00 1.....Ντουλάπα ΤΙΡ-ΤΟΡ.................................60,00............40,00 1.....Κρεβάτι LADY χωρίς στρώµα..................60,00............40,00 1.....Στρώµα ................................................45,00............30,00 1 ....Κρεµαστή Ραφιέρα ΤΙΡ-ΤΟΡ....................18,00............12,00 1.....Ραφιέρα ΤΙΡ-ΤΟΡ...................................12,00..............8,00 2.....Βιβλιοθήκη ΤΙΡ-ΤΟΡ...............................21,00............14,00 1.....Ντουλάπι ΤΙΡ-ΤΟΡ ..................................60,00............40,00 2.....Φωτιστικά γραφείου ΤΗΚ 005995..........12,00..............8,00

διατήρηση της επιχειρησιακής σύµβασης εργασίας του 2011, η οποία υπεγράφη µετά κόπων και βασάνων την περασµένη Άνοιξη. Στο µεταξύ, οι µηχανοδηγοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι εργαζόµενοι του Προαστιακού δικαιώθηκαν στα δικαστήρια, καθώς το Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε ως νόµιµη την απεργιακή τους κινητοποίηση.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 14ου ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πράξης χαρακτηρισµού έκτασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ηµέρες της γενικής απεργίας των ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ την Τετάρτη και την Πέµπτη. Αυτό σηµαίνει αναστολή των δροµολογίων για 72 ώρες, αλλά και ότι την Τετάρτη και την Πέµπτη το Μετρό δεν θα συνδέεται µε το "Ελ.Βενιζέλος". Οι σιδηροδροµικοί ζητούν την απόσυρση του πολυνοµοσχεδίου του υπουργείου Οικονοµικών, ζητώντας την

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για µίσθωση του κυλικείου του14ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ) Το Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας προκηρύσσει, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την µίσθωση του κυλικείου του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας. Ο διαγωνισµός θα γίνει δηµόσια στο γραφείο του ∆ιευθυντή του Σχολείου την Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 14:30 π.µ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας, απ' όπου µπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισµού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Λάρισα 14/10/2011 Ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Κ. ΚΥΡΙΛΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1.....Καρέκλα γραφείου ARTHUR...................60,00............40,00 1.....Συρταριέρα SICRET µαύρη...................120,00............80,00 1.....ΠΑΡΑΒΑΝ ................................................105............70,00 1.....Κοµοδίνο SICRET µαύρο .......................60,00............40,00 1.....TCK OO7906 .......................................45,00............30,00 1.....Tουαλέτα SICRET µαύρη......................120,00............80,00 1.....Καθρέπτης ...........................................30,00............20,00 1.....Ραφιέρα INDIANA..................................96,00............64,00 1.....Γραφείο INDIANA ................................150,00..........100,00 1.....Κρεµαστό Ράφι .....................................45,00............30,00 1.....Ραφιέρα INDIANA..................................96,00............64,00 1.....Καναπές κρεβάτι.................................240,00..........160,00 2.....Καρέκλες γραφείου SET........................18,00............12,00 1.....Nτουλάπι κρεµαστό µαύρο.....................93,00............62,00 1.....Βιβλιοθήκη µε πορτοκαλί πόρτες..........150,00..........100,00 2.....Κρεβάτιa µεταλλικά JOSSI διπλά ...........33,00............22,00 1.....Στρώµα ................................................60,00............40,00 1 ....Συρταριέρα.........................................105,00............70,00 1.....Ντουλάπα τρίφυλλη .............................240,00..........160,00 1.....Nτουλάπα δίφυλλη...............................180,00..........120,00 1.....Ντουλάπα µονόφιλλη ...........................120,00............80,00 2.....Κοµοδίνα..............................................33,00............22,00 1.....Συρταριέρα DREAM...............................66,00............44,00 1.....Τουαλέτα DREAM..................................60,00............40,00 1.....Καθρέφτης DREAM...............................21,00............14,00 1.....Τετράφιλλη Ντουλάπα DREAM..............240,00..........160,00 1 ....Βιβλιοθήκη SPIDO.................................60,00............40,00 1.....Ντουλάπα SPIDO...................................66,00............44,00 1.....Κρεβάτι ΚΙΜ .........................................60,00............40,00 1.....Στρώµα ................................................60,00............40,00 1.....Ντουλάπα ΚΙΜ ....................................120,00............80,00 2.....Συρταριέρες ΚΙΜ...................................33,00............22,00 1.....Ντουλάπα ΤΙΡ-ΤΟΡ.................................24,00............16,00 1.....Παπουτσοθήκη .....................................18,00............12,00 1.....Καθρέφτης ................................................30.................20 2.....Ντουλάπες FANTAZIA...........................105,00............70,00 1.....Έπιπλο εισόδου κρεµάστρα....................45,00............30,00 1.....Ντουλάπα ROMA αγλαδιά.....................105,00............70,00 1.....Ντουλάπα KAJA 2D αχλαδιά ...................90,00............60,00 1.....Ντουλάπα αγλαδιά 1854D ...................180,00..........120,00 1.....Ντουλάπα LAURA ................................180,00..........120,00 1.....Έπιπλο εισόδου STEL..........................105,00............70,00 1.....Ντουλάπα ΚΑΜΑ .................................138,00............92,00 ......Σύνθεση τηλεόρασης RINGO 1.....Έπιπλο τηλεόρασης ...............................60,00............40,00 1.....Ράφι κρεµαστό......................................18,00............12,00 1.....Ντουλάπι ..............................................45,00............30,00 1.....Βιβλιοθήκη ...........................................45,00............30,00 ......Σύνθεση τηλεόρασης AFFI 1.....Ντουλάπι κόκκινο................................105,00............75,00 1.....Έπιπλο τηλεόρασης ...............................90,00............60,00 1.....Ράφι κρεµαστό......................................18,00............12,00 1.....Βιβλιοθήκη ...........................................75,00............50,00 1.....Συρταριέρα LARGO ...............................90,00............60,00 ......Σύνθεση τηλεόρασης DOORS 1.....Ράφι.....................................................18,00............12,00 1.....Κρεµαστό ντουλάπι µε τζάµι .....................6,00............44,00 2.....Ντουλάπια δαπέδου µε πόρτες...............60,00............40,00 1.....Ντουλάπι δαπέδου χωρίς πόρτες............45,00............30,00 2.....Κρεµαστά ντουλάπια DOORS ...............120,00............80,00 2.....Συρταριέρες DOORS .............................45,00............30,00

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ηµητριάδος 134, Βόλος.- Τηλ. : 24210-32885, e-mail: pressun1@otenet.gr

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ στις 18/10/2011 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ και ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και όλων των δηµοσιογραφικών Ενώσεων της χώρας, κηρύσσει 24ωρη απεργία για την προσεχή Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011. Η επιχειρούµενη ισοπέδωση κάθε εργασιακού δικαιώµατος των δηµοσιογράφων ωθούν όλο και περισσότερους συναδέλφους στην ανεργία, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και πλήττουν καίρια το ίδιο το αγαθό της ενηµέρωσης. Οι δηµοσιογράφοι δεν θα επιτρέψουµε την κατάλυση ακόµα και αυτονόητων κατακτήσεων µας, όπως το δικαίωµα στην πλήρη εργασία, στην κανονική αµοιβή και ασφάλιση και στην αξιοπρεπή σύνταξη, ούτε πρόκειται να δεχθούµε τον υποβιβασµό και την απαξίωση της θέσης και του ρόλου µας. Στις 18 Οκτωβρίου οι δηµοσιογράφοι απεργούµε διεκδικώντας: * Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας που να κατοχυρώνει τα δικαιώµατα των συναδέλφων και να εγγυάται αξιοπρεπείς αποδοχές και ανθρώπινους όρους εργασίας. * Άµεση κατάργηση κάθε διάταξης που αναιρεί θεµελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά µας δικαιώµατα. * Προστασία των δηµοσιογραφικών Ταµείων που, άλλωστε, ουδέποτε χρηµατοδοτήθηκαν από το ελληνικό δηµόσιο και ουδέποτε επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισµό. * Ματαίωση κάθε σκέψης για την εφαρµογή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας και της δηµοσιοϋπαλληλοποίησης, δια της ένταξης τους στο ενιαίο µισθολόγιο, όσων συναδέλφων εργάζονται στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ, στους ΟΤΑ και στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. * Σεβασµό στο δηµοσιογραφικό λειτούργηµα, στην ελευθερία έκφρασης και στην ανεξαρτησία γνώµης, έννοιες που καθηµερινά αποδυναµώνονται όσο η κρίση και η χρεοκοπηµένη πολιτική της κυβέρνησης αφήνουν ανεξέλεγκτους τους εργοδότες, ενθαρρύνουν και παγιώνουν την τακτική των εκβιασµών στους εργασιακούς χώρους. Καλούµε τους συναδέλφους µαζικά να συµµετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση της Τρίτης. Ο µόνος δρόµος που µας απέµεινε, µπρος στην σε βάρος µας επέλαση, είναι ο δρόµος του αγώνα και των κινητοποιήσεων. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Τρίτης 18 Οκτωβρίου 2011 και θα εκπνεύσει στις 6 το πρωί της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου 2011. BOΛOΣ 14/10/2011 ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.....Ντουλάπι SORRENTO ............................75,00............50,00 ......Ραφιέρα κρεµαστή SORRENTO ..............36,00............24,00 1.....Γραφείο STULIUS................................210,00..........140,00 1.....Οθόνη PHILIPS ....................................36,00............24,00 ......17 Iντσιών+Πληκτρολόγειο 3.....Καρέκλες STULIUS ...............................36,00............24,00 1.....Τραπεζάκι σαλονιού ORINOKO .............150,00..........100,00 1.....Μπουφές Ν.YORK.................................99,00............66,00 1.....Eπικαθήµενη ραφιέρα Ν.YORK...............60,00............40,00 1.....Γραφείο γωνιακό DOORS.......................90,00............60,00 ......αποτελούµενο από 2 γραφεία 155+125= 1.....Τροχήλατη συρταριέρα DOORS...............45,00............30,00 1.....Οθόνη PHILIPS 17 ...............................36,00............24,00 ......Iντσιών+Πληκτρολόγειο 2.....Ντουλάπια δαπέδου από µελαµίνη........120,00............80,00 1.....Βιτρίνα τοίχου RESET ............................90,00............60,00 1.....Ράφι RESET..........................................30,00............20,00 1.....Κρεµαστό ντουλάπι RESET.....................60,00............40,00 1.....Ράφι RESET..........................................18,00............12,00 1.....Πίνακας ARS 0569170.......................105,00............70,00 1.....Τραπεζάκι σαλονιού VARIANT TABLE.......45,00............30,00 1.....Τραπεζάκι σαλονιού RESET..................105,00............70,00 1.....Τραπεζάκι σαλονιού VEGA......................30,00............20,00 1.....Τραπεζάκι σαλονιού KENT ...................105,00............70,00 ......µε ρυθµιζόµενο ύψος 1.....Έπιπλο τηλεόρασης STULIUS.................75,00............50,00 1.....Τραπεζάκι σαλονιού STULIUS.................66,00............44,00 1.....Κρεµάστρα KENT ..................................30,00............20,00 1.....Πόρτ Μαντό KENT...............................150,00..........100,00 1.....Συρταριέρα RESET................................90,00............60,00 2.....Κοµοδίνα RESET...................................30,00............20,00 2.....Βιτρίνες MALGOSKA .............................75,00............50,00 1.....Ραφιέρα MALGOSKA.............................45,00............30,00 1.....Κρεβάτι MALGOSKA ...........................150,00..........100,00 1.....Κοµοδίνο MALGOSKA ...........................30,00............20,00 1.....Ντουλάπι MALGOSKA............................30,00............20,00 1.....Ραφιέρα µε συρτάρια.............................60,00............40,00 1.....Τουαλέτα ΝΙΚΟΛΕΤΑ ..............................45,00............30,00 1.....Καθρέφτης ΝΙΚΟΛΕΤΑ ...........................45,00............30,00 2.....Κοµοδίνα ΝΙΚΟΛΕΤΑ..............................30,00............20,00 1.....Ντουλάπα DOORS τρίφυλλη .................210,00..........140,00 1.....Ραφιέρα CAPSLOCK............................105,00............70,00 1.....Βιβλιοθήκη CAPSLOCK........................120,00............80,00 1.....Κουκέτα CAPSLOCK............................300,00..........200,00 1.....Ντουλάπι CAPSLOCK.............................90,00............60,00 1.....Ντουλάπα CAPSLOCK..........................150,00..........100,00 1.....Συρταριέρα CAPSLOCK .......................105,00............70,00 1.....Εκτυπωτής Laser Jet HP 1320 ..............66,00............44,00 1.....Εκτυπωτής + FAX SAMSUNG ................60,00............40,00 ......5CX4524F 2.....Ντουλάπια RESET RECEPTION ............120,00............80,00 1.....Νεροχύτης -Λεκάνη ............................120,00............80,00 ......Τεχνογρανίτης + Βρύση 1.....Ηλεκτρική κουζίνα ..............................165,00..........110,00 ......µόνο Φούρνος PIRAMIS 1.....Τραπέζι LARGO...................................120,00............80,00 1.....Τραπέζι KARAT......................................66,00............44,00 1.....Τραπέζι VISAVIS..................................150,00..........100,00 4.....Καρέκλες Ξύλινες ATRUCJA .................105,00............70,00 4.....Μεταλλικές Καρέκλες ...........................66,00............44,00 ......µε δερµατίνη

3.....Καρέκλες INSKGNATA.........................105,00............70,00 ......Καρέκλες PIADEMA...............................90,00............60,00 ......Ντουλάπια κουζίνας ..........................1140,00..........760,00 ......Μοντέλο ROYAL 1.....Απορροφητήρας FALMEC 90 ...............210,00..........140,00 1.....Φούρνος TEK-H122 LE........................210,00..........140,00 1.....Εστία ΙΑΡ-C30097/1MES9....................96,00............64,00 1.....Νεροχύτης PIRAMIS............................105,00............70,00 ......Ντουλάπια κουζίνας από µασίφ ξύλο.....330,00..........222,00 1.....Ηλεκτρική κουζίνα Φούρνος PIRAMIS ..150,00 .........100,00 1.....Ηλεκτρική κουζίνα Εστία PIRAMIS ........120,00............80,00 1.....Νεροχύτης PIRAMIS + Βρύση ..............120,00............80,00 ......Ντουλάπια κουζίνας ............................990,00..........660,00 ......Μοντέλο SENTIMA 9 1.....Νεροχύτης PIRAMIS..............................99,00............66,00 1.....Απορροφητήρας FALMEC ....................210,00..........140,00 1.....Εστία PIRAMIS....................................120,00............80,00 1.....Φούρνος ΤΕΚΑ....................................180,00..........120,00 ......Ντουλάπια κουζίνας ............................480,00..........320,00 ......Μοντέλο SENTIMA 4 1.....Νεροχύτης + Βρύση PIRAMIS ..............120,00............80,00 1.....Τραπέζι AVENUE + 3 καρέκλες.............105,00............70,00 ......Ντουλάπια κουζίνας Μοντέλο ROZA......600,00..........400,00 1.....Νεροχύτης + Βρύση PIRAMIS ..............120,00............80,00 1.....Απορροφητήρας FALMEC 90 ...............240,00..........160,00 1.....Εστία ...................................................90,00............60,00 1.....Φούρνος ...........................................150,00..........100,00 ......Ντουλάπια κουζίνας Μοντέλο ROYAL ...600,00..........400,00 1.....Νεροχύτης + Βρύση PIRAMIS ..............180,00..........120,00 1.....Απορροφητήρας PIRAMIS....................120,00............80,00 1.....Εστία IAP............................................105,00............70,00 1.....Φούρνος AEG .....................................180,00..........120,00 1.....Νεροχύτης + Βρύση PIRAMIS ..............180,00..........120,00 1.....Απορροφητήρας PIRAMIS....................180,00..........120,00 1.....Εστία PIRAMIS....................................210,00..........140,00 1.....Φούρνος PIRAMIS...............................210,00..........140,00 ......Ντουλάπια κουζίνας Μοντέλο VETRO ....750,00..........500,00 1.....Απορροφητήρας .................................300,00..........200,00 1.....Εστία..................................................210,00..........140,00 ......Ντουλάπια κουζίνας Μοντέλο ELYSSΕ..1.050,00..........700,00 1.....Νεροχύτης..........................................120,00............80,00 1.....Mπαταρία ...........................................120,00............80,00 1.....Τραπέζι ξύλινο DORINO .........................75,00............50,00 2.....Καρέκλες DORINO ................................60,00............40,00 ......Ντουλάπια κουζίνας Μοντέλο TABLA ....360,00..........240,00 1.....Νεροχύτης PIRAMIS..............................40,00............30,00 1.....Απορροφητήρας PIRAMIS......................60,00............40,00 ......Ντουλάπια κουζίνας Μοντέλο TABLA..1.050,00..........700,00 1.....Νεροχύτης PIRAMIS..............................96,00............64,00 1.....Βρύση PIRAMIS ....................................45,00............30,00 1.....Εστία ΤΕΚΑ.........................................150,00..........100,00 1.....Φούρνος ΤΕΚΑ....................................450,00..........300,00 4.....Καρέκλες NOVA STYLE..........................93,00............62,00 ......Γραφείο γωνία MDF.............................210,00 .........140,00 1.....Εκτυπωτής ΗΡ laser set 2600n .............90,00............60,00 ......Οθόνη PHILIPS 19 ιντσιών ....................45,00............30,00 + πληκτρολόγειο Ελασσόνα 15-10-2011 Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΣΑΒΒΑΤΟ

15

Τηλεφωνική συνοµιλία Παπανδρέου Μπαρόζο ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Μ

ε τον πρόεδρο της Κοµισιόν Ζοζέ Μπαρόζο συνοµίλησε τηλεφωνικά χθες ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, στο πλαίσιο των επαφών του για την προετοιµασία της Συνόδου Κορυφής στις 23 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού. Παπανδρέου και Μπαρόζο συζή-

21

διάφορα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

τησαν για τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και την ελληνική κατάσταση, και ιδιαίτερα για θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας στην Αθήνα που αφορούν, µεταξύ άλλων και την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Επίση χθες, ο πρωθυπουργός είχε διαδοχικές κατ' ιδίαν συναντήσεις µε τους υπουργούς ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης ∆. Ρέππα,

Προφυλακίστηκαν οι πέντε για την υπόθεση της "συµµορίας µε τα καλάσνικοφ"

Πολιτισµού και Τουρισµού Π. Γερουλάνου και Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου. Υπενθυµίζεται ότι, στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Συνόδου, ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί την Πέµπτη µε τον πρόεδρο της ΕΕ Χερµάν βαν Ροµπάι και τον επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κοντ Γιούνκερ.

T

o δρόµο για τις φυλακές πήραν µετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα οι πέντε νεαροί αλλοδαποί, ανάµεσα τους και ένας 15χρονος, οι οποίοι φέρεται να αποτελούσαν την "συµµορία µε τα καλάσνικοφ". Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και µια 16χρονη Ελληνίδα, που ήταν φίλη, από το σχολείο, του 21χρονου

φερόµενου ως αρχηγού της συµµορίας, η οποία αφέθηκε ελεύθερη µε περιοριστικούς όρους. Οι πέντε κατηγορούνται για τουλάχιστον 23 ληστείες, δύο από τις οποίες - σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη συνοδεύτηκαν από κακοποιήσεις γυναικών. Οι αστυνοµικοί αναζητούν τουλάχιστον άλλα δυο άτοµα ως συνεργούς.

∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με επίσπευση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στις δύο (2) Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και από και από ώρα 16:00 µ.µ έως 17:00 µ.µ, στον Τύρναβο, στο Ειρηνοδικείο Τυρνάβου και ενώπιον της Συµβολαιογράφου Τυρνάβου Περιστέρας Κουσάνα - Αρβανίτη (Κ. Λουλέ 6 - Τύρναβος) θα εκτεθεί σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό: Α) Η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτριας εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΟΥΛΙΑΣ ΑΕΒΕ" (5ο χλµ. Λάρισας - Τυρνάβου), ήτοι: Ένας αγρός εκτάσεως 20.000,00 τ.µ., διαιρετό τµήµα του µε αριθµό 39 αγροτεµαχίου εκτάσεως 39.998 τ.µ., της Β΄ κατηγορίας, κείµενο στην κτηµατική περιφέρεια ∆ένδρων, του διευρυµένου ∆ήµου Τυρνάβου, στη θέση "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ" και στο 8ο χλµ. της οδού Λαρίσης - Τυρνάβου, ο οποίος αγρός των 20.000 τ.µ. συνορεύει: Ανατολικά µε ιδιοκτησία Αθανασίου Παπαντωνίου, ∆υτικά µε ιδιοκτησία Φωτίου Σιµιτσή, Βόρεια µε την οδό Λαρίσης - Τυρνάβου και Νότια µε ιδιοκτησία Αχιλλέα Παπαχιλείου. Τιµή πρώτης προσφοράς µε την υπ' αριθµ. 1888/2011 απόφαση του Μον. Πρωτ. Λάρισας, ορίστηκε το ποσό των 220.000,00 ευρώ. Το ακίνητο αυτό βαρύνεται µε τρεις προσηµειώσεις υποθηκών, δύο υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και µία υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ Και Β) Η παρακάτω ακίνητη περιουσία των οφειλετών: 1) Θεοδώρου Μούλια του Αχιλλέα και 2) Βασιλικής Μούλια του Αχιλλέα, κατοίκων Λάρισας, ήτοι: Ένα αγροτεµάχιο, κείµενο στη θέση "∆εκαεξάρια" της κτηµατικής περιφέρειας Γιάννουλης, εκτός του οικιστικού σχεδίου Γιάννουλης, εκτάσεως 15.648 τ.µ. Το αγροτεµάχιο αυτό έχει (ΚΑΕΚ) 310321504005/0/0 είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο και συνορεύει: Ανατολικά µε την επαρχιακή οδό Λαρίσης- Αµπελώνα, ∆υτικά µε ιδιοκτησία Σταµατίας Σουρµελή, Βόρεια µε αγροτική οδό και Νότια µε όριο σχεδίου πόλεως Γιάννουλης και αγροτική οδό. Επί του παραπάνω αγροτεµαχίου υπάρχει ένα ισόγειο κατάστηµα επιφάνειας 437,80 τ.µ., µε πολυγωνικό σχήµα, σκεπή από λαµαρίνες, αποτελούµενο από µία κύρια αίθουσα, τους βοηθητικούς χώρους και τις τουαλέτες, ενώ φέρει έντονα σηµάδια φθοράς και ζηµιών. Στη νοτιοδυτική πλευρά του αγροτεµαχίου υπάρχουν τρία παλαιά κεραµοσκεπή κτίσµατα, εφαπτόµενα µεταξύ τους, το ένα ισόγειο επιφάνειας 100,00 τ.µ. περίπου, το δεύτερο επίσης ισόγειο 30,00 τ.µ. περίπου και το τρίτο 30,00 τ.µ. περίπου το οποίο έχει και σοφίτα ίση επιφάνειας, καθώς επίσης κι ένα υπερυψωµένος κεραµοσκεπής οικίσκος 15,00 τ.µ. περίπου. Τα κτίσµατα αυτά είναι µισοκατεστραµµένα και υπό κατεδάφιση. Τιµή πρώτης προσφοράς µε την υπ' αριθµ. 1888/2011 απόφαση του Μον. Πρωτ. Λάρισας, ορίστηκε το ποσό των 240.000,00 ευρώ. Η παραπάνω ακίνητη περιουσία βαρύνεται µε τρεις προσηµειώσεις υποθηκών, δύο υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και µία υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆. Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω ακίνητα αποτελούν ξεχωριστές ιδιοκτησίες, γι' αυτό και η κατακύρωση αυτών θα γίνει χωριστά για το καθένα. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν να πλειοδοτήσουν κατά την ηµέρα, ώρα και τόπο που παραπάνω αναφέρονται. Λάρισα 14-10-2011 Η ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΠΙΤΕΛΗ

Με επίσπευση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στις δύο (2) Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και από και από ώρα 16:00 µ.µ. έως 17:00 µ.µ., στη Λάρισα, στο Ειρηνοδικείο Λάρισας και ενώπιον της Συµβολαιογράφου Λάρισας Σοφίας Γιαννακοπούλου - Μπάτη (Παπακυριαζή 45 - Λάρισα) θα εκτεθεί σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Χρήστου Σπηλιώτη του ∆ηµητρίου, κατοίκου Λάρισας, ήτοι: Οι παρακάτω αυτοτελείς ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδοµής, κτισµένης σε οικόπεδο εκτάσεως 495,30 τ.µ., που βρίσκεται στη Λάρισα, στην οδό Καραϊσκάκη αρ. 56 και είναι οι εξής: Α) Το µε στοιχεία ∆ΕΛΤΑ - ΕΝΑ (∆-1) διαµέρισµα του δευτέρου πάνω από ισόγειο ορόφου, το οποίο έχει καθαρή επιφάνεια 60,00 τ.µ., µικτή επιφάνεια 77,00 τ.µ. ποσοστό συνιδιοκτησίας 73/1000 εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο και αποτελείται από δύο υπνοδωµάτια, έναν ενιαίο χώρο σαλόνι - κουζίνα, λουτρό, µία βεράντα και έναν ηµιυπαίθριο χώρο στο νότιο τµήµα προς την οδό Καραϊσκάκη και µία βεράντα κι έναν ηµιυπαίθριο χώρο βόρεια (στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου). Τιµή πρώτης προσφοράς µε την υπ' αριθµ. 1677/2011 απόφαση του Μον. Πρωτ. Λάρισας, ορίστηκε το ποσό των 45.000,00 ευρώ. Και Β) Το µε στοιχεία ∆ΕΛΤΑ ∆ΥΟ (∆ - 2) διαµέρισµα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο έχει καθαρή επιφάνεια 61,00 τ.µ., µικτή επιφάνεια 78,00 τ.µ, ποσοστό συνιδιοκτησίας 74/1000 εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο και αποτελείται από δύο υπνοδωµάτια, έναν ενιαίο χώρο σαλόνι - κουζίνα, λουτρό, µία βεράντα και έναν ηµιυπαίθριο χώρο στο νότιο τµήµα προς την οδό Καραϊσκάκη και µία βεράντα στο βόρειο τµήµα (στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου). Τιµή πρώτης προσφοράς µε την υπ' αριθµ. 1677/2011 απόφαση του Μον. Πρωτ. Λάρισας, ορίστηκε το ποσό των 47.000,00 ευρώ. Σηµειώνεται ότι το µε στοιχεία ∆ΕΛΤΑ ∆ΥΟ (∆ - 2) διαµέρισµα του δευτέρου ορόφου είναι µισθωµένο. Η εκπλειστηριαζόµενη ακίνητη περιουσία βαρύνεται µε πέντε προσηµειώσεις υποθηκών, δύο υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., δύο υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και µία υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε. Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω ακίνητα αποτελούν ξεχωριστές ιδιοκτησίες, γι' αυτό και η κατακύρωση αυτών θα γίνει χωριστά για το καθένα. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν να πλειοδοτήσουν κατά την ηµέρα, ώρα και τόπο που παραπάνω αναφέρονται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Στις ∆ύο (2) Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη, από ώρα 4 έως 5 το απόγευµα, στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, ενώπιον της Συµβολαιογράφου Λάρισας κ. Σπυριδούλας Ακριβούλη, θα εκτεθεί σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό µε επίσπευση του Βασιλείου Κουζιώρτη, κατοίκου Κορυφής του ∆ήµου Πλατέως, η παρακάτω ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Νικολάου Λαµπρούλη του ∆ηµητρίου, κατοίκου Λάρισας, δηλαδή: Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο, εκτάσεως 260,04 τ.µ. που βρίσκεται µέσα στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης Λάρισας, στη γωνία των οδών Αυξεντίου και Αττάλου (πεζόδροµος).

Τµήµα του άνω οικοπέδου έκτασης 24,51 τ.µ. ρυµοτοµείται και αποµένει οικόπεδο έκτασης 235,53 τ.µ. Τιµή πρώτης προσφοράς ορίστηκε το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (80.000 ΕΥΡΩ). Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν & να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω αναφερόµενο τόπο και χρόνο. Λάρισα 14.10.2011 Η ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ∆ΗΜ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ∆ικαστική Επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Λάρισας Γιάννα Ιωάννου Εµµανουήλ, κάτοικος Λάρισας, οδός ∆ευκαλίωνος αρ. 9, κάνω γνωστό ότι στις είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ηµέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογεµατινή ώρα της ίδιας ηµέρας, στο Ειρηνοδικείο Τυρνάβου και ενώπιον της συµβολαιογράφου Τυρνάβου κας Περιστέρας Αρβανίτη, ως υπαλλήλου επί του πλειστηριασµού ή σε περίπτωση κωλύµατός του ενώπιον του νοµίµου αναπληρωτή της, µε επίσπευση της Α.Ε. µε την επωνυµία "ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ SCRUB & ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" που εδρεύει στο ∆ήµο Πλατυκάµπου και εκπροσωπείται νόµιµα, θα βγει σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό η παρακάτω κινητή περιουσία του οφειλέτη Ευάγγελου Ζυγούλη του Γεωργίου, κατοίκου Τυρνάβου, δηλαδή εκπλειστηριάζονται: Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, µεταχειρισµένο, εργοστασίου κατασκευής DAF, τύπου FAS 2800, χρώµατος ερυθρού, πετρελαιοκίνητο, ανοικτό ανατρεπόµενο, γερανοφόρο, µε αριθµό πλαισίου FAS2800DKS4470015, αριθµό κινητήρα 1160, φορολογήσιµης ισχύος 70 ίππων, ωφέλιµου φορτίου 15.388 Kgr, µικτού 26.000 Kgr, χωρίς πινακίδες άδειας κυκλοφορίας, µε τιµή πρώτης προσφοράς ΕΥΡΩ (2.000,00) Και β) Ενας γερανός προσαρµοσµένος στο άνω φορτηγό, µεταχειρισµένος εργοστασίου κατασκευής PALFINGER 170, τύπου ΡΚ 17000, Νο 9569120 έτους κατασκευής 1995, µε τιµή πρώτης προσφοράς ΕΥΡΩ (2.800,00). Ο πλειστηριασµός της παραπάνω κινητής περιουσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.ΠΟΛ.∆. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Λάρισα 14/10/2011 Η ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ (Τ.Σ.) ΓΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Στις ∆ΥΟ (2) του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ηµέρα Τετάρτη και ώρα τέσσερις (4) µέχρι πέντε (5) το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στην Λάρισα και στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ συνηθισµένο τόπο των δηµοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασµών µε υπάλληλο του πλειστηριασµού τη συµβολαιογράφο Λάρισας κα Σοφία Γιαννακοπούλου Μπάτη κάτοικο Λάρισας οδός Παπακυριαζή αρ. 45, 1ος όροφος, ή το νόµιµο αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύµατός της βγαίνει στον πλειστηριασµό η ακίνητη περιουσία του Ιωάννη Χασιώτη του Νικολάου και της Μαρίας κατοίκου Λάρισας, οδός Τσιµισκή αρ. 8, µε επίσπευση της ανώνυµου εταιρίας µε την επωνυµία ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που ε-

δρεύει στην Αθήνα οδός Λ. Αθηνών αρ. 110, νόµιµα εκπροσωπούµενη και σε εκτέλεση της µε αριθµό 5329/2006 διαταγής πληρωµής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ήτοι: Το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του µε στοιχεία Βήτα οκτώ (Β-8) διαµερίσµατος του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης Λάρισας, του οµώνυµου ∆ήµου και Υποθηκοφυλακείου και στη διασταύρωση των οδών Τσιµισκή αρ. 8 και Παναγούλη. Το παραπάνω διαµέρισµα αποτελείται από δύο (2) δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, χωλ, κουζίνα, αποθήκη, αποχωρητήριο, λουτροαποχωρητήριο, χώρο πλυντηρίου, διαδρόµους και εξώστες και το οποίο διαµέρισµα έχει επιφάνεια καθαρή µέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία (133). Το παραπάνω διαµέρισµα συνορεύει γύρω γύρω ως εξής: Βόρεια µε την οδό Τσιµισκή, µε το µε στοιχεία Β-7 διαµέρισµα του ιδίου ορόφου και φωταγωγό πολυκατοικίας νότια µε φωταγωγό, ακάλυπτο χώρο οικοδοµής και µε το µε στοιχεία Β-9 διαµέρισµα του ιδίου ορόφου, ανατολικά µε ιδιοκτησία πρώην Βελησσαρούλη και ήδη Ριζούλη και µε φωταγωγό πολυκατοικίας και δυτικά µε το µε στοιχεία Β9 διαµέρισµα του ιδίου ορόφου, µε διάδροµο και µε το µε στοιχεία Β-7 διαµέρισµα του ιδίου ορόφου. Το παραπάνω διαµέρισµα είναι κτισµένο σε οικόπεδο συνολικής έκτασης µέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων σαράντα οκτώ και εξήντα εκατοστών (1.348,60 µ2). Τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 89.079,24 ευρώ. Το άνω ακίνητο βαρύνεται µε δύο προσηµειώσεις. Λάρισα 14-10-2011 Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. ΖΑΓΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Στις ∆ΥΟ (2) του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ηµέρα Τετάρτη και ώρα 4 µ.µ. µέχρι πέντε 5 µ.µ. το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στο κατάστηµα του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ συνηθισµένο τόπο των δηµοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασµών µε υπάλληλο του πλειστηριασµού τη συµβολαιογράφο Λάρισας κα Φανή Ζέγκα Χελιδώνη κάτοικο Λάρισας οδός Μ. Αντύπα 1, τηλ. 535716 ή το νόµιµο αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύµατός της βγαίνει στον πλειστηριασµό η ακίνητη περιουσία της Ελένης Παπακωνσταντίνου του Αναστασίου κατοίκου Λάρισας, Κούµα αρ. 26, η οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά µε την µε αριθµό 1496/83-2011έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσής µου µε επίσπευση της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Κηφισίας αρ. 274 νόµιµα εκπροσωπούµενη και σε εκτέλεση της µε αριθµό 669/1995 απόφασης του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (3013/568/1994) ήτοι: Το µε στοιχεία ΗΜ-1 διαµέρισµα οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο όροφο (κατά τον τίτλο κτήσης ηµιώροφου) σε πολυκατοικία επί της οδού 25ης Μαρτίου 23, εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας του οµώνυµου ∆ήµου, Υποθηκοφυλακείου και Ειρηνοδικείου η οποία βρίσκεται κτισµένη σε οικόπεδο εµβαδού 554,00 τ.µ. στη συµβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Αγίας Μαρίνης. Το διαµέρισµα έχει πρόσοψη στην οδό 25η Μαρτίου και η πολυκατοικία έ-

χει αρίθµηση 25ης Μαρτίου 23, έχει καθαρή επιφάνεια 81,00 τ.µ., καθαρό όγκο 243,00 κ.µ., µικτό όγκο 286,50 κ.µ., αναλογία στο οικόπεδο 36,00 τ.µ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 66/1000 εξ αδιαιρέτου, αποτελείται από δύο δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χωλ, λουτρό, διάδροµο και συνορεύει Βορειοανατολικά µε ακάλυπτο χώρο οικοδοµής και κοινόχρηστο διάδροµο, Βορειοδυτικά µε ιδιοκτησία Μαρίκας Ψυχούλη, και ακάλυπτο χώρο οικοδοµής, Νοτιοανατολικά µε κοινόχρηστο διάδροµο, πατάρι καταστήµατος και την οδό 25ης Μαρτίου, Νοτιοδυτικά µε την οδό 25ης Μαρτίου. Τιµή πρώτης προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 83.333,33 ευρώ. Το άνω ακίνητο βαρύνεται µε µία προσηµείωση. Λάρισα 14-10-2011 Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. ΖΑΓΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ Στις ∆ΥΟ (2) του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ηµέρα Τετάρτη και ώρα τέσσερις (16.00) µέχρι πέντε (17.00) το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στο κατάστηµα του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ συνηθισµένο τόπο των δηµοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασµών µε υπάλληλο του πλειστηριασµού τη συµβολαιογράφο Αγιάς κα Ευαγγελία Καραθανάση κάτοικο Αγιάς Λάρισας ή το νόµιµο αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύµατός της βγαίνει στον πλειστηριασµό η παρακάτω ακίνητη περιουσία του Ανδρέα Μητσούλη του Γρηγορίου και της Λαµπρινής κατοίκου Λάρισας, οδός Χρυσοχόoυ αρ. 19 η οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά µε επίσπευση από τον κ. Σπυρίδωνα Τσουµάνη του Στεφάνου κάτοικο Λάρισας οδός Κράγιας αρ. 6 και σε εκτέλεση της µε αριθµό 1250/2009 διαταγής πληρωµής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ήτοι: Το ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου από ένα αγροτεµάχιο µε έκταση κατά τον τίτλο κτήσης 1.000,00 τετραγωνικών µέτρων ή όσων µέτρων είναι περισσότερων ή λιγότερων, που βρίσκεται στη θέση "Πόρος" της τέως κτηµατικής περιφέρειας Μελιβοίας στη Βελίκα ήδη σήµερα του ∆ήµου Αγιάς και του Υποθηκοφυλακείου Αγιάς. Το αγροτεµάχιο συνορεύει γύρωθεν ανατολικά µε αγρό Ιωάννου Ζήση και πέραν αυτού µε ρέµα, βόρεια και νότια µε αγρούς ιδιοκτησίας Βασιλείου Παπαρίζου και νότια και δυτικά αγροτικό δρόµο. ∆υνάµει της υπ' αριθµ. 1764/2011 απόφασης ασφαλιστικών µέτρων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας ορίστηκε η αξία του άνω ακινήτου στο ποσό των 7.000,00 ευρώ και τιµή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασµού τα 2/3 της άνω αξίας δηλαδή το ποσό των 4.666,66 ευρώ. Λάρισα 14-10-2011 Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. ΖΑΓΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σας κάνω γνωστό ό,τι στις δύο (2) Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 4 - 5 µ.µ. στη Λάρισα και εντός του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ενώπιον της Συµβολαιογράφου Λάρισας κ. Φανής Ζέγκα Χελιδώνη, θα βγει σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό η ακίνητη περιουσία της οφειλέτριας Τριανταφυλλιάς Γκουντέλου του Χρήστου, κάτοικο Λάρισας, µε επίσπευση της ε-

ταιρίας που έχει την έδρα της στη Ν. Ιωνία Αττικής µε την επωνυµία "SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" νόµιµα εκπροσωπούµενης δηλαδή: Η ψιλή κυριότητα ενός διαµερίσµατος (κατοικία) µε στοιχεία Γιώτα ένα (Ι-1) του ισογείου ορόφου, µιας τριωρόφου οικοδοµής που βρίσκεται κτισµένο πάνω σε οικόπεδο επιφάνειας 175,75 τ.µ. και µετά την ρυµοτόµηση επιφάνειας 166,25 τ.µ. εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης Λάρισας, του στη συνοικία Ανθουπόλεως στο 281 Ο.Τ. στην οδό Αίγλης αρ. 27 το οποίο είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά παρέκκλιση και αποτελείται από δύο δωµάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, διάδροµο και δύο λουτροαποχωρητήρια, έχει καθαρή επιφάνεια 119,83 τετραγωνικά µέτρα και συνορεύει δυτικά µε την οδό Αίγλης, βόρεια µε ιδιοκτησία Αργυρούλας Χρ. Καρέντζιου, ανατολικά µε ακάλυπτο χώρο και νότια µε ιδιοκτησία Ευαγ. Παναγιωτοπούλου, µε τιµή πρώτης προσφοράς της ψιλής κυριότητας της παραπάνω ακίνητης περιουσίας, λαµβανοµένης υπόψιν της ηλικίας της επικαρπώτριας, το ποσό των 54.354,88 ευρώ που είναι και η αντικειµενική της αξία. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να έρθουν και να πλειοδοτήσουν. Λάρισα 14-10-2011 Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Στις ∆ύο (2) Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη, από ώρα 4 έως 5 το απόγευµα, στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, ενώπιον της Συµβολαιογράφου Λάρισας κ. Σοφίας Γιαννακοπούλου - Μπάτη, µε επίσπευση της εταιρίας "∆ΙΑΣ Ο.Ε.", θα εκτεθούν σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό τα παραπάνω ακίνητα της οφειλέτριας Ελισάβετ - Ιωάννας - Χριστίνας Λίτσιου θυγατέρας του Παναγιώτη Κετικίδη και της Αικατερίνης Λίτσιου, κατοίκου Λάρισας, που βρίσκονται σε πολυκατοικία, που είναι κτισµένη σε οικόπεδο, συνολικής έκτασης 800,73 τ.µ. και βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας επί της γωνίας των οδών Χρυσοχόου και Νικηταρά αρ. 59, δηλαδή: 1) Το υπό στοιχεία Α4 διαµέρισµα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, τρία (3) δωµάτια, λουτρό, W.C., διάδροµο, ηµιυπαίθριους χώρους, εξώστες και έχει καθαρή επιφάνεια 107,00 τ.µ. µε τιµή πρώτης προσφοράς το ποσό των εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ΕΥΡΩ (175.300,00 ΕΥΡΩ). 2) Η υπό στοιχεία Α5 αποθήκη του υπογείου, η οποία έχει καθαρή επιφάνεια (δέκα τ.µ.) 10,00 τ.µ. µε τιµή πρώτης προσφοράς το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (2.200,00 ΕΥΡΩ). ΚΑΙ 3) Ο υπό στοιχεία Π25 στεγασµένος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτου του ακάλυπτου χώρου, ο οποίος έχει καθαρή επιφάνεια έντεκα τ.µ. (11,00 τ.µ.), µε τιµή πρώτης προσφοράς το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (1.650,00 ΕΥΡΩ). Τα παραπάνω ακίνητα βαρύνονται µε δύο προσηµειώσεις. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές, να προσέλθουν & να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω αναφερόµενο τόπο και χρόνο. Λάρισα 14.10.2011 Η ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ∆ΗΜ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ


22

διάφορα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυοµισάρι οροφοδιαµέρισµα ∆' ορόφου µε Φ/Α, αυτονοµία, πλάκα και σκεπή. Πληροφορίες τηλ. 2410 250.285 και 6939 205610. 5303 3010 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 280 τ.µ. µε προαύλιο χώρο µπροστά 350 και 400 τ.µ. πίσω, ύψος 5,5 µ., 4ο χλµ. Λάρισας Φαρσάλων. Πληροφορίες τηλ. 2410 660894, 6978 894610. 5179 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι επί της Βουλγαροκτόνου 14. Πληροφορίες τηλ. 6937 820930. 4941

ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΜΕΣΟ - ΛΙΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ: Τιµή ευκαιρίας. Πωλούνται: Αγροί 8.000 µ2 και 6.000 µ2, εκτός σχεδίου. Πληροφορίες 6981 5147 047605. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 και 16 στρέµµατα επί της Καρδίτσης πριν την Αγία Παρασκευή. Επίσης 8 και 10 στρέµµατα στον Αγιο Τρύφωνα, θέση Παλαιοχώρι. Πληροφορίες τηλ. 6977 437548. 4818 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεµάχια 4 στρέµµατα στην περιοχή Παλαιοχώρι Φιλιππούπολης. Πληροφορίες τηλ. 6977 437 548. 4815

ΚΑΡΟΣΕΡΙ - ΒΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ

ΤΗΛ. 6938 885492

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ. 6936 073223

Τηλ. 2410 617823 ΛΑΡΙΣΑ 6ο χλµ. Λαρίσης - Φαρσάλων

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου σε οικονοµικές τιµές. Πληροφορίες τηλ. 6970 967850, 2410 592781. 5245 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Πληροφορικής σε µαθητές γυµνασίου, λυκείου, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΙΕΚ και ΤΕΙ. Τιµές προσιτές. Πληροφορίες τηλ. 2413 010950, 6981 101086. 5132

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI TT, Turbo Quattro, 225 hp, ασηµί, τέλη 2001, 64.700 χλµ. σε πολύ καλή κατάσταση. Πληροφορίες τηλ. 6932 527292. 5157

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA CBF 600S ABS, µπλε, µε 35.600 χλµ., συναγερµό, πρώτο χέρι, ιδιώτης. Πληροφορίες 6945 851441. 5047 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισµένο διαµπερές οροφοδιαµέρισµα 4άρι, 120 τ.µ., µε κήπο, πλησίον πλατείας Πρωτοµαγιάς στη Νεράιδα. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 2410 255.349, 6937 007936. 5294 237

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES SPRIDER 312, ψυγείο σε άριστη κατάσταση, τιµή 8.000 €. Πληροφορίες τηλ. 6972 502780. 5160

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ Αρετή Μακρή ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 32 Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410 616.410 - 6980 483002

ΦΡΙΞΟΥ 4

THL. 2410 256263, 6936 645130 - www.meso- liokos.gr ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, 39 τµ,5ος ορ,Α/Θ,2004, (ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ 200€),40.000€ - ΟΣΕ,ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ,2ος ορ, 45τµ,1975,Κ/Θ,25.000€ -ΟΑΕ∆,ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ,3ος ορ,27τµ,ΠΡΟΣΟΨΗ, 2003, Α/Θ,35.000€ -ΑΓ.ΘΩΜΑΣ,1ος ορ, 37 τµ, 2009,ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΡΟΣΟΨΗ, 45.000€ -ΠΡ. ΗΛΙΑΣ,1ος ορ, 43τµ, 2003,ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΠΡΟΣΟΨΗ, 60.000€ ∆ΥΑΡΙΑ -ΑΓ. ΘΩΜΑΣ,3ος ορ,54τµ, ΠΡΟΣΟΨΗ, 2005,PARKING, ΑΠΟΘΗΚΗ, 60.000€ -28ης ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 40, 2ος ορ, 63τµ, ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ/Α, 48.000€ -ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ,4ος ορ (ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ), 74τµ, 70.000€ -ΚΥΠΡΟΥ-ΠΛ.ΕΒΡΑΙΩΝ,ΙΣΟΓΕΙΟ,66τµ,Φ/Α-ατοµικό λέβητα, 25.000€ -ΑΓ.ΘΩΜΑΣ,ΙΣΟΓΕΙΟ, 50τµ, 2007, φυσικό αέριο-Α/Θ, 45.000€ ΤΡΙΑΡΙΑ -ΛΕΙΒΑ∆ΑΚΙ,2ος ορ, 86τµ, 2008, PARKING, ΑΠΟΘΗΚΗ, Φ/Α-ατοµικό λέβητα, 115.000€ -ΑΓΙΑΣ,75τµ,2ος ορ, ΠΡΟΣΟΨΗΣ, Φ/Α- ατοµικό λέβητα, 50.000€ -31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 3ος ορ, ΓΩΝΙΑΚΟ, 86τµ,ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 100.000€ -ΦΑΡΜΑΚΙ∆ΟΥ, 1ος ορ, ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ, 80τµ,Φ/Α-ατοµικό λέβητα, 80.000€ -ΚΥΠΡΟΥ (ΠΛ. ΕΒΡΑΙΩΝ),1ος ορ,76τµ, ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ,Φ/Αατοµικό λέβητα,75.000€ -Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ,4ος ορ, 100

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΦΩΚΙ∆ΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410 618860

RIZAKIS SAT Πώληση - Εγκατάσταση ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ Κεντρικές εγκαταστάσεις µονοκατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων Τοποθετούµε κεραίες TV Λάρισα, οδ. Φαρσάλων 79 Τηλ.: 2410 670.312 Κιν.: 6946 365.041

ΒΕΣ

Θέρµανση

Κλιµατιστικά Υδραυλικά Ηλιακοί θερµοσίφωνες Μπάνιο - πλακίδια Προσιτές τιµές Εγγυηµένη εργασία

∆. ΒΕΣ

τµ,ΤΖΑΚΙ,2007,φυσικό αέριο-Α/Θ, PAR., ΑΠΟΘΗΚΗ, 120.000€ ΤΕΣΣΑΡΙΑ -∆ΡΟΣΙΝΗΣ,1ος ορ,103τµ, ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ, 100.000€ -ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ, 128 τµ, 3ος ορ,ΤΖΑΚΙ,ΑΠΟΘΗΚΗ, PAR, 187.000€ -ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3ος ορ, ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ, 100\τµ, 1982, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ατοµικό λέβητα, 90.000€ -ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ,124τµ,2ος ΟΡ, 2007,PAR, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΑ/Θ, 150.000€ -ΝΙΚΗΤΑΡΑ,135τµ,2ος ορ, ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 2010, ΤΖΑΚΙ,Φ/Α,PAR,ΑΠΟΘΗΚΗ, 245.000€ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ -ΝΕΡΑΙ∆Α,220τµ,ΜΕ ΠΥΛΟΤΗ,450.000€ -ΝΙΚΑΙΑ,130τµ,ΜΕ 40τµ ΑΥΛΗ,PAR,,2010,130.000€ -ΑΒΕΡΩΦ,2υ/δ,112τµ,ΤΖΑΚΙ,PAR,4ετίας,185.000€ -ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, 150τµ, ΑΝΣΑΣΕΡ, ΤΖΑΚΙ, PAR, 2010, 300.000€ -ΑΒΕΡΩΦ,130τµ και σοφίτα 25τµ,ΤΖΑΚΙ,2010,200.000€ -ΑΒΕΡΩΦ,130τµ,2007,ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ,270.000€ -ΤΕΡΨΙΘΕΑ,130τµ,ΜΕ 400τµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο, 4 υ/δ, ΤΖΑΚΙ, 220.000€ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ -ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,ΓΡΑΦΕΙΟ,81 τµ,3ος ορ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1991, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 140.000€ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ, 160τµ, 190.000€ -ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ, ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ, 51τµ, 40.000€ -ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ,ΓΡΑΦΕΙΟ,2ος ορ, 111τµ, ΠΡΟΣΟΨΗ,∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ,4 ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, 120.000€ -ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ,ΓΡΑΦΕΙΟ,2ος ορ, 67τµ,3 ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, 70.000€ -ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ,ΓΡΑΦΕΙΟ,2ος, 100τµ,3 ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΠΡΟΣΟΨΗ,Φ/Α-ατοµικό λέβητα,110.000€ -ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ, 4ος ορ (ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ),74τµ, 70.000€ -ΤΕΡΨΙΘΕΑ, 350τµ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ) -350τµ 1ος ορ, ΜΕ 500τµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο,450.000€ ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΟΣΕ, 2.730τµ,Σ∆ 0.8,500€ / 1τµ -ΑΒΕΡΩΦ 170τµ, Σ∆ 0.8, 51.000€ -Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ α) 305τµ, Σ∆ 0.8,ΓΩΝΙΑΚΟ,122.000€, β) 256τµ,Σ∆ 1.2,170.000€ -ΝΙΚΑΙΑ, 4.825 τµ, ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 220τµ, 300.000€ -ΤΟΥΜΠΑ α)1454τµ, Σ∆ 0.8,ΤΡΙΦΑΤΣΟ,280.000€ -ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ,593τµ,Σ∆ 0.8,ΓΩΝΙΑΚΟ,140.000€ -ΤΕΡΨΙΘΕΑ, 619τµ,ΧΤΙΖΕΙ 400τµ,ΓΩΝΙΑΚΟ,80.000€ -ΧΑΡΑΥΓΗ,420τµ,Σ∆ 1.4,ΓΩΝΙΑΚΟ,200.000€ -ΝΕΑΠΟΛΗ 320τµ, Σ∆ 0. 8,225.000€ -ΤΥΡΝΑΒΟΣ α) 560τµ, Σ∆ 1.2,75.000€, β) 285τµ, Σ∆ 0.8, 45.000, γ) 1156τµ, Σ.∆ 0.8, 115.000€ -ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ,600τµ,ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ,42.000€ -∆ΑΣΟΧΩΡΙ,1.000τµ,ΑΡΤΙΟ & ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ,60.000€ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ -ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ,5.500τµ,µε κτίσµα 600τµ,320.000€

-ΦΑΡΣΑΛΩΝ α) 16.800τµ, 1.500.000€, β) 21.000 τµ, 2.100.000€ -ΝΙΚΑΙΑ α) 26.000 τµ, 300.000€, β) ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΑΣΩ, 7.650 ρεύµα-νερό, 260.000€ -∆ΑΣΟΧΩΡΙ, 10.000τµ, 180.000€ - Λ Α Ρ Ι Σ Η Σ - Τ Υ Ρ Ν Α Β Ο Υ, 30.000τµ, 1.000.000€ -ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, 5.000τµ, ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ, 350.000€ -ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 10.300τµ, 650.000€ -ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ, 12.300, 130.000€ -ΤΡΙΚΑΛΩΝ α) 1.500τµ, 150.000€, β) 7.000 τµ, 1.500.000€ -ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ,12.000τµ µε κτίσµα 1.000τµ, 1.700.000€ -ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΓΡΙΤΣΑ, 12.500 τµ,ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 550.000€ -3ο χλµ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 10.000τµ, 600.000€ -ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 2.500τµ, ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ, 500.000€ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ -ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ 82,4ος ορ ΣΕ 5όροφη ΟΙΚΟ∆ΟΜΉ,ΠΡΟΣΟΨΗ,22τµ,φυσικό αέριο-ατοµικό λέβητα,180€ -ΟΑΕ∆,ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ,3ος ορ,27τµ,2003,αυτόνοµη θέρµανση,ΠΡΟΣΟΨΗΣ,200€ -ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΣΤΟΥΝΤΙΟ,1ος ορ,28τµ,αυτόνοµη θέρµανση,2006,200€ -ΝΕΑΠΟΛΗ,ΣΤΟΥΝΤΙΟ,2ος ορ,ΠΡΟΣΟΨΗ,2005,ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ,31τµ,αυτόνοµη θέρµανση,220€ -ΑΒΕΡΩΦ,3ΑΡΙ,ισόγειο,ΤΖΑΚΙ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,400€ -ΝΟΜΑΡΧΙΑ,ΜΕΖΟΝΕΤΑ,ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ,2 υ/δ,πετρέλαιο-Α/Θ,2ος & 3ος ορ,450€ -ΠΡ.ΗΛΙΑΣ,ΜΕΖΟΝΕΤΑ,2ος & 3ος ορ,220τµ,αυτόνοµη θέρµανση,PARKING,800€ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΓΡΑΦΕΙΑ -ΒΟΛΟΥ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,307τµ, ΠΡΟΣΟΨΗ 15 ΜΕΤΡΑ,2.500€ -ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΓΩΝΙΑΚΟ, 181τµ ΙΣΟΓΕΙΟ-200τµ ΥΠΟΓΕΙΟ-80τµ ΠΑΤΑΡΙ, ΜΕ ΑΝΣΑΣΕΡ,1.100€ -5ο χλµ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, 700τµ, 500€ -ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, 400τµ,,1ος ορ,ΜΕ ΑΝΣΑΣΕΡ, 500€ -ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ,ΓΡΑΦΕΙΟ,1ος ορ,50τµ,2004, αυτόνοµη θέρµανση, 300€ -ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ & 1ος ΟΡ, ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆Ο, 200τµ,Φ/Αατοµικό λέβητα,600€ -ΑΓ. ΒΕΛΛΗΣΑΡΙΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 62τµ-62τµ-17τµ,600€ -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ,ΓΡΑΦΕΙΟ,5ος ορ,50τµ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ,350€ -ΘΕΤΙ∆ΟΣ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΓΩΝΙΑΚΟ, 70τµ ΙΣΟΓΕΙΟ-70τµ ΥΠΟΓΕΙΟ-40τµ ΠΑΤΑΡΙ,600€ ΕΛΑΤΗ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,155 τµ, ΙΣΟΓΕΙΟΗΜΙΟΡΟΦΟΣ-1ος ΟΡ, ΤΖΑΚΙ, ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400τµ,50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 300.000€ ΦΑΡΣΑΛΑ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 114 τµ, ΜΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100τµ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 40.000€


ΣΑΒΒΑΤΟ

15

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ: 2αρι 3ετίας άνετο σε άριστη κατάσταση. ID:1007-61 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Γκαρσονιέρα 5ου ορόφου. ∆ΥΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ: ∆υάρι ισόγειο διαµέρισµα 70τ.µ. πλήρως ανακαινισµένο σε κεντρικό δρόµο κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη Γ.Κ. ID : 230201024-4 ΝΕΡΑΪ∆Α: 2αρι 65τ.µ. 1ου ορόφου. Μισθωµένο. ID: 1027-5 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ∆ιαµέρισµα 2αρι 65τ.µ. 5ου ορόφου ID: 1024-38 AΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ∆υάρι 50τµ,καινούργιο µε παρκινγκ, µεγάλες βεράντες, αυτ φ/α ID: 230201006-135 ΝΕΡΑΪ∆Α: 2αρι µισθωµένο, 5ετίας, µοναδική θέα και αποθήκη. Ξ.Ζ. ΤΡΙΑΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 3αρι 4ου ορόφου, 73τ.µ. καθαρά, µε φ/α, και χωριστή κουζίνα. ID: 1030-11 ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: 3αρι, 4ου ορόφου, διαµπερές, 88τ.µ. καθαρό. ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Ισόγειο 3αρι, 3όροφη οικοδοµή, πλήρως και άριστα ανακαινισµένο. ID: 1030-12 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 3αρι 4ου ορόφου, 75τ.µ. καθαρά, διαµπερές µε κλειστό parking πυλωτής. ID: 1030-2 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ∆ιαµέρισµα µε 2υ/δ, 95τ.µ., διαµπερές. ID: 1027-19 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ: 3άρι, 5 ετών, 46τ.µ. µε σοφίτα, 150 µέτρα από τη Θάλασσα, µε τζάκι, µεγάλη βεράντα ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ: 3άρι, 5ου ορόφου, διαµπερές, µεγάλη βεράντα, πάρκινκ, θέα το πάρκο ΤΕΣΣΑΡΙΑ Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ: 4αρι οροφοδιαµέρισµα 130τ.µ. ρετιρέ. Ε.Κ. ID: 230201007-27

23

διάφορα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ: 4αρι 5ετίας µε υπόγειο παρκινγκ, τζάκι, µεγάλη βεράντα µπάρµπεκιου. ID:1007-58 ΝΕΡΑΪ∆Α: ∆ιώροφη οικοδοµή 120τ.µ. ισόγειο 120τ.µ. ο 1ος όροφος και υπόγειο σε οικόπεδο 220τ.µ. Γ.Κ. ID : 230201024-1 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑ: Πέτρινη οικία ανακατασκευασµένη 150τ.µ. Ε.Κ. ID : 23020100715 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ: Μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής σε 1στρ οικόπεδο. ID:102417 ΤΕΡΨΙΘΕΑ: Μεζονέτα 189τ.µ. σε 3 επίπεδα 2ετίας σε άριστη κατάσταση. ID: 1007-62 Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Πολυτελής µεζονέτα, µοναδικής αισθητικής,3υ/δ,γραφείο,4ετών, ΙD: 230201006-38 ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ: Μεζονέτα 5ετίας 65τ.µ. µε παρκινγκ, αυτόνοµη είσοδο και απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Σε άριστη κατάσταση. ID: 1033-4 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ∆ιώροφη κατοικία 67τ.µ. κάθε όροφος στη περιοχή των σχολείων σε οικόπεδο 227τ.µ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΦΡΟΥΡΙΟ: 2 διπλανά καταστήµατα µε πρόσοψη 4,50µ το καθένα. ID:1007-46 ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ: Επαγγελµατική στέγη 150 τ.µ. 2ου ορόφου. Μεγάλης προβολής . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ .Ε.Κ. ID :230201007-31 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ : Κατάστηµα 80τ.µ., επί της παραλίας Πλαταµώνα στο εµπορικότερο τµήµα αυτού. Κ.Κ. ID : 230201018-2 ΚΕΝΤΡΟ: Γωνιακό κατάστηµα σε πεζόδροµο και κεντρικότατο δρόµο, απέναντι από πλατεία, 72 τ.µ ισόγειο, 72 τ.µ υπόγειο, µε θέσεις τραπεζοκαθισµάτων στον πεζόδροµο. ∆ίδεται και για ενοικίαση. ID:

RE/MAX/ ΕΠΙΛΟΓΗ The Real Estate Leaders ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61 & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΩΝΙΑ - ΤΗΛ.2410 539.429 ΛΑΡΙΣΑ

230201018-68 ΚΚ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Κατάστηµα 43τ.µ. ισόγειο, 43τ.µ. υπόγειο, 22τ.µ. πατάρι, κουζίνα, µπάνιο & αποθήκη ΝΕΑΠΟΛΗ: Εξαίρετο νεόδµητο κατάστηµα πλησίον πλατείας Νεάπολης, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου. ID: 230201018-30 ΚΚ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ: Όροφος αποτελούµενος από 4αρι και 2αρι µε δυνατότητα ένωσης, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. ID: 1030-7 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Κατάστηµα 132τ.µ. ασόφειο , 132τ.µ. υπόγειο , 50τ.µ. πατάρι, µεγάλη πρόσοψη. ID: 1030-1 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ: Γραφείο 4ου ορόφου, έναντι Νοµαρχίας ID: 1027-17 ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΒΟΛΟΥ: Οικόπεδο 196τ.µ. µε σ.δ. 0,8 ID: 1026-13 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ: Χωραφοοικόπεδο 5στρµ, 45µ πρόσοψη έναντι ΕΛΒΑΚ ΑΤΑ ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ: Οικόπεδο 147τ.µ.

µε σ.δ. 0,2 µε παλία οικία. ΑΒΕΡΩΦ: Οικόπεδο 210τ.µ. µε σ.δ. 0,8 κοντά στα σχολεία ID: 1026-14 NΙΚΑΙΑ: Οικόπεδο στο κέντρο 550τ.µ. ID: 1024-50 ΝΙΚΑΙΑ: Οικόπεδο σε ύψωµα 8στρ. ID: 1024-51 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Οικόπεδο 197τ.µ., µε Σ.∆ 0.8. ID: 1024-46 ΝΙΚΑΙΑ: Οικόπεδο 720τ.µ. , κτίζει 200τ.µ. και βρίσκεται 300 µέτρα από την κεντρική πλατεία της Νίκαιας. ΑΒΕΡΩΦ: Οικόπεδο 208τ.µ. γωνιακό. Ε.Κ. ID :230201007-28 ΤΟΥΜΠΑ: Οικόπεδο γωνιακό 414τ.µ. µε σ.δ. 0,8. ID: 1026-8 ΤΟΥΜΠΑ : Οικόπεδο γωνιακό 176τ.µ. µε σ.δ 0,8 .Τιµή 49000€ ID : 230201007-37 ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ : 500τ.µ. µε άδεια οικοδοµής κοντά στο ∆ηµαρχείο.Κ.Γ.ID: 230201024-5 Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Οικόπεδο 185τ.µ. µε σ.δ. 0,8 ID:1007-60 ΤΟΥΜΠΑ: Στρατίκη πωλείτε οικόπεδο 433τ.µ. µε σ.δ. 0,8 ID:1021-5 ΓΑΛΗΝΗ: Οικόπεδο 737τ.µ. ID:1024-20 ΤΟΥΜΠΑ: Βαρδουσίου και Μουσιάρη πωλείτε οικόπεδο 186τ.µ. µε σ.δ. 0,8 ID:1021-4 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ: Οικόπεδο κεντρικό 1860τ.µ. ID:1024-1 ΤΟΥΜΠΑ: Στρατίκη πωλείται γωνιακό οικόπεδο 181τ.µ. µε σ.δ. 0,8 ID:1021-3 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ: Οικόπεδο, 2274τ.µ. εντός σχεδίου .Ε.Κ. ID :230201007-21 ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Χωραφοοικόπεδο 6850τ.µ. µε κτίσµα 1250τ.µ. πλησίον MACRO κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ .Κ.Κ. ID : 2302010184 ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ :Χωραφοοικό-

πεδο 22στρεµµατα 800τ.µ. από το ΚΤΕΟ. Ε.Κ. ID: 230201007-30 ΟΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΓΙΑΣ(ΓΑΛΗΝΗ):Χωραφοοικόπεδο 11000τ.µ. ,µε πρόσοψη 136µ κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση.Κ.Κ ID:230201018-7 ΣΚΗΤΗ: Οικόπεδο 2580τ.µ. εντός οικισµού. ID: 1026-3 ΣΚΗΤΗ: Οικόπεδο 1845τ.µ. εντις οικισµού άρτιο οικοδοµήσιµο. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ. Κ.Κ. ID:230201018-6 Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ : Οικόπεδο 518Τ.Μ.,ΓΩΝΙΑΚΌ Κ.Κ. ΝΙΚΑΙΑ :Οικόπεδο 3566τ.µ. εντός και εκτός οικισµού µε οικοδοµική άδεια 200τ.µ..ΑΠΟΚΛΕΙΑΤΙΚΟΤΗΤΑ . Κ.Κ. . ID:230201018-8 ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ : Οικόπεδο 2150τ.µ. ,πλησίον φυλακών. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Κ.Κ. ID:230201018-9 ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑ -ΑΘΗΝΩΝ : Χωραφοοικόπεδο 4στρ µε πρόσοψη 63τ.µ στη Νέα Εθνική Οδό. Ε.Κ. ID: 230201007-29 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΕΝΤΡΟ: Κεντρικότατο κατάστηµα σε πεζόδροµο 47τ.µ. και πατάρι 10τ.µ. ID: 1027-6 Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Κατάστηµα 76τ.µ. µε υπόγειο 20τ.µ. ID: 1026-15 ΚΤΙΡΙΟ:222τ.µ , 2 ορόφων .Αρχές οδού Ιωαννίνων .Για επαγγελµατικά στέγη .Κ.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑ: Πολυτελής µεζονέτα , 140τ.µ. µε 100τ.µ. ηµιυπόφειο, 3υ/δ µεγάλη βεράντα σε οικόπεδο 1στρ. ID: 1030-6 ΚΕΝΤΡΟ: 4αρι, 110τ.µ., 2ου ορόφου, γωνιακό, φωτεινό, µε θέρµανση φ/α ID: 1030-21 Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ∆ιαµέρισµα 4αρι 160τ.µ. φ/α υποδαπέδια. ID: 1026-12 ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Επαγγελµατική στέγη/γραφείο , 45τ.µ., µε parking, νεόδµητη οικοδοµή. ID: 1030-22

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ: Επαγγελµατική στέγη, πρώην οδοντιατρείο, στο εµπορικότερο τµήµα του δρόµου. ID: 1030-5 ΚΤΙΡΙΟ: µε υπόγειο 210τ.µ., ισόγειο 200τ.µ. (µαζί),1ο και 2ο όροφο από 218τ.µ. ο καθένας. Πλησίον πλατείας Νεάπολης, για επαγγελµατική στέγη .Κ.Κ. ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται κατάστηµα 25τ.µ. ισόγειο και υπόγειο και 10τ.µ. πατάρι. ID: 1033-3 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ: Ενοικιάζεται διαµέρισµα κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, επάνω στην πλατεία. ID: 1033-1 ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 5000τ.µ., ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.Κ.Κ. ΚΕΝΤΡΟ: Γραφείο στην Ασκληπιού 2 χώρων ανακαινισµένο. ID:1007-62 ΚΕΝΤΡΟ: Γνωστό διατηρητέο στο κέντρο της πόλης, µε µεγάλη αυλή, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. ID: 103023 ΚΟΥΜΑ: Περιοχή Notos Galleries διαµέρισµα 125 τ.µ 3ου ορόφου. Κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη και για κατοικία µε µεγάλη πρόσοψη. ID: 230201018-39 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΥΜΑ: Επαγγελµατική στέγη 1ου ορόφου, 45 τ.µ. σε κοµβικό σηµείο ιδανική για κάθε χρήση. ID: 230201018-22 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εξαίρετο τριάρι 1ου ορόφου 120 τµ ιδανικό για κατοικία πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία. Υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης και χώρου στάθµευσης. ∆ίνεται και επιπλωµένο αν ζητηθεί. ID: 230201018-72 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 3αρι , 1ου ορόφου, µε πολύ άνετους χώρους µε φ/α και αποθήκη. ID: 1030-24 ΚΑΝΕΝΑΣ ∆ΕΝ ΠΟΥΛΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ RE/MAX

χρήσιµα και... αχρείαστα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

- Ανοικτά από 8 π.µ. - 11 µ.µ.: Μπεκιαρόπουλος Γεώργιος (Ιωνος ∆ραγούµη 10, τηλ. 2410 258.114), Παπαδοπούλου - Εξαρχου Αννα (Ασκληπιού 48, τηλ. 2410 625172), Τζάνας Ιωάννης (∆ήµητρας 23, τηλ. 2410 258.215), Παρίση Μαρία (Νικηταρά 3, τηλ. 2410 288.022), Γαϊτάνη Σταµατία (Αλ. Παναγούλη 91, τηλ. 2410 286.122). - ∆ιανυκτερεύουν: Παυλόπουλος Νικόλαος (Λογιωτάτου 4 και Τζαβέλα γωνία, τηλ. 2410 614.649).

και Λ. Κατσώνη, τηλ. 2410 236.888), Σακελλαροπούλου Ευαγγελία (Ηπείρου 57β, τηλ. 2410 625.789), Καµάρα Αντιγόνη (Ηρ. Πολυτεχνείου και 28ης Οκτωβρίου, τηλ. 2410 553.862), Φουντουλάκη - Παπαϊωάννου Στυλιανή (Παναγούλη και Κούµα γωνία, τηλ. 2410 287.468), Νασιάρα - Γκόβαρη Ιωάννα (Κύπρου 2 και Ογλ, Νέα Αγορά, τηλ. 2410 237.810), Σανιδιώτου - Πούλιου Κλειώ (28ης Οκτωβρίου 38, τηλ. 2410 283.721), Αρζουµανίδου Μέγκυ (Βόλου 60Α και Αργους, τηλ. 2410 554.014).

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

- Ανοικτά από 8 π.µ. - 1 µ.µ.: Γκανάκης Νικόλαος (Μανδηλαρά 24 και Μπότσαρη γωνία, τηλ. 2410 623.196), Καµπέλης Ηλίας (Ανθ. Γαζή 1 και Κύπρου γωνία, τηλ. 2410 535.260), Τζήλου - Μάγκου Λουίζα (23ης Οκτωβρίου 25

- Ωρες εφηµερίας 12.00 21.00: Κορώνη Ελένη (Π. Νιρβάνα 8, ιατρ.2410 535229, κιν. 6979 335025).

ζώδια Η

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Σύµφωνα µε απόφαση του ΠΕ-

µέρα αφιερωµένη στα αισθηµατικά ζητήµατα. Θα υπάρξουν αισθηµατικά γεγονότα που θα µας αναστατώσουν. Να είµαστε έτοιµοι για όλα. Σε κάθε περίπτωση ν' αποφύγουµε τους διαπληκτισµούς και τις όποιες εντάσεις θα µπορούσαν να µας φέρουν σε δύσκολη θέση. ΚΡΙΟΣ: Θα συζητήσετε µε τους άλλους τρόπους βελτίωσης των οικονοµικών σας. Ισως σας γίνουν κάποιες προτάσεις για επενδύσεις. Κάτι που θα πρέπει να µελετήσετε προσεκτικά πριν τις αποδεχτείτε. ΤΑΥΡΟΣ: Το κλίµα µέσα στη σχέση σας θα είναι κάπως βαρύ. Μην παρασύρεστε σε απογοητεύσεις. Μιλήστε µε τον άνθρωπό σας και δώστε τις ανάλογες εξηγήσεις. Το ταίρι θα καταλάβει. ∆Ι∆ΥΜΟΙ: Αν και θα νιώθετε κάπως κουρασµένοι οι περιστάσεις απαιτούν να κινηθείτε αποφασιστικά για να τακτοποιήσετε οικογενειακές υποθέσεις. Ενερ-

ΣΥ Θεσσαλίας, τα Νοσοκοµεία της Λάρισας κατά το µήνα Οκτώβριο εφηµερεύουν ως εξής: Γ.Ν.Λ.: Αύριο, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Π.Γ.Ν.Λ.: Σήµερα, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σήµερα στην περιοχή Λάρισας διανυκτερεύουν τα εξής πρατήρια υγρών καυσίµων: 21.00 - 24.00: ΕΛΙΝ - Παπαδοπούλου Ελισάβετ (Καρδίτσης 92), REVOIL - Γκουνέλας Νίκος (Σωκράτους 71), ECO - Πούρικας Τάσος (Bόλου 65), ELIN - Μητσιούλης Στ. (Οµορφοχώρι), ECO - Βελλησαρίου Αντ. 2ο χλµ. Λάρισας - Θεσσαλονίκης), Πατσιούρας Γεώργιος (ΒΙ.ΠΕΘ. Λάρισας), AVIN - Νικολάου Αθανάσιος (Φαρσάλων 99), JET OIL - Χατζή Αφοί (∆ήµητρας & Γαριβάλδη), ∆αλαµάγκας Βασ. (Γιάννουλη).

ΥΓΕΙΑ Γενικό Νοσοκοµείο 2410 230.031- 4, 2410 534.471- 4 Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 241 350 1000 - Κέντρο υγ. Αγιάς 24940 23.095 - Γόννων 24953 50000 - Ελασσόνας 24930 22.222 - Τυρνάβου 24920 22.222 - Φαρσάλων 24910 22.222 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΚΑΒ 166, 2410 617.115 ΙΚΑ 2410 621.288 Εφηµερίες φαρµακείων 1434 Κτηνιατρείο 2410 610.188 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - Σταθµός ΚΤΕΛ 2410 567.600 - Σταθµός ΟΣΕ 2410 236.250, 590263, 590143 - Ολυµπιακή 2410 550.746 2410 550.756, fax 2410 550.377 ΤΑΞΙ - Ραδιοταξί 2410 661.414 2410 254.724 - Πλ. Σάπκα Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΛΠΑ 10400 - Hellas Service 157 - Express Service 1154 - EURO SOS 2410 233333, 6942 841291 168 - Interamerican ∆ΙΑΦΟΡΑ Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 2410 538.521 Πανεπιστήµιο 24210 74000 ΤΕΙ 2410 684200 ΚΤΕΟ 2413 511570 και 2410 511571 Πυροσβεστική 199 Αµεση ∆ράση 100 Τροχαία 2410 683.169

ΠΣΕΑ (συντονισµός κατά πυρκαγιών) 191, 2410 535.105 Ε.Π.Α. (αέριο-βλάβες, επιφυλακή όλο το εικοσιτετράωρο) 800 1187878 ∆ασαρχείο 2410 531.825 Αγορανοµία 2410 623.165 Λιµεν. Αγιοκάµπου 24940 52.222 Βλάβες ∆ΕΗ 2410 622.995 ∆ΕΗ 150, 2410 623.001 -5 ΟΤΕ 121, 2410 995.301 ∆ΕΥΑΛ 2410 687.100 - Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 - Κέντρο αναγγελίας βλαβών 121 - Αναγγελίες συνδιαλέξεων εσωτερικού και πληροφορίες 129 - Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου 11888 - Κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του ΟΤΕ 14944 - Τηλεφωνούµενα τηλεγραφήµατα εσωτερικού και εξωτερικού 136 - Αναγγελίες συνδιαλέξεων εξωτερικού και πληροφορίες 139 - Ωρα Ελλάδος 14844 - Αποτελέσµατα αγώνων στοιχήµατος 1400 - Υπηρεσία αφύπνισης και υποµνήσεων (24ωρο) 1402 - Χρηµατιστήριο - Μετοχές 1424 - Εφηµερεύοντα νοσοκοµεία, φαρµακεία, γιατροί 1434 - ∆ροµολόγια πλοίων - αεροπλάνων - ΟΣΕ - ΚΤΕΛ 1440 ΚΤΕΛ (Ελλάδος) 14505 - ΣΟΥΠΕΡ 3, EXTRA 5, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ - ΠΡOΤΟ - ΠΡΟΠΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 14944 - Εθνικό - Λαϊκό Λαχείο - Ιππόδροµος 14944 - Μετεωρολογικό δελτίο 1448 - Βλαβοληπτικό κέντρο µεγάλων πελατών 1500 - Υπηρεσία εξυπηρέτησης του πολίτη (∆ευτέρα - Παρασκευή 8 π.µ. - 8 µ.µ.) 1502 - Κέντρο εξυπηρέτησης κωφών (24ωρη εξυπηρέτηση) 2108815555

ΓΡΑΦΕΙ Ο αστρολόγος Κώστας Κουκουτάρας γήστε µε πρωτοβουλία σας. Οι άλλοι σήµερα δεν θα σας βοηθήσουν. ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι φίλοι θα είναι κοντά σας. Μιλήστε µαζί τους. Κάποια προσωπική υπόθεση συζητήστε µαζί τους. Ισως µάθετε κάτι περισσότερο, που θα σας βοηθήσει στη συνέχεια να βγάλετε συµπεράσµατα και να πάρετε αποφάσεις. ΛΕΩΝ: Αποφύγετε συζητήσεις µε συγγενικά πρόσωπα που στο παρελθόν σας είχαν φέρει σε δύσκολη θέση µε τα λεγόµενά τους. Ισως και σήµερα κάνουν τα ίδια. Αν δεν γίνεται διαφορετικά µιλήστε διπλωµατικά. ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα έχετε την τάση ν' αλλάξετε πολλά στη ζωή σας. Σε κάθε περίπτωση αποφύγετε να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Μείνετε στη θέση σας και εξετάστε απόψεις σας. Ισως αλλάξτε τη στάση σας απέναντι σε δικά σας

πρόσωπα. ΖΥΓΟΣ: Μπορείτε τώρα να ρυθµίσετε ένα προσωπικό σας ζήτηµα. Μιλήστε µε τα άτοµα που επιθυµείτε και δώστε τις ανάλογες εξηγήσεις. Οι άλλοι αν και δύσκολα, θα δεχτούν τις θέσεις σας. ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θα υπάρξουν άτοµα που θα σας υποσχεθούν πολλά. Εσείς εξετάστε τα λεγόµενά τους. Ισως κάνετε διαπιστώσεις, που θα σας οδηγήσουν σε συµπεράσµατα, χρήσιµα για την εφαρµογή των σχεδίων σας. ΤΟΞΟΤΗΣ: Ασχοληθείτε µε το σπίτι και την οικογένεια. Μιλήστε µε τους δικούς σας και µάθετε τα προβλήµατά τους. Βοηθήστε τους µε πρακτικό τρόπο να τα ξεπεράσουν. Οι άλλοι σήµερα περιµένουν πολλά από σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορείτε τώρα, να συζητήσετε µε τον άνθρωπό σας και να λύσετε µαζί, προβλήµατα του δεσµού σας. Το ταίρι αν και δύσκολα, θα συµφωνήσει µαζί σας, επί της ουσίας των προβληµάτων, που σας απασχολούν. Υ∆ΡΟΧΟΟΣ: Αποφύγετε τις υπερβολές. Θα έχετε την τάση να επιβάλετε απόψεις. Οι άλλοι δεν θα δεχτούν τις θέσεις σας. Θα χρειαστεί να διαφοροποιήσετε απόψεις, για να έρθετε πιο κοντά, µε τα άτοµα, του οικογενειακού σας χώρου. ΙΧΘΕΙΣ: Μπορείτε τώρα να επικοινωνήσετε µε άτοµα που επιθυµείτε και να συζητήσετε προβλήµατά σας. Οι άλλοι θα σας ακούσουν και ίσως σας δώσουν και λύσεις, που καλά θα κάνατε, να εξετάσετε προσεκτικά.


CMYK

kirikas 15 10 2011  

Το φύλλο του Ημερήσιου Κήρυκα στις 15 Οκτωβρίου 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you