Page 27

kd 27 OIKONOMIA.qxd

ΚΥΡΙΑΚΗ

13

12/9/2009

9:31

Page 7

27

ελλάδα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Το σχέδιο των 100 ημερών για στήριξη της οικονομίας παρουσίασε ο Γ. Παπανδρέου

Σ

Μιλώντας στην 74η ΔΕΘ δεσμεύτηκε για προστασία της απασχόλησης, στήριξη των εισοδημάτων, ενίσχυση των επενδύσεων και νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά

χέδιο των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της χώρας με στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, την αναθέρμανση της αγοράς, τη διασφάλιση της απασχόλησης και των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, κατά την ομιλία του στην 74η ΔΕΘ. Απευθυνόμενος στους παραγωγικούς φορείς της χώρας ο κ. Παπανδρέου παρουσίασε τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στην ανάγκη να παρθούν μεγάλες αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομίας, που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και συνολικής κρίσης την οποία διέρχεται η χώρα μας στους τομείς του κοινωνικού κράτους, της παιδείας, της υγείας, του περιβάλλοντος, της αναποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέλυσε τις δυο μεγάλες προτεραιότητες της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου Σχεδίου Εθνικής Ανάτασης, οι οποίες αφορούν στην οικονομία και το κράτος. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την έξοδο από την οικονομική κρίση αναφέρεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 1. Στήριξη του εισοδήματος για λόγους κοινωνικής συνοχής και ενίσχυσης της ζήτησης στην οικονομία, με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, ένα έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, μέτρα προστασίας των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καταπολέμηση της ακρίβειας, πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο, ριζική φορολογική μεταρρύθμιση που προωθεί την αναδιανομή. 2. Αναθέρμανση της αγοράς και ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, με την αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, μέτρα για ένεση ρευστότητας στην αγορά, αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 3. Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης, με την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη νέων ανέργων, αύξηση του επιδόματος ανεργίας, μέτρα για την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, προγράμματα κοινωνικής εργασίας. 4. Νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά με ριζικές τομές για την καταπολέμηση της σπατάλης και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων με πλήρη αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης και των μηχανισμών ελέγχου. Το σύνολο των μέτρων αυτών θα έχει τεθεί σε εφαρμογή εντός των πρώτων 100 ημερών, όπως υπογράμμισε ο κ. Παπανδρέου, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, με την ψήφιση συγκεκριμένων νομοσχεδίων που ταυτόχρονα βάζουν τα θεμέλια για την ανασυγκρότηση της χώρας, την επάνοδο σε ισχυρούς ρυθμούς α-

νάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Επίσης, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, θα κατατεθεί στη Βουλή και στην Ε.Ε. ένα νέο τριετές αξιόπιστο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα στοχεύει στην ανάκτηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και τη δημοσιονομική ανασυγκρότηση. Πρότεινε επίσης: * Αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. Ένεση ρευστότητας στην αγορά. Αλλαγή του "Τειρεσία". Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. * Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης, στήριξη των ανέργων. * Νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά. * Αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες. * Ενιαία, προοδευτική φορολογική κλίμακα. * Φορολόγηση μερισμάτων. * Χαμηλός συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων που επενδύονται. * Κατάργηση του ΕΤΑΚ. * Φορολόγηση και της εκκλησιαστικής περιουσίας. * Επαναφορά φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με πιο υψηλό αφορολόγητο. * Νομοσχέδιο για την προστασία του δανειολήπτη. * Αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. * Ειδική Υπηρεσία προληπτικής παρακολούθησης της αγοράς. * Πάγωμα τιμολογίων ΔΕΚΟ για ένα έτος. * Πάγωμα για ένα χρόνο των δανειακών υποχρεώσεων επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση. * Δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθε-

σμων οφειλών. * Ρευστότητα μέσω ΤΕΜΠΜΕ, του προγράμματος ενίσχυσης των τραπεζών. * Δημιουργία Ταμείου Αναχρηματοδότησης της Οικονομίας. * "ΚΕΠ" για επιχειρήσεις, ίδρυση ακόμα και σε μια μέρα. * Διάλογος για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. * Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας. * Επίδομα ανεργίας σταδιακά στο 70% του μισθού. * Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών νέων, για τέσσερα χρόνια. * Αναθεώρηση του καθεστώτος ενοικίασης εργαζομένων. * Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου σε επιχειρήσεις που διατηρούν ή αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. * Κίνητρα στον επενδυτικό νόμο για δημιουργία θέσεων εργασίας. * Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας. * "Όχι" σε νέα απογραφή - ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία. * "Χρειάζεται να ματώσουμε στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής" - 31 δισ. ευρώ οι ανείσπρακτοι φόροι, στα 6 δισ. το χρέος των νοσοκομείων. * Θα καταθέσουμε τριετές σχέδιο προϋπολογισμού. * Για τη μείωση των δαπανών: Διπλογραφικά παντού, "προϋπολογισμούς που συνδέουν τη χρηματοδότηση με τις υπηρεσίες στον πολίτη", ορκωτοί λογιστές. Διαφανείς διαδικασίες στις προμήθειες και ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αξιολόγηση από μηδενική βάση των εξοπλισμών. ΒΑΘΙΕΣ ΤΟΜΕΣ Οι βαθιές τομές στο κράτος είναι η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα του Σχεδίου Εθνικής Ανάτασης. Το δεύτερο μέτωπο των 100 πρώτων ημερών είναι η λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, το κράτος και το πολιτικό σύστημα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε άμεσα μέτρα για την θωράκιση της αυτονομίας της πολιτικής επενδύοντας στη διαφάνεια των δαπανών, της χρηματοδότησης της πολιτικής, των δημόσιων έργων, στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, στην αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση, στην ενίσχυση του ΑΣΕΠ, στην αποκατάσταση του εποπτικού ρόλου του κράτους και τη ριζική αποκέντρωση. Μίλησε συνάμα, για ένα κράτος που λειτουργεί αποτελεσματικά υπέρ του πολίτη, διασφαλίζοντας τα δικαιώματά του. Δεσμεύθηκε επίσης, ότι κάθε πολιτική και κάθε ενέργεια του ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα διέπεται από: αξιοκρατία, διαφάνεια, ποιότητα, συμμετοχή, αξιολόγηση, λογοδοσία. Για το σύνολο της τετραετίας έθεσε ως αδιαπραγ-

μάτευτο στόχο τη δημιουργία νέου πλούτου μέσα από την πράσινη ανάπτυξη, ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη ο στόχος της δίκαιης αναδιανομής στη βάση ενός ολοένα και μεγαλύτερου εθνικού εισοδήματος. Με μεγάλες προτεραιότητες μία νέα κατεύθυνση για την ενέργεια, την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, μία ολοκληρωμένη πρόταση για την επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα στον τουρισμό, τη ναυτιλία, τον πολιτισμό και το χτίσιμο νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τη χώρα με την επένδυση στο καθαρό περιβάλλον, την παιδεία, την έρευνα, την ψηφιακή τεχνολογία. "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ" Ο κ. Παπανδρέου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με συλλογική προσπάθεια από όλες τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις η χώρα μπορεί να βγει από αυτή τη συνολική κρίση, η οικονομία να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και να παράγει νέο πλούτο. Πλούτο που, όπως σημείωσε, θα μοιράζεται δίκαια. "Γιατί σήμερα συγκρούονται δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για τη χώρα μας και την πολιτική. Μία αντίληψη που μιλά για περικοπές - και μία που μιλά για επενδύσεις. Μία που μιλά για συρρίκνωση, και μία για επενδύσεις. Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αστείρευτων δυνατοτήτων, και έχει αποδείξει ότι ξέρει να τις αξιοποιεί για το καλό της χώρας," ξεκαθάρισε. Έσπευσε, εξάλλου, να διαχωρίσει το πρόγραμμά του από τα μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Καραμανλής κατηγορώντας τη Ν.Δ. για πρακτικές που προτάσσουν ως λύσεις το πάγωμα μισθών και συντάξεων και τη συνεχή φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη. Τόνισε, μάλιστα, ότι αυτές οι πολιτικές οξύνουν και βαθαίνουν την ύφεση και τελικά οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερο δημοσιονομικό πρόβλημα. ΙΣΧΥΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανάλαβε, τέλος, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ένα κοινωνικό κράτος που παρέχει υπηρεσίες ποιότητας στον πολίτη και διασφαλίζει δικαιώματα. Μίλησε για τις προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στην παιδεία, με δεσμεύσεις για αύξηση της χρηματοδότησης αλλά και συγκεκριμένων αλλαγών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, κάλυψη των σημερινών ελλείψεων και σημαντικές τομές στο εθνικό σύστημα υγείας. Προανήγγειλε ακόμα, αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος και αξιοπρεπείς συντάξεις. Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι έφθασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων και επιλογών, εκφράζοντας την πίστη του στις δυνάμεις του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας και τη δέσμευσή του "να προχωρήσουμε όλοι μαζί τις μεγάλες τομές και αλλαγές που χρειάζεται η χώρα".

Από 4,8% έως 6,2% το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ σε νέες δημοσκοπήσεις Από 4,8 έως 6,2 τοις εκατό κυμαίνεται το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, σε πέντε νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται σήμερα. Στην έρευνα της Rass για το Παρόν, η διαφορά είναι 4,8%.

Στη δημοσκόπηση της MRM για τη Real News, η ψαλίδα ανοίγει λίγο στο 5,1%. Στο γκάλοπ της Public Issue για την Καθημερινή, το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ είναι 6,1%. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η διαφορά

στην έρευνα της Alco για το Πρώτο Θέμα, 6,2. Και στις πέντε έρευνες ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να εξασφαλίζει έδρα στη Βουλή. Τα ποσοστά των άλλων κομμάτων κυμαίνονται: ΚΚΕ 7,0%-8,5%, ΛΑΟΣ 5,0%-7,0%, ΣΥΡΙΖΑ 3,1%-4,0%.

kirikas 13 09 2009  

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Advertisement