Page 1

CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Π Ρ Ω Ι Ν Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

Στον ανακριτή θα οδηγηθούν οι δύο ιερείς και οι δύο 28χρονοι σελ. 3

Φορτηγό παρέσυρε 32χρονο δικυκλιστή στο θάνατο

"Αποκλειστικά υπεύθυνη η Ενιαία Αρχή Πληρωµών" λέει η διοίκηση του ιδρύµατος σελ. 3

Ο οδηγός του τον εγκατέλειψε και παραδόθηκε αργότερα στην αστυνοµία σελ. 7

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας

σελ. 3

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Κάλεσµα από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συµβούλιο Β. Μπούτα σελ. 5

Θεωρήσεις για εκπτωτικά δελτία των ΑµεΑ

Αρχισε η ανανέωσή τους από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας σελ. 2

Κονδύλι 20 εκατ. ευρώ για εξοπλισµό σε ειδικά σχολεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απηύθυνε η διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ σελ. 7

Λιτότητα άνευ προηγουµένου  "Ψαλίδισµα" και πάλι σε µισθούς και συντάξεις στα νέα µέτρα που "κλείδωσαν" µε την τρόικα  Εν τω µεταξύ το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε µέτρα που οδηγούν σε εργασιακό µεσαίωνα µε "χαρτζιλίκι" αντί µισθού και ελαστικά ωράρια σελ. 18, 19 Ρύθµιση για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων ΕΠΑΛ

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΣΣΑΣ

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ θα περιοδεύσει σε χώρους δουλειάς και θα µιλήσει σε εκδήλωση του κόµµατος σελ. 5

Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ

Στο προαύλιο οι εργαζόµενοι του ΓΝΛ ζητώντας να πληρωθούν

Απολογούνται σήµερα για την υπόθεση τοκογλυφίας

ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΧΡ. ΧΑΛΚΙΑΣ

Τ Η Σ

ΤΙΜΗ 0,50 ΕΥΡΩ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19615

Απόφαση της υφυπουργού Παιδείας για την αντιστοίχιση τµηµάτων σελ. 23

Οι αντιπρόσωποι των δασκάλων για το συνέδριο της ∆ΟΕ

σελ. 7


κοινωνία

2

ΠΕΜΠΤΗ

Θεωρήσεις για εκπτωτικά δελτία ΑμεΑ

Η

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανακοινώνει ότι άρχισε η ανανέωση για το έτος 2011 των δελτίων μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα άτομα με αναπηρίες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς και στους συνοδούς των ολικά τυφλών και των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω. Το δελτίο ισχύει σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. Επισημαίνεται ότι στους ολικά τυφλούς και στα άτομα που έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 23.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο με αναπηρία 67% και πάνω που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, παρέχεται και το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του νομού Λάρισας. Η θεώρηση των δελτίων θα γίνεται από υπαλλήλους της δι-

εύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, οι οποίοι θα βρίσκονται στο ισόγειο της Β΄ πτέρυγας του κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του νομού Λάρισας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τα δελτία τα οποία θεωρήθηκαν το έτος 2010 θα ισχύσουν έως 15 Ιουλίου. Οι κάτοχοι δελτίου έτους 2010, θα προσκομίσουν για την ανανέωσή του τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (χορηγείται από την υπηρεσία). 2. Το δελτίο μετακίνησης. 3. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (δημοσίου, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. και άλλων ασφαλιστικών φορέων), στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος της, ή βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης Πρόνοιας ή

προσωρινή - ισόβια κάρτα αναπηρίας που έχει εκδοθεί από την Πρόνοια ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα. 4. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου θα σημειώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο η ημερομηνία παράδοσης του δελτίου. 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2010 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης (μόνο οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας). Όσοι όμως από τους ανωτέρω δικαιούχους δεν επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του νομού Λάρισας δεν θα προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Η χορήγηση νέων δελτίων μετακίνησης θα αρχίσει στις 15 Ιουλίου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητι-

κά για την έκδοση δελτίου (για πρώτη φορά) είναι τα πιο κάτω: 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου χορηγείται από την υπηρεσία). 2. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η χρονική διάρκεια ισχύος της, ή βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης Πρόνοιας ή προσωρινή - ισόβια κάρτα αναπηρίας που έχει εκδοθεί από την Πρόνοια ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα. 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 4. Συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας ή ένα εκ των λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του δελτίου. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η μόνιμη κατοικία από τα προαναφερόμενα έγγραφα θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ή τρεις όταν πρόκειται για ολικά τυφλούς ή βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα. 6. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου θα σημειώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο η ημερομηνία παράδοσης του δελτίου. 7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2010 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης ( μόνο οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας ). Όσοι όμως από τους ανωτέρω δικαιούχους δεν επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Νομού Λάρισας δεν θα προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της υπηρεσίας (ισόγειο Β΄ πτέρυγα διοικητηρίου Περιφέρειας Θεσσαλίας) από την υπάλληλο Ελένη Ρούντου, τηλέφωνο 2413 506362.

Εκπαιδεύτηκαν εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού

Η

Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. τμήματος Λάρισας πραγματοποίησε πρακτική εκπαίδευση στην οποία συμμετείχε η ομάδα Εθελοντών Κινητοποίησης και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του σώματος Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. Λάρισας καθώς και ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. Περ. Τμ. Καρδίτσας. Η εκπαίδευση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων μετά από δυστύχημα από τους εθελοντές και πραγματοποιήθηκε σε

χώρους του πολιτιστικού συλλόγου Νέας Πολιτείας του δήμου Λαρισαίων. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης περιλάμβανε:

α) εκπαίδευση δημιουργίας συνθηκών ασφαλείας και σκηνής άμεσης ψυχοκοινωνικής στήριξης θυμάτων από δυστύχημα, β) βιωματική εκπαίδευση στην

άμεση παρέμβαση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων μετά από δυστύχημα, με εκπαιδευτή τον κ. Ιωάννη Τότσιο, ψυχολόγο και ειδικό συνεργάτη της Μ.Κ.Ο. "Μέριμνα", γ) ο ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων -παρουσίαση της μεθόδου saver και εκπαίδευση στην χρήση μέσων πυρόσβεσης με εκπαιδευτή τον υποπυραγό κ. Βασίλειο Κοβούλη και άλλα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Την εκπαίδευση επόπτευσαν κοινωνικοί λειτουργοί Ε.Ε.Σ. με την στήριξη του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ. Περ. Τμ. Λάρισας. Στην πραγματοποίηση της εκπαίδευσης βοήθησαν σημαντικά ο δήμος Λαρισαίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πολιτείας, η Γαλακτοβιομηχανία Λάρισας "Ολυμπος", η εταιρεία εμφιάλωσης νερού ORO WATER A.E, η μεταφορική εταιρεία Λαρισαϊκή Σαμαράς, η DENTALINE οδοντιατρικά - ιατρικά και τα εξής καταστήματα της πόλης, "το αρτοποιείο Πουρνάρας", τα ηλεκτρολογικά Πάλμα (Μανδηλαρά 22) και το εργαστήρι πίτσα -τυρόπιτα του κ. Μ. Τσιτσιπά.

ο καιρός

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ: Α. Γ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ανατολή 05.04 Δύση 19.42 Σελήνη 1

ΔΙΕΥΘΥΝTΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Νικηφόρου αρχ. Κων/πόλεως, Κων/νου νεομ. εκ Μυτιλ.

ΔΙΕΥΘΥΝTΗΣ MARKETING: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Γ. ΔΕΛΛΗΣ, Γ. ΠΑΙΔΗΣ, ΜΕΝ. ΚΑΤΣΑΜΠΕΛΑΣ, ΑΠ. ΡΑΪΔΟΣ, Ι. ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ (ΥΠ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ), ΑΘ.ΠΑΥΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α. ΝΤΟΜΑΛΗΣ, Κ. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37, Τ.Κ. 41222, ΤΗΛ.: 2410 532753, 2410 532756, 2410 256646 FAX: 2410 250762, e-mail: kirikas@otenet.gr e-mail ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ advkir@otenet.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kirikas.com.gr Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

πηγή: ΕΜΥ, Forecasts.gr, Yahoo, Weather Underground

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΙΩΑΝ. ΣΙΟΥΛΑΣ

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλία

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΒΟΛΟΣ

17 - 28 Αστατος

16 - 27 Αστατος

16 - 27 Αστατος

18 - 29 Αστατος

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

σημειωματάριο  Το Εθνικό Συμβούλιο

κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ) - παράρτημα Λάρισας - καλεί τα μέλη του στη γενική συνέλευση που θα κάνει για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή αντιπροσώπων για τη γενική συνέλευση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΥΝ. Η συνέλευση θα γίνει αύριο, στις 6 μ.μ. στο ισόγειο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.  Η Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Λάρισας καλεί τους αντιπροσώπους των Α/θμιων Σωματείων σε τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 7 Ιουνίου στις 5.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, 31ης Αυγούστου 34 (πλησίον Γεν. Νοσοκομείου Λάρισας). Με το πέρας της γενικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Ε.Γ. και Ε.Ε.  Από το Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των επιμορφωτικών σεμιναρίων των εθελοντών της νοσηλευτικής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουνίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου ομιλία με θέμα "Αλλεργίες και περιβάλλον" με ομιλητή τον κ. Στέφανο Χαρισούλη, ιατρό αλλεργιολόγο. Πληροφορίες στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υπηρεσία Νοσηλευτικής, Μεγ. Αλεξάνδρου 7 και στο τηλέφωνο 2410 532.241. Η είσοδος ελεύθερη για το κοινό.  Από την εφορευτική επιτροπή του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε. ανακοινώθηκε ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη αντιπροσώπων στα διάφορα όργανα του συλλόγου θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου, Πανός 14, την Πέμπτη 9 Ιουνίου από 9 π.μ. έως 4 μ.μ.


ΠΕΜΠΤΗ

Σ

λάρισα Απολογούνται σήµερα για την υπόθεση τοκογλυφίας

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ήµερα αναµένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι τέσσερις συλληφθέντες, δύο ιερείς 49 και 35 ετών και δύο 28χρονοι, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, για τη νέα υπόθεση τοκογλυφίας που αποκαλύφθηκε στην περιοχή των Φαρσάλων. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την καταγγελία ιερέα της περιοχής, το κύκλωµα των τοκογλύφων, στους οποίους φέ-

ρονται να εµπλέκονται και οι δύο συλληφθέντες ιερείς, είχε δανείσει στον παθόντα ποσό 10.000 ευρώ και τον υποχρέωσε να υπογράψει συναλλαγµατικές για ποσό 37.000 ευρώ. Σε νοµότυπες έρευνες των αστυνοµικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Σε οικία στην 28χρονου αλλοδαπού: 1) 51 φυσίγγια για πυροβόλο όπλο 9Χ19,

2) 5 κινητά τηλέφωνα, 3) 34 κροτίδες. Σε οικία του 35χρονου ιερέα: 1) Χρηµατικό ποσό 7.100 €, 2) 1 συναλλαγµατική επιταγή αξίας 12.000 €, 3) 1 συναλλαγµατική επιταγή αξίας 145.000 € στο όνοµα του παθόντα, 4) 10 κινητά τηλέφωνα, 5) οπτικοακουστικό υλικό καταγραφής ήχου και εικόνας Επιπλέον σε Ι.Χ.Ε αυτοκί-

3

νητο ιδιοκτησίας του 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1) Χρηµατικό ποσό 4.300 €, 2) 2 συναλλαγµατικές 12.000 € και 1.500 € αντίστοιχα, στο όνοµα του παθόντα, 3) 2 συναλλαγµατικές κενές. Τέλος, σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 49χρονου ιερέα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 µαχαίρια µε µήκος λεπίδας 7,5 εκ. και 11 εκ. αντίστοιχα.

Στο προαύλιο οι εργαζόµενοι του ΓΝΛ ζητώντας να πληρωθούν "Αποκλειστικά υπεύθυνη η Ενιαία Αρχή Πληρωµών" λέει η διοίκηση του ιδρύµατος

Ν

έα συγκέντρωση διαµαρτυρίας - ανοιχτή συνέλευση στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας πραγµατοποίησαν χθες οι εργαζόµενοι του ιδρύµατος διεκδικώντας την άµεση πληρωµή των χρηµάτων που

τους οφείλονται για τις δεδουλευµένες εφηµερίες, νυχτερινά και αργίες από το ∆εκέµβριο του 2010 έως και σήµερα. Στο πλαίσιο της χθεσινής συγκέντρωσης οι εργαζόµενοι εξέφρασαν και την καθολική αντίθεσή τους στο

ενδεχόµενο κοινής διοίκησης των δύο νοσοκοµείων της Λάρισας και συγχώνευσης κλινικών ή τµηµάτων ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα δεχθούν να γίνουν "λάστιχο" µεταξύ ΓΝΛ και ΠΓΝΛ. Από την πλευρά της η διοίκηση

Σε εξαιρετικά κρίσιµη κατάσταση ο Χρ. Χαλκιάς

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας ο γνωστός γιατρός και δηµοτικός σύµβουλος του δήµου Κιλελέρ, Χρήστος Χαλκιάς, ο οποίος προχθές το βράδυ υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ µιλούσε στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Κιλελέρ. Ο κ. Χαλκιάς διακοµίστηκε άµεσα στο ΓΝΛ όπου και διαπιστώθηκε η έκταση της αιµορραγίας στο κεφάλι του και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στο ΠΓΝΛ όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση από νευροχειρουργούς, χωρίς ωστόσο να βελτιωθεί η κατάστασή του. Έκτοτε, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΓΝΛ µε τους γιατρούς να σηµειώνουν ότι τα πράγµατα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Προ 10ηµέρου το στέλεχος του ΚΚΕ είχε υποστεί ελαφρύ ισχαιµικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο όµως είχε καταφέρει να αντιµετωπίσει και είχε επιστρέψει κανονικά στις δραΙ.∆. στηριότητές του.

του ιδρύµατος σηµειώνει ότι οι γιατροί του ΓΝΛ έχουν πληρωθεί κανονικά για τις εφηµερίες έως και τον Απρίλιο του 2011 ενώ για την καθυστέρηση στην πληρωµή των εργαζοµένων ευθύνεται η Ενιαία Αρχή Πληρωµών. Ειδικότερα, ο διοικητής του ΓΝΛ, Κώστας Καραµπάτσας, σε ανακοίνωσή του τονίζει: "Για τελευταία φορά επαναλαµβάνουµε µε κίνδυνο να καταντήσουµε µονότονοι και κουραστικοί: * Στις 30 Μαΐου πληρώθηκαν όλες οι εφηµερίες των ιατρών (µαζί και οι επιπλέον

που πληρώνει το νοσοκοµείο από δικούς του πόρους) µέχρι και Απρίλιο 2011. * Οι υπερωρίες του λοιπού προσωπικού επεξεργάζονται από τις οικονοµικές υπηρεσίες του νοσοκοµείου και αποστέλλονται στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, στον Επίτροπο και από εκεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών που εδρεύει στην Αθήνα. Αυτή η υπηρεσία και µόνο αυτή αποφασίζει πότε θα πληρώσει. Έχουµε τη διαβεβαίωση των αρµοδίων µε τους οποίους έχουµε άριστη συνεργασία ότι αυτό θα συµβεί

στα µέσα του µήνα που διανύουµε. Εµείς πάντως προωθήσαµε πολύ έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά για πληρωµή υπερωριών µέχρι και Απρίλιο του 2011. Οποιαδήποτε άλλη κατευθυνόµενη πληροφόρηση ή προσπάθεια αποπροσανατολισµού και παραπληροφόρησης εξυπηρετεί κατά τα φαινόµενα άλλους ιδιοτελείς σκοπούς και προφανώς όχι το δικαιότατο - επαναλαµβάνουµε - αίτηµα των εργαζοµένων για πληρωµή των δεδουλευµένων τους". Ι.∆.


4

διάφορα

Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Λάρισας Ανώνυμη Εταιρία (δ.τ. EUROMEDICA - ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε) Μ.Α.Ε. : 48910/31/Β/01/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜAIEYTIKH ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Λάρισας Ανώνυμη Εταιρία." (δ.τ EUROMEDICA - ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.) στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, οδός Παπακυριαζή 7 στην Λάρισα την 24η Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσι-

ων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, μετά από προηγούμενη ακρόαση των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 01.01.2010 -

ΠΕΜΠΤΗ

31.12.2010. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την χρήση 01.01.2011-31.12.2011. 4. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμεί-

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν στην εταιρία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Λάρισα, 16 Μαΐου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΠΕΜΠΤΗ

λάρισα

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

5

Κάλεσμα σε γενικό ξεσηκωμό κατά των συγχωνεύσεων μονάδων υγείας και παιδείας

Β. Μπούτας: Μέχρι σήμερα μόνο λόγια ακούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο "Τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για συρρίκνωση κλινικών, τμημάτων και κρεβατιών στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, για κλείσιμο τμημάτων ΤΕΙ, καθώς και το "χαράτσωμα" των αγροτών για την ασφάλισή τους στον ΕΛΓΑ, έχουν την ίδια αφετηρία κι οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα" υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Βαγγέλης Μπούτας, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους τους Θεσσαλούς να αντισταθούν δυναμικά στη συγκεκριμένη πολιτική.

ΥΓΕΙΑ

Ο κ. Μπούτας τόνισε σε δηλώσεις του ότι επιχειρείται παράδοση της δημόσιας υγείας και παιδείας σε επιχειρηματικά, κερδοσκοπικά συμφέροντα. Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι γι' αυτά τα ζητήματα η Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσε προτάσεις ψηφισμάτων για υιοθέτηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και ξεκαθάρισε ότι τα λαϊκά στρώματα θα πρέπει να αγωνιστούν για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, αλλά και για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται και ευθύνεται για την όξυνση των λαϊκών προβλημάτων. "Όσα δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας και μονάδες υγείας του ΙΚΑ απομείνουν θα κοστολογούν και θα πωλούν ακριβότερα τις υπηρεσίες τους ως επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασθενείς" είπε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης προσθέτοντας ότι τα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση στην υγεία - πρόνοια πρέπει σημάνουν γενικό ξεσηκωμό στις τάξεις των πολιτών για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις και προκειμένου να μη μειωθούν τα νοσοκομειακά κρεβάτια. "Η υγεία, μπορεί να παρέχεται ως κατοχυρωμένο λαϊκό δικαίωμα, ισότιμα και δωρεάν σε

όλους, χωρίς εισφορές και πληρωμές, χωρίς διακρίσεις" υπογράμμισε ο ίδιος.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Στο σκέλος της παιδείας σημείωσε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να υιοθετήσει το αγωνιστικό πλαίσιο διεκδικήσεων του λαϊκού κινήματος για: Ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας-πρόνοιας, προληπτικής και επείγουσας ιατρικής για όλους, που θα χρηματοδοτείται από το κράτος και το κεφάλαιο, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον τομέα αυτό. Όσον αφορά το προωθούμενο "λουκέτο" σε τμήματα του ΤΕΙ σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, ο κ. Μπούτας υπογράμμισε: "Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη αλόγιστη διασπορά τμημάτων, δε θα λυθούν με το "συμμάζεμα" που επιχειρείται τώρα, αλλά θα οξυνθούν και θα πολλαπλασιαστούν. Οι "συγχωνεύσεις", σε συνδυασμό με την "οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια", είναι άμεσα συνδυασμένες με την πρόταση της κυβέρνησης για εισαγωγή σε σχολή στο πρώτο "προπαρασκευαστικό" έτος, για την οποία, προφανώς, χρειάζεται ένα "συμμάζεμα" των τμημάτων και των σχολών". Συνάμα, επισήμανε ότι μέσω του "Καλλικράτη" στη Ανώτατη Εκπαίδευση υπηρετούνται δυο βασικοί στόχοι: - Πρώτον, η μείωση των κρατικών δαπανών, με ταυτόχρονη σύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τα μονοπώλια. - Δεύτερον, ο αστικός εξορθολογισμός για λογαριασμό του κεφαλαίου με κατεύθυνση τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του και διεθνώς. Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί τους σπουδαστές - φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς δασκάλους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα ν' αγωνιστούν μαζί της για: - Να μην πεταχτεί εκτός ΑΕΙ - ΤΕΙ κανένας

σπουδαστής - φοιτητής, κανείς να μην εμποδιστεί να τελειώσει τις σπουδές του, να μην χαθούν μαθήματα, εξεταστικές και εξάμηνα. Επιδότηση ενοικίου 600 ευρώ, δωρεάν σίτιση - στέγαση - συγγράμματα - αναλώσιμα μεταφορές. - Να μην γίνει καμία απόλυση, ή περικοπή ωρών διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού. Αμεση προκήρυξη θέσεων σταθερής, μόνιμης, πλήρους κι αποκλειστικής απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. - Να δοθεί, τώρα, έκτακτο κονδύλι για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες λειτουργίας των Τμημάτων. Αμεσα να δοθούν για τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, που προορίζονται για τη Δια Βίου Μάθηση και τις επιχειρήσεις. * Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν.

ΕΛΓΑ

Τέλος, σε σχέση με την υποχρεωτική είσπραξη της "ασφαλιστικής εισφοράς" υπέρ ΕΛ-

Σύσκεψη για υγεία και παιδεία  Πρωτοβουλία του δήμου Λάρισας που απηύθυνε πρόσκληση στους βουλευτές και στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων

Ο

ι επαπειλούμενες αλλαγές στο χώρο της Υγείας με το ενδεχόμενο κατάργησης ή υποβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς και η κατάργηση τμημάτων του ΑΤΕΙ που λειτουργεί στην πόλη είναι η αφορμή για την ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων που διοργανώνει ο δήμος Λαρισαίων το Σάββατο 4 Ιουνίου προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο νέος "χάρτης" υγείας και παιδείας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λαρισαίων. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμε-

τάσχουν οι οκτώ βουλευτές του νομού (κ.κ. Εξαρχος, Σαχινίδης, Νασιώκας, Χαρακόπουλος, Ζώης, Σκυλλάκος, Ροντούλης και Διώτη) ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, η αντιπεριφερειάρχης Ρ. Καραλαριώτου, ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ.κ. Γιαννακόπουλος και Μέρας, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του δήμου Λαρισαίων, ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ι. Κόκκορας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκόντων Γ. Σούλτης, οι επικεφαλής των τμημάτων που κλεί-

νουν καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομένων των τμημάτων αυτών, όπως και εκπρόσωποι των σπουδαστών. Έχουν κληθεί επίσης για το θέμα του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Γ. Τομάρας, του ΓΝΛ Κ. Καραμπάτσας, ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Λ. Καραγεώργος η πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής Α. Σαρμαντά και η διοίκηση του Συλλόγου Εργαζομένων. Η σύσκεψη θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουνίου.

Σήμερα η δίκη για τους "Ρομπέν" των σούπερ μάρκετ

Λ

όγω παρέλευσης ωραρίου αναβλήθηκε τελικά για σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης "απαλλοτρίωσης" προϊόντων από σούπερ μάρκετ της Λάρισας, που στη συνέχεια διανεμήθηκαν δωρεά

στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης. Στο εδώλιο θα καθίσουν τέσσερις φοιτητές του ΤΕΙ, που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ληστρικής κλοπής. Στο πλευρό τους βρέθηκαν χθες πολλοί συμφοιτητές τους

αλλά και νεαροί αντιεξουσιαστές και απλοί πολίτες, που αναμένεται να δώσουν και σήμερα το παρόν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι εξόχως αυστηρά.

ΓΑ, που επιβάλλει η κυβέρνηση με το νόμο 3877/2010, ο κ. Μπούτας μίλησε για "ωμό εκβιασμό και ληστεία σε βάρος των γεωργών και κτηνοτρόφων". Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να υιοθετήσει τις παρακάτω διεκδικήσεις του αγροτικού κινήματος για: - Απόσυρση του νέου νόμου - έκτρωμα, να μην υπογράφουν οι αγρότες την εκβιαστική εξουσιοδότηση για τον ΕΛΓΑ. - Για φέτος να ισχύσει μεταβατικό στάδιο, που το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς να ανέρχεται στα περσινά επίπεδα. - ΕΛΓΑ αποκλειστικά κρατικό φορέα, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και πλήρη ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου για το 100% των ζημιών από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους. Γιάννης Δέλλης

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ Γ. ΤΟΥΣΣΑΣ Στη Λάρισα περιοδεύει σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Τούσσας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Λάρισας του κόμματος ο κ. Τούσσας στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη βιοτεχνία ΜΠΕΤΙΝΑ, όπου θα έχει συνάντηση με τους εργαζόμενους. Ακολούθως, στη 1.30 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο "Μετροπόλ". Τέλος, στις 8 το βράδυ θα μιλήσει σε συγκέντρωση - συζήτηση στο "Φρούριο" με θέμα "30 χρόνια ένταξης στην Ε.Ε, οι αρνητικές συνέπειες στην αγροτική οικονομία και κτηνοτροφία και η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ".

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ) Η "ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ" Ετος ίδρυσης 1951. Αναγνωρισμένα από το Κράτος 60 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εγγράφονται μαθητές Α' Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Πτυχιούχοι ΤΕΛ - ΤΕΣ - ΟΑΕΔ - ΤΕΕ καθώς και απόφοιτοι Λυκείου Προσφέρουν Κρατικό Πτυχίο επιπέδου 3 της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος - δυνατότητα συνέχισης σπουδών στα ΙΕΚ Το πτυχίο της ΕΠΑΣ είναι ισότιμο με το πτυχίο του Δημοσίου Εξασφαλίζουν: Αναβολή Στρατεύσεως, Φορολογικές Απαλλαγές, Μειωμένο Εισιτήριο Διαθέτουν ιδιόκτητα διδακτήρια. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Διάρκεια φοίτησης 2 σχολικά έτη ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 98, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ.: 2410 - 236.608 / 235.427, FAX 2410 239.534


διάφορα

6 ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. : 45211/31/Β/00/3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται

οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ''ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'' στις εγκαταστά-

σεις της Ανωνύμου εταιρίας ''EUROMEDICA (ΓΙΟΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Γεωργιάδου 21 στην Λάρισα την 23η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονο-

μικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, μετά από προηγούμενη ακρόαση των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 01.01.2010 31.12.2010. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για

ΠΕΜΠΤΗ

την χρήση 01.01.2011-31.12.2011. 4. Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 8. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Λάρισα, 16 Μαΐου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΠΕΜΠΤΗ

λάρισα

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Κονδύλι 20 εκατ. ευρώ για εξοπλισµό σε ειδικά σχολεία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απηύθυνε η διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ

Π

ροσκλήσεις προϋπολογισµού άνω των 20 εκατοµµυρίων ευρώ εξέδωσε η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας, µε απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπης Γερακούδη, για προµήθεια εξοπλισµών ειδικών σχολείων, κοινωνικές υποδοµές και υποδοµές πρόσβασης σε έργα διάθεσης στερεών αποβλήτων. Αναλυτικότερα , οι 3 προσκλήσεις αφορούν στα εξής: - Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων, προϋπολογισµού 4.700.000 ευρώ, µε στόχο να καλυφθούν ανάγκες σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν θα είναι άµεση µε έναρξη υποβολής προτάσεων από τις 6/6/2011 και λήξη µέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού. ∆ικαιούχοι για υποβολή προτάσεων είναι οι ΟΤΑ Α βαθµού της περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι και θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άµεσα προκειµένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, καθώς επίσης το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας και η ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων. - Ανάπτυξη δοµών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης ειδικών κοινωνικών οµάδων, προϋπολογισµού

10.000.000 ευρώ. Ενδεικτικά, οι προτάσεις που θα υποβληθούν µπορούν να περιλαµβάνουν: Υποδοµές ανοιχτής φροντίδας κοινωνικών οµάδων όπως ξενώνες και προστατευµένα διαµερίσµατα χρόνιων ψυχικά ασθενών, Κέντρα αποκατάστασης, όπως κέντρα αντιµετώπισης της κρίσης εξαρτηµένων ατόµων από ναρκωτικά - αλκοόλ, Υποδοµές ηµιαυτόνοµης διαβίωσης και κοινοτικών η διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτοµα µε βαριές κινητικές αναπηρίες , γέροντες, άτοµα µε Αλτσχαιµερ κλπ., Υποδοµές και εξοπλισµό Ιατροπαιδαγωγικών κέντρων για την ψυχική υγεία, Επέκταση ή και δηµιουργία υποδοµών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που συνοδεύουν άτοµα που νοσηλεύ-

ονται, καθώς επίσης και Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης για άτοµα µε αναπηρία (ΣΥ∆ ΑΜΕΑ), τα οποία αδυνατούν να στηρίξουν οι οικογένειες τους. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική, µε έναρξη του πρώτου κύκλου αξιολόγησης την 6/6/2011 και λήξη την 15/7/2011. ∆ικαιούχοι για υποβολή προτάσεων είναι το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), η 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι ΟΤΑ Α βαθµού της περιφέρειας Θεσσαλίας, η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και εποπτευµένοι από το ΥΥΚΑ φορείς. - Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις για την ασφαλή διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισµού 6.000.000 ευρώ. Συγκεκριµένα, πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν υποδοµές πρόσβασης σε έργα διάθεσης στερεών αποβλήτων όπως ΧΥΤΑ, ΣΜΑ κλπ. ∆ικαιούχοι για υποβολή προτάσεων είναι η Περιφέρει Θεσσαλίας, οι ΟΤΑ Α βαθµού της Περιφέρειας καθώς και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Περιφέρειας Θεσσαλίας µέχρι τις 30/6. Ο πρώτος κύκλος συγκριτικής αξιολόγησης θα ξεκινήσει την 6/6 και θα λήξει την 18/7.

Εκλέχτηκαν οι αντιπρόσωποι των δασκάλων για το συνέδριο της ∆ΟΕ

Α

νακοινώθηκαν χθες και επίσηµα τα αποτελέσµατα των εκλογών στο σύλλογο δασκάλων και νηπιαγωγών του νοµού για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ∆ΟΕ. Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής είχαµε: Εγγεγραµµένοι: 1.637 Ψήφισαν: 1.479 Άκυρα - Λευκά: 177 Έγκυρα: 1.302

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΚ 1. ∆αούλας Θωµάς 2. Σίµος Βασίλειος 3. Βούλγαρης Σωτήριος 4. Βουλάγκα Γλυκερία 5. Κοντός Αντώνιος ΕΣΑΚ - ∆ΕΕ 1. Ζωγράφος Βασίλειος 2. Μπίκας Χρήστος 3. Χριστοδούλου Αστέριος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Κολούσιος Αστέριος

∆.Α.Κ.Ε/Π.Ε.: 522 Π.Α.Σ.Κ./Π.Ε.: 422 ΕΣΑΚ - ∆ΕΕ: 247 Ανεξ. Ριζ. Παρέµβαση: 111

Με αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων η ∆ΑΚΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: "Η ∆ΑΚΕ/ΠΕ Λάρισας ευχαριστεί τους συναδέλφους που την τίµησαν µε την ψήφο τους και την ανέδειξαν για ακόµη µια φορά πρώτη δύναµη στις εκλογές Αντιπροσώπων για την 80η Γ.Σ. της ∆.Ο.Ε. ∆υστυχώς σήµερα στην Ελλάδα κι ενώ η επένδυση στην

ΕΛΑΒΑΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΑΚΕ 1. Παπαστόλου ∆ηµ. 2. Νάστος Γεώργιος 3. ∆ραγανιδάκης ∆ηµ.. 4. Κριθαριώτης ∆ηµ. 5. Γκουτζέλας Αθανάσιος 6. Χασιώτης ∆ηµήτριος

Η ∆ΑΚΕ

Παιδεία θα µπορούσε να αποτελέσει µια µακροπρόθεσµη λύση στο οικονοµικό αδιέξοδο της πατρίδας µας, η κυβέρνηση προχωρεί στη λήψη µέτρων µε το επικοινωνιακό περιτύλιγµα του "Νέου Σχολείου", υποβαθµίζοντας το ∆ηµόσιο Σχολείο και απαξιώνοντας τον εκπαιδευτικό. Όλα θυσιάζονται στο βωµό εξοικονόµησης πόρων. Όλοι µαζί, ενωµένοι, δυνατοί, αποφασιστικοί θα δώσουµε τη µάχη να διαµορφώσουµε ένα καλύτερο αύριο για την εκπαίδευση, για τον εκπαιδευτικό".

ΤΟ ΠΑΜΕ

Εν τω µεταξύ η γραµµατεία Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ µε ανακοίνωσή της χαιρετίζει τους εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά της και στις εκλογές του Συλλόγου ∆ασκάλων & Νηπιαγωγών ενίσχυσαν το ψηφοδέλτιο της ΕΣΑΚ - ∆ΕΕ,

που στήριξε το ΠΑΜΕ, αυξάνοντας τη δύναµη του κατά 6,2% (από 198 ψήφους, 2 αντιπροσώπους και 12,8% το 2009 σε 247 ψήφους, 3 αντιπροσώπους και 19%). "Θεωρούµε πως η µεγάλη πτώση των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισµού, ΠΑΣΚ και ∆ΑΚΕ, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική ενίσχυση της φωνής του ΠΑΜΕ, συνιστά τρανταχτή απόδειξη καταδίκης της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που µας πλήττει καθηµερινά και έµπρακτη επιβεβαίωση της δυναµικής και της προοπτικής που ανοίγει στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες το διεκδικητικό πλαίσιο και ο συνεπής και ανυποχώρητος ταξικός αγώνας που οργανώνουν και διεξάγουν οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ" αναφέρουν στην ανακοίνωση.

7 Φορτηγό παρέσυρε 32χρονο δικυκλιστή στο θάνατο

Ο οδηγός του τον εγκατέλειψε και παραδόθηκε αργότερα στην αστυνοµία

Αβοήθητο στην άσφαλτο του δρόµου Ν. Λεύκης - Νίκαιας εγκατέλειψε χθες τη νύχτα έναν 32χρονο δικυκλιστή ο 38χρονος οδηγός φορτηγού που τον χτύπησε από πίσω. Το χτύπηµα προκάλεσε την µοιραία πτώση του οδηγού του δικύκλου, ∆ηµήτριου Σεταϊνίδη του Γεωργίου, ο οποίος τραυµατίστηκε θανάσιµα. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, το συµβάν έλαβε χώρα στις 12.50 χθες τη νύχτα λίγο έξω από τη Νίκαια. Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήµατος και παραδόθηκε χθες στην αστυνοµία ενώ τον άτυχο δικυκλιστή εντόπισαν διερχόµενοι οδηγοί και µε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακοµίστηκε στο νοσοκοµείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος είχε µεταβεί στη Ν. Λεύκη για να επισκεφθεί τον πατέρα του, που διαµένει εκεί, και το βράδυ επέστρεφε στο σπίτι του στη Λάρισα, όταν παρασύρθηκε από το φορτηγό. Ι.∆.

Κάλεσµα για συµµετοχή στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης Κάλεσµα προς όλους τους συνταξιούχους του Ν. Λάρισας να µετάσχουν µαζικά στο συλλαλητήριο, που θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη Τρίτη 7 Ιουνίου στις 11 π.µ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης απευθύνουν τα συνεργαζόµενα συνταξιουχικά σωµατεία Ν. Λάρισας. ∆ηλώσεις συµµετοχής στο τηλέφωνο: 2410 536160 τις ώρες 10 π.µ. έως 1 µ.µ. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.30 το πρωί της Τρίτης από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας µε λεωφορείο που βάζουν τα συνταξιουχικά σωµατεία.

Νέα διοίκηση στο σύλλογο ιδιοκτητών συνεργείων Στις 26 - 27/5 διεξήχθησαν οι εκλογές στον σύλλογο ιδ, συνεργειών αυτ/των Ν. Λάρισας. Στο ∆.Σ. εξελέγησαν οι κ.κ. Ευρενίδης Λευτέρης, Παληογιάννης ∆ηµήτρης, Μπατζογιάννης Χαράλαµπος, Γκανάς Χαράλαµπος, Σαµαράς Νικόλαος, αναπλ. Γκουντέτσιος Βασίλης, Τσάκαλος Αναστάσιος. Για την Οµοσπονδία Λάρισας Εξελέγησαν οι κ.κ. Παληογιάννης ∆ηµήτριος, Ευρενίδης Ελευθέριος, Αγγελής Αντώνης, Μπατζογιάννης Χαράλαµπος, Σαµαράς Νικόλαος, Γκάνας Χαράλαµπος, Αγγελής Κωνσταντίνος, Σακελαρόπουλος Γεώργιος. Για την κλαδική Οµοσπονδία ΕΟΒΕΑΜΜ εξελέγησαν οι κ.κ. Ευρενίδης Ελευθέριος, Παληογιάννης ∆ηµήτριος, Αγγελής Κωνσταντίνος, Μπατζογιάννης Χαράλαµπος, Γκανάς Χαράλαµπος, Σακελαρόπουλος Γεώργιος. Η Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τους Αγγελή Αντώνη, Γρέκα Βασίλη, Σουρλατζή Γεώργιο. Το νέο ∆.Σ. συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: Πρόεδρος: Παληογιάννης ∆ηµήτριος, Γ. Γραµµατέας: Ευρενίδης Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος: Μπατζογιάννης Χαράλαµπος, Ταµίας: Γκανάς Χαράλαµπος, Μέλος: Σαµαράς Νικόλαος

Συγκέντρωση γιατρών για τον ΟΠΑ∆ Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας καλεί όλους τους γιατρούς µέλη του που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΟΠΑ∆, σε συγκέντρωση, την Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 9 µ.µ., στο ξενοδοχείο "∆ιόνυσος" (οδός Λ. Κατσώνη & 23ης Οκτωβρίου) µε θέµα: "Πορεία αναστολής ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισµένους του ΟΠΑ∆ - Εκτίµηση πληρωµών από τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταµεία". Η παρουσία όλων κρίνεται λίαν απαραίτητη.


OFF

8

ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

the record

Φοροεισπράκτορες… Ο,τι λειτούργησε ως "ιμάντας μεταβίβασης εντολών της ΟΛΜΕ" εγκαλεί την πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ν. Λάρισας η παράταξη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικών με αφορμή την επικύρωση απόφασης της Ομοσπονδίας να εντάξει στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών την είσπραξη της συνδρομής των μελών των ΕΛΜΕ. Η παράταξη κάνει λόγο για μια "πρωτοφανή, παράνομη και αντιδεοντολογική απόφαση", που αφορά σε όλους τους εκπαιδευτικούς ενώ όσοι διαφωνούν καλούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τη μη παρακράτηση της συνδρομής τους μέσω της μισθοδοσίας. "Αντί το ΔΣ να κινηθεί στη μείωση της συνδρομής των 25 €, λειτουργεί ως φοροεισπράκτορας, αφού τα 18 € πηγαίνουν στα ταμεία της, χωρίς δυστυχώς να αξιοποιούνται για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας" λέει η Ενωτική Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών. Καταγγέλλει, δε, ότι σε πολλά σχολεία οι διευθυντές, κατόπιν υπόδειξης, βάζουν και καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής εξαίρεσης με την επισήμανση ότι σε διαφορετική περίπτωση όλοι οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα παρακράτησης της συνδρομής!

Συναίνεση "Μόνο λόγια ακούμε και μετά βλέπουμε συναίνεση" έλεγε χθες ο Βαγγέλης Μπούτας για τη συμπεριφορά των παρατάξεων της πλειοψηφίας και της μείζονος μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η πρόκα πήγαινε πιο πολύ προς τον Κώστα Αγοραστό τον οποίο ο Βαγγέλης φαίνεται ότι θέλει πιο… μαχητικό έναντι της κεντρικής εξουσίας. Μόνο που δεν τον κάλεσε να πάρει το τουφέκι του και να βγει με τη Λαϊκή Συσπείρωση να πολεμήσουν για να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις υγειονομικών μονάδων αλλά και τμημάτων του ΤΕΙ… Ι.Δ.

Κοινωνική αναγκαιότητα Απλές και δίκαιες διαδικασίες για τη μείωση ενοικίων στους εμπορικούς χώρους ζητά η ΕΣΕΕ. Μάλιστα, ο πρόεδρός της, Βασί-

"Αγανακτισμένη" συναυλία Ψάχνουν συνεχώς νέους τρόπους να προσελκύσουν όλο και περισσότερο κόσμο στις πλατείες οι "αγανακτισμένοι" προκειμένου να περάσουν το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν αντέχει νέα μέτρα. Έτσι, απόψε στις 9 το βράδυ διοργανώνουν συναυλία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας με τους Βασίλη Λακερδά και Γιώργο Βαλιάκα, που θα παίξουν ροκ και έντεχνα κομμάτια. Αναμένεται να μαζευτεί αρκετός κόσμος και να συνδυαστεί το τερπνόν μετά του ωφελίμου… Ι.Δ. λης Κορκίδης, τονίζει ότι η Συνομοσπονδία των εμπόρων έχει προτείνει το θεσμό της διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την προσωρινή μείωση των ενοικίων επαγγελματικών ακινήτων, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε Ιδρύματα, Κληροδοτήματα και ΝΠΔΔ. "Η δημιουργία επιτροπών διαιτησίας επαγγελματικής στέγης είναι κοινωνική αναγκαιότητα" λέει ο κ. Κορκίδης. Ι.Δ.

Αποχαιρετιστήριο "Γνώμονας πάντοτε των ενεργειών μου ήταν τα προβλήματα των συναδέλφων μου γεωτεχνικών, άλλα και του Επιμελητηρίου. Προσπάθησα πάντοτε να λειτουργώ γεωτεχνικά και όχι παραταξιακά, σε ότι είχε σχέση με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μου" σημειώνει ο Κώστας Σκόδρας σε δήλωσή του με αφορμή την αποχώρησή του από τη διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ Κ.Ε. Ο κ. Σκόδρας εξηγεί ότι δεν ήταν υποψήφιος στις εκλογές της 10ης Απριλίου θέλοντας να ανοίξει το δρόμο σε νέους συναδέλφους του, που θέλουν να προσφέρουν και να ασχοληθούν με τα συνδικαλιστικά του κλάδου. Ι.Δ.

Στις ακτές Εκστρατεία εθελοντικού καθαρισμού των ακτών Πολυδενδρίου - Παπακώστα του δήμου Αγιάς διοργανώνουν το προσεχές Σάβ-

βατο 4 Ιουνίου η "Φιλότης" (Σύλλογος Ανθρωπιστικής και Περιβαλλοντικής δράσης) σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, στο πλαίσιο του προγράμματος "Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2011". Η δραστηριότητα θα ξεκινήσει από την ακτή Πολυδενδρίου στις 10 το πρωί. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες να δώσουν το παρόν εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συμμετοχή

θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην κ. Παρασκευή Νικολούλη και στο τηλέφωνο 693 7464171.

Απλήρωτοι Το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας καταγγέλλει τις δημοτικές αρχές των δήμων του νομού και την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την μη πληρωμή δεκάδων εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" για το πρώτο πεντάμηνο του 2011 και σε ορισμένους και για ορισμένους μήνες του 2010. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, γιατί οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει στην εξαθλίωση. Το Εργατικό Κέντρο απαιτεί την άμεση πληρωμή όλων των οφειλόμενων σε όλους τους εργαζόμενους. Παράλληλα το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, διεκδικεί την υπαγωγή των δομών "Βοήθεια στο Σπίτι" και "κατ' οίκον νοσηλεία", στο υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας, την μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων σ' αυτές χωρίς όρους και προϋποθέσεις, την πρόσληψη και νέου προσωπικού με πλήρη και σταθερή εργασία και δικαιώματα, ώστε να καλύπτονται όλοι όσοι έχουν ανάγκη κοινωνικής φροντίδας, αποκλειστικά από τις κρατικές δομές και όχι από δήμους και ιδιώτες.

Για την Κάρλα Τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007 - 2013 "Αλ. Μπαλτατζής" των αρδευτικών έργων της λίμνης Κάρλας προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ πρότεινε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος υπό την προεδρία της Ειδικής Γραμματέως Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κας Μαργαρίτας Καραβασίλη. Ο κ. Κ. Αγοραστός είπε ότι το πρόγραμμα "Αλ. Μπαλτατζής" είναι το μοναδικό από το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το "έργο πνοής", όπως το χαρακτήρισε, για τον κάμπο της Θεσσαλίας καθώς υπολογίζεται ότι θα αρδευτούν 100 χιλιάδες στρέμματα.

Κατάληψη

Αδικη και παράνομη χαρακτηρίζουν οι σπουδαστές του τμήματος Mηχανικής Bιοσυστημάτων του ΤΕΙ Λάρισας την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε κλείσιμο του τμήματος αφού όπως υποστηρίζουν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αντικρούουν τους ισχυρισμούς του υπουργείου. Οι σπουδαστές που προχώρησαν χθες σε κατάληψη του ΤΕΙ και σήμερα κατεβαίνουν στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν επικαλούνται τα στοιχεία του γραφείου διασύνδε-

σης βάσει των οποίων οι ενεργοί φοιτητές καλύπτουν τον αριθμό 271 το έτος 2010 - 2011. Μάλιστα τονίζουν ότι ο συνολικός αριθμός των φοιτητών ανέρχεται στους 813. Επίσης κάνουν λόγο για μη αναγκαιότητα των συγγραμμάτων "Εύδοξος" αφού καλύπτονται οι μαθησιακές τους ανάγκες από τα συγγράμματα των καθηγητών Επίσης αντικρούουν τον ισχυρισμό του υπουργείου για το μέσο όρο αποφοίτησης τα 7.8 έτη σπουδών, αφού με επίσημα έγγραφα του γραφείου διασύνδεσης ο μέσος ό-

ρος σπουδών είναι τα 6.2 έτη. "Είμαστε ένα από τα 4 τμήματα τα οποία τόλμησαν να αξιολογήσουν από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) και αξιολογήθηκαν θετικά και είμαστε ένα τμήμα το οποίο έχει επιστημονικό και ερευνητικό έργο το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί σχεδόν με κανένα άλλο ΤΕΙ της χώρας", έλεγαν χθες οι σπουδαστές χαρακτηρίζοντας παράλογη την υπουργική απόφαση. Γ.Δ.Π.


ΠΕΜΠΤΗ

διάφορα

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

9

Να επισπευσθούν οι εκτιµήσεις του ΕΛΓΑ

Γ

Ερώτηση του Μ. Χαρακόπουλου µε αφορµή τη χαλαζόπτωση στο Αργυροπούλι

ρήγορες και δίκαιες αποζηµιώσεις στους πληγέντες από χαλαζόπτωση παραγωγούς στην περιοχή του Αργυροπουλίου Λάρισας ζητά µε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Γραµµατέας Πολιτικού Σχεδιασµού της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος. Απευθυνόµενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκανδαλίδη, ο Θεσσαλός πολιτικός ζητά να ξεκινήσουν άµε-

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει την αναπροσαρµογή των ακόλουθων επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, ως εξής: Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 6,90% σε 6,95% - Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών δανείων (Β.Ε.Σ.) από 5,40% σε 5,45% - Προνοµιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 6,40% σε 6,45% - Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 11,04% σε 11,09% - Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 15,40% σε 15,45% - Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,90% σε 14,95% Οι αναπροσαρµογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσµα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor 3µηνης διάρκειας και ισχύουν από προχθές.

ΑΠΩΛΕΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το δίπλωµα οδήγησης αγροτικού ελκυστήρα απώλεσε ο κ. Νικόλαος Σικιώτης του Αθανασίου. Παρακαλείται όποιος το βρει να επικοινωνήσει µε τον ιδιοκτήτη του στο τηλ. 6945 462704.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Ο Γεωπονικός Σύλλογος ν. Λάρισας, η διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Γεωπόνων ν. Λάρισας, το Σωµατείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπάλληλων και το ΓΕΩΤΕ.Ε., διοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα "Εχθροί - έντοµα του βαµβακιού - καταπολέµηση στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης" σήµερα στις 7.30 µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΩΤΕ.Ε.

σα οι εκτιµήσεις µε την πληγείσα παραγωγή πάνω στα δένδρα, ιδιαίτερα σε καλλιέργειες όπως τα ροδάκινα, η συγκοµιδή των οποίων θα γινόταν τις αµέσως επόµενες µέρες, προκειµένου να διασφαλιστούν δίκαιες αποζηµιώσεις. Αναλυτικά, η ερώτηση του κ. Χαρακόπουλου προς τον αρµόδιο υπουργό έχει ως εξής: "Εν µέσω της µεγάλης οικονοµικής κρίσης που οι αγρότες µας βιώνουν έντονα, το

αίτηµα για άµεση και δίκαιη αποζηµίωση των παραγωγών, όταν πλήττεται η σοδειά τους, καθίσταται επιτακτικό. Στο νοµό Λάρισας στις 29 Μαΐου σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την παραγωγή επιτραπέζιων αχλαδιών, ροδάκινων και σταφυλιών στην ευρύτερη περιοχή του Αργυροπουλίου. Σε ορισµένες περιοχές, η καταστροφή της παραγωγής άγγιξε ακόµη και το 100%. ∆ιαπιστώνοντας το µέγεθος της προ-

σβολής των καλλιεργειών τους, οι καλλιεργητές αισθάνονται απόγνωση, καθώς βρίσκονται ήδη στα όρια της επιβίωσης. Μετά την κινητοποίηση των αρµόδιων τοπικών φορέων, το ζητούµενο πλέον για τους παραγωγούς της περιοχής είναι να ξεκινήσουν άµεσα οι εκτιµήσεις µε την πληγείσα παραγωγή πάνω στα δένδρα, ιδιαίτερα σε καλλιέργειες όπως τα ροδάκινα, η συγκοµιδή των οποίων θα γι-

νόταν τις αµέσως επόµενες µέρες, προκειµένου να διασφαλιστούν δίκαιες αποζηµιώσεις". Κατόπιν τούτων ο Μάξιµος Χαρακόπουλος ρωτά τον αρµόδιο υπουργό, πότε θα ξεκινήσει το περιφερειακό κατάστηµα του ΕΛΓΑ Λάρισας τις εκτιµήσεις προκειµένου να αποδοθούν γρήγορες και δίκαιες αποζηµιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς στην περιοχή του Αργυροπουλίου Λάρισας.


10

διάφορα

ΠΕΜΠΤΗ

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Εκδήλωση για το πρόγραμμα "Αλ. Μπαλτατζής"

Τ

ο Kατάστημα Κεντρικής Ελλάδος της ICAP Group, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20072013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής". Η εκδήλωση θα προσφέρει πληροφόρηση για το Μέτρο 123Α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" το οποίο αφορά επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών προϊόντων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΘΕΒ (Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας) και θα ρίξει φως στα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος, ήτοι : Τον προϋπολογισμό των προς επιχορήγηση έργων, το ποσοστό επιχορήγησης για κάθε κατηγορία επενδυτικού σχεδίου (το οποίο μπορεί να ανέλθει έως και 50% της επένδυσης), τις προϋποθέσεις & τις διαδικασίες για την υποβολή προτάσεων. Το συγκεκριμένο Μέτρο αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Ιουνίου και θα δέχεται τις προτάσεις των υποψηφίων προς ένταξη έργων για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από τον κ. Δημήτρη Νταφούλη, διευθυντή του Καταστήματος Κεντρικής Ελλάδος της ΙCAP Group. Για

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ Ανακοινώθηκε ότι, στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Λάρισας, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για το σχολικό έτος 2011 - 2012 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από σήμερα έως την 21η Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για εγγραφές στο σχολείο καθημερινά από 08:30 13.00. Πληροφορίες στο τηλ: 2410 555383 - Καστοριάς 2Α.

δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να α-

πευθύνονται στην ICAP, κα Μπουλιάκη Άντζελα 2410

258047 e-mail: abouliaki @icap.gr και στον ΣΘΕΒ, κα

Έλενα Καματέρη, γραφείο δημοσίων σχέσεων τηλ.

2410555507, e-mail: kamateri@sthev.gr.


Αρχίζει το πρωτάθλημα σκάκι Κεντρικής Ελλάδος Άντρες και γυναίκες φίλοι του αθλήματος καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή

σελ. 13

ΠΕΜΠΤΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

6 σπορ σελίδες

Ve n i , v i d i και ...vici απόό Σεπτέμβρη Περιμένουμε σήμερα την επίσημη παρουσίαση από τον Κώστα Πηλαδάκη του Ουαλού τεχνικού αλλά και την συνέντευξη Τύπου (12 μ.μ., AEL FC ARENA) των δυο ανδρών Συνάντηση "κορυφής" προέδρου και προπονητή για τα "βυσσινί" θέματα της νέας σεζόν σελ. 12


CMYK

12

διάφορα

ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Ήρθε και έπιασε αμέσως δουλειά ο Κόουλμαν Έφτασε χθες το απόγευμα στην Λάρισα ο νέος τεχνικός των "Βυσσινί" και σήμερα παρουσιάζεται στην συνέντευξη Τύπου (12 μ.μ.) στο AEL FC ARENA Κόουλμαν και Πηλαδάκης πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση με σκοπό την οργάνωση της "νέας" ΑΕΛ

ΓΡΑΦΕΙ Η Αναστασία Ψύρρα

Κ

ατευθείαν στο κλίμα θέλησαν να εισάγουν οι άνθρωποι της ΑΕΛ τον Κρις Κόουλμαν και γι' αυτό και το πρώτο μέρος στο οποίο πάτησε το πόδι του ο Ουαλός τεχνικός στην Λάρισα ήταν το AEL FC ARENA. Ο 42χρονος Ουαλός έφτασε γύρω στις 6.30 μ.μ. στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης και κατόπιν με τη συνοδεία ανθρώπου των "Βυσσινί" ταξίδεψε οδικώς μέχρι την Λάρισα, την νέα του πια πόλη εργασίας. Η επίσημη παρουσίαση του νέου τεχνικού της ΑΕΛ αναμένεται να γίνει σήμερα στις

12.00 μ.μ. στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στο AEL FC ARENA, όπου Κόουλμαν και Πηλαδάκης πρόκειται να αποκαλύψουν τα πρώτα σχέδια, τα οποία κατέστρωσαν χθες το βράδυ στην πρώτη τους επίσημη συνάντηση ως προπονητής και πρόεδρος. Ο Κώστας Πηλαδάκης βρίσκονταν από νωρίς χθες στην πόλη της Λάρισας έχοντας μια σειρά συναντήσεων με συνεργάτες του. Στην πρώτη "σύσκεψη" που πραγματοποιήθηκε στο "σπίτι" των "Βυσσινί" οι δυο άνδρες έθεσαν επί τάπητος τα βασικά ζητήματα που ταλανίζουν την ομάδα, δηλαδή την εύ-

ρεση ενός βοηθού για τον Κόουλμαν, ενός τεχνικού διευθυντή αλλά και ενός ρόστερ ικανού να ανεβάσει ξανά την ΑΕΛ στην Σούπερ Λιγκ.

λά περιθώρια εξέλιξης. U-2 20: Παπαγιάννης, Γκαλίτσιος, Μπουρουζίκας, Τέγος, Τζιόλης, Τσιάρας, Γκαμπέτας, Τσιρογιάννης, Τόλιος, Παπαϊωάννου, Συκιώτης, ενώ αγωνίστηκαν και οι; Κουσιώρας, Ιωαννίδης, Φλέγγας, Κρίτσας, Παναγιώτου, Κωνσταντίνου, Παπαθανασίου. U -1 1 7 : Πρίφτης, Καραθανάσγς, Τηλιόπουλος, Ψωμολιάς, Παπαγεωργίου, Αγρόδημος, Τσιλούλης, Κρητικός, Γκουντρουμπής, Βερβέρας, Σπανός, ενώ έπαιξαν και οι: Σβερκούλης, Δαλαμπύρας, Καμπέρης, Μάλτζαρης, Σένκα, Κορομηλάς, Περδίκης, Μπαρούτας, Κοψαχείλης, Παπαθανασίου, Μπούφης.

ΦΙΝΑΛΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟ ARENA

Με εσωτερικό οικογενειακό διπλό ανάμεσα στους Νέους U-20 και τους Νέους U-17 στο AEL FC ARENA έκλεισε χθες η σεζόν για τις ομάδες Νέων της ΑΕΛ. Η αναμέτρηση έληξε 2-1 υπέρ της ομάδας Νέων U-20 (Τσιάρας, Ιωαννίδης - Σένκα τα γκολ), αλλά μεγαλύτερη αξία και από το σκορ είχαν οι προσπάθειες των νεαρών ποδοσφαιριστών, που έδειξαν ότι έχουν πολλές δυνατότητες και πολ-

Μοναδική προσφορά από τη Forthnet: Όλο το ποδόσφαιρο της Γης μόνο με 19€ το μήνα! Με μια μοναδική προσφορά ο Όμιλος Forthnet σας αλλάζει τη διάθεση για ψυχαγωγία και επικοινωνία. Αρπάξτε την ευκαιρία για τις καλύτερες ποδοσφαιρικές βραδιές με το Ελληνικό Πρωτάθλημα την Premier League και τις κορυφαίες ,ποδοσφαιρικές διοργανώσεις μέχρι και το τέλος του 2012! Επιλέγοντας για την επικοινωνία σας τον πιο οικονομικό συνδυασμό σε τηλέφωνο και ίντερνετ, που έτσι και αλλιώς τα χρειάζεστε, απολαμβάνετε μπάλα από όλο τον κόσμο για 18 ολόκληρους μήνες, με τη μοναδική ποιότητα της Nova, μόνο με 19€ επιπλέον το μήνα!. Και με ΔΩΡΕΑΝ όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (Wi-Fi router, ΝovaBox HD 831 & δορυφορικό πιάτο) αξίας 248€. Εσείς αυτή την ευκαιρία δεν θα τη χάσετε! Μέχρι 30/6, συνδυάστε Forthnet 2play Economy + Nova Sports + Value Pack μόνο με 53,90€/μήνα για 18 μήνες. Γιατί με την υπηρεσία Forthnet 2play Economy, όλη η οικογένεια μιλάει απεριόριστα με όλα τα σταθερά στην Ελλάδα ενώ σερφάρει με ταχύτητα έως 24Mbps! Παράλληλα, απολαμβάνει μοναδικές τηλεοπτικές στιγμές με όλες τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από το μοναδικό περιεχόμενο της πρώτης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και της υπηρεσίας Nova Sports + Value Pack. Όλο το ποδόσφαιρο της γης έρχεται στο σπίτι σας με το Ελληνικό Πρωτάθλημα της Superleague μέχρι και το τέλος του 2012, τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, τα μεγαλύτερα ντέρμπι του κόσμου, αλλά και όλους τους ποδοσφαιρικούς αστέρες! Επιπλέον, τα πιο δημοφιλή παιδικά κανάλια κρατούν αμείωτο το εν-

διαφέρον των μικρών μας φίλων, ενώ τα κορυφαία ντοκιμαντέρ του κόσμου, μέσα από τα θεματικά κανάλια, προσφέρουν μια μοναδική τηλεοπτική εμπειρία. Και το υπερθέαμα συνεχίζεται με τις καλύτερες ξένες σειρές και κλασικές ταινίες ενώ δεν λείπει και η ενημέρωση από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του κόσμου, αλλά και για όλα τα τελευταία μουσικά νέα από τα κανάλια με ελληνική και διεθνή μουσική. Ακόμη, θα απολαμβάνετε τα μεγαλύτερα ελληνικά κανάλια ελεύθερης λήψης με τέλειο ψηφιακό σήμα, περισσότερα από 150 ελεύθερα κανάλια και επιλογή ανάμεσα σε περισσότερους από 70 ραδιοφωνικούς σταθμούς! Και όλα αυτά με δωρεάν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας High Definition, αφού μαζί έχετε και δύο μήνες δωρεάν παροχή της υπηρεσίας High Definition! Ο Όμιλος Forthnet σας … "ανοίγει" τη διάθεση με την καλύτερη προσφορά. Μόνο μέχρι 30/06, αποκτήστε οικονομικό τηλέφωνο και internet από τη Forthnet και απολαύστε όλο το ποδόσφαιρο της γης στην τηλεόραση σας με τη Nova! Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας το Κατάστημα Forthnet Αυτή η ευκαιρία δεν χάνεται! Η προσφορά ισχύει μέχρι 30/06/2011 για 18μηνη σύμβαση και για όσους συνδυάσουν για πρώτη φορά Forthnet & Nova μαζί. Η προσφορά του Δωρεάν εξοπλισμού ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές Nova και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Τέλος ενεργοποίησης για ενεργή τηλεφωνική γραμμή: 29,90€. Περισσότερες πληροφορίες στο www.forthnet.gr


CMYK

ΠΕΜΠΤΗ

2

13

διάφορα

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Ανοικτό ατοµικό πρωτάθληµα σκάκι Κεντρικής Ελλάδος ανδρών - γυναικών

Η

Ένωση Σκακιστικών Σωµατείων Κεντρικής Ελλάδας Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. και ο Σ. Ο. Λαµίας συνδιοργανώνουν το Ανοικτό Ατοµικό Πρωτάθληµα Κεντρικής Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών 2011.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες θα γίνουν µε ελβετικό σύστηµα 7 γύρων, σε ενιαίο όµιλο για Άνδρες και Γυναίκες, µε ξεχωριστή κατάταξη και βράβευση. Πρόγραµµα των αγώνων: ΓΥΡΟΣ .............ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ..ΩΡΑ 1ος γύρος:......11/06/11 ....11.30 2ος γύρος.......11/06/11 ....18.00 3ος γύρος.......12/06/11 ....10.30 4ος γύρος:......12/06/11 ....18.00 5ος γύρος:......13/06/11 ....10.00 6ος γύρος:......18/06/11 ....18.30 7ος γύρος:......19/06/11 ....10.00 Η τελετή λήξης και οι απονοµές θα γίνουν µετά το πέρας του 7ου γύρου στο χώρο των αγώνων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Λαµία, Μ. Μπότσαρη & ∆ροσοπούλου.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και επιπλέον 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας, µε προσθήκη 30'' ανά κίνηση από την 1η κί-

νηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συµµετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους σκακιστές/τριες, µε θεωρηµένο Αθλητικό ∆ελτίο της ΕΣΟ, µε παράβολο 5 ευρώ.

∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Α) ΟΡΟΙ ∆ικαίωµα δωρεάν συµµετοχής σε καλοκαιρινά τουρνουά έχουν: 1)οι σκακιστές/τριες που ανήκουν σε σωµατεία της ΕΣΣΚΕ 2)οι σκακιστές/τριες που ανήκουν

σε σωµατεία της ΕΣΣΚΕ και αγωνίζονται µε υποσχετική σε άλλη Ένωση/Τοπική Επιτροπή. ∆εν έχουν δικαίωµα δωρεάν συµµετοχής, οι σκακιστές/τριες που δεν αγωνίζονται σε σωµατεία της ΕΣΣΚΕ, ή αγωνίζονται µε υποσχετική και ανήκουν σε άλλη Ένωση/Τοπική Επιτροπή. Β)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο Πρωταθλητής και η Πρωταθλήτρια του Ανοικτού Ατοµικού Πρωταθλήµατος Κεντρικής Ελλάδας 2011 , θα φιλοξενηθούν (δωρεάν, διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο µε φαγητό) σε οποιοδήποτε καλοκαιρινό τουρνουά εντός Ελλάδας επιθυµούν, µε έξοδα της ΕΣΣΚΕ. Εάν ο Πρωταθλητής ή η Πρωταθλήτρια του Ανοικτού Πρωταθλήµατος Κεντρικής Ελλάδας 2011 δεν ανήκουν σε σωµατεία της ΕΣΣΚΕ, τότε αυτοµάτως η δωρεάν φιλοξενία στο επιλεγέν καλοκαιρινό τουρνουά , µεταφέρεται στον αµέσως επόµενο αθλητή ή στην επόµενη αθλήτρια, της ΕΣΣΚΕ, ασχέτως αν αγωνίζεται µε υποσχετική σε σωµατείο που ανήκει σε άλλη Ένωση ή Τοπική Επιτροπή.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βαϊοπούλου

Γιώτα,

e-mail:

g_vaiopoulou@yahoo.gr και τηλ: 6977419923 ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: Ξενοδοχεία της περιοχής χωρίς καµία δέσµευση από τον διοργανωτή. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γαλοπούλου Ευαγγελία ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τσώρος ∆ηµήτρης .

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Οι αθλητές/αθλήτριες θα καταταχθούν για της ανάγκες της κλήρωσης, σύµφωνα µε το διεθνές ΕΛΟ (αν δεν υπάρχει, το Εθνικό ΕΛΟ) από τους ισχύοντες πίνακες της FIDE και της ΕΣΟ, και σε περίπτωση ίσου ΕΛΟ, αλφαβητικά. Για κάθε νίκη οι παίκτες παίρνουν 1 βαθµό, για ισοπαλία 0,5 βαθµούς, και για ήττα µηδέν βαθµούς. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί από τους βαθµούς που συγκέντρωσαν οι παίκτες, και σε περίπτωση ισοβαθµίας σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: 1) Το τουρνουά των ισοβάθµων (αν έχουν παίξει όλοι µεταξύ τους) 2) Το κριτήριο Μπούχολτς 3) Το κριτήριο Σόνεµπορν - Μπέργκερ 4) Άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας

ΕΠΑΘΛΑ

1ος.....Νικητής......Κύπελλο 1η ......Νικήτρια.....Κύπελλο 2ος.....Νικητής......Κύπελλο 2η ......Νικήτρια.....Κύπελλο 3ος.....Νικητής......Κύπελλο 3η ......Νικήτρια.....Κύπελλο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες γίνονται σύµφωνα µε την Αθλητική νοµοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισµούς της Ε.Σ.Ο. και την Προκήρυξη των αγώνων µαζί µε τα παραρτήµατά της. Για την ερµηνεία της Προκήρυξης και διευκρινίσεις σχετικά µε αυτή, αρµόδιος είναι ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, τελεσίδικες, άµεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήµατα της προκήρυξης. Για ότι δεν προβλέπεται από τους παραπάνω κανονισµούς ή από την Προκήρυξη, αρµόδιος είναι ο ∆ιευθυντής αγώνων. Όποιος ηττηθεί µία φορά χωρίς αγώνα, θεωρείται ότι αποχώρησε εκτός αν η απουσία θεωρηθεί από τον επικεφαλής διαιτητή αιτιολογηµένη. Επιτρέπεται σε κάθε παίκτη µία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογηµένη.


14 ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δεν έκανε δεκτή την έφεση του Ηρακλή για την πρωτόδικη απόφαση της Superleague να του αφαιρέσει επτά βαθμούς από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος για το θέμα της πλαστής ενημερότητας. Έτσι, ο "γηραιός" καταλαμβάνει την 16η θέση και τελευταια της βαθμολογίας και ο Αστέρας Τρίπολης ανεβαίνει στην 13η, κάτι που σημαίνει πως ο Αστέρας Τρίπολης θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στα μεγάλα σαλόνια. Παράλληλα, μετά από αυτή την απόφαση, από την Superleague υποβιβάζονται τρεις ομάδες (ΑΕΛ, Πανσερραϊκός και Ηρακλής) και από την Football League στην μεγάλη κατηγορια θα προβιβαστούν επίσης τρεις (Παναιτωλικός, ΠΑΣ Γιάννινα και μια ομάδα από τα πλέϊ οφ).

διάφορα

ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011


ΠΕΜΠΤΗ

2

15

διάφορα

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Τουρνουά ποδοσφαίρου για τζούνιορ και προτζούνιορ διοργανώνει η ΑΕΛ

Σ

το πλαίσιο της σύσφιγξης των σχέσεων µε τα άλλα σωµατεία του νοµού, η Α.Ε.Λ. διοργανώνει τουρνουά ποδοσφαίρου κατηγοριών τζούνιορ και προτζούνιορ (γεννηθέντες 2000-2004) από 1306-2011 έως 17-06-2011 στις εγκαταστάσεις του Larissa Sports Center (Τερψιθέα) και προσκαλεί τα σωµατεία και

τις ακαδηµίες που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν. ∆ηλώσεις συµµετοχής και πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 961736, 6974 099001.

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εν τω µεταξύ, σε πλήρεις ρυθµούς συνεχίζεται η λειτουργία των ακαδηµιών ποδοσφαίρου της Α.Ε.Λ. 1964. Ήδη, κατά τη διάρκεια των προηγούµενων εβδοµάδων ολο-

Εθνική επένδυση ο αθλητικός τουρισµός

Σ

 Μπορεί να αυξήσει τα κέρδη και να µειώσει την ανεργία

ε µια κρίσιµη οικονοµικά εποχή για την Ελλάδα, ο αθλητικός τουρισµός αποτελεί εθνική επένδυση ελπίδας, που µπορεί να αποφέρει σηµαντικά κέρδη και ταυτόχρονα να καταπολεµήσει δραστικά την µάστιγα της ανεργίας. "Σοφία είναι να γνωρίζουµε να ανταλλάσσουµε τις νίκες του άµεσου µέλλοντος µε κατακτήσεις που θα έχουν διάρκεια", γράφει ο Πάολο Κοέλιο. Και ο αθλητικός τουρισµός µπορεί να αποτελέσει µια κατάκτηση µε διάρκεια. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, ποσοστό 25% των τουριστών παγκοσµίως επιθυµούν να ασχολούνται µε κάποιο σπορ στη διάρκεια των διακοπών τους. Ιδιο είναι και το ποσοστό που συνεισφέρει ο αθλητικός τουρισµός στα συνολικά κέρδη του τουριστικού κλάδου. Η χώρα µας αξιοποιεί κορυφαίες διοργανώσεις, που γίνονται στη χώρα µας, µε .... αιχµή του δόρατος τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας και το Ράλι Ακρόπολις, που µαγνητίζουν το παγκόσµιο ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας, που αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες του κόσµου, προσέλκυσε πέρσι περισσότερους από 30.000 αθλητές και

συνοδούς τους από κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ αναφέρουµε ενδεικτικά, ότι δεν υπήρχε ελεύθερο δωµάτιο σε ξενοδοχείο της Αθήνας, στα τέλη Οκτωβρίου. Αξίζει να σηµειωθεί, µάλιστα, ότι ο Μαραθώνιος της Αθήνας αναβαθµίστηκε από την Παγκόσµια Οµοσπονδία Στίβου και από "ασηµένιος" έγινε "χρυσός". Ο αθλητικός τουρισµός αποτελεί ένα καίριο τοµέα, που χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και µεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για αθλητικό τουρισµό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Όπως εκτιµά ο ΕΟΤ, ο αθλητικός τουρισµός αναψυχής προσελκύει το 10% των αφίξεων στη χώρα µας. Για την ανάπτυξή του, όπως τονίζουν οι ειδήµονες του τουριστικού χώρου, χρειάζονται κυρίως υψηλής ποιότητας υποδοµές, που θα προσελκύσουν στην Ελλάδα τουρίστες από όλο τον κόσµο. Γκολφ, γουιντσέρφινγκ, κάϊτσέρφινγκ, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, ιππασία, ορειβασία, πεζοπορία και ποδήλατο βουνού, ράφτινγκ, είναι αθλητικές δραστηριότητες που βρίσκονται στον αστερισµό της προτίµησης των τουριστών σ' έναν ιδανικό τόπο για όλες τις εποχές. Τα χιονοδροµικά κέντρα της

χώρας µας είναι ξακουστά στα πέρατα του κόσµου. Προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους αθλούµενους και προσελκύουν φίλους των χιονοδροµικών σπορ από κάθε γωνιά του κόσµου. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τα χιονοδροµικά κέντρα Βασιλίτσας, Περτουλίου, Καϊµακτσαλάν, Καρπενησίου, 3 - 5 Πηγαδιών, Βελουχίου, Ελατοχωρίου, Βίγλας, Παγγαίου, Μαινάλου, Μετσόβου, Καλαβρύτων, Παρνασσού, Σελίου και Φαλακρού. Οσον αφορά στο γκολφ, προσελκύει κυρίως τουρίστες υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου. Τα γήπεδα που µαγνητίζουν τους λάτρεις του αθλήµατος είναι τα εξής: Πύλου, Γλυφάδας, Κέρκυρας, Κρήτης, Ρόδου και του Πόρτο Καρράς. Οι ξένοι γκόλφερ τα προτιµούν και ενισχύουν έτσι σε µεγάλο βαθµό το νευραλγικό τοµέα του αθλητικού τουρισµού. Τα αθλήµατα της θάλασσας έχουν το δικό τους πιστό κοινό. Επίκεντρο του ναυταθλητισµού στις Κυκλάδες είναι η Πάρος, που φιλοξενεί το παγκόσµιο πρωτάθληµα γουϊντσέρφινγκ στην Χρυσή Ακτή, αγώνες αιωροπτερισµού στην Πούντα και ιστιοπλοΐας στην Παροικιά. Σηµαντική δραστηριότητα όσον αφορά στον ναυταθλητισµό παρουσιάζεται σε Ρόδο, Κέρκυρα, Χαλκιδική και Κρήτη, ενώ οι φί-

λοι των υποβρύχιων καταδύσεων έχουν ως ... πυρήνα τους τον Αγιο Νικόλαο Ελούντας Κρήτης και την Κάλυµνο. Παράλληλα, εκατοντάδες είναι τα σηµεία εκείνα στην Ελλάδα, που προσφέρονται για όσους θέλουν να ζήσουν την µοναδική εµπειρία των καταδύσεων. Την ίδια στιγµή, χιλιάδες τουρίστες, µε πολλές αθλητικές δραστηριότητες, φιλοξενούν οι ορεινοί όγκοι σε κάθε σηµείο της χώρας, που προσφέρονται για πεζοπορία, τρέξιµο, ποδήλατο βουνού και αναρρίχηση. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι ο αθλητικός τουρισµός χρονολογείται στην Ελλάδα από τον ... 4ο π.Χ αιώνα! Ο πρώτος ξενώνας στον κόσµο, το "Λεωνίδαιο", έγινε στην Αρχαία Ολυµπία τον 4ο π.Χ. αιώνα και φιλοξενούσε επισήµους, οι οποίοι συµµετείχαν σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις των χρόνων εκείνων. Η αρχαία Ελλάδα έδειξε το δρόµο, ενώ ας αναλογιστούµε και τα οφέλη που αποκόµισε η χώρα µε τον αθλητικό τουρισµό στο διάστηµα πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Και η σύγχρονη Ελλάδα πρέπει να βαδίσει στο µέλλον, σκεπτόµενη και το παρελθόν... Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Ελύτη, "η µνήµη πρέπει να καίει µέσα µας σαν "άκαυτη βάτος"...

κληρώθηκαν τα ατοµικά τεστ αξιολόγησης των ποδοσφαιριστών των αγωνιστικών τµηµάτων, τα αποτελέσµατα των οποίων θα αποτελέσουν τη βάση για το σχηµατισµό των επίλεκτων αγωνιστικών τµηµάτων της Α.Ε.Λ. για την επόµενη περίοδο.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Σηµειώνεται ότι στις προ-

πονήσεις που αποµένουν, µπορούν να συµµετέχουν δοκιµαστικά νεαροί ποδοσφαιριστές (γεννηθέντες 1996 και νεότεροι), που τους ενδιαφέρει να αγωνίζονται από την επόµενη περίοδο µε τα χρώµατα της Α.Ε.Λ. Για πληροφορίες σχετικά µε ώρες και γήπεδα προπονήσεων στο 6946 961736.

ΝΒΑ: Πρώτο βήµα τίτλου από το Μαϊάµι Οι Μαϊαµι Χιτ µπήκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους τελικούς του ΝΒΑ, καθώς στον πρώτο αγώνα της σειράς, που διεξήχθη στην έδρα τους, επικράτησαν µε 92-84 των Ντάλας Μάβερικς. Η επόµενη αναµέτρηση που θα γίνει και πάλι στο Μαϊάµι είναι προγραµµατισµένη για τα ξηµερώµατα της Παρασκευής. Με τον Λεµπρόν Τζέιµς να σηµειώνει 24 πόντους (4/5 τρίποντα) και να συνεισφέρει και σε άλλους τοµείς όπως τα ριµπάουντ (9) και οι ασίστ (5), το Μαϊάµι κατάφερε να κάνει το πρώτο βήµα, και κατά πολλούς το σηµαντικότερο, προκειµένου να κατακτήσει το δεύτερο πρωτάθληµα της ιστορίας του µετά το 2006, όταν συµπτωµατικά είχαν τον ίδιο αντίπαλο στον τελικό. Άξιοι συµπαραστάτες του "Βασιλιά", ήταν ο Ντουέιν Ουέιντ µε 22 πόντους, 10 ριµπάουντ, 6 ασίστ αλλά και µερικά πολύ κρίσιµα καλάθια αλλά και κρίσιµες άµυνες στα τελευταία λεπτά, όταν η µπάλα "καίει". Για παράδειγµα και ενώ το σκορ ήταν 79-73 υπέρ των Χιτ, ο Μάριον βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για δίποντο (από αυτά που κατά 90% καταλήγουν στο διχτάκι), ο Ουέιντ πέρασε το σκριν του Νοβίτσκι και πετάχτηκε από το πουθενά για να κόψει τον Μάριον, πήρε την µπάλα, έφυγε στην επίθεση, όπου σηµείωσε τρίποντο. Μετατρέποντας έτσι ένα πιθανό 79-75 σε 82-73 για την οµάδα του. Σε ότι αφορά στον τρίτο της "µεγάλης τριάδας", Κρις Μπος, αντιµετώπισε αρκετά προβλήµατα απέναντι στον Νοβίτσκι και µε ποσοστό στα δίποντα 27,8% (5/18) δεν βοήθησε την οµάδα του όσο θα έπρεπε. Από την πλευρά του Ντάλας, ο Νοβίτσκι σηµείωσε 27 πόντους, αλλά µε όχι καλά ποσοστά (7/18 δίποντα), ωστόσο είχε και πάλι 12/12 βολές και εκµεταλευόταν την αδυναµία των παικτών του Μαϊάµι να τον σταµατήσουν χωρίς φάουλ. Πολύ καλός ήταν για ακόµη ένα παιχνίδι ο Σον Μάριον, που σηµείωσε 16 πόντους, µαζεύοντας και 10 ριµπάουντ. Έτσι ο "Μάτριξ", που κάποτε στο Φοίνιξ υπήρξε σταρ πρώτου µεγέθους, ιδιότητα που αναγκάστηκε να αφήσει και να αναλαµβάνει συγκεκριµένους ρόλους στο Ντάλας (κυρίως αµυντικές αποστολές), δείχνει ότι µπορεί να συνεισφέρει πολλά περιασσότερα και στον επιθετικό τοµέα, πράγµα που χρειάζεται απεγνωσµένα ο Γερµανός σταρ των Μάβερικς. ∆ωδεκάλεπτα: 16-17, 43-44, 65-61, 92-84 ΜΑΪΑΜΙ: Μπος 19, Τζέιµς 24 (4), Ουέιντ 22 (2), Χάσλεµ 7, Τσάλµερς 12 (3), Μπίµπι, Άντονι, Χάουαρντ 2, Μίλερ 6 (2). ΝΤΑΛΑΣ: Μάριον 16, Νοβίτσκι 27 (1), Τσάντλερ 9, Στίβενσον 6 (2), Κιντ 9 (3), Τέρι 12 (3), Στογιάκοβιτς, Μπαρέα 2, Χέιγουντ 3.


διάφορα

ελεύθερος χώρος

16

ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Ακούς τι λες, ρε απίθανε; ΓΡΑΦΕΙ Ο Γιάννης Τσιάτσιος

Σ

το γεγονός ότι ο Μέσι πιθανότατα δεν θα μπορούσε να κάνει στο αγγλικό πρωτάθλημα αυτά που μπορεί και κάνει στην Ισπανία, αναφέρθηκε ο Γουέιν Ρούνεϊ σε δηλώσεις του, τονίζοντας μάλιστα πως σε έδρες όπως της ...Στόουκ ή της ...Μπέρμπιγχαμ δύσκολα περνάει κανείς, (προφανώς το ...θυμωμένο αγόρι δεν ξέρει τι σημαίνει Σαν Μαμές του Μπιλμπάο, ή Σαντσίς Πιθχουάν της Σεβίλλης). Και το ερώτημα που γεννάται είναι:

ακούς τι λες ρε απίθανε; Είναι δυνατόν να μας νοιάζει αν θα μπορούσε να αποδώσει τα ίδια, αυτός ο χαρισματικός παίκτης, αυτός ο παίκτης - περιουσίας της ποδοσφαιρικής ανθρωπότητας, στο πρωτάθλημα των ξυλοκόπων; ΠΟΙΟΣ αληθινά μεγάλος έπαιξε μπάλα ποτέ στην Αγγλία στη συλλογικό επίπεδο; Εκ της κορυφαίας πεντάδας του κόσμου ας πούμε, (Μαραντόνα, Πελέ, Κρόιφ, Ζιντάν, Μπεκενμπάουερ), ποιος έπαιξε; Εκ της δεύτερης καλύτερης πεντάδας (Πούσκας, Ντι Στέφανο, Εουσέμπιο, Γκαρίντσα, Μεάτσα;), μήπως υπάρχει κανείς; Μήπως στην τρίτη; Μήπως στην τέταρτη; Πουθενά δεν θα βρεθεί ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ, (ο αληθινά χαρισματικός, ΙΡΛΑΝΔΟΣ,

Τζορτζ Μπεστ, μην αντέχοντας την ...αγγλίλα, πέθανε αλκοολικός). Στο νησί σας αγαπητέ Ρούνεϊ, σύμφωνοι έχετε παράδοση (δεν παίζει όμως μπάλα), θεσμούς (δεν παίζουν όμως μπάλα), ατμόσφαιρα (δεν παίζει όμως μπάλα), οργανωμένο οπαδιτζιλίκι (δεν παίζει όμως μπάλα), αλλά και μία καλώς εννοούμενη παλαβομάρα του κόσμου για το ποδόσφαιρο, (δεν παίζει όμως μπάλα). Όπως είχε πει κάποτε φίλτατε και ο Λίνεκερ (εκ των ελαχίστων Άγγλων που μπόρεσαν να κάνουν καριέρα μακριά από το νησί τους), "είμαστε οι μακράν καλύτεροι του κόσμου, ...έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου". Σύμφωνοι, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει

κανένας. Όμως επειδή το ποδόσφαιρο, για όλο τον νορμάλ κόσμο δεν είναι παρά το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΑΓΜΑ, τι να τα κάνεις όλα τα άλλα, άμα η μπάλα που βλέπεις, είναι για ...Αγγλους; Κι επειδή όπως όλοι οι χωριάτες αισθάνεστε νοικοκυραίοι και τα καταφέρνετε μόνο μέσα στο χωριό σας, θα πρέπει να σας θυμήσουμε αγαπητέ Ρούνεϊ πως οι Αγγλοι, ως εθνική δεν έχετε κατακτήσει ούτε καν ένα Euro, μακριά από το νησί. Μακριά από το χωριό σας δεν είστε ούτε καν ...Ελλάδα! Και είναι δυνατόν ρε απίθανε, να κάθεσαι και να μας λες αν θα τα κατάφερνε ή όχι ο Μέσι στα αγγλικά γήπεδα; Ποιος νοιάζεται ρε αγγλιάρη;

ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ Άλλη ΑΕΛ μ' αυτούς κι άλλη χωρίς αυτούς!

Πως και πως την περιμένουμε

Διαβάζω και βλέπω να το περνάμε αβρόχοις ποσί, χωρίς την σημασία που του πρέπει το γεγονός πως ενδέχεται η ΑΕΛ της νέας περιόδου να έχει (ή να μην έχει) στις τάξεις της, τους Ρομέου, Ιγκλέσιας, Μπλάζεκ, Τσιμπάμπα κι Αμπουμπακάρι. Να με συμπαθάτε παιδιά, αλλά θα είναι άλλη ΑΕΛ αν τους έχει (πολύ πιο δυνατή) κι άλλη (πολύ πιο αδύναμη) αν δεν τους έχει. Μην μασάμε τα λόγια μας Ι.Τ.

Αν κάτι δεν πάει στραβά σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του Κρις Κόουλμαν από την ΠΑΕ ΑΕΛ, (υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να πάμε αύριο) την οποία την περιμένουν πως και πως τόσο οι άνθρωποι του Τύπου όσο και οι φίλοι της ΑΕΛ. Βλέπετε η συνύπαρξη των Πηλαδάκη και Κόουλμαν θα είναι η πρώτη ευκαιρία για να μπορέσουμε να κάνουμε λόγο για την ΑΕΛ της νέας χρονιάς. Δεν είναι και λίγο, ενάμιση μήνα (και βάλε) μετά την συνέντευξη Τύπου - ρέκβιεμ του προέδρου. Ι.Τ.

Η ΑΕΛ στη γιορτή Πηνειού

Βγάλτα κορίτσαρε!

Η μητρική Α.Ε.Λ. θα συμμετέχει και φέτος με το δικό της περίπτερο στη Γιορτή Πην ε ι ο ύ 2011 που θα λάβει χώρα από 11.06. 2011 έως 19.06. 2011. Η ΑΕΛ περιμένει εκεί τους φίλους της για να τους ενημερώσει σχετικά με το ρόλο και τη δραστηριότητά της καθώς και για τη δυνατότητα συμμετοχής νέων αθλητών στα τμήματα υποδομής του σωματείου (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλλευ, στίβος). Καλή πρωτοβουλία... Ι.Τ.

Και να που ξαφνικά ο ημιτελικός - ρεβάνς για το Κόπα Λιμπερταδόρες μεταξύ της Σέρο Πορτένιο και της Σάντος αποκτά έξτρα ενδιαφέρον λόγω... Λαρίσα Ρικέλμε, η οποία υποσχέθηκε να γδυθεί αν οι συμπατριώτες της προκριθούν στον τελικό! Το διάσημο μοντέλο από την Παραγουάη έγινε γνωστό ανά την υφήλιο για την εκρηκτική συμπαράστασή της προς την εθνική ομάδα της χώρας της στο πρόσφατο Μουντιάλ, (διάσημη είναι η φωτό με το κινητό να αναπαύεται στο πλούσιο στήθος της) και τώρα δηλώνει έτοιμη να προσφέρει ένα ακόμα "καυτό" σόου προς χάρη της αγαπημένης της ομάδας, Σέρο Πορτένιο. Και αυτό γιατί όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο στάδιο της Σέρο Πορτένιο, το "La Olla azulgrana", σε περίπτωση που η ομάδα της καταφέρει στο ίδιο γήπεδο να κάνει την ανατροπή με τη Σάντος (έχασε με 1-0 στο πρώτο ματς) και βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης, (το ματς γινόταν ξημερώματα Πέμπτης). Σέρο γερά, και πάρτους τα μυαλά... Ι.Τ.


17 ∆εν πρόκειται να ακούσω τη λογική... Λογική σηµαίνει να ακούς πάντοτε αυτό που έχει να σου πει ο άλλος. Γκάσκελ Ελίζαµπ πεθ Κλέγγκχορν ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Σιούλας

e - mail: kirikas@otenet.gr

Παρουσιάζεται αύριο το βιβλίο "Αναµνήσεις" Η ΤΕ∆Κ Ν. Λάρισας διοργανώνει την εξ αναβολής παρουσίαση του βιβλίου

µε τίτλο "Αναµνήσεις" ∆. Χατζηγιάννη 1888 - 1973, αύριο στις 9 µ.µ. στην

αίθουσα του Χατζηγιάννειου Πνευµατικού Κέντρου Λάρισας.

"Λόγος και αιτία για µια θύµηση" του Αγγελου Πετρουλάκη

Τ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ

Συναυλία για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών

Παρουσίαση βιβλίου την Πέµπτη 9 Ιουνίου

ην Πέµπτη 9 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πισίνα του ξενοδοχείου Classical Larissa Imperial θα γίνει η επίσηµη παρουσίαση του βιβλίου "Λόγος και αιτία για µια θύµηση" του συµπολίτη συγγραφέα Άγγελου Πετρουλάκη, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό και οµιλητές την αντιδήµαρχο Αστικής Ανάπτυξης και Υποδοµών ∆έσποινα Μάντζαρη, τη φιλόλογο Όλγα Αλεξίου - Ζιώγα, την ποιήτρια Λίνα Καράµπα, τον αναπληρωτή καθηγητή Νευρολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γιώργο Χατζηγεωργίου και τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σ.Κ.Π. Βασίλη Τσιάρα. Τη βραδιά θα συντονίσει ο δηµοσιογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος, ενώ κείµενα να διαβάσει η ηθοποιός Χριστίνα Νέλλια. Την εκδήλωση διοργανώνει η Πανθεσσαλική Ένωση Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας µε τη συνδροµή του ξενοδοχείου, καθώς ο συγγραφέας παραχώρησε όλα τα πνευµατικά του δικαιώµατα στην Ένωση προς ενίσχυση του έργου της. Χορηγός της έκδοσης που σε πρώτη φάση αποτελείται από 1.500 αντίτυπα είναι ο Ευάγγελος Κούρτης, γνωστός επιχειρηµατίας της πόλης που δραστηριοποιείται στο χώρο της κατοικίας µε την εταιρία "Κούρτης - Προκατασκευασµένα Σπίτια". Η υπογραφή του παραχωρητηρίου των δικαιωµάτων από

τον συγγραφέα και την πρόεδρο της Π.Ε.Α. µε Σ.Κ.Π. κ. Μαρία Κουτσίκου, αύριο, στις 12 µ. στα γραφεία της Ένωσης, οπότε και από τον κ. Ευάγγελο Κούρτη θα παραδοθούν τα 1.500 αντίτυπα. Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου προς τους δηµοσιογράφους των Μ.Μ.Ε., κατά την οποία τόσο ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σ.Κ.Π., όσο και η πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Ένωσης, θα απευθύνουν έκκληση σε φορείς και ιδιώτες για στήριξη των στόχων της Ένωσης και του προγράµµατος Εθελοντισµού.

Το "Λόγος και αιτία για µια θύµηση" είναι το τρίτο κατά σειρά βιβλίο που ο συµπολίτης συγγραφέας Άγγελος Πετρουλάκης προσφέρει για φιλανθρωπικό σκοπό. Προηγήθηκαν το 2001, το "Λόγος και αιτία για µια σιωπή", µε εξώφυλλο που είχε φιλοτεχνήσει η Θωµαή Κόντου και που είχε κυκλοφορήσει µε χορηγία των σούπερ µάρκετ "Λάρισα", και προσφέρθηκε στον "Σύλλογο γονιών και φίλων παιδιών µε αυτισµό", και το "Λόγος και αιτία για ένα ταξίδι" που προσφέρθηκε στον "Θεσσαλικό Σύλλογο γονιών και φίλων παιδιών µε νεοπλασµατικές παθήσεις -

ΙΑΣΩ", µε χορηγό έκδοσης την ΤΗΕΜΑ Α.Ε. του Τάσου Έξαρχου και µε εξώφυλλο του Κλαύδιου. Το "Λόγος και αιτία για µια θύµηση" µε εξώφυλλο του εικαστικού Χρήστου Παπανικολάου είναι το 6ο ποιητικό βιβλίο του Άγγελου Πετρουλάκη και το 16ο κατά σειρά στην εργογραφία του. Σε µια της αισθητική της ανάλυση η κριτικός Σοφία Στρέζου γράφει µεταξύ των άλλων: "Ένα βουβό κλάµα τα λόγια. Μια σιωπή πένθιµη σε εµβατήρια λύπης είναι τ' ακριβά δώρα της ποιητικής συλλογής "Λόγος κι αιτία για µια θύµηση" του Άγγελου Πετρουλάκη. Πίσω από τις λέξεις, καλά κρυµµένη η οδύνη. Ανοίγει πανιά θλίψης σε ακούρσευτες θάλασσες πόνου. Αυταπάτες που δεν σώθηκαν. Αντοχές στην περίµετρο ενός τέλους, που δεν γλίτωσε από αρχέτυπα συνθηκολόγησης δακρύων µε τη µνήµη. "Σκληροί οι ήχοι της απουσίας. Γυρεύουν ν' ακούσουν φωνές παρουσίας, που δεν ακούγονται… Χάρτινες µέρες, που φωνάζουν κλαίγοντας, για την µοιραία πτώση, στη γεύση ενός αντίο, µε το προαίσθηµα του θανάτου στα χείλη. Πέτρα κοφτερή που έκοψε το αήττητο στα ερείπια σεισµού ενθρόνιστου. Ιστορισµοί σηµαδεµένων αντηχήσεων, που ακόµα ρευστοποιούνται στους ενικούς ονόµατος ουσιαστικού, γένους ανυπεράσπιστου...".

Θεατρική παράσταση στη Σχολή Καραβάνα Η ∆΄ τάξη της Σχολής Καραβάνα παρουσιάζει την κωµωδία του Αριστοφάνη "Ειρήνη" σήµερα, στις 6.30 µ.µ. στην αυλή του σχολείου.

Μ' ένα µουσικό ταξίδι ξεκινούν οι φετινές εκδηλώσεις του ΚΕΘΕΑ "Εξοδος" που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Κατά των Ναρκωτικών. Οι Χαΐνηδες και οι Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή θα τραγουδήσουν για το ΚΕΘΕΑ "Εξοδος" τη ∆ευτέρα 6 Ιουνίου, στις 9.30 µ.µ. στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Οσοι παραβρεθούν στη συναυλία θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν από την Κρήτη έως τη Θράκη, από τη Μικρασία έως τα Βαλκάνια, από το χθες µέχρι το σήµερα απαντώντας µε αλληλεγγύη σε αυτούς που είναι αδύναµοι, σε όσους είναι εγκλωβισµένοι στον κόσµο των εξαρτήσεων, στη φυλακή, στο δρόµο, στο περιθώριο, σε όσους χρειάζονται την αποδοχή όλων για να έχουν µια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η διοργάνωση της εκδήλωσης γίνεται από το Σύλλογο Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ "Εξοδος", ενώ το εισιτήριο θα είναι συµβολικό, µε τιµή 10 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου".

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Κηποθέατρο Το Μικρό Θέατρο παρουσιάζει live την Ελεωνόρα Ζουγανέλη αύριο στις 9.30 µ.µ. στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπώληση εισιτηρίων στο περίπτερο της κεντρικής πλατείας ∆ικαστικό) και στο δισκοπωλείο Μelody. Η είσοδος είναι 15 ευρώ και το φοιτητικό - µαθητικό 12 ευρώ.

Συναυλία στον Τύρναβο Η Μουσική Σχολή του ∆ήµου Τυρνάβου διοργανώνει ρεσιτάλ - συναυλία σήµερα στο ∆ηµοτικό Θέατρο "Μαξίµ" στις 7.30 µ.µ., µε τους µαθητές της Βασιλική Ψύρρα µε µπαγιαν - ακορντεόν και τον Μιλτιάδη Γιαννο στο τσέλο.


διάφορα

18

ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Λιτότητα άνευ προηγουµένου

Νέο "ψαλίδισµα" σε µισθούς και συντάξεις στα νέα µέτρα που κλείδωσαν µε την τρόικα Στη µείωση των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων από την 1η Ιουλίου σε ποσοστό ως και 8%, των εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα κατά 2% και στη µείωση των υψηλών συντάξεων από 2% ως 4% οδηγούν τα µέτρα έκτακτης ανάγκης, στα οποία συµφώνησε η κυβέρνηση µε την τρόικα, προκειµένου να εξασφαλίσει την έγκριση της 5ης δόσης της βοήθειας προς τη χώρα µας. Παράλληλα, κόβεται το αφο-

ρολόγητο όριο στο µισό, από 12.000 ευρώ σήµερα στις 6.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και περιορίζεται στις 10.000 ευρώ για τους µισθωτούς. Ταυτόχρονα για λόγους "κοινωνικής δικαιοσύνης" αποφασίστηκε να επιβληθεί νέα έκτακτη εισφορά στους ιδιοκτήτες µεγάλης ακίνητης περιουσίας, κατεβάζοντας το όριο επιβολής ΦΑΠ από τις 400.000 ευρώ στις 300.000 ή 350.000 ευρώ, καθώς και

Αγανάκτηση πολιτικών για τον αποκλεισµό της Βουλής Την έντονη αντίδραση του πολιτικού κόσµου έχει προκαλέσει ο αποκλεισµός της εισόδου του Κοινοβουλίου επί της οδού Βασ. Σοφίας από οµάδα πολιτών, το βράδυ της Τρίτης, που είχε ως αποτέλεσµα να φυγαδευθούν βουλευτές και υπάλληλοι της Βουλής µέσω του Εθνικού Κήπου. "Όχι" στην πολιτική ισοπέδωση και την ισοπέδωση της ∆ηµοκρατίας, είπε η Μ. Ξενογιαννακοπούλου στο Mega, να µην καταδικάζονται συλλήβδην όλοι οι βουλευτές, δήλωσε στον BHMA 99,5 o Γ. Γιακουµάτος. Η υλοποίηση αυτών των κραυγών µπορεί να οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις τόνισε στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθµό ο Κ. Τασούλας. Στο θέµα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός στην παρέµβασή του για την έκθεση της ΤτΕ για την Κλιµατική αλλαγή, αλλά και υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

έκτακτη εισφορά στους κατόχους σκαφών αναψυχής, πολυτελών ΙΧ άνω των 2.000 κυβικών, ακόµη και επί των ιδιοκτησιών που έχουν πισίνες. Το µέτρο που "καίει" είναι η µείωση των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς για πρώτη φορά επιβάλλεται σε όλους ασφαλιστική εισφορά 3% υπέρ των ανέργων. Η εισφορά που καταβάλλουν σήµερα οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα είναι 1% και πλέον αυξάνεται στο 3%. Α-

κόµη δεν έχει διευκρινιστεί αν θα επιβαρυνθούν και οι εργοδότες, αλλά η τρόικα ζήτησε οι επιχειρήσεις να απαλλαγούν από πρόσθετες επιβαρύνσεις. Επίσης για τους δηµοσίους υπαλλήλους κόβεται στο µισό το κίνητρο απόδοσης, που κυµαίνεται από 57 - 100 ευρώ το µήνα και πλέον περιορίζεται στα 28 ως 50 ευρώ το µήνα. Για υπαλλήλους που αµείβονται µε 1.000 ευρώ το µήνα η απώλεια ανέρχεται µέχρι 5%, αφού για τους πτυχιούχους το κίνητρο απόδοσης είναι 100 ευρώ το µήνα. Μικρότερες είναι οι απώλειες για τους υπαλλήλους πτυχιούχους ΤΕΙ ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το ∆ασαρχείο Ελασσόνας ανακοινώνει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 και ύστερα από αίτηση των Κατσίβελου Ιωάννη του Ελευθερίου και Κατσίβελου Γεωργίου του Ελευθερίου εκδόθηκε η αριθ. 1469/57181/26-05-2011 πράξη χαρακτηρισµού έκτασης Ε = 4.468,54 τ.µ., που βρίσκεται στη θέση "Ξηρόλακας" Τ.Κ. Καρυάς του ∆ήµου Ελασσόνας, µε την οποία χαρακτηρίστηκε ως µη δάσος, µη δασική ανήκουσα στην κατηγορία των εκτάσεων του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79 (Γεωργικώς καλλιεργούµενες εκτάσεις). Αντιρρήσεις πάνω σ' αυτή, επιτρέπονται µέσα σε δύο (2) µήνες από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 3 του Ν.998/79 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Νοµού (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.998/79). Ελασσόνα 26-05-2011 Η ∆ασάρχης Ελασσόνας Ζωή Φτίκα ∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πράξης χαρακτηρισµού έκτασης Το ∆ασαρχείο Ελασσόνας ανακοινώνει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 και ύστερα από αίτηση του Μουσουλή Τριαντάφυλλου του Γεωργίου εκδόθηκε η αριθ. 1465/56913/26-05-2011 πράξη χαρακτηρισµού έκτασης Ε = 1.721,08 τ.µ., που βρίσκεται στη θέση "Ξηρόλακας" Τ.Κ. Καρυάς του ∆ήµου Ελασσόνας, µε την οποία χαρακτηρίστηκε ως µη δάσος, µη δασική ανήκουσα στην κατηγορία των εκτάσεων του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79 (Γεωργικώς καλλιεργούµενες εκτάσεις). Αντιρρήσεις πάνω σ' αυτή, επιτρέπονται µέσα σε δύο (2) µήνες από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 3 του Ν.998/79 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Νοµού (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.998/79). Ελασσόνα 26-05-2011 Η ∆ασάρχης Ελασσόνας Ζωή Φτίκα ∆ασολόγος

σήµερα) για τις συντάξεις που υπερβαίνουν τις 3.500 ευρώ το µήνα. Περικοπές θα υπάρξουν και στις υψηλές - πρόωρες συντάξεις της ∆ΕΗ και όλων των ∆ΕΚΟ, ενώ οι µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται ότι θα επιβληθούν το Σεπτέµβριο.

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Εκκλησία η πρόταση να περικοπούν οι µισθοί των κληρικών κατά 50% και η διαφορά να καταβάλλεται από πόρους των Μητροπόλεων, ενώ ακόµη άγνωστη είναι η τύχη της καταβολής αναδροµικών ύψους 280 εκατ. ευρώ που οφείλει το ∆ηµόσιο στους δικαστικούς.

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 50% ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΥΕ Από 57 ευρώ + 10 ευρώ στο 5ο Κλιµάκιο (25ετία) µειώ-

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 4 "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ" Κωδικός Θεµατικής Προτεραιότητας 75 "Υποδοµές Εκπαίδευσης"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πράξης χαρακτηρισµού έκτασης

νεται στα 28 + 5 ευρώ το µήνα ∆Ε Από 64 ευρώ + 10 ευρώ στο 5ο Κλιµάκιο µειώνεται στα 35 +5 ευρώ το µήνα ΤΕ Από 80 ευρώ (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) µειώνεται στα 40 ευρώ ΤΕ Από 90 ευρώ (Με πτυχίο ΤΕΙ) µειώνεται στα 45 ευρώ ΠΕ Από 100 ευρώ µειώνεται στα 50 ευρώ Το ίδιο πακέτο προβλέπει να αυξηθεί κατά 40% ο ΛΑΦΚΑ για όλες τις συντάξεις πάνω από 1.700 ευρώ. Έτσι η κλίµακα του ΛΑΦΚΑ, του "φόρου αλληλεγγύης", θα αυξηθεί στο 6% (από 4% σήµερα) για τις συντάξεις από 1.700 - 2.000 ευρώ το µήνα και στο 14% (από 10%

Κατηγορία πράξεων: Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων - Περίληψη Πρόσκλησης Κωδικός Πρόσκλησης: 041 Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας προβαίνει στην ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 4 "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ" για τον κωδικό θεµατικής προτεραιότητας 75 "Υποδοµές Εκπαίδευσης" του Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου 2007-2013, σύµφωνα µε τον κανονισµό 1083/2006. Στην παρούσα πρόσκληση δύναται να ενταχθούν πράξεις που αφορούν στην προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων. Η Αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι Άµεση. µε έναρξη υποβολής των προτάσεων την 6η /06/ 2011 και λήξη µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα συγχρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηµατοδότηση πράξεων προϋπολογισµού συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης έως 4.700.000,00 € και απευθύνεται στην παρακάτω κατηγορία ∆υνητικών ∆ικαιούχων: * ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ, Περιφέρειας Θεσσαλίας * Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας * ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων Ως έναρξη υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 6η/6/2011 και ως λήξη η µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού ηµεροµηνία. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Π. Θεσσαλίας στη διεύθυνση Σωκράτους 111, 1ος όροφος, ΤΚ 413 36 Λάρισα τις ώρες 09:00 - 14:00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. Για την παραλαβή του πλήρους κειµένου της παρούσης πρόσκλησης καθώς και για άλλες ειδικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: α) Στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη διεύθυνση Σωκράτους 111, Λάρισα, 1ος όροφος. β) Στο δικτυακό τόπο www.thessalia-espa.gr γ) Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: jgkouvas@mou.gr δ) Στo τηλέφωνο 2413 505 170, αρµόδιος ο κ. Γκούβας Ιωάννης. Λάρισα, 31/05/2011 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΡΑΚΟΥ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ Γνωστοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1250/82 ότι ο ΓΚΡΟΠΑ ΚΛΑΙΝΟ του Μπασκίµ και της Γέτα το γένος Ζύκα που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί στη Λάρισα και η ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ του Στέργιου και της Θεοδοσίας το γένος Σαρακατσάνη που γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη Γερµανίας και κατοικεί στη Λάρισα, πρόκειται να έλθουν σε Α' πολιτικό γάµο που θα γίνει στη Λάρισα. Γνωστοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1250/82 ότι ο ΚΩΤΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη και της Ευθυµίας το γένος Λιάκου που γεννήθηκε και κατοικεί στη Λάρισα και η ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ιωάννη και της Μαρίας το γένος Πετροπούλου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Λάρισα, πρόκειται να έλθουν σε Α' πολιτικό γάµο που θα γίνει στη Λάρισα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικό ΠΡΟΧ. ∆ΙΑΓ. ∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2011 - 4 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α: 4ος ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ∆/νση: 6ης Οκτωβρίου 57, Ελασσόνα Ταχ. Κώδικας: 40200 Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Βασίλειος Τηλέφωνο: 24933 50208 FAX: 24933 23408 E-mail: bkwnstantinou@0662.syzefxis.gov.gr Αρ. Πρωτ.: 17080

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ∆ιακηρύττει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για την προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και αντλιοστασίων του ∆ήµου Ελασσόνας. Ο προϋπολογισµός είναι πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα τέσσερα ευρώ & ογδόντα λεπτά (59.974,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Ελασσόνα την 08/06/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. (έναρξη) έως 11.00 π.µ. (λήξη) στα γραφεία του ∆ήµου Ελασσόνας στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57. Στην περίπτωση όπου ο διαγωνισµός κριθεί άγονος, τότε θα επαναληφθεί την επόµενη εβδοµάδα, Τετάρτη 15/6/2011, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς να προηγηθεί νέα δηµοσίευση. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως στον παραπάνω τόπο ή δύναται να αποσταλούν ταχυδροµικώς. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του τµήµατος προµηθειών. Ελασσόνα, 1/06/2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΠΕΜΠΤΗ

Μ

2

διάφορα

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

εγαλύτερο διάστηµα του εργασιακού βίου υπό καθεστώς ανασφάλειας, ελαστικό ωράριο και µισθούς κάτω και από τη συλλογική σύµβαση φέρνει η συµφωνία του υπουργείου Εργασίας µε την τρόικα για το µεσοπρόθεσµο οικονοµικό πρόγραµµα. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε τρεις νέες ρυθµίσεις, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν έλθει στο φως. Οι ρυθµίσεις αφορούν σε: 1. Επέκταση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου: Θα µπορούν να ανανεωθούν τρεις φορές και για διάστηµα που δεν θα ξεπερνά τα τρία χρόνια. Σε περίπτωση που είτε ξεπεράσουν τα τρία έτη, είτε τις τρεις ανανεώσεις, τότε θεωρείται ότι ο εργαζόµενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η σύµβασή του µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. 2. Ελαστικοποίηση του ωραρίου: Οι ώρες εργασίας µπορούν να αυξάνονται κατά δύο ώρες ηµερησίως και συνολικά για έξι µήνες το χρόνο, µε αντίστοιχη µείωση σε άλλη χρονική περίοδο. Αυτό θα µπορεί να γίνεται ακόµη και µε συµφωνία του εργοδότη µε "ένωση προσώπων", αποτελούµενη από το 25% τουλάχιστον των εργαζοµένων της επιχείρησης όταν απασχολεί πάνω από 20 εργαζόµενους και το 15% όταν απασχολεί µέχρι 20 εργαζόµενους. Επίσης, θα µπορεί να προβλέπεται από την επιχειρησιακή σύµβαση ή να υλοποιείται κατόπιν συµφωνίας του εργοδότη µε τη συνδικαλιστική οργάνωση ή το συµβούλιο των εργαζοµένων. Το υπουργείο σηµειώνει ότι οι επιχειρησιακές ή κλαδικές συµβάσεις µπορούν

19

Εργασιακός µεσαίωνας Χαρτζιλίκι αντί µισθού και υπερωρίες τέλος βάσει των όσων συµφώνησαν υπουργείο Εργασίας - τρόικα

να καθορίζουν άλλο σύστηµα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης. 3. Μείωση µισθών για τους νεοπροσληφθέντες 18 - 25 ετών: Προβλέπει την πρόσληψη των νέων µε συµβάσεις διάρκειας µέχρι 24 µήνες και µε αποδοχές έ-

ως 20% χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµβανόµενο. Σύµφωνα µε το υπουργείο, η ρύθµιση αποσκοπεί στην "απόκτηση εργασιακής εµπειρίας" και όσοι εργάζονται υπό αυτό το καθεστώς θα έχουν πλήρη ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Οι εργοδότες που θα κά-

νουν χρήση της ρύθµισης θα πρέπει να µην έχουν προχωρήσει κατά τους τελευταίους τρεις µήνες σε µείωση προσωπικού, αλλά ούτε και να κάνουν απολύσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτών των συµβάσεων. Στην περίπτωση εργοδοτών εποχικής λειτουργίας

που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, υποχρεούνται να µην έχουν προβεί σε µείωση του εποχικού προσωπικού που απασχολούν σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους αλλά ούτε και να προβούν σε µείωση του προσωπικού

που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων.


20

διάφορα

ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011


ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

διάφορα

21


22

διάφορα

ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011


ΠΕΜΠΤΗ

2

διάφορα

ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

23

Απλοποιείται η αδειοδότηση επιχειρήσεων

Ω

ς ένα "μίνι fast track για την πραγματική οικονομία" το οποίο απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης για τη διαμόρφωση ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, παρουσίασε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τα επιχειρηματικά πάρκα. Παράλληλα ο υπουργός προανήγγειλε την - εντός των ημερών - αλλαγή του Πτωχευτικού Δικαίου, κάτι που όπως είπε θα απο-

τελεί "μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις για να επιβιώσουν, διασώζοντας πολύτιμες θέσεις εργασίας", ενώ ετοιμάζει και νομοσχέδιο για την "επιχειρηματική φιλική Ελλάδα". Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στις αλλαγές σε αδειοδοτήσεις επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τα επιχειρηματικά πάρκα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση του σχετικού αριθμού αδειών σε 48 από 214 που απαιτούνται για 16 τεχνικά επαγγέλματα ενώ καθιερώνει χρονικό περιθώριο για την έκδοσή τους το οποίο θα κυμαίνεται από έναν έως και δύο μήνες, ανάλογα με την ανάγκη ή μη, υποβολής του ενδιαφερομένου σε εξετάσεις. Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθ-

μιση που προβλέπει το νομοσχέδιο για τις επιχειρήσεις μεταποίησης και χαμηλής όχλησης είναι η αδειοδότηση σε πρώτη φάση και κατόπιν ο έλεγχος, ενώ το Δημόσιο οφείλει να απαντήσει στις αιτήσεις χορήγησης άδειας, εντός 30 ημερών. Για τις επιχειρήσεις μέσης όχλησης, προβλέπεται επιπλέον η κατάθεση σχετικής εγγυητικής επιστολής. Επίσης προβλέπεται η σύσταση μητρώου πιστοποιημένων επιθεωρητών για την διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, σε ετήσια βάση, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της νέας επιχείρησης. Μείωση της γραφειοκρατίας προβλέπεται και για τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, για τις οποίες

το Δημόσιο θα πρέπει να αποφαίνεται εντός δύο μηνών διαφορετικά θα τεκμαίρεται ως εκδοθείσα απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια διαδικασία που με το ισχύον σύστημα μπορεί να διαρκέσει έως και τρία χρόνια. Τέλος, στην περίπτωση των επιχειρηματικών πάρκων ο υπουργός είπε ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων εντός τους και παράλληλα θα δίνονται κίνητρα για τέτοιες επιχειρήσεις ενώ έκανε λόγο και για δυνατότητα αυτοδιαχείρισης του πάρκου από τους επιχειρηματίες, υπό την τήρηση της αρχής: "ο ρυπαίνων πληρώνει".

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ

Στη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων των επαγγελματικών λυκείων και σχολών, καθώς και την αντιστοίχιση των ειδικοτήτων και την μεταφορά δικαιωμάτων προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την αντιστοίχιση των ειδικοτήτων για τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ με τα ΤΕΕ με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) Α΄ & Β΄ κύκλου, τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) και τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχόλες (ΤΕΣ), καθώς και την μεταφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ & Β΄ κύκλου και των ΤΕΛ & ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ - ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου καθορίζεται η αντιστοίχιση των Ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ και ειδικότερα οι αντιστοιχίες για τους κατόχους πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, τους κατόχους πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, τους κατόχους πτυχίου ΤΕΛ και τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, με τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Παράλληλα, ρυθμίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων εκείνων των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ για τους οποίες εκκρεμούσε η σχετική διαδικασία.

χρήσιμα και... αχρείαστα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

- Ανοικτά απόό8 π.μ. - 11 μ.μ.: Παπαδόπουλος Βάιος (Κύπρου 64 - Πανός και Ερμού, τηλ. 2410 549.444), Τσιμπιρίδης Μιχαήλ (Ασκληπιού 48, τηλ. 2410 625.172), Μπαρδανίκα Θεοδώρα (Μανουσάκη 21 και Βλαχάβα, τηλ. 2410 531.160), Φρίκης Γεώργιος (Λευκωσίας 12, τηλ. 2410 660.882), Καφανέλης Πέτρος (Αβδήρων 44 - Αγιος Θωμάς, τηλ. 2410 620.128), Ταξιάρχης Δημήτριος (1ης Μεραρχίας 1, τηλ. 2410 627.150). - Διανυκτερεύει: Μπαρμπούτης Δημήτριος (Ελ. Βενιζέλου 15, τηλ. 2410 253.509). ΟΥΡΙΚΑΦΗΜΕΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση του ΠΕΣΥ Θεσσαλίας, τα Νοσοκομεία της Λάρισας κατά το μήνα Ιούνιο εφημερεύουν ως εξής: Γ.Ν.Λ.: Σήμερα, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Π.Ν.Λ.: Αύριο, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σήμερα στην περιοχή Λάρισας διανυκτερεύουν τα εξής πρατήρια υγρών καυσίμων: 2 2 . 3 0 - 2 4 . 3 0 : Παπαδοπούλου Ελισάβετ (Καρδιτσης 92), Γκουνέλας Νικ. (Σωκρατους 71), Πουρίκας Τάσος (Βολου 65), Μητσιούλης Στ. (Ομορφοχώρι), Βελλησαρίου Αντ. (2ο χλμ. Λαρ. - Θεσ/νίκης), Πατσιούρας Γιώργος (ΒΙΠΕΘ Λάρισας), AVIN (Δημητρας & Γαριβάλδη), Αφοί Χατζή (Φαρσάλων 99).

ζώδια

Η

μέρα αφιερωμένη στην εφαρμογή επαγγελματικών σχεδίων. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για να βάλουμε σ' εφαρμογή επαγγελματικά σχέδια. Να ενεργήσουμε συντονισμένα και αποφασιστικά. Θα μπορέσουμε να πετύχουμε στόχους. Κάτι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια της προσπάθειάς μας.

ΚΡΙΟΣ: Θα προσπαθήσετε αλλά δύσκολα θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε ένα οικονομικό ή οικογενειακό πρόβλημα που σας απασχολεί. Μείνετε στη θέση σας και σχεδιάστε προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις σας. ΤΑΥΡΟΣ: Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις. Λόγω περίστασης, θα υπάρξει ένταση. Εσείς μην παρασύρεστε σε υπερβολές. Κινηθείτε συντονισμένα και ενεργήστε αποφασιστικά. Οι σωστές κινήσεις θα φέρουν και το σωστό αποτέλεσμα.

Γενικό Νοσοκομείο

ΥΓΕΙΑ

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο - Κέντρο υγ. Αγιάς - Γόννων - Ελασσόνας - Τυρνάβου - Φαρσάλων

2410 230.031- 4, 2410 534.471- 4 241 350 1000 24940 23.095 24953 50000 24930 22.222 24920 22.222 24910 22.222

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΚΑΒ 166, 2410 617.115 ΙΚΑ 2410 621.288 Εφημερίες φαρμακείων 1434 2410 610.188 Κτηνιατρείο ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - Σταθμός ΚΤΕΛ 2410 567.600 - Σταθμός ΟΣΕ 2410 236.250, 590263, 590143 - Ολυμπιακή 2410 550.746 2410 550.756, fax 2410 550.377 - Ραδιοταξί - Πλ. Σάπκα

ΤΑΞΙ

2410 661.414 2410 254.724 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΛΠΑ 10400 157 - Hellas Service

- Express Service - EURO SOS

1154 2410 233333, 6942 841291 168

ροφορίες 129 - Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου 11888 - Κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για όλα τα - Interamerican προϊόντα και υπηρεσίες του ΟΤΕ 14944 ΔΙΑΦΟΡΑ - Τηλεφωνούμενα τηλεγραφήματα εσωτερικού και Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εξωτερικού 136 2410 538.521 - Αναγγελίες συνδιαλέξεων εξωτερικού και πληΠανεπιστήμιο 24210 74000 ροφορίες 139 ΤΕΙ 2410 684200 - Ωρα Ελλάδος 14844 ΚΤΕΟ 2413 511570 και 2410 511571 - Αποτελέσματα αγώνων στοιχήματος 1400 Πυροσβεστική 199 - Υπηρεσία αφύπνισης και υπομνήσεων (24ωρη Αμεση Δράση 100 εξυπηρέτηση) 1402 Τροχαία 2410 683.169 - Χρηματιστήριο - Μετοχές 1424 ΠΣΕΑ (συντονισμός κατά πυρκαγιών) - Εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατροί 1434 191, 2410 535.105 - Δρομολόγια πλοίων Ε.Π.Α. (αέριο-βλάβες, επιφυλακή αεροπλάνων - ΟΣΕ - ΚΤΕΛ 1440 όλο το εικοσιτετράωρο) 800 1187878 ΚΤΕΛ (Ελλάδος) 14505 Δασαρχείο 2410 531.825 - ΣΟΥΠΕΡ 3, EXTRA 5, ΤΖΟΚΕΡ, Αγορανομία 2410 623.165 ΛΟΤΤΟ - ΠΡOΤΟ - ΠΡΟΠΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 14944 Λιμεν. Αγιοκάμπου 24940 52.222 - Εθνικό - Λαϊκό Λαχείο - Ιππόδρομος 14944 Βλάβες ΔΕΗ 2410 622.995 - Μετεωρολογικό δελτίο και ατμοσφαιρική ρύπανΔΕΗ 150, 2410 623.001 -5 ση Αττικής 1448 ΟΤΕ 121, 2410 995.301 - Βλαβοληπτικό κέντρο μεγάλων ΔΕΥΑΛ 2410 687.100 πελατών (24ωρηεξυπηρέτηση) 1500 - Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης - Υπηρεσία εξυπηρέτησης του πολίτη ανάγκης 112 (Δευτέρα - Παρασκευή 8 π.μ. - 8 μ.μ.) 1502 - Κέντρο αναγγελίας βλαβών 121 - Κέντρο εξυπηρέτησης κωφών - Αναγγελίες συνδιαλέξεων εσωτερικού και πλη- (24ωρη εξυπηρέτηση) 2108815555

ΓΡΑΦΕΙ Ο αστρολόγος Κώστας Κουκουτάρας ΔΙΔΥΜΟΙ: Η συμπεριφορά του συντρόφου σας έχει θορυβήσει. Μπορείτε ν' αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Με πρωτοβουλία σας, συζητήστε με τον άνθρωπό σας και δεχτείτε σημεία των απόψεών του. Το κλίμα μέσα στη σχέση σας θα γίνει καλύτερο. ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Κάντε τώρα κάτι περισσότερο για σας. Δείτε την κατάσταση ρεαλιστικά και σχεδιάστε τις μελλοντικές ενέργειές σας. Τοποθετηθείτε σύμφωνα με τις δυνατότητές σας πάνω σ' ένα ζήτημα που σας απασχολεί. ΛΕΩΝ: Σε συζητήσεις με τους άλλους να είστε προσεκτικοί. Θα υπάρξουν άτομα που δεν θα συμφωνήσουν μαζί σας. Εσείς αποφύγετε τις αντιπαραθέσεις. Αν χρειαστεί μιλήστε διπλωματικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα βρεθείτε μέσα στον κοινωνικό χώρο για να εκθέσετε απόψεις. Οι άλλοι θα δεχτούν τις θέσεις σας. Κάτι που θα σας ικανοποιήσει ιδιαίτερα, αφού θα μπορέσετε να προωθήσετε κοινωνικά σας σχέδια, στο βαθμό που επιθυμείτε. ΖΥΓΟΣ: Θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε νέες γνωριμίες με άτομα διαφορετικά από σας αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον για τα σχέδιά σας. Λάβετε υπόψη σας τις θέσεις τους. Στο μέλλον θα σας είναι χρήσιμες. ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάποια έχουν ιδιαίτερη αξία για σας. Ισως σήμερα επιχειρήσετε ν' αποκτήσετε μέρος αυτών. Υπάρχουν άτομα που μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Θα έχουν όμως και απαιτήσεις. ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα προσπαθήσετε να βάλετε σ' εφαρμογή οικογενειακά σχέδια. Καλά θα ήταν να συζητήσετε πρώτα με τους δικούς σας για να έχετε και τη σύμφωνη γνώμη

τους. Κάτι απαραίτητο για να προχωρήσετε. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ένα επαγγελματικό ζήτημα, θα γίνει αφορμή για εντάσεις. Μέσα στη δουλειά σας θα υπάρξουν γεγονότα, που θα σας αναστατώσουν. Εσείς μην παρασύρεστε σε ακρότητες. Με διπλωματική τακτική, ισορροπήστε τα πράγματα και αποφύγετε επιδείνωση της κατάστασης. ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για να βάλετε σ' εφαρμογή αισθηματικά σας σχέδια. Το ταίρι θα συμπορευτεί μαζί σας. Για αδέσμευτους: Μιλήστε στον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει αισθηματικά. Εχετε πιθανότητες να δεχτεί τις προτάσεις σας. ΙΧΘΕΙΣ: Η συμπεριφορά του συντρόφου σας έχει θορυβήσει. Οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για να λύσετε σήμερα το πρόβλημα. Τηρήστε στάση αναμονής των εξελίξεων. Πολλά θ' αλλάξουν προς το καλύτερο για σας στο μέλλον.


CMYK

kirikas 02 06 2011  

Το φύλλο του Ημερήσιου Κήρυκα στις 2 Ιουνίου 2011

Advertisement