Page 1

Kırcaali Haber gazetesine Her ayın 15’ine kadar tüm Postanelerde

Abone Olabilirsiniz! ABONE KATALOG NUMARASI: 2454

Aile eğitiminin bazı yönleri - 2

2. Sevgiden sonra, ona en yakın ve bağlı olan diğer ihtiyaç saygıdır. Saygı, çocuğun kendi hayatı ile ilgili özgür seçimlerine, onun tercihlerine, duygu ve düşüncelerine hoşgörülü davranmayı gerektirir. Ayrıca çocuğun sınırlarına da keza özen göstermek lazımdır. Sayfa 2’de

Kırcaali Haber BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

18 Mayıs 2011 Çarşamba - Yıl: 5 Sayı:19 (87) Fiyatı: 0,50 lv. www.kircaalihaber.com

İSSN 1313-6925

Birlik ve dayanışma yürüyüşü Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis’in davası ertelendi HASAN A ZİS: DAVA KIRCAALİ’DE GÖRÜLSÜN!

İsmail KÖSEÖMER

Başkent Sofya Bölge Mahkemesinde görülmeye başlanan ve “Kırcaali halkını” hedef alan siyasi dava ertelendi. Belediye Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Hasan Azis’in Su Aynası sınırları içerisinde kalan özel mülkiyetin kamulaştırmasında sözde dolandırıcılık girişimde bulunduğundan dolayı açılan davanın görüşülmesi, Haziran ayına ertelendi. Gerekçe olarak, dava görüşülme tebliğinin kanun verdiği tarih sınırları içerisinde ulaştırılmadığı ve de Maliye Bakanlığının davaya temsilci göndermemesinden kaynaklandı. Son dönemde sıkça “sahte galibiyet” ya da rakibini siyasi arenadan dolaylı yollardan saf dışı edip galibiyet kazandırma yolu olarak nitelendiren bu davaya ilgi büyüktü. Kırcaali’den biri bizzat Başkan Azis tarafından kullanılan iki otobüs ve 10 otomobil dolusu vatandaş davayı yakından takip etmeye ve çok sevdikleri başkanlarına manevi destek olmaya geldiler. Savcılığın yönetmiş

Duruşma salonu çıkışında gazetemize konuDevamı sayfa 6’da

Кметът на община

Джебел Бахри Юмер

и общинският съвет

olduğu suçlamada, Hasan Azis 23 Ocak ile 19 Haziran 2009 tarihleri arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığına “Ustra Holding'e” ait ve kamulaştırılması gereken bir mülk hakkında göndermiş olduğu mektuplarla, adı geçen şirkete kazanç, devlete de büyük kayıplar uğratma girişiminde bulunduğu söyleniyor. Savcılığa göre, ifade edilen o mektuplarda Hasan Azis’in piyasa değeri 846 200 leva olan mülkün fiyatını dokuz milyon olarak gösterdiğini, bu girişimiyle de gerek dönemin Maliye Bakanı Plamen Oreşarski ve Bayındırlık

ve İskan Bakanı Asen Gagauzov’u yanıltmaya çalıştığı savunuluyor. BELKİ DE TARİHTE İLK

Son dönemde bırakın Bulgaristan’ı, etnik ve kültürel açıdan her zaman değişik siyasi, askeri ve yabancı devletlerin ilgi odağa olan Balkanların Hoşgörü Başkenti Kırca-

ali, dini önderlerinin girişimiyle de tarihte yerini aldı. Belediye başkanına manevi destek olmak için kendisiyle yan yana ve omuz omuza Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed ve Kırcaali Ortodoks Hıristiyanları Cemaati Başkanı Peder Petır Garena duruşma salonunda oturdular.

a

Miladinovo’da geleneksel köy şenliği düzenlendi Sayfa 3

a

Momçilgrad’ta Kamu Yardım Merkezi Açıldı

Sayfa 4

Поздравяват жителите на общината с 19-ти май – Ден на град Джебел. Празникът е една от добрите традиции в града и се провежда всяка година. Нека той да бъде изпълнен с много веселие и радост. Бъдете живи и здрави и нека заедно направим Джебел едно по-добро място за живеене, с перспективи за младите хора и спокойни дни за семействата ни! Честит празник!

a

HÖH, hükümete çağrıda bulundu Sayfa 5

a

Hükümet, 13 ajan büyükelçiyi geri çekti Sayfa 7

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА НА ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ” M A R S

Бутиков хотел “Язовир Кърджали” ви очаква - промоционални цени - изискана и уютна обстановка

0893524930, 0885645230, 0878780330

www.yazovir-kardjali.com; e-mail: hotelyazovirkardjali@abv.bg

55

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”, бул. ”Христо Ботев” № 68 e-mail: mars55@mbox.contact.bg

Хотелът който Ви подхожда

Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com


2 Sayfa 2

Kırcaali Haber

18 Mayıs 2011

Aile eğitiminin bazı yönleri Doç. Dr. Kasım Yunus Geçen sayıdan devamı

2. Sevgiden sonra, ona en yakın ve bağlı olan diğer ihtiyaç saygıdır. Saygı, çocuğun kendi hayatı ile ilgili özgür seçimlerine, onun tercihlerine, duygu ve düşüncelerine hoşgörülü davranmayı gerektirir. Ayrıca çocuğun sınırlarına da keza özen göstermek lazımdır. Mesela odasına girerken kapısını çalmak, özel eşyalarına bakmak için izin istemek vb. Bunlar saygı davranışlarıdır, çocuğun özsaygısını ve onurunu artırırlar. Psikolojik iklimin bu gereksinimi ile aramız nasıldır, aile ortamımızda hak ettiği yerini alabiliyor mu? Maalesef, ebeveynlerin büyük bir kısmı ona gereken önemi veremiyoruz. Önce, içimizden bazıları çocuklarımızın bizden farklı tercihlerini doğru

bulmuyoruz, hatta pek kabullenemiyoruz. Bununla, pek farkında olamadan hafif düşüncelik ediyoruz. Böyle bir anlayış ve davranışlarımız, bilim ve ahlaka tam aykırı olup, mantıksız olarak nitelendirilebilir. Aslında bizim çocuğumuzun her şeyde bizi taklit etmesi, bize benzemesi ne gerekir, ne de mümkündür. Örneğin eğer biz futbolü seviyorsak, onun voleybolü tercih etmesi çok doğaldır. Eğer bizim zaafımız siyasete ise çocuğun zaafı spora veya başka bir alana olabilir. O bizden farklıdır, kendine özgü bir benliği kişiliği vardır, sadece kendine benzeyen bir şahsiyettir. Çocuğun düşünce ve duygularına yabancı kalmakla kendisine hakaret etmiş oluyoruz. Çoğumuz çocuklarının tercihlerine güven beslemiyor, onların hayatı ve okul sorunları ile ilgili en doğru seçeneği bizlerin yapabileceğini düşünüyoruz. Aramızdan kimimiz kendi arzularını, hevesini ön plana alarak, çocuklarının yatkınlığını, potansiyelini ve başka niteliklere sahip olup olmadıklarını göz ardı ede-

rek, onların bölümünü ve edinecekleri mesleği tek başına seçiyorlar. Çocukların fikirlerine ve tercihlerine yapılan saygısızlık, onların psişik aleminde çok derin travmalara neden olabilir.

bir kişisin” mesajı verilir. Buna rağmen bu ihtiyaç belirli bir kesimler tarafından küçümsenmektedir. Genellikle çocuklarımızı daha çok bir olay vesilesiyle dinlemeyi uygun buluyoruz. Fakat burada

3. Çok önemli ve büyük psişik içeriği (özü) bulunan bir ihtiyaç da dinlenilmedir. Herkes dinlenilmeye ihtiyaç duyar. Medeni dinlenilme gelişigüzel olmaz, muayyen kurallara riayet edilir. Birinci, en önemli talep, kendisi ile iletişime girdiğimiz bireyin kişiliğini kayıtsız şartsız kabullenmektir. Sağlıklı bir dinlenilme ile ilgili başka bir kural da onun art ve kötü niyetsiz olarak gerçekleşmesidir. Böyle dinlenilme ile kişiye : „Sen dinlenilmeye değer

geleneksel, her günlük, yani yaşam tarzımızla ilgili dinlenilme için söz ediliyor. Amaç, kendilerini ve aileyi ilgilendiren bazı sorunlar için fikirlerini almak. Çoğu zaman, diyeceklerini alelade, önemsiz bulup, çocukları dinlemeyi tenezzül etmiyoruz. Böyle bir düşüncesizliğin bizlere, çocukları iyi tanımamıza engel olabileceğine de akıl erdiremiyoruz. Nitekim bu gereksinim ve diğer psikolojik ihtiyaçlarla ilgili sistemli olarak meydan açtığımız yanlışlardan dolayı, iddia edebilirim ki, bizlerden hayli bir kesim çocuklarımızı iyi tanımıyoruz. Artı kendileriyle aramızda, zamanla, bir soğukluk, yabancılaşma sürecinin oluştuğunu da söyleyebiliriz. Kendilerini tanımıyoruz derken, onların ilgi alanlarını ve yatkınlığını,

Фирма “Декорстил”

Гр. Кърджали 6600 бул. “България”, блок “Спартак” 0361/ 6-25-11 0888 264 362 www.dekorstil.com

“ОЛМЕНА” ООД АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА 15 МЕСТА 16 МЕСТА 25 МЕСТА 35 МЕСТА 40 МЕСТА 45 МЕСТА 55 МЕСТА

тел.: 0361 / 6 67 45, GSM: 0887961213; 0887 331 352

karakterini, entelektüel potansiyelini ve başka çok önemli niteliklerini bilmediğimizi kastediyorum. Tanımazlık ise bizleri rastgele ve ölçüsüz davranışlara sevk edebilir ve ediyor. Böyle davranışlarımız da ailede çelişkiler ve istenmeyen olaylar doğurabilir. 4. Psikolojik gereksinimler sisteminde, ilgi gösterisi çok önemli yer alır. Çocuğa ilgi göstermek demek onun fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına duyarlı ve onları karşılamak için hazır olmak demektir. Her insan kendisine ilgi gösterilmesini ister ve bundan çok hoşnut kalır. Çocuklarımız için ise bu çok daha önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü yaşadıkları farklı periyotlarda onların gelişmelerini, erken olgunlaşmanın vücuda getirdiği, kendilerinde oluşan çok özel fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değişmeler takip eder. Dolayısıyla onlar devamlı olarak, kendilerine ilgi ve dikkat ihtiyacı duyarlar. Pek tabii ki, çocuklarımıza ilgi ve dikkat göstermenin bir yolu da bunun için zaman ayırmaktır. Bu gün zaman son derece önem kazandı, dolayısıyla çocuklarla gerçekleştirdiğimiz nitelikli beraberlikler olağanüstü önemlidir. Önceden ayarlanmış bulunan çocuklarımızla birlikteliğimiz, tüm varlığımızla onların yanında olmak demektir. Acaba çocuklarımızı bu çok özel ”gıda” ile ”doyurabi-

liyor muyuz ?” Eminim ki, burada da görevimizi düşük seviyede, gerekenin çok altına icra ediyoruz. Malik olduğumuz kısıtlı serbest zamanımızı mazeret olarak kullanarak, çocuklarımıza lazım gelen ilgiyi gösteremiyoruz. İçimizden hayli miktarda bir kesimin gösterdiği ilgi zayıftır. Kendileriyle uyguladığımız diyalog birkaç soru etrafında gerçekleşiyor: „Okul nasıl gidiyor, zayıf notların var mı ve ne kadar para lazım?” Genellikle şöyle düşünüyoruz: „bir vukuatları (yaramazlıkları) yok ya, ne diye onların ve kendi zamanımızı gereksiz ilgiye harcayalım”. Bu düşünce hiç de doğru olmamasından başka, çok da tehlikelidir. Yani, bu mantığa göre, çocuklarımıza dikkatimizi ve ilgimizi artırmamız için bir olay bekliyoruz. Ama o zaman geç olmayacak mı? Burada sorun olayların önüne geçmek, onları önlemek, istemediğimizin belirmesine imkan vermemek. Bir şey yapmadan beklemek, sükunette kalmak ise kötü bir işarettir. Mademki bekliyoruz, o da, tez veya geç gelebilir. Bu bir gerçektir. İletişimde bulunmak, çalışmak, genellikle çabalamak ise iyi bir işarettir. O kötüyü iter, uzaklaştırır, merak ettiğimizin, olumlunun doğmasına yardım eder. Bu da hayatın başka bir gerçeğidir, kanunudur. Devamı gelecek sayıda

KIRCAALİ HABER Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet

Главен редактор Мюзекки Ахмед

Genel Yayın Yön. Yrd. Durhan Ali

Зам. гл. редактор Дурхан Али

Muhabir Resmiye Mümün

Ресмие Мюмюн

Yayın Ekibi: Sebahat Ahmet, Mustafa Bayramali, Bayram Kuşku, Habibe Hasan, İsmet İsmail, İsmail Köseömer. Tel.: 0361 52 715; GSM: 0887 53 40 41 e-mail: kircaalihaber@gmail.com

Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgaria» Bulvarı, No 53, Kat. 2 , ofis No 10. «SENİ PRES» firmasının yayını

Abone Katalog No: 2454

Репортер

Редакционен съвет: Себахат А хмед, Мустафа Б а й р а м а л и , Б а й р а м К у ш к у, Хабибе Хасан, Исмет Исмаил.

Адрес на редакцията:

Гр. Кърджали, 6600 ; Бул.“България” № 53, ет.2, офис № 10 Издава: Е.Т. «СЕНИ ПРЕС» гр. Кърджали

Католожен № 2454 ISSN 1313 - 6925


3 Sayfa 3

Kırcaali Haber

18 Mayıs 2011

Miladinovo’da geleneksel köy şenliği düzenlendi Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Miladinovo ( Dedeler) köy şenliği havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Köy stadyumunda gerçekleşen futbol turnuvasına yöre köylerden 4 takım katıldı. Çok sayıda izleyicinin önünde sportmence oynayan futbolcular alkışlarla köydeşleri tarafından desteklendiler. Turnuvada birinci yeri Baştino takımı kazanırken ev sahibi konumundaki Miladinovo futbol takımı ikinci yeri aldı. Üçüncü ve dördüncü yerleri ise Zvinitsa ve Konevo takımları aldı. Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis tarafından sağlanan para ödülleri turnuvada

ilk üçe giren takımlara Hak ve Özgürlükler Hareketi / HÖH / Kırcaali ilçe başkan yardımcısı Ehliman Çoban ve HÖH ilçe yönetimi üyesi Üsein Raim tarafından takdim edildiler. Miladinovo’da şenlikler devam ederken, aynı muhtarlığa bağlı Sestrinsko köyünde yeni yapılmış bir çeşmenin açılışı yapıldı. Sofya’da yaşayan Üseyin Rasim, vefat etmiş babası ve aynı köyde yaşayan annesinin adına yaptırdığı çeşme köyün merkezinde bulunuyor. Çeşmenin açılış törenine katılan Başkan Hasan Azis yaptığı konuşmasında şunları söyledi. “Türk halkının geleneklerine göre vefat etmiş yakınla-

rına veya hayır için çeşmelerin yapılması yaygın bir şekilde ezelden beri devam etmektedir. Çeş-

Kırcaali Folklor Ekibi, İdirizli köyünde konser verdi Her Mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel Lulyakovo /İdirizli/ şenliği bu yıl da yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Kırcaali Belediyesi’nin maddi desteğiyle yenilenen köy stadyumunda gerçekleşen şenlikte Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği folklor ve müzik grupları 3 saat boyunca gösteriler sundular. Yerli halkın beğeniyle izledikleri Türk halk oyunları ve sunulan halk türküleri ayakta alkışlandı. Köy camisinde okunan mevlitten sonra tüm misafirlere etli pilav dağıtıldı. Şenliğin her yıl yapılması için maddi yardım toplamak amacıyla açık artırma ile etler

satıldı. Şenliğe katılan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis her zaman olduğu gibi halkın yoğun sevgisiyle karşılandı. Kırcaali Folklor ekibinin İdirizli şenliğine katılma-

ları için MARS 55 Firmasi sahibi Kadir Kırcı, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azais ve EMS TURS firması sahibi Seyhan Mehmed maddi destekte bulundular. KH

Şumnu’da minikler Avrupa Gününü kutladılar

Şumnu ‘Svetulka’ kreşinin minikleri 9 Mayıs Avrupa Günü olması sebebiyle bu özel günü kutladılar. Kutlamaya 3 ila 6 yaşları arası değişen yaklaşık 350 çocuk katıldı. Düzenlenen kutlamada ellerinde Avrupa Birliği bayraklarını dalgalandıran çocuklar, Avrupa Ulusal marşını da dinlediler ve Avrupa gününü kutladılar. Kutlama ilk olarak küçükler tarafından gerçekleştirilen kısa bir konserle başlarken, dans ve şarkılar ile devam eden kutlama son olarak Happy Birthday şarkısı ile son buldu. Bilindiği üzere

Mayıs ayının ilk 10 günü Avrupa'da önemli günler olarak kabul edilmiştir. Avrupa Günü olarak Avrupa'da kutlanan gün aslında 5 Mayıs'tır. 5 Mayıs 1949'da Avrupa Konseyi kurulmuş ve bu tarih

II. Dünya Savaşı'ndan çıkış için en önemli ümitlerden biri sayılmıştır. 5 Mayıs tarihi 1964 yılından bu yana Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır. Fevzi EHLİMAN

me yapmak en hayırlı işlerden biridir, çünkü köy halkının yanı sıra buradan gelip geçenler de su içe-

cek. Çeşmeyi yaptıranlara hayır dualarını edecekler. Bunun için çeşmenin yapımında biz de katkıda

bulunduk ve başka yerlerde yapılacak çeşmelere de her zaman yardım etmeye hazır olduğumuzu beyan etmek istiyorum.” Daha sonra Belediye Başkanı Hasan A zis, Miladinovo köyü muhtarı Hikmet Raim ve Üsein Rasim çeşmenin açılış kurdelesini keserek halkın hizmetine açtılar. Miladinovo köy şenlikleri daha sonra müzikle devam etti. Köy meydanına toplanan halk Miladinovo Halk Toplum Merkezi tarafından sunular çocuk tiyatro gösterileri ve modern dans gösterilerini ilgiyle izlediler ve çocukları bol bol alkışladılar. Daha sonra hep birlikte horolar oynadılar. Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın demografi ve etnik haritasındaki eğilimler

Demografi Politikası Merkezi’nin temsilcileri, özel bir basın toplantısında Bulgaristan’daki son nüfus sayımından verilerin, nihai olmamasına rağmen nüfusun azalması, milletin etnik içeriğinin değişmesi ve bazı bölgelerin ıssızlaşması gibi bazı olumsuz eğilimler gösterdiğini bildirdi. Uzmanlara göre sorunlarla başa çıkmak için belli bir politika gereklidir. Alınması gereken önlemler arasında Bulgarlar arasındaki doğum oranının artırılması, insanların yaşam standardının yükseltilmesi, ülke içindeki sağlık ve eğitim sistemlerinin iyileştirilmesi, iktisat alanındaki çalışmaların planlanması, bazı bölgelerin ıssızlaşmasının önüne geçilmesi ve gençlere değerlerin ışılanması yer alıyor. Bilim adamları, Bulgaristan nüfusunun azaldığını bir daha uyardı. Uzmanlara göre bunun ana faktörleri, doğum oranlarının düşük kalması, çocuk ölümleri oranlarının yükselmesi, ailede tek çocuk modelinin yerleşmesi, hayat süresinin azalması ve göçün artması. Sofya Üniversitesi’nin Geoloji-Coğrafya Fakültesi’nin Dekanı ve Demografi Politikası Merkezi’nin Üyesi Prof.

Petır Slaveykov, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “Bulgaristan’ın nüfusu son 22 yıl içerisinde devamlı olarak azalıyor. Ülkemizin nüfusu, 1988 yılında yaklaşık 9 milyon iken, bugün yaklaşık 7 milyon 300 bindir. Bundan başka nüfusun, Sofya, Varna, Plovdiv, Burgas ve Blagoevgrad gibi ülkenin en büyük şehirlerinde yoğunlaşmış olduğu göze çarpıyor. Nüfusun bu şekilde bölünmesi, ekonomik, demografik ve siyasi açıdan çok elverişsizdir. Kuzeybatı Bulgaristan’daki nüfus, en hızlı bir şekilde azalıyor. Oysa ülkenin bu bölgesinde tarım için uygun olan geniş araziler var, ancak bunları işleyecek birileri yoktur. İşte bu yüzden piyasada önerilen sebze ve meyvelerin ancak üçte biri Bulgar malıdır.” Demografi Politikası Merkezi’nden Prof. Petır

İvanov, Bulgaristan’daki etnik süreçlerin eğilimlerinden de kaygılı. Kendisine göre ülkemizdeki Bulgar’dan farklı etnik gruplardan insanların sayısı için tam istatistik verileri yoktur, ancak Bulgar’dan farklı etnik grupların mensuplarının ülkenin bazı bölgelerinde daha yoğun olduğu gözlemlenmektedir. Prof. Petır İvanov, şunları belirtti: “Etnik süreçler durmuyor. Bizi kaygılandıran, insanların etnik mensubiyet açısından ülkenin belli bölge ve belediyelerinde bölünüp yoğunlaşmasıdır. Eğer şimdi var olan Bulgar nüfusu sayısındaki azalma eğilimi korunursa Bulgaristan’ın demografik haritasında ciddi değişiklikler olacak. 20 veya 30 yıl sonra Bulgarlar, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sini oluşturabiliyor.” BNR


4

Kırcaali Haber

18 Mayıs 2011

Sayfa 4

Momçilgrad’ta Kamu Yardım Merkezi Açıldı 29 Nisan 2011 tarihinde Momçilgrad’ta Kamu Yardım Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı. “Nikola Yonkov Vaptsarov” Lisesinin kiliseye bakan avlusunda bulunan Merkez, tamiratı yeni yapılan binadadır. Yardım Merkezi, Avrupa Birliği - Avrupa Sosyal Fonunun, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı tarafından finanse edilip “Momçilgrad Kamu Yardım Merkezi” projesi dahilinde açılmıştır. Momçilgrad Belediye Başkanı Erdinç Hayrulla, projenin ailenin tamamına yardım vereceğinden son derece önemli olduğunu belirtti. Başkan, projenin öğrencilerin okulu terk etmelerini ve anne babaların çocuklarını bırakma-

larını engelleyeceğini öne sürdü. Mer kezin açılışında “Sosyal Yardım” Bölge Müdürlüğü yöneticisi Kemal Faik, Momçilgrad Belediye Başkan Yardımcısı Erol Mehmet, Momçilgrad Meclis Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Apdurahman, öğretmenler, sosyal hizmet işçileri ve yerli vatandaşlar bulundular. Kamu Yardım Merkezi Momçilgrad Belediyesi ve “EKİP” Vakfı işbirliği sonucunda kurulup, gelişmektedir. Burada birçok hizmet sunulacak. Riskte bulunan 40 çocuk ve onların ailelerini toplumla bütünleştirmek için sosyal, psiko-sosyal ve psikolojik

danışmanlık sağlayacak. Çocuklarda özgüven duygusu oluşturarak, riskte olan çocuk ve ailelerine

destek verilecek. Aynı zamanda çocukların bakımı ve eğitiminde anne baba sorumluluğu ve ka-

Bölge ve yerel yönetimler Kırcaali Su Tedariki ve Kanalizasyon Derneği kurdular Kırcaali Valilik binasında Su Tedariki ve Kanalizasyon Derneği kuruldu. 4 Mayıs 2011 günü yapılan ilk Genel Kurulu Toplantısında, Derneği yönetecek olan Vali İvanka Tauşanova ve belediyelerin temsilcileri Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Kirkovo Belediye Başkanı Şükran İdriz, Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, Momçilgrad Belediye Başkanı Erdinç Hayrulla ve Ardino Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Şaban, Cebel Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Mustafa ve Krumovgrad Belediye Başkan Yardımcısı müh. Abidin Hacımehmet yer aldılar. Toplantıya, Kırcaali “Su Tedariki ve Kanalizasyon” Şirketinin Müdürü Müh. Slavço Slavkov ve İl İdaresinden uzmanlar katıldılar. Yeni kurulan Dernek ticaret yapmayacak, kazanç elde edip, idareciler arasında dağıtmayacak. Tüzel yönetime sahip olan

Dernek, ildeki su tedarik ve kanalizasyon sistemlerinin idare ve bakımının yönetimini üstlenecek. Önemli su ve kanalizasyon projeleri gerçekleştirmede, sektöre yatırım çekmek için devletin ve belediyelerin çabalarını birleştirecek. Oturuma katılanlar, Genel Kurul Toplantılarında devlet ve belediyelerin oy kullanma payını belirlediler. Devlet temsilcisi olarak İl İdaresinin payı %35 olarak belirlenirken kalan %65’i belediyeler tarafından bölüşülüyor. Bunlardan Kırca-

ali - %27,67, Kirkovo - %9,60, Krumovgrad - %7,89, Momçilgrad %6,81, Ardino - %5,41, Çernooçene - %4, 19 ve Cebel -%3,43 paya sahip oluyor. Kararlar çoğunluk oyların dörtte üçüyle alınacak. Ayrıca Derneğin kuruluş toplantısında bütçe taslağı ve 2011 yılında yapılacak faaliyetlerin programı önerildi. Toplantıda, bölgenin su tedariki ve kanalizasyonla ilgili problemleri belirleyip öneme göre derecelendirerek, çözüm önerecek uzman iş grubu kurma hazırlığının olunduğu

ifade edildi. Derneğin, su tedariki ve kanalizasyon işlerini yapacak bir kuruluşla anlaşma imzalaması gerekiyor. Derneğin başlıca görevlerinden biri, su tedarikiyle kanalizasyon sistem ve tesislerini kapsayacak 25 yıllık Bölgesel Genel Hareket Planın, hazırlayıp, bu planı gerçekleştirecek kısa süreli ve uzun süreli program kabul etmek olacak. Dernek, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığının kamu siciline kaydedilecek. Kırcaali Haber

pasitelerinin artırılması için koşullar yaratılacak. Çocuk gelişiminin ayrı ayrı dönemlerinde anne

babalarıyla iyi ilişkilerin korunması ve zor olan hayati kararlar alındığı zaman yardımcı olmaları yönde çalışılacak. Merkezde görev yapacak psikolog, sosyal görevli, pedagog ve özel pedagoglardan oluşan ekibin çabaları çocuklarını bırakma riskinde bulunan annelerin çocuklarını bırakıp özel kuruma yerleştirilmesini önlemek olacak. Bunun yana sıra annelere doğum öncesi ve sonrası hizmet vermek, şiddeti önlemek üzere aile planlaması yapmak, şiddet, baskı gören, ihmal edilen çocuklara destek vermek ve bu tür hizmetler sağlamak olacak. Kırcaali Haber

Saz ustası Ali Emin albüm çıkartmak için sponsor arıyor Aslen Ardino’ya bağlı Yabılkovets (Elmalı) köyünden olan saz ustası Ali Emin, kendi yazdığı şiirler ve maniler üzere bestelediği 32 Türk halk türküsünü stüdyoya kayıt yapmak için sponsor arıyor. Ali Emin, “En büyük hayalim albüm çıkartmak, fakat bunun için mali yardıma ihtiyacım var” diye paylaşıyor. “Bulgaristan’da Türk halk çalgı aletinin inceliklerini tanıyan az insan var. Bu projeyle türkülerimi ve saz çalma yeteneğimi gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Ben bu türkülerin ülkede bulunan birçok Türk folklor ekipleri ve amatör gruplarının repertuarında yer alabileceklerini düşünüyorum” diyor. Ali Emin, fakir bir ailede dünyaya geliyor. Anne ve babası tütüncülükle ailenin geçimini sağlıyor. İlköğretimi doğduğu Elmalı köyünde bitiriyor. Ali Emin 15 yaşında iken, babasını kaybediyor. Mali sıkıntılara rağmen Smolyan’daki ahşap işleme lisesinde eğitimini başarıyla tamamlıyor. Geçen asrın 80’li yıllarında eski Sovyetler Birliği sınırları içinde dört yıl, Kırcaali eski “Kadriye Latifova” Türk tiyatrosu solisti Beysim Şen ile çalışıyor. Demokratik

döneme geçiş yıllarında uzun yıllar bölgede Türk folklor ekipleri kurulması için büyük çaba sarfediyor. Ali Emin birçok yeni yetişen müzisyenlere saz çalmayı öğretmiştir. O, çeşitli folklor festivallerine katılıp, ödüller kazanmıştır. Ali Emin, müzikle büyüdüğünü söylüyor. Babası sağlığında sazdan başka, armonika çalıyormuş. Saz ustası, “İlk defa sazı elime sekizinci sınıfta aldım. Kısa zaman içinde sazı nasıl tutacağımı ve belirli gamda ton çıkması için tellerine nasıl vurulacağını öğrendim. Sovyetler Birliğinde gurbette bulunduğum sıralarda aileme olan hasretimi sazımla paylaştım. O zamanlarda sabahın erken saatlerine kadar Beysim Şen ve Azerbaycan’dan inşaat işçileriyle birlikte kurduğumuz apartmanların bodrumlarında saz çalıp, türkü söylediğimizi hatırlıyorum. O sıralarda her tür saz çalmayı öğrendim” diye anlatıyor. R. MÜMÜN


5 Sayfa 5

Kırcaali Haber

18 Mayıs 2011

HÖH, Hükümet’e çağrıda bulundu Hak ve Özgür lükler Hareketi’nden iktidara çağrı, “Dürüst bir seçimi güvence altına alın!”. HÖH Meclis Grubu adına Lütfi Mestan, Meclis’in otur umunda okuduğu bildiride, “HÖH Meclis Grubu çoğunluğu elinde bulundurun iktidarın Özel Araştırma Araçları (SRS) kullanmakla ilgili kanun düzenlemesinde değişiklik yapma taahhüdünü yerine getirmesini beklemeye devam ediyor. Bu durum özellikle seçim öncesi çok güncel bir konudur, çünkü iktidar, devletin güvenlik kurumlarını siyasi amaçla kullanmaktan kendini

tutacağını garanti etmesi gerekiyor. Mesela, uluslararası gözlemcilerin 2009 yılında Plovdiv’in İzgrev semtinde kısmi seçimlerin kazanılış şeklinde olduğu gibi, ağır sabıkalar kaydetmelerini istemiyoruz” deniliyor. Ayrıca Mestan, parça parça yapılan yangın söndürme politikasını geride bırakma zamanı geldiğini, yeni Cumhurbaşkanı görünümünü de partiye bağlı olarak bu yönde aranacağını vurguladı. Deneyimli siyasetçi, Meclis Grupları’nın hükümetin bütçe tahmininden duyduğu endişeyi dile

getirdi. Bu bağlamda, Avrupa Birliğinin “2020 Yılı Stratejisinin” ana tezinde savunulan eğitim ve ekonomi yükselme sağlayacak yeniliklerle ilgili kay-

nakları örnek gösterdi. Strateji amaç olan bilim ve yenilikler için gayri safi yurtiçi hasıladan %3 ayırılırken, GERB’in bu yöndeki hedefi %1,5, onlar-

Bulgaristan’ın Schengen beklentileri ve gerçekler Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Adalet ve İçişleri Komisyonu, Bulgaristan'nın S c heng en’e kabul edilmelerinin tavsiye edildiği raporu onaylayarak üyeliğine yeşil ışık yaktı.Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Adalet ve İçişleri Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen’e kabul edilmelerinin tavsiye edildiği raporu 33 “evet” ve yalnız 3 “hayır” oyu ile onayladı. Başbakan Boyko Borisov, olayı Sofya hükümetinin çalışmalarına “yüksek değer verilmesi” olarak değerlendirdi ve Bulgaristan’ın Schengen’e hazır olduğunu ve AB’nin güvenli dış sınırı olacağını öne sürdü. Raporun onaylanması, Bulgaristan için gerçekten pozitif bir sinyal veriyor. Liberaller grubundan üç Avrupa Parlamentosu üyesinin 2011 yılının iki ülkenin Schengen’e kabul edilmeleri tavsiye edilen süre olarak anılmaması, katılımın ise belirsiz süre için ertelenmesi yönünde sundukları öneri reddedildi. Schengen’e katılımın suç ve yolsuzluk olayları ile mücadeledeki ilerlemeye bağlanması fikri de kabul görmedi. Böylelikle Komisyon, sırf Bulgaristan ve Romanya hakkında çifte standartın uygulanma-

dan da % 0,6’sının devlet mali yardımı olduğunu, bu rakamların önceki devlet yönetiminin 2008 yılı raporuyla aynı olduğu, Mestan tarafından belirtildi. HÖH Genel Başkan Yardımcısı, partilerinin bu mali kaynakların değerinin düzeltilmesini beklediğini, iktidarın 2008 yılında miras edilen bilim ve yenilikleri finanse etme standartlarına ancak 2020 yılında erişilme fikri kamu tarafından kabul görmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Ayrıca iktidara, bilim araştırmaları ve yeni yüksek eğitim kanunuyla ilgili vaat edilen stratejiyi sordu. Lütfi Mestan, ülkenin ekonomik gelişimini sağ-

layacak girişken gelişmeler, siyasi diyalogun geniş çaplı kabul görmesi ve istikrarlı bir makroekonomik çerçeve oluşturmasının önemli olduğunu belirtti. Kendisi, Maliye Bakanı Simeon Dyankov’un Mali İstikrar Paktı kurma fikrini hatırlattı ve bu fikir hakkındaki tartışmaların meclisin bu dönemki oturumlarında başlaması gerektiğini vurguladı. Devamında, “Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin bu tartışmalara ulusal sorumluluğu gereğince katılacaktır, çünkü stratejik mevzulardaki görüşümüz hiçbir zaman iktidarda olmamıza veya muhalefette bulunmamıza bağlı olmamıştır” diye konuştu.

HÖH heyetinden Yalova Belediyesine nezaket ziyareti Bursa'da düzenlenen "Balkanlarda Kalıcı Barışın Tesisi İçin Etkili Bir Enstrüman Olarak Medya" konulu Balkan ülkeleri medya formuna katılmak üzere Türkiye’ye giden Hak ve Özgürlükler Hareketi HÖH heyeti Yalova Belediye Başkanı Yakup B. Koçal'ı makamında ziyaret ettiler. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ruşen Rıza, Türk-Bulgar Parlamenter Grubu Başkanı Ramadan Atalay, AB Milletvekili Metin Kazak ve HÖH Türkiye Temsilcisi İsmet Kahraman tarafından yapılan ziyaret sıcak

sına müsaade etmeyip ve Avrupa Komisyonu tarafından iki ülkeye adalet ve iç düzen alanlarında uygulanan izleme türünden yeni bir gözlemin getirilmesini de önledi. Aslına bakarsak iki devletin artık yerine getirmiş oldukları tekniksel şartların bundan önce Schengen adaylarına koşulmayan siyasi kriterlerle ilişkilendirilmemesi gerektiği kanısı üstün geldi. Oylama sırasında raporda Bulgaristan ve Romanya’daki yolsuzluk düzeyinden dolayı endişe duyulduğunun ifade edilmesinin önerildiği düzenlemenin beklenilenden büyük destek aldığı görüldü. Burada oylar, 13 “evet” ve 22 “hayır” oyu olarak bölündü. Belge, Avrupa Par-

lamentosunun oturum salonunda Haziran ayının başında nihai şekilde onaylanacak. Değişiklik önerileri de o tarihe kadar getirilebileceği için o zamana dek oyların ne şekilde bölüneceğini tahmin etmek gayet güçtür. Özellikle de bu arada Brüksel’de Kuzey Afrika’dan göçmen dalgası türünden özel durumların yaşanması halinde ulusal sınırlardaki kontrolün geçici olarak yenilenmesi olanağının görüşülecek olması göz önüne alındığında. Schengen’de muhtemel reformların Bulgaristan ve Romanya’nın bölgeye katılmalarına nasıl yansıyacağını söylemek mümkün olmasa da iki ülkenin katılımının zorlaşacağı ortadadır.

Avrupa Parlamentosunun kararları, tavsiye niteliklidir. Nihai karar ise Schengen üyesi 25 devletin içişleri bakanlarının bölgenin genişlemesi konusunu görüşecekleri 9 Haziran toplantısında alınacak. Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen katılmaları çabaları, yakın zamanda değişikliğin beklenmediği Kuzey Afrika’daki durumdan dolayı da zorlaşıyor. Sofya’nın Kuzey Afrika’dan gelen göçmen akınının Schengen’e katılımı teşvik edeceği beklentiler i do ğr ulan madı. Bulgaristan ve Romanya’nın serbest dolaşım bölgesine katılım yolu, çok fazla iç ve dış faktörden dolayı zorlaşıyorsa da Schengen kapıları hala açıktır. KH

bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette, Yalova Belediyesi Dış İlişkiler Sorumlusu Cengiz Dereli ve Yalova BAL-GÖÇ Derneği Başkanı Lütfü Özgür de hazır bulundu. Karşılıklı kardeşlik diyaloglarının kurulduğu ziyarette misafirlere kentimize hoşgeldiniz diyen Yalova Belediye Başkanı Yakup B. Koçal "Bulgaristan'da bulunan kardeşlerimiz ile ikili ilişkilerimizi daima en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Yöneticiler arasında yapılan karşılıklı görüşmelerin halkımız için büyük fayda sağladığını gözlemliyorum" dedi. Yalova'ya kışın da geldiklerini belirten yetkililer Başkan Koçal'ın söylemlerine katıldıklarını belirterek "Yalova'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğü gözlemledik. Geçen zaman içerisinde yürütülen çalışmaların tamamlandığını kentin yaza hazırlandığını gördük" dediler. KH


6

Kırcaali Haber

18 Mayıs 2011

Sayfa 6

Sosyolog Doç. İvo Hristov: “Türkiye’den Bulgaristan’a döndüğümde Avrupa’yı terk ettiğimi sandım” Sosyolog Doç. İvo Hristov, ciddi bir hedef peşinde olan Türkiye’nin kendi gücünden emin bir devlet olduğunu, bu gelişmenin toplumda da hissedildiğini söyledi. Yaklaşık 3 ay boyunca İstanbul’da bulunan Hristov, ayaklarının üstüne sağlam bir biçimde basan, geleceğe gayet emin bakışlarla bakan sağlam bir toplum gördüğünü aktarıyor. Doç. Hristov’a göre Bulgarların, Türklere karşı takındıkları büyüklük taslayan, aşağılayıcı tavır esassız ve bu yüzden de birçok Bulgar, Türkiye’yi ziyaret edince sarsıntı yaşıyor. Orada Bulgarlar, üzülerek Bulgaristan’ı birçok konuda sollayan bir ülke görüyor. Doç. Hristov, “Tek bir cümleyle ifade edebilirim: Şu anda Bulgaristan ne değilse, Türkiye işte odur.” diyor. Doç. İvo Hristov: “Türkiye’den Bulgaristan’a döndüğümde, Avrupa’yı terk edip Asya’ya döndüğümü zannettim. Bulgaristan’ın hava alanına indiğinde in-

Doç. İvo Hristov sanın gördüğü şeyler göze hiç de sıcak gelmiyor.” diyor. Bulgar sosyolog, İstanbul için ise ‘dünyanın içinde ayrı bir dünya’ ifadelerini kullanıyor. Üç ay Türkiye’de kalan Doç. Hristov, “Türkiye’de bulunduğum sürenin ortalarına doğru sanki İstanbul’da doğmuşum gibi bir duyguya kapıldım. Çünkü en azından benim için, bir kültür engeli yoktu. Çoğu kez kültür ve duygu bakımından İstanbul, yaşama fırsatımın olduğu Viyana’dan ya da Almanya’dan bana daha yakın geldi. Dolayısıyla, bir-

takım duygusal bağ var.” ifadelerini kullanıyor. Bulgaristan’da artık ortadan kalkan bazı insanı değerleri Türkiye’de gördüğünü ifade eden Hristov, “Bu, iyi arkadaşlık ve sözünde durma konusunda bir Osmanlı ahlakı ve dürüstlüğüdür. Bizim göçmenlerimiz bana, hatta Türk kültüründe geçen yüzyıla ait “Bulgar gibi sözünde durma” deyiminin olduğunu söylediler.” şeklinde konuşuyor. Hristov’a göre, Türkiye’nin önünde duran en büyük mesele, İslam geleneği ile Batılı değerleri kullanarak özgün bir sentez yapabilmesi. Eğer Türkiye, bunu yapmayı başarabilirse bir model haline gelebilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında, Anadolu kökenli yeni orta sınıfı oluşturan Türklerin durması, Doç. Hristov’un ilgisini çekmiş. Bulgar sosyologa göre Erdoğan’ın başarısı, kendi olmak isteyen söz konusu yeni orta sınıf Türklerin çıkarlarını temsil etmesinden

Birlik ve dayanışma yürüyüşü 1. sayfadan devami

şan Azis, “Dava soruşturması 25 Mart 2010 tarihinde bitmesine rağmen, neden bu dava 14 ay sonra, seçimlere dört ay kala görüşülmeye başlandı. Aynı şekilde, nasıl oluyor da o tarihlerde İçişleri Bakanı çıkıp Meclis kürsüsünden aynı totaliter dönemdeki Halk mahkemelerinde olduğu gibi hakkımdaki suçlamayı okuyabiliyor?! Asıl soru, bu belgelerin kendisine nasıl ulaştığı ve ülkedeki kuvvetler ayrımından ikisinin, yani yargı ve yürütmenin birbirinden bağımsız çalışıyor olması gerekmiyor mu?” diye sordu. Ayrıca, Hasan Azis, davanın Kırcaali’de görülmesinin, bir saat önce gerçeğin gün yüzüne çıkması ve adaletin yerini bulması gerektiğini belirtti. Devamında, “Bu dava şahsıma veya makamıma karşı olmayıp, tüm Kırcaali halkına karşı açılan bir davadır” dedi. Başkanını, siyasi ve dava arkadaşlarını desteklemeye gelenlerin birçoğu, bunun sadece bir manevi destek olmadığını aynı şekilde bir “Adalet yürüyüşü” olduğunu belirttiler. Ertelenen dava 29 Haziran

günü görüşülecek. Kırcaalili grup Sofya Şehir mahkemesinden ayrıldıktan sonra Millet Meclisine kadar yürüdüler. Burada bölge Milletvekilleri Remzi Osman, Necmi Ali ve Önal Tasin tarafından karşılandılar. Meclis binası resmi giriş kapısı önde hatıra

fotoğrafı çektiren grup, binada yazılı “Birlikten güç doğar” sözünün çok derin anlam taşıdığı kanaatinde bulundular. Hoşgörünün en iyi şeklini yaşatan Kırcaali temsilcilerinin üçüncü durağı Aleksandır Nevski Kilisesi oldu. Şanslarını, eski Hıristiyan takvimine göre Bulgar al-

ileri geliyor: Aynı zamanda hem modern olmak hem de Türklerin anladığı manada geleneğe bağlı kalmak. Hristov, “Önemli olan diğer bir husus ise Türklerin, Batı dünyasının müstemlekesi olmayan tek İslam devleti olmasıdır ve müstemleke mentalitesi, aşağılık duygusu vb. taşımamalarıdır. Türkiye, 21. yy’da kendisine gayet ilginç bir rol garantisi veren ve birkaç ön koşuldan oluşan mükemmel bir senteze sahiptir.” diyor. Doç. İvo Hristov, Türkiye’de dini, Türk toplumunun kalkınmasını hızlandıran bir sebep olarak nitelendiriyor. Bulgar sosyolog, şu ifadeleri kullanıyor: “Anadolu’nun ekonomik

kalkınmasının temelinde ekonomik, sosyal, eğitimde yardımlaşma gibi tamamen dini işlevleri bulunan dini kuruluşlar ağı yatmaktadır. İnsanlar, bu kuruluşlarda gönüllü çalışıyor, onları hiç kimse buna zorlamıyor, onlar kendilerine yardım edileceğine dair daimi bir inanç taşıyorlar, yalnız kalmayacaklarını biliyorlar, arkalarında kendilerine yardım edecek ekonomik, finansal, kurumsal bir unsurun durduğunu hissediyorlar. Türkiye’de, İslam toplumu belli başlı çerçevelerde tutmak için, toplumun tümüyle organize olması ve bir araya gelmesi için, son derece olumlu bir rol oynuyor.”

“Krumovgradlılara Yaşam” Derneği altın üretilmesine halk oylaması istiyor Facebook internet sosyal sitesinde oluşan bir grup, Krumovgrad yakınındaki Adatepe’den altın üretilmesine karşı geliyor. 100’den fazla kişi, imtiyaz iznine sahip olan Kanada’lı “Dundee Precious Metals” şirketine karşı fikir bildirmişler. “Krumovgradlılara Yaşam” Derneğinden, vatandaşları kasaba merkezine toplanıp, açıkça görüşlerini ifade etmeleri çağrısında bulundular . Protestoyu organize edenler, “Doğduğumuz dünyada yaşamak ve mutluluk hakkımız olduğunu söyleyelim. Çok olduğumuzu ve sesimizin gücünün duyulacağını görelim” şeklinde

fabesini yazan Kiril ve Metodiy azizler günü olduğundan Metropoliten Maksim’in yönettiği ayinin bir kısmına şahit oldular. Grubun son durağa Koca Mimar Sinan’ın 1576 yılında inşa ettiği ve Sofya’da tek ayakta kalan tarihi Kadı Seyfullah Efendi Camisi oldu. Osmanlı dönemin-

de mevcut 86 camiden geriye kalan son camide imamlık yapan Basri Hoca, caminin tarihi hakkında bilgi verdi. Sofya’dan ayrılmadan önce, gruptaki bazı vatandaşlar Haziran ayındaki duruşmaya çok daha kalaba bir şekilde geleceklerini duyurdular.

mesaj veriyorlar. Organizatörler, altın çıkarmaya evet veya hayır için halk oylaması yapılmasını ısrar ediyorlar. Facebook sayfası Adatepe’de keşfedilen Bronz Devri’nden kalma eski maden ocağının tarihi değerini vurguluyor. Komite şeklinde organize edilen Krumovgradlılar, Adatepe’nin, Perperikon ve Tatul Tapınağı ile birlikte, uzun süreli turizmin gelişmesine önayak olacağını düşünüyorlar. Bu yönde, olumsuz bir örnek olarak, Macarovo’nun kaderi paylaşılıyor. Mesajda, “Orada da siyanürsüz altın üretiliyordu. Bir zamanlar orada aydın gelecek vaat edilen binlerce kişi yaşıyordu. Son sayıma göre, bugün kasabanın nüfusu 551 kişi. Binlerce boş daire hiçbir zaman sahiplerini bulmayacak. Bu uğursuz hayalet gerçeği Krumovgrad’ı da beklemekte, eğer birleşip, 12 yıldır vicdansız Bulgar memurları tarafından hazırlanan deliliğe dur demezsek. Onlar için Krumovgrad hayali bir mesafe, fakat aynı zamanda “Dundee”nin iş planını yağcılıkla destekleyerek kendi mali çıkarları için bir fırsat oluşturuyorlar” diye protesto nedenlerini belirlemişler. Kırcaali Haber


7 Sayfa 7

Kırcaali Haber

18 Mayıs 2011

Hükümet, 13 ajan büyükelçiyi geri çekti

Bulgaristan'ın eski komünist rejim için ajan olarak hizmet etmiş 35 büyükelçinin 13'ünü geri çektiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vesela Çerneva, 1989 yılında sona eren komünist rejiminin lehine ajanlık yaptıkları bildirilen diplomatların tümünün geri çekilmesine ilişkin prosedürün uygulamaya konduğunu söyledi. Aralarında Saraybosna, Atina, Tiflis, Belgrad, Pekin, Stokholm, Vilnüs, Berlin, Minsk ve Üsküp büyükelçilerinin de yer aldığı 'ajan diplomatlar listesi' içindeki tüm isimlerin geri çekileceğini kaydeden Çerneva, "bu listedeki 13 büyükelçinin dün itibarıyla artık merkezde olduklarını" kaydetti. 'Ajan' büyükelçilerin geri çekilmesine ilişkin hükümetin talebini askıya alan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'un konuya iliş-

daha önce 'ajan' olarak çalıştıklarını' açıklamıştı. Ajanların isimleri, bağlı oldukları kurumları ve kullandıkları ajanlık kod adlarını açıklamakla görevlendirilen komisyonun açıklamasında, durumu incelenen 462 diplomatın 191'inin 'komünist ajanı' olduğu belirtilmişti. Hükümet, 'skandal' olarak nitelenen olayla ilgili olarak tüm ajan diplomatların geri çekilmesine karar verirken, büyükelçi atama-

kin kararı ise henüz kesinleşmedi. Konuya ilişkin son kararı verecek olan Cumhurbaşkanının tepkisini önlemek isteyen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, “sözkonusu büyükelçilerin siyasi danışmalar için merkeze çağrıl-

dığını” dile getirdi. Bulgaristan'da parlamento kararı ile kurulan devlet komisyonu Aralık 2010'da, aralarında Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Krasimir Tüleçki'nin de yer aldığı toplam 35 diplomatın

“MARS-55” Firması sahibi Kadir Kırcı: “Teklas’ın 2. fabrika binası zamanında teslim edilecek” 1989 göçünde Kıraali’nin İdrizli köyünden göçedip Gebze’ye yerleşen Kadir Kırcı, uzun yıllar Türkiye’de inşaat işleriyle meşgul oldu. Son yıllarda doğduğu memleketi Kırcaali’de müteahhitlik hizmetleri alanında çalışan Kadir Kırcı “MARS-55” firmasıyla sektörde önemli iz bıraktı. Kırcı, özellikle Şişecam’ın Tırgovişte’de hizmete açtığı fabrikanın inşaatını sağlam ve çağdaş bir kalitede yapmakla kendini kanıtladı. Son 40 yılda Kırcaali’de yapılan en büyük yatırım (10 milyon dolar) olarak gösterilen Teklas Kauçuk fabrikasının inşaatı da Kadir Kırcı’ya verilmişti ve her iki önemli kuruluş binalarının inşatı “MARS-55” firması için tartışılmaz bir referans oldu. Kırcaali’nin “Vızrojdent-

si” semtinde apartmanlar inşa eden Kadir Kırcı’nın önemli işlerinden bir diğeri de Teklas’ın toplam kapalı alanı 8 bin 500 metrekarelik ikinci fabrikasının inşaatı sayılır. Kadir Kırcı vaadedilen teslim süresi bu yılın

30 Haziran olduğunu belirterek “İşe başladığımız günden beri iyi organizasyon oluşturduk. Kışın havalar da müsaittti. 5 bin metrekarelik ana binayı zamanında teslim edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı .

Kırcaali ve Krumovgrad sınırları içerisinde bulunan askeri emlaklar satılıyor Hükümetin oturumunda, kamu devlet mülkiyeti kapsamında olan emlaklara alım - satım kararı çıktı. Vergi değeri 500 000 Levadan fazla olan emlaklar Milli Savunma Bakanlığına idare etmek üzere verilmişti. Devlet tarafından satışa çıkarılacak emlaklar Blagoevgrat, Kırcaali, Pazarcık, Pernik, Sliven ve Haskovo illerinde bulunuyor. Çoğu emlakın üzerinde inşa edilmiş binalardan oluştuğu anlaşıldı. Hükümet Basın Bürosundan yapılan açıklamada, bu mülklerin satılması için yapılacak ihalelerin Devlet Mülkiyeti Kanununu ve Uygulama Talimat-

namesi gereğince yapılacağı bildiriyorlar. Kırcaali ilinde satış kararı alınan emlaklardan birinin, Kırcaali’de “Beli sipei” (Beyaztaş yığımlığı) adlı yerde bulunuyor, 136 669 metre kare büyüklü-

ğünde olup 12 binadan ibarettir. Diğer mülk, Krumovgrat Belediyesinin Rogaç köyü arazi sınırı içerisindeki Açacık bölgesinde bulunup 626 843 metre kare büyüklüğündedir. Kırcaali Haber

larında son sözü söyleyen makamda bulunan Cumhurbaşkanı Pırvanov ise, 'her büyükelçinin durumunun tek tek incelenmesi' önerisi getirdi. Tüleçki'nin yanısıra Bulgaristan'ın İstanbul, Bursa ve Edirne konsolosluk çalışanlarının da 'ajan diplomat' oldukları belirtilirken, bu isimlerin de 13 büyükelçinin geri çekilmesine benzer şekilde merkeze çağrılmasını beklendiği belirtildi. Kırcaali Haber

Ardino Belediyesinde 25 kişi engellilere ve yaşlılara yardımcı oluyorlar Ardino Belediyesine 15 kişi ev işi yardımcısı ve 10 da sosyal bakım asistanları olarak toplam 25 işçi alındı. Onlar, “Birlikte Kaliteli Yaşam Hizmeti” sosyal projesi icrası dahilinde 12 ay için göreve tayin edildiler. Proje, bu yılbaşından beri EKİP Vakfı’nın partnerliğiyle “İnsan Kaynakları Geliştirme” Yürütme Programı üzere gerçekleştirilmektedir. Ev işi yardımcıları ve sosyal asistanlar, Belediye içinde bulunan 55 vatandaşa kaliteli hizmet sunacaklar. Yardım görecek insanlar, 18 yaş grubundan büyük, %50 veya daha fazla özürlülüğe sahip çeşit türden engellilerdir. Sağlık karakteri taşıyan sınırlamalar bu insanları izolasyonda bırakıyor veya kendi kendine sosyal hayatını düzenlemelerini imkansız kılıyor. Onlar günlük yaşamlarında yardımlaşmaya ihtiyaç duyuyorlar. Proje üzere görevliler, ev yaşayışını düzenleyip, hijyenini sağlayamayan yalnız yaşayan yaşlı insanlara da yardımcı olacaklar. Projenin toplam değeri 131 844 Leva, süresi ise 14 ay. Şubat ayında projenin amaçları ve faaliyetleriyle tanıştırmak niyetiyle adaylarla tanıtım konferansı gerçekleştirdi. Tüm onaylanan adaylar dört günlük tanıtım kursu gördüklerine dair şahadetname aldılar. Proje, Avrupa Birliğinin Avrupa Sosyal Fonu aracıyla, “İnsan Kaynakları Geliştirme” 2007-2013 Yürütme Programının mali yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

T.C. Sofya Büyükelçiliğinden Şumnu’ya anlamlı ziyaret T.C. Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, Şumnu’yu ziyarette bulundu. Büyükelçiye ziyaretinde T.C. Burgas Başkonsolosu Sibel Erkan ve T.C. Büyükelçilik Müsteşarı İsmail Sefa Yüceer eşlik ettiler. Büyükelçi Şumnu ziyaretinin ilk etabında iş adamları ile bir araya geldi. İş adamları ile bir müddet görüşen Büyükelçi bilgi alışverişinde bulundu. Büyükelçinin iş adamları ile görüşmesinin sona ermesinin ardından Şumnu Valiliğini ve Şumnu Belediyesini ziyaret etti. Belli bir müddet Belediyede bulunan Büyükelçi burada da bilgi alışverişinde bulundu. Büyükelçinin Şumnu ziyaretinin son etabında Tombul Camisi vardı. Saat 17,30 civarında Tombul camiye ulaşan Büyükelçi Şumnu Bölge Müftülüğü ve Şumnu İlahiyat Lisesi tarafından karşılandı. Öncelikle Tombul camiini gezen ve cami hakkında bilgi alan Büyükelçi daha sonra Müftülüğe geçerek Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmet ile kısa bir süre bir araya geldi. Müftülükteki ziyaretini de tamamlayan Büyükelçi son olarak Şumnu İlahiyat Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Şerif Hüsnü ve Müdür Yrd. Yusuf Duygu ile okulu gezerek okul hakkında bilgi aldı. Okul ziyaretini de tamamlayan Büyükelçi gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini beyan ederek ayrıldı. Fevzi EHLİMAN


Кърджали Хабер 8

18 Май 2011 Сряда - Година: V Брой: 19 (87) Цена 0,50 лв. www.kircaalihaber.com

İSSN 1313-6925

Üçüncü Ulusal Türk Folklor Festivali Ardino’da düzenlenecek

Resmiye MÜMÜN

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad, “Belite brezi” Turistik Merkezinde yemeğe davet ettiği Kırcaali basın temsilcilerine 16 ve 17 Temmuz tarihleri arasında “Ardino - 2011” Üçüncü Ulusal Türk Folklor Festivaline ev sahipliği yapacağını bildirdi. Fo l k l o r b ay r a mı nın açılışı saat 14.0 0’de Ardino’nun merkezinde olacak, kötü hava şartları durumunda ise etkinlik Halk Toplum Merkezi’nde yapılacak. Festival Ardino Belediyesi ve Ardino “Rodopska

iskra 1921” Halk Toplum Merkezi tarafından Kültür Bakanlığı ve “Hoşgörü” Belediyeler Birliği’nin maddi yardımlarıyla or-

ganize ediliyor. Festival, Belediye Başkanı Resmi Murad’ın himayesi altında geçecek. Organizatörler, amacın, ülkenin çeşitli bölgelerinden katılımcılar arasında kültürel değişim gerçekleştirilmesine imkan sağlamak, Bulgarstan Türk etnik topluluğunun folklorunun çeşitliliğini ve güzelliğini göstermek, halk yaratacılığını koruyup, popularize etmek, ülkedeki Türk folklor toplulukları ve gruplar faalietlerini göstermelerine koşullar yaratmak ve Kırcaali ilinde kültür hayatını zenginleştirmek olduğunu belirtiyorlar.

Birincisi 1995 yılında Haskovo’nun Stambolovo Belediyesi’nde düzenlenen Bulgaristan Ulusal Türk Folklor Festivali’nin

i k i n c i s i i s e 19 97 ’d e Razgrat’ta yapıldı. Bu yıl ise bu kültür olayının Ardino’da gerçekleştirilmesine sebep olarak, “Rodopska iskra 1921” Halk Toplum Merkezi 90. yıldönümünü kutlaması olduğu açıklandı. Belediye, Halk Toplum Merkezi, okullar ve kasabadan kamu temsilcilerinin yer aldığı Organizasyon Komitesi kurulduğu anlaşıldı. Festival öncesi kasabadaki sokaklar onarılmıştır. Ayrıca Ardino çevre düzenlemesi yapılacak, Halk Toplum Merkezi önüne şadırvan kurulacak, belediye pazarını ise tamirat ve iyileştir-

Sezay Market - Çernooçene Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

me bekliyor. Festivalde, tüm ülkeden folklor ekipleri ve toplulukların, Türk halk türküleri solistlerin, enstrümantal folklor grupların, bireysel enstrümantal müzisyenlerin ve halk gelenekleri tanıtan grupların yer alması öngörülüyor. Resmi Murad, festivalin müsaba şeklinde geçmeyip, tüm katılımcılara teşekkürname ve hatıralık hediyeler verileceğini söyledi. Ardinolular, fes-

tival için ülke genelinden en az 20 Belediyeyi temsilen gruplar gelmesini bekliyorlar. Ardino Belediye Başkanı, “Türkiye ve Yunanistan’dan misafirler bekliyoruz. Ardino’ya kardeş Bursa- Nilüfer Belediyesi ve İstanbulKartal Belediyesi’nden, ayrıca Yunanistan’dan kardeş Visa ve Orestiyada Belediyeleri’nden ve Gümülcine Türk Öğretmenler Birliğinden temsilciler olacak” dedi. Fes-

tivale katılmak isteyenler 30 Hazirana kadar kayıt olabilirler, ondan sonra program ayanlaşacak. Şu ana kadar festival programında Momçilgrad, Cebel, Devin, Borino gibi belediyelerden grupların yer alacağı biliniyor. Resmi Murad, Ardino Belediyesi yöneticilerinin ev sahibi olarak dileklerinin bölgedeki kültürel tarihi yerleri tanıtmak olduğunu öne sürdü. “Misafirleri Şeytan Köprü, Kartal Kayaları, Doğal Buzdolabı, Krivus Kalesi gibi doğa harikaları ve kültürel tarihi miras değerindeki yerleri gezdireceğiz” dedi. Üçüncü Ulusal Türk Folklor Festivali’nden önce Ardino’da geleneksel olma eğilimi görünen hemşeri görüşmeleri düzenlenecek. Onlar, 14-15 Temmuz’da “Belite brezi” Turistik Merkezi’nde açıkta yapılacak görüşmeyle başlayacak. Kasabada kurban mevlitleri ile devam edecek buluşmalar ardından festivalin açılışına geçilecek. Kırcaali Haber

Kırcaali Haber Gazetesi - sayı 87 / 2011  

Kırcaali Haber Gazetesi - sayı 87 / 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you