Page 1

A.

IIOB

OCH 1I

KPA路路H 3H CTBA

( POIIA)

II a U\I(\.'I hUll ii

1l0ciOllllI

. . l.l51 CTy;l nTiu n~ Ji

4


1. n PEf( 'H~T hype)

«0 I-IOHr, KPI- 'il-l031-1AB 1'B »

Tc

I'

Hi

Ilp0~B.lll(

1n.ILK '1IICTh iiol 0

I\P,IIIIOHlilHl.lli<1

1 t.':H Ii Il

\I~.

lip',

W

~IC I

l lC.11 lil\LIIIIS!

II a) I': lip, BlHII<1llnRiI.IClnpl'I,

lIa, .(JIThCliIfUCllllli "1.lhKO

! ~orpa(IJI'I,

I Hl1IlIp trl/ .//l(I//()( IIl/tJ~ IIPO(!)I!('II! I SOJ71/;l\' II'.

'OIl/II/WI II"CiOlt/IIW

JIll

~'£1(Pt:()pll

iCl11opii'

1 'Ia 1\))1'y. flO,UfI a y B LOI'IIIO Iy BIIBY'HHI C)''1aCII11}'' lC)1il <l1:l B)1 llll!. ca I ' reol )1dIJl'III01 0 n • OiKCHHll. 'I amB 'IX 1 T pJl'1II I P0'lHII rl\)'.CY'laCII 1'1 (I) P III ,l'pi"<1RII 10 npaBJliHlIlll 1CpliT pla.lblloro ) TpOlO. CI\OIlO\III\II.

.1

/11,/ /IIl'opii' ()l'!).)IClI(il/ / IIJllUlI

/I!JI (!IL'CIJ!I\ C.rll/B!f/ l:J i l:f/m!It'I'0pl fTpL ,: IIP()rf)('( lip I' flll/1 ! I.

I

r)OIIt'III11.l

[aw

l311 IfU'ICIfH~\1 T, MI/ 'II/I' )'.J/(ID :

"pa'lll() lIIaB I lola. t13P 1111

0Y~1 BJlJ

\lCTII

1hCll

IIPC..l\ICI

.:.lOC Ii 'I,"CII IIll

1II,lB( r fl,

lei iKal!

piLL! 11010

CTpOlO:

HIlIi'1 'IItHl 'IOriIPhI,)\ 0JIOI\IU IIPOO'ICI\I:

1.1' I

B I

"o1

TiKe, Ilfle,I\I'T \1,1 CJII..liKl,;HWI KpalH

p, (!H'IHor nO:IOiKClfllll,lcpiKaB' 'i>.. ICTOpll'IHOr po RIITKY;

2,CTuniB

3,c

IlnCIi 'I 1!IOP\I)f ,,'1 piKaBIIOIO npUBJliflllll

-l,CI'orrmli'IHOI

TCi\Ia

Taw)'

CYYUCllllX

p

2.

B HI

Jl:PiI\< RU

i Te\IIT

lipan ~icbl{rrx

.np

CP)l(<1R,

BO.3AKOHHICTb

Jlla'ICIIIISI:

- liC 0\,;06.1I1B<1 Opl dllJJaUl~ n .lllll'ili 'j

I: 'U!'H[I,II) HL'l' II pl'lli

f ' L)'cniJIhCHII

i

on

..111 lI~ll I:lIIIlI1Ka( B

RIIK )PIICT B CThCl! .::l-I.lI ynp, B IilllUI

Ull 1 L)CIII.I"CTBO~f.

03

KI1:

J )T'plll pHI - K()~Ill,'lc:KC,LUO BK,1I0l.fJ KOpJlOHmf.B

llllii

np

Tip (BIl)TpiUlIliil

B cc-e 'laCTlllI

i

6, I 'i!\l,;J1o'j HallI a. wC,lucll,

C) lUI,

BlIiUJHiH),

1I0l:liI pHlHlIi II pOl: I ip.

2) yRcpClIllCf

-II~O BIl3I1al.J'I( IbClIll:Bt:pX BClIC11li - P03JlOBCI :lil'CHlli

Il.la {III1X 1I0BHLHI<1i1, IlIlb

un

11

cline 'JI

11I1S!. Opl

..lCpiKJRl1: IIUlIBllIC fl.> Opl allIS R. n. [11. I IC 3;1.11 ~iKHO 1 i

IJpllilml1 Upll

$I

PIUICIIHb B c.::p ..lIIHi ..'l. 'pil'UBII Ti.I

lICnop)lIlCIiIlI

Ilpi.lBa;

- \1 Y 'J

opralll Hllll'i A \lCiKJX

'"ilI1B CTI lllliulIlIX

a, 10' I i i1l1or

BllllI Clllla •

e 'l:l'p~lIncry ill 11111,' ..:t~piKaB 1U II 11\1 \lIiKll.lp0.J.H "

;llIicTh -11 pmlllJlblli TI.> B.la..lll B lliJlO~1

(llYIIKllifl.' .

mm,

Ul p03n ...lLI

Ti

no

I'PC III


:1 )AIJUpal

(nOlO IIUIIHllicn,) • OI\:T\:M<I Opl amB I 1I0l:,UlUIIIIX OUO,lIpll

-l )kll)'ll:lllllll

.5 JH\)PMII

,'l.l:jJiKilllllO'lll.Iil;\1I B Of.:P~~IIIX ni;lll<lC~JIl:HIISI

1,\

( 0 q> i u i

11 Y ')!l1 4 11 Cl

q'CIII.'II,CT130,lJIICT;mal Ui.l

IlOro

nII a ,

llC'laIlUHJIIOC

0 p r ;HI i I all i JI . til

,Iill'i ,li'i, B:la:l<l

~101I;lp-,a. >110; IIpallll.l\l. II"'P"';I,l(T[,~11

l-,,'ulIL 1111 ) Il i ii 11.1 :l~ ,1'1 iCllI"llia Xhlll,lp-' 1>1 -

llIJH1XOI\I l'lIa:lI\Y13<1lll1l1,

~ j151;'ly.a 1;1"(1;1\ ~I,ll

°

II P e.!l ('I a B Jll1l'

1~1~1IJ.1 B laKiii }lKocri UJlJltall:1 II II UlU-1I I

YplI:1

lal\,)II,I:WoU'll rlJYIII\llIl.

pL:;UI 1>11 i

I.l'lll<l .J.Cp;.t-;i1L1I1 .\ 1(1 (

IIllllllilll.Ii!\CllIllI 110,1 yllp,lIl.1illillO ,ll·jlA,atH)r\1,0,.'pc y'tac II.

111If.:OHaHIISI,

/) )11,UII3II1C I h H,laClloi 1I0;l<lTKOBlll CIICTL'\1I1.

7) Ue

11Il:T1lTynx,

- l,11,l.IhHlHIO\lll'lIjKOHi IIpallll.lii !JllIIClliIlKII,}lKI

,l-:piKallil I '\a :l\lIIU,\\Ofl)IO clIJIU 'laue H1l'llyl

II0HIIOlllliKl'HHh ll;lIla Il P)'t\<lX .)/h: lillilBlUO, \1,1II1H1CI(llillrUl.lallll.'I~Pi!\1l1l1l.Lrp(lK lIf.:oro ilL' nil IIla'll"llllii,Ri:\cy 11I1I IOPII;lIIIIIl<l 13i:lfJOlli;la)lbtli~Th ~lllllap.xa la

,lllln~h)li 11l\IIX UIlKOHYIOlhOI (PYIlKUii.:tCpiKaBII,

:

(IHIP\IYH;lIlll1

III;lIll1l1l,lii.I II.JIIIII

IICpl",l

~1(IHapx\)'1 (Htllljl, r-.,1apoKKCl). KOJ I ~l:n ylli ii IIll l1ap.Ia\l~llIC1.1''' ~1()llap.\ i}l -

,\IOIJ:tpX t f.1a 11010 ;.tCp;l~alll:

i RIIKOtlYI H 1l~1I0RIIOMY IIpl,::lCTaRHlIIlbl'i (j)YHKllil,PCaJ1hlllJ\.1I1 IJOBIIOR.1iKCH­

:lcpiKaRa~lIi.

IIJlMIi no YllpatniHJlIO :l~pil\aFlOIO IIC lloJlo;lirJlepiI\aBlty B.Jl(ny '~':liiicmoloTb

lIlYHKUII: I) 1a

napJ1a\Jl'IIT

l:OUia!lhHItM npU3UalJCHlllt\l:

\ICIIT

a )ImyrpiwHi, 6 )'30BHilllHi CtPCPOIO Il\IITnl:

Ta

Bi:K)'Tlliii P.:lP:ltI­

P03YMiHIJi),Yp51;\

(!IOPMYCThCH

i

lie OOMCiKClla

CbOl'OD,lIi B cai'l i iCIl~'f

6i.JIJl 30

i.lCpiKan '3 ~lOltapxillHOIO

q>OPMOIO

6)Pccllyibilm - 11l0pMJ '.fJ,epiIGIBHOrO np<lB:JiHtlJI, IIpH llKiil Rci Blm{i opralilt

IY\lallinplIi - JaXUCT IIpaB .1IO..lIIHII. TBOpeHWl ClIpHJHJlHBO'i CKoJlOrillHo'j nOJlI1WlI1I - JaXIICT .:.L~piKaBH

ro .la.'ly,B1I3HalJeHWI

.lCPiKalHI oOHpaIOThC}l IIaCCJll'HIIHM

HOpM nOBe./tiHKH Ta

tP0PMYIOTl.I.:S!

:iara:lhlloHauio­

npe:m;:J,eIlTCbl'a pccny6J1iKa - 6a3YCThcH Ha OCHolJi npJlOpltTl'T)' BJI atl\ I BceHapo:lHo oopal1oro lJIaBIT ,1ep*aDIJ,Ypll,1 rllopMyfTbClI r.1313010 :tCpiKaBIt

oci6,tilo nopywJi.!1H npaBOnOpJI..lOl\; pOJBllTOI\ BIlPOoHlIUTBa.JaOe3nClJCHHJI 1I0'lllTIlBHIIX

! !!~ !lcee !!(~!lH0'i 9i..lnoB!.~a_lbH0CTi f!CP~:l nr!p.1Hn~C!!Tm! .lCp:f:a!J!!

napmlMCHTl"hl\i1 pl'1.'f1y6Jlil\a -

':k>BHiullli tP~lJKllii Ha,laHII" .wnOMoni .1CpiI\aBa\.l.tilO

l1oTpeoYIOTh

'ii,Miil\tJapollmtii 'laXIICT npaB JlIO,~IfHII: )

(mmp.

\lel\cIIl\a).

1I01\a'IHlIKiB cKollo\.lil\lI.pcry.lIOBaIlHJI nIlTaHHb BJlaCHOCTi,

.lCplf\aBII.6opoTboa

aGo

IlaJlbllml npcLlCTalHtHUbl\llM oprallo\l( napJlaMCIlToM).

oOCTaHoBKH,MC)-lHUHlla.HaYKa,K.·.lb~'pa:

!\tJ)KHap0.!J,HolO

).l10111111llICTJO,BI1pillleHHH TTIooaJlblHlX npo6Jle~1 .110.lCT8a; CKOHOMi<IHi -

MOlJapX ( PC<I!Jt.HIIM IJIaIJOIO llCpil\alJ11

n\ KOHt,;T1nYllill (II f'BpOnciicbI\OM)'

HOI

RHYIlJiwHi epyHKUi'i:

'laX-HCT

lIap.JIaJ"ICIITOM. YpJlIl

HI\OopIITaHiSl).

npau:JiHH}l ,

a)noCTiHHi .6)TIIwlacoBi

1l0niTlI<IHI -

Bl.'.

(llaup,C'ay:.tiBCI.Ka ApaBiJl).

4)1a lJal:OM .Ili'i:

l'yM<lHnapHi -

y I HOPIOCTbCJI

MOlJap.\O\l.lOplIClIll\llili \I0HapXa lie BlrJlla'ICIW.a :lHa'IlITh

a)ryM3l1iTaplli ,o)nOJliTII1IHi .R)eKOIIO\.lillHi

L'KOHOMiIlHi -

YPH.!UIKllii

'uiiklIloc yClll Ilollll:ny ;tCPi\;:lBllO'i 1l.,a:~I:,51" IIp:l1llLl0,

1) '301 TCpIITOpl<lJlbllll\1 cnpH.I) BaHHH\I:

3a

a

HCOOMCiI\Clla \lOlJapxill -

a)ocllolllli,6)l.1O:laTKoRi

3)

'I

Hi:\IJ\Jlli.'laJlbllllii IJcpC.!lllap,'IaM~HroM (1I""p.

Mi)l\Hapo.llHHii ptnnoAiJl npaui.

1Il0PMU: 1.<.I)op~ta npaD,T1iHHH - opraniJaJlIJl BIIUHlX opralllB .uep)I\aBHO'1 RJI<l.llH. R~llllt:

6a3YfTbCJl Ha CILlb1li11 nOJllui'j JaKOHO­

.l BIIOY 1lJ1:l.Jlll B q)Op~IYBaHHi !lCpJKaBHo'j n01linlKII. YpJlLl Q>OpMyfTbCJI nap­ ll<!~ICIITO~1 (llanp. C'JlOBaKiJl).

3Millialla pl:cny6!lil\a -

OaJYfTbCJI Ha I\oM6iHauii !l80X IHlLUCHa3BaIHIX

<p0pM.B J~liutallii1 tP0p\.li npllcYTHi 03Hal\1I

HK

npeJltl1CHTcbKo'j,

TaK

napJ1aI\H~HTchKOi'(PO pM IIpaBJlillllll (llallp. $palluiJl), BJaraJII I:)'n pllJ~ICil\YBaIlH}l <pOpl\l ;\CPiK<lBIIOro npallJlitnUI nOJ1HraC B

<:Tyn~IIi IIn,lllDy 11:1 (l)llp~IYllallllli liIIKOII<lII<lo'lIUaJlIl '1(\ pcaJlhlliii

y'lacTi B

~'upaD,I]i1lJ,i .'lCP)f\[I!JOIO.

2.<fJ OP\.lil ynpulll -

opralli3ilui}l

I'l'pl1TOpiaJI"HO-all~liJliCTpaTURlloro

lIo.'li I)' ;\CPlf\JRIl,H3<!OIOBi.:.LIIOCI1I1l1 MiiK UiJIIIM

iioro CI\IIa}l,OBIlMII.C'YTI>

a)MOIlapxill- (l>opMa IIpaB,IliHIISl.IlPlIllKii1 nCpiK,IIJHa BJlalla CKOHUCHTPO-

6

7


y

IlIl.Illl;\I

II<IHlIlllH':II,ll:llllll.\l·\ IHlll'll lllllCW ,'l'p,~aHlwcJi(c\liejl-:lllll'n'i\

\1,\)11,110 BIIIIJ(I'Il.'lIl' 1;1 lapalll\lllall-:.a lal\\lil\ ·1"I\C.m.;.: 1I1"llltlll,I',I\;IL

lq Ilhljll;L1I,IIIIX O.lIllllllllo.

BII,lIi.

pllll1]}),1 11,11.1 U,

(IJ'lpl\l;I) 'lplllO.IJpl15l1dii 'l'O,(II<J ;1.li\1I111l:11 alllll'

IlIlIIl>l lie \1,1f Illll,I"

lq1i/,a[IlIl)CII

YlllpllllI­

(11<lllp.

II;I).;I\{I Ill.li,lIllL1b <I. li\IIJlll.'l p;1 I II IlI-T~IIIIl\PI;I.III,IlII\ tl...llllllllll> Ill' \lalQlb lHllrll, }\CP""IBIILlcrl (Il<JJlp.IT,I.IIH). 811111

\ICIlI. ~1':.1I.1.

~Ial

l.'Pllll1piaJlhHII\ i.l

1I11111..lb: ;lcllapla­

• ..1Cp,,\t\Bil.H HI,ili 'I-j TcplJropi;l.lhHi

Cl\j1;1­

1.1;II:lY,Y~l}I:I.I\UIICIIIIYIlII0.IJaI.a­

lIL. lllllaKl1 .1CPil\tlBlh1 'TI·Clii. rl1

Il'IIT.III)JIIUIIO( H<1np.

CiliA). CO\.IIIHllii 1311.1

>'IK

<p

\HIII

YC'I)lJIO

>lB.'Ht

(;0001-0 COlO I .'lCpil';\Il,Hl\i Ill)' l.lIl..I III L ,l,lll .Il) 'HIII IIWI Clli,lbllO'j Mcnd IPII

nc-I

) Ilcjl,'lIi IC

~.3.lla IhIl1l1l01l!1'H;l\:llllllii \.Ipal,11:I1. 1l.',\I(I 1I0p~I,lh.lllllllllll 0~ III 11111,,111;\11,.

Ihl.'I>lld( B 101\1)",II(OlIp(lII\I,>l1\ CII(­

1';11;""II~1

c~\i·(l\rll,\l.lll.'l~I.lC;"II\1

IH.t

":TCIIUCIIIISI 1l1.1) I i.l C~ 0'11\1:1.1.0 ;\11..: I~ IIl1P\1. 3.npallll (.

CIICI,,\la

IIlll"l -

1Illlh1 "

Ill'

IIpOC'lll I'YI\YIIIII('llo,a

\1,1(

'yclli.lhll i ni.:UIOCIIIIII BIIIIII ";110 I h illl' 1111 y'lll IIp;III<I, i I (UIIOpl.'lJ II 1.\ CYCII i.I!>H 11.\ Bi_ 1I0CIIII "(\\IlI:J~r.;('lIonl :\apal--: I cpy

11palll1Hllltill 1I0p.\la~111

BpcrY_IL.OB;.J1111 \

BIIIIIIKaf()l I. flU\, II.

KnlllIKJ,Cpalli>l(COllH)'

lll,mly

Illl.IILl

IlllyTpiulIlhl \i~~\OII~,BII :IIa'ICI!~ elle I C.'.') .H HUj1\1 .Ul,1 pl.'l y.IIOIlJI L 1l:\Ill1PUIII

"":13C 110. nOt BO C I BU. IlpllBlIlUlSI.

6)(!)~}l.l'p:\IJlFllla (l'KJla,1Hal lOBI

ljJllp­

.1,:pil\aUI1.BCI,11l1l1l.1I01 Ilpallil 1)0,111'>1 0\11 ,1.">1 ~ '1J~III1I\IIlIlP,II111Hi)1I10CIIiI.

,I)) IIi I<JI H;I(11j uc :1)' 1111·'

1-',111' llll\llKl.' IIp,llllLIll IllHh.'.IIIIIdl,lIlil IIC I '1IIl11\.1I04 II,UI ...ll'p·,I,dH'i111.lll'l.'

.1cpil'<ln 1JtlllillCl I

1

C)\Ullll'hCll rOllc!)c:h:P:llllOlIlI I

J-' II.I( TI.CjJ.,1 )1"11,'\11 IIOBII(lI,,:!;I\LIIIIH 1 B. a.1I1.8 JI~\lI1 'lac

pi till

npllh:.I'I..11B

4.Ilpallll (110I)\ly.1I1( II(MII:I

i

UUllB'5IjKII.

5,npaHO laOl:.lnC'IY~"1 hell IIPll\I)'CO\1 • .1~P;i\:lIl:l

'I:lC10CI)B~'"

Ilfl :1I:l'll.'lil

Ia 11l:lilll\lmallllH II{lP\1 IIpall<l

Ilr:_III[\':.>I

::1\11.111

t..::

llllptlif;aIOTI.( l!

,.

lji.lIl0Bi;.l.a:lhIIOCII OCIO Ja II~BIlI\OH:lI11IH 1I0P.\1.

I~OIl(pt:.'.lcpaui'j1It:~H\ '. .'.floJJilll'llIlIii

r

il\U\l

10

• CliO

<l>YHKLUl:

UlIl II 1I1111 ...leI A<(\BI1,)"j B:Ia,'lIl.

BIVI,lI: a) .. (C~1l1":paTll'/I/1111

III LI-.npll )!TO~I~ ...l )\IIHylO'I('

'wil\laIOI h 3:1T(lHJlI,:WTpll'I)1(

Bel.\'

j'i (l)Qp~lax.llaC~,ICIIWI \"

np,lB

bUI

P'.

.1I0..1I1IlII,la.'i.lIUlCII<I

1.PCly.HIIIIBlla· 1J(I:rOil\CHII>l

II.laCIfICTL

Y

lOpl\IYlJallilJ Opl "HilI .lcpil\a3110·j

1..1' Th)

8JI01,111 Itl ynpaJlJlllllll;Ie il\aB

6)tlfnoplllapHllli IC'ml1l'cp

yr pyn) B

rap

1)', 0'1

uiik'!"'l', r b

A.rla ':!-!! nl)!3'h.'B:I:+:C' I'!!'!

$11\0\1)' ,1Cp)f{tllIlIa B,IU)l.U HC 'Iar

i

UKOHOM.Pca.lhllO

Hlnll<1'I<1 TLCli

r!pe C! :l9!!l!Kl!:' . !i!!Y!l

'lor,

n(l}!i !l!'1!10ro

1111$1;

11\ CIO,lIpll )lKO I)

lIapo.1 IlOBIIILTI(I yl:yllyTO

(!>OP\lYlI 1111)( .1Cpil\allllll"j 13.\ 111.C) CrriJlhC I BO (" 00'

npaBO flIlXOB)T c)'cni.1LCTllO 1\ nOK:ni ~10 iCIIYIO'IJlX

3a:O;.l.1I .:1.0 (1ci6,1l10 .W J pmlYKllbCH IIp:llla I a

KTCL\I n) I aJJLIIOrO

CYC­

C rHrH~IIIHI ;.1.0

JlICTOCOH)'C

- IlC CIlC IC~la Jal<l.Ihlll)OOOB'1I3K0911:\

I apall'l ollaHIIX

1I0P\I.5I1\1

• cpiKaHOI11

'"( 'piKarlll.UC I illil 11_11111011. "1XW:l

i

Bllpall\al{lrh

1l0HIll

()\lOH'llll'll .' 'HI '1II1KiB npaBoni}lHOCIIlI Ta r

O:JHAKlI: IIIJU' 1 i 1,1 1'.1I111l1

t

IIpaHO fHlpa,I;;IlThC>f Il Ih1P\I:lX.Hl\j 11 CHol1I

ll'lliii CIKT '~II

C:1IIKUiolllllllUlC

j,cpil\aROl(l

JIIII'JaCRC

IIpanIlJlO,Hl\ll~IY

H:I.'I'1( I hCll pU!lb 'lal a.lbIlLH.lOllll'H·jl\lllllllll IlpatlllJla 1I0BC.. llIll<ll.

(11 Jp:'-la.ll,1ll11ll1'lHa I ICIIIIX

CYUII ,I!dlll:\ 1II,:IlIl.ll':lIll.

.1Iu(1\t;UllIl1l1Iii .\apa"lCp -

<1>OPl\1M: 1.3BII'Iart -

np.\BO

C) h

J.BII:\OBH:1 -

nlJlhlUI.\ Bi.JI·IOCIIH,}ll\i (111M pcry.1K.1I0rhCH.a TUJ,:\)iI\ .lJC10COB)T '1~1O.\')'IYHa,lhlll

IlLl

KOmpOJIIO .\ (iOKy }lcpiI\allll.

p 'I y,lIITO IllJ\1

IJpaHO O.\0P(lfISlC c)'cni:lblJl iHWOCJllIIl,lIKi nOl-lO iK ca\l~ I

2.0.'\opOHHa·

'1- ,SlKi nopY1IIYIOTb IJpanu.

Il}ToraJlirtlpH Iil -

npalill

-)npIlMyC)' nIlI\:OHYB:lTIIOy.11.'1II\i ._liSlHHH (;lIll1<l"i L lIIa <PYIIl\lliH),

rcrY:llocRi;IIJOCSlf:H!l.,lIIJHI.\O.\( 'Iac IOCYlIaJllIll npml)'cy ,'to 1I0P)'WIJIlKIH.

enOllll,npll

lIll.Oro ~I, II 31)

npalio pcry.llOl c)'clliJlloUI 111;\110('111111 1I1.1H\llM:

a).l:lI\piIl!ICHHH iCIlY/l)'m\ c)'cni.;lhIlIlX ni:llllll'lIl1 (CTarIlC I 1I'lua (PYHl\lli>l)

L1'.la,:laIlYII, "p::lI:HJ.Hop.\la'I'\1 a:lbHUO­

l,rIPl'llC:\CIIT.

pilJICIIIIH CY.1)' 110 I\OHKPCTlliii cnpaBi,~ll\il\lY lIa..laclbCSl

lara.llLll0001lll'llll\Olmii ,\ap:1KTep JlPIl flIIPlIlll'~I~III1Il,:1I6IiIIXcnpaB J.Pe.:lirillilo-npaIiULii III1P\1I1 -

Ill'pKOBHi a"lIl,HI\l\\1 lIa,'laCTI.l:H (:I:ny.::

lar ::IilLIIOOOOH 'llJl\l)BII.\. 4.Hop~lallll\lIo'IJpallllllllii ~H:T l\O!\lnCTCIITlIII~11I

llpl ;\1",\111

1lllCh\IOllJlii ,'IOKYl\Il:IIT,DJI,'\allllii

,:,~cp;l\aBII.II

HKlll\lY

Ja"plll.lClIll

lara.ILHoooon 'Sl:.IKOBL: IIpallll.HI 1J1lIlC)\IIlKIJ.

I.)


2)PlilHil'lb lIq)C.l1aI<IlIlO~1 -

81J.~1I1: ,I) lil"()II-IIUP~IaIIlUliltii""I 1l11l110'l Illpll;lIl l lll11'j CILlII. lIlllillHlllliI lillUlIl\1

'lal' 1111,1"

ntnl~l

pl"all0~1

6) Ili;llaKllllllllt IlLlp~lallllllllli'i ;11,'1 -

,lKl,lIjllliilllllllii "mlll~ll:llnfll,11

I limit II}! nlil 3 ;\IC I 10 jllTy,llllIl.lllWI IICKp':l y:1 hO 11,111 IIX '1"'''OIIOM lllilllOl·1111.

5.,U,olollip (IIQp~la rIlBHltii) . lIpilHWlll IIOIl':.;liIlI\1I1iW":lbIlO!'O XClpaK Il'· pV.)IK\: f1ClaIIOlUIO('TL.C>1 IIO..lLlllOIlJlCllllCl i \Ii;i\ CYO'U';Ta.\1lI i l"apallTy TI.C»

6.Mi;i\lIapo, HO-f1P<lBOllllij :11\1 - IIOP;\III Mi>l\lIapO.'ll-lOI'0 CllilHOfiaplICTB,UIKi <lIlKlliOIl 'B<lIHli nC[liI,anOIO nOUHlplOJOTlJrSl Ha"i"i TqJIIl'opiiBHKOllallllSi

-lll\liil'lk'lllfllll\HIII R(\iKl' II I. 111'1 <llla\lll 1\ ·.(~'''''I\

Kllllli'l'ICIlOI

:'\)1 k.l\IIIYIII~·HH~1

CIICTEi'vIA - Illly'lplIlllliii

1I0.ll.l1 npaHa lIa ranY:li

i

BIIXi:lllllrl ':1 '\ICIII CI1LI\:\ll:- l:np\la "p;\IIa.I! OP\\;) ::'K:13Xln\,ClI '.1 T<lKI:X

I-Icpcr. a;\ICIIT B,III1LX .'liil _LCPiK:lHlt

'''Kllllla l-IUp~IlI.11l\a I:lIUII(lY,H O,JCl<lllllHIl.llplI llKIlX cJlin

ll) l'inOTC'3a -

I

i.ell'"II

no 111.'111 )WCIlIIIQ

Ile,lOTOpKaH cTi IIpaR i cR06o:l.

i'j 'laKoHHocTi: llfKlll-JO'\li'lHi lleo6xi..wicTI> fapall'l

~

,1J.OCllI'HCIIJllI BllCOKoro ~I<nl,;pi;). hI! ro

lIaCCJICHI-ISI.

:.\: l'UC\IIlYI(lrJ.C::I

n

'~aGC:.lnC'ICIHIIl 3aKolilloCTi

\ICTOllaMIUIKI

r.p:lBi.B '1'0\1)' 'Ill :11 I IIPII\IY~().\1.

3)n(l.IIirwIHii i.'l_~o.rlOri"'lli -

C.ICIIICIITIJ'l:

n\)(C!.I,lBIiMII OC00a\1I1

l'O~IIICTC~lllll.

2)(Opll.::lIl'-lIli

illCTlllyJ'lI.

1'\

.I\! ':YO'FK I iu IIpaBoHI;'lIlOCIIIL

pllllf}l ;i\II'I'1

;\1 i;i\lIap0lJ.H ILX HOpM ·laonll\.·... YIOTIJCIlI ilK010 .l,:piI\aROIO,

IKI Ylla~'HIII\II l'y'lli hllllX

1I1l11l1CIIIlIILlBllllili 1I11l\0I1Ylklllllll1K.I<l.'.(CIIlII<l 1111.\ j;I"\>I10~11l011I'1l11\11.

6 )1aoC'IIJC I IL:lill>l

CP;i\ClROIO.

loj'­

i;!,ICil\lJlIIlI,lOY.I!,-lll'IIX t[l.lKIOpill(1I0XO,I;i\CIlIIIl.CYClJi.lbll-: crall I3IIlIlC.O niTa), _' il~111\ IlIallll>l 1\)11II}III'IIIIIX ()0013 '1111\113 -

.1':P~I'illIll.

0pf. II )\1 'lillII" all. 1\111 :\-:pn;allil lIil (k'lllllll 1011\11 Iy 1;1 Hil iiof 0 BIII'(lIlilllllll.illl,)

JlPIl

Il\:i c~16' Kl'Il pllllli IJl'P~" 'aKOlilIM

npaxYH<lIfflll 1l0JlC13I1S1BJl HH~ Hapo.l)'

rqlll

1\llliiffll'lli Il11P~1 ra Hail\JllIBIIX piUICllh.CIJ 00;1£1 BO)'ICRIIHnJlCII1l51 HClpO.lY·

'3aCTOCYllflTII 110111>1)' llpana;

6)

:.\llcno·lIIf\iSl -

'laCTlllla llOPIIIlUIl';J

OIl'.Il1a'lar .HKUIO

M<I(

llOBC.'li llK<I Cyii' l'KTa IIpll 06c 11i1l1IIIUX .IIKlllalll IX B I-i llOT':'3i;

npaHOn<i :lCPiI\ilA3 -

Il) l:aHKuiH - '1<1CTlllliI IIOP,\lIUlK;) BlnHa'wr .\lipllllnJlHIlY 113 CYO'CKT3 '33

'f3I\a. B S1Kiii iCffyf Ta pCaJlbHO .'lit PCil\HM

npaBa

C)'KYIIII1C I'h

Ai;(Il0CIIO Bi.J.OKpOIJICIIIIX npallOBHX

PO.lpi·IIlHIOTl. I J:IY1CBi IIICTIITYTI1( illCTlITYT npaBa BJlaCHOCTi II

1I1lCJlC Ilia jaKOllY. .'llJlpI"\lUlllli IIpall i prdHiB BJla;w, cy.uOBOMy 3aXBCTi npaB.

CyKyIIHiCTr. IOPIl":'l!lYHIIX HOpM.IUO perYJlJOIOTb

(UIlBiJlblll,; npaBO) cnCuiaJIhlli (ciMeHHC npaoo). KOMnJll'KCHi (t:KOJJOI·i ...HC npano).

6Y./l,b-5IKHX

1

p,llwBi;lIIIlCIIH.lcllyBaIl1ISl TaKo'i .'lCPiI\<lBII MOil\;H1BC IIpB IJCT<lIIOB. CHHi n~p­

3a cKoJlori ... lli IIIXHlOllOP; Wl'HHSI). faJJy3b IIpana -

IIpll

cy6'rKH)~1 npaBa Ta

piBHOllpaBHllM

!~!I!3i.'!bH0~..IY !!":!l.ii) !:l '.li:+:!·:Lly:IC!:3! iHCTIlT)'m (im;nnyr ~i.!.!f!OBi.'!a:lbHOCTi

BIJ3I1a ' leIlY C(IICpy cyrniJlbllllX Bi.aHOCI1H.no.:J,imII{JThCSl Ha npoq)imolO ... i

i

~ \IoBax.Llcp)f\aBa OOMCil\)'CThCli ],H:OJla~IIUIKi caM" CTBOploc.PaJOM IH.1I1Bi:lYY\laMII .'1~pil\'lBa f

1I0PM,LUO PCI YJIHHOTb 'Ianlllly o;ulLlpi.!.lIlIlX cycni.'lbHIIX Bi.'lHOCIIH.

l.lCPXO­

BCIlCTBa lIpaBa.CYl b rClKo'i .'\CpiI\aAIl noJI51l'aC B iCllynalllli IlL:Bill'n.nIHx npaB .11O.1J1IJIl,}lKi H~Ueil\aTb iFl.'lIlBi;lYYMa~1 Bi.:t IIi1POD.il\Cllffli

llelll1KOH3HWI llOP'\1I1. IHCTIf .'1

nPABOBA )l,EPlKABA

6)'TII

l'UOuo.'.(

qH.IMa:I}lH. Jlcl'i i'Il~tI'lOL:'1 i

nPIHIIlHnH:

I )BCPXODCHCTBO J<lKOl-la. 1)13 i,f\noRi.ua.l bllicTb nepiKaBI1 nepc.'l Oco6oiO.a oc0611

nepen ,QcpiKanolO.

) )1aoc'lIICIICHH}l llC.rl.OTOpKaHoCTi lipan i CAoooll.

3AKOHHICTb 3aK'oHHiLTL>

- llC p\:iI\HM, npll lIKOMy BI;.(0YL\(lHhCll TOllHC

JlOJ\cpiKalll-HI 'jaKOHIB .

,

4)KollTPOJlb 3a :labc'jllc... CIIWI.\1 IIpall

i

IIIIIIIIX IIpanORIIX

1I0P\1

BelMa

IICYX I1JlbllC

YllaCllIIKaMII

cye­

\lCTOIO C"OIIOMii' I(Jcy 'IIJTtl'lil Ta IIC.lOnYLUCHIHl :laJ:inol'O 1l0BTOIXHHlI.n

Pl'lell 3aKOHHOCTi:

IIJCTYllJlIIX T~~IJX 6Y.:t.)'TIJ ll<loc.l':lIi Jlmuc Ol,:IlOBlli (P~ HKl\i·i.TOlllliwc rpynll

II

<PYIIKlliii opl'illlin ;1Cpil\aBllo'i BHU.uIl,To~IY [\ lliii TCMi .lWUiJILlIllM BBa;i\a€MO

BCPXOIICII\:'( All :l;\l\Olla -

pcryJUonaHlHI BCIX CYClllJJhllllX ni,nHOCIIH :la

lJ.Onuj\IUrLlIO 1I0P!\I.EK r(\HUB.ICIIIIX !(Cp)f\aBOiO,

10

cRooon,

CliJ.11 Ha JaKOIiO aB ly.BIIKOIl<iR ' ly,cy,1J.ony. ' (l)8I1COKllil nynillb opralli'3aui'i ,'l.Cpil\aBHoi' B la.1H.

J

1IIJlhllllX BI,1J.HOCHH.

i

5 )fIo,1J.iJl B

III.'limll'lllKHOHHi,:.lHII'larllli rjl)'IIKUi' .u.CP~,)lIIJl·IX oprallin.

II


I JlAI3A

/lfPil,t\ I~II:

Ilapill

';a I'll I III (1Ii.UIII '.'( Iii l,lIiiclllOI \I(IJlUilill~ IJ:Il:III"lIlillll.

-IIP)M 'Jlhry

(11

01.1101111 'I b

- IlJlL ..'lC'l aBJl51C J. 'pil>, ny 13 \1 Iffi'I Idpll.lIlll.\ Hl.Illlklllld,\..

'lIr.:uiii L1<1llllll-=piKdnll.

lIh.'I)JIyrll :: llilr\'.lIlll 1I;\fll~,ICili 1lIIIIlC

Ufl.liK.llll S;(:: IIIBL'llC,l.IJldli, 10\1) !IPII

II 'Pll\ III ~ 1\;11 -' 11,1

- d"p ',1I11)< 1111)Jlli~lal IIIIL.III<

1l1111'l':111I1

\) 'lI~lllill (11)'lIl\llI'j

lll-.p '\111\

I\p:l'ill

II':

C li,I.

II' l\'lxi,llll)

(I, \'1 I" lIi'i. >t I-. I II pili ,I \I"lIltl 'j'j .IL'I'i1',lllllll \\ I)P' alt;I\\1.

- l.liilclll ( IIpll 11;\'''-.'1111>1 11;1 1l1l1l1l.1~'pi";IHIIIIIIlLd,ll. - ~I();J';:C III II \I IOl:l3 1II I I. "-.'lllL'1 III I'll I p"fl)L'lk'lI.l:'~lIl. ~I"

-

IIp;lI31111

- Iljlll"!lOIO

\1I1.J!·naHII>I;

13llllli ClIL'I1I'\.II,III. B 1.'1.

UHI KPA"il-] CBPOflH. lVIAKPOPErlOl-l11

Tr\la 3. CUfl\'ltHT.

i: rniic',I;lll1l ':I:;IIlII>l:

- Wl.l;H IpO IH;l511Il"II:lO; -010,1(111)'( lJiiilly la yl'.II;t·I;1I .\lIlp:

13

ffi'llLlCTI ni,'ll]JOP\11IIlp;lI.l.IIIIII51,\I0it';:c

l:t.

0:' fII

IJlalll)ILl yp>t:l)',npll :/1;1­

'Ial II iillll\ ;tOO npoIIOllyn;ll11 CXld:

~ p>t.lj .l.lS! :alllL'(Hil\L'lIl151

10\l.a T<lKOil, ~lllit,L' OIIOCLPL'~I'1 oallo

61"

'3\1<

HO,;·~.\RL[A

'Ha IIPOOJl

1(0 TIITVUIIO.

~IIlPY I IIlLlIlI\1I1 l'pahI<L\lIl: paui'i.

n 1:l.'1'':i!\I! 'CTi ypRJly

ua

IIJ 0

WlaC\IOBI:..I1I (lITIII

p) (!Jl:...lCpanll3Hllii yCTpiii,a

I' .\1 lie 1L'1I1l1'1 (jJc;J,cpall\'j Bi

I

(y

"lIil'

cyo'nna"lII

<11\0)1\ illllii 1111 <1IlIlH,

(jll:.rl··

ni,llleCL'Hi

.10

~1)lll'~,!H !!p::lfI. !!I!!~! !!P!!3!!::I'IC! ;Jarw:,p, iI-:yr.CXB3.1!f)r

.!.!cpil,arHI. l;liiiL'IIIOIllTbCH O:(IIIJ1\1

npll U,1l11 on:nUTI ill ,\1 y llap,la~IL'H I I ra PIHIIO,lI;I>lIOTL.C51 Mii\{ na,la Ia\1l1

npI1:..l olla laTHoMy.

-

nXIIWe (r,OIICTlf ;IliflHllii

p...· ;l.lllyl

JIa;C

12

'~,.IL'il"ILlLTI Bi",l [IJPpl'llll

(\PII'lIlIl~1

'111\1.111(1

Pl'llil

ll'ICIII.HI\I

6nra10 TO'l I, ·wpy.llc

IlJnlllona

H

Ilalt Utl.'\1

I(Ull Ui:ljllltlWlllCli O':lIlll

BI1l

"111'11-101'(' Taoop)' I a rBp()ll~iicl.l'Y Q;1CTIIIlY KO:llltIIIlI>OIU CPtP Ta 'llPOIlY. Ky.lIl n

I

CBOII)

'IC'pl

Y

BI\.JJI(l'lilfOlb

peIlny

n lpt:llL'i' (JlOpT)T,l'Il >t, r IOparlTap, II: 1I~\I11l1 11 a ex i.-HI:' c"1l1HJII y, Ta­

)ffi' ,lL'}J!,i Hll.li.-I51IOTb "3axi:.ty fnpUlly, KY,lIIIlK.110'lJIIlTL. OCI t'plI'illll CllpUIIIJ,"pii\!

Rp n~iil'h!\ll'i Lla '1111-111 1\0.'1II1UII Lll! L'

('Pc. P 'liI Cxi,

Hy t'npolly ((I1j10IIL'iicbKlI

TlIHa KU.'IlIlUII""1 U (·PCPl.lcIIYIOII. i iHWi '1'0'11'11

'mp)' Jln ))C[-iOIl:l.lldlJlIi

,ll.l

1ayuail\lI~I0.lllo H:lBc':lcHi l\apiallTl1 pcriOJl;J,lhllOn 1I0...lI.IY ilL' IOlbCH

1I:l

Y'In BIIII UJII \

<j)aI\TOpax.

lIaBC

1111 I,ll II) IjMII

l'Hr.:1

pCl'Illlla!II"i~lrLl PITIOIIII

1311,ft

)\"~

1:I1I1X

BlIlllL'

(clli.lbIlC

llo':li."'YJII'i, Ha

cBo'iii

Haw

1101

afl/KilJl

iCTOPJltlllC

poooTi xOTinoc5I

:T1L~.

C llaii6i bW

aOll

en POJlH.

1.

nrl~lllqHA .\Ill/!'C

CBpOIJ]1. [IIIIli

,lall,1.I5I).oa IK;JIIII (f)n.lrapiH. l()rOl'.'laBil!. rpclliH. J)Ol:llill. A.IOllJlil/.

, lal\ '.lOf 1I11),

h::.11, rypll i. l'Olll<lJIIJlli, L'h'111 10011<Jlli IIpOI pa \HI

IIpallJlllll15I

·Xi.lIJy fllp\llly,K)':-lll I3I\JJI~I'I;\I0Th Kp;,hlll I\()JIUlllliboro

Jllll.lbllllMll.OO 1101111 Bt'.1tO'lilllll" H L'c6c Illl WL'IWIlL'.'lC II I '1IIHI1J1J\l1.

~1":;JX.

Il

i

OIlI\;t:li.-lIITH Jwa BII.!.!11

- I', III I POJllo(' .11WI 1,11 ic rI, «C II.nO 1311 X I) opraIllB.OL'pC )"1 ;lCI'I. 3B

ic

.

1l1l1Y.!C.I:l\uJlo\fi'ma,ll(1.li r1l'lllll, 1\\'.'1 Io'I'Yj1 1!1I r.!.!Hic h).R

• KL'P\,(, IICllrpa.I II'(lIt!\1I1 1:1 IIIIUII~II! Upl ;llla\1I1 BllKIlIJaJILlll'j HJI:VUI: I yr, pllJpU0illil ,

. Ula,

1a,iJ.Hy

oal

(Y P5I.j l):

- h:oH I pOJllOt BIiKOllaIllJH 'JrlKOllln;

- ,'e

ClII,i rm.1J.l15IIOJl.,

J

BI J[,O HA [3l.[A BJI

cnl.lbl1l1~1

lI~l.lHlO II. Cl'aH,'1IIH~IHC"Klliip-:noll IlLlncllill. !1.alllll,HllPllCI·I>l, cj)lll.IlllI.1ill,

I!J(':lcpaTIIIlIIIlX .'1Cp;i\l\B;JX).

¢>YIn:lli'i 3aKOIIO.'.l:1B'ICli· B:I;Ull ,lit' IJpaB11Jlo. Ila. la I 01

ltiB 1.I CBp 111.0 }\I'\ n,' ):..1111 h

:l.lflOnl.

- 3. TRq ...li\{) (' Bill 'bJ.: Hllil Ia !rn.llRIfLlalillllii CT~1I1 B Kpa'jlll, Tall BiiiHll Tn 1111 1 all WI

ri

lln allllll\l.nJl.'li.lll.111. PL'IIOHII.lII\1 :lOlIITIJ C)

IO;J.ffi'·T:

- S;11SL'P;J,iI\:l IU< 11 C IlHLlbIlO-CKOII ),\li'IHllIO PO'jIHIIJ.:Y ,Jcpil\aBII,IIIKlI pa­

BIIP1W. l

P

I! 1)('1'1011<1.11.1101 I 1I1'::U Iy Coponll ILl I)'

Ill. Tllep:lil\yn hUI

~IY ypH;J,~.lill ,1,ll1b 110,1< 11\:11 T, 1-IJpll.

-

,-Ilil a. y 13 1IJ.1.1 ,,'II II I

1I111\.IIII\I,CKOII ~li'lIlOlo.no.l)i1111111[lI~l.I\YJIL..rypIlOIO r.'lIlll 110,

lal'OIlII.'l 'pil\aBU:

- JaTnep;J.i1'yr

n

'pffi'allll.o6'Cll1alli

ypH:ly.

B.rr\,1.

- (l)Op\IY(' lIPOChT aGo npllll\1a - IIII.'l;l

YI 1I0lh~fllli

Til )-"1<11.'1 h Po

\11. I(ir'i r>:\l11

lIap.I;I\IL'II'

fBPOIlA:

111Ill'lliSl,llopllcml., :Il1ilJ,et>ill Hill

ia,lc

all

i)f.rJ.laI-/LhK,rrO~lcpalli5l,


l\p~I'ill (-'1lj101l11>1

nI13iU·.HHA CBI'OIlA: kllalll~J.llopfyra I i>l.I·pC1lill,M":ll;1 (I,!\ I t.:(t1ppa, 11IIl'l<.' I lila 1TaJlill.TYP~''1'1l1 11<1

i

nil lociicl,J'a 'laCTlJllCl), 11I·.H PA II,H;\ E'I3POII,\: Ylopllllllla,

>"uILJ:n Ill,

('JIOB '1I11L

T~\Ia

Alh: 1(1111. hUCIJlH. Lit: \ Ill, IIUI\,lpll,n lSI. I paIlCI.Jbll,1I11>1.

Hi 1\1("1'11111,. be bri>l. H UCp.li.JlI,'lIl.

,f] IOKCCMOypr. l3anlKali. Call.~v1apllllo.

i UeJITpa.ILlia I Ti1.1 ill. CXIJ1HA BPOnA: aTBi>l. JlHTRa, I:;inopych. h 1011 ill. Pociikl.Ka <DCJlCpalli>t. 1o:l;toBa. :I'ina. nIl3LlEIIHO-CXlflHA E'BPOIIA: PY~IYlli>l (6n TpaHCiJlbllalli'i), J}O.lllaplll. IOronalliJl. /\:loi1ui>l. MaKc.''lOHiSl. l3H)l N~2 , n1RHILIHA CBPOnA:

ninlli'IHi1

.~o '11'11,

flCIiO 11111; }i'j<llli 'j

4. 3AXI)l.HA €BPOnA

l'K.IJaIl, pCI 10"y:

Ip.I:IIJ..'liH. ('n UY'IclI I'n(lOJlll.lClliO R~.IIII'lJ(iPIII;lIli·ii nilllll'IIH)'i Ip.lall.'li·i,

pO.lilll:TIlO

.1101,cOIGypl.

n.lOwa: I 406 TIIC.KU.I'\1. HaCCJ1Clffl5I: 2 3\)7 170000 'IO.lJ. (239,7 WIH.). Haiiiii.llJ,llIl ~Iil'l<l (lun): rIapllil\ 2 175 000 (9 19000 1'YT i Jla~aJli B l~iI\"ax IHnll~I'la( 11.l:>1 lIaCCJI~lIIISl '1 Ih:PC:l~ticnIMlt). 1101-1, III I I -I 30il 000 (6 <)05 nOO) Gel' liH 343' 000. I>ipM,illf'c:-.t I 009000 (2667000). BilJ,CHb I 540 noo (I (40000). rmuro 6X4 000 (] 69R (00). ra~16ypr I 661 000, EChor'o

It .JlTPAJlbHA

E'BPOnA:

YropWl-Illa, CJIOBa4'Hllla, nO.lhlf\3, Xopll,ni5l, C'.JlonclliSl. J)ocHiJi. l{CXiSl, CXl)lHA esponA: JIa niH, jhfTlla, [ji.l10pyCh, Ec fOHiSi. PociilcbKa <!)c;J,epauiSl, MO.lJloua, Y"pa'illa, nIB)lEHHO-CXlllHA E.'OPOnA: PyMyllisl. EonrapiH, IOl'OcJl:lnill, AnoalliJl, MaKc)J,oJliJi. HClloxiiHlO J,Ulfi1'IIIT1 I. 11 10 J IlOX HanC)I\.~IIIlX HI\lUI? BHJlill pcriOHarlhHoro no li.!l)' lIL'plllllii f'1'04Jfiwl\l-l.a pyrJIll - Oy..:lL' 3<1 . Ul:OnYllaTIlCb nani.BI1XO!15lYIi 3 cY'lacllO'j rcorHHlinl'lllO'i nrryani'iTa KOplloilin JIC!nK<lIl, HanCllCHi I.l p060Ti LlcSII\i Kpa'iHII nill.~CHllo-3axi;lHo'i A'.li·i Ill' BXO.uSl1'h B 4'O.ll,CH J BlllHa'lCHIlX p\.TioHiu i po:mHlllalO'lbl:14 B Kypl:i «Kpa'illo:maBCTRO

;(~pil\,an:

II

') IfIlX : '3 pccnYOJliKallcbKoJO ~JOP\IOIO npaBnilUI14

'1 l\IoHapxi'IHOIO (I)OPllIOIO npaBniHHSl :

n1IVlEHHA (RPOnA: Icnalwi. Iranill. !lopr}'1 a;lilJ. I pCllill, Ma.TJbTa, Ar-l.1oppa, CaH·\laplIllO. BUTHl\aH, TypC t l'III1W (cBpond'\l:bKa'I;\1:1111I<1). 1AXIHHA € B POllA: <tJpm1Ilill. BC:lIl Ko6pl ITallill. fpJlallJli5l. WHciiuapi>l, JliXTClllllTeiiII. MOllaKo. lIi:'.!~'!'Il'lH;l, f)c;!!.>!'i.'!, Hi!~er.'!a!!~l!, J1!OKCC!\loypr, ABCTpiH.

Hi.lcP.lli1lI:J.IJ. Kopo.llnC'IBo I;' lbri5l. 13~.'III"C l'cpuoJ'cnlU Il.lp311Ili14, 1111l':iinapiSl, MOIHII\O. Hi\IC'l'llllIa, JliXT\.'IIWTl'iill,

:\rKrpiSl.

lIJRcllili. HOpHCI ill. JlaJli>l. <llill.(}III.'li>l. IcmIH.J,ill.

14

1501111

'11-11l"I'IIIII~t. liLl.lldll,1 (l<.l 1'lliilllII1\0\1 Ili'Hli'1I10'j 'l,t'flllIll)

by" rmlla, r:lm['IIIIJa, 3:\XI;1H..\ (I3Pon. : cl>P<lliUilJ. Bcrrm:oopll rallisl.lp:I<lII.'lisl. II 1ACi'iI\apill, JlixT HllITci·il'J. rvlollal\o,

") l'j

rO.\IJ.I!.lO

.IIIIUl'

Bp,lll~,ji~'h"lll\lIl ,1\.pil;anal-lll.

4 - 36.4 7 - 63,6%,

3 (]ICLICpaTlllllllll\l ycrpOfM : '1 \'lliTaPHIl\l YCT(lOOI :

(J.

: 5 - 45.6%:

65.6%;

~"(l:

h MOHapxil1 - OLllI<l !jJc,1.lCpauiSl. pellna n'n\' }'lliTa(llli, b Pl'ClIy6.ilil\ - 1'pll epc,U,epaui'i, PCIIIT<I llui YlliTaplIi, MOllapxt'i nCpCB<liI\1I0 p03TaWOl.l:llIi Ita UiUlfOtli perioHy( pU)/Ii). pCClJ)'oJliKII HCI lliBllHi i :,l<l ·o.'li.

1lI1I\.IJlO I<lIO'1II '

Haii6iJlJ,IIJ<t Kp<l'iml 3<1 1J.Tl()1I1~IO c1.Jpa~llliJl' 344 TH~,KA.K\1.

Haii6iJlhWa Kpai'Ha ]a

KiJlbl\ic m) lIaCC.1CliIISl fJil\JCY4ll/la-

RO

M.

1I,'lon.

n.lomclO (B Tile. KIl. 1\111): 544,

JCP)l\3BH :l3

e)paHuiJi

HiMC l l'1llH3

357,7. 241,7.

BCjfl1KOOplnaHill

ABCTpi51 XJ.9,

Ip.'HIJI.J,iJl 70,2, JUBdiuapiSl41,J. I fi:~cpJlalJ..:.t1l 34 ('3 BJlY1'p,Bo.umlll-41), I>c Ihri>l 30.5, JllOKccM6ypr 2.6.

15


JII.XI~lillll~I'1I1

\1,

11:11'0

.t 'pif\ali

0._,

n,(L

.. ':P,K<lBII $, I 1.I1,(~J· 10 H,I 'L 1 '11I1il ('ICU.)

"B 1\1 IIWlIl). CI1.\IKt.\.II\. KUif\II:1 '\'I(ll:nlll \"11 Cllii', Ilparrop. ICpO. TaJ\off' iClI)" BU,\\IIIHlCrl»

1l1:111l

T

"'Ii

nOil.inHIOTbCSl 11<1 JlPOliillUii '3a ylliTapHolQ (IJOp~wlQ.

BIICOKllii

c rYII ill"

YCTP

IlcHTpani'lalli'i B kllClIlii i BCJlllI\OoplnaHii cnpuSlR

a HOll:JC II 1110 ylliTaplloi KTl1p

(POP~IH YCTPQIO.'311i:ICIl HlIlIJHmaC'"lIlll inopll'IImi-i

r0j10~IlY

BI,:urpa(

pO:lb

IIpll

<j)OIHIYH<lHlli

pn-.:aBIIOl'O( TCpIlTOpIaJIhf-Wro ) )'crpOIO. Bcc ff', IIC II lliolla':lhlJlrii (jl:lKTOp. lIC"i:It.KII

101.:1, I<l.lilCH Ill'pcr:a;I\IIU III,

Ilau.iollanbllll~llllllaHIIj]M,

~li(

10

I~Tl)pii' j He

XO'l:l IIC;J.OOIllHKlllaTlI

U~n

CJlllI

y ,iiI .,t;" Icn~IIIi'i, lIallplllCl:l;I.. lIaHllllicTI.

6Y.'Ia YTl~orclla

B

1497

POlli )LK COlO] :ITlOX IKOpo:lil3cn:

KacTini'i i AparollY. OCTaHHi, B C8010 4epry, 11I,mOllllJ"l [10 C8010 CI<'1a,ly • pO.TJiBCTBa }}c01l i I-1aaappy.BIlXOll}l'lIl J Uboro. 1I fCIHIlIi'i ( }II{ j B Jlm:oopHTaHi'i, i\C npollec epopMyBallllSl .'\Cpil\alill aYB CXOn-.:IlM)

~Ial' I np IlCMt.l fl,jIIIfW.

T~It\. II HI\lc"I'lIllIi I :\IIC I pt'l :lie (IK~.:lcpallllllla (!lOPM<J

>! 'T]

010. X04a 1'3\1

(1)\)r~HI

uC;lOolli HIOBaTl1

Bl'OHO\lifi 1II1KilllK<lH3, Kpi~1 iCTOpwlllOro c~aKTOpy.Ille ii lIalJ.i()lIaJlblllt~1.

il cI OIIlI\II'II](J\lY , nllJIITlI'IIHl\IY I

BuOl.IO. 11(0 1c1laHiH

epop~la ~lcpil,aHJI r

IJII Bl'CPCiU1HI !.l<lHIIX

'8 10 'lcpry, Ila;W.1(( 113 p TioHa:lbJlU\IY pilmi all Illl(O:\IUO "o;+;llilt OJlIlIllllli, xO'la

11l~11I1\.

1111\ )(\'1110 IIClI:l'}Ij311:1 3

no;

'U~IIIIICrpaTlIJ:lIIO-T":IHlIllpla.·II.II\).\IY

1I1H.A. C, BCC;+;. I\Oil\1IC1 J '1m.: nil I ~laf ylliTaplly <lwpMy yc.:-rpOIO.Ic:Jl3I1iil, R

'I

(lOU.

-17 noa. 1110"CC\10) 1'1 395 0011. \1 Ifa "0 3n000. 111H IIlllTl'iill 30 no() P~IIOIl 1I;\1l6iJlh11lC po 11l111lCHIliI

Iqlll·lllpi·j. Hl\i Cqlllp\IYIll1J1I1

'.Jlll\llGplll allil,) (AIIIJlliI, YC.IILC, LIlo\.'lall.lill. niHllillila Ipmlli:liH) ~iicpcl III

fp aH:liSl J :

Ilpan()BO~IY

y1111 apll(\. XO'lrl 1 lie n '1IlCTOMy flllr:lSlHi. (l)np~H1

)CIPOI(). '3oKpola. 'IOTlllHI iClolHtlJlli

_75 (lIl1l. ".1111\001'111 llilil' 57 c)'l(\ ll()ll, qJpallUI}I 57 -' i _ (lOU. 1I1!ILP aJl;tll 15 _0,0011. f) '.Il> iSl I () 6l-i 000. \nclpiSl7 %000. Ili\II.:'J'IIIII,l,'()

UIIl~ltUapl~1 690

Ii O;IIlY (lkllll,06pllTalll}l. kllaIlIH). H\ T~rl. lil'JUaiKalOCIII Ha lI'IlIBllic·lI.

pl1111lX llalllOllaJII>1I11c.'TcJi ..'J.i

OYJIIl flci

OJ naSH CTaHI (pC,Ul:paTHBHOIO nCplI\aBOIQ. AJIC ui l\cpff(allll R npoueci

I

o~ ~101lJT Hllii ICTOpllYIIIl\l (panopo~!. a C3'IC oal, TOBiKUBllM llCpCl)) ~aHIHL\1

]·S1Bll.laC}I IIp}lMa ~1On-.:JlI1BicTJ, yllinlpHo'j <jlOPMlI yCTpOJO.

UIlX, C;pff'al3 Y cl\:ra,ni CBSllllcllllO'j PI1~ICh":lJj' I ~tn~pi'i. "lc Tl:H.:1crllli·i 1'1 (I)Op\lOIO

B .111K06pHTalli'i USi epop~ta IIPOSlBII':lacSl 6iJlhIIIOIO ~lipOlO, f1iiK 8 IcllaHi'i.

Tp 10, HI' ni,l,o~IO,

j ! 'I

Oy.1I1

II IB.:i!llapi it) Ta G'.

,'\a1lCI,0 lie .101ll'IITpOFli.

Te

ff' caMC I\IOil~lIa CK:l1aTlI

brilO ( Tepm opi·i. HKi B.W:J.WlII p:ulil!!e

y CIl~!!I~HHY

Opll'lHOro pOJliln"y CraJlli UCIITpaJli30B3HIOIH

i,

Clloncpil anh '11 nl.:1110CIJa Ullic I J, 1l311i·i.lIa lIalllY .1)'MI\Y. TaKllil yLTpiHlyl

Y

Y

BlIXO.1Sl'H1 :! UbOro, npl140My

y

BapTO 1RCpIIYTif ynary lIa Te. 11(0 iCTOplt'llIlIi{ qlanop y Ij>OpMyB<lfllii

P~lIl :.lCp)f<aBH

Bi:drptlf

r0.'10RIIY

PII\lCL"Y I~llll'PIIO). O:(lI(\K'Oy.:1O () nOMWIKOIO Hl: 1ra.'.{;l1ll npo IlallioHa.It.HC

prY.H(l)f\JIHBY pOJlh.OCOOJ1I1RO

llllTallllH tl Ill\.\ ,lcp,.;aflax. IlL'OO:llIlll1 11 oe."lbl'i'i, ll~ 'Icpe:! lIa>trlHic II>

plI\aB.

y

pO.'IL, a IIC1uioml:lbHllii,

Y CROIO

(!lOPMYB3HHi HOllUX, paI'limc IIC iCIlYI0411X

1I<lllioll<l.II,(ill.\ IIL'1I0pO'Jy\lilll, Miff' 1I:IjIOHaMIt 1!lJ Ja\IlIHlHVI\1I1 "pa'jll<J 6y.13 nJ,l 3:1rpOJOIO p()'.llla:lY. Uc C I JJlO o,llli('}{} '3 IIpll'lllll req)Op~IYliallllil Kpa'illli ] YlilTapllO'j

y C!H?'lcpaTHBI·IY·

TCMa 5. ABCTPUI.

ABCTPIHCbKA PECIIYIiJIIKA

.

Illo CTocyn l.ell ymraplllix .'l~piKHB. TP [lOll II ,.W:·IC:"O IIC O,f{1I0IlaUlOlIaJlbHl. Tal'. Jl

Y

y <tJP3I1Ul'i, lIalllHll{Jla, , 1\0\111:11\ 1 iiI) nrO~I\IIIl:1I0'1b oacKI!. CJI1,.l<\clli i

aplllll Iii. wo 111511' Ill: n03I1aYI1,IOCH Iia IGIj1'r i "'11a·illll. .!..lawlil CTall.'lcp,I\JllllLlf,-1 '111\\10

l' li.'l'lal\lliK 1I0n'}l yfll1TlI '3 (IHIK

po llclnpi·j. <'l'Jpallllili. ilK lli.'IO~IO,

\\(),K~ Lly,l\llTlI IIpIIKJI:I.'lOM "llI£1I1!I"Oi'" Ill'HTpa i'HUII'i :lCpil\anll; aGl:O 11\1111 lalli'i

Y ,'qK'.'llli

niKl\. litO 1-1": 1\1(lI'JlO lie Bi ..' l,oOpaJIITI1CH Jl3 11llU'IJII.lIIOMy plHBltTKY

I<:p.,,,allil. l·dIIlIJUI.tr\ np"l" \I C.'lc.' II I" ;lcpil,aIlil. lil-.. i '1Yll1l TpaJlc(l)opI\Wllalli' )lCKl.lhKOX

.ucpll"wa 1:1 3axi;lHill E'Bpoui. rvlcil\Yc

iJ CnonelliClO.ITa.lJiClO, IIIBdiuapifio.

.'IXTelllllTciiJlOM, HiI\fC1 1'1IIIlOfO, Cn,mU4'III110I0,

Ycxiuo.

YI'OP11(1l1l010.

l.reorpacl)i'IHi ,laHi: TeplfTopill: HaCCJICHHW

3 HIIX

to H59 KH.KM, 7 796 000 99%"

31lcTpiiini -

'IO)!. iHlui - 1%.

17


y '\Olll

IId:l:JICIIIIW lJ. '10.1. Kii ,. I.

'1 )'IIIIlW

l1i

-nre:1 'I all,IH

ICIII..

81'"( 'II ~ I : ~O 000 ( I I)~O 000 . rp u 2:>" 0 lJ \2r (JOO). J111111 2\13 (00 (2l)O OO()). ~L11>1\6YPI 1../4 (){) (16500 ), 11I.:i'ir;I-. II: no I II 'IJCI~rl ,'0 OUO, c1)\JHI\ -j oon B~.JC 5~ ()Oll, Call1-.­ ii ',lid 'II :0 ()l U. [1,IIIOiJII.lUl \11l: I, ( \ ~'"

I

.ta J \ '1\

r POllJ( Wil

IllHIII1W,

np

x

ll\Tr.

'p '0

.,ch

'n,

A lhniilcbJ"JIX rip'

T twa - I P l:1

11,

)i.lbUllii traCTl1I1I

11'111 pll 'hll, tl, '11tH

WKII P

~n'Hllr>l. GYII.! cpaI'

ct

7\)7.

G .1t:1I

I.

Pitll\11

pil\aBI1

- ,'1 • IIHn piLfK11

-,D.yllai1,

Til. f\1 pa,

lin LIO.ll 1 l\alll1 CPO~I,

} pH

P i

'PIlOJ"l fB,1 GUBapi'j;

i5l: ner BCliKIlO KaT

nop,u"a.

-19

13 I piii b)'oro 130 o.n.iHHll (

P

BCl pIll,

J I DOp':lIIl11

H

( 1'OJllfUH E1ncHLlIT

(IH<.:Op

IT

• ljJc cpaTlIBHllii

K),1a.1LUuyp (1a..Jhu6ypr), Bl.:PXIIH Allc I(WI (mIlU), TIlIJKIIH

-npll3l1tl'Ja BlllT{jIX LIIIHOBUJIKJB;

.uani B TCKCTi BBn)j'lo . =

41,2%,

iJlbCbKC

K ~Icpuill cq)Cra nOCJlyr -

22 Ll O. 4,3%,

ocnOllapcTl3o -

21

ex, iHUli - 32 7%.

J11IHHi KyJlbTyplJ: OllCC, KYI, pyn3a, KapTOnJlH. 11YKP 131111

BPX .

n 'P

9 C 10311llX'lelli :Jb (6yll.uCCJltllllt): l3i.ucHb, 6ypl CHnaH. I), IlJnplH (fpau , K< pllIniR (KJlarcl-l VYP I), TIlPOJIb

-CK.HIKU ccci'i llapJlU fCIlTY;

nyK

aJJiJo.

T . [{PIlPO IJlIIi ra3 U1IHK, aJTlmlillifl.

i rCT Kpa'illll.

BIIOIl )KCllIln:

BO: iHLl)'CTpia IbIl -ClI p:!pl-la Kpa·iJ-Ja.

flBaiK.ll1BiUli p

_II: li

AB~ rpiHcbJ< 'j p cny6:liKll;

(C\UII-.-nCnl,lclI), (llop, I J,6 pr GpCI L:1I1l . r JaBn nCp)KaBIl: npcl11, Hl~ HKllii 611pa

I1KII.

KopJlCIIi KOnanllllU: \larHC311T rpacjJi , BO bljJpa~1. 6ypc ayrinJlH, .

3.(1)op lU .ucpiKaB1I: llaniBl1pC3111l, III bKU pccny6J1iKa ycrpiii. CKJIa.la nCH 3

np '3llnCIITO~1

TBapmil-llJUTBO: eBllllapCTBO, nTaxiBflIfllTBO. BilKa poraTa x)'.n.06a (.n.a.li oniTp 'jCTor C 101),.

BCTPI·j.ll.O HiMC'I'IIIIIU;

-1955p, - OrOJlOIIICIIO H iiTpa

Th 51

-. pJlII:, nIlI'CHIIUJ'J, H6.1 J1\3, cmnm, CMOpOJHllla, H'IMiHb.

mu,l A6CTpO-Y(OpW.II11I1;

-1945) . -

'I·

~l bIIi pccypclI: pi JlH - 18,7%, can -ropOAlIH rany b - 1._%, nnCOBlIllla - __- )o,JliCII-39,5% iHwi-l-,6%.

Jlbll~a, Cl0BCHill);

-YLf:llhBrIcpmirrCBiTe13iiiBii'miIl3

8p. - I1pl1 .1II<1HWI

Hl\uiH ­

'3

-I, 04p. - ymo '1l1lH ABCTpii-i bl< 'j i~mcpii" -I g67p - lMillCH fIn BCTpO- roplUlllly:

-1t)14-191

nO,'l,ap

.lIle. Bi Tb -

a6c6ypniM lIIIY'I)' Cpll CPII 1 ia;

n

n pllll1

faJl)''3i l-Iap0,l.lHO 0 1'0 'no, npc Ba:

-12~ p. - YBl.:pJ.iI\<.;lIl1Sl ra6c6ypl'lfl. An Tpi'j: R TPI~ - ll,l.:lITp

el)

alii:

~

'.

HoaHa

ljJiuiilll:! ~IOB::I - Ili\1 IlLI·:! .

BaJIOBll1i BIIYTpiUlllili np

YlOpw.I1Ha. L[cxill, niB CIIlla

0

HiulHb 'j Honi IIKII.

\Tcpce.

[ I %p. - YI BOp JlIIH I eplIOI C 1 Bn .-\ aCTpl'I: -1180p. - )- 1 nop '1111>1 Il.:plt I Ina lih IIPI'j;

-1 [6~ I.

P~IY ThCH .lallLllara Ill.

Hl Tl i.l,LTJ hill Iii ncp'. n,r a ICIITOM. BllpiUlY OCIIOBlli nil aHlIS! BllyTpilllllh 'j

II: II r.: 1(:1':1\111:

( TllIa l::Ir 1\ ,

- 11) If no( IIIlH

1\ '1!I'HIB. HKi l OIIj);]I01'I>C>I lIa ~)LlIllllj

BIIKOIIC\TlI 13 B a ,.

-9<>_-1 '0 lpp. - .. CI\ I, 1I ('n>lw.~llIlO·j PII I I,Kn'j blllepi'i:

-14 - 3p.

18

plI" Halll lIa Ihlla pa,ln (1II1i1\IIH II;] "n,) I 1~\'1I.1ccpal

I {ani 111,1.11>113 pa;ta ·K,la.l cn, 'H

4.IIIIlIi

~,I ~.1\;111 111\1'11.)'11

y I B lpl'lla

1\1;

1I1,l.lLH 10. IIPJli\IOJ"O. pl~lIi>r . 13110 '1"101 U "pdIlJ, UIJ1~ '0.1 'laUllIllJO

2,[ 1 pll'llll :laHi: -95" . -

1\~)rmOIJ

.1I1WIl fH jaK 1I111.

,'lJMll3. Oicpa - HcikllH:l It:p (eT) r1 'B)

•(;-7 TO

HI

lIa,m la).

\1'1'\1111

1.1

,\lOC n

nOB~p\IIH II plBll . 'IaCIO 3 11111 (1 beH, )lYllalo. IlailBilUl'

10 g-r

rpllIcbKlJii IIlIlTJillJ" -

I ;leVltll r ni -l

-1"'01

Jo

cJ) '.ICp;UI,fli

,I.

"r

tPi3 II

,ICp)f'HI3.

,1\011 .'1: B", nna:ta,

I:IcTpiH

B

p0611a np 1\1 lie.

ilfHSl, Blfp06HII1-lTB

ua () pOKiB.

OK'

aJ1l3a, KO.lb p BIlX

aJlIOMillilo, \ laUll1H06 ,1{)'B I-IHll

1\1

T''lJlIlI

XapLJOBa

i

.. KCTII Iblla npO~lJ'lenOBicTb, nllBOBapiHllll, nancpOBa npOI\IllC oaiCTb.

Ip

OllllUTBO 6Y~'I.iBCJ1bHIIX laTcpiiB 6Y.ll.iBIII IllTBO, xil\liLfHa IlpO~IUCJl B1

liL lIXJ1 nOJlytlcHIUI: '3 _ i IlIlui - 5 00KI\I,6inbilli lUo ciilli 11IJJlIXII: 1()7

bCH ACel rapo II

Ble b: ncpcp

H flJl alia pi'IKa -

6001,/01

b.

Tb CJlCKTPII(~il\oaal-lo. J HIIX -

I 321\/01 aBTo6aJlin.Haiinn)KJlHniIIlCl

YIIClIi. npuCTaHi - BincHb.

illu. Mi)Kllapo. IIi aeponOfITlI

1.1 'Hb, fpall. flillu TflC6pyl, 3anbU pyK, KJlar lIcPYPT. pnl3JI>J:

EK

nopT: 1\ lrlJCl-ii KOnaJTIlJlIl BCpC (lTII i Me 'aHi3MII, 06na liaHllJ{, nanip,

19


-II 16~ pr:. ;-\IIT1.lCpIICII, 6p<l6all'f.

cf'lL'BlilIa,

I

IIIOP'I:

ByriJlJlll, Hac/nil,

TCKCTllJlh, aBTmlO6iJli. "pO.1

Ibi·il3CliKJllfBiUJi nalYlllqlll AIlI'Jli}l, r)J1JI3J1.'J,lil,

C!J':',l\cpauiil,

LlHCIIIH.

Ili"L"I'II!ll'l. haJJi}!.

lOt OCJlillliil, CLU

1.lalla :'1~Pil~:1I31l: I\OpOJlk $IKHlIllCpcnil

BO.-ILcr00.

UJoci'tU3pi)1. ,IIlIJ~ui$l,

(I)P<1I111i}l,

B.I<l.lY Y Cna,lIJ.llIlIY.

ll'lIlIlOIJ:'DKCI II 1>1:

. ;;IIIlC'pn)KY 'JaKOHII i IIpOMy lI,ryr 'ix:

POl.'liiCbh:a

r;pa'iIl3, GCJII,ri}f.

- ",( IIpallO PO'lll)'cTln II nap -Hl.l.\IIMI

11\;-lOBIP'

1iI~IClrr:

lIal)fIH~I':HT,

YP$lJIY;

- ;,1TfkP.'IIKY l\lilliCTpin;

-1'1 ~.IC raIl.lllC Jlep)l\~IflY '3 ,,"0 II o';:la 13"1a B.w..ua:

TCl\Ia 6. JiEJlbfUI. KOPOJIIBCTBO IiEJlhrHl LlcplI\Llon IJ 3a):iillliii (3p01I1, \'kil\VI 'l Hi~ICLllIlIlIOIO, Hi.acp CllpaHui· fO 11J<)I{CCMOypIOM, I, rC'orpilrpi'lili .'Hllli: Tqmropiu: )0 52l:\ I\fl,I\:-!. lTaCC.JICIIIIW In 06X 000 l[ 111, 3 IlIIX: qL a~IaH.Ulli - 5X'~U. llaJIOHl1 -41 01." iHlUi - I(iO. ryCTOl'a 113CL'JICHIIW 329,X LI.OJl.lKB,K I.

C I ()JlllUil:

60TpamK - 694~I,

Pi

L

n:1L

Maae

llleJlbJ~a, Ca~f6ra.

2.ICTOPI·I'Hli .aalli:

-I CT 0

cKJla.lli PHMChKO'i IMnepi"i; -y CCpel\lli BiK;" B cKJlani COUUCHHOi' IMncpi''', 'laCTKOBO y CKJIU.'11 <Pp,IHUI'i: - 1566p, - nin. BJla,uofO ra6c6ypril.l; -1797 - YcloTa.ui cDpaHllii'; - 18 I5 - IIUCTI1Ha KOpOJI i Rena H i.llepnaJl.!l11' -I R3 I - yTBOpCHO HC3anCIKHY LleplKaBY, 3, CI)opMa neplKaBH: KOHCTlIl)'llii:jJla MOliapx i>1 <pcncpalliJI. CKJIla,rraCThCH 33 periOHiB (BaJlOlliH, <1>naHnpill, 6plOceHb), HKi lIoxli. H}()ThC~ Iill 9 npoRilll\ii:j: 3axi IIa (1)JI<lIlJlpIH, CXi)llla <!>J1Ulltlpill, EHO H(\~HOP, 11k.Hi:ceM6ypr, ill, iK, 20

Hal lIIOP~IY(TbCJl TaKI-I~1 '1IIHO!\f:

H.e, - V

I.

106

YJll.':Hil.l 06J1pcIlOTbC}J :HI aJlhHI1M

. H<lIIlIlIM. 50-npol.lirlllillHIIMl-I paJ1a~1I1.

1 I

.:1~f1

ca~III:'111 .1 nYT3TaMIl,

25-

IIIIH,L'lla.11<0 ~ICl(l, [{OPO!!I:. npal30~1 J:lKOIIO.J:lrl'l

'i i!liUi:lTIIBll BO.n ni . YP>I.l. i

'T < TI f.

flOBIIOl3a)t(CHH}f:

-npllilHlITnr 3aKOHO

.H1LIIlX aKTlB;

-nplliiHllTTll 6tOJ.l)KCTY;

GplOl,;CHb,

p03TaWOnaHllii Ap.nCHChKIIi' ,'<re6CT OIlCOTOIO 6i.HI 300~1. HailBllllla 1[O'IKa:

"opnollo

Il::tp. a~ICHT: na:wTa np CT3BIIIIKin (11l·1)!{'Ia) i CllaT (13I-ILUa), H',liKLI<! 1 TCI o6l1paHbC}1 I3CCliapo HO 3ilIlPOIlOpuiOH3J1hIlOIU CIICTe~IOJO lIa 4 porol.

13H a~III,

Hai1Bail{JIIIBiwi ~licTa: Am BcpnclI - 460000. [CIIT - 230 000, WapJlcpya - 207 000 11b(:)1\ - I 97 000, bPIOCC (h - 136 000 (950 OUO), nplOre - 117 000, LUcp611K - 105 000, Hal\llop - 104 000. MUlle - 93 CWO, An..::\cpJICXT - Rl) 000. KypTpC - 76000. 11a-11yn'C::j1 - i6 000. OCTCII,C{C - 69 000, <:f:li I'lKo-reorpaqlillHi Ri,::tm'lOcTI: Ha ' a.\o~-li Kfla'illll pOTraUJon<llla ~lJ,HI::IllaCbr;a IIIHOBJll-la. ~Ka y CXinH()~IY lIanp$lMKy IIq'L"XO}\HTb y [,pa6aIlTChl{y ropollcry MICqCBICTb, Ha niB'!lHl

'~a

-1<1 RCpnjf{Cl-Illll )lOrOUOriB HKi flaK a

310Tb

1060B··W

"IIWI

Ha Kpa'iHy

y

'pi LKOHmllKH;

-OOpaHlI5I 'l

CHiB

BepxoBHoro CYlJ-Y'

-11:.1 rypan i3aUHI.

BllKOHaBLJa PaJ~a Mil-li('

Bna.ua: pil.l WI LIOHi 3 npCM'

p-MillicTpOM,

nrrra"!!ll l3l1yTpiUJl1bO'i i 1bI10'" c<I)CplI i eKOHOl\liKH OOOPOIIH,

I3l1pllLlyr I

3 BHiLIJllhO'i

no. ITHKH. (pillaHciB.

,UI1UJi /lalIi: fpowol.la

O,r(H1I1I1.\w6cJThriIlCbKIIH

eppallK = I 00 callTmll1~1.

</Jiuii·itli M0811: Q.lJla~laHnCbKa i B3nOIlChKa. Pc. il iH: K3TOJll1KH - 6ml3bKo 97%,

ocnonapCTBo: iHnyCTpia blla Kpailla, Asn/ ' w;!.=$20 RSO. r'lJlYJi llapOJlllol'O rocno apcna: CiJl(,CbKC rocnOJ\apCTIIO - 2,3%, 1I1t'.IOBicTb - 37,1% KOM~Plli$l, 'fOprioJIH, Iloc.nyrll- 20 %, iHWi - 40.4%. 3 ~I JlbHi pCCypCH: pi.llJTlI - 47%, nat:Ollllllla -23,3'%. nicH - 19,7%. iHUJi­ ~ .1 BIll pOCJlIllflli I<y bTypH: nWCtlHUll, llLI~liHb. once, )f(IITO, UYI\POBIIH. ., KaplOllMI.

21


TllapllllllllllrBO: nflll'lI)";'1

0 PX. po WL: ..h:nmL

hOHL:ii. In axi HI1I11.lTH\), pJI6aJlhCIllO,

Byriw!}!. 1:1,1110.

l'a.'(,\f1ii, II;lfIH:l, IlpllpO.'L1lllli ra3, LIIIIIK.

no.

KoplIClli KOllCHlllHIL

Mi!(b. (1IOClll.HH,

[ I 'IJt:POOll<1 npO~1I1 '. lOll i(I 1.1111-11;1',

a' )o/n

I.: 111111'1<1 flt':1 laJJ i ~:I. HI 1pd.) II IlL Tn(l TCh:C rIIJ11( .

L\-W OUO, 1alI leel'p-4 -UOO(2 -7(' 0), I;pll 'TOJlI,· 3n 000, B~nl)i .J - 31 01 (), Bini - ~ 1_ 00 ,; <l1.JlI - ~ 11000, 6"'pH I - '10000. KOIK'III pI - 30: aon C'all,J,Vj>JICIIIl - 297 000, K<lP;llHI) - 2 6 I(). Clpl III - 295 aoo. 'alLlII 1- _9-t 0) 11.01 I I\<lC IC:P - 29' (, )0. I) ,JllnlCI ­ _ ) 000 (),N ()Oll), . I .)Kl1dpT - 2('\) 0 O.

11l'~I:lKY, xapLHllla. 30poillla . .\I~lIlJlla IljJOi\IIlCJIOJlIClb.

II a{111 \ 11,' pL:p. IG 1\'1, . leIK Iii >(l0IH H)I,a. 1.~:111 OOY'-I~'lIaIIl1ll. 1>1~IIII1-l11 0 UllPOOllll LlII:lO :lIai\lalll

J)lJllh:\l-II.'UI

n~lliJlCI,J;IIX

I

II [occ

,,554

n PiKClllHi

I\~(' HI1X

Mi;l\llapo.'J.Ili acpollopTII' fiPIOCC'llo.

Aln 111.'p1lCII.

OI;.TCII}lC, WapJlcpya,

b iK.

nOpT11:AI-ITRCpIICII.

reliT. 3coplOrc,

OCTI.'II..:\('.

Eplm:C:lb,

TOplill;,IH'

EKI.IlOllI: :.sa.li·'o. c raUh.

TpallClloIl ;'\IC1'''!I II ,

lIi JilCOOlI, rCKCTII.'lh. I1pOJlYKTII

JlcrKO'i

IlPOi\IIKJIOBOC 11. :lopOI'Ollllltll

hmopT: an1'O~lo6i,li. :\ICX;lIlllMII. [lCpnaTII,Cllp01l1l1l8 1~lrYK"nl. Haiill<li/\.IIIIf1iJlli nap1'llepll: (I>p,wuill, AlIl'Jli~l.

1IIIlel'illapifl. IJJBcui.lI.

pmTalllOI)all3

Cay

TCMa 7.

inCh"a

HiMC'I'IHHa. Tn:lill.

Ap<.wi}l. rOJwa~uisl.

BEJIHK06PUTAHUI.

CnOJIYlJEHE KOPOJIIBCTBO

BEJ1UKOliPHTAHII TA nlBHllJH011 P.ilAH,Ll,II

i

Ill' r.

n~'IIIIlCI.>I'i mpH..Ha ni13H III

all.lCbKa 1:1I1 '(1'11111:1 I t ip'l,l\i ~I~I IllIJI:

B;uliIiClrl..:i rop'·!. H:I lIil3JIl:l-lb I

'11l1a AlinlilicblGI piBHlllltl. Ha lI-oRi

KoplI

"xin -

ep<':,(I-151 i

pO:nawOllillJil I'opOIlCla LIlUla, Y nl-l. Ip lallni'i !laIlK.l1 O')cpa ox H ·ii P03Ti1IlTOnallu rp lJ1a I pGiB. IlaiIB~nl(a TOlIKa Oel'I-HeHlc 13-t3~!. Pilll"J: T~~13i1. 'cllq 1-1. Xa\i16cp, 1 iLl. Tn ill., O' cpo: f10x Her!. 2.1 TOrUlIlli, :lHi.

-I C1'. .3.0 H.C. - 3anoii nalla PI'I1>1 M. eplITopi51 Be:lIIKo6pHTaTli'i CKJJ<lJHl

bpi ralichKlli1 iOIl~J y CK IMi faIl I.>C I.> KO'j npc(llcKTypll; -5-6CTCT. - Ha TCpllTOrilO Be. 111\ 6plnalli'i npOl-lIIKalOTb nIl '~1\::lIa aHmiB, lB. 'hnopCHIl51 ncplllllX KOpO. iBCTB: Kopr 1~Ir-'riSl, l\11'p i.ll, CCCKC C. ~Kc..:. ECCKC Xi'!'lH<.l AllrJli51: -1066 - HOp~lall,i:lCbKe aROIOB'llll1~ AllrJlii r PUOI'O~1 Hopmll-J).lCbKIf1\1 nl

alfl\)U:lllil{ 1631 I\M, CYlll-loll:laHlli UJJJ~XII.: 15291\i\!

-122 000,'

rip

l\i,l. - KY:\10piilcbKi mpH

LUJl5I H CllOJIYllCHIlW 3aJli3111111i -

patl11 l ll11 JllllI!: .

Oc rpinJla Kra'jlia. I.l UI.~H rpi $Il\o'i P03TillUOl}aui

ylly B,III11 ~,

ie.

1

I O),I:;P:l,1.I(IJ0Pll-.177000.EIIHO'PI .

OIl

llbrc h1-IO:\I;

-125 'p. - yTBOpCl-IlI51 nap.la~lcflTY ~IK IlpeJlCTaBHIIUbK opraHu; -133 j -1453 - p03n' 5I3allJ-IH CTopi'lIfO'i niiillll ' lepc3 TCPllT pi;:LTblli npcTcH3i'i <J'lP3HUi'i 1m AIiBiTaHilo, nyaTy. AIDI..: 'l1opa3KH AllrJli'i: -I ~ c!. - !'iil\lIi.'lalli~ Kpir:3UbKO'j JaJICIKHOCTi; -1455-14!-:5 - Bii,il-la 'lCpflolJo'i i Gino'i lpOflllJlII (JIalll,aClepl1 i vI pKII). T HOIIJICllllll ,~111J-JaCTi'j Tlor OpiB ( l\aJlcKi POllH'li JlallKacl cpiu);

OCTpiBJlil

'CpJl":ilBa n

3axinlliii €nponi.

BXO)].IITb

y ~taKpopcl'ioH 3axiAllo'i

(BpOlHl. Mt:lKyc 3 IpJJa.flniflo,

l.reorpa(lli'IHi Jlafli: Tcpllmpi~1:

241 752 KB,KM, HaCC.lIClIlIlI: 57 99R 000 'IOJI., lIHIX: alJrJli~llli - R5%, IIJOTJHIHlWi -10%. ipJlalll\l~i i naJliiil\i - 2%, iHWi -3%. fycToTa lIaCCJI'CITII5I: 239,9 lIOJl/KIl,KM. CTOJllI WI: )1 OJL!lO II. lIaiiGi.llhllli Miera: nOli Olel - 4 300 OOO( 3 ncpc,Ui\liCTRi\llI 6 905 000). r;ip~lillrC:\1 - 1 OOC) 000(2667000). Jlijlc - 721 000 (2 ()63 000), r.lIaJI'O - 6R4 ono ( I 69R (00). illCl!)iJl.rl - 531 000 (I :3 13 (00), JI iRcpnym·, 479 000 (I 511 21

-I

C L - IJI.:.tCJlJICI-IHH IIOBOI'O :ll.l0pSlHCTl3a.

'YTnop

IIHll AHmiKall hKO'i

.. pKBI1:

-1640-1660pp, - AI-! ii'icbKCl 6ypIKya311a peBOJllOllill; -168X-R9pp,- pecTaBpaui}f i nepCB pOT, 3clIlPOWCIlIf51

ua

npeCTO:l

1.1br· 11,1\1(1 Opal'ICbKOI'O;

- 1g ll.

-

y" pi nJ1CIlII~

n03 U Ili rl

C MJI<o6p IITal1 j'i }! K HJ lic IIJI hili

w )'j

Hie H,IHI'il;pa'iHll;

-Ii 'i-X)P,- RiMiJlel-lll>l nlBlli'IIiOilMcpllKaHCbKII £,0 oIJii1: -I -(9L'I(' L - 30lmilUllhOfiO iTlILIHIlii I(ypc 1'lfInpH~IKY np Til CI)paHlli'i -191-t-1 R - y'IClCTb Y ncpw iii f1iTOBin 8 irtlli I'Ja 60ui IIT<.lIlTII; -I ~9--t'i - )"'lal:Th y .LI.pyrili lliTOBiii Biiirii npoTII HiM 4 l 11111H.

2


'.(V( pMa llep/KaHlI' K H "III

ryuillH<I

1\lf\lIap\ HI, O::W.'(;)C I

hCli

'j

4

Ycm,c, I\o~na iJ HI'IIX MaC) HiTap111111 CTpiii. ~1I1J1iH IJoni.15ICTJ,C51 Iia J<) rpaq)CTB, 7 1\1L: I pOliO. iTI:J ICbl,lD: M iChKII:'\.) I pallJCII3: IJJn rJlilJ IHiH 11<1 () Ik'f iOIl ill i .\ oCTpilllli rcpIITopi'I': OIl.[pJI31IL(i51 - 26 oKpyriB; ').:'.'JI." IIJ X I pacilci n,l I <)<)qp. l:liJUI01l1I:JlO K IICTllIyuiiiHIIX lIaC.,.IIII:·,' IInJiH. UJOT.:ral1.:t1H,

rIJI.

'p.li111,J,iH,

1"lJ))Ia:-II:'II1' y II [OTJl<III,'(I'i. rMBa ,!(CPiK;)BB:

K

~i\ICJ)

1>11 i pCCypCII: piJJJlli - 2S, 7%. nclConlllll~ - '-17: 1%, 1OpO).l.H - O.Y%, 8,5 'Y". iIllUi - 154 % ,HaHU(\)l\:HIBiwi poe Hlllli I(YflJ,TYpW Oil C, lli':IIIIWI, H'IMilll." IWPTOIIJHI. OypHI{, '~epH ai. ono'li, xapLloni 1\ .'lbTypH ~lpYf\nl. T 8 p"IIIJ II UTHO: Bi13 L rapCTIlO, BPX, CBllllapc I 130, nTaXiOll111l rHO PI-I0;,\51(,C1'130. h:', pllclli I,On,UIHHII: lIacln n, ra:l.13yri .1>1, ciJIb, KilUJliH, 'lalli 30 rilll', \1,11'1"11:]111, 1 /lUI. 6YPl BYI'iJIJIH, KaJliHH( co II. '3a [H1P06HIIl('IIlO~1 C IL:KTpUCHCpll'i, )lK(\ II 'H BHOMy 13I-1P06.151 TbClI lIa Ten OOHX i aTOM II II X. C, CI(TpOC'l<lIlUiHX, )cIlIM3t: :Ii "II -

Ina,l)' y CII:l.'.ILLlIlIl)'.

i qlYIH\ltI'it, JlCpCIl3,kWl IllllP:WIJlblll}:

pO.lb. HKllii n 'pc.:t:l

nOBIlOBJIKellllll

H~

f1pc:-I'q)·,\lilli~·rpa. '1.1!L:JliB yp5J.lIY. cy,:.lJ..l,ill, OIlIIHIX

-npII'3I1<143

QCllillCpill,

1lI11lJ1OMaTIB; i PO]J1yCK<.lC IIapn<l1\ICIIT;

-Cl\JJHIGI€

-npOllly.1l.r

f' 'laKOIIII I MTIf Ilpaoo

-., I\JlalJ.[l€

BHDOr'JOIO

II

Ila,

31'Y

Iluflwra 06W.111i -

IlpaBa KOil(Ili n'lITb pOKin. na:IClTa

aK01lin,610,lpKC

IIIDKLW)/

061ll,IIIi 3,uii1L:HIOIOThC5I 113 OCHOBi 3arilJlbHOrO

cn3JJ.KOBJ[X B.racImKia 3BC1I1I1S1 Jlop.nin,

lhf:16i:lbW

JTOp,uiB <pOPi\IYCTbC5I i3 fjlyHKui}l- npHHHHlTH

B:lIKJHlBa

PSl~,

K.Tn i RKoro fl.it I:llluIHii upraH - KaoilleT. la.l..l3nbCH 3 MiHicTriB Tn illWHX '1J1CHiB. IlpaKTIlLllIO :l,il,iiicIlIor <1311 .n,epIKallll; TllOpJO€ 3HKOIiOllpOCI\TH; IHl,la€ ypH,uooi 3((TH. ,[11 W i .na Ii i:

y

fpOIUOfl:l O:1HIIHUlI:

cl)yHT cTep.fTil·lr = 100nellci13,

0cPilliHlla lona - aUrJliikbKa. PeJTiriSi: npOT aliTl! (uurniKtlJ'IUi i npl1cBiTepiaHui) -88,5%, KUTOJll1KII­ 10%, i\IYCyJlbM::IHH iy,uc'j - J, -%. [OCIIO apCTllo: iHllY rpianbH<1 Kpa·illa. 1381li IOJI. =$ J 7 760. fa.lly3i HapOllHoro rocno apCTna: CiJlbChKC rocno.n,arC1'BO - 2,3 %. IJpO~IIICJIOBic1b - 35,g%, Ko.\lep1li5l, 06CJlyroByB:lIiH>I, nOCcpc.Ll11l1UTno - 16,7 0/<, illlui - 4 - ,2\~o.

24

01-1- TCM3a,

MiJIC\1OPJ\ XCBH,

JIiBcpnyJlb, i, HorniK, 'beJlqlacT, Kap,'J.1Hj\ CaYTrC~mrOH,

MiiKHapO;IHi acponopnr: J10HLlOH, rna ro, MaH'ICCTCp,

Iilp.liHrOI, EpicTO b

CK

L

Tiic, rpHMC6i­ IIHrCH E}(I1110ypr -C!)opC-nOpT, CayTrCMnTOH, J1iBepnyJlb ·1arI4eCTep, "-1. 3roB-(plllilll\, Kilirnol~l' Mi,uoeJl, ()eJllllaC1', Callnep.'JcH.Ll, CBillCi. HblOnopT fJ TOlyT, ny-up, n H1I\JYT, <PaJli\lo)'c, HbloKacn, Kap.Jiq), npccroH, (ncIHI'I, . '0.. XapTJTiny:I.

y i KOIITP01> a ypH)].OM.

BHT{OIl'3BLT3 llJTa,1a:

Ypll,u cP HKUi'i r

K~l

17 966

HaHH<l!KJIIIlliwi nopTH: JlO~1

Blllila.

KcpaMi4Hil.

Llioceflll11X .nopir - '80 6g_ KM ,3 IIIIX aUTu6alli.B - 3016 h:M, BIIYTrllUJII CY.1HOl1JlaBHi piqK~1 - Tc 1> 13 a , CCllCpel-l. Oye, TpeHT; Be HKa IlbKi TL. wry'lIlll,' cy, 1I0nJla1311HX cnopy,nJf<Cllb.

npaBo 110\III!I)'HaIlWI. (llaJla1'a .-lop,uiB -

qlapqlOpoB3,

OBiKllHa

3ah:OHo:taB\1a BJIa,'ta:

B1l6npil

X3p I IOBa, wKipSlHa, CKJTJlI13,

ruJTllX11 CllO.fTYIICIIHSI:

Y ~liJKH<rpO_IIIIJX ni',ll1ocIlHax; noro13opll, UI unoul)'c l11iilly I YI\,la.uac MJlP;

llapn::l\ICHT

y CBi1'i.

~1013if'I!Ha J:Ui·'HIIUf., -

aBJIlH KP<I'iJlY

-JNIICII]

'PWIlX ~li..:Ul,

.1Irpaq)i ' IH<l.

1l~'T\l'

-roHOBII KO~laH,:I)Tlaq ';oj1l1iiIIIIWI CI1.'1:1:-11I:

-npc,[\,

j II

IIcpcpu6H<l npoMH 'JTOSie1'h: i\IClIIJl.IIJo6y iBHa. TpaHcnopTHa. T )IICpCpoOHa. X ii\l i ' Jll3. c1'ancBapHa, RlmnaBK<l 1aJli3i1 ra KOJIbOPOBIIX :liB. aWMI'w, c.llelapOIiHa, cy,nllo6y iSHa, TeKCTlfnb1l3. IIJRci'lHa. nanCp0l33.

Hl>loKac

CaYTeH,u-OH-

_ .1im"loll, E'liH6YI , . i~lc, A6ep.llIIH IlpeCl3iK, I ly'I, !lJleKnYJI, Llcp6i, EKCTCp, XaMoccafi.u, J1in, nypMeMoT,

n

TopriBJTlI:

EKCliopr: i\IaUlIJllII 1'3 McXalli3MI-I, TpanCnOpTl-li

JaCOUH, TeKCTIIJlb,

o,uS/r,

I 1I'1l1i npoilY"TlI l-Ia<pTa, 1'OBapl1 LUonCHHoro nom.. ry, npO;l.OBO.llbCTBO.

1~Iff()pT: CllpOB~IHa, MaWHHH 1'a MexaHi3MI1, np0.LlOBOflbCTBO,

<PPH CiliA, c{)paHuiSl, H,incpJl<lH,HII, oe.1hriH, I PJH1H.l..li51 , IT3J1ill, WBeui>l, )1aHill, 5lnoHi~, KaHa.ua,

HafioalKJlIllliwi nrlpTllepl1:

B fiuapiH,

pBeriH, CaY;liIICbl\r! ,1'l..paBiH. AHrOIlOi\f1·li Y'rBopcmlH :

rycpllci.

T plI ropi>e 72 91HI.Kt\1.

HaL:\:J1~'IIIDL 61 000 4on.

~


rv 'IUHI lIaC 'JI\;HH>l: TO IfI\W

'1.

n rr'p -

8. HlIVIEl.J4HHA. <I>E)lEPATHBHA PECIIYIiJlIKA HIME4LJHHIt TC!\I3

lJO -.6 'It :1./I\B."~1.

I () 000.

)bl\~pci.

II G,_ 1'8.1" I. HaCCJfCHHll: '4 000 '\0.11. CPllTOpiw

~ Cll:'I\(i1~d

7'25 'W'I.l1\1l.K.1. C .X 'llie - 2R 000.

rye'IOTtI HaCC.lIC'HHll: "IOJlllUlI:

.1'11-1,1"~lll.l{aliino, LJcxiflO, nOJlbIUCIO.

l,r'Of pa1lli'-llli naHi.

T pJI ropiSl: -77'3 KB.KM,

H C.:JCIIII5l: 0275000'10.'1.

3 HI1X: lIi~lIliB - 99% BCH.lliB -I %,

\ T 'I a HaCCJl '"IS1: 22 - LIOfl. "R.!I( I.

TO, JlUH: 6ep iH.

H Ii Bail\.rll I BiUli I-licra: D(:pnill- 3 438 000 '10 .. fa~16ypr - I 661 000, H t:H - 1236000. KCJlbJl - 955 000, C1)paI-lKq» pT'lIa-Maihri - 647 000 ~CCH , LtOpTMY"IJl- (i00 000. IUTyTrapT - 5R4 000. .lItoccnb op¢- 577 000, H - 552 000. yik6ypr - 537 000. falloRcp - 514 000 llelinuir - 508 • HlopHOcpr - 495000 . .lJ.pc3ncH - 4 8 000, 6oxY~1 - 397 000 ByncpTaJlb 000. F;dilpcJl.!l - 320000, MaHxcHM - 312 000. fanne - 307 000.

f-10P\IClIL'KbKi O-IH!. focno!lapc flO: TYrll"l~1. Illfl(()rpa.'1apCTl3o. IHlpowyoaHlH1 ORO'IIII, KBiTIIIll\apCTBo. BHpo6fUlUTBO MOllOI'll. U1JUL\1I CllU I) IIdIH>!: MiJoKHapO.:.lHi aCpOIJOpTlI AJI.:1CPlli, r.ni rcp IlopT. 36ipHll Ha3BlJ -

,:'liK\../

ci. MCH.

TCpHTOpiw Hacc.rrcIIIHl:

572 Kil.KI\!. 70000,

122 'IOJI!K».K~1. .lIYrJlac - 20 000. fooollapc BO: Typll3~l, ·3CpHOBi. xap'loBi K) :JbTypll, OBO'li. BiB'lapCTno, BPX' P031l1l11 He pIl6am.cTBo. fyc ron1

HaCCJICHHH:

TOJIHUH:

TepllT.

Haec!!.

(KB .1\1\1)

('IOJI.)

AHriJlH

96

9000

6Cpl\tYJllf

53

60000

(KiJlLK.HflCeJ!.)

YOimi 600 1inroH

1617

\ II

fpoulOlla

olllflll1 WI KapHocbKHH .!lolap

6epMYJlCbKH~i 1\onap

Ij

Ha

niRIIO'ri

Hil-IC t l'IIlilU P03T<lWOBaI-ta piUlIJ-lIi1fa ~liCl.lCl3iCTb 3 I3CJII-IKOIO

"irlbKiCTto

pi'lOK.

,pinmma

rapllY i 6amry ~BI n.n :3<lXi.fJ.IfIH 'laCTIml Kpalflli. 11:1 mn.:..lCllb l3inLlO!llllll1 pi'IKJl llyllail, WOHallllii lUllaocbKu-GuRapCbKllii 6aCCIIII i AJILnil. HaiiRlitua TO'lKa ­ 11lL{ (29(i3M). HaiillaJoKJIlwiwi piLII\JI: Peiill,llinaii, r hoa. O~l~r, Bc.lCp, Iff. a'l"I~. E\lt. IlInpc. HnfJRaiK IImiJlli 03~pa: ()O.lCH, Sloplln, WneMi, pll!l, CTnHocpr A fep . BIICO'lIIHy. HaJl3BJI'laiiJlo

2.ICTopIILiHi ltaHi: Y cKJlaJli PIIMCbKO'j IMoepi'j

-ICT.ltU H.t:. -

--l-6cTCT. - HpllTOpilO Hi1\1eY'1111II1

TCPIITOpiSl

('IaC'TH!la);

:laCCJl$1I0rL

IIJleMClla

aneMalllB,

IB, cPpallKi13;

IH.l\iiiChKOMY

OKc,lI-1i

IIKo-rcorpacj>i l IHi .!laHi:

XO.lllTb H CCPC.llHbOlli~rCUbKY

L{c If Tp

Xc

<1>1

b 'I 1'10 01\:p . .no rriB!tHH. ncpCCi'lCHcI llCJlIIl\0I0

KonoHi'i.

H.:t3lla

\j 3'I.\i II iii t" ll~C)llj. 8,\(1,11111, \1 \1c1l'PUlll'l iUli ]",\i,IIIU'j "HPUIIII. '1 ABC1 pi· 10. LU BCIIIlapiCi . <J)pal-luifl , bCJII,ri 10. JlIoKceM6ypro~l.

_":

60

2900

- -( 'T T. • Hi~ICII'1I1H:1

y CKna.'1i <f>paIlKCbKo'j ~1 p~aBIl: TlOI·OBip. YlnopCHH51 CXiJlHo-<l>paHKcbl,oro

- - 'po - Bcp.1.C/lCI,Kllii IB T8a:

_po - YI HOPClflfH 26

CH$JUlCHHO'i PH~ICI..KO·i

btllepi"i

OTTOHOM nCpIllHM

27


1I1~lellh":HM I\OpOJI '~I, III fiX 1\1' aUQIOllClHIIH OI.lI,U/O'1 "liK" 'I 111111

f1CpiU.'1

P

11<1.111'1. ((04t1TOI\

nap,1aMCHf -I)YII.:..leer<l1 (1IIliKH}f naJlala) i I) IIllcepa'l (HCpXll}llIa,WTa), 6~ ILleeTal q)OPI\J)'CIl>CSI ',HI .nOll 1\10 01

pOOnClIllO i; -10-1 - TC 1. - arapOallli}f C n'}f!1 1,I\lL\ U:,\h':;"IJ. lIa C '0, I: -13 -()P, - jOJlora [j Wla, Y I II PCIIII5I I\(\.ICI j'j "YP(HUPCTIB, BI11I1IKHl'II11H 'I

PUiOlliLlhlliii UCIIOllll\OiKlli ~ POI\II. r;YIIJlCCpaT J{ '[(:WIO'I" npc' c I aliI 1111\11

>, II1\1Ii'i lIall.la~IL:H Iy 1~1i'laiilli JISI'jaI\OHOJ:l<lO'lOro opraH)' p031H1HY111l1.

-151 p, - p~(IJOp lalllH:

f

-15_.:I-_5pp. - Cl::HIIICbl\t1 Ililllia B I Ii~1C'1411Hi: npO'1 ccnUICbKll

)"IaCTI:.

'] 1\ HO al"IIIH "pollce:

B TPll.1llfITllpi 1 11Iii'i

Biillli, IlpO'III(H'lllll

6

II)J.CCTar IIpHHMa, 3aKoHoilPO KT i ncpc.'lac

-.lSK jl\lill11 .!IO ULOro 3a1\OHOnpocKTy. IlplI nOIlTOplloMY p03rJISI,

I\liiK AIKlpino i Ilpycino

'w rCI c\l()l-liIO

B Hi~leLI'llilli,

b~lfL;lCT r npllil~1fl

i Ha;.l.aC iiol\l)' Clf.11Y . 6yll,!l,cnar KOl11'pO.1ll0 YPjjll tu U1XOM 30iTiB OCT<IIIJihOro i Mal npaBO

I. .

-1 06-15pp, -PciillCI,l\llii COIOj ni,lllpOTl;KTOpa10\1 cDpaHlti'i: -I 1-1. -IIi~lcUL!\lli: '0103 nI I'L'IC"Olli~IO Alll'lpi'i; -1 ( 70p, - 06·C.:.(II;\I-1HH Hl\lC'llllll/lllli~ rerc~.wllin() Ilpyci'j;

YP}l':'l

-1914-1~ - yllaL"Th B IlCPllliii ClliTOHll1 I3iliHI II" GOlli Tpo'icroro

II.JCHT3, S1KlliI RIICYBa£ K311 II 3Typli npeM'(p-l\IiHic-rpa i MiHiCTpiD,

-I C)33p, - BC'lallOOJlCIIH5I q>311Il-ICTlbKO'j lll'II~"raTYplI' BiTOIlO'j Bii'lIH1

nOpa31\a B IIdl,

0,,: !lIauiH Hi:'IClI llll I III COK.>3111 11\ C1i\l II ;

oepJlill,

HlW J)PCM~II. raMoypI.

rnlloBcp), IliBlli'IIIIIii Pciill-FkcTCj>ailiM (1110CCJlb,'LOjHI»), Pciill laH.l­ AHra bT (Mar'lc6ypr), IIIm:3flix-rOHhlllTeiill {Kim,}. TTOpiHIU (EprpypT),

5

pOKiB <f>L'Jlcpa:lhlllll\l1J

3GopaMH, IlOBIlOBmKCIlHll i <jl) HKUj'j: aKOHII;

-npllli/ltG Y'JilCTb Ita 3acill,allWIX ypSJ),.I,y; -npllma'lac HHeOKon TaR ellll.\: n ca OBllX (h:io; -npc,!l,c raBJlH )J.CpiKilOy B MliKllapo IIIlX HI.1I10cllllax: -3JliIiCHIO opano 110"lHJ1YBa1l1lH,

PO;}b ypSl.'ly lia,llBHLlaHHO BllcOKa, Tal-: HK Bill 3.tJ.iikHIO 6inbUlicTb (jJYHl<lIiil - pYBalIHIO ,IJ.Cpil.:3ROIO, Hail6i (bLUC 3Ha l leHHSI y llijjJlbHOCTi Kpa'iHH 3afiMa ILlep, .IHwi ..'lClHi: r

WOM O}lllllllllJl: MapKa= 100 n<jlcHiHra~1. «lJiuii'iHa MOBa - Hi~leUbJ{a.

Il<jlanbll(MailIlU). Caap (Caap6ploKI;H). l'<lKCUlliH t)lPCJ;l,CII), Cal\collijj­

3aI\01l0:1,aB'la BJI311,£1:

10

-np BO 3aKoII0.uaB'lo'i iHiuiaTl1BI1;

r l:cH(BlIc6a:Iell). MC!\!I~H6ypr-1IrC:llIO~I(:palli}1(WHepml), HIDt\IIH CG!\collill

-npoMyllbry

LJo.'1i 3 J{aHu CpOM ,06HpntlbCjj nap. 3MeliTOM 3a npon03Hui

-. rrpaB:liHHll apMiuo noniuiclo, cneucny)f(6a.\1I1,

f)pallll,~1l6ypr (Ilol'c<lM).

fJlClBa JlCpiKalll1: Ilpe'HIJ~eIlT. OOUpafThCH ,-In

113

-uiilCHCIIH}! flHYTpilllllLO'j j 30DHiIlIHbO'i nOJ1inlKH .uep)l(3BW

,<DopMa )J.CPif\<Illlf: nap:IaMCIII CbKa pecny6.lJiKCI, q>cnepaulflrlHii YCTPIII. KJlCl ::lCThC}! i:.l I () 'C:'lcnb: J)a,cH-Blopnlc epr OllryTTapT). naBaplH MloHxell).

BllTIl ypH/l Y Bi.uCTaBI\ J' BilK lIaU ' l;! B.1:l,J,G:

nOBIIOfHDf(CHHlI i (~YIIKlli"j 3BIILJ<1i1Hi 11,JISl ypll Y B lIapn3MeHcbKHx -.lIK:lX:

COlo'3y,Ilopa3f\a:

-1949p, - yTHOpCIIID! <t>PH,

i

npOCI\T, IlplI nODTopHO~IY BiJlXII CHHi [)yllllccpaTO,\I.

~,n-" ... ral· niL:JHI o6roBOpemljj IJpllilM3r .J,aHHH npocKT

UCIlTpa i allill OKPC11IXjl:l\ICYlh: - I 806p, - ilmi.llauijj l'IlHUll:'lI I lo'j 1'1I,\lCb1\O'1 I \Illcpi'i:

-193,)-45pp, - p03R jj laHIIll ;Qpyro'i

11(\

ttlrBe~p.JiK~IIIHI 6yll. LOcpaT)', IlplI iloro Bi.nXII:JClllli CTBOPIOCTbCSlI\Ol\liciSl jjl\a

i KaT , H'1Il1lX .'lCpJi\aB:

-18c , - 60poTboa

bllliX BTl60piu lIa

~,lh,

'C1'<111 BO'I \'[ Hap'i'I';

-I G1 -4, pp. -

3ar(

P llfiSl: npoTcCT3111'iB - 44,3%, KaTO HKiB -35, 1%, MycynbMaH - 2, I % opU{)C.laBIIIIX - -0,3%, i"WHX - 18,2%. nOJ'1apcTl~o:

3 B

iH,[J,ycTpiaJ1bH3 Kpa1J.la.

Xi.'1,Ha 'taCfIIHa (LlCCSlTl> 3eMeJIb):

n 'IOn, =$20440.

r ,ly3i IIapo,'llloro rocno.napcTu3: eiJ1bCbKC ('oeno apcTBo 1""""l">"'11·'.1

2

3%,

Hic lb· 4X,7%, 1\0~lepuiH. o6cJlyroByBaHwi. nocepe HI1UTBO - 15,4%,

- :'.6%, I ".'lbHI pccypclI: pinnll - 30,8%, canl-! i rOpO.D,H - 2, 1%, n3COBH1ll3 ­ , I II - 29.6%, iHWi - 16,4%, HaHB3)1(JlI1Biwi pocmlHHi KyJ1bTypH:

• 29


°

IIl1ll~111I1l51. )1\11'10, 51'1~lillb, ( flt:·. t,·<Ip;IIlILlll. O\'p5U,:, Il~PII()IlI, xap'JOni, rt liT I II.

TB:I PIIIIIIIIIH llV: IlI'X. (' B llualh' ruo Bi B'1:1 pc 1'130. 1II:I\iBHIIIHBO,PI15aJlj,c Bo.lullltllll K()lld.IIIHIJ. h:aJlliilllccl.Ii.liypc nyri 1.<HI.liJJl •• H<ltIJTil, nu, nipll"l. 1\0JIbopOili .\1-:'1 <UIII. Mi.. l'" l\a:I.\Jiii. ~lalillii. p'yTb. rp<IlIJlT. 11 11.:p H)11a npO~IIIC. OIlIC'I', ~1<lIIIIIII\h)y;dllll'l. IL'I\CTIUbIICl, 'IJ.'li"\o- i

I IIlll!YI: ~I(I(IJTa, tlv.II,

1lIIIIOI'pJ.'l, <ll))y"'II,

l ra ICnapll-lll5l.

BHIlJlalll\a

KOJlbOpOIlIl'X

.\1',:1<1.'1111.

TCKCllIJlbHa

Cllpollllllla

pi'.lIlOI'11 HillY. \\13lLlIHII'I.

mO.60I<CII'I'Ii.

I lllB;);I\;1I l13il1.li II 'l!1TIIC pi I: (!)p3l1Ili51.1Ii.'lL'jl.lall II. ITa.lill. [3CJIlIJ,v0pIlTaJli>1, . k.lbl"lll.llIBdluapi>l, r\Bcrpill., >hllllli>l.lIlncl.1i51. kllaJ-li51. 101' CJldBi>1. 11.1. lkxi51, Yropllllllla, aHi5l. [llJClliH-r,:pllcroBlwa.

I\llpaOJ1CO ,:J,iB~I(I.

ClI:II'\\IIlOi.'lcoY.'(iBlIa. 1llI,ipSIIIII. III IH.'(II (tl. }lepl'IIC\(\lJpll0Ha, IlalIC'1 UBa.

xap'll1ua(ayK(WBJ.). Bllpo61111!lT130 6Y,'lincJII,11l1X ~talcpi:uiB. 1I1I11;1:ll\h:l 'lBIIIIYTC niCHl-IllTIlO Cxilllla 4a TIIHa: BBO/40JI.=$11 11 X, faJly'.li HapO~lIoro [OCIIO;:(<J!h'l Ba: cl.ll>l,.'hK~ locno;:(apCTBo - 9,7'%.

Te i\I a '9. •PJI A.H,I(15l. IPJIAH)l,CbKA PECnYI>JlIKA

amoi\liHiID, lIa(lnoncpcp()6~Ja. illqJOp.\'lalliiilla; p

IIPOIIIJIC

irrlJ!i -

BicTJ, - G9.2~o, 1\0illepllll1. OGcJI)TOLlyll:llJllll. 1l0CepCllIlHUTBO -

19.6%.

1.5%.

pCqpCII: pi.!.'I>! ·45%. C:l)J,l1 -2.5%, n3COBIIIJJ<l - II 7%, nicH ­ -12.9(:';,. I-1aiill<lil\.'lIll\ilui pocmlHlli KyJlI;ryprt: KapTOn!l5l. nlJlel'Il-ILVI, j)'1Milll>, :11.011. 6ypHK. WPII1UI1l111 6ypHK, (llpyKTII, ooo<li. TBtlPIIHtHIUTBO: cRIIHapelllo. BPX. BiLl<lapc III I, JlTaxiBlIllHTBO. pH6aJlbCTBO.KopI1CHi KO~aJ1J~lm: 6ypc nyriJfJ151, l:inb, I\anifilli cmi. l\O.ll·,OrORi MCTaJlll, ypaH.ra3. BcnHKa l>:JnbKICTb C,IlCKTpocllcrri'i Hllpo6J1JWl hC5I ] 6ypol'o Ryri.. 1.151 Htl lIClnHRJlllX C CKTpOCTallUl5lX,

3eMc.%!Ii

27,9%.

illlui

Depcpo611a

IlpOilllIcIOBicn,:

l\OJlbOpOBIlX i\lnaJliH

i

1<l1l1111106y,liBHa

33.11i33. CTaJ1CUnpIla

xap<loI:Ja.

.acpcBooopo6Ha,

ron~IIIHl1KOB<t, 1II1po6mll.\Tl.lO ~IY3I1LIHlIX iHCTpyMCH'I'lB I anapaTypl1, l('palUoK.

iHtllOp.\IC\uiiiHa.

lloB;'KIHla 3aJ1i3lHIUb - ~!

2n 10'1,] 1111'1. CJICKTrllepiKoBallo - 14 i76 KM.

JlOpi, - 630 219

KM. :l HIIX -

10 X30 K~I

i1BTOOaHiB.

HaHB<l)t\JIHBiwi 131l~'TpiWI'li 130,.:l,lli TpaLI1: rciill, Maflll. nyuai'l, f:J1b6a,

BC3ep, EMC. HaHBa)\{

13 iJlbrlO:J1bMCXaBcli , 11106cK, .£J.yiic6YPI-Pypnol)'l. KeJl!>I\, EMJI,CH

l-IBilUi nopTl1: faMoypr, [\.\no!\,

Gpel\lCH, OpcMcHxaBcli, .£J.IOCCJTb,lJ,Opql,

(1)pal'IK(pypT,

Mi)KH, pOl1.IIi

O,lCp,

KiJlb, MeHxcii~,I, Bllolap.LIhpaJlbJYII;l.

acpollopTII:

<!Jr'UIK<PypT.

flql:l iJ-l , )~IOCC:ILllOP(I}, fa~16ypr,

HllyrrapT, MI·OII\CI-I, faJloncp. bpCMCH, KC!'IhlJ. H1ollliocpr, 11eIiJluir, flPC:.l,lJ,CH, Ep¢YPT. Caap6ploKCH. Top riBJI R: E1<CnopT: M31I1HI-I11

.,

(11apMauul, 6ype Byri •.1151, KaJlij:iHi cOHi, tDaroTexHiKa, 'l'Ofk1IHl

30

.

i MCXalli:.lMIl. TpaHcllOpT, TCKCTIIJJh. XIMI'I1·11

npOJlyKTH,

II\OJI,CHHOro noml'T'Y·

MCiKY 3

Bcmrl\o6pl-n<1Hi 10.

r pal!)) CHi,; ,!J,3I-1 i:

.£J.y6J1iH, H.1ii6i.lbIHi .\liCTa: flyOHill - 503 000 ( 92 f 000), KOPK - 133000 (171 000), ~ 11K - 56 OOO(77 000), KIHrcTayH - 55 000, fanBdi 47000 BaTep<l)opn­

Cro.1J1UH:

I3I1Ko-reorlclaq)j'IHi ,1l,aHi:

P

JTaW0nalla lin OCTpOBi. ncpcBaiKl;lo B piBIHHIHiii 06JltlCTi. Hai:IB~lIua

f, pJlITyxin (10 14M,) I-1aHOaJ1(JHIBiwi pi4KII: Wal-lOH, J1(.lI1Birui O"lcpa: flay Kopll6 lay Pi, 11ay .llepr. - h. T

1lI151XH CnOJlY'lcHIBL

1l013iKHHa 1110 ciiJlHX

r,.

3a.xinl·lij;'1 Caponi,

T pllT piw 70 28~ KB,K~1. Ha' JlI.;IHIW 3547000 'lOJI. (ncpCBa)K!iO rcml). f~ T Ta HaCCJleH/-I5I: 50,5 40J1JKB.KM.

TCKcnln~Ha, BHnnaBKa

KOpaOJlc6ynlolla,

Bllp06HHilTUO Gy;'IBC:ILIlI1X MaTepiaJlin IlII<ip5wa, UIR~lllIa.

.'lpp:apcl.J(a,

: :.Kalla 13

~T.

Gapoo.

PlI<llli ~H1Hi:

0 /-1.1:. -

3aCeJleHa

KeJlhTa HI;

pallllhOt!)eOnaJlhl-la nep)\{aBa; I_CT. - 1UBOHOBaHa AHfJlioo;

:T ..: \0 lI,e. - iii

-I

TC-T. - ni;:/,CHJleHHjI KOJIOHi3CluiY;

-19cTCT.. 1l.oBCTaIiH5I npoHI AHmi'i; Olr: - Allr.lo-IpnaH.ilChKa yHiJJ; 9_ Lr. - lIalLaHi npana .iloMiliiolia IpnaH,ui'i;

-I9r. - IlporOJIOWeWI pcclly6niJ<a;

- r. - IiCI ynHJJa

B

E:EC.

_ICpJ1(aSH: HaniBnpC3Hl\CHTCbKa pccny6JliKa. yHiTapHHH yC'rpij.j. I.e51 t-la

26

rpa(l)cTB.

31


1·.I:II~a

llCPII\HIlJI:

np~·mJICHT. lIK111i 0611panhCll

flCLIIaP<VlIlll JiLl

7 pOKill.

111:111 h:(l1 I a!II II Ill: LlII1I1{. O,IORl). ~Ii.ll>. . pI6JIO.

I

·.laKOHII;

Illli'll Ulll!IY'ICllIIH:

-CK lIKCI i po n 'cKnllllll)Jla~lellr:

-npIIIH:I'IaC Ilapnrl~ICIII(hKIIIJlf)llPlI:

a;ta:

napJ1< \ll:HT: na.taTa

3aK0110. aB'la B

npLllCTaTlHI1KiR (HCpXIIll lIan:na),

'eHaT

HaTOpll llaLTKOIIO llGII p3JOTbOI13 JlOIIOMorOIO HcnpsnlHX

"I<lCTK0130 IIpll lIa l lalOThCH nIW.\I'CPO\1 lIa oOllpan bCR

'riil\lIl1, \(. i·lIIJllll-}l}-i41\~1. IIIIX

37 I{.\I L,ICI,:TpIICj>i" llall(l. ·l)2 _,27 K~1. IIB,lik"llllliwHii cYlJ,Hon. anllllll UIJIHX - I1kl1011. l-IalinaiKJlllBiwi nOpTiI' . Kup". i~ICpIIK. B:lTcpcl)()p..1. 1iiJ,II< pO;lIIi acponopll:: Kop"., yOJTill,

'Si'dlilil 1I10CClillliX .u.Opll

-11liI'ICHI C II0JliTIIKY .'lCPII\i1RII.

namrra).

CISII>.

I )- I I, )P<lLi~ld)Y:lilliJa. n~mcpoB:I., ..:rl;no()(ipo611~1.

-npwllla'\[l CKJW.ll ypS!).!

-npO\IYJlbl

6aplll,

~P":P\J-llilIIPO~IIIClll1Bi 'fb: Xi\II'IIICl, \<lp'I013:1, U'\ICIIIIlH, 1'1{ TIl.'lblla.

nOHIIOBiliKCIIIH1:

5

(HlllI\lIif BlI60pil\, n 'In: .\I'HCO. TBapllllH, npOTIoBO " TflO, xi~mrOllYKTH.

pOKiH. na:IaJ a nplJ\cTaBJIIIKiB

'lal aJlbllH.\III llllGopa~11I la CIICTCMOIO "POIOPlliHHOI'O

pT:

npcflcTaRlIlIUTBa CTpOKO.\1 Ha n'Hb pOKIB.

nOfllIOIl;};(;CllII H:

~lallllfllH

i MCXaHiJ~III, 3CPIIOBi,

Ja.li3o, naJlb. Haq)Ta.

iK:llmiwi lIapTHCpu: Bc ItK06pIlT;1llill. HiMCY411I1J. ([)paII uijj, CUJ/\,

II

H HI. GC.lI.riff.

-nplIiimllTll 3aKOIl1(1;

-nplliillSlTTSJ

OIOJ.iKCTY:

10. JlIXTEHIlITEMH. ({{-rn3IBCTBO JIIXTEHlIJTEMH

-KOHTpO:lh la yplI.'lOM.

TCl\I3

BUKOtlaH'!a Illla.'l":

YpH,TI y CK:ICl.'li npc l'cpa, \lilli~TpiB.

flo HlI()HaIl\CIIHJl.:

-]lI.iffCHIOC IIl1yTpiwHIO

.... plI\afla B 3axi:l\Iii-i E:nponi.

i 30HIlilllliiO noniTIIKy ~ eplI\aBll:

-3JIIMaCTI>CR IpimUICa\lIl, C"OHOMiKOIO;

rpOUlOR8 O..'l.lIHIIUll: ipJl<lIl, ll'b"11 i'i <PYIlT = 100 nCHi.

OQ>iuiHlla Mona· rCJlLChKa. alll'.I1iifcbK8.

iHlIli - 2%.

rocno,a.apCTBo: arpapllo-iUllycTpia IhH8 Kpa·jna.

111

BBflJ40Jl.=SI2100. 16,5%, llPO\H1CJIOBicTb - 2 ,I % Topris Ijl, 1l0CCPCflHlfllTBO, KOMepuijl - 14,7 %, iHUJ i ­ ra.f1)'3i Hapo Horo rocnolJ,apcTBa: CiJlbCbKC roenollapcTlw -

40,7%. lcM~jll>Hi pecypcH:

pi IJHI-

14,3%, naCOBIll1la - 69,7%, Jliclt - 4,5%,

illwi­

11,5%. HaHH:I)!()llIuirui pocnl1HHi Ky IhTyplI: 6ypllK. "aproll. H, nWCIIIILlll. 514MiHb. pilla,

OBCC.

TuapIIHHIIIITHO: BPX, niH1lllpI.:TIIO, nT<lxiI3I1lIUTHO, pll6aJTbCfuo.

32

WBCHUapi€lo.

T PIITOpijj: 160 I\II.KM.

H CC.ICml5l: 30000 'IOJI.. ncpcnail\llo Hil\fUi, aBcTpiihti, umci1uapui, iTa: i iii Ii .

r. '"T Ta lIaCCJICIJlljl: 187 40,l/KB.K.\L TO,lIlWI: Ball.YU. .. ifol.1hllli Mien: Caall - 50 3, Ball.)'U - 4995.

4.1Hllli llUHi:

Ka'IO[llIKJI - 95% aHl".liKa~JLli - 3%,

AI3CTpi€lo

1.~'orpHlpilIHi ;'wHi:

-KOHTpOJlIOC 3)J.:\1II11CTpaTllBlllffi anapaT.

PCHirljl:

MCII\Y

P

n

-rcorpacj)i'nli aHi:

i - piIlH~IHI1a ~ra cxo.lli - ripchKa TOlfl\a: IJaaq.ll\on(l) - 2570M. IIai\Ball\JTIl13illla

UIOBaHa Bl,a.OB)!( p.PeilH, Ha 3axo

~'''''''~b (:\Jlhnu). HalIBIHua

fill. 0p~la J\cplI\allll: KOIICTHTyuiIi lia MOllapxill. yHiTapHHIt y Tpii-i.

Ull :laHi.

OB 0,[U1 HHUH: wBcl1uapcbKilii (l>paHK= I 00 pancli. U1iiH<I MOBa : HiMcubKa, iHlUi 13)!(I'lfIalli - iTaJJii1cbKa, II>paHUY IrlSl: KaTOJ1lIKIJ - 92%.

bKa.

33


IUCrHUilpt:IU :alp'll

HI I rill

";0°"

P III

11)-111 )ClplilJll,lIaKpa'ill·1.

lIap\l' 11)1 U

K:t rOHllKl-I - 9 -%.1111111 - 5%.

~) lI,nap' rIlO:

3f ~30.

»)1.

Ill'

roel1 .la\

C m,l 1:l1i~la

nil

i,Il>CI>Kl',

lC~1 ':Ihlli p 't:./PCII: pl.l.HI - _5'~n. nat: lllilwa -

31.3°, . ,111":11 - \~, "n.

1IIIIIi .

r .J.I~

ill.1lynpiaJllolI'1 ~ 5 260,

'10, .-,

Kpa·illa.

II "''I),I.'lIIOIO I OCIIO apt: I Ba:

ci Il.el,KI.' rocllo;lapc IIlO - .., ._';If) ,

nI'lill~lllk hlHIClb-41" .... ", !l1~Pl(iSl. nOC,l 'r1I.IIO':CpC.ltlllL(TIj\)-

-II _ ) IU.

Halll <lil:\JIIIRIIIII PO~',IIIIIIII

KyJlbJ)'pll:

I'YI\)'P)'/lS<I, Kelpl

11.l1l,I\OP\1 11I,lll-iCC

1

Knpll 'HI" II3..JlIIIII: . lapiIYl .

1 CI

CpOOllJ IlpmlIICllBi"II,: ncp,,:p00l':l KO

1.01

B,KIIH<I 1JJ~)ccliHIJ.\

B ~1I1Tlliil

P cyp

pi.lml - __ 'Yo,

II:

HJIIBJ;K.lllRilili POCJTlllllli K.

11. G,

II<ICOBIIUlCl -

_7.4%. .nilll - 31.7%, iHllli-

JlbT plI: Sl'I.\IIHb. IlllleHIII(51. ORec, K<lpTonml.

[lllllOrpa . TBapIIHHIIUTHO: BPX. CRllIlapCTBo,

110 YlICIIIIH:

OBiKllIl, :HUJi'HII111b -

I . hili

OilllX ~1-:1~L1lB. '10'111'

~I\,:', IIi 'a, OnnlLllltI. Kcpa:-'liLII-J<l, ,ICpCIWlIiipnlll<1. IIb}!X11

21.T' .. ,1HllIi­

1 '.51\7\1.

n

:lLlpil - 1401,\1.

PHI\.

n pt,;p06l1a npOMlfCJ10BiCTb: 3a.li

Ylli'j 'I UIllClillapitl,l.

nTaXiUHIIUTBO.

IIpo.'wi pt:CypCII: 3<1 iJo.

0- i CTa

ICBaplia,

flep p06Ka

I\OJlhOpOBIfX

~ R. ,1;1l111:1106i"'iB~I:l, 1l~.ICIIT1I3. xi~li':ll;,\, P03Gllll)'TC Kll 11 ro,'l P)' 1\)' £l:lJ 11151. LU.1~)(1I CllOJIY'lellllll:

~10BiKlIf:I<I

BE.:ll1KE rEPL~OrCTBO JlIOKCElVIJ)YPf.

!l.CPIK<.IBJ R

Ei

3a.

i;J.wii

-

13IJOlli. Mc;.,,)'

3

271 KM. J HHX I 97KM CJleKTpll<piKOB<1HO, wocellllllx opir: 5120 KM 3 IIIIX aBT06aJ-lil3 - 11 RKM.

OBIKI1Ha 1aJ1i- HHUb -

TCl\la 11. JUOKCEIVI6ypr.

• lliKliapOil!1I11t

<Dpalllli(lo, Hi~JO::LlqHII()IO

;11. I 10,

I,

i'pa4li'!lli llat-li: TCJ)lJ ropi5I:_ -R6 KO,K~1.

"Ii

3

295 000'10 1..3 HIIX JlI0KCt:7\IOyprlliR -9\ 'Xl. iTaJlilluiB - %. <[Jpalluy1io - 1%, ry T Ta lIac J t:HII5I: 1-_ 8 llO J.!KfI.K~1.

Hi7\IUiR -

J3J1i30,

\\IITllO",y

cOIOJi

i,

3 OKpyrll,

.II'1I11 i .'lall i: fpmu aa O,f(J[IIIIU5I: :IIOK-:'CMI

P'lbKllii

q1paliK. 6cJIf.rillchKllii 1\)paHK,

QI!Ji Iliilila ~IOBa: <jJpaJlUy3hK<I, II illlCL(bKa, JIIoKccr-.16YP'3bKa.

CiliA,

DeJTbri€IO.

TeM3 12.MOHAKO.

111 KCC!\IOypJ'. bWI MicTa: IOKccM6ypr - 75 (JOll. Eiic-clop-AJI3cT - 24 000

51('TbC~1 H3

3

brill.

5Inollill,

-%,

JliCpl.:r,1allr - 16000 Jlc6cnaHf - 15 000, Ill'lII aii\ - 12 000, <.l>i1HK -rcorpa<pi'lt-li. ;llIi: llirllliLII'I) 'lacnlll)' Jaihl<lc Il!hKK0rip"51 AP.1 CHII ninncHl1a lIa THt-HI - 0 WICl riL1KII Caap i t\110JCJlh. HaliBlllua 'l'()lIKa - MOH' .:Ie-Xo .nillr H. HailnaiK HBiwi pi'll'll: aap. :vIOJCJ1I>. _.<DOPllla CP)K3BII: "0Il TIITyuiihw ~1(lH:I])\ill. ylJiTapllllii yCTpiil, Il

11loKceM6ypr,

BHp0611

KaHana

T JllIllJl: Hafl6i

pOnOrT -

i3 cTani neMetH.

I InOpT: llyri_1JT~, 3aJIi3Ha py.!l3, KOK ,nponoBonbcTBo.

H Ii B<lil:\:lIlBi'II i napnlcpll: Hi~le'I'IHlla <Dpalluill, be EKCnO\JT:

II 'oopHTalliSl,

Hac ':ICIlIIH:

a

pri 1:\Jf}J:

nPHHl(MfIAT MOHAKO p;+:a[la B:3a:\i 'lIlili €Bponi. yccpc.ilIiHi TCpHTopi'j (f>paHuii, Ha y36cpC)f\)f\i .l3C7\IHOro 1\IOPH .

r 'orraclli'IUi nalll: T plITopiw I 95 KB.K f. .:'.I"!lIB!: .10 000. flepcBmKHo (!)paHUY3H. iTaJ1itiui, _L1'OT(1 1'J<)Ct:JICliHH: 15321 40 .IKB,KI\I, C ,1Il{51: MOI·laKO.

MOHCraCKl1.

35


Hafi6iJlhLUi ~liI;H: 1'''1011(\1'0 -

LIO.1 .•

I

illHi .(alli: '31-13\: .11ITbCR

Y Ii

APIIC~I Tpl.\ I

Ilin-:il'>l ([>paIiIlY 11.1"1:\ A:II>II.

Pi~hl pi.)J..:pn-:a,~a CK,la,lJarTi Of '3 TpbOX \11': I. Hai·illllwa '10'11';1 •

1401\1.

fOCIi napCTBll: poml1l1~Hllii f'\>Tt' Il.lll1ii, I paJII>lIl1ii. IYPII(TIIIIHllii

IJIII\,)-reOI pa(!liLliti

oi 1I1~('

3 "pa'jllil 0

k

lIap~Ho~ICpH3.

H

2.Cfl p,13

_1

cpn-:aBlI. KOI-ICTIITy'llIlllla \IoIIapxili.

clll),UlK

1IIJIIIIla

pliO I{pa'iHII

B1I3Ila4~\( HIU 1I1l113, S1K<l :laII t\1;\l:

'yIlICH<l n.:pllT piSl,lIo6y.Tl

10%:a - B:Hl. ",""

Ball

Y5

B~JIHI\' l\iJlhKiCTh IIUII 3iB.

(3- :\1). HaiiBaJl,mlBillJe

p

Ri •.lH' CllTbCSI '}o H:plllOp,·i.

O'iCpO -

liIc

.1.

OPl1411i /lalli:

. 1(l

= 100 caHTIHlill.

CT. -

-1:66p. - Hill p_"all

"arOJllll'll.

WnHXII ClIO.'IY':":'!Im:: j,OB;"IIIl<I :.:a. OB)I\I1Ha ulot',.. iiI-lIlX

.uopir - 51

IlaflUnif\~IIIBiull·lii1I0pT:

i r IrIl.:pi·j: !l.o.\lY. II ill B. a]J.OIO 6YPif\ya3Ha p BO IOllin:

Y cl\Jla i CB5IUJCHJI 'j

PII.\IChK

:' 'T. - BO.IO~iHHSI faocoypJbKOI

ltcpiK3Blla ~101l~l: c!)paHllYihKa.

i'

.' ~o5-1 06p[J. -:'

1I11l\l, - 1,7101.

KM.

JIa-KollnaMiH.

Y l\(IITliOMY cO)03i 'l Cl)pnllllY3bl\OIO pcclly6nil\olo. IMlIOpT: TOl3apll II(O,ACHIiOrn 11011l1'l"y, npOMTOl3apH, npO,'lOBOJlbCTBO.

TopnrJ.'HI:

- KCIIOpT:TOBapr!-JI f()((C

-'.lal-li:

.•10 II.C. - 1a '.... JCHa IIi I Uhl\lI~11I n.llC~ltIlU:'.'I1:

.hrwi laHi: fp0l.Uolla O.!l.IIHI·IUll:

Pc.1iriH:

I '3 000 (306 0(0). 3ac HCT'lll II ~ 00 ( 164 000). ci~clI 114

I .11 'lall'lll R~PllIIIIIY 1-1;1 nill,lUIl-lvt\lY ~;"'l:(i 'pa'jllll, SfK,

.':HIB. I q)llil

Haiiij(liK_lIl1:WIII K ,1b pll: nO'lI.q)pyl'lll. pO~IIILI Hi rb: xapeIOua ..lpyKapcI>"n. !-:opao.'lc6Y;linlia. lllap~lallCll1l1lllla.

n

(J •

I. bpe,la

III Kt\lerCli 147 uOO (246 0(0), In 000 1(3000). Man I 00).

1267-,

la-KollLl.a 111-1 -

12.,4.

(J)ilI1KO-1 corp_ Htl

13 154

1\10Hl'c-KapJl0 -

.

TCMa 13. HJ):(EPJIAH)lIf.

HIjI,EPJIAHjI,ChKI.. KOPO.ilTBCTBO.

3

hl\n

C'1I::1

1)a ::Ie lot"a I

TcnaHi'i;

n '6.1il'rl ni:,w_1.a.'lJla

c.[lP:lIlUi·::

-I '06-1815pp. - yTB PCHIlR fOJlnaH':'lcbKoro KOpOJliBCTIHl 'Iill ~'" paToM CflpalluiL -I IO-15pp.- Y cKJlani ¢paHui'j; -I, 1- p. - YTn0PI.:HIHI Hincpn:lII Cbl\OrO KOpO.liBCTua; : [ i II Cl:liTOBiii BiiiHi IIcihpa.1bHa. " <t>opMa :~cpiKaBIJ: I\OHCT. i\loHapxi}{, yHiT, Plllli! )'CTpiii. nO,1lin5l hCSI H 1_ npoBillUirt: JIi~16ypr nil. E>pa6allT. fen;:J. pnaH , nil:l ~ HHa l!.liSl, niBlliLllla .IJJaH.'liH, 3~Jlall.:..li}), rpOJlillrl.:JI, llPCHTI.: Oncpcil C , ':\.1. Cfl_H':ROJI::l1I ill, <l>pic all.:till. LldB<l llCplKaBII: K pOll 1>, }{l\ltfi ncp' a n. 3.:ty y na.uUJlIlIy.3.:tift 1-110 .:taB'I)'. I:lIlKOJlaO IY. cy.'1QBy Bnan)'. n BIHlBU)I\el-tHH i lP H1.;ui·i: IIl11a'13( YP$l,!:(: - T CpJlif\YC 3<1I\OHOIJPOCKTH; - pll3HCl'lac i\O\licapiB npoBiHuiil. l

1'I.epiKal33 y a.xiliRiit E:poni. MC)f(Y 3 J)cnbriCiO.

HiMI:'I'11111010.

l.f(.'orpa4>i~lIIi.llaHi:

3 939 KB.I\M.

Hac CIIHR: 15 298 000 lIOIl., HHX rOJl:JalliJ.ul - RS°!". <ppi311 - II %,

q) a:-'laHLJ.ui, HiMUi. aHI iiiui, <ppaHUY3H - 1%. [yCTO n lIacenCHIIR: 451,0 lIO.rl.lKB.KM. TO 1I'IIUl: A 'leT p.uaM. pC3H eHuiSl ypRJlY -fanl'a. Haii6i bwi t\licTa: A~ICTCp)l.a~1 - 720 000 ( I 080 000 , POTCp.lat\\ 596 000 ( 1 060 000), fnara 445 000 (693 000), YTPI:X'\ 234 000 (539 (00), HII1.uXOBCH 195 000(3R8 000), fPOlli~IrCH l70 000 (208 aOO), TiJII))'pr 162000 (234 000), AIIC lJ,oopn 150000, Xap. CM 149 OOO( 214 (00), FlllUxe 147 000 TeplHopiR:

'OIlO~laBlla

r,

Bna a:

n\;pl.Uo·j lllllil<m,o'i) i .up)'1 'j (BepxHbo'i) bCR ara bHIIMII BJl6opat\1I1 on .'1[Jyra (1)()P~IY(,TbC}1 OpraHal-ll1 yllpaBJliml51

H 'pa.'hHi WTaTJI. CKJla aIOThC$I II.

rIcpllIa

) lliollaJlhllOIO

naJiaTa

0611pac

CIICTC.\IOIO •

I lIii. I\OtIClII'Ir1 o. ana:

lui!lllOaiWUlbH.Jlfl ncpc,n narmlt\10HTO~1. H

11K II 10

rrpiUIlII,o'j I J(\BlliwHbOI nOJJiTli 1\ II , (l)iHaJKi~.

nOBllonnn.;eHliJi B

060POIlli.

17


4. I 1Il1ll mill i:

O(llil!iiillt

I\lOUil : I'OJI JaHJICbKa.

IlL'11 ret~1.

l'poU! )Ila 0/1I1111IU5l: qJJloplfH=1 00 PCJliri>l: K,n

1111"11-40%, IIp,)TCCf<IIfIIl-

AP 'G..

'Of~u.IIO·iet I\OIIlI)L'Clii -:~6%.11I11I1

- -I'Y\I.

~ III\IPlll: I'),} '"f':III))!:

I ocuo~apc nlO:

RBniH, f3Jl)''Ji

'IOJl. 113p

~ ITI . OpJHil'WT:l...lI -

l": g40.

::llTora rOUIO:J,apCTl:la: Ci.-II,LI.I,e rOelll.l,:,tapcl H

IIPOMllCJIOFlI TI.·

-.

%,

t.

1(1004,),,1 .. '

T n3 IIClCCJICIIIHI: ~697

IU.l\'CTPlet.-II>UO-al petpua Kpa·III'1. J

"n.I'

- 4,-1~u.

Hil' IICI"\)II. \1 'JI,UII· \) o'u. ILlI'

r 'lOll.

':'1.

I

I"B.I\\1.

20 000.

_ IIn$!: l'aTo. m;:11 - .. )" n. npOTl:CTall II -

_0%.

KO\ICPlli}1. OOCJIYI·UIJYlJallll5t. non:pC/llIl'lllTI:lI)' J X.( ~;,.

illllfi - 41.3%.

AHT1IJflJ

3c\1 hili pccypclI: piJI:UI • 24.2'\" - 8,5%, iHwi - ~ 1.4%.

rop

>:\11 - I ,.~.~,

llaCOlJlI1ll,a -

34 9%. Jlicl'l

pJlTopil!: XOO ·.ICItHW

HClItBaiKJIlIBillli poe.llllHlli KyJlblypW nUlcllllllll. l\aprOIl 51,

6yp}'lK,

mOil.

1I'1\lilib::CX.Ky.llhrypI:. ('[lo'!i. ~>PYrTll. KFliTll.

TnaplllIlIlIllTlJO: BPA ( II:lii6iJlbWi WI 0'1 ~IOJlOI\a Y cnili), cBIIIlap f1in'lilIK mo. Po lHlll-ICH pJloa t"CTBO i 0 )KiJlbHllIlTI30.

TRO,

bKlO TP0811.

K13.K\1.

1 1 000

'I ..• J IIIIX

HCrpl1,

1,)IaTII -

90 %,

6iJli -

10%.

. 'lora HaCCJICHIl$!: _:H.7 'IO;).!KB.K~1. ·... lIlp. i3iJIl:,\ILUI~n - 70 0 ~ 1-000 'I JI.}. '? ',,111 ill: KaTO}JlIKII 0%. IlpOTCCTaliTlJ - 20%.

nTnx inJlIIIlTno.

Kopllclli 1,011,\.1111111' IIpllpO.lllllii nn. ci. h, HaqlTa, ayri,IlJl}], i\a,rv".iJ1. Ilcpepo6Ha IIPO\/IICJlOBiCTb: TCKCTI-JIlblHl, BIII/ laBKa ]C1Jli'la, ClJIIOMilliIO, 1'0 hOPOFlll:\ \IC allin. lJacpToncpcp06Ha,

,\laWlIllo6YJ.-1iBJla.

TeMa 14. <DPAHlI,U.I.

((Opa6.1eOYllifll-la,

<1>P Hll,Y3bKA PECnY6JllKA

X~1PLIOB ,C CKTpOIIHa, nmorpaq)itma, nepcBo06p06Ha. 1IlKip5llla, UJJliC\)yBalllHl

cnpllx a M'l'IB. III JllXII CIIOJly'ICIIHH:

Pii'JB n 3axi;lllill npolti. J;;,.,•• _r·'JllloJO.lllncilllapi 10, lTa.niCIo,

279 K~1. ,'lOpir - 106708

'uoB)KIIHa ani3Hllub -

nC1niKlllla IIiOCCIIIIllX

Hai'iKlil0111lJillli pi'!!,oui W.'HIXII -

oar<JTo,/HCJlCHlli

IIITY'llIi

no.lui

npllCTaHi:Po CPIl<\\l, Ai\ll'I~r:laM. BMWI" illl·l:11. MilKllapoilili 3ep0I10pTH: AMCTCp TopriBJlH: 'Kcllopr

£\\1, 'J IIII\. 211 R K\I aBTooaHiA. Pen", Baa,,%, Maac. Hicc,,%CbKC 03CpO:

UJ!JlIXIl. li:'\Iyi:ll:lI.

nOpTI'I i TcpHCy3CH. B iccinrcH.

Haiill<liKJII'lI3iwi

M. Po-rCpJl<JM.

Ei'IIIJl.xOBeH. MaacrpixT.

i

npl1.1:1!.lIt,

namlBO, TCKCTIl;]b, npdlMcTI1 XiMi'IHO'1 IlpOMI1CJlOROCTi. I lnopT: MillUllilif i Mcxalliv,m. lIaq>T:l, piJlli L'IlPOUllllIJi pecypclI,

npOnYKTII

ci. bCbKorocno).HIIK!,Ka n\lU,\Illc.luBlnb, MaWIH1I1

-iMi'lIIo'i npoMllc Ollocri. r-lallll::nKJIIlBiwi napTiI ITdlil1,

pI!:

Hi~fc'(qHl!a. bl'JI!>rw. <1>pallui>l,

flircpill. UIBclJ,iJ'l, Cay.uiBcbK<I

ApaBi}\.

Allf IH.

lilA.

)l(y'l

101la1\0,

be 1bl iflo, 1I,10ppOIO. I

K

c~r6ypro~1.

llaHI I .

_ rparpic-llJi .'1aHi:

11 lpi51: "43965

KI3.KM.

:7 .> 72 000 Lion. paoli - 5.3%.

Tn HaeCH Imw 10 -, .- '10

l'HlIll:

musl: n"pJl;".

IIIIX (\lpaI11lyJI1 -

94,7%,

lIiMUi,

icnalll~i,

. KB/KM.

-L1bllll ~IIC a: naplliK 2 I r 000 ( 9 'I t) 000), jvlapccJlb ~OH 000 (1

, liml 42_ OOO( I 262000) Tyny'la ( 66000 (6'0000), I [illila 46 I .Clpac6yp2560 0(338000), H:\lH252 000(49 000) G p;J.o 96 0 )()), MOline !> 2 J I 000 (24c 000). PCII 204 000 (_-15 0). _02000 ( 13 000). fallp I 7000 (254 000). PdlMC 18: OUO (206 1- • UOO( 9 -9000), Ty I H 170000 (43 000). fp H om 15 000 p~cr 153 000 0 I 000), IllliKOfi 152 000 (23 000), _ - a~l J 4

C,2'1 t u:~~ fljrMl ).


1)1 II I KO-I'\.'OI

pa<IJi'lHi ,'l:llli :

p, ,I. (I) Kpa'jllil nil

c I ~H'laIO I [,01 ~la(IIHll

'OOll-4000~1, Xlh:OIIi Bllcm 010

'1 01

~liCIll:UO IH~III PO' 1:111(0(,

_1

'riBl1 ~lipHllii.

11

1(

lI-b,l, II

I OOO-15UO~1.

I npCbKi 11<1

12\,-llallo.leoll:l

iCllynaJla tl>p(\III,CI,l\a _ICpil\aua. lI.JP0!\1 HKQ'i 6y;w ¢palluiH. Y \1'aiiil,C nClo 'iaxiJlII i Iln~TIIIIY

UCllTpanbHo'j 'I:IPOI III; ~ p. - :-Ij1:lt:l.'lillll5l K;li1.1:1

13-::111":01'0. blH:pill ~l)j1:III!,:iIL

- 4-'[1.- 13L'p.1cllcl.l\llii , OI-OUlp. HKIlli nO,'liJlJIl3 (llpaHI\CbKY .!ll.'piKilBY Hil 'X L III 0 - eJl Pa 1I1,~~ hKC "0 P0:1111 C Iii,),

}1olapllllrIlo

-I Oc I.

-

3a x I :tli 0 -tI>ra 111\( 1,1\(:

1\0 POSII nCTBO,

i ha.rmo: Haii i. hiLi

aCIIYII:.lIIIIll

}llllh'l, lopi'j:

HmIOJIl;Olla

lIi l lllllltK

lit:

JI:

i1.11 It:pl'j (~palluy]iB:

EJlb3<JCY i nH, JloTap~lI-lri·j; 0-1944pp. - ol,ynallin HiMc ' 14HHolo; p, - 31.li.llbHCHa Bi.r.l oKynalli'j: -1947pp. - PCiKIL\1 TIIWlaCOBo'j pcclly6nil\II lIa '(oni 3 LIJ.ne fOJle~(' -58pp. - 4CTI3CpTa pecny6 iKa:

Wa~tnaJII,

AKniTalJiH. Ty,lly'\<I, 0PCT:IHb: Wlnl]!. BllIJIIKJ1CIILHI CTaJ-lOl\o'j ~Io"arxi'i; -13~ 7-1453pp, - C JOpj'll·ta Biiil'la ~Irn.: A lImiE:IO i c[)palllliCio 3a 00J10.1iIlWI T pl1rOpiSI.\111 y cj)pal II li'j, T\.'urp niillHI - <!)paHuYJbKa '1CpIHOpi)!, nCpc1-lOra CI)pal II li'j y Biillll: -1110,II.ISc I. - Y1 oope!IJI>IIICIITIXl.1rlOB3110·i ;lcpiKaBII. IlpaB.',iJ-lHlI. I0.'10RIII\a .allIIn uSlTor ; -I - -17CTCT. - IlCpiO)lllpOIlC,leIJlIH <flpallui(lo liifltl jaI cpIHopi'i: - 1494-1 9 - IT liiicbl\a Biiilltl, IICIl)laTJa .'\:H1 <!1pallui'i: -161 -1648pp. - T PUJJ,ulrlllpittlJa Bdilla. YaallOnJIClIHH l'Cr~i\I()Hi'j<J)paHl{i'j n npom' -16-4-1642pp. - i\lillic-repcTno l\<:lp,C\JlII,lJla !J.\.' PIIWCHhC. YCTaIlOIl.le~IHH a6co.'lIoTiI My y CDpaIJqi'j; -16" ,'-1715p(1. - IJpaBlIiHHH Jllo.aOl:llll\a LJoH'l)HaJlIlHloro. A II 0 rdi

:, p. - rr wm pecny6J1 i I\a, P\I, ~lcpiKanll: IIaninnpl:1I1ItCIIlThK<I pecny6JJil\,. J-1iTapHIIH yCTplli. 1.: ~ The)! Ita ~1 pcriOHII, Hl\i n i}lHIOTbC~ Ha 96 .!lCnapTaMCHTiB wilOi~I."1 .:.l lIapTa\ICIITII, 3al.IOpCbKi TCPliTOpi'i.

.-,""'J,

u ....

PeriOllll: IJlb-~e-<1>paH TIiKap,!..l,i>l (AMbCll), Bcpxwi Hop\laH,liH ~m p (Opneall). HlliKHSl Hop 1311,'ti$l( KaH). J)yprYII1J.i~ ()li)t\()H). HOPIl . pIIHrili (Hallci). E h3HC (CTpncoypr). ¢paHIII-KoHTC (nC:laHcoH), nil JliOH), Oncp"!> (KncpMolI) 3et-lJli 110 J1yapi (Hairr), npl'T<tJJb T_'-Wapatrra (I1Y<11'1>c), AKBiTaliiH (6op.n:0), O.u.-nipiHc'j (TyJly3a), W:ll.lnnllh·Ap.u.(;III1(PCII~IC),

.111\lOiI\), JlaIlJ'c:loK-PYCIIJlbOIl (MOHII

nbC), npon3J1c-J1a3ypI'II1Jr

, JI b), Kopc i 1m (.'\J!lJo). piI\allll: II p"'-llIlIC 1-1'1', 51KIlIf o611pa

aot:O.'lIOTI13MY y

40

IICp.:130PtH:

¥HH5I Ba)KJlBOi npoHlIlIli'j

-1302p. - yTBOpclIO fellcpaJll,lIi

cI)p<tII Ili'i; -17, 9-1794pp. - pClloJlloui51 Y <DpllHUi'i; I ~rall: 14 JII111IlH 17X0 -\)'[06Y1'T>1 GliCTlIJli'j; 2 crall: [0 Cq)lIlll 1792p.- 6opon6a )\{ltpOllllllcriB

I\OpO.IH C!)p;lJlIli·j:

:rrypa5IKo(,lllIllill:

-Ip - pCCTaBpauiH b paoHiB;

I:p. - "CTO.u.HiB'; I :p. - 8nTcp.100. nOlHoplla pCCT<lBpaui51 Gyp6ollin, I3Hlllelllll1JI COI03: ~ p. - 11I1lllcBa peno tuUill. JT 'i-cJ)iJlin - KOpO;lb ¢paliui'j; -t p. - PCHOJIHlIliH.!lp ra pCClly6Jlil\<t. npC'IH;\CIIT -I-Iemo COH TpCTiii; ~-i' .. ,r{i1YI:l hm rill. h:!I_P:1TOP I1y'i-II;l~1 JI¥OI: TpeTii\ - -I H71 pp, - <!>palll\o-npYCbKa BiilHa, nOpa3h:a tl>palll\i'i. Em, ac i n 1-1, "~"'~".!JIiJ~ IH lli.u.ifllllJlII ,'1.0 TIpyci"j' 1-l-IC)IXpp. - ncpUln cBiTona fliihla. cDpaHiliH - 'lJlell AIITaIlTH.

I!II~'PIII~' BHIIIII. 1'1 Ila'IHa "CI)Il<\l-IJJ.iSl":

-10-12cn:1. - IJcpi .u. p03.'lpo(i.iI\.'JIII(}CTi.

bypryHllill,

-tp, - ymopcllwi

,10 ':K.lW,JY

IICpio,'1.II, ii~i hliJOro pO.lI:lI1TK) llXMI.1IOna 1:1

-7 R-

p - T 'P~III.u. pial1cl.l{IJii - -'J Jp. - !\OIlCY. I.CTI3

1;\

II l;J.OlIlIl\a.

179'-17 4Ip.-.1II1,

.-p. - Ilplll'IIIHTTH ~Oll lillyui'j.

-

J

-5eT. - y,BopllnaCh et>paIlKCld,a jlCPiI\;lIi;l lIa 'IOJli .\ X.llO;IBllnl:'l;

CT. -

n

III

PCI ill, _.1 T PII'llii .'[alli: -I ''1',' II.. - Cplll" pin (J1palfUl'j ~;lUoiiL1H,III:l PIL\1l1~1. ') uiiiw rll~1 I>KO'i J!\llIcpi·j. Y RllPCl1i LUIJ,Cld\lli'l i 13' IIICI.Kllii .:lillll~'I;

-5-9 '

.\.Ilh 1793 - CTpa1',

~lliil; I ipCLmi\lII

)Balli Be.IlIKI pl'lKOBi llOIilllll1. 6a'l:iillll. Haii6i 1>11141 -It ()7~1). H ii01J I.llfi plKIL ,apa. r .. p 11<1. p\)JIa. '('11:1. ',H,

T,

')1' 'IIH 1792p. KOIl Ill: 11'1 , C"ncYl3lllllllll\opoJllncbKo'i B Ja.r.ll1:

'i\1a

Tb('H

lIa

7

pOl\irl 'laraJ'hlllL\lIf

paMlI. iKt;lIl1l'l j J 51I\o6iHllll\11l:

·-':-""""'"',"r_

qIYHl\ui'i:

1l0pMaJlhJlC q)YIIKllioIlYBMJII51.D.Cp)f(aBHlIX

opralliB: 41


-I'~qliltrl 1'1<11 11011<1.'1 1>11 o'i IIC'mJICitdiO(;'II:

OIIJillliill<l ~J(lBil' IIJpalJllV 1I,I'a,

-0 );1 ),l.tC IlpaHml 3:11\ H ;:lnK'll)'i 1111111<11'111111.

P _ irisl. "al\1.l1111\11 -1)0"". IIp\IICl'ralll'l(rYJ~'lIoTI1)- 5°'" ..\I~C'

-~Il\r

lip.

''Xl. illilli - 2"",

no po wyc 1'11111 H1Iif\1I1O Ila, <11 \' 1Iap.I;I\I-:111 y.

r CIIO.'I<lIK 1110: ill,'lYC I piaJI!>11 )-af P~IPlIlll':P:I'illa.

-IJpll.lllil'IH( 11J1':i\I··qh\liHi~·IJl;1. 'I.k'ltiu l'a:lIl ~lllIiclpilL IIILUII:>. 01111111.\

nl3rT,lld,I.=~ 22

lllllil mil JKln:

-lip ';1 . I a11,1 ije ej)p,1I111110 iii

-'!,

npo:'lI) JloHi I j,

1110 npano nOi\ItI:1 BilH1lij:

-

I (ICI'rl),ltlp-: I'B:!: CI.1lhCloI,C I OCIJ I.'lapc 113(1 - 4Jl'}O.

.\6.3~". 1\0Ml·Pllill. 11 C.1YIII. n C pC,11llll1T13

C~I~.1blli p::cyp

/lllll}" nn rtTl II Iii '1::1 KO 110, ta 11'111 ii op r::l II , lIilll il)) I<U 1I0Il1 :GOplI (t IIliI\Wl 11aJ lin a

I [ar,nai\'.!IIIBillli

l-

BIIOOPII B If:1lliOIl'lJlI.Jli \GopIlIIOOY'IOI\;1I11 Ja CIIC IC\lOIO IIPOIIOPlUiiHOfu

I3C~'J-1elPO~1I10 Ha n"'SfTb pOKin, 1':1 illl!!: l'.'r::'~0ri·i, C!1aT pi:

11:11'; 1!;1t.:'il:l:1fl"I~llj

.r:::1;n:1 '.1': !ITII

0611pcllUThCll CrplIK(l~ll1a 9 pOKifl.·\ POTilUiCiO CC1IaT.' lIa

1.'3

III

41.1'%. - n.R%.

a.

'I3C, HHH. pIIC.

Kopllclli 1\0n~lJ1II1IJ-1: 3aJli30. 60KCII1'II. K::IJliilHi COJli. ypaTl. Byri.lJn51. CiJllo. CipK::I.

cpio

10, niplIT, llllHK. o. OBO. 6yp~ fly i:1 1l.lIaq) a.

rTepcp061-1il JlpO~Il'ICJIOBiCTI>: BllnJI31lKCI 3(\ i3<i. a 10\liHiIO. KOJlbOPO£H1X

-lIr1l ii IJ Hn~!a 1\011 i B;

:'ICTa.llil3. CT<lJICflapiHII51. BTIPOOIII n(TIlO TpallcnopTlllIX 3ac >6ifl, <lc06iB P03Kowi . Oy;tiflt.:JlbIlIlX :'laT piaJliB, illq)op~l(ll(irIlIlIX3a

-I,(lillpll.lll> \11 ypHilOM.

I3I1K\.lllilWI<l l!.Ialla: Ha '(oni nj e' IIil.ellT, OCHOJjHIli'i oprall - Pan.a ,\lillicTpiB.

CK.'I~I.:,t: rTpnl·t:p-~lillit:Tp.ra.llY' cni 1IlilliCTpll . .rrcpiKall1Ji cCKpcnlpi.

<:])yl 11\1 Iii:

W.Il51XII

-rllHliill>l J I H CflClIlUflblll1X Op.'loll;lIIciB- HOr~lan1lHIIIX (l1,TlIl '\ CllnOI

no y'leHII51:

)4

070!\i\1. 3 HIIX CJlCKTplllj)iKOBaHo

,QoBif\HHa U10CC1IIIllX .!.Lopir: I 49X 500 ",~I,

J !I\:YP\:I y:lh l:laH I1.\ , HCjK'I3<l;t\1I0 CKOHO:'li'IHIIX, H111ilHh;

12 609 K~1.

f111X 6 827Ki\1 clllTo6aHill.

HaiiBaiK lIBiuli BOLlllj W:I)IXlI: CCHa. Pcilll. M03CJlIo. YaJa, Eilil.

60p 1111 Kpal~IIL

-BIIKOuaIlIlH pi'll-toro GIQ.'lif\CTY:

Y;

-KOHTpOJlf, Ja BHKQllallHHM JaKOlllll. Bi nOBi.llHiCTh 1I0pJ-laTIIBHlIX mrriB KOlle rllTYJli'i Kom pmlOE: KOIICTI·rryui(IH<1

UailBaif\.lII 13iIII i

fIolmt TCI npflcTClHi: Mapcc.lll>. f3np. LhOlIK":Ph. Pyall, HaHT, bOPJ.J.O. <..'1 pac6yp. 6y 10111,. Wcp6 p fla-PoIU~'JJu, flaplliK. KCI.I~. :e', Miif\HapoJ.Hi aepol1opnr: rTapmK [)Op;lO. Mapcc.iIb, Hi1l1l3, flioll, Ty.lly3a. Aij'IO. Il<lCTiR. Lllepoyp. Ga.:3C.lu-MIOJlhxaYJ. Cl'pacGyp, Killl. KJlcpMoH-C1)cpaH, ranp. bOlle. Gl:'\' . GpCCT, L{11if\OH .. '1011l1l:!lloL M,)pJle.

pan.a . 3aKOI 10,'1 a IlYII H JlPOUCt,;: rTPlliillij ri Jill' II aO l ll1M opr:HIOM 3aKOIIIl III nllCYIOTbCH rTPC'lI\J1CHTO?-1

15 :1~liu. IpC"3II.1.C11T WIC IIpallo IlCTO, rTic. H nOIlHlpH\)f'Q C 'Bil.llCHllij

rT ap.la~ICII rOM fliL\XII IClIoro npC]II':ICIITO~1 npoeK1'.. . rT P~''jIl)l,CllT nOBml\;H 11tWO lIi~llllll:aTlllIpOT>lrO I

,i'IHel. ~lallllll-106.Jl.illlra.

IIpO~IIICJlOni Tb,

/lo 13if\1 lila 3i1Jli1BlIllb:

-npano CK:lIHGIIIII5t nap!lilMCHI

ooil:!. xi

TCKCTII loHa. urBCHHa xap ' loB3. Q)apejlOpollCl. CI\JlijIlJ, wKip5HJa epeBoo6poolla, narrcpolla, aTOi\IHa, Haqnonepep06lla. IlY"P Ba, ~"5tClla, Kopa6nc6Y.'liBJ-l3

-BIII,11IlilB'Ia i pmllUp>l.'l'13 :li5lnbUicTb:

1- AlliB,

Pell.

C"rJ>pi.

Ham. Hi,\I, ntplIl11·1 'HII.

Kc~mcp,

Topl'iltl51 : EJ\cflopr MaUlIllIll, TpaHCnOIYllli 3ilC0011. npO!llllJ .'IhCTHU, XIMII{3TII. 2\le.'lIIKal\lcH rII. npCJlI\IL:TlI PO' Kowi, [lJIKOrOJ'lh.

1~t11\)IH: CllpOBHH3, Iia IlBHi JaCOOI1, MaJlll11111 Ta Mcxalli3MlI, npo;:( B JlloCTBO,

4.1HUli :ICllli: rpOUJUBCI 0;1.11 III II lH:

-

o. Ilac >I,IIIUa

13 KOnpll.'li13. ))1:6:1.1I,C'1'80. l\p .'151p'1'I3"

ra3.

• npIJiiIlHTH GIO~liI\CTY:

lip )1 III 0\1

u

TBaplllIHIIUTI3O: BPX. cBllllapcTn , l3iB 1 WpCTflO. IITaXiBHIIUTI30. pOJBc,uellWl

KOil\1Ii ~ pOKU,

e[.>YIII, Ili'i:

-opralli:'lllUi5t

_,l

pOCJIIlllHi I\YJlhTYPII: nIUCHIIIlH. Hlll\llllh. KyKyp ,1

(])P 'l\J II. B f.'1. TpOllj'.JIli. OI:lOLli,

ral3llllu·tna. np':-,lCTaIHlJIKII ()01Ip,llIlThClI

J

rOpO;lIf -

UYl\pollllii OYP})K. l\apTOll.1H. /KIITO. COIIHIIIIIIII\II, Ollec, HIII'10rpa;l, .flhOlI. IOTIOIi.

CHaT (BCpXllij Ila1l<rra).

]<!K H

1o.

11:

pi.HIII - ' 1.X ' . Iicil - 2(),71~,,,. illilli - 14.9~o,

3aKOII0:lanY<I UJla':'lcl:

Y C

.\00,

r;I.I~"!1 lIap0':IIlOI

H :'liil,lIapll,'[IIlI\ [\1.'111\)(1111<.1",:

-BHO,JllrJ,II::1.'lJBI:'I<liillitii C't~:IIIIJ)J1 II-.'lI0:-'1:1I1l cri,

IlpC.

I'-"WIIII­

l!lpaHK=! 00 ca1JTJmai\1.

43


HaItB<lil\JIIIHiLUi IlalJl'Hqlll: HI~l(.;'I'IIII1'l. I r'UlIlI, 1;~JILrilI. U~ m:OOplllalWI. ·IIIA. Hi,'1Cp.1'III:UI, Cay,'liBCI,K;l ApaBiSl, IIIBdiuaplll, knal/i,:{. Ip"K. A.liKllp,

PcD.

YKpa'illa, 5lnolliSl,

lOra

nal3i,:{.

Ai'lOT.

3al\IOpChid JtCliapTa:\lCIITH:

TCPIITOPIH: '74 "13.1\\1.

c])['l\HUY bKA rBI HA. TcpHTopiSl: ) I OOOI\R.I' I. Hace,I':I/IISl: 115000 '10,1 .. J 1111>': lI\'rplI - 50"". 10%, c!JpaHUy' II - -%, iHwi - 10%. f CTOTa IlaCeJlCIJllSl: I,' 'IOJI./J\fI.I\~1.

UClITp:

94000 'IO./..ll OCI10BIIO~1~ (PP;\IIIIYJII.

rycToTa IlaL'Cil':I1II11: 251 ..\ Im.1\ I.

UCllTp: )lih:llU;i>:11 -R 30() 'IOJ/.

HaC'.fIClIlIlI:

\IOJICII -

2:'

"0. iHJiaJ-ILli'

CEHT-n'cp I MIKEJIOH.

TqmropilL 242 I\II.I\\/.

Kaik"a.

Penirill: PIIMO-KaTOJIIII\II.

Hacc.lcHIIW i 000 '10.. ,B OCIIORHOMY (IJpalllly311.

fBA

PCi! irill: pll MO-KClTOJIIIKII.

rye ro ra FJ1VnA.

11\.'lIlp: C~II-ITrp - :)

l'''plllLlpi>L I rXl) KIl.I\.\1.

Hacc.lclIIlll:

3X7 000

'10.1 ...\ IIIIX ~IY)laTI1

H~rpl1

217,4

IlaCC.ICI/JlH:

'-10:t.iKB.I\M.

L[eliTP: J.)al.:-Tepe.

Haiillalt\JlImillli '\Iina: JIcc-A6iM~C - 63 000 26000, F>ae-Tepc - 14000.

YOJI.,

28,9

'IOJliKl3. KM.

415 'IOJ/.

- 92%. I\PCOJIII

cnpollciichJ-;oro rroXO,'"(iI\CI'IHll - X'~((,.

fyl.:'lm a

IIClCenCI/Wl:

CT.MapTlIH • 29 DOO,

floillT-a-niTpe -

l1>PAHUY3hKJ nIBJ1FHHI TEPHTOPII.

TCPUIOpiw 7 567 KB.Kl\I.

HaCCJlCHHR: 21 0 I~OJI.

fycTOTa HUCCJlCtiIlH: 28,9 'lon.IKo.K\1.

UClITp: nopT-c-cf)paHc.

Pcn iriw PJlI\IO-K<lTOJlHKH.

<1>PAHUY3bKA nOJlJHE3U1. MAPTIHIKA.

TCPI1TOpilf: 4 167 KB.K\/.

HaCe1lClIlISl: 199000 '{on.

TCPIITOpiR: 1100 I-.:n.I\/II.

HaCeJICIIIIll:

360000

'IOJ1.. I IHIX IICI

pll -

~\O(~,:,. ~IY:lanl -

II %. ,nia

II ­

fyCTOT<1 IlilCCJleHHlI:

47.8

YOjJjKB.KM.

6%, £Bponej:jui - J%. UCHTp: <1>OpT-!lC <l>paHc.

HOBA KAnE)J.OHI5I.

TeplITopi}]; 19 103 KB.KM.

Pc"irill:

Hacc:lcHlIlI:

fycToTa HaeC1ICHHSl:

326,9 40JI'/I\Il.KM.

pHMO-KaTOJlliKI1.

170000 lIOR.

8,9 'lon.lKB.Kl\I.

fycToTa lIClCCHCHHlI:

PEIOHJ10H.

TCpIlTOpiR: 2512 KB.K\.

Haccnellllw

598000 't01I .. '3 HIIX KpCOJlII - 70%. fBponciini.

,uiaTH - 3UCi'O

rye nlTa UCIlTp:

1I<I\.'\,.!l('J1Hll:

YOJIJlJC i <1>ATYHA. Tepl/TOpill: 274 KO.K'!. Hacc.T1cIIHH: 14000 '1.11.

'IO;J.!KI3.I<M.

CI.:Il-11cHi.

Pe.niriR: l\aTO:lIIl\lI -

44

238

Hcrpll, My.TlilTII.

90 %

MyCyJlbfll{lHH -

10%. 45


Tt\M~ ]5.

lJIBEHllAPH1.

WREMllAP bKA KOH{f>I':,:QEPAllUl

flcp"Kall;1 II ](l"i.'lllij·1

Hell

ilL

lTilJli

1 .

m 1I

1111 pil'

IliflO

r

C\)C

IIIIX IUl3ci.iltaplli-

91 ~o, Ili~Jui - 4%, i I '1.Iliilli

1()7.3

pan8 llllli"H~1

n,1.

:1Ta).

1\_lCl

1',111 rOHill

oGllpa rr:.C>1 BC IIJpO,'UIO II,

4

OCII013i

POI\II. Pa.'la K<lIlTOllill (IWP'\I)CTbCSl

KaliToHin.

-npllrll'HITTSI 3aKoHin:

(161 tWO J. bllJI[, 5 J (lO(l (X3 0(0). q>i1m;()-1 COl pa<!)j'/lli J1ClHi: ripe""a I\pa'ill;\ . Cl:pe;J.Hlli smo'i P TnlWonallHii Wnei:i1lapCbI\HI'1 oaccllH HI,ICUI OlD -100-(,00 ~l, 01WfCI-1I111 :.I niulli'IiIOIO . axoJlY naClIlOM rip IOpa, a :.I IIIBllltH AJl"jla~1I1. Hai1oiH.hrIJi B CI3POlli :Jb nOBHl\l1.

D:)'ljI0pl.ltniu (4634M).

HaiiBaA0l1lUiUJi pj'IKH:

Pefl II , POI-Ia

cylly, VP$!llY Kalll\> cpa, roJlOBIIOKO\laHnYlo'lom ap\li€ l O: i,pJ'iliY IJ \lilKll:lp 'lI!I!X iJ.!!OC1!!I::lX; -o.'l:0polla BllyTpiwHboro nopSl,UKY; -OOP<lllHH

-r.p

',:.tCT:m.'l>1C

-Kompoflb 3a ypll,'lOJ\J.

nap <lJ\1 liT q)ClKHllIIiO :3Jl.iHCIlfOC fpYIIKUi'i rJlaOIl

neplKaJ311.

BIIKOH<lBlla BRa.ua:

cI)l:.uep3_lbHa ptl.ua y cKJlani 7 'IOJloJ3iK. . U

rJlaBa -.npCJI-ILlCHT, Hl\lIl~ 06I1P,WTbC$! cI)~}l.CPCl.l1bH"'lIIIl 36opaMl-llla I pi" LIIIC

a llJl

lIin

pa.il.JI.

YpSlJl. 06Hpa€ T LC$!

nap aMCHTOM Ha

4

pOKIl.

nOI:lHOBaiKeIlHll:

flI Aap. HalIBil/KJlIIIli 11 Ii 03cpa: )f{'II-:nCbl\C, l{IOpllX, flaro,

HCl:llUTaTCJlh, Gonell.

Blpna-l;lwTaT.

Mariopc,

I CT.

- T1Cc,1C'lra PCTCI),U1. rc hI3CTClMlI;

- KaH Ol-HI

lURin. YH'ICp!laJlld~H. ')'pi yTBOpl1;lIl

IllllCliuapcbl\llii

COlO]'

-164Rp. -

UJ HCHuapiSi

PCi,,:UYUJlika, 3<1'ICiKH3

nill c[)palluii;

-1815p. - o ro.f] OlllL' I10 I:li

l

lllllii lleiiTpa ITI,;T;

y'l tlopc!la

BlKIIBa€ T bC}l

pCTOpOM<lHCbKJ, PeJIiriH: KUTOJlIIKl1 -

49%, npOTCCTaJ-lTl\ - 48'~~,.

illllli -

J%.

rocllonap 'T80: illilYCTpiaJlLtw I\pai'Htl. faJly3i lIapO,~1I0l'O IOCliO;.l.<lpcrlla: Ci.JlJhChKl.' roenO,'lapCTBO •

IIPOMll\:.I10I:licTI. -

13 113 1-1;).11 a Ol\pe~IOIO .il,CPIKClBOIO;

I-Ia TCpHlOpi'i Wneiil\Jpl')

nolli:

rpOI1l0Ba 01J.l1IHIUH: IlJBef.iuapcbKHM {ppaIlK= 100 pam: 1-1.

Ocl)iuiHH3 Mona: Hi~lellhKa, f!)paHUY31>IOI. YalTO

88f1/'-IO.,=$ 36 230.

-l499p. - Wa liuapi>1 (j);WTH ' I'l10' HC3JJlC)i,lIa lleplKana; -16CT. - 1)\.'cIJUp~lauill B Ilillclluapi'i: -179x-1 X03pp. -

cOlliaJlbHOIQ cqJCpOIQ;

-060pol-la;

4JHllIi

-5 CT. - TCpHTOpi>l J<lCCJlSI ThC$! 6Ypl"yH1UIIlIlf, aJlCMaIH1MII; -10-11 CTCT. - Tel lIT piJ'l IIOCT)'nOflO yHiiiuna .10 CKJ1tI:l\' Ctl>llUCI!HOI (l-lIlepi'i; .

-1291 p,

-1,cpilll-IIIUmo Ce:pCPOIO CKOHOlllil\lI, fpiHallcin, -3001liwHH nOJliTHKa .~eplKaBu.

2.lcTOPIPlfli ,anl'li:

46

11.<':)1 c1)L':l'-'P,1. 1,1111\111 H'iupa~I'11

nOIIIIO£lalKCHH>I:

'10:1.'1\11.1\:\1­

34-1 (JO{)( '4(000), f),n':,lb 175000(363000), iKcHcBa I 70 (lOll( .IX·I (H 10 l. Lil.'jlll 1.10 OOO( 00000 ,j[OJ<llIa II 7 000(262 UOO), OiIlTe]1TYP R7 llOU ( lOX llOO). CT. raJ! 'II 7'2 000 (126000) Jlloueplf 59 000

-OiMI

HalliollaJlI,(ICl

IIP0r!0Pllilll'IOl'O "pC:lcnnIIlIUTll<l lIa

f1ai16i:lbWi ~Iil'ra Illl 1 ]111:\

H<liiBII1l'la·1 (1'1f,,!:

cpa_'lhlli :1l')0PII:

opraHaMI·! IIJlaltll

TOJ1lIU5f: hCpll. _

n\illp;,

'IIIOlil ",ICiliu YI1jl,l\. (l'I<l.lIl t YI1);.1.

(n'IHIISl n:lJI:na). l-IauiOlIaJllolIJ pa.'la

illUJi· J~ll.

CTOTCl lIaCCJh.'!I1IW

i,

'3aKOII\).'I,lIl l ·la BJI;l.'la:

(!Ji'llli "alii:

TCPUTOpi}l: 41 29~ KB.t.:~1.

HaCCJh':HHH: 6 9()~ OUO 'lO~I..·~

1%.

IIL'PL'TIIl)PII:l~I(ji,

1';1,lIliI :l-:pi"<lIII'I. r1jk·.W.'l\:1I '- HI,lIil

FHpOll1. 1\11 ",I;y('j HI~lell'll.11101 . fliX'I\:HIIIl\.'I':jHO~J.

j. fcCI")),

- JOU,cjJpaHUy]H-

y (\)](1'1.11, .'IC.pi/\aI:lY.

-" Cj)op~la ,.J.CPil\:l 111 L n::t IFI:1.\I'-'1 J I",,'LI, ~l j}('l' II \ (1.1 i "a. (I)C'( p:1TlI ["\1111 1'1 ~ C I'pi iI.

C'1\,i1:1}l,ICTLCJI:\ ~O !\.cliIOIlIB I (J 11J1111lI\JIII'1I1111,

-I ~4Xp. - UIII'-'lill;'11IH

fCJlhBCTH'IHiI

47%

3C~K'JI[,lIi pccypcw piJl.JlJl -

- 26,5,

iliUJI -

22.6%.

7%. 46%. - a,5oi". naCOBllIna - 40.9%, iCH

TopriB.f]$!, o6cnyl OIlYfl:lHI15I. nocl:pelllllll(TIIO -

9,5%. ropollll

Hai:'lBail\JlHBil.ui

pOCJlllHHi Kysll;ryplL l\apTOnJI>l, lKIITO,

IIIlIClIlll.l}l. >l'-lllliHh, Olk'C, oYP>lf(, cPPYKTH.

ono'li, 1111 II 0 rpa;J., KOpMOBi.

47


I3PX,

THi'lHIHHIIIlTIW:

6;J.i1,i.f n,1I111l

ClIlIll<lpCTBO,

l-:pO IHPCTI:IO.

1l11l ' lapCTllll.

110.

Knj111Cui

1\0Ua.fllll-JU: elm"

('.1('1\'1 pOC'IICp' j'j 13IIP00:lfl Tb H II"

n,:pcpOOlla IO-l.IIHHIIKOU,L

np

flIlC.

Hyll.J.iIH,

1<I!lIJO. aC(ll3JlbT.

7CY";"

ri.'lll )('JI l'I":'! PUCT'llll!iH\.

\IlICJIOllicTh: ~1l"It.IJIOolipLl01'la, III)If Id!.\nl; ','lIIHla.

'JI '1\1p lXI~II'llla. tiJapI\I(\I(CBTlI L llltl. TCI\CrIlJlblta, UIBciiHa.

.\ aplJOBa, III pCl:loo6pof)lIa, lU-'HIXIl cnoJly'lcJ!lI>l: ;10B)o!\I·IH3 ·33,liJI1I1I1i. -

IlCnIOJlO'3 lIo-na I ICpOIH\.

61R9,

1I11..:i psma.

:ICi\rpIH!liJ\OB3Hi.

71 11 X 1,1\1.\1111\ aBTooalliu 15301\;\1. HaHI:ICDl\J1IlBiUJi pi'u..:onlllopTII: }KcllL'F1a,llHlpllX. J)a'3cJlh-lvlllJlbxaY3. Gepl!. TopriflJlH:

i

McxaHi1~1II, IlpOJlyKTll XiMi L II'IO'j npOM~ICJIOBOCTi,

(:)3P~li\lI~·nTJlI\:1. ITl,cr::.rI~.

hlno;

T: npO:lOfl,OJll.::T30

ClIpOBmr<l. n'l':lIIBO.

MaUJllHH Ta MCXaHI3\1l1.

HailnJjl\nllflillli napfllcpll: I-1i\l\;lILIl-lHa. cJ>palllli>l. IT,uliS!, BeJ1J.IK06pIlTaHiS!, CIlJA, ABCTpiS!. Hi~cpJla[J,lH, l)eJlbri>l, 5inoHiJl, JOrocmtniH.

S04.g: "UI.3: rp':llIH - 13I,S>; noplyi ~\.IJiJ1 - 'J2,-L ICilalliR" [TUW'!·

IloPICI-U,-l67;

!In.!l bTel - OJ;

J1CpfKClilif 3ft KiJlbKiCTfO 11ft Cill'Hl-Ili

TCMa 16. [lIB)l,Effi-IA €BPOUA

10300 000; '3200 : AII:LOppa - 58 000; rp':lliH ..

I\-I:::!l:r~l ..

BaTIIKall -

830.

P':IIOH P03BHIlYTI.I(1 B nO.'liTwIHO~IY. eKoJlo~lilHIOMY

i rtpaBOIlO~IY (f1H.lranill). POJBIIHe\lC Ci.lhCbKC rocno.napcTBo~llil.lnlJli.H,IcnaHill, rpcl.lill), rypl-l3J.1. Pcrioll llali6inhlLl TicHO nOB '}{"jarlHi1 3 3axi HOJO € B ponOIO, lIK y HClIUi Hi, laK i npo'r>lrO~1 ncic"i iCTopi'i.

CKna.n: IcnaHiSl, !Tania, DopTyraJliH, AH,Uoppa, Call-MapHHo. BanlK'III, ManbTa. nJl<lI.lla: I 031 Tile. KB.KM. HacenCHIISI: I 177 25R 300. HaMinbwi "iC1'(}: j\·1a.uplIll 3010000 (4 OOA OOOl,Alpi1l11 748 000 ( } 030 000) l)apCeJIOII<l I 644000 (2 902 OOO),PIIM 2 X04 OOO,:liccaooH 470 000 (I () 12 000) MiJiaH I 499000, nOpTO 347 000 { 1 3 15 OOO),HeaIlOJIb I 204 000. 3 HI1X MOHapxifl: 3 (IcnaHiH,BaTIIK<lH, AH.f'(Opa) - 37.R~·o; pccny6Jlil\: 5 (fTa' iH. Dop-ryraniSl, rpeuiSl, MaJlb'!'a, CaH-l\'lapllllo) - 62.so/;). Yci ,uep)l\aBH yHiTapHi. Oco6 IIIl:1icTIO r aJHunicTh a8ToHOMiii fl lTa.ili·j (ooJlacri Balllc-il' Aocra. Cllnin is!. Cap!um i». TPCHTIIIIO-i\llbTO-AJli.l)l\c, CIJpllyJ1i-BcIIGui>l-lJ.'KY:l.iR). 06J1Jerl fl IcJJallil H.uiJICH i CT;\TYCOM aBToHoMj'ii i IX CTJTYC 6.11I1'jbKIII-1 LlO qJc;lCpanmllor'o. Hai16i§lLUJa llepa,ana '13 n:WlljCIO len,HtiS! - 5()4,8 TIle 1\8.1\[\'1, :.Ia lIaCeneHHSlM TTaniSl - 57 517 000 (1985).

(Yon.):

haniS! - 57 517 000; kll,lIIi" - 39 332 000; llopTyra Jill - 10 464 000:

HUIIUUICH\li.

BIICOKIlf',

cTYJIiHb KO\lI\CIITpalli'j I:lJlpo6HlfUTBa

17.AH)lOPPA.

KH~3IBCTBO AH,L(OPPA

TCl\Ia

II

pIKflflil

Y niB/lCHHiij

Bponi. !VfCfKyt::I TCllarlino

i C1>paIIIliflo.

1. reorp3<!Ji'IHi Jlillli:

TCJ)IIropiw 467,H Kll.KM.

HaccnellwL 5X oon '10:1., 'lIBIX KaTaJilOlllli - 26%, ienallui .. 50%, qlpaHlly:HI

- 7ll/ 0, illlLli - 17%.. rYCTora \IaeC.lemHl: 11 () lIC).'J./KB.K~1. C'TlHIlII lJf:

2.et)OpMa

A H:loppa-na- B' € x a.

MOHapxiJl (aBToHoMHC KH1I3iBCTIlO). :.Illil~ICl-lI0lOTb HIHCI<On VpXCJlbCbKHii i DPC31-1.ll.CHT et>palluI'i. PCClly'fi;-liKilllChKIlH a yJlirapllllll yCTpiii. TcprrropiSl CKJlaLl,aCThCH JIl:!)jl\anll: KOIICTIITYlliHHa

<})YIIKu(i 1':1<11111 .Qepih:aml

iJ 7 rrapa(l)i~i.

48

'13 IlJl(lllll'lll 1.1 TIH: 1\11.1'\1:

Baml\"" .. 0.04; Gi.lblUic b

L10BiKlIHa UlOcci1 II 11\ Jlopir -

EKCIIOjYJ: 1>"'111111111-1

lcplKilsa


.lHUII ~ alii rp

llJUBd

I'Ll'11 napCTl3o:

,clllllllll5f: fllpauu '11,[\1111

I p3HK

no

= 1

(alllll\la~1

nWH 'hKa

Illl!Hi

nCL'T, -IOO~dl1l.l).

'T!()

n:I.-IIlYIII

i

Y

~ipiI\LlIH\-q)illallcLlIIOMY cHiTi lai1~li\(" J1P\I': \IICllC :.lCl

O.lILlJ'lli\lY l[lII<lC. (1l;'1nic I h

B/h:IIBLlI

(1)lllli'nill \wna: 1,:11'1 Iv 1'1,1\<1..

Il.':}!

- il:IWIIl:hKa, (ppallil '11.1\'1.

f1\).lo.'liIIlDI.,\ ·1,·~I'I,~I,I. IlllUl IIPIIOY 11\11

i y

>,11-11,<1\

r,

PCJlil iH: IIcp\.·B~r,KlIo [\'11011111"11.

:lOop

ap':l no: ,I p<.1pli< f3RnJ'lo .=$_1 00,

llllPOOHilIlI1.l0 1I01I/10BIIX

0~110

"pa·111i1.

_0, ',I opO:1l1c - 20, %, JliclI· 43, -0/". illl1li - 9RX,.

IOCI10 apCTf10 -

HaiiBaiKJlllDirui pOCJllllllii )'y;lid:'l It: ,KII ro, "aproll.fll.

3u,0,

n

BUI I II," Ki.lhl-:icrb;l::l Ji33

J

23,0

S\I.

C ..: I ljl pa.lI ; '1:lllllIH,

I

a'h':Ta.

PECnYGJI1KA fPElJ,lJI

Ltc!

i ~lIllo\liHiH),

~;'.L

lJ P

;f,aBa

y n!(.

I.

billopr: Ila.nllfllfi wlTepiaJlII \ 1\0 \(CTlIK

nooyToB3 XIMI51,

oBapll

Hapo;llloro ClIO)f\llHaIlWI.

et>p

IilliH. (enaJli51. HiMC'J'HIH .51.nOJliH.

l'c~la

18. BATHKAH. ,[(EPIKABA-MIC'IO BATIrLKAH

npolli, ivleiryt:

3

AJloaniClo, 60 T'~IICiO,

IlaKC,lolliCl-<.

l.JlIIHI010.

cop ac[)j'll-li TlaJ-li:

Cpll opiw

nal1'11I r)ll:

~\(;PLl[\, T)\111

TCMa 19. rPEUHl.

1·.l\clloPT: J.J.CpCBO. MC'oni,

l (::111 B(l)!ClI miUli

i1':pl\lltllll IIll/.laTI\[I,

LJ.lllBI IliU\ll.-lil\,'IIIPI. !IPll! ail' pCIIIIIIJlII\ IIp,';UIClil:l,

1011011, BItH rpa.::t.

pcp0611f\ rTPO~lllclLlnic b: pOliclJI.lllTBO, . IOTIOHnna,': I I\TP0l-llHl.

.'1 "ILll!!5!'

HI. hili

11, co lIllia

Tl3apIII-lHIIUTBO: BCJIIII\'1 poraTa xyn: ~a.

W.lp.xn '!I TorriB.1IH:

O(lO).

3tlJl i 1III'lIm ti BO Ida_·J.

C~IC,lL.lIi pCtypCII: piJ!.l}! •

KorJllclli KonaJlIIHII:

S 12 (lOO 000

'1,()1I0i\II'IIJi iJ-lTCP<': '11 .1"I'ih'IHII Il;.:P,'I3<LihIlO 1lH:,'p".liI\Clli IllTa:lliil'I,(,IIX

I-Ia C IClllln:

r

13l 957KB.I\~1.

10300000 40Jl., 3 HHX rpcKin - 93%, Typ"in -3%,

T Ta lIaCCJle~lIrsl:

7, ,I

iHWi -

4%,

'fO!J.!I';B.KM.

CTOJlHL~Jl: Acpiml. Hnif6i Ibllli :<Ii 'Ta: ACI)ilJll 748 OOOl 3 030 000 l/O I.), anoHiKl1 396 000 (706 000) rII1P 11 l% 000, naTpa 154000, lpal lioll ll5 000, J!apHca I J3000. c!)i IIKo-fcorpafpi'fHi /taHi: PC.IIl,ccl) 1\ pa'i I-II I 13113Hil'la10Tb ropl1 I3I1COTOIO I 00-2000\'1 j 6aceillIH, >1Ki

Mi/h: JlHJ\II'1. CI1JlbHO p01pi3aHa 6cpcrona niHiH, 5lKa OTO"lcua oCTpOlla~lJ( i CK ,Mf I ·OOKM. Hail13lflua TOYKa r.Oni~m (2917M), Hai:16iJlbWI piCJl\l1 [Bpoe, (-rpm-loBae, AKCioc, AJlilll\~IOHaC, lTiHioc, AXCJJOO . Hai16iJlbllli .lllaXO.[l5lTbC5J

npl,;C la, TpHXOllic, BOJlBi, .I3cropIITH,ua. 2 .IcTopI1 L IHi ,c{C1fli:

-2TlfC, II.C. - 4cT. 110 II.C. - llepiOTI. cTapo ClBHI>O'1

03cpa:

I.reo paq)i4Hi Jll1Hi: TcplITopin: 0 44

°

KB.K I.

Ha 'enellIDl: 830 CIO.!!., HI!X iTLlJliiiui - R5 'Yo, rycTo a Hac nCHIIll: l8 6,4 40JI.!l\B.KM.

2.c]:>opYIa )J,ep)f(aBH:

15 %.

~lOlIapxi51.

rpOllfoBa OJ..lIJIJlIUH: lJa IfKaHCbK<l .nipa

06 po L'l

iHIIJi -

= 100 cellTcciMO,

IHIJliJlChKa ,lipa.

31-HIXO,UlITbC}1 B

lie aJI\:/imicTL); -1 R62p. - pC!llUIOuilJ.

-191 ~-13pp. - rp<.:ui}J .UJlUli .:1aJli:

U(lliuii';lJa ~'IOl3a: 1.'l.'.I"1'I

)0

nw

aTllHCI,Ka,

jlIlMo-KaTOJIJII\II.

iTl1.niikbKa,

En:J<I,'(II;

-4 CT. H.C. - 15 CT. - Y CKna.'li Ri'J<llll'i'j;

-15 T.• ni.L\ nna.'l:OIO TYPlli'l;

-I R2l-1830pp. - rpCUiH Ile1aJJCJf,lIa ;lcpiKana (nepion 60pon611

3a

)'cTaliOIVICI-IlTSI hO!iC'lIlTYuiiiIlO'j 1I1ollapxi'i: - Y"I<ltJllll\ oaJll\allChKliX niHH:

-l91 :I-I Xpp. - tlJJCH AI-ITClllTII; - ~ 914p. - rpCl.liH IIpom OI.UCHCI pecny6JJiKolO:

-1935p.

-pccTanpaui}! ~IOHapxi'i'

51


-I 040-44pp. - ol<ynilltiH r'pcuiY BiiiCl,Kaw1 /-/i~IC'llllIHII Ta ITClJli'i;

TBaplllllll,lllllll): lIill

-1967p, - ncpCBOpC)T y rpeui'i. l3iilchKOA<l . IJI\TaTYP' ; -1974p. - YCHlilOBJlClIlHI I)Jla;\1I rpo~rnLl$fIlChKOro ) p$l, y. 3. (/)0 pili a .:.l 'Pil\~1Tl1 L nap.rIaM(, Inc bl\et pee II y6n i I\a. )'11 i rap 1'111 ii ye [piiJ, flo, iJl~ nClllJa 9 pCl"iOHiB: i.VpaKi51, Mal\ ,'l,oHi}l. Ellipp . C[)cajliSl rpClliH. . BOC$I, 11 . on IICC. I 'ikbKi O-J:lII, Kpil,

r lal3a

CpiK<lI3Jl: npc HLlClrT. >IKlli-i oOllpaCTJ,cH Ha

5 pOKin

nap.1ft

[CHTOIlI.

norm o8a)l\ C['11 [$I: -lIplnHa lac I '1~III11Y(' -CKnllI,a

ceci'i

ncpepo""lIa

IICjJ\.'())OI\<.t I-\OJIl>0jJ\)LillX ~1.:ra.1ill. I

arll.p I\OpaG.IIl'\l\'Jlil3l1a. cnO.1y'ICllllH:

1.I<.l. IIlKIJHIHa,II'\h.'1I1Ila. Blip 0111111fl30

\1~K)111Il0I30ro Mal.~.la,

lopcbKMiI TI)(lIh.. 11 pT. .ll B)I\1II13 a.JiJHIII~b - _5771\\1. Jlopir 130 000 Kill.. 3 IlIrX 116 K\I anT O'Hlio. IJafil3all\JllIBiwi IJOpTIl: EJlceq)iHH, lerxMill, Ca.. OHiKl1. IlnTpa. BOJlue,

ypll,1.:

PO'lBllllyTllii

aOl~;I\IIH;) woeciiHllx

nap.-laJ\ICIITY;

Ililpei·i.

3ilK HO.lafl'J~1 B!l~l.:la:

O.TJCKCJll.1p0110."li. 'fi

naHaL\ ,'It:nyTarin, OOllpaITbC$I c-rpOKOM lIet

4

lvlill\IIJP iJHi a,,:pollopTlI: Af!lillil. i:lilli

't1.T101Iil(Jl,lpaKJlioH,

Po

°

,Kq)Kllpa. IOlliR,

K c.

Topri13JTSl :

POKII.

IMllopr: (PpyKTJI.

nOllllOll:nKCIlIl.il.. 3BII'JaHHi }.l.lH nap.lJallfellTY P03BIIHCHliX Kpa'iH:

TeKCTII

-nplliilUlTTSl 'IUJ<OlliB;

-IIpllilH$lTI $I ,aepiK:.l13110ro 610,niKl;TY;

TlOnOH BIIHorpa.u 811HO, I-\o.lJLoponi r.leT<I,ll'l, 1310M,

b.

'Kel1

pT: IIIaWIIJ-lH

i

~Iexalli' r.1l1, nlllcHI·IUll, l1a:1I11.11-10-· Ma3yB<:l. bHl

~laTt:piaJTll, CllpOBllllJ npo.n.080JlhCT80, iHWi nrOxlllCJlOl.li TOBapn.

-KOH POJ1l0£ ypJl,L .

BHKOHaBya RJla,na:

CKJla.n.aETbCSl

U 'HTlllli r.

IIPO,\III '.TJilllic I b: T("eII1.1bl :1. Xi\II'III:t, I1jJ l,JORQ. h'llI.

-npoIII)' br)' :laKOIIIf:

-npe CTaB.HI€ : ,~lCpit'aHY H .\lliKllilP0!l.J-1I-lX BJllHOCI1HaX;

illcHlo, npal:lO IJOMIUYB<lHWI.

YpSlll

clll 11I<lIK I 8U, I-\Ollll pc rno, p03nel1.C1I1I1l

KOpll(l.Ii I\PII;UIIIIlII' t10l\CIlIll. 0\)K Ilyl L1.f5I. \IJIIICJIlT, XpLl~I. IJil\c.lIl.,

~lilP'\'Yp. lIipl'll, IlIlI-II-\. 'HIIIIM011. ;no\.,..: I.

IlJ)I}IXII

l

lap( I IIlI. B I'X,

[lie.TJ lOI.:i H. II [~L\ 11I11111l11l0. 1\.nlIIlHCI-II.' PIIO;LlhCl 13\).

HallBtliK,IJlIl.lillii

i3 npe/-'!'

p-MiHicTpa,

l1apTIlt:plI: Hi\IClI'IIlHa,

ITa

lill, 51nOllill

ClJpallllisl.

ay.uilll:bK,ll\pal1isl, 'lilA, BC;JIjl\oopllTauill, Hi,acp..1a'.H,a1l (rJlneT, fOrocJ«IBiSl.

Millic plB.

fIOBHOBaJi(I.:HHSl:

-Kc,py

a,n~lllliCTpaTl'll3I-JlrM auapaTu.\'1 .n.ep)l(aRIl;

-ynpaB i~ll-Hl CI\OHO.\'liI\Of(), tjJiH<lHe<lMII 060pOHOIO;

-t{oHTpaCHrtlalllll

Tei\1a 20. l\1AJIbTA. l\/IAJIbTB'1CbKA PECIIYliJIIKA

aKTlB npC311,UCHTa.

4.IHWi ll<llli:

OepiuiHIlO MOBa - rpcUhKa.

OCTpirllla

[pOW08a O;'lll~IIILVI: ;J.paxM;:\ - 100 XI.:,maM.

Pc,rliri5l: npaBOCJJaBHi - 98%, MYCYJlh~lUlIIl

-

I(Yo,

illllli -

1%,

rocno.n.apcTBo: arpapHa Kpa'iHa,

BBfIltloJl. = $7200.

raJlY:li lIapo 1I0ro rocrro~ apeTBa: CiJlhCbKe rocnonapcTBO- 14,1 %,

o6CJlyroByBall1l5J noccpc/(HIlUTI:lO - 18,1 %, imll i - 39.7(::;). 3CMCJII>Hi pee pel-l: pi fHl - 21,8%. e<l,:(11 - 7 7°/;" naCOl:lllll\U - 402<).'(1, .Ilicli

KOMCpuill, cellcpel

- 20(Yr,.

itllLll -

10,3%,

IlallBaiK.nllIBilui POCJllIIIIJ j KY. r;rypll: nweHIlUSl, 61'p''II'', fl)pyKTIl, UIlTpyCLlBi, lbOll, KYl\ypy,:(1a,l\'IMIHb TIOT10H

0130'11.

52

KalyronJlH Mae 11I'III,I:lJfIlOrpn "ce

a~l,

puc

LlCp)I(aIH\ n CCPC1J,3CMHOMY

Mopi.

1Teorpaq)illHi llalli:

T~PI(T piw

316

KB.K.\'1.

C.lICIIIIH: 362 000 liOJl., ncpenaIKllo M<lJlbTiiiu.i (inl,lliHCbKoro

apa6cl,(\Oro 1l0XO;liKCIIII1l), aHIJlii1ui. /-/:1

'yo'oTa

llilCCJI 1-1 II Sl :

TOJIHllH:

Ua

114-,6

Ilon.lI\B. Ki\I.

ICTTa.

Hnfin3ilolliBiwi i\lic <I: Ba CTT'I 9 200, 6ipKipKapa 22 000, Kyopi 20000. 14 00 IIJ1cM;) 14 000 Moen 13 000, Biwropi>l (Pa6ar) 13 000, '3aoap 13 000. Xa~IPYJ(

53


(1)1 IIKO-r

()c rp, nax. i1 cep ':l1e~IIII1~II\JII~JaTO~1 IIpll Bi;1.c, lIocii pill\ 1\. Haill:lliwa TO'II" - 25: ~1. 2.r1> P,\'Ja ,1Cp,I\<1I311: lIap.I"~ICIIT 1:>1\<1 pccllyChil\c . Ylln ap/-Jllii ~/C J piii, .111111 i (III i: r'pOluolia )1l.11I111I151: ~Ia 1..'1 iii hKa JIIpa ~ 100 UC/-J 1it\!.

P

11<1 CKCJI}IClIIX

iii bKa. aHr:lillCbK~1. Ilil i5l: pmlo-KaT . IIKI-I - 98~o. npc:lc ra811111\11 allr.'liKaJlcJ.,l\o'j

OI!li1liiilla

1 an: ~ln.11{

l~ocno "I c rao: ill TpiflJll>1I0-nrpapJla "pc 'jlia. 1313n/y .;; 7300. ra Iy:.li HnpOillloro rOCIIO,'I,apCfua: iJlbCI:>I\. rocn

IlCI KRIJ ­

J

npO~1I1 ,10[li Tb -

JR,4%I,

napc rBo - ",

KO~ICPlli5l, ooc,lyr0l3yaallll51, noccp /I.IIIII.1,TB

-%.

- 1 ,6%,

. ' -" -01I), U!llll _ .::-,

pc ypCII: pi J151 - 40,6%. rop0Il.1J - 3,1 %, illwi - -6,1%. Halma;'KJIllUiwi POCJl I11·111 i Ky.rILT)'pH: IIWcl1l1l15l, HII,\liflb, 0» Iii, KapTonJHI C[)pyl, If, Mem,lIi

3epHOl:li, 1\£lITH, BI1Horpa.n. 'l'BapIJI111I1JITI30:

BPX, fliBllapcTBo,

nT<lxiBIIIII..{TI:IO, pJ16a,lbt1 130.

KOPllClli KOnaJlIllIW CiIlh.

nepepo6na IIPO~IlIC.10I:licTb:TCKCTI1:lblla, w»ci1l1a, xapLlofla, pyKapcbKa, xiMi'lHa, Illlp06HllUTBO 1ac06iB

nepc

Ila 11 H>I Ta

'ix PC,\JOIIT, TIOTIOII

Ra,

n pcp 6Ka KOJlbOPOBHX:>1 Ta iB. WJl51XII cnonYLleJIlU1: Jl. R:ll\lllla woc ihlHX .lopir - I 558Kr.1. HaHaa)KJTllRiwlIH nopT: BaIleTa. Mill\HapO~ IIIJO al.:pollopT: YKl:la. T priBnfl: EI\CIIOpT:TeKCTlHlb, npo;.1Oao IbeTRO. TIOTIOII, KupTon H,I\B1T11. hmopr TOHapH UIOL\CHIiOrO nomny. nr0,tl,OBOJlbCTflO, IalUIIHH, xi li LIHi Ta namlBHl npo YKTII. HailBa)f,n1iBiwi Toproai napTHcpH: HiMI;LI I Il1ll3, BCJIIIKOOpIlTaHiM, ITa iH.

CiliA, JIiai5l,

21. ITA.nHI.

PECnY6.nrKA ITAJIUI

J~cplI\al1a

54

..-7 517 O(I( 110.1.. I 1111:'\ I r.l.Iliilli - ), n". IIJIH11111 '111·0.1 CI .. , 1111111 -I AI' CI, 1-)'C1'O'1 a IJ(n.~,1 '1lIlH: 19 .' 11\ .1. I'H 1-." 'I

OiB)lClllliil· Bponi.

CaH- l{apI1Ho, CJJOBeHino.

(llpi~J1I.lli - 0,5%,

JIIIII5l: 1'1I~1.

l I l. I It.: 11\ ,I b I _O~ ).1., \fI1' 11 I pllll I 003 000. Ibn 'P~lO I 0 . I lIy5l ~07 00. }) .10111..;1 1 000, C1>:1 pelllli$141 000, KaTaHiH 366 00, IJapr :.- 00 . 13 llcuiH ~ _I 00 l. 1'(ilia 27-1 OOO,13cpolla:2 -800 ,TapallTo 2 - 000, Tpi CT 2 3 000, na~)51 220 000, Ka IbHpi 2. i 000, F.lpCUIWI 197000. C1)i:H1N -,corpaepilJlli .1alli: Ha niBil Lli !'!1J'illll po.naul Balli JIb 11 II 51KI 3aXIIIUaJ-OTb I-iitil6iJIhUl ;'C'J.! 'I)' -.'1:.1 'f!, :\[ :.I'jllll - .r, .rlll!1 ' I,j'I!\I! n iJ. I i'lI~l! no I!:.I I :fl:l(:l!l., r1l3TaWOflJlli AnclIiii bKj ropll, pc li5l niBll Hila yaCTIIIJH I\pa'jllll - paiioH BynK<llIi t lllO'j IIC'" C,l1c £';11 i 3c~IJlCTPYC iB. IlailBliwa TO'·ll\a MOH- bJI<l11 (4X07 I). f1ailBaJl\JIIIBiwi pil\ll: TIo. A.uill;l\n, TaBepl'le, PHO, TCPH opi$l OJ-II1BafThC5l A.'l.piaTJl41111~1 (cx.i,.1) i epC).l3Cl-lIlml paxill) ~IOP}h\lIl. HallBalKJIIIBiwi o3cpa: fapJla, JIar , M iop. TpaciMcH ,bOIICt;1-1. 2,I TOPIILllli al'li: -lIuii;taBHiuli J1JIl:MCl-Ia CTpyCKH, ;lirypJI, anallH' -2-1 III ,,no ILl'. -TcpHTopi51 :.Ia CJICIHl n.'l ICHdlll iTaITiT,iR;

00.

T~

-753p. - ):lCH)'l3aTlH5I

1cII\Yc 3 AUCTpicro. IJJFl'iillapino,

;\lkTc

- - - "CT T. /1.0 II.C, - Kpa'llIa

PUM; $lanK Tbe$! UCHrpO~l Crar

;1.<1011"01'0 PII IY;

--17 p. - na.liH 1151 PH:>1 bK 'j i~1rt pi'i; - - - CIT, - f1iWIHr<1f lIa6irHM BapBapia, yRiillU, a.!10 Cf\.1a;IY <t>paH"Cbl\ .lep/KaBll. YTB PCI-ICI nnnCbKa 06Jta Tb;

- 43p, - ncpc.;J.1:)fla 130 iHIIH JIOTaplO 3 IfrYJlOM iMncpaTopa­ -962p. - YBjj:IWJIa llO 'a y B51 WC Ii HO'j PmlcbKo'i hmcpi'j (niuHiLI i IlClrrp); -I OCT. - yrB pCH Heano inlllCbK Tn 1Il{lI!liilchf\e KopOJliBC!'IW ; -14 C ,- yTBOpCIlIUl MichKHX p clIy6niK; Bllxi,fl6al'UThOX :.IIIIIX i3 cl\JJa.uy CB5IlllCJ-IlIO'j PUM bKOj hln

Tel\13

C[)palilli '10.

I~B.K\!,

Hacucllll~l

Haii6i.lbllll ~II r~l: PII~I_ X -1000'1

2%.

j

I Tc 1I paclliLlli1 ~lIli:

T('plllopi~1 30 I . 0:2

lrpa(llilf/-Ji Jlalli:

Kpa'IIJa 311nx ..urn.en

-I - -16cTCT.

-

pi'i;

60ro 'b6a

'la

IH ilo Mi,l' lc Illili 10, C})pallllicIO,

Hi~ICIIl(IIIiOIO;

-16 CT.

- flC1aHOBJIClIlIillUI<'U11

raoc6ypriB

I:llliBIl.ClllIiii

i

'IUcTK0I30 U

rrrp.

haJJi'i' -1724p, -

oi hwa 'IaCTlll1a fIH, lTa.li'i lli;t OJla

f(J

ra6c6ypriR;

55


·"III.IH J.. '.'14 -lli~II3.rlaLlj-laCl)palllll·i:

IIpoxonllTh TjJJI lJl n aH Ill! IH1\10\ J lit; I ;ITilX p,l'\O~1. 111(;lll ITOI O.ln(~'IIII11 \nil' HI 1.\111.

-I,' J.p .. p~cTanpOBalli "p ~Ii J~cpil;alm: -I '61 p .. Yll~opcmHI I ; JlinchKoro "Ulw.1IiuCTna]:1 -I X70p. - 111)11 [111<1111151 Pml '.:to h:l. Ii:

IIpltii I'ICfl>C>I KlHliciCIO. H),a ",,'PY( ap.'llllli"l:

];11, 1I0npOCI,T IlL' 11l>1\'>llaHllii'l KOIll'IIIIYllIiillll\l11 IIOp.\I;1XIII 'I;} 11111111"111

l.I<lil'"lIIBIBIiI nil rClHll}{~IIl).

Pl I b ala ac!)pm;, II I.Ki,,~ "10Ili'i:

-19-20<;'11.:1'.. -

-1)14-1.

illillh 1118010

-y'l(l'Tbll

I C13irOllili

5

'oJCn).JI

Biilill Il<loopollilpo'i"1

13J1[,

lJa CTorolli Aillallll). npll Llllallll}1 fl.~. TIIPO:1I0 la JcTpi'i:

KJla,l,:l

·19'9-19~ .pp. - ora a yltnClI, y II cniTOllillllil'llIi lIa CTopo/li Hi~IC'l'lllllll: 3. $opMa J~cpi/{aBII: napna.\ICIl reb',,, pCCllyO.llil';}. ylll"lapllllil ye'l piii1 Ha5lBiliCTIO anTOHO~IIIJ1X ~luopeilh. nOTli.:lllCT)'C~ 11<1 r-.:rio II II Tp IITlIH -AJlbo-A.:ti:J,i/{c

13'

nOBIIOl3i1i/(CI 11151:

20 pcrioHiB: :1I3TOHOl\lIli

IC-lt'AoCTa. Cap,'{IIHiH, ClIllll.llifl. t"Dpll .

YXI0r-!}J.

Toc!\;l!la,_'b:!i .

Ma,

l\ , \1!0.113C . .'\op 'L:J~j,

-3Llii1C1II0

q)(lKTI'ILlIIC l\CpinlllfUTOO ,aCIM:anoro:

-ynpaBJI illlTll ~UX1il-liCTP:lll1BllIDIIIOpr:lJ-JaMII: - LlaeTb 13

1 :l.\lnJIIlSl.

3aI\OIl~\.:taB'IOMY

-SII)Tpill!lr5J

An IJli}!. ri,13I1JlH"iT:I, K:l.I<lopiJ'l.

4.IHwi

fJHII~a ,:Wpil,:lllIl: IIpCJllllCl11 JlKllii 0611pa ThCJlllap 1~1.\Il;HTO~1 Ha

npc~I>('p·~lillicTpa. XIIIIICIPII3. IlpII1II:lII[\( 1 LUI

rbCH

lIpC]ll,. CIITOM. SiJ~noBi '\;lblla nCpC;lI1ilpJla~lCH10\1.

i/{Y. Ill: iJ-lIlli pcrioll\l: nb 1\1(1111, Jlllrypill, BCII UiH. EXII:lill-PO~lallb}(.

.rIO.l Jr.:J.iSl,

HaU'Ia 1I)«I.'.I.a:

Pa..'l.a MiHicrpin.

-19_2p. - lIC rJllOB.rIClllIJI BJI'ILlII IpawllcTiB;

SClleuill-

.. l<lllll.\1 ·1<lI\'\II\llqH\~~"TO.\1 l J(I\llll)

ij

nponeeI:

BlIlIIll!JI II .1iTIIKJ.

aHi:

rpOIIlOI3Cl 0 ,1111-1111151: 11ipa = I 00 ~CHTcei~lO.

7 pOKill.

Mona:

lloBllOBaiKcl1 Hll:

Ocl)il.liHII<1

-IIPIIJI!a ' IC'"IJ1 C pOKY nap a~I(,HTC['''IIX nHoopia:

PCJliri.Sl:

-Mn

focno,.'lapnflo: iH;'.lyCTpiaJlbHo-arpapHCI Kpa"illil.

npaBO P031lYCTIITII nap, aMeHT;

-Ma -1'1

lIaKJJa~1.aTIl

iHWi -

3nT< 1l0nal3llJ nna.cla:

Jlicll 130X IIa'Jar

5 pOKiB:sa

npOIIopl~iihlOI ) CJ.ICTe~IOlo. r .1l0eYBallliJlXI CTp KOM lia

-11,5%.

iHllli -

I , %.

32,1 %.

opo III -

to, 1%. naCOBlllua - 17.5%,

Hai'lBaiK!lIl13iwi poc. 11lIHi Ky hrypll: nWCHI1I..\5I,

KyK py 3<1, pIIC. 1I11H )rpa.'l, Mac. lillIl, UJlTpYCOlli, (1)I1YKIII, LlliO'li. T10TIOll,

L:Har (nepXlJ}! lIanara) 06Hpa -lbL:}( nC"lIapOlJ.HO CTp0KOM 113

cnyTarin(HIDKIHI 11,1.1:11:1) 0611pafThCH

6,9%, ByWilH.HJI, nocepc)],HHUTBO - 20, %,

29.2%.

3CXIC:JbHi pee)'p 'W piJlJl}! -

llapJl:1XIt:IIT.UlO cK.na 3€TbC}( 3

1%.

npO~IIIC.!10Bicl h - 43,1 %, KOM pUill, aoc.ly

BeTO Ha 3aKOHII:

XI JJbry 31\1\01111.

nan a Cl

imui -

fa ly:Ji HapO;1II0ro "()CnO~lapCTBa: Ci11bCbKC rOCIIOtl.apCTllO -

TaBJ]H .:tepil,aBy y .\1 in,HapO,'{H I 1.:>: BilJ.1I00IHax· III aBO

"an JlJIl\11 - 99%,

BBH/t1O 1.==)20510.

-IIpJIJH:I I;)C .:tC.SlKII:\. all~OKonOCTan. CIIIIX 1I0canoUllx oeic: ' npaBOM n ~I\I YBallHw

-Bo;ro;.(1 -II pc,

iTa linChKa.

neCHapoJllIlIM

I3PX.

6aBonlla, 6YP5l". 1\<II)'JOIJ.11.Sl, KOpMOBi. Tnapllblllllll'lHO:

CBIIIWpCTBO.

Bin ' HlpCT130, 1\()Il11PCTRO, nTaxiBlllll(TBO PO·HIC~J.CHHJI IIJOBKOIJPJI':'UIO'i ryccHi, 13iCmoKin. KOCyJlb. PI10aJlbCTaO. KOpllCHi "onaJIIIHIl: ra3, mlpllT aJ6~tT. OOI\CIITII. XI<lpXlyp. 0110no. UIIHK,

5 pOKiB.

1l0BIlOBa)KeHHJI:

Byri.Il:U1, ci.%, KflJlifilf<l ciJlb, cpi6.n0, Jani3o. xfi;~I •• J paclJi r, ManrC3J1T, I illc. quyoplTT.

-npl1ilHJln'JI 3aKollin;

lIucpn.

32%

-Il T3HOnJlCIIII.Sl 610 If\C1'y; -KOWI rOJI b 1a

PJI

OM.

SlIi!JOMy, nOBHOBait\CIW.Sl nO,QioHi Jl. .Sl1 KOIlO!WB'·IIlX opralliB P01BIIIICHIIX Kpa·ill. Ilpniill}ITTJI "aKOHIl} I\tac !lL'JlKi

uleKTpocHepri'i Impo6.lI>l€TbC5I Ha f::.C'.

.

nepl:p1101l:l IIPOl\fIlC IOBicTb: IHIII 1;1[1"01 ·l;Lli·J;1. a;III\~lilliIO. KO. hOpOBI1X MCTCI.'1in. cT:\;lcaaplla. Tpallcllop 'Ha (awll\~lo6iJlhI1;1), CJleKTp

HHa,

:\1:1 11111.looY..::linlla, .\i/lli'II-13. Tel\c·rHflbHa. xap'IOU:I. [lI1!KIOHIIUTI10 6Y.il.J\<larcpiaJliB, 'apaKTcplii PIICII. 3aKononpocln

InKipllwl, :lCPCBOOopllolla. lIallcpona. IJJI3~rllla. CK Ollla. rlnp(lwpHCI.


I U.I>tXlll.:llC'Jl

·alfTa-Kp. l

'1CIIlf5I:

1.l/l\I I 11(\ JaniJIIIIl(h - J 066 I'AI. 'J 1111\ l) 51 ~ I'~I ';Icnpllcj)i" flOBiKIl1l3 UfoccilrlllX ':lOpir - '05 3 '~I\\I.'\ HIIX () 301 1'\1 arrr

piYKCl

llailna;;'.IIIBillli

Tplrc I, A)'I' ,.; " ,13t:llcui}l, 'appox

T10J1TII: r",'1)51.

C!JOI,'j, Tapnlno.. Clll.:uiJI.

H

nallO.

Ili,liii,\I'1\ Ihl.:J1

"pa'lllll ' nn.

Pauclilla, Cipah:.3u.

flol'ro

CaBoHa, JYliiJ~uo, JllBOpHO,

.\liiKIIUp0.1l1i

a

POll p

Il: Pm!. MrLl;\II,

Ileano'lb,

K::rrallifi.

BCIl

UiH.

ni3fl.

1111311 )lJi XBIU1~

I}I:

EKell pT: IlaUIIITlI1 I ~ICXallnf\1I1.

TCKC nl. h. U'Klpa. X,l\fILlHI ·I<ICOOII.

~!a'lJltrllr. Cllp013I1Ha. XiMCllpoHlllla,

T 13:\;JTllll .lCIII!

J'('

11

rua

IpIII\. XupliariJI. GiJClliSJ,

-5-3cTC1',

etJparnJ,i51, CLUA, BCJJlIKo6pllTaHi», Ap:Uli51. I)~Jlbl'iH, iBiH. pcJ).

M~}KY

] AIln;nppolO. cJ)palluirro

l.reorpaepit[Hi !.talli:

rn

9 ') 2 000 '(OJ/" 3 HHX iCllallui iciHl.li - 6%, UHr31111 - I -%.

TOTa lIa \;Jl '1I11H:

CTOJlIIUH:

-

M%.

KaTaJlOHI(i •

24%,

7'-l l.!Jm,KM,

1aJJ.plI..ll30100 0(4 OOc) (l(JlJ). hapce OHa 16 4000 2 Q02 000), Ba IT 'i5I 753000 (921 000), CCBi,ojl! (,:-<3 000 \753 000). aparoca 59~ OO(), MI1J ara 5_2 000. DI1Jl1.6ao 370 000 (X5~ (lOU). Jlac-naJlhM<I ~~5 000. Sa b5! O.rIlPl '31 000, lypciH 328 000, «0 p.':1 011,1 j()2 000, llaJJbf\w-, c­ 1aJ1l,c pKn 20R 000, Biro 276 000, 0 Ilinl11c 273 000. AJli:\clll C 2 5 000, fpall:l!la 2 - - UOO. J1a-KopYIlT.}1 247000, ba.rWJlOllfl 219 000, Bil\ opi51 20G 000

50

a:

ra 6iJIJI (,OO-XOChl. 111bnro 1<1 ,1;1I-lJlIOIII pal-illbOrl) i

p.H5p).

!c3'r.l P,1qi.'15110Il,II<]

Ii£! IIII:!.LIII- AII_l<I.l)

,,-callY lip

TJI311 flllHor

.\tjJpllui . • niK ,'1. ...' i ...· 371 \1 Taxo, F.6 •. l)"po.

IJaHi'i BXOJ.51Ib K,Il,pCI.I·:1

347

10-1

(lin

I\OHTIIIIC1Hi

Hni;iBa,K ooiwi

pi'IK~l:

ICh"~ lllflOllllll,·' \ 1.111 b HeB '.1111\<1

·tp IBII B

0 II.C. . 3aCCJlClla KC.'lbTa}.lIl;

T. -

Y

'K:I;1;~! PI!. le!>K 'j i~lI1Cl

i't:

aCUIClla B CTroT,L\III'

IcnaHJ5I lIai16inbllJa

et>cpLlIIHaHAO\1

,',IOPCbKLI..u p}KaBa;

-I R T. • yCTaH BJlCHllfl IJIIIlClCI j'j oyp60HiB -19c1,- PCI30JllOI\i}l B [ naHi'i.

B

Icn<lHi'i;

3,cJ)op~la l\CpiKaBJr

1<0 HCTI 11Y1I itilla ~IOllapxijl, ylriTapHllll yCTpii:j HaHBHicTlO aBToHo\li'j. YC'rpill lIa6.III}KaCTbC5I .'(0 <!)c;:{epanIBHoro, Cl,JTa/\a Thea:3 19 '1I:lTOIIO.\1I111X pCI'ioHiB: MaApl1.ll. KaniJli5t-J1coJl, KacriJli5l­ JTa-lItaIl L I<I, J-laBapa, AparolJ. KaTallOlli51, ACT piK, fa ici5!.. ECTpcManypa,

Ma pl1 '

Hai16i bllJi\li

IIBII

BifliaHa. Millh .

-16-17CTCT. -

TeplITOpill: 504 7 2 Kn. KI11.

2 5%,

\1:

-1479p. - yHiSl "'liiK 13a6cJ101O KaC'rllJThCbK010 i AparOH .b['ll~l. Y BOpellll5l IcllallChKOro KoporliBCTna; -16cT. - yJ BopeHWl Ko,nOHirl 13 AMepllui i A3i'i:

KOPOJHBCTBO ICnAHUI

HaecJI IIUH:

tl), [JIll',)

-5 T. H, . - apa II -laIiOiionYloTb I IJaHilo.fG p.'lOBCbKIlIl cMipar;

-5-' Tel'. -PCI{OHKIICT:I, BiABO! 1l<lllll>l AparoHy. K" THni'i, Haaapll'

'"liucbKa

TCi\la 22. ICnAHUI.

CBponi.

yI

JV!YJIXJlICIl

.10 I1.C. -

-2no.1.·

lOrocJlaBiH.

R niB. CHlliH

-Uc''.illi

'TpOUII).

aJIKlIJ1Bllp.

-I CT,

.II BClli5\,a

"f

rlpcl.Ki

2.lcTOpWflli!l,I'li:

HalJSaiKJlIlflillli nopTIICpll: Hif\lC'I'JlIH3.

ry

opa:mllii

pillllllHlla C~I)Ta,l(o K"1<1,

nl T),.

fo Jlalllli}l. WBdIuapiH,

IJ (j\v11' \

\IICllJl"

'p', '3 ~IHOro ~I pH i

(KaHapchKi (\

traCIJTOllpO.llYKTIl, np0;J,0I30JJbCTBO, I JlIOpr: fJaJ11IBO, IIPOLIOBOJlhCTBO,

6acKlI -

p Ty

HaHfIlU<I T 'll{(\ -

GOll(lllbJl. reflY>1. lYPllll,

J( piK:U!a £lorry aJli 10.

Y 0"'1':111>0\

lIiillh 1'0 Ild\ • ;;"IIIISJ.ldplf p, I1l1h01 ... fI ,\,l..liK'lIl1l1 I

ITo 6

tlllOJlb.

Topril

nq)Cll;liI\1I0 CI~CJUI . r1tii pt:.II.f

laHin,

HalJUaiKJlII13illla C"lllonM1BII

20U uOO

(('l i'llll,o-n:opra(!il 'III i il,1I1 i:

All C1rrYJill, Pioxa

Me

Kpa'jHa oacKiB,

MypciH, Ba,ncllcill, DJlcapcbKi OCTpOBll. KaHTa6piH, '

jjlbll, Kallupcf,l\i OC1pOBII, C('yra,

f.rlafla J1CpiKaBIt: KOpO, b. nOBHOnmKCJlIIH:

-KOIITpOJlIO€ npat\1I II,IIC C!)yl'IKlIioJ1y13:1I'IFtH Jwp,KaBHllx

i IIPo\lYJlbry aKOHI1; -CK 1I1K;H I pO'JJlycKac r~IICpaJlbHi KOpTCCIl; -CK.lIlll;ae i po::;nycK'~€ yp5t ; -B llOill< lJpaBO!\l nO\III.llY13aHHfI: -npCJ.\.clau.rtJlc Kpa'ill ! a ~liil\llap HIIX HI HOCllllax, -cnl!l':lliollyr

al\OJlo:

an');,

B,\I<t'\,l:

iucTIlTy1 in;


KOPl 'ell '1, <I1l,lJo-rbCH ·IBO.\ IHlJl,r1:

llCP<lJlblll

nCp"pllOll;\ II.])()MIIL.IOIIII:IL: Bllll.ll'llll\a OJa)'I!',la, aJllo\liHito. IICpCpo6K&

("lIaT (IH:pXII}I 11,lllaTa) • namlTa TCpllTOpiaJlI,JJOrO IJpC~l 'TaRHIII('I [la, O~'lpaCThCH CTPOKO,\I 11(1.:.1 pOld\.

lIyraTin

KOJJI pl'C (

H,

tHJJil\ll5I

1\01.01'0311.\

\Il'l 'I.TJ,ill. l.' [a.rJClla,pIl~1.

IIHJIiHa nOI'rpa TbUI JaraJlblllli\11111II6< 11;11\111

.:.l [101-:11.

,i;v,i'llJa, II Clt!Hufll'pepll01IH,

I Um!XI·1

-llpl1ibwc JClKOHII;

LloBlKllHa 3ani3HllUb -

-IIPllibt:lf OIO!lIKCT:

)l.ORJKIIH< 1110 CilHllX

-3;I:i(r HIO

I\OllTpOnb'W YPl'l.JOi\I'

-cxuaJIIO

TaTyTII aBTOIIOi\lif.. :

na.

nou;] Pa.lll ~lj!1icrpjB IlpII1Jl')'13 Tr,Ol 1 pO.'1C\t nicl}! cx[n

[eIlCpa!JbIIllI\JII Koprcl::l.\II\. PCUIT<l '1.'1 [Jin

ypH.

y

JaTflcp.J.JKy The}! KOpO [C\1.

i

:lOBl-liWllbOIO no.

iTHI\OIO

!lCpIKClBH,

</JiHClIlCCl\IH;

-YllpaflnillH5I ry,\IClHiTapI-IOIO CCrCpOIO,

Bi.unOBi,1aJlbHllii ncpe,D.l1apJla.\,eIlTOi\1.

4, IJllui ,D.Cllli:

I Hilli y)Klm3Hi ~( IIccCTo-1 00 u I-I'J'lIciMo.

Ocpiuiilfla r>lOl3a: idlaHcbK3,

[pomona 0 IIHIII(5I:

KaTO, 111\11 - 99%.

Topr-iBSISl:

illllli -

rrpO,TJ.YKTII

xii\li'I.Ho'j npOMIICJIOBOCTI, MaJIB1HII

1311:

6acKcbKa,

l,aT,1!IOIICbKa,

1%,

23. nOPTYTAJIllI

PECnYliJIIKA nOPTYrAJIUI.

130 -

K.4%,

HI, OOl:.lyroByBalllll1, 1I0ccpc.[{mlUTBO •

23 5%,

I'OCIlO1.l.apC

illwi - ~3%.

3c.\leJThHi pccypclI: piJl 51 l\yKy'pym<l, pllC,

31 3, ropoNI - 9.9 %.

naCOI3I1~a -

22%, _ icY!­

HaHnail\Jluniwi poc.fJIlIllfi KyJlblypw nWCIII-llll1 51MiHh.

ypl1K,

UlITPycol3L Kap OIlJ/fl, LOH}IIJIllIIKIl. Slo.lyKa, 1;)( flllll-l

pa;..r,. 6aHOBlla, 4t:pt;T, ~lIlrJlHJlb, TIOTtOl1. U,IllITJ II II I, Gall;\HII. TnaplllIlIllU no: BiB4apCrBO. I3PX, CHIlHarC1BO. l<nH5IpCn~(\, P~16a tLCTBO,

BillIot

KllPllclli KOIl,IJIIIHII: lJyriJ1Jll1 3,L i~l ,pT)'Tb, UllIIK, O.'HIHO. IliplIT,

cim.,

(iOI\('IITI-I.

cpiono,

130 Ihl!lpai\l, i\lillh, .\I<IIII('JIIT

OJlanllJ<l. 43'~,U l~JCI\Tr(ll'flepri'inllpo6.'1HETbC51 11<1

60

py.n a ,

MaCmIJlH, flBRO,

TCl\I3

HapoLlHoro 1'0 nOWlpcTna: ~iJII.l·hI\C

35,], TopriB

i ~1~xaHi1MH,

ApreHTIIHa, AnlKl1p,

BBnI'-loJI.=$ 14 020,

JO,5%. iluui - 6.3%.

Ha.llllt H'

bi\lac.

focIlOLlapCTl:lo: i IIJIynpia.1bI10-arpaplia Kpa'iHa,

i

426 K~1. C.1C"TPllepiKOB31l0, HIIX, Bro ,lliB _ OOK\I,

II ClepTonpOJlYKTII. IMnopT: MaWUIIII, ,\ICx.alli3MI1 naJIHBO, CllpOB~lIIa npolioBo bCTBO, np0 yKTlI XiMi'IHo'j IIpoMHcnoBocTi, 3ani3o, CTam,. HaftBa)KJlHBillJi napTllcpu: (f>pallui~ HiMelPIIHla, BeJlJ1K06pJlTalli5l, 'ay;J,illl.'hKa ApaBil1, haJJiSl HillcpnaH,UII, JliBi5l, 51110Ili5l, 6CJIbri~, WBclluapill,

060POIIOID;

IIIC oBicTI, -

HIIX

EI\CnopT: npo,lloRO:lbCT30, CPPYKTI1, TCI\CTJlJlb. 6a130BHCl 3aJli3Ha

-Kcpi1H111U 1BO 1I11yrplUlHboro

Pcniri5l:

K 1,

111l5J

n0I31l0fl:lil\CI IIUI:

- npaBJJilllfH

12 -70

/l.opir - 333 9611';~1,

naJ

Pa.n.a Milliopin,

iPKi.l.

IHYI'IClla,

CIlOJl)"IClillH:

Hc:l~iBa)KmfDilUi 1l0PTII: 6iJlb6ao, AJlhl\'lepi5l, !:>apCCJlOIl3. Kap a

BIII\OlIfl13l l<l flna.ua:

faJly

l

Myccsl, aIITa-Kpy3(KaHapH). b:'<la Mi)Kl-lapo,a,lli ClcponopTH: Manpllll, 6apccJfowl, CBiJlb5l, F.>iJIb6ao, ne MaJ:'lopKa, CaHTa-KpY3 NlhMepi51 )KcpoHa, 16i3a, Ma ara, BasrcHci5l, 11ac­

-13113Ha4<lC OCHOBlli IHHIPl'l\11\11 no:,iTIIKH:

nr

IICi\ll'11IJlil. Il'!\':II1.lblJ.L LlJI\I]HlIta

:lCpCI3006po6H<l,

nOHllonCliKCII'I-I}I:

r

lalUllllo(iY:lillll<l. IlllpoGUllIITHO

Tp::tIlCIlOPTIIIIX '3<ll.'tliiill. -.:y:ulOoy.lirll'.II.lI(\' LJllpniillltlll 110 l'ipI\OHll'j I\ItCJllH1I,

I'i

Ka:,iiIHi COHi, ypall. '\OJIOTO,

P0I:JICKloponalllIUfX,

)lcp)Kaaa B nil3,UellHiii

E.'Bponi, Me)f(Y€

31cnaIli€ J o.

l.rcorpa(pi'lHi .uaHi:

92 389 KB.KM,

TCPIITOpill:

Hal.' t:JJCIl I!}! : \ 0 467 000 ~on .• (\tPPIl KIHlIlin -\ %.

3 HlIX llopTyraJlbu.iB •

99%,

icnaHuiB,

rYC'lU'ra llaCeJlCHH5I: \\3 lIOJl.lKB,KM.

C'1'O,lIU\51: .flica6oH,

Haii6i.ulIli Micla: Jlil:aooH 830 000 (\ 612 (}OO), nOpTO 347000 (13\5 0(0), AMJ.r\UP,1 96 000, KoiMopa 96 000, Epara 90 000, CC1'y6aJl 83000, Bi.rm 61


HOllil .:rc

ran 62 000, 6<.q

C"I 1

I 000,

Ma.rrciipa ((!>YIiWiL )

44 000,

AJJ~la a

BIIKOll~II1LIH l\J1a)~a: pa.HI ~IIIlIC'l'pill, Ch:.rta}l;\I,"I.Ull 1'0.101311

no nII()fl(1iKCJ II H:

43000,

J

et) i 111\0- orpacjJi lJ Hi I(a11 i: Ha lIiBIIO'li ~l.

-TIll' lIa'l<!C I3HyTpillllllO

Kpa'l'lIll P03lGljlIOHaH<l I'IPCbK2\

Ili81(H~ B npl16 peil\lJ,

piBIIIIHy,

AJop

Bi;(1I0CSlTbC51

I 91\1. (Ila

i\1iC'llc8icrb,

SlK' Bil( I\JK\IJIIO

nIB,'(CIlIfO~JY CXO':(1 I'IPCbKOI :'-11 UCB

llK<1 Ill'pCXO

131)11

_.l TOjHl'IHi aHi:

-I T,.\O Il.e, - y Ch:.

-Bllpillly(

4 ,lHUlI ,1.<11 II:

fpolll Ba O.lllIllll)!: p ·.nll'i~L I'HrOJil'IKII -

a.n,i PHMChKO'j

iuwi

- lll)L(<1101 'aaOIOD3IlIlll KOJWHii1;

-19CT, - ncpio,U pCBOJlJouill;

-1932p, - ycraHODJlCIIITH (l)allJlI3M :

-1947p, - ynallOBJlCHHH BJTa,UH FIe 'Hapo Horo YP}I)..I.y: 3. (I)OP1\13 ;J.ep>Kul3l1: wllliBnpe311,UcIHcbKa PCcny6_l1iK:l, yHiTapHHII )lnpilL nU>HIHicTIO aBTOHOMIIHX OJ.\HHHUb, nO:1iJTSl€ T bCli

18 II TpHKTIB , npc'm:lellT 06llpa'TbC5I

H<l - perioHiB,SlKi B CBOIO

Sl Ha

~na ll.cpiKaBH:

B er-Iapo HO Iia

4

pOKIl.

nOBl'IOB3iKCI III Sl:

-np1l3HaLJa

yp f1)..1. ,

-llpH311a43C

'lac

-np )lCTaBJl.ll

B rrapJlaMCIIT; 3(1 KopnonOM;

1.l1160piB

Kpa'iHY

-npm.1)'Jlbry

(lIOI1H.

a:

360pH pccny6 iKll, >lKi o6HpaIoTbcll BCCHapO/l.HO CTpOKOM Ha TIOTHpll nOIlIlOBa)KCl-11J~3nHI~alll'li )lJHlllapna1\ICHTifl po:.mHHCI'IX

lIapo Horo rocno. :'Ipcna: CiJlbChKI,; J ocno ap'T80 - 1 ,I %,

'.'1, mByHJHIISI, nOCCpClI.IIlII(T13 - 19, 1%),

-19,1%.

3e.\leJT&lli PCCypCl1: pi.T'JJ1H - 32, -%, ropo.rt1l- 6.4%, naC01311Wa - 5. %, niclI - "'9,7%, iHWi - 15,6%, HallHflil\. lmilili POCJTllHHi I\YJlhTYplI: IIUleIiIlWI, KYI\YPY.lna, pllC, KapToOJI}I, IliB,UCHlii ~)PYl\T11. BHHOrpall., 1\IaCJlllliH, OBO'li" HaHaCll OaHal-ll1, THapHIIH!1UTBO: BiBLJaIKTBO, I3PX, IITnxiI3HlIliTBO, pOlBe£lCHH51 SiCJHOKiB, KOpllCHi KOnaJlHlIH: BOJlbl!)paM, OI,;PII Mi.nb, ci b, niplll", nyriJTM1, ypall, 6ypc nyri,I1JTSl,

Kaonill,

THTaH,

73% eneKTpOCllerri-i

Blip GIISl ThC5I Ha

ri. pOC.'lCI TpOCf(IHUi51X, ITepcpoGHa IlPOMIICJJ013iCTb: TCKC IIJILHa, l1Joeiilla, wKipHl-la,

MC'Ta 1006poOlla,

1\131l1Jr1-106y.niBlla,

XiMiLJlIa,

UC 'ICHTHa,

l\opa6Jl 6y.niBU3, Blln;JanlW 3311 i a. CTaJICBaplla, ncpclloo6p06Ha. nepepo6I<a l'Op KOBO ro ;xcpcoa, BIIPOIllYBRHIISI MaCJflIJiOBOI na b1\ll-I. ilimL'\I'I cno.'I)ItICHHH: .L!.oB)f<Hlla Ja,li:lIl1flJ,b - 3 -881\1\1, 3 1-1 1-1 X 4641\<\1 eJleKTpHl!JiKOBalIo, L(oBiKl1Ha 1II0l:c1iHI1X opir - 70 J 76K 1,3 mIx aBTo6allifl 259 KM, Haflf~a)f\JHlBiuli nO))1'II: Jlica6oJI, cl>npy nopro, CCTo6allb, Ma;~ci1ra Mi,KIWpO,Utri a ponopJ'll: JIica6oli, ¢apy, nOpTO, TopriBJIll: EKl:nop-r: TeKCTH II" py)UJ, KOpKOUI,; ,UCPCBO, IlpOj(OflOJlbCTBO, f1aJlHllJII

npollYKTlI, CHpoBlllra, \laWI1HII,

POKII.

h:pa'ili:

hmopT: MaU_II'IJlH i Ie,

nUllO,

alliJ~IH

npOJJ,OBOJlhCTIIO,

lIanHUlJl npOt(YKTII

-npI'IIIlHlTDI3aKoHiB:

XiMiKHTI1,6aBOflHa,

-llJmHHHTTH 6IOJl)lCeTY;

napTHcpll: HiMC<JlHUW, BCJIIIK06pJlTaHi51, CiliA, ¢paHlli5l, ITa i51, knaJIiH, IpaK ron aH).(i5l, WBcllI.\api51, DC:lbfiH,

-KOIITpOJTb 3a ypH).(OM.

62

iHllli • 1%,

(cI)yHlua.T'J),

.' • iiiClIIO€ np3BO nOi\oIHJJYB3HIIJl; 3aKOI-IO;l.aDQa BJJa

99%,

np01\lIIcnoBicTb - 3 .7%, Toprin.llSl, 06

-15S 1-1640pp. - KOrO liBe I'H IIi. KOPllCTbC.lI lellalli',;

. i 704p, - ' a IC)KHa ni.Q Bemll,06pu1'nlli'i;

r

= 100 CIfTClB(I,

BBOItJOJl.=$7450

['uly'·j

yTnopclllln KOpO,lIil3 T£l3 nopTyraJli51;

I I Y nOj(inSlIOTf>

CI\V.ll1

rOCIlO).l,apCTBo: arpapl-lo-iHllycTpia blla Kpa'iHa,

llvlllcpi'i;

IL1CMClIClMII BccTroriB:

-I 09 ~ p, - yTBopelllI51 rpaqlCTBa IlopTyraJlin;

'I

"pa'I'11I1.

O(])iuiHHH.\1 na: noprYI fl,lLCLKa,

OCTpOBI1,

-5-6cTCT, - 'an j'I013i1Hn

-1143p, -

i 'KlI:lIIiLlIlIIO Iloni f111,y Ta CI,OIIO\IIKII.

IIIofTallll>1 (l)ill:lllCIB

"I,l.iiiCllIO( 1,011 'p;ICllrll, uil< :'''-118 lip '311.\,'lll;..

TI<lIIlOBallo'i 11<1

la, ,.Llo T PIITOPI'i J10PT. I ani', 'I<llldipa, HafiBllllta TOTIK<1- r.Ec pcna

i cpIITopi'i) i lliKO 23 ... 0 I. (AJOpCbl\i Taxo, [{yepo, fnaJ.lialia MUllbO,

bKi OCTPOBII

llL'b

I piKa

1l0HI'liii

0

1-laHBall\J1HBimi piLIKH:

-I 5 CT..

i MillicTpil3.

Hal"ina)KJlHlliUJi


TCI\13

OPElljlOBAHA TEPUTOPHI MAK 0 TepH OpUI: I .

25. IIIHHILIHA f:BPOnA

KB.KM.

Hac JlHHH: "'95 000. KJlTflitui -9 %. BBn/Llo .= S 13 500.

I 25x file. I(B.h:\1. Hacc.ncllllw n 546000 '1'0,1.

n.I(lIU<I·

HatloiJILllli \IIC13:

TeMa 24. CAH-MAPllHO.

(I 343 OOO).XC.lJbCI1IJJ<i

PECnY6JIIKA CAH-MAPJilHO

llCp)f(aBa 8 niB cliHij:i

000 1 -\ OOOd~OnCllr'lIl:11~69 000 502 000 (97 _ OOO),Oc 0 ~ 7' 00 ( -l .£1' C- opr ''I' "1'0 IbM >C)'

.t3X 000 ('704 0(0).

BChoro Cp;'K3B: 5,3 HII ·-1.\loHapxi TIHOIO epOPM 10 npUB.1IHH~ '(WB ui.il, J1allill. HI pOeriH) - 66,70/<;3 pccny6 iKallcbKolO- 2 (<Dill SlII,IUI. Ic.'1aH.::tiSl) ­

E.'l3poni. MCJI\Yc 3 hanino.

~3.3%.

1.1 corpa~)i'IHi )..lalii:

TCPlI'lOpill: 60j h:f1.h:J\1.

Yci llep/l<C1BII yHiTapHi.

HaccjlclJIllJ: 14000 lIOII., ncpc03)J(f-IO iTa iiiui.

ryCTOTU Hacc It:HIIW362 110II./KI3.KM.

.llep)f(aOll 13 II. oUlelO 13

Cra

IJIJ(lI: CUII-MapiHo

(4185).

<t>iHJISIH ill 33R 1;

cl>iJHJ\o-rcorpacpi4:Hi .n:alii:

PO'TauroBaHa B U HTpaJlbHiH 4acHmi AneHitlCbKoro lJil3-0CTP0I3Cl,

II ,ttanCKO 8i.n AlPiaTHllHoro MOP~ Ha CXHJli r.MoHTe-TIITaHo. Hai1BlHua T04Ka: r.MoHTC-TliTaHO (739",(),

llaHill

llCP)l(JIlII .HI HJCCJlCHH.ilM (1IOII):

WBcuiSi R 749000; .D.aHi~ 5 181 000; cDil1.1lUL'li.il 5055000;

Ipa.

Oepiuiihra W8a: inUlii1cbKa. Peniri}l: KaTOmIJ~Il.

HOpBeri51 4 2lJl) 000;

rOCnOl:lapcTl3o: OCIIOBlIHH IlpH6YTOK - Typ113M.

ICJl3H;li$l

BBn/'IOJl.$R356. HaHoaiKffilBiwi POCJlIIHHi KynhTypll: nweHIlUSI. Ky KYPyl.lJa ,

Perioll

TBapHHHHUTBO:

BPX

llij..lHOIUelllli. '3l1axo.'l,llTbClI n 30lli MunOCnplI.ilTHIIBIIX norOllHIIX yMOB.

Bifi'lajKTAo. KOpHClli KOIWJII1HlI: K3MiHL. nepepo6Ha

PIICOKl $IBJHI€ThC~ BI1COKIli-'1 Jl\IlTfCBHii piBCHb HaCe.lIeHHll, Bllpo611I1UTBO. xapaKTepll1yrTbC51 RHCOKClIO lIKiCTJO i MillllicTIO (1Ia1IPIlh:JIa~I. lIpO;-1YKuill KOMnallil Volvo, Husgvana), tUO BIlK!lHK3HO liaSiRuicTlO 6iJlhUI CyHOpllX llorOII.1l1lX }1MOB3M, Hi)f\ B illllJiii 'JaCTIIHi "poml. lJ,epJl\:lnll pcrioliy 1I0A 'll'~alii MiJl\ co6olo. Kpi~1 CKOHOMi'IHI'IX. noniTl14HI1X.

KepaMi1lHa,

nancpoBa.

wKlpSiHa.

WJISlXH

Call-MapillO 3 M. PiMilii (lraniJI) i AllpiaTlf41J11M Y KUHaTHa lJ.opora. BcpTon iTHC i aBTo6yCl-w cllonY'ICHWI. Topr-iBIDI: Y MIrTllii1 yHi'j :.l l-raJli 10. EKCIlOpT: IJIIICIIIIUJI, nllliO I3PX. Tel(('Tll.lh. wKipa, Kcpa~IiKa. 6yTOAHii KaMin), WlpK11. IMIlOpr: npOJlyKTl1 cnorry'ICHHll:

y36epc)f(JI\ll M 1I0B'.iI

UIOJlClIlIOrO Ilomny, M3WIIHH, McxaHi3MH. TpaIK£lOIH. HaiiBaJl\JIIfBiwH(lllapTHep: haJJi».

XapYyRaHHSI, TOMpl{

165 000.

POJBIIHCHIIH B nOJJiTlI4HOMY. eKOIIOMilJHO.\1Y, np3BoBoMy

BHflorpan.

npoMHcnoBicTb: TeKCTH bHa, xapLloBa, ueMCHTua.

64

103; 43,1;

IcnaH;'l,i.il

2.lllwi.uaHi: rpOllJOBa OJlIHlHllfl: iTaJIii1cbKa

THC. KB.K~I:

11lucuill 4S0; HopuCI i}[ 323.9 ('873 apxillemll'oM WniI.l.6eprell.);

XapJKTCpllOIO

lue

fl

icrOpll'llUIMH JB'lt3Kai\Hl.

Bi).(OMO,

maXO.lIIJIIICh Y cTalii oc 611CTO'j

ylli'i.

1110'

14

CT. no

16

CT.

yci

Kpa'illl'l

To6TO (llal\THlIHO 6YIll1 06 €JlHflJli

i

IH:pe6yl3<l.1l1ll1ij( lma!{()10 )lalli'i. Y ni3l1illlHi-i iCTOPI1'IHHH nc:pio 16-17cT., 19c1: lUnel.li>l '~aiji\l<H' )lOMiHylOllC 1I0nOJl\CHli1l IIPII€lJ.HYIOl.J1I HopBcrilo. lIiBHi'lHi

65


06J1HCl'i HiMC4'1I11111. IlJlwl Til i1lW11~111 (IJi\I\'IOpaMiI nOHClii

TbCJl III 1I0Clia

rJlaU(i

ojKi TI. '1CP)l\;Hlllillllll.fIlO·j ""'Brllllil

W.

'10C,

< I L.

II

<I)

P1\1I1 Ifpan.li/llUl, TO T Tn Tpi611

OCOOJII1HOC I i. Q~P,K BII, HKi 13K.lI 'I, Jill HO eliOT)

Rll,lXIJlIITII ;J,C511\1

KJlaJ~. [(pi I CTIJ 1 IHIIX I IHUII

IOllap'ilJH <P()jll IIpaLl1iilll51 (~IOl3a fi.n.c IlrK1ILIllCI~iIO. Kpalllll, 511,i B: ;\11.111 no cKJl3ny BIHU.C· raJi"1II IIX II p:il<an (ICJltlilll.i51 ct>iJl1l5ililli5l) npllllll5l. II pc lIy6.rriK3HCbJ<Y cPOp.ly npaDniIH5l. ([)op 1<, c rp<HO TaKO' <I) I \IYRaJr, Ch ni'll3fIJIJlBO\\ iCTOpll'lllor cpa lopa i ~lOmICTbCJI

1CpIII"

'pi!, 10'1

l BIH.l

H

(IJIII

p'PIIIO).

a'~1 fiB.

):(CpiKaBIL I(npOHI>.

nOBI10UU)f,Cllll>l:

-npIHllacl,

(i

}lIi.II,IHIC '1.11:1I1B) pH,ly,

1IIIC'~"LlI!LlL lilll

lellll\ IIOCI,lllHII.\ ocin;

-p(nnycl\~H- i CI,Jlm:ar naprH\~I~'IIT:

-JaTl.lCpniKyr 'lal,OHII:

-nil 51 ThC5I RCpXOBHI1\1 r

HHOKO\13H_

YIO'III~L

-~laF IlpallO nO~III:IYIl:lJ'llin i a.\lllicTi·I·;

"HiIO R \Ii)f(HapO,~lHHX l3i.n.HocIIHax.

-f1pC,'l,CTaBJ15l(

HiTapHOIO.

14

nO:\iJlHCI hCH lJa

3aKoilo aB'Ia BJlJl.la: (1)OJlbKenlllr.

Tel\1a 26. ,L(AHUl.

J(OPOJIlBCTBO )l,AHI}I

nOBHOBa)f(CHHll:

llirllliTIIlIii Bj1(\m. 1CiKy - Hi~\ClJ'IIITIOIO. I. corpaq)il.fll i llaHi:

TCpJlTOpi.H: 4' 094 I<B.r I.

Hacenl;IIH5I: 5 I X1000 qOJI., 31111 JlUHaliH - 96, -%, Hi lui - 1,7%, lUOCLl.II

- 0,4%. rYC10Ta HaCCneUH5I: LO,2 l/ .iKB.KM.. OIJellrarCH.

.

HnlmaiKmmiwi MiCTU: KOTICH

arell 4 l) 000 ( I 343000). Opxy' _71 000.

181 000 Orrb6opr 157000. <Di311f(O-rcorpa¢i'lIl i l\alli: on P)f\UBa CKnal\aCTbC~"3 n pCBaA<HO piBHHHHoro n-OBa 10T 6C3Jli'ri OCTpOBIB. HaffBJf1ll.' TOllKa - Y ding Skovhoj 173M. 2.IcTOPI1'llli ~ <lH i: Ol\CHC,-,

UII,lX151

- -II TCT. - ni.n.JlHrana T1anaJl.a~1 BiKilTriB' -1 OCT. -)'Tn pcn !l:aTcbKc KOI 011 i IICTBO ~ -11 CT. - 0 ' ;J.HaHH5I !l:ani"i, IlopBeri·i, AHnli'j I\OpOJICM KHYiJ.OM 1; -1397p. - 06 (. lIaUH5I ,aalIi"i, H pBeri'i LUBcui"i, IcnaHlli'j, <DiIW5III.n:i'i (KoJTbMapcbKa YH lJI); -1536p. - rrpOHI1KHell/I>1 indiJl!{)T palICTBtl· -17 1. - a6co I TH3M B ,[t,Hil: -lg4 p. - BCTaHOBJIelllHI KOHcnrryuiiillO'i MOHapxil; - I X{)4p. -BlpuTa 'laCTlIHIl ill 'll1ill a i rOJIL.ulTdilla;

66

-rrpllrl~13f 1i1KOIlII;

·npHi;j~lac 610Il.iKCT, 3aTBCp.u.A<y€ -1<011

no aTKJi. LJ.CpA<. n03HKH;

pomo .u.iJlJlbHiCTl. yp5l11y"

-3.L(iikHIOC 30BHiwH10 lfO:liTIIKY;

-epOpM)'€ 36porlHi Cllml. BIIKOlJaBCIa o.'1i\;:r.a: Pa.rr.a

..._

.\lilliCTpiEl

51KU 3L\ii1CHIO€

61JlbUJICTh <PYHKUIH

MOHapxa. nOBHOH<DKClllIll :

-P0"3))06.1IJI(" J,lI,OllOnpoclaH

i BHJ].UC aKTII;

-Mac Ilpaoo lIu.:rHHI ' lai'llmro CKJTHKaHH5I napnaMcHTy;

-J~~diCIIIOC KcpiFll1llll.T[lO yciMa Jli,::r.OMCTRaMH;

• - -6CTCT - 3accncna ll.aHa~lH"

. t>up~la )(l:p)l<aHII: KOHCTllTyuifiHU IOHapxiH, yHiTnpllHH yCTpij:j.

((>0 (,i\c I"Ullry o6HpmoTbc51 BcelIap0.:J.llo C POKO~I

Ha 4 POKII.

!l:CPiK;\BLI B

TonTIUW

qncltH

-nponoHyf' I<a1r..'-lll;.t,rrypl1 BJiCOKOnOn3&lUlliX noca,'.{O[lIIX

oci6;

-Be e 30UHilllHIO nOJIiTIIKa;

-<\,iHaHCII, CKqllO~liKa, COu.iaJlblli cnpmlH;

-3l\irICIIIO(' KOIiTpaCHrHauilO

,1IatS KOpO Ill.

I3i..'lllORil\ClJIt.lla nepc.J, napJln:VIt:HTOM.

4.lmHj naHi:

f'POllJOR<1 O,']JmHUH: LJ.aTCbKa KpOHa = 100 ope.

l{ep,KuBalia M08a: naTCbKa.

Pe:liriSl: 97% npOTeCTal-lTI1 (moTepallui).

rocnO;lWpCTBO: iii I.YCTpianbllo-arpaplla Kpa·iH<I.

BBnJ·JO.:1. =£25 930.

rany3i HapOJlHOrO rocnoil:apc-nla: Ci,lbCbK(; rocno)~apC'TBO - 4,X% llPOMIfCJlOBicTb -

28,5%

KOMCpuiH, TopriIlJl5l. cepepa. noc.l)'r -

21,9(%, II-Il/H ­

44,g~«l.

(,7


CI\IL;JII>Ni P\..l: pCIt: pi. ml -

62,4%.

ca,.'..\11

i

ropOJ\1I -

O.

n· u , 11ClCOl:lHWd .

6. "%, :liclI- 11.6%,illllli - 19.4%.

POlTalLl Balla Iia vCTpUlIi.

Il<tiIBa)\\ ItBiUli pOC.IIIItHI I, 1.1bT. pll: f1WCHlllOI

OBCC. )\\IITO. ijlJl\li"".

l\apT nMl. OBO'li, UyKpOBltil6yp5lK. Tl:lapllmlllllTBO:

T1rx, COllltapelBO. Illtixilllllllllll

,KONllpnoo. pIlO,UII> TIJO

KOp no.1COY,n i ne .1'l>lI<l,

TC KCTIIJI b II a.

plllllllHlla IOlia. {)CIIOBlla 'IaCTlIII<l - IIIKl,l\a,

i

;;;tXll.'lI OCJpOBy-llpIlOCPC)\\Il, j

.'liHYIIII\lII l3y.!lt-:alla\111. '111<1'111(\

1'(1111,(1 - .\ fllalla.ll,'laJlC\lI)'I'YP (~Il O\ll.

2. Ic-ropH'I/-li ,J,alli:

- j ()

CT. - 3aCCJlC1l3 IIOPIlC)Kl\lll\m;

-1262 -04pp. - Ilpll 1(/-1(\/-1('1 no Hopllcri'i:

-l397p. - Ko Ib\lapcbJ<a YI'liw

I\laWItI'106yniBHCI, XiMiYII3. lIJ}lHXll CIlOJlyyelJl U1: J],OBiI\IIHa 3,lJIi:lIl1ll1b:

iJlIU':lI-11

llaiilla)\\JIlIBILU<l pl'll\a - l"ilLlpcl.

nCpCp06HCI npol\lI-IcJloBi Th: xap'!CWCl, .uepcooo6po61·1<1. nancpOBa. II a CPTO llC Pe POOII a,

11<1

'I(\CIlIIi;t h:pa'illl: llllhpil J<l Jl 1.{l.'Wlll 11,;1\11 I. [k.'llll,a t-:Llbl\ici I> rcIlJcpill. Hai1111111la

KOPIICHII\\)II,UlIlIlIl: CI h, cipKa. B<lIIHO. KClOJlill.

llC 1\1 CU Til 3.

<)JI'lI'IKO-IWI'p,lll,i'llli,L alII:

2476

K1>I, 3 IIIIX

OB)KlJlla woccihu'IX Jj,opir:

17063

225

KM.

I'M CJlCKTlmq)iKOBaHo. HHX aOTooaltiB -

650

)'M.

-1944 - HC3flJl )lmicTh.

3.(1)op~li.l.:l pi/{af\w l-Iani.l:lllpI:3II.1l.CIITCbl«l (33 KOH Twryui 1-0

Hafm3i/{ ITHiUli nOpl'l1: Kon~HrarclI OJH>6opr. Opx)'c. <J)PC,nCpI1KcxaBII.

nap a\lelrrCI>Ka) pCClly6:liK3, yniTapHllli YCTpiii, f1o""i, H 1'1,C$l1I3

Miil\Hapo;J,lIi acpOTcl)\lilla:H1: KOllel·warclI, Opxyc, O:lboopr.

'3:!KoHo;J,:lIJ'la fI!1<1.'l.a:

_3

ellcna.

!\.l1hTllflr .o6l1pa TbC>! l·laccnCIiWHI 3a Ilponopuii·iHOlO LHCTCMOI-O Ha 4

ToprinJHI: EKcnop-r: ~laCJIO, Clip JlfIUJI, M'JlCHi KOHcepBH

i

npo )'1<..IH

I'lleo, pHoa.

XiMiYHi np0.l)'KTll CJICK1VOHiKa, TeI\CTHJIb.

PYJlH, C'laJlb, KaBa yall KaKao.

IToBH003)f\eI-lHH:

-npllil JaC 010,1)\\I:T;

BeJIHKOOplnaHiJl, Hi.ucpJlaH,il.11

DC

liJIH TJ,CH II" flCPXlIlU i I-Il1iKIIIO nanaTH, $IKi £lpa BlfpiUl 'lIlii

-npHMl\laf 1aKOIIII;

Ha~iBaiKJIHBilllinajYfHepW HopBcrill, lTarriJ:l, (1)iHJlllH,il.ill.,

110

lIaIiTla",;nlRilllIlX 11111 aliI> 'WCi,'lalOTh pa:lol\l.

l~mopT: ~lcxaBi MIL, CHpOBIIHa, HacllTa, xiMiYHi npO.1l.yKnI, f1tLTIIIBO 3a.ni3I'Ji

HiMC"I'IHIIJ illBcuili

pO}.;I!.

CiliA,

cflpa/-lUill,

brill.

-pL'I'y;1I0C IlIIyl'pillllll() nOJlinIKY·

UIIKOHaB'Ia 8.'I<I;.\a: Ilpl:311}\CWr, HKI'IH 06rlpa€ T bOr

13ccnap0 1l Ho .

IToBHOBai/{I:HHll:

-nplUI ta'I:ll' 13I1COKOnOCTaBJleIlJ1X Iloca", OTlFlX oci6 TIl ypll,n'

TCl\Ia 27. ICJ1AH)l,HI.

-U~.'IIIK:V

i p03nycK3c

nap.i1a\1CHT;

-npC,il.C1aHJHIF l,pa'iHy B Mi/KI-Iap0,il.HI1X Hi,il.HOCHl-lax.;

ICJ1AH)l,CbKA PECillTJiJIIKA

- VJ.iiklllOC IIOJllTllK)' JJ,epi/{dBH Y ccperi eKOI-IOMiKH cpiHaliciB;

lJ:~p)\\aBa I:l f1iOl-li'lllill € B poni.

3I1UXO,lUITJ,Clllla o}llloi~lelilloI\lY OCTpOBi.

262000

ryctGlTa IIr1CC!lCHI1H:

Cr

98%.

2,5

8T'la1-lH -

PeJliriw k'.ITU.I'IIIKH -

2%.

14 ()O().

XaBlwllilOBPYP

lIapnaMCHToM, Ka6iHcT.

= 100 aypa.

BBIT"IO.TJ.

93 000 ( 124 000), 14000.

1%

€O:HUC

iCTl-1 -

96%,

iHWi -

3%.

rOCIJ.OnapcTI30: arpapllH Kpa·illa.

'·IOJI.lKB.KM:

Hall\li.TJbllli ,\'Iien: PeiiK'$IBiK

BiwJOBiJj,3 bHHH ncpe

rpOIJIOlia U,UIIHllllH: HOBa iCJIal'l Cbl\n Kpoua

l-JII1Wt: PdiK'~IBiK.

AKypdipi

nie.

O(!lilliijIl3 ;<1ona: iCJlali ChKa.

'lOil.

nCpclIaiKllo iCJlall,Llui •

TaKoiK

4.1Blui ,:\3Hi:

1Tcorpa(piLIl-li /(aHi: Teprrropisr: 103000 KB.K\I. HaceJIemlJl:

-KCpyC ypH;:J.OM.

KonaBo yp

15 000.

=S23 670.

focno.'lU\1CTBO JWOYIl,OBalle 113 pll6110My npoMltcJli.

f-]aiiB3)K.IJIIBiwi POCJIIHIHi KYJIbT)'pU: KaIHOnJIll, pina, KOpMOBi.

69


lU"pIlIlIlIIIlTUO: XyTpOlJllX Tl3aplll-l,

IJI'X,

IWI'li1pC'l'Il0,

IITaxillltl'IUTnO,

KOIlHpCTBO. pOJU~.lI~IIIl}1

J1~II}1pCTnO.PIl6a bCTIlO.

90% CJICliTpO 'Il~pri'j Blip 6JJCIlo

-I' c I.

Iia rcoTcp'"illl~iii i riJJ.paBni'lilill OCHOBi,

Ilcpcpo6"ILI IIPO~IIIC_IOBicI b: pIl601ICpL'pOOI,a. BIIPOOHHIlT130 .\lill~p3.11."IIIX

llO;)pIIR, IIC~ICllTlla. .upy"apc""a, a IIO~lilli B:l, /.laIIlIJHooy.1iBHU,

37R

n0J1111: PCllK'm3il\, acponopTH: PdiK'>!BiK, ErinCTaip,

Toprinnsl:

pnGa. plluonpO;:WKTI1,

1~1I10Pf: ~laUIlIHIII MCX<1lli]WI,

I IaiinaiKJ1liniwi

r . JI:lll

napTJIqm:

"pil'illll:

-1 97p, -KaJlh\lapChh:a yHiH. nj1l1! ,1IIaIlHH H paL'l j'j I flalli'j: -15 7p,-H pBl'rin-np illlllli» ~1I1'j: -I 905p.

"/'1.

IlaiiBaiK'IJlllilui

El\clJopr:

- 06'C~II~1I11111

M' }ICO.

npOllOUOJlbCT130

I JaJIIIBO,

pll60JI013Hi ~llacTi,

8enJ-IK06pll'ralJiH, Hi"IC l I41Illa,

POCiH.

CWA.

UIBCllIj,

Ilpllllll» 1a II 'PIU~t "0111.:1'111 )'UIH:

hK('l'j,1C i!\<1I311:

1IL:3:UCiKHi 'I.> II pB'

-lli,I'lac.Jt)'1 'j cail B 'i BillHl1 oKynoH H<l [It\lctltllDl I 3.<t>op\la .n.cpll,aBII· KOlle'11n Iliihla .\IOII:lpxi I. 'lilT, III IIi yCTpiii, no.1i.uc bC)! Ha IKqH hK i CTOJlliUIO. fn3Ba .'1CPJl<:lBII: KOr Jib. HK111i ncp nil BmlJlY y cna!l.w.IIII~. nOHHOBall(CIIIIH "opo $I: -~Iac np'IBO BCTO lIa rrplliillHTi 33KOIIII;

-p

iH. HOj1ucri5l.IIIIICl[iH./1:llliH.

II lpnC'jbKo'j ilCpiKaHIJ.

-1262-1264pp, - nplH)lIlilllllH kJlilllfli'j;

-ll'14p. - llPIICJ,lItllla.:.tO

WmtXIJ '110 Y4CIJW!:

lloBiKllIla WOCCHI/IIX.u pir: II MiiKllapO:llli

-1-1 One ',- /'1 H P 'HH5I

ry 10 nJIT:lIIIUTT prOB.II:

-OXOP01T:l nopH Ky B Kpil'ill i'

-Bill.KI)IILla ("eci'j

TeMa 28. HOPBErUI.

KOPOJIIBCTBO HOPBEfUI

llcp)KuBa fl niBlljYlJiii tBponi. M Jl<y€:3 WBeui€:IO, <PiHJHIHJliCio. P<t>. I. fcorpaq)i'IHi .AaNi: Tt:PI1TOpi}l: 323 087 KB.KM. HaCCJlClIllW 4299000 40 . 3 IIIIX: 1J0pne>KuiB - 99%, nannaH UiB, (pilliB - 1%, fycToTa HaCCilCHH5J: 13J llO.l.1I\B.KM. T JlI1Ull: Ocno. HaH6iJlbwi ~licTa: Oc.no 473000 (74 000), 6cprcH 218 000, TpOHXCH\1 141000, CT311311rep Illi OOIl. E>epyM 93 000, KpicTiaHcaHLl67 000, TPOMCO 53 000, ll.pa\1CH 5] 000, <Pi3HKo-r~orpaq)ilIHi .aalli: no Bcill TCpllTOpi'j Kpa'iJm npOCT5IrafQThC)! Cl\aH,Ulmancbl,i ropH, PCJlbl;(I) I1POHIIJ<l1l1l11 aeJJIJKOIQ "i.TJ/,KiCTfO rJlll60nlX pi'IKOBH ' ,UO.1HH. I>cpcroBa niHiH uepinlla.OTo'II'Ha TOllKa -

Cl\I.'JHIC rII~1I1 OCTpoua~1I1' He I1Ka

KinbKicTb 3aTOI\, HaHBJ1Ul,a

cfJliTl'PTIIIUl (2470M).

piYKa: fJlOMa: o:lepa: <f>Ci\IYHA. 2, Ie roplfl.1I1 i i1aHi: -X-II en;"!. - JaXOllJJCI'la r1J1CMCHaMII niKillrin; HaLlaiKJllIBillla

70

Miioca, POCBHTHCT.

n:lpnaMl:I·lTy;

-npll3Ha la YP~I,.'l Ta illlllJ-lX nllCOl\onOCTaI3JlCllllX no a OBHX oei t

·'1

lilkllloe 30BIliwHIO 110J11TIIKY.

3al-\ !'IO,],a '-Ia

fln3,la:

',opTlIHr, 0611pa

TbCH lIa

4 POI\II B cHap0.J.H ,3a

ell TC 1010 IIpon Plli~llloro npC.ACl<lBHIIUTB3. nOBlioBaIKCIIH}I:

-BUllae 3aKOHlI;

-np"ii\la€ OIO.J,IKeT;

-I\OHTpO.IJIOr /lUlJIbHI 'Tb ypH y.

n ilIac 3aCI,U< KHb

po"" III f1apJl::L~ICHT n

.n.i.1S1

bC$! H

JIarrmrr

i

O.'lC. h TIlHr, 51KI

OKpelll .

B""OH<1Ij'Ia Bnall.a:

Yp51

51l\HlI Ha lfoni '! KOpOJJCM CK a,1a

llCpll\,H3Hy pa,

y.

nOBlIOBaiKCHH>l : 0'

,nillcHIO€: 6i,IbLU iCTb cPyHKUiii r IaBH .JCpiKclljll:

-K'pye

f(OIlO~11 IHOIO i cOllianhllolo lIoJliTllKOIO .'1CplI\aBlI;

-6epc Y'laCTJ, B npll3Ha 1 lcHHi DlI...:OKOIIOCHlfl ellllX

ci6.

-:l1l.il CillO€: l<O~ITpaellrHallil( ilK ru~ '0PO:I}I;

-3 in IICHIOr. ~11"'II11PlIfllli 3H'>l.!"'1.

Bi,ql1olli,UanbHlIi:, 4.IlIlui alii:

fPOlll

oa O.llIlHIIU5l:

pc)'( napJlaM~H OM.

Kpolla =

100 opc,

71


O<I)illiHHtl MOfla: GOI<.\I:1 II.CbK'1. 1I0BO-IIOPBC·lhKa.

Pcniri5l: (BaHI-CnicTiI - 98%, 1\3TOJIIII<II, iYJl 'I -2%.

G cno ,PCTB : i lIJlycTpialll>HO-al papll, Kpailla.

BB /liO 1.= 25 00.

T aJIY:.li lIapo Horo 10CIIOJlap rtw: cinbCbl\ rOl.J10 l3pCT130 - -<y."

IlpO tll":Jlol31CTb - 7,-'1'0, KOI\Il:pui}l, OOCJIYI'uoYRaIIH51 - _', 3cJ-ICJli>lJi pc yp II:

pi

MI-

11

51H-MAl'IEH.

T pll piH: '\:-\() pooi 111-11\1'1

qerrrp:

Ha'IB3)f\JTIlBiwi POCJ1I1HHi Ky.lhl),pIl: Kalnnn. H. 51l1\·liHb. OBCC. nWC'HlIlI5I. TBapllIlIlHUTBO: flin'13Ih:THO, BPX.l:HHHapcTBo. JlT<lxiuHIIUTBO, P03[lCJlCHH51

:xyTpOBIIX TBapllll, OJICHllpCTIlU. PllIJa.'Il'l.TLJO.

KOpllCHi K lllaJllIHl1: H(1(lrra ra3, TIITaH, MOJlio,llCH. 3<UliJo. nipJlT, i\Iamii·i, 1[111[":, K06a.11> •

rwnO.\lorOIO

Jlollricp6cII

XpO\I, B3Ha:liii,

99% eJlcKrpoellcpri'i

Iia

HUltBJJKJ1ilBiWlIll nopT

4043KM, J HlTX 2422 KM CIICI\TPHQliKoBalio. mo diHIlX opir: 89 135 1(1)1, 3 I-lIIX arlTooaHiB 4J 7 I-:M.

B)l\llIla 3ilJli311HUb:

Oc 10. C ClB3U/tCp. Kllp"IHICC, KpiciaHcTa.u, TpOH1J,xej:'IM. Milliliapo,nlli aeponop II: OCJIO, DcprclI, KIlPI\Hl-ICC. HaiinaiKJIJIBiwi n pTII: HapBllK EcpreH,

KpiciancTCl, TaBall Cpo TopriB!llC EKclloJYr: llaQlTa 1'<1:.1, :\laIJIIHHI, TI1allcllopTili 3ac06H, ue 10 03<1,

nanip.

pu60npOJJ.yl<Tll, xil\li'IHi npOllyKTII, KOflbOPOl3i MCTaSIH. MillcpanbHi ,n06pHBa.

:\.lexalli3Mll,

xiM'laCOOIl. IIPO~

OBonbCTBll.

KOpMOBi

Kynblypll, :.ICpIlOBI, TOBap"llrO,llCI{l-IOr0 nOIlHl)'.

CUI

,<lJpaI-lUiH

BC.IIIKOOpll'ralli5l, U1BCLli}t,

Cl>il1nJlH./liH Hi.llcpmlH./lII.51nOHiM.

K0J10HII 0.6YBE1'. TCpHTOpill:

72

i ,\rii»llapOJl.lJlIii U I fiOpT: JlolJricp6clI.

29. <l>IH.JIJIHlI,IH. <l>IHJUIH,I(ChKA PECnY6JIlKA TeM3

cJlcnpoxi~1I4Ha, T041101

11IJfllXH lJOJJY'fCHIl5J:

HafiBa,1{ IlBiuri napTllcpn::

'10.'1 . .

lliJl5lXH cnony'ICHH5I:

l\lexallirm xap'IOBa, ,llCP l:loo6p06Ha.

MaUJIIHII i

HiMC'llHlHa, 1lalliM

epiK<lBa II niBllilJHij;i €BpOlli. ML;)i{Y 3 PCl>, WBel.liclO, HopacriE'Jo.

l.reorpilC!.1i ' llli J-tallJ:

Tcpll'ropiw 33R 139 KB.KM.

1 aCC.T1CI-11J>T: 5 055 000 JJ<lnnaH,llu,iB, POCiHfI - 02%. TOJHIlVI: XCIlb

LIO o •

3 HIIX

He :JaCC,lCllllii.

QliHiB - 93,2% WB

,UIB -

6,6%,

iHKi.

Haii6iJlbllli I\licra: XCJI1:,l:iHKi 502000 ( 972 000), E:cno 179000, T<1Mnepe 175 uOO (257 QOO), Tnpuy 160000 261 0(0). Bawl'u '15<) 000, OyJly 104000. flnIlTi 94 000, Kyonio X2 000. I

cDi:ml\ -reorp,ltIJjtTHi .llaHi: PCIIb€Ql xapaH~plI'3YCT['CH HcpiBIlOJO 6CPCflllHlKl cMyrolO. Mopcburj;i 6cper - niuJ,afllllr, nepcxoJunt. II roPOIICT)' MicLlCHicn, 3 Gi:lblllC /-liIK 10 000 OJCpaMII. HailBllIll<1 TOlIKa - I~XaJ1Ti (I 324M). Haiifl:l)f\JlIIllillli pi'IKH: KCMii10Ki, O.llynyiioKj, TopllioHfiOl-:i. HaiHii. l.IIli (Hepa: Cai:\l[Ia.lllapi. naifia. 2.1CTOIHI1Illi

;,wHi:

-I CT. ,'lO II.C. - HaCenell<l cyoMi' -12-14cTCT. - 3<1BOHOflUHi1 lliBeui€ l o; 5~.5 I\H. HI.

n0:151l\iB.

ri l1.pOCncKl'pO TaHllili.

I-ICT3JliD, Milllll1ll06y yBallllfl. cyJlHo6Y,llYBClHH5I

IMlIOpT:

\0

60 % IlbOJJ.OBHI(aMH. HafIBllllLa TOYKa • r1'[bIOTOJlCj1' CT (1750~1). focnonapC'rBo: ,U06YBflllllll 1 3l\!'HHOro ByriflJlH ClJiJlbHO' P I,;i(lo.

ncpcpo61la np0.\IlICr )BicTb: BHnJIaH"a '1<1 i3a. aJlIOMiHiIO, KOJlbOPOIH/X

1101DI-:lllla

(962

!)()-:i5l11.

Cl>i'Ht"o-rcorp<lcpi 1 IHi .ll<lHi: Apxinl:Jlar3 6iJlbLlI I 00 OLTlklHill. JlOKplITllii

l3i. BllpowYl3alll/jj l'!)CB111lIL

BlI[J06JI51 Tb\.:51 '1<1

11-1 1I0pRCiI\ltiB, I ~SR JlaCenCflllSI: 0.05 lIO.l.!t-:B.KM.

HaCC,lJCIIIIH: 3116'lon, rycroTa

Tnm:ul. :\li,1.h, OJJOBO.

I: J :lIIlllii.

TCPIITOPIH: o_,LJ2--l1\1l.I\l\i.

illlui­

70%. KOpl\l

MCl~(~P~I.:lor i'IHIL"\

IIOCTliillOI'O II(Ma. ncpCII:1iKIIO

(' BA JII> 1)/\ P)1­

_,2%.

0• IHWi -

2,6%. naCOBHllta - 0.3%..'lil.lI' 27, I %.

1101<.:\.'.11(1111>1

1\11.1\1\1.

-1809p. -

flKJlIO'ICH<I JJ.O C(Jl3,lly

Poci'i;


-1 X09-1917pp. - 13CJlIII<C Idlfl3inc no C1)iH IflIIC(,I\C . . JI~I!lI Poci'i;

-1917p. - nporOJlOlllCII<l I!CJa IC:-Klliol ..

3.cDop~la ep",al3ll: Iia1lilJllP 3Jl':lCllT hKa pcclly6Jlil\n. ylJiTapllldi yCTpiii

110 liJI>J€ThC>J Ha 12 IHlli.

illTb ry6 PJ-ICbKi npal3JlillHH. AnHII)lcbh:i OCTp RI-I l:lu.flu,JiItHI> al1I0J-lO~lIUO; .IIi' ICllljlC'IIIIII' i pa}l,a 113I1KOllil13 llh\111 <PYJ-lI\UI5lMII. L

r.

aBa .a.CPII{(lBIL I1PC·W.QCIlT.

obllpafTbc5I accllapo

HO

Ha

-

uT13epLOKY

-~ra€:

IIpalio p

illll!iaTIII3H. BOJIOIliC

['OJIHlIICIiC 6,lil~I.)I,JJIIIlIII'I,'JlI10~UII C 11:10 ~hIPChK':.

npflBo BeTO:

'.uyOlyH r.

nCpCpOOHil lIpO\HI

U1JUlxI1

uiilJlY i )'1-::la;13(' '''lIp. 4

pOKl1 3<1 npollopUinllOIO

):(ep)l\al3T1a pa a.

a;:(\'lilliCTpaTI1BIlJ1M

anapaTO?-I;

BHyrpiulHI{) i 30BllillllliO nOJliTI1KY: - ailMa TbC$I (\>iHaHca~1H i <;KOHO~liKOIO. 4. h''llui J.\al·li:

fpolIloBa O.QHHHU5l: MapKa = 100 nCl-ii.

Olj)iuiHH3 Moaa: UlBC.Il.CbK3 i cjlilL'HfHllcbKa.

Pcniri,H: IJpOTCCTaHTI-I t l3aHreJlicm) - 92,5%, npaBOCJIClBHi - 1,3%, iHllli ­ 6,2%. focnoJl.apcrl3o: illltycTpia bHo-arpapH3 "pa'iHa. BBn/l.JoJT. =$22 980: \ fan i Hapo,uHor;o rocno.uapCTBa: Ci.T1tCbKC focnorlillKTRO - 8 3%. lIpOMIICJI Bien - 3 -,4%. TopriBJln, 06 JT rORynaHII51, 1I0CCpC,UlIlIUTBO - 17, % iJllui - ' 8,5%. J

74

IbHa,

1\.\1. :I HIIX

7 i5'

1445KM e., Cl\l PllClliKoBalf

K1\1. '11l1!X .,

I

1,\1 awro6allin.

B"I)' rillilli pi lKOl3i III.'1.lIXII: 6100K~I: 3·C.QH:lH3 KalIaJla~IH O:leplJacnc CWI. Hall<1iK.'lIlBilill npncrillli: )[npno-Cl\uJI,UniK, KOTKa, XCJlI,ciIlKi, DOpll, TypK)'. PayM<l, Opy. HaaJlTani. Miil\lIaro Hi aepOnOpTH: Xenbcilll\i. MaapHllxaMiwl nopi, TCl\\1l1Cpe. T pKy, r3aca, OyJIy. Topril3Jul: EKCIlOpT: BI,UXOJ.\II ;:J.cpenHIHl

nalllp.

l(eJ1lOn03a

Kopa6ni, npOllYK111

xap'I)'O(HIIIR.

hmopr

~taWIJHH, lIClJIHBO, xii\liKanI, rrp0,ll)'KTI1 B3iKf\O'i npOMIICJlOBOCri,

rrp0!l.OlJo:lbCTIlO,

DOJlIIOB3iKellll$l :

-3.QiHCHIO€

Xir-.Ii'llla. TCI.;C1IJ

J

nlITaFlHSI (piHClHCiB. nO,llflTb:iB, 1103111\; bHICTb ypR}l,y;

61O;J.)f(CT, BllpiLU)'C

-CXBilJllOf MlIKHapO,1lHI AOrOBOpl1.

-Kepy

5863

/loHif'llIHl 1I1 C fiHlIX _lopir

-npI1H~taE' 3aKOI-lI-I;

BI1KOHRBI.!a BJl3,ua:

MCTaJlin,

l

6HpafThe51 I3C Ilap0,llHO Ha

~Ul.

KO I 1>0 I)(HlIl X

1I0JIy' rell Hll:

[.(omKIIHa Ja iJI-IIJl(b:

nOBJI0133)KCIIWl:

-KOl-l'rpOJltO€

IHll1il.an":a

lJlI CTJ-ITH rrnpJl<l\ICJ-IT:

liJIeHill yp5l.W·

3a.di 10. Ka..J~ljii.

.10BiC'li>: }ICPCBO( 6po6Ha, llallcpoBil. Xap'Il I Ba. Ja.i Ha

\lilLUIHW'" yninl'13, KopaoJJe6)'ll.iBHCl.

HCTCMOIO.

-llpHf;1'.fa

IncpIlL·.

i;:J.poeneKTpocllcpri:i.

Clil.'lcnapHCl.

3(11(01l0;\<lB'Ia Il,ltl~ a:

1111111 ­

. 1\ II li}'1K I Ill). ,,:I('lIllpCrH().

KOPII IIi I\OIJ;UIIHII: I{06albl~ Ball:l.aifi ,W h. O.IOBo. :\[1\1\1.

luicTb pOI,in,

-[lono ic npaRo~1 nOMH;IYBaHH5I: -orOJlOLU)'C

-0.6%,

il\/II\1.

3aKOIIII:

i JBiJlbJ-lK>!::

-npII3Ha ' Ia

IlLUCltltlIH.

TnapHllliIIllllll\: I·{P,\. cBllllapc' flO. nillll;q>Cl

BlIPOOIllII1T130 I

3aKOHOJ1<1[lclQ'i

:IICII - 77A'~';,. IJilCOIIIIIII<l

Ilai'IB<liK.'IIIBillll pm:.lIllJ111 I~Y:I/,T 'pI!: })'I~IlII!•. 1.11\('':. l\apron:f>I, l:{yh:pOBHii

oYP})!\.

f{OBI-IOB(l)KCHH51:

-\\Iaf lIpaDO

X'}".

3CJ\.IOlhlli pccypc'Il: PULI}I -

14%.

HalllJaiK.IIllBiwi napTllcpn: pep, WBeniSi HiMe l l41lHa, 'WA Hopl3eriSl, cDpaHL\i}l, Hi1-\\:PJl<III~H,naHUI.

BCTII!K06pIlTilHill,

TCMa 30. UJBEll,UI.

KOPOJ1IBCTBO UJBElJ,I5I

[.(eplKnBCI 13

rIiSHi4llii-i fBpOlli. Me)l{Y€

3

Hopacrino, (l,iHJUIH

l.rcorpaq>i<n-li ll.aHi:

TCPllTOpi5I: 449 964 Im.KM.

HnCCJI\;HHR:

3

IlllX

8 749000

lllBcnia - 97%,

CI Jl,

nanmlH,lluiB. (jliHiB

-3%..

1 '10.


r

'e I'm a Haec CIIlIie 19.4 OKr Ib,\1.

-npIIH~ta~ 'HIKUIII,I:

'IU.1I.II-.:8.K.\1.

CTL).'lIlll»:

l-Iaii61J1hlUi Mi HI:

(7040 0). M3JICI\I~2 , 000(4- 0 0). ncaJla 17ROOO.JliIlKClliHI" 12900U. Epc"" po I -l 000, na T('pac 12100 ,HC!m:lIi~1I 121 000. nCI·m:llilir 113 000. XC.lbCIIiOOrl· 112000, bopae IU UUU. (J)j-3I1K -r...o pacjlillHi .l311i:

XO.JO.lHll\l KJli~HlT().\I, 11 JJxi,J,lliil '-laC11l1l11 IlI\Oi" pm 1alllLlBJlli

,Qcp/K3Ila

KUIILlIlllallCbKI ropll.

Ha CXOJli

IlCBCJlHI\(i IlplIOepC/Klla piUlllllllla

-lIPI11r/Vw

SfKIIll 'l~11 Bepll./K)'lTbC51 Oap:laMCHTOM,

nOIJIIOlla)l{eHHfI: -1311) iIIlCHIIH OCHOBHI'IX JlanpfI\liB

-J1pH3Halfa UHCOl\onOnaBflC11IlX 1l0CanOBHX oci6, cy -BH3Ha' ffl

napna~Ic,;HTY),

tj)il.\iiill<l ~IOBC1: IIlBCl~Cb"'1.

Peniri>t: IH:PCH<liKIIO ('Hal'll CJliCTH, rOCn0,13pCTIlO: iH.nyI.:Tpia:lbH3 Kpa'jHa,

raJlY3i

no,

apCTao - 3,"%, 32,1°/,). TOpl iaml, 06cnyro8yBaHHJI, noccpCJlHl'IIHBO - 16.4%,

Hapi).'.lHOrO rocnonapcTBa: ci. bChKe rocno

rIPO~"llIcJlonicI h -

IlTaxiBHHuT80 po BC,UCHHSl

xyTpoBIIX T13apllll.

O:ICW1PCTHO, PII6u;lhCTBO .

KOpHClli KOnaJ1HHII: 3ani30, 0101:10. llIlHK, MiJlh. KOOaJlbT, HiKC.!]h, 1111'aH,

30.101'0, cpi6JIO, nipllT, BOilbcjlpaM. ~lartie-lIn, rpaHiT. I\BapU, ypaJl, 60%

lfiHi,

oi bwicTb <PYlll\lJ.iii

= 100 ope,

iHWi

KOPOJH!

CJ1CKTpOcHcpri"i

ccci'i

3,a,iiil:IIKI(' Ka.iiifl(;r ~vfillicTpil.l.

3aKol-IO.aUIlLIa una a:

MawlIHo6YlJ,illHa,

ri,lpaIUi'-lHII.\f WJ]JlXOM, nepcp06Ha 'lilJli'la, 1\0JlbOPORliX MeTaJJiB, cTClJ1CBapHa,

Bllpo6:Il::HQ

npOMHCJTOHICTb: lIH1Ual:lKa

ni/lllJl1I1HIIKol:la, IlIlPOOoJfllll 80 en KTpO)],BHryllin,

.aepenooopo6na, ue 10110:.111 a nanepoHa. xi M i'ma, TCKCTHJl bHa. U1KipfllTa,

PIIKc,Uar. !lenyTaTII 0611palOTbCSl

3,~ii1CIll0( JiltlJai-'tHi ,UnSi napnaMeliT

76

rpOLllona O,\IIIIHUW W13CJ\CbKa I<pOHrI

-4 .1%, 3 M bl!i pecypcH: piJl.flll - 7,3%, n conllUl3 - I, %, _liclI - 64,2%. iHWi ­ 267%, HaHBa)l\J1HHiwi pocJTllIlfIi K JlbTyplI: f1 l IMiHb, OBl:C- nlllCIiHUll, iKIlTO, KapTOnnfl, 6ypl1K, KOpMOEli, TuapIIHHIIUTDO: CBlI1lapCT80, BPX, Bi134apCTllO,

WBcui'j'

CpIKaBI1: KOllcTlrrYlliiillJ MOll<lpXIIl. ylllTupllllii )lnpiii.

24

p03nYCKaTII PHKC ar.

'BBn/'1O,1,=$26

r aBa)l p/KaBH: KOpOJlb, n BHOUJ/KelllISf KOpO Sl HOC>ITb CH~IUOJliLllIllii xapanep (ni.J.r<pI1Ba

jlCp)I\aBH:

-npa13

4.IHWi £H\l'li:

p03nOBCIO.l)l\t:IlIIf1 JlI0TCpUJlCTBa;

no inSi ThC}! Ha

18;

o13l1iflllllO IIOJ1iTIII\'Y;

-1<~PYc 36porlHlI~111 CIL <1\111:

-16-17cTCT. - 60poTb6a a naHYllallllSi 13 IlpH6a, TlIui nll,poci'i' ·1611 -4 pp. - YllaCTh B TPII,UUflTllpilIHiii nilllii B Co)())i 3 c[)paIHJ.i£lO,

.<PopMa

KOIIO\liIIlIO'i, Clll1ia;ILllo"i 1I0:liTIILIIIO'j

,'liJlbllOCTi B ,J,cp//,al.li:

• J<lCC:lJHTLOI lli\ICrll.KfL\1I1 11J1C\IClla~llI;

IlplI .lHaH~HI opeMCIW, Bep,Uclla, nO~lepaHi'j nepe~lOra -1700-21 pp, - nopa3Ka B nionil.fniii l3iiiHi' -I 14p. - np"C)lIJaIllUI Hopl:lcri'i; -I 09p, - BTpaTa <DiIlJIHII;(i'i; , 1905p, - BTpa a HopBcri....

~IIHicrpiB, tl)op~IY II C}lllHpJla~1 'HroM I BUIlOBuaJlhllHii nepL';..l

Ka6111c

-~-I Ie TCT. - TepllTOpill lliBCllii" JJBoiloBana BiKiHra~nl' -II CT, - llllllllKIlCIlIll] KoponillCTna WBcui'j -12-14CTCT ~ nocTynOBC npl1f HaHHS! C[)illJUfH,Ui'i; -1397p. - Ka_llo~IJI)cbl\(i yHifl, 06 f.lVlallHfl LJ.aHii·, Hopl.leri·i. WBcui'i. (I:> iHJIfi I i'i, I .1C1H.Lli'i; -15 3p, - ryCTaB ncpwllii. l3iIlOI\PC~fJlCHW. WBt'lli'i Bin llaHii':

-16CT. -

I\IIlp.

HlI\1. nap,l<1l\lL'HT 0611pa' np"~I" p-~tifliLTP". a OL'l;llllliii tl)0P\I~'(' KaGiHL"l,

'jOHa. lll\a

Halillllllla TO'll\a: r.KcollcKaikc 21.32.\1. Haiilla/K.IIII:1I1.ll1 pi'-lKlI: Bancpll. l3arpH, Marrapell, X f1a,lJ\lapCIl, C lope iioll, 2.lc Opl 1<-til i :(alli:

CY.lOHlllpralllJ:

610.'1/K(T;

-om,lowyll:liiillY I YKJla,!.(;1l RIlh:OII, Illia n.w;w:

ncp x IllfT!> 11 I niB;J.H$l B IlWIOIl!III~t niB~l:lllla 'IJCTIIHa I\pa'lllll IlK))II r<I :liCOI\I.

- - CTC I.

YPSl~ J

-1\ IrrpOJlIO

CroI\fOJTb~1 6 .) 000 (I 517000), rCTl.:6 pi -U( OOU

araJlhflHMl1 HH60paMII lIa

3

POKII.

q»)'IlK11I'i. a THKO/K LlCllKi 'l\JyHKl.li·i fJl;\BI1

XaP40na, 6Yllinl,;1IbHa, ill(l)QpMauiHlla,

ur

SlXI'! CnOJIY'ICHHfI:

)loB)I(IIHa :.laJIi:HHfl.(b: II 862 KM, 3 HHX 7 345 l\M

CJTcKTpli4>iKoBaHo,

77


DOI:lJKIIIIi1 III cel"llIll'

llopil: 135 "q

HailBt\iKJIIIBiwi J OpTH:

I{~I, J IIIIX

fe'l 'G(lPI~ Jly.flca, XI,;

awro6alliR

9"(11'-~1.

II. '11111\6oPI~

II 'P" IliHr Mallb.\IC, Tp··:lcpGopr. MI/I,IlapO Hi aepolJOIHIL l rCTcGopr, MClJlb~I~. lyl1ca. nO"'I-,~nillr~ KypiHCl. HCPI\Cllilll: KypilJa. Y~I a. Bac pac Baca,

fioL:III51

lOI\(' III."I. fOlT

b~1

C~ Wleoa

I:

Opll13 Ill:

EK n pT:

\laWIIHII

i ~Icxalli ~MII. TpaliCnOp'lJli 'wco611, '36pOH. 'IIP081111<1,

XI"JICIHI IIPO)lyKTI1. l\CflIOJI01;l.

IMno[w: namlOo. ;'laUIIIIIII, CllpOIl!llltl. FlPU;lOBOJlI.CTUO.

HaiiBam Ill3iwi lIapTIII,;'pll: ili"II':'I'lHlia, 13l:J11 IKOOPIlT;lII i'H, (l)pm-JUi~1. CWA, Hopucri}l, nail!>!. ha,lill. Hiil,cp 1<111,'111. Ill! Ihl·il!.

<:I>ill HII,nill,

TC~la

31. flEHTPA. bllA €BPOIl/\.

i

r CpllOi 011111-1,14 4-l1

O()O;

(':hIIlCIII» I \)7l)()()O.

1'1.:1 i011 He I ",:u'i cl,OIJll\I,I'I'IIOI 0, I J(\,1I111'IIIUI Ll

i IIpau\

Born pll'lfillT1'y.

ihc

Y CTPYl\j\'P" cniT n) 'lll;I'I~'l-tilll, Y CBjlOilCikf,l\llil FI,nllu~li'1I1Jlji COI03 (Ceel llCPUIII\111 l\ilIlJ{llIurra\1I1 IIpJlJIlI}! 1'1 YI \)PIIIIHlJ. lIe,\I», 110.l1£.IIW, lIlO .lac ~loirJ1llni Tb lPOUIITl1 1311 II HOI\ IlpO 'ix lIaiiolflhlllllii p\HlllIl\lK 1 cra6iJ1l>llicn. y pcriOlli.Ui )[ HLpil\'aI3H 1- 6Cp"3H5I 1999 POI'-) eTa-III '1.1\':11::1\111 ATO. 6inhulicTb I'pa'iH (' iIl!I)'C rpiaJlbllO-al papllll"lll. r03AllllClIJIIIlypII :'1. R iCTOPlII1HO!\.1 I fl.!l;1Iii riCHo IIOB'f13alli Miil\' coG 10: . 1 ) ') I 0PII1I[1111 3 1l0JIhU{CIO 1370p" ~ 'BOPCHH~ ABCTpirl bKO'i MOllapxi'i y 16 ",. (J 1 67p. ABCTpo,YroplllltllCl) fHlcryn;llolh C!)C1KTOpaMIJ, }lKi :lB'l!:J. lOTI. .lcl1/1\a1311. Hai'r6im.we 3HaLJCHHll B llUHOMy pcrioHi Ma,lO IwpoJliuCTBO YropU(lllla. HI\l: r1l1Qll~'C i II rei p,1111'j) t

UIlLlllcij

'Lh I

110.111 IIK\ 1'~'I\\ I Hmll'llI iLl PYI\Typll,

a ra l\(\i1\

I{iii 'hK Hi

B".'JIOLJarrO

:10 CBoro

CK I(I..'1y 11:1 pi

1I11:'\. cranax ey'laCfl)' ') r

pllllilly,

XopB, Tito, Tpalleim,l3< lIil Bo 130 HHy,'lac-rHHy CnoBcHi;i, ,A.lKrpi'i, IVlopaBito ( neUIIHH 4ac), a TaKO/l, ITi,lIKapna'nJI. PerioH uiKaBlli·j CUOCIO iCTOpiuo a TaKOIK CY 1 J[lCIlII\1I1 lIpOUeCa~H1

Cl013a'I'IHHY,

CK:13!l: Yloplll/[f'la, C 013<1 111H<I. LI 'xi I. flOJ1bllltl, XopBaTill, GocHill rcpucrOlllllta, ';loacHi'l flJIOll(a: 66\ 540 KIU,M, HaCCJICHHJI: 75 546000 \.fO Haii6iJ1bUli ~liCTa: GyJ,ancwT 2 060 000.BapI1J(1Il3 I 644 OOO.Ilpara I 214 000 arpc6 707 OOO( 1 650000). Yei .neplKtlBII pccny6niKaHchKolO (l)Qp~lolO vnpal3JlilIlUl i )lHi'lapHOH.l 1

(POPMOIO )lClPOIO.

)J,cp/l\aBI1 33 nJ1011lCIO a HC, KB, KM:

3 12,7; YropIIlHII3 9-' .1' lfcxi$J 78,9; XOpBaTlll. 56,5; GOCl/ill i rCpuomBHHa 5\, \' nOJlbU.la

JIORa'Il-IHa

J10Bellijl

20,3.

38 418 000'

YropUlI'lHa 103"'0000'

L! XiH 10325000;

CJJOBallHHa 5 314 000;

XOpBaTi51 4 748000;

78

c('pe).l.11II11 1 Tile. H.e. iJ.O "1111\5'1 1945p, LlCrlTpaJlbHa Bpona 6YJ1a "4aCTI1lI010 Capoml" y flJI<1Hi nOJliTll l lll0MY, CKoIIO~li4110"ty

KYJlbTYP"O:.tY. Udl nepio}l, CTaB po b l3i irpaJ10 ;'lJHl cY'·laCHlIX

KopoJliBCTBa

Ta

131lpillla;lbnll~1 Y pO'.laIITKY }J,cpmaB. £3CJIHI\Y :wp/I\aB ncpe6ynrlHll>J y cKJIa.lli YroPCbKOro

ABCTpiJ1CbKO'i ~IOHapxi'i, Pl':3 J1bTaTO~1

ll.KHX BIIC ryna·

1I011i6HicTh y TC!JHTOpiallhIlOHY yeTpo'i, \lemanbHOCTi, ollpiUleJllli

naniOllanbllllX

fJlITam., pOJllHTI\Y MOll.

fl,epn-:aa HaHccno 'ix nepc6YB<1HHll B CCPC.'lOIlHWi.llCpm<Hlll HC1\1<1,110 BTpaTI1JlJl 36ar3TOBiKOBIlX OC5IrJlCflb,anc HC311a1K310411 113 lle,3a neil nepio.ll 6YJlo 6al aTO n03WfHBHIIX MOMeIITiB, 51Ki Bn HIlYJ1lI Ha p03BHTOI( pll,(IB. Ha CbOrO,'l,HiLUHiJ1.uCllb H,'l,C npou,cc 'pciHTCrpau.ii' B E'Bpony", Be.'JIIKI1H Bi;I.OIITOK lIa p 3BIITOK

"col.vra6opi·',

Orll-JIHIllWIICb

B "lJY/lWIy"

49 1;

)J,cplKaall 3a HaCeJ1CIHIRM (llOlI,):

no

pO:lBHTKy, .5fK BillO~-IO, i3

32. liOCHHI J fEPD,OrOBl1HA. PECnYGJIIKA f;OCHIR I fEPII.OrOBI1HA

TC1\13

hUla

)J,ep)f(Zm3 B UCHTP<lnblli!>1 € a poni. J ,rcorpat!liclHi

JHHli:

Teprrropill: 51

129KB,I\M.

MCmyt::3 XopBaTiClo, IOroc 3J31CIO,

79


H aCCJlCIlII}l: 4 44 I 0 0

CIOfl.

3 HHX: \lye JlbM<lH loKi niB

31,4%,

Hili CJJ08'~IHI1

(60 lliHlli) - 43.7°0. cp611­

I .3%, illllli - 5,6%. yeT HI lIacc ICllJlW , 6.9 lIOJI./KB.K~1. TOJJlIUSl: apa ·BO. xopBanl -

I

JJ,OJII1~IH pil/)O;ll HCpCl'lla.

1

1I11111';, 601\(111'11,

Hac!na.

niBHi'lHOIO JaXO;:IY 113 niLlCIlIIlII~1 ·la~.;i;l

rrcpcpo611tl npOi\11I Jl BieTh' Alln a B1,<.na.1 I 3;1, 1HlJ'Ul-llillilTIlO (Tilni. xii\ri 1IIl3 IlpO, lilt H}BJC'll" nancp:-lna. h:K'TIIJlbila. IllillyC!, I iilllOII\\I!IIX JJllpo6in, f1CPCP06K<1 3JIIOMilliJO, ~lnlllllllo6

1000 KM,' III·IX 750 acponopT: Capa€Ao.

GOI,A\HH'13i1Jli3111f1lb: Miil\H3pOJ~J1I'IH

TopriBJIH:

)lpuI-la, HepnIln. Vila, 51 6Jlol rt IOBC I> KC, /lpllIICI,KC.

L\llIopr

00(H3. Hai-i6i.rlhllIl BO;J,OCXOBlllua:

:tyn<lIlH51.

IIJJlSIXII enOJl y'( 'I·IH~.

npOCnIra TbC~1 XpCOCT Ll,llHapch)o;llx rip. 'j uaraTolIIH:e.IJI>IIllMll ripCI>)O;II\l1l IH),10HM3MH, lIaifBllwa lO"ll,a IJ'vlarJlllY (23S(ll\t). Haii6iJlbllii piYI<JI: CaBa, Bp6ac,

'BPX. CI:HIHapcIIHl. IlIJlLt<'I]K:T130.

f{ )jHll:III Klllla.ilIlHll: 3,1.111 ~0. oyp.: ByIIJ!.'I}!, pT)'TI"

l'apacno 416 ()()(), f)awl-JIYKa 14 000. Tyma 65 (lOU. 3cHiua 04 000. Mocrap 63 000. IJP4Ko 25 000. <Di31I)O;O-1 ~Ol paq>illHi I:li oMon1: nCpCHfDKHO ripcbKR ".rieu.cBir.:Tb.ia I3IlKJ1IO'I~IIHSlM piOHHlIll1l paiiolli pi'I)o;1!

i

TnapIIIlllklllr;l(

I a'J, cin!>, a'joel: J.

J-1aii61.1bWI ~Il Ta:

aBa

.11,011, HHI-IOJ pal~.

[1 cnop : TIOTIOH. CI)PYKTI1. (J

rinnSl, lIaclna.

i\ICXaHi3Mll.

!-bl'rHJ)K.'1lluiwi Ilapnlcpn: Xopo::niJl,

2.lnopHI·IHi .'laHi:

6-7C'r. - 'JaceJl5I ThClI nJlt:~fCI-HD"'1 CJlon 5111;

-12 CT. - yTnopcllo 6ocllij,iehKc K1Ul3iBCTBO;

-14cT. - 3aClIon<lIle KoponincTBo SlKe BK IO l 13J10 rcpuoroBIfHY i DOCHiIO:

-1463p. - 6i hilla 'ICI TlIH<l ()ocHi'j ylliiiw.TJa Jl.O LKJ13,'::Iy OewlHCLKO'i iMnepiL

K~I e eK"1 pllrlliKofl<ll-lo.

en

13CI!lfl. Hi:>IC'!'IIlHa,

11'

HI.

Mal' llOHi~.

-I:l

TCMa 33. yrOPll(IIHA.

yrO.PChKA PECnYKHIKA

-1482p. - repuoroBHHa yBiiiwJla .:to CKJla.u)' OCMaHcbKo'i iJ\.lIlCpi·i;

-1875-78pp, - Ol\ynoBal-Ia AOCTpO- YroPWllHOIO'

-1809p. -

, CPiK3B< B

UCHTpa bHii1

10ro 'JlaBiflO, XOpBnTif.:IO,

alleKCOnalIa AacTpo- Yropl Ul 111010'

Y CKJIa i KopoJliBCTBfl C:p6iB, Xopo<lTiB CJlOBCHUiB'

1929p. - Y CKna i IOrocmlBi'i:

E.'Bp

CJIoBel-li€lO,

IIi. M )KyE: . YKpa'iHolO, PyMYHino, ABCTpi£I·O.

CTJOnalfYHllOIO,

-3 1918p, -J

-1941-45pp. -

Oi\ynoBaHCl Hi~(t'I'IHHOlO

l.r(;Ol'paqliYlli ilani:

BK.TJIOtJeIlCl B XOPB3rcbKY

CpJKaBy;

-1945p. - I1ap.pccny6niKa 0 c.I)HPIO;

TepHTopiJl: C)3 036 KB.KM. HaCCJICl-IHW 10 310 000 llO.r1. 3 II II X. illlJJi -

-1963p. - COll.pccn. B '$PIO;

-1991 p. - OrOJIOUICHO HC33.!e)KHicTb.

Y opU.iB - 96,6%, lli~IUi'B - 1,6% CJlOBaKiB - I, I %. pyMyHiJj - 0,2%,

0,5%.

rycTOTa llaCenCHHSl: 11 1,5 lion .IKB. KM,

CTO IJ.-Il.tSl: 6ynancwT. 3.<t>op~la .n:CpiK3BI1: pccIIyoJliK3, yHiTapHlII'i

yc'rpiii.

nOJlisllIClhCSl

Ha 6

paiiollin. 4.IlHui .naIIi: rpoUiona O!IIIlIIII~lI: IOroe. f1ljChl'lTii Xl 1'1 II ap

;: 100 IIapa. Pc.iriH: -rycyn!>McHIII, np3110CJI.<lI:illi,K<.nOJIHKlI. rocno.napCTBO: arpapHo-iH,Uynpia:ILlla "palHa. HailoaiKJIIIBiwi pocmlllIIi

80

KynLT)'pu: KyKypy):{]a OBec, q)pynH,

TI01'WH

Hail6iJlbilli ~liCTa: BYLlancwT 2 076 000 lion. lI,e6pcucn 215 000, Miw)o;o.1Th!l211 000. Cere/l 178 (lO(), !ley 169000, )l"fP 130 000, Hipc/Il.XWIO 115 000, CellKelIlqlCI'CPBHP 110000 , KClIKCMCT 105 000. COM6oTrdi ~6 000, COrJIlOK SO 000, TOT06allJ,lJ 74 000, KOIIOIUBClP - 71 000. EeHK rI t l060 68000, Jkcnpdi~1 65 000, Erep 6' 000, 3(\ ·lacrCCI.:I' 6' 000 llyllayfiuapolil 59 000, LllOllpOII 55 000, HonbKoHHiKO 54 000, Xonl\le enaruapxcif 51 000 Wo rOTopi.'IaH 47 000, 03.u 44000, Ep.n 43000, Eoiio 39000, UemcLl3 7000, K031IlJUOOPWlI{O '7 000, CCKcap.ub 37 000, )J,btH)].CW 36 000, Opowxa3o 81


4 000, H. 0 4 000, KllLUk' 1-1(11 i'iJh.~J.L.xa;o 4 nuu. fI~tIl() .)4 (lOO, C IIIClll 3 ~ 000, xon,\yoc 'CP~1 'III> ~ IOU, EL: rcpl 0,\1 30 000. I{IIUIK,IIX III '0 000, 1vlolllomlO:U, pOBL p 30 000. 5h.:6cp "" _9 000, KO~I 0 _9 000,

· - OUO, ~-1

aoo.

Oi'iKO

8all

cl)iJIIKO-I'Clll p,\(!li'lili

.\'lifi:

l'pallHl p03IaWU/3(1I1a II

a

OJcdiHI

hapncn,

01.1R lO"o n:pll'r 'pll' - pllllllille.t,

T 1(\ 6i;IH 200.\1. IlalllJIIlllfl 10%[\ rKCKl.'lIJ

I 14~1 . IlaiiaBA-:,IIIBilJli pi'IKII: !lYll~lii TltUl" P3R~1. f\loj1(lIll. Pa6n, Harlllflil\JllwiLlli O'ICP::I: fiaJlaT011. I3L'.'ICIII(t:i, (I)CpTC,

I{cpt:UI. -'O,\IOUI.

,LeI' pl1411i alii: - 96p. - ncpt:xi ~n Or1lin Ifcpe'3 l(apllaTI!. YTHOpClllff! nl,;1 UJI1X BO rlO:lClll; -IOOOp. - IJP"111'I}ITl51 IIiITRaIlO\l '!:l>nml HI I Jly I\Ojl0J1}1. Y '1\",;I;ui I' po il3CTna e"'laClla YIOpWIIIICI XllPBWi i>l, 'Jloml'1II 1Ii1. Tpalll'1I IhRalli>1. flKapll:n '}1, !3 (OU:1I1113, -I J -16e -, r, -

pOJBlI1 01

ylUl

Cl>Ko'j ,UCP)\\<lllll. 8nUJrOJl.llCIIHSI K \riTa IHO'j

II 1 C-"IH: OfWWnl:pWIllI

6'C;VI c m

CBO'j\ICl\ill lPOM

ropLUI11I)'

11 ))lb11ty;

-I _ I. - M X<lli bl'c -lrTBa, 0PLUI1HCI P03IT;J.fl 'lb 5llIaTpll LJ'lCllIlIl1. (' 'in - yTB pl.:HO TpaHCIIJlbB<lHCbK KII5l'3iuc l'BO 15-11 p" l:IaCel.1 T plli'I',3:lxi i niBllilf Bi.n.illWOB fa6cGypi aM. UeIITp - yOI BOPl.'IIO nY;lrlLUILHCbKIIonaIlJa, Ill' Y 1-: a i TYPlli'i; -17 T. - BC5f ropLUll1l Y Ct(, 31\i ABerpillcbKO'" ~Iollapxl'j; -I '48p, - Peno,'lrOuiSl BYr PlUlIHi:

-I

7p. -

-191 sp

ITBOTK'HHH:'\ RCTrO-) roplllllHH:

- po:ma/l l\nCl'pO- Yropulllllil TCPII ropiH

OUlbIUC, ujiK H<l ~l11r"ll\fll

-I

50%

C~II-)I(elnlcIIchKll~1 (

Y

1919p,) i TpnclH

PU-lllHll H ~bKll~1

pl3aHiI

(I 20p,)

oroRopa~lI'f;

9-45pp. - COI03HIlLJ.n

'~lllil (Cll\lUoTrci'r).

a.ll>l\111111\0, \ll,I,\Il.' oli,'B,t1I1,l)H.. cii.

J ')"1ll~1

Il'Pi"~IIlII' l!pl.'111 1('11

oj,

,'b II ayi'lII:1 pll II I.

IIlllllp(ll1.

lll,lllPdl 11'l.'5( , L'Pil'::IIlIlII\lllloupaJ\lIl Ha

5

1l01l1101l'1il\L'1 11151:

-~r iil\lrapO,111 'lIpC cTaBIlllLtTBO ;:J,CPit..:ClBlI;

-llpll'ma'laC CTI OKII 1Ij10Bl:JlCIIIIH 1Il100piB i nIll.:~ lCUltrI~:.

-Ilponoll)' IlnpJJa~l 'Iny I:ICHlil yp51/I), 1 ]<lTI3CP,'lil': C \lIIlICT[1IB:

llllWi nCllia.1T,lIi '!BamrH;

npaBO rrO,\III.I)'l3aHH5I,

me HO <lBllH Bona.la: piKaBHi ~6oplI o611pal be>J B,Cclfapo.:lIIo

-npl1 BOIOE -\I<IC

Ha

4 pO I<JT ,

nOOH 13:lil'CI!II>I: -nplllill}[T'T>1 :laKOlli 13;

-oopaHH>J

y:

lip "1lI.1, 'In'a

8111-: IIJB'lel

i III

CM't:P-~lillicTpa ~L1ClliB ypH1I.y.

BJIa"la:

p5l.:!, cl\na.:-tac bC>I J npe\I'(p-~lil-liCTpa, ~liHiCTpiB, ~lilliCTpiB 60;;3

II0PT(p<.':1>1,

i 'lOBHillJHbUIO nOoliTllI\OIO; -I\CpinIfllll 1'130 CKOHO\lir.:OIO. (l)iltaHca~lIl i couia.%llolo CcjJCPOIO;

-ynpaB

liHH$l BlIYTpiulHbOID

-ynpaH!liHH51

j\liil,llapo,lliIDII1313 ,H3Ka,\Ll I.

4 .1 H UJ i ,CU'III i:

'-pOllIOllU O;.ll II II Illll: 1't.:J1il-i51. l<3TOJIlIKII IIHUi- 14,9%,

clJopiHT= I00 cl)iJlcpu~1.

-

61

%

pc4)Qp~laTIl -

19.4%,

'naHfcnicTI1 -

4,2%,

HauiollaJlbHa

MOBel: yropcbKa. focno,ll.apcTBo: ill1I.ycTpia IbHo-arpapl-la I\pa'jBa,

I1i\ICUbKOro 6.10KY.

3,cI)ojJMa )lCpit..:3111J: napmlMcmThKa pccnyoJlif\<J, yIIiTapHl1ii

yc'rpiii,

"C5I lIa 19 Me C, CTO;II1UI 23 l\lin 3 IlpaJ30~1 \Ie;t ,l'vkn c 06u,I'[- ·'0'1' lap-Geper Hipc:lbXil30), bUPluokOGOYII-1c'\In eOIl

floniJI>1

( lilul\o hl1), X lilly-birop CD.c6pc1lell)

Xl:llClU ([rep),

5T3-I-IonbK)'H- '0 lHO"

Gdil"w (bCJlKCIlllIOOO). LloHrpall. (eel'C)I). r~al(-l{lluII{YIl (KC'II\~~l~'I), fle-WT (6Yll.ancIIJ'r), Horpall (UJonroTopiiaH). I{ WlPO\l­ ECT proJ\1 (T To6allbo), jJ,'fp,MowOII-llloIIP()I-1 (IJ,b p) tlJ(:i'lep ( "ciiKcllJ(jJCXCpBap), UJo~!O b (KonouIFlap), TUJIIla (C I\cap:l). B~CIlpl'ii~1 (COJII-IOK)

I

GOpOlll.ll (I kll),

JIIIII~1 I;Y:I~IIIl.·UJI. IlpaUl) \1-::1'1' \tallYII, IICI IIClllpl1 \l.:,.l'('.;1 l~ll\ ii, ~licrn

-llpIlI1HSlTT51 010.'1)\\02'1

-I 70-R2pp. j

'1

plll\m,

lit rop6a~'111 Bile

ncpcci It.:Ha

fBt.:cllp('ii~IL '3DJ10 ('30)I\\L'\ ~'IKl\L'l),

BBnJlfO . = 30 10. T'J·T1Y3i

Hapo. Hom

roc nO,lapCTU:l: Ci:lbCl>KL: rocflo/\apCTBl.), ,II iCHlllfl liO­

[4,7%. npowlcJI(micTb - 62.()°ioL oY,l.incJII>lIa I1PO~lIlt.:,!lIBil:1 I> - 8,4'1~, Tpallcllopl, 12.9"'", ilflIli • I.-l% pccypcll: piJLI}1 - 50.5flu, CilLlIl, BIHlOl'paJUllIKIl, rorO/lll- ,4%.

H3'}l OK. 110CCPCiJ,HIlUTllO -

3":Me.lJblli

:ryrt-J -

13.4, Hie - 17,7%, 11C

o6po6,ltfl3

-12%,

IlIHlIi I<YJlJ;!yP": I11UCHIIU51, Ky"-yPY,1'J. a 6yp>lK. KapTon.15I, BllllorpaJJ., CppyKTII, 3cpnoBi, o1304i, COH51U.lllllr.:ll, ll'l~lillb, ooec, (lHC. 111,011, l-hiiBJiK,;lIlBilfli poe

TIOTIOH.


CTBO, OPX, I1TaxinIlI1IlTBO, niBIJapCTI30, ((()IIHPCTBO 60KCIlT, 6ypc fly ill }I, Haqrra, r;n 13yli ,nfl, ypaH.

THapIHIIHfIlTI:IO: (.'13111-1111

KOj1I-1CHi KOllaJIIlH~I:

6el I TOil iT,

nipJrr. I a~lillllfl, l,a\lJlill.

l1epcpOOllCl npO~lllcnouicTb: xaplIOn<l, MalllHllo6y iUt'IU, xii\ti'IHa.

IIpll

111.I\o6yniIlHCl

T

KCTIIJlbHa, CT<lJICl3aplla,

131'1 I 3BKa '3Jli'3a, a. tOMiHilO,

Bllpo6mrUTIlO TO'"IIII1X ~\CXal'IIJMil:l, iHCI)op~lallIHIIIIX CII T 'M.

rYI\IIJ,

n 13eniaCII.

cpapcpopOBa, CI<511ll1. ill 51 X1-1 cnOJlytlelJllfl: HI1,\

Mi)l(lIapoJ\lIHi;j aeponopr bynancwT. I\leXaH131\1I1,

n06yToBi

Ton:1rll.

CJlcKTpoHiK3, <mro6ycll, oyJl,:'13Tepiam·1.

i M~xaHnMH. Hafill'l>KJlrlllillii IJaIYlllepu: PeD, HiMeLI'Hma, Lfcxi5l, JIOBa'ILrmra, Al3cTpiJl. Yl:\pa'il-w, nOJlblllil, b'aJli5l, C.!IOtlCHifl, XopBaTifl, FOroCJlaBill, PyMyHiJl, (l>paHui5l, IpaK lliBciiuapill BCJIHKOoptn<1HUI, BOJlrapi5l, hmopr na lino cnpOBIWJ. MaWHHI1

TCMa 34. nOJIhll(A.

IIOJIbChKA PECllY6JIIKA

LlepJK<lBa B U~HTJ.la.f1hHifi

Pef>,

"i

nponi, MeiKyc i3 CJl0l3i.1"l'HIH010, YKpa'iHolo.

Hii\IC11LIHHOIO, tIcxi€ l O.

l.f-~orpa(l)i'lJ-li rraHi:

312625 KB.i'M, 384 8000 LIOJ!. 3 HIIX: 1l0JI5IKin - 98%, yKpa'iHuiB, 6i.ITOpyciB, 'lcxiB, yropL~iB - 2%.

I U\ll'iK:-TTI>C5I '3

Llo

IbCI,I\OIO

r,PicH ('2499M), HailBail'lllfBiUli pl'IKtI: RiC.Ill, 6yr, BapTa. Ha(:lafl)Iull[limi o3cpa:lIiapIlBcbKC. MaplliichKC,

J:HICOllliliOIO. Haiilllllll£l TOll 1\ (1

a

pa,

KOpOHOBChKe 60 OCXOBI'\Ula, CYllCtfOI3CblCC BOJlOCXOl3llrll~. BJlOUJlClBeKCbKe

2.1 TOpll'IHi.uaHi:

-I OCT. - BIIJIIIKIf~HII}I fTO:YhCbKOro KJlflliBcma:

-10 ISp. - n pCTBOpelle fl KopoJlincTflo;

-1370-82 pp. - ni

BJlaJl,O}{) yropcbKom I\opon~ 110i101l1a:

-13 Sp.-KpCBCbK3 yHiH J

JhITBOIO'

-1596p, . Jl106JliHCbKa Ylli5l; YcKJlani fToJibLUi OmlHHJlaCb 6iJlbWa

yaCTHHa

YKpa'IHI-I'

-1772,1793,1795 - po no i I fToJYbll.l,i Miif< ABCTpioo, Pocioo fTpYC,iCIO; -1807p. - yTBopelfll51 -BapmaBcbKoro repuo CTua ni,'l npoTeKfopaToM cJ>pam~i'i'

KOHrpec, Po:,moni.1l TepHTopH;

-1918p. - fTOJlbllla HC3a.le>KJla nep)f(3Ba;

-l9~9p. - oKyllonaHa Hi~-tC"I'II'IHOIO;

Bi.u.CHt.;LKJlK

r.fJaBU ::I.ePlK313H: npe311

HacencHwl:

pOCi5lH, J1l1TOBUi13, c;JonaKiB,

CRT, 0611panhCH 3arUllbHHMJI nl160pa~HI "a

pOKIB, nOBH01l3lKCHH.lI:

rYi.:TOT3 Hace eHH5I: 122,9 '1O.f1.1KIl,KM.

-npHJHaYar tIaC 13H60piEl;

CTOJUfU5I: Baprual3a.

-3 iHCHfO€ Mi>KHapO.l:llly nOJliTHKy nOJlbUli;

1 644 000, l1o,t~3b ~L)8 000, KpaKin 744000, BpOLlJIaB 641 000, n03lKII1b 5~} 000, fJ],aJ:lCbK 462 000 Ll.{eUIIH 4 16 000, I)H!lrOUl 384 000, KaloBlofUe 360 000 IhoOJJill 350 000, EeJlOCTOK 274 000. lfellcT{)XOna 259 000, COClIOIlCU 251 000, r.f{I-nur 250 000, ])I1TOI\\ 230 000. :'vlicTa: L3apwaBa

'Ill lOll 1111<1

iJJ~ bKIli\1 ~aCCfiJlOM, Cy.'1.CTa,\III, KapfJJ ,1'.111.

-194"p .. JniJ1hHCl-Ia Bi;:llli~-ICUhf(O'i BJlanH.

3. C])op,\la nCpIKaBH: IlaniBlIpe:lHneHTchKa pccny6JliKa, ylliTapllHH yCTpifi,

fT()l~iJlll TbCfI Ha 49 BO '130L\CTB,

TepwFopiJl:

Hai16iJlbllli

203 000, TopYJI 202

IbKicl10 O'J~p. l:k.I:lhaY<I-:llllI'l plHllllmm'i

aHIHrra 110JII>C"" 10 HIf30t:lllHOIt .

-1 S 15p. -

5iJ!Opyci£Jo, JIIlTBOI-O,

'~i1{iil\l~

UOJ\OCXOBIlLUC.

Toplin Ill:

KCIlOpT: IIP0':'lOBO.llbCTBO, I\I<lWIIHII

21-1 (If)(),

I llXOJ-llfTb'}) 'l{iJI \11Il'T~1 I\(;l'lypchl,a BIICt"I'lIIIHH

IHICO'IOII) 200-3011~\'1 Be IIKOI(1

nifl.Hul

7707KM, J

Kl'!lhll~

Pc.llberl) I\pa'IHH Ha II iUIIO'11 i 1I11~1 n pi II(.'P~IIi1"'HUplLlilllllllllii. 1[" lJillllitlllOi\IY C\OIl;I. 110 JIII'lY I\IOpfl,

Micu BOCTi

21 R7 c. CI\Tpllc!)i KOBCl Hll. OBlKllHa wocdiHHX opir: 105030 I'M, 3 llHX <lBT05aHin 391 KM. CY.1ll-l0flJla13Hi WJHfXIl lIa ,.:'J,YlIa'i. OB)f{IIHiI 3a. i3HHUb:

Pa 0.\1 2"'0 VOO, LHUllll' 21-1 ()OO, 000. et> iHII,O- rco qnc I) i 'I] Ii, l.lIl1:

-nponOHY CKJI<lJ], ypflJt:y;

-KOHTpOJllOC Micueoi 0PI'3HI1 13na)l,H;

-3,nif1CHtOC

npaBO nOMHJlyB3J-111f1,

3aKOHOL\aBLia

l3J1a)lH:

5


Cdi~1 (1-IIDKHH rla,IZI a) 1 Cell3T (BCpXIIH Ila.ll11'a). OGllpall hl"lJ

Ivliil\lltl!1\I.'111l1l1 <Il'pU110IH H''1111l:1Il<.l, rl:Lm:J,K, KpaKilJ, "30Blli1UIIH I IPIII~.'lii.

I:lCCHapOJll1 > 110 4 POl\l!.

,~I, Jl(lpl: \:,ll'l\! pUll 11 I 1L:.\.illfl ;\111. Il~ IljI'Il1, K\)M:. llIlIJl,OIlI

nOBHOHa)!, IlHH: - rlpl tii I n!"l Dl J<.I KOII i 13'

'i~liLlllo'i /I-':P

a YP5lJl

-KOlI'lpOJlb

Bm,

IWBl.J

Pana

lilli

~I.

\1.

B 131la:

Tpia,

'P

npoilYlal1

llKl1. Kopa6.11. Ilpll I:UlI. Il'KC 11.%.

l~lIlOpr: II:H!na I

-11)l11 i1I1HTT5I 610,'\ )I,C I

pyDiI.

lIa(l> I

1111lt} )'1\111

,

,

~,1.I11IU P~_l:1. 11. aLI\I,iCCI, .x1~1I'IIJI

~pia)JI1. ,\\"':X,lIl,'j\1I1 I 111'11 ra~-JJI. OalJ)Bli,l.llllIClIllIl>l, \151 '0, plIC,

.,

pc'l) , )'l<p;\'1l1a, Hi~1 "I IIIH'1. r;iJI pyL:lo. Lk.\.1>1. II III Ba, B ',1111\ f jill alli», lilA, ¢palllliJl, YropUlIllIJ, IOfll(J[3Hl>l.

HaiiB;\;PIIIHillli IJajlll1CPII:

'Knal\<CTbC>I' npC'~t'rpa

~tilliCTpiJj,

i

Cn013(\Ll l l I! Ila,

TIoBH BaiKCHHH:

am'paro"t:

-KLOpil Hlllrrno 3l\MillicTpaTHBIlH"1

TC~fa

-3.!lificI-ICIlIl5l BIl)'TrillllIhOI i Jl)BllilllllhO"i lion iTII KI1 Kpa'ilIll;

KOHO~lil\ 10, cl)il1<1HC(\i\1I1. couia,lbllolO

-ynpaBJlillll5l

ccl)CpOJ

35. CJlOBAlJ4f1HA.

CJI0BAII,bKA PECTlYEJIIKA

>.

4.I11Uli. ~Il(i:

rpOwoI3aO;U[[lnll51: ,I 1:1-\0 rpoma.'1. Ocjlillil[J[a "IOBa: 110 IbebKa,

BipylO"li I H.:pCB<llK 110 KaTO.1HKII.

jn,aBa B UClrrpanJ,ffiij LIc:; iel ,YI'p,dl1r\lo, J\ nCTpiCi

focnOllapCTDo: iHllycTpiaJlhlla KpalHiL

8Sn/4oJI.=$ 1690,

-15,7%,

64%, KOMCpui51, nocfiym, floceperUHlUTlJO - 17 5%, il1l11i 28%,

fUJly3i Hapo Horo rocno (apcna: ci:Jr,cbKc rocno,i.1apcTBo

IlpoT>lJlcnonicTb -

3 MCilLHi pccypCH: pin HI 13,4%,;i II - ... ,4° o. IHwi -9%, nWCIlHllll }j'lMiHb

OBec,

KapTon

4~.4%, ropo:lll i ca~ II -

0 9%

naCOBllll~a­

HaHl3aiK.rHlBiwi pocJ1Illllli K, JlbTypll: il\lITO, $f,

JlbOH,

6ypslI<,

I,y"ypy 3<1, TIOTJOH, eppy"-lIl.

OBOtil. Tl3apII!!IlJ[UTBO: CBllllapCTOO,

BPX,

l3ifl L lapCTBo, nTa.'\iI:lJII!IITDO.

PII6aJlbCTBO, KOpl[CHi

B)'ri IJJ}j

Korra.

3J1i3Q,

ITcpcp

ci.

IIHII: ByriJDSI, cipKa, 1.(IIIlK

h, ra3, KaJliihw CiJ1ll'

nipl1Tl1.

aJ1lo".IHill,

Mil,

cpiG.no 6

6np1HH, K(1Jl~liil, ~.al'Hirl.

pl:

-

'.

.

MaWlI11 06) llyfiLl II H5l, BHp06HHIlT130 TpnHCIlOIHlIlf:\ 3aC001l3. Oy,aIDCJlb_HHX

MaT pia. iB Ta illCTp ~lcHTiB, Tl:KCTlIJlhHa, xap'IOBa, 110pCl3oo6poOHa, cnel

pOHHa, Kopa6Jlc6y inenr,[](J.

1J[1lSlXII cno

ICHH}l:

2- 2 4 I\M,"3 HHX 11 4Wl K:-"I cJJel\rpml)iKOBallo. wocei."tllllx ,rLOpir:'67 000 KM, 1 HlIX 257 KM aOTo(i'll1iB. Haflll(1)f(.T111Biwi 130Alli UlnSlXU: BicJ1il, O,ll.Cp. [)yr~ Bapril. H"rlB<liK IJmilili nOrrfll: WCUIIH, f a1ICbK. [;XIIIIJl. Otl)KIIHLI 3MiJHIIUr,:

,[lOBiKIIHLI

M

')I{yC"3

rOpLl(1I1101O,

110,

bLl(cl ,

I Teo paq>jlllll Jl.<lHi: 49 0'" KIU<M, HaCUICHIlSl: 53140004 n, . mL\: CJ1013aKill 7%, yroplliB - 10.69%, UW<iH -I, ~2%. CfcxiB, MOpaI3all IIJIC:l1liB - I, II %, pyclIlliB YKpa'il-l1liB - 0, -8%, Hu-/UiB - 0 1%, iHWI1X - 03%, rYCToTa mll:cn HIHl: lORA 110 1.1£\B.KM. TCPIlTOpiH:

I

-,

T nnWi: OpciTic.'1aBa, Haill:lalKJIIlflirui "licn: J)p,iTi :laBa 447000, KOlIJiuc 241000, npewoB 93000, HiT));:! 91000, )[{II:liHiI ( 7000, billlcKa-DlIcTplIllSl 85000, 1'pllaB:I- 73 noo, !aprill 60000. TPCIIIIHIi 5) 000, nonpal\ 54000, nplltnl'lma 54000. (}>ill1f,o-rcorpac[)i IHi aHi: Hn . axo,ui P03T3woBaHi l!opaBCI>Ki ropll i aXIJllli XpC6TII KapllaT. Ha nil:lHOLli i cxogi po TawoBalii KapnaTH, m:i OTOLIYIOTh BCJHIKY KIJT(,[(ICTb pi3Hmlaui I·mx 6a CifHil:l, :. PCfl1lii\ ria .TIIHi I\pa"illil pOTrawOBalla C pt;l\II51 rpSl,:la lip. Ha lliB 1I110M 3axo i i cxalt! P03TClUlOBalla HCJ3C IIKCI C"'tyra IJlI30fllllill. Hai"rnlwl<\ TOlIKa: r. cp.J<lXOBCbKllil IJITHT 2655M, HClIII3a1KJ1IIBillli pi'IKII: L~Ylrali, Mopafla. Ba ',1-1 iTpa f'p n. IncnL, XOpJlill1, I:;o)"\por Mapa, Hai\J3ail\JIIIBiUli olepa: OpaB~bKc BOnOCXOJ:lIHU":, JlHIlToncbKCl ,vlapa, UJllpalla, 2.T'1'Opll llli ani. -,0 33p. - B .. cpe HiH y.acTHHi iCHYI3(\ 0 HiTpaHcbKc KH.5l3iBCTB I

,

611a npo HICJIORiCTh: OIIfIJlaB[(a 'la. i3a. KOJII,0IWIlIlX ~ICTa 10, ~.

BpOCfI.

l

87


- 9 CT. - CI( a:u BCJJlIKo~lopanliicL." ro I<WniBC Il3a:

-3 10 C·1. - Y ICie i KOp .'liB· rI3 r prUlllle;

-'\ 16 CT. - pa:lOM i axi 11010 (1\, I OJliBCTBO~I) YropwllllolO ABC

pii-icbKO"i MOllapxi'j; 191 p. - 4a TllHa qJ .\cpaui·j l.(cxOCJl B(\lJLJI1HII" -19'C)-4 'pp. - Pecny6JliJ(;) . on41'I'lllIla Ill.ll. npOT~I\'lop(nl)~1

faJly3i llapo.\IIOIO I oClloilape 1"1:l,l: C L1l>eh"C I ()Llll)'lape rJ{l

Hi~lel·141JHII.

-113CTlIIIa Bi' H B..rrCHO·i"lkxoeJl()Ballll~II-jII;

~I;K

'OI"OJJOlUY -8

0

I

I,y (,Iypll: 1lllJellllllH. ") I'YP.,13,. lI'I.\IIII!>. 6ypllK. 131 II 10 rpo;.l., Jlb011. TlOTKJIl. Tnap 1I1111l1l1l\ll: [II B 1al1l" IH 1. CBIlll, pCTBO, f3PX. PH6anbcTDo. KOpllCHi KOllHJlHlll-l: 3i1Jli30, 6ypc By i JlSI. PlY h, 1',1' .lIliilh . . on . UIlIIK, 1

nap:raw.'IIT,

lip

~lyJlbry

yp51 i f111COKOIIOCTaBJJCIIIIX no BC HapO,i(llIti;j pcepep H,llY~I;

MCTaaiB, cTani. ~IaUllillo6

Tl:KCTIIJlbHa. xap'IOBa.

C Jll1Ha, epal

cjJopOBa.

Wn IXH cnony'lcIIHH: '()61 1\~1.

'3 lillX

10 K~1 e,'lCKTpllepit-:0133110.

17 737 K

1.

1111'

aBT06aHiB 200 K~1.

'y;.J.HonJJaBlli piKlt: ,aYllafJ.I\!lopana. Pi'IKOBi 1I0PTIl: 6paTi<.. aBa. KOlIl'lPll Mi'KHapo. IIi aCp0110\.rrw 6paTic aBa Kowiuc. ia11 J1'cwr»I-IIL

TopriB >1:

EK n pT: i.%CbKOrocno;J,ap hKi M3111HHII,;.I.CpeBo. KOI-ICCPl.\l'I 111180.

3aKOI-lI1;

3::l0BIIX

a. I' JlbOpOBllX i13Ha, Xi"'Ii'IHa, "cp Boo6p06lla. lIan pooa.

I-iarCll3H'I, ciJll,. nepcp061'la llPO\HICJIOl:\iCTh: Bllnn3BKa .Ia I

oci6'

npaBOM nOMIl!lyBaHHl1.

r mopT:

lIacIJTOllpO..'(yKTl1, 3ani'IIJa py.ua

IIr0,J,OBOJlbCTBO, (I)PYKTlI.

rTormoomKCHH5I:

Haii031KJ11lllillli napTFlcpll: HiMe4LJHlla AllCTI if!, no Ibll.la, Qcxi51, KI1Tal-i,

·nprIihW€ 3K0I1H; -K l'l'rp mOE" PJI.n;;

)'Kpa'iHa,

-I

HTpOJllOE

.

.

YropIUIIH'1. P~fYHi5l. PC!>.

30BIlIWI-IIO no lITlfK).

B][KOHaB4a BJIaJ.la: yp}(.rl

~llIlJCTpJB,

.

CKna. aCThC5I 13

TeM3 36. C TTOBEHlSl.

npc~I'€'pa. BiUI?-llrl.:~r'€'piB,

CHIB ypn:J.Y. I-IHW

CJ10BEHCbKA PECnYli flIKA

IHWHX LL

IT06HOB ;.{\

)1epiK3Ba

-ynpaBJliHH}( ajJ~fJtllt: rpOTHHllllM anapaTO~I' -YllpaBJliHH5I

YroPlLJ,II110IO,

KOHO~1i)(OIO, q)imHlca.\IlI, KyJlhT)'POIO;

-3.'..liilCIICHHJl KOHTp3CllrBauii

arain

pOWOl:le OJlHHI1UH: C 10BallbKa Kpolla = \ 00 raJJCpill. k,110JlIlKH -

MCiKyr

J

AI3CTpi€'lo.

Ira. ioe ,

Xopnal ino.

l.rcorpacjJilJlli .uaHi:

!lepilGIBHa MOBa: CJIOBallbt-:a.

PCJliriH:

Il UCHT\HI:lbHii,i f'[IJ1oni.

npeJHl1.eIiTa.

4.hlllli. aHi:

60%

I peKO-Ka'rOJlHKI1

"poTccl'aHTII,

iHWi -40%.

rOcno,llapc-rBo: ill,llyc-rpiaJlbHO-arpapHa Kpa'itIa. f3BIT/q 1920.

88

.

OBlKllHa IIIOccilllHX Aopir:

HIHIX'

aBLla B laAn: HapOJl.Ha Pa.la, 06Hpa-TbCl1 nccHapo no Ha4 pOKI1.

3aKOB

.

Kpa'illy B ~li;,,,"apo.!J.mrx Bi 110

BO -17%,

ilaiiBU)K.lIIIHIIJIl p C"IIIII~II

!lOIl'iI\IlHa 3:1:Ii'H!llllI,:

llpallo pOl llyCTIITH

-III' nll:l11(\r

16 %

KapTOnJI5I,

BI-IOfla,KCI-IWI:

-nrC.'I.CnIBJUI

TOpl'OB;1}1. OOC:IYlllIlYBallll}l. II\lCCPC,:IIIUUl

2.. . %.

40(~/o, iHilli -

-] 199 p.' C:1}.1 CTiiilJa peen '6.11":1. 3.cPopMa.a piKal3ll: HalliBrrpc·~II;ll·llll·I."a p~clly6Jli"a, yHiraplllll1 y Tpiii. rTo;.l.iJJl1 Tb 11 HCI (' Kpa·IB. Kpn'i: \;paTiC:l,u:lCl.Kllli. TpHancbKllii. HlTpiallcJ,Kl1ii. TPCII'IIJaIl(J,Kllii, GHHCI\OOIlCTPI1Ur..KIJii, ){{11 I1I1CbKllii. KowillbKHH. nrCWUBChKllit. aBa piKarHl: 1l\')l'JIJJ'{l'I{J, 0 -JII aCThC}! OCCI13POIlHO Ha 5 pm:iB.

n

illilli -

6°11..

3C~1L.IL.Hi peeypclL pi_1.lll - _i()"". Il)po:III - ~'l". Il<h':OBlllua - 12~.o. ;licil ­

-J

- 194"p.

5~ %,

lip lWICJlonicl b -

y CJ{JIll,'"(i

-

npal:lo HaBIlI,

Tcpl1Topilf: 20253 KB.KM.

HaCCJlCHlIl1: 19R9 000 40n. ,nCpl:na)l(110 CJlOBelllli, rycToTa HaCenelllTM: 98.2 L10.l.1KB.KM.

CT

XOPI3(IHI, yroplli.

JlI1I(5I: J1IOOJlSIIW.

HaIi6iJ1L.uri MIcnl: J1loO.IHllia 271 uOO (305000), Mapi60p 104000 (1 S6 000), Ue c 40 000, KpaHl> 37 000, Be>lcHhf; 27 000 KOllCP 25 000. <l>i3HKo-reorpaep i III Ii .nalli:

89


Ha

niflflO'l1 Kpa'iHII ponalilOII, IIi I.A,lorlll (K'lpallHIIKI,

(.l\ll1iKChKI.

x ,ui

A,

hlill. nor p' ), U!OHIII;''') II Th(J1 _

B P~1i101l1 p.

Ha

j,

llon;'KIIII<l '3;1.lnllllllb:

.llfkb":I.

1IIJlIIi:il~

,t

\1)'

I) J1'1 ptB I :IUI 1331la 11113 Blilla IICBC.J1IKII\ po l~IIPII3.

':1) 1Ii1 11113.1. ',,"ii C 1,l.

Jl

.lllIla

I'dlil\lI:1( l.'.lllllii aCpi11l0pl:

1I1l3Ha Ill-is klp]}l- PIBlllllfll.

DJIC,'lKClJK ~ O' ~p .

hm pr HI

CB5lIll

1111 '\ PI~~l '1./\0"

"l!1 'pi'i KaplIln nHa, 010 All'Tpi'i:

iH, KI1:111111. 'lneT.

11l1llJ

IIh

6JI:1 1'i, lIKi 1l0!ti ICHi HCI _7 cp 4.IHllIi .J.f1Hi: IlcpiI\aRlia I Ba: CJOBCIICbl\a, fpollloBa OJl.HIIHUW lonal .

\lic'l< '

Pc

If iw llCpCl:la)KIIO PIlMO-Kal O.1l1K11. 1l0Ll'I))' rEO:

B8rI!'IOJl.=

H iiBalK

cTpiaIThlta

K 113 III/II: ra3,

HLlllna, laJli'1

T KC Il.nhHa, ~laUlHHu6Y.Lli'BlliI, TpClII n

JICrKOlli arn

K ncr,

X

PB:1Till.

nOJlblUa,

11 <LliH .. 13 ·Trili. 111 Jl 'illlapi}f, 'P 1[') 1 BIll a.

60 11I}ll

XOPB:\TIJI

!..:;.j,]'

(:'Bponi.

GOCII ino,

fOro

:JaBICIO

rOplIHIIJOIO.

I. feorpaqli'mi l.laHi:

1

!HtTopi5l: ~6

538

KB.K.\1.

HacenclTwI: 4 7,4 000 '10. , lIa

4

raJIII~, c:raJll.:u"pJla. XII\IIIII~fL

pI 11:1 ( BT \~lo61 L.lla - 1131iTfliI\HI 1

ul\lo6i Ii. BaruJlooYLlinl/::l , IIIKipHIIU, 11(\IICp0l3a, XapLJOHa r10110HOBa.

WJIH\.II cllon <1'llfl5T:

l.J xi}!,

\;P/I\C1I3<1 13 UClITpa.lblliii

, PT)!Tb. O~OI3U, UIlHI\. nCJJ~P?Glla .1

IC'I'lllllfl, )'r plUlIWl,

OB IIi 10,

P1I6a 11 CTno.

IlpNll1 'JI BicTh: HI/IIJI'UIKCl 3<1 li3C1, KO!lbOr BII

1\~1.

ny'·op.

I/ui'i'

Kpa·iHCl.

BiB4apcTR .

-6

III .111. 'IC" liLli, BIIH .111113 .

PECllYb.JlIK

~O.

BPX,

1111:\ aB'll oallill

Ilann:1il\.IIIBilJli 1I0PIIl:

TCMa 37. XOPBATI5I.

1I11liwi POC Illllli K ;lhTypll: BIIHorpa:l. KapTOIIJl>I. K 'KYP).'l3:l.

'pH oj, TnnpHlllllltlfll :

Kopll 'Hi

i ICX,

13y ill)]}!. llweWlIl»,

i5T :

lB.

r:

ill;l.

p1': taWIIHI1

(1\Jla

- 16 Cl. - III, -1 XO.:J-I ROC)rp, 6iJlhWn '1(1\: lllliH y cl<na.'1i LlipillCbKlrx np Hilmill tlJp -1 191 Xp. - : 'I\n:l/'1i KoponiBc 113<l CI GiB, X pT3m iB, .11 Rel/uis; -1 1':)29, . - y 101(1' i 101'0 , :lEI'i' -1941-45pp. - I, nOBllHa YrOplulIII 10, HiMC'llllIlIOIO. ITLI.li 10: -3 1945p, - Hap. pc lly6;liK<l y CI\,Ja;J.i et:>HPI -31963p. - OU.p 'II. ¢PIO; ,'1 199 p. -or OWCH ~ .(DOP~ICl !l 'PiI\:1BII: P ny "iKa yHi aplllri-i yc-rpill. Doni.1R' bC$!

I\~I,

,lhlO,I}fII<. i\lal)J0\lp,

lIallna/l\.lllBillJi IIUPlll\;PII:

-7- CT ,- Y I\.I,} i Kapall rarll'i;

-6_ - ' pp.- Y 'KJI, ,li .:.!LPiI\;lllll (',nHI:

-II-I' eTc r. - Y rJ\0PIOCfh '}I P51.l (llCO;'l:lJlbIlIlX y1'BOp

1-1 7)-1

l)l) K I 1.:.leK'1 PlilllJl\OBalill.

11 Ill:

'1\ fl

TOplI'llIi;l,illli:

a C.ICHa . fl'R1la IIf:

IIIIX

nlp;111,

'1'( pi

-3 GCT, -

I\J\I. '3

1l111lyT" \I0pCbl\' cy.1.lIon.1. I1CTII

~II'llCBIClh. IJdiiHl1 la I 'II" Tpi f,IUI:{ 21 ) \1 HaiiB:1;",lIlllillll pIIIKII: ,r~p,Ba, Cana. \1 'pa. Ky, In;l , KpKCI. CanIIlIJl,. 811 II [\13a. Haiina/l\.IIIBilll. lll,lOJl\I<I:

2.1

1.:.0 I

Hil\lllI<I IIIOCl'iillll.\ ~loplI':

Po

nhll ICp' CBlit IIO l lal0/\ XPL~I.:I , illaplI. LUU IIp\)CfRltl( II, 'R 1

I .lili'I."llx IlllmitlllOl t l

eXI.).

I

78,1% ceroiB - 1_,2%, ~IY 'YJlb~laH bKII'\. 11m. IIIIHX 0 9%, yr PUiB - 0.5%, OBl.:llniB - 0,5% iIlTJ1HX· , %, fyc1'oTa Iia n\;HHR: 82. l-/ojl./l\J3.I\M. l' JIlIIIH: 3arpc6, He ii6i.lbllli :-licrrt: 3aq)\;6 70 000 ( 1 6·0 000) n JIlT J 89 000 (_ '6 000). Pic/\a l6, 000 (193000). Oci 1\ 105 00 (I -8 000), 3a,~ap 76 CIOO, ny, a 62 000, KapnoBnll ()O 000, naBOIICbl\lI Epon 56 000, LlyorolllliK 50 000. CIICal( 46 000, 8Yl\08 P 4 - 000. 13apa/l\ IIH 42 000. "'HOCHlII\ 41 000. '1 WIX. .\opnaTiB -

'n B"$IH -

cDi3I1Ko-r"orpatPilflli • alii:

TeplrropiR I\li/K pp, KyJll10KJ i

aBOIO

Ta

pp.

aOOIO

i

paoom -

pillllllHHa,

B niBllclIlliii <IClCTlIHi llYHai'lcJ,l\o'i 111130BIIIIII, p03TawoBani !"ipcbl\i BIICO'lHIIH GiJlo, nanyK, Ha 3f1XO i ~Iiil\ 3<11'))(;601\1 I l3apn/Kl.lIIII\l\l pO.nClIIIOl\aIlCl l'iPCbK:l ~licUCBicTL., tllHapCbKi ropllllanpannClli 3 Ilinlli'lJlOI'O' axo_'lY Ita lIiB,uCI'IIH1ii CX.i,l IlHpaJIl:JlbHO M pChKmlY Y16cpCIK;'I\IO. n-ill \c'rpin nCpCUH)KHO ~Iiil\ I\IM, 1a,uap-IIJIIOCIIIIl\ i IIcpellllliioK H~pc na - piBHlllllli. , 0 6eper:1 npll 1I11,:1t


aHUlor OCTpOllill I,lC JmJIX

HaIiBa/I~JlIIBiwi

HaliBIIULa ropa - TpOrCjI;lLl 191.J~1. 11.p<'lHa, CaBa. Mypa, KyJIna, ua, Hep TBa. i 03cpa: pClBCbKe, I1pcuKo. KpYIUUl1(1. BpallChl'c.

i ]VlaJIlIX PO' \IJpin,

piKU: llYliall,

IlaitBa)f(J!lIBiwi BO,.J.OCXOBlflllil

7

,-

3(1 C ICHCl

UI:HIXIl CnOJIYLICIIIl}l: nop'l H:

2.IcTopIILIII i .ualli:

-J

CTcI.lCJ:lapJIa. CJlCKTpOIlIJa. TCI\CTlUhllJ,

JIOI{' }flla~1I1'

'3arpe6,

-392 -po -

EKCIlOpT:

XOplltlTi5l;

Iwpa6.ni,

fMIIOpT: 1<0

1-I<IiIRail\

yTIlOpCHO

Bim,lIy

.ucp)I\aBa B

MICTO.

4.IHwi}laHi:

rpOWOBCl O.'l.IHIIIWI: K 113=100 lJIorna.

Oq)iuiHlJa MOBa: XOpBalCbKa.

PCJliriJI: KaTOJIHKiu - 7(),5%, npaBoc JilBHIIX - II, I %, npoTCCT3HTiB - 11%,

Myey hMaH - J 2%, [ocnonapCTBo: iH.nycTpiaJlbHO-arpaplla KPil·iH3. BBIlIlIa qon.=$ 5_05. HarxllKJllIBiuli poeJ1lollfHi h'yJlblypJ1: nWcHIII\51, KyKypyn33, B1lHorpan, OYP51K,

OBa'I'lllHa, M3KC1101li}1.

UL'-I·npaJlhHiii

apolli. MC/KYC i3

CJlOBalfLIIWOIO, ABCTpi 1-0,

I, reorpaepi'IHi Jlalli:

78 R64 1\8.I<M. 10 326000 LIon. 3 HI1X: LICXI1 - 81 ,2t;r:1. !\WpJR3fill -13.2% cnOllaKH - 3, I %, nOJTllKll - 0,6%, niMu.i - 0,5%, C\olJlC3iAlli - 0,4%, liHralfll- 0,3%, yrort\i - 0,2%, iHlJli - 0,5%. rycTOT<l naCCilCHIlll: 130.9 '10 .lKB,KM. Tepl1Topiw

Haec

KOpllCHi KOllaJl.J.IHH: npllpO;(IIHioi ra3, lIar\JT<1, OOKCHHI Gype ByriJTJll1, nyriJI

000, <t>i3I1h'O-

3ani'jo. rpaepiT. npOM IIC,1013 iCTb: Kopaom;Gy.uyn31I 1I1l, lIaclnonercp06Ka, 3,Uli'l<l

i

aJlIOMiHilO,

corpaCI)jclHi <lHi:

PlITOpil1 .nl:p)I\aBH Mal~llKe 3 ycix

l1JT113bKO }l,

I1pa a.

Hai16iJlhwi ~licTa: npara I 214 000, EpHO 390 000, OCTpaaa 331 000, fImeHb 175000, On MOyU 107 000, YCTi 106000. JIi6epelib 104000, rpM Ii -KpaJTCBO 100 000, lIecbKc-by.ueliolliL\e 97 000, rIap.uy6J1I.\c 95 000, 3nJ1!! R3

T

TnapI1HHHuTI:lO: CI:lHHapCTIl), BPX.

CHHfi:

CTOJIIIU51:

KapTolLlul, rppyKTH.

92

C

AnCTpi$!.

HiMG"ILIlfHOIO, nOJ1LWCI{).

Han iBnpe:lHll,ellTCbK peeny'"niKa yHiTapHllij yCTpiA, 606na Tcii, 5lKI no.niJI5IfOTLC5I Ha 9 pai10lJiB i CTOJlH'IHC

MaUllIllooYil.Yn31I 1151, TpaKTop06ynynaHHll, RHnJTaBK3

l)ll 611 i

lJECbKA PECfiYJiJUKA

.uCP)l(~IBy

Cp)KaBI1:

I1Cpcpoolla

I II . pi3HO\laHiTlli

TCi\la 38. ~-rEX15l.

-' 1945p. - Hap.pcClly6 liKa YCI<J13,li ¢HPIO: -31963p, -Hap. peenyr. iKa y CKnaLli (f)rro; -J 1991 p. - oro oweHO lle3ant)If\llieTb, KIIa a ThC$!

~leXaIJiJ~IJ1, u

hopoui ~ICTaJlI'I. Te[(CTI1Jlb aBToMo()iJli, llapTIl pH: (Taolill. CJIOBcniSl. YIOpLLlIllla.

Hi~IC'IIIl!Ha. 4exill.

XOpllaTi}I;

.<1') op:-. ra

i

IlBiwi

- 1929p. - Y crma.ui IOrocJTani'i;

i

\JaWIIIIlI

<lepOIlOpTlI:

npo.'l)'!\TH.

1102 p. - y c!,na,rl,i Kopcniac lila YropulIlllll;

-1-26-1804p. - YCKJI3.i.\i la6cGyp (;J,IW'i MOH'lpxi'i;

-1804-1867pp. - y cICla.'~i Ancrpilichf(()'i L\lIIL~pi'i;

-1809-1 13pp. - 'I3CTKOliO YCI\;I,llll 1.1ipl:iicbKHX lIpoRillUil1 Cl)paJ-lUi'i;

-184g-49pp. - Ili t ( LI,IL' [leBO II \lui ,.lOMOfTIaC5I anTOHOMlioro craTyey;

-1867 -l 918pp. - y CKJI<.I:'lI A BCTpO- YI'OPWIIH 101:

-] 191 r" y C1:.-ra.·(i l\orc)liBC'TB:1 cp6il3, .'<opBaTiB. :lOTlClIUiB:

-3

OK)TIOBalia Hi,\lC'l'llIHOIO

XapLI()Ba.

p03B111-ry I L' \1Oj1l1.'I'l: ey.' I HLlI I.! Ia Ill: I fill. 11:llilln~":lIlBiuii

.'n:IIIT. '3a"lap, IJJlllieJJ II I,. J1yOPIlHIlIJh:. i\h;Kllap0.'ulI (rulII r. IlyMI.}1) i pOBJlIII"

ToprirjJ(~:

-19-t 1-45pp. -

IlC~ICHTHa.

PiCKa .

-3 9c . - palillboclH':O ,UlbHa XoplHlr'bKa Lll:piKClRa;

TROp 110 l<0poJlillClBO

IlrI\lplllI<l. Xi'\lI'lllil,

pl.r60n pCpOOrla.

cTOpili

OT04CHa I'OpaMH nlofCOTOIO

1500-2000M. l1o.ui.TTHCThc5! LfeL'-hKO-TvfnraIJCbKOJQ lllrCO'll-ll-lOIO ,.I[) ,fJ,a3 LlccbKHii i IVlopaBcbKHfi. HaiisHlHa TO'IKll r. 'nC)/{Ka 1602 M. HBiwi pi'IKII: Mopana. EJlb6a BJITaRa,O)lCp Tall.

OaCCHIiH:

HailBaiK

Hai·iBaiKJTHBillli 1l0,fJ,OCXORIHl\a:

XPiJ WYWl\foI, I

nallH,

Kai\tiKchKC,

OpJIHKCr..KC,

JIUI1HOBCbKC, Mm1HcbKc.

91


2.kTOpIJ'IJli ;(~1I11:

- 7 CT.

-)

I'JIJ.ai

nnplllllllllllll : P;I;;)HII Ca!\1

II 'I.

-10

"I. - YTfI1PCIlIl51I\IIH3IH

C1.

I 1<: P\.'1)0 0 11:1

'rH~l np;.[\C,\llI .IOBlIlJi

KIHIIJ(I (KpIIUI ra.lhJ, I el\ 'I 11.1 hl-l<l. 11IKlrllll~1. IH)I (n:l. 'It:11I.R.-'{)OP' -11;1. nIlBlI<,

p. - well Bal[l)}1 1fp:nJ.1\ 'j (llap '1"1; -119~p. - yrBOpellJI51 '1Ia:IKOllOI'O I\OPO.llil3 " H"; -".I I ~ lOp, - Y Bononilllli J1I01\CCL\lliYjll ill: -3 I.AHp. - yTBOp '1111,1 K;lp.1l IBOI 0 YII illq1CllIl' I Y: - I ~ -6p. - 3a K P0.lIH\11l lk\i'r '::lr,'pilL1110Il1I hClI IlpaU:I KYPclllOP I-

I. - j.'(iiicIIIIIlCll

X:q)'10Ha 1'<l.ly·Jb.

11lJ151XH cnOJlY'ICIIII>1:

,lOBiK11I133aJIi 1J1l1J,b:

'I

is:

Haj'lflr!:.i\.JlIBillli ~ '.fbll i 1\, . 'CTi,

ryell rCbJ-:llIj pyx;

t,

OCTpalln),

O£UlHlIllll: 'I~C bK<l KpoHa=

OtjJildi1Ha ~fOBfl: PeJliriH:

-'1"11

npowlc

pi:

C:WJlhlli pL:C, p 'II: pi 1)1}1 -

Il(y". jell' ",3%,

illilli

HaiiRJIK,lIlBIlIli u)'l\pol:lllil

4

40,3%1.

7%,

IlaCOBIIIll,1 _

l'y.lbTyplI:

,\';111'0. I1LUCHIll(H.

fiypHK, x~li.% KapTon,H. (jlpYKfll. ;lhOIl.

.1)11\111.

wep

Ih.

)i30 Lli, npOll B

nb'rB\).

B

JIIIKC1')PWI<lHill.

Te. la 39. lllB)J,EHHO-CXI,L(HA

€BPOllA

"0 -

Olll~C. ll'll\liHh,

Tile. 1.:13.1\1\1,

J-f, C;I HIlJl: 4, 08' 000 '10 I.

I-I. il6i bwi ~licTa: £yxapc r 2064000 (3 n pe,:L~tjcl. 2 . , 5 - 000), 'ocllill

1 1-l1 OOO,El.:Jlrpa;J.S70 (I 470000). (KOII' 5<l' 000. BChoro ,ilCpiKaB: 5. 3 HlIX: \IOllapxii1 -0 pccny6. iK - " t I 00%).

n piKaB 3

t!IC;lepaTllBIIO]O (POPWlIO YCTIKliU

lIirapIIOlo ,j)OI),/IIOIO YCTP no - 4

H:-Ifi6iJlhllln

-15,1%

POCJllflffli

~::IJ. T KC·llf.lb, l3'l)'l T 51. Kpll!lll :-IJI!>, nlll3l1.

Tpili.

17%, iHWi - - /0.

0,3%,

~

rIparn,

rOCnOJ(ClpcrB0 -

ornpo.'-IHIILlTBO -

BY1IJI.IH, ~II:

Harll3'IA\JIIlRillli IIElIHII 'pH: f1i\I,''1'IJll-fa, AAClpill,

IlJIOllFJ:

TopriTl.f>t, nOC.TI)'rll -

t:1l aBcl. K'lp.rIOBi -BapII,

(f>puHui>l. lTaJliH. Vn1 plIUIII:J. C10Ra IIIH[I. nOJlbll.l.O. CJlOl1~Hill.

'ICChKa.

71 %, Ili:wpll 'MIIJ[lnll

)\\1 '.f 'KTPllcllll;on~lllll.

IIHH, KOHul.

hrnof) : IIJclnolljJ

PCB<lIl\HO l'aTO IIIKII.

Tli Tb -

'9'

~lCp~HJlHa. ljlllpljwr'.

I no rnncpi fl.

f"OCII nap TBO: iii yCTpianbHa Kpa·IHa.

BBIl/LJO ,= 2440.

r. .1Y3i H, po, 110 0 rocno.uapcTnn: Ci,lbCr.1\

_

TopriB.l>l:

4.IHWi,J.31Ii:

fpourona

I\~r.] Jill

liil\lfapo,'l.lfi :I'pono]'1l1: npara GpHO.

P 3nl~ a nClI rip eKT npo BCTnllOB,lCH 1151 cp .ucpaTIIIlHoro yC'rp 10 (L(cx i>l, I1pal'f1, MopnBo- II c3iJl). llo,1iJJ>ICTb JI IIJ 7 l\j1a'jn i CTOnJIUIO: 11 i I3lJ i 'Ill 0 'I e b f< II ii ( reT i), D i B Ill! 0 LI 'C r, 1\ II rl LI c C hI\ e - () • clio Bill C), C PC1.lIlLO'lCCr,KIIII Dparn), 3<1. i HOLICChfdlii (n. CRb), (' 'i.:lHO'lCCbKIIII niTllfi'IHO~IOP:lfl bKlln niB~CJIHO~1 palJCLKIIH (ElpHO).

9 000

.J.opil. 555 -7 1{i\1. 13 T \1:' 'Illui ;)B[ l':lllill :\9.1 1\~1.

piLJKlBi IJJMI n:F. 1.60, 13 TaBa, IlpllcraJli: Ilparil.

L{OB)J\lIH3 UIClCCiiHIIX

-I -_ -I 'O-lpp. - Y cua:\i I'<loe - 'pl CI,KOI ~Iollap.\ii'; -1804-I,'(;7rp· - _ CI\SW,I11 I3cTpiii 'hI\O'j il\lll\.'pii; -I -, - !() I spp. - y ('(\:1 :1;\1 . \!KTPO- Yro CLI\ '1 i~11 lcpi'i: -3 191 kp. - I k ·OC.lIOllaflhlGl pccny6.liKa; -I 'J.1R--l5pp. - ni nporCI\TOpalO~1 Hi~I\;'fLIIIIIII: -I 'J-l5- 3pp. - Bi)lIf B ICHa lJe Ot: OIl<1nl.>Ka p ny6liKa; ,19(3p. - yTBOpCII3 lJc bK3 p cny6JliKa. 3.(r)op~ra plI\aBII: lIap.1J~ICHTChKa pI,; 'ny6 lil\(l yniTaj1l1llii Y

(p a lJ:'ll-KpaJl>Tl

I lj1u,\HIl:.I11113ic I I,: <: IdJI~Hapillllll, IllIIUI:lHI<a 1:1 Ii HI. a.IIIO,\lllfilO.

~1~IWIIII( <Yil.YIl;(llllfl. :.IU)()~I(lGIJIl:6),l)Bdllllll, ,\I\\j'III:1. ll~\1 '1IIIIll.l!lapljlopOlKl,

-1.)7

-B II 'p. 1I0JI,

"IIlO, HIB'Iapc i Bt). 11Illa,ll, 'Tllll.

I{ PllClliK II,UIIIIJlI:13yli J.lll,6yp'Il)TiJl.'I>l,rpaclllL 1:1,1113111)1 J(lI,~li,(h.I(JIIII\.

:

I () J. - fl.apO BCJIJfhO\IOP;\llifkl>l,O'1 ~p;J-:a13ll; -I {04p. Y CK.I,tll CBlIIJ!\.'H 110'" I'lgIChl\v'I' blncpii;

-J -3 I

I lI-'X , cBllilap

cp;KaBCl'

-1 (20%),

(RO%\.

a rcpuTopi 10: PY~IYHill (

38

'Ill ,KB.K"1).

Hai16iJlbUl3 I1CplI\aHa:.la Ki.l1bKic'1IO lIaCCJlCI-IHlI: PY:Vl Hill cplI\a1311 '3,1 nJlOII\ 10 PyMyJlill _37.~:

(n

TIIC,I\I3 KM):

(2320000 ).


.cP0P,Wl /ICPil\<IBII Pecnyo"iK3, ylinapllllii

boo api51 11 D.l ;

101'

CJ131Wf

OKfJY iB (rrclh) i

102,2'

n alli}f 2R.7;

IVI aK~.LlOH i51 2 -,

yc rpiii.

CKJlaJtaCTbC5I 3

16

o.:(lIoro :\Iina I lIparW~l oKpyra (gylct).

lua.flll - Ilalhl.'llli IvlilllCI pill.

BllILlHiI oprall ,fICPiI\UllIIO'i

BilK H;-II:I'IO'i fl!la.'111 . Pa.'13

'300pl'l. 1311[111111 oprau

-l.llIflll rlillli:

q)iKHfHI ]a li:iJfhl\iclIO lfa (; f "HWl ('10.'1.):

fp lllf\)[la (,l;'\llIlIlIls:l: liLlllllii

p~Il\JYllil1 _ "

200000;

IOrOCJlCIBi51 10 82 00

DO Il'api51 9 004 000 :

JJoaHil1 " 36' 000;

laKv OHi}} 2 034 OOD,

.'1(1(=100 rllll.'lapKa.

Ocpiui~i~Ja MOULI: cLiOall(hl\i1. focl1o~apcTBo::l papHo-ilJ}(ycTpiaJlbIIa Kpa'ina,

BBnl L IOJ1.= 3CMCJlhlli

r

820 cypcIl3a cBo'iM npH1IHiLICHIi5lM no I HIJOTbClI: piJlJl51 - 20.8%,

i ropollll - " -%. iCl1 - 45.3%. iHlUi - 9 6%. Hall(l[DKnllBiwi poc 1I1'1I-1i Ky.lb'lyplI: KyKYPyA3a, IIUJClIIIU5I, 606oBi, l\apTorr. 51, UYKPOBlfii 6ypHK, T10TfOH, l,OH Bi'lIIOrpa)1., Tponi~IHi (I)PYKTII. TBapIH-IHIlUTB : CHIlHa} CTI30. BC:I1II<:1 i Mana ponna xy~o6a. P03BJIlICHC

caiUI

Te~Hl

40. AJIIiAHIJl. AJI6AHCbKA PECTIY6JHK4 CP;1\3BH BniB,nClIllo-cxi Hill Capolli. 1'.'1 iKY 3 MaKe/lOBi 10, fpcuiou, IOroLJIaElr,o. I Teoq a(j>ilwi .naHi: T pHTOpiw 8 748 KB.K~l. HaeCJICHH5!: 3 363 000 'lon. 'llfl1 ': fu16aHIl.iB - 97% rpcKil:l - 05%. ryeT Ta H,ltc CHH51: 117 YOn.!KB.K~1. TOJllII 1}1: T lira"a. Hai:i6inbwi ~tiCTa: Tl!palfa 244 000, ypcc 85 000 E bGacaH 1'>' 000. JII[(Oncp 82 000. Bnepc 74 000, Kop'4a 65 000. cIJi HKO-[ orp<lCpj'iHi l:li.:.lO;'IOCTi: nCpCB<l/KHO rop61lCTa BKpJ[TU JliCOBmlH

M:l IIBa~IH MicJ(cl:licTb. bi 51 0 % pc Ibnl)y 3aJ1~la rOp6HCTa Ilp1l6t:pCJti:lla MicuCBiC'1 b. HaJlBHlI(a 'lOllKa B opax Kopa6 - 2 764~1. 2.kropJ[LJ[·li 1l<1Hi:

Ka~1

C1'. )1.0 I

ncpCp06H<l IlpO~llIC oBieTl,: TeKCTFl.IlbHa, UlKipHH3, i!.(;pcnoo6po6Ha, TlonoHoBa, Oy.niBCIlbHI1X M3TCpiaJliB. Wn5lXH eno IY'ICHlIll:

96

HiKcnb,

UYKpoBa.

670 KM. 17450 KM.

)loHij\1I113 ]aJli3HHLlb:

IIlot:ciiHi ;'(opanI: CYllHon.JafllUl

piKa -EYHC.

HallllaiKJIIlBiWllii nopT - )J.ypCC. MiiKHap0.ll.lll1i:i a 'pollOln - THpaHa. Toprionl1: EKcnopr: (j,ilyM, \pO~lOlla pyna, 3<lJJi3HU py,'ur. L\li;J.Ha py;(a, HiKeJlCn<l py;~a, OCII1I1H,IIOTIOH, I\laeJ!llllOUc Maeno 0130LJi <ppyKTH, l!\InOpT: flt=:jKTaTlt Ta illmi I\lCX<lHi3Mll, UlIIIK. IlWCHIIJ(H. TOB<lpH ll(O;'J,elllloro Hai·iB<liKJllltlillii lJapTllepw KIITal1, llcxill, nQJlhlllH. Hi Me 'l'llllla, IOroc.raBili. h'LliH, MaKCJlOlliH, YropllllIHa.

TCMa 41. IiOJJ rAP 1$1.

PECnYliJ1IKA IiOJlrAPIJI.

pccny6sliKH' ·1939p. - OKynoBaHa ITaJliflo; -19.:l3-44pp. - OKYllOBall3 Hil\IC'llIHHOIO. 1946 p. - nporo owell;) HapOAlJ3 Pccny6J1iK3

3a.:li30,

51Ha 1.;1 lb.

11()11l1l)~

.e.-4 CT. H.C. - rcpllTOpi.ll y cKna;li PJI,,1CbKO'j Jl.cp)f\aBI1; -'95p. - YCKnall.i Bi3aHTi'i; - 15 CT. - Y CKJlH i OCMaIlCE,f\o'j i~tnepi'i; -3 19 J 2p. - HC33J1CiKlla .nep)KaBa AJ16aHil1; -1916.27,36 - AOr0130pIIJ lTaJli€ l o. ¢aK1'1l'IHH 3ane;'f(llic b Bi,nlTaniiicbKOi' -2

pl16IJe oeno apCTRO. Kopllclli KOII3JI 11 1-1 II: XpOM. HaepTa. 6ype Byrin H,:'vli'uh,

}~cpiKaoa a

n6aHi51.

nio)..li:lJllo-cxinHii;j Cnponi.Mc)J(ye 3 PyMyHicfO, fOrocn30ielO.

fpC1licKl, TYpt'L\IUIHOIO. MaKe.nOHi€ l o.

97


1.reorpa(~i4H.j J..larli: Tl:PHTOpiJI: 110994 KB.KM, HaceneHHj\: 9004000. 3 lUiX: 6orrrap" - 85,5%, TypKI! - 8,6%, MaKe OBui'- 2,5 %, iHIIJi -3,4~;j. rycToTa HaCCJlCHlilC 81,1 40n.lKB.KM. CTOJ1UWL COl~iH, HaiJRalKllHBirni Micn: Coqli~ I 140000, DJ10n.n:uB 379 000, I3apHa 315 000, Gyprac 205 000 Pycc 205 000, Crapa '3aropa 165000, [[JICBCII 13X 000, )lo6pU4 i 16 000, 'JIIiBeH I J 2 000, lIIyMeH 11,1 000. <1>i3HKo-reorpaqli4Hi ailloMocTi: l'enhf<lJ I\pai'IIH IHIJHa'lalOTh TpH BCJlIIKI nO$lC1I0 pO~3Tarno[jaHi MjcucBoni, Ha niuHo'li JHaXO/lIiThC5.I npHJJ:yHaiicbKa IUI3HHHa .iCllCRicTI>. B Item P,'UlbHiii'JacnlHi Kpa'ilIli BaJ{ocTi oo,wpm,liJlhHOrO C.llYIKHTh r';3JIl<afICbKHH xpe6cT, IIlO C[\JlaJJaCrhC~ :.l xpeoTin CpcllIu,oi' fopu i Crapo'i n:I<lHIIIHI napa.'lCnhIlO poJ'rawOnnJlllX Bi;J,Hocno O;J.HH ,'l,O O.lllOro; IICPWIIH xpe6eT BKpllnlr~ J~jcaMI\. Ha niBA1-Ji Kpa"iHH 31·HIXO.uHThClI MaCIiB Pilla -PoJ{one, MiJl< xpconlMH CTapa Dnal'IHHa i MaCI1BOM PiJla-Po,Uolle p03TaWORtlHil Bepxl'Ibo<ppalCi~ichKa HII.:JoaIlH,L Hai'iBHma TOl.IKa r.Mycana (2925M). HaHBa)Kmmimi piKU: )lyHaH, Mapllua, ICKepo, CTpyMa. Hai16iJH>!ui ,OJepa: CTy.uCH-KJJa1(eHeUhKeJ ICKepchf<~ Bo.o.ocxonllUla, oyprachKC 03epo, < 2.ICTOplf"'Hi !laJ-{i: ·1 CT. H.e. - C)"IaCHa Tepl1TOpi~ <1BoiiOBalla PH:.ICbKOIO nepiKaBOIO; -J 395p. - Y cKJIa.ui Bi ~llni"i; '37 CT, - ocillaloTb nnCMeHH CJI08'}lH; -680 p, - y"roRpeHH~ DepllIoro ])onrapchKoro LlapCTBa; -101 g-1187pp. - ni.u Blla.uOIO Bi:JaIrri'i; -1187-1396pp, - )lpyre DOjJrapChKc UapCTBO; -3 KiH.14 CT. - Y cKJIa.:li OCMaHCbKO'j iMoepi'i; -1879p, - KHa3iBcTBo 8aCaJlbHe Typuii; -1908p. - TpCH: J)OJlrapCbKe UapcTBo; -1912-13 pp. - 6paJla Yl l3CTb B l>a.JIKaHChKHx BiHHHX; -19 l4-18pp. - B nepwii'i CBiTOBiH UiHHi COlO3HHUSl HiMeq4HHH; -1941-4Spp, - u )lpyri~i Call OBi" Bii-iHi COI03IUIUSI HiMe4'tUlm; -1946p. - nporOJIOWCHa HapOl\Ha Pccny6JliKa bom·api}!. 3.<1>opMa nepJl<aBH: Pecny6JI~Ka, yuiTapHlri1 YCTpifl. nO[liJuWl'f,CH Ha 9 06JlaCidi. fJlalla )..(cpJl<a!lH: DpC31l)~eHT 06Hpa€TbClI BCCHapOl\HO CTpOKOM Ha 5 pOKiB.

98

-npC)'lCT3 BJI}!t "pa'iny n ~I iJl<J-1apO)lllIlX Bij..(HOCIl1l3X; -(' BCPX013I1I1M rOJIOBH01\OM3I1ilYIO'HIM ; -lilI3Ha'IaC CKHan yP>JJly, lIicnH Yll'O;liKCIIWI :J lIapJlaMelrrO~{; -Mac f1paBO [iU1K.Ja.uaJI hllOI'O 1:1':'1'0, 3aKOIIO;~1<Inlla I!JIa)1Ci: HapOIlil i 3UOPU CKJ/<l)\310TbC51 b .IC[I)'TaTi.1:l . ~Ki ooupalOThCH Ili.:CllapOllHO Ha 5 pOKiB. -npHihla€ :JaKOIIH i 61O)lJl<CT; -Ma€ npuBo BHCJIOBHTl1 BOTyM He)lOBlpH ypHny' BHKoHaB'm BlIa.ua: YpM CKJIa.uaE:ThCli 3 npCM'€p-MiliicTpa, MitliCTpiB Ta iHWHX lflICHiB ypa.uy. ¢OPMY€.ThC~ npC3H.n:eHToM 33 no.n:aHl:LlIM npCM' €p-MiHicTpa i 3aTBep.uJl<Yf;TbCli naplIaMCHTOM. OJ KOHTpOllbHHH napJ1aMeH'l)'. 4,IHWi naHi: fpornoBa o.uHHHI..(a: lIcaa= 1OOCTOTHHOK. O<piuiHHa MOBa: 60nrapCbKa, PeJlirill: npaBocn3BHi - 87(Yo, MycynbMaHH - 12,7%, iHllIi - 0,3%. fOCllO)lapCTBo: iHAycTpiaJlbHO-arpapHa Kpa'iHa, BBW'loJI.=$ 1330, ranY3i RapoJ{Horo rocnonapCTBa: CiJ1hChKe rocIJO)lapCTBO - 19,4%, IJpOMI1CJIOBicTb - 63.4%, ninnj)J1€MHHUTBO, c<pepa 06cnyroByaaHHj\ - 17,4%, iHllIi - 2,5%. 3eMeJ1hl'Ii pCCypCH: pinlI~ - 35,5%, canH i rOp0.llH - 3,3%, naCOBHUla ­ 17,4%, lIicH - 347%, imui - 9, I %. H aHB(1Jl<mmiwi poc.mnmi KY.1lbT) pH: uweuHWI, 6YPRK, Kap1fOflJIa, OB04i, <ppyR"TlI, BHliorpan, PIlC, H'lfMiuh, OBee. TIOTlOH, coa, .'lhOH, COII.HillHlIKH, Tpo~({.uH, TBapUHHl1InBo: BPX, cBHHapc'fIJO,'BiBQapCTBO, pOJBeneHHH 6yHnOJIin, nT3xiBHHlUBO, KOlHlpCTBO, KOpl1CHi KOflamlUH: 8yriJJJlSl, nipUTI-!, M0J1i6.nCH, MarHe3HT, UI1HK, Minh, 3Hni'3o, ciJlb, OJ1080, cipKa, 336eCT, H3<pTa, ra3. nepcpo61w npOMUCJlOB1CTl>: .llcpcBoo6p06Ha, 81ip06HHI..(TBO naaepy, UCMeHTy, npo.uyKTio xap4yBaHHa, TCKCTHlIlO, :la.ni3a, cTaJIi, xiMi4Ha IfPO~H1CJlOBiCTh,Mallll1Ho6y)J,yB;:IllHa, nepep06Ka TIOTIOIIY, Kopa6ncoy.nyBaHHR, WKipllH3 npoMlicllOBicTh, BHpOOHHUTBO MaCJla TpOllH)l. llinllxH cnony4eHIiH: ,ZlouiKHHa 3aJli3fUlUb: 4294 KM, B TOMY 4HCJIi 2650 KM ClICKTpl1tPiKoaaHo. )loBifi:HHa UJocdiHHX nopir: 36930 KM, 3 JiI1X aUT06aHiu 276 KM. 99


Cy'

1l01UlUBH3 pillKCI (rO.1l0BHa) -

l

-1941-45pp.

nai1.

Hai"iBail;mlBillli nop1'lL: Eypra ,Baplla, Pycc. MilKllapo21lli aeponopru: COq)iH, 0. prac, Bapna.

-19451. - p-:CII)O.lII,,:a -1963p. - p~clly\i.llih:<I - I <>91 p. - \11 oJIOIIICII,1 I r-:'Hl.ICil\IIIl: I J,.

TopriAflJl:

ci IbChKoro nO!lapChKi 1a1l1l1HII, OBOYi, cl1py" II, T10Tk)H, Ilc;'ICIIT. 1\011 cplm. hmopr ~lC 'aHi3MH, TpaHt;nOf'lTlli 3ac0611, 1-leH!nonponYK1'H. TCh:CTI1J1hiII npo.uyKTJI. HaHB3IK. HBiwi napTHcpll: p(~. HiI-IC'I'IIIHCI. nOJlhLlla, lJexHI, CJIOHallllllH. YKpn'iHa, PyMyHill, YroplIlHIIH, lT311ilL Ky6a, Mak:qollill. EKCIIOp-r:

BHIIO

Tel\13 42. I"JAKE)l,OHUI.

B niB.uCI-IIIO-cxi.ul!i~i

E:Bponi. MC>Ky

3 A.r16alli£lo.

IOl'OCflaBi 10,

l.rcorpaq)iLIHi ;laHi:

25 713

KB.h:M.

'Ion., 3 H~IX MaKe OIlU.iB - 64,6%, afl6allllin -21 %,

TypKiB - 4,8%, PYI\IYllin - 2 8% c.cp6iB - 2,2%, 6ocniJ:iuiB - 1,7%. iHWHX ­ 2,9%.

Haccncl-IHll: 2 034 000

r

'CTOTa HaCCfh~HI-ISl: 79,

I

40Jl.lKB.KM.

C1'Onl-IIl51: CKOll'C. Hai16iJlhwi MicHl: CKon'c 308 000 (563 000), EiTOJta R3 000 npllncll 67 000 KyMalloBo 52 000, I3CilCC 45 000, Opxin 42000. Wnlll 42 000. <l>i31'1 KO- reorpacjlj'U:1 i "J,aHi: B~IKlllOqaIO'IH .a.OJlIIHY p,Dapnap, ripcbKa MicUCBicTh. Ha cxoni naJlKallchKi, na 3;Jxo.1i )l;HHapchKi I'OpH. Hai.JBHlua 1'04Ka - 2764~-l. Haiio3>KJJl1uiwi piLIKH: Bapnap, lJoplII-lii )J.piM. HaHBa)((Jl118illli oJepa: Opccnpa, OpXHll.

2.kropHLII·lj ll:3I1i:

-31 c·r. kO H.e. - y CKiJaf(i MaKc,nOHii' (iCTOpWIHO'i);

-1912.-13pp. - YpC·tYJlh1'3Ti E3JJK3I-1C&Ko'i BiHHH LlaCTHHa ni.uii1wna Ccp6i'i'

-I C) 1Rp. Y CKJlaJ(j KOpOJliBC1'Sa Ccp6ia,XopBaTiB, CJlOBCHUiB;

-1929p. y cKJ1a,ai IOrocnaBi'i;

100

YCT})lii.

nO,-ljJJl'1I3 IliI

7

'

I·P0l.lIOB<l O,'\lIIIIIJl51: ,UJ I nap= I OOnapn.

ilcpil\aBJla MORn: MaKC;'l.OllCbKJ.

npanOC.IlaFlHi, KaTOJlHKH. MyeYJlhM3I1l-l.

I ocno, apCTBo: arpaplla KpahIa.

HaHR,)ilC H13iwi p c IUHHi h:y.llbTypJI: h:Yh:ypy.u3a, PIlC, PcJliriJI:

nllleJlI1IIH.

oaBOUlla,

Tl3aptlHI1IIUT130: l~iI3LIClPCTBO, P03BC.:lCHHlIl·YCCHi.

Eo. rapino, rpcuiE:JO.

TCpHTOpisl:

'.(I)Op~"i .1-:,pil\<LI:lIL f\:cnyoJliK'1. ylillapHllii

paj:'lOlIill. 4. Illwi : alii:

BllHorpa .

PECnYI>JIIKA MAKE)),OHur

)J.Cpil<aB3

ha.lli(J() I 1'>0.1rapl(10;

y cKna,..l,i 1(IHPIO;

Y CKJI<I)Ji C((IPIO:

-ol\ynoJ:laHa

Kopllclli KorlaJIIIIIII: XpOM, 33Jli30. UIII1K. 6ype l3yriJlJHI ~Ii h. OepepoG1I3 npOMHcnOBiCTh: TCKCTlIllhlla, wKipRHa. Xil>liLIHa.

ill

HXH C1I0.'l)"ICIIII5l:

MiiKl-tapo.1lHI-IH acponopr CKon'f. OBil\llIIa 3a i311HUb: 922KM. lIJocc-llHi WJHIXH JpyiilloBalli. TopriBJUl: EKcnop :T\.;KC 11Jlb, wKipa, TI01'IOI1. hmopT: !-I(H!rra, ByriJlml, MaWHHH. n.apTHcpll: IOroc.1anill, XopnaTiSJ ])OClliSl,])O rapi5l. AJl6e1l-lill

TypC'I'IHHCl.

Tel\1a 43. PYl\1Y1IUI D.ep)KaBa B

Oill;J.eHI-JO-cxinllii;j € B pLllIi.

tvlcil\Yc '3

MOfl,WOOJO,

YIOpUHlHOIO,

YKpa'illolo, ])oflrapino IOrOCJl3niclO.

l.rcopraq)i'-lHi nal-li:

TCpHTOpiJl: 237 500 KH.K.\1.

HaCeJJCIII'ISI: 23200 000.

3 IIHX: pyMyHiB - 8,1 0 0, yroPl.I.iB - 7,9%, HiMUiB - 1,7%, yKpaJ'f/UiB, ccp6iB,

xopnaTiB, CflOB3"iB, 4exiB, poei5lll, -raTapiB rpcKiB TypKiB -2,3%. rYCTOTa l-weCfl HHR:97,7 tlo.fJ.hm.h:M. 101


CTOJ1HUW fiyxapCCT. Ha~iHa;KmIBiwi l\licra: £yxape\.:T 2 036 000 ( 2 355 000), KOHcTaHua 350000, 5lCH 343 000, TiMiwoapa 334 000, KnYiK-HanoKa 328 000, raJIau 326 000, bpawoB 324 000. KpaHooa 304 000, nJlocwTi 252 000, bpeiJI3 235 000, Opanea 221 000 6ah:cy 204 000, Apa~l 190000, niTCWTH 179000, CH6iy 170 OOD, Tl!pry-MypellJ 164 000, 6ai'l-Mapc 149000, fiy3Cy 148000, CaTy-Mapc - 1132000, £oTolUaHHl26 000, niaTpa-HlI~1U - 123 000.lJ.po6eTa­ Typlly-CCllCPI'IH 116000, Cyllarm 114000. PHMHIfKY BiJluca 113000, <l>oKWaIlIf 101000. <Di3J1I\O-rcorpalj>i 'IHi J{3Hi: Ha UiBJlHi i cxo.(l,i pOJTalUOBrlHCI roponcTa MicllcnicTb, !UO nepeXO].lHTh B HH3013lmy. Ha TepltTOpii Kpa'illH p03TaWOfl<lHi CXi).lHi Ta niBl\.eHHi KapnaTH, lUO JaKpUO<lIOTh c06010 TpaHCHJlbBaHCbKI·r(1 6acdiH, Jla 3UXOJl,j Jl"KOH) P03TClWOOUlli nif\OnO;l.i6l1i ripchKi MaCUBIl Haihlll!Ua TOY.fKa: MOJI,'lOBcily (2543M). HanRaiK.rltfllillJi pi'-lKIl: ,llyHall, Mypew, COMew, OnT, )f(yi, CII}JeT, OpyT. 2.1cTopH4Hi JJ:aHi: -I CT.110 H,e, - 3CT. ~o H,e. - c)'4acHa TepJ1TOpilI JaHHWra reTo-.uaKiikbKHMJI nJIeMCl'Iat>m; -2cTH.e, - yr80peHa rrpoBiHui~ )laKIJl" y CKJl<Ul.i PUMCbKO\ ir-mcpi"i; -271 p, - pUMmlHu nOKHH)'J1U TepuTOpiIO ,uaKi·i. Bi,n6yBaUbCJl" nocTynoBc 3aBOIOlHIHli51 nneMenar.m roTiB, reniJI,iB, aBapiB. -6,7crCT, - 3aCe.lHHOTbCJl" nJleMeHaMtl CJIOB'lIH; -llcT. - llaCTHHa cY'lacl-lO'irepHTopi'i (TpaHCHJlbBaHilI) y CKfIa,ui YroplllHHH; -14cT. - YTBopeHH~ KHJl"3iBCTB tvloJI)1.oB3. BaJIaxi>l; "3 '16 CT. - MOJIllOBa i BaJtaxiJl" BacaJlU OCMallcbKo"i it>mcpi~i' -I R59'-6! pp. - o6"EJJ:HaHfl5I BaJlaxi"i i MOJIJIOBH; -] 1881 p. - cnwpeHll~ t;:OpOJIiBCTRa PyMyH i'i; -J 1916p.• opaJIa y'{aCTh B llcpwin CBiTOfliii DiHHi Wl cropoHi AHTaHnl; -1941-45pp, - B)].pyrii1 CBiTOBiH Bii1Hi COI03HHQJl" HiMC l I4HHH; -J 1947p. - HapoJJ.Ha Pecny6JliKa. 3.¢OpM3 llep)K311u: uaniBOpeJlI,neHTcbKa pecnyoJliKa. yHiTapfIHH ycrpiii. H01J,in5lHbC5I. H<1< 39 *y.n:CUiB i byxapecT. rfltlBa .uep)f(aBH: npe3HJJ:eHT, 06UpafTbClI BceHapoJJ:Ho Ha 6 pOKin. nOBlIOBCl)f(eHlHf.: -npeJl.CTaBJUI€ KpalHy B Mi)KHapOJl.HHX BIJl.HOCHH3X;

102

BCpXOBHHM rOfloBHOKOMa~IllYBa4cM 36poi1HI1X CHJI ; I:KJlIa,;l YI1MlY nicJl5I Y3rOlllKetlli~ 3 napJIaMCIITOM; -Ma( llpaHO IlCra~iNoro BCTO; 3aKOHO).laBt.ta Briana: namna ;lenynrriB, CKJla !i1€TbCli J 260 ,flcnyTaTin CeHaT, ~KHH -f:

-ltIOP~IY(

CKJl311aETbC}l J 130 cCHa'ropiB: nOBHOBaif\Clm~:

:.I

-npUHHJfTTlI 3aKolliB i 6Io,3,)KeTY; -npuno IlHCJIOBJleIlJlJl" BOTyMy HCJlOBipw ypMlY" BIIKoHaR'la BJIalIa: YPl/iJl, $I1\11.i fpOpMytTbl:Jl" npc:mlIeHToM . a nOJ:\aml)lM npcM'cp-MiHicTpa nO].laJlbWlIM Y31011if\l:HHJl"M 3 napnaMeHToM. BiJlnOBi.uaJfbHHH nepeA

napnaMellToM, 4. hIIlJi !IaHi:

rpOWOB3 OJJ:JiHUU.lI: JICJl= 100 6aHi.

Oq>iuij;ilia Mooa: PYMYJiChKa.

IHlIli BiKHllaHi MOBB: yropcbKa. HiMeUbf<a, yKpa'iHcbKa, iAHUI.

PCJIiriJl": npUBOCJIaBHi, KaTOJIHKH.

rocnoJJ:apcTBo: ili.D:ycTpiaJ1bHO-arpapna Kpa'iHa.

BBnJ4oJI.:::$1090.

raJlY3i HapoJlllOI'O rocno.uapcT6a: CiJlbCbKe rocnO)lapCTBO - 16%,

npoMHCflOBicTI> - 72%. TopriBJIl1, o6cnyroByaaHHlI nocepe)lHHUTBO -6%, iHlUi

- 6%. 3eMeJIbHi pecypcn: pinJHI - 42,6%, ropoJJ:.H - 3,2%, naCOBH!Ua - 19,2%, Him - 27.5%, iHlUi - 7,5%. Ha·~BalK.mmiJlli pocmIHHi KyJIbT)'pH: KyKYPYJJ:3a, OrneHHllJl", .lI ' 1Miub. 6YP~K, KapTOnJUI, COIUIUlHHK, OBec, PHC, JIbOH, 3epHoBi, TIOTIOH, COJl, tppyKTH, OBOY.fi BtIllOrpa)l, KOpMOBi Kynh'l'YpH. TBapHHHHQTBO: BiB4apcTBo, llTaXiBJUIUTBO, BPX. PFl6a.rlhcTBO. KOpHCHi KOnaJIJiliH: ra3, Ha<!na, oyl'iJJJJfI, Jarli:lO, Minh, OHOBO, llHHK, nipHT, 6ype llyriJIJI.lI, ciJIb, 60KCIITI1, BicMyT, cpi6JIO, 30JJOTO XpOM, Moni6.ueH. BOJIb<ppaM, ypaH, pTyTb. nCpCpo6Ha npOMlICJI0BiCTh: BJfIlJlaBKa KOJlbOpOBHX MeTaJIio, 3aJIiJa, aJIlOMilIilO, CTaJleOapHa, MalUJUlo6YJ-liBlIa, BHpo61lHU TB O TpaHcnopTHHx 3ac06i.B, XiMi4HH, BH;.OOIlHIlTBO 6YJlMaTCpia,r1iR, CK1J.lIHa, l}>apfllopoBa, wKip$lHa, TcKCTHJIbHa, J(cpcHoo6pooHa, nalll:PO{lH, McOCJJhHa, xap'iOBa.

lllmlxH cnonyqeHfUI:

)].OBIKJfHa JUJliJHJJUb: 11 348 KM, 3 HHX 3550 KM CJlCKTpH<piKoBaRo,

103


LJ. B)I(I1HU

WOCCHlillX Ll pil:

3 IIIIX aRT 6:lIIin 113 I'M.

jlll\a:YIl<lii.

OOPTII: KOIICTalllla, fam1ll, E>pc.i a 'yJllIlJa n"'YPLl;'I\Y.

Hallfia)JOH1flilila

CYIlllon

T2 X 16 KM.

-3

,!i;'lwapOlUII1i1

TopriB 11: "KCI10PT: . aco61i JlJI}I tl )6yaallHlI lIarl) II. !lCPCB , ..:m'l( 'p01Udlll)HII. TCKCTHJlb, '3 pH Bi. l.lCl'\I 'HT, ~I[lWIIHIl, TOBap~li BaWIII!. npl/lyl'1II Xll\lillHO'i npO~l1lCJlOBOCTi, npo-UyKTH xap'lyBJllWI. KOKC

CTa CBi

blllupT:

M,lIll1lllll i :>'leXJIl 11M II.

CT. - ~rTBopello

ep 1GbK

KHff3iB 1UU:

-1499p. - 1I llpHOI Upi51 L KJla:li OCMallc hKO'i I \lfICPI'I~ -1796p. - q PIIOI Opl>l i\t:l cl13K IlfLlHy Ilc·laJI":,l\lIi-: II,; -I 'O~-13pp. - nCpUIl: CCPIChl.:L: IJOI:lCT,Ullill '~a II 'laJlcil,lIic" 1>: -1,'_5p. - J~PY'-L C~p6CbKe 1l,I3ClllllH>J '3<1 IlCJ~I.IL~;.J\lliC'II,: -I ( 30- '3 pp. - 'cp6iH eTa K1I5niBcrBO, I naC:1Jlbllll"l Typuj'i: -I ( - _po - VTBUpCHJHl LJopllorop bKOro KI'I}[ is 'l'l:Ia: -I H7Xp. - cpail! r3 lIe3ane)KIIOIO Ill,!.!, ypui'i; -I'82p. - ui I-IOI:IJICH KOp liBCTBO Cep6i5l; -191 Op. -. BOpCHO K pO:l.iBCTBO LlopHoropill' -I C) 12-1 'pp. - 1I0pH ropiSl i Cer6ill YLla HltKlI baJIKaHCbKliX l:Iiill-l; -191'-1-1 pr. - qopnoq UJ .;- cpc . 13CTh Y f1l Pillill Cl3iTol3iil fJiil!li !l:l CTOPOll'

cll':pO II OpT: £yxapcCT ApaLl.

py)l,a

1~

-31-17 p. - "Ioill era I<0P0.rJIUCTB 1\1: -I '~ p.. . 'poi>l y cKJla/li O-:MaIlChl.,o·i i.\Jn.:-pi·i;

131llla

J:lJli3ll3

l\IaTcpiaJIIt. Ilaliua;.J':lIl1lillll II<qJTlll'P II: £><1>, 'y'Kpa·iHa.

HiM '1 LlIrtI<I, elBA. Klrraii. lkxifl. ('JI0 II::ILII 111;1. Ir:IJIHI. cI)palluin. MOJl,10Ba. \:l'OpmHl-la. IOroCJl<lBi5l. llu.lbwa.

Te'13 44. IOrOCJ1ABUI. $E)lEPATI1GHA PECfiYGJIIKA IOrOCJJABHI

AHTaHTl1;

/~ep",alla

bOL:lliuo

13 f1il3;l,el-llJ -cxi HiH E:oponi.

i rl.:pl.\oroBHHOI·O.

h,;;.Ky 3 XopBaTiE:IO, bO,lrapi

PyMyHifH1, YroPllUIlIOIO

AJl6alli

10.

I Teorpaclli1.Jlli J1.alJi:

102173 KB.KM. HaCCnCHl:IlI: 10 482000 LlO I. nepenaiKIIO cepoH 1.Jopnoropui, yroplli, XOpB3TI'. P. ~I Hrl. fyCTOTu Hacc CIIHH: 102,6 lIOJT.lKB.KM. TOJlIlU51: be .II rpa,!J.. lIaii6im:.lJii ~ljCTa: bl'JIII1<'.l 1.$70000 ( 1 470 000), HOBII- 3)l, 170 000 258000), HHW 161 000 (229 000 l, nOJlroplIIlll 118000 (13_ 000) Cy60Tiua 1000000 ( 15 - 000). Kparycuau 87 000 ( J4 7000). 3PCIllILlIIIl :-; I 000 ( 139 1I00}. TepHl'Opill:

<1>i3I1Ko-reorpaq)j l IH I .Ll<lHi:

.llYllaHcbKa HI130131lHa npoc HraE::ThOI ,'.l0 paHoHy ",iJK pp. Cal:la-,QyI131r. a no ((nrllli pi'I"1I t-.1opaBa \li.lIXO,lllTh ,'HU1CI\O yr.illlo Kpa·illll. Bi..'l p. i'dupanll I-In 3ClXill. IlpOCnll;\IOYo\:JI LJ.Hllapco"i IOIH1. Ll.epc'.l TePIITOpilO lJOpllOIQpi'i aiK ,!J.O AllpnuTlnm . H(I cxo;ri npOCnlral'OThUI lIcpC.' U·IP'5! Ga.'IKaHCf,KIlX !'ip. HailBllllta IOtIK" B xp~61'i },'JoKpa (2755.\1). Haij6iJll>IIIi piKIJ: ,[lYllai·l. 'al~a. TlIca, MopaBa .llIHHla. TC~lellJ. Hai·j6i.1hllll' 1l0.'lOO:OIlIILUC: nll.HCbKL:. Ha~j6inblllc

03epo:

IUKO.flC(KhK .

l().·I

7 CT. - Jacc CHa

cnoB'51Ha~lIl;

B

ry6cpmITopi BO;

-194 -po - C,-,pGill i lIopHoropiH - pecny6nirm Y KJla.lli et>HPJO; -1963p. - Y clow.'!.i ,(I)PIO' -1992p. - YTlloBpclJa PIO.

(G

'.ct>oP~l(\ l,CpJKaBI1: HllniBllp '3lI,LlCHTCh"a pccny61liKa, (pe,ll paTlIBHlln _cTpiij CKJla)l,C1€ThC51 iJ .J:BOX pccny6niK l.JoplIoropi'i ITo ropiua) i Ccp6j'i Ipall), y cl,;lani 0 'TallllbO'j )l,Bi aBTOIIOMHi TCPItTOpi'i Kocouo (npiWTiHa)

BO€ B O.'lHII

(HoHII-Ca.fI).

4.IHlui.ualli: rpOllloBa OltlHlIlljW mrap =I 00 lIap, . OlpiuiHHa MOBa: Cep6Cl>Ka. Pe!riril!: npaBo. aBHi, K310_IIIKII. i\IYCYilhMJIflI, npoTCCraWI'l • €lk1l-1rcJlicTIL foe nO..1,apCTflo: i nllycTpia (, lIo-arpapl-la Kpa'i II a.

I3Bf1IlI .=£2540 (1989), HCl CbOIO]lHi - $900. T-hllIBmKJHIBiwi po JlIIHHi "YJlbTYPW IllUCIIHUiI, BHHorpa ,TroTIOH. q)pyKHI. TBapIHlIlllIlTl30: CBIJHapCTBo,

2..lcTO~)HtlHi .lwHi:

-J

-1915-191 Spp - p6iH oKynOBHlw U TpO- YroPIUlIlIOI : -191 t'l\ .- yTBopCl-li KOpO. io T13a p6ia, XopBaTiB, nOBCHUIB; -1929p. - yl'BOp HHH IOl'Oc:Jalli'i; -1941 p. - Cepoill '1:11 3p6allCl HiMC 1I'IIIHOI-0, Llo(moropiS! ncpernopcHCl

roo

Kopll Hi KOnanllllH:

BPX, BiDLlap

Ky"ypV.l13<1,

6YP5lK OBec

TflO.

MiJl.b, WIIIK, aJIIOMiHii·i, 6ypc ByrinJl5l, XpOM. ~lOni6)l,eH.

105


3aJJi30. cpi6

MarHiH, MaHrRH. PTYTb, HiKCJlb ra . Haql'ra. . npOl\HICJIoaicTb: BllnJlaBJ<3 I\OJIbOpOBHX MCTRJIIB, M3WI1Ho6y,nyBaHHJI, 6YJliBCJILIIllX MaTCpiarriB, 3aJIi30nJlRBHJlbHa CTaJICBapHa, TeJ<CTHJlbHa, Xap'lOBa. ACpc'uoo6poolla, uemOJI03HO-nanepOBa, TIOTIOHOBa. O. OOKC1ITII,

ncpcpo6~la

ill

~XH CnOJIY'iCHH~1:

BemlKa l\iJlbKiCTb 3pyilHoaallHX wJHlxia. P03IH·III-:11I1H DOJ(JllflJ TpUllcnOpT. HailB<UKJ1]·mimi nopTH i npHCTaHi: KOTOP Gap, YJI~IHH]'. Mill\lIapO,ll1ll1i1 aCpOtlOp1': J)cJlrpa.u. TopriBJIS!: EKCIlOpT: MCTaJIH, npoLlyKTU MCTaJIOIIJIaBHJJhHo:i IlCpCp06KH, TCKC1'HJlhHi np 01W 10 II. I r.-m 0 P"I : lIaclna, Hyri.TJJlR, xiMi~lIi npoLlyKflt. HaHBaIl\JIIIBiwi napTllcpu: lfcxist, CJlOaa'l'lJtHa, HiMeY'H1Ha, <l>palluiR. IT:lJIill, Yr pllllllla, DO!lbUlil, illtl~iillapi$l, PY~IYI-lill, 60. rapill, fpcuifl.

TCMa 45.

CXlJUIA €BPOITA

CKJla.u pcriony: 6iJlOpycb, JIaTBiJl, 1IH1'Ba, MOMOBa, PociiichKa <l>e.uepauiJi (€Bp.~acT.), YJ<pa'iHa, ECTQHiJi. DJlOlUa: 17 887.1 THC.KB.KM HaCCJIeHlUI:210 752 000 ~OJI. Hai16iJlhwi MiCTa: MocKBa 8 801 000 ( 8 867 000), C. neTcp6ypr 4 468 000 (5 020 000). K~I'iB 2 646 000. MiHchK I 649 000. XapKiu 1 615 000, H.HoBropo.u I 443 000, CaMapa I 258000. 3 HJ1X MOHapxifi - 0, pecny6J1iK - 6 (100%). )J.ep)l(UB 3 epc.uepaTHBHOIO. CPOpMOIO yCTpoIO - 1 (16 7%). 3 yHiTapHOJO epOpMOIO YCTPOIO - 5 (83,3 %). Hai16iJ1l,wa llCp)f(aBa a TCpHTOpicIO : POCiR 17 075 400 TI1C.KB.KM (4 424 700 KD.KM DCBponi) Haii6iJIhWa .ucp)l(aBa 3a Kinbl<icTIO HaCCJlCIIHR: Poci1l 148 485 000 ~1OJ1.(117 750 000 YOJI. B Caponi) j:{ep)f(aBH 33 TCpHTOpiClO (8 THc.KD.I\r\-I): P<l> 17075.4; YKpa'iHu 603,7; JhrfBa 65;

106

J1aT8i5i 64; EC1'OHiJi 45; MOJIAOUa 34. nCplI\al\H 33 "iJlf.KicTIO /[aCC:lclIllfI: P<l> 148485000; Y"palHa 49 980 000' MOJl,noBa 4 356 000; J1J1TBa 3 724 000; 1IaTniR 2 681 000' ECTOHi1l J 526000;

TCMa 46. IiJ.JIOPYCL.

PECnY6J1IKA 6IJlOPYCb

)J.cp)f(aBa DOJlbUlCIO.

8

CXiAHii:j Cponi. MC)f(y 3 YKpa'iHOIO, P<l>, J1J1TBOIO, 1IaTBi '10

l.rcorpaepiYHi naHi: TepH1'opiw 207 600 KB.KM. HacenCIIHR: 10300 000 YOJI. 3 HHX: 6inopyciB - 79,4%, pOCiRH - II ,9%, YKpai'Hl~iB - 2,4%, nOJHIKiB ­ 4,2%, iy.uciB - 1,4%, illWHX - 0,7%. rycToTa HaCcnCllHR: 49,6 '1OJ1.1J<B.J<M. CrOJIHUll: MiliChI-.:. Haii6iJlhwi Mien: l\·1iHChK 1 694 000 , rOMCJlh 506 000, Bin:Gcb.K 368 000. MOI'l1J1bOB 366 000, rpO;J.HO 296 000, GpeCT 289 000, G06pyHCK 226 000, GapaIIOBH'HI 163 000, DOpUCOB 147 000, Opwa 124 000, TIillChK 122 000, M03Hp 102000. <f>i3HKO-reorpaepi t IHi f(aHi: EiJlhllla l{acnrtla Kpu'i1l1l3HaXOWfrbC}f lJa lcpl·nupii CXi;UHO-€DpOneHcbKo'i HH30BHHH. TepllTOpiR KpalHH npOml3aHa HCBliCOKI1Mli mp6l1.cHtMlI rp1lnaMH.Ha niBHOl{i P03TalUOBaHa J)iJJOpycbKa BUCO'lHfla, a TaKO)f\ nO'IaTOK MOCKOBChKO­ CMOJ1eHCbKo'i IH1CO'WIlIL niD,ilCUlla 'JaCTlIIIU 8KpHTa 60nOTaMI1.HaHBHlUa TO'~Ka r.)J.)I(ap)f\HlICbKa 345 M. Haii6i.llbWi piqKII: .1J;ninpo, 3ax.6yr, TIpl1n'Uh, 3ax.)J.nHI·ra, He 'IaH. Haii6iJlhwi o3cpa: BiJlCHCbKe BOLlOCXOOI1IUC. 2JcTOpH~IHi AaHi:

-9-11 CTCT. - Y CKJTa,ni KH'iDChKO'i Pyci'

107


-I

I.:

r. - clwpMynallllH TYPOllCbKOrO, IlOJIOll1>KLlI·O. Cf-lOflL'I-ttbKOIO

T IIWIIIlCTO;

Y CI\

-3 14CT.

1<l1.li

BBn/lJon, -$2910. Ilafllk))K III11iwi pOCJlllHlli "YJI1>1'YP/l: KapToll:HI, iI\/lTO. 0YPRI\. OBo'ii. CI)PYI'fll.

TBaplll II III UTllO: IlTClXIBIIIIUTBO.

Jhrflm;

I - 6 I. - cKJlani PL:·li J101,.:110.111110'1'· 1 'I\m't Ii P ci'i; -1917]1, - 11]1 IIICIIlHI paJlflllCI,Kll'i BJla,UlI; -l l 22-91pp.-ycK al\iCP P; -1;14 I -4 - pp. - oKynOl3al'la H iMC'I'111110JO: -19l) I p. - '1 BopelIllR PCCllYOlllKIl J>i.IIOPYCJ,.

BPX.

lI<1rjn<], lal.

llill.lapCTno. cHllllapCl'llO,

-J

KOpIICllll\On,l. lIlllH: Topli}.

-'I

flcpcpol'l/la np0/o.III('jIOlilCI b: X<lj1'IOfi<l (1-.1·>lCl'la. \lll.IOLIII<l). IlC\lCIITlla,

l

M it III 1111 0

<loa

y'Hil apHIl ii

yc I'pllL

CpiI.\aFlll:

0011p,H

np 'III I.:!H.

Tane Ra p FI a, II al J q)U 1l0-IICJHO.lUJ Ha. ;1 n rol.\(\(11.1 h II (\.

rpaHCllOpTi-ICI nOJlirparjJi·lIla, lllmlxII cno.ly ' lcHHH: LlOI3)lo-lll<l 'a i3/1l'1llb: 5590 KM.

3. t)op\ta ;wplKaB11: I1pC UI!lL:IITCJ,Ka pt'CllyOJIIKH. nOlliJIH Tr,CH ITa 6 o(iJlau;.:(1.

r

uyJ(I nil n

"a.rlliillit ClJlh. L'IJII"

265 000 KM, MilKl·tapolllll1ii aeponopT: Millc!,,,, HafmalKmmiwi napTHcpw PC1\ Y"pai'lla JlalBill,

!lon;KIIII<l WOCeMJlIJX,llopir:

nO.flbllla,

I hl.:H flC~liapO,!.lHO He) II '~nb pOKiB.

nOBIIOlla;!\cIlI15I'

-

rJI:lllOIO 1l11l\Qll:lI3'IO'i BnanH

i Bep

-1lj1IBIl<l.lJ<lC J JBl.Ibl'IlOC 3(\ 3rO;\OI0

'OllHH~>'I rOnOI3HOKOM:lH

nap.laMcHry

npct-I'

lac I)'111I11l\iu i "OCIlOBIlI1X" f-lilTinpil3, <I TaKO'" iHWltX 'lJlCHiB

llCT<lBJHI£

-Ma

i BinKJla,lW

3aK

H

Bcp

OBlla pa <I, 06Hpa ThCH BCCltapOil.IIO lin

TepuTopiH: 64 589

CKJla, ae

orO.lOlllCHHH

iMlli'lMCHTa ITpc311J.lCmy.

a:

MiHicTpiB, BinnoBinnnhlllfii

IJepel npC311,UCHTOM.

MillicTpio,

4,llrlill ,II' III:

pyGc Ib-= 100 KOlliiioK,

6iJlopycbKa.

l'plllllooa OllilHIIUW

LkpiK<lllJIiI MOBa: P":.:Jil'iH: ncpcouiKllO OI.:r1o.'lapCTBo:

lOS

Ka6illeT

nOilIlOllnlK",HHH Ilcpcn lIoBOo6pallll.\1 npC3IllJ.t:HTOM. CK;Ja2l.an heH iJ tiHiCTpa, 'J<lCryIllIllKIB npCM"tp-\lillinpa, i'llillicTpil3 Ta lIllIIIIX 'rneliin

np~~r"fP-c KaGiHL~IY

J1HTlIOKJ, fiiJlopycil(),

KB,K~L

2 61:: 1000 '10.11.

3 11I1X: JIaHIl.uiB -53.5%, pOCillJI - '3-°/'0 6inopy\,.io -4,2%. YKpa'iHlliB ­ 3,2%. nOfllTl,iB - 2,2%. JIlITOBl.(iB - \,3%, fyeroTa HaCeJlellllSl: 71.5 '10 ,hR,/( '1. CTOJll1UH: PHra, Hai16iJlbwi Micn: Pl1ra 874 000, ayraBIlH IC 125 000, JIima)l lOR 000, Enrana 72 000 IOpMa a 60000 BeHTcIIH.IC 49 000 PC3CKHC 43 000, ¢i3HKo-rCOrpa(pi'lHi BinoMocTi: TCPIHOpi}i Kp<l'iHII nepenmf\110 nKpliTu rop6aMll 811COTOI0 6iJUI 150 M. 6i'.!lbU.ttl LJ<lCTIIH<l YJ6~pCiKIKlI O~HmaCTt.C}J HO.'13i\H1 P/l3£,Ko'i 3aTOKI1, HarlBlllUa HaCenel-lHH:

BHKOllaBY3 BJIa T

3 pep,

l.rcorpa<pilIHi JJ.alli:

5 pOl<iB,

-npJlllr.la . KOHCiHT... uilo. a" HI'I i 610,iliKCT;

on. TJIy~!a'lellIlH KOllc IITyui'i i aKoHiB;

-ooHpac BlllUi cYlI,oLii oprmllt;

a6ill

M":iKY

bHO 0 BCTO,

aBlfa Bn<lAa

npano

CX,i,llHiii E:llpo/li.

ECTOHi 10.

11013H OBaiKC f '"H:

-~la

.J1ATBIHCbKA PECnYIiJIIKA ):(cplKaBa y

Kpn'iHy B Miil\llap0,LllllfX Bi. f10ClrllaX;

npaBO 3aKOIlOllaR'W'[ iJ'liuiaTIlBH

47. JIATBTR.

Ka6il-reTy MiHiCTpil3

6e 31" .all 3 napJlaMCIITOM; -nl

Te~'la

yIO·IHI'"r;

p-MiHicTpa. ~ioro

IlpaBOC aBHi.

arpapl'lO-ill,nyCTpian!'1I3 "pa'illa,

Ll.I:lIl\-1a KaJTIIL 3 \1 M. 2.ICTOpH'IHi ,nalli:

TO'-IKJ -

-5LT. - BI-IHHKllelJllfl KJJaCOBorO

-I O-DeTcT. - RI1Ht1KHCHH5I

cycni.llhcTBa;

(!}COnaJlbHt1X KH5I1iBCTn;

109


·13-16CTCT. - niL\. BJlGj.(OIO ~\,j~le'l'lIIml i KaToJ1llllbKO'i uepKBIi. YTBopeHHH JbIBOHCI,KOro op,n,eHa i €napXiH; -1562p. - 'laCTHHa JIaTBi! p03L\.inCHa Mi)K U1Bcui€IO i nOnblJlCIO; -I 7CT. - CKJIanaCh JlaTHCbKa HapOL\.HlcTb· -18c'l, - npH€,LlHaHa no Poci'l; . i 905-07 .191 7pp. - y'lacTb B pCBOrrlOt(inx; ·191 ~p. - nporOJIOWeHa pa,LlllHCbK3 BJla.Qa; - '1920p. - yTBopeJII-ln HCJarreiKHo'i,LlCpiKaDI1; -1934 - YCHlIIOBJlel-J]-ll'I (\HlIIIIICTCbKO'i JIBKTaTypH; -1940p. - cTBopcmul ]laTBi'llcbKo'j pa.nllHcbKO·i pccny6JIilHI B CPCP; -.[ 941-45pp. - oKynoBall<l lIlMCUbKHMH niikbKaMI1. 3. q)OpMa /{Cpll\aBIl: lIapJlaMeJlTChKa pecny6.l1iKa. yHiTapHHH yCTpiH. DOjlimltTbCll Ha 21 paiiull. 7 l\Iicr pccnyoJliKaHChKoro nJD.nOpliAKyBaHHlI.

4.Iuwi .'J.3ni: l"powoea

0.!l1ll1J1l\1I:

flaTC= 100 caHTIiMIi.

OepiuiHllli M08a: JlaTJiCbKa. . . .. () Pc.f1irisl: rnallrcJlicHI -76% KaTOJll1KH 15%, npaBOCJJaBHl Ta Iynel -97'0. rocno,J,apCTBo: ili,LlycTpiaJTbHO-arpaplla Kpa·iHa. BBnll.fon.=$ 1930. 3eMcnbHi pecypcH: piJTJUI-12%, naCOBHlua 14%, nii.:H - 20%, iHWi - 54%. HaflRUlKmmlwi POCflHHHi Kynb1YP~1: OBCC, lItJMiHb, )l(HTO, 6ypllK, TIOTIOH. TBapHllfl1l1lT130: BPX, niBl.fapCTBO nTaXiBHIlUTBO, CBHH3pCTBO. PflQaJTbCTBo. nCpepo6Ha npOMI1CnOBicTb: M'Hcua, MOJIO'lUa, CTaJlCBapHa, nanepolla. MawIUJ06YlliBl'la BHpo6HHUTno eflel\"Tp0,i:lBHryHiB. 11lnJIXIf cUO·lJ.Y'ICHHll: )loBiKHHa 3ani3HI1Uh: 2406 KM, 3 HliX 271 KM eneKTpHqliKoa3Ho. )J.oB)I(IIHa IlIOCellllHx nopir: 66 718 KM. HaiiBil>IOIlIRimi nopm: PHra, JIimaH, BCliTCniflc. MiiKHapO,LlHl,!i-i aeponopT: Pl1ra. TopriRJUI.: . . EKCnOpT: MaCJlO. cano, CHp, MOJIOKO, HHUjJ, pH6a, enCKTpOHIKa, namp, 6aBoBiiu.

bmopT: Haqna, npo,LlyJ",nl M3WHH06YAiBIIO'i npOMHCJIOBOCTi.

. HaHB3iKJIHBiw.i napTHcpH: Poe ill, HiMC\I\IHHa, }THTea, blnopycb, ECTOHUI.,

Ulflcuill.

ll()

TeMa 48. JHJTBA.

JIHTOBChKA PECHYIiJlIKA

LJ.ep)l(aBa y Cxiwlij:j ('Bponi. Me)KYc'~ Ei.l1opyClf"IO, YKpa'iHolO, nom.tUCIO, JIaTBi€lO. Pcb . l.reorpa<\>i\IHi );(aHi: Tepl1Topil'l: 65 300 KB.KM. HaCeneHIIH: 3 724 000 'lOJI. 3 HflX JIHTOBUiB - 81,8%, pOCiHH - 8,5%, nOJIllKiB -7%, 6iJlopyciB - 1,5%, yKpa'iHuiB - 1%, iHWI1X - 0 9%. rycToTa Hace.f1emlll: 57 lJOn.lKB.KM. CTOJlHlI)I: BiJibWOC. Hai16iJlhlui MicTa: BiJlbHIOC 590 000 , KaYI'13c 429 000, Knai-inc.na 206 000, UlayJllilii 148000, ITaH,lI3e)KeC 132000. <f>i3uKo-rcorpa<!li I IHi ll3Hi: 6i:lbwa \IaCTHII3 Kptl'jmr - Micu.enicTb, nHCOTOIO lie fHfWC ,100M. Y ¢OpMyBaIwi PCflb€<PY B<liKJnI'BY POJIb Bi;airpaJ1H OJle,LleHiHHlI. Ha piBHlilluiil MicueBOCTi nO,£leKyilH 3;J;iiiMaIOTbCli BI1CO'1HHH BI1COTOIO 6iJlbWe 200M. B paflOHi nin,llcHlw'i l.f3CTI-IHH pi\iKJ-I HCMaH neiKllTh npl16epeIKHa piBHHna. HaJllHltUa TO'11\a HOY'3aIliHeC Ka.l1nac 292 M. HalfeaiKflHniwi pi\IKIi: HeMyHac, HCpHC. lJCTOPJilIHi naHi: -5-6C'f. - Ha Tcplrmpi'i J1I1TBII BlIHIIKJIO "naCOBC cycniJlhCTBO; -110 1240p. - ytROpllJJOCh BCJlI1KC K1I1'I3i8C1'60 J1HloBcbKe; .113cT. - <P0PMYCThC$I JIHiOBCbKa Hapo,:{HicTh; -13-15cTCT. - Bi.a6HBaHHlI niMcU,hKO'j CKClJaHci'i; -I]R5p. - KpcachKa yHiH 3 DOJrblWo\O;' -1410p. - rplOIlBaJIbCbKa 6I1TBa. P03rpoM TCBTOHCb'KOrO opAeHy; -1558~63pp. - ytJacTb B J1HBOHC'hKiHBiifHi 3 PociclO; -1569p. - YBiHwlla no CKJIany PC'li ITocnOnI1To'i; -11795-1815pp. - YBiHWJIa,£lO CKJlaAY Podi (KpiM KJICli1nCJl.I1); -183G-31 pp.• 186J" I 864pp. - 6paJ13 ytJacTh y flOJlbChKOMY lloBcTaHHi; -1905-07, 1917pp. - Y\laCTI> y pClwmolliHx; - 191 R-19pp. - RCTaHOBneHlHf pa.u,nllchKo·j BJlai~H; -J1IOT.-cepYl. 1919p. - Y CKJ1a,llli J1tITOBChKO-EiflOPYCbKO'i pecny6niKI1; -KiH.1919p. - yTBOpCHlll1 HC3aJICIKHO'i pccny6niKI1; -1926p. - BCTaHOBJICt:lHlI <l!awHcTchKO'i ,IDIKTaTypl1;

III


-l940p. - yrr HpCfI, Oll.pc rry IKa 1\ 311.i 'r 'P, -1941-45pp. - OKYllOBnlla Ili~ICU.bIU1MlIl:lili hF3\1l1. . ~f>opMa, ep;Kal3l1: HcllliRllP '311ilCIIT hl\<l P

pan

tl.CplKallll:

yJli aplJllii ycrpiii.

11\):LL'l1lI"ThC51 l-Ia

ni.unOp5l,1"K l:!. till}!.

I 02 4.oJ - 'I - 'riM .

KI\I, IIJIIX

f\~Il;jJcJ<·rpIHI)iKoB<IHo.

np '.lII.;.("':Il·J. OOllpanbC5I 13

cllap

j\1iiKHapo. IIl1i't acpoJlopr

BIJlbIIlOC.

TopriBJJSI: /-lLI

EI\cJlopr ~I'HCO, 1\10;101'0, Jltil15l, \la~JlO, Clip, lIallip, J,CPCIiO.

.

blllOpT: IICl~)Ta. ral. ~tCXaHI1M11.

n0I3110BaJKCHHH:

nOlo nap alllcllry llpll [[:i'Iac apMino, ;J.lfpcKTopa CJIyiK611 6e nCKII; -3,

2002

)J,OBiI\JlHCl UlllL:ciillllX ;lopil':

Haii H3i1\.illlllilllllilllopr; Kmll1J IC,'U!. cn OllIK, ,

1I11L, ~li 'T, pecn)' fliKaH 'hl\or

r,131lCl

LlOBiI\lllla 1aJlJ:l11l1Ilh:

J

npe~1'rp-\filliLTpa. "(l~lalJ:lYIO'lOro

lIaii RalKJIllOj IITi IJ:o.lIJrHCPII: P$, YKpa'iHll ITo Hi IC~I'lHJIa,

Ibw.a.

oi.

OP)

cr,. JlaTBiR

ECTOHiSl,

-3, 3r )l.OfO 3 np M'P-Millil:TpO~IIIPl1"l1Ta'fil('\Iillinpin T:l 'l.lICllill ypHny; -npe.n TaBll5i· Kp3'jHY lJ ~1iif.:llapO;l!IlIX Ri.-~1I0(IllIa\; -BH (i. 3KTII.·lllO BllM,H'allllb Ii OIJ(hIiIOCli HIIll<I;lhIH iWlllpa '1Inwlli"i;

-~Ia npano 'ial\Olill.cl'IIl'lo"i JHiuianlllll -13

It

Kmllll:TCllfliro 1"': • IITI,

I

3aKOlIO,laH'Ia HJIal.la:

P

i

lliJlK lil;J.a IbHOro BCTO:

'myCl{ , i1~I:1.

TCMa 49. l\10JI)),OBA.

PECm'E.,1l1KA MOJIj(OBA

.Llepil\aBJ B CxiJ,J1ii( (Bponi. MCiKY 3 YKpa"j~IOIO. PyMYHioo.

l"cih.l, OOllpaCThC5I R crwpOl(lIO.

nOBI IOn:iil\eIIT 151:

aKoHiB i

-nplli'lIlW[151

10, )I,CTy;

-H(\~aHH>l a 0 ]]l;IIa.u,lrll51

-npano nllCllOB ~Ill

0

II HfI npn3Ha<[l;HHji npCM'€ p -MiHiCTpa'

CHH5I HC..uOBiplf

p5lJl,

(RCbOMY KIla

y

<16

OI\pCI\<IOMY

"Y . 13IIKOIIl1BLla Bna,Ia: yp5lJ,. IIa twni 3 npcl\I

IJpll3H"IIIa

TbC5I np 3H.u Ill' ,\1, niC_lll·

npH311a Llat<JTbOI

IJp

p-l\lilLiCTPO~1. Ilpc!>I' fP-~lillicTP

rotl)KCHHJl i

Ci1~IOM.

IHu.li

llnCHlI yp5lD.Y

Milli TPII ni,u:'lBiTHi IJap.lHMcHTy i "PC'3IILlCH1)'

4.IHwi !.J.nlli:

powona Oll,llllllllll: JIipa~ I OOUCHTiB.

O(jJiqillHa ~IOBa: niITOflChI\a,

P 'lil"iw K3TOJl\tKII -90/0, IlpaRIll:.IClRHi -9%" iHI.Lli -1%.

rocIJonap TBO: arpapllo-iH/lycTpiaIlbHa Kpa'iHa.

BBn/L£on.::::;$1300.

HaHB3)\\JTIIBimi po 1lIIHHi KYIIb'rypll: )\\llTll, OflCC. KaplOWll1. JlbOH, Oyp5l1'. [\OPMOBi pOCJIIIHH.

TBapIIlIHHUTBO: CBHlWPCf!lO, BPX, BiBLIilP~ I ElLl, nTaxiBHIlLlTBLl, nepep06H,

ILp

I\IIICnOllicTh: M'51COl\Ill:Hl'llIa. I\I<lLlII1l1oGyniBHa.

JJhHa,

TCKCTHJTl>lfa IIlKip5lHa. WJI.5IXH

nOllYLle1iH5I:

rrancpona

'iM1LIlJa, 6y iflCJlhllHX

HaCCJICHHH: 4 356000 'IOfl. 3 HI1X: 1\1OJlilaBaI-l - 64,5%, yKpalJIJ.(in -I "' ,8%, POCillH - 13%, raray3iB 3,5%, oo.ilrap - 2% cBpeln-1 ,5%, iHWI-IX - 1,6%, .

rycToTa Rac JleHIJ5I:129,3 tlOJI.iKB.KM. CrOJIIIU5I: KHlIlIiHiH.

311 CH'rOl\1 nic. 51 no.naJlIll1 rarm·yp5I,Uy.

CJleKTpOTeXlli~lIIa, Mc6

1.r"'orpa<j>illHi J:\aHi: TCPUTOpi5l: 33700 KB,K.\1.

MaTCpiaJIiB,

Hai1QiJThllJi Micra: Kmlllmin Mi5 000 ( 720000), Tllpacnim> 182000, bCJTf,IIH 159000. J)CH.Il.CPII 130000, XHtrU.CWTII 36000. PJloH,i 32000, Opxcii 29000, COpOKH 28 000. K:lxy.l 26 000. <1>i3uKo-rcorpa<j>i'lHi ,UaHi: DiB,leIlJlJ lJaCTlllla Kpa'iRH - HH3HHHa TepHTOpiJl. ('IaCTHHa CXiLlIIO­ (BpondichKo'j piBl-IIIHII). TepHTOpi5! KpaiHB OTOllena piK3MH npyT i JJ.llicTep, MliK HIIM'II po:nalIJOBUHi ,1CKiJlh'I\a IHlCOllHl1. HMilHlma TOQKa 429M,

Haihl<llKJHlBimi pi'IKH: .EJ.J-I~CTCP TIpyl".l-ly6ocapcbKe BOJlOCXOBHmC. 2.ICTOPHlJHi ..uani:

-9cr. - [HlHHKHCHHjj KJlaC080ro cyclliJJbOBa;

-12-13cTCT. . DIljlllKJIlt paIlilboepeoiUlJlbIJi YTBOpClIlI5I, TCPllTOpiJI MOJI.uaBi'j

HaJICIK<lJI<l raJIIHlhKoMY KH513iBCTBY;

13 ·14cTl.:r, • cKCnaHCi51 MOllrOllO-nlTUp i Yropc[,Koro KOpO iBCTBa; -14cT, - YT60PCtlH5I MOJl,qaBChKOro Ii:mUiBCToa (HaCaJI YroPU.lHHH); -lo-18crcr. - MOJl.nanifl CTae BaCaJlOM OCl\laHCbKO'j iMnepi'i;


-1812 - IlpI1r;UI3HHJI C LfaCIIOITCPlll'Opi"i (D'Capaul"i) )l(} Poni: -1917 -I pp. - IIpO JlOWCIfIl$l p". $III 1..1\ 'i BJlU.LlIl: -191 p. - 6ccapa6iSl oKynOl.laHa Py~tYlli 10' -1924p. - nporo OlllClllHl MOJl.Llalh.bl\o·i ;\PCP y CKJI'l.li YKpa:iHIL -1940p. - ylBop Ha cou.p~cn. y C[, la' i (,PCP: -1941--t4pp. - OKyl1 llaHa lIil\ll.:llht\II~IH aiiiLhl\<ll\W; - 1991 p. - If- :.IaJlC)f(lla epiKaBa. 3.<I>OPill3 epiKaBII: lIanilmpC:.lIUCHTCbKa pecnyo.'1iK3,:I yHrWpHI1,\( yerpoO-I, nO:J.i JI b $Ilia I IIp BillUifL J cy6npollllll(iw y CKcJa.!llliponilllli·j (KoMn .11 POil\. 60Jlrapin). rJlaBa 11 piKaBH: rrpC3I1,:J.CHT, oUHpae'f'I.c51 BcelIapO.J.HO Ha 4 pO.KII. nOBH BaiKCHlIlI: -nponollyr K,lIqll!laTyp . "IK'ill '( !)-jIIlHICTpa napJlJ~11.:1l'1 y: -niC5! y'JI'U:lil,CIl1l5f nrc~I' 'r-~lil!i~TP:lllpIIHla'la- i ni.%I15lT ~lilllCTpil3: -npCIlCTaIJJlJlC KpU'jUY n l\liiKHap0.Ll/UJX ni)lIlOCHHa, ; - LlCpX.OllllH I ro JOIJlIOT<Oillall~YloLfHM; -M3 npaBo ni)lKJlrI,il,anbIIOro BeTO i 3LlKOIlOJUlD'IO'j iHiuiaTIIIHl; -\13 npaBO p03nyc nlnl /lap a~'lellT. 3aK HO}J,aBLfa BJla.!!.a: IwpJJaMeHT o6Hpa TbC~ Bcellap0,!lHO. IToBIJOBa)l(CHHJI: -npl-t11i11ac '3aKOHI1 i OIO.Ll)f(eT; -3aTBcp}J,iKyC npCM'ep- liHiCTpa lIa j:WI'O nocani; -ilia npaBO p03nyCTHTIJ ypH,!l. 3a llonOMOrOtO BHJlB;ICHII$I itOMy HC.uOBipl1, BHKOHaB"I(I Blla.ua: YpJlll. npll3llalJ HIIj:( IJPC311 CHTO~1. np ill' p- lillicTp 3aTBCpl1JKYfTbC$l napJTLlMCllTO I. YPJl;:J. Bi nORi:laJTMIl-t1l lIepen npC3H HTOM i napJTa~leHTOM, KOHTpacHrHyc aKTIl npe3H,UCHTa. 4,hllIJi )la~li: [pomOBa OnHHHUSl: _e'i= 1006aHi, D,epiK3BlI3 MOBa: pyMyllchKa, PeJlirijl: npaBOCJT3Blli KaTOJJ.H.KJI. [ocnO)lapCTBo: arpapHa Kpa'jHa. BBntLfO ,= 1260, HaHR::t:K IfBimi pocmHlHi Ky I>Typl1: iiypSiK filllel/llll~. KyKypy, 3a,oBo<li. BI1HOrpaJI. fjJpyKTII, KapTon 1$1 COHJllIllllfKII. TIOTlOI-I. TnapHHlIIl1J.Tno: flTLlXiBHI11J.TBO, CflllllilpC:1 110, IJIR'I<'pCTBO, BPX, nepep06Ha npoMHc oBiCTb: M'Jll:O.\'IllJIOlJlla, BHpo61l11llTOO Hacocin Tpa1aOr o6y):{yoaHHJI CnCKTpOlllla, T KCTHJlbHa.

114

UliHlXH cnony'lcIIHH: ll3iKllHa :.I3ni HHUI.. - 133SKM,

.D,OBit..:1I113 1lI l,;Ci'iHIIX opir - 14 -Og K~l.

I liiKllapo1UlIli'i aCpO/lOpT: KIIII1l111iB,

Top iBM:

EKCnOpT: ~I l.1 KO, Hiiwl. I\(}ICO lIaeo 'II. blnopr 1l3r.!ntl, raJ. oyrin S1, ~lalmIlIH.

nUTIICplI: Pw Yl\pa'jlla. p. 1\1Ylli~.

TpaKl0pli.

50. POCUJ.

POCIHChKA <l>E.LJ:EPAl{IJ1

TCM3

}1cpn..:3na <laCTKOBO p03TLlLUOBaH3 y Cxi):{Hill € 1 3poni, 4 CTK0130 p03TalllooaHa I:l AJI'j, Mcn..:v· '3 i'l :I'jHOIO, rpy3i 10. 3cp6ai1,!l;'l\aI!OI\I, KaJaXCT3HOill, MOllruJlino, KflTafJ\1 <1>il,wnH,Uino, [ TOHiflQ, flaTBi· fO, nOm.melO, EiJlopyciclO, l,rcorpa(pilJHi ,n,lHi:

400 KB,KM

HaCCJlCHHJI: 148 485 000 "Ion,

Tl,;,P~ITOpiSl: 17

,

or

3 HIIX: POCiJlH - H2,6%, Te11'ap - 3,6%, yKpa'jHuiB - 2,7%, 4yBaUliB - 1,2%, 9 9%.

IHWIIX -

rycnHa lIacc CBBSI: 8,7'IOJI. hn.KM. C'i'll-mWl: IVlocKBa,

Haii~iJJl,llJi Min:l:

tvl0 K133 830 I 000 (8 967 000). Call1..:T-ncrcp6ypr 4

~6R 000 () 020000), HOBOCIJ6ipChK I 443 000, HIDtmill Honropo;l I 443000,

E'K,rn:plllloypr 1 367 000 Cal\Hlpa I 25810 000, OMCK I 159000, llcn$l6illCbK 1 14R 000, K,naHb 1 103 000, Yq)a 1 094 000, POCTon-Ha ):lOHy 1 025 000, RO~fl'()rpa:l I 005 000, KpaCHO}lpCbK 922 000, l'aparoH 909 000, DopolleiK 9) 000 I3:la;.t11l30CTOK 643000, [;l\eBCI,K 642 000, TOJlbHTi 642 000, y'lJb~lliBCbK

33 000, JIpocnaBJlb 636 ODD. IpI\)'TcbK 635 000, KpaclloJ~ap 627 000, ~~16apoBcbK oaR 000. ))apHay;1 603 000, HOBOKY3HCIlbK 60 I 000. OpL:H6ypr )2000. nClna -48 000, Tyna ')4 ~ 000, P~JaHb 522 000, KCMepoBo 521 000, CTpaX<llfb 510 000, Ha6 pC:ll\lli LJeJlJ-Jl1 507 000, TOMeK 506 000, (!>i:II-lKO-rCOrpacpi'IBi natli: BH fla'·WIlbHOIO Y pCJlbf:fjJi €oponefichKo'j ",aCTHIIH Poci'j c CXiJlHO­ IlpOUdlbKa pilllllJWI. Ha niu,nellb Bin MOCK13If, 11[1 :.Iaxi):{ ni):{ p.BOJll'il

115


[Ii,

inMatOTbCli l3aJI)~ai1cbl\a,

MOCKOBCbKO- 'M JJCIICbKa, npIIBOJ13bKa.

pycbl,a BIICOLfllIHI Ha II i IlJJ.lli M iii< 40PIIIIM i KaclliilchKlm ~IOpCM. p03TawoRalli K, BI'" bKi ropll Ha cxoI~i Yp, hChKi rorll 'laKpllB<lIon.1nxi 110­ cpcrul"

cpenll!>

BHIIY. MilK pi'lKaMII 11'11010

HII

IJOiPCbK

i

('lIiccc.\1 lIi~irl.\lanhCJI

cH6ipCbKC IIJlOCKO j'$l >111\; Ha niBJl.IIJ liI.:pCXO,ElIITh R A.lilailcbl\l

i

BiLl p.Jkllll p<rrrawoBaHa lipCbK~t .\licllCIlIC I", ,Slim IIPOCTlIl a 'TbC5I ail'. no 4YI,OTCbl\01"{.l IlillocTpoBa, OTOIlYIOIlH IJlilircbKy i KOJ1lIMCbKY HII30BlllIII Ha II-ni KaWI;)TKa € ,lI10'lIllym.:aII1l. Ha lliB2.1CHIlO?>IY cxo,ui P03T3WOBalll1n ripChKII.i 111lHlllOi CIIXOTC-AJlill. Haihullll<l 10'1"a E'Ib6pyc (5642.\1). IlailHl1)f.;.TlIIRilJli piKIl: 06. IpTllw, Cllicdi. .fIn-la, A~IYp. Allrapa, HIDK,TyHlyJKa, K,,"ILIaTChKa TyHlylKa, BiJllorl. AJlJ13Ii, KOJIlIMa, IIIAllripI\a OJlellhOI\.lIYJIIIIM, BiTiM, '1ell.\I, ToGo.'II>, 'Ypan, SOHnI nOli. KaMa. CMIHCbKi 1'0(111.

O~a,

Ha c. i i Ilia

CHb

Hella, OIl)lBIIlJa. OC 10pa. 1

fbiioi.l!.l!ti

{Yl"p,1:

T,lihl'llpCbKl:. X::IIlChKC,

oafiKaJI,

}la;J.ora. Ollern.

'aMapc},Kc HO,:~OCXOIl"llle. fipaTChKC BO,~OCXOOIJUlC, YCTb-IJlHMCbKC

PHoiliCbKC BOIIOCXOBlIll.lt., KaCllillCbKe Mope, 2.IcTopHYHi .I.l<lHi: -9-12cTCT - Y CKJla i KII'jBCblwi Pyi.:,i; -12cT. - YTOBPCliH~ BOJlOIIUMIlPChI\Oro KHH3ioCTB3 i HOflfOPOJlCbKOi'

ROlIOCXOOIIIlIC,

pecny6JliKI1;

-19,1 ,1--1~jlp, -

I3LJIlIKLI Hil'lIl1ll11IlJ RillllJ

Ilcpc;llora Wl;:l II i~ICUl>I\II~1

OJ10KOM;

-'11991 p

YTI:lOPLHIHI

I'll)

3.(})Op~liI Ll,CPil\iJBII: 11P~ ui ~1·rrChl\a PCl'llyCl.Ili\(1 I lIJ-:.]~palIlBHIHI ;CTpO ~1.

C'l<mqacTI.cll i 21 p-.;cny6Jlil\ll: [lllrCll. :\:!Tar!. baulKllpTOCT311, GypHTili. ,QarccTall, IHrywcbK3, K:.I()Jp,'{llllo-GJ:IKapcbKa ,K::l()3 t IJfllO' 4CpKCCl>Ka. Kapc.f1i>l. Ko.\li. Mapiii E , MOP;J.Ollill, Cl.xa. OiBHi'lHa Oc 1 ili, TaTapCTaH. Tyaa, Y.a~IYPTChKa. Xal\acil'l. YC'ICHChr.;J. LryBalucl,K<I.Ka li\lItKill: 6 t.:pa·jB: AJlTaiicl,r.;IIrl KpacHollapcbKl-lii. KpacliolllKbKllil, OpH 101 CI.KI111. Xa6apoBcbKHiI, Tal3p no "ChKIIII; MocKBa, CaHKT-OcTCp6ypl - Ij1C.uCp<UlblJi Micra. E:npcilcbr.;a JBTOH :-IH::I o6.'lJCTb; 10 aBTOJ-lOMlfIlX ol<pyriB: ArillchKIIIi. J)YPllTCl>Kl-lIi, KO:\li-ncp.\-llllll>Kllll, KOPllKCbKIIH, J-kHCllbKUii. Tai1~HlpchKIIH, YCTb-Op.aIlHCbKHH GypllTC br.;11 II , XaIlTII-M UHciiicbKl1 n, 4yKOTCl>KIIJ;i, EIiCHKiFlcbKIIH. )I Mano- H-.; HCllbKlI H; 4906 aCTcH. rrrafl3 ;J.CPil-:<lBII: npC31lIlCliT, 061lpa TbUI BCCl'IaP0;J.l-lO Ila 4 pO"I!. nOBHoBa»:cIIIlSl:

-I . . -I - C CT. - epopMymlllllll pociilcbRo·j HapoJ1HOcTi; -13eT. - Ha6inl UJBc,iliB i Hi min; -13-15cTCT. - TCpHTOpiSi 3HaXO.l.lUTbC5I .oi, Rna 010 MOHfOJlO-TaTap;

-3a 1l011a1l1lJlM npeM'(p-~lilliCTP;)

-14-16cTCT. - lloc1ynoBe 1j10r~IYBaHH$1 pociikbKO'j

-

-1 (i-17crcT •

TcpllTopiaJIhHC P03Il1IIPCIIIl1l

Pocij'.

l~ep)KaBW

Yrl:l0pHJlaCh

6araTo­

lIi1uicHtilJlblla llCp)Kal\a:

-rl( H3Ha'la. r.lailY ypll,J,y nic"UI -np1ll1~Hl piUICtUlli B~PXOBHI(;\'I

npo

y3rOnJl(CHII5I

Ri:lCTaBI\Y

-no'1.19cT. - Bi)\6HTIll ap~fi'i HanoJlcolla:

q)QpMyC YP5l.u;

rO.flOIlH0KO.\I3H.llYIOLlIIM;

-llpc.acTao.f1Jl( Kpu'jllY B l\·liif(Hap0;J.HI1X

i P03110Pllllif(CHHJI; -Mac rrpaBO 3aKOHOIHlI3'lo·j illiuiaTlll:lH llepiKaBHo'j )lyml. 3aKOHOllaBL13

OilllIocllIIax;

Bi

IK.

a.!l.anhHoro BCTO

i PO'3IIYCl'Y

B a.l(a:

et>ClI.epanbHi 360pH llKi CKJlall.alOThClI:1 nCp)f.;a1iHO·j )lYl\HI (IfHIRH>I na.lara)

-1825p. - I10BCT<lUH$l )lcKa6plKriB'

-1905-07pp. - neplJla peBOJllOlli$l;

i Palll.1 <I>cllcparti'j (uepXlili lIa :ITa). LlepiKalllla LlY\la Cle'Ja.uaCTLCll

-JHOTIIiI 1917p. npyra PCTWJJlouill. SCTaUOBJll:HHlI BJlil"UI TIIMyaC(mOro

3ararrbHH~IIl. Ilp$l"111

ypllllY· -)KORTCllh(JlHCTona.n)

!lepiK,)lyMolo;

ypRlly'

-1lI1.ua<: y,,~nH

-JI648p. - l.lpHcl.J.mHlIul .Jlil306cpcIKJlo·j YKpa'jllll; -17-18 TCT. - XBIIJHI L0JHIHChiOlX "iiill; -1700-21 pp. - nilHliLIUCI Biiiu3. 1aBOHOBflHltH Bit Xi.n. .aO MOpll;

450 ;lenynlTiB, $IKi o()lIpalOTbCJI HI, pinHIBI~1 BlI6opa~1Il npll TaCMHOMy r0J10cyB<1I111i, :3

nOBHOBCliKCHHll:

1917p. -

oq.PeBOJlIOUiH,

I3craHoR leHIHf

6iJlbWOImUbKoi BJlallH; -1914-18pp, - y'JaCTb B nepUliii C'BiTOBiFll\ii1Hi Ha CTOpOHi AHTilUTH;

116

-1918-20pp. - I pOMa llllCl>Ka I\il'iml; -1922-91 pp. - Y CKJIa.ai CP 'r;

-npHIiHJlTI'll 3<lI\OHiB i 6Io.n)KCT)': -,uac Jro)w HllllplnHaLICllnll npCM'cp-MiHicTpa; -~faf npano Bl,tCJIOBIITII HCAOBIPY ypJltty. 117


PaWl (\)CJlI::pmli'l: CI'J1anarn .H i-! lip :,lC raBIIl11,in p riollin -

no 0.'111

~I

l3i.'l 13111,0IlCl13"1o'i

i

O.LIHO~IY lli.l npC:l~ralllli1Ub!o'i BJJ<UII,

I BIlORail'eJ 11 HI: -laTE! P' iKY€ nplliiHni -ye'l aHO~1I0(,

I\OP

i Cpil'aBIlOIO JlY~1 10

01111 ~Iiil,

al\Ollll'

CYO"fKJ'<h\1I1 (PCLI':PClJU'i:

-npH3~WLlac RHfioPl1 lip 311,UC~ITCI: ·o6Hpa

fellCpaJ1bl-lOrO

/VI iA<llapOnHi acpOnOpTIl: IpKyTCbI\, MypMaHcb",

npOKypopa,

TopriBJI$l: EKcflopT: lla4lTa, By riJlfl>1 , 3<l"IiJO. en) lb. ~Icn\ 1~lnOrT: IpaHcn pTlll 3i\COOH. Kayll)''' i lIP0/1.01l0

l.CTBO,

):lyMOIO, CKJlCl.H<lfTbOI i3 IUJlOBH YPHllY. fi.oro 3<lCTynHI1KiB. MiHicTpiR, YpSl,U OLIOJIIOF CIlI,;TC~IY opraHil3 RUI,OtlilB'lOi' IUl3,'l11.

GiJJOpyCTb,

PCJliriw npaBOCJlaBHi

ih:plhaBLI y CXiW'lii'l - BpOlii.

6Y.'::{HCTl-l, focIJO.!.lapCTBo: itlllYl:Tpia. bHa Kpa'illa, BBnJ'lo .=$1 GSO, HafioaiK.lIllBiwi pocnHlllli KyJlbTypH: nweHl1Wl. 1I4MlHb, l<apTOIIIJI, 6ypllK, iKIITO, KyKypy C1, OBCC, COI/lIlllHHKI-I, PHC, OBo'li, KOP~10Bi, nhOIl, COH, <!>pyKTH, :\1ycym,Malll-l

BHIlorpa . TBapl1mllll.rrBo: BPX. Bin'rapcTllo, CBI1HapCnW, KOWlpCTOO; 0 eH~pc:nJO, nTClxiIlHHUTBO, 611IKiJJhnJIUTBO. pOJBC.llCHHH XyTpOBHX ToapHHoK. KOpHCHi KOnaJTI1HH: uaqn3, ra3, JaJli30, Byri !HI, RaM '}{HC ByriJTJ1l1, K06anhT, b, MO i6,1J,CH, BOJlbq)paM, Mi.lli:>, OJlOIlO. UIIHK pTyTb, JOJTOTO. ,UiaMaHTlI,

cpi6J1o, n aTI1Ha, nipliT KaJJij:'lI~i COJT, cpoc<t>aTH, MarHC3HT, <l36cCT, rpa¢iT, CiJlb cipl<<l, K3,1J,Mii1, BaHa~lilL OCHOBH<l '13CTIIH<I C cKTpoen pri"i BHnycKa.c1'bclI IHI TenJlOBI1X C CKlpOCl:lnui}l);, XOLJa IlCJ1HKa 'laCTKa Bllpo6 )'(HbCll H3 fEe. rIepcpo61i<l npoMHcflOBicTb: B~llImlBl\a '3a.llo<l. aJHO~ltll LIO, K011hOPOBIIX \ICT<lHiB, cTani, MawHH06y.nyB3HHiI, HacpTOnepcpQ6Ha, RIIpo6mlLlTBO TpallcllopTlilIX xiMilfHa, nup06HHUTBO 6yniHCJlhlHlX "1~n0piaJlin, .'lCpCllooOpOGII<1, UCJlIOJI03I1a. lIyKpOBCI, M'lICOMOJIO ' IH<1,

IlL'lllXII CnOJJYlfcl'!I-1Jl:

;QO/3)KHHa Ja.ni IIllllb - 87079

KaJliHiHl'pa.ll,

PyMyHi

1-0, 1l0JlhIUCIO,

IvlCiI\Yc J

37365 CnCKT(lIHpiKollaHo.

PCD, hi JupyciClo, ivloJlllUIJl>lu.

CnoBaLILIHHolO YropUmIJOIO,

I TeorpacPi'-lIli .ual·ti:

TepHTOpi$l: 603 700 KB.KM.

Hacen HHlI: 52027000 'Ion.

3 ~ll\'\ YKpa'illl.{ill - 70,6%, POCiliH - 20,2%, 6iJlopyciH 0,8%, MOJlJ(aBan ­ 0,6%, nomu.:iB - 5%. yropuiB -0 3%, iHWI-lX - 7%, f~ CTOTa HaCCJleIlHlI: 86,2 crOJI.lKB,K 1.

°

CTOJHlllll: KH'iB, Hai16i bwi MiCTa: KII"iB 2646000, XapKill 1 61 - 000, JlHiJlponl"q>oBC1hK I I ~S 000, ,QolleubK 1 12\ 000. One a 1087000. 3anopi)K;t\ll SSe) 000 ..f\l.l3il3 '10000. Kplllllln Pir 737 000, Mapiynonb 524 000, MI-lKona'iu 518 000, JTynu-Icbl\ 504000, MaKi;iBKa 424 000. Bi~lHl1Ull 387 000 CCBaCTOnOJIh 375 UOO, XepcoH '70000, GM(pCpOnOJlb 358 000, <fliJl1I\O-rcorpacjJi4Hi aHi:

'-Ia 'THHa TCpHTOpi'i piBHHllua, Ha TCplfTOpi:i "pallnl 3naXO,fl.fl1'f.,Cll ·i.'If-Ka BIICO'IHH: .LIO nioHo4i Bi;l pi t Il'1I Allie rep pOTfaUlOnaliU HOllOflbchKa, JJiJl1>l.lTa

BUJlItHCbK3, .LlHinpOBCbl\a I3lICO L IIIIIH.

KM, 3 HHX

.llopir - 879 100 KM.

rmH TpaI~cnopT. 1lafrBaiKJllmillli HOpTH: CamIT-lleTep6ypc

Apx311fcnbchK, MypMaHcbK, [3JIa.LIHBOCflJK, HaXO,'l,Ka, POCTOIl­

L!.OB)f\HH3 I.lIOCeHII IIX

lIa-l!.oIlY, ACTpax3Hb,

ECIOHill,

=1 00 KonifrOK.

0cPil(iilll:l ~IOHa: pociiiCLI(:l.

P03BI1HCHI1ii 130,

UOBH".

TeMa 51. YKPAIHA

rpOWOB3 OJHIIIHlVI: py6CJlb

bua, nancpoB3,

6anOBH(\

npOMllCJIOBi 1'6uapl·1.

4,hIUli.ll.aHi:

TCKCTH

II, pi:lIIa CI1pOOlllla, J VI\I(\,

(J)PH. YI,paj'lIa, KaJaxcrall, fpy:lill JlaTIJi5l, JTIITB:I, cbiH l.lIllni51 nOJlhllla, lh;xjH. JIOB<1'l'lIl11a YropWllIla, CWA, 51noHi5l, c!'>pallnill, bOflrapiSl, IOrucJlaniH PyMylli5l. BCJI1H\06p~ITaHi}j. KIlTai,i, MOllrofli5l, AJcp6afi )J(all,

BI1KOHClB'fa 13 aIla: ypll'l. 8iLUIOBii-(anf,~11I11 nepc'u npe3Hl1.eIJ O~l i

3aco6iB

CaHKT-llcrq)oypr. Xa6apollchJ\,

HaHBaiK.nHBiwi napTllcpW

l1CPIKClBHOIO

Hi Ke

1V!OCK[I(\.

Ha niB,fI.l'Hb Bi.'.l110J-ICUI>.Ka pmTaillOlltlHHH

lIiBHi'1 - ;QOHCllhKllfJ Kp>DK. Ha CXO,1i Kpa'iHII pu:nawoD311Id:j OlloaCI)KHH 6accHH. Ha niDJI.!'l1 Kpa'illil Ii lloPIIC Mope BXO.tl.HTb n-io KPI1M, 1M niBillli SiKora :maxo $lTbC5I KpHMCt>Ki ropll, [la niBAcHHOMy 3axo.lli pO:JTaWOn3Hi C'Xil\1li KapnaTH, lIKi npoxo, }ITb LlepC3 'fCpllTOpilO Kpa'iHH. H~j:iBHll{a 1'0'11\3 rJ'om,'!uI(\ 2061 M. HaHBaIKJIHBiUJi piKA: llyllail, l1uinpo, )lHicTCp. D.OHCUb. A30UChKHH. Ha

119


Ha,iB<lil{

i

-9-11CTcr. -

-

Y CK

13

I pOWOl:la Oi-llI HIIWl: rplfRliH= IUU "OllfiiOK.

li KlI'jB bl\O'j Pyci:

Oq)illii'1I1<1

Til;

14 . - '1aCTlllla n:pIHopi'j y CKJWlli nOJlbwi. '13CTllIIa y CK,lH,J,i JhnBll:

-164 p, - npl1 Ha~flildliR06cpciI\lill'j Yl(pa'iHlI Jlll Poci'i;

3

H<lHWIIlCflTpaJILIIll'! YKpa'jllll.3.0 Po~i'j'

oKyrrOlui51 BjilcbKa~nl Hii\lCllbKOIU GHOKy, rkpCMora 6iJlbWOBI1KiD; -1922-9Ipp, - Y CKHCllli

rocnonapCTRO: iH,LlYCTpiaJlblia Kpa'jHn. bTypH: 6YP~K. nlllclIILUH. mIITO. KapTOIL1Jf,

OBOLJi. cOlliILlIIHI\H, IPPyKTII. BIH-IOrpa.u. JlbOIl, 1'IOTI-OH. TBOlpIlIIHIIUTI:lO: 13PX. CBIIHapI,;TBO, l:liBlWIJCTBO. P03BIIH He pH63 bCTRO.

CPCP:

-I C) 1-4:"p1'. - (n:YlloB:IH:1 IIi~!C'ITflIHOIO' -199 I p. - yTBOpclilHI fie. ::IJH.')KHO'j JJ.epjf(aBII, 3. cl>opl\w LICP)f\ClBII: Hanillnpc:m.ucIlTchKa pc J Ha}lBII~CTIO 3BToHoMil, no,ui III Tbl:~ fla I oGJwui, 2 ~IiCTa pccny6JliKallCI,Ko 03Ha ' lCHHH,

MOlla: YKpa'jllcbKa ('IOlcTO Rjf(HOJCTl.C~ pociikhKa ~10~),

Pc. iriH: IlP3BOC;JaI:lI'li, I pCKO-KaTO:IIlKII, K3TOJilIIOl. HallBaiKJlIlIlimi POCJlllllHi K,

-1918-20pp. - UCII'l-pa}II.fla Palla, n:n,I\I,\IIaT ):{lIpel\TopiSl, TI1MLJacOBa

Kopl1clli KonaJJllIill: Byri I

Sf,

6ype Byri .TIS! .. ani31Ia pynn II cHina. ra3.

"13111'<111, cillh rp:l(IJjcr. ]11')'1'1., (POCIIH1T. nCpCp06113 npo~lllcJJO[liCTh: 1lIrn.'1aBIW '3~l:liJa. KO;lbOPOBlIX I\IcTaJlill, CTa.iIi, aJll-OMiHilO. XiMilIHa, UCMCHTHa, nancpoBa,

ny6niKa yHiTapHI1H yCTpiH, 3BTOI'IOMIIY pccny6niKy.

mIRa llcpiKaBII: npl'3f1 CHT, o6I1pa£n.c~ BcCuapOIllJO Iia

24

5 pOKiR,

IOBH Ba)l{ HHJL

ollpo6flllllTBO Tpallcllopnllix '3aco6iB /aBToMooini, aBT 6yCH, BurOHH, JlOKOMOTIIBII/, C ICKl'pOTCXlli ' lll3, TCJlCBi3iti~la. ~1"JfCOMOJIOLIHa, n,yKpona, IIlJl>lxH ~nonyqCHIIJf: )l.OBjf(~IH3 3aJli3HIIUb -

22 62 -KM. 273

)l.oBiI\llIla WOCCH1lI1X ,'lopir -

-npC).(CTaB. He !lCpIKClBy B MiiKllapOllHIIX Hi,f\1l0CIIH'I."C

P03Dllllelle Cy,'I,1I0nJlaUCTBO.

-npII3Ua ' la nicJHI Y3roIliKCHH$l' BCPXOI3HOIO Pa,'lOIO npcM'cp-MillicTpa:

-Up":.lllaLI3C niCJlH nOllaHIlSInpel\l'(p-~liHicTpa 'wCHiB Ka6illeTy Mi"linpiB;

MiIKllapo!lIll1ii acponopT: KH'ia.

-[jll3l1a ' WC CTP. ""IYPY -f ncpXOBHII\1

ypSf y;

000 KI\I.

HaHBamJ1lmilui 1I0P'fI1: DAcca, MapiynOJlb, MIIKona'iB, CcaaCTono Ib, Petti. TopriBJIJf: EKCllOpT: !!WlH!!U!!, ~YK0p. B)rriJuJI 3llniJHa PY.'l.a.

roJIOffOKO~laH.lYIO'lInl·

i McxOllli 111. Pel>, no bwa,l>inopycb, 4exiJl, c-JOBa 11'IHH3

-nplI~hla yKa3111 p03nOp}l.!l.)f\CIlIlR'

IMnopT: 6aBO[lIIa,6oKClITI1, I\H\WHlIH

-Mae npaBO 3aKOllo.uaB L lOi· ilJiuiOlTI1BII i Bi.uKJla aJIbHoro BI,;TO;

HallOajf(J1I10iwi napTllcpH:

-Ma

iiof'O 'lanYIJHlfl\i B

·Ultwi :.Lillii:

Ja3HaBa a '\1 IIrOJlO-TinapcbKOro Haw

-lSeT, - flpll

I bULl.! I qK~M' cp-.\\ ill icrpa,

YP,q ai l,nOllil\a Ihlllli'[ ncp-:f.l rIPOIIJ.lCIfTO,\1. ni,,\KOII rpo.lhllllii i

IICPC1\ lIouoo\ipamlM npC311,'1CH 10M,

CT. - 3aCC"1 'WI C-l0I3'lllla"llI;

-'113c

i\lillicl piu,

III J13ITIIIIII I:kpxoulli Palli. ({aolllc!' MillicTplB CldlaJ,,1f cl3o'j 1I0B1I1l1laml:IIIIH

ani:

2,IcTOpllLII'li

-I TI1C, ~ 0 II.C. - yTBOpClIlHI IlPl1ll0PliOMOIKbKIIX ~'licT'KOJlOHiH;

-] 6

KaGII'I~'1 M iHic I pill CKJlai\,1l

1IIHillll 1l0Lloi1~1I1t[(a: Xapl<iBCbKC. KPCMCIiLIYllhKC. flHiJlpOllCTPOIlCh.l\C

I30/\OCX HilWa.

YroPWlllla MOJI;lOB3 PYMYHi~ bonr'api~,

npnBO pO:.mYCKY nnpn3MCHl)'.

3aKOIIO aB"la una}la:

BCpXOBH3 Palla 06Hp3£TbCS! BCCllapOJ'llJO H3

4

POKlf.

nOBHoBaiKclulSI:

-BIICCI,;WUf 'mill y KOHCTI1T)'Llilo i nplti1HHTU lah:Ollin i G'OIl)l{eT)';

-~!ar rrpaBO Bllpa lInl HClloBipy yp>l.ZlY;

-Mac npUBO i~tniLJMNITa npc Il-lelfTa;

-o6pamUf Hn nOC3,Ll11 ncpc 6aLJelli KOllc'l'Jrryuino;

-31\iiiCHCHIIH nap aMCHTCbKO 0 KOHTpOJIK1.

BIIKOHaBLJ3 BJHI.ua:

LO

TCJ\'la 52. ECTOHUI.

ECTOHCbKA PECnYEJIIKA

!1.cp)l{aBa Y Cxi llii! ('oponi. MeIKYf J JlaTl3icKl. PociClo.

I, feorpZlcjJi'IHi Xlalli: Tqm IOpiJf: 45227 KB,KI\I, HaCCJICIIHH: I 526000.

121


1111, l;C rOHlU -

61, '%.

po illHl1 -

30.1 'Xl, yKpa"illlll - _,,1'10. 6inopycIt I, '%,

rlp..'.!II! CIII:

cpillll-I.I'i'o iHlUi-2._%.

-npe.:(cTaBJlHC I\pn'illY n MiiKHapo.'lIlll.\ lli.'.!.lIoclfllax;

fy'TOTa HaC~JICHIIH: 33.7 tIOJI.!J,:13.1\~1.

C rO,lIIUll: Ta,1

-

Haii6i Lwi ~IIC 1(\:

000.1--.01'

a->IpBc

T, JlJlil'lIl -lX2 000 t 503 000) TapT~ 113 ()()(), Haplla 73 lJVO.II'51pllY 4') VUV.

74

clJi·

IIKo-rcorpac!Ji llti i ,uali i:

Pc

I, ep Kpa'jml BH3I1a'laIOTh

-lllllhll>l( \Iitllcrpill

JlhOLlOBHK~1. lIKI yTHoplIJIIIl;)l

6iml

100 ~I

'lyCTpillalOTI,Cll Ita 6iJlhlIlin '1 cpllTopi'j Kpa'iIlH 'lanOllllllJlIlCll

npllMllx, piBHllX lHl60piB npll Tac~\IloMY fO ocynalllli. nOflIlOBa)f,;cHH}l:

i

IlHpiRHH;lI'IClI.

-npllliHllTrll 3C1KOllin;

GcpcroBa, illijllICpill!l:l. npn l3:xo;\i II PlnJ,Ky :!,noKy ma~;O;lIIIM:H :\B:I OC''l)OBII.

31 X~1.

TpaB'llHoIO pOC.'!lIlIlIic·ryo. Hai,j6iJlhWa TO'IKa:

Hall6iJlhilla piYKa:

E.\Jai-icl'i.

-nplliill5J

Cyyp

-~IaC

Y CKJlaJli

HOpMaTl1BHi (lKTII IIPC3l'1,.TlCIiTa.

4.1HwiLlaHi: OepilliilHa MOBa: CCTOIICbKa.

-ccp.17 T. - YCSJ ECTOHill llaJlC)KHTb WB~!lCLKifl KOpOIli;

PCJliriH: npOTCCTaHTH(€ R all

-172lp. - HIIWTaTCbKlli! .\lIlp. ECToliin nepeXO.11IT!> .10 Cl\JIaJ1}' Pori'i;

7,! 9 t 7pp. - )''laCTb y PCBO!IIOUi~!:'<: np rOJIOLUCHlI>1 p1.1llulchKO'j B.f1a;t1·I;

c,niCTI1) - 61 %, npanocJlaB~li -

-1934p. - BBC!lCHWI <!>3U1I1CTCbKO'j )11l",aT)lp~1;

HatlBaif\JlIIBillJi POCJIlIHHi KyJlhrypll: OBCC. l\apT01U}I.

-1941-44pp. - oKynoB3Ha lIiMeLlhKlIMH BiikbK1.1MH;

TBapllllmlllTBo: CBI1HapcTRo. BPX, Bio'lClpCTBO.

-31944p. -

Y cKJIani CPCP;

Kopllclli Kooa.'IIIH11: QlocepaTII, CJ"'HlI,i.

-) 199 I p. - IIC3,1.fIC)f(l-Ia CP)f(\B3.

ncpcpoGH3 npmmc,loBicfL: Kopa6ncoYLlyBClHHH. M<ll.Umlo6YJlYllClHlill,

3. <J)opMa 1leP)f(ilBIJ: nap aMellTCbKa peclly6JliKCI, yliiTapllll1J yCTpii1. no iJIllHbCli 1-13 15 pai!oHiB, HapBltlICbl\HJI MichKIIH oKpyr,

5 !\lin

pccnyo;liK:lIICbKOro niLlllopRJ.KyBaJHln. JlaB,a llCpit\aDI1: npCJIIL\CIIT, OOl1paCTbCn napJla~lCHTO~1.

35%, imui ­

4%. [ocrl"_'lapCTBO: i!-!rt"ycTpia.'!hH -arpapHa Kpa·jHa. BBn/'JOJl.= 2750. 6i.'Jll 20% 'lCMCJlhHHX pecypciB iCOBi MaCIlBI1.

p .•

-1919p. - yToBpcllml HC3aJle)KI'IO'j LlcpiKaBIl;

TCI(CfllJlblla. l:aIlCpORa, MCO:lCna. xap<IOII<l (M'lICOMOJIO'llIa). pU60KOHccpBlla npoMllc OBicTL. BilP001HIIlTilO CipHIlKiB. »mBlIliCIlC pJ10a.f1bCTBO. tU.l}/XII CnOJlY'lCHHll:

Y BllnaLlKY

,lloBiKlIHa 'l<lJli3HI1I\h -

10 18KM ..\

\-IllX 132 KM ,'1eKTpll<jJiKoBalio.

HCM )f(J11l13oCTi o6paHHSJ npeJH!l.ellTLl 11:lPJl3MCIITOM, Cl\ IIIKafTbCJ1 KOJIerili

lloBif\HHa lIlOCCf'lIi11X JI,opir CKJla,.Tlar 14

lm6opu.iR, OCHOBHy '~aCTllllY llKO'j CKJla <lIOTh J\CIIYTarll lIap:wMcIITy.

nopm: TaJlJTiHH, KOTJW-5rpn , nllpllY.

122

y;

IlpaBO IllfpaJI111l lIeJIOBlpy ypll!l.Y.

napJIa.\ICHTOM. KmlTpacllmy€

JliBOHCbKOro op;J,ella:

-16 T. - nO;tiJl 111.1 Mi)f( no bUlCIO, Wacuino. )lalliC/o;

-1905-

pllr

II(lpJla~ICIITOM niCJJll nO.'lalllHl OPC31·1.1CII1'a. Yrll)l l3iLlIlOBi.1aHhlll1ii ncpc.l

-13c r. - cKCnaHCi$l Hi~tellbKIlX xpeCTOIlOC!lIB;

-191

i

BIIKOHaotla ona!l.a: YpSJ1l. LIflBa yplI,Uy - npC\'l' ,p-MifliCTp npIlJHa'l;)tThCll

CTallOrulefTIHI eCToHCbKO'i 1l3pn)\HOCTl:

-2\IB. 13-16cTCT. -

610;liKCTY;

-3a-rBcp..'lif\I:IIIl1l 1lllllIlIX 21Cp)Kan1l1lX CJlyif\60BUiB;

HaiiBi.1if\J1HIlIUli o:.lcpa: YY!l.ChKC.

llal-li:

-12-13 TCT. -

'$I

-33 R P;lil\CHll>l "PC.\I·CP-l\lllIicTpCl

BOpTCbKC. 2.lc IOPIJllHi

.

lal';OliO;tClB 1 I<l BJIa a: Ilcp)f(aBlli 360pl1. o6pafli WJl}l.\O\l jara IbHIIX.

rop611cTIIH xpc6 T HKI1ii IliLllll1lllYlTbCH II lIil:lLlCHlliii flacTlllli. Bna.7J.1I11J1. UlO

MYlIa\mri

.

-Mac IlpaBO iHil\iIOR,lTI13Mi~I11B KOHCTlllyui·i.

1\ rrho,UoBliH

IfaJl piBIICM ~lOpll. Miif\ !l.f10M<l nJTOCKllMH MicuCBOC I}BlIl JlIaxo IIThCll

i

iHWII'( '1.11.:11111) p>l.l) i 1 wii\lillll)'i IlllGl:lIl nic;l>l

-np 'llCraUJllIe f1apXla,\'1 ,rry KaH:IH,D,ann lIa flllllll.'1 'pil\allJlI 1I0ea,[[IJ;

Ilcpio .3axillll' I niR,l lIlIa fl<lCTlH-la.lcpiK<lBII CKIW,'WI' I IIi'lOBH 11\'

KpllTi BaIlH}lf(OM

ra

II l.1allH}f t1PI:~1 (P-,\llIllt 1pa, aoo fII '!HI 010,10111 'HHH II ·.'lO!ilpIJ Ilap.'l<lI\I ..'1l Jt)~1 10,\1, a60 IIlJlJ()\lY ~li~lic-rpy:

fpolliona 0, IlIIHIlH: l' 'TOIIChl\[\ I\))OHa.

o

Bl:PXOBIlII\lI'O.I()flll()I\O~t<IIIJIYI011111\1 lGpoi'IIIIIMII ell laMII:

-llpOIIOtl)'( IIC1PJl(I~ILllry 1\C111.:lIL'WIYP' 11PI:\I'CP-~lilllclpa:

illtl.

797

KJ\1.

121


Toprin m:

2.Il:IOPH l llli .'lalli.

" KCnOlyr: jl.1, C 0 ~I ;IOIW Hi"IUlI. j\l·~ICO. 3110. Ilpn.'lyKTII If3CI11'OI1CpCp0610I,

-13-IIU l I.14L"1

-14-1 GCTC'1.

~IaIIIlIHH.

IlJlIIIIKJIa 1YP': II (, 1,<1 ':'lCpit\:IBa:

'1. -

- IJq11111l

JarlOiinuJlJlIli.>KII.\ Hliill

O":\I''III\..hIW'i

I yruUpCIIIf}1

i\tr1 pi"i:

IMrJOpl: H;}Clna. 'ICKCTH Iblli Ilpl>, yWrtl. Hniil3aiKJIIlflillii ·IOBHilJlllhOl:/.:OHO~li'";iIIC1pllll.:pll· P<!J, c!JiILl>IILWL 1I11l':lliH.

-19c1. - liallillll<l

11,1I(1-I\II3B .Ihllilii

p~'\ lI'tpn.li[l OOI31Il'l,l\o'i iMIICpi·i .

YTllOP 111151 IIC'laJleit\IIIIX lll'P",,(f\" -190 p. - yCTallOBJlCIIlIll I<OHCTHTYllii1I;o'j

•daTBI}I, JiHTBa. HJ'ICY'HlHa.

lIl(H1apxi'i pCBOJIKluiiillllM

llIJllIXO!\l;

-1914-18pp. - y'lacTb y ncpl1Ji~i CBiTOBifi BiHHi Ha CTOpOHi Tpo'iCTO,fO

KPAJHH ITTB,L(EHHO-3A.Xl;lHOI A311 COlO'

y; -1923p. - lIpOrOJlOlllelHill pcclIy6"iKIt:

TeMa 53. TYPEl.Jl.J"HA.

TYPEUbKA PECnYI>JHKA

-1941-45pp. -

Y.ll.py,iH CBi1'OBiH 13 ii111 i 36epcrna

rpOwoBa O.'lll HI I Wl: TypCrl1.Ka .D.cpiKaBa JllaXO;1.IITbCH 'I<lCTKOBO B ('[lponi, 'IaCTKOBO B

lieHTpaJliTe1';

3 .IHwi JlaHi:

A ii·i. MeiKy'

Iripa-] OOKypyC.

!lep)I(aBlla Mooa: 1'ypcUbKa .

3

99%, iHl1Ji - 1%. .n.er"'l\BW pccnyOJliK3, ylliraplJllii YCTpiil. DoniJlSlCThCli Ha 67

60. rapi 10. rp\: Ui€IO, rpyJiClo, BipMelliflo A3l'p6ailJ)f\3110\1. [palfo\l. CiplC10,

PCJliri}/: MycyJlhMallll •

IpaKo:'\1.

<!)OpMa

BiJla 1'iB. rJlaaa .ilcpiKaB~1 - fTl'C·B1,:ICIIT. 3al..-ollOJlaD t la OJlan(l HaJIC}f\H1'b BCJI.HauiouaJlhllllM :.IOOP<I1\1, lIKi CKJla;.UlIOThCli i3 CCH~rfyi HaltiOllaJlb~IO'i

i .rcorp<lc!}i'Hti 2laHi: TCpHTOpiw

789452

naJlaTH. I3HKOHClB'I'l B lana 3ni~lnIJO€ThClI YPll,tlOM

KB.KM.

3 HHX: 2~ 623 KB.KM Il FOpOlli, 7(1) 829 Im.K\1 B AJi'i.

'>0%, ;\nr\apn.

: 1'ypKio -

!I kli'i. Kyp21iB - 7n/o, ap~16i 1\ - 1u,.~, i 1111111\ -

BB'll/ ' JO!J.=$1950.

ra.rlyJi HapO~lHO'O rocnonapCTlla: CiJIhChKC rocno~arC'fOO - 25,4%,

2%.

npOM!!C!10!3!CTh - 27,2%, KO~ICpui9., Topril3!1l!, (l6C.'TYIORYBflI-IH~"

Hail6iJlMIIl Micra: ICT<IMOy.l

npCM'€p­

rOCflo,rlapCTIlO: aJ'papHo-iH.LI.ycTpiaJlbHa Kpa"iHa.

3 IIlIX : 3 200000 B E:llpOlli, 54 126000 CTO..l;,:U.H:

lJO.l1i

MIHICTpOM.

HaCeJlCHH}1: 57 326000 lfOJI.

3 HlIX

fin

6 100000.

AIIKapa

2 599 oon ( 3 022 000),

21.R%, ill!ui­

21,6 tXl.

I Mltp 2 39000 (2 665 (00). A.a.ana 972 000 ( 1 430 0001, G)'pca ~35 000 (I OJ I 000), ra3iaHicIJ 603 000 (760000), KOHH lI 543 000 ( I 0150(0). KaiiccplI 461 000 (588000), MepCl1ll422 000 70 [ 000). ECKCCCXIlP 416000 (455000)

pccypclI: pinJIH - 32,6%, rOpO.EUI i canH - 3,8%1, JliCH - 26.2%, naCOIH-IlUa - 35,5%. ,iHWi - 1,9%. Hal103)f\JTlmilll i pOCJilHHU,i KyJlhTypn: nUleHHWl,

.D.ai1p6aKHp 381 000 (560 000), MlTa.'lb}l 378 000 (514 0(0).

TJOTlOH, 'lail, 1\laK IJ,H6y.1JH, BIIHOrpaJl., epiHiKIl. allCJlbCliHli, apaxic, Macm1HII,

<t:>i lII..-o-rcorpa<\>i ' IHi JlaHi: OTO'IC~Ia ropa:'\1II Kpa'i1l3

3eMeiIi.>lIi

lI

'

IMiHb, KyKypyn3a. 6ypHK, Kap1l1rffl}1. iKHTO, OBec, COH}1IllHHI\lI, OaOOfill:l,

BOLli.TBapHIlIIHUTBO: OiO'lapCl80, BPX, hUH}1PCTBO, P0:lBC.ueHH}1 UIOBKOIlP}lJlUO'i

y cepcJ:lI-1Hi HKO'i JH3XO,1,IlTLCli AI-IaToJliiic(,Kc

Harip'}1. J;inbmy 'laCTIfHY 1'<:pl1TOpi'i 'JaiiM3( c'len. Ha cxofli Kpa"iHII p03TauloilallHii BllCOKlttl XPL'OCT J !'OP[IMH BYilK<lllilJlIOro nOXO.LliKCIHHI. HaihHllllfl 1'O'lKa r.Apapa1' (51651>1). HaiiliCIiKJlllBillli piKII: KI·l'm.TlllpMaK, 1310KMCI'I,tlCPCUI, ¢ipaT, THrp. C<lK3p

$I,

Kypa. HaiiBilllClllBilJli oJcpa: Ball. Ty ,

Ijcill1JCXllp. EIj}IIJ1HpCbKC, Ka6aHI1I1CbKe, XlIllCpraHJlliH BOJlOCXOBHlua.

ryccHi,IlTaxiBHl'luTBO. KOpHCHi Konammll: XP0.\I, .\li/lh.!nYTh, cipKa, oyrinJl}l, OJlOBO, 60KCHTJoI, ~ J pc ByriJI

$I.

MarHC'HlTll" laJlillli P1')\II, niplfT, IlIlHK, niKe.'Jb, ciJl!>, 6ip.

nCpCp06H3 np0:,\lHl:JIOBic"l'h: -rCKCTIfJ1hHa.

IlIJo:ip~l'Ia, f1llnJlllBKa 311'Jli3a,

aIIC llapHa, xi \'! ilJlla np0l.IOIIOJrI(,'I(\, M'HcRa, AIlPOOH 1111 rRO MaCJlIlIIOBO('O laC!la, TJOTJOHOBU, llllpo6mllrmo 110'6YTOBIiX TotmpiB, BltllJInBKa KO IbOPOBIIX I TaniB MawliHo6YJlYBllHH}1.

124

125


IIIJIHXIIl.:IIO IY'ICllllfI: tOllil\lllJa 'HlJli'WlIllh: I Ol3i"llIl(I IJluccilllllX

°

-3-IOncT.· y CK.Ja,ll 1pall.• ApaocbKulU X(lJ/il!lal.';

~ I J KI-J. 1llllX 1 O:rh:1-1 CJll:lnplJ(!,iI\0B<lIIO,

-8

opir:

I - 1,1-1. '\

IIIIA

10701\\1 alii 06JIlIU,

Hai'ill;liK_llrnilui II\..)PIII: Alilalll>ll. (·I\CJI;..lCP 'H. k"ICI\"UyJI, !jo\tlql. "3ollrYJl.r(al~. ·ar.1

yll. J 1~111.

pClIIl: I

l'pCIIII.

·11·I~cr·r. - ·3cnll(III~l.la HaJla,Jill·IYPI\IB . .\ll1iIlU.lll·I,lltlp. TIJ:llypa:

11;(.

ttliKlJllPOLllIl a 'p0110p111: Iclal-IO :.1. I ;~IIJp. 1\1I1\<lP<l . .'-\;«111,1. ArfT(1J1hH. ~ priBJI5I:

EKCIIOPI: py,'lIl. hllIOpT: na lin

riO'!

1011.

6anOBlla.

, I-iallJI1HIl

i

IHIlIOrpa.1. apaxic. 1111111). TeKC nUll>.

Mcxalli·IMH. Xi\lil"l" II. ·lani!O. JliKI1, CTanl>.

"PO,,\ BflbCTBO, CllpOBIIlI'1.

HaifBalK ImiUli IlapTJICplI: HiM\..·'I'IJIIJ'J. lT~t:lili. IpaK. lIlA. (lJp'lHlliH. WBci'il(apili. Py lylliSl, Rl'.I111I\o6pln'<1I11>1, py 1lII.IVlaKl:;J.Ij/lill.

'leMa 54. A3EPGAHlllKAH. PECIlYEJl IKA :\JEPEAftjl,)f(AH cpiKana B II i B,UeHHO-Jaxi,uJI iii

A3i'i.

MCiK

n

P)''JiClU. Bip,\Il'Jfi

''1', - Y CK:la.ll ,JcpiKaBII C 'cjJ\..'UII 113. Uo' CKr Li )jll11bljll IpaHoM i TypuiC10; -3 'p.1 XCT. - YTOflpelliHI (jICO;J..L!cpit(a II II. jClJIL:iKlllI\ III 1)1:111)': -3 n04. 19cT. - nll.Alep6alin)J{aH Y cI\Jla,'\i Po 'i'i; -I 05-07.191 pro - Y4(1CTJ, B pociiicbKII: r nOfllOI(iSi '; -1920p, - yTBOpCt'Ia pc 1.l.pccny6f1it.:a; - 1922p. - y CK.'lJ i 3aKa13Ku3bKo'j pan.,cou.pccny6niKJI; -3 19 op, - ;ToopcHa A3cp6ail iKUIICbKU PCP; -3 I Q91 p, . HC3(1.1Cif:lla :l PiK~I!l:l,

-I 6·1l'i' r

~lliK

3.LHlIlinaHi: cJ)opr.la ncpiKHBII: Pc 'lly6JliKa. ylli laplIllH YCTpi~1. nOJliJl~f.TLCSI 51 palioH, 7 Tcpmopilt, I aBTollo:-'IIIY 06J13CTI., 1 aBToHoMHy pCCllyOJliKY. 10. Jpallll~l.

P<D.

rpOlIlOI3U

O;J.IlIlIlIIH: PyoCJlb=IOO

Konii,IOK.

Oq)illi~il·{(l \tOBa: a cp6a~J.1.iKallcbK(I.

PcniriH: I-IYcy bM<lHII, npaBoc. aJlHi.

rocno apCTBO: illnvCTpia:lbHo-arpapHu Kpu'jHa.

l.rcorpa<l>i4Hi llalli: Tcplrropiw 86600 KB.Kr.1.

HacCfI HIISI: 7 174000 Lion.

"3 1fl·IX: a3cp6a'u)KaJlIlil3 - R2,7°o. pOCiSiIl': ,0% BipMClJuil3' 5.6%.

r TO a HaCCJ1 ... HHll: 83.0 L{ •• ,!{I3.K~1.

TO HI.VI: oaK .

Hai16iJlbllJi . liCTa: baKV I I 49000 (I 757 (00). raWI" 2H I OO(). Cynla'il 235 000, Mi~lraLlel3l1p 1000, IlIcKi 63 UOO, llaxiLlcBail 62 OOU. A.'li-baiipaMJli 61000. <J)i3H!{O-fl: rpa<l>il.JHi .nalli: Ha niBncHllo lY cxo.ni p03Tam013alli J1a "C1'aH .bKi ropll. Ha 3aXO)li Mamtii KaBKa3. MiiK lilDIH p03TallIonalla piBlIl1lla. jlKa npocrsn-a€ T bCjI )\<l Ka niilcbKur ~I pSi i llL:pCXO.nIlTb fl npllOepCiI'lIY CM)'I)', Ilai·illlll.ua TO'IK(\' 6,napJ.ly3y 4466~1. HaHBaiK IlBiUJi piLIKIl: Kypa. ApaKc, CiMyp. Haj'IBilJKHlIBiIlJl O'1cpa: KaCllii1cblCC Mope, MaH CLlaypCbKC 1l0;J.OCXOBIIU-lC. 2.kropwlHi .il'IHi:

-9cl".).(0 H.C. - YTBOPC~lI'ljl

126

·Q-16CTcT, - iC11 n<lllllH (jlco;.l.a.'lI,II11'i )\Cpil,anlt 1IC1 rcpHTopi'i '3cp0alt,'(il\<lHY (111111 BaH): -11-1 'crc!. - q)Op~IYBaJtII51 a·l\.·pu<lflil'<Il1cl,t\o'j lIapIU11(1\..'li.

cTaponaBllix

)~l:Pit\[l1l (MalIa,

MiAill

BBnJ'IOJI,= 1670. HaHBaJKJUIBimi POCJII1HHi KynbT)'p1'l: BHHOrpan, OBoqi, nmell11JlH, 6aBoB~la, (1IpyfITH, KapTOr/JISI.

TBapl!!lH11UT130: BPX, !3iB"!apCTl3o. cBHHapcT9o.

Kopllclli KOnaJHIHH: Ha<lna.60KCIITI1.

nepepooHa np0l-.lHc.rrol3iCTb: Ha<inoncpcpo6Ha XiMiLIHa, BIIrIJI(lBK(\ JculiJa,

cTani, CTa BapHa M'>ICHa MonO t HI3 TCKCTlIJlhlla, CJ1CKTpOTCXlli LrHa. WJUlXH CnOJIY4CHHSI: P03BI1HCHC 03CpAC

cynHonnal3CTBO.

HaHBalKJIHl3imi nopm: oaKY. CYMra'iT. JlcHKapaH. MiiKHaponHHH acponopT: fiaKY. Topril3JISI: EKCnOjH:

H'Hlna. ra"l.

TCKCTH;lh BIlHorpa,...

r",mopT: nyrinJHI. f\I(1UIIHIH i MexaHi3MIl, HaHBa)t"J1I1oil.lli napHICpH: Pocin, rpyJill. K,l3axCTall,lpaH,

AJI6aliill):

127


55. BIPMEHU1.

PECITYfiJ1IKA BIPMEHUI

- j

TCI\I3

I )36p. '.

n )rk'II~1 l3ip~ICIICI,h:a

-JIG Ip .• IIC·W.I-:;l>lIa I. 3.111l1li

·pil\<llla.

.rWlli:

(I)OP\I'1 .'ICpit'3Bll: pC'LII\'\! 111\<1

JJ,~p't\al:ia 13 ni13!lCIJIJO-3~I\i;lllilt ,Adj'i. ML'it';YE.:l

Alcp6aiLtit\'IIIL!M. rpy ino,

lyplWIlJ,lp;1I10"!.

CTOnHllSI: p € caaH.

Haii6iJlhllli \[ina: (pc-Bau 1202000, 000, EllThlia.1JIIII 37 000. K"4l311 31000.

Kip0[lOKi.11J

illWHX -

169

3.5%.

00 ,Yi\1Cl.

Pe liris!: K3TonHKII np3rlOCMIBrii.

focno; ap TUO: al papl-lO-illIlycTpiaJlblla Kpa·illa.

BI3n/'JoJI.=S7RO.

11ai'IRail\J1Ilflillli

rmrrorI'a,l,.

noo,

flOMpi

123

Ha niRIIoLIi ponawoBaHi KauKa3bKi ropN, Ha niBllHi Bip!\((~HCh"C n.rrocKorip'r. WO 1a"pIIBat: nOnllllY o3epa CeBaI·1. Hal"IBI·lU-la 10'iKa - I: Apap,rr (4090.M). J-laiI"Ba)KnHDiwi pi IKI1: ApaKac, Pa31l<IH, Hai-iBaiKJllIBitIJc O::lCpo: L

CCBaH,

2.ICTOpwlHi .n.aHi:

pOCJlIllIHi Ky brypll:

TnapllllI1l1U'fBO: BiflLlap

\li.IL. 601, 'llTI!.

(l>i1I1Ko-reorpnepi'II'li nLllli:

n

H,e. - n:JlaJlaOI 8ip~(CHChKa HapOnHicTb;

OHo'li Kap

on.1Sl, f1LJ\lillL, q)pyKTII.

TBO. Cl1JlllapCTBO, BPX.

KOPlIClli 1'0na.lllllll:

np0!\111C lonicn: M·~CO~(OJIO'llla. llCMCllTlla.

p 'p0611:1

Mall II lUooy,nilma, Xi~1iLIHa. III. SlXII CIlOJIY'ICHHSI:

LI.OBIt\IIHCI JaJli3HJlub: 825K'.'I.

l!,OBiKIIHCI wocCi-i/'IHX flOpi : 7700.

no O'lcry CsalT. 1iil\llapO lHlH aeI'ono)) ': E'pcnall.

Top iBJl5i:

y.uHOIiJIaBCTBO

EKcnopT: alii-tO. 1\0HbSlT\,

LlO H.e. - pa60BJ1aCHIIUbKl1 IJ:CPih:L1Bl1 YpapTy;

ni,'!. l\Jlil,1010 AXC!\ICHII;liB i CCJICnKl1,Uin;

-KiH.3cT. no H,C. - yTBOpCHIISI BCll. BipMClJi'i;

-I CT. ao H.C. - 06"€KT 60I'OThOU Mi'" PHMOM i naI'<piClo;

-3-4CT. q>eo;:J.aJlbH3 ).lcp"'(1lJa 'jaJlCiKlW Ili~ [pally, nO)\iJICHCI MiiK JpaHoM

'laii, SlIlUJI, M'SlCO.

1\1110p1': HacpTCI,

ra3, nyri.1.ISI, MaUJIIHI·1 i McxaHi3MH,

HallAaJt.:Jll.lBiwi

napTHcpll: p$.

fpy3il1,

1pl1l-1,

-

Ta Bi3aHTiCIo;

·7 -I5ncr. - lJana).l apaGiiB. Bi3f1H'riHuiB,

CCJI"J~ih:YKiR,

TI1Mypa;

-16-18cTcT. - nO,!l,inCHa Mi* TYPJlino T:1 IpaHoM; . no'l. 19n. - cxi,'ll/a ~13CTliJIa npU€nHaHa 110 Pocii; -I R05.C17, 191 fpI'. - y'l1lcn y pm:iih:hKllx I'CIJOJllouiSlx; -1920I" - yTlwperIa pai!.pecuyoJliKa; "] 1922I'. - Y CKJla,ui 3aKaIlK3:,sbk.ll·j pa;l.cou,pctlly6J1iKH; 128

Ba 01..l111IlIUfl: I )lpa~I=1

c!>illliill' Mona: rliPMCf-ICbKa.

Tcpwropisl: 29 SOO KR.K\!.

Hac f1~IIIHJ: 3 354 000 LIOJl.

3 IlIIX: BipMcHuia - 933%, l\yp.n.iB -I )%, POCiSiN 1.5%, fyCTOT<I HaCCJICHWl: 112,6 LIO .lKB.KM.

-2noJI. I TIIC, no -6-3cTCT. ..10 H.C.

)"111 LIPIIlJiI )"l'lp'li·I. Ilo.li.'(HCll,Cll 11;'1 3~

paiiolfiB.

p w

l.r~orp3(piLIHi,LJ.aHi,

-9-6c'I'l;T.

PCP:

TeMa 56. fPY3UI.

PECITYJiJlIKA rpY3UI

MOHroJIO-TaTap.

llepil,aSl1 S nill

lCHIlO-laxi,rUlili

A:li'i. :vtCIKY

:I

BipMeHicfO,

kp6aii!llKanO\I, p(lJ, Typllino.

I .reorpat\liLIHi naHi: TCPIITOpiw 69 700 Kn.l\~1

HaCeJlelll1W 5471 000 CIOJ/. 3 IHIX: rpy3HHiB - 6 ,8%. l3ipMeHuis -9%, pocil1ll -7,4%, 33er6aHJl/Kal-luin

129


- 5.1 'X,. uce 1IIII1liB -3,}l}o. r PCI i 0 -I, )%, aox,nlli II -I. 7'~U. i 1111111.\ -2.9'10. rye 101 a IIaC JrCIIIIH: 7H. - '10. . 1\13.1';1\1. "1 OJIIIII$!: TOl.1i i. I laiiol 11.1111 \ICTa: T6i:li '1 I _6' 00. K 'Ta'ici nll 000. I'~ ,: ralli 16 000. baT~ ~II 1.1 7 000. C .'x> !'oIl 1_2 00 l. I'opi -7 Ol O. II n i 5-1 (I( 10. '{,IU\,:lI 40 OOU. (Lx flIl1l1Hl.li 30 000. CDi3111'o-rc rpa<jJiLllli ,:ulIIi: Ha IIITlH Lli p03TawooCllli JI;\Iluronl KaTlK<t3I.KIIX rip, lin lIiH:lIii - MaJII1~ :lBK(l'3.1 liiK 11111111 ll0.'11111<1 pillKl1 PiOlli, T.·l. 1\0. xi~a. 1I1\<1 Illla.lac II 4opllt: ~tOpc. fl<lill3lllll3 TO'"l«a - rt:+.allrIl-Tay ( 068~1). I lailll<l)/-:.111 IIi 1I1C\ piLfJ<a: Piolli. Hailaail'.111l3illlc TlOiWCXOBIIlUC: )].iI\:3a3pcbKc. 2.IcTOpil t IlIi .u;mi: -4-'CT. II H. . - Y CKJl lli 16cpi'i; -6·10 eTCT. - uitl BJIa 010 iP'IIICf,KIIX CaC3I1Hi\in, Bi:I<lIlTi'j i Apa6cbKoro XaJI iq)a1 I. ' JlanaC5I rpy311H bKa lIapo H iCTb: -I -9c . B P HIIH epco 3JJT.IIHX KlllUlllCTII (Kah··li. EpCli. A6x33ill): -II-I_CTCT. - '::KOH ~lilllHt ii

-13-14c cr. -IS-f1011.17 Ka

Ti, J!'oICPC

- Hana

IlpaUOCJWlilll,

~I.

Cy.lhl\HIIIII.

rOCIIO.lapcTCIO: arpapllO-ilf:IYC'1 PI;I.I1,11<I Kpn·iHa.

1:3130

110.1.=

"0.

Haiiu:lilClIlIlillll noc.'1IIJ1Hi 1':~'.'lhIYplJ: ntllClIllllll. ouo'li. e!I!)YI" 'I. BIIIIOI p'LI.

'Jaii. KlIIHun:HI.

oypSIJ'.

Tlla!WIIIIIIlITIlO: lliU'rapCTIlO, KOpllCHi l\OnaJlJ.tHH:

,aJli

0,

BPX, CBlIHapCTHO.

nyriJlnll, 6ypc nyrlJlJlSl.

nepcpoollll npo~lllC:IOBicTl): xiMi'lHa (Bllp06HHI TBO WTY'IHIIX nanepoBa. l.lllpOG1-IIIIlTllO

i Ky bTyplillii po lliIBT (JICIl)l. fPY'lii:

6pHB),

OKOMOHIUHHX nOTHriu, Bllpo611111lTRO PI1I1J1X

TI:X.iIlCTPY~ICHTjB. Xnp l 1013a I1POMHCJlOBicTb, (M'SlCO"IOJlo<IHa , TeK TIl

,Ila.

WmlXlI cnOIlY'leHIfll: po BIIHCHIIH MOPCbKIIH TpaHCllopT. HaliBaiKJlIlBillli IlOPTil: 6;I1Y~li. Cy.xY~li. IloTi. Miil\11apOJ.Tmii acponopT:

Ilap TUO:

-()CT..:.to ILl'. -KO.1xi.l hK

Pcnil iWI PY'IIIIIChl\i npOIIIO lHIIIIlI. flIP"ICHChKI K~IT ))1111'11. pocliiCbK]

T6iJllci.

TopriBJlH:

EKcnopr HHIVI, MOJlOKO, tlaii. e[)pyKTH. hlIlOpT: F1a{lna.

nn. n~KCTHJlbJW

CllpOlll1l1a.

HaHBaJKnl1Sillli napl'llcpll: Pet>, AJcp6all)J.JKall, BipM'::Hi$l. TypuiSl, KaJaXCT<lH.

MOli OJlO-T3Tap, Tmtypa:

1. - yTROpCIIIUI

IIC'

a,'IC/Klm};

uapc

R

i

KHH:liB'::TB (KapHi.

Ut iH.)·

-16-18cTCT. - 06' KT 60pOTb611 Min; IpalloM Tn Typuiuo: -nOLI. 19 T. - OiJlbUla llaClllHiI nplfc.:lIIalla till Poci'i:

-1805-07, I 917pp. - YllaCTL B pociiiCbl\HX pl::lh., IOIlIHX; -19 I p. - TBOpCH3 paIl.pccnyoJliKa; -:II 922p. - Y CKJ13Lli '3aKaJ3KaJbKo'i pa, . 01l.peclly6JliKIf; - 1936p. - yTBopella fp, 311HCbKa

-119 I p. - He3a e>KHa

PCP:

p>K(\Ba.

3.JHWi .n.aHi:

Pecny61iKa, yHinpHHH yCTpiii '3 II311HllicTlo al:lToHoMi'i 51 i3 2 aUTOilOMIl11X pecny6niK (A6xaJill, A,:I>Kapill), aOTOHOMI-IOI .OceTiR), -I P<lHol-ly,6 CpHTOpiH.

<l)OIHla /ler)KaBll:

Cl(fla.ua

Tb

06 aCTi

n

Haui HClnbHa A..DaOTa: p 6CJlb= I 00 ImniHoK. ell i llifilln 1-108a: rpY31IllCI.Ka. 1.1U

131


Tr;PllTOT'I51.1EPIK 0 lUPOnll IIA'3U1\

PO IflcbK' C!)E .

17075000

T. PE4 L 'kfH

7~l)

(103 lOll

C\)PAHUI.s1

5--t,~ t)(,)

I nAHL5I

50-1 71.\2

lU13EUlfl

4.:199(l路i

IIIMEl.fl.fIlI-lA

.'577J3 8 131)

HOPBErt51 I I( Ublll,\

II"A.'II}(

B

ItIKOEPHTAIII51

PYMVHI5I DEn PYCb , PEL (151 bon APJ.H

b -..III>' 151 .-\J1 bA III}I

.10 521\

~IAK[ll()II'}1

_: 71.)

CJIOUtJII}l

20 _:3 _- 6

2x 7--iX

I K 'EM6YPI MlbT

467. 316

I lEHWTEi路iH

160

I-I~OPPA

(55 'I

.)23 77(.' 7) 126. :; .101 301 241 75_ 237500 207600 131 957 110994 102 173

I

l)3l)l-i I)

JJ 7(10

)I

MOIIAKO

H-M PIHO

0.44

}[OI.ITU":!

'Ill E"lhHICTb llACE.JTEllIl51IIEI')/{AB [BrOOlI IlaC(,J1CH}~(IIO.1.)

POClnCf.,KA <1> )lEP.

14 41)5000

93036

HIMPltlllHA

':J2389

BE IIKOfiPIITAHI5I

4EXI5I

83859 7R 8M

II>PAHUI}\

nHTBA

65300

TYPE4QI路IIIA

SO 275 000 5799. 000 57517000 57372 000 57 26000

ATI3I 51

64 589

YKPAIHA I 111\11151

YJ

nOnbll{A

.~x

IOfO J1ABI5l

vrOPI..UJtll-lA Il0PTVr J1151 B TPLSl

x

PIJATI5I

):{AHI5I

50583 51 129 49035 45227 43094

llIBE~iUAPI5I

41 239

bOCH 151-fEPUOrOBIII-IA nOBALI4HHA

.

132

3:;

路152

KP IliA

C1>IIUI5III';,I}!

HI EPJI \11;(1'1 Mon OBi\

'01'1151

ITA 151

52057000

loro JlABI5I

J~2 000 411< OUO 2] 201000 152')1' 000 I () 4X2 000

nOPTYfAJII5I

10 407 000

4EXI5I

I0

PYMYHI5I

H IAEPJ1A H):{H

~ 2/l

!lOO


'I'OPLLUIHA

blJIOPYCb

fPl:l,llJl

f>EJII>fl51

5011fAPI5I

9004 000

WBEUHI

X 7()-I 000

ABCTPI5I1

III BEii IlA PI5I OBA'l[lH11IA

.llAHI5I

<t>1 /-11151 /-1)].151 XOPBA TI5I

KI.IJ,KICI h II \CI:.II IIH}I B II \iil>l:IIofllll.\ i\i1 'r\,\ l'BI'VIIiI

10 2l)l) 000 I ()

f)fi X 000

7 706000

000

t) <)()

1\11 'TO

IIAPH)"

<t>PAI-iLllH

MOCKBA

PeD

OH OH

BEJ 11KOliP, TYPP,llIIIHA

4 7!:;4 000

FiOl'11I51-)-EPL.J.OrOBIIHA

4 .t-l I 000

6EP':HH

I-HivlEl.(LIIII IA

\10) ()].08 A

4356000

HOPBErl5I

11HTBA

4299000

fPEUU!

1 nAt 1151

ITA 路1151

BElli IKObl',

.5

O~5

000

11路\('1'.1 1111'11 1

II \( -r-fl,r,rl j

5314000

S IKI 000

lEPiI\ \ 11 \

ICTAMEY)1 c.-nETEP6YP M .llPII

peJ) I

n

HI5I

11'11\1

_ 175 UO

931900

~ 967 000

o905 00

路1300( 0

502 DOll

4006000

6610000

4 -168 000

.01 000

3030000

2902000

'0 I

0

748000

IPll \/-I)H5I

3547000

A<t>IHI'i hAPCEJIOHA PHM bIP\-lIHrEM

AJlr,AIH5I

3 J()J 000

Kkli'B

YKPAIHt\

.'lATBI5I

1681000

PYMYIII5I

ABCTPI5I

1940000

I 540000

BElll,1KOE>P,

J 69 000

t)

J 724 000

MAKEJlOHI5I

1034000

GYXAPECT SynAn -LlIT

C1108EI1151

I 9X9 000

BI)]. -II b

ECTOHI5I1

1526000

f

JlIOK F.MGypr

MAilhTA

39<; 000

MII-ICbK

GI OPYCb

3AfrED U.\PIUAI3A

XOPBATI5I

I 11AHJlI5I

A1l.ll0 pp A

llIXTEHWTEHH

MOJIAKO

.('AH-MAPIHO BATIKAH

i4

10310000 IU 300 000

A3fO

.162 000

26:2 000

58000

1644000

2 04000

2607000

I 009000

:2 .155000

2646000

2064 000

2 On) 000

YfOPLlll-1HA

4000

169.:1 000 I G 1000

HlivlEQllUHA

1650000

707 000 ) 6-14000

1612000

.:1 70 (XJO

1517000

6')3000

1470000

R70 (lOO

[lOJlbil.l!A

30000

30000

24000

XAPKlA

YKPAI1HA

llICCAI>OH

900

bE IPA

nOPTyrAII5I IUBEUI51 IOroCJlABI51

MIJIAH

[TAJII)'I

I

H,110Bropo.u KOIl ~t II ArEI-I

['<I)

1443000

TOKr011bM

.lI.AI1l51

1 hiS 000

I 343 000

4t)<)

non

0<) 000

nono

nOPTYf I1151

1 :115000

347000

W.E (J)(P\.lIJ~

I3EJWKOGP

1313000

531000


JII0H M P<\

'I lOll\:. .1-1

C])PAHUl5"1 Pcll IIIMPILJIIHA

I ](,2 nOll

uno

704 1I0/)

1;(lI')lO

rl>l' \11111}[

xm: oou

I ...\1.\ Kll[jIIJlIH~

1II,lI I' I lUll )(J.l t(JH (JlI' 11l1l51

2 (,oon

Cl P HI(DI

lIP rA

If I:.XI5I

12)\(()(l

II: IIOllb

IT Jll51 KPAIHA

I 20路llH)1l

I

60. r

I I.J I ()()(J

Oc()l51

PI5I

1~5

0(11)

YKPAIH,

I 121000

Pet>

I

lOX] OO()

POCTOIJ-H-n,

YKPAIHA III)J.EP11A H}1.H HIJ(EPJIAII II P(II

BOllrorPA

PCl)

HF.llhK

r

K 3 Hb . 'A

AM 'TErn M POTTEP.ll.Ai'vl

') YPlfH

IT JlI51

l'EJlhUllKI .111 II,

CPIIIJI 51 H,QI51 <!)PAIIUI51

720 11011

I Of, ) ()OU

51)h

~:'~

I)(jO

HIME l I4HI-L\

6PI0 ' F.11b

I~EJlhn}l

4<;01100

I3I\11EII 151 APATOI3

I nAHD1 PCl)

')21

oon

61 "I) 0 UIOPIX

(J( III

AI'ArUl \

13LIII> 1-1 ID

I O()) 000 'U2 DOO

)l.L

TIl 1,).(.

I Vi Don 753000

600

J(j

11l1\\115I

. ')-1

(j() I

,111113/\

HLt-.It- L I41IlL\

5900 0 5,4000 00

IIWThWt

III L路tII{III-lA

I

77 000

000

] 70

noo

3-14000 X3R (ltH)

: 4<) llllll

I'w

EI-I3.\

PClJ.

'TPE, I -lYIk'fi PI \1. PIYllOJlb 1\ IAJ IA 1'/\ 1'513, HI.> MHK JI. Lll

III. H';lAII,lI I HII\IL.:t!lIlIlIA

Tl'dl III

47:' 000

III IlItA HHOBL.:P

744000

r\ WAX

7 n 0011 fiX] OOU

2

~

uoo

--l 000 -43000

T J1,

707 lIUlI

'HY.5I

10

I

III\Il:. l l t IlIH,

IJE.lIIK hi'

ITA 1.51

r

[PI

T3000

.

0_颅

522 0)0

7\ I llOO

KPliRl1ii PIr

P(D

1)55000

ITAJlI5I

KPAKOB

I lIt

P(ll

, 11\KI'; lUTI I>!

x 10 ()(lO 74 000

I

LlIMLQllllll.

n,\

110

()7 ( )

PF\IEII b :.J14) 'T

\ ME;l" JlVrALIC LX

o

J

11" 000

"KOWC

CElJIJIb.51

11bBlB

II

II

(lOU _ 13 (j(li)

45:-\

17X {JOO

nOJlbll.lA YKPAIHA HOPBErJ5I nOJlblilA YKP IHA I nAHI.5I

110mb

IIl~lL 1I1il II

II (

10(, (lOU

561000

'7-1000 X4()

RPOLJ.-J \ll Y.lb5l110l1CI,K 51P '~L\BJlh KP \ell ,l P OPTM II~

III YTr PT

l'l}l) l){l(l

R5_, [JO(j

'I Y.I~ 3,

4>P, \ H1'(1))'1''['

110311 \111,

1'l'J"vOu

JIATUI.H 1('IIAHI5I LlIBEii ItAPI}I

11-,1

1005000

(l()'l

YKPAIIIA

BC)POH J-,Jl\ p~lr

Ih/il

1 025 000

KE11bH

,\nor f)/{)fOI

lin 1)00

10 'on)o

972 ClOll

u,opr

(,'1(. lOt)

J

I 2.;0 (lOll

70(' (l(lll

I PI I 1I}\

\.11 )IIIKI

1111\ 11I}1

1 25~ (11)(

;\1 P Elll,

UIlIlPOnETP,

136

22

539000

23-.\ 001

537 Olh) 52 O()()

'KPAIII \ (('Il. 11151

-22000

PeD YKP.\IH ell P 1\ III 51

::!2000 51~OOO

"IlOIlO

~-l6

(lOO

Illt-.IP-fllllll.\ pel)

:) I ()()(I

JULi"ll1IlI

I l. 1El!1l11l L\

5 I, 000

blJl

lib

-10 Ouo 506 (jOO

I'YCL

'K!' IlL . ''I 11151

04 000 : I.:' 1I00

4K2 00

\ .'1 ' I


ASlfN ASIA ASIE

EUROPE

.

I . ~J" ..

@ j

r

I

-'

(

I ~

{ £~

N .J

,\ .

, r J

5 "H

'.I

'.

I

A'I"..

®

!

I

I

I I

I

... 1,

I • r£!• l •

.~

"

TR

"''' • )0f

-.J@ ArHI ".

• '\

AT~

\

AFRIKA :'Ifll~ AFRICA (' r.;;­

AFRIOUE-) I...!..~i

139


I-W

141


lfIlIIl.f1HIIJIIl n

'b:z,

142

14:\


t

fRANCE

""'足

'J,


.. ... :..

... ~.

)'

-

,

1t:.

::

147 146


i

•• I•

· Il J

• ~

14


150

151


152


DOJ1b1lA

154

155


157


\1\11("1 T~'la

1

npl'.t\I'I ....

pc

.d)~H"RIl h.Pd"llH.HIl:'16C1H(11

,l '1'~:lKa 111':"'0 ,lhlHIHler" 1'e~l:I 3 ,', "~lIl.lIdK hpalll e"pollll

.~

reMa 2.

T eMa..l

r

Ma

~

'low :c.:~

'.

1.1",\11.1

KPIJII~

I' I'

lahl'0penollll

,\1\ II'IM 'Rcrp,iich d I' t;CJILIIM I\lIpl' IIR,lll" b.: ~~:_1:::;..· ..:' ... .:.u.

""

-1

-" :n:-

n'~_,~!,,.....,.-"

Bc,rllliOopllT 1111 H I ( 1",,3 HI\I 'f'fllll.l " I ' TIIIH P, n 1 "Ia ':I Irn H1II 11',1 H. p. 11~ ,\In III ,1I'TCHIUT':IIH KIIIU TIl .11\ T Hlinc, H "c~1a II. J1IOKcc'16~1" B ;111" 1"'puOrCTBo .11OItc'~1oI1~1;J1·TCMa I /1.'1 Hal"), IlpllH1l1I1l T 10HaKO re\ta 13. Hi.! 'rna 1I1 HI;J,'pnoH;J.cLKc KOrOJllRCTBO. I Ma 101. <!JpaHUIM <!JpOH'1 IbKil pecllYOJ1lKa .. 1'eM" 15. II 1llCiiuaplM. WBCltuap bK. KOIl(jlc.lcpa,!iH _-_.~ Tc 18 16 lliRJlCHHa AI' l1a . TChta I AH:lopa. KIIHJIBCTAO :\liJ10pa _. Te In I~. UaTIIKlIH. It plKaK.l·."icTO UaTIIK.lH -.-----. Te~'" 19. rpeuiH. Pcclly6I1lha 1'1 IlIH . T ",," 20. M".lbl:" laJIHliichhd P"CII),JIIK" ~.-. TeMa 21. ITa.liH. !'CC1IyoJl1Ka Ira IH , .•_ - _ . ­ TCMlI 22 lenaHiH. Kol' nill IIJO lenllHiM .·..·..··.. ·· ..··· ·1··..·..·· · ·•·· 1'C".l Ilop1)'I"aJIlH. PecnyoniKa nopTyraJ1lM -.----­ _ _­ 1'eMa 24. aH·MallIlIlO. PeellYu IiI'" C3u·MapIIIH' TC~ta 25. lliAHi'IHa (or olla TC\13 26. J.!3HiM. KoponiocTKll JtalliH T ~liJ 27. IcnaIlJli~. (enaHanKa peeny6nil(ll TeMa 28. H(lpocri~. KoponiacTUo HopBel;H ~............... TC'~ta .. 9. <J>lIinJlHlliJi. C1JiHJIJlHJICbKa pccny6niKa .. TCMiI 30. IIIBelliH. KoponioCT80 WBcuiJi . TC'I.l 31. U HTpanbHa E'apOlla . TeMa 32. 1)0cHiH i rCpU.O)·oBltHa. Pccny6niKa boeHiM i rCpUOrOBllHa .. T Mil ~3. YropU1lIHa. YropCbK3 pecny6niKa . TeMlI 3 . nOilblUa. nonl>Cbl(ll pecny6nil'a . TeMa 5. (IIOIJ 'f'fIiHa. CnooallbKa p lIy6nil'a .. 1'eMa 36. CnoaelliH. CJIOllCHCbKa pccny6niKa .. Te\la • 7. Xopaa·riM. P eny6niKa XopBaTiM ..

Te~12 3 . '1c:-:i!!. '!CCbKa pcefJy6.~iKiI .

T Ma 39. IlioJleHHo·Cxi Ha (01'0110 • : TC\la 40 An6aHiH. An6allcbKa pccnyoJliKa . . TOla 41. l:;oJlrapiM. Pcclly611iKa 60!lrapiH . Tom 42. MaKc",oHiH. Pccny6niK;1 MaKC!lOlliH TCMa 43. PyMyuiJl · ··.. TCMa 44. IOroCilaAiM. t:!le lepaTlIOHa pcc1Iy6niKa IOroc~ II Tota 45. . L Ha E'Rpona.. . TCMa 46. I)lJlOpyCI,. ('CClIyO.1IIKiJ biJlopycl. . TeM "'7 ..1~Tlli~.•laTniiicLK3 pccnyO.'liK3 .. TeMa 4 . JIIITOO. ;hlTOUebK3 pccny6JliKa . TeMa 49. MO!l)\Oil.. pccllY()JliKa f\·lon:IOB

TCMa 50. l'ociM. PociiicbK3 'PcaepalliJi

eMil. I. YKpa';Ha .. .

TeMa - 2, [eTOHiH. T'.CTOIIChKJ pc nyoml(J

1'eMa 53. 1)'p,''f '11 II 1:1 1 YjJcl\bKa pccn~ - I

TCM,) 54. Alep6aii:l",alt Pc f1)OmI(3 cp6a­ TeMa . U'I'MCIIIH I>~'II omKa Bip\ICHIM

1'eMiI 56. r'pyJiJl. Pccny6niKa rpy lUI........

JlO!laTKII . .. "

-m"

2:.

~:~~~~~~.i~i.:.:::::::: ..::::::::::: :: ." .. ' .::.::::::.:::.:.::::.: ..:.::

158

::

6' 66 6 "10

129 I'2

:::::~:::.::.:.::: ..::::::::::::::::::::: : ~~

Profile for kirasgood

Osnovi krainoznavstva  

Osnovi krainoznavstva  

Profile for kirasgood
Advertisement