Page 1

FREE Issue

26

Turn & Rotate the Magazine For Arabic part

Issue 26 | December 2013 KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

‫ماهنامه اینترنشنال کیوسک | دارای مجوز رسمی مالزی‬

‫دریاچه کنیر‬

Pregnancy and Prenatal Vitamins

K IOSK

Pulau Redang

‫نقش‬ ‫ورزش‬ ‫در‬ ‫سالمت‬ ‫زنان‬

‫تاتو و عوارض ناشی از آن‬

Charge Phone With The Sun

‫المبورگینی‬ ‫وننو رودستر‬

)‫انگلیسی‬

،‫ عربی‬،‫ زبانه (فارسي‬3 ‫کیوسک تنها مجله‬

Distributed in KLIA Airport for Triple Language Magazine (English - Arabic - Persian) Middle Eastern Tourist


‫ زبانه در مالزی‬3 ‫کیوسک تنها مجله اینترنشنال‬ ‫ عربی و انگلیسی‬،‫فارسی‬

‫ عربی و انگلیسی و دارای مجوز رسمی‬، ‫ زبان فارسی‬3 ‫ سرگرمی و تبلیغاتی است که به‬،‫ فرهنگی‬،‫کیوسک ماهنامه اینترنشنال اجتماعی‬ ‫ نسخه ) در مالزی شامل‬25/000( ‫ زبانه‬3 ‫ مجله کیوسک دارای باالترین تیراژ پخش مجله‬.‫مجله اینترنشنال از دولت مالزی می باشد‬ )‫ نسخه ارسال به کشورهای عرب زبان‬5/000( ‫ ) و‬KLIA ‫نسخه در فرودگاه‬10/000( ، ) ‫ بار پخش در ماه‬2‫نسخه در سطح شهر و‬10/000( KLIA ‫ نقطه از مالزی و فرودگاه‬520‫ مجله کیوسک دارای پخش ویژه در بیش از‬.‫ عرب و اینترنشنال می باشد‬،‫و دارای مخاطب ایرانی‬ ‫ مراکز‬- ‫ هتل های مالزی‬- ‫ دانشگاه ها و کالج ها‬- ‫ عربی و اینترنشنال‬،‫ شرکت های ایرانی‬- ‫ عربی و اینترنشنال‬،‫ رستوران های ایرانی‬‫ کلیه حقوق متعلق به شرکت‬.‫ می باشد‬. . . ‫ آرایشگاه ها و‬- ‫ مجتمع های مسکونی‬- ‫ سوپرمارکت ها‬- ‫ آژانس های مسافرتی‬- ‫زبان‬ ‫ بدون اجازه ناشرغیر قانونی و‬،‫ استفاده از مطالب و عکس های این نشریه در هر شکل‬.‫ می باشد‬GLOBAL KIOSK. SDN. BHD . ‫ مجله کیوسک مسولیتی در قبال محتوای آگهی ها ندارد‬.‫موجب پیگرد قانونی می باشد‬ Kiosk is an informative and advertising magazine that is published under Malaysian government laws. All rights are reserved by Global Kiosk Sdn Bhd. No part of this publication may be reproduced in any form without the publisher’s permission in writing. The Comments expressed in the articles published are not necessarily those of Global Kiosk Sdn Bhd. on the other hand every appropriate care is taken in compiling the magazine. The publisher shall be held liable for any inaccuracy, error or omission. Editorial contributions are welcome, but unsolicited materials are submitted at the sender’s risk. The publisher cannot accept any responsibility for loss or damage.

‫دارای مجوز رسمی از دولت مالزی‬ Government License Number KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

26th Issue December 2013

26 ‫شماره‬

Publisher ‫صاحب امتیاز‬

Global kiosk Sdn . Bhd Global kiosk Sdn . Bhd

Editor ‫سردبیر‬

Kiosk magazine editorial board

‫تحریریه و شورای سردبیری‬ ‫مجله کیوسک‬

Managing Director ‫مدیر مسئول‬ Fereshteh Haji Gholami ‫فرشته حاجی غالمی‬ Contact Managing director ‫ارتباط با مدیر مسئول‬ Info@KioskMagazine.net Info@kioskmagazine.net Executive Director ‫مدیر اجرایی‬ Hessam Keshtdar ‫حسام کشت دار‬ Creative Director ‫نوآوری و خالقیت‬ Ramin Shokohi ‫رامین شکوهی‬ Marketing Manager ‫مدیر بازاریابی‬ sultan al laham ‫سلطان اللحام‬ Marketing Hami Sam Sofia Arabic Marketing Ali Basem Alyaa Hanif Nura

‫بخش بازاریابی اینترنشنال‬ ‫حامی‬ ‫سام‬ ‫سوفيا‬ ‫بخش بازاریابی عربی‬ ‫علی باسم‬ ‫عاليا‬ ‫حنيف‬ ‫نورا‬

Photography ‫عکاس‬ Parsa Hejepoorani ‫پارسا هجه پورانی‬ Graphic Design ‫طراح گرافیک‬

DOT GRAPHIC

KLIA ‫کانتر اختصاصی کیوسک در فرودگاه‬

Contributors Sarah Barzegar, Amir Ali Sadeghi Tabar, Nima sanati, Babak pordolati, mohsen Ghaffari, Sina Mousavi, Siavash Lotfi, Hassan seyedi,mahtabTabatabai, Samira Khademi, Mohammad Reza Narimani

‫همکاران این شماره‬ ‫ امیر علی صادقی تبار‬، ‫سارا برزگر‬ ‫ بابک پور دولتی‬،‫نیما صنعتی‬ ‫ سینا موسوی‬،‫ محسن غفاری‬، ‫ حسن سیدی‬،‫ سیاوش لطفی‬، ،‫ سمیرا خادمی‬، ‫مهتاب طباطبایی‬، ‫محمد رضا نریمانی‬

KIOSK International Magazine www.kioskmagazine.net Address: Global kiosk Sdn Bhd No.5, 18th Floor ,Plaza 138 , Hotel Maya Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia Printer: BHS Book Printing Sdn.Bhd. Lot 17-22 & Lot 17-23, Jalan Satu, Bersatu Industrial Park, Cheras Jaya, 43200 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia Tel: 03-21811555 Fax: 03-21811777 Advertising / ‫پذیرش آگهیها‬

014-2650973 ads@kioskmagazine.net

KIOSK magazine in KLIA airport

. ‫کیوسک مسولیتی در قبال محتوای آگهی ها ندارد‬


‫جاذبه های تورهای گردشگری اطراف محل‬

‫کیوسک توریسم‬

‫پوال النگ تنگا یک جزیره بسیار کوچک است که بین جزیره‬

‫پوال ردانگ‬

‫ماالیی هالنگ به معنی "عقاب" است و تنگا به معنی "وسط" گرفته‬

… ‫شده‬ ‫با چه کسی باید تماس گرفت‬

For more information, please contact Terengganu Tourism Office

+609 - 630 9433 / 90 : ‫تلفن‬

‫جزیره النگ تنگا‬

‫ از اسکله مرانگ می توان برای‬.‫پرهنتیان و جزیره ردانگ قرار دارد‬

.‫ دقیقه سوار یک قایق شد و به این جزیره کوچک رفت‬30 ‫مدت‬

‫ نام النگ تنگا از "النگ" که منشا آن واژه‬،‫طبق گفته اهالی جزیره‬

‫ کیلومتری ساحل کواال ترنگانو واقع‬45 ‫پوال ردانگ در‬ ‫شده است و در بین نه جزیره محافظت شده در دریای‬ ‫ بزرگترین جزیره‬،‫جنوب چین و خارج از ساحل ترنگانو‬ ‫ آبهای زالل و مناطق متعدد غواصی‬.‫به شمار می رود‬ .‫برای دوستداران این ورزش فوق العاده است‬ ‫این آبهای زالل که در پارک آبی پوال ردانگ قرار دارد مملو از‬ ‫ وقتی پرتوهای خورشید در دریا‬،‫ هنگام ظهر‬.‫جانداران دریایی است‬ ‫ شقایق ها و ماهی ها‬،‫ رنگ های درخشان مرجان ها‬،‫نفوذ می کنند‬ .‫نمایان می شوند‬

‫پوال ردانگ‬

‫در آبهای اطراف پوال ردانگ دو کشتی به گل نشسته تاریخی‬ H.M.S. ‫ و‬H.M.S. Prince of Wales. :‫نیز وجود دارند‬ ‫ که در آغاز جنگ جهانی دوم در اینجا غرق شدند و‬،Repulse ‫ این جزیره‬.‫محیط را برای اشغال ماالیا توسط ژاپنی ها فراهم کردند‬ .‫ پیاده روی در جنگل وقایقرانی می باشد‬،‫ شنا‬،‫بهشتی برای غواصی‬ ‫ کیلومتری این جزیره ماهیگیری ممنوع است زیرا نام‬3.2 ‫در شعاع‬ ‫ جمع آوری‬.‫پوال ردانگ به عنوان یک پارک آبی ثبت شده است‬ .‫مرجان ها و سایر جانداران دریایی نیز به شدت ممنوع می باشد‬ ‫همچنین یک زمین گلف در محیطی بی نظیر در تفرجگاه برجایا‬ .‫وجود دارد‬

‫رسیدن به اینجا‬ ‫با قایق‬ ‫ماجراجویی در جزیره را با قایق سواری در یکی از اسکله های کواال‬ ‫ مدت زمان سفر تا ردانگ از کواال ترنگانو‬.‫ترنگانو و مرانگ آغاز کنید‬ .‫ دقیقه است‬50 ‫ ساعت و از مرانگ‬1 ‫حدود‬

Tourism KIOSK

Pulau Redang

Pulau Redang, located 45km off the coast of Kuala Terengganu, is the largest of a group of nine protected islands dotting the South China Sea off the Terengganu coast. The island offers crystal clear waters and numerous dive sites for enthusiasts. Sheltered within the Pulau Redang Marine Park, the waters here are rich in marine life. At midday when sun rays penetrate the sea, brilliant hues of coral, anemones and fish can be seen. The waters around Pulau Redang also contain two historic shipwrecks: The H.M.S. Prince of Wales and H.M.S. Repulse, which sank here at the start of World War II, setting the stage for the Japanese occupation of Malaya. This paradise island is perfect for snorkelling, swimming, scuba- diving, jungle trekking, boating and canoeing. No fishing is allowed within a 3.2km radius of the island as Pulau Redang is gazetted as a marine park. The collection of corals and other aquatic life is also strictly prohibited. Berjaya Resort offers a golf course in an idyllic setting.

Getting Here By Boat Begin your island-hopping adventure by catching a boat at any of the jetties in Kuala Terengganu and Merang. Travelling time to Redang is one hour from Kuala Terengganu and 50 minutes from Merang. Nearby Attractions Lang Tengah Island Pulau Lang

Tengah is a very small island located between Perhentian Island and Redang Island. This little island is accessible by a 30-minute boat ride from the Merang jetty. According to locals, Lang Tengah takes its name from ‘Lang’ which comes from helang which means ‘eagle’ in the… Who To Contact For more information, please contact Terengganu Tourism Office Phone: +609 - 630 9433 / 90

Pulau Redang

www.kioskmagazine.net 10


‫دریاچه کنیر‬ ،‫ هکتاری‬260,000 ‫تاسیک کنیر در یک محدوده‬ .‫بزرگترین دریاچه مصنوعی در جنوب شرق آسیا است‬ ‫همچنین بزرگترین سد برق آبی پر از سنگ در مالزی به شمار می‬ ‫ بیشتر تپه ها باالی سطح‬،‫ وقتی این ناحیه را سیل در بر گرفت‬.‫رود‬ .‫ جزیره مصنوعی بوجود آمد‬340 ‫ درنتیجه حدود‬،‫آب بودند‬ ‫اطراف این ناحیه را جنگل فراگرفته و به این دریاچه مجموعه ای از‬ .‫گیاهان و جانوران بی نظیر را هدیه کرده است‬ ،‫ ارکیده های عجیب‬،‫این جاندارن عبارتند از سرخس های کمیاب‬ ‫ همچنین این ناحیه زیستگاه بیش از‬.‫ فیل و پلنگ‬،‫منقارشاخی‬ 300 ‫ و‬،‫ نوع ارکیده‬800 ،‫ نوع گیاه و درخت‬2,500 ،‫ نوع گل‬8,000 .‫نوع قارچ است‬ ‫از آنجا که جنگل های سرسبز گرمسیری این منطقه را احاطه کرده‬ ‫ بازدید از آن تفریح معروفی برای دوستدارن طبیعت به شمار‬،‫اند‬ .‫می رود‬ ،‫این دریاچه زیستگاه هزاران نوع ماهی آب شیرین از قبیل بائونگ‬ ‫ در نتیجه یک محل بی نظیر‬،‫ المپان و کالح است‬،‫ کلیسا‬،‫تومان‬ .‫برای افرادی خواهد بود که برای سرگرمی ماهیگیری می کنند‬

‫رسیدن به اینجا‬

‫با خودرو‬ ‫ اگر از کواال المپور‬.‫چندین راه برای رفتن به دریاچه کنیر وجود دارد‬ ‫ وارد‬،‫ از طریق بزرگراه کاراک به اجیل بروید‬،‫با خودرو سفر می کنید‬ ‫جابور بشوید و سپس مستقیم حرکت کنید تا به‬-‫بزرگراه جرنگائو‬ ،‫ مسیر دیگر رفتن به جاده ساحلی و گذشتن از کمامان‬.‫کنیر برسید‬ .‫ کواال ترنگانو و سپس دریاچه کنیر است‬،‫دونگون‬

‫دریاچه کنیر‬ Kenyir Lake CulTasik Kenyir is the largest manmade lake in Southeast Asia, spanning 260,000 hectares. It is also Malaysia’s largest rock filled hydroelectric dam. When the area was flooded, most of the hills were above the water level, thus creating about 340 manmade islands.

Highway then onwards to Kenyir. Another alternative route is to take the coastal road through Kemaman, Dungun, Kuala Terengganu and then on to Kenyir Lake.

‫با چه کسی باید تماس گرفت‬ Tourist Information Centre, Pengkalan Gawi +609-626 7788/ 666 8498 : ‫تلفن‬ Gawi Tourist Information Centre, Pengkalan Gawi Phone: +609-626 7788/ 666 8498

Tourist Information Centre, Pengkalan

Kenyir Lake

The rainforest that cradles the area furnishes the lake with an incredible assortment of flora and fauna. These include rare ferns, exotic orchids, hornbills, elephants, and panthers. It is also home to more than 8,000 species of flowers, 2,500 species of plants and trees, 800 species of orchids, and 300 species of fungus. It is a popular retreat for nature lovers as it is surrounded by lush tropical rainforest. It is also an anglers haven as the lake is home to hundreds of species of freshwater fish like Baung, Getting Here By Car There are several alternative routes to go to Kenyir Lake. If you travel by car from Kuala Lumpur, head to Ajil through Karak Highway to Jerengau-Jabor

www.kioskmagazine.net 12


RIDDLES

1. Can you work out what proverb is described here? A feline creature is permitted to check out a male hereditary title holder who wears a crown. 2. Can you match up the clues to the correct answers? i. Best toys AIR ii. Promotes loans ADVANCES iii. Broadcast melody APES iv. Copies monkeys TOPS

v. Party punch BASH 3. Maggie’s daughter is my daughter’s mother. Who am I to Maggie? 4. If 5 F on your H equals Five fi ngers on your hand what are these? i. 15 P in a RT ii. 29 D in F in a LY ii. 64 S on a CB 5. Which word can follow all of the ones listed? BROAD, HEAD, NECK, SWEAT, BRASS

SUDOKU

To solve a Sudoku puzzle, every number from 1 to 9 must appear in: • Each of the nine vertical columns • Each of the nine horizontal rows • Each of the nine 3 x 3 boxes Remember no number can occur more than once in any row, column or box.

PLAY ON WORDS

Play Zone KIOSK

QUICK QUIZ

1 Which country was the fi rst to allow women to vote? 2 What is the English equivalent of the French petit dejeuner? 3 Which facial feature appears to be missing from da Vinci’s Mona Lisa? 4 What type of food is a quandong? 5 Arthur Dent and Ford Prefect are characters in which book? 6 Who is third in line to the British throne? 7 If you were on the island of Molokai, in which country would you be? 8 In the solar system, what is the only planet NOT named after a Greek or Roman god? 9 Who was listed by Forbes magazine as the fi rst person to achieve billionaire status solely from writing? 10 Timbuktu is located in which West African nation?

‫کیوسک جدول‬ ‫جدول کالسیک‬ ‫ افقي‬::

‫ مهمانى‬/‫ قايق كوچك‬۲- ‫ راز نهفته‬/‫ از مواد خانمانسوز‬/‫ بخشى از ترازو‬1‫ رشته كوه‬/ ‫ گودال و مغاك‬/ ‫ دهانه اسب‬۳- ‫ سخنان نامربوط‬/ ‫عروسى‬ ‫ شيميدان و مخترع سوئدى و بنيانگذار‬/ ‫ ميكروفون‬۴- ‫آمريكائى جنوبى‬ ‫ رفوزه‬۶- ‫ پاداش برنده‬/ ‫ از آالت هندسى‬۵- ‫جوايز جهانى دانش و ادب‬ / ‫ دم و بازدم‬۸- ‫ ديوار بلند‬/ ‫ بهره‬/ ‫ بى آاليش‬۷- ‫ باد ماليم‬/ ‫ خارج‬/ ‫ ساخته شده از جنس‬/ ‫ اموال باقى مانده از متوفى‬۹- ‫ مادر‬/‫هدف تيرانداز‬ / ‫ لوله اى در گلو‬۱۱- ‫ جهانگرد‬/ ‫ وسيله برف روبى‬۱۰- ‫كاله روستائى‬ ‫ اسب چاپار‬/ ‫ كم بهاء‬/ ‫ پرنده خوش خرام‬۱۲- ‫ استان‬/ ‫موسيقيدان آلمانى‬ ..‫ بوى اندك‬/ ‫ كشور عربى لبريز از تاريخ‬/ ‫ جشن و مهمانى‬۱۳-

‫ عمودي‬:: ‫ از‬/ ‫ دانه سياه تند‬۲- ‫ سرنگونى‬/ ‫ قهرمان شاهنامه‬/ ‫ گوشت بريان‬1‫ از آثار نظامى گنجوى‬/ ‫ برابر‬۳- ‫ پدر‬/ ‫پرندگان وحشى و حالل گوشت‬ ‫ نويسنده روسى خالق آدم‬۵- ‫ خانه بزرگ‬/ ‫ خوش خلق و خوش رفتار‬۴‫ با پشتك مى آيد‬/ ‫ خراب‬/ ‫ فرمان اتومبيل‬۶- ‫ پارچه نخى ارزان‬/ ‫زيادى‬ / ‫ زنهارى‬۸- ‫ بزرگترين درياچه‬/ ‫ گياه معطر صحرائى‬/ ‫ سال تركى‬۷۱۰- ‫ خونين دل جاليز‬/ ‫ شهرى در استان كرمان‬۹- ‫ كلمه ندا‬/ ‫پشيمانى‬ ‫ تضرع به درگاه‬/ ‫ پيرو مكتب واقع بينى‬۱۱- ‫ گل شب بو‬/ ‫پسوند نگهدارنده‬ ‫ سلسله شيرازنشين‬۱۳- ‫ كالم آشنائى‬/‫ براى اينكه‬/ ‫ اسباب خانه‬۱۲- ‫خدا‬ .‫ باقيمانده‬/ ‫ شاعر تبريزى‬/

www.kioskmagazine.net 14

• QUICK QUIZ 1 New Zealand 2 Breakfast 3 Eyebrows 4 Fruit 5 The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy 6 Prince Harry 7 United States 8 Earth 9 JK Rowling 10 Mali • RIDDLES 1 A cat may look at a king 2 i.Best toys -TOPS ii.Promotes loans – ADVANCES iii.Broadcast melody – AIR iv.Copies monkeys - APES v. Party punch– BASH 3 I am Maggie’s daughter 4 i.15 players in a rugby team ii. 29 days in February in a leap year iii. 64squares on a chessboard 5 Band • PLAY ON WORDS 1 Hit the sack 2 Weigh the odds 3 Paint the town red 4 Like water off a duck’s back


‫کیوسک سالمتی‬

‫چرا پوست پیر میشود‬ ‫با باالتر رفتن سن‪ ،‬پوست هم مانند سایر اعضای بدن فرسوده می شود‬ ‫و تغییراتی در ظاهر آن پدید می آید‪ ،‬اما بسیار بیشتر از آنچه تصور می‬ ‫کنیم‪ ،‬پیر شدن پوست به میزان در معرض آفتاب قرار داشتن وسایر‬ ‫عوامل قابل کنترل‪ ،‬بستگی دارد‪ .‬پس با مراقبت از پوست می توان‬ ‫فرآیند پیرشدن آن را به تعویق انداخت‪.‬‬ ‫ فرآیند طبیعی پیر شدن پوست‬‫در زیر سطح پوست یک شبکه فیبر وجود دارد که از «کالژن» و‬ ‫«االستین» تشکیل شده است‪ .‬کالژن و االستین نوعی پروتئین هستند‬ ‫که به سفت و کشیده ماندن پوست کمک می کنند‪ .‬وقتی قسمتی از‬ ‫سطح پوست کشیده می شود‪ ،‬این شبکه پروتئینی موجب می شود که‬ ‫پوست به حالت اولیه خود برگردد‪.‬‬ ‫زمانی که سن افراد باالتر رود این شبکه ضعیف می شود و در نتیجه‬ ‫پوست شل تر می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬تغییرات دیگری نیز در بدن به وجود‬ ‫می آید که موجب تغییر شکل ظاهری پوست می شود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال با باالتر رفتن سن‪ ،‬پوست نازک شده و چربی طبیعی خود را از‬ ‫دست می دهد و در نتیجه زبرتر می شود‪ .‬همچنین به علت ضعیف و‬ ‫شل شدن پوست‪ ،‬بعضی نقاط بدن مانند غبغب یا بازوها حالت افتاده‬ ‫و آویزان پیدا می کنند‪.‬کدهای ژنتیکی هم در فرآیند پیر شدن پوست‬ ‫تأثیر زیادی دارند‪ .‬به همین علت پوست بعضی افراد در ‪ ۸۰‬سالگی‬ ‫مانند ‪ ۵۰‬ساله ها است و در برخی افراد نه چندان خوش شانس‬ ‫برعکس‪ .‬البته هیچ کدام از این عوامل قابل پیشگیری نیست‪ .‬اما اگر‬ ‫دقت کنید چیزی در مورد چین و چروک پوست نگفتیم‪ ،‬زیرا این عامل‬ ‫که در ظاهر پوست و جوانتر ماندن آن بسیار مؤثر است‪ ،‬تا حدود زیادی‬ ‫قابل پیشگیری است‪.‬‬ ‫ نور آفتاب‬‫آسیب های ناشی از تابش نور آفتاب اثر زیادی در پیری پوست دارند‪.‬‬ ‫اشعه های ماوراء بنفش به درون پوست نفوذ می کنند و به فیبرهای‬ ‫‪cancer rises with age especially after the‬‬ ‫‪age of 50, or if you’ve had extreme sun‬‬ ‫‪exposure over your life or a genetic con‬‬‫‪dition that predisposes you to skin cancer.‬‬

‫االستیک که موجب سفت ماندن پوست می شوند آسیب می رسانند و‬ ‫این امر موجب به وجود آمدن چین و چروک می شود‪ .‬از سویی دیگر‪،‬‬ ‫با باالرفتن سن نور آفتاب موجب ایجاد لکه های قهوه ای روی پوست‬ ‫صورت و دست ها می شود‪.‬‬ ‫عمق و وسعت چین و چروک پوست رابطه مستقیم با مدت زمانی‬ ‫دارد که بدون هیچ محافظی در معرض نور آفتاب قرار داشته اید‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از آسیب دیدگی پوست ناشی از نور آفتاب نکات زیر را‬ ‫رعایت کنید‪.‬‬ ‫ هرگز حمام آفتاب نگیرید‪ .‬هر برنزه شدنی به معنای آن است که تا‬‫حدودی به پوست تان آسیب زده اید‪.‬‬ ‫ همیشه به دست ها و صورت خود ضد آفتاب بزنید‪ .‬بهتر است کرم‬‫ضد آفتابی انتخاب کنید که ‪ spf ۱۵‬یا باالتر داشته باشد‪.‬‬ ‫ از کاله های لبه دار یا آفتابگیر استفاده کنید‪.‬‬‫ بین ساعات ‪ ۱۰‬صبح تا سه بعد از ظهر تشعشعات آفتاب بسیار قوی‬‫هستند‪ .‬اگر الزم نیست‪ ،‬در این ساعات بیرون نروید‪.‬‬ ‫البته یکی دیگر از علل ایجاد چین و چروک در پوست‪ ،‬وراثت است‪،‬‬ ‫اما مراقبت از پوست در برابر نور آفتاب حداقل موجب می شود چین و‬ ‫چروک کمتری در پوست ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪heat and extreme tempera- ture.‬‬ ‫‪When we age we also notice the signs of‬‬ ‫‪photoaging more, such as sun freckles,‬‬ ‫‪liver spots, etc. Also, the incidents of skin‬‬

‫ استعمال دخانیات‬‫چین و چروک در پوست افراد سیگاری بسیار زودتر و عمیق تر ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬مصرف دخانیات موجب می شود خون کمتری به پوست‬ ‫صورت برسد و همچنین مواد شیمیایی و سمی دود سیگار برای پوست‬ ‫بسیار مضر است‪ .‬خطوط دور چشم و افتادگی پوست پلک ها از نشانه‬ ‫های صورت افرادی است که به مدت زیاد تنباکو مصرف کرده اند‪.‬‬ ‫برای حفظ جوانی و شادابی پوست باید حتم ًا سیگار را ترک کرد‪.‬‬ ‫ رژیم غذایی‬‫سلول های پوستی همواره مشغول ترمیم و تولید دوباره هستند و برای‬ ‫این منظور باید آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین ‪ c، e‬و همچنین‬ ‫ویتامین ‪ a‬و ‪ b‬به میزان کافی دریافت کنند‪ .‬این ویتامین ها با مصرف‬ ‫پنج تا هفت وعده میوه در طول روز به خوبی تأمین می شوند برای‬ ‫شروع می توانید از گوجه فرنگی‪ ،‬مرکبات‪ ،‬سبزیجات و هویج استفاده‬ ‫کنید‪ .‬والدین معمو ًال هدیه های زیادی به فرزندانشان می دهند‪ .‬یکی‬ ‫از هدیه هایی که بعضی پدر و مادرها به فرزند خود می دهند ژن هایی‬ ‫است که موجب داشتن پوست شاداب می شود‪ .‬مهم نیست که شما‬ ‫این هدیه را دریافت کرده باشید یا نه‪ ،‬بلکه مهم این است که می‬ ‫توانید با مراقبت های کافی‪ ،‬پوستان را جوانتر نگه دارید‪.‬‬

‫‪Health KIOSK‬‬

‫‪hat Kinds Of‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪Things Happen‬‬ ‫‪To Our Skin As‬‬ ‫?‪We Get Older‬‬

‫‪There are many things that happen to‬‬ ‫‪our skin as we age. Firstly, the colla‬‬‫‪gen in our skin, that is, the supportive‬‬ ‫‪structure, starts to break down and‬‬ ‫‪it’s more difficult for our skin to build‬‬ ‫‪it back up again. Also, the supportive‬‬ ‫‪subcutaneous fat, which supports our‬‬ ‫‪skin, we tend to lose that with age.‬‬ ‫‪This makes our skin much thinner.‬‬ ‫‪That means that if you get a cut or an‬‬ ‫‪ulcer, your skin will also be less likely to‬‬ ‫‪heal as well as it did before.‬‬

‫‪We Get Older‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 16‬‬

‫‪Because of this loss of subcutaneous‬‬ ‫‪tissue more structures become prominent‬‬ ‫‪in the skin as we age, such as pores, fol‬‬‫‪licles and oil glands. Our skin structures‬‬ ‫‪are less efficient, meaning that we sweat‬‬ ‫‪less with time and some people notice‬‬ ‫‪that their skin is more fragile meaning‬‬ ‫‪that it’s more sensitive to the light and to‬‬


‫تاتو و عوارض ناشی‬ ‫از آن‬ ‫تاتو همان خال کوبی است که درقدیم انجام می شده‬ ‫ با این تفاوت که در زمان های قدیم از تصاویر شیر‬،‫است‬ ‫و اژدها برای اثبات پهلوانی استفاده می شد و امروزه صرف ًا‬ ، ‫ داخل ابرو‬، ‫ خط باریکی روی پلک چشم‬،‫جهت آرایش‬ . ‫دور لب یا روی بدن تاتو می شود‬

Tattoos ‫ ویروسی که موجب ابتال به‬،‫در خصوص ایدز نیز ثابت شده است‬ ‫ انتقال خون‬، ‫ از سه راه اصلی آمیزش جنسی‬،‫این بیماری می شود‬ .‫و فرآورده های خونی آلوده و مادر آلوده به بدن افراد سرایت می کند‬ ‫تحقیقات نهادهای علمی نشان داده است که به واسطه تماس سوزن‬ ‫ خطر ابتالی فرد به ایدز زیاد است و‬، ‫با خون در عمل خال کوبی‬ .‫این دسته از افراد در مجموعه گروه های پرخطر قرار می گیرند‬ ‫ خطر‬، ‫پزشکان تاکید می کنند که حتی با رعایت نکات بهداشتی‬ ‫ابتال به ایدز و دیگر بیماری های عفونی در کسانی که خال کوبی‬ ‫ زیاد است و این ادعا که در تاتو از وسایل مخصوص‬، ‫می کنند‬ .‫ به هیچ وجه یک ادعای منطقی و علمی نیست‬،‫استفاده می شود‬

‫ اندازه و بزرگی خال‬، ‫انجام خال کوبی در محلهای سنتی و آلوده‬ ،‫ قرمز‬، ‫ نارنجی‬، ‫ زرد‬،‫ همچنین استفاده از رنگهای سفید‬، ‫کوبی‬ .‫احتمال ابتال فرد به این بیماری ها را افزایش می دهد‬ ‫ جذام و سل‬،‫ سیفیلیس‬، b ‫سایر بیماری های عفونی مثل هپاتیت‬ .‫نیز می تواند از طریق خال کوبی یا تاتو منتقل شوند‬ ‫متاسفانه امروزه خال کوبی ظریف و تاتو در میان جوانان و نوجوانان‬ ‫ در حالی که اکثر این افراد از خطر انتقال بیماری‬،‫ما رایج شده است‬ .‫های خطرناک عفونی از این طریق بی اطاع هستند‬

‫برای تاتو کردن از سوزن های مخصوص استفاده می‬ ‫ خونریزی زیادی هم به‬، ‫شود و این کار غیر از درد فراوان‬ ‫ پس از خال کوبی نیز رعایت نکردن بهداشت‬. ‫همراه دارد‬ ‫ می تواند شخص را در معرض ابتال به بیماری های‬، ‫فردی‬ .‫خطرناکی چون ایدز و هپاتیت قرار دهد‬ ‫تحقیقات اخیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی‬ ‫در ایران نشان می دهد که یکی از بیماری های شایع‬ ‫ اغلب اوقات‬. ‫عفونی و مسری در کشور ما هپاتیت است‬ ‫ به صورت مزمن‬b ‫ و گاهی نیز هپاتیت نوع‬c ‫هپاتیت نوع‬ ‫باقی مانده و می تواند به نارسایی کبد و نیز سرطان این‬ . ‫عضو حیاتی منجر شود‬ ‫ ولی‬، ‫هر دو نوع این هپاتیت از طریق خون منتقل می شوند‬ ‫تحقیقات گسترده نشان می دهد که تاتو می تواند یکی از روشهای‬ .‫ باشد‬c ‫انتقال هپاتیت به خصوص هپاتیت نوع‬ ،‫ برابر بیشتر از سایر افراد‬9 ‫همچنین کسانی که خال کوبی می کنند‬ ‫ در حالی که در افراد‬،‫ قرار دارند‬c ‫در معرض خطر ابتال به هپاتیت‬ .‫بدون خال کوبی این بیماری بسیار کمتر دیده می شود‬

T attoos:

What You Need to Know If you’re thinking about getting a tattoo, you need to know the risks so you can make an informed decision. Infection: The risk of infection is why the American Association of Blood Banks requires a one-year wait between getting a tattoo and donating blood. The spread of diseases such as hepatitis can come from the use of unsterile needles and equipment. To avoid infection, all tattooing equipment needs to be clean and sterile. And even if the needles are sterile, it’s possible the equipment that holds them may not be. That’s because the equipment’s design may keep it from being completely sterilized. Tattooed areas need proper care for the first week or so to guard against infection. Removal problems: Removing a tattoo is

a painstaking process. It usually involves several treatments and is often costly. And some tattoos may be impossible to remove without scarring. So before getting a tattoo, be sure you want it for the long run. Allergic reactions: Allergic reactions to tattoo pigments are rare. But they do happen, and when they do, they can be particularly troublesome. That’s because the pigments can be hard to remove. It’s also possible to have an allergic reaction after you’ve had a tattoo for years. Granulomas: These are nodules that may form around material that the body sees as foreign, such as tattoo pigment. Keloid formation: Keloids -- scars that grow beyond normal boundaries -- may form any time you injure or traumatize

your skin. If you are prone to them, you are at risk of them forming after a tattoo. MRI complications: There have been reports of people with tattoos or permanent makeup who experience swelling or burning in the tattooed areas during magnetic resonance imaging (MRI). This seems to occur only rarely and apparently without lasting effects. There have also been reports of tattoo pigments interfering with the quality of an MRI image. This seems to occur mainly when a person with permanent eyeliner gets an MRI of the eyes. Mascara may produce a similar effect, but it can easily be removed. Why these problems happen is unclear. It’s possible they result from an interaction with the metallic components of some pigments. www.kioskmagazine.net 18


‫‪www.mohajerat.com.au‬‬

‫‪Click AustraliaPty.Ltd.‬‬

‫‪just a Click away‬‬ ‫‪to your dreams‬‬

‫شرکت مهاجرتی کلیک استرالیا با مدیریت ُ‬ ‫کورش مؤمنی | شرکة کلیک استرالیا للهجرة بإدارة کو ُرش مؤمني‬ ‫مشاور رسمی امور مهاجرت و ارائه دهنده خدمات اخذ انواع ویز اهای استرالیا | الوکیل و المستشار الرسمي للهجرة الی استرالیا‬

‫اخذ همه نـوع ویـزا و اقـامت دائـم‬ ‫للحصول علی جمیع انواع الفیزا و اإلقامة الدائمة‬

‫‪Migration Consultancy, Visa Services & International Student Recruitment‬‬

‫اخـذ انواع ویزاها و اقامت دائم استرالیا‪ ،‬کاریست که ما هر روزه انجام میدهیم‬ ‫الحصول علی جمیع انواع الفیزا و اإلقامة الدائمیة السترالیا هوعملنا الیومي‬ ‫‪Kourosh Momeni‬‬

‫کورش مؤمنی‬ ‫ُ‬

‫& ‪P.G.C. Migration Law‬‬ ‫‪Practice, ANU‬‬ ‫‪M.A. Translation & Interpreting‬‬ ‫‪Studies, UWS‬‬ ‫‪M.A. TESOL, UWS‬‬ ‫‪MARN: 0955 242 MMIA: 4119‬‬ ‫‪ACN: 128 817 005‬‬ ‫‪JP Number: 192903‬‬

‫مشاور رسمی امور مهاجرت در استرالیا‬ ‫فارغ التحصیل در رشته حقوق مهاجرت از دانشگاه ملی استرالیا‬ ‫شماره ثبت رسمی در دفتر مشاورین رسمی استرالیا ‪0955242‬‬ ‫نمایندگی رسمی چندین دانشگاه و کالج معتبر در استرالیا‪ ،‬آمریکا و‬ ‫جنوب شرق آسیا‬

‫‪Sydney Office‬‬ ‫‪44/ 47 Neridah Street‬‬ ‫‪Chatswood NSW 2067‬‬ ‫‪Sydney, AUSTRALIA‬‬ ‫‪Phone: +61 2 9415 3344‬‬ ‫‪Fax: +61 2 9415 3366‬‬ ‫‪Mobile: +61 4 1235 9625‬‬ ‫‪Email: KM@CLAU.COM.AU‬‬

‫‪SYDNEY‬‬

‫تیم کلیـک استرالیــا مورد تایید دولت‬ ‫استرالیا وثبت رسمی به شماره ‪ 0955242‬در‬ ‫اداره مهاجرت استرالیا متعهد است که با استفاده‬ ‫ازتخصص و دانش تیم مجرب خود ضامن‬ ‫آسایش خاطر شما و عزیزانتان در گرفتن انواع‬ ‫ویزاهای استرالیا باشد‪ .‬گرفتن ویزاهای بیزنس‪،‬‬ ‫توریستی‪ ،‬دانشجویی‪ ،‬خانوادگی و ویزاهای‬ ‫کار‪ ،‬کاریست که هر روزه گروه متخصص ما در‬ ‫سیدنی انجام میدهند‪.‬‬

‫آیا می دانستید برای مهاجرت‪ ،‬تحصیل و یا سفر به استرالیا‪ ،‬بیش از ‪ 100‬نوع ویزا وجود دارد و شما نیز ممکن است واجد شرایط دریافت ویزا باشید؟‬


‫فعالیتهای فیزیکی منظم به همراه رژیم غذایی مناسب یکی از‬ ‫مؤثرترین روشهای کنترل چاقی و باقی ماندن در وزن بدنی ایده آل‬ ‫در میان زنان است ‪ .‬آمار مبتالیان به دیابت در دنیا بیانگر این واقعیت‬ ‫است که دیابت بیش از‪۷۰‬میلیون نفرازجمعیت زنان دنیا را به این‬ ‫بیماری مبتال کرده است ‪ .‬دیابت می تواند بیماریهای قلبی و عروقی‬ ‫را تشدید کند و منجر به بروز کوری ‪ ،‬آسیب سیستم عصبی ‪ ،‬نارسایی‬ ‫کلیه ‪ ،‬زخم های العالج و در نهایت قطع پا شود‪ .‬تحقیقات اخیر‬ ‫نشان می دهد که فعالیتهای فیزیکی منظم و ایجاد تغییراتی در رژیم‬ ‫غذایی می تواند از بروز بیش از نیمی از بیماریهای دیابت (غیروابسته‬ ‫به انسولین ) پیشگیری نماید‪ .‬فعالیتهای فیزیکی معمو ًال عامل مهمی‬ ‫درپیشگیری ازپوکی استخوان نیزمی باشد‪ .‬پوکی استخوان از جمله‬ ‫بیماریهایی است که موجب ضعیف شدن و شکنندگی استخوانها می‬ ‫شود‪ ،‬درصد پیشرفت پوکی استخوان در زنان بخصوص در دوران بعد‬ ‫از یائسگی بیش از مردان است ‪ .‬فعالیتهای بدنی نسبت ًا سنگین ‪ ،‬مثل‬ ‫پیاده روی و آهسته دویدن ‪ ،‬برای رشد طبیعی استخوانها و اسکلت بدن‬ ‫بسیار ضروری و الزم است ‪ .‬پیاده روی تند و تیز در کاهش ضایعات‬ ‫استخوانی نیز مؤثر است و در باال بردن استحکام ‪ ،‬توازن و کاهش‬ ‫خطر افتادگی ماهیچه ها نیز نقش دارد‪ .‬فعالیتهای فیزیکی منظم در‬ ‫کاهش استرس ‪ ،‬اضطراب ‪ ،‬افسردگی و احساس بی کسی و تنهایی‬ ‫تأثیر اساسی دارد و این پدیده برای زنان بسیار حائز اهمیت است ‪ ،‬زیرا‬

‫کیوسک ورزش‬

‫نقش ورزش در‬ ‫سالمت زنان‬ ‫فعالیتهای ورزشی منظم به همراه تغذیه مناسب می تواند‬ ‫در باالبردن ضریب سالمت زنان و پیشگیری از بیماریها‬ ‫که از علل عمده مرگ و ناتوانی آنها در سراسر دنیا است‪،‬‬ ‫مؤثر باشد‪ .‬افزون بر این تحرکات جسمانی مستمر در‬ ‫جلوگیری از ابتال به امراض قلبی و عروقی نقش به سزایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این امراض که شامل بیماریهای قلبی‪ ،‬فشار خون و ضربان قلب باال‬ ‫است ‪ ،‬یک سوم از علل مرگ و میر زنان در سراسر دنیا را تشکیل می‬ ‫دهد‪ ،‬برای نمونه بیماریهای قلبی و عروقی نیمی از مرگ و میرهای‬ ‫زنان باالی ‪ ۵۰‬سال در کشورهای در حال توسعه بوجود می آورد‪.‬‬

‫در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه روند رشد بیماری افسردگی در‬ ‫زنان تقریب ًا دو برابر مردان است ‪ .‬فعالیتهای فیزیکی در به وجود آمدن‬ ‫اعتماد به نفس نیز بسیار مؤثر است و زمینه مناسب برای فعـالیت های‬ ‫اجتماعی متکی به امید و تالش را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫ر اساس دستور العمل مرکز بین المللی پیشگیری و کنترل بیماری‬ ‫ها‪ ،‬همه افراد بزرگسال باید حداقل ‪ ۲۵‬ساعت در هفته ورزش و‬ ‫فعالیت فیزیکی داشته باشند‪ .‬اما اغلب افراد به ویژه زنان از ورزش‬ ‫کردن سرباز می زنند‪.‬‬ ‫ملت ایران‪ :‬عدم تحرک و فعالیت فیزیکی خطر ابتال به مرگ‬ ‫زودرس‪ ،‬سکته مغزی‪ ،‬افسردگی‪ ،‬بیماری های قلبی‪ ،‬دیابت نوع دو و‬ ‫برخی سرطان ها را در بزرگساالن افزایش می دهد‪.‬‬ ‫در برخی مطالعات مشاهده شده است که ورزش‪ ،‬خطر سرطان‬ ‫سینه را در زنان کاهش می دهد‪ .‬بر اساس این تحقیقات ورزش در‬ ‫پیشگیری از سرطان سینه‪ ،‬به دو دلیل حائز اهمیت است‪ .‬یکی اثرات‬ ‫فیزیکی مستقیم آن درپیشگیری از این بیماریست و دیگری اثر غیر‬ ‫مستقیم آن از طریق پیشگیری از افزایش وزن به ویژه در زنان یائسه‬ ‫است‪ .‬افزایش وزن و ابتال به چاقی یک عامل خطر در ابتال به انواع‬ ‫سرطان ها می باشد‪.‬‬ ‫بعد از یائسگی‪ ،‬فرم بدن زنان به دلیل عدم ترشح هورمون استروژن‬ ‫دستخوش تغییر می شود‪ .‬به جز در کسانی که ورزش می کنند‬ ‫و مراقب رژیم غذایی خود هستند‪ ،‬در سایر زنان یائسه‪ ،‬چاقی به‬ ‫صورت چاقی شکمی (سیبی شکل) خواهد بود‪ .‬چاقی سیبی شکل‬ ‫(مدل چاقی مردانه) در مقایسه با چاقی گالبی شکل (مدل چاقی‬ ‫زنانه) خطرناک تر است‪.‬‬ ‫محققان توصیه می کنند زنان در سنین قبل از یائسگی و پس از آن‬ ‫به طور منظم و حداقل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬روز در هفته ورزش کنند‪.‬‬ ‫یکی از معضالت دیگر زنان در دوران یائسگی کاهش توده‬ ‫استخوانی و افزایش خطر ابتال به پوکی استخوان است‪ ،‬که ورزش‬ ‫احتمال این خطر را نیز کاهش داده و موجب حفظ توده استخوانی‬ ‫می شود‪.‬‬

‫‪Sport KIOSK‬‬

‫‪Women‬‬ ‫‪exercise‬‬

‫‪RI on November 12th through 15th. A‬‬ ‫‪major goal of the conference will be to‬‬ ‫‪expand and re-format the modules for‬‬ ‫‪the 3rd edition of the Women and Health‬‬ ‫‪Learning Package (WHLP). The WHLP‬‬ ‫‪is a guide that health professionals can‬‬ ‫‪use to help women with issues that they‬‬ ‫‪specifically face. These issues range‬‬ ‫‪from from cervical and breast cancer to‬‬ ‫‪domestic violence to education about‬‬ ‫‪contraceptives and prenatal care. When‬‬ ‫‪WHTF creates each edition of the WHLP‬‬ ‫‪they take into account the disadvantages‬‬ ‫‪that poor women face when they seek‬‬ ‫‪healthcare. At the conference, WHTF‬‬ ‫‪will not only update the 3rd edition of the‬‬ ‫‪WHLP, but will also create a final plan for‬‬ ‫‪the implementation of and dissemination‬‬ ‫‪of the WHLP. The conference attendees‬‬ ‫‪will come up with a strategic plan for the‬‬ ‫‪future of WHTF, as well.‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 20‬‬

‫‪ing with The Network: Towards Unity for‬‬ ‫‪Health (TUFH), which WHTF is a part of,‬‬ ‫‪was canceled.‬‬ ‫‪WHTF is planning a conference despite‬‬ ‫‪the initial setback of the Network confer‬‬‫‪ence cancellation and for good reason.‬‬ ‫‪As Judy Lewis pointed out, “going an‬‬‫‪other year without meeting would be too‬‬ ‫‪long.” This is especially true of a Task‬‬‫‪force of this nature that deals with press‬‬‫‪ing issues of the utmost importance to‬‬ ‫‪women’s health, particularly in developing‬‬ ‫‪countries where resources are scarce. A‬‬ ‫‪concern that Rogayah Jaafar voiced was‬‬ ‫‪that “if the WHTF did not act to advance‬‬ ‫‪the Women and Health agenda, it could‬‬ ‫‪lose momentum,” a statement that is‬‬ ‫‪especially true in the midst of a global‬‬ ‫‪economic recession.‬‬ ‫‪WHTF has many ambitions for the confer‬‬‫‪ence, which will take place in Providence,‬‬

‫‪omen and‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪Health‬‬ ‫‪Conference‬‬

‫‪Women and Health Taskforce Plans‬‬ ‫‪Conference in Wake of Canceled Inter‬‬‫‪national Health Meeting‬‬ ‫‪Women face many injustices and‬‬ ‫‪inequalities globally, both in terms of‬‬ ‫‪economic factors and human rights. An‬‬ ‫‪often overlooked aspect of this phenom‬‬‫‪enon is their health. For example, the‬‬ ‫‪World Health Organization points out that‬‬ ‫‪“maternal mortality has barely changed‬‬ ‫”‪since 1990.‬‬ ‫‪This fact points to the great need for a‬‬ ‫‪specific focus on women’s health issues.‬‬ ‫‪For this reason, when the members‬‬ ‫‪of the Women and Health Taskforce‬‬ ‫‪(WHTF) Management Committee sat‬‬ ‫‪down to discuss the creation of a WHTF‬‬ ‫‪Conference they knew it was a crucial‬‬ ‫‪matter. This is an especially important‬‬ ‫‪Conference to have this year because‬‬ ‫‪the annual international health meet-‬‬


‫ویتامین های مفید‬ ‫برای زنان باردار‬ ‫در دوران بارداری تأمین ویتامین های مورد نیاز بدن از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا کودک برای رشد‬ ‫سلول‪ ،‬استخوان و اندام های خود به ویتامین ها و موادی‬ ‫که مادر مصرف می کند‪ ،‬نیاز دارد تا بتواند از سالمت‬ ‫برخوردار شود‪ .‬به دلیل اهمیت موضوع پزشکان عموماً‬ ‫ویتامین ها و مواد معدنی خاصی مانند کلسیم‪ ،‬اسید فولیک‬ ‫و آهن را در دوران بارداری تجویز می کنند‪.‬‬

‫‪ -‬کلسیم‬

‫دریافت ‪ ۱۲۰۰‬میلی گرم کلسیم در روز برای زنان باردار ضروری است‪.‬‬ ‫اگر این میزان کلسیم به بدن زنان باردار نرسد آنها با احتمال بیشتری‬ ‫در معرض ابتال به پوکی استخوان قرار می گیرند زیرا جنین در حال‬ ‫رشد کلسیم مورد نیاز خود را از طریق استخوان های مادر دریافت می‬ ‫کند‪ .‬از این رو مادران باید از دریافت روزانه این میزان اطمینان حاصل‬ ‫کنند‪ .‬عالوه بر این کلسیم به ساخته شدن استخوان های کودک کمک‬

‫کرده در کاهش فشار خون مادر مؤثر است‪ ،‬در حالی که از فشار خون‬ ‫ناشی از کمبود کلسیم در ایام بارداری نیز جلوگیری می کند‪ .‬همچنین‬ ‫کلسیم تأثیرات مثبتی نیز بر وزن کودک هنگام تولد دارد‪.‬‬ ‫داروهای مکمل کلسیم حاوی ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬میلی گرم کلسیم است و‬ ‫زنان باید بقیه این میزان را از طریق نوشیدن شیر و محصوالت لبنی‬ ‫تأمین کنند‪.‬‬ ‫عدم دریافت کلسیم به میزان کافی در موارد حاد می تواند‪ ،‬عوارض‬ ‫خطرناکی را به دنبال داشته باشد‪ .‬برای مثال کودکان آنها در معرض‬ ‫خطر ابتال به مسمومیت ناشی از سرب قرار می گیرند‪.‬‬

‫‪ -‬فولیک اسید‬

‫زنان باردار باید طی بارداری و پیش از آن روزانه ‪ ۴۰۰‬میکروگرم‬ ‫فولیک اسید مصرف کنند زیرا بسیاری از بیماری ها مانند کم هوشی‬ ‫مغزی کودک پیش از مطلع شدن مادر از بارداری اش رخ می دهد‪.‬‬ ‫از این رو زنان باید این ماده را قبل از بارداری به میزان کافی مورد‬ ‫مصرف قرار دهند‪ .‬مطالعات نشان می دهد که مصرف این ماده‬ ‫می تواند مانع از بروز لب شکری و مشکالت قلبی در کودک شود‪.‬‬ ‫داروهای مکمل حاوی ‪ ۶۰۰‬الی ‪ ۱۰۰۰‬میکروگرم اسید فولیک است‪.‬‬ ‫بسیاری از غذاها بطور طبیعی حاوی فوالت (فرم طبیعی اسید فولیک)‬ ‫هستند‪ ،‬اما فوالت طبیعی به راحتی توسط بدن جذب نمی شود‪ .‬از این‬

‫رو مصرف مکمل ها حداقل یک ماه پیش از بارداری توصیه می شود‪.‬‬ ‫مواد غذایی حاوی فوالت زیاد عبارتند از سبزیجات با برگ های سبز‪،‬‬ ‫پرتقال‪ ،‬آب پرتقال‪ ،‬حبوبات خشک و بنشن ها‪.‬‬

‫‪ -‬آهن‬

‫آهن یک ماده ضروری برای زنان است که اهمیت آن در دوران‬ ‫بارداری دو برابر می شود‪ .‬زنان باردار برای قوی ماندن به آهن نیاز‬ ‫دارند زیرا نوزاد آهن ذخیره شده در خون آنها را جذب می کند‪ .‬زنان‬ ‫بارداری که میزان آهن موجود در خون آنها کم است‪ ،‬احساس خستگی‬ ‫مفرط و ضعف دارند‪ .‬عالوه بر این بیشتر در معرض ابتال به بیماری‬ ‫های قلبی قرار گرفته و احتمال خونریزی زیادی را هنگام زایمان دارند‪.‬‬ ‫آهن همچنین برای شکل گرفتن گلبول های قرمز در کودک الزم‬ ‫است‪ .‬میزان آهن مورد نیاز در دوران بارداری ‪ ۲۷‬میلی گرم بوده و‬ ‫مکمل ها حاوی ‪ ۲۷‬الی ‪ ۶۰‬میلی گرم آهن هستند‪.‬‬ ‫پزشکان مصرف مکمل آهن را به همراه آب پرتقال یا آب میوه پیشنهاد‬ ‫می کنند زیرا ویتامین ث جذب آهن را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫از آنجایی که کاهش و افزایش مصرف ویتامین ها و مواد معدنی هر‬ ‫دو برای زنان باردار مضرند‪ ،‬ضروری است که زنان باردار توجهات الزم‬ ‫را در این زمینه مبذول داشته و با پزشک خود در زمینه افزایش و یا‬ ‫کاهش مصرف مشورت کنند‪.‬‬

‫‪P‬‬ ‫‪Pregnancy‬‬ ‫‪and Prenatal‬‬ ‫‪Vitamins‬‬ ‫‪400 micrograms (mcg) of folic acid.‬‬ ‫‪400 IU of vitamin D.‬‬ ‫‪200 to 300 milligrams (mg) of calcium.‬‬ ‫‪70 mg of vitamin C.‬‬ ‫‪3 mg of thiamine.‬‬ ‫‪2 mg of riboflavin.‬‬ ‫‪20 mg of niacin.‬‬ ‫‪6 mcg of vitamin B12.‬‬ ‫‪10 mg of vitamin E.‬‬ ‫‪15 mg of zinc.‬‬ ‫‪17 mg of iron.‬‬ ‫‪In some cases, your doctor will give you a‬‬ ‫‪prescription for a certain type of prenatal‬‬ ‫‪vitamin.‬‬ ‫‪If Your Prenatal Vitamin Makes You Nau‬‬‫‪seous‬‬ ‫‪Some prenatal vitamins can cause nausea‬‬ ‫‪in an already nauseous pregnant woman.‬‬ ‫‪If that happens to you, talk to your health‬‬ ‫‪care provider. He or she may be able‬‬ ‫‪to prescribe a different kind of prenatal‬‬ ‫‪vitamin -- for example, some women may‬‬ ‫‪do better with chewable or liquid vitamins‬‬ ‫‪rather than those you swallow whole.‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 22‬‬

‫‪pregnancy.‬‬ ‫‪A woman who has already had a baby‬‬ ‫‪with a neural tube defect should talk to‬‬ ‫‪her health care provider about whether‬‬ ‫‪she might need to take a different dose of‬‬ ‫‪folic acid. Studies have shown that taking‬‬ ‫)‪a larger dose (up to 4,000 micrograms‬‬ ‫‪at least one month before and during the‬‬ ‫‪first trimester may be beneficial for those‬‬ ‫‪women, but check with your doctor first.‬‬ ‫‪Foods containing folic acid include green‬‬ ‫‪leafy vegetables, nuts, beans, citrus fruits,‬‬ ‫‪and many fortified foods. Even so, it’s a‬‬ ‫‪good idea to take a supplement with the‬‬ ‫‪right amount of folic acid, as a backup.‬‬ ‫‪Calcium is also important for a pregnant‬‬ ‫‪woman. It can help prevent her from losing‬‬ ‫‪her own bone density, as the baby uses‬‬ ‫‪calcium for its own bone growth.‬‬ ‫‪Iron helps blood -- in both the mother and‬‬ ‫‪baby -- carry oxygen.‬‬ ‫‪What to Look for in Prenatal Vitamins‬‬ ‫‪Look for a prenatal vitamin that includes:‬‬

‫‪Eating a healthy diet is always a wise‬‬ ‫‪idea -- especially during pregnancy. It’s‬‬ ‫‪a good idea during pregnancy to take‬‬ ‫‪a prenatal vitamin to help cover any‬‬ ‫‪nutritional gaps in the mother’s diet.‬‬ ‫‪Prenatal vitamins contain many vita‬‬‫‪mins and minerals. Their folic acid, iron,‬‬ ‫‪and calcium are especially important.‬‬

‫‪Folic Acid, Iron, and Calcium‬‬ ‫‪Folic acid helps prevent neural tube birth‬‬ ‫‪defects, which affect the brain and spinal‬‬ ‫‪cord.‬‬ ‫‪Neural tube defects develop in the first 28‬‬ ‫‪days after conception, before many women‬‬ ‫‪know they are pregnant. Because about‬‬ ‫‪half of all pregnancies are unplanned, it’s‬‬ ‫‪recommended that any woman who could‬‬ ‫)‪get pregnant take 400 micrograms (mcg‬‬ ‫‪of folic acid daily, starting before concep‬‬‫‪tion and continuing for the first 12 weeks of‬‬


‫کیوسک فال‬

‫فروردین‬

‫ایستادگی و مقاومت در برابر موانع بهترین ویژگی است‬ ‫كه شما دارید و اكنون برایتان مفید واقع خواهد شد ؛‬ ‫این ویژگی شما باعث می‌شود یك مرتبه جواب مسئله‬ ‫را پیدا كنید‌ و به طور خستگی ناپذیری روی این مسئله‬ ‫كار خواهید كرد اما باید از اهداف‌تان آگاه باشید‪.‬‬ ‫در این ماه شاید مایل باشید مسئولیت‌هایتان را رها كنید‬ ‫و كمی تفریح كنید اما سعی نكنید كه برای داشتن كمی‬ ‫تفریح كارهای مهم‌تان را رها كنید چرا كه این معامله‌ای‬ ‫نیست كه برایتان سودمند باشد‪.‬‬

‫اردیبهشت‬

‫در این ماه حتی یك روز كامال خسته كننده و كسل‬ ‫كننده هم می‌تواند به طرز شگفت آوری تغییر كند و‬ ‫این به شما فرصتی می‌دهد كه از زندگی خود لذت‬ ‫ببرید و دیدتان را نسبت به زندگی عوض كنید‪.‬‬ ‫در این ماه اگر دوستان‌تان از شما دعوت كردند تا در‬ ‫یك جمع دوستانه به آنها بپیوندید‪ ،‬قبول كنید و كمی‬ ‫هم خوش بگذرانید و مطمئن باشید لطمه‌ای به انجام‬ ‫وظایف‌تان نخواهد زد‪ ‌،‬آنها همان جا كه هستند میمانند‬ ‫تا شما از تفریح بازگردید‪.‬‬

‫خرداد‬

‫مرداد‬

‫در این ماه شما می‌توانید در رابطه با برنامه و طرح‬ ‫اخیری كه داشته‌اید با خودتان فكر كنید اما شانس با‬ ‫شما خواهد بود چرا كه شیوه‌های قدیمی را رها كرده‬ ‫و به شیوه خودتان رفتار می‌كنید‪ .‬ممكن است بعضی‬ ‫اوقات محیط اطراف و شرایط تان را مقصر بدانید‌ اما‬ ‫بهتر است كمی راجع به كارهایی كه كرده‌اید فكر كنید‪.‬‬ ‫در این ماه احساس خواهید کرد كه رضایت‌تان از‬ ‫زندگی بسیار كم شده و مایلید كه اقدامی فوری انجام‬ ‫دهید و خوشبختانه‪ ،‬تصمیماتی كه از روی غریزه‬ ‫می‌گیرید ممكن است سرانجام خوبی داشته باشد پس‬ ‫سعی نكنید كه عقب نشینی كنید‪.‬‬

‫در این ماه میخواهید كاری را انجام دهید كه میدانید‬ ‫بعدها ممكن است از انجام دادن آن پشیمان شوید پس‬ ‫قبل از اینكه به خاطر هوس و تصمیم ناگهانی خود‬ ‫كاری را شروع كنید‪ ،‬خوب همه جوانب آن را بررسی‬ ‫كنید‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬بدون اینكه بخواهید از قانون همه یا هیچ‬ ‫استفاده كنید آنقدر فرصت انتخاب خواهید داشت كه‬ ‫مطمئن باشید تصمیم درستی خواهید گرفت‪.‬‬ ‫در این ماه جانب احتیاط را رعایت كردن به شما این‬ ‫توانایی را می‌دهد كه به حد كافی از زندگی خود لذت‬ ‫ببرید‪.‬‬

‫تیر‬

‫شهریور‬

‫در این ماه ممكن است كسی در محل كارتان شما را‬ ‫به كاری وادار كند كه می‌دانید فراتر از حد و مرزهای‬ ‫شما است و به قول معروف پایتان را از گلیم‌تان دراز تر‬ ‫می‌كنید‪ .‬حتی اگر این نقشه عصبی كننده به نظرتان‬ ‫خوب و خوشایند باشد‪ ‌،‬اگر بخواهید كاری خارج از عرف‬ ‫انجام دهید نگران هستید كه دیگران راجع به شما چه‬ ‫فكر می‌كنند‪ .‬در این ماه خوشبختانه از طرف افرادی‬ ‫حمایت میشوید كه حتی فكرش را هم نمیكردید ؛ به‬ ‫جلو پیش بروید و كمی بیرون از دنیای خودتان را هم‬ ‫تماشا كنید و مطمئن باشید از اینكه از دنیای بسته خود‬ ‫خارج شده‌اید احساس خوشبختی خواهید كرد‪.‬‬

‫در این ماه ممكن است همه شما را بسیار جدی و خشن‬ ‫ببینند اما واقعیت این است كه شما از هم اكنون منتظر‬ ‫رسیدن زمانی برای استراحت به خود هستید و فكر‬ ‫می‌كنید كه باید تا رسیدن آن بی صبرانه منتظر بمانید‪.‬‬ ‫در این ماه احساس بی قراری می‌كنید و اگر كسی را‬ ‫ببینید كه تنها است فورا به او پیشنهاد دوستی می‌دهید تا‬ ‫از این تنهایی و بی قراری نجات یابید ‪ ،‬باید قادر باشید‬ ‫كه كمی از تفریحات خود كم كنید‪.‬‬

‫‪ 6‬اختالف پنهان درهرعکس را پید ا کنید‬

‫‪Find 6 Differences in each picture‬‬


‫مهر‬

‫در این ماه براحتی می‌توانید روزهایتان را به روزهابی‬ ‫پرهیجان تبدیل كنید ‪ ،‬چنانكه بتوانید تصوراتی كه‬ ‫همیشه داشتید را به واقعیت تبدیل كنید‪ .‬شما دوست‬ ‫ندارید كه همان كارهای و وظایف قدیمی را به روال‬ ‫قدیمی انجام دهید و این ماه زمانی است كه شما‬ ‫می‌خواهید عادات و روش‌های قدیمی را دور ریخته و‬ ‫تجربه‌های جدید كسب كنید‪ .‬كار كنید و عشق بورزید‬ ‫و مطمئن باشید هیچ چیزی در نگاه‌های معمولی وجود‬ ‫ندارد كه بخواهد شما را بفریبد ؛ مراقب باشید ‪ ‌،‬فقط‬ ‫چون می‌توانید چیزی را از قبل تصور كنید به معنی آن‬ ‫نیست كه باید جلو بروید و آن را به واقعیت تبدیل كنید‪.‬‬

‫آبان‬

‫در این ماه ایده‌آل‌های رویایی شما آن چنان كه دوست‬ ‫دارید در زندگی واقعی‌تان وجود ندارند و در حقیقت ‪‌،‬‬ ‫حتی اگر شما یك زندگی پر از عشق و محبت داشته‬ ‫باشید در این ماه احساس می‌كنید كه نیاز به آزادی‬ ‫بیشتری دارید‪.‬‬ ‫نكته جالب این است كه اگر شما احساسات و هیجانات‬ ‫خود را بشناسید از نتیجه آن متعجب و شگفت زده‬ ‫خواهید شد‪.‬‬ ‫قبل از اینكه كامال به فرصت‌ها و موقعیت‌هایی كه‬ ‫برایتان بوجود می‌آید واقف نشده‌اید ‪ ‌،‬وارد آن نشوید و‬ ‫ریسك نكنید‪.‬‬

‫آذر‬

‫این ماه ممكن است برای شما ماهی پر هیجان و كامال‬ ‫دیوانه كننده باشد‌ و آنقدر از آن لذت ببرید كه وقتی كه‬ ‫به پایان رسید غمگین و ناراحت شوید‪ .‬ماه نشان شما‬ ‫را از ظرفیت خود برای اداره كردن موقعیت‌های پیچیده‬ ‫و دشوار متعجب می‌كند ؛ احساسات شما همه محیط‬ ‫اطرافتان را گرفته است و هر كاری كه بكنید‪ ‌،‬ممكن‬ ‫است احساس كنید كه كاش كار دیگری میكردید اما‬ ‫هر چه قدر شما از كاری اطمینان كمتری داشته باشید‬ ‫به همین میزان هیجان و اشتیاق شما برای انجام آن‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬

‫دی‬ ‫در این ماه ممكن است از آشفتگی كه به آن دچار‬ ‫شده‌اید احساس ناراحتی كنید و به نظرتان هم می‌رسد‬ ‫كه هیچ چیز نمی‌تواند آشفتگی و تالطم درونی شما‬ ‫را حل كند‪.‬شاید بهتر است كه افكار خود را آزاد كنید‬ ‫و به جای اینكه بخواهید مدام شرایط را كنترل كنید‬ ‫اجازه دهید امواج منفی خود به خود بگذرند و شما آرام‬ ‫شوید ‪ ،‬وقتی كه شما مراقب تعادل شخصیتی خود‬ ‫باشید پریشانی و آشفتگی‌های روحی‌تان ناپدید خواهد‬ ‫شد‪ .‬سعی نكنید همه شرایط را تحت كنترل خود‬ ‫درآورید ‪ ،‬آنها را رها كنید ‪ ،‬رفتار معقول شما به قدر‬ ‫كافی دوام خواهد آورد و دیگران از رهبری شایسته‬ ‫شما نهایت استفاده میكنند‪.‬‬

‫‪Differences KIOSK‬‬ ‫بهمن‬

‫این ماه برای شما به راحتی ماه های دیگر نیست ‪ ،‬به‬ ‫خاطر اینكه شما به گذشته خود چسبیده‌اید و به خاطر‬ ‫این رفتاری كه در پیش گرفته‌اید برای تان سخت است‬ ‫كه در لحظه حال باشید و جوابگوی اتفاقاتی باشید كه‬ ‫برای‌تان رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫شما به اینكه از زندگی چه میخواهید و قصد دارید‬ ‫به كجا بروید واقف هستید‌ اما قادر نیستید كه اكنون‬ ‫اهداف‌تان را به اجرا درآورید‪ .‬اجازه ندهید كه موانع و‬ ‫تاخیرات شما باعث شود كه ناامید شوید و كار نادرستی‬ ‫انجام دهید‪.‬‬

‫اسفند‬

‫در این ماه ممكن است تصمیم داشته باشید كه‬ ‫كاری را انجام دهید كه خارج از عادات و ویژگی‌های‬ ‫شخصیتی‌تان باشد و به این وسیله دیگران را متعجب‬ ‫كنید‪ .‬متاسفانه‪ ،‬دیگران ممكن است درمقابل این رفتار‬ ‫غیر منتظره شما واكنش تندی نشان دهند‪.‬‬ ‫حتی ممكن است فكر كنند كه آدم بی تجربه‌ای‬ ‫هستید كه از زیر كار در می‌روید اما علیرغم انتظار‬ ‫دیگران‪ ،‬این رفتار برای شما كار درستی است و‬ ‫همچنین نیاز دارید كه برای دیگران توضیح دهید كه‬ ‫واقعا كه هستید و از زندگی چه میخواهید‪.‬‬

‫‪Find 6 Differences in each picture‬‬

‫‪ 6‬اختالف پنهان درهرعکس را پید ا کنید‬


‫کیوسک وب‬ ‫گروه موسیقی آنالین تشکیل دهید‬ www.rockcontrol.com

‫اگر از بازی‌هایی مثل راک بند خوشتان می‌آید به این‬ ‫ اینجا هر کسی می‌تواند یک گروه‬.‫سایت مراجعه کنید‬ ‫ از مرحله گزینش گرفته تا اجرای‬.‫موسیقی راک درست کند‬ ‫ می‌توانید به عنوان خواننده یا مدیر گروه‬.‫کنسرت حرفه‌ای‬ ‫ شرکت‌کننده‌ها از نقاط مختلف دنیا در آن‬.‫نام‌نویسی کنید‬ ،‫شرکت می‌کنند و آنهایی که بیشترین رای را بدست بیاورند‬ ‫می‌توانند به مراحل باالتر بروند و در نهایت یک اجرای‬ .‫بی‌نظیر ارایه دهند‬

‫نقاشی روی شیشه خاکی ماشین‬ www.dirtycarart.com

‫نقاشی روی شیشه کثیف ماشین‌ها کاری است که‬ ،‫ اما جایی که اسکات ِوید‬.‫بسیاری از ما انجام داده‌ایم‬ ‫ ظاهراً پر از گرد و‬،‫ در آن زندگی می‌کند‬،‫خالق این آثار‬ ‫ حسابی‬،‫خاک است و هر خودرویی که از آنجا عبور کند‬ ‫ او هم از این فرصت استفاده می‌کند تا‬.‫کثیف می‌شود‬ ‫ از آثار اون در این سایت‬.‫هنرش را به نمایش بگذارد‬ .‫می‌توانید دیدن کنید و حیرت‌زده شوید‬

!‫سوپرمیکروبالگینگ‬ www.wordr.org

‫برای توییت کردن چندان وقت ندارید؟ از مونو‬ .‫ یک چیز کوچک اما کاربردی‬.‫بالگینگ استفاده کنید‬ ‫ اما‬.‫تقریب ًا مثل توییتری که رژیم الغری گرفته است‬ ‫ حرف‬28 ‫تنها می‌توانید یک کلمه در آن بنویسید و تا‬ ‫ برای نام‌نویسی مجبور نیستید‬.‫هم بیشتر جا ندارید‬ ‫یک حساب کاربری تازه باز کنیدشناسه توییترتان کافی‬ ،‫ درست مانند توییتر آنجا دوست پیدا می‌کنید‬.‫است‬ ‫ مجبور نیستید از‬.‫دنبالشان میکنید و حرف می‌زنید‬ ‫ می‌توانید از خودتان‬،‫واژه‌های همیشگی استفاده کنید‬ .‫واژگان ابداعی کوتاه بسازید‬

Technology KIOSK

E E brings 4G to pay-asyou-go

EE has announced it is to launch its first 4G pay-as-you-go price plans, on devices including the new iPhones. As part of the pre-pay plans, customers with a 4G-ready phone can top up £3 per month for 100MB of data (that’s not much; don’t bother) through £10 for 1GB (a better option) up to £30 for 10GB. On top of this, rather than the usual unlimited texts and calls EE offers, these are added in addition to data, with £3 every 30 days snagging you 100 minutes, through to £10 for 500; and £2 for 400 or £5 for 4,000. The deals are unusual, but admittedly flexible and in line with data allowances offered on Orange’s 3G plans.

These deals will be available from the end of October. If set up with a new phone bought from EE, the network will include a bonus 10GB of mobile data as part of the purchase. Budget 4G EE has also announced a new entrylevel tariff for 24-month contracts. Starting at £18.99 per month, this includes 500MB of 4G data, 1,000 minutes and unlimited texts. A compelling price point when the term “4G” is applied, but 500MB of data is very low if you’re buying for the express purpose of really exploiting 4G -- downloading big images,

syncing Spotify and streaming video -- because you can burn through that in minutes. Additionally, this price point could rise anywhere up to £44.99 depending on the expense of the phone being bought alongside it. A new £23.99 (or up to £49.99) per month plan includes 2GB of data and unlimited texts, and is a better deal if the above usage scenarios sound like something you’d want to take advantage of; a new £29.99 (or up to £54.99) per month deal extends that data allowance to 5GB.

www.kioskmagazine.net 28


‫اپلیکیشن‌های پیشنهادی‬

‫صفحه شخصی خود را بسازید‬

‫فیفا بازی کنید‬

www.bigappshow.com

www.moonfruit.com

http://fifa-online.easports.com

‫اگر از آیفون استفاده می‌کنید ممکن است انتخاب از‬ ‫ راه حل‬.‫ اپلیکیشن فعلی کار سختی باشد‬225000 ‫بین‬ .BigAppShow ‫ به اسم‬،‫یک اپلیکیشن تازه است‬ ‫یک برنامه روزانه که محتوای یک سری از‬ ‫اپلیکیشن‌ها را بررسی می‌کند و جزئیاتشان را با تصویر‬ ‫ فقط کافی است‬،‫ از هرکدام خوشتان آمد‬.‫نشان می‌دهد‬ ‫ را بزنید تا مستقیم به اپ استور‬buy now ‫دگمه‬ ‫ این که بتوانیم محتوای سایت را قبل از‬.‫وصل شوید‬ .‫ ایده خیلی خوبی است‬،‫خرید ببینیم‬

،‫ می‌توانید فقط با چند کلیک‬،‫اگر در این سایت نام‌نویسی کنید‬ ‫یک صفحه شخصی برای خود درست کرده و هر چیزی که‬ ‫ سایت برای کسانی که هیچ‬.‫دوست دارید را به آن اضافه کنید‬ ‫ اگر نمی‌خواهید‬.‫تجربه‌ای در این زمینه ندارند مناسب است‬ ‫ می‌توانید‬،‫سایتتان برای عموم قابل جست‌وجو و دیدن باشد‬ ‫ در ضمن برای محتوای سایت‬.‫به دلخواه خود محدودش کنید‬ .‫ مگابایت فضای مجانی می‌گیرید‬20

‫احتما ًال فوتبال‌دوستان دوست داشته باشن که فیفا‬ ‫ این بازی‬.‫آنالین را به طور رایگان دانلود و بازی کنند‬ ‫را هم می‌توانید به صورت پالگین در مرورگرتان بازی‬ ‫کنید و هم امکان دانلود و اجرا به طور مستقل در‬ ‫ در ضمن اگر خواستید می‌توانید رقیبان‬.‫کامپیوتر را دارد‬ .‫آنالین خود را به چالش بگیرید‬

French startup Sun-

Partner Group wants to charge your phone with the sun This article was taken from the October 2013 issue of Wired magazine. Be the first to read Wired’s articles in print before they’re posted online, and get your hands on loads of additional content by subscribing online. French startup SunPartner Group thinks that plug-in electrical charging is obsolete -- so they’ve created a photovoltaic screen that solar-charges your phone on the go. “It’s 90 per cent transparent, so we can add it to pretty much any surface,” says CEO Ludovic Deblois. The component, called Wysips Crystal, measures 50cm2,

Charge Phone With The Sun

costs €1 (60p) to make and can be integrated into smartphone screens during the manufacturing process. “Your phone isn’t always exposed to sunlight, but Wysips still gives you 20 per cent more autonomy than a regular phone,” says Deblois, 35.

The material is made of amorphous silicon and a copper-based semiconduc-

tor called CIGS. SunPartner has also released Wysips Cameleon, which modifies the technology into a 2m x 2m screen to be installed on billboards. The French billboard-maker Prismaflex is working to build it into its newest products, where it can generate 100 per cent of the power a billboard needs for light and image displays.

www.kioskmagazine.net 30


302 ‫ سریعترست یا موستانگ باس‬Z28 ‫کامارو‬ !‫گفته اند؟‬ ‫کافی بود نیم نگاهی به لیست بلندباالی ویژگی ها و‬ ‫ بعد هرکسی به این نتیجه‬.‫ می انداختند‬Z/28 ‫تجهیزات فنی‬ ‫ بلکه می تواند بهترین‬302 ‫ نه تنها باس‬Z/28 ‫میرسید که‬ ‫ را هم‬GT500 ‫ اسبی‬662 ‫مدل موستانگ یعنی هیوالی‬ .‫براحتی در پیست شکست دهد‬

‫ما چرا می گوییم دچار هیجان مفرط شده؟‬ ‫ را به پیست اختصاصی‬Z/28 ‫چون اخیرا مهندسانش‬ ‫ جنرال موتورز برده اند تا با‬Milford Road Course ‫ آخر کار هم‬.‫ الگونا سکا مقایسه کنند‬Boss 302 ‫موستانگ‬ .‫ رسیده‬1:59 ‫ شده اما رقیبش به عدد‬1:53 ‫ برابر‬Z/28 ‫تایم‬ ‫ شورولت به الگونا‬Z/28 ‫نتیجه این ویدئوی کوتاه اینکه‬ !‫ همین‬.‫سکای فورد برتری کامل دارد‬ ‫باید از مهندسین شورولت پرسید آیا با چشمان بسته غیب‬

‫ را به پیست نوربرگ رینگ برد و‬Z/28 ،‫وقتی شورولت‬ ‫ ثانیه ای را ثبت کرد احتماال دچار‬37.47 ‫ دقیقه و‬7 ‫زمان‬ !‫هیجان مفرط شده‬ 911 ،‫ اسکودریا‬F430 ‫چون رکوردش از بزرگانی مانند‬ SLR ‫ مرسدس‬، LP-640 ‫ مورسیه الگو‬،2010 ‫توربو مدل‬ ‫ حتی از‬Z/28 ‫ هم بهتر بود؛‬LFA ‫مکالرن و حتی لکسس‬ ‫ ثانیه‬4 ‫ هم حدود‬ZR1 ‫ و کوروت‬ZL1 ‫رکوردهای کامارو‬ .‫سریع تر بود‬

Maybach Type 57S Edition 125

In the year of the 125th anniversary of the automobile Maybach is displaying the Edition 125! at the International Motor Show in Frankfurt. This unusual one-off piece presents exquisite new possibilities for individually styling the high-end saloons. The highlights include contour lighting and the laser-engraved light motif featuring the double-M in a curved triangle in the front armrest. The wideranging new individualisation options perfectly complement the confident air of the legendary Maybach saloons.

Maybach is constantly expanding its portfolio of high-quality equipment and appointments options. In the 125th anniversary year of the automobile the luxury brand is exhibiting a special one-off model, the Edition 125!at the International Motor Show in Frankfurt in honour of the ingenious designer Wilhelm Maybach. This high-end luxury saloon displays many familiar and new individualisation options which only Maybach customers can select. Highlights of the saloon painted in the newly created special

colours Tahiti Black/ Patagonia Silver are lavish contour lighting and the laserengraved light motif in the front armrest, which represents the alluring double-M in a curved triangle illuminated from inside. The other new features include a glove compartment lid embroidered with the signature of Wilhelm Maybach, silvercoloured topstitching, trim in silver carbon fibre/black piano lacquer, matt black 20inch wheels with high-sheen spokes plus a newly styled radiator grille.

www.kioskmagazine.net 32


‫منتظر المبورگینی وننو رودستر باشید‬

‫ میلیون‬4.4 ‫ میلیون یورو که معادل‬3.3 ‫در همان رنج‬ ‫ روی این مدل‬.‫ باشد‬،‫ میلیون پوند است‬2.81 ‫دالر و‬ ‫ آونتادور که روی مدل‬V12 ‫ لیتری‬6.5 ‫همان موتور‬ ‫ برای‬.‫ قرار خواهد گرفت‬،‫کوپه هم نصب شده است‬ ‫ اسب بخار قدرت تولید‬750 ‫یادآوری این موتور می تواند‬ ‫ ثانیه به‬2.8 ‫کند و این عدد به وننو اجازه می دهد ظرف‬ ‫ کیلومتر‬350 ‫ کیلومتر و در نهایت به سرعت‬100 ‫سرعت‬ .‫بر ساعت برسد‬

.‫ است منتشر شده است‬AutoEmotionenTV ‫ها‬ ‫ ظاهر مدل رودستر هیچ تفاوتی با‬،‫طبق این تصاویر‬ ‫ شاید تنها فرق آن عدم وجود سقف در‬،‫مدل کوپه ندارد‬ !‫مدل رودستر باشد‬ ‫در حالی که از مدل کوپه تنها چهار واحد ساخته شده‬ ‫ قرار است از این مدل نه واحد ساخته شود چراکه‬،‫است‬ ‫ مدل های رودستر طرفداران‬،‫تجربه نشان می دهد‬ ‫ انتظار می رود قیمت این مدل نیز‬.‫بیشتری در پی دارد‬

‫زمزمه های تولید وننوی رودستر بلندتر‬ ‫شده و باالخره اولین تصاویر غیر رسمی از‬ ‫المبورگینی وننو رودستر راهی فضای اینترنت‬ .‫ این یک اتفاق کامال قریب الوقوع است‬،‫شد‬ ‫ استفان‬،‫ مدیر عامل شرکت المبورگینی‬،‫در ماه اوت‬ ‫وینکلمن گفت که برای طراحی وننو رودستر برنامه‬ ‫ریزی کرده اند و می خواهند تعداد محدودی از آن‬ ‫ سرانجام سه عکس از خودرو مذکور که منبع آن‬.‫بسازند‬

Nissan Friend-ME Concept 2013

Nissan Friend-ME Concept is a four-passenger sedan designed for a generation with a very different automotive outlook. With an assertive, imposing exterior featuring boldly flowing sculpted lines, Friend-ME is a confident creature of the night, meant to be seen in bright city lights. The concept is applicable globally, but the genesis of Friend-ME was Nissan’s research into the aspirations of

customers destined to emerge as the world’s largest single market segment: the “Bālínghòu”, which is how around 240 million Chinese born in the 1980s are known. Specifically, Friend-ME addresses the social dynamics of Chinese men in their mid-20s.

“Bālínghòu males are a huge cohort in the world’s largest market, and they’re now reaching their prime,” said François Bancon, Division General Manager of product strategy and advanced planning

at Nissan. “Clearly, their tastes will shape automotive trends worldwide for decades to come. So we believe it’s important to listen with respect, and respond by putting dreams within their reach. That’s why Friend-ME is our first proposition in an ongoing dialogue.” For a generation that grew up without siblings, leisure time shared with peers is treasured.

www.kioskmagazine.net 34


‫کیوسک مشاوره‬

‫‪Consultation KIOSK‬‬

‫سالم آقای دکتر محمدی نیا‬

‫با تشکر از شما و مجله کیوسک‬ ‫آقای دکتر من خیلی رک و صریح بگویم که شوهر من‬ ‫اهمیت زیادی به من نمیدهد در واقع او هیچ ارزشی‬ ‫برایم قائل نیست‪ .‬الویت زندگی او در وهله اول اینترنت‬ ‫و چت کردن و بعد کار و کار و کار و بعد بچه هایش و‬ ‫خانواده اش و در نهایت شاید من هم بعد از همه آنها ذره‬ ‫ای در زندگی او به حساب بیایم‪ .‬باور کنید از شب تا صبح‬ ‫می نشیند پای چت کردن با خانمهای مختلف و جالب‬ ‫است که می گوید من منظوری ندارم و آنها را سر کار‬ ‫می گذارم و این تفریح من است لطفا با من کاری نداشته‬ ‫باش‪ .‬ما دائما یا قهریم و یا دعوا می کنیم‪.‬‬ ‫من ‪ 40‬ساله هستم و یک پسر ‪ 20‬ساله و یک دختر ‪19‬‬ ‫ساله دارم‪ .‬حدود ‪ 22‬سال است که ما ازدواج کرده ایم‪.‬‬ ‫تحصیالتم فوق لیسانس و همسرم لیسانس است‪ .‬او‬ ‫مرد خوب و مهربانی است‪ .‬مسئولیت پذیر است اما هیچ‬ ‫تعهدی به زندگی زناشویی اش ندارد‪ .‬او همیشه به من‬ ‫انتقاد می کند که تو به خودت نمی رسی و می گوید تو‬ ‫بد لباس میپوشی و آبروی مرا جلوی دیگران میبری‪ .‬او‬ ‫دوست دارد من هر روز آرایش کنم و لباسهای شیک در‬ ‫منزل بپوشم‪ .‬او مرا یک آدم بداخالق‪ ,‬سرزنشگر و منتقد‬ ‫می داند که دائما دارم غر میزنم‪ ,‬انتقاد میکنم و ایراد‬ ‫می گیرم‪ .‬الزم به ذکر است که ایشان ‪ 3‬بار در طی این‬ ‫‪ 22‬سال خیانت کرده ولی من او را بخشیده ام‪ ،‬اما دیگر‬ ‫مستاصل و درمانده شده ام‪ .‬او شبها به رختخواب نمیاید‬ ‫و من ‪ 22‬سال است که مثال ازدواج کرده ام اما همیشه‬ ‫تنها هستم‪.‬‬

‫سالم خانم عزیز و گرامی!‬

‫الف‪ :‬نقش زن مادر (‪)Mother Role‬‬ ‫ب‪ :‬نقش زن روحانی (‪)Spiritual Role‬‬ ‫ج‪ :‬نقش زن جنگجو یا ملکه آمازون (‪)Fighter Role‬‬ ‫د‪ :‬نقش زن ملکه‪ ,‬لوند و بازیگوش (‪)Queen or Princess Role‬‬ ‫وقتی این ‪ 4‬بعد در یک زن بصورت متعادل رشد می کند در نظر مرد‪ ,‬این زن‬ ‫یک زن فوق العاده محترم‪ ,‬دوست داشتنی‪ ,‬با عزت‪ ,‬با اعتماد به نفس‪ ,‬قوی‬ ‫و جذاب جلوه می کند‪.‬‬ ‫الف‪ :‬نقش زن مادر (‪:)Mother Role‬‬ ‫منظور از زن مادر اینست که به همسرتان سرویسهای مادرانه می دهید و تر‬ ‫و خشکش می کنید‪ .‬مثال برایش غذا درست می کنید‪ ,‬مراقبید که داروهایش‬ ‫را سر وقت بخورد‪ ,‬لباسهایش را می شوئید و اتو می کنید و‪...‬گاه درست مثل‬ ‫یک کودک با او رفتار میکنید و بعد هم انتظار دارید که او یک مرد قدرتمند‬ ‫باشد‪ .‬چطور ممکن است که شما با او مثل یک کودک و ضعیف و ناتوان‬ ‫برخورد کنید بعد انتظار داشته باشید که او همچون یک سلطان عمل کند و‬ ‫با شما مثل یک ملکه یا پرنسس برخورد کند‪ .‬با او مثل یک سلطان برخورد‬ ‫کنید تا با شما مانند یک شاهزاده و یا ملکه برخورد کند‪.‬‬ ‫ب‪ :‬نقش زن روحانی (‪:)Spiritual Role‬‬ ‫منظور از "زن روحانی" (‪ )Spiritual Role‬اینست که زن نسبت به‬ ‫شوهرش تعهد (‪ )Commitment‬دارد‪ .‬نجیب است‪ .‬به معنویات اهمیت‬ ‫میدهد و با جهان هستی (‪ )Univers‬و خدا ارتباط قشنگی دارد‪ .‬کهن‬ ‫الگوی "زن روحانی" بی نهایت در زنان ایرانی قوی و تعلیم داده شده است‪.‬‬ ‫چه بسیار مراجعان خانمی داشته ام که به قول شوهرشان ایشان فقط برای‬ ‫جلسات قرآن و هیئت خوب هستند و مرد نیازهای دیگر خود را در جاهای‬ ‫دیگر جستجو می کند چون همسرش لوندی و عشوه گری را برای شوهرش‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬نقش زن جنگجو یا ملکه آمازون (‪:)Fighter Role‬‬ ‫منظور از زن جنگجو اینست که این زن میخواهد از موجودیت خود و یا‬

‫می دانم که ‪ 22‬سال زندگی با احساس تنهایی بسیار سخت و رنج آور است‬ ‫اما مطلوب اینست که شما بجای تالش برای تغییر همسرتان‪ ,‬خودتان را‬ ‫تغییر دهید تا زمانی که شما تمام تالشتان حرص خوردن برای تغییر دیگران‬ ‫است نتیجه ای عایدتان نمی شود‪ .‬آیا شما در طی این ‪ 22‬سال توانستید‬ ‫کوچکترین تغییری در همسرتان و بچه ها بوجود آورید؟ هرگز‪ .‬پس چرا‬ ‫دوباره و صد باره و هزار باره کاری را انجام می دهید که هیچ ثمری ندارد‪.‬‬

‫خانواده اش دفاع کند‪ .‬این بعد بسیار تاثیر گذار است و می تواند زندگی شما‬ ‫و خانواده تان را از خطرات نجات دهد و یا باعث پیشرفت شما و خانواده‬ ‫تان شود مثل زمانی که پای یک زن دیگر به زندگی شما باز می شود و یا‬ ‫با شخصی در رقابت قرار می گیرید‪ .‬در اینجا زن جنگجو خودش را نشان‬ ‫میدهد و شما در این بخش خیلی خوب عمل کرده اید‪ .‬این زن هدفمند است‪,‬‬ ‫قوی است‪ ,‬اهل رقابت است (رقابت درسی و تحصیلی‪ ,‬شغلی‪ ,‬ورزشی و‪)..‬‬ ‫زن جنگجو تا پیروز نشود دست از کار نمی کشد‪ .‬و شما اینقدر تالش کردید‬ ‫تا در هر ‪ 3‬مورد خیانت که گفتید پای زنهای دیگر را از زندگیتان بریدید و‬ ‫این قابل تحسین است اما برای زن بودن کافی نیست‪.‬‬

‫•نقش ملکه و زن لوند را در خود احیاء و تقویت کنید‪:‬‬

‫د‪ :‬نقش زن ملکه‪ ,‬لوند و بازیگوش (‪)Queen or Princess Role‬‬

‫همیشه در ارتباط خود با دیگران بنا را بر تقویت بگذارید‪ .‬این اولین اصل‬ ‫بهداشت روانی در دنیاست‪.‬‬

‫یک زن ‪ 4‬نقش اصلی یا ‪ 4‬بعد شخصیتی دارد که هر زنی آن را با خود به‬ ‫دنیا می آورد‪ .‬یونگ روانشناس بزرگ آنها را "‪ "Archetype‬یا "کهن‬ ‫الگو" می نامد‪.‬‬ ‫‪ 4‬کهن الگوی زنان یا ‪ Female Archetype‬عبارتند از‪:‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 36‬‬

‫زن ملکه یا لوند چگونه زنی است؟‬

‫زن ملکه یا لوند یک زن شجاع و با دل و جرآت‪ ,‬قوی و با هوش است‪ .‬او‬ ‫یک زن محاسبه گر و زیرک است و با زیرکی‪ ,‬دیگران را تحت تاثیر قرارمی‬ ‫دهد‪ .‬زن ملکه یا لوند دوست داشتنی‪ ,‬محبوب و قابل ستایش است‪ .‬هم شوخ‬ ‫و شنگ است هم جدی است‪ ,‬هم نجیب و روحانی است هم عشوه گری و‬

‫طنازی دارد‪ .‬هم مادر ست هم مادری نمی کند ( با شوهرش مثل یک کودک‬ ‫رفتار نمی کند)‪.‬‬ ‫وقتی در حضور چنین زنی هستید زن بودن او بسیار محسوس است و با‬ ‫جذابیتی که دارد دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬صدای او دلفريب‬ ‫وافسونگرانه است‪ .‬بخاطر همین صدای زیبا و همچنین جذابیت ظاهری‬ ‫که دارد فوق العاده از نظر شوهرش ارزشمند جلوه می کند و برای او بسیار‬ ‫دلرباست‪ .‬تمام روابط یک زن ملکه یا لوند هدفمند است‪ .‬او در روابط خود با‬ ‫مردان بیش از آنکه بخشنده باشد‪ ,‬طالب و گیرنده و متقاضی است‪( .‬در واقع‬ ‫دست بگیر دارد تا دست بده)‪ .‬چنین زنی در نظر مردان یک گل الله وحشی‪,‬‬ ‫سنبل زیبای زینتی و فوق العاده دلرباست‪ .‬زن لوند شوخ طبعی شیطنت‬ ‫آمیزی دارد که دل مرد را می برد‪ .‬مرد در کنار زن لوند حس جالبی دارد در‬ ‫عین اینکه به او احترام می گذارد‪ ,‬با او خودمونی و راحت هم است‪ .‬در عین‬ ‫اینکه حس میکند عاشق اوست‪ ,‬در میابد که این زن با جهان هستی و خدا‬ ‫ارتباط قشنگی دارد و به او احتیاجی ندارد‪ .‬لوند بودن برای هر مردی شیرین‬ ‫و جذاب است و او را به وجد می آورد‪ .‬زن ملکه یا لوند لحظات بسیار شیرینی‬ ‫را خلق می کند‪ .‬اگر این بعد شخصیتی زن آشکار شود هیچ مردی قادر به‬ ‫مقاومت در برابر آن نیست‪.‬‬ ‫این بعد شخصیتی زن نه تنها بد نیست بلکه برای زیبا شدن ارتباط با همسر‬ ‫وادامه یک رابطه مطلوب الزامی هم هست‪ .‬وقتی این بعد در زن از بین می‬ ‫رود زن تبدیل به یک موجود سرد و نچسب و گاه آزارنده می شود‪ .‬چون قطعا‬ ‫سایر ابعاد مثل مادر بودن‪ ,‬معنویت و جنگجو بودن بر او قالب و بسیار پر رنگ‬ ‫می شود‪ .‬بعد ملکه و لوند بودن یا زن عاشق پیشه جذاب ترین الگویی است‬ ‫که در یک زن وجود دارد‪ .‬در حقیقت این زن لوند است که مردان را محسور‬ ‫خودش میکند چون تمام انرژی زنانگی در این بعد زن نهفته است‪ .‬لذا زنان‬ ‫شرقی با اینکه انرژی لوندی و بازیگوشی در آنها بسیار قوی و نیرومند است‬ ‫اما این بعد شخصیتی در آنها سرکوب و به آتش زیر خاکستر تبدیل شده است‬ ‫که باید تعلیم داده و بیدار شود‪.‬‬ ‫در واقع همسر شما تشنه زن لوند در وجود شماست و چون این را در‬ ‫وجود شما نمی بیند سراغ زنهای دیگر می رود و قطعا آنها در این روابط با‬ ‫همسرتان لوندی می کنند‪ .‬اینست که این مرد سالهاست تا صبح می نشیند‬ ‫و با زنان و دختران بیگانه چت میکند‪ .‬اگر شما این بخش از شخصیت خود را‬ ‫برای همسرتان آشکار کنید قطعا او تمایل خواهد دشت که اوقاتش را با شما‬ ‫سپری کند چون چنین زنی فوق العاده برای مردان جذاب است‪.‬‬

‫نامه شما نشان می دهد که شما بیشتر یک زن جنگجو هستید تا یک زن‬ ‫لوند‪ .‬البته این هم اصال بد نیست‪ .‬چرا که هر ‪ 4‬بعد در وجود زن الزم و‬ ‫ارزشمند است و هیچیک از ‪ 4‬کهن الگوی زنانه بر دیگری برتری ندارد‪.‬‬ ‫اگر بعد پرنسس بودن‪ ,‬ملکه بودن‪ ,‬لوندی‪ ,‬عشوه گری و طنازی خود را هم‬ ‫تقویت کنید زندگی شما دگرگون خواهد شد‪ .‬آنچه مهم است توازن و تعادل‬ ‫در بین ‪ 4‬بعد شخصیتی در شماست‪ .‬شخصیت شما درست مثل تخت طالیی‬ ‫است که از ‪ 4‬پایه این تخت طال‪ ,‬یک پایه آن (لوندی) شکسته است‪.‬‬ ‫توصیه می کنم حتما دوره ای را تحت عنوان کهن الگوهای زنان شرکت‬ ‫کنید‪ .‬البته ما هم بزودی این دوره ها ر ا در مرکز برگزار خواهیم کرد‪ .‬در‬ ‫شماره آینده کیوسک در باره زن لوند و شیوه های کسب این صفت بیشتر‬ ‫صحبت میکنیم‪ .‬در این شماره فقط خواستم بگویم که شما یک جنبه پنهان و‬ ‫ارزشمند در وجودتان بنام زن ملکه یا زن لوند نهفته است که می تواند دنیا را‬ ‫کن فیکون کند چه رسد به همسرتان‪:‬‬ ‫بود قدر تو افزون از مالئک تو قدر خود نمیدانی چه حاصل‬

‫موفق باشید‬ ‫محسن محمدی نیا (معین)‬ ‫مسئول مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین‬


‫مانند بسیاری از کشورهای شرق دور دارای اهمیت فرهنگی‬ .‫ویژه ای است‬ ‫در حال حاضر نیز این ماسکها در نمایش و رقصهای مالزی‬ ‫ گروه‬، ‫ با توجه به اهمیت این هنر‬.‫مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫ در نظر دارد با همکاری دپارتمان هنرانجمن‬P.Art ‫هنری‬ ‫دوستی ایران و مالزی چند ورک شاپ یک روزه را تحت عنوان‬ ‫که تا کنون‬.‫ماسک سازی در محل گالری مکعب برگزار نماید‬ ‫دو بار این ورک شاپ در گالری مکعب برگزار شده است و از‬ ‫شما هنرمندان عزیز و دوستداران هنر جهت شرکت در سومین‬ .‫ورک شاپ در ماه دسامبر دعوت به عمل می آید‬

‫کیوسک گزارش‬

‫ورک شاپ ماسک‬

‫ رقصها و نمایش‬،‫ماسکهای ساخته شده عمدتا در مراسم آیینی‬ ‫مورد استفاده قرار می گرفته و کاربردهای گوناگونی مانند دفع‬ .‫ شفابخشی و جادویی نیز داشته است‬،‫بال‬ ‫در دوران معاصر نیز از ماسک در هنرهای نمایشی مانند رقص‬ ‫ این هنر در مالزی هم‬.‫ سینما و تئاتر استفاده می شود‬، ‫ اپرا‬،

‫ انسانها به شیوه های گوناگون‬،‫در طول تاریخ هنر‬ ‫چهره خود یا موجودات اسطوره ای را نشان می‬ ‫ نقش برجسته و ماسک‬،‫ نقاشی کردن‬. ‫دادند‬ . ‫ساختن معمول ترین آنها بوده است‬ ‫در این میان ماسک از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده چرا که‬

Report KIOSK

Mask Workshop

During the Art history, people have been showing their own face or mythical creatures in different ways like painting, carving and mask making. Among those ways, masks are highly remarkable since handmade masks were used in religious ceremonies, dances and theatre performances in

healing, magic and repulsing curses. Even in the modern time masks are used in the Performing Arts like dance, opera, cinema and theatre. In Malaysia also like many other countries in Far East, this art has been appreciated for a long time. Even nowadays these masks are being used in the traditional dances and perfor-

mances. Considering the importance of this art, P.Art as an art group and Art Department of Malaysian Iranian Friendship Association (MIFA) is going to have one day of mask making workshop at cube gallery. We are pleased to invite you, the valued artist to participate in this workshop at cube gallery in December. www.kioskmagazine.net 38


Report KIOSK

Story Submission

KEDAH INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS ‫ مسابقة التصوير الفوتوغرافي الدولية‬- ‫مسابقه بین المللی عکاسی‬ KIPA Exhibition to Explore Urban Renewal & Self-Reliance Test Drive that new Camera This is a similar story for many photographers. A few years ago you saw an amazing camera with great lens. Then, a few months ago you went to the local store and bought the camera of your dreams. The first thing you did was to take shots of your friends, family (yourself more than you would like to admit) local landmarks and you have been down to the local park. But now you are left with an empty feeling. What you really want to do is go on a real adventure that can test your skills as a photographer and to test drive that new camera. The organisers of the Kedah International Photography Awards (KIPA) understand where you are in your life at the moment. Kedah has long been known as the rice bowl of the country but there is so much more to offer the photographers. “The first thing that comes to mind is the blue sky. There is very little pollution in Kedah so the sky is really blue, which makes for great shots,” stated Hazrita Hatta, Secretariat of KIPA. To assist photographers KIPA has developed several “Photo Trails” from the mountains, lakes and rivers, marine parks, ancient ruins, historical sites, beaches, cultural places to the iconic rice fields for photographers to discover something new. “There are some amazing destinations in Kedah for photographers and we noticed that the Kedah state government is making efforts to bring tourists to mainland Kedah, but when a Google search can only find limited photos or in some cases you cannot find any photos of some destinations, it is not easy. On a positive note, the dedicated photo trails will be easier for photographers to take photos of places in the mainland,” continued Hazrita So whether you book your flight on the official airline Firefly or enjoy the drive, there is no reason to wait. Photographers have a chance to win some amazing prizes including cash and stays at some of the best resorts in Asia. For more information on the Kedah International Photography Awards visit www.KIPA.my or like the page KIPAWARDS on Facebook.

Brought to you by Glenreagh Sdn Bhd Lvl 8 Pavilion KL, 168 Jln Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur E:info@glenreagh.net glenreagh@gmail.com Tel : +603 9205 7769 Fax : +603 9205 7788 www.kioskmagazine.net 42


‫األبراج‬

‫‪Horoscope‬‬ ‫برجك مع مجلة أكشاك‬

‫الحمل‬

‫مهنياً‪ :‬عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني‪،‬‬ ‫تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق‬ ‫أهدافك‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬األوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيد‪،‬‬ ‫بعد اللغط البسبط الذي ساد بينكما أخيراً‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬حاول قدر اإلمكان التخفيف من شرب القهوة‬ ‫والتدخين وتكثيف ممارسة الرياضة وخصوصاً المشي‬ ‫صباحاً‪.‬‬

‫الثور‬

‫صحياً‪ :‬لن تقلق بشأن وضع صحي طارىء يشغل‬ ‫بالك بعض الوقت ألنه غير خطر‪.‬‬

‫العذراء‬

‫دا وادرس خطواتك ومشاريعك‬ ‫مهنياً‪ :‬ح ّ‬ ‫ضِر مها ّمك ج ً ّ‬ ‫بدقّة وتر ٍوّ‪ ،‬بادر الى إنجاز األعمال المهمة والصعبة‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم‪،‬‬ ‫وخصوصاً أن بعض المواجهات قد ال تكون في‬ ‫مصلحتك كما جرت العادة‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة اإلرهاق الذي‬ ‫تتعرض له في العمل‪ ،‬لكن العالج متوافر وفعال‪.‬‬

‫مهنياً‪ :‬عدم الرغبة في العمل مع بعض الزمالء‬ ‫الحسودين‪ ،‬يؤدّي إلى مشاكل وقد يكلفك الكثير‬ ‫من التراجع‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬محاوالتك للتخلص من سيطرة الشريك‬ ‫تكلفك الكثير‪ ،‬فحاول أن تكون بمأمن من ردة فعله‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬تقرر االلتحاق بأحد األندية الرياضية‬ ‫لممارسة التمارين التي وصفها لك طبيبك المعالج‪.‬‬

‫الجدي‬

‫الجوزاء‬

‫الدلو‬

‫السرطان‬

‫االسد‬

‫مهنياً‪ :‬حاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية إلى‬ ‫إنجاز أعمالك بدقة وال تؤجل قراراً وتجنّب تأزيم‬ ‫المواقف‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬ال تفرض على الشريك ما ال تريده لنفسك‪،‬‬ ‫فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح واالستمرارية‪.‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 52‬‬

‫القوس‬

‫مهنياً‪ :‬مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم‪،‬‬ ‫فحاول أال تتسرع حتى ال تقع في المحظور‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬تجد الشريك إلى جانبك في كل الخطوات‬ ‫المقبلة‪ ،‬وهو قد يفاجئك بتقديم أفضل األفكار البناءة‬ ‫والمفيدة لك‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬قد ال ينفع الندم بعد أن تكون قد تسببت‬ ‫بالسمنة لنفسك‪ ،‬عندها يكون قرار التخلص منها‬ ‫غير سهل‪.‬‬

‫مهنياً‪ :‬إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة‪ ،‬فافعل ذلك‬ ‫اليوم ألن فرص النجاح تبدو أوفر حظاً‪.‬‬ ‫مل كل المسؤوليات‪،‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬تكون مستعداً لتح ّ‬ ‫لكن ال بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية‬ ‫في حياتك العاطفية‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬الحساسية التي تعانيها منذ الصغر قد تجد‬ ‫لها حال ً موقتاً‪ ،‬لكنها تعاودك بعد توقف العالج‪.‬‬

‫ل جاذبيتك إلقناع بعض العاملين‬ ‫مهنياً‪ :‬تستغ ّ‬ ‫معك بوجهة نظرك‪ ،‬فتحقق صفقات الفتة طال‬ ‫انتظارها‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬حلم جديد يرافق سعادتك مع الشريك‪،‬‬ ‫فحاول أن تنتهز الفرصة المتاحة للتقدم في‬ ‫العالقة خطوات إضافية‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬راقب دقات قلبك وطريقة تنفسك بعد‬ ‫قيامك بأي عمل أو صعودك الدرج‪.‬‬

‫مهنياً‪ :‬احذر مشكالت مهنية والتصرف بفوضى لئال‬ ‫تول ّد المتاعب ويكون عملك من دون جدوى أو كأنك‬ ‫تالحق المستحيل‪.‬‬ ‫دد الشريك شروطه‪ ،‬لكن‬ ‫يح‬ ‫جديد‬ ‫عاطفياً‪ :‬اختبار‬ ‫ّ‬ ‫ذلك لن يثنيك عن إيصال الرسالة التي تريدها‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬ال تخف إذا شعرت ببعض االنزعاج جراء‬ ‫إصابتك بوجع طفيف في المعدة‪.‬‬

‫عاطفياً‪ :‬التعاون الجدي مع الشريك يعزز العالقة‬ ‫بينكما‪ ،‬فتصبح الصورة أكثر وضوحاً من السابق‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬خذ األمور بروية وحكمة‪ ،‬وال تنفعل لمجرد‬ ‫تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك‪.‬‬

‫الميزان‬

‫مهنياً‪ :‬الثقة بالنفس هي أبرز عناوين نجاحك هذا‬ ‫اليوم‪ ،‬وخصوصاً إذا تمكنت من تحقيق أهدافك‪.‬‬ ‫ن ذلك‬ ‫عاطفياً‪ :‬قد تمر بيوم من الفراغ العاطفي‪ ،‬لك ّ‬ ‫مت معالجة الموضوع‪.‬‬ ‫لن يدوم طويال ً إذا ما ت ّ‬ ‫صحياً‪ :‬متعتك تكمن في الحصول على حمام دافىء‬ ‫بعد يوم طويل من العمل الشاق‪ ،‬وعنادك يجعلك تصر‬ ‫على إعادة لياقتك البدنية‪.‬‬

‫العقرب‬

‫مهنياً‪ :‬أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في‬ ‫عدة أمور‪ ،‬وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في‬ ‫العمل‪.‬‬

‫مهنياً‪ :‬إحذر إذ قد ُتثار مشكالت في العمل‪ ،‬أو يطرأ‬ ‫ما يزعجك ويثير التساؤالت‪ ،‬ال تترك أحداثاً تستغلك‬ ‫وال تقم بمناورات وكُن متح ّفظاً‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد‬ ‫الحلول بهدوء‪ ،‬قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة‬ ‫تتعلق بعالقة ناشئة‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬أوضاعك الصحية تكون جيدة ولكن كن حذراً‬ ‫من أمراض الصدر والزكام‪.‬‬

‫الحوت‬

‫مهنياً‪ :‬اقتحم الساحات‪ ،‬فلوقت غير مناسب للتردد‬ ‫والحسابات والتكهنات واالفتراضات‪ ،‬لكنه يملي عليك‬ ‫ضرورة العمل والتنفيذ‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬تزدهر المخيلة ويخفق القلب‪ ،‬وتحتفل‬ ‫بخبر سعيد أو بنجاح‪ ،‬وتطلق مشروعاً مشتركاً مع‬ ‫الحبيب‪.‬‬ ‫صحياً‪ :‬خفف من قيادة السيارة‪ ،‬وحاول أن تقوم بأي‬ ‫حركة مفيدة أو المشي بعض الوقت‬


SLC

We Make Language Work For You

Special Language Centre (SLC) (Pusat Bahasa Istimewa) was established with the aim of promoting the importance and usage of languages, especially English, in our increasingly global environment. ‫يهدف المركز الى تعزيز أهمية اللغات‬ ‫في البيئة العالمية و اللغة‬ . ‫االنجليزية باالخص‬

• Intensive Stimulating, up-to-date courses.

‫• الدورات المكثفة‬

. ‫دورات محفزة ومتجددة‬

• Special Classes Rapid progress through individual or small learning. • English Language Skills Training Elementary Level Improve your day-to-day English usage by grasping the Basic Skills. • English Language Skills Training Intermediate Level Intermediate Level will make English more challenging with students expose to practical skills on Listening, Reading, Writing and Speaking. • English Language Skills Training Advanced Level Listening to Native English Language Speakers will be introduced with much practical. • IELTS Preparatory Academic / Exams. • Other languages (Basic, Elementary, Intermediate & Advanced Level) Malay, German, Mandarin, French • Holiday Programme with Tour & Language Studies

‫• دروس خصوصية‬

‫التقدم السريع بالمستوى من خالل التعليم الفردي أو المبسط‬

‫ المرحلة االبتدائية‬- ‫• تدريب مهارات اللغة اإلنجليزية‬

‫تحسين استخدام اللغة اإلنجليزية يوما بعد يوم من خالل‬ .‫استيعاب المتطلبات األساسية‬ ‫ المستوى المتوسط‬- ‫• تدريب مهارات اللغة اإلنجليزية‬

‫المستوى المتوسط يجعل الطالب اكثر قدرة على التحدي في‬ . ‫االستماع والقراءة والمحادثة والكتابة‬ ‫ المستوى المتقدم‬- ‫• تدريب مهارات اللغة اإلنجليزية‬

‫االستماع إلى الناطقين للغة اإلنجليزية يجعلك تتقدم بشكل‬ . ‫سريع‬ .‫ االمتحانات‬/ ‫ األكاديمي التحضيرية‬IELTS • ) ‫و المتوسط و المتقدم‬،‫• لغات أخرى (المستوى المبتدئ‬

‫ اللغة الفرنسية‬،‫ الماندرين‬،‫ اللغة األلمانية‬،‫لغة الماليو‬ . ‫• برامج دراسية خالل العطل مع جوالت سياحية للطالب‬

Call us @ +603 7875 6666 or email to info@slc.edu.my info@slc.edu.my ‫ أو على البريد اإللكتروني‬+603 7875 6666 @ ‫اتصل بنا‬

SLC - Pusat Bahasa Istimewa 1262 Block A2, Leisure Commerce Square, 9 Jalan PJS 8/9 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel: +603 7875 6666 Fax: +603 7874 8090 www.slc.edu.my

www.kioskmagazine.net 30


‫عليها اليوم‪ .‬والمفتاح هنا هو بأال نجعل‬ ‫هذه األفعال تسلب أفضل ما لدينا‪ .‬فأحد‬ ‫األساليب الصعبة لكن المجزية لتطهير‬ ‫تفكيرنا وعقولنا هو تقبل األشياء السلبية‬ ‫التي حدثت لنا‪ ،‬واتخاذ قرار بأال تجعلها‬ ‫تتمكن من احباطك‪.‬تعامل مع مشاكل‬ ‫الحياة‪ ،‬حللها‪ ،‬وتعلم منها‪ ،‬ثم امض بذهنك‬ ‫قدماً‪.‬‬ ‫لكن على العكس‪ ،‬وإن قمت بالتسبب‬ ‫في أذية شخص ما‪ ،‬عمداً أو بدون قصد‪ ،‬ال‬ ‫تتشبث بالندم‪ ،‬إنما قم بتحمل تصرفك‪.‬‬ ‫قد يعني ذلك أن تقدم االعتذار أو تقوم‬ ‫بالتعويض‪ ،‬فقط افعل ذلك‪.‬‬ ‫وهذا ايضاً سيساعدك أن تمضي قدما وتركز‬ ‫على ما تريد أن تفعله في مستقبلك‪.‬‬ ‫ال تهتم باألشياء الصغيرة‬ ‫حاول دائماً أن تنظر للصورة الكبيرة‪.‬‬ ‫تنظر إلى األشياء التي تشكل نظاماً‬ ‫أكبر‪ .‬هوسك نحو المالحظات الصغيرة‬ ‫وكيف ينظر إليك الناس‪ ،‬الخبرات المؤلمة‪،‬‬ ‫المواقف اليومية التي تصيبك وتزهقها‬ ‫بالكثير من التفكير مما تعمل على تضييع‬ ‫طاقتك بالكامل وتسلب سعادتك ومرحك‪.‬‬ ‫فلديك أشياء أفضل لكي تشغل فيها‬ ‫وقتك‪ ..‬هنالك حياة في الخارج بكامل‬ ‫تجاربها لكي تعيشها‪ .‬فهكذا لن تحرم‬

‫نفسك من الفرص الجديدة التي تنتظرك‪.‬‬ ‫ال تنظر لألسفل بل انظر لألفق‪ .‬هذا عامل‬ ‫رئيسي في تهيئة عقلك لل ‪ Detox‬الالزم له‪.‬‬ ‫النوم‬ ‫كلنا نقلل من الفوائد المتعددة‬ ‫للنوم الجيد‪ .‬ومع ذلك فنحن نعلم‬ ‫أهميته‪ .‬الكثير من العلماء والمتخصصين‬ ‫يكرسون حياتهم الجراء الدراسات التي تثني‬ ‫على فوائد النوم العديدة‪ ،‬لكننا وبشكل ما‬ ‫نرى أنها لن تنطبق علينا‪.‬‬ ‫فعند النوم‪ ،‬ال تشاهد التلفاز‪ ،‬اطفئه‪ ،‬واجعل‬ ‫غرفتك مظلمة واترك هموم يومك عند‬ ‫عتبة باب غرفة النوم‪.‬‬ ‫فكر في النعم التي حظيت بها خالل يومك‬ ‫وقبيل نومك‪ ..‬واجعلها تترك ابتسامة على‬ ‫وجهك‪.‬‬ ‫تنفس !‬ ‫تمطرنا الكثير من النصائح عن‬ ‫اهمية تمارين التنفس التي تتخلص‬ ‫من التوتر وتريح الذهن وتحرره من أفكاره‬ ‫السامة‪ .‬فخذ دقيقة لكي ُترخي كتفيك‪،‬‬ ‫وتريح فكرك‪ .‬تنفس بعمق واشعر بالضغوط‬ ‫والمشاعر السلبية تترك مع كل زفير‪ ،‬ومع‬ ‫كل شهيق اسمح بدخول الطاقة االيجابية‬ ‫داخل جسمك لتستبدل السلبية منها‪.‬‬ ‫قم بهذا التمرين لمدة ‪ 10‬دقائق وستدهش‬

‫بمدى استعدادك وتجددك النطالقك خالل‬ ‫يومك‪.‬‬ ‫عش اللحظة!‬ ‫كن حاضراً في حياتك! بدال ً من أن تفكر‬ ‫في المهمة التالية‪ ،‬وما يجب ان تقوم‬ ‫به‪ ،‬فقط عش اللحظة اآلن‪ .‬فقد ينير ظلمة‬ ‫شتاء طويل‪ ،‬شعاع شارد من الشمس! فقد‬ ‫تجمعك ابتسامة عابرة بينك وبين متسوق‬ ‫ما فتستمتع بها‪ .‬أو طفل ينظر إليك بنظرة‬ ‫مبتسمة من صندوق تسوقه الصغير‪ ،‬أو‬ ‫نكتة تسمعها على لسان أحد مذيعي‬ ‫الراديو وسط الزحام‪ .‬فقط عش الفرحة من‬ ‫هذه األشياء الصغيرة التي تحدث حولك‪ ،‬ال‬ ‫تغفلها لمجرد انشغالك بالحياة من حولك‪.‬‬ ‫فقطع الدجاج الصغيرة المحمرة قد تسعدك‬ ‫إذا قدمت عناية كافية للنظر إليها‪ .‬فقط امنح‬ ‫عقلك ‪ Detox‬وسوف ترى النتيجة‪.‬‬ ‫تخلص من سموم عقلك ‪Detox your‬‬ ‫‪ mind‬وسوف تكتنز الكثير من الفوائد‪ .‬فإذا‬ ‫كنت ستحاول أن تنقذ جسدك وعقلك من‬ ‫تلك السموم ‪ ،‬بالتأكيد ستحتاج لقوة االرادة‬ ‫والكثير من الحظ الجيد‪.‬تذكر أن الخطوات‬ ‫الصغيرة يمكن أن تدفعك لألمام‪ .‬فكيف‬ ‫ستنظف عقلك من فكاره المتزاحمة؟‬

‫‪-Notice The Way You‬‬ ‫‪-Talk to Yourself‬‬ ‫‪-Let Go Of The Past‬‬ ‫‪-Change The Meaning‬‬ ‫‪-Stop The Stories‬‬ ‫‪-Live In The Present‬‬

‫‪that present moment living lies, where the‬‬ ‫‪voice in your head can and will chatter‬‬ ‫‪along like your next-door neighbours ra‬‬‫‪dio yet you remain distant and detached‬‬ ‫‪enough to not react, respond and buy into‬‬ ‫‪this self-talk.‬‬ ‫‪Take a moment now to hear all the dif‬‬‫‪ferent sounds, notice the taste in your‬‬ ‫‪mouth and the smells in the air, notice‬‬ ‫‪how the things around you feel and really‬‬ ‫‪look at the detail of what is in front of you.‬‬ ‫‪Feel yourself in your body. Do you notice‬‬ ‫?‪how your mind has gone quieter‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 50‬‬

‫‪may include every word you are going to‬‬ ‫‪say, how that other person will react and‬‬ ‫‪then how you will respond.‬‬ ‫‪5. Live In The Present‬‬ ‫‪You may hear this all the time - “live in‬‬ ‫‪the present, it’s where life happens” and‬‬ ‫‪you know what? It is right! Yet it’s not until‬‬ ‫‪you really grasp this in every cell of your‬‬ ‫‪being that you fully experience the peace‬‬ ‫‪and freedom of present moment living.‬‬ ‫‪From this place it becomes much easier‬‬ ‫‪to observe the constant chatter in your‬‬ ‫‪mind and emotionally detach from this‬‬ ‫‪self-talk. I believe it is within this space‬‬

‫‪tion. A secret. . . it is always about you.‬‬ ‫‪It’s never about what happened. From‬‬ ‫‪this place you can soothe yourself by‬‬ ‫‪giving yourself what you need - instead‬‬ ‫‪of trying to attain this externally through‬‬ ‫‪another person, relying on them to make‬‬ ‫‪you feel appreciated, loved or accepted.‬‬ ‫‪4. Stop The Stories‬‬ ‫‪Do you find yourself worrying, predict‬‬‫‪ing and creating future scenarios in your‬‬ ‫‪mind that have not even happened yet or‬‬ ‫‪replaying past memories? Are you guilty‬‬ ‫‪of jumping to assumptions and creating‬‬ ‫‪an entire fantasy of a future event? This‬‬


‫ طرق تنقي عقلك من السموم‬8

‫السيكولوجيا‬

‫ لكن هل فكرت في سموم أفكارك‬..‫ المعروف بأنه يتخلص من سموم الجسم‬Detox ‫من المرجح أنك سمعت أو حاولت اتباع نظام ال‬ ‫ واسترخ لدقيقة! وفكر في طرق تستخدم‬.. ‫ فقط توقف‬..‫ فحياتنا مجنونة جداً وشديدة االهتياج والتوتر‬... !‫التي تتزاحم في عقلك؟‬ ،ً‫ روحانيا‬: ‫ انظر إلى بعض جوانب حياتك التي تسعى لتغييرها‬.‫ وامنحه بعض الراحة من أفكاره المتزاحمة‬،‫ لعقلك‬Detox ‫بها ال‬ .‫ وإليك بعض النصائح لذلك‬..ً‫ واجتماعيا‬،ً‫ عائليا‬،ً‫ عقليا‬،ً‫ ماديا‬،ً‫مهنيا‬ ‫ الذي يردد ضدك جمل “ أنت عديم‬،‫الداخلي‬ ‫ “ أنت غير قادر على القيام باألمر‬، “ ‫الفائدة‬ .‫ الخ‬.. “ ‫ “ أنت أم سيئة‬،“ ‫الصحيح‬ ‫ رغم‬،‫فنحن نشقى كثيراً على أنفسنا‬ ‫ذلك فإننا ال نقول هذه العبارات لغيرنا من‬ ‫ لذا فلماذا نشعر بأنه‬،‫األصدقاء والعائلة‬ ‫أمر عادي عندما نتحدث ألنفسنا على هذا‬ !‫النحو؟‬ ‫ فأنت تستحق‬،‫امنح نفسك معاملة أفضل‬ ‫ يخلصه‬Detox ‫ امنح لعقلك‬.‫أكثر من ذلك‬ .‫من هذا االزعاج الذاتي‬ ‫ل عن االحقاد‬ ّ ‫تخ‬ ‫ قد مررنا بمواقف سيئة في‬..‫كلنا‬ ‫ وقاموا‬،‫ هنالك أشخاص أساؤوا إلينأ‬،‫حياتنا‬ ‫ هذه األمور تساعد‬.‫بأفعال غير مرضية لنا‬ ‫على تشكيل أنفسنا واألشخاص التي نصبح‬

Mind Wise KIOSK

‫عد إلى العشرة‬ ‫ال تحتوي الطرق التي تتخلص من‬ ،‫سموم عقلك على خطط مطولة‬ .‫فقط تعلم كيف تتحكم في ردود أفعالك‬ ‫فعندما تسمع كلمة أو ترى شيئاً مثيراً فإن‬ ‫ لذا‬،‫المواد الكيميائية تدفعك إلى الهجوم‬ ‫ فهذا سيمنحك مهلة‬،‫حاول أن تتحكم فيها‬ .‫ويمكنك من ايجاد الجواب األنسب للموقف‬ ‫وستجد أن المشكلة لم تكن بهذا الحجم‬ ‫ عندما تتمكن من التفكير بشكل‬،‫الضخم‬ ‫ حيث تتاح أمامك المزيد من‬،‫منطقي‬ .‫الخيارات‬ ‫انكر السلبيات‬ ‫ لذا‬،‫هل تقوم بتكوين مشاعر ايجابية‬ ‫عليك أن تتحكم في ذلك الصوت الناقد‬

Five ways to

detox your mind

Need to free yourself of emotional clutter? Mind detox therapist, master practitioner in neuro-linguistic programming and personal coach, Debbie Spellman has five tips to detox your mind this Spring.

1. Notice The Way You Talk to Yourself Do you encourage yourself like you would a best friend when things are a little tough or do you beat yourself up? The way you talk to yourself on a daily basis is creating your feelings, moods, actions and behaviours, therefore your results in life. Start by changing the way you talk to yourself and notice the dramatic difference this

makes in not only your peace of mind but how you feel. Next time your inner enemy pipes up with negative talk, acknowledge this voice, thank it for it’s opinion, recognise it is only referencing your past and trying to keep you from being emotionally hurt or rejected again. See this voice as a younger, more in-experienced version of you... show kindness, reassurance and love to this part of you... then as the older and wiser self, choose not to listen. 2. Let Go Of The Past As we get older more and more emo-

! ‫تذكرها ورددها‬ ‫بين الكثير من المواقف التي تؤجج‬ ،‫غضبنا وتزعجنا في حياتنا اليومية‬ ‫تظل هنالك رواسخ في معتقداتنا ومبادىء‬ ‫تحث على المسامحة والعفو وتمقت‬ ‫ إنها الطاقة اإليجابية في ديننا‬..‫الغضب‬ .‫وقرآننا‬ ‫الرائع في األمر أن هذه المبادى ء ستجعل‬ ‫ والمزيد‬..‫موقفك تحت المزيد من السيطرة‬ ‫من السيطرة يعني أنك أقرب التخاذ‬ ‫رد الفعل السليم الذي يجنبك متاعب‬ .‫وتعقيدات أكثر فيما بعد‬ ‫هنالك قواعد أساسية يمكنك االستعانة‬ :‫بها‬ ‫تذكر أن ديننا يحثك على أن تخلق ألخيك‬ !..ً‫ عذرا‬70 ‫المسلم‬ ‫حاول انتقاء كلماتك عند التعبير فالكلمة‬ ..‫الطيبة صدقة‬ ‫ سيجعلك تبدو‬.. ‫اعلم أن انفعالك بتعقل‬ ‫أكثر رزانة ويكسبك المزيد من االحترام‬ ..‫والتقدير‬ ‫يمكنك دوماً اللجوء لإلذكار والقرآن‬ ‫ فهي غنية بالطاقة االيجابية التي‬..‫الحكيم‬ .‫نحتاجها‬

tional baggage is stored within our sub-conscious mind and body. Memories of repressed emotions such as sadness, anger, guilt, shame and resentment are being held beneath the realms of your conscious mind. Until you identify and release these emotions from about past they will continue to affect your thoughts, your interpretation of life and perhaps eventually your health and wellness. It’s so important you find peace with your past by releasing and letting go of your negative associations about what has happened to you. 3. Change The Meaning To detox your mind is not to change or control what is happening in your life but to change your relationship towards what happens. In other words it is not what happens to you in life that causes all of your stress and suffering, it is the “meaning” you give to what happened. It’s the stories you create in your mind that causes you to feel angry, upset or frustrated. The reason you react is ultimately because you feel on some deeper level that you are not loved, good enough, worthy, deserving etc. Next time you go to react ask yourself “why am I so upset?” Or “what is it about X that is causing me to get so angry?” If you keep digging with “why” what you will discover is what I call the “root-cause” of your emotional reacwww.kioskmagazine.net 48


‫آبل تطلق تقرير‬ ‫الشفافية خاصتها‬ ‫للنصف األول من ‪2013‬‬ ‫أطلقت شركة “آبل” األمريكية تقرير‬ ‫الشفافية الخاص بها‪ ،‬لتزيح النقاب عن‬ ‫حجم الطلبات الحكومية للكشف عن‬ ‫معلومات مستخدميها خالل النصف األول‬ ‫من عام ‪ 2013‬الجاري‪.‬‬ ‫وأكدت “آبل” أن الهدف الرئيسي من كشفها‬ ‫عن تلك المعلومات هو حرصها على الشفافية‬ ‫أمام عمالئها في جميع أنحاء العالم‪ ،‬وأضافت‬ ‫الشركة‪ ،‬عبر التقرير‪ ،‬أنها تسعى دائماً للحفاظ‬ ‫على خصوصية مستخدميها‪ ،‬مشيرة إلى أن‬ ‫نموذج األعمال الخاص بها ال يعتمد على جمع‬ ‫البيانات الشخصية‪ ،‬وأن ال مصلحة لها في‬ ‫تكديس معلومات عمالئها‪.‬‬ ‫وشددت الشركة‪ ،‬في مجمل تعليقها على‬ ‫التقرير‪ ،‬على أن جميع أجهزتها ال تجمع‬ ‫بيانات مستخدميها الشخصية بأي شكل‪،‬‬ ‫وأن المعلومات التي يتم تداولها عبر خدماتها‬ ‫المتنوعة تخضع للتشفير مما يضمن خصوصية‬ ‫عمالئها‪.‬وتضمن التقرير معلومات حول عدد‬ ‫الطلبات الحكومية للكشف عن معلومات‬ ‫حسابات عمالء “آبل”‪ ،‬وعدد طلبات الكشف‬ ‫عن معلومات بشأن أجهزة العمالء‪ ،‬وأشارت‬ ‫الشركة إلى أن بعض األرقام الواردة في‬ ‫التقرير‪ ،‬وتقصد ارقام الطلبات الحكومية‬ ‫األمريكية‪ ،‬ليست مفصلة‪ ،‬وذلك بناء على‬

‫القوانين التي تفرضها السلطات األمريكية‪،‬‬ ‫والتي تحاول مع عدد من الشركات الكبرى‬ ‫تغييرها‪.‬وكشف التقرير أن الحكومة األميريكية‬ ‫هي األكثر تقديماً لطلبات للكشف عن‬ ‫معلومات لمستخدمي “آبل”‪ ،‬حيث تراوح‬ ‫عدد الطلبات للكشف عن معلومات حسابات‬ ‫المستخدمين بين ألف وألفي طلب حكومي‪،‬‬ ‫فيما بلغ عدد الطلبات األمريكية للكشف‬ ‫عن معلومات حول أجهزة المستخدمين نحو‬ ‫‪ 3542‬طلب‪.‬وتجاوبت “آبل” مع ‪ 88‬بالمائة‬ ‫من الطلبات الحكومية األمريكية للكشف عن‬ ‫معلومات حول أجهزة المستخدمين‪ ،‬بينما لم‬ ‫تكشف عن نسبة تجاوبها مع طلبات الكشف‬ ‫عن معلومات الحسابات الشخصية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بطلبات الكشف عن معلومات‬ ‫المستخدمين الشخصية حلت المملكة‬ ‫المتحدة بالمرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات‬ ‫بنحو ‪ 127‬طلب‪ ،‬تجاوبت “آبل” مع نسبة‬

‫ثم إيطاليا (‪ 60‬طلب حكومي)‪.‬ولم تشهد‬ ‫قائمة الدول التي تقدمت بطلبات للكشف‬ ‫عن معلومات لحسابات مستخدمي “آبل”‬ ‫أي دولة عربية‪ ،‬فيما جاءت دولة اإلمارات في‬ ‫قائمة الدول التي تقدمت بطلبات للكشف‬ ‫عن معلومات حول أجهزة المستخدمين‪.‬وكان‬ ‫لدولة اإلمارات طلب واحد تجاوبت معه الشركة‬ ‫األمريكية‪ ،‬غير ذلك خلت قائمة طلبات الكشف‬ ‫عن معلومات حول أجهزة المستخدمين من أي‬ ‫دولة عربية أخرى‪ ،‬فيما ضمت القائمة أسماء‬ ‫دول أوروبية وأسيوية تقدمت بآالف الطلبات‪.‬‬ ‫وتقدمت ألمانيا بنحو ‪ 2156‬طلب حكومي‬ ‫للكشف عن معلومات حول أجهزة مستخدمي‬ ‫“آبل”‪ ،‬فيما تقدمت سنغافورة بنحو ‪1498‬‬ ‫طلب‪ ،‬واستراليا بنحو ‪ 1178‬طلب‪ ،‬والمملكة‬ ‫المتحدة بنحو ‪ 1028‬طلب‪.‬يذكر أن أكثر من‬ ‫شركة تقنية كبرى تناوبت على الكشف‬ ‫عن تقارير تعكس حجم الطلبات الحكومية‬

‫‪ 37‬بالمائة منهم‪ ،‬وتلتها إسبانيا بنحو ‪102‬‬ ‫طلب حكومي‪ ،‬تجاوبت الشركة مع نسبة‬ ‫‪ 22‬بالمائة منهم‪ ،‬وجاءت ألمانيا في المرتبة‬ ‫الرابعة (‪ 93‬طلب حكومي)‪ ،‬ثم استراليا (‪74‬‬ ‫طلب حكومي)‪ ،‬ثم فرنسا (‪ 71‬طلب حكومي)‪،‬‬

‫لمعلومات مستخدميها‪ ،‬وهي التقارير التي‬ ‫تسمى بتقارير الشفافية‪ ،‬وذلك منذ إثارة‬ ‫فضيحة تجسس وكالة األمن القومي على‬ ‫مستخدمي اإلنترنت بمساعدة من شركات‬ ‫تقنية والتي تعرف باسم فضيحة “بريسم”‪.‬‬

‫‪BlackBerry‬‬ ‫‪Z30 review‬‬

‫‪tered as Android, and it’s more immediate‬‬ ‫‪than iOS, so even if it doesn’t sit head‬‬ ‫‪and shoulders above its rival systems, it‬‬ ‫‪certainly doesn’t fall behind.‬‬

‫‪Conclusion‬‬

‫‪The Z30 is in the zone to compete with‬‬ ‫‪the likes of Samsung’s Galaxy S4 or‬‬ ‫‪Sony’s Xperia Z and in terms of process‬‬‫‪ing power, screen quality and style it‬‬ ‫‪certainly holds its own. The camera may‬‬ ‫‪not be quite as good as those two, but‬‬ ‫‪the considerably lower price tag must be‬‬ ‫‪a consideration, and the relatively long‬‬ ‫‪battery life will appeal to many, it’s just a‬‬ ‫‪pity that BlackBerry’s app store is becom‬‬‫‪ing increasingly uncompetitive and this is‬‬ ‫‪likely to be a deal-breaker for many.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 46‬‬

‫‪at the bottom and a grippy rubberised‬‬ ‫‪plastic back. There’s a rare sighting of a‬‬ ‫‪micro HDMI slot on the side which allows‬‬ ‫‪you to play back HD material on your telly‬‬ ‫‪if you feel the need. Yes, you can do the‬‬ ‫‪same via wireless DLNA but the wired‬‬ ‫‪option tends to be more reliable.‬‬

‫‪Blackberry Z30Blackberry‬‬

‫‪Blackberry OS 10, features and proces‬‬‫‪sor The BlackBerry 10 operating system‬‬ ‫‪didn’t revitalise the company’s fortunes‬‬ ‫‪as hoped but it’s really not bad at all. The‬‬ ‫‪slide-based system for getting around‬‬ ‫‪(slide left to access your apps, right for‬‬ ‫‪recent apps, up and right to see your‬‬ ‫‪messages collected in the BlackBerry‬‬ ‫‪Hub, up to leave an app etc) takes a bit of‬‬ ‫‪getting used to, but once you’re there it’s‬‬ ‫‪quick and intuitive. It doesn’t feel as clut-‬‬

‫‪So farewell then BlackBerry, which‬‬ ‫‪looks likely to bow out of handset‬‬ ‫‪production after this five-inch model,‬‬ ‫‪proving that there is zero tolerance‬‬ ‫‪in the mobile tech industry for sitting‬‬ ‫‪on laurels or taking your foot off the‬‬ ‫‪innovation accelerator pedal.‬‬ ‫‪It’s a shame, because the Z30 has plenty‬‬ ‫‪to offer, including a good screen, powerful‬‬ ‫‪processor and a fine camera. Pity about‬‬ ‫…‪the apps‬‬

‫‪Design‬‬

‫‪The Z30 does without BlackBerry’s pat‬‬‫‪ented hard keyboard to leave more room‬‬ ‫‪for that five-inch Super Amoled screen,‬‬ ‫‪which delivers a perfectly respectable‬‬ ‫‪pixel count of 1,280x720 (295ppi). That’s‬‬ ‫‪not among the very best, like the Sam‬‬‫‪sung Galaxy S4’s 1,920x1,080 and it’s‬‬ ‫‪certainly not the brightest you’ll see, but‬‬ ‫‪it still looks plenty sharp whether you’re‬‬ ‫‪watching movies, browsing the web or‬‬ ‫‪viewing your documents (Docs To Go‬‬ ‫‪comes as standard).‬‬ ‫‪It’s a solidly built device, with the brushed‬‬ ‫‪metal shell including a classy-looking strip‬‬


‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ‪:‬‬

‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﻴﻚ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻠﻐﻠﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ‪Erican‬‬ ‫‪ IELTS‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻛﻤﺒﺮﻳﺪﺝ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ‪Erican‬‬ ‫‪ Erican‬ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ‬

‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‪:‬‬

‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻁﺎﻗﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬

‫‪Our Partner Universities :‬‬

‫ﺍﻟ‬ ‫ﺴﮑﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﻟﻠﻄﻼﺏ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ‬ ‫‪apply‬‬

‫‪Terms & Conditions‬‬

‫*‬

‫‪Block C, 1st Floor, Megan Avenue II, No 12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.‬‬

‫‪ask@erican.edu.my‬‬

‫‪Erican.College‬‬

‫‪www.erican.edu.my‬‬

‫‪+603-2161 0625‬‬


‫أركوس تزيح الستار عن الحاسب‬ ARCHOS 101 XS 2 ‫اللوحي‬

‫التكنولوجيا‬ ‫كشفت شركة “أركوس” عن حاسبها‬ ،ARCHOS 101 XS 2 ‫اللوحي الجديد‬ ‫والذي يعد بمثابة تطوير للحاسب اللوحي‬ .ARCHOS 101 XS ‫ شاشة‬ARCHOS 101 XS 2 ‫ويملك الحاسب‬ ‫ بوصة ذات درجة وضوح تبلغ‬10.1 ‫بقياس‬ ‫ وينبض بداخله معالج‬،‫ بكسل‬1280×800 ‫رباعي النواة بدال ً من المعالج ثنائي النواة في‬ .‫النسخة السابقة‬ 1.6 ‫ويعمل معالج الحاسب الجديد بسرعة‬ ،Mali 400 ‫ ودعم بمعالج رسوميات‬،‫جيجاهرتز‬ 2 ‫باإلضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة‬ .‫جيجابايت‬ ‫وزود الحاسب كذلك بذاكرة تخزين داخلية‬ ‫ يمكن توسعتها عبر بطاقة‬،‫ جيجابايت‬16 ‫سعة‬ ‫ وحتى‬،”Micro SD“ ‫ذاكرة خارجية من نوع‬ .‫ جيجابايت إضافية‬64 ‫مساحة‬ AR� ‫ ودعمت “أركوس” حاسبها اللوح ي‬،‫هذا‬ ‫ كذلك بكاميرا خلفية وأخرى‬CHOS 101 XS 2 ‫ وسوف‬،‫ ميجابكسل‬2 ‫أمامية وكالهما بدقة‬ ‫ المعروف‬4.2″ ‫يعمل الجهاز بنظام “أندرويد‬ .”‫اختصاراً باسم “جيلي بين‬ ‫وتعتزم الشركة الفرنسية طرح الحاسب‬ ‫اللوحي الجديد في عدد من األسواق حول‬ ‫ وسوف‬،‫العالم بداية من شهر ديسمبر المقبل‬ .‫ دوالر أمريكي‬279 ‫يتكلف الجهاز نحو‬

Technology KIOSK

canon 700D Although the Canon EOS 650D was the first DSLR to have a touchscreen, Canon sensibly decided that the touch controls should be in addition to rather than instead of the button and dial controls. This helped widen the camera’s appeal, making it attractive to novices upgrading from a touchscreen smartphone or compact camera, as well as enthusiast photographers. As a result, according to Canon, the camera has sold very well. Nevertheless after less than year the brand has decided to replace the Canon EOS 650D with the Canon EOS 700D, also known as the Canon EOS Rebel T5i. It sits alongside the Canon EOS 600D at the very top of Canon’s “consumer” lineup, just below the Canon EOS 60D that starts its “enthusiast” range. However, the new camera only makes a few upgrades on the model it replaces. The vast majority of the Canon 700D’s specification is the same as the Canon 650D’s. For example, the 18 million pixel

APS-C sized sensor and the 14-point Digic 5 processor are the same. It also has the same hybrid autofocus system for use in live view or video mode as well as a nine-point, all-cross type phase detection system for use when using the viewfinder. As before, the sensor has pixels that are used for the phase detection part of the hybrid autofocusing system that is available when using Live View mode or shooting HD videos. When the Hybrid AF is in action, it uses the central pixels to inform the phase detection part and get the subject close to sharp - from then, the contrast detection steps in to get it into full focus. This means that you can use the camera handheld. Canon claims that the perfor-

mance of this system when one of the new STM lenses is mounted has been improved. Like the Canon EOS 650D, the Canon EOS 700D can shoot at 5fps, and the sensitivity can be set in the native range ISO 100-12800, which can be expanded to ISO 25,600 if necessary. This makes it a pretty versatile camera, capable of shooting in a wide range of situations. One of the biggest changes brought with the new camera is that the impact of the Creative Filters (Grainy Black and White, Soft Focus, Fish-Eye, Art Bold, Water Painting, Toy Camera and Miniature Effect) can be previewed on the screen when shooting in Live View mode - just as you can with the Canon EOS 100D and the Canon EOS M. www.kioskmagazine.net 44


‫‪HISHAM & ASSOCIATES‬‬ ‫الشركة معتمدة و مرخصة في ماليزيا إضافة للمحامين المؤهلين‬

‫”‪“We provide corporate, legal and migration service‬‬ ‫الهجرة‬

‫مسائل قانونية‬ ‫اتفاق لشراء األعمال التجارية‬ ‫اتفاق لشراء سيارة‬ ‫اتفاق لحماية حصة عندما يكون لك شريك‬ ‫محلي‬

‫الشركة‬ ‫تسجيل شركة خاصة محدودة‬ ‫تسجيل البحرية شركة البوان‬ ‫تسجيل فرع ومكتب تمثيلي في إطار هيئة تنمية‬ ‫الصناعة الماليزية‬ ‫فتح حساب بنك الشركة‬ ‫ضريبة الشركة الشخصية‬ ‫التدقيق والمحاسبة‬

‫تمرير العمالة دون الشركة‬ ‫تمرير العمالة مع الشركة الخاصة‬ ‫اجتياز الطالب‬ ‫‪MM2H‬‬ ‫تأشيرة سياحية ‪ 30‬يوما و‪ 3‬أشهر تمديد التأشيرة‬ ‫تجاوز مدة اإلقامة‬ ‫الحل في المطار‬

‫الترخيص‬ ‫رخصة وكيل السفر‬ ‫‪ WRT‬الترخيص‬ ‫‪ DBKL، MPAJ‬الترخيص‬ ‫مخصصة لتمرير البضائع من العرف في المطار‬ ‫والميناء‬ ‫تخفيض من رسوم االستيراد‬

‫“ مساعدة الدائنين لتحصيل الديون من المدينين “‬ ‫‪Suite No.1, Level 10, Block D, Menara Park, Megan Avenue 2, Jalan‬‬ ‫‪Yap Kwan Seng, 50450 Tel: 03-21814220‬‬ ‫‪Mobile: 019 2644100 – 013 9499068‬‬ ‫‪Email: hishamassociates@gmail.com‬‬ ‫‪hisham@hishamassociates.com‬‬


“ ‫ فقد هُ زمت في سباق الحياة مرتين‬،‫أنك “ إن لم تمتلك الثقة في نفسك‬ ‫ أو الجسد األفضل لكن‬،ً‫األغلى ثمنا‬ ‫بالتأكيد انتقاء مالبسهم بعناية سيجعل‬ ‫ لذا اختر الوقت‬.‫مظهرهم أكثر تهندماً وثقة‬ ‫الكافي لتبدو أنيقاً وانتق مالبسك بشكل‬ ‫ المالبس األنيقة‬.‫ُيبدي انتباهك للتفاصيل‬ !‫بالتأكيد ستزيد من مظهرك الواثق‬

‫ لذا استمع للمجامالت‬،‫بالفعل تمتلكه‬ !‫ واشكرهم على هذه المالحظة‬،‫بلطف‬

‫ بخطوات ثابثة‬..‫تجول‬-6

‫استعرض ما لديك! هذه طريقة‬ ‫سهلة للحصول على المزيد من‬ !‫الثقة التي تحتاجها في أي مكان‬ ‫هذه النصيحة ال تدفعك إلى أن تمشي مثل‬ ‫ لكنها ببساطة ننصحك‬،ً‫عارضي األزياء مثال‬ ‫ وتنظر إلى‬،ً‫ تقف مستقيما‬،‫بأن تبتسم‬ ‫ وال تنسى‬..‫اآلخرين في أعينهم أثناء سيرك‬ ‫ السهولة للتواصل‬،‫أن تضف إلى تلك الثقة‬ .‫مع اآلخرين‬

‫ال يزال هنالك العديد من الطرق والنصائح‬ ‫ وذلك‬،‫لتساعد هيئتك على اكتساب الثقة‬ .‫بدوره يمكن أن يمنحك أيضاً الشعور بها‬ ‫أما عن الجانب اآلخر ستكون هنالك‬ ‫جوانب‬ ‫يمكتك تحسينها في نفسك لكي تتملك‬ ‫ وتذكر أحد‬.‫الثقة بدال ً من ارتدائها فقط‬ ‫ أنك “ إن لم تمتلك‬.. ‫األقوال المشهورة‬ ‫ فقد هُ زمت في سباق‬،‫الثقة في نفسك‬ .“ ‫الحياة مرتين‬

!‫ تأنق‬.. ً‫أخيرا‬-7

‫فكر في األشخاص الواثقين من‬ ‫ قد ال يمتلكون المالبس‬، ‫أنفسهم‬

Believe in a power greater than yourself

5. Set goals: It’s a great idea to keep a “Goals Book”and every time something enters your mind thatyou’d like to achieve, list it in the book. Soon you’ll begin to see a pattern among all your goals. When you make conclusions about your goals youbegin to see simple changes you can make in your life to make your goals a reality. There is no greater joy in life than to realize a goal and nothingbuilds confidence faster. 6. Challenge your beliefs: Examine all of your beliefs closely and determine if they arein line with the life you desire. If they are not, toss them out. You may find it difficult to get rid of some of the deep seeded long standingbeliefs, but, with true desire you can abandon negative beliefs about your self and as you do you will realize immense benefit in growing terrificself confidence and selfesteem.

‫ بثقة‬.. ‫تحدث‬-4

‫ عليك أن‬،‫لحوار ممتلئ بالثقة‬ ،”‫تتجنب استهالل عباراتك “ باالعتذار‬ ‫حتى وإن لم تكن واثقاً من كيفية‬ ‫ فقط ال تبدأ‬،‫تقبل الطرف اآلخر لكلماتك‬ ‫ ألن هذه الطريقة تجعل‬،‫جملك بالتنازل‬ ‫حديثك أقل ثقة مما يدفع اآلخرين إلى‬ ‫ في حين أنك تمتلك بالفعل‬،‫االستخفاف به‬ !ً‫ لذا اجعله مسموعا‬..ً‫رأياً ذكيا‬

‫تقبل مجامالت اآلخرين‬-5

‫الشيء األخير الذي قد تحتاج‬ ‫ هو المجامالت التي‬،‫التجادل حوله‬ ‫توجه إليك! التجادل حول رأي اآلخرين الجيد‬ ‫فيك قد يبدو أنك تحاول اقناعهم بالعدول‬ ‫عن رأيهم وسبب اعجابهم بك! وهنا اسمح‬ ‫ أن سبب اعجابهم بك هو أمر‬..‫لي أن أشير‬

‫تقبل‬ ‫مجامالت‬ ‫اآلخرين‬

7. Be your own hero: Perform the short exercise of writing down all the attributes that youadmire in others. Be it benevolence, honesty, humor, integrity, whatever the case write it down. Go ahead, make it a long list. The more you note theattributes in others you’ll begin to see the type of person that you truly want to be.

in some way, believes in a power greater than themselves. This is a wonderful aspectof human existence, to know there is a power that is governing, and that knows our good. Also, prayer and mediation is among the healthiest practicesyou can perform as a daily routine to help to get to the root of problems and sort out all of life’s little questions.

8. Get into the flow: Keep track of what motivates you and stay near those things. Whether it be reading a motivational book, listening to a livelysermon, or speaking to a loved one find the things that truly motivate you and fill your life with these things.

10. Get started: Don’t expect changes right away and have patience in knowing that it takes time be the person youwish to be. There is truth in the old saying that the “joy is in the journey”.

9. Believe in a power greater than yourself: Determining what percentage of society actually believes in god is fraught with all sorts of room for error. After all, do they really believe? But, Ibelieve it is safe to say that the greater majority of society,

As you achieve confidence, and find little moments of confidence coming closer and closer; you will reach a point very soon where there is an exponential growth in self-confidence that will bring great joy into your life and all the things you desire will come to you easier than you ever imagined. www.kioskmagazine.net 42


‫السيكولوجية‬

‫واثق ا لخطوة‬ !!ً‫يمشي ملكا‬ ‫كيف نكتسب الثقة‬ ‫الشخصية من خالله؟‬ ‫نصائح فعالة‬7

‫ فمنح ذبذبات من الثقة‬،‫خطط العمل‬ !‫يمكن أن يساعدك في هذه المواقف‬

!!‫ من العين للعين‬..‫تواصل‬-3

‫تواصلك المباشر بالعين مع‬ ‫ يعد طريقة هامة جداً في الحصول‬،‫اآلخرين‬ ‫ يمكنك أن تتخذ وضعية‬..!‫على مظهر واثق‬ ،ً‫جسد مستقيمة وتبتسم كما ذكرنا سابقا‬ ‫لكن إن كنت تنظر إلى األسفل أو تتجنب‬ ‫التواصل المباشر فلن تحصل على المظهر‬ .‫الواثق الذي تحاول الوصول إليه‬ ‫ال تخف من التواصل المباشر والنظر لعيون‬ ‫ ألن هذا النوع من التواصل‬،‫من أمامك‬ ‫يكون لصالحك وفوق ذلك فهو يجتذب‬ .‫انتباه الطرف اآلخر‬

‫ حيث يمكنك‬،‫استقامة وصحية لجسدك‬ ‫االستعانة بالتمارين الرياضية اليومية‬ ‫ وإذا‬.‫المقومة لشكل ووضعية الجسد‬ ‫كانت وضعية جسدك تسبب لك آالماً في‬ ‫الظهر مثال ً عليك هنا باستشارة طبيبك حول‬ ‫ وعلى كل األحول حاول‬.‫كيفية تغييرها‬ !‫استخدام لغة الجسد لصالحك‬

‫ ابتسم‬.. ‫فقط‬-2

‫ ما عالقة التبسم بالثقة؟‬..‫تتساءل‬ ‫اإلجابة هي أن االبتسامة تجعلك‬ ،‫ واثقاً من نفسك‬،ً‫تبدو ودودا‬ ،‫ فإذا أردت أن تضع رداء الثقة عليك‬.ً‫وسعيدا‬ ‫ أينما‬..‫ارسم على وجهك أوال ً ابتسامة قوية‬ ‫كنت! حتى وإن كنت قلقاً الستعراض أحد‬

..‫امتالك المظهر الواثق و امتالك الثقة‬ ‫ لكن إن‬..ً‫هما أمران مختلفان تماما‬ ‫استطعت أن تمتلك األولى وتضفي‬ ‫على هيئتك الثقة الواضحة فقد انجزت‬ ‫ ذلك ألن المظهر الواثق‬..‫نصف المهمة‬ ‫يرتبط بلغة الجسد الذي يحسن من نتائج‬ ‫ سواء‬..ً‫المواقف التي نتعامل معها يوميا‬ ‫ تفاوضك حول‬،‫في اجتهادك في العمل‬ ‫ أو حتى مقابلة األشخاص‬،‫اتفاق معين‬ ‫ طرق‬7 ‫ لذا انتقينا لك‬..‫للمرة األولى‬ ..‫فعالة ل ُتكسبك مظهراً مفعماً بالثقة‬

‫هيئة جسدك‬-1

‫عليك أن تنتبه إلى تلك الوضعيات‬ ‫المنحنية والمتحدبة التي قد‬ ‫ مما يجعل تغيرها‬،‫تعتادها لسنين‬ ‫ هيئة الجسد‬..!‫أمراً صعباً لكنه قابل للتحقيق‬ ‫الغير سليمة تجعلك تبدو مرتعباً وغير واثق‬ ‫ لذا عليك أن تطور وضعية أكثر‬،‫من نفسك‬

Psychology KIOSK

Top 10 Simple Tips to Increased Self Confidence

Having confidence begins with having a mind full of confident thoughts. A mind that is controlled by you, therefore believing only the things that will bring to you all the things you desire-and deserve. Anyone can have confidence. And, it is entirely easier than you may have once believed. It is a matter of following these 10-easy steps: 1. Stand like you have confidence: Sit like you have confidence. Walk like you have confidence. Ignore your mind for a while and simply concentrate onthe physical attributes of confidence. If you maintain a confident stance long enough, your mind will certainly become convinced. 2.Listen to people: Actually smile at them, look them in the

eyes and listen intently to determine what you can learn from them. If youtruly listen you will soon find that there can be something learned from everyone. Learning from people and knowing people allows you to emulate theconfident attributes of others.

and play them offwell. Once you begin to believe you are an attractive person and allow your personality to let it show you’ll realize that the body images you’vebeen fed by the media is a bunch of hooey— and you’ll find you’re not the only one who believes it.

3. Forget everything you see on television and in magazines with regard to the perfect body image: Ranking yourself against the buff laden magazine images can lead to a poor body image which is the perfect partner to a lowself-esteem. People are much more likely to become friends with you if you are friendly, smiling and approachable in your manner than they are someonewho simply fits the mold of a perfect body. You are a unique creation of God and perfect just as you are. Know your best attributes

4. Put your family and friends expectations of you out of your mind and follow your heart: People are all to quick to tell you how you should live your life whenreally its just an expression of their own shortcomings. Don’t allow the shortcomings of others to affect your life negatively. No one but you knowsyour interests and aspirations. Work in the direction of your true loves and ignore everything that enters your consciousness going against your owndesires. www.kioskmagazine.net 40


‫أفقي‬ ‫ – عاصمة فنزويال‬o ‫مدينة عربية فيها أكبر موانئ العالم‬-1 ‫تتكلم البرتغالية دون دول أميركا الجنوبية‬-2 ‫ لسباق‬o ‫مجموعة متكررة من التصرفات واألداء يسبق عمال معينا‬-3 ‫للخيل‬ ‫ فاز بالسالمة والحياة‬o ‫مثل األم‬-4 ‫ أخذ ورد وكر وفر‬o ‫قدح‬-5 ‫ إعط باللهجة المصرية‬o ‫العاملون في مجال عالي التقنية‬-6 ‫ عكس برد‬o )‫الشديد الصالبة (معكوسة‬-7 ‫ ضعف شديد‬o ‫ رد وواجه‬o ‫أعطى توجيهات ال تقبل الجدل‬-8 ‫معافى‬-9 ‫العب كرة انجليزي في نادي ليفربول‬-10

‫الكلمات المتقاطعة‬

‫عمودي‬ ‫ تشاور في األمر‬o ‫ذو رائحة طيبة‬-1 ‫ علمنا به األكرم‬o ‫كب وصب‬-2 ‫ملك بابل الذي بنى الحدائق المعلقة‬-3 ‫ أكل بنهم‬o ‫مجاميع النقود المدفوعة في المشاريع االستثمارية‬-4 ‫ البنات استمررن‬o ‫ثلثا كاس‬-5 )‫ أعناق (معكوسة‬o ‫ترسل بالبريد‬-6 ‫ عكس حلو‬o )‫عمليات حيوية في الجسم (متابوليزم‬-7 )‫رابع أعلى قمة في العالم (في أفريقيا‬-8 ‫ ترك وامتنع‬o ‫أتقن‬-9 )‫دولة أفريقية يعني اسمها (قمة األسد‬-10

Idioms KIOSK Couch potato Meaning A person who spends a lot of idle time sitting and watching television. If a person is a couch potato, he/she is not active and spends most of his/her time sitting and watching TV. He/she doesn’t do anything productive. Example: School children don’t play outside as much as before. Many of them are overweight couch potatoes. Don’t be a couch potato! You’re just wasting your time.

Be cut from the same cloth Meaning Be very similar, act in a very similar way If you say two or more people are cut from the same cloth, you mean they are very alike or act in a very similar way Example: When you teach children, remember that they are not cut from the same cloth. Each child has his/her own personality.

www.kioskmagazine.net 36


‫‪-9‬اضحك‬

‫الضحك وحس الفكاهة اللطيف‬ ‫سيجعلك أصغر سناً لألبد! فاالستمتاع‬ ‫بوقت مرح مع أشخاص تحبهم الشيء‬ ‫األفضل‪ .‬كما أن رؤيتك للجانب الفكاهي ألي‬ ‫موقف واالستمتاع به سيجعلك تشعر بحال‬ ‫جيدة وتبدو بمظهر جيد‪.‬‬

‫وتشاهد التلفاز‪ .‬هؤالء األطفال قد تمكنوا‬ ‫من اكتشاف كل األفكار التي يظهر حيويتك‬ ‫وشبابك! ونحتاج ألن نخطو خطواتهم‪.‬‬

‫‪-16‬األصدقاء الجيدون‬

‫‪-13‬اليوجا‬

‫اليوجا هي تحد ومع ذلك‬ ‫فهي شديدة االسترخاء‪ .‬أشعر‬ ‫بتقدمي في العمر عندما أقول أني احب‬ ‫‪ -10‬تحكم في التوتر‬ ‫اليوجا‪ ،‬وذلك فقط ألني ما كنت ألفكر في‬ ‫التوتر أمر شرير‪ .‬فهو يقوم بالكثير من األشياء‬ ‫ممارستها أثناء مراهقتي‪ .‬لكن حالياً ومع‬ ‫المجنونة ألجسامنا‪ .‬لذا نحتاج ألن نقلل من‬ ‫معرفتي بأن اليوجا تقوم بعمل الكثير من‬ ‫توترنا ونزيد من األمور الطيبة إذا أردنا أن ننعش‬ ‫األشياء الرائعة لجسدي وتساعد في عملية‬ ‫شبابنا‪ ..‬كيف نعمل على تقليل التوتر من حياتنا؟ التقدم في العمر‪ ..‬فأنا حقاً استمتع باليوجا‬ ‫وسأواظب على ممارستها لفترة طويلة‪.‬‬

‫‪-11‬كن اقل قلقاً‬

‫أخبرني صديق عزيز في مرة‬ ‫أن القلق مثل الكرسي الهزاز‪،‬‬ ‫فيمكنك أن ترج كل ما تريده لكنك لن تصل‬ ‫إلى أي مكان‪ .‬فأحياناً‪ ،‬بدال ً من القلق نحتاج‬ ‫إلى التصرف‪ .‬نعمل ما هو صحيح ونمضي‬ ‫قدماً‪ .‬وأحياناً كل ما نحتاجه هو مجرد التحلي‬ ‫بااليمان والتخلي عن األمر‪.‬‬ ‫‪-12‬استرخ‬ ‫كيف تحب أن تسترخ؟ فكر في األطفال‪ .‬فهم‬ ‫صغار ويعلمون كيف يسترخون‪ ،‬فبعد يوم طويل‬ ‫من الجري ومزيج من التصرفات المجنونة‪،‬‬ ‫تستلقي طفلتي رأساً على عقب على األريكة‬

‫أحببت أول مرة‪ .‬حب الناس المحيطة بك وحب‬ ‫الحياة‪ .‬استوعب كل هذه المشاعر واشعر‬ ‫باالمتنان لكل هذه النعم‪.‬‬

‫‪-14‬مرن عقلك‬

‫العقل يتقدم في العمر مثل أية‬ ‫عضو آخر في الجسم‪ .‬وعلينا أن‬ ‫نبقي على عقولنا تعمل بشكل جيد‪ .‬ومع‬ ‫الفائدة التي تقدمها القراءة ال زال بامكاننا‬ ‫عمل المزيد‪ .‬قم بتحد عقلك! تعلم لغة‬ ‫جديدة‪ ،‬حل الكلمات المتقاطعة‪ ،‬أو جرب‬ ‫بعضاً من لعبة سودوكو‪.‬‬

‫‪-15‬الحب‬

‫الحب سيجعلك أكثر شباباً‪ .‬الحب من كل‬ ‫قلبك‪ ،‬كأنك لم تؤذ مسبقاً قط‪ .‬أحب كما‬

‫حافظ فقط على األصدقاء الجيدين‪ .‬فكلنا حولنا‬ ‫من األشخاص من يبدو أنهم يحطموننا أكثر مما‬ ‫يبنون ! وأنت ال تحتاج إلى الدراما واالنتقادات‬ ‫في حياتك‪ .‬فهذه األشياء ستخلف لك التوتر‬ ‫وكلنا نعلم أننا بحاجة إلى التخلص من‬ ‫التوتر واالسترخاء لكي نحيا حياة صبيانية‪.‬‬

‫‪-17‬الفيتامينات‬

‫األكل الجيد والتمارين تمنح جسدك الكثير من‬ ‫حاجته الغذائية اليومية‪ ،‬لكن دائماً ما يمكننا‬ ‫تعزيز ذلك من خالل الفيتاميتات للتأكد من أن‬ ‫جسدنا يحصل على مايريده ليحافظ على‬ ‫شبابه‪ .‬فهل بالفعل نتناول فيتاميناتنا اليومية؟‬ ‫هل تعتقد بالفعل أن هذه النصائح‬ ‫ستساعدك على االستمتاع بشبابك؟‬ ‫فعلى الرغم من أننا ال نستطيع أن نوقف‬ ‫الزمن‪ ،‬لكن بالتأكيد يمكننا أن نعمل أشياء‬ ‫تساعدنا على أن نكون بصحة جيدة‪ ،‬وقويي‬ ‫البنية‪ .‬هذه هي األشياء التي ستجعلنا‬ ‫نشعر بالصبا من الداخل لتنعكس إلى‬ ‫الخارج‪ .‬فماذا تفعله أنت لتجدد شبابك؟‬

‫حيوية‬ ‫الشباب في‬ ‫‪ 17‬نصيحة‬ ‫عملية!‬ ‫‪able through nutritional supplementation,‬‬

‫‪in traditional Chinese medicine for its‬‬

‫‪are associated with longer telomeres.‬‬

‫‪immune-boosting properties. Now the‬‬

‫‪Researchers report that the influence on‬‬

‫‪herb can add anti-aging to its impressive‬‬

‫‪telomeres by vitamin D is likely due to‬‬

‫‪resume, as certain astragalus molecules‬‬

‫‪slower,’ but ‘what is causing us to age‬‬

‫‪an inhibitory effect on inflammation as‬‬

‫‪have been found to contribute to telomere‬‬

‫‪faster?’ Stress, sugar and inflammation‬‬

‫‪measured by C-reactive protein (CRP), a‬‬

‫‪growth. According to a study published in‬‬

‫‪are three things that will independently‬‬

‫‪marker of inflammation.‬‬

‫‪the Journal of Immunology, substances‬‬

‫‪featured on 60 minutes.‬‬ ‫‪6. Put the brakes on unhealthy habits‬‬ ‫‪The question isn’t always ‘how to age‬‬

‫‪within astragalus root (called cycloas-‬‬

‫‪shorten telomere length and increase‬‬ ‫‪5. Reverse the clock with resveratrol‬‬

‫‪tragenols and astragalosides) can slow‬‬

‫‪This compound from red wine is known to‬‬

‫‪the aging process by activating telomer-‬‬

‫‪Natasha Turner, N.D. is a naturopathic‬‬

‫‪improve blood vessel function, decrease‬‬

‫‪ase enzyme production (responsible for‬‬

‫‪doctor, Chatelaine magazine columnist,‬‬

‫‪fat cells and even put the brakes on the‬‬

‫‪telomere regeneration). The two patented‬‬

‫‪and author of the bestselling books The‬‬

‫‪aging process. It’s true! A 2003 study‬‬

‫‪forms of astragalus root extract are‬‬

‫‪Hormone Diet and The Supercharged‬‬

‫‪published in the journal Nature showed‬‬

‫‪known as TAT2 and TA-65.‬‬

‫‪Hormone Diet. Her newest release,‬‬

‫‪that yeast treated with resveratrol lived‬‬

‫‪The Carb Sensitivity Program, is now‬‬

‫‪60 percent longer. More recent research‬‬

‫‪4. A daily dose of sunshine‬‬

‫‪available across Canada. She is also‬‬

‫‪from the Harvard Medical School and the‬‬

‫‪With all of its benefits, you can easily‬‬

‫‪the founder of the Toronto-based Clear‬‬

‫‪National Institute on Aging, found that‬‬

‫‪identify vitamin D as a magic pill. A study‬‬

‫‪Medicine Wellness Boutique. For more‬‬

‫‪resveratrol has been shown to offer sur-‬‬

‫‪published in the American Journal of‬‬

‫‪wellness advice from Natasha Turner,‬‬

‫‪vival benefits in mice. The benefits of this‬‬

‫‪Clinical Nutrition found that higher vitamin‬‬

‫‪click here.‬‬

‫‪multi-faceted supplement were recently‬‬

‫‪D concentrations, which are easily modifi-‬‬

‫‪cellular aging.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 34‬‬


Silk Road

Working Hours:

Mon to Fri: 12pm - 12am Sar - Sun: 12pm - 1am

Shisha is RM 6.90 now Delivery Service Available

Delivery free of charge for Bukit Jalil . Serdang . Seri Kembangan Mines Areas (Minimum Order 5 Sets Terms & Conditions apply) Contact Number: +603 8940 4922

Serdang SILK ROAD RESTAURANT No. 17-1, Jalan SP 2/4 Taman Serdang Perdana 43300 Selangor Darul Ehsan Tel: +603-8940 4922

For more details please go to SILK ROAD Restaurant - Taman Serdang Perdana.

“ the great time starts here ”

Niellio Café

“for more details ,please go to “Shisha is available” Niellio Cafe - Serdang. “European and Asian mixed cuisines”

Address : 16-1. Jalan SP 2/4. Taman Serdang Perdana. 43300. Seri Kembangan. Selangor. Near to South City Plaza Tel : 03-89406200


‫الصحة‬

‫حيوية الشباب‬

‫كيف تحافظ عليها‬ ‫وتبقى نضراً دائماً‪..‬؟‬ ‫‪ 17‬نصيحة عملية!‬ ‫هل تبحث عن نصائح لتبقي شبابك؟ هنالك‬ ‫جزء داخلنا كلنا يرغب في أن يبقي شبابه‬ ‫مدى الحياة‪ ..‬وفي حين أن التقدم في العمر‬ ‫ال يمكن تفاديه‪ ،‬إال أننا يمكننا أن نتخذ خطوات‬ ‫لتجعلنا نشعر بالصبا ونبدو أصغر بأعوام‪ ..‬فإذا‬ ‫أردت أن تحافظ على صباك‪ ،‬فإنك لن تفوت‬ ‫هذه المقالة‪ ..‬فلدينا ‪ 17‬نصيحة رائعة لتستمتع‬ ‫بحيوية الشباب!‬

‫‪-1‬اشرب المياه‬

‫المياه رائعة‪ .‬وعلى الرغم من أنها أحياناً ما‬ ‫تكون آخر ما تريد شربه‪ ،‬لكن فكر في الطرق‬ ‫المدهشة التي ُتبقي جسدك صحياً ويحافظ‬ ‫على صباه‪ .‬المياه تقوم بعمل أفضل األشياء‬ ‫لبشرتك‪ ..‬فهي تقي من التجاعيد والتشققات‪.‬‬ ‫فما رأيك في هذه النصيحة التي تحافظ على‬ ‫شبابك ؟‬

‫‪-2‬تناول طعاماً صحياً‬

‫نعلم أن تناول وجبات معينة يفيد أجسامنا‪ .‬فإذا‬

‫تناولت ما يساعد بعض أعضاء جسدك على‬ ‫القيام بوظائفها بشكل سليم‪ ،‬فأنت تقوم بما‬ ‫يلزم ليبقيك شاباً‪ .‬فالطعام الجيد يساعدك‬ ‫على التقدم في العمر برشاقة‪.‬‬

‫‪-3‬كن نشيطاً‬

‫الطعام الجيد وحده ال يكفي‪ ،‬لذا عليك أن‬ ‫تبقي شباب جسدك بتمارين القلب المنتظمة‪.‬‬ ‫جرب أن تمشي أو تجري‪ ،‬كما أن الرقص‬ ‫هو تمرين آخر رائع للقلب‪ ،‬وعلى األرجح هو‬ ‫أحد ما أفضله‪ .‬كل ما يتطلبه هو أنغام ممتعة‬ ‫ومساحة خالية لتأخذك إلى أيام الرقص في‬ ‫الماضي‪ ..‬فنحن نتحدث عن الشعور بالصبا!‬

‫‪-4‬ال للتدخين‬

‫صغيراً أو كبيراً ‪ ،‬ال يهم‪ .‬فالتدخين عادة فظيعة‬ ‫لتعتادها وأصعب عند االقالع عنها‪ .‬فهي تضيف‬ ‫المزيد من السنين إلى مظهرك وجسدك‬ ‫بسرعة‪ .‬المدخنون هم األكثر عرضة لموت‬ ‫الفجأة عن غير المدخنين‪ .‬فإذا أردت أن يتقدم‬ ‫بك العمر بلطف ‪ ،‬عليك أن تبتعد عن السجائر‪.‬‬

‫‪-5‬اغسل وجهك‬

‫على األرجح أنك تعلم أن الوجه والرقبة‬ ‫هما أول منطقتين تتأثران بالتقدم‬ ‫في السن عن باقي أجزاء الجسم‪ .‬ولحسن‬ ‫الحظ‪ ،‬العناية الجيدة ببشرتك يمكن لها أن‬ ‫تساعدك لتخدع من حولك وتجعلك تبدو‬ ‫أصغر لفترة طويلة‪ .‬لذا احرص على غسل‬ ‫وجهك ورقبتك مرتين خالل اليوم واعقب‬ ‫ذلك بوضع المرطب‪.‬‬

‫‪-6‬العناية الفموية‬

‫ال شيء يبرهن على تقدمك في العمر‬ ‫أكثر من طقم األسنان الصناعي‪ .‬هل‬ ‫توافق على هذا؟ إذا لم ترغب أن تخبر أسنانك‬ ‫عن عمرك‪ ،‬فعليك أن تبدأ بعناية أفضل‬ ‫بتلك الآلليء البيضاء اآلن‪ .‬األمر ال يتعلق‬ ‫فقط بأن يكون لديك مجموعة من األسنان‬ ‫البيضاء‪ .‬فعليك أن تقوم باالعتناء بها ضد‬ ‫الجراثيم أيضاً‪.‬‬

‫‪-7‬اقرأ‬

‫ما الفائدة من جسد شبابي رشيق وعقلك‬ ‫قد عفا عليه الزمن؟ حافظ على شباب عقلك‬ ‫من حالل القراءة المستمرة‪ .‬اقرأ للتسلية‪ .‬اقرأ‬ ‫لتثقف نفسك‪ .‬اقرأ لتجدد عقلك وتالحق ما‬ ‫يتغير حولك في العالم‪.‬‬

‫‪-8‬الوقاية من أشعة الشمس‬

‫بالتأكيد أن غسل وجهك ورقبتك‬ ‫وترطيبهما ليس كافياً‪ .‬فأنت أيضاً‬ ‫ق من أشعة الشمس‪ .‬كما‬ ‫تحتاج إلى وا ٍ‬ ‫أن ذلك التلون بالدرجة البرونزية قد يبدو‬ ‫جذاباً اآلن‪ ،‬لكنه سيجعل بشرتك متدهورة‬ ‫ومتجعدة الحقاً‪ .‬لذا يمكنك أن تكتسبي‬ ‫اللون الذهبي الدافيء من المكياج‬ ‫واستخدام ‪ sunless tanner‬وتحمي نفسك‬ ‫من أضرار أشعة الشمس‪ .‬فعندما تكون في‬ ‫الخارج وتحت أشعة الشمس تأكد من وضع‬ ‫واقي الشمس وتكرار وضعه عند الحاجة‪.‬‬

‫‪Health KIOSK‬‬

‫‪6‬‬

‫‪anti-aging tips to keep your DNA‬‬ ‫‪young and healthy‬‬

‫‪Telomeres are the DNA ‘cap’ at the‬‬ ‫‪end of each chromosome critical‬‬ ‫‪for healthy cell function (imagine‬‬ ‫‪the plastic piece at the end of a‬‬ ‫‪shoelace to visualize).‬‬

‫‪2. Get moving daily‬‬

‫‪1. Young at heart with omega-3s‬‬

‫‪If you’re searching for the fountain of‬‬

‫‪A 2010 study in patients with coronary ar-‬‬

‫‪youth, it may be as close as your local‬‬

‫‪tery disease (CAD) uncovered an inverse‬‬

‫‪gym. A 2008 study published in the Ar-‬‬

‫‪association between blood levels of fish‬‬

‫‪chives of Internal Medicine of more than‬‬

‫‪oil and the rate of telomere shortening‬‬

‫‪2400 twins compared the telomere length‬‬

‫‪over five years, suggesting a possible‬‬

‫‪in those that exercised versus the sed-‬‬

‫‪explanation for the protective effects of‬‬

‫‪Growing evidence suggests that telomere‬‬

‫‪entary ones. After one year, they found‬‬

‫‪omega-3 fatty acids. Since telomeres‬‬

‫‪shortening can inhibit stem cell function,‬‬

‫‪— based on telomere length — that those‬‬

‫‪are a marker of biological aging, telo-‬‬

‫‪cellular regeneration, and organ mainte-‬‬

‫‪who exercised were biologically younger‬‬

‫‪mere length has been shown to predict‬‬

‫‪nance, contributing to the dreaded aging‬‬

‫‪than those who didn’t. In fact, the telo-‬‬

‫‪mortality in patients with cardiovascular‬‬

‫‪process. While there is still much to learn‬‬

‫‪meres of the most active subjects were‬‬

‫‪diseases. Researchers from the Univer-‬‬

‫‪about telomere biochemistry, maintain-‬‬

‫‪200 nucleotides longer than those of the‬‬

‫‪sity of California, San Francisco studied‬‬

‫‪ing their health is huge in preventing the‬‬

‫‪least active subjects.‬‬

‫‪more than 600 patients and found that‬‬

‫‪signs of aging. Some key supplements‬‬

‫‪the higher the blood levels of fish-derived‬‬

‫‪are showing promise towards maintaining‬‬

‫‪3. Anti-aging with astragalus‬‬

‫‪omega-3 acids in patients with coronary‬‬

‫‪their structure, which will help you look‬‬

‫‪Astragalus is a common herb used‬‬

‫‪heart disease, the longer the telomeres.‬‬

‫‪and feel younger longer.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 32‬‬


..‫ مكمالت اضافية عليك تجربتها‬4

damaging cells and tissue. The antioxidant fight against free radicals is a continuous one, since free radicals are continually formed in the body. Free radicals are increased by injury, stress, pollution women typically need more folic acid,

which our body must work to eliminate.

iron and other nutrients. Strict vegetar-

Supplements provide adequate essen-

ians often need additional vitamin B12,

tial nutrients to protect the body against

and possibly calcium, iron and zinc. Older

the impact of toxins and help the body

people tend to lack vitamins B6, B12, folic

detoxify. Vitamins C and E particularly

acid and calcium. Menopausal women

are known for their protective functions.

battling osteoporosis need more miner-

Studies with these vitamins show they

als to supplement those lost through

even reduce or counteract carcinogenic

bone depletion. Fitness enthusiasts also

effects of smoking, stress and illness

require a variety of nutrients to maintain

which deplete the body of vitamin C. Vita-

strength and stamina.

min E supplies oxygen to the cells, which is vital for cell function. In these ways,

Nutrients Protect The Body

supplements maintain health and prevent

Stress has a tremendous impact on the

disease.

function of the entire body, affecting heart

At least part of the protective effect of

rate, hormonal output and metabolism. As

vitamins C and E is attributable to their

a result, essential nutrients are used up

antioxidant properties. Antioxidants are

more quickly than usual. Environmental

substances that protect cells from dam-

pollutants in our air, water and food also

age by free radicals. Free radicals are

contribute to an accumulation of toxins

highly reactive molecules capable of

and illness. Since their discovery, they have been implicated as major players in many diseases, including heart disease and cancer. Free radicals also accelerate the aging process. The more free radicals are formed, the more antioxidants are needed to neutralize them. Many people supplement with antioxidants. Sports enthusiasts need more antioxidants because of their tendency to overexert. As we age, we require more antioxidants, and living in polluted environments increases this need as well. Beta-carotene and selenium are two examples of powerful antioxidants. Since no single antioxidant can destroy all the free radicals in the body, using them in combination increases their effectiveness. www.kioskmagazine.net 30


‫التغذیة‬

...‫ تحتاجينها للتعويض مكمالت غذائية للمرأة‬5 ‫ فما هي المغذيات التي نحتاجها بشكل‬،‫ضغوطات الحياة تمنعنا من أن نحصل على المغذيات الحيوية‬

‫ لليوغا والصحة في‬Kripalu ‫ اخصائية التغذية في مركز‬، Swift Kathie ‫ و‬Cleveland ‫ من عيادة‬Edwards Tania ‫أساسي؟‬ ‫عليك ان‬، ‫ احتياجات كل امرأة الى هذه األغذية تتنوع وتختلف اذن‬.‫ يقدمان لنا النصائح الغذائية في هذا الجدول‬Stockbridge .‫ ليحدد مستوى حاجتك الى هذه الفيتامينات والمعادن‬،‫تتحدثي أوال ً مع طبيبك‬

compensation supplements for women

Nutrition KIOSK While nothing can replace a healthy, wholesome diet, food supplements offer the benefits of a concentrated source of nutrients that food alone cannot provide. No longer are supplements simply compensation for an inadequate diet. Many people are regularly supplementing their diets to ensure an adequate supply of essential nutrients to maintain basic health. Supplements help protect against toxins and prevent cell damage. They are used to fight disease and combat early aging. When used in addition to a healthy diet and regular exercise, supplements can help you reach an optimal state of health Deficiencies Treated with Nutritional Supplements Today, many North Americans take supplements to ensure they are getting all the nutrients they need, whether they are eating well or not. While blatant deficiencies like scurvy (lack of vitamin C)

W

hy Take Nutritional Supplements?

or beriberi (lack of vitamin B1) are rare,

essential nutrients as a result.

mild deficiencies are common and can

Processing, cooking and preserving food

lead to vague symptoms of fatigue, lack

leads to nutrient depletion. The quality

of initiative and poor concentration. Un-

of the foods we buy is often poor. Many

fortunately, the usual blood tests are not

fruits and vegetables are genetically bred

sensitive enough to show mild nutrient

to improve yields, to look appealing and

deficiencies, even when a person does

to withstand a long transport. Taste and

not feel well.

nutritional value are secondary. Nutrient-

A number of causes contribute to these

depleted soil is also unable to provide

mild deficiencies. Erratic eating habits

fruits and vegetables with the high

are one of the most common culprits in

amounts of vitamins and minerals they

today’s hectic lifestyle. Poor digestion

contained in the pre-industrial age. It is

inhibits the assimilation of nutrients. Many

estimated that the food of primitive societ-

people suffer from poor digestion with

ies contained four times more minerals

only the mildest of symptoms. Digestion

than modern food.

and assimilation tend to decline as we

Food supplements also compensate for

age, causing us to be deficient in many

individual nutrient requirements. Pregnant www.kioskmagazine.net 28


‫األفالم‬ ‫يعود كلودي لمواجهة‬ ‫إختراعاته في‬

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 ‫يعود الجزء الثاني من فيلم الرسوم‬ CLOUDY WITH A ‫المتحركة‬ ‫ بعد صدور‬CHANCE OF MEATBALLS ‫ ويستطيع‬،2009 ‫الجزء األول عام‬ ‫الجميع مشاهدته اليوم في صاالت‬ .‫السينما العربية والعالمية‬ ،‫بعد العاصفة الكارثية الغذائية في الجزء األول‬ ‫ واصدقاءه إلى مغادرة‬FLINT ‫يضطر فلينت‬ ‫ إذ يتلقى فلينت دعوة من مثله‬،‫المدينة‬ ‫ لإلنضمام‬CHESTER V ‫األعلى شيستر في‬ ‫إلى شركة اليف كورب التي ينضم إليها ألمع‬ .‫العلماء‬ ‫كُلفت شركة اليف كورب مؤخراً بتنظيف أحد‬ ‫ وهناك يكتشف فلينت أن الجهاز الذي‬،‫الجزر‬ ‫اخترعه ال يزال يعمل ويحوّل المواد الغذائية‬ ‫إلى وحوش مثل المخلالت العمالقة وفطيرة‬ ‫ وهنا‬،‫التاكو بيل الجائعة وقردة الشرمبس‬ .‫يحتم عليه وعلى أصدقاءه العودة إلنقاذ العالم‬

Film KIOSK The Hunger Games: Catching Fire (2013)

146 min - Action | Adventure | Sci-Fi - 22 November 2013 (USA) Katniss Everdeen and Peeta Mellark become targets of the Capitol after their victory in the 74th Hunger Games sparks a rebellion in the Districts of Panem. Director: Francis Lawrence Writers: Simon Beaufoy Stars: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth Storyline Katniss Everdeen has returned home safe after winning the 74th Annual Hunger Games along with fellow tribute Peeta Mellark. Winning means that they must turn around and leave their family and close friends, embarking on a “Victor’s Tour” of the districts. Along the way Katniss senses that a rebellion is simmering,

but the Capitol is still very much in control as President Snow prepares the 75th Annual Hunger Games (The Quarter Quell) - a competition that could change Panem forever.

Motion Picture Rating (MPAA) Rated PG-13 for intense sequences of violence and action, some frightening images, thematic elements, a suggestive situation and language www.kioskmagazine.net 26


‫‪Interview KIOSK‬‬ ‫داماس سويت ‪ ,‬اسم ياخذك بعيدا ويعيدك الى ارض الشام وحلويات دمشق المشهورة فيها‬ ‫يعتبر محل داماس للحلويات الشرقية عموما والسورية خصوصا المحل الوحيد في ماليزيا من حيث‬ ‫تعدد االصناف وجودة المنتجات التي ينتجها بشكل يومي وطازج في مطبخه‬ ‫حافظ على الطعم االصيل للحلويات الدمشقية ويشارك في نقل الثقافة االطعمة العربية الصحية‬ ‫لبلدان الشرق االقصى انطالقا من ماليزيا ‪.‬‬

‫‪-1‬متى قررتم مزاولة العمل في ماليزيا وهل كان لديكم نشاط من قبل ‪,‬وكم عمركم في هذا المجال؟‬ ‫بدأت فكرة المشروع بداية عام ‪ 2009‬عند أول زيارة عمل قمت بها لماليزيا ولفت نظري وجود مطاعم عربية متنوعة وعدم وجود اي محل حلويات شرقي وخصوصا بان‬ ‫صناعة الحلويات الشرقية هي مهنة العائلة المتوارثة لما يقرب االربعين عاما والتي نشأت في بيئتها منذ نعومة أظفاري في سورية ‪.‬‬

‫‪-2‬ماهي النشاطات التي تقدمونها في ماليزيا ؟‬ ‫باختالف طبيعة الطقس الماليزي عن سوريا وتاثيره على انواع المنتجات الزراعية وبالتالي الغذائية خلق تحديا ليس سهال الن نقوم بانتاج الحلويات السورية في‬ ‫ماليزيا فلجئنا الى الدراسة العلمية للمواد االولية في ماليزيا وتحليلها الستخدام المطابق والمشابه لما تنتجه سوريا واضطررنا الستيراد بعض المواد االولية كالفستق‬ ‫الحلبي والذي ال تنتجه ماليزيا لنتمكن من انتاج حلويات تطابق الحلويات السورية اال أنها أقل حالوة لتناسب الذوق األسيوي بشكل عام و الماليزي بشكل خاص مما‬ ‫ساهم في مشاركة ثقافة األطعمة العربية مع دول الشرق األقصى ‪ ,‬فنحن ننتج ونوزع في ماليزيا لما يقرب من حوالي ‪ 60‬مطعما عربيا وماليزيا و‪ 20‬فندقا سياحيا‬ ‫اضافة لمحالت السوبرماركت العربي وال ننسى شركات الهدايا والحفالت قلما وجدت سلة هدايا في رمضان ال تحتوي على احد منتجات داماس ‪,‬كما نقوم بالتصدير‬ ‫الى سنغافورة وهونغ كونغ وبروناي ونطمح بالتوسع في التصدير ليشمل دول اخرى كتايالند والفيليبين وفيتنام وتايوان واليابان‪ ,‬وربما للدول االوروبية‪.‬‬

‫‪-3‬لماذا كانت ماليزيا خياركم و مالذي يميزها عن باقي البلدان؟‬ ‫تعتبر ماليزيا من الدول االسالمية والتي تشجع االستثمار ولديها البنية التحتية والدعم والرعاية للمشاريع االستثمارية وهي من الدول ذات االقتصاد المتنامي واآلمن‬ ‫لألعمال كما أنها واحدة من أولى الدول السياحية في العالم والتي يقصدها السياح من اصقاع العالم مما يعطيها تنوعا وتمازجا فريدا يعطي اساسا قويا لنجاح اي‬ ‫مشروع ‪.‬‬

‫‪-4‬ما هي اهم االطباق التي تشتهر بها دمشق وما الذي يميز االطباق الشاميه عن غيرها ؟‬ ‫عندما تتحدث عن دمشق ال تستطيع ان تتجاوز طبيعتها المتنوعة والساحرة والتي اغنت ونوعت انتاجها الزراعي مما انعكس على تنوع اطباقها الشهية وحلوياتها‬ ‫الغنية فستجد دوما أن الفستق الحلبي والجوزواللوز والقشطة من المكونات االهم التي تدخل في تكوين الحلويات الدمشقية فالبقالوة االسية ذات الرقائق الذهبية‬ ‫او المبرومة بطعم الفستق الغني وعش البلبل او ما يسمى تاج الملك بطعمه المقرمش والبلوريةذات الطبقات واساور الست ولقمة القاضي والقطايف المحشوة‬ ‫واصابع الست والمعمول بانواعه والغريبة والكنافة بالجبن او بالقشطة وسيرتبط دوما اسم البرازق ب دمشق وهو اول ما يسالك عنه االصدقاء من الدول االخرى‬ ‫ان المواد الداخلة في صناعة الحلويات الدمشقية هي مواد طبيعية غنية ومغذية وتحلى بالعسل او مزيج العسل ومحلول السكر مما يعطيها طعم اقل حالوة من‬ ‫اطباق الدول المحيطة ويجعلك ال تتوقف عن طلب المزيد‪.‬‬

‫‪-5‬هل هناك اقبال من قبل المستهلك الماليزي ‪,‬وما هي انطباعتهم بعد تجربة اطباقكم‪ ,‬وماهي اكثر االطباق التي يفضلونها ؟‬ ‫ان حوالي ‪ % 70‬من الزبائن هم من الماليزيين ودورنا بشكل اساسي تعريف الشعب الماليزي الذواق بالحلويات الشرقية والحمد هلل ال يوجد زبون تذوق مرة احد‬ ‫منتجاتنا ولم يعد الينا وخصوصا ليتناول البقالوة بالقشطة واالسية بالفستق الحلبي وليتمتع بالبوظة الدمشقية والمصنعة يدويا على الطريقة التقليدية ‪.‬‬

‫‪-6‬كيف ترى السوق الماليزي وهل من نصائح لمن يريد ان يستثمر في ماليزيا؟‬ ‫ان السوق الماليزي هو من االسواق النامية واآلمنة اقتصاديا وتعتبر ماليزيا كبلد مركزي في دول الشرق وخصوصا للدول المحيطة بها مما يسهل االنطالق للدول‬ ‫االخرى بسهولة ويسر ‪.‬‬

‫‪-7‬ماهي نصائحكم للسياح العرب المتواجدين في ماليزيا وللذين يضعون ماليزيا في وجهتهم؟‬ ‫ماليزيا بلد ذو طبيعة خالبة وخدمات سياحية متميزة وستجد لكل مدينة طبيعة ومعالم خاصة فهنا تجتمع الطبيعة الساحرة مع الخدمة المتميزة لتزيل عنك هموم‬ ‫واعباء العمل وتمنحك لحظات ال تنسى من التمتع بكل ما يحيط بك ‪.‬‬

‫‪-8‬ماهو انطباعكم عن مجلة اكشاك ؟‬ ‫مع ان مجلة اكشاك لم تبدأ اصداراتها منذ وقت طويل قرابة العام ونصف تقريبا اال انها احد كثر المجالت انتشارا ونموا لما تتمتع به من تنوع بالمواضيع لتناسب جميع‬ ‫افراد االسرة كما ان المصداقية المتوفرة لديها تجعلها ناصح متنقل تحمله معك‬ ‫وال تستطيع ان تمر دون ان تلمح البسمة على وجوه فريق العمل الممتلئ حيوية ونشاط والباحث عن كل ما هو جديد ليرضي اذواق قراءه بالتصاميم الراقية‬ ‫والمعلومات الغنية وكل الشكر والتقدير لفريق العمل ‪...‬‬


‫السیارة ‪LS 600‬‬ ‫لكزس‬ ‫‪H 2013‬‬

‫أول سيارة هايبرد فى فئتها فى العالم‬ ‫قدمتها لكزس فى العام الماضى كواجهتها‬ ‫التقنية األهم فى هذا المجال المتنامى‬ ‫حماية للبيئة ‪.‬‬ ‫المواصفات التقنية لهذه السيارة مختلفة‬ ‫كليا عن شقيقتها القياسية ‪ ،‬فهى مزودة‬

‫‪6 0 0‬‬

‫بمحرك ‪ 8‬أسطوانات بنزين ببخاخ مباشر‬ ‫وبمحرك كهربائى بقوة ‪ 650‬فولت أو‬ ‫‪ 221‬حصانا وب ‪ 288‬خلية بطاريات مبردة‬ ‫بالهواء ‪ .‬تنطلق السيارة ‪ ،‬وعند قيادتها‬ ‫بشكل هادئ ‪ ،‬بالمحرك الكهربائى ‪.‬‬ ‫وعند بدء التسارع يتدخل محرك البنزين‬ ‫مع المحرك الكهربائى لمزيد من اإلنطالق‬ ‫وعند التسارع بشكل قوى جدا ‪ ،‬يعمل‬ ‫المحركين مع بعضها البعض ‪ ،‬حتى أن‬ ‫البطاريات توفر هنا طاقة دفع إضافية‬

‫‪L S‬‬

‫‪ .‬وعند قيادة السيارة على سرعات‬ ‫منخفضة جدا ( مدينة أو زحمة سير )‬ ‫ينقل الدفع تلقائيا إلى المحرك الكهربائى‬ ‫‪ .‬كما يتم تحويل أى طاقة إضافية غير‬ ‫مستعملة لشحن البطاريات ‪ .‬والسيارة‬ ‫مزودة بنظام دفع رباعى وعلبة تروس من‬ ‫نوع ( ‪ . )CVT‬والسيارة هى األغلى ثمنا‬ ‫ضمن إنتاج لكزس حاليا يبلغ سعرها ‪129‬‬ ‫ألف دوالر مقابل ‪ 91‬ألف دوالر لشقيقتها‬ ‫القياسية‬

‫‪l e x u e s‬‬

‫‪BMw i8‬‬ ‫‪2015‬‬

‫‪BMW i brand combines a plug-in hybrid‬‬ ‫‪drive system with a passenger cell made‬‬ ‫‪from carbon-fiber-reinforced plastic‬‬ ‫‪(CFRP) and an aluminum frame for the‬‬ ‫‪combustion engine and electric motor, the‬‬ ‫‪battery pack and the suspension.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 22‬‬

‫‪a fresh understanding of premium‬‬ ‫‪defined squarely in terms of sustain‬‬‫‪ability. And now the BMW Group can‬‬ ‫‪unveil the BMW i8 - a new, cutting‬‬‫‪edge generation of sports car.‬‬ ‫‪The second model unveiled by the new‬‬

‫‪BMW, i8-2015‬‬

‫‪BMW i stands for the creation of‬‬

‫‪pure-bred vehicle concepts, sustain‬‬‫‪ability throughout the value chain,‬‬ ‫‪complementary mobility services and‬‬


‫بمقاعد كومفورت و اكبر مساحات جلوس فى‬ 530 ‫الفئة و أكبر صندوق أمتعة ايضاً بسعة‬ ً‫ هى أكثر سيارات بيجو تجهيزا‬508 ‫ و‬.‫لترا‬ ‫بنظام عرض مركزى و مالحة و كاميرا خلفي‬ ‫ومفتاح الكترونى وزر لتشغيل المحرك وجلد‬ ‫ومقاعد أمامية كهربائية ومدفأة ونظام ذاكرة‬ ‫للمقعدين و مكيف هواء بأربعة مناطق تبريد‬ ‫ ونظام‬DVD ‫ و‬CD ‫وسقف زجاجى و راديو و‬ .‫عرض على الزجاج األمامى‬

‫سيدان متوسطة جديدة كلياً تصفها بيجو‬ ‫أنها سيارتها ( السيدان المستقبلية ) طورتها‬ .‫لتغيير كافة توقعات الزبائن عن بيجو وقدرتها‬ ‫ تم بورقة بيضاء كلياً و بعقلية جديدة‬508 ‫تطوير‬ ً‫ التصميم جمالى كثيرا‬.‫وبفريق عمل جديد‬ ‫ومثير لألعجاب ال يضم لحسن الحظ أياً من‬ ‫ المقصورة من نوعية‬.‫أشكال بيجو الغريبة‬ ‫جديدة كلياً لم نرى متيال ً لها من قبل بيجو‬

‫السیارات‬ ‫السیارة‬

508 ‫بيجو‬ 2

0

1

3

peugeot 508 - 2013 Car KIOSK

2013 Chrysler 300 Glacier

2013 Chrysler 300 Glacier, Through lifestyle driven models, the new 2013 Chrysler 300 continues to show the numerous personalities that are capable from its elegant and iconic design. Beginning with

the ultimate in muscle - Chrysler 300 SRT8, the ultimate in luxury - new Chrysler 300C John Varvatos Luxury Edition, the ultimate audiophile - Chrysler 300S with Beats by Dr. Dre, and now arriving in time to tackle winter, the ultimate all-weather athlete - the new Chrysler 300 Glacier.

From cruising through the city, to escaping away to a snow-covered ski resort, the new 2013 Chrysler 300 Glacier has a commanding design presence and the power and all-weather capability to carve through some of the most snow-covered landscapes.

www.kioskmagazine.net 20


‫ومن المهم أن تختار مكاناً محايداً بعيداً عن‬ ‫التشويش‪.‬‬

‫‪-3‬توقع االحتماالت‬

‫يتطلب إجراء المحادثات الهامة نوعا من‬ ‫الشجاعة‪ ،‬ألنك قد ال تحصل على ما تطلبه‪،‬‬ ‫لذا قم بوزن وتحديد المخاطر والمنافع مسبقاً‪،‬‬ ‫وتخيل الطريقين اللذين ممكن أن يؤدي إليهما‬ ‫كل منهما‪،‬‬ ‫الحوار وحدد كيف ستتعامل مع ٍ‬ ‫مما سيساعدك على أن تكون هادئا في‬ ‫وقتها‪ .‬فتخيل أن شريكك ال يرغب في التحدث‬ ‫عن أية خطط مستقبلية‪ ،‬فقد يكون السبب‬ ‫هو ميله لعيش اللحظة أو العكس تماماً‬ ‫وهو عدم رؤيته ألي مستقبل بينكما على‬ ‫اإلطالق‪.‬‬

‫‪-4‬ابحث عن المدخل‬

‫في حالة تأجيل أحد المحادثات لوقت ما‪،‬‬ ‫فستشعرأنك تائه ال تعرف ما يجب أن تقوله‪،‬‬ ‫فابحث عن العبارة التي قد تفتح لك طريقاً‬ ‫للحوار‪ ،‬ومن المفيد أن تقوم بتحديد مشكلتك‬ ‫قبل الحديث‪ .‬فمشاركتك مشكلتك مع‬ ‫الشخص اآلخر هو أشبه بخلق حوار من القلب‬ ‫للقلب وهو أفضل من الجلوس وعرض‬

‫ه‪ .‬جرب استخدام‬ ‫أفكارك بمفردك كقرار منت ٍ‬ ‫المقارنة مثالً‪..‬من جهة أحب األشخاص الذين‬ ‫أعمل معهم ولكن هذا ليس ما أريد أن اشتغله‬ ‫لبقية حياتي واحتاج للتغيير‪.‬‬

‫‪-5‬قرر ما تتجنب قوله‬

‫المحادثة ليست الفرصة لوضع كل فكرة صغيرة‬ ‫وكبيرة خطرت ببالك عن هذا األمر‪ .‬فاختيار ما‬ ‫تتجنب قوله هو بنفس أهمية اختيار ما تريد‬ ‫أن تقوله‪ ،‬مما تقل احتمالية وقوع مشاكل‬ ‫فيما ُيلفظ عند لحظات اإلثارة‪.‬‬ ‫ويمكنك أن تجرب كتابة كل ما تفكر وتشعر‬ ‫به حيال األمر بما فيها من مشاعر سلبية‪،‬‬ ‫ومثال ً قد تكتب “ أشعر أني الشخص المتنازل‬ ‫دائماً”‪ ،‬وبعدها اعد النظر فيما كتبت واترك‬ ‫ما يتعلق بالماضي‪ ،‬مما سيجعلك أكثر‬ ‫استعداداً للتحاور واالستماع‪.‬‬

‫‪-6‬تواصل مع تقدير اآلخر‬

‫النقاش المتناغم عملية شد وجذب نقوم‬ ‫باالستالم بقدر ما نقوم باإلرسال ‪ ،‬وما نحتاجه‬ ‫هو التوازن‪ ،‬فالمجتمع يميل لتشجيع َمن‬ ‫ل بدال ً ممن يتساءل داعياً‬ ‫يتحدث بصوت عا ٍ‬ ‫اآلخر لمشاركة وجهة نظره‪.‬‬

‫اختر األسئلة ذات النهايات المفتوحة بدال ً‬ ‫من تلك التي تنتهي إجاباتها بنعم و ال‪.‬‬ ‫وابذل من الجهد ما يكفي لتسمح للشخص‬ ‫اآلخر أن ُينهي عباراته فمن المدهش ما‬ ‫تالحظه من كمية المقاطعات التي يقوم‬ ‫بها الناس طوال الوقت‪.‬‬

‫‪-7‬تكلم بصراحة‬

‫إن من أحد العوائق الهائلة للتحاور هي‬ ‫الخوف من جرح مشاعر اآلخرين واعتقادنا‬ ‫أن تعبيرنا عن بعض المشاعر هو خيانة ألحد‬ ‫األفراد‪ .‬ففي الوقت الذي نعتقد فيه أننا‬ ‫مرهفو الحساسية قد ال يكون األمر أكثر من‬ ‫كوننا مقيدين بالخوف‪ .‬أي أننا ال نقدر مشاعر‬ ‫اآلخرين بقدر ما نستتر من مشاعرنا نحن‪.‬‬ ‫تجربة قبل المناقشة‪ ..‬اكتب قائمة لحقيقة‬ ‫موقفك في عمود ذاكراً األمور الحيادية‪،‬‬ ‫مثل “نحن أصدقاء لمدة ‪ 7‬أعوام لكن‬ ‫كلما ذكرت شريكي الجديد تقوم بتغيير‬ ‫الموضوع”‪ .‬واكتب في عمود ثاني كل األفكار‬ ‫والمشاعر التي تولدت من موقفك‪ ،‬مثل “أشعر‬ ‫بأنك ال تحب شريكي”‪ .‬احرص على تمييز‬ ‫الحقائق عن عواطفك لتدعمك بالثقة والتركيز‬ ‫على ما تريد تحقيقه من الحوار‪.‬‬

‫‪most important and effective way for‬‬

‫‪that will make relationship with customers‬‬

‫‪nication helps people express their feel-‬‬

‫‪communication.exhilarating curiosity‬‬

‫‪stronger and it is a key factor for success‬‬

‫‪ings, ideas much better. Instead of using‬‬

‫‪that can arise from being with some-‬‬

‫‪in his field.‬‬

‫‪word only when people choose letters,‬‬

‫‪one that you don’t know everything‬‬

‫‪To sum up, I believe that no matter‬‬

‫‪emails or phone for communication, peo-‬‬

‫‪about.‬‬

‫‪how developed means of communica-‬‬

‫‪ple can use eye contact, verbal language‬‬

‫‪tion they are, face to face is still the‬‬

‫‪in order to show their opinions. Scientists‬‬

‫‪Face To Face Communication‬‬

‫‪show that more than seventy percent‬‬ ‫‪people use body or verbal language in‬‬ ‫‪communicating; thus, it very important for‬‬ ‫‪people use actions to express views.‬‬ ‫‪Last but not least, conversations seem to‬‬ ‫‪be longer when people communicate in‬‬ ‫‪person. And of course, the more people‬‬ ‫‪talk together, the stronger and better‬‬ ‫‪relation they have. Take my friend for‬‬ ‫‪example.‬‬ ‫‪He is an insurance consultant, and he‬‬ ‫‪is very busy with his work; however,‬‬ ‫‪whenever his customers need advices,‬‬ ‫‪he always meets them in person never‬‬ ‫‪through phones, emails no matter how‬‬ ‫‪important customers they are. He believe‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 18‬‬


‫العالقات‬

..‫ال تهاب المواجهة‬ ..‫أو ردود األفعال‬ ...‫ الحوار‬... ‫أنت بحاجة إلى‬ ”‫جهز “مسرح الحديث‬-2

‫من المهم أن ُتعد مكان الحوار مسبقاً مهما‬ ‫ واسمح للشخص اآلخر‬،‫كان الهدف القائم منه‬ ‫فال تقتحم المكان‬.ً‫القيام بنفس األمر أيضا‬ ‫ لكن‬،‫على الطرف اآلخر وتلقي بالكرة عليه‬ ‫من الضروري أن تقوم باإلشارة مسبقاً عن‬ ‫هذا األمر لتحديد الوقت والمكان المناسبين‬ ‫ وتحري المواجهة وجهاً لوجه‬.‫للتحاور معه‬ ‫حيث أنها أقوى فهي تمكنك من التواصل‬ .‫المباشر ومتابعة تعبيرات الوجه ولغة الجسد‬

ً ‫تحتاج الحديث معه أوالً؟ وهو أمر ليس سهال‬ ‫فعليك أن ُتقبل باستيراتيجية لتحدد‬ .ً‫الشخص الذي يجب أن تتحدث معه أوال‬ ‫فمثال ً إذا رغبت في تغيير دوام عملك‬ ‫ قد‬،‫لتستغل باقي الوقت في شيء آخر‬ ‫يكون أول األفراد الذين ستتحدث إليهم هم‬ ‫ أو مديرك في العمل أو قد تتدرب‬،‫األهل‬ ‫ حيث أن ناتج‬.ً‫مع أحد األفراد في الجامعة أوال‬ .‫الحواراألول سيؤثر على الحوار الثاني‬

‫على الرغم من أن معظمنا يقضي جزءا‬ ،‫كبيرا من يومه وهو يتحدث مع اآلخرين‬ ً ‫لكن كم مرة نتحاور فيها عن مواضيع فعال‬ ‫مهمة؟ فجلوسك وتحدثك مع إنسان آخر ُيعد‬ ‫ كما أن المحادثة الناحجة ممكن أن‬،ً‫أمراً سهال‬ ‫تكون بداية لزواج أو عالقة عمل أو تكوين أسرة‬ ‫ أما الحوار غير البناء قد‬،‫وممكن أن ُتنهي عداوة‬ .‫يؤدي إلى الطالق و خيبة األمل والنزاعات‬

‫اختر الحديث األكثر أهمية‬-1

‫ من الذي‬،‫فكر فيما تريد أنت تغييره في حياتك‬

Relationship KIOSK face to face communication is better than others such as mail, phone... please check for my essay, i have read several times, but it seem difficult for me to point our my own mistakes, please help me, thanks so much Do you agree or disagree with the following statement? Face-to-face communication is better than other types of communication, such as letters, email, or telephone calls. Use specific reasons and details to support your answer. In modern society, with the rapid development of technology, people have more choices ways to communicate each other such as face to face, letters, emails, or telephones. However, I believe that face to face communication is much better than others, and in this essay, I will analyze some advantages of this kind of communication to support my opinion. First of all, when people communicate

face to face communication is better

than others such as mail, phone... each other in person, they can get

important to have a successful talk. For

responses immediately without misun-

example, in criminal inspection, face to

derstanding. During conversation, people

face communication can know whether or

can not only hear responses from others,

not suspects are telling the truth through

also see how they are feeling; people

the way suspects answer questions, their

can guest what will take place next,

facial, behaviors and eyes sight.

how conversation is on, which is very

In addition, using face to face commu-

www.kioskmagazine.net 16


‫ جبل أوفير‬/ ‫جبل ليدانج‬

‫جبل ليدانج‬ ‫إن جبل ليدانج بما يحيط به من األساطير‬ ‫والمأثورات الشعبية يأسر إلى يومنا هذا‬ ‫قلوب الزوار الماليزيين منهم واألجانب‬ .‫على حد سواء‬ ‫وحسب ما ترويه أسطورة أميرة جبل ليدانج‬ ،‫فإن سلطان ماالكا قد طلب يد األميرة للزواج‬ ‫فوضعت األميرة شروطًا أمام هذا السلطان إذ‬ ‫ فطلبت من السلطان‬.‫لم ترغب في الزواج منه‬ ‫أن يحضر لها سبع جرار ممتلئة بدموع النساء‬ ‫وسبعة أواني من قلوب البعوض وسبعة أكواب‬

‫ ثم تابع السير‬.‫ بعدها اتجه نحو تانجكاك‬.‫كيروه‬

‫سواحل سومطرة في تلك األيام التي تصفو‬

‫ كيلو‬6 ‫ لمسافة‬23 ‫بطول الطريق الزراعي‬

‫ أما قاعدة الجبل فتشتهر‬.‫سماؤها وجوها‬

ً ،‫مترات أخرى‬ ‫مارّا ببلدة ساجيل وقبل االتجاه‬ ‫ واصل‬.‫يسا ًرا نحو طريق مزرعة أشجار المطاط‬

‫بشالالت ساجيل التي تعد أحد المقاصد‬ ً ‫السياحية الشائعة أي‬ ‫ضا حيث يفد إليها الزوار‬ .‫للتنزه والترفيه‬

‫ تظهر‬،‫ ومن هنا‬.‫ كيلو مت ًرا‬1 ‫السير لمسافة‬

Johor Tourist Information Centre (JOTIC) +607-224 2000 :‫الهاتف‬

G unung Ledang/Mount Ophir

Shrouded in mystical legends and folklore, Gunung Ledang continues to charm and intrigue locals and visitors alike.

،‫من عدم قدرة السلطان على تحقيق طلباتها‬ ‫الذت بالفرار إلى الجبل وبقيت مختبئة في‬ .‫كهف بهذا الجبل حتى يومنا هذا‬ ‫إن هذا الجبل يعد من أفضل األماكن لممارسة‬ ‫بعض األنشطة في الهواء الطلق بما يضمه‬

‫الوصول الى هنا‬

‫من منحدرات جبلية وشالالت ثلجية ومجموعة‬

‫السيارات أو سيارات األجرة‬

‫رائعة من الحيوانات والنباتات بما في ذلك بعض‬

‫اسلك بالسيارة الطريق السريع الذي يربط بين‬

‫ أما قمة الجبل المسطحة والتي تقع‬.‫الطيور‬

.‫قاعدة الجبل‬

‫بمن يتم االتصال‬

‫ وبعد أن تأكدت‬.‫من دم ابن السلطان نفسه‬

‫ ثم توجه صوب المنعطف‬،‫الشمال والجنوب‬ ‫ كيلو مت ًرا بعد آير‬25 ‫الذي يقع على مسافة‬

and exotic flora and fauna, including many species of birds. At the relatively flat summit, which is 1,276m above sea level, a panoramic view of the Straits of Melaka and even the Sumatran coastline can been seen on a clear day. Also, Sagil Waterfall is a popular picnic spot at the base of the mountain. Getting Here By Car or Taxi

‫ مت ًرا فوق مستوى سطح‬1276 ‫على ارتفاع‬ ‫البحر فتتمتع بإطاللة رائعة على خلجان ماالكا‬ ‫ بل ويمكن من فوق هذه القمة رؤية‬،‫األخاذة‬ From the North-South Expressway, the turn-off point is 25km after Ayer Keroh. Head towards Tangkak. Proceed along the pastoral Route 23 for another 6km, past Sagil town, before turning left onto a road in a rubber plantation and proceed another 1km. From here, the route to the foot of Gunung Ledang or Mount Ophir should be visible. Who To Contact Johor Tourist Information Centre (JOTIC) Phone: +607-224 2000

According to the legend of the Princess of Gunung Ledang, the Sultan of Melaka wanted the Princess’ hand in marriage and she, not wanting to marry him, demanded that the Sultan present her with seven jars of women’s tears, seven trays of mosquitoes’ hearts and seven bowls of the Sultan’s son’s blood. After he was unable to meet these impossible requests, she fled to the mountain and continues to live in a hidden cave, to this day. The mountain is ideal for a myriad of outdoor activities with challenging mountain trails, icy waterfalls, www.kioskmagazine.net 12


‫السیاحة‬

‫كواال برليس‬ ‫يعد صيد السمك أهم النشاطات‬ ‫واألعمال في هذه البلدة الصغيرة كما‬ ‫يتوفر بها العديد من مطاعم المأكوالت‬ .‫البحرية الرائعة‬ ‫وفي برليس ال تتوفر المأكوالت البحرية طازج ًة‬ ‫ بل وتتوفر بأسعار أرخص من أسعارها‬،‫فحسب‬ ‫ تمتع بتناول المأكوالت البحرية‬.‫في العاصمة‬ ‫الطازجة واختر نوع السمك المفضل حسب‬ ‫رغبتك إما السمك المتبل أو المطبوخ أو‬ .‫المقلي أو المشوي أو المحمر‬ ‫الوصول الى هنا‬ ‫الطريق برًا‬ ‫سر عبر الطريق السريع الذي يصل بين‬ .‫ ثم اسلك مخرج شانجلون‬،‫الشمال والجنوب‬ ‫ كواال‬- ‫ اسلك طريق شانجلون‬،‫عقب ذلك‬ .‫برليس السريع‬

‫كواال برليس‬

‫بمن يتم االتصال‬ Tourism Malaysia Perlis Office +604-978 1235/ 1213 :‫الهاتف‬

Tourism KIOSK

Kuala Perlis

The major activity found here is fishing and many superb seafood restaurants can be found in this small fishing town. Not only is seafood fresh in Perlis, but it is relatively cheaper than it is in the capital city. Have the fun of eating seafood is selecting the exact critters that you want seasoned, cooked, fried, barbequed, grilled, or sauted, and served to you. Getting Here

Kuala Perlis

By Road From the North-South (PLUS) Highway, take the exit via Changlun and take the Changlun- Kuala Perlis highway.

Who To Contact Tourism Malaysia Perlis Office Phone: +604-978 1235/ 1213

www.kioskmagazine.net 10


26th Issue

December 2013

Global kiosk Sdn.Bhd...............

‫رئاسة التحرير‬

‫ الهیئه التحريرية‬........................ ‫صاحب االمتياز‬ ‫ حاجی غالمی‬.............................. ‫المدير العام‬

Info@kioskmagazine.net ‫كيفية االتصال بنا‬ ‫حسام کشت دار‬.......................... ‫المدير التنفيذي‬

‫سلطان اللحام‬.................... ‫مدیر التسویق‬ ‫ محمد حميدان‬.......................... ‫االبتكار واإلبداع‬ ‫ معتز نحاس‬. ‫ عامر حافظ‬.............. ‫القسم العربی‬ ‫وجيه الجندي‬ Sofia . Sam . Sarah......... ‫فريق التسويق الدولي‬

‫ ابراهيم قاسم‬..................................... ‫المصور‬ ‫فریق التصمیم‬

DOT GRAPHIC

‫ اياد خرمه‬. ‫ فادي سامي‬....................‫المشارکین‬

Akshak Magazine Address: Global kiosk Sdn Bhd No.5, 18th Floor ,Plaza 138 , Hotel Maya Jalan Ampang, 50450 KL, Malaysia Printer: BHS Book Printing Sdn.Bhd.

Kiosk International Magazine ‫مجلة شهریة ثقافیة منوعة مستقلة‬

‫ (العربیة و‬: ‫ و هی األوىل من حیث طباعتها باللغات التالية‬.‫جملة أكشاك هي جملة متنوعة غنية باملعلومات والفائدة‬ ‫ مجيع‬.‫ نسخه شهریا و اليت يتم نشرها مبوجب قوانني احلكومة املاليزية‬25.000 ‫ تقوم اجمللة بتوزیع‬.)‫االجنليزية و الفارسیة‬ ‫ ال یسمح بنسخ أي جزء من هذا املنشور يف‬. ‫حقوق النشر حمفوظة من قبل شبكة التنمية املستدامة العاملية أكشاك‬ ‫ التعليقات اليت أعرب عنها يف املقاالت املنشورة ليست متثل بالضرورة‬.‫أي شكل من األشكال دون إذن الناشر خطيا‬ ‫ الناشر غری مسؤول عن أي خطا او تقصري فی‬.‫عن أكشاك من ناحية أخرى هی تأخذكل الرعاية املناسبة لنشر اجمللة‬ ‫ ولكن یسبب تقدمي املواد الغري مرغوب فيها للخطرعلی‬،‫ مسامهات التحرير هي موضع ترحيب‬.‫مضمون األعالنات‬ .‫ وحيق للناشر عدم حتمل أي مسؤولية عن األضرار‬.‫املرسل‬

Kiosk is an informative and advertising magazine that is published under Malaysian government laws. All rights are reserved by Global Kiosk Sdn Bhd. No part of this publication may be reproduced in any form without the publisher’s permission in writing. The Comments expressed in the articles published are not necessarily those of Global Kiosk Sdn Bhd. on the other hand every appropriate care is taken in compiling the magazine. The publisher shall be held liable for any inaccuracy, error or omission. Editorial contributions are welcome, but unsolicited materials are submitted at the sender’s risk. The publisher cannot accept any responsibility for loss or damage. Government License Number KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

Lot 17-22 & Lot 17-23, Jalan Satu ,Bersatu Industrial Park, Cheras Jaya Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia 43200

Tel: 03-21811555 Fax: 03-21811777

Advertising: 014-2650973

ads@kioskmagazine.net

KLIA‫الكشك الخاص بمجلة أكشاك في مطار‬

KIOSK magazine in KLIA airport


‫‪FREE‬‬

‫‪Issue 26 | December 2013‬‬ ‫)‪KDN:PQ/PP1505(17559)(5‬‬

‫‪FREE EDITION‬‬

‫‪26‬‬

‫‪K IOSK‬‬

‫مجلة مستقلة رسمیة‬ ‫مرخصة من الحکومة المالیزیا‬

‫كواال برليس‬

‫‪Issue‬‬

‫‪Turn & Rotate the‬‬ ‫‪Magazine For‬‬ ‫‪Persian part‬‬

‫جبل ليدانج ‪ /‬جبل أوفير‬ ‫‪keep your DNA‬‬ ‫‪young and‬‬ ‫‪healthy‬‬

‫ال تهاب المواجهة‪...‬أو ردود األفعال‪..‬‬ ‫أنت بحاجة إلى ‪ ...‬الحوار‪...‬‬

‫‪ 5‬تحتاجينها‬ ‫غذائية للمرأة‪...‬‬

‫للتعويض‬

‫مكمالت‬

‫أركوس تزيح الستار عن الحاسب‬ ‫اللوحي ‪ARCHOS 101 XS 2‬‬

‫‪BMw i8 2015‬‬ ‫‪Distributed in KLIA Airport for‬‬ ‫‪Middle Eastern Tourist‬‬

‫املجلة الوحیـدة بثالثة لغات (العربية ‪ ،‬االنجليزية و الفارسية)‬

‫)‪Triple Language Magazine (English - Arabic - Persian‬‬

kiosk magazine - #26 - December 2013  
kiosk magazine - #26 - December 2013  

Kiosk is a Free triple languages Magazine distributed all around Kuala Lumpur and Selangor twice a month in more than 530 Arabic and Persian...

Advertisement