Page 1

Kinrooi kort • maart 2014

EvenementenKALENDER

Tegemoetkoming stoma of incontinentie

Enkel voor nieuwe aanvragen Sinds enkele jaren kunnen personen met stoma of incontinentie rekenen op een financiële tegemoetkoming van 50 euro per jaar. Wie dit in het verleden al ontving, krijgt midden 2014 een ingevuld aanvraagformulier van de dienst financiën toegestuurd. Dat moet dan enkel ondertekend en teruggestuurd worden. Inwoners die deze tegemoetkoming nog nooit kregen, kunnen met onderstaande antwoordstrook hun eerste aanvraag voor een tegemoetkoming in 2014 in orde maken indien de aanvrager: - op 1 januari 2014 ingeschreven was in het bevolkingsregister van Kinrooi; - een attest van de geneesheer kan voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij een blijvend of tijdelijk incontinentieprobleem heeft of dat hij/zij blijvend of tijdelijk stomapatiënt is. Eerste aanvragen kunnen met onderstaande aanvraagstrook (die ook terug te vinden is op www.kinrooi.be) gebeuren en mét voorlegging van een doktersattest dat het een tijdelijke of blijvende stoma of incontinentie betreft. De tegemoetkoming wordt toegekend aan het gezinslid dat instaat voor de betaling van de retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil.

Maandag 3 maart Rondgang met foekepot & verkleed bal Kèsinger Ertesjieters Informatie via www.ertesjieters.be

Dinsdag 4 maart, 22u00 Begrafenis van de Prins Gaaplepels Café de Sjuit Molenbeersel Info stefan.wagemakers@telenet.be

Maandag 3 maart, 14u10 Carnavalstoet Molenbeersel Molenbeersel & zaal Willenhof Org.: KV de Gaaplepels Info stefan.wagemakers@telenet.be

Woensdag 5 maart, 13u30 Kindercarnavalhappening Dorpshuis Ophoven Org.: Gezinsbond Ophoven Info en inschrijven bij Jean Vanmontfort, 0497 42 91 84 of gezinsbond.ophoven@live.be

Dinsdag 4 maart Vette dinsdag Kèsinger Ertesjieters Informatie via www.ertesjieters.be Dinsdag 4 maart, 19u30 Bloemschikken Dorpshuis Ophoven Org.: Gezinsbond Ophoven Info en inschrijven bij Jean Vanmontfort, 0497 42 91 84 of gezinsbond.ophoven@live.be

Informatie bij de dienst financiën, 089 70 03 00 toestel 303

Aanvraag voor financiële tegemoetkoming aan personen met stoma of incontinentieproblemen

gegevens rechthebbende

gegevens begunstigde

naam: ............................................................…

naam: .……....................................………………

voornaam: .........................................................

voornaam: ...........................................................

adres: ................................................................

adres: ..................................................................

tel.: ....................................................................

tel.: ......................................................................

e-mail: ...................................@.........................

e-mail: ......................................@.........................

rek.nr.: .................................................................

handtekening rechthebbende of gevolmachtigde

handtekening begunstigde:

............................................... ............................................... Bij deze aanvraag dient een attest van de geneesheer toegevoegd te worden waarin de vermelding staat dat het om een tijdelijke of blijvende stoma of incontinentie gaat.

Woensdag 5 maart, 13u30 tot 16u00 Kinderkienen eetzaal Nelisveld Kinrooi Org.: Gezinsbond Kinrooi Info en inschrijven bij Hilde Smeets, 089 70 27 15 of gezinsbond.kinrooi@telenet.be Donderdag 6 maart, 18u00 tot 20u30 Bloeddonatie Molenbeersel Ontmoetingszaal Op Sjeure Org.: Rode Kruis Vlaanderen Info via 015 44 33 22 of via info@rodekruis.be

Zondag 9 maart Carnavalstoet Kessenich Org.: Kèsinger Ertesjieters Informatie via www.ertesjieters.be Dinsdag 11 maart, 19u00 Koken voor mannen De Bongert Ophoven Org.: Gezinsbond Ophoven Info en inschrijven bij Jean Vanmontfort, 0497 42 91 84 of gezinsbond.ophoven@live.be Dinsdag 11 maart, 19u30 Bloemschikken Dorpshuis Ophoven Org.: Gezinsbond Ophoven Info en inschrijven bij Jean Vanmontfort, 0497 42 91 84 of gezinsbond.ophoven@live.be Zondag 16 maart, 13u30 tot 16u00 Tweedehandsbeurs Sportzaal De Belder Ophoven Org.: Gezinsbond Ophoven Info en inschrijven bij Jean Vanmontfort, 0497 42 91 84 of gezinsbond.ophoven@live.be

Zondag 16 maart Gastronomische eetdag Fanfarezaal Kinrooi Org.: Kon. Fanf. de Vrijheidszonen Info: Leo Henckens, 089 70 29 39 Dinsdag 18 en 25 maart, 19u30 tot 22u00 Bloemen keramieken Bij Henri Vliegen Org.: Gezinsbond Kinrooi Info en inschrijven bij Hilde Smeets, 089 70 27 15 of gezinsbond.kinrooi@telenet.be

Sporttaverne de Schans

kinrooi kort • nr 1 • maart 2014 • jaargang 19

Op vrijdag 31 januari 2014 werd

kort

Woensdag 19 maart, 13u30 tot 16u00 Lego Duplo namiddag Ontmoetingszaal Op Sjeure Org.: Gezinsbond Molenbeersel Info Annick Ament, 089 70 16 56 of info@gezinsbondmolenbeersel.be

sporttaverne de Schans officieel

in de nieuwe sporthal op Nelisveld.

Naar een actuele lijst met kandidaat-geïnteresseerden voor...

Dinsdag 25 maart, 19u00 Nacht van de Geschiedenis het dagelijks leven in WO1 – de Draad Gemeenschapscentrum de Stegel (Weertersteenweg Molenbeersel) Org.: Davidsfonds Kinrooi Info bij Eliane Vandersteegen, 089 70 29 40 of via www.davidsfonds.be

Patrick en Chrisje hebben al levenslang ervaring in de horeca. Ze hadden hiervoor een toeristisch café nabij Durbuy. Op zoek naar een nieuwe uitdaging kwamen ze dankzij concessiehouder brouwerij Haacht in Kinrooi terecht. Naast de ervaring in de horeca zijn het ook nog eens twee sportieve mensen. Patrick speelde 25 jaar competitie korfbal terwijl Chrisje in het verleden actief was met turnen en paardrijden.

Betaalbare gemeentelijke bouwplaatsen

Dinsdag 25 maart, 19u30 tot 22u00 Koken met chocolade Org.: Gezinsbond Molenbeersel Informatie bij Annick Ament, 089 70 16 56 of info@gezinsbondmolenbeersel.be Dinsdag 25 maart, 17u30 tot 20u00 Bloeddonatie Ophoven Dorpshuis Org.: Rode Kruis Vlaanderen Info via 015 44 33 22 of via info@rodekruis.be Maandag 30 maart, 8u00 tot 14u00 Lentewandeling Ontmoetingszaal Op Sjeure Org.: Gezinsbond Molenbeersel Informatie bij Annick Ament, 089 70 16 56 of info@gezinsbondmolenbeersel.be

geopend. Voor Patrick Moyson en Chrisje Leirens was dit het startschot als uitbaters van het cafetaria

Sporttaverne de Schans biedt in eerste instantie kleine snacks (verse maaltijdsoep, croques, broodjes, ...) aan. Het is iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open vanaf 16u00, op woensdag vanaf 13u00 en op zaterdag en zondag vanaf 10u00 (of indien nodig vroeger in functie van sportactiviteiten).

Bijkomende woongelegenheden creëren in de komende tien jaar is één van de belangrijkste actiepunten in de meerjarenplanning van de gemeente Kinrooi. Eén initiatief om dit te verwezenlijken, is het aanbieden van gemeentelijke bouwplaatsen. De dienst grondgebiedszaken actualiseert op dit moment de lijst met kandidaatgeïnteresseerden. Heeft u in het verleden ooit interesse getoond in een gemeentelijke bouwplaats ? Dan kreeg u vorige maand een brief om na te vragen of dat nog steeds het geval is. Op die manier wordt de lijst van gekende geïnteresseerden geactualiseerd. Langs deze weg doet het gemeentebestuur een oproep naar nieuwe en andere geïnteresseerden voor een bouwplaats. Inschrijven kan via het e-loket Wie zich aanmeldt, zal in de toekomst vrijblijvend en zonder aankoopverplichting gecontacteerd worden als er gemeentelijke bouwplaatsen aangeboden worden. Inschrijven is heel eenvoudig: het kan via een antwoordformulier (verkrijgbaar in het gemeentehuis bij de dienst grondgebiedszaken), telefonisch via 089 70 03 00 of - nog gemakkelijker - via het e-loket op de gemeentelijke website www.kinrooi.be. U moet enkel volgende gegevens doorgeven: • uw naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres; • de plaats(en) in de gemeente waar u bij voorkeur een bouwplaats wenst (één of meer van de vijf kerkdorpen); Info bij de dienst grondgebiedszaken 089 70 03 00 toestel 346, kristel.stals@kinrooi.be


Kinrooi kort • maart 2014

Seniorenoppas gewenst? Wij zijn er voor u!

Earth Hour op zaterdag 29 maart Oproep aan alle inwoners! Verzamel met z’n allen oude elektro, maak van Kinrooi de beste recycleergemeente van het land en win een reuze-ontbijtpicknick.

Oproep aan alle inwoners! Verzamel met z’n allen oude elektro, maak van Kinrooi de beste recycleergemeente van het land en win een reuze-ontbijtpicknick.

Ook oude batterijen welkom!

Actie van 21 tot 29 maart:

Inzamelactie elektrische apparaten kijk op www.samenrecycleren.be

Limburg.net, de Kringwinkels, Bebat, de elektrohandels en de gemeente Kinrooi organiseren een grote inzamelactie van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) en (ook) batterijen. Deze worden vaak op verkeerde wijze afgedankt, zoals bijvoorbeeld in de grijze container bij de restfractie gegooid. Afvoeren via het Recupel-circuit is een eenvoudige, duurzame én milieuvriendelijke oplossing die maximale recyclage garandeert. Indien het apparaat nog werkt, brengt u het best naar een Kringwinkel. Als het niet meer functioneert, kan u het gratis kwijt in het recyclagepark of - indien u een nieuw toestel aankoopt - in een elektrozaak. Tijdens de actieweek nemen Ook oude batterijen welkom! deelnemende elektrozaken ook toestellen (max. 25 cm) terug zonder aankoopverplichting. Check www.samenrecycleren.be voor àlle Recupel-afdankpunten in de buurt. Doe mee aan de actie en wie weet kan u deze zomer naar een reuze-ontbijtpicknick !

Actie van 21 tot 29 maart: kijk op www.samenrecycleren.be

eID vanaf maart tien jaar geldig Sinds 1 maart 2014 is een nieuwe elektronische identiteitskaart (eID) van een Belgische burger vanaf 18 jaar tien jaar geldig. Daarvoor was dat vijf jaar. De eID van Belgische 75-plussers is 30 jaar geldig, al moeten zij iedere tien jaar even langs komen om de certificaten te verlengen. De kostprijs van de nieuwe eID bedraagt 20 euro. Dat is àls u zich aanmeldt vòòr de gevraagde einddatum bij uw oproep. Indien u dat niet doet, komen er kosten bij. Wie bij de aanvraag van een nieuwe eID ineens ook een nieuw rijbewijs (25 euro) aanvraagt, hoeft de eerste tien jaar niet meer voor deze documenten in het gemeentehuis te zijn. U moet zelf niets doen voor een nieuwe eID tot... u de folder krijgt van de dienst burgerzaken !

 dit verstaan wij onder oppas:  waakzaam aanwezig zijn  gezelschap houden, een opbeurend gesprek voeren, kaartspelen, voorlezen,...  een wandelingetje maken,...  de brievenbus leeghalen, boterhammen smeren,...  andere ondersteuning bij dagelijkse activiteiten  ook begeleiding bij verplaatsing naar bv. het postkantoor of de wekelijkse markt mogelijk  voor senioren vanaf 50 jaar  combineerbaar met poetshulp en/of huishoudhulp

Eind deze maand is er de jaarlijks terugkerende actie waarmee het WWF iedereen aanzet om te strijden tegen de klimaatverandering. Wie deze avond een low impact feestje wil organiseren, kan een feestpakket inclusief spel met het nodige entertainment bestellen via www.earthhour.be en maakt bovendien kans op een gastoptreden. Deze avond zullen weer honderdduizenden Belgen hun lichten doven gedurende één uur. De gemeente Kinrooi doet mee aan de actie door de straatverlichting van 20u30 tot 21u30 op nachtregime te laten branden. Doet u op 29 maart ook het licht uit vanaf 20u30 (tot 21u30) ?

24u op 24u, 7 dagen op 7

Cursus aspirant-initiator handbal De sportdienst van Bocholt organiseert deze maand een cursus aspirant-initiator handbal. Wie 16 jaar is en de basistechnieken van de sport beheerst, kan er praktijkgericht kennismaken met het trainen en begeleiden van handballende jeugd. Wie slaagt voor deze cursus, krijgt een vrijstelling van vier uur voor de opleiding initiator handbal. De lessen, gegeven door Thomas Peeters, vinden plaats in sporthal de Steenakker (Steenakkerstraat 19 te Bocholt) op zondag 9, 16, 23 en 30 maart telkens van 9u00 tot 13u00. Het inschrijfgeld bedraagt 45 euro. Voor meer informatie en inschrijvingen: zie www.kinrooi.be.

Dankzij de nieuwe sporthal op Nelisveld kunnen er nu ook andere zaalsporten in competitieverband gespeeld worden in Kinrooi, zoals bijvoorbeeld... handbal. Dat kan natuurlijk perspectieven bieden voor wie deze cursus gaat volgen !

Chicanes gewestwegen verdwijnen Sinds de aanleg van de zogenaamde poorteffecten op de gewestwegen, heeft het gemeentebestuur er al veel opmerkingen over gekregen. Als gemeente kan hier echter weinig aan gedaan worden omdat gewestwegen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Maar het doorgeven van de opmerkingen krijgt nu toch resultaat ! Op 18 februari werd de aanpassing van de poorteffecten besproken in de provinciale verkeerscommissie. Daar werd onder andere besloten dat enkele middeneilandjes, die al veel automobilisten hebben verrast, verwijderd worden. Zo zullen in 2015 twee chicanes verdwijnen: die op de Breeërsteenweg komende van Bree richting Kinrooi (foto) en die op de Weertersteenweg van Molenbeersel richting Kinrooi. Ter hoogte van de Heitjes- en Horkerstraat zal ook de bushalte aangepast worden. De kosten voor de geplande werken wordt geraamd op 180.000 euro. Aan de poort op de Neeroetersesteenweg ter hoogte van Zielderveld gebeurt niets. Nieuwe verkeersremmende maatregelen dichter bij de woonkernen worden nadien verder onderzocht.

vzw IN-Z is een bloeiende sociale onderneming die zich dagelijks 100% inzet voor het leveren van diensten op mensenmaat. Wij zijn actief in heel Limburg en Vlaams-Brabant

www.in-z.be

Voorstelling IN.Z Sinds dit jaar hebben het OCMW en het PWA een samenwerkingsverband met vzw IN-Z in het kader van seniorenoppas. Vzw IN-Z is sinds 1996 actief als sociale economie organisatie. Zij biedt poets- en huishoudhulp aan (met dienstencheques), persoonlijke assistentie aan personen met een handicap en seniorenoppas. Om in te kunnen spelen op de persoonlijke wensen en behoeften van zowel klanten als werknemers, stelt vzw IN-Z zich zo soepel mogelijk op. Flexibiliteit is troef! Zo is er voor klanten geen sprake van een standaardpakket met vooraf omlijnde diensten. IN-Z biedt dienstverlening op maat. Met haar seniorenoppas vult IN-Z leemtes in, aanvullend op de diensten die reeds geleverd worden door mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverstrekkers. De samenwerking met IN-Z, heeft als doel een ruimer aanbod van seniorenoppas in de gemeente Kinrooi te garanderen.

 we helpen u ook op avonden, tijdens weekends en op feestdagen ook nachtoppas mogelijk tussen 22.00u en 07.00u

011 52 54 85 of regionoord@in-z.be

Kinrooi kort 2014 03 klein  
Kinrooi kort 2014 03 klein  

Infokrant gemeente Kinrooi - maart 2014

Advertisement