Page 1

kinrooi-info • nr 2 • april 2013 • jaargang 32


Kinrooi info • april 2013

2

burgemeester Jo Brouns 0498 86 95 78 • jo.brouns@kinrooi.be algemene leiding, politie en veiligheid, communicatie en informatie, overleg en coördinatie integratie OCMW gemeente, internationale samenwerking en juridische zaken

zitdag op maandag- en woensdagvoormiddag op afspraak in het gemeentehuis en aan huis (Weertersteenweg 170) op zaterdag van 10u00 tot 12u00

6

Nieuwe rijbewijzen

eerste schepen Jacky Daemen 0473 32 37 72 • jacky.daemen@kinrooi.be ruimtelijke ordening, personeel, onderwijs, huisvesting en informatica

zitdag iedere voormiddag in het gemeentehuis, liefst na telefonische afspraak

schepen Wim Rutten 0475 73 00 70 • wim.rutten@kinrooi.be financiën, lokale economie, leefmilieu, landbouw, tewerkstelling, kerkfabrieken zitdag in het gemeentehuis na telefonische afspraak

schepen Sylvie Vanmontfort 0478 40 59 58 • sylvie.vanmontfort@kinrooi.be

20

Deze zomer twee keer

cultuur, toerisme, burgerlijke stand, kinderopvang, feestelijkheden, bibliotheek en erfgoed zitdag iedere voormiddag in het gemeentehuis, liefst na telefonische afspraak

schepen Jos Vandewal 0474 95 08 13 • jos.vandewal@kinrooi.be openbare werken, mobiliteit en technische dienst zitdag bij de technische dienst op maandag en donderdag na telefonische afspraak

schepen Ivo Vleeschouwers 0476 03 04 39 • ivo.vleeschouwers@kinrooi.be

en verder onder andere Met Belgerinkel naar de winkel

4

Geluidsnormen muziekactiviteiten

5

Containerpark langer open

9

Buurtbemiddelaar gezocht

10

Handig budgetboekje

13

OCMW-voorzitter, sociale zaken, buurtwerking en seniorenzorg

Nieuwe regels ‘t Speel-nestje

17

zitdag in het gemeentehuis, Villa Pax of het Sociaal Huis na telefonische afspraak

Evenementenkalender

28

sport, jeugd, energie, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking zitdag in het gemeentehuis na telefonische afspraak

schepen Anita Meerten 0470 82 80 78 • anita.meerten@ocmwkinrooi.be


3

Beste inwoners Als kersvers schepen van openbare werken, technische dienst en mobiliteit is het voor mij een primeur om het voorwoord te mogen schrijven van deze Kinrooi Info. Ik wil als schepen dan ook de volle verantwoordelijkheid opnemen Jos Vandewal schepen

voor het mandaat dat aan mij werd toevertrouwd. Het spreekt voor zich dat ik nog een bepaalde studieperiode zal moeten doormaken om mij verder in deze functie te bekwamen. Ik ben er mij dan ook van bewust dat een aandachtig en luisterend oor van groot belang is. Het is in deze tijd geen evidentie om voor alle problemen meteen een gepaste oplossing te vinden. Afhankelijk van de beschikbare financiële mogelijkheden, zullen wij ongetwijfeld keuzes moeten overwegen. Hoe dan ook is het voor mij een boeiende uitdaging om jullie dagdagelijkse ongemakken binnen de kortst mogelijke tijd van de baan te helpen. Goed communiceren is hierbij van groot belang. Een aantal lopende projecten, opgestart door mijn voorganger, zullen binnen afzienbare tijd gerealiseerd zijn. Andere zoals het nieuwe containerpark en de verdere aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N73 zullen uitgevoerd worden. In deze legislatuur zullen we ongetwijfeld nog andere projecten ten

colofon redactie-adres gemeente Kinrooi dienst communicatie Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi tel. 089 70 03 00 toestel 334 e-mail eddy.smeets@kinrooi.be verantwoordelijke uitgever Jo Brouns Weertersteenweg 168 3640 Kinrooi tel. 089 24 72 37 e-mail jo.brouns@kinrooi.be

dienste van de Kinrooise bevolking bestuderen en opstarten. Samen met alle collega’s en medewerkers zal ik blijven ijveren voor een efficiënte en daadkrachtige aanpak van jullie problemen.


Kinrooi info • april 2013

4

Fiets je kerngezond in Kinrooi met Belgerinkel naar de winkel

Een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde lokale handel in een gezonde gemeente. Dat is het objectief van Met Belgerinkel naar de Winkel 2013. Naar de winkel fietsen bezorgt niet alleen fietsers, maar ook de hele buurt, extra zuurstof. Samen met gezondheidsconsulente Martine Prenen gaan we voor een kerngezonde gemeente!

Het gemeentebestuur van Kinrooi werkt graag mee aan Met Belgerinkel naar de Winkel, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM. Iedereen wordt aangemoedigd om met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. En dat heeft zo zijn voordelen. Het is gezond, de files verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen. Minder gebruik van de auto vermindert de CO2-uitstoot en het verhoogt de omzet van onze buurtwinkels.

Beweeg in de buitenlucht

Elk jaar neemt het succes van deze campagne toe. In 2012 deden 16.000 handelaars en bijna 80.000 klanten mee. In Kinrooi doen een 60tal handelaars en instellingen mee aan deze actie. Fiets van 4 mei tot 8 juni 2013 mee Met Belgerinkel naar de Winkel en maak kans op de stijlvolle Belgerinkel-fiets van Achielle. De deelnemende handelaars kan u binnenkort terugvinden op www.kinrooi.be.

koop lokaal

Ontstress

Fiets je

d n o z e g n Ker

Blijf fit

MAAK KANS OP EEN VINTAGE FIETS VAN ACHIELLE

Stoot minder CO2 uit

Verminder

de files

EEN INITIATIEF VAN

HOOFDSPONSORS

MET EEN DUW IN DE RUG VAN JE GEMEENTE

W W W. B E L G E R I N K E L . B E BeeldGemeentenA4.indd 1

16/01/13 18:42


5

Binnenkort geluidsmeter beschikbaar voor verenigingen

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Vanaf 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Een van de maatregelen verbonden aan de nieuwe regelgeving is de verplichting om het geluidsvolume te meten met een geluidsmeter die aan bepaalde vereisten moet voldoen. De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bijvoorbeeld cd’s, mp3, ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bijvoorbeeld liveoptredens met microfoons, versterkers, ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus ook voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ... Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bijvoorbeeld fanfare, symfonisch orkest, ... zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

Waarom geluidsnormen?

Geluidsmeter nodig ?

Geluidsnormen zijn er niet alleen om overlast te vermijden, maar ook om te vermijden dat je publiek en je medewerkers het slachtoffer worden van gehoorschade door te luide muziek. Respecteer dus steeds de geldende geluidsnormen. Bij hoge volumes zorg je best voor rustmomenten waarop de muziek stiller staat (bijvoorbeeld tussen twee optredens) of zorg voor een ruimte of zone waar het volume lager is zodat mensen hun oren even kunnen laten rusten. Bij hoge volumes doe je best oordopjes aan ter bescherming!

Eén van de nieuwe maatregelen is de verplichting is om het geluidsvolume te meten met een geluidsmeter die aan bepaalde vereiste moet voldoen. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten om een geluidsmeter aan te kopen. Vanaf 1 mei 2013 kunnen Kinrooise verenigingen dit toestel lenen bij de milieudienst in het gemeentehuis.


Kinrooi info • april 2013

6

Nieuw rijbewijs in bankkaartmodel Sinds midden maart startte de dienst burgerzaken met de uitreiking van nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel. De papieren versie wordt nu niet meer afgeleverd aan het loket maar dat wat u in uw bezit heeft, blijft wel nog geldig. Als het tijd is voor een nieuw exemplaar, krijgt u een oproepingskaart van de gemeente. Het nieuwe rijbewijs brengt wel wat wijzigingen met zich mee.

Geldigheidsduur

Gegevens van eID

Het oude, papieren rijbewijs is geldig zolang de foto gelijkend is. Voor de categorieën B, BE, A, A-, A3, G was er geen einddatum vermeld. Vanaf 2033 moeten alle rijbewijzen vervangen zijn door een exemplaar in bankkaartmodel. De dienst burgerzaken zal systematisch de burgers oproepen om hun rijbewijs om te ruilen. Dit zal vanaf het najaar 2013 gebeuren. Dit wordt gekoppeld aan de hernieuwing van de identiteitskaart (eID). Het nieuwe rijbewijs heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Bij de omwisseling naar het rijbewijs in kaartmodel, wordt in principe de bestaande foto en handtekening van uw geldige identiteitskaart gebruikt. Een nieuwe foto (één nieuw exemplaar met witte achtergrond meebrengen) en een andere handtekening (via digipath aan loket burgerzaken) zijn eventueel mogelijk.

Kostprijs 25 euro

Nodige documenten bij het afhalen

Het nieuwe rijbewijs zal meer kosten dan vroeger, namelijk 25 euro (in plaats van vroeger 11 of 16 euro voor de papieren versie). Dit is voornamelijk te wijten aan de hogere kostprijs die de gemeente moet betalen.

Nodige documenten bij de aanvraag • aanvraagformulier geslaagd examen en/of attest medische keuring/vakbekwaamheid • bewijs van aangifte bij de politie (enkel bij verlies of diefstal) • eID • 25 euro • één nieuwe pasfoto (als u wil dat die van de eID niet gebruikt wordt)

• voorlopig rijbewijs en/of oud rijbewijs • attest machtiging tot sturen (bij verlies of diefstal) • eID van persoon die het rijbewijs afhaalt

Wijzigingen vanaf 1 mei 2013 Afleveringstermijn van vijf dagen Het papieren rijbewijs werd door de dienst burgerzaken onmiddellijk opgemaakt. Het bankkaartmodel wordt door de (externe) firma Zetes geproduceerd. Hierdoor kan u of een volmachtdrager het nieuwe rijbewijs pas binnen de 5 werkdagen afhalen. Bij verlies of diefstal kan u nà de aangifte bij de politie een voorlopige machtiging tot sturen (enkel geldig in België) afhalen bij de dienst bevolking.

Vanaf 1 mei 2013 zullen een aantal categorieën worden gewijzigd. Op korte termijn zullen ook de voorlopige rijbewijzen afgeleverd worden in kaartmodel. Voor jonge bestuurders betekent dit dat het rijbewijs niet meer onmiddellijk kan afgeleverd worden en dat de wachttijd van 5 werkdagen ook daar van toepassing is. Meer info over deze verwachte wijzigingen vindt u te gepasten tijde op www.kinrooi.be en in de gemeentelijke publicaties.


7

Marc Smeets werd op 13 maart de eerste inwoner met het nieuwe rijbewijs in bankkaartformaat.

Prijsverhogingen De FOD Binnenlandse Zaken heeft beslist om de prijzen van de elektronische identiteitskaarten, kids-ID’s en elektronische vreemdelingenkaarten te verhogen vanaf 1 april 2013. Ook het nieuwe rijbewijs is duurder geworden. kids-ID • 6 euro (gewone procedure) • 109 euro (spoedprocedure 3 dagen) • 173 euro (spoedprocedure 2 dagen) identiteitskaart (e-ID en vreemdelingen) • 18 euro (gewone procedure) • 116 euro (spoedprocedure 3 dagen) • 180 euro (spoedprocedure 2 dagen) rijbewijs bankkaartmodel • 25 euro

Korting factuur zonder riolering Bij iedere waterfactuur zit er een bijdrage voor de afvoer van het afvalwater. Inwoners en verenigingen die niet aangesloten zijn op het rioleringsnetwerk kunnen daarom een compensatie krijgen. Deze kan tot 15 december aangevraagd worden met een speciaal formulier, verkrijgbaar bij de dienst financiën of te downloaden op www.kinrooi.be. Bij de aanvraag moet ook een kopie van de waterfactuur (afrekening verbruik 2012, factuur ontvangen in 2013) en het bewijs van betaling geleverd worden. Particulieren krijgen een maximum compensatie van 30 euro per gedomicilieerd gezinslid per jaar. Voor erkende verenigingen bedraagt de toelage maximum 120 euro: ze wordt berekend in verhouding tot het aantal maanden van de verbruiksperiode. Info bij de dienst financiën, 089 70 03 00 toestel 303


Kinrooi info • april 2013

8

Gratis bestrijding van eikenprocessierupsen Net zoals de vorige jaren zal de technische dienst de eikenbomen op particulier en openbaar domein in Kinrooi weer preventief bestrijden tegen de eikenprocessierups. Hiervoor hanteert de TD een inventaris van reeds gekende bomen. U moet geen aanvraag doen als uw bomen vorig jaar preventief behandeld werden. Dan komen onze diensten dit jaar automatisch opnieuw langs ! De technische dienst zal uit eigen beweging met de nevelspuit langskomen om de bomen te behandelen. Is het terrein of de tuin niet vrij toegankelijk (door bijvoorbeeld een poort) dan dient u dit wel even door te geven aan het meldpunt (zie verder). Als uw bomen vorig jaar niet behandeld werden en u wil gebruik maken van de gratis preventieve bestrijding, dan moet u zich vòòr dinsdag 16 april wenden tot het meldpunt bij de technische dienst. Dit kan via: • • • •

telefoon 089 70 22 75 ; e-mail werner.verlaak@kinrooi.be ; fax 089 70 22 92 ; de digitale aanvraagkaart voor de preventieve bestrijding in het e-loket op www.kinrooi.be (categorie afval & milieu).

Wanneer en hoe gebeurt de bestrijding? De preventieve bestrijding zal plaatsvinden vanaf eind april tot begin juni, afhankelijk van de weersomstandigheden en de ontwikkeling van de rups. De jonge bladeren van de bomen worden besproeid met een product dat ongevaarlijk is voor mens en dier. De besproeiing gebeurt met een nevelspuit op een tractor. Als het product de rupsen raakt of als de rupsen de bladeren opeten, sterven ze. Dit kan even duren want ze moeten er voldoende van gegeten hebben. Het product werkt ongeveer 14 dagen. Deze bestrijding kan maar tot en met het jonge derde larvale stadium omdat de rupsen daarna de irriterende brandharen krijgen. Dan dient men de rupsen te verbranden en te verwijderen (opzuigen). Houdt er rekening mee dat de bomen goed bereikbaar moeten zijn voor de bestrijding.


9

Help de Amerikaanse vogelkers bestrijden De Amerikaanse vogelkers - een uit Noord-Amerika ingevoerde boomsoort die werd aangeplant als onderbeplanting in de dennenbossen - heeft zich op korte termijn zo massaal uitgezaaid dat ze nu bestreden moet worden. Het Agentschap Natuur en Bos doet hiervoor een oproep naar de bevolking.

Landbouwers opgelet Vanaf 15 april mogen de wegbermen opnieuw gemaaid worden. Langs deze weg willen we alle landbouwers erop attent maken om vanaf dan gĂŠĂŠn beregenings- of ander materiaal in de bermen achter te laten.

De Amerikaanse vogelkers is momenteel een zware concurrent voor de inheemse planten en verdringt deze zelfs. De gemeente, Agentschap Natuur en Bos en het leger werken al aan de bestrijding ervan. Langs deze weg doen we ook een oproep naar de inwoners om deze boomsoort op particuliere eigendom ook (zelf) te bestrijden. Als u wil weten hoe u deze boomsoort kan herkennen en hoe u ze best kan bestrijden, kan u contact nemen met de technische dienst. technische dienst - groendienst tel. 089 70 22 75 - www.kinrooi.be werner.verlaak@kinrooi.be

Containerpark langer geopend bij zomertijd Sinds dinsdag 2 april is de zomeruurregeling op het recyclagepark ingegaan. Vanaf nu tot en met zaterdag 29 oktober 2013 kunt u op volgende tijdstippen uw afval naar het park brengen: maandag

gesloten

dinsdag

9u00 tot 12u30 13u00 tot 17u00

woensdag

9u00 tot 12u30 13u00 tot 17u00

donderdag

9u00 tot 12u30 13u00 tot 18u00

vrijdag

9u00 tot 12u30 13u00 tot 17u00

zaterdag

9u00 tot 12u30 13u00 tot 16u00 Limburg.net tel. 0800 90 720 info@limburg.net


Kinrooi info • april 2013

10

Buurtbemiddelaar gezocht Een goede buur is beter dan een verre vriend. Ruzie met een buur zorgt voor spanning in de woon- en leefomgeving. Bij een conflict met de buren kunnen onze inwoners sinds 2012 gratis buurtbemiddeling inschakelen. Op dit moment zoekt het gemeentebestuur hiervoor een bijkomende vrijwilliger-buurtbemiddelaar. Buurtbemiddeling helpt buren met elkaar in gesprek te gaan. Na de aanmelding van een conflict gaan de vrijwilligers langs bij de aanvrager. Vervolgens wordt er contact gezocht met de andere buur. De vrijwilligers proberen beide partijen uiteindelijk samen aan tafel te krijgen voor een gesprek. De vrijwilligers luisteren naar het verhaal van de buren en helpen hen bij het zoeken naar een oplossing voor hun conflict, zonder partij te kiezen. Het tijdig oplossen van problemen tussen buren bevordert de leefbaarheid en het woonplezier in Kinrooi. In dat verband zoekt de dienst buurtbemiddeling extra vrijwilligers. Goed luisteren en de juiste vragen stellen zonder te oordelen: daar draait bemiddeling vooral om. Vrijwilligers van de dienst buurtbemiddeling krijgen enkele dagen opleiding voor ze aan de slag gaan. Ook voorzien we een onkostenvergoeding en kan de vrijwilliger zelf bepalen wanneer hij of zij de gesprekken doet. Interesse om buurtbemiddelaar te worden. Stel je dan voor 3 mei 2013 kandidaat! Schrijf een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen (Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi). Info of vragen over de taak van een buurtbemiddelaar ? Neem dan contact met de dienst buurtbemiddeling in ’t Ankerpunt (Breeërsteenweg 122 bus 2), tel. 089 30 08 41 of per mail naar buurtbemiddeling@kinrooi.be.

n e iz u h rt u u b e d r o vo ls e g re Nieuwe In maart keurde de gemeenteraad het huishoudelijk en tarievenreglement van de buurthuizen goed. Dit nieuwe reglement ging in op 1 april 2013. U kan het integraal terug vinden op www.kinrooi.be in de rubriek cultuur en verenigingen. De huurprijs is afhankelijk van het soort activiteit dat er plaatsvindt. De buurthuizen staan ter beschikking van de verenigingen en instellingen om er hun activiteiten te organiseren. Enkele buurthuizen (aangeduid met een sterretje) kunnen ook privé gebruikt worden. Reservaties dienen te gebeuren bij de zaalverantwoordelijke.

De Borg * Kerkstraat 6, Kessenich zaalverantwoordelijke Gerda Rutten-Bex Kerkstraat 9b2, gsm 0484 78 43 82 vergaderlokaal Op Sjeure Molenbeersel Smeetsstraat 13 (bij de sportzaal) zaalverantwoordelijke Michiel Van Aarsen Smeetsstraat 12b2, gsm 0487 54 90 28

Dorpshuis Ophoven * De Belder 19 zaalverantwoordelijke Jean Vanmontfort Dikke Linde 19, gsm 0497 42 91 84


11

Sportzalen aanvragen voor 15 mei Indien u of uw vereniging in het seizoen 2013-2014 gebruik wenst te maken van een sportzaal in de fusie Kinrooi, dient u dit tijdig aan te vragen bij de sportdienst in ‘t Ankerpunt. U moet nu al alle activiteiten voor de periode van 1 augustus 2013 tot 30 juni 2014 aanvragen. In het nieuwe seizoen zal er ook gebruik gemaakt kunnen worden van de nieuwe sporthal in Kinrooi. Wanneer precies dit het geval zal zijn, kan op dit moment nog niet gezegd worden. Indien u of uw vereniging van deze sporthal gebruik wenst te maken, kan u nu al een reservatie aanvragen. Vanaf de opening van de nieuwe sporthal zullen de activiteiten van de oude sportzaal in Kinrooi naar de nieuwe hal verhuizen. Voor de polyvalente zaal De Vroenhof van Geistingen zijn de oneven weekends bestemd voor sportieve activiteiten. Zij dienen aangevraagd te worden voor 15 mei 2013. De even weekends zijn bestemd voor culturele activiteiten. Deze moeten voor 1 mei 2013 aangevraagd worden. Voor de andere sportzalen dienen alle activiteiten aangevraagd te worden voor 15 mei 2013. Het aanvraagformulier voor het gebruik van sportzalen kan u - samen met het tarievenreglement en andere info - terugvinden op www.kinrooi.be in de rubriek sport.

Door het winterweer zaten de werken een beetje achter op schema maar ondertussen wordt er volop gewerkt om de nieuwe sporthal klaar te krijgen.

en lokalen vergaderlokalen Nelisveld

buurtlokaal de Hees *

Nelisveld 5 (bij de sportzaal) zaalverantwoordelijke Vera Eerdekens, Zielderveld 31, tel. 089 70 33 48

het voormalige schooltje (Schoolstraat) zaalverantwoordelijke Helga Sleven, tel. 089 30 08 42 ‘t Ankerpunt tijdens de openingsuren

vergaderlokaal refter Nelisveld Nelisveld 5 (refter van basisschool 3K) zaalverantwoordelijke administratie basisschool 3K tijdens de schooluren tel. 089 70 25 46

buurtlokaal Zielderveld-Natterveld * bij het gelijknamig speelplein zaalverantwoordelijke Vera Eerdekens Zielderveld 31, tel. 089 70 33 48

PS Hoewel het ook een buurthuis is, valt het Gemeenschapshuis van Geistingen niet onder dit reglement. Het is namelijk geen gemeentelijk gebouw. Voor reservatie, tarieven en info hierover kan u terecht bij zaalverantwoordelijke Thieu Wieërs, Kessenicherweg 25, tel. 089 56 48 25


12

Kinrooi info • april 2013

dinsdag 23 april dementiecafé

Zinvol bezig zijn met personen met dementie Op dinsdag 23 april organiseert de dienst seniorenwerking om 19u00 een dementiecafé in de orangerie van hotel-brasserie de Spaenjerd. Ergotherapeute Chantal Grauwels komt dan vertellen hoe men zinvol bezig kan zijn met personen met dementie. Chantal Grauwels is ergotherapeute in Woonzorgcentrum Zonnestraal. Ze werkt tevens op het expertisecentrum dementie in Hasselt. Tijdens het dementiecafé, dat in eerste instantie bedoeld is voor mantelverzorgers, familie en vrienden van personen met dementie, geeft ze een boeiende uiteenzetting over dit thema. Daarnaast laat ze de aanwezigen ook kennismaken met het expertisecentrum dementie. Deelnemen aan het dementiecafé is gratis. Men dient enkel vooraf telefonisch in te schrijven in het Sociaal Huis via 089 70 14 14.

Spreekuur Opvoedingswinkel Opvoedingswinkel Maasland biedt een gratis pedagogisch spreekuur in elke Maaslandse gemeente. In Kinrooi kan je op dinsdag tussen 13u00 en 16u00 vrijblijvend terecht tijdens dit spreekuur in het Sociaal Huis. Daar kan je dan kleine of grote opvoedingsvragen stellen. Er zijn ook interessante brochures en folders om mee te nemen. Het spreekuur wordt bemand door een pedagogisch medewerker, die ondersteund wordt vanuit het kinderteam Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Maasland. We vertrekken vanuit het geloof in ouderlijke vaardigheden, we werken vraaggericht en zoeken samen met de ouders naar een antwoord op maat, en dit gratis, vrijblijvend en anoniem. De opvoedingswinkel richt zich tot alle ouders, grootouders, familie,... maar ook tot iedereen die de zorg opneemt voor kinderen en vragen heeft rond opvoeden: onthaalmoeders, leerkrachten, jeugdleiders, begeleiders van het vrijetijdsaanbod,... Kortom, iedereen kan terecht met al zijn vragen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de adolescentieperiode.

0474 300 300 www.opvoedingswinkelmaasland.be


13 Voorkom financiële ongemakken

Handig budgetboekje Het is je vast al eens overkomen: je belastingsbrief en de brandverzekering vallen gelijktijdig in de brievenbus. Daarbij heb je ook nog dringend stookolie nodig. Hoe moet dat dan? Zo’n probleem kan je voorkomen door een financiële planning op te maken. Het budgetboekje is daar een handig hulpmiddel voor !

Financiële verrassingen kan je vaak voorkomen door uitgaven op langere termijn – bijvoorbeeld per maand of per jaar – te plannen, door spaargeld aan te leggen voor eventuele extra uitgaven, of door te besnoeien op nutteloze of minder noodzakelijke uitgaven. Zo kan je met een gerust hart het einde van de maand of van het jaar tegemoet zien.

Om het allemaal wat gemakkelijker te maken heeft OCMW Kinrooi een budgetboekje ontworpen. Het is een hulpmiddel om je gezinsbudget op een eenvoudige en logische manier op te volgen. Je kan gratis een budgetboekje krijgen in het Sociaal Huis. Je kan dit ook telefonisch aanvragen. Dan krijg je het thuis gestuurd. Je kan het ook downloaden op de site www.kinrooi.be bij de dienst schuldbemiddeling van OCMW Kinrooi. Heb je meer vragen? Wens je meer informatie? Heb je vragen waar je reeds lang mee worstelt? Neem vrijblijvend contact op met de dienst schuldbemiddeling op het algemeen nummer 089 70 14 14 en stel je vraag. Onze schuldbemiddelaars Ilda Toppet, haar vervangster Debbie Vanderweerden en Kathleen Verstegen staan je graag te woord.

Kathleen Verstegen, Debbie Vanderweerden en Ilda Toppet zijn de dames achter het budgetboekje die je kunnen helpen om financiële verrassingen te voorkomen.

Spreekuur juridische dienst Om de veertien dagen kan u op woensdag van 13u30 tot 16u00 terecht bij Mireille Van Caenenberghe in het Sociaal Huis (089 70 14 14) voor het spreekuur van de juridische dienst. Voor de komende periode is de juriste op volgende woensdagen aanwezig: • woensdag 17 april • woensdag 8 mei

• woensdag 22 mei • woensdag 5 juni

• woensdag 26 juni


Kinrooi info • april 2013

14

iedere vrijdag van 8u30 tot 12u00

Spreekuur verwarmingstoelage Om brandstofverbruikers met een laag inkomen een financieel steuntje in de rug te geven, heeft de regering een sociaal stookoliefonds opgericht. Dit maakt het mogelijk dat, mits bepaalde voorwaarden, een verwarmingstoelage kan aangevraagd worden. Dit kan tijdens een apart spreekuur in het Sociaal Huis, iedere vrijdag van 8u30 tot 12u00. Om recht te hebben op een verwarmingstoelage, moet je behoren tot een van volgende categorieën: 1 recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (vroegere WIGW) of het omnio-statuut; 2 over een inkomen beschikken dat lager is dan 16.632,81 euro vermeerderd met 3079,19 euro per persoon ten laste; 3 zich in een collectieve schuldenregeling bevinden.

Het spreekuur verwarmingstoelage is elke vrijdag van 8u30 tot 12u00 in het Sociaal Huis (Breeërsteenweg 124) tel. 089 70 14 14 - truus.dirkx@ocmwkinrooi.be

Wat meebrengen ? • factuur of leveringsbon • je rekeningnummer • klevertje van het ziekenfonds (cat. 1) • laatst ontvangen aanslagbiljet (cat. 2) • identiteitskaart

Niet zeker ? Als je twijfelt of je in aanmerking komt voor de verwarmingstoelage, kan je je best eens bevragen tijdens het spreekuur bij Truus Dirkx. Denk er wel aan dat de aanvraag dient te gebeuren binnen de 60 dagen na levering.

Zeer geslaagde eerste ronde van het dorpsrestaurant voor senioren De eerste ronde van het dorpsrestaurant voor senioren die begin februari startte, is met gemiddeld 75 eters per restaurantdag een schot in de roos ! De reacties van de aanwezigen zijn positief en er is ook al een groep met steeds terugkerende senioren.


15

woensdag 24 april om 19u30 infoavond

Energiezuinig water verwarmen Wist u dat 12 % van uw energierekening naar de verwarming van water gaat? Het loont dus zeker de moeite om energiezuinig met sanitair warm water om te gaan. Maar hoe doet u dat? Om u op weg te helpen, organiseert de provincie Limburg hierover samen met Infrax, Dubolimburg en het gemeentebestuur van Kinrooi een infoavond in het kader van de campagne Warm Limburg. Op 24 april 2013 legt een professional uit hoe u kan besparen op het gebruik van sanitair warm water. Koppelt u de aanmaak van warm water aan uw woningverwarming of niet? Kiest u voor een boiler of een doorstroomtoestel? Hoe kan u gebruik maken van hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepompboiler)? Welke rol spelen warmwaterleidingen bij uw energieverbruik? Op al deze vragen krijgt u een antwoord tijdens de infoavond om 19u30 in lokaal B7 in het gemeentehuis. Er wordt voldoende tijd voorzien om zelf vragen te stellen. Deelname aan de infoavond is gratis maar u moet u wel vooraf inschrijven. Meer info en inschrijven kan via www.warmlimburg.be of via de Energieadvieslijn, tel. 078 15 01 86 (zonaal tarief)

Voor de zeer democratische prijs van 6 euro per persoon kan je in ieder dorp van Kinrooi genieten van een driegangenmenu. De menu’s voor de dorpsrestaurants zijn vooraf terug te vinden in de nieuwsrubriek op de site www.kinrooi.be. Door de goede mond-aanmondreclame blijft het aantal eters stijgen. Het dorpsrestaurant is enkel mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers. Zij komen elke keer belangeloos de zaal klaarzetten, de tafels mooi dekken en versieren, het eten serveren, afruimen en afwassen enz‌ Bedankt allemaal, want zonder jullie zou het dorpsrestaurant zeker niet georganiseerd kunnen worden!


Kinrooi info • april 2013

16

oproep culturele raad & welzijnsraad

Nieuwe kandidaten voor adviesraden gezocht Bij het begin van een nieuwe legislatuur worden ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Voor de sportraad en seniorenadviesraad is dit reeds gebeurd. Andere adviesraden doen een oproep naar nieuwe kandidaten. Na de bib is het nu cultuur en welzijn die een oproep doen naar nieuwe bestuursleden. Alle verenigingen die activiteiten organiseren op socio-cultureel vlak kunnen zich aanmelden als lid van de algemene vergadering (is voor beide adviesraden samen). Momenteel zijn zo’n 125 verenigingen vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Die zal op haar beurt op 24 april 2013 een bestuur kiezen voor de welzijnsraad en de culturele raad. De vertegenwoordigers die de verenigingen aanstellen voor de algemene vergadering, kunnen ook als kandidaat voor het bestuur voorgesteld worden. Maar daarnaast kan ook een deskundige op het gebied van cultuur of welzijn (bijvoorbeeld door het uitoefenen van een culturele activiteit, vrijwilligerswerk in vrije tijd of op professioneel vlak) zich kandidaat stellen voor het bestuur van deze adviesraden. Zij kunnen dan net zoals de overige bestuursleden mee vorm en advies geven aan het socio-cultureel beleid in Kinrooi. Het bestuur van de adviesraad komt een zestal keer per jaar samen om allerlei themagebonden vragen en dossiers (zie kadertje hiernaast) te bespreken en om een advies te formuleren naar het schepencollege en de gemeenteraad. Wil u meedenken en beslissen over cultuur en/of welzijn in de gemeente Kinrooi en samenwerken over de verenigingsgrenzen heen? Dan bent u het nieuwe bestuurslid dat we zoeken! Stel uw kandidatuur voor 20 april 2013 bij de dienst welzijn en cultuur in ‘t Ankerpunt. Voor meer info, kan u bellen naar 089 30 08 42 of mailen naar helga.sleven@kinrooi.be.

Culturele raad - toekennen van gewone en uitzonderlijke subsidies aan verenigingen; - aankopen voor uitleendienst; - toekennen van de culturele prijs; - naamgeving van straten en pleinen; - subsidie van dorps- en buurtfeesten; - ondersteunen en zelf organiseren van culturele activiteiten; - ondersteunen van Erfgoeddag of Open Monumentendag; - advies verlenen aan gemeenteraad en schepencollege in verband met (beschermde) monumenten en archeologische opgravingen, culturele aangelegenheden in de begroting; - meewerken aan grote manifestaties zoals EST, LDS, OLS, Geistingen Rozendorp, KSG, enz...; - een jaarlijkse bestuursuitstap.

Welzijnsraad - inventariseren van info over het welzijn in de gemeente en het bespreken van initiatieven die welzijnsbevorderend zijn; - het bevorderen van overleg en samen werking tussen de belanghebbende partners; - het uitbrengen van adviezen naar het lokaal beleid toe zowel op eigen initiatief als op vraag van de lokale overheden over beleidsmateries zoals gezinsbeleid, maatschappelijk welzijn, onthaal en integratie van inwijkelingen, minder validen, enz... ; - subsidies aan verenigingen; - toekennen van subsidies voor projecten rond ontwikkelingshulp en verdeling van de opbrengst van de kledingcontainers; - implementatie van AED (automatische externe defibrillatie) - toestellen en de bijhorende opleidingen reanimatie; - organiseren van welzijnsactiviteiten zoals: vorming, plantjesverkoop voor Kom Op Tegen Kanker, dag van de gehandicapten,......; - jaarlijkse bestuursuitstap


17

Nieuw reglement kinderopvang

Aangepaste regels bij ‘t Speel-nestje Sinds 1 maart 2013 geldt er een nieuw huishoudelijk reglement bij de gemeentelijke dienst voor buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje. Voor hen die niet in de mogelijkheid waren om één van de informatieavonden hierover bij te wonen, zetten we de voornaamste wijzigingen nog even op een rij.

Voorrangsbeleid Omwille van het grote succes van de opvangvoorziening is ‘t Speelnestje genoodzaakt om voortaan een voorrangsbeleid te voeren. Bij een maximale bezetting wordt er voorrang gegeven aan kinderen die in Kinrooi wonen. Daarna zullen kinderen toegelaten worden die niet in Kinrooi wonen maar er wel naar school gaan.

Inschrijvingen en... afmeldingen Inschrijvingen en afmeldingen worden ten laatste vrijdag voor aanvang van de betreffende week binnengebracht. Een ingeschreven plaats wordt aangerekend. Dit betekent dat u - indien u niet tijdig afmeldt - de gereserveerde opvanguren moet betalen. Als u de laattijdige afmelding, bijvoorbeeld bij ziekte van het kind of een aanvankelijk onvoorziene vrije dag waardoor geen opvang meer nodig is, kan bewijzen met een doktersattest of werkgeversattest, worden de kosten niet aangerekend. Indien u onvoorzien opgeroepen wordt door uw werkgever, kan u uw kind ook nog na de uiterste inschrijvingsdatum aanmelden met een attest van de werkgever.

Nieuwe tarieven Tot slot vermelden we ook nog dat de tarieven aangepast werden. U kan deze terugvinden in het huishoudelijk reglement dat ieder gezin ontvangt. Indien gewenst kan u het ook digitaal ontvangen.

Info bij ‘t Speel-nestje, 089 56 56 91 speelnestje@kinrooi.be

De werken aan de nieuwbouw van ‘t Speel-nestje schieten aardig op. Zonder onvoorziene omstandigheden start de opvang op 1 juli 2013 in het nieuwe gebouw op Nelisveld.


Kinrooi info • april 2013

18

Tref- en netbaltornooi Eind januari en begin februari waren bijna 600 kinderen van de lagere scholen aanwezig voor het tref- en netbaltornooi in sportzaal De Belder te Ophoven. Maar liefst 65 ploegen namen deel aan dit tornooi. Na meer dan twee uur spelen waren de winnaars gekend. De Bommesaar werd eerste bij het trefbal derde leerjaar met ploeg 0 en bij netbal vijfde leerjaar met ploeg 5. Ook de Maaskei (ploeg I) en de Wieken (ploeg 11) stonden op het hoogste schavotje bij respectievelijk trefbal vierde leerjaar en netbal zesde leerjaar. Natuurlijk was deelnemen en plezier maken weer het belangrijkste!

Curvebowltreffen Geistingen Op woensdag 17 april organiseren de buurtsportdiensten de laatste editie van het intergemeentelijk curvebowlstreffen in zaal De Vroenhof te Geistingen. Iedereen is van harte welkom, inschrijven kan vanaf 13u00. Voor 3,50 euro kan u curven en krijgt u een kop koffie met een stukje taart. Deelnemers die aan 5 van de 7 edities deelnamen, krijgen een gadget tijdens deze slotmanche. Voor meer info kan u altijd terecht bij de sportdienst.

Scholensportdag op dinsdag 7 mei Op dinsdag 7 mei organiseert de sportdienst van Kinrooi samen met alle basisscholen uit de gemeente en tal van lokale sportverenigingen weer de jaarlijkse scholensportdag. Bijna 900 kinderen kunnen dan weer naar hartenlust sporten op verschillende locaties binnen de gemeente. Het sportaanbod is zeer divers en bevat zelfs enkele traditionele sporten zoals beugelen, curvebowls en petanque. Naast het schoolpersoneel en de mensen van de verschillende sportverenigingen kan de sportdienst voor deze dag weer een beroep doen op tal van vrijwilligers uit ondermeer de seniorenfietsgroep!


19

Dinsdag fiets- en sportdag Nog even en de sportdienst geeft weer het startsein voor de wekelijkse fiets- en sportdagen op dinsdag. Wie de start niet wil missen, kan dinsdag 16 april alvast aankruisen in de agenda. Wie de volledige kalender van de dinsdagactiviteiten wil ontvangen, kan een seintje geven aan de sportdienst in ‘t Ankerpunt via 089 30 08 44 of mail even naar wim. vanasten@kinrooi.be.

Start to run - Keep on running Op zoek naar een eenvoudige manier om fit te worden en je goed te voelen? Dan is Start to Run vast en zeker iets voor jou! Train samen met anderen en na 11 weken ben je in staat om 5 km te lopen. Kan je reeds 5 km onafgebroken joggen en wil je meer, dan kan je aansluiten bij de groep Keep on running. Het doel hier is om in 11 weken van 5km naar 10km te gaan. Wekelijks wordt er op dinsdag in groep getraind, daarbuiten zal iedereen nog 2 keer zelfstandig moeten trainen. Het startsein wordt gegeven op dinsdag 16 april om 20u00 bij de Finse piste (vlakbij parking De Steenberg te Geistingen). De kosten voor deze lessenreeks bedragen 15 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, neem hiervoor contact op met de sportdienst in ‘t Ankerpunt via 089 30 08 44 of mail naar wim.vanasten@kinrooi.be.


Kinrooi info • april 2013

20

Zondag 14 juli en zondag 11 augustus

Deze zomer twee keer KSG Wegens werkzaamheden aan de Maas en besparingen bij Toerisme Limburg zal Kessenich Smakelijk Grensgeval voorlopig op kleinere schaal verdergezet worden. Deze zomer kan u één zondag in juli en één in augustus vrijhouden voor een lekker bezoek aan Kessenich. KSG zal plaatsvinden aan de Gaard in het centrum van Kessenich. Deze zomer zijn er geen negen zomerse zondagen maar twee: met name 14 juli en 11 augustus. Dan kan u telkens van 11u00 tot 18u00 terecht in Kessenich voor een gezellige zondag. U kan heerlijk komen smullen van diverse lekkere gerechten, gebaseerd op 28 streekeigen groenten. Verder zal de fotozoektocht van vorig jaar aangepast worden. Er zal een fietstocht uitgewerkt worden. Ter plaatse is bij de lekkere menu’s ook kinderanimatie en live muziek voorzien. In de Kinrooi info van juni krijgt u een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten.

Logeren in Vlaanderen vakantieland ideale brochure voor een perfecte vakantie in Vlaanderen - gratis Dit nieuwe ideeënboek helpt u alvast de voor u perfecte vakantie in Vlaanderen te vinden. U hebt de keuze uit meer dan 600 vakantieadresjes en honderden arrangementen. Op reis als koppel of met een klein gezelschap? De gastenkamers of B&B’s en hotels vindt u terug in deze brochure net zoals huurvakantiewoningen, campings en vakantieparken. Deze laatste zijn ideaal als u kiest voor een vakantie met het gezin of in groep. Dit boek is gratis beschikbaar in ons VVVkantoor, haal het vlug en laat u inspireren…. Neemt u graag een frisse duik in ons wondermooie Maasland? Dan stroomt de imposante rivier, de Maas, als een blauwe draad door uw vakantie! Overnachtingen in het Maasland vindt u van blz. 244 tot blz. 247.


21

Lekker genieten in Kinrooi ? Reserveer nu uw plaats... Mede dankzij de teelt van de lekkere asperges kon Kinrooi de titel van Ambassadeur Vlaanderen Lekkerland 2012-2014 in de wacht slepen. In dat kader zullen vanaf deze maand volgende lekkere evenementen georganiseerd worden: - Aspergefeesten op zaterdag 27 april 2013 met verkiezing Aspergekoningin - Brunch met mogelijkheid tot fiets- of wandeltocht Toeren bij de aspergeboeren op zondag 28 april 2013

VVV-infodienst Kinrooi tel. 089 56 47 36 vvvkinrooi@skynet.be www.toerismekinrooi.be

- Loeren naar de aspergeboeren op vrijdag 26 april, 3-24-31 mei en 7 en 14 juni (met de aspergebus) - Aspergebrunch met de Paep van Meinecom III iedere zondag tijdens het aspergeseizoen. - Spaenjerd-Aspergedagen op zaterdag 11 en 18 mei

Voluit Vlaanderen vakantieland inspiratiemagazine - gratis

U vindt in dit magazine al het moois waar Vlaanderen Vakantieland voor staat, maar net iets anders bekeken. Mode-ontwerpers, koks, architecten, restaurateurs tot festivalorganisatoren, ze komen allemaal aan het woord. Gepassioneerde vakmensen zijn het, die zo hun steentje bijdragen aan een bruisend Vlaanderen Vakantieland. Het magazine biedt natuurlijk ook een flinke portie vakantietips en logeeradresjes zodat u al dat fraais meteen ook kan omzetten in de praktijk!


Kinrooi info • april 2013

22

Lekkerontdekker

ook in 2013 op reis in eigen gemeente Vanaf 1 mei kunnen Lekkerontdekkers weer op zoek gaan naar twintig schatten in Kinrooi. Bij die schatten zijn er ook tien lekkere snuiken: tien traktaties waar u vingers en duimen van aflikt. Er is een prijzenpot van 500 euro die verloot wordt onder de deelnemers. Bij de Lekkerontdekkertocht hoeft u niet alles op één dag te doen. Spreid dit in een weekend, een week of zelfs een hele zomer ! Naargelang het weer wandelt, fietst of rijdt u met de auto naar de verschillende locaties. Starten doet u met de aankoop van de Lekkerontdekkerkaart van 15 euro. Dit kan vanaf 1 mei bij: • Engelenveld • ’t Stampertje • het Chocolade Atelier • Lunchbox • het Vitamientje • Tuincentrum Silkens • café Bertus

• Sailcenter Limburg • bakker Tilly • Aspergeboer Maarten Snijkers • Heemkundige Kring • bibliotheek • VVV infodienst Kinrooi

Op pad met een verkenner iedere 2de en 4de zondag - www.kempenbroek.eu Wilt u eens op een bijzondere manier het GrensPark Kempen-Broek ontdekken? Ga dan eens op pad met een verkenner. Wordt een echte spoorzoeker, proef de wildernis of kom op adem in de natuur onder begeleiding van een natuurexpert. Vooraf inschrijven is niet nodig. U kan gewoon naar het trefpunt gaan op het afgesproken moment! Surf naar www. kempenbroek.eu voor meer info en geplande evenementen.

De Kombuis

eerste Belgische kookstudio met 4 sterren

Leo en Katy van der Schaft-Stroobants hebben de vloot van Botel Ophoven, het tot hotel omgebouwd vrachtschip, sinds enkele maanden uitgebreid met een nieuw schip. Wat oorspronkelijk de kantine van een zeilschool was, is nu omgetoverd tot een feest- en vergaderzaal met een heuse kookstudio op het water. Deze kreeg de toepasselijke naam De Kombuis. Na een grondige inspectie kende het Nederlandse kookstudiogids.nl vier sterren toe aan deze originele locatie waar allerlei workshops en sessies gegeven worden. Daarnaast zijn er ook nog de seizoenskookwedstrijden Koken met Kinrooise Groenten als een onderdeel van het Ambassadeurschap Vlaanderen Lekker Land. Deelnemers - individueel of in groep kunnen zich inschrijven bij de Kombuis. De tweede van de vier seizoenskookwedstrijden vindt plaats op 27 juni 2013. Voor meer info, check www.botelophoven.be en klik linksonder op de Kombuis.


23

Iedereen beroemd in Kessenich

Eenzame fietser Wouter Deboot warm onthaald Per fiets Vlaanderen doorkruisen van De Panne tot in Kessenich: dat deed eenzame fietser Wouter Deboot voor de maandagse rubriek van het Een-programma Iedereen beroemd. Bij zijn aankomst in Kessenich op vrijdag 1 maart voelde hij zich allesbehalve nog eenzaam...

Gratis opname bijwonen Alhoewel Kinrooi niet geselecteerd is voor De Slimste Gemeente (het programma zĂŠlf), willen we iedereen oproepen om samen te strijden op het bijbehorend online spel www.deslimstegemeente.vier.be. Inwoners die graag gratis een opname van het programma bijwonen bij Studio 100 in Londerzeel, kunnen inschrijven via de rode knop op www.woestijnvis.be of door een mailtje te sturen naar deslimstegemeente@ woestijnvis.be.

Ongeveer 300 inwoners verzorgden samen met een degelatie van het gemeentebestuur een warm onthaal voor de eenzame fietser. Wouter Deboot voelde de gastvrijheid al aan toen hij Limburg binnenreed. De ontvangst op zijn eindbestemming Kessenich was het toppunt: onverwacht en erg hartelijk! De oproep van het gemeentebestuur naar scholen en verenigingen bracht heel wat volk op de been. Het gemeentebestuur wil langs deze weg de school, de verenigingen en alle inwoners danken voor het gastvrije onthaal op vrijdag 1 maart. Op maandag 27 mei is de aankomst te zien in Iedereen beroemd op Een.


Kinrooi info • april 2013

24

Geslaagde babyborrel Op zondag 10 maart organiseerde het gemeentebestuur de gemeentelijke babyborrel. Alle kinderen geboren in 2012 waren samen met hun ouders, eventuele oudere broertjes en zusjes welkom voor een heerlijk ontbijtbuffet in sportzaal de Belder. Alle ouders gingen naar huis met de geboortepremie van 50 euro. In 2012 waren er 118 geboortes in Kinrooi. Alle ouders kregen een persoonlijke uitnodiging voor de babyborrel van 10u00 tot 12u00. Tijdens deze gezellige voormiddag konden de ouders kennismaken met een aantal gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten. Verder verzorgde de burgemeester een korte, geĂŻllustreerde toelichting over diverse projecten in de gemeente zoals de bouw van de sporthal, de nieuwe kinderopvang en het gemeenschapscentrum.


25

Ruilverkavelingsplan Molenbeersel kan op veel interesse rekenen In de vorige Kinrooi info kondigden we de inforonde aan die de Vlaamse Landmaatschappij organiseerde over het nieuwe ruilverkavelingsplan voor Molenbeersel. Met twee druk bijgewoonde infoavonden en een informatieve tentoonstelling werd duidelijk dat dit thema leeft. Initiatiefnemer de Vlaamse Landmaatschappij organiseerde eerst een speciale avond voor de grondbezitters en –gebruikers in het projectgebied. Ruim 80 landbouwers waren aanwezig. Vervolgens werd een uitgebreide infokrant huis-aan-huis verspreid in Molenbeersel. Op vrijdag 8 maart volgde een tweede infoavond voor alle andere geïnteresseerden. Ook toen vonden heel wat geïnteresseerden de weg naar het gemeentehuis. Ook de infotentoonstelling in het daaropvolgende weekend in zaal Willenhof kreeg veel nieuwsgierige inwoners over de vloer. Wie nu nog informatie wenst over dit ruilverkavelingsproject kan contact nemen met de VLM via 011 29 87 00

Wat houdt een ruilverkaveling precies in ? Een ruilverkaveling is een project waarbij landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied herschikt worden. Het doel van de herschikking is om zoveel mogelijk aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke percelen te krijgen die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Op die manier bevordert een ruilverkaveling een rendabele en duurzame landbouwuitbating. Tegelijkertijd worden er ook mogelijkheden gezocht om bij te dragen aan natuur- en landschapszorg, zorg voor cultureel-historisch erfgoed, recreatie, enz...

Waar precies in Molenbeersel ? Het ruilverkavelingsplan voor Molenbeersel gaat over een gebied van ongeveer 953 hectare rondom de dorpskern van Molenbeersel. Het gebied wordt in het westen begrensd door het natuurgebied Stramprooierbroek, in het noorden en het oosten door de grens met Nederland en in het zuiden door de Zig en de Lossing. De dorpskern van Molenbeersel en industriezone Heikemp worden grotendeels uit de ruilverkaveling gehouden. Ook de meeste bebouwde percelen in het landbouwgebied zijn uitgesloten.


Kinrooi info • april 2013

26

200 kilometer zwerfvuil opgeruimd In het weekend van 16 en 17 maart waren ruim 300 mensen in de weer om het zwerfvuil langs Kinrooise wegbermen op te ruimen. Zij verdienden een centje bij voor hun vereniging... Maar wie voor dat afval in de berm zorgt, verdient eigenlijk een fikse boete... Bij deze dan ook een warme oproep om de wegberm voortaan netjes te houden, uit respect voor

iedereen en in het bijzonder voor de 301 mensen in 18 groepen die een gans weekend werkten om deze keer 194,47 km wegberm te ruimen.


27

Activiteiten in de bib voor digitale week Van zaterdag 20 april tot en met vrijdag 26 april worden in heel Vlaanderen weer extra (bijna) gratis activiteiten georganiseerd over het gebruik van computer, gsm, internet, sociale media, digitale tv,… Kijken naar de toekomst is het thema en onze bib kijkt mee en organiseert diverse activiteiten !

Kennismaking e-reader & tablet dinsdag 23 april van 9u30 tot 11u30 Deze gratis infosessie is een eerste kennismaking met het zogenaamde e-boek maar ook met de tablet. Wat is het verschil? Wat zijn de voor- en nadelen? De infosessie is gratis maar men dient wel vooraf in te schrijven.

Digitaal prentenboek maken donderdag 25 april van 20u00 tot 21u30 Een vernieuwende manier om de computer in de klas of gewoon thuis in te zetten, is het maken van een digitaal prentenboek of een pratend prentenboek. Tijdens een gratis workshop leert u dit stap voor stap. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Toonmoment e-reader & tablet donderdag 25 april en vrijdag 26 april telkens van 15u30 tot 19u00 Tijdens de uitleenuren zijn er verschillende modellen e-readers / tablets aanwezig in de bibliotheek van Kinrooi. Op deze manier kunt u tijdens uw bibliotheekbezoek even de tijd nemen om deze apparaten uit te proberen. Er is altijd iemand aanwezig die u op weg kan helpen.

Info en inschrijven bij de bibliotheek, bibliotheek@kinrooi.be of 089 70 24 92

Nieuwe milieuvriendelijke auto In het kader van de samenwerkingsovereenkomst inzake milieu en duurzaamheid geeft de gemeente Kinrooi nog een keer het goede voorbeeld. Na diverse groene wagens voor de technische dienst is er nu ook een milieuvriendelijke auto voor de medewerkers in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur heeft een hybridevoertuig met een goede ecoscore gekocht ter vervanging van het 15 jaar oude dienstvoertuig. Een hybride voertuig is een voertuig dat zowel een klassieke verbrandingsmotor als een elektromotor heeft. Op deze manier worden de nadelen op vlak van autonomie van de elektromotor gecompenseerd door de verbrandingsmotor, terwijl de voordelen van de elektromotor benut worden. Ten opzichte van de klassieke wagens heeft dit vanzelfsprekend gunstige gevolgen inzake uitlaatgassen, luchtkwaliteit en lawaai. Als u méér wil weten over de nieuwe auto, kan u het nieuwsbericht op www. kinrooi.be checken. Met dank aan de Vlaamse overheid die een subsidie toekende voor de aankoop van deze auto.


EvenementenKALENDER Zondag 7 april, van 10u00 tot 19u00 Rommelmarkt Org.: KF de Vriendenkring Kessenich Parochiezaal Kessenich Info via hilde_rutten@telenet.be

Zaterdag 20 april, 10u15 Start watergewenning kleuterzwemmen Zwembad Aquadroom Maaseik Organisatie van gezinsbond Kessenich Informatie via gezinsbondkes@gmail.com

Zondag 7 april Wandeling Ter Dolen of Achelse kluis Organisatie van gezinsbond Kessenich Informatie via gezinsbondkes@gmail.com

Zondag 21 april, 7u00 tot 15u00 Thornertocht Parochiezaal te Kessenich Org.: wandelclub Sport+ Kinrooi vzw Info bij Jean Van Esser , 089 56 22 13 of via sportplus.kinrooi@telenet.be

Maandag 14 april, van 9u00 tot 12u00 Fosheitocht Fam. Geerits Fosheistraat 130 Org.: Kinrooise Paardenvrienden Info bij Jacques Teuwen, 089 70 26 31 Zaterdag 20 april, 13u00 tot 24u00 Schietwedstrijd Oud-Kinrooi Aan het lokaal Belestraat te Kinrooi Organisatie Sint-Martinus Kinrooi Informatie bij Breukers Johan, 089 70 31 83 of via johan.breukers@telenet.be Zaterdag 20 april, van 16u00 tot 1u15 Pepelrock 2012 Molenbeersel (voetbalterreinen HOM) Organisatie van Pepelrock Informatie via john.stals@telenet.be

Woensdag 24 april, 19u30 Kookles gezinsbond Kessenich De Borg Kessenich Organisatie van Gezinsbond Kessenich Informatie via gezinsbondkes@gmail.com Zaterdag 27 en zondag 28 april 31ste Blaaskapellenfestival Sportzaal De Dom Kessenich Organisatie van de Maasgalmkapel Informatie via www.maasgalmkapel.be Zondag 5 mei, 7u00 tot 15u00 Bewegwijzerde wandeltocht Ontmoetingshuis Voorshoven Org.: Rust Roest Maaseik & Sport+ Kinrooi Informatie bij Jean Van Esser, 089 56 22 13 of via sportplus.kinrooi@telenet.be

Kinroo info april 2013  

Gemeentelijk informatieblad april 2013

Kinroo info april 2013  

Gemeentelijk informatieblad april 2013

Advertisement