Page 1

Persbericht dinsdag 21 mei 2013

Woonzorgcentrum Zorgvlied neemt diverse initiatieven omtrent dementie Elke zeven seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. In Vlaanderen zal het aantal personen met dementie verdubbelen van 100.000 in 2010 tot 200.000 in 2050. De Vlaamse regering en zelfs radiozender Studio Brussel brachten het thema al uitvoerig onder de aandacht de voorbije maanden. Ook in de gemeente Kinrooi is men dagdagelijks bezig met personen met dementie. Woonzorgcentrum Zorgvlied heeft een aantal initiatieven gepland ten gunste van deze steeds groter wordende groep. Het woonzorgcentrum kan opgesplitst worden in twee afdelingen. In afdeling 1 verblijven de hulpbehoevende bewoners. Afdeling 2 richt zich specifiek naar personen met dementie. Begin dit jaar zette de OCMW-raad de eerste stappen om afdeling 2 nog dementievriendelijker te maken. Naast het therapeutisch aspect, voornamelijk in de vorm van begeleiding, spelen omgevingsfactoren ook een belangrijk aspect bij personen met dementie. Daarom werd onlangs gestart met het project Omgevingsgericht werken. In samenwerking met het Breincollectief zal er de komende twee jaar gewerkt worden aan het creÍren van een gunstige leefomgeving voor de bewoners met dementie en het verbeteren van de tijdsbesteding ten gunste van deze mensen. Het Breincollectief is een groep deskundigen die zich, ieder vanuit hun eigen discipline, bezighoudt met dementie en omgevingszorg. Hun werk is gebaseerd op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en heeft zijn doeltreffendheid reeds bewezen. Het is de bedoeling iedereen te betrekken bij de realisatie van dit project. Niet alleen het personeel maar ook familie en vrijwilligers. Zo was er op donderdag 2 mei na een eerdere bijscholing van medewerkers – bijvoorbeeld een uiteenzetting gepland door het Breincollectief voor familieleden en vrijwilligers.

20130521_PB_dementie


Persbericht Het Breincollectief in twee trajecten Het Breincollectief zal in twee trajecten actief zijn in het Woonzorgcentrum. Tijdens een eerste traject zal er gewerkt worden aan de inkleding van de afdeling van de bewoners met dementie en aan de verdere opleiding van het aanwezige personeel. Hiervoor is ook een werkgroep in het leven geroepen die op dit vlak de voortrekkers zullen zijn binnen het team. Veel buitenstaanders beseffen niet dat er heel wat animo kan zijn in afdeling 2: inwoners met dementie die hun kamer ontruimen of die – niet oneerbiedig bedoeld – de zaak op stelten zetten. Door soms eenvoudige maatregelen in de omgeving – bijvoorbeeld een deur zo aankleden dat het net een boekenkast lijkt – kunnen problemen vermeden worden. Het Breincollectief heeft de know-how om een omgeving dementievriendelijker te maken zodat het voor personen met dementie meer leefbaar is en minder stress veroorzaakt. In een tweede traject wordt er gezocht naar een betere dagstructuur en tijdsbesteding voor de personen met dementie, als het ware een antivervelingstraject. Dit project is een mooie kans waar met vol enthousiasme aan gewerkt zal worden. Aanstelling van een referentiepersoon dementie Via extra financiering vanwege het RIZIV werd in het Woonzorgcentrum Zorgvlied een referentiepersoon dementie aangesteld. De referentiepersoon moet bijdragen aan de sensibilisering, de supervisie en de opleiding van het personeel op het vlak van dementie. Zijn actie op dat niveau heeft bij voorrang betrekking op de psychosociale en ethisch-deontologische aspecten van dementie en de communicatie. Deze actie is specifiek bedoeld om in te werken op het agressieve gedrag van de bewoners en om het gebruik van zowel chemische als fysieke fixatie te verminderen. De referentiepersoon zal er altijd op moeten toezien dat met de wensen en de integriteit van de personen met dementie rekening wordt gehouden. Belangrijk daarbij is het begrip voorafgaande zorgplanning, een proces van continu overleg tussen bewoner en zorgverlener(s), dat gericht is op het uitklaren van waarden en wensen van de bewoner ten aanzien van zijn (toekomstige) zorg aan het levenseinde. Omdat deze referentiepersoon best iemand is die het huis al kent, werd gekozen voor een interne selectieprocedure. Eén van de ergotherapeuten werd aangesteld als referentiepersoon dementie. Daardoor zullen we binnenkort een nieuwe vacature van ergotherapeut (19 uur) invullen.

20130521_PB_dementie

Woonzorgcentrum Zorgvlied neemt initiatieven omtrent dementie  

Persbericht WZC Zorgvlied