Issuu on Google+

Издава ОУ “П. Р. Славейков”

17 ноември 2006 г.

U

95 ГОДИНИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ” Днес училище “П.Р.Славейков” с гордост и самочувствие чества своя патронен празник. 95 години училище “П.Р.Славейков” е светъл храм на знанието и духовността . 95 години магията на учителското слово сътворява вечните и непреходни ценности в съзнанието на българина. 95 години учителите от училище “П.Р.Славейков” предават огъня на знанието от поколение на поколение. 95 години Основно училище “П.Р.Славейков” носи с достойнство името на своя патрон. /Продължава на стр. 2/

ХИМ" НА ОСНОВНО },(ЧИ"НЩЕ

"П.Р.С"АВЕЙКОВ" - гр. БУрГАС

... ,~!

1Н;11!

1)

II J R1 ,{ U i i

ТрНЦВЕТНОТО ЗНАМЕ НИ 80.о.и , ОГРЯНО от МОРСКИ "ЪЧИ, среА хор НА СВ060АНН НАРОАН

И НАШАТА песен ЗВУЧИ.

НА Петко С"АВЕЙКОВ ЗАветА НИЙ ПАЗИМ по.о. СИННЯ С80.о. ЗА ТЕ6Е, "106ИМА П"АНЕТА,

ЗА ТЕ6е, 06ИЧАН НАрОА.

С КрАСИВИТЕ 6Ъ"ГАРСКИ .о.УМИ ЗАпейте, ДЕЦА НА БУрГАС, и неКА HAii-ХУ6АВИ ДрУМН

ОТКрНВА IIIИ8(}ТЪТ ЗА ВАС! Борис БУХЧЕВ

~


“Славейче” /Продължение от стр. 1/

стр. 2

Далеч във времето остава онзи ден, когато първите ученици и учители са прекрачили прага на поредното светилище на знанието , за да започнат славния му летопис. Оттогава до днес, в него са вградени имената на мнозина просветни дейци, които щедро са дарявали знания, за да утолят духовната жажда на много поколения ученици. Уважаеми колеги, Бъдете все така всеотдайни. Дарявайте с плам и дръзновение знания и добродетели, съчетавайки ценностите на българското образование с ориентирите на модерното време. Скъпи ученици, Бъдете здрави и жизнерадостни, с постоянство и труд овладявайте знания. Съхранявайте училищните традиции, обичаите своето училище “П.Р.Славейков” и своята родина – България. Уважаеми родители, Нека продължим да работим заедно за подобро бъдеще за нашите деца. Честит празник! Живка Дойнова – директор Стенопис от II етаж

Обща грижа

От 2005 г. връзката между пререгистрираното УН и училището е особе-но активна. Благо-дарение на тази здрава връзка, ро-дители-учители, в училището бяха осъществени редица идеи и проекти. Закупена бе мултимедийна система. Организирано бе обедното хранене на децата от полуинтернатната група. За безопасното пребиваване на учениците, за реда и спокойствието в училище е осигурена охрана. Извършиха се ремонти на някои от стаите. За качественото озвучаване на училищните мероприятия е закупена нова уредба. Родителите с готовност се включиха в осигуряване средства за откриване барелеф на П. Р. Славейков и провеждане мероприятията

по случай 95-та годишнина. Настоятелството заедно с педагогическия екип, съвместно с учениците се стреми да затвърдява авторитетната позиция на училището както в района, така и в национален мащаб.

. Училището през 1929 г. ПО СТЪПКИТЕ НА УСПЕХА През 1909год. започва строежът на училищната сграда и е завършен през 1911 год. Училищното настоятелство взема решение училището да носи името на видния възрожденски деец-Петко Рачов Славейков. За главен учител е назначен Димитър Кутков. По време на Балканската война учебните занятия са прекратени за 1 година. След подновяването им се редят години на активна просветна дейност. Изявени учители са Никола АнтоновГосподин Дамянов, Минчо Лилов и др. През 1929година е построен вторият етаж, а през месец май 1961 г. започва изграждането на трети етаж на сградата. Построена е и учебна работилница. Признание за високоефективна и резултатна учебно-възпитателна работа е орден “Кирил и Методий” на М. Козарова,Е. Калева, Б. Цветкова, Р. Томова,В. Асса, З. Велева, Т. Тотев. Атестат за успешна работа са многобройните награди, получени от възпитаници на училището, участващи в общински,окръжни и републикански прояви. Хорът на училището с дългогодишен ръководител Т.Тотев е лауреат на ІV,V,VІ Републикански фестивали на художествената самодейност и е носител на златни медали. Малките художници под ръководството на М.Пенева участват многократно в международни изложби в СССР,ЧССР, ГДР, Япония. Значителни са успехите в областта на масовата физкултура и спорта под ръководството на Р.Даскалов. През 1984 год. училището заема ІІ-ро място в Шестата републиканска спартакиада. /Продължава на стр. 7/


“Славейче”

стр.3

Представяне

Славейков

Велян се казвам аз, и съм ученик от І а клас. Обичам да чета и пиша, но най-обичам…… след топката да тичам.

Аз имам един Дядо скъп и любим. Славейков се той нарича И децата много обича. Днес неговите стихове четем, С неговите песни ний растем.

Велян Караманов І а клас

Елина II а клас

Една раница разказва........ Моят стопанин Мартин е много грижовенпази ме здрава и чиста, внимателно подрежда нещата си в джобчетата ми. Всяка сутрин, когато тръгва за училище, той ме слага на гърба си. Аз обичам да ме носи и да гледам света отвисоко. Знаете ли колко е скучно да лежиш сам в ъгъла на стаята? Много ми харесва в училище. Но кой ли ме чува?! В междучасието подслушвам разговорите на децата и се смея от сърце. Е, понякога се случва някой палавник да ме срита, докато бяга между чиновете, но пак е забавно. Мартин Панков – ІІ б клас

Внимание !!! И ние имаме право на глас – не само възрастните имат власт. На 30- ти февруари елате, другари, в шест без пет да си изберем детски кмет!

Теодора Данчева – І а

Тъгата на морето Бурно е сега морето, Гледа червения флагТъжно е пак. Иска му се да е лято, Гларуси да има цяло ято. Да залива радостно Морския бряг, Да събаря детските Замъци пак.

Ива Алексиева Яница Янева – VІ б Бивша ученичка от ІV ”а” клас

Моят град Да живея във Бургас е интересно, Но това изобщо не е лесно, че ни трови нашия си „Нефтохим”.

Бързо никнат банки, магазини и хотели. Сякаш те града ни са превзели. Вред кипи строителство усилно,

И във дупки всякакви колите си трошим. Въпреки проблемите обаче, моят град към бъдещето крачи.

някъде по-семпло, другаде по-стилно. А това показва, че Бургас е жив и с годините ще става още по-красив.

Диляна Коруджиева – VІ а клас

Вероника V а клас


“Славейче”

стр.4

МОРЕТО

Крокодил от Нил

Обичам да слушам шума на морето, глухото бучене на вълните. Те ме пренасят в слънчевите спомени от лятото. Заслушан в прекрасната музика на спомените, аз се пренасям в найкрасивата градина на света. Там е пълно с танцуващи морски рози, мънички червени рачета, невиждани раковини и истински скъпоценни перли. И изведнъж заваля като из ведро. Плажът опустя. Пък в сърцето ми имаше толкова слънце!

Във реката Ропотамо кротко се е свил огромен крокодил. Аз към него се приближавам, въпрос му задавам: - Крокодил, крокодил, бил ли си в реката Нил? - Не, момченце, не, затова съм зле !!!

Галин Костов Йосиф Шустер V „а” клас бивш ученик от ІV „а” клас Стефина ПДГ Бърканица в приказките

Стъклопис

Имало едно време един цар Дроздобрад, който имал една дъщеря – Снежанка, която била много красива, но толкова горделива, че я изпратил в гората. По пътя си тя срещнала Червената шапчича със седемте козлета. Те били тръгнали към замъка на спящата красавица да търсят Крали Марко. Той носел в ръка пантофката на Пепеляшка. Изведнъж пред тях изскочил котаракът с чизми и извикъл:” Я всеки да си ходи в своята приказка!” Томас Панайотов – ІІ б клас

С бай Ганьо....... накъде? Какво поражда смях у нас? Нещо различно, някоя глупава постъпка или друго. Още нещо има значение. За какъв смях става дума. Добродушен, весел смях или подигравателен, осмиващ, горчив. На всички тези въпроси трябва да дадем ясен отговор, за да разберем защо се смеем на бай Ганьо. Ако проследим постъпките му навсякъде, ще установим, че невъзпитаното му държание е причината за нашия смях. Но нали бай Ганьо е българин. Ако се смеем на него, това не означава ли, че се смеем и на себе си? Дали качествата му скъперничество, недоверие, липса на всякаква култура са качества на всеки от нас? А може би именно този българин е модел за подражание на много други. На всеки балканец ли не би му направило впечатление, ако единственият му другар, придружаващ го извън граница, му плати пивото. Или между нас няма любознателни хора, които предпочитат да се образоват, вместо да поспят. Друго ясно изразено отрицателно качество в произведението е скъперничеството. Желанието за последната трохичка и тънкото резенче кашкавал са достатъчни причини за нашия смях. Поредното негативно качество на бай Ганьо е липсата на култура. С проследяването на поведението му се убеждаваме в това. Още във влака, на път за Виена, ставаме свидетели на такава сцена. Без никакви признаци на съвременна култура бай Ганьо се храни шумно и неприлично. У Иречек това наше мнение се затвърждава. Без да се съобразява с човека срещу когото стои, нито с грижливо подредената маса, българинът отново показва липсата на възпитание и уважение към събеседника. Всеки от нас е виждал поне един бай Ганьо, който ни кара да се смеем, но и да се замислим, не трябва ли да премахнем тази байганьовщина, която и до днес съществува при много от нас. С него ли ще влезем в Европа? Защото Байганьовщината може да е заразителна...... Стефан Въндев VII клас


“Славейче”

стр. 5

Усмивката е сила Смехът е неизменна част от нашия живот. Та закъде сме без него? Нима животът щеше да съществува при безизразни лица и черно-бяло ежедневие? Именно усмивката е ключът за разрешаването на проблемите. Тя обикновено е израз на щастие и радост. Разсмиват ни различни неща, защото всеки има различно виждане за живота, защото си имаме свои идеали и проблеми. А усмивката ни помага да запазим човешкото у нас. Един човек, изпълнен с омраза, е неспособен да даде на света онова, което щастливият би му дал. Ние трябва да се радваме на дребните неща в живота, защото всичко голямо е изградено от милиони незначителни, но значещи много частици. Понякога малките камъчета преобръщат колата, поради може би вроденото чувство на човек, че малките неща са незначителни. Животът е труден, поваля ни , но силните стават с усмивка и продължават напред по-смели, по-непреклонни и по-сигурни. А точно усмивката и смехът са средство за победа. Вержини Ованесян-VII б клас

Занимание при ПДГ-а

Достойно име Името Славийков с гордост се изрича, то сърцата ни пресича. Туй название достойно носи нашето училище огромно. Времето лети, а училището хубавее, сякъш не старее. То посреща все децата нови, като че ли са му родни и изпраща ги с усмивка, в която има мъничко горчивка.

В училище

Оля Мирзоян VІI„г” клас

Тук се учим всеки ден, да пишем и четем. С песни и игри забавни, ставаме герои славни. Еми Молева-ІІ а клас Багряна ІІ а кл. ПРОИЗШЕСТВИЕ Позвънихме отвън на вратата до нас, но след нашия звъннито звук,нито глас. После нададохме вик: “Някой има ли тук?” Замълчахме за мигнито глас,нито звук. Нито даже следа...... От незнайна беда

зачовърка ни страх, че съседи сме с тях. Дълго викахме пак и ги мислихме чак за убити дори... от крадци – за пари. Вече хлопахме часчу се някакъв звук. После чу се и глас: “Стига!Няма ни тук!”

Емине Гюрхан ІV а кл.

Училищна изложба

Звездичка Блести на небето едничка далечна и светла звездичка. Тя има ли име не зная. Но седнем ли,в класната стая тя винаги кротко наднича-

навярно децата обича. Навярно тя иска полека да слезе по звездна пътека, при нас да дойде отгоре, да чуе какво ни говорят.

Стела Георгиева-ІV г клас


“Славейче”

стр. 6

Ученически години Нова пъпка пак се появи върху лъскавият нос. Защо все не ти върви , задаваш си тоз въпрос. Мислиш ти за толкоз скучен, урокът ти научен. Майка ти стои пак слисана и те пита защо имаш забележка писана. Любовни мъки пак греят в мъничкото ти сърце. Чудиш се кога ще спрат. Знай, дълго те ще продължат. Желаеш да пораснеш ти, Но чуй това и запомни: ще искаш пак да си дете,но знай, че всяко нещо има своя край.

Кристияна VІ в клас

Радина Грозева VІ б клас

Легенда за Прометей в стихове

",,,,' .

Веднъж Зевс ей така решил магия да стори сега. На хората, незачитащи и лоши, трябвало огъня да вземе божи. Оттогава започва бедствие зловещо, тъй стресиращо,незнайно във времето ни днешно Но намерил се храбрец – юнак, усмивките да върне пак. Вдигнал ръка и рекъл така: „С усмивка на уста и с огън в ръка, ще зарадвам хората сега.” Храбрецът Прометей така донесъл огън на света. Владимира Живкова V а клас

Елена Николова – І а клас


“Славейче”

стр.7

Г О Р Д И

С М Е

ПЪТЯТ ИМ ИВАН СТОЯНОВ е роден 1978 г.Постъпва в училище” П.Р.Славейков” през 1984г. Началното си образование завършва при гжа Рандева. През 1992 г. завършва VІІ кл. и е приет в АЕГ Г.Милев”. Печели стипендия към фондация “Отворено общество” и през 1995 г. продължава средното си образование във Великобритания- гр. Уолрик в мъжки колеж. След завършването му е приет в Оксфорд-Кейбъл колеж и учи за бакалавър (политика и икономика). През 2002г.продължава да учи магистърска степен (бизнес-администрация ) в Харвард. От 2004 г. работи в Американски инвестиционен фонд-Лондон като анализатор. По електронната поща получихме поздравление: “ Привет и поздравления по случай 95 годишнината на вашето и моето училище “П.Р.Славейков”. Въпреки, че съм далеч от дома и отдавна не съм ученик,винаги с радост си спомням най-веселите и приятни случки от“Славейковото”.В сърцето ми винаги ще останат взискателната математичка,енергичния физкултурник и двамата ми добри приятели,с които избягахме от час по химия.Днес осъзнавам колко много ми даде това училище-знания,амбиция и вяра, че мога да постигна всичко ,верни приятели. Искрено ви пожелавам след години,когато ученическите трепети са зад гърба ви, да запазите добрите спомени и същото незабравимо наследство. “ Иван Стоянов ЗАПОЧВА ОТ U

U

С

Т Я Х

отдела на Бил Гейтс в Кембридж. За добра работа през 2000г. заедно с целия си отдел се прехвърлят в Сиатъл/САЩ/, където е седалището на “Майкрософт”. В момента завежда един от най-отговорните отдели на „Майкрософт”. Във фирмата на Бил Гейтс работят над 50000 души. Д-р Вълчо Вълчев по рейтинг е на 17 място. Живее в Сиатъл. НАШЕТО УЧИЛИЩЕ СИЛВИЯ РАШЕВАзавършва ОУ “П.Р.Славейков” през 2002 г.и продължава образованието си в ГПАЕ ”Г.Милев”.Носител е на редица престижни награди.На І м е класирана в конкурсите: “Мостовете на духа”,”Бургас-попътен вятър към Европа”,”Моите 10 стъпки по пътя на българското образование”,”Изследване на психологическата роля на един художествен образ в произведението “Крадецът на праскови”,както и от регионалните конкурси”Хубава си , моя горо”,”Българинътдостоен гражданин на обединена Европа”и “Моите стъпки към Европейския съюз.”Наградена е и от кмета Йоан Костадинов. ПО СТЪПКИТЕ НА УСПЕХА /Продължение от стр.2/ Години наред учениците заемат призови места в олимпиадите по математика,физика,химия,а също в прегледите на района и окръга.Нивото на учебно-възпитателната работа непрекъснато се повишава. Работят творчески,търсещи,с високо чувство за отговорност колективи от учители и ученици.Резултатите от проверките на РИО показват висок професионализъм,достойно е защитено името на училището.

ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ завършва с отличие ДИРЕКТОРИ НА ОУ”П.Р.СЛАВЕЙКОВ” ОУ ”П.Р.Славейков” 1957 г.- Мария Козарова през 1985 г,а 1987г в 1967 г.- Васил Иванов Математическа гим1979 г.- Димитър Николов назия – Бургас. 1990г. 1986 г.- Димитър Проданов става стипендиант на 1991 г.- Светлозар Димитров „Джон колидж” 1993 г.- Руска Караджова университет, а 1993г завършва докторат в Кемб1999 г.- Никола Кармашиков ридж и е най-младият доктор в Джон колидж, 2000 г.- Руска Караджова един от най-добрите специалисти по хардуер и 2001 г.- Живка Дойнова софтуер. Професорът, при който работи,го 2003 г.- Павел Чепов назначава за свой асистент в Кембридж.След 2005г.- Живка Дойнова образуването на „Майкрософт” той завежда


“Славейче” ВЪЗХОДЪТ ПРОДЪЛЖАВА Ако вече сте прочели “По пътя на успеха”/стр.2-7/няма да ви се стори пресилено заглавието на тази статия. През последното десетилетие наши ученици се представят отлично в регионални състезания по математика,а техните учители Желязкова, Славова, Ганева получават поздравително писмо от РИО. Малките художници са наградени за участието си в общоградски и национални конкурси, а преподавателката им, г-жа Шуре-лова, получи грамота и икона от кмета на гр. Бургас за принос в осъществяването на образо-вателните програми в общината. От 1998/99 г. духовият оркестър на училището поредни години печели I място в Прегледа на учили-щната музика, а учителят г-н Стайков е награ-ден за личен принос в културното развитие на града. Сега училището дава възможност за изя-ва на разнообразните интереси и таланти на де-цата в часовете по СИП, във формите на извън-класна дейност-танцов състав,театрално студио вокална група, мажоретен състав, школа по изобразително.изкуство. Полагат се грижи и за подобряване и осъвременяване на материалната база.Открита е компютърна зала, подновява се учебната база на първия етаж.

стр. 8

ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ Олимпиада по математика - Областен кръг 2005/2006 г.: ІІ м. в Бургас- Тифани Куртева – V а кл.-учител Кр. Железова; Вержини Оване-сян – VІ б кл.; ХVІІІ състезание по математика 2006 г.Фондация „Акад. Никола Обрешков” -Бургас. Отборно ІІ м. в областта – VІ клас, ІІ м. комплексно класиране –ОУ”П.Р.Славейков-преподавател: М.Ганева Олимпиада по български език и литератураОбластен кръг 2005/2006 г.:Кристина Агопян,София Парунова от VII в кл. и Михаела ПилидоваVIIа кл.-преподавател М. Йовчева Общинска изложба за автентични мартеници – Етнографски комплекс:Награда за масово участие,І награда – Румина Димова – V б,ІІІ награда – Стефан Въндев – VІІ г,Награда за оригинална мартеница – Мариела Точева – VІІ г.;Общинска изложба на рисунки – „Водата е живот”– Диана Янева – VІІ б, Мария Манолова – ІІІ б, Севастиян Атанасов – ІІІ -ръководител:В.Андреева Спортни награди Общинска щафета “Бургас “-2005 г.:ІІІ м. момчета;крос “Освобождение “-І м. момчета;бронзов медал- Иван Танев-VII а кл.;крос “Лукойл “- ІІ м. момчета;щафета “Бургас “ІІ м. момчета-учителТ.Дукова

От средата на учебната 2004/2005 г. директор на ОУ “П.Р.Славейков” е Живка Дойнова. Със стремеж към перфекционизъм, с много професионализъм и упоритост тя продължава тенденцията за подновяване на училищната база.В последните две години се извърши основен ремонт на санитарните помещения,на учителската стая, започна поетапна смяна на дограмата, открит е мултимедиен кабинет. Повишава се качеството на педагогическата работа, въвеждат се нови интерактивни методи на обучение, работи се по позитивното възпитание на учениците. Повишеният интерес към училището, наградите на община Бургас и резултатите от успеха оформят общата представа за цялостната работа на нашия педагогически колектив.

Оля Айковна Мирзоян VII г кл.– плуване Републиканско първенство „Златна рибка” – ІІІ м.-50м делфин 2001г.;Градско първенство – 100м съчетано плуване 2001г. – І м.;Международен турнир „Замората” – ІІІ м. – 50м делфин, 2002г.; Градско първенство – 200м съчетано плуване – І място, 2002г.;Републиканско първенство – 200м съчетано плуване – І м.2004г.;50м делфин – 3 м.; Международен турнир „Замората” – 50м делфин ІІ м. , 100м делфин – ІІІ м. 2005г.;Градско първенство – 200м. Съчетано плуване – І м. 2005г. Киара Димитрова Маджарова – Художествена гимнастика Международен турнир „Бостън” за деца – І м. 2006г.;.Международен турнир по художествена гимнастика „Златни листа” – Москва –IIIм.2006г.


Славейче' 2006