Page 1

‫תרבות יהודית‪-‬ישראלית ‪ -‬ספר לימוד לכיתה ז‬

‫עת לעשות‬

‫על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית‬

‫באישור משרד החינוך ע”פ תוכנית הלימודים‬ ‫החדשה בתרבות יהודית‪-‬ישראלית‬

‫המכון למורשת בן‪-‬גוריון והמדרשה באורנים‬

Profile for Kinneret-Zmora

ספר עת לעשות פרקים לדוגמה  

ספר עת לעשות פרקים לדוגמה