Νησίδες ποιότητας 2015

Page 1

ΠΡΟΣKΛΗΣΗ

«ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2015» Τελετή Απονομής Βραβείων Εθελοντικής Συλλογικής Δράσης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:30 – 18:50

Προσέλευση

19:00

Άφιξη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου Έναρξη Τελετής Χαιρετισμός Πρέσβυ ε.τ., κ. Ιωάννη-Αλέξιου Ζέπου, Προέδρου Κίνησης Πολιτών Χαιρετισμός Κας Ελένης Κοσμίδου, Προέδρου Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Παρουσίαση των βραβευομένων από τα μέλη της Ελλανόδικης Επιτροπής Απονομή των Βραβείων Εθελοντικής Συλλογικής Δράσης των Νησίδων Ποιότητας 2015 από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο


Ο Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Πρέσβυς ε.τ., κ. Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος και η Πρόεδρος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Κα Ελένη Κοσμίδου έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην επίσημη Τελετή Απονομής Βραβείων Εθελοντικής Συλλογικής Δράσης

«ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2015» τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής. Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος θα απονείμει τα βραβεία.

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την είσοδό σας

π.α. έως 20-11-2015 τηλ.2107220063, fax: 2107220475 e-mail: kinpol@otenet.gr


ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ., πρ. Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος Κίνησης Πολιτών Εβίτα Αράπογλου, Ιστορικός Τέχνης Θανάσης Βαλτινός, Συγγραφέας – Ακαδημαϊκός Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος Ιδρύματος Μποδοσάκη Καθ. Αναστάσιος Βρεττός, Πρόεδρος Δ.Σ. “Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος” Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης Σοφία Παπαϊωάννου, Δημοσιογράφος Και οι Πρόεδροι των δύο συνδιοργανωτριών οργανώσεων: Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος, Πρέσβυς ε.τ., Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών Eλένη Κοσμίδου, Πρόεδρος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Χορηγός Επικοινωνίας

Δωρητές

Ανώνυμοι υποστηρικτές


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.