Page 1

1r trimestre I. Completa Què va ser l’Imperialisme ? Per què es va produir (causes)?

Quan va produir-se ? Qui el va protagonitzar ? Quines conseqüències va tenir?

II. Explica les causes i les conseqüencies de la 1ª guerra mundial a.

b. c. d. e. f. g.

Qui eren els Romanov? Quin poder tenien? Quin any va tenir lloc la Revolució Russa? Què en devien pensar del règim dels tsars els obrers russos? Amb quines ideologies creus que devien simpatitzar els obrers russos? Contra qui es van aixecar els revolucionaris octubre 1917? Molts revolucionaris van ser soldats? Quins motius tenien els soldats per sumar-se a la revolució? Qui més s'hi va sumar? Explica quins dels personatges següents van sortir beneficiats de la Revolució d’Octubre i quins en van sortir perjudicats: un terratinent, un obrer, un pagès sense terra pròpia, un burgès.

2n trimestre 1) Explica la relació que podem establir entre l’especulació i l’esclat de la crisi a la borsa al 1929. 2) Durant la dècada dels vint i dels trenta entrà en crisi un model polític (idees polítiques). Quin i per què entrà en crisi? Quines solucions ideològiques sorgiren com a “miraculoses” solucions?

3) Explica en que consisteix cadascun dels sistemes polítics de l’edat Moderna i Contemporània (monarquia absoluta, democràcia, comunisme, feixisme, monarquia parlamentària, república parlamentaria, anarquisme): 3r trimestre Apartat A 1) Ordena cronològicament posant les dates: Guerra civil Espanyola ,Dictadura Primo Rivera, Regnat Alfons XIII, II República, Regnat Joan Carles I, Dictadura Franquista 2) La República va néixer en un context polític i econòmic internacional molt concret que va incidir de forma negativa. Quin? Explica'l. 3) El primer govern republicà inicià una política per fer front als greus problemes heretats del passat, tot emprenent un seguit de reformes. Quines? 4) Defineix que són les dretes i les esquerres. Relaciona: Digues si les següents organitzacions són de dretes, esquerres o anarquistes Falange, ERC,PSOE, UGT, PCE, CEDA, CNT/FAI. Carlins 5) Explica breument les diferents fases del franquisme a) 1939-1951 b) 1951-1963 c) 1963-1973 d) 1973-1975: Apartat B

1. En que va consistir la guerra freda? Per què no es van enfrontar directament les dues superpotències durant la guerra freda? Explica les diferents fases. 2.

Ordena cronològicament els fets següents, començant pel més antic i finalitzant pel més proper als nostres dies: Segona república Espanyola, Segona guerra mundial, Guerra d’independència americana, Segona guerra del Golf, Guerra civil espanyola, Primera guerra mundial. Guerra del Vietnam, Revolució francesa, Crack 29, Descobriment Amèrica. Caiguda Imperi Romà, Guerra dues corees.

3. Explica en que consisteix cadascun dels sistemes polítics de l’edat Moderna i Contemporània (monarquia absoluta, democràcia, comunisme, feixisme, monarquia parlamentària, república parlamentaria, anarquisme).

recuperacions  
recuperacions  

preguntes recuperacions