Page 1

NORMAT IVA ORDINADORS 1X1 AULA 1. Els ordinadors han d'arribar al centre amb la bateria carregada. 2. L'ordinador, a l'escola, és una eina de treball. Hi ha diferents opcions bàsiques i l'alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria: a. L'ordinador s'utilitza sempre i, per tant, cal posar-lo a punt d'inici. b. L'ordinador s'utilitza en funció del que diu el professor a l'inici de la classe. c. L'alumne el té a mà però no l'inicia fins que ho diu el professor. d. L'ordinador no s'utilitza mai o quasi mai. L'alumne el té guardat. e. Cal tenir sempre paper i bolígraf a mà per si falla l'ordinador no quedar-se sensetreballar. 3. Mentre el professor explica, els ordinadors han d'estar amb la tapa abaixada i en mode d'hivernació. 4.

En horari escolar, els ordinadors són d'ús exclusivament acadèmic i, per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, No és permès connectar-se a pàgines d'Internet diferents a les que el professorat indiqui, xatejar, fer descàrregues... En cap cas es faran tasques diferents amb l'ordinador de les que indiqui el professorat.

5. Només podem utilitzar els portàtils a les aules . 6. No es poden fer servir els portàtils als passadissosni al pati. Tampoc entre classei classe. 7. Els portàtils han d'estar identificats amb una enganxina on hi consti el nom i núm. de sèrie. 8. No es pot modificar la imatge de fons d'escriptori.


Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a Els Meus Documents. Cal tenir l’escriptori d el’ordinador el màxim d’ordenat. 9.

10. Esrecomana fer periòdicament còpies de seguretat al llapis de memòria. 11. Acompanyant el portàtil

s'han de portar auriculars. Els auriculars tan sols es podran fer servir quan el professor ho demani.

12. Ésmolt recomanable l'ús d'un ratolí i d'una funda per protegir el portàtil de cops. 13. L'incompliment de les normes comportarà una amonestació directa i el requisament del portàtil. 14. L'incompliment de les normes comportarà una falta d'actitud. L'acumulació de faltes d'actitud comportarà la sanció amb una amonestació 15. Incidències tècniques:

Quan ens trobem amb un problema tècnic, intentarem no interrompre la classe. Actuarem de la següent manera: b) Ho tornarem a intentar c) Ho provarem per altres camins (ex. Si un document no s’obre amb Word, ho provarem amb OpenOffice). d) Reiniciarem l'ordinador e) No pararem en cap cas la classei esperarem al final per solucionar-lo. a)

Normativa 1x1  

normativa ordinadors projecte 1x1 per a classe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you