Page 1

PRIMER E.S.O. recuperacions

DILLUNS 3

DIMARTS 4

DIMECRES 5

1 setmana

2 setmana

3 setmana 8-9 9 - 10

DIVENDRES 7

Mates B 3r trimestre

Naturals exàmen

DIJOUS 13

DIVENDRES 14

Mates B 1r trimestre Socials 3r trimestre

Mates B 2n trimestre

DIVENDRES 21

DILLUNS 10 TECNO 1r TRIM 16:00-17:00 DILLUNS 17

DIMARTS 11

DIMARTS 18

DIMECRES 19

DIJOUS 20

NATURALS Xevi Munills Rec. 2n trimestre

SOCIALS Laura Medina 1r tri.

EDUCACÍO FÍSICA Toni Cayuela

MATEMÀTIQUES Jose Luis TRIM 3 – GRUP A Pietat Garcia

MÚSICA Antònia Castillo

MO 11 FRANCÈS Chelo G.

EDUCACÍO FÍSICA Toni Cayuela

SOCIALS Laura Medina

ANGLÈS Chelo García

CASTELLÀ Lídia Carmona

ANGLÈS Chelo García

CASTELLÀ Lídia Carmona

CATALÀ Lidia reforç Pietat Garcia

AUDIOVISUALS Toni Cayuela

AUDIOVISUALS Toni Cayuela

AUDIOVISUALS Toni Cayuela

PLÀSTICA Rosa Matas

CATALÀ Lídia Carmona Pietat García

AA 11 PROJECTE PADRINS ANGLÈS Chelo.G.

RAONAMENT Pietat García

SOCIALS Laura Medina 2n tri

MÚSICA Antònia Castillo

MO 11 OFIMÀTICA Pere R.

DIMECRES 12

DIJOUS 6

10 – 10:30 10:30 – 11:30

11:30-12:30

12:30 - 13:30 13:30/14:30 14:30 – 15:00

MATEMÀTIQUES Jose Luis reforç Xevi Munills NATURALS Núria G. Recuperació 3r trimestre ANGLÈS Chelo.G. NATURALS Núria G. Recuperació 3r trimestre ANGLÈS Chelo.G. Tutoria Lidia C. Xevi Munills

15 - 16 16 - 17

TECNOLOGIA José L. E 3R TRIMERSRE

MATES GRUP A 1R TRIMESTRE

Horari primer eso 2012 2013 recuperacions juny  
Horari primer eso 2012 2013 recuperacions juny  
Advertisement