Page 1

‫اختبار‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫تحديد حاجات‬ ‫المتصل‬ ‫ترجمة ‪ /‬إقبال محمد الشهيل ‪.‬‬

‫ف‪ /‬املال‬

‫© جميع حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬


‫ ت ا‬

‫‪ 1.‬إن رة ا ع  ا ء ا ب‪:‬‬ ‫‪ $! A.‬ا‪!"#‬ف ا ‬ ‫‪ () B.‬ا'ﺥ!ی ‬ ‫‪ C.‬إن رة ا‪ 0/‬رة "‪# , . /‬ذن ‪ +,‬ا ء رة *!) ‪ 24‬ا*‪ 23‬آ ا‪#‬ذن‬ ‫‪ D.‬إن ا‪ 0/‬و ا ء ه !اد) ن ‪:‬ات ا‪8‬‬

‫‪ 2.‬إن ا‪ 0/‬ا دة ی‪!8‬ر *= <آ و یون ا! ‪ 2‬و یون ا! ‪: 2‬آ! ا; ‪2‬‬ ‫آ ی!‪ 2‬إﺵ رات ;@ ل > ا =‬ ‫‪B A.‬‬ ‫‪ B.‬ﺥ‪<C‬‬

‫‪ 3.‬ا‪IC‬ة ا‪#‬و> ‪!G ً*G‬ﻥ ‪ /D E‬رة ا ء‬ ‫‪ A.‬وی ا! ‪ , 2‬رة‬ ‫‪ B.‬أن ‪ KI" $C‬اوء و ا ء ‪ J‬ع ا‬ ‫‪ C.‬اام ا‪ /‬ا‪O‬ودة ‪ !G8,‬ا‪IN‬ت‬ ‫‪!Q D.‬ر أن ‪I8‬ن ‪ 0/‬أ)‪2P‬‬

‫‪ + 4.‬ا!د > ا‪ 8‬ت ا ; ﻥ أﻥ= ا( إﺵ* ر ا‪$G/, $"! , 2N‬‬ ‫‪ A.‬ا!"‪ $‬ا‪I‬دود ی‪ /‬ا'ﺥ!ی > ‪ G‬دل ا*‪ I‬ت ‪<,‬ری‪.D‬‬ ‫‪ B.‬إﻥ= ی‪ D/) K !)I‬ا‪K I* (@+ SQI‬‬ ‫‪ C.‬إن ه‪ U:‬ا‪I8 Q 8‬ن !ا‪ GQ‬ا!‪T‬‬ ‫‪ P > / D.‬ا‪!/, SQI‬‬

‫‪ 3 5.‬ا‪ 8 , SN‬ن ا‪ * "BDN‬أ)‪!W 2P‬ی‪# 2* , $"! 3‬ﻥ *‪ 2‬ا‪ 2N‬ی! ح و ی‪D‬ث‬ ‫"‪<,‬ری‪D‬‬ ‫‪B A.‬‬ ‫‪ B.‬ﺥ‪<C‬‬

‫‪ ( 6.‬ی* أ! ه م ا!آ‪ O‬ا م > "ی‪ Z‬ا‪2N‬‬ ‫‪# A.‬ن رة ا ء ا ه‪ I‬أ" ا; ‪ B‬ا‪ *G/‬ا\ *‪ 2‬ا‪ D‬ة أآ[! وا‪.*Q‬‬ ‫‪# B.‬ن ا‪ .4‬ا‪:‬ي ی‪I3‬م ‪<,‬داء )\ ﻥ;‪ T‬ا‪ SQI‬دة ی;‪ \) 24‬آ‪J‬ه ‪.‬‬


‫‪# C.‬ﻥ= ی‪ 2D‬أن ی‪I8‬ن "ی[ ‪2‬‬ ‫‪# D.‬ن "ی[= ‪ ( T‬و ا‪O* 2P)#‬ی‪Q O‬را‪ K‬ﺥ‪J‬ل أداء ‪ ،‬آ^ر ل ر ‪!G , 2‬ی ا ‪!8‬وﻥ\ أو ‪ (@+‬ا; ت‬ ‫‪ ,‬ﺽ ) > ا‪ 8‬ت‬

‫‪ 8 7.‬ﺵ‪ .‬ذا ‪^) D;+ 3‬ﻥ= ا( ا* ‪ 0 2‬ا‪!)b‬اﺽ ت أآ[! ا‪a 3D‬‬ ‫‪B A.‬‬ ‫‪ B.‬ﺥ‪<C‬‬

‫‪ 8.‬ا( إ‪ C‬ء ر ‪# 2N @; 2‬ﻥ ‪:‬‬ ‫‪ A.‬ا‪ 0‬إ ار أ ‪I‬ات ‪.I+‬‬ ‫‪ 2* B.‬ا‪ K, CD‬یرآ‪I‬ن آ( أﻥ‪I 4 S‬ل )\ ا!د > ا‪ 8‬ت‬ ‫‪ C.‬ﻥ@!ًا ‪ *GC‬ا )^ن ( *‪ \C‬إﺵ رات ;@ ل > ا ‪^) K‬ن ا‪ 2N‬یرك ى اه ‪ K‬و اﻥ‪ G‬ه‪=8 8 K‬‬ ‫‪ D.‬إن ا‪ 2N‬ی‪ $D‬ع ﻥ;‪ T‬ا*‪ G‬رات ‪!8‬ر !ات و !ات‬

‫‪ 9.‬أ" اه( ‪O‬ای إ دة ذآ!‪ U‬ا‪2N‬‬ ‫‪O A.‬ی ز و *ل ا‪b Nb‬ت ا\ !د ‬ ‫‪ \C* B.‬د‪JO b‬ء ا*‪I" 2‬ل ى آ; ء‪K‬‬ ‫‪ ( SG[ C.‬ى "! ‪ > K‬ذآ!و‪I U‬‬ ‫‪ 23 D.‬ﻥ‪ G/‬ا‪ <C‬و و *‪ 2N !) \C‬و ‪< K‬آ ‪ () D‬ا! ‬

‫إن إدارة ا‪ \+* SQI‬ا‪3‬رة > أداء أآ[! ﺵ\ء )\ ﻥ;‪ T‬ا‪: SQI‬ا ‪<, b‬س أداء م أﺥ!ى ‪10.‬‬ ‫و أﻥ‪! S‬د > ا‪ 8‬ت ا ;‪.‬‬ ‫‪B A.‬‬ ‫‪ B.‬ﺥ‪<C‬‬

‫‪<, b 11.‬س ‪ *W 3‬ا‪ $/8 2N‬ا‪ SQI‬إن آ‪ $G/, ( > S+‬ا ‪ N‬ل‬ ‫‪B A.‬‬ ‫‪ B.‬ﺥ‪<C‬‬

‫‪ 12.‬أي ا \ ‪!G ً*G ًDD T‬ﻥ ‪E‬‬ ‫‪ A.‬إن ا‪ b‬ع رة ﺝ‪/‬ی‬ ‫‪ B.‬إن ا ء رة ‪3‬‬ ‫‪ C.‬ا‪!G‬ة ا‪ $C +N‬ه م ‪3 8‬ی( ﺥ ‪O‬ة *‪2‬‬ ‫‪ D.‬إن رة وی ا! ‪ 2‬ه ﺝًا ‪ 0/ BGN‬ﺝ‬

‫ ‪ :‬إل ا ‬

اختبار حاجات المتصل