Page 1

‫اختبار‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫القواعد األربعة‬ ‫للرعاية‬ ‫الرعاية طويلة المدى‬ ‫ترجمة ‪ /‬إقبال محمد الشهيل ‪.‬‬

‫ف‪ /‬املال‬

‫© جميع حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬


‫)ار(‬ ‫ا ا ارﺏ ی‬ ‫ا ی "ی ا ى‬ ‫ﺏ) ﻡ ه& ‪ %‬ا ‪$‬ی‪ ،‬ا ا‪.‬ﺏ ا ‪ $ ,,-‬ات ا*‪:‬‬ ‫‪ 9: -١‬أي ﺏ‪ 7‬ی‪ 56‬أن ی)ّف ا ی )ا‪.‬ﺵاف ( ﺏـ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أ‪ ) CB‬ر‪B‬ن ‪ 9‬ی‪ A‬ا ‪ 5 5 7A‬ا‪.‬دارة ﻡ‪ 5‬ﻡ‪,‬آة ا ی= ا ) ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ا رة ‪ L‬ا ری‪ J K‬ی‪ 56‬ﻡ‪ I‬ﺱى ا ﻡ‪ 5‬ا دة ذوو ا ‪-‬ة‪.‬‬ ‫ـ‪ -‬ا ‪ C‬ا‪J‬ﺱا‪ PQ 9R‬ﻡ ﻡ ی‪O‬دي إ ‪ 5A, L‬أداؤ‪.M‬‬ ‫د‪ -‬أن ا ی و ا ری‪ K‬وا‪J‬ﺱ رة ل ‪ T$B L‬ا ‪ $‬م‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إن آن ا رب ﻡ‪V‬آ ﻡ‪ 5‬ﻡه ا ‪ 6‬آ‪: 6‬‬ ‫أ‪ -‬ی‪ 5W‬ان ا ‪ ,‬ﻡ‪.:‬‬ ‫ب‪ -‬ﻡ‪ 5‬ا ‪I‬ﺱ‪ : K‬ا ‪ 5A, Y‬ا ‪A‬ك‪.‬‬ ‫ـ‪ -‬ی‪ :‬ا ‪ Y‬و ا ل‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻡ‪ 5‬ا ] اع ا )ت ‪J‬آ ف ان آن ا [‪ 5$‬ی‪ZI‬ون ا ‪ L‬ا ‪ 6‬ﻡ‪T$B 5‬‬ ‫ا ‪ZI‬ر‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ان ا ی و ا‪.‬ﺵاف )‪ LI‬ﺏـ ‪:‬‬ ‫أ‪_) -‬ی_ رؤی و رﺱ ا ‪O‬ﺱ‪ A‬ا ‪ 9‬ی‪ 9I‬إ ‪.‬‬ ‫ب‪ ]) -‬ا [‪ 5$‬ﻡ ا ‪a‬ي ی‪ CB)$‬وآ`‪.‬‬ ‫ـ‪ -‬إدارة ا‪B.‬ج ‪ 9:‬و‪ Y‬ا آد‪.‬‬ ‫د‪ -‬ا ‪A‬ة ‪ ,‬ا آ وا ‪W‬ی ا ‪ 9‬ا‪ C‬ا [‪.5$‬‬ ‫‪B ) -٤‬ﻡ‪d: e‬ن )ی` ا‪J‬ﺱ رة ه‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ا ‪A‬ة ‪ L‬اآ ف و ﺡ ا آ ا ‪ L gO 9‬اداء‪.‬‬ ‫ب‪, -‬ی أي ا ‪ 5‬ﻡ‪ W$‬ی&‪.‬‬ ‫ـ‪ -‬ری‪ T‬ا رات‪.‬‬ ‫د‪ -‬إرﺵد اﺵ‪Q‬ص ‪ 5A,‬ﻡ‪A‬ى اداء‪.‬‬

‫‪:‬إل ا ‬


‫‪ -٥‬إن ﻡ‪) k%-‬ا ‪,‬ى( ی)د ‪:L‬‬ ‫أ‪ -‬أن ‪6‬ن ﺱ)ا ا ‪ 9:‬ﺡ&‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ا‪$J‬ق ‪ L‬ود ‪R:‬ة ‪ 9:‬اداء و ‪,‬ی ﻡ ی_ﻡ‪R C‬ه ‪.‬‬ ‫ـ‪-‬ا‪$J‬ق ‪ L‬ﻡ رات ﻡ)دة أﺱﺱ و اﺱا‪R‬ت‪.‬‬ ‫د‪ -‬ا‪$J‬ق ﺏد ‪R:‬ة ‪ 9:‬اداء‪.‬‬ ‫‪) -٦‬ا رآ أو ا‪.‬م( ه‪:9‬‬ ‫أ‪ -‬ﻡﺡ ی‪ : o:6‬ا ی ا ‪A‬ك ا ‪R‬ی أو آ‪ n‬ا ‪ 5:%‬ی‪ $‬ن ‪ L‬ﻡ‪,‬و ﺱ‬ ‫ا ‪pq‬ات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إ‪ CB‬ر ﻡح ‪ZI‬ت ا ‪ Z6‬ﺏل‪.‬‬ ‫ـ‪ C T -‬أ‪ L g‬اداء ى ا ‪%‬ی‪.‬‬ ‫د – ﻡ‪ 5‬ا ‪ R‬إ‪ B‬ء أي ﺏ‪B‬ﻡ‪ e‬ری‪ 9‬د وﺱ‪ 9‬ﺏ ‪ 5‬ا ‪.56‬‬ ‫‪ -٧‬ﻡا` ا ی‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ی‪ 9pI‬أن ی‪ A‬و‪ % v:‬و ول زﻡ‪ 9I‬ﻡ‪,‬د ﻡ‪. A‬‬ ‫ب‪ -‬ی‪ 9pI‬أن ‪6‬ن ﻡﺏ) وﻡ‪ AA‬ﻡ‪.‬‬ ‫ـ‪ -‬ﻡ‪ w%Q‬و‪ v:‬ول زﻡ‪ 9I‬ﻡ‪,‬د و ‪ 56‬ه‪I‬ك ﻡا` ‪6‬ن ‪ :‬ا ی و ة‬ ‫ا ‪. Z,‬‬ ‫د‪ -‬ﺏ‪.‬ﻡ‪6‬ن إﺏ‪ ] xn‬ﺏ  أﺱع ‪ L‬ا‪.‬‬

‫‪ -٨‬ﺏ‪d‬ﻡ‪ &B6‬أن ‪6‬ن ﻡرب ‪):‬ل دون أن ‪6‬ن ﻡ‪: A‬‬ ‫أ‪ -‬ﺡ ‪ ُ) ،‬وﺡ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ادء‪.‬‬

‫‪:‬إل ا ‬


‫‪ -٩‬أي ﻡ‪ 5‬ه‪ Ma‬ا رات ‪ ) J‬أﺱﺱ ‪6‬ن ﻡرب ؟‬ ‫أ‪ -‬أن ‪6‬ن ذا ﻡ "ی‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ‪6‬ن ﻡ‪  k$I‬و ت ا ‪ ZI‬ا ‪.$Q‬‬ ‫ـ‪-‬أن ‪6‬ن درا ‪ L‬ی] ‪ap‬ی را) دا و ﻡ ‪.5$[ )R‬‬ ‫د‪ -‬أن ‪6‬ن درا ‪ L‬ا‪J‬ﺱع [‪ 5$‬دون ﻡ ")‪.‬‬ ‫‪ 9: -١٠‬ه‪a‬ا ا ‪B‬ﻡ‪ e‬ﻡ‪ ) k%-‬ا‪_ J‬ام ( ی)‪:9I‬‬ ‫أ‪ -‬ﻡ‪,‬و ا [` ﺏ‪a‬ل ‪-‬رى ‪.M‬‬ ‫ب‪: -‬ﺹ [` ‪ :‬و[‪.C$‬‬ ‫ـ‪ -‬أن ی‪Q‬ف ﺏ)€ اﺵ‪Q‬ص ﻡ‪ 5‬ا ء ﻡ ﺵ‪ PQ‬واﺡ  ﺡ ]‪.‬‬ ‫د – ا‪$‬ق ﺏ‪ 5‬ا ی و ا [‪ 5$‬ﺏ م ﺏ ‪9‬ء ﻡ )ی€ ‪-‬ر اداء‪.‬‬ ‫‪ -١١‬إن ﻡ‪ ) k%-‬ا‪ J‬ء( )ّف ﺏـ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وع أﺡاث ا ) ‪ T$B 9:‬ا ‪ Y‬ا ‪,‬د‪.‬‬ ‫ب‪: -‬ض ارات إداری ﺏ‪.‬ر ‪ L‬أ‪W‬ء ا ‪$‬ی‪.v‬‬ ‫ـ‪ -‬إی‪R‬د أﺱ ‪ K‬و "ق ‪ I‬ا وح ا‪.‬ی‪R‬ﺏ و ا رآ ‪ 9:‬ا‪Q‬ذ ا ارات‪.‬‬ ‫د‪ -‬ا‪$J‬ق ‪ L‬ود ‪pg‬ة ‪ 9:‬اداء‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬أﺡ أ‪ W:‬ا ‪%‬ق ‪ :‬ا [‪n 5$‬ﺵاك ‪ 9:‬ا ی ه‪ 9‬ﻡ‪n 5‬ل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن ‪Q‬ه] ﺏ یدون ﺱ‪ C‬ﺏ ‪.)$‬‬ ‫ب‪ -‬أن ‪VA‬ل أﺱ‪ ): 7‬و ‪. A‬ﺏت ا [‪.5$‬‬ ‫ـ‪ -‬اﺱ‪Q‬ام ‪ pB‬ﺹت  و ‪g‬ﺏ رآا ﻡ‪ n 5‬ﻡى ی&‪.‬‬ ‫د – ا ‪6‬ار ا ؤی ا ‪O‬ﺱ‪ A‬وأها‪ :‬ا‪.‬ﺱا‪.R‬‬

‫‪:‬إل ا ‬

القواعد الأربعة للرعاية  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you