Page 1

ŒîànÛa@ì−@bänÜy‰

‫إاد‬ 

 ‫إ

اه 

 

ا ا‬ 

 ‫

ا 

 

 ا‬ ‫ر

ض 

 

ن ا 

ر‬

( ١ ) ‫إار‬ ‫هـ‬١٤٣٠/١٤٢٩ ‫م‬٢٠٠٩-٢٠٠٨

http://jawda.hasaedu.gov.sa :  ‫ ا‬

! –

edu65@hasaedu.info : ‫ – إو‬00966-358-07301 : ‫ آ‬/ ‫ه‬


โ€ซุฑ ุง โ€ฌ โ€ซุฅู† ! ุฃู‡ุงู ุง ุง ุงุช ูˆุช ุง ูˆ ุง ุฃโ€ช$%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง& ุง<ุขโ€ช 0:โ€ฌุฅ ู‹ ูˆโ€ช08โ€ฌูˆุฑุฉ โ€ช 024 5/โ€ฌุงโ€ช23โ€ฌุฏ ุงโ€ช - ุŒ /0โ€ฌุง ุช โ€ช +*,โ€ฌุฃ*ู… ุง( ูˆู‡'ุง &โ€ฌ โ€ซุฒุฏุฉ *โ€ช0โ€ฌูˆ ูˆโ€ช 40โ€ฌุง?>= โ€ช 5/โ€ฌุฅุฏุงุฑุฉ ุงุช ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฅ โ€ช ,โ€ฌุฑูƒ ุฃู† *>โ€ช ,โ€ฌูˆ*ุงุฑโ€ช ,โ€ฌูˆโ€ช ,=EFโ€ฌู† * ุฃุขโ€ชD 0:โ€ฌุงู‹ โ€ช ,4 C' ุŒโ€ฌุฃู† ='ุขุก *โ€ฌ โ€ซุฃ โ€ช ,=EF Iโ€ฌูˆ*ุงุฑโ€ช * ,โ€ฌุงุฑุฉ โ€ช H +4โ€ฌุฃโ€ช 0* +4โ€ฌุง> ุฏุฉ ูˆุงโ€ช Dโ€ฌุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุช ุง  โ€ฌ โ€ซ ! *ุฑุช ูˆโ€ช LMโ€ฌูˆ=โ€ช0โ€ฌุง*โ€ช Kโ€ฌุงโ€ชJโ€ฌุฏุงุฑุฉ ุงุช ูˆ โ€ช3โ€ฌุช ุงโ€ฌ

โ€ซูˆู‡'ุง &โ€ฌ

โ€ซุงุงู… ูˆ โ€ฌ โ€ซูˆ โ€ฌ โ€ซโ€ช * +4โ€ฌู‰ ุงุฏุฉโ€ฌ โ€ซ โ€ชDโ€ฌู… =ู€โ€ฌ

โ€ซโ€ช * +4โ€ฌู‰ โ€ช0/โ€ฌู‚ ุงโ€ฌ โ€ซ โ€ชDโ€ฌู… =ู€โ€ฌ

โ€ซโ€ช * +4โ€ฌู‰ ุง*โ€ฌ โ€ซ โ€ชDโ€ฌู… =ู€โ€ฌ

โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ

โ€ซุฏโ€ช (4โ€ฌุฑ ุงโ€ชEM * Dโ€ฌู„ ! โ€ช LM Qโ€ฌูˆุฃ โ€ช Pโ€ฌุฅุฏุงุฑโ€ช ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุช ูˆุช ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏโ€ช (4โ€ฌุฑ ุงโ€ชEM * Dโ€ฌู„ ุง ุงโ€ช /โ€ฌูˆุงโ€ช4โ€ฌุฏ ุฃโ€ชI/โ€ฌุฑ ุง ุงโ€ช* :,โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช4โ€ฌุช โ€ช0/โ€ฌู‚ ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 0/โ€ฌุงโ€ช (4โ€ฌุงุฏูŠ ูˆุงโ€ช ,โ€ฌูŠ โ€ช0โ€ฌู‚ ุงโ€ฌ

โ€ซ) โ€ช( ูกโ€ฌโ€ฌ

โ€ซ*โ€ช >U,โ€ฌุง ุง ุฏุฉ โ€ช 0โ€ฌุงโ€ช. Dโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ชW 0โ€ฌุฏุงุก ูˆโ€ช H/โ€ฌุฃโ€ช V/โ€ฌุงุฑุช ูˆุฃโ€ช 0* +4โ€ฌุง> ุฏุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช3โ€ฌุณ ุฏุฉ ุฃุฏุงโ€ช. ,Xโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง ุณ ูˆุงโ€ชPโ€ฌุฑุข โ€ช 5/โ€ฌุฑโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช. Dโ€ฌโ€ฌ โ€ซ( *โ€ช0โ€ฌุช ุง ูˆุง<โ€ชI/โ€ฌุฑ ุงโ€ช=Jโ€ฌุงโ€ช. 4โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ',โ€ฌุง โ€ช,โ€ฌุช ุง = ูˆุง ุงโ€ชJ 0โ€ฌุฏ ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ) โ€ช0/ ( ูกโ€ฌู‚ ุง ) โ€ช H0/โ€ฌุง ( ุง'ุงโ€ช0/ ุŒ 5โ€ฌู‚ ุง ุงโ€ช( 0โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ]โ€ช[ูขโ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง * ) ุง ('& โ€ช%โ€ฌุฏุงุฑุฉ ุง โ€ช#$โ€ฌุฏุฉ ! ุฅุฏุงุฑโ€ช'+โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ฌ

โ€ซ ุงโ€ฌ

โ€ซ ุงโ€ฌ

โ€ซุง ู‰ ุงโ€ช5โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ ุฅุฏุงุฑุฉ ุงุฏุฉโ€ฌ

โ€ซ ุฅุฏุงุฑุฉ ุงุฏุฉโ€ฌ

โ€ซุง ู‰ ุงโ€ช5IIโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง ู‰ ุง?โ€ช0โ€ฌุง>โ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ))โ€ฌ

โ€ซุง*ุฏุงุฑุฉ ุง' ู‡โ€ช5 +โ€ฌู‰ โ€ช ,/3โ€ฌุขโ€ช1โ€ฌุงโ€ช/ "$0โ€ฌู‚โ€ฌ โ€ซุง ูˆโ€ช 893โ€ฌุฃโ€ช,$0โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ )โ€ช (ูกโ€ฌุงโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช* )$#+โ€ฌุฏุงุฑุฉ ุงุฏุฉ ) ุฅุฏุงุฑุฉ ุงโ€ช "%โ€ฌูˆุง' & โ€ช "#$%โ€ฌุง!โ€ฌ

โ€ซ((โ€ฌ

โ€ซุก โ€ช+% -โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช Iโ€ฌู† ุงโ€ช IUโ€ฌุงโ€ชE_ * 5a,โ€ฌุซ * ุช *โ€ช 4โ€ฌูˆ*ุงโ€ช Mโ€ฌูˆ^โ€ช0โ€ฌุถ ุง โ€ช U2 (_ $8โ€ฌู† ุง^โ€ช0โ€ฌุถ *โ€ฌ โ€ซุข * ู‰ * ู‡'โ€ช cโ€ฌุง ุช ูˆโ€ช= 5 /โ€ฌู† ูˆโ€ช: U,* I b%โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌูˆโ€ช ./โ€ฌุง (โ€ช#โ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช-ูก-ูขโ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช b%โ€ฌุง ู‰ ุง<ูˆู„ ) ุง?โ€ช0โ€ฌุง>โ€ช( 5โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช :โ€ฌู‡'ุง ุง ู‰ ! ุงโ€ชJโ€ฌุฏุงุฑุฉ ุง โ€ช 5/โ€ฌุงโ€ช0โ€ฌุขโ€ช +4 Dโ€ฌุงุช ูˆุช ุง ูˆ !โ€ฌ โ€ซุฅุฏุงุฑโ€ช ,โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช-ูข-ูขโ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช b%โ€ฌุง ู‰ ุงโ€ช ) 5 :โ€ฌุงโ€ช( 5IIโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช :โ€ฌู‡'ุง ุง ู‰ โ€ช4โ€ฌุช ุง> ุฏุฉ ) โ€ช8 - Lgโ€ฌู† โ€“ *โ€ช0โ€ฌุงโ€ชV ( L8 โ€“ 3โ€ฌู† โ€ช Hโ€ฌุฑโ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง * โ€ชEMโ€ฌู„ โ€ช4โ€ฌุช ุง( ุง'ุงโ€ช 5โ€ฌูˆุงโ€ชgโ€ฌุฑโ€ช. 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช-ูฃ-ูขโ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช b%โ€ฌุง ู‰ ุงโ€ช ) -:โ€ฌุงโ€ช( 5โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช :โ€ฌู‡'ุง ุง ู‰ โ€ช4โ€ฌุช  ุง> ุฏุฉ โ€ช 5/โ€ฌุฃโ€ช3โ€ฌู… ุงโ€ชJโ€ฌุฏุงุฑุฉ ุงโ€ช ) gโ€ฌุฅุฏุงุฑุฉ โ€ช0* ุŒโ€ฌุขโ€ช ุŒ (3 ุŒ Dโ€ฌูˆุฉ ( โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ]โ€ช[ูฃโ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง *ู… โ€ช:โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ"โ€ช !#โ€ฌูˆ*) โ€ช!$โ€ฌู… ุข โ€ช #$โ€ฌู‰ โ€ช!" #$ %$โ€ฌุช ุง ุง  ุฃู‡ุงู ุง ุฏุฉ โ€ฌ โ€ซโ€ช3!4โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆ"โ€ช%1โ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช 0โ€ฌุญโ€ฌ

โ€ซุงโ€ช.โ€ฌุฏูˆุงุฑโ€ฌ

โ€ซูˆุง โ€ช,#โ€ฌูˆ !ุชโ€ฌ

โ€ซ โ€ช<#โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุงโ€ช!.โ€ฌู„โ€ฌ

โ€ซูˆุงโ€ช389:.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช67โ€ฌุงุซโ€ฌ

โ€ซุง "โ€ช3โ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆุง <ูˆโ€ช!: 4 3:โ€ฌู… ุง ุฏุฉ ุฏุง= ุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูก- ูฃโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช!$โ€ฌู… โ€ช C $โ€ฌุฅุฏุงุฑุฉ ุง ุฏุฉโ€ฌ

โ€ซโ€ช FD -ูก-ูก-ูฃโ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉโ€ฌ

โ€ซโ€ช :โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช 3Eโ€ฌุงโ€ช!D!6โ€ฌุชโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช!H8โ€ฌุช ุง โ€ช. %"G#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูข-ูก-ูฃโ€ฌุง!ุฏโ€ฌ

โ€ซุง โ€ช38Lโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุงโ€ช<JKโ€ฌุง โ€ช3โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ ุฏุฉโ€ฌ

โ€ซโ€ช 4โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช <4 -ูฃ-ูก-ูฃโ€ฌุง ุงุฑุฏ ุง โ€ช 3"<9Eโ€ฌูˆุง !ุฏ"โ€ชM 3โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช! :โ€ฌุญ ุง โ€ช 38Lโ€ฌุงโ€ช<JKโ€ฌุง โ€ช 4 3โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูค-ูก-ูฃโ€ฌุงโ€ชQRKโ€ฌุน ุง !ุฑ"< ุง <โ€ช "<4 %$ 3 4โ€ฌุฅุฏุงุฑุฉ ุง ุฏุฉ !โ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ ูˆุงโ€ช!Lโ€ฌุฐ ุง <ุงุฑุงุชโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ช. ! 3โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 39!$ -ูฅ-ูก-ูฃโ€ฌูˆุง!ุฏ โ€ช!6<$โ€ฌุช โ€ช<4โ€ฌู‚ ุง โ€ช. %#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฆ-ูก-ูฃโ€ฌุงโ€ชQRKโ€ฌุน ุง ูˆุฑูŠ โ€ช XY!:โ€ฌุง โ€ช 3"VWโ€ฌุง <ุงโ€ช %$ 3HDโ€ฌุง โ€ช. %"G#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช<4 M"< -ูง-ูก-ูฃโ€ฌู‚ ุง โ€ช. %#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 3H!$ -ูจ-ูก-ูฃโ€ฌุงโ€ช.โ€ฌู‡ุงู ุง โ€ช 38L 3" #โ€ฌุง ุฏุฉ ุงโ€ช<JKโ€ฌุง โ€ช] 3โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูข- ูฃโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช!$โ€ฌู… โ€ช "<4โ€ฌุฅุฏุงุฑุฉ ุง ุฏุฉโ€ฌ

โ€ซโ€ช -ูก-ูข-ูฃโ€ฌูˆโ€ช ^0โ€ฌุง โ€ช 38Lโ€ฌุงโ€ช<JKโ€ฌุง โ€ช 3โ€ฌุฏุฉ โ€ช 4โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูข-ูข-ูฃโ€ฌุฅุงุฏ !ุฑ"< ุฏูˆุฑ"โ€ช! % 3โ€ฌุช ุง ุฏุฉ โ€ช 4โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃ-ูข-ูฃโ€ฌุฅโ€ช<Dโ€ฌุงุก โ€ช 3โ€ฌุง "โ€ช Mโ€ฌุง โ€ชVโ€ฌุง ]ุฏุงุฑุฉ โ€ช 9โ€ฌุฏูˆุฑูŠ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช M" -ูค-ูข-ูฃโ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุงโ€ช!9JKโ€ฌุฑูŠ ูˆุง ุฑ"` โ€ช<Gโ€ฌู‚ โ€ช %#โ€ฌุง ุฏุฉ โ€ช 4โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช! 3H!$ -ูฅ-ูข-ูฃโ€ฌุช โ€ช!:โ€ฌู… ุงโ€ช<Kโ€ฌุงโ€ช!6โ€ฌุช ูˆโ€ช!:โ€ฌู… ุง โ€ช!9โ€ฌูˆู‰ โ€ช 4โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฆ-ูข-ูฃโ€ฌุง โ€ช!D ^$ #โ€ฌุช =!ุฑโ€ช 4 3L$ 3Dโ€ฌุง ุฏุฉ โ€ช<D7โ€ฌุงุก โ€ช 3โ€ฌุง "โ€ช Mโ€ฌุง โ€ช!Lโ€ฌุฑโ€ชDโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฏุฉ โ€ช 4โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช bG6 -ูง-ูข-ูฃโ€ฌุง โ€ชQ #โ€ฌุช ูˆุง โ€ช Y!aโ€ฌุง โ€ช! 3*!Lโ€ฌู… ุฅุฏุงุฑุฉ ุง ุฏุฉ โ€ช 4โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูจ-ูข-ูฃโ€ฌุง<ุงุญ <"โ€ช<4 Mโ€ฌู‚ ุง โ€ช. %#โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ]โ€ช[ูคโ€ฌโ€ฌ


‫‪- ٣- ٣‬‬

‫‪!$‬م ‪ "<4‬ا ‪%#‬‬

‫‪ " -١-٣-٣‬م !‪ "<4 Y‬ا ‪!=! %#‬ر أ‪!1‬ء ا ‪"<G‬‬ ‫ا !‪ %# %EJ‬ا ‪3H‬‬

‫))‬

‫‪<9$‬وع ا ‪%#‬‬

‫((‬

‫وا ‪<" %"V‬اوح ده‪ ( ٦-٤ ) % M‬أ‪!1‬ء ‪.‬‬ ‫‪ " -٢-٣-٣‬م !‪ "<4 Y‬ا ‪ %#‬ة ا ‪!DQ "<G‬ع‬ ‫أ‪ !ً EJ‬ة ‪ %# %!J‬ا ‪3H‬‬ ‫ا ‪%#‬‬

‫((‬

‫‪.‬‬

‫‪ " -٣-٣-٣‬م ‪ "<4‬ا ‪!=! %#‬ر ا ‪3H‬‬ ‫ا ‪%#‬‬ ‫‪*<" -٤-٣-٣‬‬ ‫))‬

‫((‬

‫))‬

‫‪<9$‬وع‬

‫))‬

‫‪<9$‬وع‬

‫ا <اد ‪. F#‬‬

‫و!‪<J‬ار‬

‫‪<9$‬وع ا ‪%#‬‬

‫‪<" -٥-٣-٣‬ح ا‪!4.‬ر‬ ‫‪ a " -٦-٣-٣‬ا ‪3H‬‬

‫))‬

‫))‬

‫‪!E8$‬ت‬ ‫((‬

‫ا ‪%"G#‬‬

‫ا ا=‪%‬‬

‫)‬

‫وا ‪!L‬ر‪%D‬‬

‫(‬

‫ ‪3H‬‬

‫‪.‬‬

‫ا ‪ )H‬ا ‪V‬ه‬

‫‪<9$‬وع ا ‪%#‬‬

‫((‬ ‫((‬

‫‪.‬‬ ‫‪ E‬و‪ H‬ا ‪. %#‬‬

‫‪! H" -٧-٣-٣‬ر"< دور"‪ XY! 3‬ا‪ F!D‬و"<‪ !H4‬إ ‪ "<4‬إدارة ا دة ‪.‬‬ ‫‪ -٨-٣-٣‬ا<اح ‪!#‬ت ا ‪. 3H‬‬ ‫‪ -٩-٣-٣‬ا‪!EJ‬ل ‪!6<$‬ت و‪!g‬وى ا ‪ ) %"G#‬ا ا=‪ %‬وا ‪!L‬ر‪!: "<R % ( %D‬م‬ ‫ا <‪!6‬ت وا ‪!9‬وى ‪ 4‬ا‪7‬دارة ) <" إ <و‪ ، :‬ه!) ‪!4 ،‬آ‪* ، C‬وق‬ ‫ا‪<K‬ا‪!6‬ت ( ‪.‬‬ ‫‪-١٠-٣-٣‬‬ ‫))‬

‫‪!6<$ %1‬ت و‪!g‬وى ا ‪ %"G#‬آ!ة ر‪ %# 3#Y‬ا ‪3H‬‬ ‫‪<9$‬وع ا ‪%#‬‬

‫((‬

‫ا ‪ %$ %"G#‬ا ‪3H‬‬

‫وا ‪ H 6 H‬ا ‪ ! 3H‬ا‪!D!6‬ت و‪!H8‬ت‬ ‫))‬

‫‪<9$‬وع ا ‪%#‬‬

‫((‬

‫‪.‬‬

‫‪-١١-٣-٣‬‬

‫ا‪!G6K‬ل !‪! :‬زات ‪ "<4‬ا ‪. %#‬‬

‫‪-١٢-٣-٣‬‬

‫ا ا* ‪<4 ^$‬ق ا ‪ %#‬ا‪<=.‬ى ‪!6 4‬ل آ!‪ j:‬ا ‪ 3H‬ا <اد ‪!#‬‬

‫ا= ‪!$ ^$‬م إدارات وأ‪!#‬م أ=<ى ‪.‬‬ ‫‪-١٣-٣-٣‬‬ ‫‪-١٤-٣-٣‬‬

‫ر* ا‪!4.‬ر ا <‪ %$ 36‬ا ‪ %"G#‬و!ن ‪ !$ VG: !$‬و‪. VG" M !$‬‬ ‫‪ ^D‬ا ‪!:!E‬ت وا ‪!$ H‬ت ‪ %‬ا ‪3H‬‬

‫))‬

‫‪<9$‬وع ا ‪%#‬‬

‫((‬

‫‪.‬‬

‫]‪[٥‬‬


โ€ซโ€ช- ูค- ูฃโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง โ€ช!Hโ€ฌุช ุง โ€ช "<4 W9 3*!Lโ€ฌุง โ€ช%#โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ชL#" -ูก-ูค-ูฃโ€ฌู… โ€ช "<4โ€ฌุง โ€ช %#โ€ฌุฃุฏูˆุงุช ุง ุฏุฉโ€ฌ

โ€ซโ€ชl$โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ) ุง โ€ช )Hโ€ฌุง โ€ชVโ€ฌู‡โ€ฌ

โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌุฃุฏุงุฉ ุง โ€ช`E#โ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆุง โ€ช M" 3โ€ฌุง โ€ช! o8L$ ุŒ "3#โ€ฌุฑ" โ€ช o8L$ ุŒโ€ฌุงโ€ช!#:โ€ฌุจ ุง โ€ช ุŒ 3Hโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชK! $โ€ฌุช ุง ู‰ ูˆุง โ€ช * ุŒ )H1โ€ฌุช ุง โ€ช. ( G#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช!" -ูข-ูค-ูฃโ€ฌุฌ โ€ช "<4โ€ฌุง โ€ช %#โ€ฌุฅ ุฑ"` ุฃุฏูˆุงุช ุง ุฏุฉ โ€ช Eโ€ฌุก ุงโ€ช. F!!Dโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช "<4 9" -ูฃ-ูค-ูฃโ€ฌุง โ€ช<W %#โ€ฌุถ โ€ช$ 3 %#โ€ฌุฏุฉ โ€ช 4โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฏุงุฑุฉ โ€ช /โ€ฌุง โ€ช / M#โ€ฌุง โ€ช6โ€ฌุฉ โ€ช/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง <ุขโ€ช. sโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช "<4 <#" -ูค-ูค-ูฃโ€ฌุง โ€ช 4 %#โ€ฌุงโ€ช ) F!!Dโ€ฌุฃุขโ€ช<$ %$ <lโ€ฌุฉ ( ุฅ ุฃู† " * ุฅ โ€ช%#โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 3Hโ€ฌูˆโ€ช 4โ€ฌุงโ€ช!D!6โ€ฌุช ูˆโ€ช!H8โ€ฌุช ุง โ€ช. !$ %"G#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช "<4 -ูฅ-ูค-ูฃโ€ฌุง โ€ช F0<t %#โ€ฌุงโ€ช J!J.โ€ฌุฅโ€ช!:โ€ฌุฌ โ€ช 6โ€ฌู„ โ€ชQ9โ€ฌุช ุง โ€ช Hโ€ฌูˆโ€ช %#โ€ฌุง โ€ช!Hโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช<L 3 <EH" Kโ€ฌุฌ *!ุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช %# -ูฆ-ูค-ูฃโ€ฌุง โ€ช: H" 3Hโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง โ€ช 3Gโ€ฌุงโ€ช ) 4 .โ€ฌุง โ€ช ุŒโ€ฌุง ุงุฑุฏ โ€ช ุŒโ€ฌุง โ€ช. ( jโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุจโ€ช -โ€ฌุง โ€ช %$โ€ฌุง โ€ช !Gโ€ฌูˆุงโ€ช!8=.โ€ฌุก โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฌโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุฅ โ€ช!Wโ€ฌุก ุงโ€ช 389:.โ€ฌุง โ€ช Hโ€ฌุง โ€ช 3Hโ€ฌูˆุง โ€ช Kโ€ฌู… โ€ชY!4โ€ฌุฉ "โ€ช. "3โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุฏโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุก ู‡โ€ชvVโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง <ุขโ€ช!E8$ sโ€ฌุช ุง โ€ช %$ G#โ€ฌุง โ€ช 3Hโ€ฌูˆโ€ชู‹ ! !#โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง โ€ช!E8โ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุงโ€ช= Lg* : IPโ€ฌุฑ โ€ฌ

โ€ซ]โ€ช[ูฆโ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช#9 -ูคโ€ฌุฐุฌ ุง (โ€ช #6โ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุงโ€ช ! +โ€ฌุฅุฏุงุฑโ€ช'+โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ)โ€ช(ูกโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุงุฏุงุฑุฉ ุงโ€ฌ โ€ซ) โ€ช 1โ€ฌุงโ€ช "%โ€ฌูˆุง' & (โ€ฌ

โ€ซโ€ช H0/โ€ฌุง ( ุง'ุงโ€ช5โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช D5โ€ฌุงโ€ช89+โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช",Fโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช E$Fโ€ฌุงโ€ช '$โ€ฌุช โ€ฌ โ€ซุง*ุฏุงุฑุงุช ูˆุงโ€ฌ

โ€ซโ€ช1โ€ฌุงุชโ€ฌ

โ€ซูˆุงโ€ช$โ€ฌุงุขโ€ชGโ€ฌโ€ฌ

โ€ซ*โ€ช0โ€ฌุงโ€ช4 3โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช+A D5โ€ฌูŠโ€ฌ

โ€ซุง โ€ฌ

โ€ซโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช '$โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซูˆุง!โ€ช@Aโ€ฌุจ ูˆโ€ชB 115โ€ฌุชโ€ฌ

โ€ซโ€ช ',โ€ฌุง โ€ช,โ€ฌุชโ€ฌ

โ€ซุงโ€ชDโ€ฌุฉ ูˆุต ุงโ€ฌ

โ€ซ)โ€ช(ูกโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุงโ€ช$+โ€ฌุฐุฌ ุฅโ€ช10โ€ฌุงุฏ โ€ช $0โ€ฌุขโ€ช Gโ€ฌุงโ€ช1@0 % 1, J $โ€ฌุง'โ€ช GGโ€ฌุฏุฉโ€ฌ

โ€ซ]โ€ช[ูงโ€ฌโ€ฌ


‫‪ < -٥‬ت ا ) و!; ‪#9‬ذج ا (‪ #6‬ا ‪5‬ا‪: +‬‬ ‫‪-١-٥‬‬

‫ا^‪0‬ض * ‪ 4‬ا ( 'ا‪ 5/ 5‬إدار‪: ,‬‬

‫‪-١-١-٥‬‬

‫  دة ا‪ *g‬ا* )اا‪ – M‬ا‪g‬ر(‬

‫‪-٢-١-٥‬‬

‫ا‪ >= D‬دة ا<داء * ‪EM‬ل ا ا'آ‪ = 5‬أو >وز *‪ 0‬ا‪ DX‬ا> دة ) ‪DX‬ة‬ ‫ا<*‪W U/ = * 0‬داء ا ‪ 5* I‬ا‪DX ، D‬ة ان = را‪W k‬داء ا‪5‬‬ ‫ا‪ ، D‬و‪0l‬ه * ا> ا‪( ... DX‬‬ ‫ا‪0‬آ‪ 5/ D‬ا‪ 0‬ا<و‪ 4 5/ +‬ا ( ا'ا‪ ( +4 5‬أداء إدار‪0* =* ,‬‬

‫‪-٣-١-٥‬‬

‫‪DX‬ة ا<*‪W U/ = * 0‬داء ا ‪ 5* I‬ا‪. D‬‬

‫‪ ?@( -٦‬ت ?> ا (‪ #6‬ا ‪5‬ا‪: +‬‬ ‫ااء‬

‫م‬

‫ا‪"#$‬و‬

‫  ا اا ار دة ا وا ‪.‬‬

‫‪١‬‬

‫‪'A M‬دة ‪ 1‬ا‪"%‬‬

‫) ‪%‬د أ‪$%‬ء ا" ‪ – ٧‬ر*) " و ‪ ٦‬أ‪$%‬ء (‬

‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬

‫ا‪ *+‬ا)('&ري‬

‫)‪( ١‬‬

‫وا' &‬ ‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫ر ‪  -‬ا اا‬

‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬

‫إ‪%‬اد ‪ .% /0‬ا اا‬

‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫ا‪.5‬ع  ا اا ‪ 3‬آ إدارة ‪ /‬و‪7‬ة ‪ /‬آ‪7 8% 9‬ة‬

‫‪٤‬‬

‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬ ‫;‪ 3.‬ا‪.‬ت‬

‫‪٥‬‬

‫آ >*=  آ ‪ ) <5‬إدارة ‪ /‬و‪7‬ة ‪ /‬آ‪( 9‬‬

‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬

‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬

‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫@ ر ?*=  ا;<ت ) إدارة ‪ /‬و‪7‬ة ‪ /‬آ‪3 ( 9‬‬

‫‪٦‬‬

‫@ ;‪B‬ت ا@‪ A‬و ا‪ .‬‬

‫‪٧‬‬

‫ ور ‪ -‬ق @‪ A‬و ;‪B‬ت ا@‪ A‬ا‪@.‬دة‬

‫‪٨‬‬

‫>" ;‪B‬ت ا@‪A‬‬

‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬ ‫ا*دارات ‪ /‬ا‬

‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫‪1‬ات ‪/‬‬ ‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬

‫ا‪$‬اآ‪G‬‬ ‫ا*دارات ‪ /‬ا‬

‫‪1‬ات ‪/‬‬

‫ ا‪ A@ HI‬أداء ا‪G‬دارات ‪F‬ء ا‪E0  .‬ل ا@ ‬

‫‪٩‬‬

‫ا‪$‬اآ‪G‬‬

‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫إ?;ز ;‪B‬ت ا@‪A‬‬

‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪١١‬‬

‫إ‪%‬اد ‪%‬م ‪7‬ل ى ام @‪ A‬ا‪M‬داء و ا‪ .‬‬

‫ا@ ا‪9..‬‬

‫)‪(١‬‬

‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫اا وا‪G‬دارات ‪ /‬ا‪7‬ات ‪ /‬ا‪ .‬اآ‪ 9‬ا ‪9.‬ت ‪.‬رآ< ‬

‫إدارة ا*‪Q0‬م ا‪%‬ي‬ ‫‪ .%‬‬

‫ا ‬

‫اا‬

‫وإ‪7‬اث‬

‫@‪>A‬ت‬

‫‪M‬دا*<‬

‫‪ ،‬و ‬

‫ا‪B‬ر ) ‪ UVI "7‬ا>;ح (‬

‫‪Q‬‬

‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬

‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫‪ NH‬ا‪.‬رة ا‪.‬رآ ‪9*5‬ة ا‪H% .@ M‬ا‪O 9 9‬داء‬

‫ا‪"7B‬ل ا‪>A‬ي ‪;?P‬زات ‪ .%‬ا اا و  ا ‬

‫‪١٢‬‬

‫ ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪)5‬‬

‫آ‪ G‬ا‪ 1, J $‬دة‬

‫ا;< ‬

‫وا'‪RQ‬ت ا'" ‪*%‬دارة‬

‫‪ "#‬ه" ‪ :‬ا‪ &01‬ا‪VAB‬ري ‪U% )+' B‬ورة ا‪U‬ر ‪ E‬ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪ E$F ) )5‬ا‬

‫ا‪) "+/‬‬

‫" ا‪  M X‬ا‪ &D‬ا‪N‬ا‪ )5‬أو ا*دارات وا‬

‫ ا'‪1TD T% "T $‬م ا‪T@W‬ة‬

‫‪1‬ات وا‪$‬اآ‪. G‬‬

‫]‪[٨‬‬


‫‪   ! -٧‬ا اا و ي ا‬ ‫ا  ‬ ‫ا ع‬ ‫اات‬

‫‪١‬‬

‫ ا دة‬ ‫  ا ا ا‬ ‫وار ا ‬

‫ت‬

‫ا م‬

‫‪-١‬‬

‫ )‪ 0‬ا‪/‬دارة ‪ +, -.‬ا*)ت و('ت ا ‪. # $%‬‬

‫‪-٢‬‬

‫ا‪%4‬د ا ‪ +(3‬ا‪5/‬ا‪ +‬دة ا‪/‬دارة ‪.‬‬ ‫ ا ‪ %‬ارد ا ‪ + ,‬وا ‪%‬د ‪7. 47 +7‬ح ا ‪ +7(3‬ا‪75/‬ا‪7 +‬‬

‫‪-٣‬‬

‫ا‪/‬دارة ‪.‬‬ ‫ا@?‪>77‬ع ‪ <774‬ا ‪77‬ر ا ‪+774 %‬‬

‫‪-٤‬‬

‫‪ 77 #77‬إدارة ا ‪ 77‬دة ‪/77:‬دارة‬

‫وا‪3‬ذ ا ارات ا ا‪. A +%4‬‬ ‫‪ +E‬وا‪%4‬د‬

‫‪-٥‬‬ ‫‪-٦‬‬

‫ا@?>ع ا وري ‪ H. <4‬ا ‪ + G‬ا ا)'‪+‬‬

‫‪-٧‬‬

‫ ق ا ‪. #$-‬‬

‫‪-٨‬‬

‫‪٢‬‬

‫  ا ‬ ‫ر ‪  P‬ا ا ا‬ ‫‪<4‬‬

‫‪ +AE‬ر*‪ +‬ا ‪Q%‬‬

‫ا ا‬ ‫آ‪ Q‬ا ‪#: A R%‬‬

‫*ت ق ا ‪. #$-‬‬

‫■‬

‫‪ #‬ا ‪. # $%‬‬

‫‪ - +':‬ا‪N‬هاف ا ‪ +(3 + E$‬ا دة ا‪5/‬ا‪O +‬دارة‪.‬‬ ‫ م  ا ا ا ‪$E :‬‬

‫‪ U‬ا ‪%‬آ‪ - Q‬‬

‫ ‪7 4‬ر ‪P‬‬

‫ا  ‪.‬‬ ‫■‬

‫ م ا ‪%‬آ‪ Q‬ه ‪ W‬ا ‪ +(.N: +*%‬ا ‪ +%': +X3‬ا ا ا‪.‬‬

‫‪,4‬ا '‪ Q Q‬دة‬

‫‪٣‬‬

‫ ا ا ا‬ ‫‬

‫‪Y‬ي ا ‪Q%‬‬

‫ر ‪P‬‬

‫‪Y‬ي ا ‪Q%‬‬

‫‪ .١‬ا ا‪X‬‬

‫‪  U‬ا ا ا ‪.‬‬

‫■ ار‬

‫‪ 7 Q7% Y‬آ‪ 7‬إدارة‬

‫‪. - .٢‬ط ا ‪ 7‬ة و‪7‬ص ‪ #$7-‬أداء ا‪/‬دارة أو ا *‪7‬ة ا ‪ 7A U7, 7‬وو*ة ‪ 7‬إدارة ا ‪ +7:‬وا '‪<%$7%: 7‬‬ ‫و‬

‫' ا ‪ Q%‬ا ‪-‬ده  ا ا ا‬

‫"‬

‫‪ 7777Y‬ا ‪7777X 07777 7777 " Q7777%‬ت‬

‫‪ _7* .٣‬ا ‪>$77‬ت وا ^‪ 77‬ا ‪ 77' ) Q% 77: +7X3‬ا ‪ 77 H77. ،Q7%‬ا ‪77,%‬درة وا '‪ 77 77 77%‬وا ‪77‬رة ‪<774‬‬ ‫ا ا‪ X‬وآ‪ +:‬ا ر ‪.‬‬

‫أداء ا‪/‬دارة ا ‪ %E‬إ ‪. (A‬‬ ‫‪ .٤‬إ‪4‬اد ا ر ا ‪ +%4 HE: +X3‬ا ا ا ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ااح ق ا ‪ #$-‬ا‪/‬دارة ا ‪ %E‬إ ‪. A‬‬ ‫‪ .٦‬د  ا ‪ #$-‬ا‪/‬دارة ا ‪ %E‬إ ‪. A‬‬

‫‪٤‬‬

‫آ‪ Q‬ا ‪#: A R%‬‬ ‫‪,4‬ا '‪ Q Q‬دة‬

‫ه ‪ /‬آ ‪ – 00966-358-07301 :‬إو ‪edu65@hasaedu.info :‬‬

‫– !‬

‫ ا  ‪http://jawda.hasaedu.gov.sa :‬‬


‫اات‬ ‫‪٥‬‬

‫ا ع‬

‫ا  ‬ ‫ ا‪/‬دارة ‪$E :‬‬

‫  ا ‪#$-‬‬

‫‪U‬‬

‫‪ Y‬ا ‪Q%‬‬

‫ت‬

‫ا م‬ ‫‪ 77 .١‬م ‪ 77 77‬ا ‪77: #$77-‬ر أ‪e774‬ء ا ‪ 77‬ا ‪■ #$77- #,775E%‬‬ ‫ا '‪ ) +%‬وع ا ‪ (#$-‬وا ‪ #‬اوح ‪4‬ده ‪ ( ٦ - ٤ ) #:‬أ‪e4‬ء‪.‬‬

‫ ار  ا ‪#$-‬‬

‫‪ #‬ا ' ‪#‬‬

‫‪ 777‬ا‪/‬دارة ‪ A$777.‬و ‪ 777 777‬ا ‪777‬‬

‫‪ .٢‬م  ا ‪ 4: #$-‬ة ا  >)‪%‬ع أ‪7% ً4 ,75‬ة ‪77X #475‬ت ا '‪ 77%‬ا ‪ 477%‬وا*‪77‬ام و‪ 77‬‬ ‫ ‪ #$-‬ا '‪ ) +%‬وع ا ‪. (#$-‬‬

‫أ‪77‬ر ا‪ ، # 77q‬وا ‪77‬رة ‪ <774‬ا ‪، ,h77‬‬

‫‪ .٣‬م  ا ‪: #$-‬ر ا '‪ ) +%‬وع ا ‪ (#$-‬ا ‪%‬اد ‪.0E$-‬‬

‫و ا‪. #$- H. +,‬‬

‫‪ X .٤‬و‪%5:‬ار‬

‫(‪,‬ت ا ‪) # $%‬ا ا‪ #‬وا ‪3‬ر)‪+%' (#‬‬

‫) وع ا ‪. (#$-‬‬ ‫‪ .٥‬ح ا‪N‬ر )ا '‪ gh‬ا ه‪. (E‬‬ ‫‪ ^ .٦‬ا '‪ ) +%‬وع ا ‪ , (#$-‬و‪ ':‬ا ‪.#$-‬‬ ‫‪ ' .٧‬ر دور ‪ HE: +‬ا)‪ 04%‬و '‪ A‬إ <  إدارة ا دة ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ااح ‪E$-‬ت ا '‪. +%‬‬ ‫‪ .٩‬ا‪,775‬ل‬

‫*‪77‬ت و‪77Y‬وى ا ‪) # $77%‬ا ‪77‬ا‪ #‬وا ‪773‬ر)‪#774 (#‬‬

‫? ‪l.‬م ا ‪7*%‬ت وا ‪7‬وى ‪ 7‬ا‪/‬دارة )‪ 7 :‬إ و‪ ، 7.‬ه‪، g7‬‬ ‫آ ‪EX ،‬وق ا@ا*ت( ‪.‬‬ ‫‪#%e7 .١٠‬‬

‫*‪7‬ت و‪77Y‬وى ا ‪ # $7%‬آ‪74‬ة ر‪#$77- 7E4 +$77‬‬

‫ا '‪777 ) +777%‬وع ا ‪ (#$777-‬وا '‪ 777' 777* <h777m: 777%‬ا '‪777: +777%‬‬ ‫ا*)ت و('ت ا ‪# $%‬‬

‫‪ #‬ا '‪ ) +%‬وع ا ‪. (#$-‬‬

‫‪ .١١‬ا@*ل ‪.:‬زات  ا ‪. #$-‬‬ ‫‪ .١٢‬ا ا‪77X‬‬

‫‪77 U77‬ق ا ‪ #$77-‬ا‪77N‬ى ‪77* 77‬ل آ‪ o77.‬ا '‪ +77%‬ا ‪77%‬اد‬

‫‪ AE$-‬ا‬

‫‪U‬‬

‫‪A‬م إدارات وأ‪$‬م أى ‪.‬‬

‫‪ .١٣‬ر‪ X‬ا‪N‬ر ا ‪+*%‬‬

‫‪ #‬ا ‪ # $%‬و‪:‬ن‬

‫ ‪ .‬‬

‫‪ AE‬و ‪. E‬‬

‫‪ U%) .١٤‬ا ‪.,‬ت وا ‪ '%‬ت ‪ #4‬ا '‪ ) +%‬وع ا ‪. (#$-‬‬

‫‪٦‬‬

‫آ‪ Q‬ا ‪#: A R%‬‬ ‫ر ‪  P‬ا ‪#$-‬‬

‫‪,4‬ا '‪ Q Q‬دة‬ ‫‪$E :‬‬

‫‪U‬‬

‫‪Y‬‬

‫ م ا ‪%‬آ‪: Q‬ر ‪  P‬ا ‪ #$-‬و ا ‪%‬ا* ا ‪: +‬‬ ‫ا ‪ +*%‬ا‪N‬و < ‪:‬‬

‫■ ور‪% %4 +Y‬ة ‪. +45 ١t٣٠‬‬

‫‪ A‬م ا دة ‪.‬‬

‫ا ‪ +*%‬ا ‪ : +.s‬أدوات ا ‪ #$-‬ا ‪. %$%‬‬

‫ا ‪Q%‬‬

‫ه ‪ /‬آ ‪ – 00966-358-07301 :‬إو ‪edu65@hasaedu.info :‬‬

‫– !‬

‫ ا  ‪http://jawda.hasaedu.gov.sa :‬‬

‫] ‪[ ١٠‬‬

رحلتنا نحو التميز 1  
رحلتنا نحو التميز 1  
Advertisement