Page 1

kultura w dziennikarstwie dziennikarze w kulturze


Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych


11


41


DYSKUSJE


43


53


59


PARTNERZY

62


Konsolidacja organizacji publicznych, politycznych oraz inicjatyw indywidualnych w celu zachowania niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Białorusi.


Wsparcie dla publicznych i prywatnych organizacji białoruskich, działających na rzecz demokratyzacji, ochrony wolności konstytucyjnych oraz praw człowieka na Białorusi. Zachowanie i promowanie kulturalnych, historycznych i narodowych wartości Białorusi. Prowadzenie kampanii solidarności i projektów informacyjnych, mających na celu naświetlenie kwestii demokracji i ochrony praw człowieka na Białorusi. Wspieranie organizacji publicznych, politycznych oraz inicjatyw prywatnych na Białorusi i poza jej granicami, nakierowanych na demokratyczną transformację kraju. Organizacja wydarzeń kulturalnych w celu zachowania i rozwoju kultury, historii i języka białoruskiego. Lobbowanie na rzecz demokratycznych organizacji białoruskich za granicą.


Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

FII  
FII  

Kultura w dziennikarstwie, dziennikarze w kulturze e-book

Advertisement