Page 1

Al e Ś w i ę t a ! Wi e l k a n o c

w w w . k i n g a p a r u z e l . p l


Ja j k azp a s t ąW a s a b i


Ja j k awz ł o t y mc h l e b i e


Śl e d z i kwo l e j uzs u s z o n y mi mo r e l a mi i c z e r w o n ąc e b u l ą


Pa s z t e t wc i e ś c i e


Ba r s z c zd o s k o n a ł y zp a l u c h a mi zc z a r n y ms e z a me mi s o l ą


Po l ę d w i c z k i wk o l o r o w y mp i e p r z u zp u r ezb o b ui z i e l o n e og r o s z k u


Ku r c z a k p i e c z o n y zwa r z ywa mi


p o s i e jr z e ż u c h ę


Wi e l k a n o c n a Ba b k aDr o ż d ż o w a


Pa s c h a Wi e l k a n o c n a


Ma z u r e k zk a j m a k i e m iwi 贸 r k a mik o k o s a


Ba t o n Ex p r e s s


Ale Święta! Wielkanoc  

Prezent dla Was jest już gotowy. Właśnie w ten sposób chcę Wam podziękować za to, że ze mną jesteście. "Ale Święta" to mój pierwszy e-book p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you