Page 1

Jakimi mediami społecznymi w swojej działalności popularyzatorskiej dysponował Janusz Korczak, a jakie mógłby wykorzystywać, gdyby żył i pracował dzisiaj? Zilustruj dokonane porównanie.

Kinga Popielarcyzk


Utwory Janusza Korczaka były publikowane w gazetach. W XXI w. już mało kto kupuje gazety, raczej ludzie wybierają małe mobilne urządzenie, którymi są tablety. Do rzeczy, które są umieszczane w Internecie każdy ma dostęp, dzięki czemu utwory mogą się cieszyć sławą.

http://en.paperblog.com/how-to-find-oldnewspaper-articles-online-96259/

http://www.crn.pl/news/sprzet/tablety/2012/10/ incom-10-calowy-tablet-adax


Książki pisane przez Janusza Korczaka cieszyły i cieszą się popularnością, jednak coraz rzadziej ludzie sięgają po papierowe wydanie książki. Gdyby ten pisarz żył teraz mógłby wydawać swoje utwory w wersji elektronicznej, a może właśnie wtedy większa liczba Polaków zaczęłaby czytać.

http://www.se.pl/wydarzenia/warszawa/warsza wa-wymien-stara-ksiazke-na-nowa-w-galeriikordegarda_251124.html

http://www.itkup.pl/audiobooki/21294-czytnike-book-sencor-7-quot-seb-711.html


Stary Doktor publikowała swoje dzieła w audycjach radiowych, była to bardzo dobra rzecz, gdyż to uruchamiało wyobraźnie wielu osób. Teraz ludzie „słuchają” radia np. śpiesząc się do pracy . Janusz Korczak mógłby pokazywać swoje dzieła w telewizji. Smutno przyznać, ale w sfilmowanej wersji pewnie cieszyłyby się większą popularnością niż w radiowej, ponieważ ludziom nie chce się wysilać wyobraźni , wolą mieć wszystko „podane na talerzu”.

http://uwolnijmysli.pl/viewtopic.php?f=24&t=77 73

http://bines.pl/pc360,telewizor-lcd.html


Podsumowując, gdyby Janusz Korczak żył teraz na pewno miałby do dyspozycji więcej środków masowego przekazu, jednak moim zdaniem nie odzwierciedlałby one tej magii i prawdy zawartej w słowach tak, jak książka czy radio.

Prezentacja-Janusz Korczak  

.Jakimi mediami społecznymi w swojej działalności popularyzatorskiej dysponował Janusz Korczak, a jakie mógłby wykorzystywać, gdyby żył i p...

Advertisement