Page 1

ABUSO (noun) nadużycie, nadużywanie: abuso di alcol nadużywanie alkoholu,: abuso di potere nadużycie władzy [lat. abusu(m)] ACCADEMIA (noun) 1 instytucja skupiająca naukowców akademia; 2 szkoła wyższa: accademia musicale konserwatorium; 3: Accademia di Belle Arti Akademia Sztuk Pięknych; 4 przen. pot.: fare dell' accademia mówić frazesy, lać wodę [dal gr.Akademeia] CONDANNARE (verb) 1 prawn. skazać: condannare a morte skazać na śmierć,: condannare all' ergastolo skazać na dożywocie,: condannare in contumacia skazać zaocznie; 2 potępić, zganić, skrytykować: e' stato condannato da tutti wszyscy go potępili E (conjunction) 1 i: tutti e due obydwaj; 2 ale, tymczasem: doveva venire, ma non e' venuto miał przyjść, ale nie przyszedł; 3 no to, a więc: e vieni! no to chodź; 4 plus, dodać: tre e tre fa sei trzy plus trzy równa się sześć IDIOZIA (noun) 1 med., psych. idiotyzm; 2 pot. głupota, tępota: che idiozia rifiutare tale occasione! co za głupota nie skorzystać z takiej okazji! ; 3 bzdura, absurd: dire un' idiozia powiedzieć głupotę IDROGENO (noun) chem. wodór: idrogeno solforato siarkowodór,: bomba all'idrogeno bomba wodorowa SENTIRE (verb) 1 słyszeć, usłyszeć: hai sentito cosa vogliono? słyszałeś czego chcą?; 2 czuć, poczuć: sentire un profumo poczuć zapach,: sentire fame być głodnym SENZA (pronoun) bez: lavorare senza sosta pracować bez wytchnienia,: senz'altro bez wątpienia,: un uomo senza pieta' człowiek bez litości TOGLIERE (verb) 1 zabrać, usunąć: togliere un divieto usunąć zakaz; 2 odebrać komuś, pozbawić kogoś: togliere la vita pozbawić kogoś życia, zabić [dal lat. tollere] TONDO (adjective) 1 okrągły, zaokrąglony: viso tondo okrągła twarz,: cifra tonda cyfra zaokrąglona; 2 druk.: carattere tondo antykwa

slownik wlosko-polski  

Ciekawe i pozyteczne zadanie. Poczatek trudny, ale jak juz zrozumialam mechanizm reszta poszla latwo.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you