Page 1

Kraków Data sprzedaŜy Termin zapłaty Sposób zapłaty

22 22

stycznia stycznia 22 stycznia 2013 przelew

Faktura VAT

2013 2013

oryginał

1/2013

Nazwa sprzedawcy: Adres sprzedawcy: NIP sprzedawcy:

Alicja Mróz Usługi lingwistyczne ul. Liliowa 3/7, 31-537 Kraków 234-765-890-567

Nazwa nabywcy: Adres nabywcy: NIP nabywcy:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań 348-987-309-291

Lp.

Określenie usługi

Tłumaczenie WŁ - POL , pdf -Traktat z Lizbony (452.586 znaków) Tłumaczenie WŁ - POL 2. prezentacja OBWE (6764 znaków) Tłumaczenie WŁ -POL 3. doc. Karta praw UE (20.398) 1.

jm. Ilość

Cena jedn. netto

Wartość netto

Podatek VAT stawka kwota

Wartość brutto

251

24,53

6 157,03 23%

1 416,12

7 573,15

4

24,53

98,12 23%

22,57

120,69

11

24,53

269,83 23%

62,06

331,89

4.

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

0,00

0,00

1 500,75

8 025,73

1 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 025,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem:

6 524,98

-

6 524,98 23% 0,00 22% 0,00 8% 0,00 7% 0,00 5% 0,00 4% 0,00 0% 0,00 zw 0,00 np.

Kwota brutto słownie: Rachunek bankowy:

#ADR! 2000 -35465-8675-80097

Dodatkowe informacje: Kwota brutto słownie: osiem tysięcy dwadzieścia pięć 73/100 PLN


faktura VAT  

Faktura Vat do tlumaczenia dokumentow IT- PL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you