Page 1

Sztuka odżywiania i utrzymania zgrabnej sylwetki.

Prowadzący: Kinga Koczywąs


Sztuka odżywiania i utrzymania zgrabnej sylwetki.

Temat projektu Zespół uczniowski

Nauczyciel - opiekun Problem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Anita Pakuła Daniel Darmos Sylwester Brocki Emilia Zieja Zofia Nowak Anna Dobra Mateusz Lesiak

Kinga Koczywąs

  

Fakty i mity na temat żywienia. Czy słodycze są zdrowe? Dziedziny sportu wpływające na naszą sylwetkę

 Czy warto dążyć do tali osy?

Cele Projektu:  Promowanie zdrowego odżywiania i sportu.  Nauka pracy w grupie.


KONTRAKT Temat projektu: Sztuka odżywiania i utrzymywania zgrabnej sylwetki. Przedmiotem badania będzie: 1. 2. 3. 4.

Fakty i mity na temat żywienia. Czy słodycze są zdrowe? Dziedziny sportu wpływające na naszą sylwetkę. Czy warto dążyć do tali osy?

Projekt będzie zwierał informacje o prawidłowym żywieniu i najlepsze ćwiczenia dla polepszenia zdrowia. Terminy konsultacji z nauczycielem:      

13.11.2012 19.11.12 20.11.12 21.11.12 22.11.12 23.11.12

Terminy oceny etapowej :  

21.11.12r. 30.11.12r.

Termin zakończenia projektu: 03.12.2012r. Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu: w przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawienia efektów pracy do oceny etapowej uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu trzech dni. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów dotrzymania terminów na forum grupy w obecności nauczyciela. Uczniowie zobowiązuje się do wykonania projektu zgodnie z założeniami zawartymi w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem oraz udział w prezentacji projektu. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.

Data zawarcia kontraktu: 01.11.12r. Wykonujący projekt

Prowadzący projekt Kinga Koczywąs


Harmonogram Lp.

Czynność

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Zaplanowanie Spotkania z lekarzem rodzinnym i dietetykiem

Zespół

01.11.

2.

Zebranie informacji potrzebnych do spotkania z gośćmi

Zespół

08.11

3.

Przeprowadzenie spotkania z lekarzem i dietetykiem

Zespół

12.11

4.

Planowanie inscenizacji

Zespół

13.11

5.

Próby inscenizacji

Zespół

15-23.11

6.

Stworzenie plakatów promujących zdrowe odżywianie i sport

Zofia Nowak i Anita Pakuła

19-22.11

7.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Sylwester Brocki, Emilia Zieja i Daniel Darmos

19-22.11

8.

Prezentowanie inscenizacji i prezentacji multimedialnej

Zespół

3.12

Koszty

Materiały i kostiumy

Materiały na plakaty


Konsultacje z nauczycielem Terminy

Tematy

Imię i nazwisko nauczyciela

13.11.12r.

Tworzenie inscenizacji

Kinga Koczywąs

19.11.12

Tworzenie plakatów

Kinga Koczywąs

20.11.12r.

Sport dla zdrowia

Kinga Koczywąs

21.11.12r.

Wpływ odchudzania na zdrowie

Kinga Koczywąs

22.11.12r.

Słodycze, a zdrowie

Kinga Koczywąs

23.11.12r.

Fakty i mity na temat żywienia

Kinga Koczywąs

Podpis nauczyciela

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu Termin prezentacji i inscenizacji

03.12.12r.

Miejsce prezentacji i inscenizacji

Publiczna Szkoła Gimnazjalna w Głuchowie

Forma prezentacji

Plakaty, prezentacja multimedialna i inscenizacja

Udział członków zespołu

Zespół brał udział w inscenizacji i prezentowali prezentację

Odbiorcy

Uczniowie i nauczyciele całej szkoły


Karta działania a) Planowanie Działania

Uczniowie wykonujący zadania Fakty i mity na Anna Dobra i temat żywienia Mateusz Lesiak

Źródła informacji

Dziedziny sportu wpływające na naszą sylwetkę Czy warto dążyć do tali osy? Czy słodycze są zdrowe?

Anna Dobra i Mateusz Lesiak

Internet, książki o Nauczyciel w-fu w 14.11.2012r. sporcie szkole

Anita Pakuła

Internet, książki o Lekarz rodzinny zdrowiu

Plan Inscenizacji Plakaty Prezentacja multimedialna

Sojusznicy

Internet , książki Lekarz rodzinny i na temat żywienia dietetyk

Termin wykonania

12.11.2012r.

20.11.2012r.

Daniel Darmos Internet, książka Nauczyciel i Sylwester na temat żywienia Brocki Zofia Nowak i Nauczyciel Emilia Zieja

15.11.2012r.

Anita Pakuła i Zofia Nowak Daniel Darmos, Emilia Zieja i Sylwester Brocki

19.11.2012r.

b) Realizacja Spotaknie Z lekarzem rodzinnym i dietetykiem

Zebrane przez grupę materiały na temat żywienia i sportu

Nauczyciel plastyki Nauczyciel informatyki

13.11.2012r.

19.11.2012r.

Cała grupa uczniów uczestniczyła wraz z nauczycielem prowadzącym w spotkaniu z lekarzem rodzinnym i dietetykiem, którzy odpowiedzieli na wiele pytań przygotowanych przez uczniów.

Inscenizacja promująca odpowiednie żywienie i sport

Zofia Nowak i Emilia Zieja przy pomocy nauczyciela prowadzącego stworzyły krótką inscenizację do tytułem „ Trzymaj Formę”

Plakaty

Anita Pakuła i Zofia Nowak dzięki pomocy nauczyciela plastyki stworzyły plakaty zachęcające do uprawiania sportu i odpowiedniego żywienia.

Prezentacja multimedialna

Daniel Darmos, Emilia Zieja i Sylwester Brocki pod kontrolą nauczyciela prowadzącego stworzyli prezentację pod tytułem „Trzymaj formę”


Arkusz oceny umiejętności ucznia doskonalonych podczas realizacji całego projektu. Grupa: 5 Temat projektu: Sztuka odżywiania i utrzymania zgrabnej sylwetki. Termin prezentacji: 03.12.2012rok Etapy realizacji projektu I.Wybór problemu i forma działania IIZaplanowanie pray nad projektem i prezentacji końcowej III.Realizacja zaplanowanych działań

Ocena Umiejętności   

Precyzyjne sformułowanie tematu Jasne określenie celów projektu Podejmowanie decyzji w sprawach grupy

 

Analiza własnych zasobów Poszukiwanie informacji z różnych źródeł Ich selekcja i krytyczne przetwarzanie Twórcze rozwiązywanie problemów Pozyskiwanie sojuszników

   IV.Prezentacja i podsumowanie

    

V.Praca w grupie

     

Wybór adekwatnej do projektu formy prezentacji Wykorzystanie czasu prezentacji Zainteresowanie innych uczniów Sposób mówienia Sposób opracowania materiałów wizualnych Udzielanie sobie informacji Podejmowanie decyzji w sprawie grupy Sluchanie się nawzajem Rozwiązywanie konfliktów Zaangażowanie innych w pracę Samoocena postępów pracy

(punktowa)


Arkusz obserwacji zachować w grupie Imię ucznia

Anita Pakułą

Daniel Darmos

Sylwester Brocki

Emilia Zieja

Zofia Nowak

Anna Dobra

Mateusz Lesiak

Uważnie słucha innych, nie przerywa cudzych wypowiedzi, czeka, żeby zabrać głos, aż inni skończą.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zwięźle przedstawia swoje opinie, nie robi dygresji.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Swoje opinie wyraża w Prost, nie stosuje aluzji.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Jej/Jego komunikaty niewerbalne są zgodne z werbalnymi.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zadaje pytania i parafrazuje wypowiedzi innych, by upewnić się, czy dobrze je rozumie.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zachowania


Karta samooceny ucznia wykonującego pracę długoterminową I Etap Lp.

Kryterium

1.

Uczestniczyłem w wyborze tematu projektu.

2.

Uczestniczyłem w Opracowywaniu opisu projektu.

3.

Uczestnicziłem w planowaniu pracy zespołu.

4.

Wykonywałem systematycznie poszczególne etapy projektu.

5.

Zaplanowane zadania wykonywałem terminowo.

6.

W pełni zaangażowałem się w pracę.

7.

Motywowałem kolegów do podjęcia działań związanych z wykonywaniem projektu.

8.

Unikałem tworzenia konfliktowych sytuacji w grupie.

9.

Pomagałem kolegom w przypadku trudności.

10.

Korzystałem z różnych źródeł.

11.

Jestem zadowolony z pracy w grupie.

Tak Częściowo Nie

II Etap Tak

Częściowo

Nie


12.

Moje refleksje i uwagi:

13.

Moja praca zasługuje na ocenę


Ocena społeczna prezentacji projektu Zaznacz „+” w wybranej kolumnie

Doskonale

Średnio

Słabo

Entuzjazm

………………..

……………..

……………..

Kontakt wzrokowy

………………..

………………

……………

Modulacja głosu

………………..

………………

…………….

Znajomość tematu

………………..

………………

…………….

Oryginalność projektu

……………….

……………...

…………….

Pomoce wizualne

……………….

……………….

……………

Materiały pomocnicze

………………..

……………….

……………

OCENA OGÓLONA

………………..

………………

……………


word

definition

Calories

an amount of food having an energy

Dairy

an establishment for the sale or distribution chiefly of milk and milk products

Diet

food and drink regularly provided or consumed

Fats

any of various compounds of carbon, hydrogen, and oxygen that are glycerides of fatty acids, are the chief constituents of plant and animal fat, are a major class of energy-rich food, and are soluble in organic solvents but not in water

Fish

an aquatic animal

Food

material consisting essentially of protein, carbohydrate, and fat used in the body of an organism to sustain growth, repair, and vital processes and to furnish energy; also : such food together with supplementary substances (as minerals, vitamins, and condiments)

Frozen food

Food crusted over by freezing

picture


Fruit

a product of plant growth

Graham roll

whole wheat roll

Health

the condition of being sound in body, mind, or spirit

Juice

the extractable fluid contents of cells or tissues

Meat

animal tissue considered especially as food

Organic

of, relating to, or arising in a bodily

Sugar

a sweet crystallizable material that consists wholly or essentially of sucrose, is colorless or white when pure tending to brown when less refined, is obtained commercially from sugarcane or sugar beet and less extensively from sorghum, maples, and palms, and is important as a source of dietary carbohydrate and as a sweetener and preservative of other foods

Sea food

edible marine fish and shellfish


Sport

to amuse oneself

Vegetable

of, relating to, constituting, or growing like plants

Vitamins

any of various organic substances that are essential in minute quantities to the nutrition of most animals and some plants, act especially as coenzymes and precursors of coenzymes in the regulation of metabolic processes but do not provide energy or serve as building units, and are present in natural foodstuffs or sometimes produced within the body


Plakaty

Sztuka odżywiania i utrzmania zdrowej sylwetki.  
Sztuka odżywiania i utrzmania zdrowej sylwetki.  

Kinga Koczywąs

Advertisement