Page 1

SZÜLETÉSNAPI EMLÉKKÖNYV 2013. március 5.


Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. (Weöres Sándor)


IVÁNYI RÓBERT Szombathelyen született 1963. március 5-én.

ÉDESAPJA:

ÉDESANYJA:

IVÁNYI TIBOR

IVÁNYI TIBORNÉ DÉRI ANNA

TESTVÉRE: IVÁNYI ZSOLT †


WEÖRES SÁNDOR KI VAGY TE? Ha elvonatkoztatod magadat mindattól, amit lényednek ismersz: tulajdonképpen lényed ott kezdődik. Testedet, értelmedet, személyedet ne cseréld össze lényeddel, önmagaddal. Csak segédeszközöd; csak batyú, mely szükségleteid őrzője is, görnyesztő teher is. Tested nem te vagy, hiszen csak anyag, mely folyton cserélődik: negyvenéves korodban húszéveskori testedből egyetlen parány sincsen. De érzelemvilágod és értelmed sem te vagy, hiszen még nem volt, mikor te már a bölcsőből nézegettél. Ki vagy? a határtalan, mely fogantatásodkor a határok közt megjelent. Ha elhatárolt személyedet tekinted önmagadnak, végezz copernicusi fordulatot: a határtalan

teljességet

tekintsd önmagadnak,

személyedet

pedig

ideiglenes

kötöttségnek, puszta tüneménynek, "nem-én"-nek. Ahol megszűnik az érzés, érzéketlenség, gondolat, gondolattalanság, változás, változatlanság; ahol azt hinnéd, hogy semmi sincsen: tulajdonképpeni lényed ott kezdődik.


Március 5. a naptárban Az év 64., szökőévben 65. napja a Gergely-naptár szerint.

Névnapok:


ESEMÉNYEK MÁRCIUS 5-ÉN:       

1608 – Rákóczi Zsigmond lemond erdélyi fejedelmi trónjáról Báthory Gábor javára. 1849 – Damjanich János és Vécsey Károly csapatai a szolnoki csatában győzelmet aratnak a császáriak fölött, és elfoglalják Szolnokot. 1927 – Olasz-magyar örökbarátsági szerződést ír alá Bethlen István és Benito Mussolini. 1946 – Winston Churchill brit miniszterelnök először említi a „Vasfüggönyt” fultoni beszédében. Sokan innen számítják a hidegháború kezdetét. 1963 – A Beatles együttes felveszi a „From Me to You” és a „Thank You Girl” című számokat. 1979 – Az amerikai Voyager-1 űrszonda részletes felvételeket készít a Jupiter gyűrűjéről és egyes holdjairól. 2008 – Elismeri Koszovó függetlenségét Szlovénia és Írország.

SZÜLETÉSEK MÁRCIUS 5-ÉN:       

1326 – I. (Nagy) Lajos magyar király († 1382) 1512 – Gerardus Mercator flamand térképész, a Mercator-vetület megalkotója († 1594) 1922 – Pier Paolo Pasolini olasz filmrendező († 1975) 1932 – Gelley Kornél magyar színész, érdemes művész († 1989) 1940 – Graham McRae új-zélandi autóversenyző 1968 – Bajnai Gordon magyar miniszterelnök 1973 – Katsumi Yamamoto japán autóversenyző

HALÁLOZÁSOK MÁRCIUS 5-ÉN:         

1827 – Alessandro Volta olasz fizikus (* 1745) 1929 – David D. Buick skót születésű amerikai gyáros, az autógyártás úttörője (* 1854) 1933 – Komjádi Béla sportvezető, vízilabdázó, edző, a magyar vízilabdasport úttörője (* 1892) 1953 – Joszif Visszarionovics Sztálin (er. Joszeb Dzsugasvili) grúz születésű bolsevik forradalmár, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára, diktátor (* 1878) 1953 – Szergej Szergejevics Prokofjev orosz zeneszerző (* 1891) 1977 – Tom Pryce (Thomas Maldwyn Pryce) brit autóversenyző (* 1949) 1982 – John Belushi amerikai filmszínész, a Blues Brothers című film egyik főszereplője (* 1949) 1998 – Rab Zsuzsa magyar költő, műfordító (* 1926) 2005 – Ernie Devos (Ernest De Vos) kanadai autóversenyző (* 1941)


AZ IVÁNYI NÉV

Típusa: Helynév családnév.

eredetű,

magyar

Változatai: Iványi 2180, Ivanyi, Iváni, Ivány 132. Más változatokkal együtt összesen: 2333. Eredete: Alapszava a bibliai héber eredetű és ’Isten kegyelmes’ jelentésű Yeh hoh cháh náhn (Jehohánán) név. Ez a latin Johannes alakon keresztül terjedt el a keresztény világban, így Magyarországon is. A magyar nyelv az Árpád-kor elején még nem ejtette a gégefőben képzett (laringális) -h- hangot, s az így keletkezett -oa- magánhangzó-találkozást (hiátust) vagy az -o- kihagyásával (János), vagy pedig később a közbeékelt -v- hanggal oldotta föl (Jovános ~ Jovánus). A névkezdő Jo- ~ Ju- egyes nyelvjárásokban I-vel váltakozott (pl. ma is: juhar ~ ihar, juhász ~ ihász), az -os ~ -us végződést pedig latin ragnak fogták föl, s elhagyták. Természetesen mindegyik változatból lehetett személynév. Így alakult ki a magyarban is teljesen szabályosan az Iván keresztnév, s magyaros névadással (minden végződés nélkül) helységnév is lett belőle Arad, Baranya, Bodrog, Borsod, Fejér, Gömör, Heves, Nógrád, Sáros, Somogy, Sopron, Temes, Tolna, Torda, Trencsén, Valkó, Vas, Zala, Zaránd vármegyében (ezekhez még hozzávehetjük a hajdan száznál több Szentiván nevű települést). Az -iván utótagú településnevek mindegyike megkaphatta az ’onnan / oda való’ jelentésű -i képzőt, s így eredetre, származási helyre utaló családnév lehetett belőlük. Az Ivány nevek egy része tartozhat az Iván nevűek közé is, de ezt csak családtörténeti kutatással lehet eldönteni. Elterjedtsége: A Dunántúl nyugati, északnyugati részén gyakoribb. Névváltoztatás: Több Ivankovič, Ivanovszky, Neumann, Krustyák, Panyik magyarosított Iványi névre, de fölvette egy Ignácz, és érthető okból egy Bika nevű lelkész is a XIX. században.


A RÓBERT NÉV

Eredete: A német Robert névből ered, ennek pedig a germán Hródbert az alapja. A név jelentése ’fényes hírnév’, tehát két szó összetételéből keletkezett. Első tagja a ’hírnév, dicsőség, dicső’ jelentésű hród ~ hroud, második tagja a -bert ~ -berht, melynek jelentése ’fényes’. Több ilyen utótagú német eredetű nevet találhatunk a magyar nyelvben, például az Albert, Hubert, Norbert. A XII-XIII. századi oklevelekben Robertus, Roberthus, Rubertus alakban fordul elő. Védőszentje: Róbert (†1111) bencés apát, aki Szent Benedek Regulája eredeti szellemének és a szerzetesi fegyelem helyreállításának céljából alapította a franciaországi Cîteaux-ban a ciszterci rendet. Fő feladatának a tanítást tekintette. Ez a rend hazánkban is elterjedt. A XVIII. században Zirc lett a központja. Róbertet bíborosi öltözetben, köpennyel és szögletes papi sapkával, birátummal ábrázolják. Ünnepnapja: április 29. Névnapja: február 4., április 29., május 13., június 7., július 17., szeptember 17. Gyakorisága: A Róbert név viselésére vannak adataink a XIX. századból. 1967-ben majdnem 1000 fiút neveztek el így, s ezzel a 24. leggyakoribb név volt. Az 1983-87-es névlistán már a 19. helyen találjuk 6254 képviselővel. 1996-ban a 29. leggyakrabban választott név volt 693 névviselővel. A 2000-es adatok szerint a 32. lett, ebben az évben 590-en adták a Róbert nevet gyermeküknek. A 2006-os összesített gyakorisági listán a 24. helyen szerepelt 57 551 névviselővel. Második névként ekkor 8016-an viselték. A Robin angol nyelvterületen fiúknak és lányoknak is adható név, amely a Robert név megrövidült és az -in képzővel ellátott alakjából keletkezett. A középkorban Angliában ez a név nagyon gyakori volt a népi hős, Robin Hood hatására. A XVII. és XVIII. században nem használták a nevet. A Robin akkor vált a XIX. században ismét gyakoribbá, amikor madárneveket kezdtek női keresztnévként adni. Ugyanis Robinnak Amerikában és Angliában is egy-egy (nem ugyanazon) madarat neveztek. Ezek után a Robin női névként is egyre népszerűbb lett. A kedvelt, s nálunk is ismert Bob férfinév is a Róbertből származik.


Becézése: Bob, Bobi, Bobika, Róbertke, Robi, Robici, Robika, Robesz, Robin, Robinka. Rokon nevei: Robin, Robinzon, Rupert. Női párja: Roberta és e név további rokonai: Robertin, Robertina, Robina, Robinetta. Idegen megfelelői: A név nagyon gyakori több idegen nyelvben is. A németben, angolban, franciában, csehben, lengyelben Robert, az olaszban, spanyolban Roberto. Családnévként: Ritkán, de előfordul. A XIV-XVII. századi régi magyar családnevek között azonban nem találunk példát a Róbert név használatára. Híres viselői: Róbert (?-1239) vallon származású, magyarországi főpap, veszprémi püspök, majd esztergomi érsek. II. András királlyal szemben érvényre juttatta a papság és az egyház érdekeit. Károly Róbert (1288-1342) uralkodó, aki kemény harcot folytatott a központi hatalom megszilárdításáért. Létrehozta az értékálló aranyforintot. Bárány Róbert (1876-1936) magyar származású svéd orvos, egyetemi tanár, Nobeldíjas. Kitüntetését a belső fülben levő egyensúlyozó szerv élet- és kórtanával kapcsolatos munkáiért kapta. Robert Capa, Friedmann András (1913-1954) magyar származású amerikai fényképész, fotóriporter. Háborúellenes felfogást tükröző harctéri felvételeivel vált híressé. Csúfoló: A név ritkán szerepel névcsúfolókban. Robika-Bolika Te jártál az ablakba? Köznevesülve: Szent Róbert füve a nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum), amely Mária keze vagy muskáta néven is ismert.


HÍRES RÓBERTEK, ROBINOK, ROBINZONOK ÉS RUPERTEK                       

Antal Róbert – olimpiai bajnok vízilabdázó Alföldi Róbert – színész, rendező, festőművész Berény Róbert – festőművész Robert Browning – angol költő Robert Burns – skót költő Roberto Carlos – brazil labdarúgó Robert de Niro – színész Dolák-Saly Róbert – humorista, színész Robert Fischer – sakkvilágbajnok Ilosfalvy Róbert – operaénekes Koltai Róbert – színész Robert Kubica – lengyel Forma-1-es autóversenyző Robert Merle – francia író Rátonyi Róbert – színész Robert Redford – színész Robert Schumann – német zeneszerző Robert Schuman – francia politikus Szikora Róbert – énekes Robbie Williams – angol énekes Robin Williams – színész Rupert Keegan – brit autóversenyző Salzburgi Szent Rupert – püspök, hitvalló, a bajorok apostola Roberto Baggio – olasz labdarúgó

Uralkodók:    

Károly Róbert – magyar király I. Róbert skót király II. Róbert skót király III. Róbert skót király

Egyéb Róbertek:   

Róbert Gida, Micimackó barátja Robin Hood Robinson Crusoe


WEÖRES SÁNDOR TÍZ LÉPCSŐ Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.


o Teljes szívvel bízzál az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra! Minden utadon rá gondolj, s ő majd igazgatja lépéseidet. Péld 3,5-6 Elfáradhatnak a fiatalok, és ellankadhatnak, s az ifjak is megbotolva eleshetnek; de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, mint a sasok. Iz 40,30-31 Ne add át lelkedet a bánatnak, és ne gyötörd magadat gonddal! A szívbeli öröm: élet az ember számára, és ki nem fogyó szent kincs, meghosszabbítja a vidámság az ember életét. Sír 30,22-23

p


Az ember napjainak száma, ha sokra megy, száz esztendő: mint a csepp a tenger vizéhez mérve, mint a porszem a homokban, olyan csekélyek esztendei az örökkévalóság mellett. Sír 18,8


A KEDVENC DIAFILM


REND A LELKE MINDENNEK Ursus Wehrli rendet rakott… /1


Ursus Wehrli rendet rakott… /2

ÉS AZ AUTÓ, AMIRŐL OLY SOKAT HALLUNK


INGRID SJÖSTRAND: LÁTTAD MÁR? Láttad már két fiú arcát, mikor biciklivel gurulnak le a lejtőn? Az első arcán ez van: Nézzétek, mit tudok én! A másik arcán: Mama, segíts! De nem nyúlhat a fékhez, ha nem fékez az első...


VARIÁCIÓK HÁROM TÉMÁRA


WEÖRES SÁNDOR KÉTFÉLE ÓHAJ „Gyere velem repülni” – szól a darázs a virágnak. „Tapadj az ágra mellém” – szól a virág a darázsnak.


EGY, KETTŐ, HÁROM, NÉGY

WEÖRES SÁNDOR A JÓSÁGRÓL Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.


VARIÁCIÓK A MUNKÁRA

„Önmagadban akkor jutsz előbbre, ha képességeidet mennél teltebbé s összecsengőbbé teszed; mindegy, hogy képességeid mekkorák: fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk.” (Weöres Sándor)


TÉLEN ‒ NYÁRON ŐSSZEL ‒ TAVASSZAL T

,

Ős s zel , t avas s zal


WEÖRES SÁNDOR: A TELJESSÉG FELÉ PEHELY, MELY ÓLOMNAK LÁTSZIK Az egyéni-ember irtózik a megvénüléstől: úgy fogadja, mint elgyengülést, tehetetlenné-válást, méltatlan megaláztatást. Az igazi-ember nem irtózik a megvénüléstől, hiszen benne érheti el zavartalan kibontakozását; az ő évei lépcsők, egyre magasabbra. Ha nem félsz betegségtől, nyomortól, öregségtől, haláltól, semmiféle csapástól: részedre az öregség egyre biztosabb kiteljesülés lesz, a szegénység tehertelen szabadság, bármilyen nyomorékság gyarapodás, a halált pedig még halálod előtt megismered.


Olyan fiatal vagy, mint reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint félelmeid. Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. (Albert Schweitzer)


FELHASZNÁLT FORRÁSOK: FERCSIK Erzsébet – RAÁTZ Judit: Keresztnevek enciklopédiája : A leggyakoribb női és férfinevek. Budapest: Tinta Kvk., 2009. 204. p. HAJDÚ Mihály: Családnevek enciklopédiája : Leggyakoribb mai családneveink. Budapest: Tinta Kvk., 2010. 224. p. WEÖRES Sándor: A teljesség felé. Budapest : Tericum, 2000. 144 p. http://www.historyorb.com/date/1963/march/5 http://jolka.qwqw.hu/tarhely/jolka/dokumentumok/roka_rudi_a_falurossza.pps http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_5 http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3bert

A képek forrása: http://www.cisztercimonostor.hu/admin/data/file/437_szt_rendalapitok_n.jpg http://farm7.static.flickr.com/6091/6213404126_5b89868b15.jpg http://farm7.static.flickr.com/6222/6213404724_ffdb6d754e.jpg http://karolyrobert.netlap.net/images/karolyrobert.jpg http://www.kpmdoodles.com/ http://liszteslada.blog.hu/2011/08/28/ursus_wehrli_rendet_rak#axzz2Ht3JmyJe http://napigeek.blog.hu/tags/informatikus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Geranium_robertianum_Sturm 7.jpg/410px-Geranium_robertianum_Sturm7.jpg


Összeállította sok szeretettel:

2013 márciusa előtt Szombathely városában

Robi szülinap 4  

születésnap, emlékkönyv

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you