Page 1

Jaargang 15, nummer 3 december 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van KinderRijk. NieuwsRijk doet verslag van ontwikkelingen en alledaagse gebeurtenissen bij KinderRijk.

Adresgegevens hoofdkantoor Bovenkerkerweg 4 Postadres: Postbus 2027 1180 EA Amstelveen Tel.: 020 426 08 88 Fax: 020 426 08 89 E-mail: info@kinderrijk.nl Internet: www.kinderrijk.nl

dereen e i t s n e w k KinderRij gen a d t s e e f e g i prett 2014! d n o z e g n e en e


Inhoud Redactioneel 2 Hoe groeien appels? 3 Fotopagina 5 Ouder bij 6 SpeelRijk 7 Ouders ‘aan het werk’ op de groep 8 Spotlight 10 Het kind of de activiteit? 11 In ’t kort 13 Column 15 Kindernieuwjaarswensen 16

100 miljoen erbij, alle beetjes helpen… Door: Martijn van der Kroef, Raad van Bestuur Vanaf 2014 trekt het kabinet honderd miljoen euro extra uit om de opvangkosten voor gezinnen wat te dempen. Een eerste lichtpuntje voor ouders in donkere dagen? Gezinnen met een jaarinkomen boven € 105.000,- profiteren het meest. Zij ontvangen vanaf 2014 een vaste toeslag van 18 procent in de kosten. Gezinnen met een gezamenlijk inkomen vanaf € 47.000 profiteren overigens allemaal van deze extra 100 miljoen. De middelen worden ingezet voor verhoging van de uur­ver­ goeding van het Rijk. Maar ondanks dit alles blijft de bijdrage van de ouders in de kosten voor de kinderopvang de hoogste sinds 2005. Onderlinge band KinderRijk is blij met deze eerste financiële verlichting voor ouders. Voor hen, maar ook voor onszelf, is het plezierig om enig licht aan de horizon te zien. In verhouding tot veel andere collega’s deed en doet KinderRijk het goed en niet in de laatste plaats door het vertrouwen dat onze ouders geven aan en uitspreken over de KinderRijkers op groep! En misschien meer dan ooit willen we dit vertrouwen en het enthousiasme dagelijks ook waar­ maken door er voor de volle 100% te zijn voor uw kind. Maar wat de afgelopen periode ook kenmerkte was en is het intensieve contact tussen onze ouders en KinderRijk. De onder­linge band is versterkt en, net als in de beginjaren van de opvang, trekken ouders en KinderRijkers samen op en bedenken ze met elkaar wat meer, beter of extra kan. Het mooiste resultaat hiervan is dat met ingang van 2014 op alle kinderdagopvang vestigingen wekelijks

een of twee maal muziek en danslessen aangeboden worden. Hiermee gaat een grote wens van veel ouders in vervulling. Betrokken ouders We zien ook een grote toename van ouder­ bijeen­komsten. Niet alleen op de locaties maar ook centraal zijn er in 2013 veel initiatieven geweest. We konden samen met ouders in gesprek met wetenschappers over gezonde voeding en over opvoed­ vragen en ouders volgden de training Eerste Hulp aan Kinderen. Qua beleid gingen we met elkaar in gesprek over flexibele opvang en het gebruik van de spelcomputer op de BSO. Vaker dan in het verleden bieden ouders zich aan om een activiteit te organiseren, stukjes te schrijven of foto’s te verzorgen. Ouders komen voorlezen, een keer sporten of gaan mee met een uitje! Mogelijk ontdekken ze meer

en meer hoe leuk het is te participeren op de groep en geeft het extra energie. Hoe het ook zij, wij genieten van dit samen optrekken! En ouders laten ons weten onder de indruk te zijn van wat er allemaal op een dag of middag gebeurt, ze vinden het boeiend te zien hoe hun kind zich beweegt in de groep. Ook vinden ze het stimu­le­rend op een avond over opvoeding te delen in de twijfels en oplos­singen van andere ouders. Kortom, die honderd miljoen van de overheid vormt een licht­puntje. Maar de betrokken­heid van onze ouders en de mogelijk­heden die daaruit voortkomen, zien wij als een stukje kwaliteit dat de 100 miljoen euro ver overstijgt. Met ver­ trouwen gaan we een nieuw jaar tegemoet. Graag wens ik iedereen een vrolijk kerst­ feest en een gelukkig en gezond 2014!


3 Hoe groeien appels?

Opvoeden is soms lastig maar vooral erg leuk! Door: Marjolein Kranenburg & Andrea Joosse

Ben ik wel een goede opvoeder? In de Week van de Opvoeding (7-13 oktober) bespraken ouders de lastige en leuke kanten van het opvoeden tijdens het KinderRijk Opvoedingsdebat met elkaar en met deskundigen. Opvoeden is vooral erg leuk bleek op deze avond. Ook de lastige kanten werden besproken, met verrassende tips van ouders en professionals. Als ouders bekruipt ons regelmatig een gevoel van twijfel of we het wel goed doen. We willen graag dat onze kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en gelukkige mensen die optimaal hun talenten benutten, dat ze (leren) leren, spelen, clubjes bezoeken, hobby’s hebben en op zwemles gaan. We doen er van alles aan om het goed te doen. We verslinden hele boeken, bekijken websites, luisteren naar goed­ bedoelde adviezen van buren, familie en vrienden. En in de dagelijkse drukte en hectiek moeten we ook onze kinderen nog opvoeden. Een driftbui in de supermarkt Is opvoeden eigenlijk wel zo leuk, als je … …o  p je vrije dag in de speeltuin bezorgd staat te kijken of je dreumes geen nare bulten oploopt, … je zorgen maakt hoe je kleuter van vier het er vanaf brengt bij de Citotoets, … k ind in de supermarkt een driftbui krijgt en je met het schaamrood op de kaken bij de kassa aankomt, … ’s avonds ‘gezellig’ met het gezin aan tafel zit en een van de kinderen niet wil eten, … na het eten eindelijk wat tijd voor je zelf denkt te hebben en je dochter nog hulp nodig heeft bij haar huiswerk, … zoon van 9 ’s morgens in geen enkele versnelling te krijgen is?

Juist omdat we allemaal dagelijks te maken hebben met opvoed­vragen, is het inspirerend om met elkaar van gedachten te wisselen. En, echt waar, dan blijkt opvoeden soms weliswaar lastig, maar vooral erg leuk. Opvoedingsdebat ‘Spelenderwijs opvoeden van 0-12 jaar’ Tijdens het KinderRijk Opvoedingsdebat in de Week van de Opvoeding debatteerden ouders aan de hand van spraak­ makende stellingen met professionele opvoeders over allerlei opvoedzaken die ouders zoal tegen­ komen. Bijvoorbeeld over het vinden van de balans tussen beschermen en loslaten. Of over de ‘grote mensen’-vragen die we soms aan kinderen voorleggen, zoals: wat wil je eten vanavond? Of over onze wens het leven van onze kinderen (talenten ontwikkelen, hobby’s ontplooien, culturele interesse opwekken, etc.) te regisseren. En de vraag wat de voor- en

nadelen zijn voor 2½-jarigen om al naar school te gaan. Er is veel behoefte bij ouders om opvoed­vragen met elkaar te delen en aan professionals voor te leggen. En het mooie is, opvoeden doe je samen; ouders, scholen en kinderopvang.  >>>


>>> In het panel zaten, naast ouders, prof. dr. Ruben Fukkink, hoogleraar kinder­ opvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam en lector van het lectoraat Urban Education, dr. Sanne Huijbregts, docent en onder­zoeker opleidingen peda­ gogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en Caroline van Meer, directeur van Brede School Rembrandt. Een greep uit de vele opvoedings­ vragen en de antwoorden Mijn dochter gaat heel laat slapen… Wat nu? ‘Een duidelijk ritme/structuur bij het naar bed brengen kan goed helpen wanneer uw kind moeilijk gaat slapen. Bespreek samen met uw partner hoe het naar bed brengen wenselijk zou zijn. Het is belangrijk om één lijn te trekken. Wanneer uw kind oud genoeg is kan hij/zij ook aangeven wat mee te nemen in het ritueel. Start bijvoorbeeld in de badkamer. Tandenpoetsen, plassen, uitkleden, naar de slaapkamer, pyjama aan, boekje lezen (laat uw kind kiezen) en daarna duidelijk afscheid en slaap lekker. Ga niet te snel terug naar de slaapkamer wanneer uw kindje gaat huilen. Als u terug gaat (afhankelijk van de leeftijd) praat niet, leg het kindje neer, geef speen of knuffel en loop weer uit de kamer.’ Mijn zoontje wil alleen zijn Bob de Bouwer T-shirt aan ‘Het helpt mij zo vaak in dit soort gevallen. ‘De keuze uit twee’ is (bijna) altijd toe te passen. Ik heb alle begrip dat mijn zoontje iets graag aan wil, maar soms is dat niet mogelijk. Dit benoem ik ook en vertel dan: je hebt de keuze vandaag uit deze en deze. Gek genoeg maakt hij dan ook de keuze uit de shirts die ik omhoog houd en als cadeautje mag hij dan de broek erbij kiezen.’ ‘O mam, ik neem de trainings­broek, want dat speelt zo lekker.’ Onze zoon van 9 is ’s morgens niet vooruit te branden als hij naar school moet ‘Het helpt om afspraken te maken, bij welke zaken heeft uw kind hulp nodig

en wat kan hij prima zelf doen. Deel het ochtendritueel in stukjes op en maak afspraken: wie doet wat? U kunt ook een beloning afspreken, bijvoorbeeld tien minuten tv kijken als je om zeven uur opstaat en alle afspraken nakomt.’ Mijn dochter van twee wil geen warme maaltijd eten ‘Eten is bij ons aan tafel een gezellig moment. Wil je eten? Gezellig en dat benoemen we dan ook. Onze kinderen krijgen alle producten op hun bord. Als ze iets niet willen eten, dan mogen ze dat laten liggen. Zo is ‘mama, dat vind ik niet lekker’ geen discussie meer. Het is dan wel zo dat als de pasta op is, er geen nieuwe pasta komt voordat er iets anders gegeten is. Er komt niks anders als vervanging op

tafel tijdens de maaltijd (geen boterham of iets dergelijks). Wel eten we allemaal een toetje, ook als het bord niet leeg is. Een toetje is voor ons namelijk geen beloning, maar onderdeel van de maaltijd. Voordat de maaltijd bij ons op tafel komt, helpen de kinderen mee met boodschappen doen, opruimen van de boodschappen en koken, en zorgen ze voor een gezellig gedekte tafel. Ondertussen bespreken we waar ons eten vandaan komt: hoe groeien appels?’ Een paar tips op een rij: • Zorg voor een gezellige tafel, kaarsje, servetjes en dergelijke. • Houd de sfeer gezellig. Benoem positief gedrag. • Laat de keuze aan het kind. Het komt vanzelf. Dwing je kind niet om te eten.


5 Door en voor ouders en kinderen Een greep uit de vele initiatieven bij KinderRijk tijdens de Week van de Opvoeding: BSO-kinderen lezen voor op het KDV, werken met natuurlijk materiaal, dans en beweging met Stichting Memorabele Momenten, voorlezen voor je kleinkind, ‘kleedjesmarkt’ voor het goede doel, muziekles, sla uit eigen moestuin en een BSO buitenspeeldag.


Ouder bij…

In deze rubriek laten wij u kennismaken met ouders van KinderRijk. Waarom brengen ze hun kind bij KinderRijk? Wat doen ze in het dagelijkse leven en wat vinden ze van bijvoorbeeld kinderopvang, KinderRijk of andere zaken die ze tegen komen in de opvang.

Al vijftien jaar actief betrokken Door: Heidi Schaefer Laurella Asselman is al vele jaren ouder bij KinderRijk. ‘Onze oudste, Rianne van 16, werd met 15 maanden geplaatst op KDV Asserring en is tot en met groep 8 naar BSO Noorddammerweg gegaan,’ vertelt ze. ‘Onze zoons Dennis (13) en Jonno (11) zaten ook op KDV Asserring en gingen daarna naar de BSO. Jonno zit nu in groep 8 en zo maak ik de 15 jaar precies rond. De opvang heeft het mogelijk gemaakt dat wij als ouders konden blijven werken. Het was natuurlijk weleens hectisch, drie kinderen op verschillende locaties op de fiets halen en brengen inclusief gymspullen, laptop, enzovoort. Niet alleen voor ons, maar ook voor de kinderen vind ik de opvang belangrijk. Ze bouwen er een netwerk op aan vriendjes van verschillende leeftijden uit alle groepen en er is ander speelgoed dan thuis. Ze timmeren en schilderen in het atelier of ze doen gezelschapsspellen met leeftijd genoten, waarbij ze leren winnen en verliezen.’ Veranderingen Op de BSO is veel veranderd in de loop der jaren. De horizontale jongste, midden en oudste groepen maakten plaats voor twee verticale groepen en één oudste groep. ‘De opvang bij de BSO is gestructureerder dan een aantal jaren geleden,’ constateert Laurella. ‘Er is een planbord waarop met iconen en tekst staat wat er die dag te doen is. Elke kind kan zo kiezen wat het wil doen. Aan de inrichting is ook het één en ander veranderd. De huiswerkkamer werd weinig gebruikt en hoort nu bij de

oudste groep. De buitenspeelruimte, voor de jongste kinderen, is vorig jaar opgeknapt. Van een eenvoudige zandbak is een kleine natuurtuin gemaakt, waar je heerlijk met water en zand kunt kliederen. Ik heb gemerkt dat een goed draaiend team heel belangrijk is. Er is veel verloop geweest bij het personeel, dit is niet altijd even soepel gegaan, maar de laatste tijd staat er een leuk en enthousiast team. Jammer dat Jonno het als oudste BSO-er nu toch wel tijd vindt om de BSO achter zich te laten. Pannenkoeken Laurella is actief in de oudercommissie van BSO Noorddammerweg: ‘Wij zien onszelf als klankbord voor de pedagogisch mede­werkers en clustermanager. We bespreken de uitkomsten het van klant­tevredenheids­onder­zoek en het

GGD rapport. Daarbij wordt ons advies gevraagd bij wijzi­gingen van de groepen of veranderingen van inrichting en activiteiten. Wij op onze beurt ventileren de ervaringen van onze kinderen en van de andere ouders. Laurella zet zich ook in voor de feestelijke dingen zoals het 10-jarig jubileum van BSO Noorddammerweg. ‘De kinderen waren al weken bezig met het versieren van de vestiging,’ vertelt ze. ‘Ze hebben zelfgebakken cakejes, met een 10 erop, uitgedeeld aan de buurtbewoners. Op de dag van het feest was er een grote zelfgemaakte ballonnenboog en een rode loper voor … de burgemeester! Hij reikte de prijzen uit voor de mooiste jubileum­ hoed, uit elke groep twee winnaars. Er was een clown die van ballonnen alles kon maken: van zwaarden tot hondjes. En er is een record aantal pannenkoeken gegeten. Kortom, groot feest!’


7 Beweging stimuleert de ontwikkeling

SpeelRijk

‘Kinderen hebben honderd talen

en elke taal heeft haar eigen zeggingskracht en mogel ijkheden Loris Malaguzzi

Door: Lennart van Trigt

Kinderen hebben honderd werelden om te ontdekken en ze doen dat spelenderwijs. In een rijke speelomgeving met muziek, dans, beweging en creativiteit ontwikkelen kinderen zich beter. Deze uitgangspunten passen uitstekend bij de visie van KinderRijk. Na succesvolle experimenten op de dagverblijven in Amsterdam gaat KinderRijk deze rijke speelomgeving, onder de naam SpeelRijk, aanbieden op al haar kinderdagopvang locaties. Het is wetenschappelijk bewezen dat er een positieve relatie is tussen lichaams­ beweging en leerprestaties. Een kind dat speelt met een bal en uitvindt wat die bal allemaal kan, zal het woord bal sneller in de woordenschat opnemen dan een kind dat een plaatje ziet van een bal. Doordat het kind een begrip koppelt aan beweging komt de taalontwikkeling beter op gang. De dansante taal en rekenbeleving heeft aandacht voor de woordenschat, rijm, klank, ritme, kennis van lichaams­delen, kleur, vorm, getallen, enzo­voort. Kinderen kunnen daarmee van alles ontdekken en uit­pro­beren. Via creativiteit leren ze te begrijpen met hun handen. Genieten en leren SpeelRijk is gebaseerd op deze kennis. Drijvende kracht achter dit project is Tine Oudshoorn, manager kinderdag­ opvang Amsterdam. Zij is erg tevreden met de resultaten van het experiment op de Amsterdamse vestigingen. ‘Het aanbieden van SpeelRijk is zeer goed in de smaak gevallen bij de kinderen, ouders en peda­ gogisch medewerkers. Kinderen doen geconcentreerd mee aan de activiteiten, medewerkers genieten en leren, en ook de ouders zijn enthousiast.’ Hoe werkt SpeelRijk? Elk KDV en HDO heeft een weekprogramma waarin dans/beweging, muziek en het kinderatelier wordt geboden. De activiteit

van circa een half uur wordt gegeven door een specialist: een dans­docente, muzikant of kunstenares. De specialist is bekend met de KinderRijk-pedagogiek en past deze toe. Tine Oudshoorn: ‘Een voor­beeld hiervan is starten vanuit veiligheid om vervolgens de kinderen te stimuleren te ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen, van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen.’ De specialist doet de activiteit samen met de medewerkers, zodat er aangesloten kan worden op een actueel thema of een thema dat door de kinderen wordt bedacht. Na de activiteit kan dit thema weer vervolg krijgen op de groep, ook bij de jongere kinderen. De meerwaarde van de specialist is dat kennis en kunde worden over­gebracht op de mensen op de vestiging. Er wordt op

specifieke wijze tijd en aandacht besteed aan ontwikkelings­stimulering, voor kinderen én peda­ gogisch medewerkers. Elke vestiging heeft straks een beweeg­kist waarin standaard materiaal als scheer­ schuim, muziek­ instrumentjes, doekjes, ballonnen en dansdoeken is opgenomen voor de SpeelRijk activiteiten. Elke locatie heeft al een kinderatelier of geschikte ruimte waar creatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. In de toekomst willen we het aanbod gaan uitbreiden, bijvoorbeeld met natuur­activiteiten. Hechte band ‘Natuurlijk worden ook ouders betrokken bij de ontwikkeling van SpeelRijk per vestiging,’ zegt Tine Oudshoorn. ‘Zo dansen we met ouders en peuters op KDV Binnengasthuis­ straat op vrijdagmiddag. Samen met je kind dingen beleven en genieten creëert een hechtere band tussen ouder en kind. De reacties zijn unaniem positief.’ Tine besluit: ‘Het is ook opvallend om te zien hoeveel vaders op de pilot dans afkwamen. Die zijn aanvankelijk soms wat schuchter, maar samen met hun kind ontdooien ze heel snel.’


Ouders ‘aan het werk’ op de groep

Leuk en inspirerend Door: Ine van der Schot

Bij KinderRijk was oktober de ouderparticipatiemaand. Op diverse vestigingen organiseerden ouders activiteiten samen met de pedagogisch medewerkers. Dit leverde veel creativiteit en plezier op en was vooral een positieve ervaring. Het idee is nog nieuw, hopelijk werkt het aanstekelijk voor volgend jaar! ‘In het kader van de Week van de Opvoeding vroegen wij hulp van ouders,’ vertelt pedagogisch medewerker Brechtje van de oudste groep van BSO Schweitzer­ laan. ‘Wij willen ouders graag laten zien hoe een middag op de opvang verloopt en wat hun kinderen op de groep beleven. Samen met de oudercommissie riepen we dan ook de ouderparticipatiemaand in het leven. We kregen enthousiaste reacties. Punniken en nagels lakken De moeder van Marieke kwam punniken in de jongste groep van BSO Schweitzerlaan. Een activiteit die de kinderen en veel jonge pedagogisch medewerkers niet kenden. Het was een echte activiteit voor de fijne motoriek en best lastig in het begin, toen de kinderen het doorhadden vonden zij het erg leuk. Brenda Schoorl, de moeder van Madison, kwam nagels lakken. Nagellak is standaard op de groep aanwezig, zij bracht ook nog steentjes en extra kleurtjes mee. De kinderen brachten zelf poppetjes van de populaire film ‘Despicable me’ op hun nagels aan. De jongens vonden het leuk om te kijken, maar het was wel echt een ‘meidenactiviteit’. Brenda Schoorl: ‘Ik vond het erg leuk om te doen, al was het wel buffelen. Veel meisjes stonden voor me in de rij. Madison vond het ook gezellig dat ik er was. Zij heeft het erg naar haar zin bij KinderRijk, daarom is het extra leuk om met een activiteit mee te doen. Ik zit in de oudercommissie en dan hoort dit er

ook bij. Ik heb er een paar uur vrij voor genomen, maar dat geeft niks hoor, dat heb ik er graag voor over.’ Herfststukjes en computers Odette Muijsers, moeder van Arie uit groep Kikkers in KDV MacGillavrylaan, maakte met de kinderen herfststukjes. Met Arie en zijn oudere broer had ze in het Flevopark takjes en besjes verzameld. ‘De kinderen kwamen twee aan twee bij me, de andere kinderen uit de groep speelden buiten. Ik gaf wat aanwijzingen en complimenten tussendoor en dat gaf snel resultaat en

enthousiaste gezichten. Het is leuk om in het kinderdagverblijf bezig te zijn, je krijgt zo een beeld van je kind op de momenten dat je er normaal niet bij bent. Ik wilde al langer iets extra’s doen, dus de wervende oproep kwam voor mij op het juiste moment. En leuk dat ik tijdens de herfst­vakantie mijn oudste zoon gewoon kon meenemen.’ De ouders van Thijmen maakten robots met de grote peuters. Pedagogisch mede­werker Merel vertelt: ‘Het was zo leuk, deze ouders hadden zelf houten plankjes met voorge­ boorde gaten en kleine latjes en diverse


9 schroeven en moeren meegenomen. De kinderen konden deze voorwerpen erop bevestigen. Thijmen vond het heel normaal dat zijn ouders er waren en deed samen met de andere kinderen enthousiast mee.’ Locatiemanager Marieke Broeksteeg vertelt hoe enthousiast de ouders van deze vestiging zijn. ‘Ze hebben nu zelfs een ‘ouder-doe-club’ opgericht waar ook een ouder uit de oudercommissie aan deel­ neemt. Deze club organiseert feestjes en activiteiten en dat werkt!’ Kastanjes poffen en mini-museum De ouderparticipatiemaand is oorspronkelijk een initiatief van de ouders van KDV Maurits­ kade, die er vorig jaar mee begonnen. Dit jaar was het in peutergroep Blauw zo druk met actieve en creatieve ouders, dat sommige ouders aanboden om later in het jaar terug te komen voor hun activiteit. Peuter Ramses had samen met zijn vader tijdens hun vakantie in Toscane veel tamme kastanjes verzameld. In de tuin van KDV Mauritskade werden deze in de barbecue gepoft. Natuurlijk zaten de kinderen op gepaste afstand en stonden de brandblussers in de aanslag. De kinderen genoten van het spannende vuur en proefden de aparte smaak van de kastanjes. Diana Guzijan, moeder van Oliver, werkt als workshopdocent in het Rijksmuseum. Zij maakte een mini-museum op de

zolder van dit kinderdag­verblijf met posters van bekende schilderijen. Kinderen kwamen in groepjes naar haar museum om deze te bekijken en om te luisteren naar bij­passende voorleesverhalen uit Het Grote Rijksmuseum Voorlees­ boek. ‘Het was superleuk om te doen,’ vertelt ze, ‘de aandacht van de kinderen verschilde per verhaal. Een verhaal vertelt over een jongetje dat zich verstopt onder een tafel met kazen, horend bij een stilleven. Het jongetje krijgt de hik. Ik heb er een toneelstukje van gemaakt en dat sprak de peuters erg aan. Ze deden goed mee. Mijn eigen zoon bleef wel bij me in de buurt, maar vond het leuk dat ik er was. Een ander kind had tegen hem gezegd dat ik mooi kon voorlezen en hij was helemaal trots. De volgende keer zal ik de verhalen nog meer vereen­vou­digen en wat meer attributen meenemen, een tafel bijvoor­beeld om onder te kruipen, dan wordt het nog beeldender.’ Participeren is niet alleen voor ouders, ook twee oma’s kwamen koekjes bakken

en voorlezen. Andere ouders maakten soep met onder andere wortels uit de groentetuin. Voorlezen ‘In peutergroep Titaantjes van KDV Maurits­ kade is voorlezen een geliefde activiteit,’ vertelt pedagogisch medewerker Connie. ‘De moeder van Lara, Kristina Langarika, las samen met haar dochter voor uit haar zelfgeschreven kinderboek Lola’s Sint. Ze had losse platen bij zich, zodat de kinderen de illustraties goed konden bekijken. Daarna maakten de kinderen ook zelf een boekje. Een andere moeder had speciaal een boek gekocht over papieren poppetjes. Na het voorlezen maakten de kinderen zelf papieren poppetjes.’ Voor herhaling vatbaar Brechtje van BSO Schweitzerlaan besluit: ‘Het is de bedoeling de ouder­participatie­ maand volgend jaar te herhalen. Hartstikke gaaf als ouders hiervoor open staan en voor ons een leuke manier om met ouders samen te werken. De ouders die meededen hebben genoten en zijn al ideeën aan het bedenken voor volgend jaar.’


Spotlight

Bij KinderRijk werken medewerkers met een bijzondere achtergrond. In deze rubriek stellen wij ze aan u voor. Deze keer Debby Whitton, KinderRijker op Bonaire.

Een half jaar in Caribisch Nederland Door: Heidi Schaeffer Debby Whitton voelt zich bevoorrecht. Wat wil je ook, ze werd uitgenodigd om eind vorig jaar op Bonaire een onderzoek te doen en vervolgens om nog eens een periode van zes maanden terug te komen om de kinderopvang op Bonaire te ver­ sterken. Op beide verzoeken ging deze KinderRijk-locatiemanager maar al te graag in. ‘Vorig jaar zomer ben ik benaderd door Martijn van der Kroef met de vraag of ik geïnteresseerd zou zijn om een onderzoek uit te voeren in opdracht van het Ministerie SZW op de Bes-eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vanwege mijn opleiding, pedagogische werkervaring én mijn achter­grond vonden ze mij een geschikte kandidaat om dit te doen. Ik werk namelijk al meer dan tien jaar als locatiemanager bij KinderRijk, heb meerdere teams aan­ gestuurd, maakte deel uit van de KinderRijk pedagogiekgroep en heb diverse trainingen gegeven. Bovendien ken ik de eilanden goed, ik kom er jaarlijks, er wonen veel familieleden en vrienden van mij.’ Een werkdag op Bonaire ‘Mijn leven is voor zes maanden totaal veranderd. Maar het is een voorrecht en een uitdaging! ’s Ochtends bezoek ik vaak twee crèches en coach ik de medewerkers. De meeste crèches bevinden zich in of rond een woonhuis. De directrices werken vaak ook op de groep, soms is er een stagiaire of andere leidster aanwezig. Je mag hier met twee keer zoveel kinderen werken als in Nederland. Voor de directrices is dat fijn, want hoe meer kinderen hoe meer inkomsten. De meeste groepen zijn

verticaal en daar komen ’s middags vaak nog de BSO-kinderen bij. In de middag schrijf ik vaak beleids­stukken. Ik werk nauw en plezierig samen met collega Aisha Elstak. Zij is verantwoordelijk voor het kinderopvangbeleid. Ik heb onder andere een concept document Visie op Kinderopvang Bonaire op papier gezet en

Debby Whitton (3e van links) ondersteun Aisha bij het schrijven van het definitieve beleid. Verder heb ik de sociale kaart van Bonaire in beeld gebracht en probeer ik samenwerkingsverbanden op te zetten of te versterken met alle organisaties die zich bezighouden met de kinderen van 0-12 jaar. Op dit moment ben ik bezig met het opstellen van een gemeenschappelijk handelingskader om de zorgkinderen in beeld te brengen.’

Samenwerking Nederland – Bes-eilanden ‘Eind 2012 heb ik het eerste onderzoek uit­ gevoerd. Een onderzoek naar de wens en mogelijkheden om een samenwerking op te zetten tussen de kinderopvang in Neder­land en die van de Bes-eilanden. Ik heb kennis gemaakt met de eiland­besturen en heb medewerkers op crèches vragen kunnen stellen over een eventuele samenwerking. Ik ben hartelijk ontvangen en heb veel contacten gelegd. Mijn bevindingen heb ik gepresenteerd aan de KIK partners, het Ministerie SZW en aan mijn collega’s van KinderRijk. Op Bonaire werd ik bij mijn bezoeken aan de crèches vergezeld door medewerkers van Directie Samenleving en Zorg. Deze samenwerking resulteerde uit­ein­delijk in de vraag of ik de kinder­ opvang op Bonaire wilde komen versterken voor een periode van zes maanden.’ Steentje bijdragen ‘Ondertussen houd ik me bezig met de verbouw en inrichting van een nieuwe crèche. Ook word ik bijvoorbeeld uitge­ nodigd voor pedagogische symposia en de presentatie van Unicef met betrekking tot de rechten van het kind in het Caribisch gebied. Een goede samenwerking tussen de Nederlandse en de Caribische werk­ nemers is van groot belang en is soms nog wat onwennig. Maar ik kan zeker een steentje bijdragen aan het welbevinden van de kinderen op Bonaire. In maart reis ik weer terug naar Nederland met een schat aan ervaringen en een big smile op mijn gezicht!’


11 Wat staat centraal? Het kind of de activiteit? Door: Ilona van Braam

De pedagogisch medewerkers van KinderRijk zijn expert in kindvolgend werken. Ze geven kinderen de ruimte om uit te vinden wat ze zélf willen doen of leuk vinden. Dat hoeft het aanbieden van uitdagende activiteiten niet in de weg te staan. Op de BSO wordt steeds meer activiteitgericht gewerkt. Veel ouders en kinderen hebben al kennisgemaakt met het knalroze activiteitenbord. ‘Zoveel mensen, zoveel wensen.’ Het lijkt een dooddoener, maar typt u voor de aardigheid deze uitdrukking eens in bij Google. Juist, het stikt van de hits. Wat maar weer eens illustreert hoe moeilijk het is om het iedereen naar de zin te maken. Als er één plek is waar dat duidelijk wordt, dan is het in de kinderopvang. Vooral op het moment dat het fruit gegeten en het drinken gedronken is. De een wil voetballen maar mag nog niet zelfstandig naar buiten, de ander wil liever samen met jou en drie vriendjes een spelletje doen, weer een ander wil stilletjes lezen. Als pedagogisch

medewerker probeer je dan, zo goed en zo kwaad als dat gaat, jezelf en je aandacht zoveel mogelijk over alles en iedereen te verdelen. Dat gaat vaak goed, hoewel het soms ook ontevreden stemt. Wat zou je graag toch nog iets langer met Puck en Stijn willen tafeltennissen of Joris willen helpen bij het kleien, maar gisteren moest je ook al een ‘nee’ verkopen aan Doortje, die nu heel geduldig op je zit te wachten. Ze hebben het allemaal nodig: aandacht, een gesprekje, een aai over de bol of een beetje hulp… en allemaal op hun eigen manier.

Ruimte geven Bij KinderRijk werken we in de eerste plaats kindvolgend. Dat wil niet zeggen dat we de hele dag achter de kinderen aanlopen en alles goedvinden, maar dat we kinderen de ruimte geven om uit te vogelen wat ze zelf willen doen of leuk vinden. Dus niet: we maken allemaal een giraffe van dit karton en deze stof, knippen het uit op een voorgeschreven manier en plakken de vlekken allemaal op dezelfde plek. Nee, we gooien – bij wijze van spreken dan – allerlei spullen op tafel en laten het kind en zijn fantasie het werk doen. Of daar nu een giraffe, een pinguïn of een ‘knurpel’ uitkomt, dat maakt niet uit. En wil je liever voetballen? Dan doe je dat. Naast kindvolgend werken is er bij KinderRijk ook een andere manier van werken in opmars en sommige ouders en kinderen hebben daar al kennis mee kunnen maken. Steeds vaker gaan we óók activiteitgericht werken. De pedagogisch medewerkers bedenken, bijvoorbeeld aan de hand van een maandthema, allerlei activiteiten en bieden deze actief aan de kinderen aan. Zo kan er bijvoor­beeld gekozen worden voor het thema ‘herfst’, waarbij je de ene dag naar buiten gaat en bladeren of kastanjes gaat zoeken, om daar een andere dag mee te gaan knutselen. Misschien worden er herfst­kijkdozen gemaakt of kun je herfstliedjes zingen en trommelen met gevonden takken. >>>


>>> Of pompoenen uitlepelen en die ver­volgens in de Halloween-week in de speciale Halloweenkamer neerzetten. Enthousiast Het klinkt goed, misschien zelfs wel té goed. Want hoe krijg je iedereen zover om mee te doen? En moet iedereen eigenlijk meedoen, we werken toch kindvolgend? Wat als een kind iets heel anders wil doen, of met vriendjes op het schoolplein heeft afgesproken? Waar houdt het kindvolgend werken op en begint het activiteitgericht werken? Of zou het kunnen zijn dat deze twee elkaar niet uitsluiten? Door verschillende activiteiten actief aan te bieden, worden kinderen geprikkeld: er is van alles te doen op de opvang en dat maakt iedereen al snel enthousiast. Er is aanbod, kinderen kunnen kiezen wat ze willen doen en dat is heel anders dan ‘gewoon’ op de opvang komen en maar ‘gewoon’ weer doen wat je elke dag doet. Bij het bedenken van de activiteiten houden de pedagogisch medewerkers rekening met de leeftijd van de kinderen en hun Activiteitenbord Misschien heeft u het al zien hangen op de BSO-vestiging van uw kind, het grote, knalroze activiteitenbord in de vorm van het KinderRijk-kasteel. Het hangt op een zichtbare, centrale plek op de vestiging, zodat niemand ’m bij binnenkomst kan missen. Wat valt er te zien? Wel, om te beginnen de dag, de datum en de foto’s van de pedagogisch medewerkers die op die dag aan het werk zijn. Bij elke mede­ werker staat een plaatje van een activiteit: bijvoorbeeld een sport­ activiteit, een creatieve activiteit of een kookactiviteit. Bij de verschillende activiteiten staat aangegeven voor welke leeftijd het bedoeld is. Dit omdat de medewerkers rekening houden met de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen.

ontwikkelingsfase. Over het algemeen zal er voor iedereen dus wat leuks of uitdagends bij zitten. Het blijkt een enorme stimulans, ook omdat de kinderen zelf gaan nadenken over thema’s en activiteiten. De peda­ gogisch medewerkers hebben bij deze aanpak ook een houvast om ‘gewone’ dagen opeens buitengewoner te maken. Het stimuleert dus van en aan beide kanten!

Groot en knalroze Als BSO-medewerkers zijn we enthousiast over deze nieuwe aanpak. Maar hoe kunnen we leuke programma’s in elkaar zetten en deze plannen delen? Daar heeft peda­gogisch medewerker Arthur van BSO Notenlaan iets op bedacht. Een groot, knalroze activiteiten­bord (zie kader) waarop staat wat er op die dag gaat gebeuren. Op een aantal vestigingen hangen ze al en de komende tijd zult u ze steeds vaker tegenkomen, met een scala aan activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen: In de ene groep kun je muziek gaan maken, in een andere groep wordt er gekookt. Eén pedagogisch medewerker gaat met de kinderen buiten een spel doen en weer een ander heeft iets creatiefs voor de belhamels in petto. Het activiteitenbord zorgt dat zowel kinderen, medewerkers als ouders een duidelijk en helder beeld krijgen van de activiteiten van die dag. Bent u het bord nog niet tegengekomen? Dan zal dat spoedig gebeuren. We horen graag wat u ervan vindt – en niet alleen van het bord natuurlijk!


13 In ’t kort Tarieven 2014 KinderRijk beseft dat ouders in 2013 door overheidsmaatregelen in verhouding fors meer betalen aan kinderopvang dan enkele jaren terug. Daarom voeren wij voor de tarieven van 2014 uitsluitend een deel van de prijsindexering door. Voor een groot aantal ouders betekent dit dat de kosten voor de kinderopvang in 2014 lager gaan uitpakken dan in 2013. Een overweging waard om (weer) meer te gaan werken en/of extra opvang af te nemen. De tarieven die wij hanteren zijn all-in tarieven. Zo komen ouders niet onver­wachts voor extra kosten te staan voor bijvoorbeeld voeding of uitstapjes.

Kinderopvangtoeslag De overheid gaat in 2014 meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Zo gaat de maximumvergoeding per uur omhoog. Daarnaast krijgen ouders met een inkomen van € 47.812 of meer een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren en ontvangen ouders in de hoogste inkomens­categorie weer kinderopvang­ toeslag voor het kind met de meeste opvanguren. De uitbetaling van de kinderopvangtoeslag is met ingang van 1 december 2013 gewijzigd. De Belastingdienst keert deze toeslag voortaan rechtstreeks uit op de rekening van ouders. Gaat u in 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen? Wacht dan niet te lang. De toeslag moet binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat aangevraagd worden, anders loopt u kinderopvang­ toeslag mis. Eenmalig: jaaropgave kinderopvang Eind januari 2014 verstuurt KinderRijk de jaaropgave kinderopvang 2013. Wij adviseren u de jaaropgave goed te bewaren, deze wordt eenmalig verstrekt. Sluitingsdagen 2014 Op een paar vaste sluitingsdagen na hebben ouders bij KinderRijk het gehele jaar de zekerheid van opvang op de afgesproken dagen. De sluitingsdagen van de KinderRijk vestigingen in 2014 zijn: Woensdag 1 januari - Nieuwjaarsdag Vrijdag 11 april - Studiedag KinderRijk Maandag 21 april - Tweede Paasdag Donderdag 29 mei - Hemelvaartsdag Vrijdag 30 mei - Dag na Hemelvaart* Maandag 9 juni - Tweede Pinksterdag Donderdag 25 december - Eerste Kerstdag

Vrijdag 26 december - Tweede Kerstdag Maandag 29 december t/m vrijdag 2 januari 2015 – Kerstsluiting** * met uitzondering van KDV Laan van de Helende Meesters en de vestigingen van KinderRijk ’t Olifantje. ** met uitzondering van KDV Laan van de Helende Meesters, het hoofdkantoor en de vestigingen van KinderRijk ’t Olifantje. Alle vestigingen, inclusief het hoofd­kantoor, zijn op woensdag 24 december 2014 tot 16.00 uur geopend. BSO Kwaliteitsmonitor: meten is weten Bij KinderRijk staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom starten wij nu ook op alle locaties van de buitenschoolse opvang met het meten van de pedagogische kwaliteit. Hiervoor wordt de Kwaliteitsmonitor BSO als instrument ingezet. Het maakt inzichtelijk wat de sterke kanten van de opvang zijn en op welke concrete punten de kwaliteit nog (verder) verbeterd kan worden. Het instrument geeft direct op veel punten inzicht in de pedagogische aanpak, op grond waarvan het goede versterkt kan worden en - waar nodig - verbeterplannen in gang gezet kunnen worden. De resultaten van het onderzoek komen in de tweede helft van 2014 beschikbaar. Eerder al, in 2011, heeft dezelfde kwaliteits­ meting plaatsgevonden op alle kinderdag­ verblijven van KinderRijk.

KinderRijk op de Zuidas Medio augustus 2014 openen KinderRijk en Openbaar Onderwijs aan de Amstel samen een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0 – 12 jaar. Het Integraal Kindcentrum biedt tweetalig onderwijs en opvang in één. Dit biedt kinderen kansen om hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Het karaktervolle gebouw geeft kinderen een plek waar ze  >>>


>>> zich thuis voelen, leren en ont­ dekken. Het centrum wordt gehuisvest op het terrein voor de AFC-sportvelden, dit is het gebied tussen de A10, de Boelelaan en Beethovenstraat. KinderRijk KDV Roeskestraat verhuist volgend jaar naar dit Integraal Kind­ centrum. Het kinderdagverblijf zal bestaan uit vier groepen van 0 – 4 jaar. Daarnaast start KinderRijk hier een peuter/ voorschoolgroep van 2 – 4 jaar en een buitenschoolse opvang. Kennismaken met cultuur Schouwburg Amstelveen en Cinema Amstelveen, samenwerkingspartners van KinderRijk, en andere cultuuraanbieders als het jeugdtheater in Amsterdam organiseren tal van leuke activiteiten voor kinderen. Wat is er de komende tijd allemaal te doen? Schouwburg Amstelveen Diverse voorstellingen zoals: Wintercircus Martin Hanson (4+), De Storm (8+), Op stap met Dirk Scheele (2-7), Mr Finney (6+) en In het Wild (2+). www.schouwburgamstelveen.nl Cinema Amstelveen In december en januari zijn de films Mees Kees op Kamp, Walking with Dinosaurs (3D) en Frozen te zien. Kijk voor data en tijden op: www.cinemaamstelveen.nl Pleintheater Amsterdam In januari speelt de voorstelling: Thuis Best (2+). www.pleintheater.nl Kijk ook op www.krakeling.nl en www.amstelveenspoppentheater.nl voor meer leuke tips. Workshop ‘Eten en drinken met jonge kinderen’ Vanwege grote belangstelling vond dit najaar opnieuw de workshop ‘Eten en drinken met jonge kinderen’ plaats.

Er werden twee avonden georganiseerd, in Amsterdam en in Amstelveen. De avonden waren gratis toegankelijk voor ouders van geplaatste kinderen bij KinderRijk. Voedingwetenschappers Dr. ir. Ellis Vyth en Dr. ir. Louise Mennen, verzorgden wederom een interactieve avond over gezonde voeding, waar ouders zelf actief aan konden meedoen en meedenken. In het septembernummer van NieuwsRijk, te vinden op onze website, heeft een artikel gestaan over dit onderwerp. HKZ-Keurmerk voor KinderRijk Ook dit jaar voldoet KinderRijk aan de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling

in de Zorgsector) -normen voor de kinder­ opvang, zo oordeelt het Keurmerkinstituut. Het KinderRijk-kwaliteitssysteem zit goed in elkaar, de pedagogische visie is sterk en de uitvoering op de vestigingen is goed zichtbaar. De afstemming met ouders is helder en de samenwerking binnen de organisaties is constructief. Het instituut bevestigt dat de kwaliteit van KinderRijk heel hoog is. KinderRijk is als één van de eerste kinderopvangorganisaties van Nederland gecertificeerd en door te werken met een cyclisch proces stijgt het kwaliteitsniveau elke keer weer. Kijk voor meer informatie over boven­ staande onderwerpen op www.kinderrijk.nl.


15 column

Winterhard Door: Lennart van Trigt De warme dagen zijn ten einde. We hebben het lang kunnen rekken, maar nu moeten we de realiteit onder ogen zien: het is winter. En daarmee zijn ze er weer: de onherroepelijke lange dagen thuis met het gezin terwijl het buiten pijpenstelen regent en de wind om het huis loeit.

Ze zeggen dat vaders vaak doeners zijn en moeders meer van het huiselijke type. Zo is het ook bij ons. Ik word onrustig van hele dagen thuis met twee ukkies die door het huis heen drentelen, alle kasten open­ trekken om er speelgoed, teken­papier, verf, scharen, tennisballen, treinbanen en dokterskoffers uit te halen. En die na hooguit 20 seconden zuivere speeltijd weer achteloos te laten slingeren. Ik kan daar niet zo goed tegen. Wel een uurtje of twee, maar hele dagen? Liever niet. Krista is hier wel goed in. Die nestelt zich comfortabel op de bank met een boek of de zaterdagkrant en overziet minzaam glimlachend de puinhoop in huis die steeds omvangrijkere vormen aanneemt. Af en toe vouwt ze even gezellig mee aan een muizentrappetje of smeert een boter­ hammetje. Onaangedaan ziet ze vervolgens

toe hoe dit boterhammetje ondersteboven op de bank of de onbehandelde houten vloer valt. Lekker, het is zaterdag en we hoeven he-le-maal niets vandaag. Zo sereen van aard ben ik helaas niet. Ik wil van alles doen met de kinderen, want ik maak mezelf wijs dat het zielig is als ze de hele dag binnen moeten blijven. Dus wil ik met ze naar buiten. Dingen doen. Het probleem is alleen: onze kinderen zijn niet winterhard. Ze hebben het snel koud of vinden er niets aan als het regent. Dat is natuurlijk onze eigen schuld. Wij rijden ze rond in veilige automobielen met airco en dus zonder beslagen ramen, in goedgekeurde kinderzitjes met vijfpunts­ gordels en zonder drijfnatte Labrador op de hoedenplank. Fietsen doen we als het lekker weer is en het een mooie route is. En bovendien doen we ze een groot plezier als we de bus nemen, dus ook dat is een veel gekozen optie. Vroeger was dat heel anders. Dan fietsten we kilometers tegen de wind in naar school. Je net te dunne winterjas liet zowel de koude wind als de altijd ruimschoots vallende regen of hagel door. Door zo hard mogelijk te fietsen probeerde je nog enigszins warm te blijven, maar die

vermaledijde handschoenen vertoonden zoveel onbedoelde gaten, door onacht­ zaam­heden tijdens het breien, dat je altijd met bladderende nagels van de kou op school aankwam. Maar onze Little Lord Fauntleroy en zijn adellijke zusje? Nee hoor. Er is dus werk aan de winkel. Ik wil geen hulpeloos gesnotter meer als ze samen lekker op de slee zitten en ik ze een flink rondje Ouderkerk aan de Amstel sleep. Als het plenst van de regen gaan we voortaan naar het bos en duw ik tegen bomen voor extra vallend water. Vanaf begin april zwemmen we in buitenzwembaden en de verwarming op de kinderkamers draaien we vanavond nog dicht. Ik wil met mijn kleuter en peuter naar buiten, en ik zal ze meekrijgen ook. Ze gaan het leuk vinden. Geef me een jaar, hooguit twee, en Lieve en Mats zijn mijn vies-weer-maatjes.


Mijn wens voor 2014 is… Dat iedereen gelukkig is

Dat ik altijd naar de opvang mag

Dat er veel meer kinderen kunnen gaan sporten dan nu

Annabel 5 jaar, BSO Schweitzerlaan

Sem 9 jaar, BSO Startbaan

Dat we allemaal gezond gaan leven

Dat ik Mega Mindy word

Een warme gouden wc-bril

Sterre 9 jaar, BSO Startbaan

Nomi bijna 4 jaar, KDV Brink

Robin 10 jaar, BSO Molenweg

Dat ik het paard van Sinterklaas krijg om mee te spelen

Echte cupcakes

Wereldvrede

Puck bijna 4 jaar, HDO Aalberselaan

Marie 11 jaar, BSO Startbaan

Ik wens heel veel eten voor iedereen. Niet alleen voor mezelf hoor!

Dat ik heel veel bloemen mag plukken

Maria 10 jaar, BSO Molenweg

Yara 3 jaar, KDV Brink

Dat mijn tante weer levend was Isabel 6 jaar, BSO Schweitzerlaan

Crystal 5 jaar, BSO Schweitzerlaan

Daan 3 jaar, KDV Maalderij

Dat er geen kinderen meer gepest worden

Een zak met een katapult

Eline 8 jaar, BSO Molenweg

Abel 3 jaar, HDO Aalberselaan

Ik wil niet wensen voor andere mensen, maar voor mezelf wil ik veel cadeautjes Zoë 3 jaar, KDV Maalderij

Colofon

Eindredactie: Nicole Jansen Hendriks en Andrea Joosse

Illustraties en foto’s: Medewerkers van KinderRijk

Redactie: KinderRijk: Ine van der Schot, Heidi Schaefer, Ilona van Braam, Jacqueline Kock, Nicole Jansen Hendriks, Andrea Joosse Ouders: Yvette de Mes-Schouten, Lennart van Trigt

Met medewerking van: Laurella Asselman ouder, Brenda Schoorl ouder, Odette Muijsers ouder, Diana Guzijan ouder, Martijn van der Kroef, algemeen directeur KinderRijk, Lida Schepers, PR-adviseur Medewerkers en kinderen van KinderRijk

Oplage: 3700 exemplaren Ontwerp: Eigen Fabrikaat Opmaak: Studio Zest Druk: MullerVisual Communication

Nieuwsrijk jaargang 15, nummer 3 december 2013  
Advertisement