Page 1

Knelpuntennota DATUM VOLGNUMMER

26 februari 2014 2013-2014/11

Onbekend is onbemind: publicatieverbod voor jongeren onder een maatregel Deze knelpuntnota gaat over het publicatieverbod dat geldt voor minderjarigen in de bijzondere jeugdbijstand die onder een maatregel van een jeugdrechter vallen. Uit klachten bij het Kinderrechtencommissariaat, blijkt dat deze minderjarigen het verbod soms als oneerlijk ervaren. Doordat zij niet herkenbaar in beeld mogen komen, weerhoudt het hen ervan hun verhaal te brengen. Het Kinderrechtencommissariaat stelt het publicatieverbod als principe niet in vraag. Een adequaat beschermingsmechanisme is noodzakelijk. Maar doordat we stuiten op een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de toepassing van dit verbod vinden we het belangrijk het debat rond het absolute karakter van het verbod open te trekken. We bediscussieerden samen met een groep experts mogelijke oplossingen. Deze liggen onder andere in een aanpassing van de wet, in een bijkomende richtlijn in de code voor journalistiek en in het bijkomend informeren om de wet eenduidig te interpreteren.

1. Verbod versus participatie De wet op het publicatieverbod verbiedt het verspreiden van teksten, tekeningen, foto’s of beelden waaruit de identiteit kan blijken van een minderjarige die het voorwerp is van een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank. Op die manier worden minderjarigen die met de bijzondere jeugdbijstand in aanraking zijn gekomen en een maatregel opgelegd gekregen, beschermd voor de schadelijke gevolgen van negatieve mediaaandacht. Zo’n media-aandacht kan immers zorgen voor onnodige last in het verdere leven van deze minderjarigen, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar werk. Getuigen met ‘blur’ over het gezicht Een tienermoeder wil vertellen over wat het is om op jonge leeftijd een baby te krijgen. Haar voogd en alle hulpverleners staan achter de reportage. Maar om-

Profile for Kinderrechten Vlaams Parlement

2013 2014 11 knelpuntennota publicatieverbod 0  

2013 2014 11 knelpuntennota publicatieverbod 0  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded