Page 1

Kan u ook zo genieten van een boeiende pedagogische studiedag? Heeft uw team ook honger naar relevante en bruikbare tips en trics?

Lees dan verder !


Vormingsaanbod

Over Klaar Hammenecker

Klaar Hammenecker is zelfstandig kinderpsychologe met jarenlange ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Naast haar therapeutisch werk, is Klaar ook al verscheidene jaren werkzaam in het buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen.

In 2006 stapte Klaar -door een samenloop van omstandigheden- in het vormingswerk. Bijna 5 jaar later is ze een veelgevraagd spreker en workshopleider aan verscheidene hogescholen en vormingsorganisaties met een vaste stek bij Pedic in Gent en PDCL in Leuven.

Typerend in haar aanpak is het gebruik van de duplologie of poppentaal.

met gebruik van de poppentaal

Klaar werkte mee aan verscheidene televisieprogramma’ s en levert regelmatig bijdragen voor kranten en magazines. Klaar Hammenecker klaar@kinderpsycholoog.be www.kinderpsycholoog.be

iss


Overzicht Ben je nog op zoek naar een boeiend onderwerp voor een studiedag? Heeft je team nood aan vorming en bijscholing?

BASISONDERWIJS • Interactie

bij de allerjongsten (*)

• Hoogbegaafdheid bij kleuters • Autisme in de lagere school • Megajuf. Supermeester (*)

Dan vind je hieronder een overzicht van ons aanbod. Alles netjes op een rijtje. Kies uit. Boek. En tel af....

SECUNDAIR ONDERWIJS

Praktisch

• Tussen puber en probleem (*)

Duur : halve tot hele dag Prijs : 450 euro (halve dag) + BTW Verplaatsingsonkosten

800 euro (hele dag) + BTW

Handouts beschikbaar

ALLE DOELGROEPEN

• EHBO(G)O : Eerste Hulp Bij het

(*) Van deze werkwinkels zijn aparte folders beschikbaar

Omgaan met (Gescheiden)Ouders • De grondhouding van

zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders.

Local Catering

Loca


Welbevinden en betrokkenheid zijn centrale begrippen binnen het kleuteronderwijs. Op de eerste plaatsen streven we ernaar dat onze peuters en kleuters graag naar school komen. Vervolgens komen zelfredzaamheid, een goede werkhouding en ‘samenspel’ aan bod.

Kinderen onder elkaar Interactie

Maar hoe creëer je een veilig en stimulerend klasklimaat waarbinnen deze doelen kunnen gerealiseerd worden?

Klaar Hammenecker klaar@kinderpsycholoog.be www.kinderpsycholoog.be

WORKSHOP


OOK IN UW SCHOOL ? Nog op zoek naar een boeiend thema voor een pedagogische studiedag? U kan deze workshop boeken voor de kleuterleid(st)ers van uw school. VERLOOP !

Deze interactieve workshop vertrekt van concrete vragen vanuit uw team. Ondersteund door een theoretisch kader en met behulp van de duplo-methodiek wordt naar aanpak en oplossingen gezocht.

PRAKTISCH !

Duur : halve dag Prijs : 450 euro (excl btw) Handouts beschikbaar Het ontwikkelingspsychologisch verhaal vormt het

- angsten : spreekangst, sociale angst,

GETUIGENISSEN !

kader waarbinnen we het emotioneel, relationeel en sociaal functioneren van peuters en kleuters

verlatingsangst, faalangst, - stoute kleuters, stille kleuters, drukke kleuters,...

‘Goede combinatie theorie-praktische kennis’

schetsen. Loslaten, integreren, plaatsje zoeken en behouden zijn hierbij de thema s.

We gaan op zoek naar aanpak en middelen, zowel

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden

leerling- als klasgericht, om welbevinden en onderlinge

behandelen we : - effecten en betekenis van de instap op peuters

betrokkenheid te stimuleren.

én hun ouders - krachten en beperkingen van hun (korte) voorgeschiedenis

‘Aangenaam om naar te luisteren, boeiend verteld, met humor’ ‘Zeer vakbekwame, ervaren nascholer’ ‘Goed gebracht. Heel herkenbaar.Veel tips.’Super!” Er werd steeds ingegaan op vragen en oplossing gegeven”


MEGAJUF. SUPERMEESTER

Leren en presteren vormen dé voornaamste ontwikkelingstaken van de lagere schoolleeftijd.

WERKWINKEL

In principe willen lagere schoolkinderen kennen en kunnen, tonen en presteren. Maar soms wilt het niet lukken : leren is immers een socio-emotioneel gebeuren. Als het welbevinden niet goed zit, daalt de inzet zienderogen. Het verschil tussen 'kunnen' en ‘aankunnen'. Op die momenten komen problemen aan het licht : de ene toont zich (faal)angstig en blokkeert, de ander toont storend en ongepast gedrag. Binnen die context wordt lesgeven minder vanzelfsprekend en wordt het geduld én de creativiteit van de juf of meester op de proef gesteld. Dan hebben kinderen nood aan een megajuf of een supermeester.

OVER DE AANPAK VAN SOCIO-EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMEN.....


Leren is een soio-emotioneel gebeuren. Het gaat om het verschil tussen ‘kunnen’ en ‘aankunnen’....

In een eerste deel nemen we de ontwikkeling van deze kinderen onder de loepe. We overlopen de voornaamste thema' s binnen deze ontwikkelingstaak. In een tweede deel beschrijven we de specifieke vaardigheden die juffen en meesters nodig hebben om deze problemen aan te pakken. We geven tips en bruikbare methodieken Tenslotte besteden we extra aandacht aan mogelijke valkuilen en struikelblokken.

Ook in uw school? klaar@kinderpsycholoog.be www.kinderpsycholoog.be

Nog op zoek naar een boeiend thema voor uw pedagogische studiedag? Boek deze werkwinkel voor uw megajuffen en suppermeesters! Praktisch :

duur : halve dag

Handouts beschikbaar

prijs : 450 euro (excl BTW)


De puberteit is per definitie een turbulente tijd. Jongeren gaan op zoek naar zichzelf en doen dit zowel in relatie tot de ander als in relatie tot de maatschappelijke realiteit . Deze zoektocht verloopt per definitie emotioneel. Sombere gedachten en angsten, boosheid, verlies van motivatie, maar ook euforie kleuren dan het gevoelsleven van onze adolescent.

WORKSHOP Tussen puber en probleem

Klaar Hammenecker

Op die momenten botsen we op de grijze zone tussen ‘moeilijk’ en ‘zorgwekkend’, tussen puber en probleem...

klaar@kinderpsycholoog.be www.kinderpsycholoog.be


In deze werkwinkel zullen we stilstaan bij de specifieke kenmerken van deze fase.

OOK IN UW SCHOOL?

Hoe bouw je aan een vertrouwens relatie met deze jongeren? Hoe ga je om met indivuele problemen van leerlingen of met moeilijke klassen? En hoe betrek je de ouders zonder het vertrouwen te verliezen? Specifieke gespreks- en begeleidingstechnieken worden besproken Er is eveneens ruimte voor training en eigen inbreng.

Nog op zoek naar een boeiend thema voor uw pedagogische studiedag?

VERLOOP Getuigenissen van cursisten ‘Interessante vorming. Vanuit voorbeelden van de praktijk is dit zeer leerzaam.’ ‘Gebruik van poppetjes werkt verhelderend.’

! Deze interactieve workshop vertrekt van een ontwikkelingstheoretisch kader. Met behulp van de duplomethodiek worden concrete voorbeelden besproken. Samen wordt naar een gepaste aanpak en mogelijke oplossingen gezocht.

PRAKTISCH !

‘Verschillende casi uit de leef wereld van de school werden aangehaald en besproken.’

Duur : halve dag Prijs : 450 euro (excl btw en verplaatsing) Handouts beschikbaar


Hoe boeken? Surf naar www.kinderpsycholoog.be en klik op ‘aanvraag’ Stuur een mailtje naar klaar@kinderpsycholoog.be Of bel 0476 50 76 50 Je vindt ons ook op facebook...Word Fan van Kinderpsycholoog !

Vormingsbrochure  

In onze nieuwe vormingsbrochure krijgt u een overzicht van alle nieuwe en gekende thema' s waarin we u en uw collega' s graag willen bijscho...

Vormingsbrochure  

In onze nieuwe vormingsbrochure krijgt u een overzicht van alle nieuwe en gekende thema' s waarin we u en uw collega' s graag willen bijscho...

Advertisement