Page 1

Ontwikkeling

SUPERPAPA... MEGAMAMA Over het opvoeden van kinderen Over straffen en belonen Over liefdevol maar kordaat opvoeden Klaar Hammenecker

Ontwikkeling

Baby

 Ontwikkeling verloopt in fasen  Fasen zijn leeftjdsgebonden  Elke fase veronderstelt dat je een aantal dingen ‘leert’, dat je vaardigheden ontwikkelt : ‘ontwikkelingstaken’  Wat je in de ene fase leerde, vormt de basis om ook de ‘ontwikkelingstaken’ van de volgende fase tot een goed einde te kunnen brengen

Baby

Baby Vertrouwen versus wantrouwen Ontwikkelen van basisvertrouwen Start vanaf volledige afhankelijkheid Goed (genoeg) ouderen Prenatale invloeden Scheidingsangst 8 maanden

1


Peuter

Peuter  Autonomie versus twijfel en schaamte  Groeiende onafhankelijkheid : taal, mobiliteit  Peuterpuberteit : dwinggedrag, weigergedrag: ontwikkeling van de eigen wil  Betekenis van de zindelijkheidstraining  Scheidingsangst : separatie-individuatie  Zelfredzaamheid

Kleuter

Kleuter Initiatief versus schuldgevoel : op eigen initiatief de wereld verkennen Wereld wordt groter dan de eerste verzorgers : overgang naar de kleuterschool Rollen : betekenis van fantasie Onderscheid goed-kwaad Zelfredzaamheid

Schoolkind

Schoolkind Leren en presteren : ontwikkelen van allerlei vaardigheden en competenties Besef van eigen plaats : gevaar voor minderwaardigheidsgevoelens Concurrentie Sociale ontwikkeling : vriendschap Angsten

2


Opvoeden : Supernanny?  Steunen  Positieve aandacht  Aanmoediging, vertrouwen

 Stimuleren  Laten groeien, loslaten, verantwoordelijkheid geven  Bekrachtigen

 Structuur  Grenzen, regels, afspraken  Duidelijkheid en voorspelbaarheid

BABY : Liefdevol ... Steunen : baby is afhankelijk, heeft je nodig Relatie met mama = voorbeeld voor latere relaties Voorspelbaar en betrouwbaar zijn Positieve betrokkenheid : aandacht, nabijheid, bescherming

BABY : ... maar kordaat

Peuter : Liefdevol...

Good enough - mother = een moeder die goed geoeg is, die doet/geeft wat de baby nodig heeft en niet steeds wat de baby vraagt Leren omgaan met frustraties

Stimuleren : aanmoedigen om plannen te maken, om de wereld te verkennen, belang van succeservaringen Belonen van gewenst gedrag : zindelijkheid Lieve mama - stoute mama : duidelijke communicatie

Peuter : ...maar kordaat

Kleuter : liefdevol ...

Structuur : experimenteren is toegelaten binnen de (veilige) grenzen

Stimuleer initiatieven

Structuur : begrens ongewenst gedrag

Stimuleer onafhankelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Emoties zijn op deze leeftijd heftig : probeer duidelijk te zijn

Geef vertrouwen aan andere opvoedingsfiguren

3


Kleuter : ... maar kordaat

Schoolkind : liefdevol

STRUCTUUR

Steunen : ieder presteert en leert op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden Gevaar dat kind de droom van ouders moet realiseren Steunen in angsten Stimuleren, motiveren en aanmoedigen rond schoolse inzet

Gewenst gedrag belonen Onbelangrijk ongewenst gedrag negeren Belangrijk ongewenst gedrag bestraffen Doe wat je zegt en zeg wat je doet

Schoolkind : ... maar kordaat

Valkuilen

Structureren : duidelijke afspraken rond wat moet (huiswerk edm...) Beloon enkel gedrag en geen beloftes Door groeiende taalvaardigheid toenemende discussies : duidelijkheid! Spitsuurproblemen aanpakken via regels en afspraken

Verwenning Dwinggedag Ja-knikkers Aangeleerde hulpeloosheid

Bedankt voor uw aandacht! Klaar@kinderpsycholoog.be

4

Liefdevol maar kordaat opvoeden  

Vormingsavond te Temse. Handouts van de powerpoint

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you