Page 1

gratis magazine voor ouders en kinderen

Respect... Give it, to get it!

april 2013


Inhoud:

5 Column:

Over het moederschap

6 Pedagogisch artikel:

Met respect opvoeden

8 Tata Talk:

“Respect yourself”

9 HighScope:

Informatie over het programma van HighScope Kaleidoscoop.

De makers van de Kinderkrant

Respect geven, is respect ontvangen

Debbie Pocorni Kinder i.c. verpleeg­­ kundige. Heeft kinder­­ dag­­verblijf Bambino en de Kinderkrant opgericht. Redactie Kinderkrant.

Ik respecteer jou. Ik laat zien dat ik jou accepteer als een belangrijk en waardevol mens. Ieder mens wil graag gerespecteerd worden. We willen respect van de ander hebben zodat

Helianne Heykoop

we voelen dat we er mogen zijn. En met dit

Pedagogisch hulpverlener. Sales en redactie Kinderkrant.

gegeven dat we zelf de goedkeuring zo nodig hebben, waarom wordt er dan zo weinig

11 Dolphin Academy:

respect gegeven? Waarom zou je als ouder meer

12 ‘KFC, Subway en Pizzahut for Kids’funpagina’s

Walter Verplanke

dan andersom? Een kind dat vaak nog zo wankel

Grafisch vormgever.

in het leven staat heeft goedkeuring van zijn

goedkeuring moeten krijgen van je kinderen

Respect hebben voor elkaar

ouder(s)/verzorger(s) nodig om zichzelf te

14 Diamond’s:

kunnen ontwikkelen tot een stevig individu

Celebrate your baby’s birthday

15

Workshops Scrapbook Stripverhaal Mangusa: Gezond en bewust shoppen Covermodel:

Beau Brederode

dat zichzelf respecteert en daardoor in staat is

Marjolein van Dongen-Lapre

respect naar anderen te tonen..

Orthopedagoog bij Bambino.

liefs, Debbie Maaike Raaphorst Leerkracht. Column Kinderkrant.

Uw donatie zorgt voor

Rilindo Ilario

Colofon

Tata Talk, Column Kinderkrant.

vrienden! Laat kinderen kind zijn!

De kinderkrant

Uitgever: Stichting kinderdagverblijf Bambino Bramendiweg 22, (+599-9) 840-1150 dagelijks tussen 8 en 12 uur, info@kinderkrantcuracao.com

Digitale versie

Meer informatie over het project kunt u lezen op onze website: www.mimaticuracao.com

Marloes Voogsgeerd Fotograaf Kinderkrant.

www.issuu.com/kinderkrant

Discussieer mee www.facebook.com/kinderkrant twitter.com/kinderkrant_ Wij bedanken het ADC voor de verspreiding van de Kinderkrant naar alle huisartsen­praktijken over het gehele eiland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of auteursrechthebbende worden overgenomen of vermenigvuldigd.

99 109

MID-WEEK SPECIAL

$ USD

PLUS KIDS STAY FREE*

WEEKEND SPECIAL

$ USD

KIDS STAY FOR $55*

Kinderkrant

3


Middle School at The International

School ofCuraçao

Looking for the best educational future for your child who is finishing elementary school (groep 8)?

Advantages of the Middle School Program: • An atmosphere geared especially towards the early adolescent years • Specialist support for learning English language • Additional language choices offered in Dutch and Spanish • Bring Your Own iPad program in Middle School • On-site support of School Psychologist and resource teachers • After school team sports activities • Opportunities to develop leadership skills • Community Service Program • I AM ISC campaign to encourage pro-social behaviors such as being honest, being thoughtful, and being respectful.

For more information call 737-3633 or email admissions@isc.an

4

Kinderkrant


Een eerlijke column over het moederschap

Opvoeden, een non-stop job Columns kan ik vol schrijven met mensen voor wie ik respect heb, maar om het op microniveau te houden... ik heb respect voor iedere moeder die erin slaagt het thuis op rolletjes te laten verlopen. Opvoeden, ik vind het best een klusje. Een energieslurpende... Het levert me ook energie en blijheid op, maar het blijft een non-stop job. De hele dag gaat het van: ‘Schat, laat je zusje los. Ze wil niet opgetild worden.’ ‘Wie heeft deze handdoek op de grond gegooid?’ ‘Oké, nog één verhaaltje dan.’ ‘Meiden, nu even jullie speelgoed opruimen.’ ‘Heb je je handen goed gewassen?’ ‘Lieverd, ook je korstjes opeten. Dat is heel gezond voor je.’ ‘Hoe een auto wordt gemaakt? Jeetje, dat is een goede vraag.’ ‘En nu moeten jullie echt gaan slapen hoor, morgen moeten we weer vroeg naar school.’ ‘Goed zo, wat ben je toch een grote meid!’ ‘Nee, je kunt mama nu even niet make-uppen. Ik moet koken.’ ‘Ik tel tot drie en dan zit je aan tafel, anders kun je even op de gang gaan nadenken.’ ‘Nee moppie, je hebt net al een ijsje gehad.’ ‘Goed zo lieverd, dat heb je knap gedaan. Ik ben trots op je!’ ‘Niet afpakken, zij had die barbie als eerste.’ ‘Kijk uit, anders valt je limonade om.’

‘Ik hou hééél vééél van je, je bent mijn moppie!’ ‘Samen spelen, samen...’ ‘Alle handjes vasthouden, goed kijken voor het oversteken, komt er een auto aan?’ ‘Als je je kauwgom niet meer wilt, moet je hem in de prullenbak gooien hè. Niet doorslikken en niet uit je mond halen.’ ‘Is goed dushi, ik kom met je knutselen. Maar na dit knutselwerkje moet mama echt even de was gaan doen hoor.’ Pfff, de was. Dat is nou een van die non-stop-dingen. Als ik weer eens een wasmarathon heb gehouden (geheel georganiseerd, deelgenomen en aangemoedigd door me, myself and I) verkeer ik altijd in een soort waan dat ik voorlopig klaar ben met wassen. Alles is toch schoon? Maar keer op keer stink ik er toch in...in no time staan er weer 3 volle wasmanden naar me te lonken. Help! Op zo’n moment denk ik aan de vrouwen die het zonder wasmachine moeten stellen. Petje af voor hen! Het is erg dat het nodig is misschien, maar het helpt wel...En met een smile vul ik dan graag mijn wasmachine voor de achtentachtigste keer. ‘Getver! Wie heeft die kauwgom aan dit shirt geplakt!?’

Maaike

Begin vroeg met sparen voor de toekomst

Toegewijd aan jou!

Voor meer informatie: 433 91 30

Fax: 461 78 61

Email-adres: info@gironet.com

Website: www.girobank.an

Kinderkrant

Toeg

5


Met

respect

Respect is een woord. Een woord waar betekenis aan is gegeven. Het gaat om eerbied,

opvoeden

aanzien of juist waardering voor leert u stapsgewijs aan door het contact

wat iemand doet, wat iemand

met uw kind. U leert uw kind steeds beter

kan of rekening houden met

kennen en creatief met de moeilijkere

iemand. U kunt respect hebben

situaties om te gaan.

voor de maatschappelijke posi-

U mag hierbij niet vergeten dat u als

tie voor iemand, voor iemands

ouder ook mens bent. Het hoeft allemaal niet perfect, maar het zal zeker helpen

rechten, eigendom en (culturele) opvattingen, ook al deelt u niet dezelfde opvattingen. U laat iemand in zijn of haar waarde.

als u het kind laat leren zich competent te voelen, zich prettig te voelen in sociale Respectvol omgaan met uw kind in de opvoe-

interactie en zich competent te voelen in zijn

ding. Het is mogelijk. Als u rekening houdt

of haar handelen.

met de oerdrift van een kind om zelfstandig te worden, om het zelf te doen. Als u voorwaar-

Het leren opvoeden is ook het leren conse-

den schept dat uw kind kan leren, de wereld

quent proberen te zijn. Nee is nee, ook al lijkt

een term dat veelvuldig wordt

kan organiseren en structureren en als u kunt

het achteraf wel dwaas. U helpt uw kind er echt

gebruikt, bijna te pas en te on-

inleven in de belevingswereld van uw kind.

mee. Als u wilt dat uw kind op een adequate

Sensitief zijn voor de noden en behoeften van

manier tegen u spreekt, spreek dan zelf ook

pas. Het is een woord, dat vaak

uw kind is dus belangrijk.

niet kleinerend of op een manier dat een kind

En dat is best lastig. Respect is

verschillend wordt ingevuld, waardoor mensen elkaar op verschillende manieren blijven benaderen.

voelt dat hij of zij dom, onhandig, is of wat dan Op het moment dat u ouder wordt, rust er een

ook. Als iedereen kwaad is, glippen die nare

grote verantwoordelijkheid op uw schouders.

opmerkingen er vaak te snel eruit, ook al weten

Allereerst zal het niet verwonderlijk zijn als u

de meeste mensen wel dat het niet prettig is

nadenkt over uw eigen opvoeding. Wat vond

voor het zelfbeeld van het kind. Het is vaak

u prettig aan uw opvoeding en wat niet? Wat

onmacht en kwaadheid die het doen vergeten.

heeft u gemist? Hoe zou u als ouder willen zijn? Hoe zou uw kind zich moeten voelen in

Kinderen kunnen vaak de consequenties niet

uw opvoeding? Hoe denkt u over uzelf? Hoe

overzien, ook als u als ouder het uitlegt. Het

kijkt u tegen uw nog te geboren kind aan?

duurt heel lang voordat kinderen consequen-

Hoe wilt u en pakt u moeilijke situaties

ties kunnen inschatten en dus is kiezen soms

aan? Met andere woorden u wordt aan het denken gezet. Vaak is het zo, dat als u eenmaal ouder bent, u het gevoel kan hebben dat het niet altijd even goed lukt. U probeert met al uw mogelijkheden uw kind te ondersteunen en te begeleiden naar de volwassenheid. Kritiek van andere ouders, die van mening zijn dat het anders moet, helpt niet. Het bewust worden van uw eigen handelen is wel raadzaam en geeft u aanwijzingen om uw aanpak aan te passen aan uw kind. Het ouderschap

6

Kinderkrant


een hele handige manier om het kind het te laten ervaren. Als uw kind niet wilt eten, wordt er soms een heel circus van gemaakt. Spelletjes hier en spelletjes daar. Uw kind kan ook de keuze gelaten worden om wel of niet te eten. Het duurt meestal niet zo lang of de eerste happen worden genomen. En luisteren blijft erg belangrijk om uw kind te leren begrijpen. Niet alleen hetgeen wat hij of zij zegt, maar hetgeen wat erachter zit dus de bedoeling, de intentie. Als u daarachter komt, dan bent u bezig met uw kind echt te leren begrijpen. Thomas Gordon heeft een methode ontwikkelt, waarin hij graag in de communicatie met kinderen tot een win-win situatie wilt komen. Actief luisteren is de sleutel in de communicatie met uw kind stelt Gordon. U kijkt met actief luisteren niet alleen naar de woorden, maar ook naar de intentie en het gevoel wat erachter zit. Uw kind leert zijn of haar verhaal te delen met u. Een kind heeft dan het gevoel dat u als ouder meeleeft en dat zijn of haar mening eraan toe doet. Met ik-boodschappen is het de bedoeling dat u het waardeoordeel eruit laat. Jij boodschappen in de trant van ‘jij doet altijd.....’ geeft een negatief waardeoordeel. Gedrag en de persoon zijn twee verschillende dingen, maar als er een negatief waardeoordeel wordt gegeven, wordt het gedrag niet aangesproken maar de persoon. Opvoeden heeft prachtige en wonderlijke kanten, maar ook de lastige kanten. Ouder zijn heeft het respect nodig en vooral opvoeden op de eigen manier. Zo lang u sensitief bent voor uw kind en wat uw kind nodig heeft, u voorwaarden blijft scheppen om te leren, u uw kind steeds meer naar zelfstandigheid probeert te laten groeien, dan kunt u trots zijn op uzelf. Alle respect dus!

Drs. Marjolein van Dongen-Lapré, orthopedagoge

Kinderkrant

7


Tata Talk “Respect yourself and others will respect you.” -Confucius (551 BC - 479 BC)

To be able to respect yourself, respect others and earn back the respect from others, is a great accomplishment that a person can achieve in his or her life. Depending on the upbringing of each person, respect in its various forms, can be a delicate issue since it touches the most basic principles rooted in the personalities of each human being. In one of my trips to Panamá I was so fortunate to learn a little bit more about respect and communication from my good friend Gilberto. As a guest in his home I took part in his daily activities… as well as the education of his children. This one time his daughter came to him and asked permission to go to a party at a friend’s house. He was not very pleased with the conditions of the party, being so late and so far away from where they lived, but still he was open to dispute about it. Eventually he handled the situation gracefully and no one was emotionally hurt in the process. After a polite conversation between the two, the father and the daughter were content with the decision they came up with. What I thought that would result in a big discussion between him and his teenage daughter became a very respectful conversation instead. I humbly asked him to enlighten me about his particular strategy and he taught me two very important principles that he applies in general. First of all, he promised that he would always love his children till the end, yet he was determined to respect them more than the love he has for them. Second of all he also made a promise to himself that he was not going to be a friend to his children but rather a father to them. As parents we usually want the best for our children and would rather like to have a friction-free relationship with them all the time. At times we might also lose focus on the fact that our children, how small or big they might be, are people that deserve to be treated and dealt with respect. An article published by the University of Illinois Extension concludes that sometimes the guidelines for respect in a healthy relationship are clear; they have been spoken out loud, shared with one another, and/or demonstrated to one another. Other times, these guidelines are silently in place to follow and to be honored. I believe that a person can easily develop a pattern of respect in a family where open communication is present. Family members should be honest, straightforward, and trustworthy with each other. If communication and trust exists between members of the family, establishing the rules for respect will be much easier. On a much higher level family members may give each other room to make mistakes or even room to fail when trying to show respect. I also believe that respectful actions should always be appreciated, recognized, welcomed, and supported within the family.

(Dedicated to my brother from another mother… Talk to me noh!)

Rilindo Ilario 8

Kinderkrant


HighScope High Scope Highscope Kaleidoscoop en de Flexibele Opvang vormen een onderdeel van een project dat met Nederlandse ontwikkelingsgelden wordt gefinancieerd, beheerd door USONA.

KALEIDOSCOOP

APREL 2013 #11 BOLETIN PLATAFORMA DI TRAINERS EDUKASHON PRE-ESKOLAR // NIEUWSBRIEF TRAINERSPLATFORM VOORSCHOOLSE EDUCATIE Mi nòmber ta Regia Martier-Kroon, direktora di peuterschool muchanan Kontentu.

HighScope-Kaleidoskop Mi ta satisfecho ku mi por a sigui e kurso aki, un kurso ku hopi teoria i bastante práktika, tantu durante di lès komo na mi peuterschool. Mi ta kere ta promé kurso ku tabatin asina tantu teoria, práktika i guia. Esaki a duna mi mas smak pa mi pone e teoria den práktika. E kurso aki a toka mi kurason asina tantu ku ora mi sali lès djasabra, anochi lat mi ta bolbe lesa tur loke nos a trata den lès i djadumingu mi ta traha tur tarea ku mi por traha. Djaluna mes mi ta kuminsá práktika e teoria ku mi muchanan. Wil di siñamentu

Skema di dia na altura

i visibel pa e muchanan

Aktualmente mi tin e wil di siñamentu grandi pone na entrada di mi skol. Asina aki tur mayor por sera konosí kiko High Scope/ Kaleidoskop ta ofresé nos muchanan.

lo hasi mas fásil pa e muchanan siña konosé e skema di dia i lo yuda speshalmente e muchanan nobo pa ser konosí ku e skema di dia. Na e skema di dia e mayornan tambe ta mira kon yunan su dia ta repartí.

Skema di dia

Sentronan i etikèt

Mi a kologá e skema di dia na altura di e muchanan. Asina nan por sigui e skema di dia i ora mi mira kon e muchanan ta biba ku e skema ta algu ku mi ta gusta masha. Mi a saka potrèt di e muchanan mes pa asina mi hasi e skema di dia visibel pa e muchanan. Awor aki e muchanan sa e skema di dia for di nan kabes. Loke mi tin di hasi ainda ta pensa un sistema pa e muchanan mes indiká, riba e skema di dia, na kua parti di dia nan ta. Esaki

Parti di sentro di kas di leibel ku

potrèt i skibi

Den klas semper mi tabatin mi sala repartí den sentronan simpel. Awor aki mi a repartí mi sala segun Kaleidoskop. Sentronan ta klaramente deliniá ku strepi abou òf ku kashi i ku nan nòmber. Awor aki mi skol tin sentro di kas, sentro di músika, sentro di blòki, mundu chikí, sentro di buki i sentro di arte. Ta un plaser pa mira mi muchanan hunga liber den e sentronan. Den kuminsamentu e sala tabata keda asina brua durante di hunga /traha, ku hasta mi a pensa pa stòp ku e sistema di kaleidoskop. Pero mi a kòrda ku Kaleidoskop ta algu nobo pa e muchanan tambe i nan mester di tempu pa adaptá nan e sistema. Mi a perseverá i awor mi ta mirando kon bon i kon konsentrá e muchanan ta hungando den e sentronan.

Etikèt

Pa promé biaha mi ta pone etikèt den mi klas. Tabata warda ophetonan mayoria biaha den kashinan òf kaminda haña un lugá pa nan. Sentro di kas bon ekipá i

bon di leibel

Sentro di kas

HighScope // APR 2013 #11 Kinderkrant

>>>

9


Preparashon pa grupo chikí

Nota di treiner

Karchi di kantika

Regia ta un partisipante ehemplar den tur sentido di palabra. Tur siman e ta entrega mi su relato di reflekshon i portafolio di e último enkuentro. Faltando un enkuentro mas pa terminá e parti teorétiko di Kaleidoskop, el a kumpli kaba ku tur su tareanan práktiko, hasi tur su grabashonnan, su sala ta repartí i di leibel segun reglanan di Kaleidoskop. Su skema di dia no ta solamente pone visibel pa e muchanan, su dia tambe ta bai segun e skema di dia. E ta un persona ku ta kere den kaleidoskop i ta mira kuantu benefisio e muchanan ta saka ora, bo implementá i traha segun reglanan di Kaleidoskop. Mi ta kere ku promé ku fin di aprel 2013, Regia a kumpli ku tur eksigensha ku e mester kumpli kuné pa e risibí su sertifikado di kaleidoskop. Regia sigui asina.

Ora skol kaba mi tabatin hopi trabou pa kana benefishinan ku e muchanan ta saka for di e piki kos i warda nan den kashi. Awor ku mi sistema di Kaleidoskop. I esaki a motivá mi pa a pone etikèt den tur mi sentronan i pa kada mi sigui ku Kaleidoskop. kos di hunga, mi no tin e trabou aki mas. Un danki speshal ta bai na mi treiner Otmar Pasobra asina ku mi kuminsá kanta mi kantika Cado, ku ta un maestro den su sapatu ku di warda kos, e muchanan ta kuminsá piki hopi pasenshi, ku ta duna lès ku hopi amor i tur loke nan a hunga kuné i pone nan na nan dedikashon. lugá. Esaki tambe a tuma tempu pa e muchanan l speshalmente pa muchanan Parti di sentro di kas, bon di leibe kustumá kuné, awor aki di tres aña i ariba e wardamentu di kos di hunga ta kana masha bon mes. E kambio for di e sistema ku mi a kustumá traha pa años, pa e sistema di Kaleidoskop, no tabata fásil. Mi ta bisa mi mes semper ku tur kambio ta un proseso i ta tuma tempu, i mi ta pensa tambe riba tur e Preparashon pa grupo grandi

Un partisipante ehemplar Señora Regia, di Peuter Speelschool Muchanan Kontentu, ta un partisipante ku e asistí na tur 20 enkuentro. Loke ta remarkabel di Regia ta ku tur siman ku e bini, e ta entregá su relato i su tareanan di kas di e último enkuentro. Un siman despues di e último enkuentro Regia a entrega su relato di reflekshon i portafolio di enkuentro 20. Regia ta kla tambe ku tur su grabashonnan. Dia 28 di aprel awor Regia tin su mainta di informashon pa su mayornan. Esaki ta su último tarea ku e mester kumpli kuné. Regia no solamente ta traha su tareanan di kas, e ta implementá tur su teoria mesora den práktika. Regia tabata traha kaba ku su skema di dia i su mes sistema, Kaleidoskop a impreshon’é asina tantu, ku el a disidí di kuminsá usa Kaleidoskop. El ta implementá i apliká Kaleidoskop manera mester. Durante di fakansi di luna di yüli, Regia a tuma su tempu i a kambia su sala pa un ambiente di hunga/traha segun kaleidoskop ku no ménos ku seis sentro. Su sistema di etikèt ta impreshonante. Regia a traha su skema di dia i tur dia e ta tene su mes na su skema di dia. Regia a demostrá ku tiki medionan finansiero i ku hopi fantasia i hopi animo bo por logra bo meta. Komo trainer mi ta sinti mi masha orguyoso ku por a guia Regia.

HighScope // APR 2013 #11

10

Kinderkrant

Di robes pa drechi, Regia ku dos

otro partisipante


Respect hebben voor elkaar Dat we elkaar moeten respecteren heb je al vaker gehoord. Behandel mensen met respect en je zult ook met respect behandeld worden.

®

Wanneer je net als ons met toeristen werkt,

even belangrijk. Hun tijd op het eiland zal bepalen

wordt dit nog belangrijker zelfs. Toeristen die

wat ze over Curaçao zullen vertellen als ze weer

voor het eerst naar Curaçao komen, weten niet

thuis zijn.

wat ze te wachten staat. Ze hebben misschien

Het Curaçao Toeristenbureau heeft een campagne

eigen eiland zorgt, bepalen allemaal of je een

op internet gelezen over ons eiland, maar meer

ontwikkeld, genaamd ‘Dushi Hende’. Wij worden al-

‘Dushi Hende’ bent of niet. Let op: een ‘Dushi

weten ze waarschijnlijk niet. Ieder toerist die

lemaal gestimuleerd om na te denken en op te let-

Hende’ gooit ook geen ‘shushi’ op de grond,

ons dushi Kòrsou bezoekt is even belangrijk.

ten hoe wij met anderen omgaan. Niet alleen met

want een ‘Dushi Hende’ heeft natuurlijk ook

De niet toeristen die ons bezoeken zijn ook

toeristen, maar ook met andere eilandbewoners.

respect voor onze natuur.

Hoe je mensen behandelt, hoe je tegen mensen praat en hoe je voor je

Pasku, Tela, Bonnie, Annie & Kayena

SCCN Het Southern Caribbean Cetacean Network heeft als missie: het bevorderen van kennis, onderzoek en de bescherming van walvissen en dolfijnen wereldwijd, met de nadruk op de populaties en habitatten (= leefgebieden) van het zuidelijk Caribisch gebied. SCCN werkt voornamelijk met vrijwilligers, maar ook met onderzoekers en professionelen op het gebied van zeezoogdieren. In samenwerking met Mote

vissen en dolfijnen stranden, wij als mens

Marine Laboratorium in Flo-

direct of indirect de oorzaak zijn. Zo vond

rida Verenigde Staten wordt

men laatst 17 kilo plastic in het lichaam van

regelmatig water uit zee ver-

een overleden Potvis aan de oostkust van

zameld en getest.

Spanje. Dus als wij zeggen dat je het eiland moet respecteren, bedoelen we

Op verschil-

ook onze zee en alle

lende plekken op het eiland worden flesjes

binnenwaters. Als je

met water gevuld en naar het laboratorium

een plastic zakje op

gestuurd. Daar gaan ze onderzoeken hoe ge-

de grond gooit, beland

zond het water is, door te kijken naar hoeveel-

deze uiteindelijk in zee

heid olie in het water en ook verschillende

en kunnen zeedieren,

chemische stoffen. Hoe meer troep er in het

bijvoorbeeld

water zit, hoe moeilijker het voor zeedieren

zich verstikken en dood

wordt om te overleven in deze gebieden,

gaan. Gooi dus alles in

maar ook hoe gevaarlijker het voor ons zelf

de prullenbak en recycle

is. Steeds vaker zien we dat wanneer wal-

als het kan!

Dolphin Academy is gelegen op Sea Aquarium Park Telefoon: 4658900 www.dolphin-academy.com E-mail: info@dolphin-academy.com www.facebook.com/dolphinacademycuracao www.twitter.com/dolphinacademy

dolfijnen,

Local rates

Woon je op Curaçao, Bonaire, Aruba, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius en ben je in het bezit van een sedula? Dan heb je geluk! Het gehele jaar door heeft Dolphin Academy voor jou een lokaal tarief in petto: Dolphin Encounter: Nafl. 89,Dolphin Swim: Nafl. 159,Dolphin Free Dive (Snorkel): Nafl. 169,Assistant Trainer Cursus vanaf: Nafl. 349,Dolphins in Depth Cursus vanaf: Nafl. 349,Kinderkrant

11


for

Kids

ZUCHT... ja, ja, ja opa... wordt u nog wel gebeld?

HEY, hey, hey, sam. wel een beetje respect voor onze opa mobiel!

c tRespec t e c t Re s p e

Help onze kroonprins de weg naar de kroon te vinden!

Wist je dat.?

t R e s p e t Re s p e c t R e s p e c t R e s p c t R e

s p e c t Re s p e c t R s p

- Respect een gevoel of uiting is waarmee je laat zien dat je iemand accepteert als een belangrijk en waardevol mens. - Iedereen even belangrijk en waardevol is ondanks huidskleur, leeftijd, afkomst, rijk of arm, etc. - Je zelf eerst respect moet geven om het van een ander te ontvangen. - Pesten, discrimineren, vechten en schelden respectloze acties zijn? Je toont geen respect voor de gevoelens van een ander. Hierdoor kun je iemand veel pijn en verdriet doen.

Waarom heeft onze Koning een oranje telefoon? Om mee te bellen!

Win a Samsung

Galaxy Tablet with

When you buy Fls. 15,- or more at any KFC-, Pizza Hutor Subway Store on the island. Every Week we will Raffle 3 Tablets. For more info see the backpage advertisement!

t Re s spec t R p e e s p c e c t Respec tRspec tRe tRespetRespe

c 12

vroeger IN MIJN TIJD ....

Kinderkrant


Hoeveel keer staat er het woord

Hoe respectvol ben jij?

‘respect’? Wel goed lezen, soms ontbreekt er een letter... De oplossing staat op pagina 15.

1

Respect betekent:

Als je vader/moeder of meester/juf 2 aan jou iets vraagt om te doen…

Je zit bij de dokter en een oude mevrouw komt binnen, maar er is geen zitplaats meer. Jij…. 3

A. Doet niks. Ze is al gewend om te staan. B. Wacht totdat iemand anders opstaat voor de mevrouw. C. Staat op en geeft de mevrouw jouw zitplek..

4

-nt

n=j

k=m +t

+st ge+

6

De juiste antwoorden staan ook op pagina 15.

Los de rebus op!

p=v

Kinderkrant

e c t Re s p

-p

b=h l=t

-i

Ja Nee

pec Resp

j+

Juist Onjuist

ec Respec tRe

k+

Jouw klasgenootje heeft een grote neus, flaporen, draagt een bril en geen merkkleding. Jouw vrienden lachen hem uit. Is dit respectvol?

pec tRes

5

Broers of zussen die met elkaar vechten of elkaar uitschelden tonen respect voor elkaar.

p e c t R e s p e t R e s p e c t Re s p e c t R e s

A. Vraag je waarom je het moet doen. B. Antwoord je netjes met “ja mama/papa/ juf/meester” en je doet wat ze aan jou hebben gevraagd. C. Zeg je dat je het later zal doen als je tijd hebt.

Kun jij deze rebus oplossen? l=ct

Ja Nee

Is het respectvol als je iemand onderbreekt als hij/zij praat?

1. Jezelf respecteren; je wensen en mening net zo belangrijk vinden als die van een ander. En waarom niet? Je mening is net zo belangrijk als die van een ander en je wensen zijn dat ook. Niet méér waard, maar ook niet minder. 2. Beleefd zijn naar anderen. 3. Rekening houden met de gedachten, gevoelens, wensen, ideeën, meningen, kleding, uiterlijk, gewoontes van anderen (denk aan je ouders, ouderen, broers, zussen, juf, meester, klasgenoten, familieleden, politie en onbekenden die je tegen komt). 4. Zorgen voor de mensen, dieren, planten en het milieu. 5. Gehoorzamen aan de regels, wetten en gewoonten van je familie, geloof, gemeenschap en land. 6. Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Wat je zelf niet wilt, doe dat ook bij de ander niet.

-b

tRespec tR s

Test jezelf!

En tellen maar!

re+

p e c t Re s p e c

pec tRespec tsp ec tRes

->

Res t p e s t e R e R t s e c c e p s Re

13

s p e c t R e s p e c t Re s p c t R e s p e c t R e s p e c t R s p e


Celebrate

your baby’s birthday

in a special a nd unforgettable way!

Bears

1st birthday Girl cupcake holder

Bears

1st birthday Boy 9oz paper cup beverage napkins

7” plates

lootbags

center piece ribbon banner invitations

Lil’ Quack

tablecover

plastic giant banner 7” plates

Buzz

9oz cup

cake banner kit

7” plates centerpiece

Now

Purchase of fl 50,- or more on one purchase, fill out the coupon at the cash register and participate to WIN the fl 150,gift cheque of Diamonds Party & Novelties Supplies.

9oz cup

ng min Coo : o s n unio Commms e t i

hanging cutouts

tablecover

Kaya Jacob Posner 26 Ma-Fr 8:00-12:00, 14:00-18:00 T + 599 9 461-8817 / 461-2811 Zat 8:00 - 17:00

www.diamondscuracao.com www.facebook.com/DiamondsCraftsCuracao

14

Kinderkrant


Dit zijn de antwoorden van pagina 13, Test Jezelf: 1: Nee 2: B 3: C 4: Onjuist 5: Nee 6: Rebus: Om respect te krijgen moet je het eerst geven. Aantal juiste woorden ‘respect’: vijfentwintig!

Workshops beschikbaar!

zowel voor kinderen als vol wassenen . SCRAPBOOKING IS HELEMAAL HOT! Vele thema’s beschikbaar om je layout te kunnen maken.

GEEN RUIMTE THUIS?

CUPCAKES DESSERT STAND

CAKEPOPS WORKSHOPS

Available for mini and standard cupcakes. Wilton & CK baking supplies available.

Accessories available. Workshops for kids and adults (starting at age 12+).

KAYA JACOB POSNER 26 T + 599 9 461-2811

MA-FR 9:00 - 18:00 NON STOP ZAT 8:00 - 17:00 NON STOP

WWW.DIAMONDSCURACAO.COM

Een verrassings kaart/layout/ project maken? Kinderen en volwassenen mogen gratis gebruik maken van onze croproom (hobbyruimte)!

4 MEI 2013 10-12 uur of 2-4 uur WORKSHOPS MOEDERDAG SURPRISE KAART EN CAKEPOPS!

LIKE US ON

WWW.FACEBOOK.COM/ DIAMONDSCRAFTSCURACAO

MangusaSupermarket Mangusa Supermarket na Rio Canario B.V.: Schottegatweg Noord z/n Mangusa Hypermarket B.V.: Cas Coraweg #43

Kinderkrant

15


kinderkrant-39-apr2013  

In dit gratis maandelijkse magazine kunnen ouders informatie vinden voor hun kinderen zoals: vrijetijdsbesteding, sport/spel, muziek/toneel,...