Page 1

Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Dag van de openbare ruimte – 1 feb 2012 – Kind & Samenleving vzw -Ruimtecel


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Kind & Samenleving vzw – Ruimtecel Speel(weefsel)- en jeugdruimtebeleidsplanning o.a. Handleiding Speelweefsel Gent (2007), Speelweefselplan Brederodewijk (2007), Speelruimtebeleidsplan Geel (2008), Jeugdruimteplan Zaventem (2010), speelweefselplan Sint-Niklaas,…..

Inspraakacties en -trajecten bij de (her)inrichting van de publiek ruimte en speelruimten o.a. Speelruimte Bonne-Vie Molenbeek (2009), Koning Boudewijnpark Jette (2009), Spelprikkels in de Mechelse binnenstad (2010), Sint-Lambertusplein Heverlee (2010), Avontuurlijke groene ruimte Neerland Wilrijk (2010), Schoolspeelplaats Boutersem (2010),…

Adviezen en beleidsvoorbereidende studies, o.a. Kindvriendelijke inrichting van het park de Kloef in Ronse (2007), Wegwijzer verkavelingen (2008), Kindgerichte inrichting van de vallei van de Hollebeek, ….

Onderzoek naar ruimtebeleving van tieners in de publieke ruimte Tienerweefsel in Mechelen (2009), Tieners betrekken in publieke ruimteprojecten in Antwerpen, Balen, Bornem, Brugge en Wemmel (2009),…


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

? Relatie tussen kinderen en jongeren & de publieke ruimte en speelruimte. • Hoe kinderen en jongeren mee gestalte kunnen geven aan publieke ruimte & speelruimte • Hoe kinderen en jongeren mee gestalte kunnen geven aan plannen en studies. Aan de hand van thema’s en praktijkvoorbeelden


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

1. Inzichten van kinderen en jongeren is één van de vele lagen om te werken aan de publieke ruimte: - als je wil inzetten op een kind/jeugdvriendelijk beleid - als je wil inzetten op een eerder gezinsgericht beleid - als je wil inzetten op een meer gedragen plan in buurt, wijk, gemeente, stad,… - als je de leefwereld van, kinderen en jongeren beter wil begrijpen en op inspelen. - als er een probleem is, een effectieve vraag,…


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

2. Inzichten van kinderen en jongeren zijn een radertje in het geheel.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

3. Inzichten van kinderen en jongeren kunnen gericht zijn op verschillende facetten van de publieke ruimte.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

3.

THEMA’S

Types speelterreinen

Inrichting & uitrusting

Spreiding & inplanting

Formele speelruimten

Verbindingen en mobiliteit

Verkavelingen en woonprojecten

Bespeelbare publieke ruimte

Beleidsinstrumenten

Concrete inrichtingsplan nen

In combinatie met andere participatie acties

Groene ruimten,…

……

Algemene publieke ruimte


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

4. Inzichten van kinderen en jongeren kunnen richting geven aan de planning en inrichting van speelruimten.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

4. Speelruimte: Vaak wordt er dienst gedaan op kinderen en jongeren om toestellen te kiezen. Een goed speelruimtebeleid is meer dan enkel toestellen kiezen.

THEMA’S


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Kwaliteiten en richtlijnen voor de uitbouw van een speelruimtebeleid.

THEMA’S

4. :

Uit: Speelruimte & planning, Kind & Samenleving vzw.(red.) 2011


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

5. Inzichten van kinderen en jongeren kunnen in verschillende type ruimtelijke plannen worden geĂŻntegreerd.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

5. Inrichtingsplannen -Heraanleg scholenas, pleinen, inrichting groene ruimten,schoolspeelplaats, verkavelingsplannen, ..…

Beleidsmatige plannen -Speelruimtebeleidsplan, speelweefselplan, Masterplan publieke ruimte,….


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

6. Inzichten van kinderen en jongeren kunnen op verschillende momenten tijdens een traject/proces worden geĂŻntegreerd.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

6.

THEMA’S


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

7. Inzichten van kinderen en jongeren kunnen verkregen worden aan de hand van verschillende methodieken.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

8. Inzichten van kinderen en jongeren kunnen is een zaak voor verschillende diensten in stad, gemeente,… Vb Turnhout: visietekst omtrent kinvriendelijkheid. Verschillende steden en gemeenten: werkgroep speelterreinen of kindvriendelijke publieke ruimte, ikz,…


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

THEMA’S

9. Inzichten van kinderen en jongeren mogen niet enkel leiden tot een lijstje met noden en wensen. - Maar ook als directe input en inspiratie voor ontwerp en beleid.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

1. Brussel: Ontwikkelen van een speelnetwerk en richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van speel-en sportruimten in het gewest. 5. Oud-Heverlee - herinrichting van een nieuwe wijkplein 4. Steenhuffel: opmaak speelweefselplan. 6. Gent - verbindingsweefsel 7. Antwerpen – park Neerland 8. Dendermonde – scholenas


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Brussel Leefmilieu Brussel Ontwikkelen van richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van speel -en sportruimten in het gewest. 2009

i.s.m. Bureau de Recherche en AmĂŠnagement du Territoire b.v.b.a. (BRAT)

PRAKTIJKVOORBEELDEN Kwalitatieve analyse van speelruimten

- Analyse van de bestaande toestand (speelterreinen, groene ruimten, pleinen,....) -Peilen naar de tevredenheid van gebruikers van speelruimten (en publieke ruimte) -In drie Brusselse wijken -Aanbevelingen ontwikkelen voor de verdere uitbouw van speel- en sportruimten in het Brussels gewest. -Aanzet tot uitwerken van een speelweefsel voor het gewest. (naar analogie met het groene en het blauwe netwerk in het gewest.) Kwantitieve analyse van de speelruimten. -Aantal speelruimten -Zones met een te kort aan speelruimte, -Invenatris van alle speeltoestellen.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Brussel

PRAKTIJKVOORBEELDEN Laken

Elsene

Clemenceau


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Brussel

Evaluatieinstument

Klassen Interviews

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Brussel Wijkanalyse

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Brussel Wijkanalyse

Speelwaarde Spreiding & schaalniveau van speelruimten Kinderen met beperkte mobiliteit Spelen op straat Barrières Families Beheer Potenties Tevredenheid

PRATIJKVOORBEELDEN


Spelen is een alledaagse activiteit / Spelen is een activiteit voor elke dag die overal kan plaatsvinden.

Groene ruimten zijn ideale speelruimten

Spelen is vaak een begeleidende activiteit/de speelvoorzieningen zich richten tot gezinnen en verschillende leeftijdscategorieën

Informele speelplekken/ Zorgen voor strategische en aantrekkelijke ‘spots’


Het belang van natuur/ De natuur integreren in de speelterreinen Maar ook gewoon op zich.

Kinderen hebben ook grote verharde ruimten nodig

Centrale speelruimten en pleinen zijn belangrijk

Het belang van water


Kinderen appreciĂŤren originaliteit

Er moet iets gebeuren.

Jongens en spelen

Meisjes en spelen

Het belang van avontuurlijke plekken in de stad


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Brussel Plannen van speelruimten in het gewest. Buurtniveau

Wijkniveau

Gemeentelijk niveau

Regionaal


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Brussel Inplanting van speelruimten. Informele speelaanleidingen integreren in groene ruimten

Omheiningen

Speelintensiteitsplannen opstellen


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Brussel Inrichting van speelruimten

Het relatieve belang van speeltoestellen: •De ruimte tussen de speeltoestellen •Meer gebruik maken van reliëf van het terrein •Groen speelimpulsen integreren in de speelruimte Diversifiëren van de types speelruimten •Klassiek speelterreinen, avontuurlijk, natuurlijke, verharde ruimten, skate blade,...

Participatieve acties •Surplus als de context complex is •Als de ruimte/speelruimte problematische kenmerken vertoont.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Heverlee Herinrichting Sint-Lambertusplein

Provinciale jeugddienst Provincie Vlaams-Brabant & Stad Leuven

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Heverlee

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Heverlee

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Heverlee

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Heverlee

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Heverlee

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Heverlee

-Grondwerken

-Groen -Speeltoestellen en inrichting

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Heverlee

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Steenhuffel Speelweefselplan

Provinciale jeugddienst Provincie Vlaams-Brabant & Gemeente Londerzeel

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Steenhuffel Speelweefselplan

Ruimten die voor kinderen belangrijk zijn

+

Verbindingen die voor kinderen belangrijk zijn

= Speelweefsel


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Steenhuffel Fase 1: bestaande structuur, & knelpunten en potenties •Startvergadering met stuurgroep : cultuurbeleid coördinator, grondgebiedzaken, schepen van jeugd, jeugdconsulent, provincie,..). •Jeugdadviesraad/jeugdraad •Focusgroepen in scholen (drie klassen) •Opmaak kaarten bestaande toestand, knelpunten en potenties •Tweede stuurgroep •Ter kennisgeving

schepencollege


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Steenhuffel Fase 2: Gewenste structuur speelweefsel •Opmaak visie gewenste structuur •Derde stuurgroep •Focusgroep jeugdadviesraad •Focusgroep scholen

•Opmaak kaarten en toelichtingsnota •Vierde stuurgroep


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Gent-verbindingsweefsel Stadsbestuur Gent Departement Bevolking en Welzijn, Jeugddienst Kammerstraat 10, 9000 Gent

Fris in het landschap (hoofdaannemer).

PRAKTIJKVOORBEELDEN Visie, voorbeelden- en inspiratieboek voor een kwalitatieve inrichting van veilige en speelse verbindingen binnen het speelweefsel


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gent-verbindingsweefsel

- Hoe wordt er op straat gespeeld? - Wat kinderen verwachten van een leuke en speelse straat?


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gent-verbindingsweefsel Deel 1: Visieontwikkeling - Sommige kinderen spelen niet op straat… - ….maar gaan we alleen naar de winkel. - Op straat spelen versus buiten spelen. - Jongens versus meisjes - Diverse spelfuncties van straten: balspelen, fietsen, rolschaatsen, fantasiespel, krijten, rondhangen, muziek beluisteren,…


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gent-verbindingsweefsel Deel 1: Visieontwikkeling Enkele criteria om straatbeelden positief te boordelen op hun bespeelbaarheid en beleefbaarheid: - Voldoende open ruimte – veel plaats om te spelen - Spelprikkels en speelaanleidingen - De straat moet er goed en mooi uitzien - groen: bomen en gevelgroen; Kleur en tekeningen, Proper en verzorgd - Winkels en voorzieningen in de straat - Er zijn veel mensen die je kent – de straat als ontmoetingsplek - ‘rare mensen’, zatte mensen, vechtende mensen = bezorgdheid - Stilte en rust


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gent-verbindingsweefsel Deel 2: Methodiek en stappenplan Stap 1: Identificeren van bestaande strategische kindverbindingen 1) Schoolroutes 2) Lokale vrijetijdsroutes 3) Fietsgericht verbindingsweefsel


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gent-verbindingsweefsel Deel 2: Methodiek en stappenplan Stap 2: Bepalen van wegcategorisering voor gemotoriseerd verkeer (wijkniveau) 1) Stadsring 2) Zone 50 3) Zone 30 4) Woonerf 5) Doodlopende straten: woonerf of voetgangerszone 6) Voetgangerszone


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gent-verbindingsweefsel Deel 2: Methodiek en stappenplan Stap 3: Bepalen en uitbouwen van strategische plekken (buurtniveau)


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gent-verbindingsweefsel Deel 3 :Voorbeelden- en inspiratieboek Groen, Bomen met plantvak, Bloemen en gevelgroen, Gras en kruidachtigen, Aankleding gevels, Speelse zitelementen, Speelse kunst, Straatafbakening, parkeerpaaltjes en straatmeubilair, Water, Patronen in de verharding,


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gent-verbindingsweefsel Deel 4: Uitvoeringsplannen Brugse Poort

Figuren : Fris in het Landschap


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Antwerpen Neerlandpark

Natuurbeleving, natuureducatie en avontuurlijk spelen.

In het kader van Opmaak ontwerp en uitvoeringsdossier voor de parkzone Neerland (Wilrijk) (i.o stad Antwerpen i.s.m Grontmij & Fris in het Landschap)

Figuu: Fris in het Landschap


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Antwerpen - Neerlandpark Op drie momenten in het ontwerpproces werden kinderen betrokken: •Fase 1 - In de vroege ontwerpfase •Fase 2 - Na het eerste voorontwerp •Fase 3 - Na goedkeuring van het ontwerp


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Antwerpen - Neerlandpark Fase 1: Vroege ontwerpfase •Evaluatie bestaande toestand en huidig ruimtegebruik •Prioriteitsbepaling •Eerste reacties op praatplan

Kennen ze de ruimten?, Komen ze vaak?, Met wie?, Wat doen ze er?, Wat hebben ze er al beleefd?


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Antwerpen - Neerlandpark Fase 2:

Na het eerste voorontwerp

1.Geleide wandeling op het terrein onder leiding van ontwerpster: Hoofddoel hiervan was om het huidige voorontwerp te toetsen. Kinderen konden in groepjes kwaliteiten, opmerkingen en ideeĂŤn m.b.t. het huidige voorontwerp formuleren. 2.Maken van maquettes voor de detaillering van de natuurspeelzone nabij het fietspad: Hoofddoel hiervan was om kinderen verdere input te laten geven over de inrichting van de natuurspeelzone. Omwille van het beoogde natuurlijke karakter is gewerkt met zand en natuurlijke materialen.


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Antwerpen - Neerlandpark Fase 2:

Na het eerste voorontwerp

Landschap en reliëf - De kern van de speelruimte (bijv. berg, eiland) mag niet helemaal zichtbaar zijn. Ze zit een beetje verstopt, maar toch nog net zichtbaar, zodat je "een klein stukje kunt zien vanaf het fietspad". Een wegje moet je ernaartoe leiden, en onderweg valt nog een en ander te beleven (brugje, bloemenweide,…). - Er wordt ook gedacht aan putten en constructies (half) onder de grond (zie verder: half ingegraven constructies), een fietsparcours met bergjes

Water: Heel belangrijk voor kinderen is dat het water iets dynamisch heeft, grijpbaar en beleefbaar is: stroming en bochten in het water, een waterval, stapstenen in het water, zitplekken aan het water, met je voeten in het water kunnen zitten, groen in het water, boomstammen of een touwenparcours over het water

Groenvoorzieningen: De meeste kinderen brachten ook heel wat groenelementen aan in de speelruimte: - Bosjes en struiken om een kamp in te maken, je moet je kunnen verschuilen, maar ook open plekje in de bosjes - Bloemenweides: bijv. op een berg, tussen speelruimte en fietspad, tussen speelaanleidingen - Gras: "Nooit te hoog, zodat je er niet door zou kunnen. Tot aan de knieën en zonder brandnetels is goed". - Waterplanten (zie hoger) - Moeilijk bereikbare plekken met 1 paadje of 'geheime gang' toegankelijk - Klimbomen - Groen dat voor schaduw zorgt

Uitdagende constructies en schuilplekken: De kinderen bedachten heel wat constructies die voor uitdaging zorgen (klimbrug, touwenparcours, 'death ride', uitkijkplatforms, helling met brugjes, 'indianenhut', klim- en zwiertouwen, half ingegraven constructies: 'hol', 'bunker', 'tunnel'-effect, 'natuurschuilplaats, kampvuurplaats). Daarnaast willen ze ook graag rusthutten en schuilplekken:


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Antwerpen - Neerlandpark Fase 2: Na het eerste voorontwerp Toegankelijkheid: Meerdere groepjes vragen dat de kernen van de speelruimte (eilandje, bergje) ook met rolstoel en buggy toegankelijk zijn. Maar daarnaast zijn er ook andere, meer avontuurlijke toegangen. En ook het rolstoelpad moet een 'spannend paadje' zijn.

Poorteffect: Om de toegang tot de speelruimte of tot deelzones te markeren, stellen kinderen een aantal poortconstructies voor: "Een houten poort met de naam van het park", "Twee stokken met vlag met de naam van het park", "Een soort poort met daarop 'dierenpark'",‌

Dieren: In zeker 3 groepjes wilden kinderen ook dieren in de natuurspeelruimte: Vooral 'schattige' dieren (bambi's, konijnen, schapen,‌), maar ook waterdieren: bijv. eendjes in het water.

Speeltoestellen: Hoewel niet in elk groepje, zijn er toch enkele basis-speeltoestellen genoemd: wipplank, schommel, draaimolen, glijbaan tussen het groen.

Parkmeubilair: De kinderen voorzien ook gewoon parkmeubilair: verlichting, picknicktafels, 'bank met uitzicht', 'parasol' of dingen die voor schaduw zorgen


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Antwerpen - Neerlandpark Fase 3: Communicatie en terugkoppeling van het definitieve plan:


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Dendermonde Scholenas

Aanvullend onderzoek in functie van herinrichting scholenas (studiebureau Talboom) Opdrachtgever stad Dendermonde

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Dendermonde : scholenas •Aanvullend onderzoek in functie van de opmaak van een stedenbouwkundige visie (Talboom) op de scholenas en de geplande heraanleg van de Kerkstraat en het Onze-LieveVrouw-Kerkplein. •Bevraging uitgevoerd bij 110 scholieren. •Concreet: - In kaart brengen van het huidige ruimtegebruik en ruimtebeleving: Welke routes nemen de tieners naar school en welke niet? Waarom wel of waarom niet? Op welke plekken houden ze halt onderweg? Waarom wel of waarom niet? Wat zijn echte afspreekplekken? Wat zijn plekken waar ze maar even verblijven? Wat zijn plekken waar ze langer blijven hangen? Wat zijn de kwaliteiten van die plekken? - In kaart brengen van knelpunten en potenties: - Toetsing van eerste ontwerpideeën en hypotheses: referentiebeelden en ontwerpideeën


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Dendermonde : scholenas

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Dendermonde : scholenas

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Dendermonde : scholenas

PRAKTIJKVOORBEELDEN


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Dendermonde : scholenas De belangrijkste schoolroutes zijn: • in noord-zuidelijke richting: - de scholenas; - beide oevers van de Forten; - Brusselsestraat. • in oost-westelijke richting: - Noordlaan; - Gentsesteenweg/Kerkstraat; - Oude VEST - Dijkstraat/Ridderstraat/Greffelinck.

PRAKTIJKVOORBEELDEN Schoolroutes


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Dendermonde : scholenas 1. "Het Stad" met Oude Vest, Brusselsestraat en Grote Markt 2. Stationsplein 3. Het O.L.V.-Kerkplein 4. Stadspark 5. Langs het water: De Forten, 't Sas, het pleintje aan de Begijnhoflaan en Tragel 6. De bushalte aan de Noordlaan 7. De eigen schoolingang of fietsenstalling

PRAKTIJKVOORBEELDEN Belangrijkste ruimten


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Dendermonde : scholenas • Inrichting voor fietsers van de secundaire wegen en de stadsboulevard: - onveilige rotondes en kruispunten; - hoge autofrequentie; - gebrekkige fietsvoorzieningen; - wachttijden bij het oversteken. • Onveilige inrichting van bushaltes langs de stadsboulevard: - conflicten met fietsers; - onveilige oversteekplaatsen. • Oversteekplaatsen t.h.v. de O.L.-Vrouwkerk en op enkele kruispunten langsheen de Brusselsestraat. • ‘Trechtereffect’ aan Sas en slechte fiets- en wandelpaden langs de Forten.

Knelpunten en potenties


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Dendermonde : scholenas Herinrichting Kerkstraat en O.L.-Vrouwkerkplein: - Maximaliseren van de verblijfsfunctie van het O.L.-Vrouwkerkplein en het autovrij of –luw maken van de Kerkstraat; - Inplanten van creatief zitmeubilair en –gazon; - Ontwerpen van grote, open ruimte met (subtiele) deelzones, maar duidelijk gemarkeerde bewegingsruimte; - Ruimte voor sportachtig spel en skate (?) Overige deelruimtes binnen de scholenas: -Aanpak van verkeersveiligheid op ‘secundaire wegen’ en ‘stadsboulevard’; -Oplossing voor ‘trechtereffect’ aan Sas; -Uitbouw van De Forten als verkeersveilig en belevingsvol alternatief voor de scholenas.

Figuren:Talboom


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

PRAKTIJKVOORBEELDEN

1. Brussel: Ontwikkelen een speelnetwerk en richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van speel-en sportruimten in het gewest. 5. Oud-Heverlee - herinrichting van een nieuwe wijkplein 4. Steenhuffel: opmaak speelweefselplan. 6. Gent - verbindingsweefsel 7. Antwerpen – park Neerland 8. Dendermonde – scholenas


Planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: Inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Kind & Samenleving – Ruimtecel Bolwerksquare 1a, 1050 Brussel www.k-s.be

dag van de openbare ruimte  

planning en inrichting van publieke ruimte en speelruimte: inzichten vanuit de beleving van kinderen en jongeren

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you