Page 1


Kalendarium (läs mer inne i Kyrk-Nytt)

28/8 Onsdag, Tidersrums kyrka 20.00

Aftonbön med musik Frida Schmidt och Richard Lang sjunger och spela

2/9 Måndag, Odla din inre trädgård 19.00

Uppstart för en samtalsgrupp, i Kisa sockenstuga Se mer info sid 4.

4/9 Onsdag, Vuxencafé 18-21, Församlingsgården i Kisa Föreläsning av Elisabeth Gerle ”Den sinnlige Luther” 19.00 Se mer info sid 4

8/9 Söndag, Besök från Kimilili 11.00 Sammanlyst festmässa i Kisa kyrka Se mer info sid 3.

15 september 2013 Kyrkoval Tider och platser: Horns församling Horn Godtemplargård Stångågatan 25 Horn 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00 Hycklinge församling Horn Godtemplargård Stångågatan 25 Horn 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00 Kisa församling Kisa Sockenstuga Kyrkstigen 2 Kisa 09:00 - 11:00, 12:00 - 20:00 Tidersrums församling Kisa Sockenstuga Kyrkstigen 2 Kisa 09:00 - 11:00, 12:00 - 20:00 Västra Eneby församling Västra Eneby Klockaregård Klockaregården Västra Eneby 14:00 - 20:00

15/9 Söndag, Hycklinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst

6/10 Söndag, Franciskusmässa och Ikondag, Kisa kyrka 11.00

Efter mässan bjuder vi på en måltid i Kisa församlingsgård, och ett bildspel från Assisi visas. Ikonmålare Hjördis Herlitz berättar om ikoner och deras tillverkningsprocess. Det blir även visning av ikoner. Se mer info sid 5.

8/10 Tisdag, Vuxencafé 18-21, Församlingsgården i Kisa Teaterpjäs Biskop Brask, se mer info sid 4.

31/10 Torsdag, Församlingsgården i Kisa 18.00 Uppstart, meditation och Bön, se mer info sid 6.

19/11 Tisdag, Vuxencafé 18-21, Församlingsgården i Kisa

Tysklandsresan - resenärer från vår Tysklandsresa berättar och visar bilder.

2


Till alla hushåll i Horn, Hycklinge, Kisa, Tidersrums och Västra Eneby församlingar

Nr 3 •2013

Kyrk-Nytt Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet. Psalm 766

- Växthuset… Sid 4-5 - Körsång gör dig friskare... Sid 14 - Om kyrkovalet, möt några av de nominerade... Sid 8, 9 och 17 3


Det är alltid gott att våga se framåt Det är modigt att våga se framåt! Med sensommarens nedgående sol fortfarande värmande i ryggen spanar vi framåt. Vad väntar? Vad har hösten med sig till oss? Här i Kyrk-Nytt så finns programmet för hösten i Kyrkan. Se det som ett smörgåsbord – man kan inte ta del av allt. Förväntas inte ta del av allt – men ett erbjudande av att på olika sätt få växa själsligt och andligt. Och att Du får välja själv… Sensommarsolen värmer oss i ryggen. Så kommer Guds Ande till oss, värmer oss och ger hopp och mod. Varje dag, varje stund… Kanske är det vad som krävs för att vi ska våga vara modiga? Det som krävs för att vi ska våga leva våra liv i nuet, öppna för allt det Gud vill ge oss. Vi är Guds medskapare! Du. Jag. Var och en, varje människa! Som medskapare känner vi Gud. Om än olika mycket – för precis som alla relationer måste också relationen med Gud utvecklas, odlas och få växa för att kunna mogna. Då krävs det förtroende. Och Mod. För tänk om jag förändras? Andens sol lyser på oss och värmer oss. Vågar jag ett möte med Gud? Men vem är Gud? Jag hörde någon, lite halvt irriterat säga: ”Gud är inte som Du tror”. Och det är sant, för Gud är ju som jag tror. Som du tror. Vi bär var och en, alla Guds medarbetare, på en alldeles egen Gudsbild. Och den är ju sann! Men det betyder inte att den är oföränderlig… I varje relation växer och förändras vi, ju mer vi lär känna varandra. För oss som kristna, är det viktigt att våga se, förstå och acceptera att vi alla är olika, har olika Gudsbilder, tror på olika sätt, utövar vår tro på olika sätt. Ingen kan säga vad som är rätt och fel. Det som förenar oss är vår tro på Gud, hans son Jesus Kristus som vår räddare och på Guds närvaro här och nu i Helig Ande. Och så får vi komma samman å söndagen i kyrkan. Alla Jesu vänner med våra likheter och olikheter, tro och tvivel, längtan och hopp. Där blir vi tillsammans Kristi kyrka på jorden. Så olika, med olika syn på musik, gudstjänstens utformning, ja allt – men blir till en kropp, kristi kropp värmda av Anden, förenade i en tro på att livet är starkare än döden, att kärleken är starkare än hatet. Att Gud till sist segrar över all jävelskap… Sensommarsolen värmer mig i ryggen. Värmer oss i ryggen där vi spanar framåt. Vad vi väntar på? Det är olika – men i centrum finns relationen med Gud, som Fader, Son och Ande. Och vi vill växa inåt, mot centrum, växa som människor, andligt och själsligt…

Kyrk-Nytt ges ut av Kinda kyrkliga samfällighet. Ansvarig utgivare i detta nr: Kyrkoherde Magnus Svensson. Omslagsbilden: L’Espace de Gloire av Jacques Loire, i Notre-Dame de Pentecôte, La Défense, Paris Tryck: Pronto, Linköping 2013 2


Vi får besök från Kimilili... Vad händer i Kimilili? ”Kollekten går till Kimilili” brukar det sägas nu och då i samband med våra gudstjänster. Syföreningar, barnoch ungdomsgrupper skänker pengar. Vi hör talas om skolor och föreningar som engagerar sig. Men vad händer med pengarna? Blir det några resultat?

INBJUDAN Den 8 september firar vi en speciell ”Kimililidag” i Kisa kyrka och församlingsgård. Vi sammanlyser till en gemensam dag för hela pastoratet. Mässa kl 11 och därefter kyrklunch, information och underhållning i församlingsgården. En grupp från Kimilili kommun gästar oss och medverkar under dagen. Tillsammans med dem berättar vi om vårt gemensamma arbete och hur våra insamlande pengar används. Mariann Syllner Gustafsson kommer också och berättar om kyrkan/skolan som hon var på plats och invigde 2012.

Välkomna alla! Kom och var med om en glädjedag!

Lovsång och glädje vid invigningsgudstjänsten

Kokhuset under uppbyggnad

3


VÄXTHUSETHöst 2013

Ett växthus är en god växtplats för ett levande liv! Svenska Kyrkan i Kindas växthus bjuder på en miljö för eftertanke och en mötesplats med andra där livet och den kristna tron kan växa! Du är varmt välkommen!

Äkta Kindamat - Äkta kristen tro!

Välkommen på en fantastiskt speciell kväll! I Horn tisdag den 17/9 på Annas café med servering av en rejäl landgång med produkter från Kinda, kaffe o kaka. I Kisa onsdag den 18/9 i Vagnboa i Harg med servering av gulaschsoppa, kaffe o kaka. Du betalar bara 50 kr för detta! Kvällen börjar kl 18.30 med lite information om Kindamat och om att äta äkta mat. Anmälan till senast den 9/9. Efter måltiden blir det ett föredrag och samtal kring borden med temat ”Äkta kristen tro – inte tråkig, osann eller irrelevant!” Ungefär på samma sätt, med en måltid, föredrag och samtal, är en ALPHA-kurs upplagd. Vill du vara med kommande veckor så kan Du anmäla Dig denna kväll, eller dagen efter!

Alphakurs

Odla din inre trädgård En samtalsgrupp som träffas ett 10-tal gånger under ett års tid. Vi utgår från litteratur och deltagarnas egna tankar. Samtal både inomhus och utomhus! En resa våren 2015 till Valamo kloster i Finland finns med i planeringen, för de i gruppen som vill, resan kommer vara öppen även för de som inte är med i denna samtalsgrupp. Ledare: Anna Johnsson Svallin Start den 2/9 kl 19 i Kisa sockenstuga. Anmälan senast den 26/8.

Tidigare deltagare i ALPHA-kurs hos oss har sagt så här: ”Jag har kommit på att jag vet väldigt lite om vad kristendomen egentligen står för. Vad innebär det att vara kristen? Vad är det som är kultur och vad är religion? Det som gjorde att jag fortsatte att delta i Alphakursen var våra intressanta diskussioner och gemenskapen, som växte för varje träff. Våra samtal växlade mellan allvar och skratt. Tiden räckte inte till, det kändes som att vi hade kunnat fortsätta att diskutera flera timmar till varje gång. För mej har Alpha kursen betytt så mycket! En fin gemenskap där jag fått nya vänner att dela livets frågor och erfarenheter med.”

Förkortningen Alpha står för att Alla är välkomna, Lära med ett leende, man kan samtala om kristen tro och samtidigt ha roligt, Pasta, att under trivsamma former träffa andra vuxna och kanske få nya vänner, Hjälpa varandra, i samtalet kan vi ta upp frågor som hjälper och berör oss som människor, Alla frågor får ställas. Genom det goda samtalet med andra vuxna och med ledaren, genom lyssnande och respekt, utforskar man tillsammans den kristna tron. Femton olika teman tas upp under tio kvällar och ett Alphadygn, som vi brukar ha i Vadstena. Bland teman finns t.ex. frågor om det onda, Guds ledning, hur jag kan göra det bästa av mitt liv, vad jag ska med kyrkan till m.m. Vi har i höst en kurs i Kisa på onsdagskvällar med start den 25/9, men kom gärna också på ”Äkta Kindamat – Äkta kristen tro” den 18/9, och en kurs i Horn med start den 24/9, kom gärna även på ”Äkta Kindamat – Äkta kristen tro” den 17/9. Anmälan till någon av kurserna gör Du senast den 19/9. Gratis, inklusive kvällsmat! Mer allmän info om Alpha finns på www.alphasverige.org

Vuxencafé 18-21 i Kisa Församlingsgård 4/9 Den sinnlige Luther

8/10 Teaterpjäs Biskop Brask 19/11 Tysklandsresan

Elisabeth Gerle, präst och professor i etik. Hon arbetar som forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och vid Uppsala universitet, och skriver just nu en bok om Luther, kropp och erotik.

Det är 500 år sedan Brask vigdes till biskop Resenärer från vår Tysklandsresa i Linköpings stift. På ett djupare plan handlar berättar och visar bilder. pjäsen om kampen för människovärde. Vi möter en Brask som är förlorare men med bibehållen värdighet. Skådespelare är Östgötateaterns Willy Boholm. Studieförbund:

4


Ikonen – ett fönster mot himlen

Söndagen den 6 oktober firas mässa i Kisa kyrka kl 11 med ett tema kring den helige Franciskus, som har sin helgondag den 4/10.

Markusevangeliet – teater Lördagen den 5/10 framför Gotlandsteatern en berättarteater; Markusevangeliet.

Efter mässan bjuder vi på en måltid i Kisa församlingsgård, och ett bildspel från Assisi visas.

Det är en intensiv version av evangelisten Markus text om Jesus från Nazareth. Skådespelaren drar in texten i vår tid, blandar humor och blodigt allvar.

Ikonmålare Hjördis Herlitz berättar om ikoner och deras tillverkningsprocess. Det blir även visning av ikoner. Hjördis Herlitz leder ikonmålningskurser på Kreta två gånger om året. Höstens kurs är den 2029/9. Är du intresserad av en kurs kan du kontakta Hjördis på tel. 070-673 36 63

Plats: Kisa Församlingsgård Tid: 16.00

KOM IHÅG! 26/8 Sista anmälan till ”Odla din inre trädgård” 2/9 19.00 Start ”Odla din inre trädgård” 4/9 18-21 Vuxencafé, Lutherföredrag 9/9 Sista anmälan till den 17/9 och 18/9 17/9 18.30 Annas Cafékväll 18/9 18.30 Kväll i Vagnboa i Harg 19/9 Sista anmälan till ALPHA-kurs 24/9 Alphakursstart i Horn 25/9 Alphakursstart i Kisa 5/10 Markusevangeliet, teater 6/10 Franciskusmässa och Ikondag 8/10 Vuxencafé, teater ”Brask” 25/10 Sista anmälan till Vadstenahelg 15-17/11 Vadstenahelg 19/11 Vuxencafé, Tysklandsresan 4/12 Vuxenkatekumenatinfo

En helg i Vadstena på Pilgrimscentrum 15-17/11 Du kan: * vila och vara * delta i gudstjänst och böner * delta i en Pilgrimsvandring Samåkning från Horn och Kisa. Helgen kostar 500 kr med inkvartering i flerbäddsrum, all mat och resa. Kostnad för eventuellt dubbelrum eller enkelrum tillkommer efter förfrågan. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan senast den 25/10

För anmälan och information om Växthusets aktiviteter Församlingsexpeditionen 0494-290440 kinda.samfallighet@svenskakyrkan.se Prästerna Magnus Svensson 0494-29 04 42 Annika Johansson 0494-29 04 44

5

5


Som man sår, får man skörda

Hur kommer det sig att livet, saker och händelser är som de är? Är vi bara slumpvist uppkomna varelser som är offer för det som sker? Som gungflyn på ett hav med virvelströmmar som drar ner oss i förtvivlan och ångest, eller svingar oss upp i okontrollerad eufori. Vad eller vem är det som bestämmer det som sker? Vi lever i ett kosmos och inte ett kaos. Allt är i sin ordning, och då allra helst oordning är i ordning. Vi kan ha förväntningar och önskningar om att saker och händelser ska vara som vi vill ha dem. Det som avgör vilka önskningar och förväntningar vi har är våra bindande begär (saker och händelser som vi tror oss inte kunna vara utan) och våra bindande motstånd mot det vi inte vill ha: allt detta bildar vår personlighet. Vårt dagliga bröd ge oss i dag: om vi tar emot livet, saker och händelser som gåvor för vår känslomässiga mognad, där bindande begär och bindande motstånd reduceras till ett föredragande. Om jag får kaffet så känner jag mig okej och om jag inte får kaffet så är det lika okej. När vi stannar upp och ser det vi har, som vårt dagliga bröd, och inte hela tiden springer efter ’’the American dream’’. Det du har just nu är precis vad du behöver, och när du är missnöjd med det du har och försöker förbättra din omgivning, din kropp eller ditt sinne från en utgångspunkt av brist så bildas stress och ångest. Ju mer du använder din fria vilja till bön och meditation, bildas däri en stadig kontakt med Gud. Så kan du från en utgångspunkt av fullkomlighet förbättra det du vill utan bekymmer. Din tacksamhet i Gud är inte begränsad utan oändlig, du känner tacksamhet för ditt sinne, din kropp, världen och kosmos. Gud är den som ger frukten av vårt handlande. Gud är ordningen som är ordningen i alla ordningar. Den kosmiska ordningen, den planetära ordningen, den biologiska ordningen, den fysiska ordningen och den psykologiska ordningen. Allt är okej och i sin ordning. Så när livet kommer till dig med sorg, glädje, vardag eller fest så är det du som bär ansvaret för dina handlingar och dina handlingar skapar orsak och verkan – som du sår får du skörda. Vi lever och rör oss i Guds kosmiska restaurang, så det vi beställer får vi. Ofta gör vi beställningen omedvetet, när vi är i reaktion av ilska, svartsjuka, girighet, avundssjuka etc. Så vår stora utmaning är att bli uppmärksamma på våra reaktioner. Se dem, acceptera dem och släppa taget om dem, med hjälp av Gud som är den enda som är osviklig, och kan ta emot allt vi inte längre behöver.

Det är ingen yttre process där vi skyller på omgivningen eller människor för vår frustration, utan sinnets tillbakadragande till friden och kärleken som är ditt innersta ”jag”. Jesus säger ”älska din nästa så som dig själv”, hur är det möjligt när vi känner oss illa till mods? När vi släpper taget om våra bindande begär och bindande motstånd. När reaktionerna minskar på grund av acceptans och tacksamhet för det som kommer till oss. Då tar vi fullt ansvar för våra handlingar och känslor, vi njuter av livet och förstår att det som förut såg ut som en förbannelse kan förvandlas till en välsignelse och ibland kan en välsignelse förvandlas till en förbannelse. Allt är i sin ordning om vi släpper taget och ger Gud större betydelse i våra liv. Ett praktiskt exempel: alla förväntningar och önskningar har fyra möjliga slutresultat. Det kan bli mindre, mer, precis som man tänkt eller tvärtom. Det är Gud som ger det som vi behöver. T ex; vi vill ta bussen till stan och kommer för att stiga ombord men det är fullt och vi får vänta på nästa – det blev mindre än vi förväntat. Eller du står och väntar och din goda vän kommer förbi i sin nya limousin med privat chaufför och ni sitter och tar en drink, pratar och rätt som det är, är du framme – det blev mer än förväntat. Det kan även bli som du tänkt dig – Halleluja, det händer faktiskt. Eller du vaknar upp på sjukhuset och har blivit påkörd på väg till bussen, det blev tvärtom. Kom ihåg att det inte finns någon straffande Gud. Det är dina egna medvetna eller omedvetna beställningar som du får njuta resultatet av. Herrens vägar är ju outgrundliga, men har bara ett mål, frihet i Gud. Så börja nu att ”göra för andra vad du vill att andra ska göra för dig” i medvetna kärleksfulla handlingar och acceptera dina känslor av avundsjuka, ilska, habegär, och rädslor etc. Processa genom att släppa taget om reaktionen, låt den få rida ut i Gud som är ditt självklara inre jag, som sväljer det som gödsel till ditt inre växande i kärlek. // Stefan Johansson

Meditation och bön i församlingsgården i Kisa Det kommer med start V44-50 torsdags kvällar mellan 17.00–18.15 att finnas möjlighet för dig som vill pröva på meditation. Kostnaden är frivillig donation. Det kommer att vara undervisning och praktiskt vägledd meditation och bön i en trygg miljö med tända ljus i höstmörkret. Väl mött! Har du frågor, ring Stefan 0494 29 04 50 6


Förskolan Arken

Den familjära förskolan mitt i Kisa med kristen profil små barngrupper - god personaltäthet - respekt - individanpassad - flexibilet - lek - upptäckarglädje

Höstens aktiviteter... ...Öppet hus torsdagar 9.30 – 11.30 med start 5/9 !!Babyrytmik!! I höst erbjuder vi dig som förälder tillsammans med ditt barn, 0-1år, att komma på Babyrytmik. Musik, sång och rytm är viktigt för det lilla barnet. Här arbetar du med ditt barn tillsammans med andra. Allt är planerat för att stimulera den utveckling som ligger framför bebisen. Musiken bjuder inte bara på en härlig upplevelse utan är också ett redskap som ger stimulans och leder till utveckling. Vi prövar också att ha babyrytmik i kyrkan några gånger per termin, en annorlunda lokal att vara i och att sjunga och höra musik i. Om ni har flera barn, får de äldre ta del av öppethusverksamheten som är samma tid i huset. Där kommer det att lekas, pysslas och sjungas med barn i samma ålder. Allt detta kommer att vara torsdagar, mellan 9.30 och 11.30, i Kisa församlingshem på förskolan Arken. Vi börjar torsdagen den 5/9 kl 9.30! Eftersom det inte kan vara för många i Babyrytmikgruppen, vill vi ha in en anmälan, senast den 3/9. Anmälan via telefon 0494-12261 eller till marta.markovic@svenskakyrkan.se Öppet hus börjar samma dag, dvs torsdag 5/9, 9.30-11.30. Öppet för alla, ingen anmälan krävs. Fika blir det förstås också, för alla, till självkostnadspris!

Välkomna!!! Förskolan Arken

är en förskola med fritidshem Förskolan Arken arbetar utifrån läroplanen

Förskolan Arken Kyrkstigen 2, 590 36 Kisa 0494-12261

7

Förskolechef Maria ”Mimmi” Klingberg 013-41104


Kyrkovalet 15 september 2013 21 november 2012 beslutade kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ om en ny struktur för Svenska kyrkan. Beslutet innebär att församlingen får en tydlig ledning och medlemmarna möjlighet till större inflytande och engagemang. I Kinda pastorat finns ca 4250 personer från 16 år och uppåt som är röstberättigade i kyrkovalet. Utifrån nomineringslistor väljer vi den 15 september beslutsfattare i Svenska kyrkan på nationell, regional nivå (stiftet) samt församlinsnivå. Lokalt ska vi välja ett kyrkofullmäktige. De i sin tur väljer sedan ett kyrkoråd (motsvarar kyrkonämnden idag). Det nya kyrkorådet representerar våra samtliga fem församlingar. Under hösten kommer alla medlemmar att inbjudas till församlingsmöte för att välja ett församlingsråd (motsvarar kyrkorådet idag).

Kyrkans organisation i Kinda pastorat Kinda kyrkliga samfällighet upphör 31/12 2013 och ersätts Kinda pastorat 1/1 1014. På lokal nivå finns församlingen kvar. Den leds av det nya församlingsrådet. Pastoratet är våra församlingar tillsammans. Vi har valt ett gemensamt fullmäktige som beslutar om budget och bokslut och andra långsiktiga beslut. Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige och har hand om den löpande verksamheten. Tillsammans med kyrkoherden har kyrkorådet omsorg om församlingen. • Att ta ansvar för organisationens strategiska inriktning, i kyrkorådet handlar det om att, utifrån befintliga beslut tagna av kyrkofullmäktige omsätta beslut i praktiken. • Att aktivt arbeta med och ta ansvar för fördelningen av resurser inom församlingslivet. Med andra ord att arbeta med budgeten. • Att arbeta med uppföljning och utvärdering av arbetet med församlingens grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet delegerar även uppgifter till församlingsråden.

Kyrkan är vi

Kanske har många tidigare tvekat både inför att rösta i kyrkovalet och att ställa upp i en nomineringsgrupp. Motståndet kan ha handlat om politik, anonymitet och funderingar om vad kyrkan egentligen är och står för, och ha funnits som både uttalade och outtalade tankar och känslor. Då kan det vara tänkvärt att se hur mycket kyrkan ändå finns med och påverkar våra liv. Och i nästa steg börja fundera på hur vi kan vara med och påverka kyrkan och det liv som finns där. För Svenska kyrkan är dess medlemmar. Utan oss skulle inga gudstjänster firas – kyrkor, kapell och församlingslokaler skulle gapa tomma. Utan medlemmar skulle inga barngrupper med skratt höras, ingen musik från körer och orgel klinga, inga som tillsammans dricker kaffe och möts på en eftermiddagsträff. Det nyfödda barnet skulle inte bli döpt, den unga konfirmanden skulle inte tillsammans med andra jämnåriga få lära sig om Jesus kärleksbudskap, de lyckliga tu som förenas under Guds försyn skulle inte giftas och den möjlighet till ett sista farväl av en kär gammal vän som en begravning ofta är, skulle gå om intet. Svenska kyrkan är dess medlemmar. Svenska kyrkan ska vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

Med mod och öppet sinne

Tanken och förhoppningen är en öppen kyrka med fokus på framtiden. Därför kan församlingsråden ha korta mandatperioder. Nu gäller krav på kommunikation och vilja till utveckling för att tillsammans skapa den kyrka vi behöver och vill ha. Att vara modig och ha ett öppet sinne och våga fråga är andra egenskaper som är viktiga i kyrkan. I kyrkan och inom kyrkans ramar finns många platser och möjligheter att mötas för att på olika sätt utvecklas och utveckla sin tro, både i teori och praktik.

8


Församlingsråd – något nytt

Den nya strukturen ska ge församlingarna nya möjligheter att samordna och organisera sin verksamhet. Tanken är att förutsättningarna för bred delaktighet, ansvarstagande och gemenskap ska förbättras. På ett öppet nomineringsmöte ska församlingens röstberättigade medlemmar nominera kandidater. Den som tillhör någon av församlingarna i pastoratet är valbar till ett församlingsråd i pastoratet. Församlingsrådet ska legitimeras av Kyrkofullmäktige, som också kan utse ytterligare ledamöter till församlingsrådet. Nomineringsmötena skall hållas i sådan tid att församlingsrådet kan väljas före årsskiftet, vid det nya kyrkofullmäktiges första möte. Församlingsrådet ska som ett minimum ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen, men kyrkorådet kan också delegera andra uppgifter som anges i församlingsinstruktionen till församlingsrådet. Församlingsrådet har ännu mer direkt ansvar för livet i och kring församlingskyrkan på gräsrotsnivå ”där det händer”.

Vill du engagera dig och ta ansvar? Det är inte försent att bli förtroendevald i församlingsråden!

Nomineringslistan till kyrkofullmäktige är klar. Församlingsråden, väljs, som du läst, senare i höst. Gemensamt för alla förtroendevalda är att det kyrkliga förtroendeuppdraget har sina rötter i Nya Testamentet och kan därför inte jämföras med ett kommunalt uppdrag. Som förtroendevald kommer du vara delaktig i att fatta både svåra och goda beslut. Här är det fråga om att vara objektiv och opartisk och ur ett solidariskt perspektiv se till församlingens eller pastoratets bästa. Eller, med andra ord, bistå Svenska kyrkan med kunskap, idéer och framåtanda. De som är nominerade till kyrkofullmäktige i Kinda är: Ann Johansson Kisa Göran Lindgren Horn Mathias von Wachenfeldt V. Eneby Arne Öström Hycklinge Göran Samuelsson Tidersrum Anders Lind Kisa Mona Ljungkvist Horn Anders Ljung V. Eneby Bengt Zieger Kisa Anna Karlsson Horn Bertil Andersson Kisa Åke Nilsson Kisa Sune Fält Horn Bernt Palmqvist Kisa Britt-Marie Lindholm Kisa Carolina Klasson Tidersrum Per-Anders Lind Hycklinge Urban Larsson V. Eneby Karolina Jönsson Horn

Nils Nilsson Kisa Sven-Erik Lindholm Kisa Melita Nestor Horn Tomas Larsson V. Eneby Siv Nordin Tidersrum Victoria Malmgren Kisa Kristina Borg Horn Bonny Hermansson Kisa Anders Eriksson Hycklinge Anna Strömberg Kisa Håkan Johansson Kisa Anna Johansson V. Eneby Christina Westerdahl Tidersrum Klas Asklöf Horn Matz Ödgård Horn Eva Dacksten-Johansson Tidersrum

2013 0915 ________ Kyrkval

På sid 17 möter du några av de nominerade. Tider och platser för kyrkovalet se Kalendariet.

9


Gudstjänster

Välkommen till höst Kisa Tidersrum V. Eneby Horn Hycklinge – från 25 augusti till 1 december Med reservation för ev fel och ändringar. Se även www.svenskakyrkan.se/kinda/

25/8 Trettonde sönd e trefaldighet

20/10 Tjugoförsta sönd e trefaldighet

Kisa kyrka 11.00 Mässa Horn kyrka 19.00 Mässa

Kisa kyrka 11.00 Mässa Horn kyrka 11.00 Familjegudstjänst Hycklinge kyrka 18.00 Gudstjänst V. Eneby kyrka 18.00 Mässa

Medmänniskan

Samhällsansvar

1/9 Fjortonde sönd e trefaldighet Enheten i Kristus

27/10 Tjugoandra sönd e trefaldighet

Kisa kyrka 11.00 Mässa Hycklinge kyrka 11.00 Mässa Tidersrum kyrka 15.00 Mässa Horn kyrka 18.00 Gudstjänst

Goda förvaltare

Kisa kyrka 11.00 Mässa, Husbandet medverkar Horns kyrka 11.00 Mässa Tidersrum kyrka 15.00 Mässa, församlingsdag

8/9 Femtonde sönd e trefaldighet Ett är nödvändigt

2/11 Alla helgons dag

15/9 Sextonde sönd e trefaldighet

Kisa kyrka 11.00 Mässa Kisa kyrka 15.00 Minnesgudstjänst Hycklinge kyrka 18.00 Själamässa

Kisa kyrka 11.00 Festmässa, Tema Kimilili

Helgonen

Döden och livet

Kisa kyrka 11.00 Mässa, Husbandet medverkar Horn kyrka 11.00 Mässa Hycklinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst

3/11 Söndagen efter alla helgons dag Vårt evighetshopp

Kisa kyrka 11.00 Mässa Kisa kyrka 18.00 Minnesgudstjänst Horn kyrka 18.00 Själamässa

22/9 Sjuttonde sönd e trefaldighet Rik inför Gud

Kisa kyrka 11.00 Mässa Hycklinge kyrka 11.00 Mässa, församlingsdag V. Eneby 18.00 Gudstjänst Horn kyrka 18.00 Gudstjänst

10/11 Tjugofjärde sönd e trefaldighet Den yttersta tiden

Kisa kyrka 11.00 Mässa, Husbandet medverkar Horn kyrka 11.00 Mässa

29/9 Den helige Mikaels dag Den högstes profet

17/11 Söndagen före domsöndagen

6/10 Nittonde sönd e trefaldighet

Kisa kyrka 11.00 Mässa Horn kyrka 19.00 Mässa Hycklinge kyrka 18.00 Gudstjänst V. Eneby kyrka 18.00 Mässa

Vaksamhet och väntan

Kisa kyrka 11.00 Mässa, Husbandet medverkar Horn kyrka 11.00 Mässa Tidersrum kyrka 15.00 Mässa Trons kraft Franciskusmässa och Ikondag Läs mer på sid 4

24/11 Domsöndagen Kristi återkomst

Kisa kyrka 11.00 Mässa Hycklinge kyrka 18.00 Mässa V. Eneby kyrka 18.00 Mässa

Kisa kyrka 11.00 Mässa Husbandet medverkar Horn kyrka 11.00 Mässa

13/10 Tacksägelsedagen

Ett nådens år

1/12 Första söndagen i advent

Lovsång

Kisa kyrka 11.00 Mässa, Husbandet medverkar Horn kyrka 11.00 Mässa 10

Kisa kyrka 11.00 Mässa Hycklinge kyrka 11.00 Mässa Tidersrum kyrka 15.00 Mässa V. Eneby kyrka 18.00 Mässa Horn kyrka 18.00 Mässa


stens gudstjänster Gudstjänster Äldreomsorgen

Lunchmusik och sopplunch

25/8, söndag, kl. 14.30, mässa, Bergdala

Välkommen till lunchmusik i Kisa kyrka tisdagar kl 12.00-12.20 och därefter sopplunch i församlingsgården kl 12.30. Lunchen består av soppa, bröd, smör och ost. Kaffe och liten kaka.

29/8, torsdag, kl. 15.00, gudstjänst, Kindagård 5/9, torsdag, kl. 11.00, mässa, Stångågården 8/9, söndag, kl.14.30, gudstjänst, Bergdala 12/9, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Stångågården 12/9, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Kindagård

Soppluncherna startar den 17/9 tisdagen och pågår tio veckor framåt till 19/11.

30/6, söndag, kl. 14.30, mässa, Bergdala 19/9, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Stångågården 22/9, söndag, kl. 14.30, gudstjänst, Bergdala 26/9, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Stångågården

Inför söndag;

26/9, torsdag, kl. 15.00, mässa, Kindagård

Vi pratar om kommande söndags texter och gudstjänst

6/10 söndag, kl. 14.30, gudstjänst, Bergdala

3/10, torsdag, kl. 11.00, mässa, Stångågården 10/10, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Stångågården

Horn, tisdagar kl 14 i Kyrkokammaren

10/10, torsdag, kl. 15.00, gudstjänst, Kindagård 17/10, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Stångågården 20/10, söndag, kl. 14.30, gudstjänst, Bergdala

Höstens verksamhetsupptakter

24/10, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Stångågården

Horn - start v 35

24/10, torsdag, kl. 15.00, mässa, Kindagård

• • • • • • •

31/10, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Stångågården

Kyrkokör, tors 19-21 Karaoke/singback, fr åk 4, tis 14-14.30 Barnkör t.o.m åk 3, tors 14.45-15.30 Tjurkobandet, tis 19-21 Barntimmar, mån 15.30-17 Juniorer, mån 18-19.30 Öppet hus för mindre barn och föräldrar, tis 9-12

3/11, torsdag, kl. 14.30, gudstjänst, Bergdala 7/11, torsdag, kl. 11.00, mässa, Stångågården 7/11, torsdag, kl. 15.00, gudstjänst, Kindagård 14/11, torsdag, kl. 11.00, gudstjänst, Stångågården 17/11, söndag, kl. 14.30, gudstjänst, Bergdala 21/11, torsdag, 11.00, gudstjänst, Stångågården

Kisa - start v 36 • • • • • • • •

21/11, torsdag, 15.00, mässa, Kindagård

Husbandet Musikcafé, mån 18-21, Drama och sång, ons 14-15 Vispopkören, ons 19-21 Gospelkören, torsdagar 19-20.30 KYSS, söndagar 10.30-14.30 Öppet hus för mindre barn och föräldrar, tors 9.30-11.30 Mellis, fredagar 13.30-16

28/11, torsdag, 11.00, gudstjänst, Stångågården 1/12, söndag, 14.30, gudstjänst, Bergdala

Du kan alltid boka tid för samtal med prästen! Ibland behöver vi en utomstående samtalspartner som bollplank. Vi kan få ”ont i själen” och behöva prata om det. Eller gå till bikt. Präster har tystnadsplikt.

Läs mer om höstens musikplaner på sid 12 och 13.

11


Välkommen att sjunga Höstens musikplaner från kantor Roland i Horn Rolandkantorn tackar för vårens fina insatser från alla musikanter vi har i Kindabygden! Jag gläds åt att se människor växa i en gemenskap i IRL in real life(i verkliga livet)! Det är kul att så många vill ställa upp och musicera tillsammans. Just detta att vara en person i gruppgemenskap som känner glädjen att utöva en gemensam sak stärker även självkänslan. Det finns forskningsresultat som påvisar höjda värden av s.k måbra endorfiner i hjärnan när man musicerar. Vi lever ju i ett samhälle som ställer allt högre tillit på att människor blir tillfreds med alla sociala medier. Jag tror dock på att individens ”jag känsla” inte stärks i cyberrymden med massa flyktiga vänner på samma sätt som 20 människor som tillsammans har ”känt” någonting musikaliskt tillsammans”. Kom med oss och dela den härliga ”vikänslan” som musik kan erbjuda! MIssa inte heller artikeln ”Körsång gör dig friskare” på sidan 14. Och nu till höstens musikplaner i Horn... Uppstartsdatum och tider: Karaokeerna och Tjurkobandet startar tisdagen 27/8 på sina vanliga respektive tider; 14-14.30 samt 19-21. Barnkör och kyrkokör torsdagar 29/8 även de på vanliga tider 14.45-15.30 samt 19-21. Kyrkokören kommer i höst att jobba dels med några ” higlights” ur Händels Messias och dels lite traditionellt inför All Helgona och Jul. Vi kommer också jobba med visor inför ett samarbete med Tjurkobandet och Föreläsningsföreningen den 4/11 då föreningen har jubilumsår. Vi kommer att framträda vid Församlingsdagarna i Horn/Hycklinge till All Helgona, Advent, Midnattsmässan, Julens sånger samt Julspelet. Till våren väntar ett samarbete med en kör från Rimforsa och HMK inför den tredje uppsättningen av Välsignan och Fröjd. Barnkören åk 0-3 kommer som vanligt att ses torsdagar kl 14-15 på Gårn. Vi sjunger upp i kyrkan vid ett par tillfällen i höst. Vi satsar på Luciamedverkan både i kyrkan (KindaLucian 8/12) och på Gårn (tillsammans med scouter) detta år. Om skolan vill ha avslutning i kyrkan deltar barnkören även här. Karaokeerna Åk 4-6 Är ju gruppsång som kör med mikrofon och ofta med karaokeefiler. Planerna är att de ska sjunga i Hycklinge under en gudstjänst 16/12 och medverka i Lucia på Gårn, skolavslutning i kyrkan samt Julens sånger på annandagen. Tjurkobandet (TKB) kommer att ha ett vis- och trubadurtema under hösten. Vi har ett par spelningar på gång lördagen den 19/10 kvällstid i Höganlid. Då blir det allsång, underhållning och kanske lite Quiz. Vi ser även fram emot samarbetet med kören till Föreläsningsföreningens Jubileumfest. Även vi finns självklart med till Lucian och stöttar de vitdressade flickorna. Julens Sånger (annandagen) blir också aktuellt för bandet. Vi kommer också att vara med på en församlingshögtid och på gudstjänst.

12


ga och musicera i höst Några musikplaner från kantor Anders i Kisa Stort tack för den gångna vårterminen, Hoppas ni har haft en skön sommar, nu börjar vi sjunga igen... Tack/ mvh Anders Nytt för hösten: Vispopkören som startar V 36. onsdagar kl. 19.00. Det är en nystartad allsångskör. Vi börjar som en unison kör som med tiden kan bli flerstämmig! Det kan vara en språngbräda in i gospelkören, tänk på dina grannar, för att påminna om artikeln om körsång som främjar både hälsa och gemenskap! Varmt välkomna alla!

Gospelkören – under hösten kommer gospelmässan utvecklas så att musiken sjungs tillsammans med kören. Ett samarbete med Gospelkören och Lions är på tapeten i höst. Det blir också en julkonsert i december i Kisa kyrka Drama och sång – sjunger och spelar teater ålder 6 – 12 år! Rock´n Rollers Club Vi ska återigen ha ett musikalsamarbete med åk 3 på Bäckskolan och i höst blir det ”Rock´n rollers club” som framförs 20 november i församlingsgården. Dagar och tider för all sång- och musikverksamhet finner du på sidan

Här övar Kinda Gospelkör 13


Körsång gör dig friskare

Att sjunga i kör är inte bara utvecklande och en kul hobby. Det är också rena hälsokuren. Genom att sjunga ihop med andra blir du gladare, mindre stressad och full av energi. Tänk dig att någon mäter dina blodvärden. Först innan du har sjungit med oss, och sen efter. Vad kan man upptäcka då? Jo, att ”stresshormonet” Kortisol har minskat. Och att ”lugn-och-ro-hormonet” OXYTOCIN har ökat. Detta händer nämligen hos varenda sångare! Varje gång vi sjunger tillsammans! Hälsoeffekterna är i själva verket mycket större än så. Här kan du läsa en av många undersökningar som bevisar hur nyttigt det är att sjunga. Visst är det rena trolleriet? Nu har du en vetenskaplig förklaring ifall grannarna blir misstänksamma när du kommer hem på torsdagkvällarna gladare och piggare än alla andra i kvarteret.

Förberedelse och grundinställning för sång

Det är inte bara halsen, det vill säga stämbanden, som jobbar när vi sjunger. Hela kroppen måste vara med. Därför är det viktigt att man innan man börjar sjunga ställer in och förbereder kroppen för sång. I den här artikeln får du en genomgång av en grundinställning du kan använda dig av när du ska ta ton!

Stämbanden - källan till ljud

De muskler vi använder för att sjunga, stämbanden, är ytterst små. De kan inte utföra något styrkearbete, utan de vibrerar i utandningsluften som passerar genom luftrören och skapar på det sättet ljud. Detta sker utan vår medverkan, bara genom att vi önskar oss ljud, via det autonoma, det icke viljestyrda, nervsystemet. Stämbanden är direkt kopplade till vår tanke och allt vi tänker överförs direkt i hur vi låter när vi talar och sjunger. På samma sätt kan vi också påverka stämbandens jobb negativt om vi spänner muskler som sitter runt om stämbanden, så att de också blir spända. Vi kan spänna bukmuskulaturen och andningsmuskulaturen så att andningen blir stel, spänd, ryckig eller otillräcklig och på så sätt också påverka rösten negativt. Därför är det bra att ha en bra kroppshållning och en ”grundinställning” för sång som gör att stämbanden kan få jobba ostört. Dels behöver kroppen vara avslappnad och ha en bra hållning, för att inte hindra fri passage av luft i luftrören och en bra andning. Dels behöver man hitta en naturlig, skön och avslappnad andning som inte stör sången, som inte hörs och som förser stämbanden med ett jämnt tillflöde av luft, utan för lite eller för mycket lufttryck.

Kroppshållning och grundinställning

Följande grundinställning har jag lärt mig från mina sånglärare och den har jag använt med bra resultat. Den bör inte ses som huggen i sten, utan som ett verktyg som kan förbättras. Sekunden innan man börjar sjunga ställer man in hela kroppen så att allt är förberett. Man står bekvämt, helst ganska brett med fötterna så att man har bra markkontakt, en ”ingen kan putta omkull mig”-ställning. Tänk här på hållningen. Titta gärna i en spegel så du ser vad du gör. Man börjar slappna av uppifrån huvudet, låter alla muskler slappna av: Käken och hakan – låt den ramla ner, ha näsa och mun öppna för luft. Halsen och svalget – inuti ska halsen kännas som ett grovt stuprör där luften kan passera fritt och skönt. Axlarna – släpp ner axlarna! Armarna – i den mån det låter sig göras, om man håller i en mic kan man ju inte släppa dem osv. Bröstet, magen, diafragman (mellangärdesmuskeln) – diafragman ska ”falla ner”. Samtidigt släpps även luften ner, man andas in utan att ”dra in andan” när diafragman ”faller ner” * Rygg och höft – slappna av i ryggmusklerna, ner till höfterna. Detta tar med vana inte ens en sekund att göra.

14


Sedan aktiverar man magstödet, dvs spänner diafragman (mellangärdesmuskeln) liiite liite så att man känner att var man har den (som att krysta lite, med musklerna på framsidan buken, direkt under revbensbågen) och ställer in munnen för texten och tonen - och sedan sjunger man! När det är slut på frasen och man ska andas, gör man om hela avslappningen igen! Jodå, man hinner! *detta är en motsägelse, diafragmans rörelse neråt känns som att den faller ner men det är egentligen ett muskelarbete och diafragman är i avslappnat läge faktiskt platt och sammandragen under lungorna, något som möjliggör att vi andas när vi sover. Men det känns som om den faller ner.

Tips till dig som vill börja med körsång:

• Tveka inte. Det är bara att börja om du är sugen på att sjunga i kör. • Strunta i att vissa tycker att man måste ha en bra sångröst och vara musikalisk för att sjunga. Alla kan sjunga! • Till skillnad från många andra aktiv-iteter är det aldrig för sent att börja med körsång. Stämbandsmuskulaturen är starkare än de flesta andra muskelgrupper i kroppen och du blir aldrig för gammal för att sjunga. • Upptäck möjligheterna med din röst. Den har mer kapacitet än du kanske tror. Med träning och ganska enkla tips kan du lära dig att sjunga bättre. • Upplev glädjen det innebär att sjunga ihop med andra. Körsång ger mer än att sjunga för sig själv För drygt ett år sedan tog den regionala institutionen Musik i Syd initiativet till att starta en kör för förskollärare. Personalkören fungerar som en utbildning med syfte att ge pedagogerna kunskap om hur den egna och barnens röster fungerar och ska dessutom bidra till att utveckla sångstunderna i förskoleverksamheten. Catarina Thulin Olsson, på Skogsgläntans idrottsförskola i Vä utanför Kristianstad, är en av kördeltagarna och hon ser hur satsningen ökat glädjen för att sjunga på sin arbetsplats. – Sångsamlingarna har blivit fler och roligare. Mina körträffar har inspirerat den övriga personalen och barnen är mer taggade när vi ska sjunga nu, säger Catarina Thulin Olsson. Genom kören har Catarina Thulin Olsson bland annat fått lära sig att göra andningsövningar, tänka på sin kroppshållning och hur man jobbar med magstödet. På körlektionerna har hon även laborerat med sin röst och fått ökad förståelse för hur stor kapacitet barn har för att lära sig både texter och melodier. Det är en givande utbildning, tycker hon, och till skillnad från andra kurser och nätverksträffar har kören skapat en speciell kontakt mellan dem som är med. – Vi kom från olika håll och var helt nya för varandra i början. Men det blev snabbt en härlig stämning. Det är som om sången bidrar till att alla blir mer öppna och vågar bjuda på sig själva.

Körsångens välgörande effekter

Ja, det fina med körsången är att den, förutom att vara utvecklande, också ger en känsla av ökad samhörighet och påverkar dessutom humöret och hälsan. Det märker artisten Caroline af Ugglas som leder ”En kör för alla”. Hon har nästan sett som sin uppgift att missionera om körsångens välgörande effekter och hon tycker sig få bekräftelse för sångens goda sidor så gott som varje vecka när hon träffar sina amatörkorister. – Det kommer alltid fram några till mig efteråt och berättar att de blivit så mycket gladare sen de började i kören. Det är bästa betyget, säger Caroline af Ugglas.

15


Även Catarina Thulin Olsson känner igen den upplevelsen. Hon kan ha vaknat trött och varit lite nere på morgonen men går sedan från sin förskollärarkör med ett leende. – De där tillfällena när vi sjunger ihop ger mig så mycket. Jag blir upplyft av det, säger Catarina Thulin Olsson.

Vetenskapligt stöd för körsångens positiva hälsoeffekter

Sedan några år finns även vetenskapligt stöd för att det är bra med körsång. I boken Körsång påverkar från 2011 redogör sex forskare för hur körsång exempelvis får oss att må bättre, bidrar till gemenskap och utvecklar hjärnan. Även sjuksköterskan och folkhälsovetaren Christina Grape har i två studier undersökt sångens effekt på hälsan. Hon har bland annat tagit salivprover på en grupp sångare före och efter en sånglektion. Vid ett senare tillfälle gjorde hon en större undersökning där hon under ett års tid regelbundet tog blod- och salivprover på en försöksgrupp som testade att sjunga i kör. Proverna togs då före och efter varje körtillfälle och körsångarna blev också intervjuade om den upplevda känslan av att sjunga ihop med varandra. Svaren jämfördes med en kontrollgrupp som inte sjöng i kör. Resultatet av den första studien visar att mängden av det så kallade ”måbrahormonet”, oxytocin, ökar i kroppen när vi sjunger och att vi känner oss gladare efter att ha sjungit. Den andra undersökningen visar att testosteronhalten i saliven ökar vid körsång vilket har en uppbyggande effekt på skadade vävnader. Samtidigt minskade mängden fibrinogen, det protein som gör att blodet levrar sig och som vid för höga halter kan orsaka blodpropp. Dessutom visade det sig att stresshormonet kortisol minskade något. – Körsångarna upplevde också att de hade mer energi och rent allmänt mådde bättre efter ett körtillfälle, säger Christina Grape. Att skråla i duschen är bättre än att hålla tyst men det tycks vara just körsången som ger den största hälsokicken. Det är konstaterat att det ger mer att sjunga ihop med andra än att göra det ensam. – Det ger ju en social samvaro att skapa något tillsammans och det kan påverka välbefinnandet, säger Christina Grape. Att körsång är rena medicinen har man tagit fasta på rent bokstavligen inom vården. Regeringen beslöt 2009 att man skulle prova att ge ”kultur på recept”. I ett pilotprojekt fick en grupp långtidssjukskrivna patienter inom diagnosgrupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest och långvarig smärta bland annat testa att sjunga i kör. Utvärderingen visade på goda resultat och på flera håll i landet har man gått vidare och fortsatt med att ordinera just körsång som en kompletterande behandlingsmetod. Det finns emellertid de som drar sig för att ta ton eftersom de anser sig ha för dålig sångröst. Det tycker Catarina Thulin Olsson på Skogsgläntans idrottsförskola i Kristianstad är synd. Speciellt med förskolebarn har hon noterat att en pedagogs engagemang och utstrålning betyder så mycket mer än att ha en skolad röst. Och hon får medhåll av Caroline af Ugglas som gett ett ansikte åt uttrycket att alla kan sjunga.

Alla kan sjunga

– Det är så trist att vi tänker elitistiskt när det gäller sång. När vi ser en halvhalt person jogga tycker vi ju inte att den personen är dålig på att springa utan att det är starkt och bra att ta i efter sin förmåga. Samma inställning borde vi ha till att sjunga, säger Caroline af Ugglas. – Och ja, alla kan verkligen sjunga, lägger hon till med emfas. Med enkla knep och lite träning kan du till och med få en ganska skaplig sångröst. Det händer i kroppen när du sjunger: • Halter av hormonet oxytocin ökar vilket gör att du blir mer harmonisk och upplever lugn och ro. • Blodtrycket sjunker. • Immunförsvaret stärks. • Testosteronhalten ökar vilket har en uppbyggande effekt på vävnaderna i kroppen. • Mängden fibrinogen, det protein som gör att blodet levrar sig, minskar. • Ditt psyke påverkas så att du känner dig stark, glad och full av energi. Källa: Boken ”Music, Health and Wellbeing” skriven av den tyske forskaren Gunter Kreutz, Christina Grapes studier ”Does Singing Promote Well-Being” och ”Magmunnarna – körsång för IBS-patienter ”. Sammanställt av Anders Broo Larsson

16


... möt några av de nominerade i kyrkovalet Håkan Johansson Jag engagerar mig för att jag vill tillföra något till kyrkans verksamhet och framtid. Jag tycker om kyrkans engagemang i samhället på olika sätt. Det är viktigt och behövs. Jag har varit aktiv i kyrkonämnden i 4 år och dessförinnan i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet under flera år. Något av det viktigaste och bästa som vi har beslutat under den senaste mandatperioden var ombyggnationen av församlingshemmet med kontor och mötesrum samt Förskolan Arkens tillblivelse, dvs att vi gick in som huvudman för den verksamheten. Det har känts värdefullt och viktigt för hela församlingen. Jag tycker att alla områden är viktiga men brinner särskilt för ungdomsverksamheten. Det är dels viktigt att ungdomarna har någonting att göra och dels har de en enorm kraft och många goda idéer som behövs i kyrkans verksamhet. Jag skulle gärna se att förutom församlingsråd skulle det även finnas plats för ett ungdomsråd. Mitt engagemang och det jag vill uträtta i kyrkan kan sägas höra ihop med mitt sätt att förhålla mig till Gud, det är något naturligt nära som alltid finns där. Victoria Malmgren Jag tror att kyrkan är ”vi”. Att engagera sig som förtroendevald är ett sätt att kunna vara med och påverka inriktning och utformning. Jag har varit med om att fatta många tuffa och vägavgörande beslut. Jag är stolt över att vi vågat fatta dessa beslut. Jag är också stolt över att de förtroendevalda har ett så stort engagemang och vilja. Den största frågan just nu är nog kyrkan i framtiden. Kyrkan står inför stora framtidsutmaningar. Det finns ett fantastiskt utbud av aktiviteter; Babysång, alphagrupper och körer bland annat. Jag hoppas att fler människor upptäcker det och vi istället för att tappa medlemmar faktiskt växer. Min tro är ganska jordnära. Gud är god och alltid med mig i glädje och sorg medgång och motgång. Sedan blir inte allt som jag har tänkt mig för det och min tro är en ständig övning i tillit. Mona Ljungkvist Kyrkan är en viktig samlingspunkt i samhället, den finns för oss i både glädje och sorg. Den ger stabilitet och trygghet. Jag engagerar mej, för att om jag inte gör det kan jag inte klaga på beslut som fattats eller förvänta mej att andra ska göra något. Ett beslut som var svårt men nödvändigt var att prästgården skulle säljas, det var inte ekonomiskt försvarbart att ha den kvar. Jag ser fram emot den nya utbyggnaden av Horns kyrka, den kommer att fylla en viktig funktion. I framtiden hoppas jag att vi får med fler ungdomar i kyrkan, jag har rest en hel del och sett att i många delar av världen är det mycket mer unga i kyrkorna. Barnarbetet är en sak som måste prioriteras och även musiken som gör våra kyrkor levande och lockande för fler. Vi behöver mer än det materiella, vi har behov av lite andlig spis också. Trots att jag tvivlar ibland så tror jag på att det finns en Gud. Anders Lind Jag är troende och tycker att det är viktigt att aktivt ta ansvar för den kyrka som jag känner tillhörighet till. I det arbetet är jag stolt och glad över vårt beslut om att starta Framtidsgruppen. Eftersom medlemsantalet sjunker kan vi sägas stå inför att antingen avveckla eller utveckla kyrkan. Utmaningen är att stärka kyrkans roll i samhället. Att kyrkan ska beröra oss människor. Att den ska finnas till för oss i vardagen, i glädje och sorg. Som förtroendevald ska vi lyssna av våra medlemmars önskemål och utifrån det skapa förutsättningar samt se till att det blir gjort. Framtidsgruppens arbete blir som en koppling mellan medlemmarna och verksamheten, och leder till beslut som blir verkställda under mandatperioden. Jag har också sett det som viktigt att vi har de fastigheter vi faktiskt behöver för att fylla vår uppgift som kyrka, och att det i praktiken har inneburit att vi har minskat ner på kyrkans fastighetsbestånd. Till Gud söker jag en personlig och levande relation. Gud finns med i mitt liv och i min vardag, som ett pågående samtal.

17


Vi hälsar Anette Westlund varmt välkommen till oss! Hej! Det är med glädje och spänning som jag, Anette Westlund ser fram emot att vara er nya församlingspräst. Detta med extra ansvar för Horn och Hycklinge. Tillsammans med er antar jag utmaningen att tjäna Kristi kyrka. För det är tillsammans, såsom en förunderlig kropp som vi är kyrka med uppgiften att vårda och verka in i framtiden! Efter min adjunktstid hos er för några år sedan är jag nu tillbaka som komminister. Jag och min man, Tomas bor i Rimforsa och vi har två söner i 20-årsåldern tillsammans. Fritiden ägnar jag åt att läsa böcker - gärna kriminalromaner, vara ute med båten, paddlar med min nya kajak, vandrar i skogen och tar med glädje hand om sådant som kantareller, smultron och blåbär. Med andra ord är naturen viktig för mig. Här gers frid, kraft och inspiration. Ser fram mot att få möta och lära känna er. Väl mött! Anette Westlund

Här presenteras de nydöpta och vigda i våra församlingar

Döpta

My Kjellander, Kisa församling

Léon Törngren, Tidersrum församling

Agnes Borg, Kisa församling

Violet von Wachenfeldt, V. Eneby församling

Alex Lagusad, Kisa församling

Ellen Gainsford, Kisa församling

Vigda Anna Larsson och Bertil Peter Andersson, Tidersrum kyrka Yueli Zheng och Niklas Kindén, Kisa kyrka Ida Karlsson och Markus Härnström, Borgholms slott Therese Jarl och Robert Johansson, Kisa kyrka My Larsson och Daniel Gainsford, Kisa kyrka Charlotta Broo och Anders Broo Larsson, Hemma i trädgården

I behov av en lokal? Stundande 50-årsfest? Egen marknad? Filmvisning? Styrelsemöte eller studielokal? Du kan hyra församlingshemmet och sockenstugan i Kisa! Kontakta församlingsexpeditionen, telefon 0494-290440 eller via mail till kinda.samfallighet@svenskakyrkan.se 18


29 04 52 29 04 58 29 04 59 29 04 47 29 04 57

Administrationen Administrativ chef Susanne Ek (tjänstledig).......................................................................................... Förvaltningsassistent Maria Mudri ......................................................................................... 29 04 46 Serviceassistent Fredrik Erikson ............................................................................................... 29 04 45 Informatör Karin Svensson ........................................................................................... 070-30 19 500

Övrigt Hycklinge församlingshem/vaktmästeri ................................................................................ 310 13 Förskolan Arken ............................................................................................................................................ 122 61

Förtroendevalda Ordförande i kyrkofullmäktige Lennart Johansson .................................................... 340 38 Ordförande i kyrkonämnden Göran Samuelsson .......................................................... 400 65 Ordförande i kyrkorådet Horn Klas Asklöf ........................................................................ 302 65 Ordförande i kyrkorådet Hycklinge Anders Eriksson .............................................. 312 68 Ordförande i kyrkorådet Kisa Åke Nilsson ........................................................................ 718 37 Ordförande i kyrkorådet Tidersrum Carolina Klasson ............................................ 400 81 Ordförande i kyrkorådet V Eneby Tomas Larsson .................................. 070-658 38 40

19

Kyrkstigen 2, 590 36 Kisa Tfn växel: 0494-290440 Fax: 0494-12511 kinda.samfallighet@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kinda

Besöks- och postadress:

Besöks och telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00-12.00, onsdag 13.00-15.00

Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårds-/fastighetschef Per Johansson ..................................................................... Kyrkvaktmästare Horn, Hycklinge Börje Carlsson ............................................... Kyrkvaktmästare Horn, Hycklinge Sven Molander .............................................. Kyrkvaktmästare Kisa, V Eneby, Tidersrum Stefan Nåhdin ........................ Kyrkvaktmästare Kisa, V Eneby, Tidersrum Martin Eugén ..........................

Pastorsexpeditionen, Församlingsgården i Kisa

Församlingsverksamheten Kontors- och mobilnummer Kyrkoherde Magnus Svensson ................................................................................................... 29 04 42 Komminister Anette Westlund ................................................................................................... 29 04 43 Komminister Annika Johansson ................................................................................................ 29 04 44 Fritidsledare Frida Schmidt ............................................................................................................ 29 04 55 Ungdomsledare Richard Lang .................................................................................................... 29 04 48 Ungdomsledare Stefan Johansson ........................................................................................... 29 04 50 Kantor Anders Broo Larsson ........................................................................................................ 29 04 54 Kantor Roland Sundin ......................................................................................................................... 29 04 53 Värdinna och lokalvård Ann-Marie Edgar ..................................................................... 29 04 41

Kyrknytt nr 3 2013  

Kyrknytt Höst 2013. Ges ut av Kinda kyrkliga samfällighet. Giltig from 25 augusti tom 1 december.

Kyrknytt nr 3 2013  

Kyrknytt Höst 2013. Ges ut av Kinda kyrkliga samfällighet. Giltig from 25 augusti tom 1 december.

Advertisement